Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Φορέας : 1 ΕΞΟ Α Υπηρεσία : 0 _ ΣΕΛΙ Α : 1

2 Υπηρεσία : 0 _ Γεν.Κατηγορία : 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Κατηγορία : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υποκατηγορία : 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6032 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινες ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση για συµµετοχή στο πρόγραµµα "Greenkeys SC046" , , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : 605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 605 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ-ΤΣΜΕ Ε Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν.2262/ Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν.2262/ Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) , , , , , , , , ,00 Υποκατηγορία : 607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) 6071 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 6074 απάνες διαδικασιών προσληψης που αποδίδονται στον ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν. 2597/97) 6074 απάνες διαδικασιών προσληψης που αποδίδονται στον ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν. 2597/97) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ,00 ΣΕΛΙ Α : 2

3 Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Υποκατηγορία : 611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 611 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Εξαγωγή µισθοδοσίας Ηχογράφηση πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου Φύλαξη ηµοτικού Κοιµητηρίου Αµοιβή στους παρέχοντες υπηρεσίες µε σύµβαση έργου ηµοσιογράφου του ήµου Τεχνική υποστήριξη µηχανογραφικών προγραµµάτων Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου ιατρό εργασίας του ήµου Αµοιβή στο µε σύµβαση έργου Τεχνικό Προσωπικό Ασφαλείας του ήµου Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Κλητήρων για το ΚΕΠ Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Φύλαξης ηµοτικών Κτιρίων & Σχολείων Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Ηχολήπτη για Εκδηλώσεις Θεάτρου Ρεµατιάς και Χειµερινών Εκδηλώσεων Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Χεριστών Η/Υ για Εκδηλώσεις Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Ταξιθετριών Εκδηλώσεων Θεάτρου Ρεµατιάς Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Ηλεκτρολόγους για τις εγκαταστάσεις του Θεάτρου Ρεµατιάς Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Ξυλουργούς για τις εγκαταστάσεις του Θεάτρου Ρεµατιάς Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Σιδεράδες για τις εγκαταστάσεις Θεάτρου Ρεµατιάς Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Εργατών για τον Καθαρισµό και την Φύλαξη Θεάτρου και του χώρου Ρεµατιάς Αµοιβή του µε σύµβαση έργου Χεριστών για την Οργάνωση Αρχείου του ήµου Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου Π.Ε Προγραµµατιστή Η/Υ για Οργάνωση Αρχείου του ήµου Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Τ.Ε ιοίκηση Επιχειρήσεων για οργάνωση Αρχείου του ήµου Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου Τοπογράφου Π.Ε για παρακολούθησης Εφαρµογής Π. χρήσης γής στη Ρεµατιά Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου Τοπογράφου Τ.Ε για παρακολούθηση Εφαρµογής Π. χρήσης γής στη Ρεµατιά Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου Χειριστού Μηχανήµατος JCB Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Συντηρητών.Ε Καυστήρων και Καλόριφέρ των Σχολείων Καταχώρηση Εκλογικών Καταλόγων 2006 Υποστήριξη και συντήρηση ηλεκτρονικών προγραµµάτων Μ.Α και ηµοτολογίου Καταχώρηση Εκλογικών Καταλόγων 2007 Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου ΠΕ Γεωγραφίας για τις ανάγκες του προγράµµατος Ολιστικής ανάπτυξης της Ρεµατιάς Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου εργάτες Υ.Ε για τις ανάγκες της Ρεµατιάς Χαλανδρίου ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ , ΕΝΤ/ΘΕΝΤΑ , , , , , , , , , , ,00 ΣΕΛΙ Α : 3

4 Υπηρεσία : 0 _ Υποκατηγορία : 612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, Αντιδηµάρχων και Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, Αντιδηµάρχων και Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων ηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κίνησης προέδρων ηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν.2685/99) Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν.2685/99) Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών , , Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί των εξοδων παράστασης και των λοιπων παροχών σε αιρετούς. Εργοδοτική εισφορά ΤΑ ΚΥ ηµάρχου , , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : 613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων , Αµοιβή στο προσωπικό µε σύµβαση έργου του ΚΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αµοιβή στο προσωπικό µε σύµβαση έργου του ΚΕΠ ΜΕΤΡΟ και ΚΕΠ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές , , Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : 614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Έξοδα δηµοσκοπήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΛΙ Α : 4

5 Υπηρεσία : 0 _ Υποκατηγορία : 615 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων απάνες για προµήθεια & ΦΠΑ ΕΗ , , ικαιώµατα ΟΤΑ από ΤΑΠ ( λογ. ΕΗ) , Έξοδα κίνησης ηµοτικών Εισπρακτόρων , Έξοδα κίνησης ηµοτικών Εισπρακτόρων , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , ,00 Κατηγορία : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Υποκατηγορία : 622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδροµικά τέλη Κινητή τηλεφωνία ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 6222 Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Ταχυδροµικά τέλη Κινητή τηλεφωνία Λοιπές επικοινωνίες Εξοδα συνεργασίας µε Εταιρία Ταχυµεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ , , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΕΛΙ Α : 5

6 Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Υποκατηγορία : 631 ΦΟΡΟΙ 6311 Φόροι τόκων , Φόροι τόκων , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : 633 ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 6331 Λοιποί Φόροι και Τέλη , Κρατήσεις υπέρ ηµοσίου για απόδοση προστίµων ΚΟΚ , Εξοδα µεταβίβασης αυτοκινήτων Κρατήσεις υπέρ ηµοσίου από είσπραξη επιχορηγήσεων , Κρατήσεις υπέρ ηµοσίου για απόδοση εσόδων απο παράβολα , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΕΛΙ Α : 6

7 Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α Υποκατηγορία : 642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ηµάρχου 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ηµοτικών Συµβούλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακλητών υπαλλήλων για συµµετοχή σε συνέδρια Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ηµοτών για συµµετοχή σε συνέδρια. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακλητών υπαλλήλων για συµµετοχή σε συναντήσεις του ευρωπαϊκού προγράµµατος Greenkeys Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακλητών υπαλλήλων για συµµετοχή σε συναντήσεις του ευρωπαϊκού προγράµµατος Transpower Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακλητών υπαλλήλων για συµµετοχή σε συναντήσεις ευρωπαϊκών προγραµµάτων , , , , , , Υποκατηγορία : 643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου ιαφηµίσεις - ηµοσιεύσεις - Καταχωρήσεις Έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων Έκδοση οδηγού χρήσης ηµοσίων και ηµοτικών µέσων συγκοινωνίας και κυκλοφορίας στο Χαλάνδρι Έκδοση ενηµερωτικού CD-ROM ψηφιακού δίσκου Παραγωγή εντύπων προβολής ηµοτικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων Έκδοση οδηγού ηµοτικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών Έκδοση εντύπων προβολής ηµοτικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων ηµιουργία ενηµερωτικού εντύπου σε συνεργασία µε τον Εµπορικό Σύλλογο Χαλανδρίου Έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου για την προβολή του ήµου σε ευρωπαϊκές συναντήσεις και εκδηλώσεις (ελληνικό και ξενόγλωσσο) Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Έξοδα δηµοσιεύσεων,εκτυπώσεων και διοργάνωση εκδηλώσεων προγράµµατος GreenKeys απάνες εκδηλώσεων Εορτασµών Παγκοσµίων ηµερών Έξοδα δηµοσιεύσεων, εκτυπώσεων και διοργάνωση εκδηλώσεων προγράµµατος TRANSPOWER , , , , , , , , ΣΕΛΙ Α : 7

8 Υπηρεσία : 0 _ Υποκατηγορία : 644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 6442 ιοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων ιοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Έξοδα αδελφοποιήσεων Έξοδα αδελφοποιήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Υποκατηγορία : 645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Λοιπές συνδροµές. Συνδροµή 21 ΟΤΑ Συνδροµή για Energy Cities ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 6453 Λοιπές συνδροµές Συνδροµή για Πληροφόρηση Ηλεκτρονικής µορφής & Έντυπου Υλικού Συνδροµή "Πόλεις µε Ποδήλατο" Συνδροµές προγραµµάτων FINE (4M)-Autocad (τοπολογική) Ergowin (Ergotech) Συνδροµή για το ιαδηµοτικό ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α Συνδροµή συµµετοχής RegioEuropa Συνδροµή ALTERNET Συνδροµή για ηλεκτρονική ενηµέρωση ευρωπαϊκών προγραµµάτων , , , Υποκατηγορία : 646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων του ήµου ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΛΙ Α : 8

9 Υπηρεσία : 0 _ Υποκατηγορία : 649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων (πτώχευση, κατάσχεση, εκκαθάριση σχολ. Κληρ., αποζ. Εργολ. & προµ. Κλπ) Έξοδα κατασχέσεων , , Έξοδα αποζηµιώσεων πολιτών , Αποζηµίωση από αστική ευθύνη έναντι τρίτων απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν. 2372/1940) απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν. 2372/1940) Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών , , , , Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 649 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , , , , ,00 ΣΕΛΙ Α : 9

10 Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ Υποκατηγορία : ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ (δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων εσωτερικού Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ , , , ,71 ΕΝΤ/ΘΕΝΤΑ , ,25 130,10 130, , , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , Υποκατηγορία : ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ (δάνεια για κάλυψη επενδυτικών αναγκών) Τόκοι δανείων εσωτερικού. Τόκοι δανείων εσωτερικού. Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών. Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών. Χρεολύσια δανείων εδωτερικού Χρεολύσια δανείων εδωτερικού ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ , , , ,89 ΕΝΤ/ΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , ΣΕΛΙ Α : 10

11 Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ Υποκατηγορία : 671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ Καταβολή στη ΕΠΑΧ πίστωσης για το πρόγραµµα βοήθεια στο σπίτι Επιχορήγηση Ν.Π. " ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ" Επιχορήγηση Ν.Π. "ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" Επιχορήγηση Ν.Π. "ΚΑΠΗ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ" Επιχορήγηση Ν.Π. "ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ" Επιχορήγηση Ν.Π. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ" Επιχορήγηση Ν.Π. "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ" 6716 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 6716 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου , , , , , , , , , Υποκατηγορία : 672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6721 Εισφορές υπέρ συνδέσµων , , , Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσµου ήµων και Κοινοτήτων , , Εισφορά του ήµου στον ΣΠΑΠ (0,5% επί των τακτικών εσόδων του ήµου) Εισφορά του ήµου στον Σύνδεσµο Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (ΣΒΑΑ) Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού άρθρου 68 Ν 3033/54 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού άρθρου 68 Ν 3033/ , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , ,00 ΣΕΛΙ Α : 11

12 Υπηρεσία : 0 _ Υποκατηγορία : 673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΠΑΡΟΧΕΣ,ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6731 Προαιρετικές εισφορες ΝΠ Επιχορηγήσεις ΝΠ αρθ.202 Ν.3463/06 του.κ.κ Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Υλοποίηση προγραµµατικών συµβασεων Υλοποίηση προγραµµατικών συµβασεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , ,00 Κατηγορία : 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α Υποκατηγορία : 682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , ΣΕΛΙ Α : 12

13 Υπηρεσία : 0 _ Γεν.Κατηγορία : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΕΛΙ Α : 13

14 Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) Υποκατηγορία : 811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (Π.Ο.Ε.) 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΙΚΑ , Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΥ ΚΥ , Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΑ ΚΥ , Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΚΥΤ , Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΕΑΗΕ 20 8, Αποδοχές Γεν.Γραµµατέων-Ειδ.Συµβούλων- Ειδ.Συνεργατών(ΠΟΕ) Καταβολή Ε' δόσης ειδικής αποζηµίωσης βάσει ικαστικής Απόφασης Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , Επισκευές αυτοκινήτων , , , Κατασκηνώσεις παιδιών , , , Οφειλές στον ΟΤΕ , Οφειλές προς ΕΥ ΑΠ και ήµο Βριλησσίων , , , Οφειλές προς δικηγόρους (ΠΟΕ) , , , Οφειλές από παροχή υπηρεσιών , , , Οφειλές από παροχή υπηρεσιών µε σύµβαση έργου (ΠΟΕ) , Οφειλές από µισθώµατα κτιρίων , , , Οφειλή στη ΕΠΑΧ για υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης ιάφορα έξοδα , Εξοδα αποζηµιώσεων πολιτών (ΠΟΕ) Οφειλές προστίµων προς ηµόσιο κ.λ.π απο διάφορες αιτιολογίες , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , ,38 Υποκατηγορία : 812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (Π.Ο.Ε.) 8121 Αγορές κτιρίων και προµήθειες παγίων , , , Αγορές κτιρίων και προµήθειες παγίων , , , Έργα , , , Έργα , , , Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , , , , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , ,22 ΣΕΛΙ Α : 14

15 Υπηρεσία : 0 _ Κατηγορία : 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Υποκατηγορία : 821 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , , , Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : 822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων,µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων,µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελευθέρ.επαγγελµατιών κλπ. Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελευθέρ.επαγγελµατιών κλπ. Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ηµοσίου , , , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ηµοσίου , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : 823 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισµούς και ταµεία , Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων , Εισφορά υπέρ του Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού , Εισφορά υπέρ Τ.Α..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού , Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Κ.Υ.Τ , Εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ Εισφορά υπέρ ΕΗ - ΟΑΕ (απόδοση ΙΚΑ) ΧΑΡΤ - ΟΓΑ , Εισφορές υπερ ΤΕΑΗΕ , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΕΛΙ Α : 15

16 Υπηρεσία : 0 _ Υποκατηγορία : 824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο) Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (22% ΕΥ ΑΠ) Εισφορά εργαζόµενων υπέρ Συλλόγου Εργαζοµένων Παρακρατούµενα ποσά υπέρ τρίτων απο κατασχέσεις Απόδοση στο ΤΑ ΚΥ πειθαρχικών προστίµων σε βάρος µονίµων υπαλλήλων (άρθρο 166 παρ2 Ν.1188/81) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , , , , , Υποκατηγορία : 825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 8251 Πάγια προκαταβολή Πάγια προκαταβολή ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Υποκατηγορία : 826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 8261 Λοιπές επιστροφές , Λοιπές επιστροφές , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , ,22 Γεν.Κατηγορία : 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κατηγορία : 91 ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υποκατηγορία : 911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9111 Αποθεµατικό , , Αποθεµατικό , ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ,15 ΣΕΛΙ Α : 16

17 Υπηρεσία : 0 _ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,37 ΣΕΛΙ Α : 17

18 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΛΙ Α : 18

19 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γεν.Κατηγορία : 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α : 19

20 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υποκατηγορία : 601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , , , , Επίδοµα διαχειριστικών λαθών Αποζηµίωση λόγω συµµετοχής σε συµβούλια και επιτροπές (αµοιβές και έξοδα κίνησης, στις οποίες περιλαµβάνονται και των ιδιωτών) Επίδοµα τετραπληγίας , Πρόσθετη αµοιβή για καθήκοντα Ληξιάρχου , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : 602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΏΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδοµατα) 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδοµατα) 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίµων Επίδοµα διαχειριστικών λαθών ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 604 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤ/ΘΕΝΤΑ 9.870, , , ΣΕΛΙ Α : 20

21 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποκατηγορία : 605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Εισφορά υπέρ του Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού Εργοδοτική εισφορά υπέρ Τ.Α..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων 6054 Εισφορά ήµου υπέρ ΕΗ - ΟΑΕ (απόδοση ΙΚΑ) ΧΑΡΤ - ΟΓΑ Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Εργοδοτικές εισοφορές ΙΚΑ για προσωπικό ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης , , , , , , , , , Υποκατηγορία : 606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81) 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81) 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας και ασφάλειας προσωπικού) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΕΛΙ Α : 21

22 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Υποκατηγορία : 614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤ/ΘΕΝΤΑ 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , , Ασφάλεια προσωπικών δεδοµένων και λειτουργικών συστηµάτων του ήµου Υποστήριξη του Λογιστηρίου στην εφαρµογή του ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος Ο.Ε Καταγραφή σε ηλεκτρονικό αρχείο των στοιχείων του Ληξιαρχείου (περίπου καταχωρήσεις) Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού και Σύνταξης Εκθεσης Ελέγχου χρήσης 2004 Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού και Σύνταξης Εκθεσης Ελέγχου χρήσης 2005 Υποστήριξη του λογιστηρίου στην εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος-απογραφή 2005 Ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη εφαρµογής Οδηγού Πόλης Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου Εφαρµογής ιπλογραφικού (Σύµβαση µε ΑΕΜ) Καταγραφή σε ηλεκτρονικό αρχείο των στοιχείων του ηµοτολογίου-ληξιαρχείου cd για ΥΠΕΣ (Σύµβαση µε Πρωτοπορία) Τεχνική υποστήριξη µηχανογραφικών εφαρµογών Υποστήριξη Λογιστηρίου στην εφαρµογή του ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος Ο.Ε Υποστήριξη Λογιστηρίου στην εφαρµογή του ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος-Απογραφή Ο.Ε Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού και Σύνταξης Έκθεσης Ελέγχου χρήσης 2006 Εργασία υποστήριξης για προσαρµογή της ΦΛΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ σε ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ Εργασία υποστήριξης για προσαρµογή της ΕΠΑΧ σε ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Εργασία υποστήριξης για ίδρυση ηµοτικής Αναπτυξιακής ΑΕ του ήµου Υποστήριξη Λογιστηρίου στην εφαρµογή του ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος Ο.Ε.2007 Υποστήριξη Λογιστηρίου στην εφαρµογή του ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος - Απογραφή Ο.Ε.2007 Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού και Σύνταξης Έκθεσης Ελέγχου χρήσης 2007 Auditing ευρωπαϊκών προγραµµάτων Auditing προγράµµατος TRANSPOWER Ψηφιοποίηση Αρχείου Κοιµητηρίου Ψηφιοποίηση Αρχείου Ληξιαρχείου , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 614 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , , , , ,00 ΣΕΛΙ Α : 22

23 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Υποκατηγορία : 623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 6232 Μισθώµατα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων , Μισθώµατα κτιρίων για ηµοτικό Κατάστηµα , Μισθώµατα κτιρίων για αποθήκη , Έξοδα για λειτουργικές αποκεντρώσεις του ήµου στις περιοχές Κ. Χαλάνδρι. Πάτηµα, Μεταµόρφωση, Πολύδροσο κλπ (Συνοικιακά Συµβούλια) Μισθώµατα µεταφορικών µέσων , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : 625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα δηµοτικών κτιρίων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΕΛΙ Α : 23

24 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποκατηγορία : 626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 626 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του ήµου (ανελκυστήρας κλπ) Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του ήµου (ανελκυστήρας κλπ). Συντήρηση και επισκευή Ηµοτικών χώρων - υαλόθυρα, υαλοστάσια και υαλοπίνακες Αναγόµωση και συντήρηση δικτύου πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και αναγόµωση δικτύου πυρανίχνευσης πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων Επισκευή πιεστικού συγκροτήµατος πυρόσβεσης κτιρίων ηµοτικού Καταστήµατος Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση κλιµατιστικών των κτιρίων του ήµου 6266 Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων και fax Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού Συµβόλαια συντήρησης Μηχανογραφικού Κέντρου Συµβόλαια συντήρησης υφιστάµενου εξοπλισµού (Hardware) Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών (split) των κτιρίων του ήµου Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των συστηµάτων ασφαλείας των ηµοτικών Κτιρίων Συµβόλαιο συντήρησης web εφαρµογών Τεχνική υποστήριξη µηχανογραφικού κέντρου Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ( ηµοτολόγιο, ληξιαρχείο, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Εκλογικών καταλόγων κλπ) Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ( ηµοτολόγιο, ληξιαρχείο, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Εκλογικών καταλόγων κλπ) ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ , , , ΕΝΤ/ΘΕΝΤΑ 1.053, , , , , ,28 372,25 73,79 35,70 262, , , , , , ΣΕΛΙ Α : 24

25 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποκατηγορία : 627 Υ ΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (λοιπές παροχές τρίτων) 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ , Φωτισµός και κίνηση ( µε ηλεκτρικό ή φωταέριο ) για δικές τους υπηρεσίες 6273 Φωτισµός και κίνηση ( µε ηλεκτρικό ή φωταέριο ) για δικές τους υπηρεσίες 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Εργασίες µυοκτονίας ηµοτικού Καταστήµατος και λοιπών παραρτηµάτων Κοινόχρηστες δαπάνες , , , , Λοιπές απάνες ΕΥ ΑΠ , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , Κατηγορία : 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Υποκατηγορία : 632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΕΛΙ Α : 25

26 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α Υποκατηγορία : 641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα) , , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (λιπαντικά) Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (διόδια) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : 642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων , , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : 646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων , Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων , ηµοσίευση προκηρύξεων , ηµοσίευση προκηρύξεων , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων του ήµου , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : 647 ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Εξοδα Χριστουγιεννιάτικων Εκδηλώσεων του ήµου Έξοδα Πασχαλινών Εκδηλώσεων του ήµου ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ΣΕΛΙ Α : 26

27 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία : 66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Υποκατηγορία : 661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ Προµήθεια βιβλίων κλπ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 661 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικών γραφείου 6613 Προµήθεια εντύπων και υλκων µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικών γραφείου Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδοσεις, βιβλιοδετήσεις ακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, σχέδια, διαφάνειες Προµήθεια υλικών εκτυπώσεων,βιβλιοδετήσεων κ.λ.π Εκτύπωση υλικών έντυπης ενηµέρωσης πολιτών για δραστηριότητες των ΚΕΠ και δικτύου ΣΥ.ΓΕ.ΕΠ , , , , , , , , , , ,44 338, , , , , , ,00 Υποκατηγορία : 663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.702, Προµήθεια υλικών (αναλωσίµων) καθαριστριών 3.702, ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : 664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Υποκατηγορία : 667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισµού 35,70 35, ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,00 35, ΣΕΛΙ Α : 27

28 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποκατηγορία : 669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 669 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 66 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Προµήθεια ειδών ηχογράφησης και αποµαγνητοφώνησης πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου Προµήθεια αναλωσίµων ειδών για Πολιτική Προστασία Εκλογικά έξοδα Προµήθεια αναλωσίµων ειδών για τις ανάγκες των ΚΕΠ και του ικτύου ΣΥ.Γ.Ε.Ε.Π. Λοιπές προµήθειες για τις ανάγκες του προγράµµατος TRANSPOWER ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ , ΕΝΤ/ΘΕΝΤΑ 1.076,60 946,89 129, , , , , , , , , , ,00 ΣΕΛΙ Α : 28

29 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γεν.Κατηγορία : 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕΛΙ Α : 29

30 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Υποκατηγορία : 713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Προµήθεια και εγκατάσταση γεννήτριας για το Κεντρικό ηµαρχείο Μεταφορικά µέσα 7133 Προµήθεια τριών (3) µηχανών τύπου παπάκι Προµήθεια επίπλων και σκευών 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια προγραµµάτων (software) 7135 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια επίπλων και σκευών ηµιουργία και ανάπτυξη ολοκληρωµένου περιβάλλοντος web based εφαρµογών διαχείρισης πληροφοριών Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιοτέρου Ψηφιοποίηση αρχείου Κοιµητηρίου Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος αδιάλειπτου λειτουργίας (UPS) στο κεντρικό κτίριο του ήµου Ασφάλεια προσωπικών δεδοµένων και λειτουργικών συστηµάτων του ήµου,. Ανάπτυξη εξοπλισµού µηχανογραφικού κέντρου Αναβάθµιση κεντρικής βάσης δεδοµένων Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια υλικού κεφαλαιακού εξοπλισµού Επέκταση τηλεφωνικού κέντρου Επέκταση δικτύου υποδοµών ήµου µέσω "ΣΥΖΕΥΞΗΣ" Προµήθεια ψηφιακών συστηµάτων για ασφάλεια ηµοτικών Κτιρίων Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισµός ΚΕΠ Κάτω Χαλανδρίου Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου παρουσίας εργαζοµένων Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος τηλεδιάσκεψης Προµήθεια ασύρµατης σύνδεσης αποµακρυσµένων υπηρεσιών Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού για αποκεντρωµένες υπηρεσίες Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος εξαερισµού για το ΚΕΠ Κεντρικού Χαλανδρίου Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο ΚΕΠ ΜΕΤΡΟ Χαλανδρίου Προµήθεια εξοπλισµού για το ΣΥΓΕΠ Νέου Χαλανδρίου Προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος για τις ανάγκες των εκλογών της 16/09/2007 Προµήθεια ενός φωτοτυπικού µηχανήµατος (δ/νση διοικητικής υποστήριξης) Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρησης ενέργειας (BMS) στο κτίριο του κεντρικού ηµαρχείου Αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων στα κτίρια του ήµου (κτίριο ιοίκησης & κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας) για εξοικονόµιση ενέργειας (Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων) ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤ/ΘΕΝΤΑ 2.934, ,00 232, , , ,00 ΣΕΛΙ Α : 30

31 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ,00 Κατηγορία : 73 Υποκατηγορία : 733 ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , Συντηρήσεις κτιρίων του ήµου Επισκευές και συντηρήσεις στα ΚΕΠ 08 (ΥΠΕΣ Α) ιάφορες εργασίες κοινοχρήστων χώρων για τα ΣΥΓΕΠ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ,00 Κατηγορία : 74 Υποκατηγορία : 741 ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 741 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Συνεχιζόµενο κατασκευή ηµαρχιακού Μεγάρου (εκπόνηση µελετών) Στατική - Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη ΣΑΤΑ Συνεχιζόµενο κατασκευή ηµαρχιακού Μεγάρου (εκπόνηση µελετών) Αρχιτεκτονική µελέτη ΣΑΤΑ Λοιπές µελέτες Συνχρηµατοδοτούµενο έργο απο την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ " E-URIPIDIS Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Εφαρµογών για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη-Παροχή Προηγµένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης" Μελέτη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (ΘΗΣΕΑΣ) Αναδιοργάνωση Οικονοµικών Λειτουργιών του ήµου (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος ιοίκησης Ποιότητας (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης ήµου Χαλανδρίου (ΘΗΣΕΑΣ) Σχεδιασµός, ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος διαχείρησης ποιότητας ISO 9001:2000 Πιστοποίηση ISO 9001 Συνχρηµατοδοτούµενο έργο απο την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "E-TOPOS Γεωγραφικό Πληροφοριακό σύστηµα ήµου Χαλανδρίου" Συνγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα FP6 TRANSPOWER Αµοιβή επιστηµονικού συνεργάτη για πιστοποίηση ποιότητας (ISO) Οικονοµικών & Τεχνικών Υπηρεσιών Ενέργειες για τη διαδικασία πιστοποίησης τελικού δικαιούχου για το ' Κ.Π.Σ , , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , ,00 ΣΕΛΙ Α : 31

32 Υπηρεσία : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία : 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) Υποκατηγορία : 751 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 751 Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ήµου Αρχικό κεφάλαιο για σύσταση-συµµετοχή σε ηµοτική Κοινοφελή Επιχείρηση ΟΤΑ (άρθρα ΝΕΟΥ.Κ.Κ) Αρχικό κεφάλαιο για σύσταση-συµµετοχή σε ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. (άρθρα ΝΕΟΥ.Κ.Κ.) Υποκατηγορία : 752 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά Ν.Π ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 75 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ΣΕΛΙ Α : 32

33 Υπηρεσία : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕΛΙ Α : 33

34 Υπηρεσία : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεν.Κατηγορία : 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α : 34

35 Υπηρεσία : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κατηγορία : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υποκατηγορία : 601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , ,23 753,08 753, ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : 602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΏΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδοµατα) 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδοµατα) 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίµων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Υποκατηγορία : ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 604 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης ΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤ/ΘΕΝΤΑ ΣΕΛΙ Α : 35

36 Υπηρεσία : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υποκατηγορία : 605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. Εισφορά υπέρ του Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού Εργοδοτική εισφορά υπέρ Τ.Α..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων 6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού Εργοδοτικές εισοφορές ΙΚΑ για προσωπικό ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης , , , , , , , , Υποκατηγορία : 606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 606 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , Κατηγορία : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Υποκατηγορία : 616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 616 Εκτέλεση εργασ.βελτίωσης της υποδοµ.των χώρων διαµονής των τσιγγάνων , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,60 ΣΕΛΙ Α : 36

37 Υπηρεσία : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κατηγορία : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Υποκατηγορία : 621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Σύνδεση µε αγωγό Φυσικού αερίου των Σχολείων του ήµου ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Υποκατηγορία : 623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 6232 Μισθώµατα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων Μίσθωση Κτιρίου για εγκατάσταση Γραφείων ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΊΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μίσθωση φορτηγών για µεταφ.απορριµµάτ., µπαζών & ογκωδών στην περιοχή διαβίωσης των αθίγγανων (ΥΠΕΣ Α) Μίσθωση πούλµαν για µεταφορά µαθητών ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Υποκατηγορία : 625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Υποκατηγορία : 626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (περιλαµβάνονται ΚΤΕΟ) Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ,00 ΣΕΛΙ Α : 37

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Εξοδα χρήσης 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 8/10/2015 Αρ.Πρωτ.: 609 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 163.235,20 49.902,26 49.311,86 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2008 .00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053. ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 167 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη 06/05/2015 Αρ. Πρ.: 233 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Ε.Ι.Ο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΞΟ Α 2η Τροποποίηση και αναµόρφωση ( Σ 777/18.12.2002+A121) 0210 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0211 60.98.00 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑΕΠΙ ΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ.: 2821027900-01-02, fax: 2821027903 e-mail: teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.: 2190

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη, 11-3-2015 Αρ. Πρ.: 82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2010 23/05/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο εσµευθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ 0210 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ-ΕΠΙ ΟΜΑ 0211 60.98.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ κλπ) 130.000,00 0001 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 130.000,00 0002 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΧΑΪΜΑΝΤΑ 17 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15234 Α.Φ.Μ. 090191183-.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Α' - ΕΣΟ A 2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1 Εκ μισθωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Κωδικός Αριθµός Προηγ.Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 52.462.224,08 30.908.752,10 49.953.895,62 0,00 06.00 ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr Νάξος 06/7/2015 Αριθ. Πρωτ. 3624 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ---------------------- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. /νση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.: 84300 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα