Πανεπιστήµιο Πειραιώς - Τµήµα Πληροφορικής. Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης. (Data Warehousing & Data Mining) Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Πειραιώς - Τµήµα Πληροφορικής. Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης. (Data Warehousing & Data Mining) Εισαγωγή"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Πειραιώς - Τµήµα Πληροφορικής Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης Οµάδα ιαχείρισης εδοµένων Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων πληµµύρα από δεδοµένα Παράγονται όλο και περισσότερα δεδοµένα: Τραπεζικά, τηλεπικοινωνιακά,... Επιστηµονικά δεδοµένα: αστρονοµικά, βιολογικά κλπ. Κείµενα στο web κ.α. Αποθηκεύονται όλο και περισσότερα δεδοµένα: Γρήγορη και φθηνή τεχνολογία αποθήκευσης Ικανά Σ Β για µεγάλες Β 2 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.1

2 Παραδείγµατα Το ευρωπαϊκό Very Long Baseline Interferometry (VLBI) διαθέτει 16 τηλεσκόπια, καθένα από τα οποία παράγει 1 Gigabit/second αστρονοµικά δεδοµένα σε συνόδους παρατήρησης των 25 ηµερών η αποθήκευση και ανάλυση τέτοιου όγκου δεδοµένων είναι πρόβληµα Ο τηλεπικοινωνιακός κολοσός AT&T χειρίζεται δισεκατοµµύρια κλήσεις / µέρα τόσο µεγάλος είναι ο όγκος των δεδοµένων που αυτά δεν αποθηκεύονται η ανάλυση γίνεται «στον αέρα» (on the fly) Η Β της επιχείρησης λιανεµπορίου Wal-Mart είναι της τάξης των 24 Tbytes Το UC Berkeley έκανε την εκτίµηση ότι µέσα στο 2002 παρήχθησαν 5 Exa-bytes (5 εκατοµµύρια TBytes) δεδοµένων!!! 3 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης Τάσεις ανάπτυξης Ονόµος του Moore Η ταχύτητα των υπολογιστών διπλασιάζεται κάθε 18 µήνες Ο νόµος της αποθήκευσης Τα δεδοµένα που αποθηκεύονται διπλασιάζονται κάθε 9 µήνες Κατά συνέπεια... πολύ λίγα από αυτά τα δεδοµένα µπορεί να κοιτάξει (και να αναλύσει) οάνθρωπος processing storage Άρα χρειάζεται η ανακάλυψη γνώσης µέσα από τα δεδοµένα (Knowledge Discovery in Data - KDD) για να δώσει νόηµα και χρήση στα δεδοµένα 4 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.2

3 Ορισµός της διαδικασίας KDD Η ανακάλυψη γνώσης από δεδοµένα (Knowledge Discovery in Data KDD) είναι η µη τετριµµένη διαδικασία εύρεσης έγκυρων, πρωτότυπων, πιθανώς χρήσιµων και οπωσδήποτε κατανοητών προτύπων (patterns) µέσα στα δεδοµένα. Τι δεν είναι data mining επεξεργασία ερωτήσεων βάσεων δεδοµένων χρήση προγρµµάτων µηχανικής µάθησης ή στατιστικής Εναλλακτικές µεταφράσεις του όρου data mining: «εξόρυξη δεδοµένων» «εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα» «όρυξη δεδοµένων» 5 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης Σχετικά επιστηµονικά πεδία Τεχνητή Νοηµοσύνη (Μηχανική Μάθηση) Οπτικοποίηση Πληροφορίας Ανακάλυψη Γνώσης από εδοµένα (KDD) Στατιστική Βάσεις εδοµένων 6 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.3

4 ιαδικασία ανακάλυψης γνώσης Ολοκλήρωση Ερµηνεία & Αξιολόγηση Knowledge Πρωτογενή δεδοµένα Επιλογή & καθαρισµός Αποθήκη εδοµένων (data warehouse) Μετασχηµατισµός Εξόρυξη Γνώσης (Data Mining Μετ/να εδοµένα δεδοµένα στόχος (target data) Πρότυπα (patterns) και Κανόνες (rules) Γνώση Κατανόηση 7 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης Εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα Data mining (ένας ευρύς ορισµός): Η διαδικασία ηµιαυτόµατης ανάλυσης µεγάλων Β µε στόχο την εύρεση χρήσιµης πληροφορίας «γνώσης» π.χ.: «καλύτεροι πελάτες είναι αυτοί µε σπουδέςµεταπτυχιακού επιπέδου (ανεξαρτήτως ύψους εισοδήµατος) ή αυτοίµε υψηλά εισοδήµατα (ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών) Παράδειγµα αναπαράστασης: δέντρο απόφασης (decision tree) Πώς θα προκύψει ένα τέτοιο πρότυπο (pattern) από µια µεγάλη Β ; 8 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.4

5 Παράδειγµα Decision Tree 9 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης Εφαρµογές Data Mining Market analysis and management target marketing, customer relation management, market basket analysis, cross selling, market segmentation Risk analysis and management Forecasting, customer retention, improved underwriting, quality control, competitive analysis Fraud detection and management αλλά και... Intelligent query answering Text / Web mining (news group, , documents) 10 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.5

6 Τι δεδοµένα αναλύουµε tabular data 82% time series 40% text, free-form 33% transactional data 30% web click stream 17% spatial data (2-D, 3-D) 16% web content 15% 13% XML data 13% links or networks 11% anonymized data 11% multimedia 6% Source: (Sep. 2005) 11 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης Βήµατα εξόρυξης γνώσης µεθοδολογία CRISP-DM Business understanding Data understanding Data preparation Modeling Evaluation Deployment 12 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.6

7 Τεχνικές DM Supervised learning (Classification / Prediction) Decision Trees, Neural Nets, Bayesian classification Unsupervised learning (Clustering) Hierarchical, partitional, density-based Association rule mining κ.α. Refund Yes No MarSt NO Single, Divorced TaxInc < 80K > 80K YES NO Married NO 13 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης Κατηγοριοποίηση (Classification) Ταξινόµηση, Πρόβλεψη Εκµάθηση µιας τεχνικής να προβλέπει την κλάση ενός στοιχείου επιλέγοντας από προκαθορισµένες τιµές Προσεγγίσεις: στατιστικές µέθοδοι δένδρα αποφάσεων νευρωνικά δίκτυα ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.7

8 Κατηγοριοποίηση (Classification) έντρα Αποφάσεων (decision trees) Y 3 if X > 5 then blue else if Y > 3 then blue else if X > 2 then green else blue 2 5 X 15 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης Συσταδοποίηση (Clustering) Οµαδοποίηση Εύρεση µιας φυσικής οµαδοποίησης των δεδοµένων, χωρίς προκαθορισµό τωνοµάδων C 1 C 2 C 3 C 4 Οµαδοποίηση βάσει απόστασης (Εκλείδειας ή άλλης) στατιστικής κατανοµής ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.8

9 Εξόρυξη κανόνων συσχετίσεων Εύρεση ταυτόχρονων εµφανίσεων δεδοµένων (άρα, πιθανήςσυσχέτισηςήεξάρτησης) µέσα σε ένα «καλάθι» δεδοµένων 17 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης Ανάλυση χρονολογικών σειρών Μπορούµε ναβρούµε τάσεις(κύκλους, εποχιακές συµπεριφορές) και να κάνουµε εκτίµηση µελλοντικών τιµών 18 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.9

10 Οι πιο δηµοφιλείς τεχνικές DM Decision Trees/Rules Clustering Regression Statistics Association rules Visualization SVM Neural Nets Sequence/Time series analysis Bayesian Nearest Neighbor 51.1% 39.8% 38.1% 36.4% 30.7% 21.6% 17.6% 17.6% 13.6% 13.6% 11.4% Source: (Apr. 2006) 19 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης "Πυραµίδα" Επιχειρηµατικής Ευφυίας (Business Intelligence BI) Making Decisions Managing Director Data Presentation Visualization Techniques Data Mining Information Discovery Business Analyst Data Analyst Data Exploration Statistical Analysis, Querying and Reporting Data Warehouses / Data Marts OLAP, MDA Data Sources Paper, Files, Information Providers, Database Systems, OLTP DBA 20 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.10

11 Case Study -1 απευθείας προώθηση προϊόντων & CRM Οι εταιρείες που κάνουν απευθείας προώθηση προϊόντων (direct marketing) χρησιµοποιούν µοντέλα και τεχνικές εξόρυξης γνώσης Η µοντελοποίηση είναι πιο εφικτή από την αλλαγή συµπεριφοράς του πελάτη Πετυχηµένη ιστορία (success story) Ο τηλεπικοινωνιακός παροχέας Verizon Wireless µείωσε τη «διαρροή πελατών» (churn) από 2% σε 1.5% 21 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης Case Study -2 Ασφάλεια και ανίχνευση απάτης Ανίχνευση απάτης (Fraud Detection) σε αγορές µε πιστωτικές κάρτες Ξέπλυµα χρήµατος Απάτη στην τηλεφωνία AT&T, Bell Atlantic, British Telecom/MCI Καταπολέµηση τροµοκρατίας ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.11

12 Data Mining και ιδιωτικό απόρρητο TIA: Terrorism (πρώην Total) Information Awareness Program Επιστηµονικό πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από το Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ διακόπηκε από το Κογκρέσο µερικές από τις λειτουργίες του µεταφέρθηκαν στις υπηρεσίες πληροφοριών CAPPS II φωτογράφηση όλων των επιβατών των αεροµεταφορών έχει προκαλέσει αντιδράσεις (από επιβάτες, εταιρείες, κυβερνήσεις) Οι τεχνικές Data Mining αναζητούν πρότυπα, όχι ανθρώπους! Υπάρχουν τεχνικές λύσεις που µπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα Αντικατάσταση ευαίσθητων δεδοµένων µε ανώνυµους κωδικούς (data anonymization) Κατανεµηµένα δεδοµένα κατανεµηµένος υπολογισµός (distributed data mining) 23 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης Ερευνητικά προβλήµατα... Scaling up for huge data 41% Mining text 29% Automating data cleaning 27% Dealing with cost-sensitive data 26% Mining data streams 18% Mining links and networks 17% Unified theory of DM 16% DM for biological problems 14% DM with privacy 8.9% Mining images 7.1% DM for security applications 5.4% Distributed (multi-agent) DM 3.6% Source: (Nov. 2005) 24 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.12

13 Στοιχεία µαθήµατος ιδάσκοντες Γιάννης Θεοδωρίδης (κεντρικό κτήριο, γρ. 501) Νίκος Πελέκης (κτήριο Ζέας, εργαστήριο 3 ου ορόφου) Βοηθοί Βαγγέλης Κοτσιφάκος, Γεράσιµος Μαρκέτος, Ειρήνη Ντούτση ιδακτική ύλη µαθήµατος Βιβλίο «Data Mining: Εισαγωγικά και Προηγµένα Θέµατα Εξόρυξης Γνώσης από εδοµένα» της M.H. Dunham (http://isl.cs.unipi.gr/dmbook) ιαφάνειες διδάσκοντα (http://isl.cs.unipi.gr/db/courses/dwdm) 25 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαλεία KDD Microsoft SQL Server 2005 BI Solutions SQL Server 2005 provides many new and enhanced business intelligence (BI) features designed to give you a competitive advantage. These advantages include integrating multiple data sources with Integration Services; enriching data and building complex business analytics with Analysis Services; and writing, managing, and delivering rich reports with Reporting Services WEKA Data Mining software Weka is a collection of machine learning algorithms for data mining tasks. The algorithms can either be applied directly to a dataset or called from your own Java code. Weka contains tools for data pre-processing, classification, regression, clustering, association rules, and visualization 26 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.13

14 Εργασίες 1 η εργασία: ανάπτυξη ενός DW και εφαρµογή τεχνικών DM πάνω σε πραγµατικά δεδοµένα σε οµάδες των 2 ατόµων, υποχρεωτική συµµετοχή 40% στον τελικό βαθµό 2 η εργασία: σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογής BI ατοµική, προαιρετική, απαλλακτική της γραπτής εξέτασης συµµετοχή 60% στον τελικό βαθµό (και πιθανά κάποιες) βιβλιογραφικές εργασίες: µελέτη ερευνητικών άρθρων και συγγραφή αναφοράς ατοµικές, υποχρεωτικές bonus στον τελικό βαθµό 27 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης Καλό εξάµηνο! 28 ΠΑ.ΠΕΙ. Γιάννης Θεοδωρίδης 1.14

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία μοντέλου γνώσης από βάση δεδομένων βλαβών ΑDSL με την χρήση εργαλείων DATA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή

ΕΞΟΡΥΞΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή ΕΞΟΡΥΞΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Εισαγωγή Τεράστιος όγκος διαθέσιμων δεδομένων χρειαζόμαστε μεθόδουςγιανατααναλύσουμε Τι είναι η Εξόρυξη Δεδομένων (με δυο λόγια) Αποδοτικές τεχνικές για να αναλύσουμε πολύ μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων με Χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ζαβουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή τεχνικών Data Mining σε δεδομένα κυκλοφορίας οδικού δικτύου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή τεχνικών Data Mining σε δεδομένα κυκλοφορίας οδικού δικτύου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή τεχνικών Data Mining σε δεδομένα κυκλοφορίας οδικού δικτύου ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α.Μ.: 1010 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις»

«Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις» -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης

Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης Επιχειρηματικής Ευφυΐας 2. Επιχειρηματική Αναλυτική 3. Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλεπτική Αναλυτική 4. Οπτική Αναπαράσταση Δεδομένων, Γεωγραφικά Π.Σ. και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Υλοποίηση εφαρμογής εξόρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Μεταπτυχιακή Εργασία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΝΤΕΛΑΣ Ιανουάριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία. Εξόρυξη γνώσης από ειδησεογραφικά δεδοµένα και συσχετισµός µε πραγµατικά γεγονότα

Μεταπτυχιακή Εργασία. Εξόρυξη γνώσης από ειδησεογραφικά δεδοµένα και συσχετισµός µε πραγµατικά γεγονότα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Εξόρυξη γνώσης από ειδησεογραφικά δεδοµένα και συσχετισµός µε πραγµατικά γεγονότα Ειρήνη Ντούτση Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION MANAGEMENT

INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ INFORMATION MANAGEMENT Στόχοι Ποιός είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων Διπλωματική Εργασία «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες εδοµένων: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Αποθήκες εδοµένων: Προκλήσεις και Ευκαιρίες Αποθήκες εδοµένων: Προκλήσεις και Ευκαιρίες Ιωάννης Βασιλείου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 27 Ιουνίου 2001 HELDINET - Αθήνα 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ Λίγα Λόγια για Αποθήκες εδοµένων (DW) Πως δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Ι Γ Α Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός.

Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός. Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός. Αριστείδης Μελετίου Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, amlet@library.tuc.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ρ. Γκαράνη Γεωργία Επίκουρος Καθηγήτρια Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας» ηµιουργία ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

«Αφιερωμένο στους γονείς μου Νικογιάννη και Ευγενία, στα αδέρφια μου Διονύση και Μπέσσυ αλλά και σε όσους ήταν μαζί μου αυτά τα χρόνια...

«Αφιερωμένο στους γονείς μου Νικογιάννη και Ευγενία, στα αδέρφια μου Διονύση και Μπέσσυ αλλά και σε όσους ήταν μαζί μου αυτά τα χρόνια... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διδακτορική Διατριβή Εφαρμογή Τεχνικών Data Mining σε Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κουρής Ν. Γιάννης ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακάλυψη Γνώσης από Ακολουθίες και Δεδομένα Συναλλαγών»

«Ανακάλυψη Γνώσης από Ακολουθίες και Δεδομένα Συναλλαγών» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Πληροφορικής «Ανακάλυψη Γνώσης από Ακολουθίες και Δεδομένα Συναλλαγών» ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Πτυχιούχος Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επιβλέπων: Βίρβου Μαρία ιπλωµατική εργασία E-learning µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιστορικά δεδομένα για την κατασκευή

Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιστορικά δεδομένα για την κατασκευή ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εξόρυξη Δεδομένων 22 Η επανάσταση του ΚΡΙΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το Data Mining αποτελεί μια νέα ερευνητική περιοχή, ραγδαία εξελισσόμενη, που είναι η τομή πολλών θεωριών και επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Mining) ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Mining) ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Mining) ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Γνώσης από Βιολογικά Δεδομένα

Ανακάλυψη Γνώσης από Βιολογικά Δεδομένα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανακάλυψη Γνώσης από Βιολογικά Δεδομένα Διδακτορική Διατριβή Γεώργιος Τζανής Πτυχιούχος Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε από την Εξεταστική Επιτροπή, - 2008. Επιβλέπων Επιβλέπουσα επιτροπή Επιβλέπουσα επιτροπή

Εγκρίθηκε από την Εξεταστική Επιτροπή, - 2008. Επιβλέπων Επιβλέπουσα επιτροπή Επιβλέπουσα επιτροπή Ø Ñ Ø ÇÑÓ Ø Ø Ø Ò Ü ÖÙÜ Òô ¹ Å Ó ÓÐÓ Ì ÕÒ ØÓÖ ØÖ Ö Ò ÉÖº ÆØÓ Ø MSc ÔÐÛѺ Å Õ Ò ÍÔÓÐÓ ØôÒ & ÈÐ ÖÓ ÓÖ È Ö ÁÓ Ò Ó ¾¼¼ Εγκρίθηκε από την Εξεταστική Επιτροπή, - 2008......... Ι. Θεοδωρίδης Μ. Βαζιργιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μάρτιος 2005 Σεπτέµβριος 2005 www.spss.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μάρτιος 2005 Σεπτέµβριος 2005 www.spss.gr 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ SPSS BASE PART I Πρόκειται για το εισαγωγικό σεµινάριο στη χρήση του λογισµικού SPSS. Είναι ο αρχικός οδηγός του τρόπου χρήσης και της περιγραφής του περιβάλλοντος εργασίας του SPSS. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΥΪΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΥΪΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΥΪΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Αθανάσιος Στ. Παντελιδάκης Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε. Τμήματος Πληροφορικής Σ.Τ.ΕΦ. Τ.Ε.Ι. Αθηνών Υποβληθείσα για το Δίπλωμα του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Predicting the Choice of Contraceptive Method using Classification

Predicting the Choice of Contraceptive Method using Classification ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Predicting the Choice of Contraceptive Method using Classification ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Νικόλαος Σαμαράς ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα