Εργαλείο. Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης. για Παιδιά µε Αυτισµό. στον Τοµέα. των Κοινωνικών εξιοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαλείο. Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης. για Παιδιά µε Αυτισµό. στον Τοµέα. των Κοινωνικών εξιοτήτων"

Transcript

1 Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για Παιδιά µε Αυτισµό στον Τοµέα των Κοινωνικών εξιοτήτων Θεωρητικό Πλαίσιο Οδηγίες Χρήσης του Εργαλείου Νικόλαος Απτεσλής Ευδοκία Μητροπούλου -Καλλιόπη Τσακπίνη

2 Κοινωνική ανάπτυξη και Αυτισµός Τα παιδιά µε αυτισµό σε πολύ µεγάλο ποσοστό παρουσιάζουν διαταραχές στην κοινωνική συµπεριφορά. Γονείς παιδιών µε αυτισµό µας πληροφορούν ότι από τα πρώτα κιόλας στάδια της ζωής των παιδιών τους, διαπίστωσαν σοβαρές ανεπάρκειες στην κοινωνική εξέλιξή τους. Έτσι π.χ. δεν τείνουν τα χέρια τους για να τα σηκώσουν, και όταν τα σηκώνουν, δεν προσαρµόζουν αντίστοιχα το σώµα τους, δεν εκδηλώνουν την ανάγκη για χάδι, δε συµµερίζονται, µένουν παθητικά και αδρανή για καθετί που συµβαίνει γύρω τους και παρουσιάζουν ανεπάρκεια σε κοινωνικά ερεθίσµατα και αντιδράσεις. Σύµφωνα µε τους Powell & Jordan, (2000) υπάρχει µεγάλη δυσκολία στη αξιολόγηση παιδιών µε αυτισµό εξαιτίας της ύπαρξης πολλών και διαφορετικών επιπέδων του φάσµατος του αυτισµού. Συνεπώς πρέπει να ακολουθήσουµε διαφορετικές εκπαιδευτικές στρατηγικές (διερεύνηση του ανοµοιογενούς µαθησιακού τους προφίλ, οπτικά βοηθήµατα, οµαδική εργασία, συντονισµός σχολείου σπιτιού, προσαρµοσµένο περιβάλλον), (Peeters, 2000). Στη συνέχεια της εργασίας περιγράφεται ένα εργαλείο αξιολόγησης που εστιάζει στην αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου εργαλείου που περιλαµβάνει και τους τρεις τοµείς που είναι σοβαρά διαταραγµένοι στον αυτισµό(κοινωνικότητα, επικοινωνία, ευελιξία σκέψης και συµπεριφοράς). ηµιουργήθηκε το 2001 από εκπαιδευτικούς µε πρωταρχικό σκοπό να καλύψει την έλλειψη ενός αντίστοιχου εργαλείου αξιολόγησης για παιδιά µε αυτισµό. Η κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης είναι καθοριστικής σηµασίας στον αυτισµό. «Τα φυσιολογικά νήπια σχεδόν αµέσως µετά τη γέννησή τους παρουσιάζουν ένα πολύ ενεργητικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους» (Frith, 1999).Τα παιδιά µε αυτισµό όµως περιγράφονται ως «κοινωνικά ανεπαρκή» από την στιγµή που έρχονται στην ζωή (Jordan και Powell, 2000). Eίναι επίσης σαφές ότι αυτή η δυσκολία στον κοινωνικό τοµέα επιδρά σ όλες τις πτυχές της µάθησης και συµπεριφοράς (Jordan, 2000). Ακόµη το παιδί δυσκολεύεται να αποτελέσει µέρος άλλων κοινωνικών οµάδων όπως είναι η «δυαδική» σχέση µε την µητέρα του, η οικογένεια, το σχολείο, η κοινότητα και οι συνοµήλικοι του (Jordan και Powell, 2000). Υπάρχει στον αυτισµό ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών συµπεριφορών. Το κλασικά παθητικό, µοναχικό και αποσυρµένο παιδί είναι τυπικό µόνο για µια κατηγορία παιδιών µε αυτισµό και πάλι δεν είναι κατ ανάγκη έτσι καθ όλη την εξέλιξή του(wing, 2000). Φαίνεται να είναι ευχαριστηµένα µόνα τους και δεν αισθάνονται την επιθυµία για επικοινωνία (Κυπριωτάκης, 1997). Λίγα παιδιά µε αυτισµό κάνουν προσωπικές σχέσεις και φιλίες οποιουδήποτε βάθους. Αντίθετα, η επικοινωνία τους εστιάζεται στην ικανοποίηση µιας ανάγκης, ή στην απόκτηση πληροφοριών (Powell και Jordan, 2001). Όλες οι ανεπιθύµητες συµπεριφορές, επιθετικές προς τον εαυτό του και τους άλλους ή άλλες µη αποδεκτές συµπεριφορές, είναι συνήθως

3 αποτέλεσµα της σύγχυσης, της αδυναµίας επεξεργασίας των ερεθισµάτων και της αδυναµίας να επικοινωνήσουν (Faherty, C., Παπαγεωργίου, Β., Παπαδοπούλου, Ν., Πρακτικά Ηµερίδας 1999). Τα παιδιά µε αυτισµό διακρίνονται από την αδιαφορία τους για τα προβλήµατα των άλλων, την ανικανότητά τους να προσφέρουν αλλά και να αποδεχτούν την προσφορά παρηγοριάς και ανακούφισης και γενικότερα από την ανικανότητά τους να µπουν στη θέση του άλλου (Frith,1999). Μερικές φορές είναι δύσκολο να πει κανείς αν τα παιδιά µε αυτισµό αποσύρονται σκόπιµα από τους ανθρώπους, ή αν έτσι φαίνεται επειδή δε γνωρίζουν πώς να κάνουν σχέση µε τους άλλους κι ενασχολούνται µε στερεοτυπίες που τα απορροφούν. Ούτε είναι σαφές αν αυτές οι στερεοτυπίες επιστρατεύονται για καλό (διότι προσφέρουν ίσως κάτι το προβλέψιµο µέσα σε έναν απρόβλεπτο κόσµο), ή σαν ένας τρόπος να αποµονώνονται από τους άλλους(wing, 2000). Βεβαίως είναι διαπιστωµένο πως η ανταπόκριση των παιδιών προς το περιβάλλον τους αυξάνεται αν ελαττωθούν οι τελετουργικές συµπεριφορές τους (Jordan, 2000). Ένας ακόµη ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων είναι αυτό που η Frith (1999) ονοµάζει µύθο της βλεµµατικής αποφυγής. Φαίνεται ότι αυτό που λείπει δεν είναι το πώς να κοιτάξει, αλλά το πότε και το γιατί (Jordan, Powell, 2000). Πάντως η βλεµµατική επαφή τείνει να βελτιωθεί µε την ενηλικίωση (Wing, 2000). Η ποιότητα των κοινωνικών συνδιαλλαγών των ατόµων µε αυτισµό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητά τους στο µοίρασµα της προσοχής (Hermelin & O Connor, 1985). Είναι σε θέση να αντιληφθούν την κυριολεκτική οπτική του άλλου (τι µπορεί να δει το άλλο πρόσωπο), παρόλο που αυτό δε συµβαίνει αυτόµατα, ενώ δεν µπορούν να συλλάβουν την εννοιολογική προοπτική του άλλου (τι ξέρει ή καταλαβαίνει το άλλο πρόσωπο), (Wing, 2000, Jordan, 2000, Peeters, 2000). Για την έκφραση βασικών συναισθηµάτων όπως η χαρά, η λύπη, ο θυµός ή ο φόβος, δεν απαιτείται η εκλεπτυσµένη, εκ προθέσεως επικοινωνία Τα παιδιά µε αυτισµό εκφράζουν χαρά, φόβο, θυµό και άλλες ψυχικές διαθέσεις, αλλά βρίσκονται συχνά έξω από το µήκος κύµατος των κοινωνικών προσδοκιών (Wing, 2000). Αν και η κοινωνική ανεπάρκεια του αυτισµού είναι εµφανής, η τάση των παιδιών µε αυτισµό να «κλείνονται» στον εαυτό τους ελαττώνεται µε την αύξηση της ηλικίας και η εµπειρία (µάθηση) συντελεί σηµαντικά στη βελτίωση της κοινωνικής συµπεριφοράς, δηλαδή τα παιδιά µε αυτισµό µε αντίστοιχη υποστηρικτική βοήθεια γίνονται «κοινωνικότερα» (Peeters, 2000). Ωστόσο, η ανώτερη, εκ προθέσεως επικοινωνία είναι απαραίτητη για την έκφραση συναισθηµατικών καταστάσεων που σχετίζονται µε την αξιολόγηση µιας κατάστασης από τον άνθρωπο. Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος του µηνύµατος που µεταφέρεται σε κάποιον άλλο.

4 Η ικανότητα συµµερισµού αυτών των συναισθηµάτων είναι που αντικατοπτρίζεται όταν κάνουµε λόγο για την ενσυναίσθηση ή, αλλιώς, τη συναισθηµατική συµµετοχή. Ωστόσο, η έλλειψη κατάλληλης συναισθηµατικής απαντητικότητας από την πλευρά του παιδιού, αποτελεί µια ιδιαίτερα οδυνηρή πραγµατικότητα για την οικογένεια.. Γνήσιοι δεσµοί αναπτύσσονται δύσκολα και µόνο σπάνια, αλλά και πάλι δεν είναι σε θέση να γνωρίσουν τη γνησιότητα, την έκταση και το βάθος της φιλίας, αν και φαίνεται να θεωρούν φίλους εκείνους που ικανοποιούν τις ανάγκες τους ή τους συµπεριφέρονται φιλικά (Κυπριωτάκης, 1997). Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στη σκέψη πως ο δάσκαλος υποβοηθά και διαµεσολαβεί στη µαθησιακή εµπειρία. Στον αυτισµό όµως αυτή η σχέση δεν µπορεί να οικοδοµηθεί µεµονωµένα, µε την επαφή και µόνο, γι αυτό και η διδασκαλία και η µάθηση δεν εξαρτώνται από την ύπαρξη αυτής της σχέσης. Με άλλα λόγια, η κανονική διδακτική ακολουθία ίσως αντιστρέφεται (Peters, 2000, Jordan, 2000, Powell & Jordan, 2000). Μετά από λίγο χρόνο, ωστόσο, τα περισσότερα παιδιά µε αυτισµό θα αναπτύξουν σχέσεις µε όσους φέρονται µε προβλέψιµο τρόπο και θα µαθαίνουν καλύτερα από τέτοιους γνώριµους ανθρώπους. Μπορεί να εξαρτώνται από το δάσκαλο για να επιβεβαιωθούν ότι οι αντιδράσεις τους είναι σωστές και να περάσουν στο επόµενο βήµα οποιασδήποτε διαδικασίας επίλυσης προβληµάτων (Peeters, 2000). Αυτό καµιά φορά φτάνει σε βαθµό να µην αναλαµβάνουν καµιά πρωτοβουλία για κοινωνική αλληλεπίδραση, χωρίς προηγούµενη έγκριση. Μοιάζουν να µην έχουν σηµεία αναφοράς από τη δική τους εµπειρία (στην επίλυση προβληµάτων, για παράδειγµα), οπότε αναγκάζονται να προσβλέπουν στην ικανότητα κάποιου άλλου, για την οργάνωση των σκέψεων τους και τις επακόλουθες ενέργειες (Jordan, 2000). Αν από το παιδί ζητούνται πράγµατα που αντιστοιχούν στο επίπεδο των δυνατοτήτων του, τότε παρατηρούνται λιγότερες περιπτώσεις µη συνεργασιµότητας. Πρέπει επίσης να βεβαιωνόµαστε πως το παιδί έχει κατανοήσει το ζητούµενο ή την εντολή, πριν συµπεράνουµε πως είναι αρνητικό ή δε συµµορφώνεται (Wing, 2000). Ωστόσο, ένα από τα κεντρικά γνωρίσµατα του αυτισµού είναι η αντίσταση του ατόµου στις αλλαγές των συνηθειών του και η ενασχόλησή του µε επαναλαµβανόµενες στερεότυπες συµπεριφορές (Jordan, 2000, Wing, 2000, Mesibov, 1998). Εποµένως, ο αρνητισµός κάνει συνήθως την εµφάνισή του όποτε εισάγεται κάποια καινούργια συµπεριφορά. Μπορεί σπανίως να υπάρχουν γνήσιες περιπτώσεις αρνητισµού (µε την έννοια της εσκεµµένης άρνησης συµµόρφωσης), αλλά αυτές ίσως να προκύπτουν και να συντηρούνται από την ενδιαφέρουσα επίδρασή τους πάνω στο δάσκαλο ( Faherty, C., Παπαγεωργίου, Β., Παπαδοπούλου, Ν., Πρακτικά Ηµερίδας 1999).

5 Ανάπτυξη και περιγραφή του εργαλείου αξιολόγησης. Το εργαλείο που αναπτύχθηκε βασίστηκε στη µέθοδο αξιολόγησης της κοινωνικότητας του προγράµµατος TEACCH (Treatment and Education of Autism and related Children Communication Handicapped), (Olley, 1986), καθώς και σε µεθόδους, διδασκαλίας και αξιολόγησης των κοινωνικών δεξιοτήτων που υπάρχουν στην διεθνή βιβλιογραφία ( Watson, 1988, Hobson, 1993, Quill, 1995, Boswell & all, 1998, Jordan, 2000, Powell & Jordan, 2000, Jordan & Powell, 2000). Ακόµη δε στη δηµιουργία του όπου κρίθηκε αναγκαίο χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τη Λίστα Ελέγχου Βασικών εξιοτήτων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000). Σύµφωνα µε το πρόγραµµα TEACCH η κοινωνικότητα πρέπει να εξετάζεται στους παρακάτω τοµείς: α) εγγύτητα β) βλεµµατική επαφή γ) παράλληλο παιχνίδι δ) κοινωνική ανταπόκριση ε) συνεργασία/ µοίρασµα ζ) κοινωνική πρωτοβουλία η) εναλλαγή σειράς θ) ακολουθία κανόνων ι) αµοιβεβαιότητα. Οι πληροφορίες για την επικοινωνία των παιδιών µε αυτισµό συλλέγονται µε: συνεντεύξεις γονέων και ειδικών που ασχολούνται µε το παιδί και επιτρέπουν τον εκπαιδευτικό να µάθει πως συµπεριφέρεται το παιδί σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύτιµες για τον εκπαιδευτικό καθώς του επιτρέπουν να ανακαλύψει πως συµπεριφέρεται το παιδί σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια για εκτεταµένες χρονικές περιόδους και να κατανοήσει την εξελικτική του πορεία. άµεση παρατήρηση, την καταγραφή δηλ. του παιδιού στο φυσικό του περιβάλλον Η παρατήρηση µπορεί να διεξαχθεί είτε: κατά τη διάρκεια ποικίλων καθηµερινών αυθόρµητων καταστάσεων και γεγονότων κατά τη διάρκεια δοµηµένων καταστάσεων που έχει σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός, µε στόχο ο µαθητής να εµφανίσει συγκεκριµένες συµπεριφορές και µε τεχνικές άµεσης δοκιµασίας µε δοµηµένες δηλ. κοινωνικές ευκαιρίες από τον ίδιο το εκπαιδευτικό (Quill, 1995). Είναι δοµηµένες καταστάσεις που έχει σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός µε στόχο ο µαθητής να εµφανίσει συγκεκριµένες συµπεριφορές. Έτσι στο εργαλείο που περιγράφεται παρακάτω, έγινε επιλογή των στόχων µε βάση τις προσδοκίες των γονέων, τις δεξιότητες που κατέχει ή όχι το παιδί, και επιλογή δραστηριοτήτων που θα συµβάλλουν στην βελτίωση της καθηµερινής κοινωνικής αλληλεπίδρασης του παιδιού. Για το σκοπό αυτό στο εργαλείο περιγράφεται: α) το πλαίσιο µέσα στο οποίο εκδηλώνονται οι κοινωνικές συµπεριφορές του παιδιού είτε στη διάρκεια καθηµερινών καταστάσεων και γεγονότων είτε κατά τη διάρκεια δοµηµένων καταστάσεων που σχεδιάζει ο εκπαιδευτικός µε στόχο την εµφάνιση συγκεκριµένων συµπεριφορών β) η λειτουργία της κοινωνικής συµπεριφοράς που εξετάζεται.

6 Τα παιδιά µε αυτισµό συνήθως έχουν πρόβληµα στην συνεργασία τους µε τους άλλους, γι αυτό: η οργάνωση του χώρου της τάξης και η οπτική οργάνωση των δραστηριοτήτων βοηθάει το µαθητή να κατανοήσει τι ακριβώς πρέπει να κάνει και πότε η οργάνωση του φυσικού περιβάλλοντος µε υλικά που προσελκύουν το ενδιαφέρον του µαθητή βοηθάει τον εκπαιδευτικό να διδάξει µια κοινωνική δεξιότητα και η εκµετάλλευση κάθε στιγµής που παρουσιάζεται µέσα στην τάξη για κοινωνική επαφή και σχέσεις που έχουν νόηµα για το παιδί διευκολύνει το εκπαιδευτικό στην επίτευξη του διδακτικού στόχου. Η συλλογή πληροφοριών γίνεται από τον εκπαιδευτικό που µπορεί να είναι παρατηρητής της διαδικασίας ενώ τις δραστηριότητες τις εκτελεί άλλος εκπαιδευτικός µε ανάλογη εκπαίδευση στον αυτισµό ή µπορεί να κάνει ο ίδιος την συλλογή των δεδοµένων. Πιο αναλυτικά το εργαλείο αξιολογεί τους παρακάτω τοµείς κοινωνικότητας : Εγγύτητα (η ικανότητα του να βρίσκεται κοντά στους άλλους, πόσο κοντά, και κατά την διάρκεια ποιών δραστηριοτήτων) Βλεµµατική επαφή ( δραστηριότητες για να εντοπισθεί τι προκαλεί και τι την συντηρεί, κοιτάει το σωστό άτοµο όταν µιλάει, κοιτάει όταν του µιλάµε, δραστηριότητες εµφανείς µε άµεση σχέση µε το παιδί π.χ. συσχέτιση της βλεµµατικής επαφής µε το να επιτραπεί στο παιδί να κάνει κάτι που θέλει) Παράλληλη δραστηριότητα (η ικανότητα του παιδιού να αλληλεπιδρά µε άλλα παιδιά ή να ασχολείται µε δραστηριότητες δίπλα σε άλλους χωρίς να τους ενοχλεί) Κοινωνική ανταπόκριση (ανταπόκριση µε βλεµµατική επαφή ή προσανατολισµό, σε οικείους ή αγνώστους, ανταπόκριση και ακολουθία οδηγιών, στην έκκληση, για βοήθεια ) Κοινωνική πρωτοβουλία (επιλογή και συµµετοχή σε οµαδικές δραστηριότητες) Εναλλαγή σειράς (περιµένει τη σειρά του σε οµαδικές δραστηριότητες, µε ένα ή περισσότερα οικεία πρόσωπα) Κανόνες (ακολουθεί απλούς κανόνες κοινωνικής συµπεριφοράς π.χ. χαιρετά όταν συναντά κάποιον, λέει ευχαριστώ και παρακαλώ όταν του δίνουν κάτι) Αµοιβεβαιότητα-µοίρασµα (είναι ικανός να περιµένει να ολοκληρωθεί µια διαδικασία χωρίς να διακόψει, µπορεί να µοιράζεται υλικά µε τους συµµαθητές του) Προσαρµογή στις Αλλαγές ( ανέχεται και προσαρµόζεται σε αλλαγές στο πρόγραµµα του, στα πρόσωπα ή στις δραστηριότητες)

7 Σε κάθε φύλλο αξιολόγησης υπάρχει : η ικανότητα που αξιολογείται, ο χρόνος της αξιολόγησης, και κάθε αξιολόγηση χωρίζεται σε τρεις στήλες που υπάρχουν τα αρχικά Ο, Α, Ν. ίπλα σε κάθε αξιολόγηση υπάρχει στήλη για παρατηρήσεις από τους αξιολογητές. Όπου Ο σηµαίνει όχι ο µαθητής δηλ. είναι ανίκανος να εκτελέσει την δραστηριότητα που του προτείνεται η δεν επιχειρεί καν ακόµη µετά και από επίδειξη του δασκάλου ή µετά από πολλές λεκτικές επαναλήψεις. Όπου Α σηµαίνει αναδυόµενη ο µαθητής δηλ. φαίνεται ότι µπορεί να εκτελέσει την δραστηριότητα που του ζητούµε αλλά δεν καταφέρνει να την ολοκληρώσει επιτυχώς µόνος του ούτε κατόπιν επίδειξης του δασκάλου αλλά µόνο µε την βοήθεια το Όπου Ν σηµαίνει ναι ο µαθητής δηλ. είναι ικανός να ολοκληρώσει µια δραστηριότητα χωρίς την βοήθεια κανενός. Προσδιορισµός εκπαιδευτικών στόχων Ο εκπαιδευτικός αφού κάνει την αξιολόγηση και έχει συζητήσει µε τους γονείς για τις κοινωνικές ανάγκες του παιδιού στο σπίτι, θέτει στόχους και προτεραιότητες για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του µαθητή. Ο ρεαλιστικός προσδιορισµός των στόχων θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στον σχεδιασµό για την αποτελεσµατική διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων του µαθητή. Ο προσδιορισµός των στόχων από τον εκπαιδευτικό ακολουθεί τα εξής βήµατα (Watson et al, 1988): Επιλέγεται ένας γενικός στόχος σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που οι γονείς και ο εκπαιδευτικός θέτουν µετά την αξιολόγηση. Με βάση την αξιολόγηση που έχει προηγηθεί ο εκπαιδευτικός επιλέγει µια δεξιότητα που απαιτείται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Με βάση την αξιολόγηση προσδιορίζεται ποιες δεξιότητες κατέχει ήδη ο µαθητής στον κοινωνικό τοµέα. Έτσι ο εκπαιδευτικός µπορεί να χτίσει στόχους πάνω στις υπάρχουσες κοινωνικές δεξιότητες. Επιλέγει ένα ρεαλιστικό λειτουργικό στόχο που θα συµβάλει στη καλυτέρευση της καθηµερινής κοινωνικής αλληλεπίδρασης του µαθητή. Στρατηγικές µάθησης Κύριος στόχος είναι η υποστήριξη του µαθητή µε αυτισµό µε σκοπό να αποκτήσει τις κατάλληλες στρατηγικές που θα αποτελέσουν τις επικοινωνιακές «γέφυρες» του µε τους άλλους και θα του δώσουν τις ευκαιρίες για µια επιτυχηµένη κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι στρατηγικές µάθησης που συµβάλλουν στην κατάκτηση και γενίκευση των στόχων από κάθε µαθητή µε αυτισµό είναι(watson et al, 1988): Το δοµηµένο πλαίσιο κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Αυτό επιτυγχάνεται µε την οργάνωση του χώρου της τάξης και την οπτική οργάνωση των δραστηριοτήτων. Μ αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον µαθητή να κατανοήσει τι ακριβώς πρέπει να κάνει και πότε.

8 Η διδασκαλία κατά περίσταση. Αυτού του είδους η διδασκαλία πραγµατοποιείται κατά την διάρκεια της εµφάνισης φυσικών γεγονότων σε µια διδακτική ώρα. ηλαδή ο εκπαιδευτικός διδάσκει στο παιδί να εκφράζει τα συναισθήµατα του µε κατάλληλο τρόπο να τα ονοµάζει και να τα συνδέει µε την ανάλογη κατάσταση (π.χ. είσαι χαρούµενος γιατί πήρες το αγαπηµένο σου παιχνίδι). Το σηµαντικό στη διδασκαλία κατά περίσταση είναι ότι αυξάνει την δυνατότητα γενίκευσης επειδή γίνεται σε φυσικά πλαίσια, πράγµα πολύ σηµαντικό για τα παιδιά µε αυτισµό. Από την άλλη όµως θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι προσεκτικός έτσι ώστε να εκµεταλλεύεται κάθε στιγµή για κοινωνική αλληλεπίδραση που παρουσιάζεται αλλά, δεν είναι σίγουρο ότι µπορεί να τις εκµεταλλευτεί ανάλογα λόγω των συνθηκών εργασίας στην τάξη. Προσαρµογή του φυσικού περιβάλλοντος. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στις ευκαιρίες που µπορεί να δηµιουργήσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη για να µπορέσει να διδάξει µια επικοινωνιακή δεξιότητα. Όταν ο εκπαιδευτικός π.χ. θέλει να διδάξει στον µαθητή να επιδιώκει να είναι κοντά στους άλλους, φροντίζει να οργανώσει µια δραστηριότητα µε τους υπόλοιπους µαθητές, µε υλικά που να ενδιαφέρουν και το συγκεκριµένο µαθητή, για να προελκύσει την προσοχή του να πλησιάσει και να παραµείνει κοντά στους συµµαθητές του. Βέβαια αυτές οι ευκαιρίες θα πρέπει να έχουν ποικιλία ως προς την φύση και τη στιγµή της εµφάνισης τους, έτσι ώστε να µην είναι εντελώς προβλέψιµες από τους µαθητές. Επίσης θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα για γενίκευση σε νέα πλαίσια κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το εργαλείο κρίθηκε χρήσιµο για την εκπόνηση εξατοµικευµένων προγραµµάτων παρέµβασης στο τοµέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης από τους εκπαιδευτικούς που το χρησιµοποίησαν. Ειδικότερα µπορούν να εντοπισθούν οι αναδυόµενες δεξιότητες του µαθητή γεγονός που συµβάλλει στον καλύτερο σχεδιασµό της εκπαιδευτικής οργάνωσης και παρέµβασης. Προσφέρει επαρκή αριθµό κοινωνικών δεξιοτήτων για αξιολόγηση έτσι ώστε να αποφεύγονται λάθη στην εκτίµηση των ικανοτήτων των µαθητών. Οι δεξιότητες που προτείνονται είναι κατάλληλες για την ανίχνευση των δυσκολιών των µαθητών µε αυτισµό στον κοινωνικό τοµέα. Ο χρόνος των αξιολογήσεων είναι κατανεµηµένος έτσι ώστε να έχουµε µια πολύ καλή εικόνα της προόδου του µαθητή στην διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς. Χρησιµοποιεί κατάλληλο λεξιλόγιο και επιστηµονική ορολογία. Αναπροσαρµόστηκε δε στην παρούσα έκδοση σύµφωνα µε τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την έκταση και το όγκο των πληροφοριών που παρέχει καθώς και το χρόνο ολοκλήρωσης του. Επίσης τονίστηκε ιδιαίτερα από τους εκπαιδευτικούς, η ανάγκη εφαρµογής του από εξειδικευµένα άτοµα στον αυτισµό, καθώς και η αναγκαιότητα δύο εκπαιδευτικών κατά την εφαρµογή του

9 Βιβλιογραφία oboswell, S. & Braswell, B., Wade,C. (1998).Designing Programming for People with Autism. South Carolina Department of Disabilities and Special Needs. ofaherty, C., Παπαγεωργίου, Β., Παπαδοπούλου, Ν. (1999). Αυτισµός: Ένας ύµνος στην επικοινωνία. Κατανόηση του αυτισµού και των εκπαιδευτικών στρατηγικών. Πρακτικά ηµερίδας. Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων. ofrith, U. (1992). Αυτισµός. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. ohermelin, B. & O Connor, N. (1985).Logico -affective states and non -verbal language, in e.e. Schopler & G.B. Mesibov (eds). Communication Problems in Autism. New York: Plenum Press. ohobson, L. (1993).Autism and the development of Mind. London: Eribaum.. ojordan R., Jones G., (1999). Meeting the needs of children with autistic spectrum disorders. London: David Fulton Publishes ojordan R.,& Powell, S. (2000). Κατανόηση και ιδασκαλία των παιδιών µε Αυτισµό. Αθήνα : Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων. ojordan, R. (2000). Η εκπαίδευση παιδιών και νεαρών ατόµων µε αυτισµό. Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων omesibov, G. (1998). What is TEACCH? TEACCH statement, University of North Carolina. oolley, J.G.(1986). The TEACCH curicculum for teaching social behavior to children with autism. In E. Schopler & G.B. Mesibov (Eds) Social Behavior in autism (pp ). New York: Plenum. opeeters, T.(2000). Αυτισµός. Από τη θεωρητική κατανόησ η στην εκπαιδευτική παρέµβαση. Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων oquill, C. (ed.) (1995). Teaching children with autism: Strategies to enhance communication and socialization. New York: Delmar. owatson, L..R. (1988). The TEACCH Communicat ion curriculum, in E. Schopler & G.B. Mesibov (eds) Communication Problems in Autism, New York: Plenum Press. owilliams, D. (1996). Autism : An Inside Out Approach. London: Jessica Kingsley owing, L. (2000). Το αυτιστικό Φάσµα. Ένας οδηγός για τους γονείς κα ι επαγγελµατίες. Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων. oυπεπθ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2000). ραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιµότητας. Βιβλίο ασκάλου. Αθήνα: ΟΕ Β o Κυπριωτάκης, Α. (1997). Τα αυτιστικά παιδιά και η αγωγή τους. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: «Αναλυτικά Προγράμματα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Υπεύθυνη Ομάδας: Σοφία Μαυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία με θέμα: Πρόγραμμα παρέμβασης για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε παιδιά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους;

Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους; ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ «Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους;» Ανάλογα με το επίπεδο της κοινωνικής τους ανάπτυξης είναι και το επίπεδο της λειτουργικής τους

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ»

«ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ» Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES «Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ)» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης»

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ Τ.Ε.Π.Α.Ε. ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ...5 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...11 2.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...13 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΣΛΑΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ. «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;»

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ. «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;» ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;» Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς με ναι ή όχι. Σίγουρα υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΜΕΪΜΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην στήριξη και εκπαίδευση Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Οδηγός για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην στήριξη και εκπαίδευση Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ Οδηγός για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην στήριξη και εκπαίδευση Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αρετή Ζακολίκου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Κολιόπουλος Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος. Γιώργος Καραντάνος Βάγια Παπαγεωργίου. 1 Μαρίτσα Καµπούρογλου

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος. Γιώργος Καραντάνος Βάγια Παπαγεωργίου. 1 Μαρίτσα Καµπούρογλου Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος οκίµια Γιώργος Καραντάνος Βάγια Παπαγεωργίου Μαρίτσα Καµπούρογλου Γιάννης Βογινδρούκας Ηλεκτρονική επεξεργασία κειµένων Οικονόµου Βασίλης Παιδοψυχίατρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης Στέργιος Νότας - Μαρία Νικολαίδου Εκδόσεις Βήτα ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Συντάκτης Πτυχιακής: Τζουμαϊλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Πιλοτική Εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ «Αυτισμός και παιχνίδι η συμβολή του παιχνιδιού στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (Α.Μ. 12512) ΚΑΨΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (Α.Μ. 12926)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Κωνσταντίνος Φρανσίς Παιδοψυχίατρος, MD, PhD Υπεύθυνος Κλινικού Ιατρείου Διάχυτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ» ΣΤΟΛΙΔΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αυτισμός, σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας (προεγχειρητική και μετεγχειρητική) παιδιού με αυτισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΛΕΛΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΕΜΕΡΤΖΗ ΝΙΚΗ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 45500 Τηλ: 26510-50712 & 50710, Fax: 26510-50734 e-mail: logotherapy@ioa.teiep.gr Θέμα: Ψυχοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Συµπεριφοράς και η διαχείρισή τους. Μελέτη περίπτωσης ΘΕ 4. ρ. Παπαδηµητρίου Άρτεµις Σχολική Σύµβουλος Π.Α 2014

Προβλήµατα Συµπεριφοράς και η διαχείρισή τους. Μελέτη περίπτωσης ΘΕ 4. ρ. Παπαδηµητρίου Άρτεµις Σχολική Σύµβουλος Π.Α 2014 Προβλήµατα Συµπεριφοράς και η διαχείρισή τους. Μελέτη περίπτωσης ΘΕ 4 ρ. Παπαδηµητρίου Άρτεµις Σχολική Σύµβουλος Π.Α 2014 Τα προβλήµατα συµπεριφοράς είναι ουσιαστικά ζητήµατα της ευρύτερης κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα