Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07"

Transcript

1 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική Εισαγωγή στηνπληροφορική 2 Αναπαράσταση πληροφορίας Σκοποί του κεφαλαίου (4Α) Πώς οι υπολογιστές αναπαριστάνουν τα δεδοµένα Πώς οι υπολογιστές επεξεργάζονται τα δεδοµένα Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα επεξεργασίας Επεκτάσεις της επεξεργαστικής ισχύος σε άλλες συσκευές Αναπαράσταση δεδοµένων υαδικοί αριθµοί Το δυαδικό αριθµητικό σύστηµα Bits και Bytes Αλφαριθµητικοί κώδικες Εισαγωγή στηνπληροφορική 3 Εισαγωγή στηνπληροφορική 4 υαδικοί αριθµοί Η υπολογιστική επεξεργασία πραγµατοποιείται από τρανζίστορ, τα οποία είναι διακόπτες µε δύο µόνο δυνατές καταστάσεις: on και off. Όλα τα υπολογιστικά δεδοµένα µετατρέπονται σε µια ακολουθία δυαδικών αριθµών και 0. Για παράδειγµα, ο χρήστηςβλέπειµιαπρότασησανακολουθίαγραµµάτων, αλλά ο υπολογιστής βλέπει κάθε γράµµα σαν µια συλλογή από και 0. Όταν ένα τρανζίστορ έχει πάρει την τιµή, είναι σε κατάσταση on. Εάνέχειτηντιµή 0, τότεείναισεκατάσταση off. Τα τρανζίστορ ενός υπολογιστή µπορούν να αλλάζουν κατάσταση (on off) εκατοµµύρια φορές κάθε δευτερόλεπτο έκα διαφορετικά σύµβολα στο δεκαδικό σύστηµα Αριθµοί µεγαλύτεροι του 9 χρησιµοποιούν περισσότερα από ψηφία Εισαγωγή στηνπληροφορική 5 Εισαγωγή στηνπληροφορική 6

2 υαδικό σύστηµα Bits και Bytes Για τη µετατροπή δεδοµένων σε συµβολοσειρέςαριθµών, οι υπολογιστές χρησιµοποιούν το δυαδικό αριθµητικό σύστηµα Οι άνθρωποι χρησιµοποιούµε το δεκαδικό σύστηµα Το δυαδικό αριθµητικό σύστηµα λειτουργεί ακριβώς όπως το δεκαδικό σύστηµα, αλλά έχει δύο µόνο διαθέσιµα σύµβολα (0 και ) και όχι δέκα (0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, και 9). Base Base Μια απλή µονάδα δεδοµένων καλείται bit, έχοντας τιµήίσηµε ή 0 Οι υπολογιστές λειτουργούν µε συλλογές από bits, τις οποίες οµαδοποιούν για να αναπαραστήσουν µεγαλύτερα τµήµατα δεδοµένων, όπως τα γράµµατα της αλφαβήτου Οκτώ bits δηµιουργούν ένα byte. Ένα byte είναι το ποσό µνήµης που απαιτείται για την αποθήκευση ενός αλφαριθµητικού χαρακτήρα Με ένα byte, ο υπολογιστής µπορεί να αναπαραστήσει 256 διαφορετικά σύµβολα χαρακτήρων Εισαγωγή στηνπληροφορική 7 Εισαγωγή στηνπληροφορική 8 Αλφαριθµητικοί κώδικες Ένας αλφαριθµητικός κώδικας είναι ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί δυαδικούς αριθµούς ( και 0) για να αναπαραστήσει χαρακτήρες που είναι κατανοητοί στους ανθρώπους (γράµµατα και αριθµούς) Ένα από τα πρώτα συστήµατα αλφαριθµητικά συστήµατα, µε τηνονοµασία EBCDIC, χρησιµοποιείοκτάµπιτουςκώδικες, µα συναντάται σε παλαιότερα υπολογιστικα συστήµατα. Στο συνηθέστερο αλφαριθµητικό κώδικα, µε την ονοµάσια ASCII, κάθε χαρακτήρας αποτελείται από οκτώ bits (ένα byte) δεδοµένων. Τοσύνολοχαρακτήρων ASCII χρησιµοποιείται σχεδόν σε όλους τους προσωπικούς υπολογιστές Στοσύνολο Unicode, κάθεχαρακτήραςαποτελείταιαπό 6 bits (δύο bytes) δεδοµένων Εισαγωγή στηνπληροφορική 9 Εισαγωγή στηνπληροφορική 0 Παραδείγµατα από το ASCII Επεξεργασία εδοµένων Κώδικας Χαρακτήρας A B C D E Εισαγωγή στηνπληροφορική Που πραγµατοποιείται η επεξεργασία των δεδοµένων Η µονάδα ελέγχου Η αριθµητική λογική µονάδα Κύκλοι µηχανής Ο ρόλος της µνήµης στην επεξεργασία Κατηγορίες της µνήµης RAM Εισαγωγή στηνπληροφορική 2 2

3 Που γίνεται η επεξεργασία Η επεξεργασία πραγµατοποιείται στην κεντρική µονάδα επεξεργασίας (KME) του υπολογιστή (central processing unit,cpu). Η µνήµη του συστήµατος παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην επεξεργασία των δεδοµένων Η ΚΜΕ και η µνήµη βρίσκονται τοποθετηµένες στην µητρική κυκλωµατική πινακίδα του συστήµατος, η οποία συνδέει µαζί όλες τις συσκευές του υπολογιστή, επιτρέπωντας την µεταξύ τους επικοινωνία Εισαγωγή στηνπληροφορική 3 Εισαγωγή στηνπληροφορική 4 Η µονάδα ελέγχου Τα δύο βασικά τµήµατα της KME είναι η µονάδα ελέγχου (control unit) και η αριθµητική λογική µονάδα (arithmetic logic unit, ALU) Η µονάδα ελέγχου κατευθύνει τη ροή των δεδοµένωνµέσααπότηνκμεκαθώςκαιαπόκαι προς τις άλλες συσκευές Η µονάδα ελέγχου αποθηκεύει τον µικροκώδικα της ΚΜΕ, ο οποίος περιέχει τις εντολές για όλες τις εργασίες που η ΚΜΕ µπορεί να πραγµατοποιήσει Εισαγωγή στηνπληροφορική 5 Εισαγωγή στηνπληροφορική 6 Αριθµητική Λογική Μονάδα Λίστα λειτουργιών της ALU Ο πραγµατικός χειρισµός των δεδοµένων πραγµατοποιείται στην αριθµητική λογική µοναδα (ALU) Η ALU µπορεί να πραγµατοποιήσει αριθµητικές και λογικές πράξεις Η ALU είναι συνδεδεµένη µε ένα σύνολο καταχωρητών (registers) µικρές περιοχές µνήµης µέσα στην ΚΜΕ, οι οποιες περιέχουν τα δεδοµένα και τις εντολές προγράµµατος ενώ αυτές βρίσκονται σε επεξεργασία Αριθµητικές Πράξεις + Πρόσθεση Αφαίρεση x Πολλαπλασιασµός ιαίρεση ^ Ύψωση σε δύναµη Λογικές Πράξεις =, equal to, not equal to >, > greater than, not greater than <, < less than, not less than, greater than or equal to, not greater than or equal to, less than or equal to, not less than or equal to Εισαγωγή στηνπληροφορική 7 Εισαγωγή στηνπληροφορική 8 3

4 Κύκλοι µηχανής Η ΚΜΕ ακολουθεί ένα σύνολο βήµατων, µε την ονοµασία κύκλος µηχανής, για κάθε εντολή που εκτελεί Μετηχρησιµοποίησηµιαςτεχνικήςπουκαλείται pipelining, οι ΚΜΕ µπορούν να επεξεργάζονται περισσότερες από µια εντολές µια δεδοµένη χρονική στιγµή Ο κύκλος µηχανής περιλαµβάνει δύο µικρότερους κύκλους: Κατά τον κύκλο εντολής, η ΚΜΕ «φέρνει» µια εντολή ή δεδοµένα από τη µνήµη και την αποκωδικοποιεί για περαιτέρω επεξεργασία από την ΚΜΕ Κατάτονκύκλοεκτέλεσης, ηκμεεκτελείτηνεντολήκαιµπορείνα αποθηκεύσει το αποτέλεσµα της εντολής στη µνήµη Ορόλοςτηςµνήµης Η µνήµη RAM διατηρεί δεδοµένα και κώδικα προγραµµάτων που απαιτούνται από την ΚΜΕ. Τα περιεχόµενα της RAM µεταβάλλονται γρήγορα και πολύ συχνά Η µνήµη ROM (Read-only memory) είναι µη πτητική (ή µόνιµη). ιατηρεί εντολές που ο υπολογιστής εκτελεί τη στιγµή που τίθεται σε λειτουργία Η ΚΜΕ προσπελαύνει κάθε θέση στη µνήµη χρησιµοποιώντας έναν µοναδικό αριθµό, που καλείται διεύθυνση µνήµης Εισαγωγή στηνπληροφορική 9 Εισαγωγή στηνπληροφορική 20 Κατηγορίες RAM Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες µνήµης RAM: στατική και δυναµική Τα chips δυναµικήςµνήµης RAM (Dynamic RAM, DRAM) πρέπειναεπαναφορτίζονταιηλεκτρικάπολύσυχνά, διαφορετικά θα χάσουν τα περιεχόµενα τους Η στατική µνήµη RAM (SRAM) δεν απαιτεί επαναφόρτιση τόσοσυχνάόσοηdram, καιµπορείναδιατηρείτα περιεχόµενά της για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα Μια άλλη κατηγορία µνήµης RAM, που καλείται µνήµη flash, µπορεί να διατηρεί τα περιεχόµενά της και µετά τον τερµατισµόλειτουργίαςτουυπολογιστή. Ηµνήµη flash χρησιµοποιείται σε ψηφιακές κάµερες για την αποθήκευση εικόνων Εισαγωγή στηνπληροφορική 2 Εισαγωγή στηνπληροφορική 22 Ταχύτητα επεξεργασίας Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα επεξεργασίας είναι οι εξής: Οι καταχωρητές (registers) Ηµνήµη RAM Το ρολόι συστήµατος (system clock) Ο δίαυλος δεδοµένων (bus) Ηκρυφήµνήµη (cache memory) Καταχωρητές H KME διαθέτειέναµικρόαριθµόµικρώντµηµάτωνµνήµης, που καλούνται καταχωρητές, όπου διατηρούνται δεδοµένα και εντολές ενώ η ΚΜΕ τα επεξεργάζεται Το µέγεθος των καταχωρητών (που καλείται και µέγεθος λέξης) καθορίζει την ποσότητα µνήµης µε την οποία ο υπολογιστής µπορεί να δουλεύει κάθε χρονική στιγµή Σήµερα, οι περισσότεροι προσωπικοί υπολογιστές έχουν καταχωρητές των 32-bit, που σηµαίνει ότι η ΚΜΕ µπορεί να επεξεργαστές τέσσερα bytes δεδοµένων κάθε στιγµή. Τα µεγέθη καταχωρητών έχουν ήδη αυξηθεί στα 64 bits Εισαγωγή στηνπληροφορική 23 Εισαγωγή στηνπληροφορική 24 4

5 Μνήµη RAM Το µέγεθος της µνήµης RAM σε έναν προσωπικό υπολογιστή έχει άµεση επίδραση στην ταχύτητα του συστήµατος Όσο περισσότερη µνήµη RAM έχει ένας υπολογιστής, τόσο περισσότερες εντολές προγραµµάτων και δεδοµένα µπορούν να διατηρηθούν στη µνήµη, το οποίο είναι ταχύτερο από την αποθήκευση τον σκληρό δίσκο Εάν ένας υπολογιστής δεν έχει αρκετή διαθέσιµη µνήµη για την εκτέλεση ενός προγράµµατος, πρέπει να µεταφέρει δεδοµένα µεταξύ της µνήµης RAM και του σκληρού δίσκου αρκετάσυχνά. Ηδιαδικασίααυτή, πουκαλείται swapping, µπορεί να µειώσει δραµατικά την απόδοση ενός υπολογιστή Εισαγωγή στηνπληροφορική 25 Εισαγωγή στηνπληροφορική 26 Ρολόι συστήµατος Περισσότερη RAM = Καλύτερη Απόδοση Το ρολόι του υπολογιστικού συστήµατος καθορίζει τον ρυθµό λειτουργίας της ΚΜΕ, χρησιµοποιώντας έναν ταλαντευόµενο κρύσταλλο quartz. Ένας απλός «χτύπος» ρολογιού είναι ο χρόνος που απαιτείται για το κλείσιµο και άνοιγµα ενός τρανζίστορ. Αυτός καλείται κύκλος ρολογιού Οι κύκλοι ρολογιού µετριούνται σε Hertz (Hz), ο αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτο. Αν ένας υπολογιστής έχει ταχύτητα ρολογιού στα 300 MHz, τότε οι χτύποι του συστήµατος ρολογιού είναι 300 εκατοµµύρια φορές κάθε δευτερόλεπτο Όσο ταχύτερο το ρολόι ενός υπολογιστή, τόσο περισσότερες εντολές µπορεί ο υπολογιστής να εκτελέσει κάθε δευτερόλεπτο Εισαγωγή στηνπληροφορική 27 Εισαγωγή στηνπληροφορική 28 ίαυλος συστήµατος Ένας δίαυλος είναι ένα µονοπάτι µεταξύ των τµηµάτων ενός υπολογιστή. εδοµένα και εντολές µεταφέρονται µέσω αυτών των µονοπατιών Τοεύροςτουδίαυλουδεδοµένωνκαθορίζειπόσα bits µπορούν να µεταδοθούν µεταξύ της ΚΜΕ και άλλων συσκευών Ο δίαυλος διευθύνσεων λειτουργεί µεταξύ της ΚΜΕ και της µνήµης RAM, και µεταφέρει µόνο διευθύνσεις µνήµης που η ΚΜΕ θα χρησιµοποιήσει Οι περιφερειακές συσκευές συνδέονται µε την ΚΜΕ µε έναν δίαυλο επέκτασης Εισαγωγή στηνπληροφορική 29 Εισαγωγή στηνπληροφορική 30 5

6 Κρυφή µνήµη Η κρυφή µνήµη είναι µια µνήµη υψηλής ταχύτητας που διατηρεί τα πιο πρόσφατα δεδοµένα και εντολές που έχουν χρησιµοποιηθεί από την ΚΜΕ Η κρυφή µνήµη (cache) βρίσκεται µέσα στην ΚΜΕ ήµεταξύτηςκμεκαιτης RAM, µεαποτέλεσµανα είναι ταχύτερη από την κανονική RAM Η κρύφη µνήµη που βρίσκεται στην ΚΜΕ καλείται Level- (L) cache. Ηεξωτερικήκρυφήµνήµη καλείται Level-2 (L2) cache. Το µέγεθος της κρυφής µνήµης έχει τεράστια επίδραση στην ταχύτητα του υπολογιστή Εισαγωγή στηνπληροφορική 3 Εισαγωγή στηνπληροφορική 32 Επέκταση της επεξεργαστικής ισχύος Επεκτείνοντας την ισχύ του επεξεργαστή σε άλλες συσκευές Θύρες (Ports) Υποδοχές επέκτασης και πινακίδες Θύρες Οι εξωτερικές συσκευές (όπως εκείνες για είσοδο και έξοδο) συνδέονται στο σύστηµα µέσω θυρών στο πίσω µέρος του υπολογιστή Οι προσωπικοί υπολογιστές διαθέτουν έναν αριθµό ενσωµατωµένων θυρών, που είναι έτοιµες να δεχτούνσυσκευές, όπωςεκτυπωτή, ποντίκι, πληκτρολόγιο, τηλεφωνικήγραµµή, µικρόφωνοκαι ηχεία, κλπ. Οι περισσότεροι υπολογιστές διαθέτουν µια σειριακή και µια παράλληλη θύρα. Μια σειριακή θύρα µεταδίδει ένα bit δεδοµένων κάθε φορά, ενώ µια παράλληλη θύρα µεταδίδει ένα byte κάθε φορά Εισαγωγή στηνπληροφορική 33 Εισαγωγή στηνπληροφορική 34 Υποδοχές επέκτασης και πίνακες Ανουπλογιστήςδενέχειθύραγιαµιαεξωτερική συσκευή, ο χρήστης µπορεί να εισάγει µια κάρτα επέκτασης σε µια από τις άδειες υποδοχές επέκτασης Μιαπινακίδαπαρέχειτησωστήθύραγιατηνέα συσκευήκαισυνδέειτησυσκευήµετηνκμε διαµέσου του διαύλου επέκτασης του υπολογιστή Νεότερες τεχνολογίες διαύλου, όπως οι USB (Universal Serial Bus) και IEEE 394,επιτρέπουν πολλαπλές συσκευές να συνδέονται σε µια θύρα Το SCSI (Small Computer System Interface) είναι ένα παλαιότερο πρότυπο που επεκτείνει τον δίαυλο σε πολλαπλές συσκευές µέσω µιας απλής θύρας Επανάληψη κεφαλαίου Να αναφερθούν δύο λόγοι που οι υπολογιστές χρησιµοποιούν το δυαδικό αριθµητικό σύστηµα ΝααναφερθούνταδύοβασικάτµήµατατηςΚΜΕκαινα εξηγηθεί πως λειτουργούν µαζί Να εξηγηθεί η διαφορά µεταξύ RAM και ROM Να προσδιοριστούν οι δύο τεχνολογιές RAM που χρησιµοποιούνται στους υπολογιστές Να αναφερθούν τρεις παράγοντες υλικού που επηρεάζουν την ταχύτητα επεξεργασίας Να προσδιοριστούν 4 συνδέσεις που χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση συσκευών σε έναν υπολογιστή Εισαγωγή στηνπληροφορική 35 Εισαγωγή στηνπληροφορική 36 6

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 5 ο Οργάνωση Υπολογιστών. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 5 ο Οργάνωση Υπολογιστών. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Μάθημα 5 ο Οργάνωση Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος Υποσυστήματα αυτόνομου υπολογιστή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής 8 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές Εφαρμογές Πληροφορικής Διδακτικές ενότητες 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστημα 1.2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) 1.3 Μνήμη 1.4 Τεχνολογικές εξελίξεις στο Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Επανάληψης

Ερωτήσεις Επανάληψης Ερωτήσεις Επανάληψης 1. Μητρική Πλακέτα : a. Μια µητρική πλακέτα είναι; Μια µητρική πλακέτα είναι η κύρια πλακέτα τυπωµένου κυκλώµατος που βρίσκετε σε υπολογιστές και άλλα επεκτάσιµα συστήµατα. Κατέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1. Κατηγορίες Υπολογιστών Οι διαφορές ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών των υπολογιστών οδήγησαν στην κατηγοριοποίηση αυτών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) ο τύπος του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τίτλος: Μικροεπεξεργαστές και σχεδιασμός μικροϋπολογιστικών συστημάτων Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Κεντρική Διάθεση: Δομοκού 4, Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Μαθήματος

Σημειώσεις Μαθήματος ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Σημειώσεις Μαθήματος 1 Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 2 Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά Περιφερειακή Μνήμη 3 1. Οθόνες Υπολογιστών Η εικόνα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας Δομή Υπολογιστών - Υλικό Στο Προηγούμενο Μάθημα Συστήματα Αρίθμησης Bits, Bytes & Moνάδες Χωρητικότητας Υλικό Μέρος Η/Υ Χαρακτηριστικά Η/Υ Τύποι Η/Υ Αλγόριθμοι Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2 η Έκδοση) Παναγιώτης Ε. Φουληράς Διδάκτωρ Πληροφορικής Παν/μίου Λονδίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62 5 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 7 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι και Δομές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορική Υπολογιστές Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να μιλάνε για τους υπολογιστές, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι Βασικά δομικά στοιχεία ενός Η/Υ Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γνώσεις αλληλεπίδρασης υλικού λογισμικού Ο ρόλος των οδηγών συσκευών Τα μέρη της κύριας μονάδας και των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ R3 I Καταχωρητές PC Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική και λογική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 6

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 6 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 6 Κεφάλαιο 6 Ο Προσωπικός Υπολογιστής Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τον πιο διαδεδοµένο υπολογιστή, τον Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών είναι τα Μεγάλα συστήµατα υπολογιστών (mainframe computers), οι Μίνι υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βασιλάκης Β., Θηβαίος Γ., Μίχας Γ., Μόρμορης Ε., Ξιξής Α. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 - A µέρος Υλικό - Hardware Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 4 Α µέρος Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε ενότητας με την καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα