ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 166

2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 1.1. Σχέδια δράσης των γενικών στόχων ανά Άξονα Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1. Οικιστικό περιβάλλον Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Πάρκα Πλατείες, Πεζοδρόμια Η αναβάθμιση του Τεχνική Υπηρεσία Πεζοδρομήσεις, Προστασία, Στάσεις βιοτικού επιπέδου αναψυχής, Εξωρραϊσμός Ανάδειξη Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικών Στοιχείων Η πολεοδόμηση του Δ/νση Πολεοδομίας Παραδοσιακού Οικισμού, δήμου & Περιβάλλοντος Ολοκλήρωση Ενιαίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Χώροι αναψυχής πρασίνου, Πάρκα Αναπλάσεις Τεχνική Υπηρεσία Πλατείες, Οικισμοί Οδοί Είσοδοι Διαμορφώσεις χώρων οικισμών, Χώροι ιδιαίτερης σημασίας Μέτρο 1.2. Χώροι διοίκησης / υπηρεσιών Δημοτικά κτίρια Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Κατασκευές Επισκευές, Η βελτίωση των χώρων Τεχνική Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμός, Ανακαινίσεις, διοίκησης / υπηρεσιών Συντηρήσεις Μέτρο 1.3. Οδικό δίκτυο / Αγροτική οδοποιία Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Σήμανση - Διαγραμμίσεις, Μελέτες κυκλοφοριακές, Συντηρήσεις ασφαλτοταπήτων, Διανοίξεις οδών, Η βελτίωση των Έργα οδοποιίας, Αναπλάσεις Τεχνική Υπηρεσία τεχνικών υποδομών Διαμορφώσεις οδών, Συντήρηση Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας, Συντήρηση δασικής οδοποιίας, Αντιπλημμυρικά έργα, 167

3 Μέτρο 1.4. Άρδευση / Υδρευση / Αποχέτευση Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Μέτρο 1.5. Η βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης άρδευσης Η βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης ύδρευσης / αποχέτευσης Απορρίμματα / Καθαριότητα Τεχνική Υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία Κατασκευές ρυθμιστών ροής, Κατασκευές απορροής ομβρίων, Κατασκευή λιμνοδεξαμενών, Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών Μελέτη και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου των Δ.Ε., Υδρευτικές γεωτρήσεις, Έργα ύδρευσης, Έργα αποχέτευσης, Μελέτες, Έργα μετά από αιτήματα πολιτών, Συντηρήσεις Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Μέτρο 1.6. Η μείωση της ρύπανσης και η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του δήμου. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος Δ/νση Λειτουργίας Υποδομών & δικτύων Καθαρισμός κοινόχρηστων εκτάσεων, Δράσεις ανακύκλωσης Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Η αξιοποίηση ΑΠΕ. Τεχνική Υπηρεσία Μελέτη για αξιοποίηση ΑΠΕ Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πανίδας Τεχνική Υπηρεσία Δ/νση Λειτουργίας Υποδομών & δικτύων Αναπλάσεις Διαμορφώσεις, Καθαρισμοί, Αντιπυρική προστασία, Προστασία πανίδας Comment [U2]: Την άδρευση γενικά την αποφεύγουμε 168

4 Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός Μέτρο 2.1. Κοινωνική Πρόνοια Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Βελτίωση ΚΑΠΗ, Υποδομές Ν.Π. κοινωνικής φροντίδας Τεχνική Υπηρεσία, Η βελτίωση των υποδομών και και πρόνοιας, Δίκτυο Δ/νση Κοινωνικής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ευρυζωνικότητας, Αλλυλεγγυης & και πρόνοιας. Επεκτάσεις, Διαμορφώσεις Ποιότητας Ζωής Νεκροταφείων, Συντηρήσεις Νεκροταφείων Μέτρο 2.2. Παιδεία Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Επισκευές, βελτιώσεις Η βελτίωση της κατάστασης των Τεχνική Υπηρεσία σχολικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων Σχολικές Επιτροπές Αναπλάσεις Μέτρο 2.3. Πολιτισμός Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Κατασκευή αξιοποίηση Η βελτίωση των πολιτιστικών Τεχνική Υπηρεσία ανοιχτών θεάτρων, υποδομών και η προβολή και Δ/νση Κοινωνικής Βελτιώσεις υποδομών, ανάδειξη της πολιτιστικής Αλλυλεγγυης & Αναπλάσεις, Συντηρήσεις, κληρονομιάς Ποιότητας Ζωής Πολιτιστικές δραστηριότητες Μέτρο 2.4. Αθλητισμός Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Κατασκευές, Διαμορφώσεις, Η βελτίωση των αθλητικών Τεχνική Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμός, υποδομών Βελτιώσεις, Συντηρήσεις 169

5 Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση Μέτρο 3.1. Απασχόληση Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Τμήμα Προγραμαμτισμού & Η μείωση της ανεργίας Τουρισμού Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού Μέτρο 3.2.: Ενίσχυση τοπικής οικονομίας Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Τμήμα Προγραμαμτισμού & Τουρισμού Γραφείο Η υποστήριξη του οικονομικά Απασχόλησης & ενεργού πληθυσμού Τουρισμού Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μέτρο 3.3.: Τουρισμός Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Τμήμα Προγραμαμτισμού & Η προώθηση των υφιστάμενων Τουρισμού Γραφείο και η ανάδειξη ειδικών μορφών Απασχόλησης & τουρισμού. Τουρισμού, Τεχνική Υπητρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Η διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων, Η διεξαγωγή Προγραμμάτων Εκπαιδευτικής Ενημέρωσης, Λειτουργία γραφείου απασχόλησης Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Ενίσχυση επιχειρηματικότητας, Βελτίωση βοσκοτόπων Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Μελέτες, Δράσεις, Κατασκευές 170

6 Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου Μέτρο 4.1. Διαδικασίες διοίκησης Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Βελτίωση των διαδικασιών Τμήμα Προγραμαμτισμού Κατάρτιση τετραετούς προγραμματισμού, παρακολούθησης & Τουρισμού επιχειρησιακού προγράμματος, και αξιολόγησης της δράσης του Γραφείο Μελέτες έργων για ένταξη σε Δήμου. Προγραμματισμού προγράμματα & Ανάπτυξης Μέτρο 4.2. Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Τμήμα Προγραμαμτισμού & Τουρισμού Λειτουργία συλλογής Ανάπτυξη διαδικασιών Γραφείο αιτημάτων και παραπόνων αμφίδρομης επικοινωνίας και Προγραμματισμού από το Γραφείο Υποστήριξης συμμετοχής των πολιτών. & Ανάπτυξης Αιρετών Οργάνων Γραφείο Δημάρχου Γραμμή του Δημότη Αποτύπωση οικονομικών δεδομένων και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαχειριστικού έτους, Υπηρεσίες διαδικασίες προγραμματισμού τεχνικής υποστήριξης, Οικονομική προσλήψεων, προμηθειών, σχεδιασμού και υλοποίησης Υπηρεσία δημοπρασιών και οικονομικής θεμάτων τοπικής ανάπτυξης και διαχείρισης. διερεύνησης νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής κοινού πλαισίου αξιολόγησης 171

7 Μέτρο 4.3. Οργάνωση και πληροφορική Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Αναδιοργάνωση των Νομικών Γενικός Προσώπων Γραμματέας Προσαρμογή στον Καλλικράτη Πιστοποίηση της διαχειριστικής Γενικός επάρκειας του Δήμου και των ΝΠ Γραμματέας Εφαρμογή ΚΚΠΑ Μέτρο 4.4. Δημοτική περιουσία Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Καλύτερη αξιοποίηση της Δ/νση Δ/κου δημοτικής περιουσίας Οικ/ου Μετεγκατάσταση συγκεκριμένων υπηρεσιών Δ/νση Δ/κου Οικ/ου Χρήση κτηρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έπιπλα, Η/Υ Μέτρο 4.5. Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Λειτουργία υπηρεσίας Δημοτικής Δημοτική Λειτουργία Δ.Α., συντήρηση αστυνομίας Αστυνομία εξοπλισμού, κλπ 172

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2.1 Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1 : Οικιστικό περιβάλλον Στόχος : Η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου Άξονας Μέτρο Δράση Φορέας- Κωδικός Προϋπ/σμού Περιγραφή Επισκευή - συντήρηση τηλεοπτικών αναμεταδοτών-συντήρηση αναμεταδοτών ιδιοκτησίας Δήμου Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2011 Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2011 Πρόταση Προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νέα/ Συνεχιζόμενη Λειτουργία/ Έργο/ Ενέργεια/ Επένδυση , , ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια πινακίδων σήμανσης - καθρεφτών κλπ , , ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια πινακίδων σήμανσης Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) στάσεων συγκοινωνίας Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης χώρων στάθμευσης πόλης ΚαρπενησίουΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών σφαγείων Καρπενησίου 0,00 0, ,00 Νέα Ενέργεια 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 0,00 0, ,00 Νέα Ενέργεια 5.000,00 0, ,80 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 173

9 Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1 : Οικιστικό περιβάλλον Στόχος : Η πολεοδόμηση του δήμου Άξονας Μέτρο Δράση Φορέας- Κωδικός Προϋπ/σμού Περιγραφή Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδου & κτηρίου ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2011 Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2011 Πρόταση Προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νέα/ Συνεχιζόμενη Λειτουργία/ Έργο/ Ενέργεια/ Επένδυση 3.927,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Εκπόνηση δύο προμελετών για τα έργα αξιοποίησης των χώρων α) του παλαιού ΚΤΕΛ και β) της παλαιάς Λαϊκής αγορά 4.651,26 0, ,26 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Μελέτη πράξης εφαρμογής στη περιοχή Κοκαλιάρα 7.995,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Κτηματολογική αποτύπωση - Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Καρπενησίου - Εφαρμογή ρυμοτομίας Μελέτη ΓΠΣ / Σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Προυσού Ν.Ευρυτανίας (ΠΕΠ 3,5) (Δ.Μαραβέας & Συνεργάτες) Δ.Ε.Προυσού (ΠΕΠ) Γεωλογική μελέτη ΓΠΣ / Σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ)του Δήμου Προυσού Ν.Ευρυτανίας (ΤΑΚΤΙΚΑ) , , ,54 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,17 0, ,17 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,46 0, ,46 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 174

10 Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1 : Οικιστικό περιβάλλον Στόχος : Αναπλάσεις Διαμορφώσεις χώρων Άξονας Μέτρο Δράση Φορέας- Κωδικός Προϋπ/σμού Περιγραφή Αναπλάσεις πόλης Καρπενησίου και Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΘΗΣΕΑΣ) Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2011 Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2011 Πρόταση Προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νέα/ Συνεχιζόμενη ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Λειτουργία/ Έργο/ Ενέργεια/ Επένδυση Αναπλάσεις χώρων εντός οικισμών Δήμου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου διώροφου κτιρίου στο ΤΔ Κορυσχάδων 1.440,84 0, ,81 Συνεχιζόμενο Έργο Διαμόρφωση υπογείου Δημοτικού καταστήματος 1.763,78 0, ,78 Συνεχιζόμενο Έργο Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην ΤΚ Πετραλώνων Δ.Ε. Κτημενίων Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε Άγιο Γεώργιο - Άγιο Δημήτριο - Αρέντα Τ.Κ. Καταβόθρας Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Κατασκευή κιγκλιδωμάτων επικίνδυνων στροφών του δρόμου προς οικισμό Φτελιάς ΤΚ Σαρκίνης Δ.Ε. Προυσού Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στη θέση Λάπατα ΤΚ Καταβόθρας ΔΕ Προυσού Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεεατίων στις ΤΚ Χελιδόνας, Κλαυσίου, Ανιάδας & Συγκρέλλου ΔΕ Ποταμιάς Διαμόρφωση αίθουσας γραφείων στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου Αποπεράτωση πλατείας στην ΤΚ Τόρνου ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 4.600,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.500, , ,00 Νέα Επένδυση 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 175

11 Αποπεράτωση υδρόμυλου στη θέση Μυλοκάλανος ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Επισκευή και μόνωση Δημοτικής τουαλέτας και ανακατασκευή τμήματος κεντρικού δρόμου στο Τ.Δ. Κορυσχάδων 0,00 0, ,00 Νέο Έργο , , ,93 Συνεχιζόμενο Έργο Αισθητική αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Καρπενησίου 514,18 0,00 514,18 Συνεχιζόμενο Έργο Ανάπλαση πλατείας κάτωθι οικίας Λαζή Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα 1.226,63 0, ,63 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή πλατείας στο Τ.Δ. Μυρίκης , , ,19 Συνεχιζόμενο Έργο Ανάπλαση οικισμού Βυθίσματος του Δ.Δ. Ψιανών Δ. Δομνίστας (ΠΔΕ) Κατασκευή στεγάστρου στη βρύση της κεντρικής πλατείας ΤΚ Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Αγ. Χαράλαμπους Δ.Ε. Κτημενίων , , ,78 Συνεχιζόμενο Έργο 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Σελλών , ,00 900,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ανάπλαση πλατείας Αγίου Δημητρίου Βράχας Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Καταβόθρας Δ.Ε. Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Συντήρηση και διαμόρφωση χώρου αναψυχής Κεφαλοβρύσου στον χώρο του Κεφαλοβρύσου (ΣΑΤΑ-) ,22 0, ,22 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,46 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Διαμόρφωση και ανάπλαση χώρου στη ΤΚ Κρικέλου (ΣΑΤΑ-) 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ανάπλαση περιοχής Αγίας Παρασκευής ΤΚ Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Ανάπλαση πάρκου στην οδό Καρπενησίωτη ΔΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Ανάπλαση περιοχής Νεράιδας ΔΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Έργα ανάπλασης και υποδομών στην ΤΚ Δομιανών ΔΕ Κτημενίων (ΣΑΤΑ 2012) Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Πετραλώνων ΔΕ Κτημενίων (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 176

12 Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Νέου Δερματίου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Ολοκλήρωση πλατείας στη θέση Ρίζωμα ΤΚ Μικρού Χωριού ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Καταβόθρας ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Επενδύσεις τοίχων - πλακοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων στο Τ.Δ.Αγίας Βλαχέρνας Επένδυση τοιχίου κεντρικού δρόμου ΤΔ Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης έναντι κεντρικού δρόμου ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικού δρόμου στη θέση "Λογκά" λόγω κατολίσθησης ΤΚ Αγίου Νικολάου Κατασκευή τεχνικού θέση Καμήνια - Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Σοφρώνη προς κεντρικό δρόμο - προμήθεια λαστοχοσωλήνα 400 μέτρων Φ110 Τ.Κ. Σελλών Αποπεράτωση τεχνικών Δ.Δ. Καταβόθρας Δ.Ε. Προυσού (ΘΗΣΕΑΣ) Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου (ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση προς Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου ΤΚ Μυρίκης ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον οικίας Σκοτίδα στο Τ.Δ. Καλεσμένου 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο , , ,10 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,34 Συνεχιζόμενο Έργο 6.500, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,67 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 607,44 0,00 607,44 Συνεχιζόμενο Έργο Τεχνικά προς οικία Παπαδόπουλου Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα 603,04 0,00 603,04 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή εγκιβωτισμένου ρέματος στον οικισμό Γοριάνάδων Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από διασταύρωση Λιαγκέικα μέχρι Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τ.Δ. Μυρίκης Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Θεοδωράκη Αλώνι Τα.Δ. Καλεσμένου 615,85 0,00 615,85 Συνεχιζόμενο Έργο 666,34 651,03 666,34 Συνεχιζόμενο Έργο 7.300, ,96 374,04 Συνεχιζόμενο Έργο 177

13 Διαμόρφωση χώρου στην είσοδο του οικισμού Αγ. Ανδρέα Ανακατασκευή πέτρινου τοίχου - κατασκευή ρείθρωντσιμεντοστρώσεις σε διαφορα σημεία της πόλης Κατασκευή τεχνικών έργων και διαμόρφωση χώρων ΤΔ Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων Ανάπλαση χώρου από οικία Δ. Σταμέλου έως οικία Κορέντζελου ΤΔ Πετραλώνων Δ.Ε. Κτημενίων Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή δημοτικού καταστήματος ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων Κατασκευή δασοτεχνικών έργων για τον αποχαρακτηρισμό του ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον κεντρικό δρόμο προς Χόχλια Δ.Ε. Κτημενίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 647,65 0,00 647,65 Συνεχιζόμενο Έργο 600,00 0,00 600,00 Συνεχιζόμενο Έργο 1.407,69 0, ,69 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 5.500, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 9.705, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ανάδειξη - ανάπλαση οικισμών Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Αντιπλυμμηρική προστασία Δ.Δ. Ασπροπύργου (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή σχάρας και αποθεμελίωση Τ.Δ. Ασπροπύργου 2.600,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Περίφραξη χώρου Αγίου Κυπριανού Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων κάτωθεν Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Τ.Δ. Εσωχωρίων 9.400, ,00 900,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή τεχνικών Δ.Δ. Αλεστίων (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Καστανούλα Τ.Δ. Καστανέας , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή τοιχίων στο Τ.Δ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού , , ,54 Συνεχιζόμενο Έργο Τοποθέτηση πινακίδων & καθρεπτών Δήμου Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Τεχνικά έργα στα προς Άνω Εσωχώρια Τ.Κ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Αναπλάσεις Τ.Δ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή τοιχίου στο δρόμο προς Γιαννέικα και αναπλάσεις δημοτικών χώρων Τ.Κ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού 8.000, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 178

14 Κατασκευή έργων υποδομής ΤΚ Δομνίστας , , ,37 Συνεχιζόμενο Έργο Επισκευή πέτρινου τοίχου εντός ΤΚ Μεγάλου Χωριού 1.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή τεχνικού για την προστασία θεμελίων γέφυρας στα Πετράλωνα (ΣΑΤΑ-) Κατασκευή τοιχίου και ράμπας στο νέο κτίριο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΣΑΤΑ-) Διαμορφώσεις χώρων και διευθέτηση ομβρίων υδάτων εσωτερικών δρόμων ΤΚ Δομιανών (ΣΑΤΑ-) 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , ,14 671,86 Συνεχιζόμενο Έργο 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Διευθέτηση ομβρίων στο πάρκινγκ ΤΚ Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ-) 1.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή τοιχίου στη θέση Γράδα ΔΕ Προυσού ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Έργα υποδομής στην ΤΚ Χόχλιας ΔΕ Κτημενίων (ΣΑΤΑ 2012) 2.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Έργα ανάπλασης και υποδομών στην ΤΚ Άμπλιανης ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) Επισκευή περίφραξης γηπέδου βόλλευ ΤΚ Δομνίστας ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) Δημιουργία χώρου στάθμευσης στον οικισμό Γαύρου στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης έναντι οικίας Ντζάνου και τσιμεντόστρωση δρόμου στην ΤΚ Μουζίλου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στην ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Κατασκευή τεχνικών έργων Βελωτά - Εσωχώρια στην ΤΚ Εσωχωρίων ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Κατασκευή έργων υποδομής στην ΤΚ Σαρκίνης ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο ΕΡΓΟ 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Έργα ανάπλασης στην ΤΚ Βράχας ΔΕ Φουρνάς (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Επισκευή στέγης στο κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου 648,24 0,00 648,24 Συνεχιζόμενο Έργο Επισκευή Δημοτικών Ξενώνων (Δ.Ε. Δομνίστας) (Δάνειο ΤΠΔ) , , ,59 Συνεχιζόμενο Έργο 179

15 Αποκατάσταση - αναπαλαίωση νερόμυλου ΤΔ Αγ. Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ) Αντικατάσταση στέγης δημοτικού ξενώνα Ανιάδας Δ.Ε. Ποταμιάς Αποπεράτωση αιθουσών πολαπλών χρήσεων Τ.Δ. Βράχας Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Ανακατασκευή Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος -Ανακατασκευή κελιών στην Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (λιθοδομές) Βράχα Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Ανακατασκευή Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος -Κατασκευή στέγης κελιών στην Ι.Μ.Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (λιθοδομές) Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Επισκευές υδρορροών δημοτικών κτιρίων πόλης Καρπενησίου Αντικατάσταση στέγης κτιρίου πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Μεσοκώμης ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) Ανακαίνιση του δημοτικού καταστήματος ΤΚ Στάβλων ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) Αποπεράτωση στέγης κοινοτικού ξενώνα ΤΚ Ανιάδας ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Ανακατασκευή πέτρινου τοιχίου στη θέση Ισιωμα ΤΔ Δομιανών Δ.Δ. Κτημενίων Διαμόρφωση χώρου Αγίου Κυπριανού Κλειστος Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάπλαση χώρων αναψυχής ΤΚ Τόρνου ΔΕ Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Δ.Δ. Βελωτών (ΣΑΕΠ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.) Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην παλαιά λαϊκή Καρπενησίου Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην νέα λαϊκή (Κλαρωτός) Καρπενησίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) 7.171,96 0, ,96 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,19 Συνεχιζόμενο Έργο 347,19 0,00 347,19 Συνεχιζόμενο Έργο 617,34 0,00 617,34 Συνεχιζόμενο Έργο 618,46 0,00 618,46 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 8.800, , ,10 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,19 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,16 Συνεχιζόμενο Έργο Διαμόρφωση χώρου κοινοτικής βρύσης Τ.Κ. Βελωτών 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Μελέτη ενεργειακής βελτίωσης κτηρίου ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) 3.094,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 180

16 Στατική μελέτη αντικατάστασης στέγης ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη θέρμανσης κτηρίου ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Αρχιτεκτονική μελέτη ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ Καρπενησίου στη θέση Μέγα Ρέμα και Δομιανών στη θέση Πορτίτσα Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων ΟΤΑ με Ιδιώτες για το έργο "Κατασκευή εμπορικού κέντρου και υπόγειου χώρου Στάθμευσης στην παλαιά λαϊκή αγορά του Δήμου Καρπενησίου" (ΘΗΣΕΑΣ) Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων ΟΤΑ με Ιδιώτες για το έργο "Κατασκευή νέου Δημαρχείου εμπορικού κέντρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο χώρο του παλαιού ΚΤΕΛ της πόλης του Δήμου Καρπενησίου" (ΘΗΣΕΑΣ) 3.213,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 3.094,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 5.950,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Μελέτη αξιοποίησης - διαμόρφωσης κοινόχρηστων στις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης (ΘΗΣΕΑΣ) Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη έργου: "Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης" ,06 0, ,06 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 4.100,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Κυκλοφοριακή μελέτη Προφήτη Ηλία Καρπενησίου (ΣΑΤΑ-) 7.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμημάτων ποταμών Καρπενησιώτη, Κρικελοποτάμου, Τρικεριώτη και Κορικιτσιανού ρέματος (ΣΑΤΑ-) Κατεδάφιση κτιρίου παλαιού ΚΤΕΛ και αποκατάσταση του χώρου (ΕΣΠΑ) Εξωραϊσμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Καρπενησίου ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια , , ,87 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 181

17 Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.2 : Χώροι διοίκησης / υπηρεσιών Δημοτικά κτίρια Στόχος : Η βελτίωση των χώρων διοίκησης / υπηρεσιών Άξονας Μέτρο Δράση Φορέας- Κωδικός Προϋπ/σμού Περιγραφή Εργασίες συντήρησης και προστασίας δημοτικών χώρων στην ΤΚ Μικρού Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2011 Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2011 Πρόταση Προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νέα/ Συνεχιζόμενη , ,31 951,69 Συνεχιζόμενο Έργο Λειτουργία/ Έργο/ Ενέργεια/ Επένδυση Κατασκευή Δημοτικού κτιρίου Τ. Δ. Ασπρόπυργου (ΤΑΚΤΙΚΑ) , , ,39 Συνεχιζόμενο Έργο Επισκευή στέγης κοινοτικού κτιρίου οικισμού Καστανούλας ΤΚ Ροσκάς ΔΕ Δομνίστας Τοπογραφική μελέτη του έργου :"Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διάσελα - Ασπρόπυργος" (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη του έργου :"Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διάσελα - Ασπρόπυργος" (ΘΗΣΕΑΣ) Δασική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διάσελα - Ασπρόπυργος" (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική μελέτη του έργου : Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διπόταμα - Καστανούλα - Καστανιά (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διπόταμα - Καστανούλα - Καστανιά (ΘΗΣΕΑΣ) Δασική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διπόταμα - Καστανούλα - Καστανιά" (ΘΗΣΕΑΣ) 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 7.854,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 3.927,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 7.854,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 3.927,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 182

18 Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.3 : Οδικό δίκτυο / Αγροτική οδοποιία Στόχος : Η βελτίωση των τεχνικών υποδομών Άξονας Μέτρο Δράση Φορέας- Κωδικός Προϋπ/σμού Περιγραφή Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2011 Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2011 Πρόταση Προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νέα/ Συνεχιζόμενη Καθαρισμοί αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Μυρίκης 6.930,56 0, ,56 Συνεχιζόμενο Έργο Καθαρισμοί αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Αγ. Ανδρέα 6.883,91 0, ,91 Συνεχιζόμενο Έργο Καθαρισμοί αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Κορυσχάδων 6.928,06 0, ,06 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση δρόμων Τ.Δ. Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Προμήθεια υλικών για την συντήρηση - επισκευή δημοτικού φωτισμού , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Λειτουργία/ Έργο/ Ενέργεια/ Επένδυση , , ,00 Νέα Ενέργεια Επεκτάσεις κλπ δημοτικού φωτισμού , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ηλεκτροφωτισμός πόλης Καρπενησίου , , ,41 Συνεχιζόμενο Έργο Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε.Προυσού Ηλεκτροφωτισμός κεντρικού δρόμου ΤΚ Σαρκίνης Δ.Ε. Προυσού Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Κλειστού ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Επισκευή και αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών στις Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 2.000,00 0, ,00 ΝΕΟ Έργο 3.400,00 0, ,00 ΝΕΟ Έργο 0,00 0, ,00 ΝΕΟ Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Καθαρισμός κλπ δημοτικών δρόμων από κακοκαιρία , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Αποκατάσταση ζημιών από κατολίσθηση στο Τ.Δ. Βουτύρου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 1.779,61 0, ,61 Συνεχιζόμενο Έργο 183

19 Προμήθεια υλικών διαγράμμισης & συντήρησης κιγκλιδωμάτων οδικού δικτύου 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια ασφαλτομίγματος , , ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια αδρανών υλικών ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια σκυροδέματος ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια οικοδομικών υλικών 8.000, , ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 0,00 0, ,00 Νέα Ενέργεια Τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας στη θέση Αλώνια έναντι οικίας Αριστείδη Παχή ΤΚ Νοστίμου Δ.Ε. Ποταμιάς Διαμόρφωση αποθηκών του Δήμου στην στεγασμένη λαϊκή αγορά Τσιμεντόστρωση δρόμου προς οικία Κωστόπουλου Τ.Κ. Στεφανίου 500,00 0,00 500,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,86 Συνεχιζόμενο Έργο 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ασφαλτοστρώσεις ,34 0, ,34 Συνεχιζόμενο Έργο Διανοίξεις οδών παλαιού σχεδίου πόλης Καρπενησίου (ΘΗΣΕΑΣ) ,59 0, ,59 Συνεχιζόμενο Έργο Διάνοιξη και διαμόρφωση δρόμου οικισμού Μηλιάς-ΔΔ Σελλών & Διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση δρόμου ΔΔ Φιδακίων (Α φάση) (ΘΗΣΕΑΣ) ,34 0, ,34 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση δρόμου Καλλιθέα - Άγιος Ανδρέας (ΘΗΣΕΑΣ) , , ,20 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Βουτύρου & Τ.Δ. Καλεσμένου , , ,93 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Καρπενησίου Δίκτυα υποδομών - διάνοιξη δρόμου - τοίχος αντιστήριξης από κεντρικό δρόμο έως οικία Λεωνίδα Παπαγιαννόπουλου στο Τ.Δ. Κορυσχάδων ,05 0, ,05 Συνεχιζόμενο Έργο 641,94 0,00 641,94 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Μπιάρας 1.374,38 0, ,38 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία - δρόμος κατάντι ιδιοκτησίας Ξεκάρφωτου Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα 854,53 0,00 854,53 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Αγίου Νικολάου 711,15 0,00 711,15 Συνεχιζόμενο Έργο Διάνοιξη δρόμου από οικία Δημ. Μανδραγώνη έως οικία Τρ. Δημόπουλου στο Αν. Παπαρούσι Τ.Δ. Παπαρουσίου 869,60 0,00 869,60 Συνεχιζόμενο Έργο 184

20 Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου έμπροσθεν οικίας Χ. Μουρίκη και Αλεξόπουλου 803,02 0,00 803,02 Συνεχιζόμενο Έργο Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις περιοχές επέκτασης , , ,06 Συνεχιζόμενο Έργο Διανοίξεις οδών στην περιοχή Μύλοι της επέκτασης του σχεδίου πόλης Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς (Δ.Ε. Δομνίστας) (ΠΔΕ) Διάνοιξη του δρόμου από ΤΔ Ψιανών προς οικισμό Καστανούλας (Δ.Ε. Δομνίστας) (Δάνειο ΤΠΔ) Διάνοιξη αγροτοδασικού δρόμου στη θέση ΚΡΙ ΤΔ Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή Μύλοι της επέκτασης του σχεδίου πόλης (ΤΑΚΤΙΚΑ) Διάνοιξη δρόμου προς νερόμυλο ΤΔ Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων Διάνοιξη δρόμου από οικία Αθ. Κατσίφα προς οικία Στ. Κατσίφα του Νικολάου ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις στην ΤΚ Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων , , ,99 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,47 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,60 Συνεχιζόμενο Έργο 3.570,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 7.850, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Δήμου Ποταμιάς Δ.Ε. Ποταμιάς , , ,14 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Κλαυσϊου Δ.Ε. Ποταμιάς , , ,42 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΔ Μικρού Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς , , ,45 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Μεγάλου Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς , , ,49 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Χελιδόνας Δ.Ε. Ποταμιάς 6.500, ,44 612,56 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Βράχας Δ.Ε Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) 9.300,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή πρόσβασης άνωθεν κεντρικής πλατείας Τ.Δ.Καστανέας (ΤΑΚΤΙΚΑ) Αναπλάσεις και εσωτερική οδοποιία ΤΚ Βράχας Δ.Ε. Φουρνάς ,10 0, ,10 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Έργα οδοποιίας στην ΤΚ Κλειστού Δ.Ε. Φουρνάς , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Κ. Καταβόθρας Δ.Ε.Προυσού ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 185

21 Διάνοιξη δρόμου προς Ζαχαρόπουλο Τ.Δ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού Επισκευή γέφυρας εντός οικισμού Τ.Δ.Σταυροχωρίου Δ.Ε.Προυσού 7.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Δ. Σταυροχωρίου Δ.Ε.Προυσού 2.643,09 0, ,09 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Δ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού 4.834,26 0, ,26 Συνεχιζόμενο Έργο Διαπλάτυνση δρόμου στην είσοδο ΤΚ Φιδακίων (ΣΑΤΑ-) 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή κρασπεδόρειθρων και διαμόρφωση δρόμου στην περιοχή Παλιάμπελα ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ενοποίηση οδική σύνδεση περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλης με παλαιό σχέδιο πόλης Καρπενησίου (ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ ) ,94 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Πλακόστρωση βατού δρόμου από οικία Α. Τσιάμη έως οικ. Αγγελικής Τσιάμη και πλακόστρωσητου δρόμου από οικ. Κων/νου Κάντζιου έως πάρκινγκ ΤΚ Φιδακίων Τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού ΤΚ Καλεσμένου ΔΕ Καρπενησίου Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας ΤΚ Μυρίκης Δ.Ε. Καρπενησίου Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Βελωτά ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 2.500,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Διάνοιξη δρόμου στην ΤΚ Σαρκίνης ΔΕ Προυσού 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Τσιμεντόστρωση οδικού δικτύου από οικία Βασιλείου Λόη έως οικία Παναγιώτη Πριόβολου ΤΚ Βουτύρου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καλεσμένου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Τσιμεντόστρωση δρόμου από εκκλησία Γοριανάδων προς Αγία Κυριακή ΔΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Παπαρουσίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Παυλοπούλου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 186

22 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Σελλών ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Στενώματος ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Τσιμεντόστρωση δρόμου απο είσοδο του χωριού έως οικίες Γ. Νικολακόπουλου και Κ. Κωστόπουλου στην ΤΚ Στεφανίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική οδοποιϊα οικισμού Αγ. Ανδρεά ΤΚ Αγίου Ανδρέα ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Διάνοιξη δρόμου προς οικία Τσιώλη ΔΚ ΚαρπενησίοΥ δε Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Τσιμεντόστρωση δρόμου από Άγιο Ευστάθιο μέχρι Αγία Παρασκευή ΔΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική οδοποιία από πλατεία προς οικία Λιόντη στην ΤΚ Αγίου Χαράλαμπου ΔΕ Κτημενίων (ΣΑΤΑ 2012) Ανάπλαση εισόδου οικισμού Αγίας Παρασκευής στην ΤΚ Δομιανών (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δομνίστας ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Διάνοιξη δρόμου προς οικία Αριστείδη Καραγιώργου στην ΤΚ Μεσοκώμης ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ροσκάς ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ψιανών ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποία ΤΚ Δερματίου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καρίτσας ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Χελιδόνας ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αλεστίων ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 187

23 Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Βελωτούλα στην ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Αγία Βαρβάρα στην ΤΚ Βελωτών ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ2012) Εσωτερική οδοποία στην ΤΚ Καστανέας ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Προυσού ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Κ. Σταυροχωρίου ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Βελτίωση δρόμου προς Ζαρέικα στην ΤΚ Τόρνου ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποία στην Τ.Κ. Κλειστού ΔΕ Προυσού 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Φουρνάς ΔΕ Φουρνάς (ΣΑΤΑ 2012) Διαπλάτυσνη δρόμου προς οικισμό Βουτύρου ΤΚ Βουτύρου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ2012) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Σακκαλή και διαμόρφωση Ανωνύμου οδού πλησίον οικίας Ανδρεάκη Δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου (ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ ) Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποϊιας Οικισμών Δήμου (Δ.Ε. Δομνίστας) (Δάνειο ΤΠΔ) Βελτίωση δρόμου Κορομηλιές - Αγ. Χαράλαμπος Δ.Ε. Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Βελτίωση Προσβάσεων στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Δ.Δ. Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ) Ανακατασκευή δρόμου από πλατεία μέχρι βρύση του ΤΔ Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Αρ. Σκαρτσιούνη προς Αλέξα ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 653,72 0,00 653,72 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,10 Συνεχιζόμενο Έργο 554,71 0,00 554,71 Συνεχιζόμενο Έργο 9.300, , ,04 Συνεχιζόμενο Έργο 7.800, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση δρόμων ΤΔ Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση δρόμων Τ.Δ. Αλεστίων (ΤΑΚΤΙΚΑ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 188

24 Βελτίωση δρόμου προς Άγιο Ρωμανό Τ.Δ. Ασπροπύργου , , ,64 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση δρόμου προς Βλαχέϊκα Τ.Δ. Ασπροπύργου 6.500,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση βελτίωση δρόμου Βελωτά - Εσωχώρια Τ.Δ.Εσωχωρίων 8.886, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Αποστράγγιση επαρχιακού δρόμου Δ.Δ. Καστανέας (ΘΗΣΕΑΣ) , , ,90 Συνεχιζόμενο Έργο Τσιμεντοστρώσεις προς Ζαφειρέϊκα και Γούρνες Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε.Προυσού Τσιμεντόστρωση και καλντερίμι εντός Τ.Κ. Προδρόμου Δ.Ε.Προυσού 9.500,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 9.500, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση μονοπατιών Τ.Κ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Δ. Σαρκίνης Δ.Ε.Προυσού ,08 0, ,08 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση δρόμου Σαρκίνης - Μυλωνέικα - Τσέρκοβα Τ.Δ. Σαρκίνης Δ.Ε.Προυσού (ΘΗΣΕΑΣ) , ,08 256,92 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση μονοπατιών ΤΚ Τόρνου ΔΕ Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση μονοπατιών στην ΤΚ Ροσκάς ΔΕ Προυσού 7.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση δρόμων Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ2012) ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βελτίωση έργων υποδομής ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Συντήρηση υποδομών και εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κορυσχάδων ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Βελτίωση υποδομών οικισμού Μηλιάς ΤΚ Σελλών ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Ανάπλαση Παλαιού και Νέου Μικρού Χωριού ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Μονοπάτια Δήμου Καρπενησίου (Συντήρηση, σήμανση,χαρτογράφηση) (ΣΑΤΑ 2012) Επισκευές πλακόστρωτων Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 189

25 Κατασκευή σκάλας στην Αγία Παρασκευή από οικία Παναγιώτη Γεωργαλή προς οικία Αγγελικής Πολυχρόνη Βελτίωση και διάνοιξη εσωτερικών δρόμων Τ.Δ. Ασπροπύργου Ανακατασκευή - ανάπλαση κοινοτικής βρύσης στη θέση Κούρα και λιθόκτιστου τοίχου περιοχή Νικολάου Χατζή Τ.Κ. Ασπροπύργου Συντήρηση έργων υποδομής Τ.Κ. Καταβόθρας Δ.Ε.Προυσού Επισκευή δεξαμενών και επέκταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού Αμμοβολή και αρμολόγηση τοίχου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου Επισκευή πεζογεφυρών στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Συντήρηση έργων υποδομής στην ΤΚ Φουρνάς ΔΕ Φουρνάς (ΣΑΤΑ 2012) Επισκευή πεζογεφυρών Κλαρωτού ΔΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Τοπογραφική μελέτη έργου: "Δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας-πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου" Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη έργου: "Δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας-πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου" ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.500,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο ΕΡΓΟ ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 4.200,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια δύο πίλαρ πλήρη με πίνακα 1.200,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Δ. Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ) 903,65 0,00 903,65 Συνεχιζόμενο Έργο 190

26 Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.4 : Άρδευση / Ύδρευση / Αποχέτευση Στόχος :Η βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης ύδρευσης / αποχέτευσης Άξονας Μέτρο Δράση Φορέας- Κωδικός Προϋπ/σμού Περιγραφή Αποχέτευση-σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό οικισμού Κορυσχάδων (1ος λογ/μος 1ης συμπληρωματικής σύμβασης) Εμπλουτισμός - βελτίωση υδραγωγείων ΔΔ Βράχας και Κλειτσού (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική μελέτη για το έργο Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μεσοκώμης και Καστανούλας (ΘΗΣΕΑΣ) Υδραυλική μελέτη Αντικατάσταση εσωτρικών δικτύων ύδρευσης Μεσοκώμης & Καστανούλας (ΘΗΣΕΑΣ) Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2011 Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2011 Πρόταση Προυπολογισμού στην Περιφέρεια Νέα/ Συνεχιζόμενη ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,98 0, ,98 Συνεχιζόμενο Έργο Λειτουργία/ Έργο/ Ενέργεια/ Επένδυση ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Τοπογραφική μελέτη για το έργο <<αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ροσκάς ΔΕ Δομνίστας>> (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Υδραυλική μελέτη αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ροσκάς (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Προμήθεια υδροχλωριωτών για τις δεξαμενές του Δήμου Καρπενησίου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και συντήρηση υδραυλάκων από οικία Χαράλαμπου Μαυρίκα έως οικία Θεόδωρου Νικόπουλου στο Τ.Δ. Κορυσχάδων ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 699,59 0,00 699,59 Συνεχιζόμενο Έργο Σύνδεση νέας παροχής νερού από υδραγωγείο Αν. Παπαρουσίου έως οικίες άνω οικισμού Τ.Δ. Παπαρουσίου 1.073,62 0, ,62 Συνεχιζόμενο Έργο 191

27 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμίαντο στην περιοχή του Προφήτη Ηλία ΔΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Αποχέτευση σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό οικισμού Κορυσχάδων Διαπλάτυνση - αποχέτευση προς οικία Γαλανού Ταξιάρχη Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα Τοποθέτηση υδρομετρητών στον οικ. Παυλοπούλου Τ.Δ. Παυλοπούλου Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων από οικία Ιωάννη Πανόπουλου έως οικία ΙωάννηΖαχαρόπουλου Τ.Δ. Κορυσχάδων Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην Σωτήρα Τ.Δ. Παπαρουσίου Αλλαγή δικτύου ύδρευσης στο Αν. Παπαρούσι Τ.Δ. Παπαρουσίου Κατασκευή εσχαρών εμβρύων υδάτων στο Τ.Δ. Βουτύρου Αντικατάσταση καπακιών φρεατίων ύδρευσης και δεξαμενών και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Καλεσμένου Αποπεράτωση αποχέτευσης κατασκευή δεξαμενής στο Τ.Δ. Κορυσχάδων 0,00 0, ,00 Νέο Έργο ,55 0, ,55 Συνεχιζόμενο Έργο 1.303,42 0, ,42 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 676,84 0,00 676,84 Συνεχιζόμενο Έργο 841,21 0,00 841,21 Συνεχιζόμενο Έργο 669,75 0,00 669,75 Συνεχιζόμενο Έργο 571,57 0,00 571,57 Συνεχιζόμενο Έργο , ,67 668,33 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,31 Συνεχιζόμενο Έργο Μεταφορά βρύσης στον οικισμό Καλλιθέα 2.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή φρεατίων στις δεξαμενές ύδρευσης για προστασία βανών στους οικισμούς Ψιανών και Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Δομνίστας Ύδρευση ΤΔ Πετραλώνων από πηγή Καμάρα Δ.Ε Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ) Απομάκρυνση υπερχείλισης δεξαμενής από την κατολισθαίνουσα περιοχή ΤΚ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 5.900,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,91 0, ,91 Συνεχιζόμενο Έργο 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ύδρευση Χελιδόνας Δ.Ε. Ποταμιάς , ,03 853,97 Συνεχιζόμενο Έργο Καλλιέργεια πηγής και εμπλουτισμός υδραγωγείου στη θέση "Διχαλορέματα" ΤΚ Νοστίμου Δ.Ε. Ποταμιάς Ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης και συντήρηση της δεξαμενής ΤΚ Αλεστίων ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 192

28 Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Τ.Δ. Καστανέας (ΤΑΚΤΙΚΑ) Εμπλουτισμός υδραγωγείου Μεσοχωρίου από θέση Τσατάλη Τ.Δ. Κλειστού του Δήμου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ) Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Σελομαχαλά από θέση Παλαιολογγά Τ.Δ. Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Έργα ύδρευσης - αποχέτευσης στην ΤΚ Κλειστού Δ.Ε. Φουρνάς Κατασκευή υδραγωγείου στα Μπαλτέϊκα Τ.Δ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού Κατασκευή υδραγωγείου στην Τ.Κ. Σταυροχωρίου Δ.Ε.Προυσού ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,60 0, ,60 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αλεστίων (ΣΑΤΑ-) 1.500,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Επανακατασκευή δικτύων ύδρευσης στο προπονητικό κέντρο Καρπενησίου Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης και δικτύων σύνδεσης στην ΤΚ Ανιάδας ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Κατασκευή υδρομάστευσης στον οικισμό Καστανούλας στην ΤΚ Καστανέας ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Κατασκευή έργων υποδομής στην ΤΚ Προδρόμου (υδρομάστευση, τσιμεντόστρωση) ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς περιοχή Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην συνοικία -Παναρέικα- ΤΚ Κρικέλλου Δ.Ε. Δομνίστας Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης ΤΔ Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Επισκευές βρύσης Κούρας Τ.Δ. Ασπροπύργου 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Επισκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Τ.Δ. Ασπροπύργου (ΤΑΚΤΙΚΑ) 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Διευθέτηση χειμάρρου Τ. Δ. Εσωχωρίων 6.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση αντλιοστασίου και αποκατάσταση βλάβης μοτέρ και πίνακα Αρέντα-Μεγ. Βρύση & Βλάβες δικτύου Τ.Δ. Καταβόθρας Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Καθαρισμός και επισκευή υδρομαστεύσεων στα Μαρκέικα & Άμπλα Τ.Δ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού 476,00 0,00 476,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 193

29 Σύνδεση δεξαμενής ύδρευσης και τσιμεντόστρωση δρόμου στη Τ.Κ. Χελιδόνας (ΣΑΤΑ-) Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μυρίκης ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Βελτίωση υδρεύσεων ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Βελτίωση υποδομών αποχέτευσης στην ΤΚ Συγκρέλλου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Επισκευή υδρομαστεύσεων πηγών Καραγκούνη στην ΤΚ Προυσού ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Μελέτη κατασκευής δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης και ασφαλτόστρωσης κεντρικών οδικών αξόνων στις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης (ΠαλιάμπελαΆγιος Γεώργιος, Μύλοι) (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Ασπροπύργου (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Καστανέας (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη για την κατασκευή σηπτικών-απορροφητικών βόθρων στην ΤΚ Δομιανών ΔΕΚτημενίων (ΣΑΤΑ 2012) Μελέτη σκοπιμότητας και προκαταρκτική μελέτη δικτύου ακαθάρτων και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δικτύου ακαθάρτων και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Ενέργεια 7.616,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Ενέργεια 7.616,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Ενέργεια 7.616,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Ενέργεια 0,00 0, ,00 Νέα Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 7.854,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Κατασκευή τουαλετών Τ.Δ. Καταβόθρας Δ.Ε. Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Προμήθεια αντλίας για το Κεφαλόβρυσο 900,00 0,00 900,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 194

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ. Καρπενήσι 18/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ. Καρπενήσι 18/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 18/9/2015 ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 03 Α. Συνεχιζόμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος ανα Δ.Ε. που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ Σ Α.1 Υπηρεσιακά Σχέδια Δράσης Α.1.1 Δ/κων & Ανθρ. Δυναμικού 1 Α.1.2 Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 3 Α.1.3 Κοινωνικής Πολιτικής 4 Α.1.4 Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & ς Γενιάς 6 Α.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΆ Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας, ενώ γίνεται αναφορά και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2011-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2011-2014 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1. Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 7 2. Σκοποί και στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Aριθμός Απόφασης 4/2012» ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΗΡ-Α2Ρ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 1 10.7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου 2 10.7133.001 Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας 12.252,03 ΘΗΣΕΑΣ 165/09

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΑΧΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ /ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ & ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ.

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Χρονοδιάγραµµα Κωδ. Άξονας Μέτρο Στόχος ράση Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κατηγορία ράσης Νέα / Συνεχιζόµενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Ιεράρχηση/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Ωραιόκαστρο, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 A.1 Το εθνικό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 2 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Π.Δ.Ε 2015. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σελίδα από Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 77.000,00 ΟΣΚ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΌ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0113 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 Λάρισα 20-02-2015 Αριθμ. Πρωτ: 164 ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δεύτερη Φάση Υλοποίησης Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 2012 2014 Δήμος Τρίπολης Σεπτέμβριος 2012 1. Εισαγωγή Κεφάλαιο 1.1 Γενικά Κεφάλαιο 1.2 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Νοέμβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα