ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 166

2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 1.1. Σχέδια δράσης των γενικών στόχων ανά Άξονα Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1. Οικιστικό περιβάλλον Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Πάρκα Πλατείες, Πεζοδρόμια Η αναβάθμιση του Τεχνική Υπηρεσία Πεζοδρομήσεις, Προστασία, Στάσεις βιοτικού επιπέδου αναψυχής, Εξωρραϊσμός Ανάδειξη Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικών Στοιχείων Η πολεοδόμηση του Δ/νση Πολεοδομίας Παραδοσιακού Οικισμού, δήμου & Περιβάλλοντος Ολοκλήρωση Ενιαίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Χώροι αναψυχής πρασίνου, Πάρκα Αναπλάσεις Τεχνική Υπηρεσία Πλατείες, Οικισμοί Οδοί Είσοδοι Διαμορφώσεις χώρων οικισμών, Χώροι ιδιαίτερης σημασίας Μέτρο 1.2. Χώροι διοίκησης / υπηρεσιών Δημοτικά κτίρια Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Κατασκευές Επισκευές, Η βελτίωση των χώρων Τεχνική Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμός, Ανακαινίσεις, διοίκησης / υπηρεσιών Συντηρήσεις Μέτρο 1.3. Οδικό δίκτυο / Αγροτική οδοποιία Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Σήμανση - Διαγραμμίσεις, Μελέτες κυκλοφοριακές, Συντηρήσεις ασφαλτοταπήτων, Διανοίξεις οδών, Η βελτίωση των Έργα οδοποιίας, Αναπλάσεις Τεχνική Υπηρεσία τεχνικών υποδομών Διαμορφώσεις οδών, Συντήρηση Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας, Συντήρηση δασικής οδοποιίας, Αντιπλημμυρικά έργα, 167

3 Μέτρο 1.4. Άρδευση / Υδρευση / Αποχέτευση Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Μέτρο 1.5. Η βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης άρδευσης Η βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης ύδρευσης / αποχέτευσης Απορρίμματα / Καθαριότητα Τεχνική Υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία Κατασκευές ρυθμιστών ροής, Κατασκευές απορροής ομβρίων, Κατασκευή λιμνοδεξαμενών, Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών Μελέτη και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου των Δ.Ε., Υδρευτικές γεωτρήσεις, Έργα ύδρευσης, Έργα αποχέτευσης, Μελέτες, Έργα μετά από αιτήματα πολιτών, Συντηρήσεις Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Μέτρο 1.6. Η μείωση της ρύπανσης και η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του δήμου. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος Δ/νση Λειτουργίας Υποδομών & δικτύων Καθαρισμός κοινόχρηστων εκτάσεων, Δράσεις ανακύκλωσης Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Η αξιοποίηση ΑΠΕ. Τεχνική Υπηρεσία Μελέτη για αξιοποίηση ΑΠΕ Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πανίδας Τεχνική Υπηρεσία Δ/νση Λειτουργίας Υποδομών & δικτύων Αναπλάσεις Διαμορφώσεις, Καθαρισμοί, Αντιπυρική προστασία, Προστασία πανίδας Comment [U2]: Την άδρευση γενικά την αποφεύγουμε 168

4 Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός Μέτρο 2.1. Κοινωνική Πρόνοια Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Βελτίωση ΚΑΠΗ, Υποδομές Ν.Π. κοινωνικής φροντίδας Τεχνική Υπηρεσία, Η βελτίωση των υποδομών και και πρόνοιας, Δίκτυο Δ/νση Κοινωνικής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ευρυζωνικότητας, Αλλυλεγγυης & και πρόνοιας. Επεκτάσεις, Διαμορφώσεις Ποιότητας Ζωής Νεκροταφείων, Συντηρήσεις Νεκροταφείων Μέτρο 2.2. Παιδεία Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Επισκευές, βελτιώσεις Η βελτίωση της κατάστασης των Τεχνική Υπηρεσία σχολικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων Σχολικές Επιτροπές Αναπλάσεις Μέτρο 2.3. Πολιτισμός Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Κατασκευή αξιοποίηση Η βελτίωση των πολιτιστικών Τεχνική Υπηρεσία ανοιχτών θεάτρων, υποδομών και η προβολή και Δ/νση Κοινωνικής Βελτιώσεις υποδομών, ανάδειξη της πολιτιστικής Αλλυλεγγυης & Αναπλάσεις, Συντηρήσεις, κληρονομιάς Ποιότητας Ζωής Πολιτιστικές δραστηριότητες Μέτρο 2.4. Αθλητισμός Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Κατασκευές, Διαμορφώσεις, Η βελτίωση των αθλητικών Τεχνική Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμός, υποδομών Βελτιώσεις, Συντηρήσεις 169

5 Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση Μέτρο 3.1. Απασχόληση Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Τμήμα Προγραμαμτισμού & Η μείωση της ανεργίας Τουρισμού Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού Μέτρο 3.2.: Ενίσχυση τοπικής οικονομίας Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Τμήμα Προγραμαμτισμού & Τουρισμού Γραφείο Η υποστήριξη του οικονομικά Απασχόλησης & ενεργού πληθυσμού Τουρισμού Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μέτρο 3.3.: Τουρισμός Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Τμήμα Προγραμαμτισμού & Η προώθηση των υφιστάμενων Τουρισμού Γραφείο και η ανάδειξη ειδικών μορφών Απασχόλησης & τουρισμού. Τουρισμού, Τεχνική Υπητρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Η διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων, Η διεξαγωγή Προγραμμάτων Εκπαιδευτικής Ενημέρωσης, Λειτουργία γραφείου απασχόλησης Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Ενίσχυση επιχειρηματικότητας, Βελτίωση βοσκοτόπων Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Μελέτες, Δράσεις, Κατασκευές 170

6 Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου Μέτρο 4.1. Διαδικασίες διοίκησης Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Βελτίωση των διαδικασιών Τμήμα Προγραμαμτισμού Κατάρτιση τετραετούς προγραμματισμού, παρακολούθησης & Τουρισμού επιχειρησιακού προγράμματος, και αξιολόγησης της δράσης του Γραφείο Μελέτες έργων για ένταξη σε Δήμου. Προγραμματισμού προγράμματα & Ανάπτυξης Μέτρο 4.2. Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Τμήμα Προγραμαμτισμού & Τουρισμού Λειτουργία συλλογής Ανάπτυξη διαδικασιών Γραφείο αιτημάτων και παραπόνων αμφίδρομης επικοινωνίας και Προγραμματισμού από το Γραφείο Υποστήριξης συμμετοχής των πολιτών. & Ανάπτυξης Αιρετών Οργάνων Γραφείο Δημάρχου Γραμμή του Δημότη Αποτύπωση οικονομικών δεδομένων και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαχειριστικού έτους, Υπηρεσίες διαδικασίες προγραμματισμού τεχνικής υποστήριξης, Οικονομική προσλήψεων, προμηθειών, σχεδιασμού και υλοποίησης Υπηρεσία δημοπρασιών και οικονομικής θεμάτων τοπικής ανάπτυξης και διαχείρισης. διερεύνησης νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής κοινού πλαισίου αξιολόγησης 171

7 Μέτρο 4.3. Οργάνωση και πληροφορική Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Αναδιοργάνωση των Νομικών Γενικός Προσώπων Γραμματέας Προσαρμογή στον Καλλικράτη Πιστοποίηση της διαχειριστικής Γενικός επάρκειας του Δήμου και των ΝΠ Γραμματέας Εφαρμογή ΚΚΠΑ Μέτρο 4.4. Δημοτική περιουσία Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Καλύτερη αξιοποίηση της Δ/νση Δ/κου δημοτικής περιουσίας Οικ/ου Μετεγκατάσταση συγκεκριμένων υπηρεσιών Δ/νση Δ/κου Οικ/ου Χρήση κτηρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έπιπλα, Η/Υ Μέτρο 4.5. Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Λειτουργία υπηρεσίας Δημοτικής Δημοτική Λειτουργία Δ.Α., συντήρηση αστυνομίας Αστυνομία εξοπλισμού, κλπ 172

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2.1 Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1 : Οικιστικό περιβάλλον Στόχος : Η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου Άξονας Μέτρο Δράση Φορέας- Κωδικός Προϋπ/σμού Περιγραφή Επισκευή - συντήρηση τηλεοπτικών αναμεταδοτών-συντήρηση αναμεταδοτών ιδιοκτησίας Δήμου Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2011 Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2011 Πρόταση Προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νέα/ Συνεχιζόμενη Λειτουργία/ Έργο/ Ενέργεια/ Επένδυση , , ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια πινακίδων σήμανσης - καθρεφτών κλπ , , ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια πινακίδων σήμανσης Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) στάσεων συγκοινωνίας Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης χώρων στάθμευσης πόλης ΚαρπενησίουΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών σφαγείων Καρπενησίου 0,00 0, ,00 Νέα Ενέργεια 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 0,00 0, ,00 Νέα Ενέργεια 5.000,00 0, ,80 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 173

9 Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1 : Οικιστικό περιβάλλον Στόχος : Η πολεοδόμηση του δήμου Άξονας Μέτρο Δράση Φορέας- Κωδικός Προϋπ/σμού Περιγραφή Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδου & κτηρίου ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2011 Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2011 Πρόταση Προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νέα/ Συνεχιζόμενη Λειτουργία/ Έργο/ Ενέργεια/ Επένδυση 3.927,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Εκπόνηση δύο προμελετών για τα έργα αξιοποίησης των χώρων α) του παλαιού ΚΤΕΛ και β) της παλαιάς Λαϊκής αγορά 4.651,26 0, ,26 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Μελέτη πράξης εφαρμογής στη περιοχή Κοκαλιάρα 7.995,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Κτηματολογική αποτύπωση - Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Καρπενησίου - Εφαρμογή ρυμοτομίας Μελέτη ΓΠΣ / Σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Προυσού Ν.Ευρυτανίας (ΠΕΠ 3,5) (Δ.Μαραβέας & Συνεργάτες) Δ.Ε.Προυσού (ΠΕΠ) Γεωλογική μελέτη ΓΠΣ / Σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ)του Δήμου Προυσού Ν.Ευρυτανίας (ΤΑΚΤΙΚΑ) , , ,54 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,17 0, ,17 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,46 0, ,46 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 174

10 Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1 : Οικιστικό περιβάλλον Στόχος : Αναπλάσεις Διαμορφώσεις χώρων Άξονας Μέτρο Δράση Φορέας- Κωδικός Προϋπ/σμού Περιγραφή Αναπλάσεις πόλης Καρπενησίου και Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΘΗΣΕΑΣ) Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2011 Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2011 Πρόταση Προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νέα/ Συνεχιζόμενη ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Λειτουργία/ Έργο/ Ενέργεια/ Επένδυση Αναπλάσεις χώρων εντός οικισμών Δήμου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου διώροφου κτιρίου στο ΤΔ Κορυσχάδων 1.440,84 0, ,81 Συνεχιζόμενο Έργο Διαμόρφωση υπογείου Δημοτικού καταστήματος 1.763,78 0, ,78 Συνεχιζόμενο Έργο Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην ΤΚ Πετραλώνων Δ.Ε. Κτημενίων Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε Άγιο Γεώργιο - Άγιο Δημήτριο - Αρέντα Τ.Κ. Καταβόθρας Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Κατασκευή κιγκλιδωμάτων επικίνδυνων στροφών του δρόμου προς οικισμό Φτελιάς ΤΚ Σαρκίνης Δ.Ε. Προυσού Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στη θέση Λάπατα ΤΚ Καταβόθρας ΔΕ Προυσού Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεεατίων στις ΤΚ Χελιδόνας, Κλαυσίου, Ανιάδας & Συγκρέλλου ΔΕ Ποταμιάς Διαμόρφωση αίθουσας γραφείων στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου Αποπεράτωση πλατείας στην ΤΚ Τόρνου ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 4.600,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.500, , ,00 Νέα Επένδυση 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 175

11 Αποπεράτωση υδρόμυλου στη θέση Μυλοκάλανος ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Επισκευή και μόνωση Δημοτικής τουαλέτας και ανακατασκευή τμήματος κεντρικού δρόμου στο Τ.Δ. Κορυσχάδων 0,00 0, ,00 Νέο Έργο , , ,93 Συνεχιζόμενο Έργο Αισθητική αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Καρπενησίου 514,18 0,00 514,18 Συνεχιζόμενο Έργο Ανάπλαση πλατείας κάτωθι οικίας Λαζή Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα 1.226,63 0, ,63 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή πλατείας στο Τ.Δ. Μυρίκης , , ,19 Συνεχιζόμενο Έργο Ανάπλαση οικισμού Βυθίσματος του Δ.Δ. Ψιανών Δ. Δομνίστας (ΠΔΕ) Κατασκευή στεγάστρου στη βρύση της κεντρικής πλατείας ΤΚ Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Αγ. Χαράλαμπους Δ.Ε. Κτημενίων , , ,78 Συνεχιζόμενο Έργο 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Σελλών , ,00 900,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ανάπλαση πλατείας Αγίου Δημητρίου Βράχας Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Καταβόθρας Δ.Ε. Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Συντήρηση και διαμόρφωση χώρου αναψυχής Κεφαλοβρύσου στον χώρο του Κεφαλοβρύσου (ΣΑΤΑ-) ,22 0, ,22 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,46 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Διαμόρφωση και ανάπλαση χώρου στη ΤΚ Κρικέλου (ΣΑΤΑ-) 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ανάπλαση περιοχής Αγίας Παρασκευής ΤΚ Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Ανάπλαση πάρκου στην οδό Καρπενησίωτη ΔΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Ανάπλαση περιοχής Νεράιδας ΔΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Έργα ανάπλασης και υποδομών στην ΤΚ Δομιανών ΔΕ Κτημενίων (ΣΑΤΑ 2012) Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Πετραλώνων ΔΕ Κτημενίων (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 176

12 Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Νέου Δερματίου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Ολοκλήρωση πλατείας στη θέση Ρίζωμα ΤΚ Μικρού Χωριού ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Καταβόθρας ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Επενδύσεις τοίχων - πλακοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων στο Τ.Δ.Αγίας Βλαχέρνας Επένδυση τοιχίου κεντρικού δρόμου ΤΔ Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης έναντι κεντρικού δρόμου ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικού δρόμου στη θέση "Λογκά" λόγω κατολίσθησης ΤΚ Αγίου Νικολάου Κατασκευή τεχνικού θέση Καμήνια - Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Σοφρώνη προς κεντρικό δρόμο - προμήθεια λαστοχοσωλήνα 400 μέτρων Φ110 Τ.Κ. Σελλών Αποπεράτωση τεχνικών Δ.Δ. Καταβόθρας Δ.Ε. Προυσού (ΘΗΣΕΑΣ) Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου (ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση προς Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου ΤΚ Μυρίκης ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον οικίας Σκοτίδα στο Τ.Δ. Καλεσμένου 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο , , ,10 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,34 Συνεχιζόμενο Έργο 6.500, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,67 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 607,44 0,00 607,44 Συνεχιζόμενο Έργο Τεχνικά προς οικία Παπαδόπουλου Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα 603,04 0,00 603,04 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή εγκιβωτισμένου ρέματος στον οικισμό Γοριάνάδων Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από διασταύρωση Λιαγκέικα μέχρι Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τ.Δ. Μυρίκης Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Θεοδωράκη Αλώνι Τα.Δ. Καλεσμένου 615,85 0,00 615,85 Συνεχιζόμενο Έργο 666,34 651,03 666,34 Συνεχιζόμενο Έργο 7.300, ,96 374,04 Συνεχιζόμενο Έργο 177

13 Διαμόρφωση χώρου στην είσοδο του οικισμού Αγ. Ανδρέα Ανακατασκευή πέτρινου τοίχου - κατασκευή ρείθρωντσιμεντοστρώσεις σε διαφορα σημεία της πόλης Κατασκευή τεχνικών έργων και διαμόρφωση χώρων ΤΔ Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων Ανάπλαση χώρου από οικία Δ. Σταμέλου έως οικία Κορέντζελου ΤΔ Πετραλώνων Δ.Ε. Κτημενίων Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή δημοτικού καταστήματος ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων Κατασκευή δασοτεχνικών έργων για τον αποχαρακτηρισμό του ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον κεντρικό δρόμο προς Χόχλια Δ.Ε. Κτημενίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 647,65 0,00 647,65 Συνεχιζόμενο Έργο 600,00 0,00 600,00 Συνεχιζόμενο Έργο 1.407,69 0, ,69 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 5.500, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 9.705, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ανάδειξη - ανάπλαση οικισμών Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Αντιπλυμμηρική προστασία Δ.Δ. Ασπροπύργου (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή σχάρας και αποθεμελίωση Τ.Δ. Ασπροπύργου 2.600,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Περίφραξη χώρου Αγίου Κυπριανού Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων κάτωθεν Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Τ.Δ. Εσωχωρίων 9.400, ,00 900,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή τεχνικών Δ.Δ. Αλεστίων (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Καστανούλα Τ.Δ. Καστανέας , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή τοιχίων στο Τ.Δ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού , , ,54 Συνεχιζόμενο Έργο Τοποθέτηση πινακίδων & καθρεπτών Δήμου Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Τεχνικά έργα στα προς Άνω Εσωχώρια Τ.Κ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Αναπλάσεις Τ.Δ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή τοιχίου στο δρόμο προς Γιαννέικα και αναπλάσεις δημοτικών χώρων Τ.Κ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού 8.000, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 178

14 Κατασκευή έργων υποδομής ΤΚ Δομνίστας , , ,37 Συνεχιζόμενο Έργο Επισκευή πέτρινου τοίχου εντός ΤΚ Μεγάλου Χωριού 1.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή τεχνικού για την προστασία θεμελίων γέφυρας στα Πετράλωνα (ΣΑΤΑ-) Κατασκευή τοιχίου και ράμπας στο νέο κτίριο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΣΑΤΑ-) Διαμορφώσεις χώρων και διευθέτηση ομβρίων υδάτων εσωτερικών δρόμων ΤΚ Δομιανών (ΣΑΤΑ-) 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , ,14 671,86 Συνεχιζόμενο Έργο 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Διευθέτηση ομβρίων στο πάρκινγκ ΤΚ Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ-) 1.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή τοιχίου στη θέση Γράδα ΔΕ Προυσού ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Έργα υποδομής στην ΤΚ Χόχλιας ΔΕ Κτημενίων (ΣΑΤΑ 2012) 2.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Έργα ανάπλασης και υποδομών στην ΤΚ Άμπλιανης ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) Επισκευή περίφραξης γηπέδου βόλλευ ΤΚ Δομνίστας ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) Δημιουργία χώρου στάθμευσης στον οικισμό Γαύρου στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης έναντι οικίας Ντζάνου και τσιμεντόστρωση δρόμου στην ΤΚ Μουζίλου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στην ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Κατασκευή τεχνικών έργων Βελωτά - Εσωχώρια στην ΤΚ Εσωχωρίων ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Κατασκευή έργων υποδομής στην ΤΚ Σαρκίνης ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο ΕΡΓΟ 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Έργα ανάπλασης στην ΤΚ Βράχας ΔΕ Φουρνάς (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Επισκευή στέγης στο κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου 648,24 0,00 648,24 Συνεχιζόμενο Έργο Επισκευή Δημοτικών Ξενώνων (Δ.Ε. Δομνίστας) (Δάνειο ΤΠΔ) , , ,59 Συνεχιζόμενο Έργο 179

15 Αποκατάσταση - αναπαλαίωση νερόμυλου ΤΔ Αγ. Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ) Αντικατάσταση στέγης δημοτικού ξενώνα Ανιάδας Δ.Ε. Ποταμιάς Αποπεράτωση αιθουσών πολαπλών χρήσεων Τ.Δ. Βράχας Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Ανακατασκευή Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος -Ανακατασκευή κελιών στην Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (λιθοδομές) Βράχα Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Ανακατασκευή Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος -Κατασκευή στέγης κελιών στην Ι.Μ.Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (λιθοδομές) Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Επισκευές υδρορροών δημοτικών κτιρίων πόλης Καρπενησίου Αντικατάσταση στέγης κτιρίου πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Μεσοκώμης ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) Ανακαίνιση του δημοτικού καταστήματος ΤΚ Στάβλων ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) Αποπεράτωση στέγης κοινοτικού ξενώνα ΤΚ Ανιάδας ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Ανακατασκευή πέτρινου τοιχίου στη θέση Ισιωμα ΤΔ Δομιανών Δ.Δ. Κτημενίων Διαμόρφωση χώρου Αγίου Κυπριανού Κλειστος Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάπλαση χώρων αναψυχής ΤΚ Τόρνου ΔΕ Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Δ.Δ. Βελωτών (ΣΑΕΠ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.) Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην παλαιά λαϊκή Καρπενησίου Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην νέα λαϊκή (Κλαρωτός) Καρπενησίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) 7.171,96 0, ,96 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,19 Συνεχιζόμενο Έργο 347,19 0,00 347,19 Συνεχιζόμενο Έργο 617,34 0,00 617,34 Συνεχιζόμενο Έργο 618,46 0,00 618,46 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 8.800, , ,10 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,19 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,16 Συνεχιζόμενο Έργο Διαμόρφωση χώρου κοινοτικής βρύσης Τ.Κ. Βελωτών 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Μελέτη ενεργειακής βελτίωσης κτηρίου ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) 3.094,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 180

16 Στατική μελέτη αντικατάστασης στέγης ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη θέρμανσης κτηρίου ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Αρχιτεκτονική μελέτη ξενοδοχείου Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ Καρπενησίου στη θέση Μέγα Ρέμα και Δομιανών στη θέση Πορτίτσα Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων ΟΤΑ με Ιδιώτες για το έργο "Κατασκευή εμπορικού κέντρου και υπόγειου χώρου Στάθμευσης στην παλαιά λαϊκή αγορά του Δήμου Καρπενησίου" (ΘΗΣΕΑΣ) Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων ΟΤΑ με Ιδιώτες για το έργο "Κατασκευή νέου Δημαρχείου εμπορικού κέντρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο χώρο του παλαιού ΚΤΕΛ της πόλης του Δήμου Καρπενησίου" (ΘΗΣΕΑΣ) 3.213,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 3.094,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 5.950,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Μελέτη αξιοποίησης - διαμόρφωσης κοινόχρηστων στις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης (ΘΗΣΕΑΣ) Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη έργου: "Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης" ,06 0, ,06 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 4.100,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Κυκλοφοριακή μελέτη Προφήτη Ηλία Καρπενησίου (ΣΑΤΑ-) 7.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμημάτων ποταμών Καρπενησιώτη, Κρικελοποτάμου, Τρικεριώτη και Κορικιτσιανού ρέματος (ΣΑΤΑ-) Κατεδάφιση κτιρίου παλαιού ΚΤΕΛ και αποκατάσταση του χώρου (ΕΣΠΑ) Εξωραϊσμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Καρπενησίου ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια , , ,87 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 181

17 Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.2 : Χώροι διοίκησης / υπηρεσιών Δημοτικά κτίρια Στόχος : Η βελτίωση των χώρων διοίκησης / υπηρεσιών Άξονας Μέτρο Δράση Φορέας- Κωδικός Προϋπ/σμού Περιγραφή Εργασίες συντήρησης και προστασίας δημοτικών χώρων στην ΤΚ Μικρού Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2011 Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2011 Πρόταση Προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νέα/ Συνεχιζόμενη , ,31 951,69 Συνεχιζόμενο Έργο Λειτουργία/ Έργο/ Ενέργεια/ Επένδυση Κατασκευή Δημοτικού κτιρίου Τ. Δ. Ασπρόπυργου (ΤΑΚΤΙΚΑ) , , ,39 Συνεχιζόμενο Έργο Επισκευή στέγης κοινοτικού κτιρίου οικισμού Καστανούλας ΤΚ Ροσκάς ΔΕ Δομνίστας Τοπογραφική μελέτη του έργου :"Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διάσελα - Ασπρόπυργος" (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη του έργου :"Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διάσελα - Ασπρόπυργος" (ΘΗΣΕΑΣ) Δασική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διάσελα - Ασπρόπυργος" (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική μελέτη του έργου : Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διπόταμα - Καστανούλα - Καστανιά (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διπόταμα - Καστανούλα - Καστανιά (ΘΗΣΕΑΣ) Δασική μελέτη του έργου : "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Διπόταμα - Καστανούλα - Καστανιά" (ΘΗΣΕΑΣ) 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 7.854,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 3.927,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 7.854,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 3.927,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 182

18 Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.3 : Οδικό δίκτυο / Αγροτική οδοποιία Στόχος : Η βελτίωση των τεχνικών υποδομών Άξονας Μέτρο Δράση Φορέας- Κωδικός Προϋπ/σμού Περιγραφή Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2011 Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2011 Πρόταση Προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νέα/ Συνεχιζόμενη Καθαρισμοί αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Μυρίκης 6.930,56 0, ,56 Συνεχιζόμενο Έργο Καθαρισμοί αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Αγ. Ανδρέα 6.883,91 0, ,91 Συνεχιζόμενο Έργο Καθαρισμοί αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Κορυσχάδων 6.928,06 0, ,06 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση δρόμων Τ.Δ. Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Προμήθεια υλικών για την συντήρηση - επισκευή δημοτικού φωτισμού , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Λειτουργία/ Έργο/ Ενέργεια/ Επένδυση , , ,00 Νέα Ενέργεια Επεκτάσεις κλπ δημοτικού φωτισμού , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ηλεκτροφωτισμός πόλης Καρπενησίου , , ,41 Συνεχιζόμενο Έργο Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε.Προυσού Ηλεκτροφωτισμός κεντρικού δρόμου ΤΚ Σαρκίνης Δ.Ε. Προυσού Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Κλειστού ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Επισκευή και αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών στις Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 2.000,00 0, ,00 ΝΕΟ Έργο 3.400,00 0, ,00 ΝΕΟ Έργο 0,00 0, ,00 ΝΕΟ Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Καθαρισμός κλπ δημοτικών δρόμων από κακοκαιρία , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Αποκατάσταση ζημιών από κατολίσθηση στο Τ.Δ. Βουτύρου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 1.779,61 0, ,61 Συνεχιζόμενο Έργο 183

19 Προμήθεια υλικών διαγράμμισης & συντήρησης κιγκλιδωμάτων οδικού δικτύου 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια ασφαλτομίγματος , , ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια αδρανών υλικών ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια σκυροδέματος ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια οικοδομικών υλικών 8.000, , ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 0,00 0, ,00 Νέα Ενέργεια Τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας στη θέση Αλώνια έναντι οικίας Αριστείδη Παχή ΤΚ Νοστίμου Δ.Ε. Ποταμιάς Διαμόρφωση αποθηκών του Δήμου στην στεγασμένη λαϊκή αγορά Τσιμεντόστρωση δρόμου προς οικία Κωστόπουλου Τ.Κ. Στεφανίου 500,00 0,00 500,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,86 Συνεχιζόμενο Έργο 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ασφαλτοστρώσεις ,34 0, ,34 Συνεχιζόμενο Έργο Διανοίξεις οδών παλαιού σχεδίου πόλης Καρπενησίου (ΘΗΣΕΑΣ) ,59 0, ,59 Συνεχιζόμενο Έργο Διάνοιξη και διαμόρφωση δρόμου οικισμού Μηλιάς-ΔΔ Σελλών & Διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση δρόμου ΔΔ Φιδακίων (Α φάση) (ΘΗΣΕΑΣ) ,34 0, ,34 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση δρόμου Καλλιθέα - Άγιος Ανδρέας (ΘΗΣΕΑΣ) , , ,20 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Βουτύρου & Τ.Δ. Καλεσμένου , , ,93 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Καρπενησίου Δίκτυα υποδομών - διάνοιξη δρόμου - τοίχος αντιστήριξης από κεντρικό δρόμο έως οικία Λεωνίδα Παπαγιαννόπουλου στο Τ.Δ. Κορυσχάδων ,05 0, ,05 Συνεχιζόμενο Έργο 641,94 0,00 641,94 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Μπιάρας 1.374,38 0, ,38 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία - δρόμος κατάντι ιδιοκτησίας Ξεκάρφωτου Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα 854,53 0,00 854,53 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Αγίου Νικολάου 711,15 0,00 711,15 Συνεχιζόμενο Έργο Διάνοιξη δρόμου από οικία Δημ. Μανδραγώνη έως οικία Τρ. Δημόπουλου στο Αν. Παπαρούσι Τ.Δ. Παπαρουσίου 869,60 0,00 869,60 Συνεχιζόμενο Έργο 184

20 Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου έμπροσθεν οικίας Χ. Μουρίκη και Αλεξόπουλου 803,02 0,00 803,02 Συνεχιζόμενο Έργο Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις περιοχές επέκτασης , , ,06 Συνεχιζόμενο Έργο Διανοίξεις οδών στην περιοχή Μύλοι της επέκτασης του σχεδίου πόλης Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς (Δ.Ε. Δομνίστας) (ΠΔΕ) Διάνοιξη του δρόμου από ΤΔ Ψιανών προς οικισμό Καστανούλας (Δ.Ε. Δομνίστας) (Δάνειο ΤΠΔ) Διάνοιξη αγροτοδασικού δρόμου στη θέση ΚΡΙ ΤΔ Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή Μύλοι της επέκτασης του σχεδίου πόλης (ΤΑΚΤΙΚΑ) Διάνοιξη δρόμου προς νερόμυλο ΤΔ Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων Διάνοιξη δρόμου από οικία Αθ. Κατσίφα προς οικία Στ. Κατσίφα του Νικολάου ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις στην ΤΚ Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων , , ,99 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,47 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,60 Συνεχιζόμενο Έργο 3.570,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 7.850, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Δήμου Ποταμιάς Δ.Ε. Ποταμιάς , , ,14 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Κλαυσϊου Δ.Ε. Ποταμιάς , , ,42 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΔ Μικρού Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς , , ,45 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Μεγάλου Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς , , ,49 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Χελιδόνας Δ.Ε. Ποταμιάς 6.500, ,44 612,56 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Βράχας Δ.Ε Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) 9.300,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή πρόσβασης άνωθεν κεντρικής πλατείας Τ.Δ.Καστανέας (ΤΑΚΤΙΚΑ) Αναπλάσεις και εσωτερική οδοποιία ΤΚ Βράχας Δ.Ε. Φουρνάς ,10 0, ,10 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Έργα οδοποιίας στην ΤΚ Κλειστού Δ.Ε. Φουρνάς , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Κ. Καταβόθρας Δ.Ε.Προυσού ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 185

21 Διάνοιξη δρόμου προς Ζαχαρόπουλο Τ.Δ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού Επισκευή γέφυρας εντός οικισμού Τ.Δ.Σταυροχωρίου Δ.Ε.Προυσού 7.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Δ. Σταυροχωρίου Δ.Ε.Προυσού 2.643,09 0, ,09 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Δ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού 4.834,26 0, ,26 Συνεχιζόμενο Έργο Διαπλάτυνση δρόμου στην είσοδο ΤΚ Φιδακίων (ΣΑΤΑ-) 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή κρασπεδόρειθρων και διαμόρφωση δρόμου στην περιοχή Παλιάμπελα ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ενοποίηση οδική σύνδεση περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλης με παλαιό σχέδιο πόλης Καρπενησίου (ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ ) ,94 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Πλακόστρωση βατού δρόμου από οικία Α. Τσιάμη έως οικ. Αγγελικής Τσιάμη και πλακόστρωσητου δρόμου από οικ. Κων/νου Κάντζιου έως πάρκινγκ ΤΚ Φιδακίων Τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού ΤΚ Καλεσμένου ΔΕ Καρπενησίου Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας ΤΚ Μυρίκης Δ.Ε. Καρπενησίου Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Βελωτά ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 2.500,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Διάνοιξη δρόμου στην ΤΚ Σαρκίνης ΔΕ Προυσού 3.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Τσιμεντόστρωση οδικού δικτύου από οικία Βασιλείου Λόη έως οικία Παναγιώτη Πριόβολου ΤΚ Βουτύρου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καλεσμένου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Τσιμεντόστρωση δρόμου από εκκλησία Γοριανάδων προς Αγία Κυριακή ΔΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Παπαρουσίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Παυλοπούλου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 186

22 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Σελλών ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Στενώματος ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Τσιμεντόστρωση δρόμου απο είσοδο του χωριού έως οικίες Γ. Νικολακόπουλου και Κ. Κωστόπουλου στην ΤΚ Στεφανίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική οδοποιϊα οικισμού Αγ. Ανδρεά ΤΚ Αγίου Ανδρέα ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Διάνοιξη δρόμου προς οικία Τσιώλη ΔΚ ΚαρπενησίοΥ δε Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Τσιμεντόστρωση δρόμου από Άγιο Ευστάθιο μέχρι Αγία Παρασκευή ΔΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική οδοποιία από πλατεία προς οικία Λιόντη στην ΤΚ Αγίου Χαράλαμπου ΔΕ Κτημενίων (ΣΑΤΑ 2012) Ανάπλαση εισόδου οικισμού Αγίας Παρασκευής στην ΤΚ Δομιανών (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δομνίστας ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Διάνοιξη δρόμου προς οικία Αριστείδη Καραγιώργου στην ΤΚ Μεσοκώμης ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ροσκάς ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ψιανών ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποία ΤΚ Δερματίου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καρίτσας ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Χελιδόνας ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αλεστίων ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 187

23 Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Βελωτούλα στην ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Αγία Βαρβάρα στην ΤΚ Βελωτών ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ2012) Εσωτερική οδοποία στην ΤΚ Καστανέας ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Προυσού ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Κ. Σταυροχωρίου ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Βελτίωση δρόμου προς Ζαρέικα στην ΤΚ Τόρνου ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποία στην Τ.Κ. Κλειστού ΔΕ Προυσού 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Φουρνάς ΔΕ Φουρνάς (ΣΑΤΑ 2012) Διαπλάτυσνη δρόμου προς οικισμό Βουτύρου ΤΚ Βουτύρου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ2012) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Σακκαλή και διαμόρφωση Ανωνύμου οδού πλησίον οικίας Ανδρεάκη Δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου (ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ ) Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποϊιας Οικισμών Δήμου (Δ.Ε. Δομνίστας) (Δάνειο ΤΠΔ) Βελτίωση δρόμου Κορομηλιές - Αγ. Χαράλαμπος Δ.Ε. Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Βελτίωση Προσβάσεων στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Δ.Δ. Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ) Ανακατασκευή δρόμου από πλατεία μέχρι βρύση του ΤΔ Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Αρ. Σκαρτσιούνη προς Αλέξα ΤΔ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 653,72 0,00 653,72 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,10 Συνεχιζόμενο Έργο 554,71 0,00 554,71 Συνεχιζόμενο Έργο 9.300, , ,04 Συνεχιζόμενο Έργο 7.800, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση δρόμων ΤΔ Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση δρόμων Τ.Δ. Αλεστίων (ΤΑΚΤΙΚΑ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 188

24 Βελτίωση δρόμου προς Άγιο Ρωμανό Τ.Δ. Ασπροπύργου , , ,64 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση δρόμου προς Βλαχέϊκα Τ.Δ. Ασπροπύργου 6.500,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση βελτίωση δρόμου Βελωτά - Εσωχώρια Τ.Δ.Εσωχωρίων 8.886, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Αποστράγγιση επαρχιακού δρόμου Δ.Δ. Καστανέας (ΘΗΣΕΑΣ) , , ,90 Συνεχιζόμενο Έργο Τσιμεντοστρώσεις προς Ζαφειρέϊκα και Γούρνες Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε.Προυσού Τσιμεντόστρωση και καλντερίμι εντός Τ.Κ. Προδρόμου Δ.Ε.Προυσού 9.500,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 9.500, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση μονοπατιών Τ.Κ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Δ. Σαρκίνης Δ.Ε.Προυσού ,08 0, ,08 Συνεχιζόμενο Έργο Βελτίωση δρόμου Σαρκίνης - Μυλωνέικα - Τσέρκοβα Τ.Δ. Σαρκίνης Δ.Ε.Προυσού (ΘΗΣΕΑΣ) , ,08 256,92 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση μονοπατιών ΤΚ Τόρνου ΔΕ Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση μονοπατιών στην ΤΚ Ροσκάς ΔΕ Προυσού 7.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση δρόμων Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ2012) ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βελτίωση έργων υποδομής ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Συντήρηση υποδομών και εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κορυσχάδων ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Βελτίωση υποδομών οικισμού Μηλιάς ΤΚ Σελλών ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Ανάπλαση Παλαιού και Νέου Μικρού Χωριού ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Μονοπάτια Δήμου Καρπενησίου (Συντήρηση, σήμανση,χαρτογράφηση) (ΣΑΤΑ 2012) Επισκευές πλακόστρωτων Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 189

25 Κατασκευή σκάλας στην Αγία Παρασκευή από οικία Παναγιώτη Γεωργαλή προς οικία Αγγελικής Πολυχρόνη Βελτίωση και διάνοιξη εσωτερικών δρόμων Τ.Δ. Ασπροπύργου Ανακατασκευή - ανάπλαση κοινοτικής βρύσης στη θέση Κούρα και λιθόκτιστου τοίχου περιοχή Νικολάου Χατζή Τ.Κ. Ασπροπύργου Συντήρηση έργων υποδομής Τ.Κ. Καταβόθρας Δ.Ε.Προυσού Επισκευή δεξαμενών και επέκταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού Αμμοβολή και αρμολόγηση τοίχου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου Επισκευή πεζογεφυρών στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Συντήρηση έργων υποδομής στην ΤΚ Φουρνάς ΔΕ Φουρνάς (ΣΑΤΑ 2012) Επισκευή πεζογεφυρών Κλαρωτού ΔΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Τοπογραφική μελέτη έργου: "Δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας-πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου" Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη έργου: "Δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας-πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου" ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.500,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο ΕΡΓΟ ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 4.200,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Προμήθεια δύο πίλαρ πλήρη με πίνακα 1.200,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Δ. Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ) 903,65 0,00 903,65 Συνεχιζόμενο Έργο 190

26 Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.4 : Άρδευση / Ύδρευση / Αποχέτευση Στόχος :Η βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης ύδρευσης / αποχέτευσης Άξονας Μέτρο Δράση Φορέας- Κωδικός Προϋπ/σμού Περιγραφή Αποχέτευση-σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό οικισμού Κορυσχάδων (1ος λογ/μος 1ης συμπληρωματικής σύμβασης) Εμπλουτισμός - βελτίωση υδραγωγείων ΔΔ Βράχας και Κλειτσού (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική μελέτη για το έργο Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μεσοκώμης και Καστανούλας (ΘΗΣΕΑΣ) Υδραυλική μελέτη Αντικατάσταση εσωτρικών δικτύων ύδρευσης Μεσοκώμης & Καστανούλας (ΘΗΣΕΑΣ) Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2011 Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2011 Πρόταση Προυπολογισμού στην Περιφέρεια Νέα/ Συνεχιζόμενη ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,98 0, ,98 Συνεχιζόμενο Έργο Λειτουργία/ Έργο/ Ενέργεια/ Επένδυση ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Τοπογραφική μελέτη για το έργο <<αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ροσκάς ΔΕ Δομνίστας>> (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Υδραυλική μελέτη αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ροσκάς (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Προμήθεια υδροχλωριωτών για τις δεξαμενές του Δήμου Καρπενησίου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και συντήρηση υδραυλάκων από οικία Χαράλαμπου Μαυρίκα έως οικία Θεόδωρου Νικόπουλου στο Τ.Δ. Κορυσχάδων ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 699,59 0,00 699,59 Συνεχιζόμενο Έργο Σύνδεση νέας παροχής νερού από υδραγωγείο Αν. Παπαρουσίου έως οικίες άνω οικισμού Τ.Δ. Παπαρουσίου 1.073,62 0, ,62 Συνεχιζόμενο Έργο 191

27 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμίαντο στην περιοχή του Προφήτη Ηλία ΔΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Αποχέτευση σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό οικισμού Κορυσχάδων Διαπλάτυνση - αποχέτευση προς οικία Γαλανού Ταξιάρχη Τ.Δ. Αγίου Ανδρέα Τοποθέτηση υδρομετρητών στον οικ. Παυλοπούλου Τ.Δ. Παυλοπούλου Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων από οικία Ιωάννη Πανόπουλου έως οικία ΙωάννηΖαχαρόπουλου Τ.Δ. Κορυσχάδων Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην Σωτήρα Τ.Δ. Παπαρουσίου Αλλαγή δικτύου ύδρευσης στο Αν. Παπαρούσι Τ.Δ. Παπαρουσίου Κατασκευή εσχαρών εμβρύων υδάτων στο Τ.Δ. Βουτύρου Αντικατάσταση καπακιών φρεατίων ύδρευσης και δεξαμενών και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Καλεσμένου Αποπεράτωση αποχέτευσης κατασκευή δεξαμενής στο Τ.Δ. Κορυσχάδων 0,00 0, ,00 Νέο Έργο ,55 0, ,55 Συνεχιζόμενο Έργο 1.303,42 0, ,42 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 676,84 0,00 676,84 Συνεχιζόμενο Έργο 841,21 0,00 841,21 Συνεχιζόμενο Έργο 669,75 0,00 669,75 Συνεχιζόμενο Έργο 571,57 0,00 571,57 Συνεχιζόμενο Έργο , ,67 668,33 Συνεχιζόμενο Έργο , , ,31 Συνεχιζόμενο Έργο Μεταφορά βρύσης στον οικισμό Καλλιθέα 2.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Κατασκευή φρεατίων στις δεξαμενές ύδρευσης για προστασία βανών στους οικισμούς Ψιανών και Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Δομνίστας Ύδρευση ΤΔ Πετραλώνων από πηγή Καμάρα Δ.Ε Κτημενίων (ΘΗΣΕΑΣ) Απομάκρυνση υπερχείλισης δεξαμενής από την κατολισθαίνουσα περιοχή ΤΚ Χόχλιας Δ.Ε. Κτημενίων (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 5.900,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,91 0, ,91 Συνεχιζόμενο Έργο 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Ύδρευση Χελιδόνας Δ.Ε. Ποταμιάς , ,03 853,97 Συνεχιζόμενο Έργο Καλλιέργεια πηγής και εμπλουτισμός υδραγωγείου στη θέση "Διχαλορέματα" ΤΚ Νοστίμου Δ.Ε. Ποταμιάς Ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης και συντήρηση της δεξαμενής ΤΚ Αλεστίων ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 192

28 Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Τ.Δ. Καστανέας (ΤΑΚΤΙΚΑ) Εμπλουτισμός υδραγωγείου Μεσοχωρίου από θέση Τσατάλη Τ.Δ. Κλειστού του Δήμου Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ) Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Σελομαχαλά από θέση Παλαιολογγά Τ.Δ. Φουρνάς Δ.Ε. Φουρνάς (ΘΗΣΕΑΣ) Έργα ύδρευσης - αποχέτευσης στην ΤΚ Κλειστού Δ.Ε. Φουρνάς Κατασκευή υδραγωγείου στα Μπαλτέϊκα Τ.Δ. Προυσού Δ.Ε.Προυσού Κατασκευή υδραγωγείου στην Τ.Κ. Σταυροχωρίου Δ.Ε.Προυσού ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,60 0, ,60 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αλεστίων (ΣΑΤΑ-) 1.500,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Επανακατασκευή δικτύων ύδρευσης στο προπονητικό κέντρο Καρπενησίου Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης και δικτύων σύνδεσης στην ΤΚ Ανιάδας ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Κατασκευή υδρομάστευσης στον οικισμό Καστανούλας στην ΤΚ Καστανέας ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Κατασκευή έργων υποδομής στην ΤΚ Προδρόμου (υδρομάστευση, τσιμεντόστρωση) ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς περιοχή Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) 0,00 0, ,00 Νέο Έργο Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην συνοικία -Παναρέικα- ΤΚ Κρικέλλου Δ.Ε. Δομνίστας Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης ΤΔ Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000, , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Επισκευές βρύσης Κούρας Τ.Δ. Ασπροπύργου 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Επισκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Τ.Δ. Ασπροπύργου (ΤΑΚΤΙΚΑ) 4.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Διευθέτηση χειμάρρου Τ. Δ. Εσωχωρίων 6.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Συντήρηση αντλιοστασίου και αποκατάσταση βλάβης μοτέρ και πίνακα Αρέντα-Μεγ. Βρύση & Βλάβες δικτύου Τ.Δ. Καταβόθρας Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) Καθαρισμός και επισκευή υδρομαστεύσεων στα Μαρκέικα & Άμπλα Τ.Δ. Τόρνου Δ.Ε.Προυσού 476,00 0,00 476,00 Συνεχιζόμενο Έργο 8.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 193

29 Σύνδεση δεξαμενής ύδρευσης και τσιμεντόστρωση δρόμου στη Τ.Κ. Χελιδόνας (ΣΑΤΑ-) Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μυρίκης ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Βελτίωση υδρεύσεων ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Βελτίωση υποδομών αποχέτευσης στην ΤΚ Συγκρέλλου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) Επισκευή υδρομαστεύσεων πηγών Καραγκούνη στην ΤΚ Προυσού ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) Μελέτη κατασκευής δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης και ασφαλτόστρωσης κεντρικών οδικών αξόνων στις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης (ΠαλιάμπελαΆγιος Γεώργιος, Μύλοι) (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Ασπροπύργου (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Καστανέας (ΘΗΣΕΑΣ) Περιβαλλοντική μελέτη αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ.Προυσού Δ.Ε.Προυσού (ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη για την κατασκευή σηπτικών-απορροφητικών βόθρων στην ΤΚ Δομιανών ΔΕΚτημενίων (ΣΑΤΑ 2012) Μελέτη σκοπιμότητας και προκαταρκτική μελέτη δικτύου ακαθάρτων και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δικτύου ακαθάρτων και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ποταμιάς (ΘΗΣΕΑΣ) 5.000,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο 0,00 0, ,00 Νέο Έργο ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Ενέργεια 7.616,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Ενέργεια 7.616,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Ενέργεια 7.616,00 0, ,00 Συνεχιζόμενο Ενέργεια 0,00 0, ,00 Νέα Ενέργεια ,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 7.854,00 0, ,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια Κατασκευή τουαλετών Τ.Δ. Καταβόθρας Δ.Ε. Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) , , ,00 Συνεχιζόμενο Έργο Προμήθεια αντλίας για το Κεφαλόβρυσο 900,00 0,00 900,00 Συνεχιζόμενη Ενέργεια 194

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ. Καρπενήσι 18/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ. Καρπενήσι 18/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 18/9/2015 ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης: 17/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ΣΑΤΑ: -80% ΚΑΠ: -70% Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Και αν είμαστε «μικρά ψαράκια που κολυμπούν αντίθετα στο ρεύμα» Η Κρίση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Μπορούμε με «λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 Α) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20-7326.003 Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2.482.788,49

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 1 από 17 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 1 10.7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου 2 10.7133.001 Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας 12.252,03 ΘΗΣΕΑΣ 165/09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Κωδικός Εντύπου: Έκδοση: Ε01-01.02 1 η ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 9 9 0 Αριθμός έργων : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) /0/, 9η ΠΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Χ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2011-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2011-2014 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1. Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 7 2. Σκοποί και στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 25-7336.018 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - ΔΕ 2.500,00 2 30-7322.010 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΒΡΥΣΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - ΔΕ 2.000,00 3 25-7336.040 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 4 η ΔΗΜΟΣ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22-7-2014 της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΑΧΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ /ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ & ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. Σήµανση αξιοθεάτων και µνηµείων. 2. Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου. 1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΑ ΠΗΓΑ ΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΩΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ. Lokriki-enotita.blogspot.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΩΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ. Lokriki-enotita.blogspot.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΩΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Lokriki-enotita.blogspot.gr Ύδρευση Υγιεινό και Φτηνό νερό για όλους τους Δημότες Το νερό της «Καταβόθρας» αρχικά θα χρησιμοποιηθεί για την ύδρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5 /9-4-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 18/14.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 450 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ O πληθυσμός του ΔΔ Παναγιάς είναι 450 κάτοικοι βάσει της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 2009 Γ Π.Ε.Π. Κ.Α.Π.-Τ.Ε.Ο Ο.Σ.Κ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Προϋπολογισµός: : 2.445.000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (µπάρες, µάτια γάτας,πινακίδες, διαγρ/σεις)

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθ. 1712/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΞΗ-ΑΒ o ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.985,00 5/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης 2013 και του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013».

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης 2013 και του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013». ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14439/31-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 502 Από το πρακτικό 27 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17/11/2014 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2015 - Δ/ΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 36073, ΑΓΡΑΦΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ- ΣΑΪΚΑΣ 43100, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΣΑΪΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 36073, ΑΓΡΑΦΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ- ΣΑΪΚΑΣ 43100, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΣΑΪΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΣΑΙΚΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ ΜΑΡΑΘΟΥ ΣΕΛΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 24/03/2011 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 30.6117.41008 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 7.800,00 ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 ΠΑΛΑΙΟ / ΝΈΟ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.680.002,00

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 ΠΑΛΑΙΟ / ΝΈΟ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.680.002,00 ΑΡΘΡΟ Α/Α ΔΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΜ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - Α1. 30.7312.52 1 Καθαρισμός - συντήρηση - κατασκευή ανακατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής άμεση επέμβαση & αποκατάσταση ζημιών από έκτακτες περιστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Σύµφωνα µε το υπ.αρ. ΥΠΕΣ/οικ.24823/19-06-2014 έγγραφο, οι διαδικασίες και αποφάσεις σχετικές µε τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ L123.α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα