ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Πελοπονν ή σου (Εισήγηση προς Π. E. Π.), 24Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π. E. Π. ΝΟΜΟΣ: Μεσσην ί ας ΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΗΣΕΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΙΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 9 Δ. Αριστομ ένους ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΒΟΥΤΑΙΝΑΣ Να ενταχθεί Οριστικά Δ 35οσ 10 Δ. Αριστομένους ΒΕΛΠΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜ Να ενταχθε ί Οριστικά ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ο 11 Δ. Αρφαρών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Να ενταχθε ί Οριστικά ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΔ ΑΡΦΑΡΩΝ 12 Δ. Αρφαρών ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑ ΤΗ ΒΕΛΠΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , , 00 Να τροποποιηθε ί (με εγκρ.κεπ) ΠΕΛΕΚΗΤΟΥ Προέπ. 13 Δ. Αρφαρών ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑ ΤΗΝ "ΑΓΡΟΠΚΗ ,00 Να προενταχθε ί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΠΕΛΕΚΗΤΟ - ΑΝΩ ΑΡΦΑΡΑ - ΓΙΟΛΙΑΝΗ " 14 Δ. Βουφρόδος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΗΣ ΚΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ , Να ενταχθε ί Οριστικά ΣΤΑ Δ.Δ ΧΑΝΙΖΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 15 Δ. Βαυφράδος ΓΕΩΛΟΠΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Να ενταχθε ί Οριστικά Μ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ Ε.Ε. Τ.Α.Α. A.E. (Ε12-1) (ΣΧΕΔΙΟ) Εισ ήγηση προς Π. E. Π.: Έργα Δημοτικά (45%) και Δημοτικά (35%ο) προς Έγκριση, Απένταξη, Απόρριψη, Επανεξέταση (ΣΧΕΔΙΟ) 25/ / 24

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Πελοποννήσου (Εισ ήγηση προς Π. E.Π.), 24Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π. E. Π.,w'. ',η"...:w Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠλΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ ΟΗΣΕΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ U ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 16 Δ. Καλαμ άτας ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 17 Δ. Καλαμ άτας ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΕΡΓΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΠ Σ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ. ΕΓΚ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΕΠ:... ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑσΗι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ:.. ΝΕΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:. 13.λ70.116,62. ΠΡΟΣΑΠΟΡΡΙΨΗ:. ΑΠΟΡΡ.ΑΠΕΝΤΠΡΟΠ: 13, ,62 Na ενταχθε ί Οριστικά Να ενταχθε ί Οριστικά 18 Δ. Κυπαρισσ ίας ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΣΠΗΛΙΑΣ , ,46 Να ολοκληρωθε ί Ορ.Εντ έργο ΜΕΤΑΒΟΛΕΣΠΕΠ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΚ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ: ,54 ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΕ3Σ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΕΠ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,03 ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ: ΑΠΟΡΡ.ΑΠ Ε ΝΤΠΡΟΠ: Δ. Λε ύ κτρσυ ΠΡΟΜΝΟΕΙΑΕΝΟΣΑΠΟΡΡ ίματοφορου ΟΧΗ M ΑΤΟΣ , Νο ενταχ0ε 'ι Οριστικά Ι ΚΜ Λ Γ ΜΕΤΑΒΠΑΕΣ ΠΕΠ : Γr".6Τ-'-. Η '. '.-,,. - 3ΡΟΥΣΑ '.... ΕΓΚ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΑΠΟΚΕΠ:. 3 : ,08..; ΠΡΟΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ: ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗ: 0.00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ:....,. ΑΠΟΡΡ.ΑΠΕΝΤ ITΡΟΠ: ΕΕ S Π ` ΕΝ1 = ΕΙΣ 000 Γk Ν l ΚΟΣΥΝΟΛΟ _." Ι 9 Π F' ΓΡΠ.4Γ1 ΤΑ μ 20 Δ. Μελιγαλά ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΓΑΣΙΛΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣΠΕΠ: '' ΜΕϊ 4303EF ". λν '.. ιλρουσ, ,11 ΕΓΚ ΠΡΟΥΓ ί,,.,,,ι 0 00 ΠΡΟΣΑΠΕΝΤΑΞΗ ΝΕΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΕΙΣ' ,11 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ /+ΠΟ ΚΕΠ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ.1Ε --ΑΒΟΛΗ ί ' ΓΕΓ. ' Κ5 ΣΥΝΟΛΟ: ' Να ενταχθε ί Οριστικά `_,00 -'. ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ; ΑΠΟΡ F' Α.Π F ΝΤΠFΟΠ: 1: ΠΡΟΣ Ε Ι;::ΕΕΕΤΑΣΗ: Ε.Ε.ΤΑ.Α. A.E. (Ε12-1) (ΣΧΕΔΙΟ) Εισ ήγηση προς ΠΕΠ.: Έργα Δημοτικά (45%) και Δημοτικά (35%) προς Έγκριση, Απένταξη, Απόρριψη, Επανεξέταση (ΣΧΕΔΙΟ) 25/06/ ! 24

3 Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Πελοπονν ή σου (Εισήγηση προς Π.Ε.Π.), 24Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π. E. Π. όηοέα.:,,,.,....:......: AdA ΦΟΡΕΑ! " ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΗΣΕΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ Ι! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δ. Μεσσ ήνης Δ. Μεσσ ήνης Δ. Μεσσήνης 24 Δ. Μεσσ ήνης ΔΙΕΥΘΕΓΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΠΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.ΜΕΣΣΗΝΙΔΤ ΜΕ η ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤ. (ΓΓΠ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΠΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙ Σ ΔΗΜΟΠΚΩΝ ΚΙ ΑΓΡΟΠΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 48708,81 48,708, , Γιi Ν ΠΑΡΟΥΣ.Λ ΕΓΚ Π 'Jι J ΓΙ.1,-!{ -: ΠΡΟΣ Η C T;.-ί Ι1 ΝΕΕΣ Π ί -' Ο:Π 0ΣΞ:Σ: , , , , ,66 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΕΠ 2.731:231,32 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ. 146ι532,65 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,98 Να τροποποιηθε ί, με εγκρ.κεπ, Να προενταχθεί ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:. ΑΠΟΡΡ,ΛΠΕΝΤιΤΡΟΠι 25 Δ. Ν έστορος 26 Δ. Ν έστορος 7 Ι Δ. Οιχαλ ίας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ , ,00 ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Ιρς ειδικος προυπολογισμος) - MF ι.. Ι ΕΠ ΜΕΙ ί - XPO'iA 0. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΔ ΑΝΔΑΝΙΑΣ Γ1Ε ί,εl Ε% Ot':JI ] ι..ασ. 307 G Η61Οτ Νο ενταχθε ί Οριστικ ά Na ενταχθε ί Οριστικά ΠΡΟΣ ο.πηοριψη '. ηλ 7T AF Τ H4 " τ. ηtiίιικ1 ιλ kτήξ4' 1W4 ' λ w Hηκρ S ;ΝΤ T!,k ΝΕΈΣΠΡΟΕΝΤΆ Έ ΙΡ 'f'.-" ΓΕΝΙΚΟΕΎΝΟΛΟ α97. ο18,1c"' ιιροσε ΑΝΕ_ΕιλΣΗ: `2 29 Ι Δ. Οιχαλ ίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΥΔΑΤΟΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΑΝ,,υΙ 'Σ Ι Δ 35 /ο , ,00 Ι Να ι μοποποιηθε ί Op Σ' -:1y0,, ι.,ι ' ι" απ 'ι rv ι. -- Να προενταχθει 1ι ΓΠ) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΠ.. ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤ ,00 ΕΓΚ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ ' 1:755,00 ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑ_ Η ΝΕΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΕΕΙΣ ' ,00 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΕΠ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ' : ,41 ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ: ΑΠΟΡΡ.ΑΠΕ ΝΤΓΤΡΟΠ: Ε.Ε.ΤΑ.Α. A.E. (Ε12-1) (ΣΧΕΔΙΟ) Εισήγηση προς Π. E. Π.: Έργα Δημοτικά (45%) και Δημοτικό (35%) προς Έγκριση, Απένταξη, Απόρριψη, Επανεξέταση (ΣΧΕΔΙΟ) 25/06/ / 24

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Πελοπονν ήσου (Εισήγηση προς Π. E.Π.), 24Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π. E. Π. rα(α ΦΟΡΕΑΣ ' ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΟΗΣΕΑ ΠΟΣΟ nozo Δ. Πεταλιδ ίου 31 Δ. Πεταλιδ ίου 32 Δ. Πεταλιδ ίου 33 Δ. Πεταλιδ ίου 34 Δ. Πεταλιδ ίου 35 Δ. Πετολιδ ίου 36 Δ. Πεταλιδ ίου 37 Δ. Πεταλιδ ίου ΔΗΜΟΠΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ T.Δ. ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ Δ 45 07ι ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ 9Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ "ΜΑΚΡΥ ΑΜΜΟ" ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΠΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΔ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΧΡΙ ΑΛΩΝΙΑ ΤΔ ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΝΠΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΛΥΚΙΣΣΗΣ , , , , , , , , , , , ,22 Na τροποποιηθε ί (με εγκρ.κεπ) Προέντ. Νο τροποποιηθε ί, με εγκρ.κεπ, Να τροποποιηθε ί, με εγκρ.κεπ, Νο τροποποιηθε ί, με εγκρ.κεπ, Na τροποποιηθεί Ορ.Εντ έργο Νο τροποποιηθε ί (με εγκρ.κεπ) Πρσέντ, 38 Δ. Πεταλιδ ίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ ο , ,00 Νο τροποποιηθε ί Ορ.Εντ έργο 39 Δ. Πεταλιδ ίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΣΙΠΑΤΑ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ , ,60 Νο τροποποιηθε ί Ορ.Εντ έργο 40 Δ. Πεταλιδ ίου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΥΓΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΛΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12Μ Να τροποποιηθε ί Ορ.Εντ έργο Να τροποποιηθε ί, με εγκρ.κεπ, 42 Δ. Πεταλιδ ίου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΙΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,17 Να προενmχθε ί EL Ε. Τ.Α.Α. Α.Ε. (Ε12-1) (ΣΧΕΔΙΟ) Εισήγηση προς Π.Ε.Π.: 'Εργα Δημοτικό (45 %ο) και Δημοτικά (35%ο) προς Έγκριση, Αττένταξη, Απ όρριψη, Επανεξ έταση (ΣΧΕΔΙΟ) 25106/ / 24

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Πελοπονν ήσου (Εισήγηση προς Π. E.Π.), 24Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π. E. Π. ΑΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ' ΚΩΔΙΚΟΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ npoteinomeno ΠΛΗΡΩΜΕΣΕΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΗΣΕΑ _ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ, ΙΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ' 43 Δ. Φιλιατρών 44 Δ. Φιλιατρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΟΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Να τροποποιηθε ί, με εγκρ.κεπ, Να προενταχθε ί 45 Κ. Τριπ ύλης ΥΔΡΕΥΣΗ( αντικστσσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στο ΚΔ Σελλά) Ι Να τροποποιηθε ί Προέντ. 1 Ε.Ε. Τ Α.Α. A.E. (Ε12-1) (ΣΧΕΔΙΟ) Εισ ήγηση προς Π.Ε.Π.: Έ ργα Δημοτικά (45%) και Δημοτικά (35%) προς Έγκριση, Απ ένταξη, Απ ό ρριψη, Επανεξέταση (ΣΧΕΔΙΟ) 25/06/ ! 24

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 9 9 0 Αριθμός έργων : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) /0/, 9η ΠΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Χ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (35% και 45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (35% και 45%) Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1441 1479 20119 20120 21590 36964 36966 40315 40321 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 242 11/03/2009, 91η ΠΕΠ (Απόφαση K.Ε.Π.) τελ.τροπ. 1249.8 13/09/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 1 10.7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου 2 10.7133.001 Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας 12.252,03 ΘΗΣΕΑΣ 165/09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 01/01/2011 μέχρι 30/08/2012 Έργα ΕΣΠΑ Δ. Καστοριάς Σελίδα 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ Δ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 01/01/2011 ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 * Έργα ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 25-7336.018 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - ΔΕ 2.500,00 2 30-7322.010 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΒΡΥΣΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - ΔΕ 2.000,00 3 25-7336.040 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ. Καρπενήσι 18/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ. Καρπενήσι 18/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 18/9/2015 ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 0 Α (α) ΕΡΓΑ (από ίδιους πόρους και ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ a ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 03 Α. Συνεχιζόμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος ανα Δ.Ε. που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013- ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013- ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 Α/Α Κ.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ 2 Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α. 20...) ΝΕΟ 1 20.7131.02 απάνες εξοπλισµού συνεργείων κάδων. 44.815,66 Π 2 20.7131.03

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Κωδικός Εντύπου: Έκδοση: Ε01-01.02 1 η ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Aριθμός Απόφασης 4/2012» ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΗΡ-Α2Ρ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 20/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 20/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΞΩΞΧ-ΙΠ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 0/0 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0113 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ. Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ. Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΠΛΗΝ ΕΣΠΑ (ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΟΣ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ Π/Υ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 Γούρνες, Δεκέμβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΓΕΝΙΚΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα