ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

Transcript

1 1. Έννοια μισθού Παροχές σε είδος - Μισθός Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο - ωρομίσθιο Αναγωγή ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό Καταβαλλόμενες αποδοχές Τακτικές αποδοχές Ειθισμένος μισθός Χρόνος καταβολής αποδοχών Υπογραφή απόδειξης πληρωμής μισθοδοσίας Έννοια ακαθάριστης μισθοδοσίας και Λ.Α.Ε.Κ Μείωση μισθού εργαζομένου εάν εργασθεί λιγότερο χρόνο Υπολογισμός αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών σε τριήμερη συνεχόμενη απασχόληση ανά εβδομάδα Συνέπειες σε αδικαιολόγητη απουσία εργαζομένου Μισθοδοσία οικοδόμων Υπολογισμός αμοιβών σερβιτόρων και ασφάλισή τους Πάγια αντιμισθία δικηγόρου Αποδοχές δικηγόρων πάγιας έμμισθης εντολής Εφαρμογή εισοδηματικής πολιτικής στους Ο.Τ.Α Το επίδομα γάμου μετά τις νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις του τελευταίου Μνημονίου Αποδοχές προσωπικού Ι.Δ. στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α Χαρακτηρισμός μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργάτη Προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ενός μισθωτού ως διευθυντικό στέλεχος Εξαρτημένη σχέση εργασίας Μετατροπή σύμβασης πλήρους απασχόλησης σε σύμβαση μερικής απασχόλησης Μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου Έννοια διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου Άτυπες συμβάσεις εργασίας Επίδομα πτυχίου σε Βοηθό Λογιστή με πτυχίο Τ.Ε.Ι. Διοίκησης Επιχειρήσεων Ετοιμότητα για εργασία Εργαζόμενοι σε Υποθηκοφυλακείο Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Πλασιέ και σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών Διάρκεια συμβάσεων έργου ή υπηρεσιών Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους χωρών Ε.Ε Σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών συντάκτη εφημερίδας Κατάθεση συμβάσεων έργου ή υπηρεσιών στο Σ.ΕΠ.Ε. 43 1

2 38. Σύμβαση μαθητείας και σύμβαση μαθητευομένου Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών Γνωστοποίηση όρων σύμβασης Κανονισμός εργασίας Διευθύνοντες υπάλληλοι Συνέπειες χαρακτηρισμού μισθωτού ως διευθύνοντος υπαλλήλου Προαγωγή εργαζομένου Αλλαγή ειδικότητας εργαζομένου Ανάθεση υποδεέστερων καθηκόντων και βλαπτική μεταβολή Πρακτική άσκηση (δικαιώματα - υποχρεώσεις) Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός εργαζομένου Μεταφορά Εργαζομένων Δανεισμός μισθωτού και δυνατότητα απασχόλησης σε δύο εταιρείες ομίλου Δανεισμός - μεταφορά εργαζομένων Σκοπός λειτουργίας Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) Έννοιες για τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης Απαγόρευση απασχόλησης μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη Όροι εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης Σύσταση Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης Κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων προσωρινά απασχο λουμένων μέσω Ε.Π.Α Ασφάλεια και υγεία προσωρινά απασχολουμένων Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους Έλεγχος Ε.Π.Α. - Κυρώσεις Μεταβίβαση επιχείρησης και υποχρεώσεις εργοδότη Υποχρεώσεις εργοδότη - δικαιώματα προσωπικού κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης Πτώχευση εργοδότη Προστασία εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του εργοδότη Υποχρεώσεις εργοδότη σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με βάση τις νέες νομοθετικές διατάξεις Κατώτατα νόμιμα όρια αποδοχών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. από 14/02/2012 για μισθωτούς άνω των 25 ετών Κατώτατα νόμιμα όρια αποδοχών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. από 14/02/2012 για μισθωτούς κάτω των 25 ετών Μειώσεις αποδοχών μέχρι 22% και 32% της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε Kατώτατοι μισθοί και ημερομίσθια ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας Τριετίες υπαλλήλων, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε Τριετίες εργατοτεχνιτών, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Επιδόματα εορτών - Επίδομα αδείας Μεταβολή Ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το

3 75. Αναστολή χορήγησης αύξησης επιδόματος ωρίμανσης Αναγνώριση προϋπηρεσίας στο εξωτερικό Αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για σύναψη Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α Κατάθεση Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α Κήρυξη υποχρεωτικής Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α Χρόνος ισχύος Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α Επέκταση ισχύος Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α Εφαρμοστέα Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. σε περίπτωση συρροής Χρόνος παράτασης ισχύος Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που έληξε ή καταγγέλθηκε Ισχύς «κανονιστικών ή θεσμικών όρων» εργασίας Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που έληξε Αποδοχές εργαζομένων κατά την μετενέργεια Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Διαβούλευση εκπροσώπων εργαζομένων - εργοδότη Χρόνος ίδρυσης σωματείων εργαζομένων Κατάργηση Ειδικών Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Εφαρμογή μετά τις 14/05/2012 της Σ.Σ.Ε. αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων Εφαρμογή μετά τις 14/05/2012 της Σ.Σ.Ε. προσωπικού γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Εφαρμογή μετά τις 14/05/2012 της Σ.Σ.Ε. περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) όλης της χώρας Αποδοχές ιδιωτικών εκπαιδευτικών Προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια απεργίας Πλαίσιο εξοικείωσης εργαζομένων με τις νέες τεχνολογίες Εργαζόμενοι Α.Μ.Ε.Α Επαναπρόσληψη σε ξενοδοχειακή μονάδα Επαναπρόσληψη διευθυντικών στελεχών ξενοδοχείων Καταγγελία σύμβασης εργαζομένων αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό αποζημίωσης απόλυσης Μη τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό αποζημίωσης Μέγιστο ύψος αποζημίωσης υπαλλήλου με σύμβαση αορίστου χρόνου Σπουδαίος λόγος καταγγελίας σύμβασης Συνταγματική η διαφορά αποζημίωσης υπαλλήλων και εργα τοτεχνιτών Επιλογή εργαζομένων σε απολύσεις Μείωση προσωπικού με νόμιμο τρόπο Καταχρηστική απόλυση εργαζομένων Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας από τον εργοδότη Δοκιμαστική περίοδος εργαζομένου για την οποία δεν δικαιούται αποζημίωση Υπολογισμός αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου υπαλλήλου 96 3

4 111. Υπολογισμός αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εργατοτεχνίτη Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης υπαλλήλου με μερική απασχόληση Εφάπαξ αποζημίωση σε εκ περιτροπής απασχόληση και συνταξιοδότηση Δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας χωρίς την καταβολή αποζημίωσης Καταγγελία σύμβασης εργαζομένων υπαλλήλων με προειδοποίηση και υπολογισμός αποζημίωσης Ύψος καταβαλλόμενης αποζημίωσης υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης Αποζημίωση απόλυσης και συμψηφισμός με απαίτηση του εργοδότη Υπολογισμός αποζημίωσης εργαζομένου με προϋπηρεσία άνω των 15 ετών στον ίδιο εργοδότη Υπολογισμός αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης εργαζομένου χωρίς προειδοποίηση Καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απροειδοποίητης αποχώρησης εργαζομένου Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης λόγω καταβολής αποζημίωσης μικρότερη από την νόμιμη Δυνατότητα εργοδότη τμηματικής καταβολής αποζημίωσης Τμηματική καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης Φορολόγηση αυξημένης αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης εργασίας Αποζημίωση δικηγόρων με πάγια αντιμισθία Διακοπή συνεργασίας δικηγόρου αμειβόμενου με πάγια αντι μισθία Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου Αποζημίωση λόγω σύνταξης σε λογιστή Αποζημίωση απόλυσης οικόσιτης οικιακής βοηθού Αποζημίωση απόλυσης εργάτη εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής Καταγγελία σύμβασης διευθυντού τράπεζας Αποζημίωση εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λόγω συνταξιοδότησης Καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζομένου που διέπραξε ποινικό αδίκημα Αποζημίωση εργαζομένων λόγω θανάτου του εργοδότη Αποζημίωση απόλυσης εργαζομένου λόγω πτώχευσης της επιχείρησης Καταγγελία σύμβασης εγκύου από υποκατάστημα που διακόπτει τη λειτουργία του Ομαδικές απολύσεις εργαζομένων Όρια απολύσεων σύμφωνα με το Ν.3863/ Διατάξεις περί ομαδικών απολύσεων Ποιες απολύσεις δεν θεωρούνται ομαδικές Ενέργειες εργοδότη για να μην θεωρηθούν οι απολύσεις ομαδικές Διαδικασία ομαδικών απολύσεων Άκυρες ομαδικές απολύσεις 120 4

5 144. Εκπρόσωποι εργαζομένων στη διαδικασία ομαδικών απολύσεων Απόλυση κατά τη διάρκεια ασθένειας Απόλυση μετά από υιοθεσία Απόλυση εργαζομένου ενώ βρίσκεται σε κανονική άδεια Καταγγελία σύμβασης εργαζομένου κατά τη στράτευση Απουσίες και λύση σύμβασης Καταγγελία σύμβασης εργαζομένων ηλικίας από 55 έως 64 ετών Δικαίωμα αυτασφάλισης απολυομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών Υποβολή μήνυσης από Σ.ΕΠ.Ε. για μη καταβολή αποζημίωσης Χρόνος άσκησης δικαιώματος λόγω απόλυσης στα δικαστήρια Αμοιβή και ασφάλιση μισθωτών με μερική απασχόληση Συμβάσεις μερικής απασχόλησης με τις νέες διατάξεις Πρόσθετη εργασία σε περίπτωση σύμβασης μερικής απασχόλησης με τις νέες διατάξεις Μη αποδοχή από τον εργαζόμενο μετατροπής της σύμβασης εργασίας από πλήρη σε μερική Δικαίωμα εργαζομένου μετατροπής της σύμβασης εργασίας από πλήρη σε μερική Δυνατότητα τροποποίησης όρων εργασίας μερικής απασχόλησης Σύναψη συμβάσεων μερικής απασχόλησης από δημόσιες υπηρεσίες Συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε εποχικές επιχειρήσεις Δικαιώματα εργαζομένων με σύμβαση μερικής απασχόλησης Στοιχεία συμβάσεων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης Συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης Εκ περιτροπής εργασίας σε εργαζόμενη τεκούσα μητέρα Μονομερής επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας Εκπρόσωποι διαβούλευσης με τον εργοδότη για την επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης Δυνατότητα εργοδότη επιβολής συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης Εκ περιτροπής απασχόληση επιλεκτικά Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης Διαθεσιμότητα εργαζομένων Αποδοχές και ασφάλιση σε περίπτωση διαθεσιμότητας εργαζομένων Διαθεσιμότητα εργαζομένων σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Μεταβολή ημερήσιου ωραρίου από τον εργοδότη Μεταβολή ωραρίου εργαζόμενης που βρίσκεται σε άδεια λοχείας Διακεκομμένο ωράριο εργαζομένου με μερική απασχόληση Ωράρια λειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων 140 5

6 179. Ωράριο εργασίας προσωπικού καταστημάτων Ωράριο εργασίας τραπεζοϋπαλλήλων Ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων σε τουριστικούς λιμένες Διακεκομμένο (σπαστό) ωράριο εργασίας σε καταστήματα συνεχούς ή μη λειτουργίας Ελάχιστη ανάπαυση εργαζομένων σε βάρδιες Παροχή χρόνου διαλείμματος στον εργαζόμενο Ανάπαυση Κυριακής σε πλυντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων Απασχόληση κατά την έκτη ημέρα ανάπαυσης - ρεπό Διευθέτηση του χρόνου εργασίας Σύστημα διευθέτησης χρόνου εργασίας σε εξάμηνη βάση Σύστημα διευθέτησης χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση Προστατευτικές διατάξεις εργαζομένων σε διευθέτηση χρόνου εργασίας Άρνηση εργαζομένου να συμμετέχει σε διευθέτηση χρόνου εργασίας Δικαίωμα άρνησης εργαζομένου να συμμετέχει σε διευθέτηση χρόνου εργασίας Αποδοχές εργαζομένου κατά τη διάρκεια διευθέτησης του χρόνου εργασίας Δυνατότητα διευθέτησης χρόνου εργασίας εποχιακών επιχειρήσεων Διευθέτηση χρόνου εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα Τηλεργασία ως μορφή απασχόλησης Μετατροπή κανονικής σύμβασης εργασίας σε τηλεργασία Διακρίσεις και αμοιβή υπερωριών Καθορισμός ωρών υπερεργασίας ανά ημέρα από επιχείρηση Υπερωριακή εργασία πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια Ώρες νόμιμης υπερωρίας Βιομηχανίας Ανώτατο όριο υπερωριών εμπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Ανώτατο όριο υπερωριών τραπεζών Αποζημίωση για εκτός έδρας απασχόληση Επίδομα ισολογισμού Επίδομα ισολογισμού σε λογιστικά γραφεία Υπολογισμός επιδόματος ισολογισμού στο Δώρο Χριστουγέννων Καταβολή επιδόματος διαχειριστικών λαθών και επιστημονικού επιδόματος σε λογιστή Παράλληλη απασχόληση λογιστή Αποθηκάριος ως βοηθός λογιστή Επιπλέον ρεπό και αμοιβή λόγω απασχόλησης την Κυριακή Υπολογισμός αμοιβών νυχτερινών και αργιών Νυχτερινή εργασία εγκύων 162 6

7 214. Δικαίωμα νέας άδειας ασθενείας στο ίδιο ημερολογιακό έτος αλλά σε άλλο εργασιακό Βιβλιάριο υγείας εργαζομένων Ακυρότητα σύμβασης εργασίας λόγω μη ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας Βραχεία ασθένεια και λύση σύμβασης εργασίας Όρια βραχείας ασθένειας και λύση της σύμβασης εργασίας Αποδοχές - Ασφάλιση - Επίδομα κατά το χρόνο στράτευσης Ασφάλιση - Παροχή προστασίας της μητρότητας Απουσία εργαζομένης λόγω δύσκολης εγκυμοσύνης Προστασία μητρότητας εργαζόμενης μητέρας που γέννησε Κάλυψη στον κλάδο ασθένειας σε είδος και σε χρήμα στην εξάμηνη παροχή μητρότητας Έναρξη μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού Παροχή προστασίας της μητρότητας σε μητέρα που εργάζεται με μειωμένο ωράριο Υπολογισμός επιδομάτων εορτών σε περίπτωση που η εργαζόμενη λαμβάνει την ειδική άδεια μητρότητας Χορήγηση επιδόματος εορτών σε περίπτωση άδειας μητρότητας Εξάμηνη ειδική άδεια μητρότητας σε περίπτωση υιοθεσίας Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου σε περίπτωση εγκυμονούσας εργαζομένης Προστασία εργαζομένης σε περίπτωση εγκυμοσύνης κατά το χρονικό διάστημα της προειδοποίησης απόλυσης Συνυπολογισμός ημερών ασφάλισης της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας για τη λήψη ταμείου ανεργίας Προστασία μητρότητας - τεκνοποίηση νεκρού εμβρύου Προστασία μητρότητας για οικόσιτη αλλοδαπή Αναγνώριση χρόνου παροχής μητρότητας για σύνταξη Κανονική άδεια εργαζομένου - κατάτμηση Κατάτμηση αδείας και επιπλέον άδεια σε τραπεζοϋπαλλήλους Λύση εργασιακής σχέσης, αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας Υπολογισμός αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας εργαζομένου με κυμαινόμενες αποδοχές Υπολογισμός ημερών αδείας και επιδόματος αδείας σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση Υποχρεώσεις εργοδότη για εργαζόμενο που δεν έλαβε την κανονική άδεια Ημέρες αδείας καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών Άδεια γάμου Άδεια εξετάσεων φοιτητών - σπουδαστών Άδεια λόγω συμμετοχής σε εφορευτική επιτροπή εκλογών Εκλογική άδεια 181 7

8 246. Άδεια δημοσίων υπαλλήλων με αναπηρία Άδεια λόγω ασθενείας εξαρτώμενων μελών Άδεια λόγω αιμοκάθαρσης τέκνου Άδεια και επίδομα αδείας σε καταγγελία σύμβασης εργαζομένου με προειδοποίηση Περιπτώσεις ευνοϊκότερης αντιμετώπισης επιδόματος αδείας Συντελεστής προσαύξησης επιδομάτων εορτών (Δώρων) Υπολογισμός αποδοχών ασθενείας, άδειας τοκετού και κανονικής αδείας Διαδικασία χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών Δικαιώματα αναδόχων γονέων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα Χορήγηση γονικής αδείας για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων Αναθεωρημένες διατάξεις για την γονική άδεια (Ν.4075/2012) Τροποποίηση των διατάξεων για την γονική άδεια ανατροφής Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης γονικής αδείας σε εργαζόμενους Δικαίωμα αποδοχών κατά την διάρκεια της γονικής άδειας ανατροφής Γονική άδεια για εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία Νομική και ασφαλιστική κάλυψη στην περίπτωση χρήσης της γονικής άδειας ανατροφής Έλεγχος και επιβολή κυρώσεων από το Σ.ΕΠ.Ε. για την τήρηση των διατάξεων γονικής άδειας ανατροφής Δικαίωμα λήψης ειδικής γονικής αδείας Αργίες στον ιδιωτικό τομέα Μη θεσμοθετημένες και κατ έθιμο αργίες στον ιδιωτικό τομέα Αργία Αγίου Πνεύματος Αργία Μεγάλης Παρασκευής Αργία Καθαράς Δευτέρας Επίσημη αργία σε ημέρα Σάββατο ή Κυριακή Αμοιβή εργαζομένων κατά τις υποχρεωτικές αργίες Αμοιβή εργαζομένων κατά τις προαιρετικές αργίες Τακτικές αποδοχές - υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός επιδομάτων εορτών (Δώρα) σε περίπτωση μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης Υπολογισμός επιδόματος εορτών (Δώρα) σε περίπτωση μεταβολής της σύμβασης εργασίας Προστασία αλλοδαπής εγκύου χωρίς άδεια εργασίας Διαδικασία πρόσληψης κοινοτικού εργαζομένου Ευρωπαϊκές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα Έλεγχος εφαρμογής νομοθεσίας σε περίπτωση εργαζομένων στο πλαίσιο διεθνικής παροχής 200 8

9 279. Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο διεθνικής παροχής Απόσπαση εργαζομένων της Ε.Ε. στην Ελλάδα Καθορισμός τύπου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής αλλοδαπών τρίτων χωρών Άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών Άδεια διαμονής μελών οικογένειας επαναπατρισθέντων ομογενών Εργασία αλλοδαπού από χώρα εκτός Ε.Ε. στην Ελλάδα Άδεια εργασίας αλλοδαπών τρίτων χωρών Αλλοδαποί τρίτων χωρών που εργάζονται σε ξενοδοχειακές μονάδες Παράσταση δικηγόρου για αλλοδαπό τρίτης χώρας για αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής Πολίτες τρίτων χωρών που μετέχουν στη Συνθήκη Σένγκεν Ελληνική Εργατική Νομοθεσία και απασχόληση αλλοδαπών τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε Έλεγχοι του Σ.ΕΠ.Ε. για αδήλωτη εργασία και αλλοδαπών τρίτων χωρών Ποινικές κυρώσεις Σ.ΕΠ.Ε. για εργοδότες που απασχολούν παράνομα αλλοδαπούς τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε Διοικητικές κυρώσεις για εργοδότες που απασχολούν παράνομα αλλοδαπούς τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε Επιπλέον διοικητικές κυρώσεις για τους εργοδότες που απασχολούν παράνομα αλλοδαπό τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών από παράνομα απασχολούμενο αλλοδαπό τρίτης χώρας Πρακτική άσκηση σπουδαστή σε εταιρεία που ήδη εργάζεται Πρακτική Άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών μαθητών και σπουδαστών Προστασία κατά την εργασία ανηλίκων Αποδοχές για απασχόληση ανηλίκων Συνέπειες συνταξιούχων για παράνομη απασχόλησή τους Προϋποθέσεις δικαιώματος για επίδομα ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ Επίδομα Ο.Α.Ε.Δ. για μακροχρόνια ανέργους Επίδομα τακτικής ανεργίας εργαζομένων εντός Ε.Ε Παροχές Ο.Α.Ε.Δ. σε ανέργους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα Επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. για άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης, διακοπής των εργασιών επιχείρησης ή αδυναμία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη Κάλυψη αξιώσεων από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε περίπτωση αφερεγγυότητας εργοδότη Επίδομα Ο.Α.Ε.Δ. λόγω συγχώνευσης εταιρειών Επίδομα ανεργίας για καθηγητές ξένων γλωσσών 221 9

10 309. Ταμείο ανεργίας στρατευμένου ανέργου και μετά την αποστράτευσή του Αποδοχές νέου που κλήθηκε για μετεκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις Περιστασιακή απασχόληση ανέργου Ειδικές επιδοτήσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας Καταργούμενες διατάξεις Ο.Α.Ε.Δ. επιδότησης ανεργίας λόγω συγχώνευσης - μεταφοράς - συνένωσης επιχειρήσεων Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρόνια ανέργων Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων πρόνοιας Παροχή προστασίας της μητρότητας από τον Ο.Α.Ε.Δ Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της παροχής προστασίας της μητρότητας Μητέρες που εργάζονται σε εποχιακές επιχειρήσεις και παροχή εξάμηνης άδειας μητρότητας Αντικείμενο Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Δραστηριότητες Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Επιτόπιος έλεγχος Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Υποχρεώσεις Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας προς Υπουργείο Εργασίας και Σ.ΕΠ.Ε Αρμόδια υπηρεσία ελέγχου των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας Συνδικαλιστική άδεια Εργατικών Κέντρων και Γ.Σ.Ε.Ε Δικαιούχοι συνδικαλιστικής άδειας για συνέδρια Συνδικαλιστική άδεια δημοσίων υπαλλήλων Συνδικαλιστικά συνέδρια δημοσίων υπαλλήλων Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις Υπολογισμός ημερών συνδικαλιστικής άδειας Συνδικαλιστική δράση και απόλυση Προστασία συνδικαλιστικού στελέχους από απόλυση Κυρώσεις για την παρακώλυση της άσκησης των δικαιωμάτων του εργαζομένου Kατάργηση συνδικαλιστικών συντάξεων και νομοθεσίας του τέως Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο Kατάργηση Δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας στους συνταξιούχους Μισθολογικές διατάξεις του Δημοσίου Τομέα Βασικές έννοιες της νέας Κοιν.Οδηγίας 2009/38/ΕΚ/ «Ελέγχουσα επιχείρηση»

11 343. Γνωστοποίηση στο Σ.ΕΠ.Ε. στοιχείων εργαζομένων Δικαιώματα εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση, ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων και ειδικές διαπραγματευτικές ομάδες ευρωπαϊκής κλίμακας Σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων (Ε.Σ.Ε.) Δημιουργία και καθήκοντα της Ε.Δ.Ο Περιεχόμενο κεντρικής διοίκησης και Ε.Δ.Ο Συμπληρωματικές διατάξεις λειτουργίας Ε.Σ.Ε. και Ε.Δ.Ο Εκλογή εκπροσώπων εργαζομένων στο Ε.Σ.Ε. και στην Ε.Δ.Ο Τήρηση εμπιστευτικότητας στις διαπραγματεύσεις Διάκριση Ανδρών - Γυναικών στην εργασία Φορέας παρακολούθησης μη διάκρισης Ανδρών - Γυναικών Κυρώσεις για παραβίαση της αρχής μη διάκρισης Ανδρών - Γυναικών Αρχή ίσης μεταχείρισης εργαζομένων σε παροχές εργοδότη Διακρίσεις στην επιλογή πρόσληψης προσωπικού Διακριτική μεταχείριση λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων στους χώρους εργασίας - βιντεοεπιτήρηση Στρες στην εργασία Μέτρα επίλυσης προβλημάτων εργασιακού άγχους Νέες διατάξεις για την σεξουαλική παρενόχληση Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας Υποχρεώσεις εργοδοτών για την αντιμετώπιση φαινομένων σεξουαλικής παρενόχλησης Αρμόδιοι φορείς για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρ ενόχλησης Ηθική και σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας Βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας λόγω ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας Ιδιοκτήτες - συνιδιοκτήτες, οδηγοί Λεωφορείου ΚΤΕΛ Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων - αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί Διαδικασία πρόσληψης οδηγού στο ΚΤΕΛ Πρόσθετα καθήκοντα και αμοιβή εργαζομένου σε ΚΤΕΛ Καταγγελία σύμβασης εργασίας προσωπικού στο ΚΤΕΛ Διατάξεις Π.Δ.246/2006 για τα ΚΤΕΛ Βιβλίο δρομολογίων - Διοικητικές Κυρώσεις για τα ΚΤΕΛ Βιβλίο δρομολογίων σε τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν) Βιβλίο δρομολογίων σε φορτηγά αυτοκίνητα που οδηγούν οι ιδιοκτήτες Βιβλιάρια εργασίας σε οδηγούς τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) Υποχρέωση τήρησης βιβλίου δρομολογίων από αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης

12 379. Ειδικό Βιβλίο Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ Χρόνος εργασίας απασχολούμενων σε οδικές μεταφορές Εφαρμογή πενθημέρου προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ Έλεγχος ωραρίου οδηγών, φορτηγών και λεωφορείων Ωράριο οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων Ωράριο οδηγών τουριστικών Λεωφορείων Χρόνος διαλείμματος απασχολούμενων σε οδικές μεταφορές Νυχτερινή απασχόληση οδηγών Εφαρμοστέο Δίκαιο σε σχέση με τα χρονικά όρια στις Οδικές Μεταφορές Παραβάσεις οδικών μεταφορών Κυρώσεις για παράβαση των κανονισμών Ε.Ο.Κ. στην οδήγηση Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Ε.Κ. 561/ Ορισμός του Σ.ΕΠ.Ε Έργο Σ.ΕΠ.Ε Βασικές αρμοδιότητες Σ.ΕΠ.Ε Έκταση αρμοδιοτήτων Σ.ΕΠ.Ε. και υπηρεσίες που ασκούν Λειτουργία Σ.ΕΠ.Ε Αρμοδιότητες Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας Καθήκοντα Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας Ρόλος «Ειδικής Ομάδας Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης» Κοινός έλεγχος από μικτά συνεργεία διαφόρων υπηρεσιών με το Σ.ΕΠ.Ε Μικτά κλιμάκια ελέγχου Γενικού Χημείου του Κράτους και Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε Συνδρομή Ελληνικής Αστυνομίας σε ελέγχους του Σ.ΕΠ.Ε Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων επιθεωρητών εργασίας Σ.ΕΠ.Ε Ενέργειες Σ.ΕΠ.Ε. για παράνομη απασχόληση συνταξιούχων Συμφιλιωτική Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών Παρουσία εργοδότη στη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών Διαδικασία καταγγελίας παράβασης της εργατικής νομοθεσίας Ποινικές κυρώσεις Σ.ΕΠ.Ε. για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας Διοικητικές κυρώσεις Σ.ΕΠ.Ε Επιβολή κυρώσεων από το Σ.ΕΠ.Ε. για απαγόρευση του καπνίσματος Τρόπος κοινοποίησης διοικητικών κυρώσεων για τους παραβάτες εργοδότες Εκδίκαση διοικητικών κυρώσεων του Σ.ΕΠ.Ε Κριτήρια καθορισμού των ποσών διοικητικών κυρώσεων Καθορισμός του ύψους των προστίμων για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας Μείωση επιβληθέντων διοικητικών κυρώσεων Δικαστική προστασία Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε

13 416. Κατάθεση εγγράφων σε αναρμόδια υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε Μεταφορά θεμάτων Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας Τήρηση Βιβλίου υπερωριών στις επιχειρήσεις Τήρηση στοιχείων εργαζομένων Κατάθεση Προγραμμάτων εργασίας στο Σ.ΕΠ.Ε Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ. στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων Σ.ΕΠ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Κ.Α Τρόπος και χρόνος υποβολής των πινάκων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας στις Επιθεωρήσεις Εργασίας Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Σ.ΕΠ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ. και Ι.Κ.Α Επιβολή κυρώσεων στον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής των νομίμων εντύπων Σ.ΕΠ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ. και Ι.Κ.Α Βασικές αρχές πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου Βιβλία για την ασφάλεια και υγεία Γενικές υποχρεώσεις εργοδότη για την υγεία και ασφάλεια Ειδικές υποχρεώσεις εργοδότη για την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων Υποχρεώσεις εργοδότη για την ασφάλεια και υγεία τρίτων στο χώρο της επιχείρησής του Υποχρεώσεις έμμεσου εργοδότη για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων από Ε.Π.Α Υγεία και ασφάλεια εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων Ενέργειες εργοδότη για τα θέματα υγείας και ασφάλειας εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Αρμοδιότητες τεχνικού ασφαλείας Τεχνικός Ασφαλείας σε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας από τον εργοδότη Προσδιορισμός εργοδότη δυνάμενου να εκπαιδευθεί σαν τεχνικός ασφαλείας Αρμοδιότητες Ιατρού εργασίας Προσόντα Ιατρού εργασίας Ιατρός εργασίας σε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Ιατρός εργασίας από άλλη Περιφέρεια Πρόγραμμα Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας Καταγραφές στο πρόγραμμα εργασίας του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας Εργατικό ατύχημα σε προαύλιο χώρο επιχείρησης Ποινικές ευθύνες σε εργατικό ατύχημα

14 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι.Κ.Α Αστικές ευθύνες σε εργατικό ατύχημα Νέες ρυθμίσεις για το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένων Καθιέρωση της 25ήμερης ασφάλισης υπαλλήλων Ασφάλιση μισθωτού με μερική απασχόληση Αποδοχές ημερών ασθενείας με εκ περιτροπής εργασία Άδεια ασθενείας μικρότερη των τριών ημερών Άδεια ασθενείας μεγαλύτερη των τριών ημερών Ασφάλιση βάσει τεκμαρτών ημερομισθίων για εργαζόμενο με μερική απασχόληση Ασφάλιση εργαζομένου με παράλληλη εργασία σε δύο εργοδότες Ασφάλιση σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης Ασφάλιση μισθωτού στον Ο.Α.Ε.Ε. και απαλλαγή από το Ι.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ Υποχρέωση ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. για ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α. που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία Υπολογισμός Ι.Κ.Α. με πλαφόν όταν οι ημέρες είναι λιγότερες από Ημέρες ασφάλισης μισθωτού που εργάζεται περισσότερες από 25 ημέρες τον μήνα Προσαύξηση ημερών ασφάλισης Αριθμός ασφαλιστικών ημερομισθίων για εργαζόμενο που απείχε της εργασίας του κάποιες ημέρες μέσα στον μήνα Ασφάλιση άδειας άνευ αποδοχών Ασφάλιση εγκύου σε περίοδο ασθένειας, κανονικής άδειας, κυοφορίας - λοχείας και 6μηνης ειδικής άδειας Ασφάλιση εργαζομένης κατά το διάστημα της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας Ασφάλιση ασκούμενου μέσω σχολών Ο.Α.Ε.Δ Ασφάλιση μαθητείας Προαιρετική ασφάλιση (αυτασφάλιση) Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απολυομένων ηλικίας ετών Ασφάλιση συγγενικού προσώπου σε ατομική εμπορική επιχείρηση Ασφαλισμένοι συγγενείς εργοδότη Α' και Β' βαθμού Δικαιώματα συγγενών εργαζομένων σε ατομική επιχείρηση Ασφάλιση συγγενούς α βαθμού σε Α.Ε Ασφαλιστικές εισφορές περιοδευόντων πωλητών Κρατήσεις επί των αποδοχών αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές Εισφορές ξενοδοχοϋπαλλήλων Εισφορά Τ.Α.Π.Ι.Τ. 0,29 ευρώ εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Σερβιτόρος σε ξενοδοχείο

15 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι.Κ.Α Ασφάλιση σερβιτόρου - barman Ένταξη σερβιτόρου στα βαρέα Ασφάλιση σερβιτόρου που εργάζεται 3 ημέρες την εβδομάδα Ασφάλιση απασχολούμενων περιστασιακά, σε κέντρα διασκέδασης Δυνατότητα ασφάλισης στα Βαρέα για ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον Κ.Β.Α.Ε Ασφάλιση ψήστη Ασφάλιση αρχαιολόγων Ασφάλιση αρχιτέκτονα Ασφαλιστικές εισφορές οδηγών ΤΑΞΙ Δυνατότητα απασχόλησης ιδιοκτήτη κομμωτηρίου και ως μισθωτός Ασφαλιστικά ημερομίσθια καθηγητών σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών Ασφάλιση διαχειριστή και εταίρων Ε.Π.Ε Ασφάλιση εταίρου Ε.Π.Ε. στο Ι.Κ.Α Ασφάλιση επιχειρηματία που απασχολείται και ως μισθωτός Απασχόληση εργαζομένου μόνιμου κάτοικου Ελλάδας, σε εταιρεία της Κύπρου Πρόσληψη Έλληνα υπηκόου από Σουηδική εταιρεία Βουλγαρική επιχείρηση παρέχει υπηρεσία με δικό της προσω πικό στην Ελλάδα Παροχή εξαρτημένης εργασίας εργαζομένου έναντι αμοιβής Εργασίες ασφάλισης με βάση το εργόσημο Ειδικότητες που ασφαλίζονται με εργόσημο Ασφάλιση προσωπικού σε οικία Υπολογισμός ημερών ασφάλισης του κατ οίκον απασχολούμενου προσωπικού Ασφάλιση εργάτη γης Ημέρες ασφάλισης εργάτη με πλήρη απασχόληση Εργόσημο Ο.Γ.Α Εισφορές επιδόματος αδείας Χρόνος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών για επίδομα Ισολογισμού Ασφαλιστική και φορολογική αντιμετώπιση καταβολής αναδρομικών αποδοχών με δικαστική απόφαση Κρατήσεις σε αποζημίωση αδείας εποχικά απασχολούμενου Συνέχιση απασχόλησης μετά τη λήξη πρακτικής άσκησης Μείωση εργοδοτικών εισφορών Αποδοχές χωρίς υπολογισμό εισφορών Προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών Άσκηση δικαιώματος επίσχεσης εργασίας Προθεσμία καταβολής εισφορών Προθεσμίες υποβολής των Α.Π.Δ. των Κοινών Επιχειρήσεων

16 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι.Κ.Α Υποβολή Α.Π.Δ. για αποδοχές δεδουλευμένης άδειας Τρόπος υποβολής Α.Π.Δ. για κατ οίκον εργαζόμενο Ασυμφωνία του περιεχομένου της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου με το αντίστοιχο αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρισής της στο δια δίκτυο Τήρηση αντιγράφων Α.Π.Δ Πρόστιμα σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ Εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ Διάκριση ανακριβούς και εκπρόθεσμης Α.Π.Δ Συμπληρωματική Α.Π.Δ Τρόπος υποβολής συμπληρωματικής υποβολής Α.Π.Δ. προηγούμενου έτους Χρόνος επανυποβολής και συμπληρωματικής Α.Π.Δ Εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών - εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ Καταβολή εισφορών με λάθος Α.Μ.Ε Ανακριβής Α.Π.Δ Α.Π.Δ. εργαζόμενων μητέρων κατά το δωδεκάμηνο μετά τον τοκετό Καταχώριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή στην Α.Π.Δ Απώλεια βιβλιαρίου αγοράς ενσήμων Καταχώριση εργαζομένων στο Ε.Β.Κ.Ν.Π Καταχώριση στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. δανειζόμενου εργαζομένου Καταχώριση στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. εργαζομένου μέσω Stage Πρόστιμο για απώλεια Ε.Β.Κ.Ν.Π. ή ελλιπούς τήρησης του Ε.Β.Κ.Ν.Π Πρόστιμο για απώλεια του Ε.Β.Κ.Ν.Π. για επιχείρηση που δεν απασχολεί προσωπικό Μη καταχώριση στο Ε.Β.Κ.Ν.Π Λανθασμένη συμπλήρωση μισθωτών στο Ε.Β.Κ.Ν.Π Εγγραφή εργαζομένου στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. και διαγραφή λόγω μη παροχής εργασίας Επιπτώσεις και αντιμετώπιση καταστροφής Ε.Β.Κ.Ν.Π Μεταβολή διεύθυνσης εργοδότη Μεταβολή στοιχείων εργοδότη Επιβολή προστίμου από το Ι.Κ.Α. για μη δήλωση υποκατα στήματος Μεταβίβαση επιχείρησης σε νέο εργοδότη Μετάθεση εργαζομένων σε υποκαταστήματα Χρονικός περιορισμός ελέγχου μισθολογίων από το Ι.Κ.Α Ενιαίο πάγιο σύστημα οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ Πρόσθετα τέλη και πρόστιμα που επιβάλλονται από το Ι.Κ.Α. στις διαφορές εισφορών που προκύπτουν από τακτικό έλεγχο από 1/1/2002 και μετά Τρίμηνη απουσία εργαζομένου και έλεγχος Ι.Κ.Α Απογραφή Ι.Κ.Α Απογραφή εργοδοτών στο Ι.Κ.Α

17 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 554. Αλλαγή κωδικού ειδικότητας εργαζομένου στο Ι.Κ.Α Αναγγελία εργατικού ατυχήματος Συνέπειες μη κατάθεσης οικειοθελούς αποχώρησης Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών υπέρ Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ Υποχρέωση καταβολής εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε Προϋποθέσεις για ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. και απαλλαγή από τον Ο.Α.Ε.Ε Υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. και για τον κλάδο σύνταξης και για το κλάδο ασθένειας Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. κενών χρονικών διαστημάτων μετά την εγγραφή Ασφαλιστικές εισφορές μετά από την ενοποίηση Ταμείων (Τ.Ε.Β.Ε. - Τ.Α.Ε. - ΤΣΑ) και ασφάλιση Ο.Α.Ε.Ε. σε περίπτωση υπαγωγής σε δύο εκ των καταργούμενων Ταμείων. Έναρξη ασφαλιστικής σχέσεως στον Ο.Α.Ε.Ε Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε Παράλληλη ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α Παράλληλη ασφάλιση σε Τ.Ε.Β.Ε. και Τ.Α.Ε. για παλαιό ασφαλισμένο Ασφάλιση σε Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Ε.. Έναρξη - Διάρκεια - Λήξη ασφαλιστικής σχέσης Λήξη δικαιώματος εξαίρεσης κατά το άρθρο 39 Ν.2084/1992 όταν πάψουν οι προϋποθέσεις παράλληλης απασχόλησης Επιλογή φορέα ασφάλισης νέου ασφαλισμένου στον Ο.Α.Ε.Ε. και στον Ο.Γ.Α Ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. υπηκόων τρίτων χωρών Απαλλαγή νέου ασφαλισμένου από τον Ο.Α.Ε.Ε. που ασκεί παράλληλα δραστηριότητα σε χώρες της Ε.Ε Επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Ε. εταίρου Ο.Ε. που αποχωρεί Επίδομα εξάμηνης μητρότητας και συνέχιση απαλλαγής από Ο.Α.Ε.Ε Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε μέλος Ο.Ε Ασφάλιση Έλληνα μετόχου, μέλους Δ.Σ. σε Α.Ε. με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες στην αλλοδαπή Ασφάλιση μετόχου και μέλους του Δ.Σ. στον Ο.Α.Ε.Ε Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. επιχειρηματία που συμμετέχει σε Α.Ε. και Ο.Ε Ασφάλιση διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε. που εργάζεται και ως μισθωτός Ασφάλιση μελών Ε.Ε Υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. μελών Ο.Ε. που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία, καθώς και των συνταξιούχων Ασφάλιση εταίρου μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε Ασφάλιση εταίρου Ε.Π.Ε. που είναι ταυτόχρονα και υπάλληλός της Ασφάλιση ομόρρυθμου εταίρου που απασχολείται ταυτόχρονα και σε άλλη επιχείρηση Απαλλαγή ασφάλισης από Ο.Α.Ε.Ε. για μέλος συνεταιρισμού

18 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 584. Ασφάλιση μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών Ασφάλιση μελών κοινωνίας στον Ο.Α.Ε.Ε. λόγω κληρονομικού δικαιώματος Διαδικασία για την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. όσων εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας Επιλογή κύριου ταμείου ασφάλισης Ο.Γ.Α. αντί Ο.Α.Ε.Ε. από ασφαλισμένο μετά την 1/1/1993 που εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα Ασφάλιση αγροτών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα Ασφάλιση μηχανικού εγγεγραμμένου στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που ασκεί εμπορική δραστηριότητα Παράλληλη ασφάλιση μηχανικού σε Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ο.Α.Ε.Ε Δυνατότητα εκμετάλλευσης καφενείου υπαλλήλου δημοτικής επιχείρησης Ασφάλιση Ο.Α.Ε.Ε. για πωλητές λαϊκών αγορών Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. εκμεταλλευτή κινητής καντίνας Υποχρέωση ασφάλισης μουσικού παραγωγού στον Ο.Α.Ε.Ε Υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. όσων παρέχουν υπηρεσίες εκτροφής - φύλαξης - εκπαίδευσης ζώων συντροφιάς Ασφαλιστικό καθεστώς Δικηγόρων Μελών Δ.Σ. Α.Ε Ασφάλιση μελών Ε.Π.Ε. και Α.Ε. που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων μέχρι 5 ενοικιαζόμενα δωμάτια Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων μέχρι 10 ενοικιαζόμενα δωμάτια Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων πάνω από 11 ενοικιαζόμενα δωμάτια Ασφάλιση απασχολουμένων με σύμβαση έργου σε φορείς του Δημοσίου Ασφάλιση απασχολουμένων με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα Προσωρινή σύνταξη αναπηρίας χωρίς διακοπή επαγγέλματος στον Ο.Α.Ε.Ε Σύνταξη γήρατος χωρίς διακοπή επαγγέλματος Δυνατότητα συνταξιούχου Ο.Α.Ε.Ε. να γίνει μέλος Ο.Ε Υποχρέωση ασφάλισης συνταξιούχου ομόρρυθμου εταίρου που διατηρεί ποσοστό μεριδίου της Ο.Ε Συμμετοχή συνταξιούχου δασκάλου σε ομόρρυθμη εταιρεία Συνταξιοδότηση μετόχου μεταφορικής εταιρείας (Α.Ε.) Απασχόληση συνταξιούχου του Ι.Κ.Α. ως ελεύθερος επαγγελματίας Υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. συνταξιούχου λογιστή που συνεχίζει να ασκεί το επάγγελμα ως ελεύθερος επαγ γελματίας Υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. συνταξιούχου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που ασκεί εμπορική δραστηριότητα Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. συνταξιούχου του Ο.Γ.Α. που συνεχίζει το επάγγελμα σε προαιρετική περιοχή και μετά τη συνταξιοδότηση

19 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 613. Έναρξη καταβολής σύνταξης σε ασφαλισμένο του Ο.Α.Ε.Ε. που οφείλει ασφαλιστικές εισφορές Συνταξιοδότηση αυτοκινητιστών όταν υπάρχουν οφειλές στον Ο.Α.Ε.Ε Περιοχές προαιρετικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε Απαλλαγή από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. όσων ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε περιοχές προαιρετικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. - Κατηγορίες επαγγελμάτων που εξαιρούνται αν και δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε Διαδικασία υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. όσων ασκούν εμπορική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε προαιρετικές περιοχές Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. επαγγελματιών που ασκούν και αγροτική δραστηριότητα σε περιοχές προαιρετικής ασφάλισης Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. μισθωτών που ασκούν και επαγγελματική δραστηριότητα σε περιοχές προαιρετικής ασφάλισης Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. επαγγελματιών με έδρα προαιρετική περιοχή και δραστηριότητες πέραν αυτών Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. μελών Ε.Π.Ε. και Δ.Σ. Α.Ε. με έδρα σε προαιρετικές περιοχές Δυνατότητα ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. επαγγελματιών που εξαι ρέθηκαν από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε Ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. των προσώπων που εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. συνταξιούχων που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε προαιρετικές περιοχές Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. συνταξιούχων του Ο.Γ.Α. που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε προαιρετικές περιοχές Ασφάλιση προσώπων άνω των 64 ετών που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές και δεν ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α Υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. μελών Ο.Ε., που έχει έδρα σε προαιρετική περιοχή επεκτείνεται όμως η δραστηριότητα και σε υποχρεωτικές περιοχές Ασφάλιση επαγγελματία με απαλλαγή από Ο.Α.Ε.Ε. και μεταγενέστερη έναρξη δραστηριότητας σε υποχρεωτική περιοχή 446 Παράρτημα 449 Συντομογραφίες 494 Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α ) κατά το μέρος που Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της 1. κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Πρασσάς Βασίλης - Εξειδικευμένος Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων Με το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται μια ως επί το πλείστον πιο λεπτομερής προσέγγιση όλων των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ I Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 I ΠΑΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ο συμβατικός μισθός, έτσι όπως αυτός διαμορφώνεται, έπειτα από την κατάρτιση των ατομικών συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας - Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα σύναψης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η περίπτωση 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990,

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων:

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: 0-20.000,00 22% 20.000,01-30.000,00 29% 30.000,01-40.000,00 37% 40.000,01 και άνω 45% Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α Μ Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Oι εργασιακές αλλαγές με το Ν.4093/12.11.2012 & τους λοιπούς εργασιακούς νόμους και η σύννομη διαχείρισή τους

Σεμινάριο ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Oι εργασιακές αλλαγές με το Ν.4093/12.11.2012 & τους λοιπούς εργασιακούς νόμους και η σύννομη διαχείρισή τους Σεμινάριο ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Oι εργασιακές αλλαγές με το Ν.4093/12.11.2012 & τους λοιπούς εργασιακούς νόμους και η σύννομη διαχείρισή τους Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 () στο Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 2 η Ενότητα Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους που αφορούν στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες - Υποχρεωτικές αργίες Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Έχει γραφτεί από ΕΟΓΜΕ Δημιουργήθηκε: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010 Τελευταία Τροποποίηση: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010

Άδειες - Υποχρεωτικές αργίες Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Έχει γραφτεί από ΕΟΓΜΕ Δημιουργήθηκε: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010 Τελευταία Τροποποίηση: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010 ΑΔΕΙΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 1. Ετήσια άδεια Ι. Ρύθμιση άδειας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος ΙΙ. Ρύθμιση άδειας κατά το 2ο ημερολογιακό έτος ΙΙΙ. Ρύθμιση άδειας κατά το 3ο και επόμενα ημερολογιακά έτη 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ - 1 -

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ - 1 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - 1 - www.dap-papei.gr Αντικείμενο του εργατικού δικαίου Αντικείμενο του εργατικού δικαίου είναι η σχέση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά i-payday

Χαρακτηριστικά i-payday Χαρακτηριστικά i-payday Το πρόγραμμα Διαχείρισης Μισθοδοσίας i-payday δημιουργήθηκε με την πιο σύγχρονη τεχνολογία, σε συνδιασμό με την εικοσιπενταετή εμπειρία της σε μισθοδοσίες. Αποτέλεσμα, το σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας» Στην Αθήνα, σήµερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρα ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ ΜΗΤ ΡΟΤ ΗΤ ΑΣ (Πλήρες και Ανανεωμένο)

Αρθρα ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ ΜΗΤ ΡΟΤ ΗΤ ΑΣ (Πλήρες και Ανανεωμένο) Αρθρα ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ ΜΗΤ ΡΟΤ ΗΤ ΑΣ (Πλήρες και Ανανεωμένο) ΕΡΩΤ ΗΜΑΤ Α ΑΠΑΝΤ ΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤ ΙΚΑ ΜΕ Τ ΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ ΜΗΤ ΡΟΤ ΗΤ ΑΣ Αρθρο 142, ν.3655/2008 1. Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 93/31-08-2005) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8 101 10,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ 1. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 28 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός. Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόθεσμης δήλωσης φόροςανακριβής Δήλωση - φόρος Μη υποβολή δήλωσης - φόροςσχ ετικές διατάξεις

Εκπρόθεσμης δήλωσης φόροςανακριβής Δήλωση - φόρος Μη υποβολή δήλωσης - φόροςσχ ετικές διατάξεις Προσαυξήσεις - πρόστιμα Προσαυξήσεις Φόρων από 1/1/2005 ΦΟΡΟΙ Αντικείμενο Εκπρόθεσμης δήλωσης φόροςανακριβής Δήλωση - φόρος Μη υποβολή δήλωσης - φόροςσχ ετικές διατάξεις - Αποζημιώσεις απολυθέντων - Ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: - - 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101 82, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...IX ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. Εργατικό ίκαιο...2 1.2. Σύμβαση Έργου...3 1.3. ιαλείπουσα Εργασία...3 1.4. Έθιμο...3

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γενικές Ρυθμίσεις: Οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. {Π.Δ.174/85,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας...

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... Περιεχόμενα 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31 Χρόνος στράτευσης... 34 Χρόνος γονικής άδειας... 38 Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... 42 Χρόνος φοίτησης... 45 Χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/08-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ/νση Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα