ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

Transcript

1 1. Έννοια μισθού Παροχές σε είδος - Μισθός Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο - ωρομίσθιο Αναγωγή ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό Καταβαλλόμενες αποδοχές Τακτικές αποδοχές Ειθισμένος μισθός Χρόνος καταβολής αποδοχών Υπογραφή απόδειξης πληρωμής μισθοδοσίας Έννοια ακαθάριστης μισθοδοσίας και Λ.Α.Ε.Κ Μείωση μισθού εργαζομένου εάν εργασθεί λιγότερο χρόνο Υπολογισμός αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών σε τριήμερη συνεχόμενη απασχόληση ανά εβδομάδα Συνέπειες σε αδικαιολόγητη απουσία εργαζομένου Μισθοδοσία οικοδόμων Υπολογισμός αμοιβών σερβιτόρων και ασφάλισή τους Πάγια αντιμισθία δικηγόρου Αποδοχές δικηγόρων πάγιας έμμισθης εντολής Εφαρμογή εισοδηματικής πολιτικής στους Ο.Τ.Α Το επίδομα γάμου μετά τις νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις του τελευταίου Μνημονίου Αποδοχές προσωπικού Ι.Δ. στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α Χαρακτηρισμός μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργάτη Προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ενός μισθωτού ως διευθυντικό στέλεχος Εξαρτημένη σχέση εργασίας Μετατροπή σύμβασης πλήρους απασχόλησης σε σύμβαση μερικής απασχόλησης Μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου Έννοια διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου Άτυπες συμβάσεις εργασίας Επίδομα πτυχίου σε Βοηθό Λογιστή με πτυχίο Τ.Ε.Ι. Διοίκησης Επιχειρήσεων Ετοιμότητα για εργασία Εργαζόμενοι σε Υποθηκοφυλακείο Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Πλασιέ και σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών Διάρκεια συμβάσεων έργου ή υπηρεσιών Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους χωρών Ε.Ε Σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών συντάκτη εφημερίδας Κατάθεση συμβάσεων έργου ή υπηρεσιών στο Σ.ΕΠ.Ε. 43 1

2 38. Σύμβαση μαθητείας και σύμβαση μαθητευομένου Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών Γνωστοποίηση όρων σύμβασης Κανονισμός εργασίας Διευθύνοντες υπάλληλοι Συνέπειες χαρακτηρισμού μισθωτού ως διευθύνοντος υπαλλήλου Προαγωγή εργαζομένου Αλλαγή ειδικότητας εργαζομένου Ανάθεση υποδεέστερων καθηκόντων και βλαπτική μεταβολή Πρακτική άσκηση (δικαιώματα - υποχρεώσεις) Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός εργαζομένου Μεταφορά Εργαζομένων Δανεισμός μισθωτού και δυνατότητα απασχόλησης σε δύο εταιρείες ομίλου Δανεισμός - μεταφορά εργαζομένων Σκοπός λειτουργίας Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) Έννοιες για τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης Απαγόρευση απασχόλησης μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη Όροι εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης Σύσταση Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης Κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων προσωρινά απασχο λουμένων μέσω Ε.Π.Α Ασφάλεια και υγεία προσωρινά απασχολουμένων Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους Έλεγχος Ε.Π.Α. - Κυρώσεις Μεταβίβαση επιχείρησης και υποχρεώσεις εργοδότη Υποχρεώσεις εργοδότη - δικαιώματα προσωπικού κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης Πτώχευση εργοδότη Προστασία εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του εργοδότη Υποχρεώσεις εργοδότη σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με βάση τις νέες νομοθετικές διατάξεις Κατώτατα νόμιμα όρια αποδοχών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. από 14/02/2012 για μισθωτούς άνω των 25 ετών Κατώτατα νόμιμα όρια αποδοχών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. από 14/02/2012 για μισθωτούς κάτω των 25 ετών Μειώσεις αποδοχών μέχρι 22% και 32% της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε Kατώτατοι μισθοί και ημερομίσθια ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας Τριετίες υπαλλήλων, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε Τριετίες εργατοτεχνιτών, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Επιδόματα εορτών - Επίδομα αδείας Μεταβολή Ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το

3 75. Αναστολή χορήγησης αύξησης επιδόματος ωρίμανσης Αναγνώριση προϋπηρεσίας στο εξωτερικό Αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για σύναψη Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α Κατάθεση Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α Κήρυξη υποχρεωτικής Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α Χρόνος ισχύος Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α Επέκταση ισχύος Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α Εφαρμοστέα Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. σε περίπτωση συρροής Χρόνος παράτασης ισχύος Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που έληξε ή καταγγέλθηκε Ισχύς «κανονιστικών ή θεσμικών όρων» εργασίας Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που έληξε Αποδοχές εργαζομένων κατά την μετενέργεια Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Διαβούλευση εκπροσώπων εργαζομένων - εργοδότη Χρόνος ίδρυσης σωματείων εργαζομένων Κατάργηση Ειδικών Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Εφαρμογή μετά τις 14/05/2012 της Σ.Σ.Ε. αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων Εφαρμογή μετά τις 14/05/2012 της Σ.Σ.Ε. προσωπικού γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Εφαρμογή μετά τις 14/05/2012 της Σ.Σ.Ε. περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) όλης της χώρας Αποδοχές ιδιωτικών εκπαιδευτικών Προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια απεργίας Πλαίσιο εξοικείωσης εργαζομένων με τις νέες τεχνολογίες Εργαζόμενοι Α.Μ.Ε.Α Επαναπρόσληψη σε ξενοδοχειακή μονάδα Επαναπρόσληψη διευθυντικών στελεχών ξενοδοχείων Καταγγελία σύμβασης εργαζομένων αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό αποζημίωσης απόλυσης Μη τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό αποζημίωσης Μέγιστο ύψος αποζημίωσης υπαλλήλου με σύμβαση αορίστου χρόνου Σπουδαίος λόγος καταγγελίας σύμβασης Συνταγματική η διαφορά αποζημίωσης υπαλλήλων και εργα τοτεχνιτών Επιλογή εργαζομένων σε απολύσεις Μείωση προσωπικού με νόμιμο τρόπο Καταχρηστική απόλυση εργαζομένων Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας από τον εργοδότη Δοκιμαστική περίοδος εργαζομένου για την οποία δεν δικαιούται αποζημίωση Υπολογισμός αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου υπαλλήλου 96 3

4 111. Υπολογισμός αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εργατοτεχνίτη Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης υπαλλήλου με μερική απασχόληση Εφάπαξ αποζημίωση σε εκ περιτροπής απασχόληση και συνταξιοδότηση Δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας χωρίς την καταβολή αποζημίωσης Καταγγελία σύμβασης εργαζομένων υπαλλήλων με προειδοποίηση και υπολογισμός αποζημίωσης Ύψος καταβαλλόμενης αποζημίωσης υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης Αποζημίωση απόλυσης και συμψηφισμός με απαίτηση του εργοδότη Υπολογισμός αποζημίωσης εργαζομένου με προϋπηρεσία άνω των 15 ετών στον ίδιο εργοδότη Υπολογισμός αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης εργαζομένου χωρίς προειδοποίηση Καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απροειδοποίητης αποχώρησης εργαζομένου Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης λόγω καταβολής αποζημίωσης μικρότερη από την νόμιμη Δυνατότητα εργοδότη τμηματικής καταβολής αποζημίωσης Τμηματική καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης Φορολόγηση αυξημένης αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης εργασίας Αποζημίωση δικηγόρων με πάγια αντιμισθία Διακοπή συνεργασίας δικηγόρου αμειβόμενου με πάγια αντι μισθία Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου Αποζημίωση λόγω σύνταξης σε λογιστή Αποζημίωση απόλυσης οικόσιτης οικιακής βοηθού Αποζημίωση απόλυσης εργάτη εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής Καταγγελία σύμβασης διευθυντού τράπεζας Αποζημίωση εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λόγω συνταξιοδότησης Καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζομένου που διέπραξε ποινικό αδίκημα Αποζημίωση εργαζομένων λόγω θανάτου του εργοδότη Αποζημίωση απόλυσης εργαζομένου λόγω πτώχευσης της επιχείρησης Καταγγελία σύμβασης εγκύου από υποκατάστημα που διακόπτει τη λειτουργία του Ομαδικές απολύσεις εργαζομένων Όρια απολύσεων σύμφωνα με το Ν.3863/ Διατάξεις περί ομαδικών απολύσεων Ποιες απολύσεις δεν θεωρούνται ομαδικές Ενέργειες εργοδότη για να μην θεωρηθούν οι απολύσεις ομαδικές Διαδικασία ομαδικών απολύσεων Άκυρες ομαδικές απολύσεις 120 4

5 144. Εκπρόσωποι εργαζομένων στη διαδικασία ομαδικών απολύσεων Απόλυση κατά τη διάρκεια ασθένειας Απόλυση μετά από υιοθεσία Απόλυση εργαζομένου ενώ βρίσκεται σε κανονική άδεια Καταγγελία σύμβασης εργαζομένου κατά τη στράτευση Απουσίες και λύση σύμβασης Καταγγελία σύμβασης εργαζομένων ηλικίας από 55 έως 64 ετών Δικαίωμα αυτασφάλισης απολυομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών Υποβολή μήνυσης από Σ.ΕΠ.Ε. για μη καταβολή αποζημίωσης Χρόνος άσκησης δικαιώματος λόγω απόλυσης στα δικαστήρια Αμοιβή και ασφάλιση μισθωτών με μερική απασχόληση Συμβάσεις μερικής απασχόλησης με τις νέες διατάξεις Πρόσθετη εργασία σε περίπτωση σύμβασης μερικής απασχόλησης με τις νέες διατάξεις Μη αποδοχή από τον εργαζόμενο μετατροπής της σύμβασης εργασίας από πλήρη σε μερική Δικαίωμα εργαζομένου μετατροπής της σύμβασης εργασίας από πλήρη σε μερική Δυνατότητα τροποποίησης όρων εργασίας μερικής απασχόλησης Σύναψη συμβάσεων μερικής απασχόλησης από δημόσιες υπηρεσίες Συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε εποχικές επιχειρήσεις Δικαιώματα εργαζομένων με σύμβαση μερικής απασχόλησης Στοιχεία συμβάσεων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης Συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης Εκ περιτροπής εργασίας σε εργαζόμενη τεκούσα μητέρα Μονομερής επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας Εκπρόσωποι διαβούλευσης με τον εργοδότη για την επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης Δυνατότητα εργοδότη επιβολής συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης Εκ περιτροπής απασχόληση επιλεκτικά Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης Διαθεσιμότητα εργαζομένων Αποδοχές και ασφάλιση σε περίπτωση διαθεσιμότητας εργαζομένων Διαθεσιμότητα εργαζομένων σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Μεταβολή ημερήσιου ωραρίου από τον εργοδότη Μεταβολή ωραρίου εργαζόμενης που βρίσκεται σε άδεια λοχείας Διακεκομμένο ωράριο εργαζομένου με μερική απασχόληση Ωράρια λειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων 140 5

6 179. Ωράριο εργασίας προσωπικού καταστημάτων Ωράριο εργασίας τραπεζοϋπαλλήλων Ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων σε τουριστικούς λιμένες Διακεκομμένο (σπαστό) ωράριο εργασίας σε καταστήματα συνεχούς ή μη λειτουργίας Ελάχιστη ανάπαυση εργαζομένων σε βάρδιες Παροχή χρόνου διαλείμματος στον εργαζόμενο Ανάπαυση Κυριακής σε πλυντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων Απασχόληση κατά την έκτη ημέρα ανάπαυσης - ρεπό Διευθέτηση του χρόνου εργασίας Σύστημα διευθέτησης χρόνου εργασίας σε εξάμηνη βάση Σύστημα διευθέτησης χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση Προστατευτικές διατάξεις εργαζομένων σε διευθέτηση χρόνου εργασίας Άρνηση εργαζομένου να συμμετέχει σε διευθέτηση χρόνου εργασίας Δικαίωμα άρνησης εργαζομένου να συμμετέχει σε διευθέτηση χρόνου εργασίας Αποδοχές εργαζομένου κατά τη διάρκεια διευθέτησης του χρόνου εργασίας Δυνατότητα διευθέτησης χρόνου εργασίας εποχιακών επιχειρήσεων Διευθέτηση χρόνου εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα Τηλεργασία ως μορφή απασχόλησης Μετατροπή κανονικής σύμβασης εργασίας σε τηλεργασία Διακρίσεις και αμοιβή υπερωριών Καθορισμός ωρών υπερεργασίας ανά ημέρα από επιχείρηση Υπερωριακή εργασία πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια Ώρες νόμιμης υπερωρίας Βιομηχανίας Ανώτατο όριο υπερωριών εμπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Ανώτατο όριο υπερωριών τραπεζών Αποζημίωση για εκτός έδρας απασχόληση Επίδομα ισολογισμού Επίδομα ισολογισμού σε λογιστικά γραφεία Υπολογισμός επιδόματος ισολογισμού στο Δώρο Χριστουγέννων Καταβολή επιδόματος διαχειριστικών λαθών και επιστημονικού επιδόματος σε λογιστή Παράλληλη απασχόληση λογιστή Αποθηκάριος ως βοηθός λογιστή Επιπλέον ρεπό και αμοιβή λόγω απασχόλησης την Κυριακή Υπολογισμός αμοιβών νυχτερινών και αργιών Νυχτερινή εργασία εγκύων 162 6

7 214. Δικαίωμα νέας άδειας ασθενείας στο ίδιο ημερολογιακό έτος αλλά σε άλλο εργασιακό Βιβλιάριο υγείας εργαζομένων Ακυρότητα σύμβασης εργασίας λόγω μη ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας Βραχεία ασθένεια και λύση σύμβασης εργασίας Όρια βραχείας ασθένειας και λύση της σύμβασης εργασίας Αποδοχές - Ασφάλιση - Επίδομα κατά το χρόνο στράτευσης Ασφάλιση - Παροχή προστασίας της μητρότητας Απουσία εργαζομένης λόγω δύσκολης εγκυμοσύνης Προστασία μητρότητας εργαζόμενης μητέρας που γέννησε Κάλυψη στον κλάδο ασθένειας σε είδος και σε χρήμα στην εξάμηνη παροχή μητρότητας Έναρξη μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού Παροχή προστασίας της μητρότητας σε μητέρα που εργάζεται με μειωμένο ωράριο Υπολογισμός επιδομάτων εορτών σε περίπτωση που η εργαζόμενη λαμβάνει την ειδική άδεια μητρότητας Χορήγηση επιδόματος εορτών σε περίπτωση άδειας μητρότητας Εξάμηνη ειδική άδεια μητρότητας σε περίπτωση υιοθεσίας Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου σε περίπτωση εγκυμονούσας εργαζομένης Προστασία εργαζομένης σε περίπτωση εγκυμοσύνης κατά το χρονικό διάστημα της προειδοποίησης απόλυσης Συνυπολογισμός ημερών ασφάλισης της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας για τη λήψη ταμείου ανεργίας Προστασία μητρότητας - τεκνοποίηση νεκρού εμβρύου Προστασία μητρότητας για οικόσιτη αλλοδαπή Αναγνώριση χρόνου παροχής μητρότητας για σύνταξη Κανονική άδεια εργαζομένου - κατάτμηση Κατάτμηση αδείας και επιπλέον άδεια σε τραπεζοϋπαλλήλους Λύση εργασιακής σχέσης, αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας Υπολογισμός αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας εργαζομένου με κυμαινόμενες αποδοχές Υπολογισμός ημερών αδείας και επιδόματος αδείας σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση Υποχρεώσεις εργοδότη για εργαζόμενο που δεν έλαβε την κανονική άδεια Ημέρες αδείας καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών Άδεια γάμου Άδεια εξετάσεων φοιτητών - σπουδαστών Άδεια λόγω συμμετοχής σε εφορευτική επιτροπή εκλογών Εκλογική άδεια 181 7

8 246. Άδεια δημοσίων υπαλλήλων με αναπηρία Άδεια λόγω ασθενείας εξαρτώμενων μελών Άδεια λόγω αιμοκάθαρσης τέκνου Άδεια και επίδομα αδείας σε καταγγελία σύμβασης εργαζομένου με προειδοποίηση Περιπτώσεις ευνοϊκότερης αντιμετώπισης επιδόματος αδείας Συντελεστής προσαύξησης επιδομάτων εορτών (Δώρων) Υπολογισμός αποδοχών ασθενείας, άδειας τοκετού και κανονικής αδείας Διαδικασία χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών Δικαιώματα αναδόχων γονέων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα Χορήγηση γονικής αδείας για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων Αναθεωρημένες διατάξεις για την γονική άδεια (Ν.4075/2012) Τροποποίηση των διατάξεων για την γονική άδεια ανατροφής Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης γονικής αδείας σε εργαζόμενους Δικαίωμα αποδοχών κατά την διάρκεια της γονικής άδειας ανατροφής Γονική άδεια για εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία Νομική και ασφαλιστική κάλυψη στην περίπτωση χρήσης της γονικής άδειας ανατροφής Έλεγχος και επιβολή κυρώσεων από το Σ.ΕΠ.Ε. για την τήρηση των διατάξεων γονικής άδειας ανατροφής Δικαίωμα λήψης ειδικής γονικής αδείας Αργίες στον ιδιωτικό τομέα Μη θεσμοθετημένες και κατ έθιμο αργίες στον ιδιωτικό τομέα Αργία Αγίου Πνεύματος Αργία Μεγάλης Παρασκευής Αργία Καθαράς Δευτέρας Επίσημη αργία σε ημέρα Σάββατο ή Κυριακή Αμοιβή εργαζομένων κατά τις υποχρεωτικές αργίες Αμοιβή εργαζομένων κατά τις προαιρετικές αργίες Τακτικές αποδοχές - υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός επιδομάτων εορτών (Δώρα) σε περίπτωση μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης Υπολογισμός επιδόματος εορτών (Δώρα) σε περίπτωση μεταβολής της σύμβασης εργασίας Προστασία αλλοδαπής εγκύου χωρίς άδεια εργασίας Διαδικασία πρόσληψης κοινοτικού εργαζομένου Ευρωπαϊκές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα Έλεγχος εφαρμογής νομοθεσίας σε περίπτωση εργαζομένων στο πλαίσιο διεθνικής παροχής 200 8

9 279. Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο διεθνικής παροχής Απόσπαση εργαζομένων της Ε.Ε. στην Ελλάδα Καθορισμός τύπου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής αλλοδαπών τρίτων χωρών Άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών Άδεια διαμονής μελών οικογένειας επαναπατρισθέντων ομογενών Εργασία αλλοδαπού από χώρα εκτός Ε.Ε. στην Ελλάδα Άδεια εργασίας αλλοδαπών τρίτων χωρών Αλλοδαποί τρίτων χωρών που εργάζονται σε ξενοδοχειακές μονάδες Παράσταση δικηγόρου για αλλοδαπό τρίτης χώρας για αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής Πολίτες τρίτων χωρών που μετέχουν στη Συνθήκη Σένγκεν Ελληνική Εργατική Νομοθεσία και απασχόληση αλλοδαπών τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε Έλεγχοι του Σ.ΕΠ.Ε. για αδήλωτη εργασία και αλλοδαπών τρίτων χωρών Ποινικές κυρώσεις Σ.ΕΠ.Ε. για εργοδότες που απασχολούν παράνομα αλλοδαπούς τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε Διοικητικές κυρώσεις για εργοδότες που απασχολούν παράνομα αλλοδαπούς τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε Επιπλέον διοικητικές κυρώσεις για τους εργοδότες που απασχολούν παράνομα αλλοδαπό τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών από παράνομα απασχολούμενο αλλοδαπό τρίτης χώρας Πρακτική άσκηση σπουδαστή σε εταιρεία που ήδη εργάζεται Πρακτική Άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών μαθητών και σπουδαστών Προστασία κατά την εργασία ανηλίκων Αποδοχές για απασχόληση ανηλίκων Συνέπειες συνταξιούχων για παράνομη απασχόλησή τους Προϋποθέσεις δικαιώματος για επίδομα ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ Επίδομα Ο.Α.Ε.Δ. για μακροχρόνια ανέργους Επίδομα τακτικής ανεργίας εργαζομένων εντός Ε.Ε Παροχές Ο.Α.Ε.Δ. σε ανέργους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα Επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. για άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης, διακοπής των εργασιών επιχείρησης ή αδυναμία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη Κάλυψη αξιώσεων από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε περίπτωση αφερεγγυότητας εργοδότη Επίδομα Ο.Α.Ε.Δ. λόγω συγχώνευσης εταιρειών Επίδομα ανεργίας για καθηγητές ξένων γλωσσών 221 9

10 309. Ταμείο ανεργίας στρατευμένου ανέργου και μετά την αποστράτευσή του Αποδοχές νέου που κλήθηκε για μετεκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις Περιστασιακή απασχόληση ανέργου Ειδικές επιδοτήσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας Καταργούμενες διατάξεις Ο.Α.Ε.Δ. επιδότησης ανεργίας λόγω συγχώνευσης - μεταφοράς - συνένωσης επιχειρήσεων Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρόνια ανέργων Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων πρόνοιας Παροχή προστασίας της μητρότητας από τον Ο.Α.Ε.Δ Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της παροχής προστασίας της μητρότητας Μητέρες που εργάζονται σε εποχιακές επιχειρήσεις και παροχή εξάμηνης άδειας μητρότητας Αντικείμενο Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Δραστηριότητες Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Επιτόπιος έλεγχος Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Υποχρεώσεις Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας προς Υπουργείο Εργασίας και Σ.ΕΠ.Ε Αρμόδια υπηρεσία ελέγχου των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας Συνδικαλιστική άδεια Εργατικών Κέντρων και Γ.Σ.Ε.Ε Δικαιούχοι συνδικαλιστικής άδειας για συνέδρια Συνδικαλιστική άδεια δημοσίων υπαλλήλων Συνδικαλιστικά συνέδρια δημοσίων υπαλλήλων Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις Υπολογισμός ημερών συνδικαλιστικής άδειας Συνδικαλιστική δράση και απόλυση Προστασία συνδικαλιστικού στελέχους από απόλυση Κυρώσεις για την παρακώλυση της άσκησης των δικαιωμάτων του εργαζομένου Kατάργηση συνδικαλιστικών συντάξεων και νομοθεσίας του τέως Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο Kατάργηση Δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας στους συνταξιούχους Μισθολογικές διατάξεις του Δημοσίου Τομέα Βασικές έννοιες της νέας Κοιν.Οδηγίας 2009/38/ΕΚ/ «Ελέγχουσα επιχείρηση»

11 343. Γνωστοποίηση στο Σ.ΕΠ.Ε. στοιχείων εργαζομένων Δικαιώματα εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση, ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων και ειδικές διαπραγματευτικές ομάδες ευρωπαϊκής κλίμακας Σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων (Ε.Σ.Ε.) Δημιουργία και καθήκοντα της Ε.Δ.Ο Περιεχόμενο κεντρικής διοίκησης και Ε.Δ.Ο Συμπληρωματικές διατάξεις λειτουργίας Ε.Σ.Ε. και Ε.Δ.Ο Εκλογή εκπροσώπων εργαζομένων στο Ε.Σ.Ε. και στην Ε.Δ.Ο Τήρηση εμπιστευτικότητας στις διαπραγματεύσεις Διάκριση Ανδρών - Γυναικών στην εργασία Φορέας παρακολούθησης μη διάκρισης Ανδρών - Γυναικών Κυρώσεις για παραβίαση της αρχής μη διάκρισης Ανδρών - Γυναικών Αρχή ίσης μεταχείρισης εργαζομένων σε παροχές εργοδότη Διακρίσεις στην επιλογή πρόσληψης προσωπικού Διακριτική μεταχείριση λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων στους χώρους εργασίας - βιντεοεπιτήρηση Στρες στην εργασία Μέτρα επίλυσης προβλημάτων εργασιακού άγχους Νέες διατάξεις για την σεξουαλική παρενόχληση Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας Υποχρεώσεις εργοδοτών για την αντιμετώπιση φαινομένων σεξουαλικής παρενόχλησης Αρμόδιοι φορείς για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρ ενόχλησης Ηθική και σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας Βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας λόγω ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας Ιδιοκτήτες - συνιδιοκτήτες, οδηγοί Λεωφορείου ΚΤΕΛ Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων - αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί Διαδικασία πρόσληψης οδηγού στο ΚΤΕΛ Πρόσθετα καθήκοντα και αμοιβή εργαζομένου σε ΚΤΕΛ Καταγγελία σύμβασης εργασίας προσωπικού στο ΚΤΕΛ Διατάξεις Π.Δ.246/2006 για τα ΚΤΕΛ Βιβλίο δρομολογίων - Διοικητικές Κυρώσεις για τα ΚΤΕΛ Βιβλίο δρομολογίων σε τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν) Βιβλίο δρομολογίων σε φορτηγά αυτοκίνητα που οδηγούν οι ιδιοκτήτες Βιβλιάρια εργασίας σε οδηγούς τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) Υποχρέωση τήρησης βιβλίου δρομολογίων από αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης

12 379. Ειδικό Βιβλίο Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ Χρόνος εργασίας απασχολούμενων σε οδικές μεταφορές Εφαρμογή πενθημέρου προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ Έλεγχος ωραρίου οδηγών, φορτηγών και λεωφορείων Ωράριο οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων Ωράριο οδηγών τουριστικών Λεωφορείων Χρόνος διαλείμματος απασχολούμενων σε οδικές μεταφορές Νυχτερινή απασχόληση οδηγών Εφαρμοστέο Δίκαιο σε σχέση με τα χρονικά όρια στις Οδικές Μεταφορές Παραβάσεις οδικών μεταφορών Κυρώσεις για παράβαση των κανονισμών Ε.Ο.Κ. στην οδήγηση Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Ε.Κ. 561/ Ορισμός του Σ.ΕΠ.Ε Έργο Σ.ΕΠ.Ε Βασικές αρμοδιότητες Σ.ΕΠ.Ε Έκταση αρμοδιοτήτων Σ.ΕΠ.Ε. και υπηρεσίες που ασκούν Λειτουργία Σ.ΕΠ.Ε Αρμοδιότητες Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας Καθήκοντα Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας Ρόλος «Ειδικής Ομάδας Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης» Κοινός έλεγχος από μικτά συνεργεία διαφόρων υπηρεσιών με το Σ.ΕΠ.Ε Μικτά κλιμάκια ελέγχου Γενικού Χημείου του Κράτους και Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε Συνδρομή Ελληνικής Αστυνομίας σε ελέγχους του Σ.ΕΠ.Ε Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων επιθεωρητών εργασίας Σ.ΕΠ.Ε Ενέργειες Σ.ΕΠ.Ε. για παράνομη απασχόληση συνταξιούχων Συμφιλιωτική Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών Παρουσία εργοδότη στη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών Διαδικασία καταγγελίας παράβασης της εργατικής νομοθεσίας Ποινικές κυρώσεις Σ.ΕΠ.Ε. για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας Διοικητικές κυρώσεις Σ.ΕΠ.Ε Επιβολή κυρώσεων από το Σ.ΕΠ.Ε. για απαγόρευση του καπνίσματος Τρόπος κοινοποίησης διοικητικών κυρώσεων για τους παραβάτες εργοδότες Εκδίκαση διοικητικών κυρώσεων του Σ.ΕΠ.Ε Κριτήρια καθορισμού των ποσών διοικητικών κυρώσεων Καθορισμός του ύψους των προστίμων για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας Μείωση επιβληθέντων διοικητικών κυρώσεων Δικαστική προστασία Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε

13 416. Κατάθεση εγγράφων σε αναρμόδια υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε Μεταφορά θεμάτων Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας Τήρηση Βιβλίου υπερωριών στις επιχειρήσεις Τήρηση στοιχείων εργαζομένων Κατάθεση Προγραμμάτων εργασίας στο Σ.ΕΠ.Ε Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ. στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων Σ.ΕΠ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Κ.Α Τρόπος και χρόνος υποβολής των πινάκων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας στις Επιθεωρήσεις Εργασίας Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Σ.ΕΠ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ. και Ι.Κ.Α Επιβολή κυρώσεων στον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής των νομίμων εντύπων Σ.ΕΠ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ. και Ι.Κ.Α Βασικές αρχές πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου Βιβλία για την ασφάλεια και υγεία Γενικές υποχρεώσεις εργοδότη για την υγεία και ασφάλεια Ειδικές υποχρεώσεις εργοδότη για την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων Υποχρεώσεις εργοδότη για την ασφάλεια και υγεία τρίτων στο χώρο της επιχείρησής του Υποχρεώσεις έμμεσου εργοδότη για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων από Ε.Π.Α Υγεία και ασφάλεια εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων Ενέργειες εργοδότη για τα θέματα υγείας και ασφάλειας εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Αρμοδιότητες τεχνικού ασφαλείας Τεχνικός Ασφαλείας σε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας από τον εργοδότη Προσδιορισμός εργοδότη δυνάμενου να εκπαιδευθεί σαν τεχνικός ασφαλείας Αρμοδιότητες Ιατρού εργασίας Προσόντα Ιατρού εργασίας Ιατρός εργασίας σε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Ιατρός εργασίας από άλλη Περιφέρεια Πρόγραμμα Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας Καταγραφές στο πρόγραμμα εργασίας του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας Εργατικό ατύχημα σε προαύλιο χώρο επιχείρησης Ποινικές ευθύνες σε εργατικό ατύχημα

14 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι.Κ.Α Αστικές ευθύνες σε εργατικό ατύχημα Νέες ρυθμίσεις για το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένων Καθιέρωση της 25ήμερης ασφάλισης υπαλλήλων Ασφάλιση μισθωτού με μερική απασχόληση Αποδοχές ημερών ασθενείας με εκ περιτροπής εργασία Άδεια ασθενείας μικρότερη των τριών ημερών Άδεια ασθενείας μεγαλύτερη των τριών ημερών Ασφάλιση βάσει τεκμαρτών ημερομισθίων για εργαζόμενο με μερική απασχόληση Ασφάλιση εργαζομένου με παράλληλη εργασία σε δύο εργοδότες Ασφάλιση σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης Ασφάλιση μισθωτού στον Ο.Α.Ε.Ε. και απαλλαγή από το Ι.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ Υποχρέωση ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. για ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α. που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία Υπολογισμός Ι.Κ.Α. με πλαφόν όταν οι ημέρες είναι λιγότερες από Ημέρες ασφάλισης μισθωτού που εργάζεται περισσότερες από 25 ημέρες τον μήνα Προσαύξηση ημερών ασφάλισης Αριθμός ασφαλιστικών ημερομισθίων για εργαζόμενο που απείχε της εργασίας του κάποιες ημέρες μέσα στον μήνα Ασφάλιση άδειας άνευ αποδοχών Ασφάλιση εγκύου σε περίοδο ασθένειας, κανονικής άδειας, κυοφορίας - λοχείας και 6μηνης ειδικής άδειας Ασφάλιση εργαζομένης κατά το διάστημα της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας Ασφάλιση ασκούμενου μέσω σχολών Ο.Α.Ε.Δ Ασφάλιση μαθητείας Προαιρετική ασφάλιση (αυτασφάλιση) Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απολυομένων ηλικίας ετών Ασφάλιση συγγενικού προσώπου σε ατομική εμπορική επιχείρηση Ασφαλισμένοι συγγενείς εργοδότη Α' και Β' βαθμού Δικαιώματα συγγενών εργαζομένων σε ατομική επιχείρηση Ασφάλιση συγγενούς α βαθμού σε Α.Ε Ασφαλιστικές εισφορές περιοδευόντων πωλητών Κρατήσεις επί των αποδοχών αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές Εισφορές ξενοδοχοϋπαλλήλων Εισφορά Τ.Α.Π.Ι.Τ. 0,29 ευρώ εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Σερβιτόρος σε ξενοδοχείο

15 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι.Κ.Α Ασφάλιση σερβιτόρου - barman Ένταξη σερβιτόρου στα βαρέα Ασφάλιση σερβιτόρου που εργάζεται 3 ημέρες την εβδομάδα Ασφάλιση απασχολούμενων περιστασιακά, σε κέντρα διασκέδασης Δυνατότητα ασφάλισης στα Βαρέα για ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον Κ.Β.Α.Ε Ασφάλιση ψήστη Ασφάλιση αρχαιολόγων Ασφάλιση αρχιτέκτονα Ασφαλιστικές εισφορές οδηγών ΤΑΞΙ Δυνατότητα απασχόλησης ιδιοκτήτη κομμωτηρίου και ως μισθωτός Ασφαλιστικά ημερομίσθια καθηγητών σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών Ασφάλιση διαχειριστή και εταίρων Ε.Π.Ε Ασφάλιση εταίρου Ε.Π.Ε. στο Ι.Κ.Α Ασφάλιση επιχειρηματία που απασχολείται και ως μισθωτός Απασχόληση εργαζομένου μόνιμου κάτοικου Ελλάδας, σε εταιρεία της Κύπρου Πρόσληψη Έλληνα υπηκόου από Σουηδική εταιρεία Βουλγαρική επιχείρηση παρέχει υπηρεσία με δικό της προσω πικό στην Ελλάδα Παροχή εξαρτημένης εργασίας εργαζομένου έναντι αμοιβής Εργασίες ασφάλισης με βάση το εργόσημο Ειδικότητες που ασφαλίζονται με εργόσημο Ασφάλιση προσωπικού σε οικία Υπολογισμός ημερών ασφάλισης του κατ οίκον απασχολούμενου προσωπικού Ασφάλιση εργάτη γης Ημέρες ασφάλισης εργάτη με πλήρη απασχόληση Εργόσημο Ο.Γ.Α Εισφορές επιδόματος αδείας Χρόνος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών για επίδομα Ισολογισμού Ασφαλιστική και φορολογική αντιμετώπιση καταβολής αναδρομικών αποδοχών με δικαστική απόφαση Κρατήσεις σε αποζημίωση αδείας εποχικά απασχολούμενου Συνέχιση απασχόλησης μετά τη λήξη πρακτικής άσκησης Μείωση εργοδοτικών εισφορών Αποδοχές χωρίς υπολογισμό εισφορών Προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών Άσκηση δικαιώματος επίσχεσης εργασίας Προθεσμία καταβολής εισφορών Προθεσμίες υποβολής των Α.Π.Δ. των Κοινών Επιχειρήσεων

16 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι.Κ.Α Υποβολή Α.Π.Δ. για αποδοχές δεδουλευμένης άδειας Τρόπος υποβολής Α.Π.Δ. για κατ οίκον εργαζόμενο Ασυμφωνία του περιεχομένου της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου με το αντίστοιχο αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρισής της στο δια δίκτυο Τήρηση αντιγράφων Α.Π.Δ Πρόστιμα σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ Εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ Διάκριση ανακριβούς και εκπρόθεσμης Α.Π.Δ Συμπληρωματική Α.Π.Δ Τρόπος υποβολής συμπληρωματικής υποβολής Α.Π.Δ. προηγούμενου έτους Χρόνος επανυποβολής και συμπληρωματικής Α.Π.Δ Εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών - εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ Καταβολή εισφορών με λάθος Α.Μ.Ε Ανακριβής Α.Π.Δ Α.Π.Δ. εργαζόμενων μητέρων κατά το δωδεκάμηνο μετά τον τοκετό Καταχώριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή στην Α.Π.Δ Απώλεια βιβλιαρίου αγοράς ενσήμων Καταχώριση εργαζομένων στο Ε.Β.Κ.Ν.Π Καταχώριση στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. δανειζόμενου εργαζομένου Καταχώριση στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. εργαζομένου μέσω Stage Πρόστιμο για απώλεια Ε.Β.Κ.Ν.Π. ή ελλιπούς τήρησης του Ε.Β.Κ.Ν.Π Πρόστιμο για απώλεια του Ε.Β.Κ.Ν.Π. για επιχείρηση που δεν απασχολεί προσωπικό Μη καταχώριση στο Ε.Β.Κ.Ν.Π Λανθασμένη συμπλήρωση μισθωτών στο Ε.Β.Κ.Ν.Π Εγγραφή εργαζομένου στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. και διαγραφή λόγω μη παροχής εργασίας Επιπτώσεις και αντιμετώπιση καταστροφής Ε.Β.Κ.Ν.Π Μεταβολή διεύθυνσης εργοδότη Μεταβολή στοιχείων εργοδότη Επιβολή προστίμου από το Ι.Κ.Α. για μη δήλωση υποκατα στήματος Μεταβίβαση επιχείρησης σε νέο εργοδότη Μετάθεση εργαζομένων σε υποκαταστήματα Χρονικός περιορισμός ελέγχου μισθολογίων από το Ι.Κ.Α Ενιαίο πάγιο σύστημα οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ Πρόσθετα τέλη και πρόστιμα που επιβάλλονται από το Ι.Κ.Α. στις διαφορές εισφορών που προκύπτουν από τακτικό έλεγχο από 1/1/2002 και μετά Τρίμηνη απουσία εργαζομένου και έλεγχος Ι.Κ.Α Απογραφή Ι.Κ.Α Απογραφή εργοδοτών στο Ι.Κ.Α

17 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 554. Αλλαγή κωδικού ειδικότητας εργαζομένου στο Ι.Κ.Α Αναγγελία εργατικού ατυχήματος Συνέπειες μη κατάθεσης οικειοθελούς αποχώρησης Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών υπέρ Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ Υποχρέωση καταβολής εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε Προϋποθέσεις για ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. και απαλλαγή από τον Ο.Α.Ε.Ε Υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. και για τον κλάδο σύνταξης και για το κλάδο ασθένειας Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. κενών χρονικών διαστημάτων μετά την εγγραφή Ασφαλιστικές εισφορές μετά από την ενοποίηση Ταμείων (Τ.Ε.Β.Ε. - Τ.Α.Ε. - ΤΣΑ) και ασφάλιση Ο.Α.Ε.Ε. σε περίπτωση υπαγωγής σε δύο εκ των καταργούμενων Ταμείων. Έναρξη ασφαλιστικής σχέσεως στον Ο.Α.Ε.Ε Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε Παράλληλη ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α Παράλληλη ασφάλιση σε Τ.Ε.Β.Ε. και Τ.Α.Ε. για παλαιό ασφαλισμένο Ασφάλιση σε Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Ε.. Έναρξη - Διάρκεια - Λήξη ασφαλιστικής σχέσης Λήξη δικαιώματος εξαίρεσης κατά το άρθρο 39 Ν.2084/1992 όταν πάψουν οι προϋποθέσεις παράλληλης απασχόλησης Επιλογή φορέα ασφάλισης νέου ασφαλισμένου στον Ο.Α.Ε.Ε. και στον Ο.Γ.Α Ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. υπηκόων τρίτων χωρών Απαλλαγή νέου ασφαλισμένου από τον Ο.Α.Ε.Ε. που ασκεί παράλληλα δραστηριότητα σε χώρες της Ε.Ε Επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Ε. εταίρου Ο.Ε. που αποχωρεί Επίδομα εξάμηνης μητρότητας και συνέχιση απαλλαγής από Ο.Α.Ε.Ε Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε μέλος Ο.Ε Ασφάλιση Έλληνα μετόχου, μέλους Δ.Σ. σε Α.Ε. με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες στην αλλοδαπή Ασφάλιση μετόχου και μέλους του Δ.Σ. στον Ο.Α.Ε.Ε Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. επιχειρηματία που συμμετέχει σε Α.Ε. και Ο.Ε Ασφάλιση διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε. που εργάζεται και ως μισθωτός Ασφάλιση μελών Ε.Ε Υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. μελών Ο.Ε. που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία, καθώς και των συνταξιούχων Ασφάλιση εταίρου μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε Ασφάλιση εταίρου Ε.Π.Ε. που είναι ταυτόχρονα και υπάλληλός της Ασφάλιση ομόρρυθμου εταίρου που απασχολείται ταυτόχρονα και σε άλλη επιχείρηση Απαλλαγή ασφάλισης από Ο.Α.Ε.Ε. για μέλος συνεταιρισμού

18 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 584. Ασφάλιση μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών Ασφάλιση μελών κοινωνίας στον Ο.Α.Ε.Ε. λόγω κληρονομικού δικαιώματος Διαδικασία για την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. όσων εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας Επιλογή κύριου ταμείου ασφάλισης Ο.Γ.Α. αντί Ο.Α.Ε.Ε. από ασφαλισμένο μετά την 1/1/1993 που εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα Ασφάλιση αγροτών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα Ασφάλιση μηχανικού εγγεγραμμένου στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που ασκεί εμπορική δραστηριότητα Παράλληλη ασφάλιση μηχανικού σε Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ο.Α.Ε.Ε Δυνατότητα εκμετάλλευσης καφενείου υπαλλήλου δημοτικής επιχείρησης Ασφάλιση Ο.Α.Ε.Ε. για πωλητές λαϊκών αγορών Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. εκμεταλλευτή κινητής καντίνας Υποχρέωση ασφάλισης μουσικού παραγωγού στον Ο.Α.Ε.Ε Υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. όσων παρέχουν υπηρεσίες εκτροφής - φύλαξης - εκπαίδευσης ζώων συντροφιάς Ασφαλιστικό καθεστώς Δικηγόρων Μελών Δ.Σ. Α.Ε Ασφάλιση μελών Ε.Π.Ε. και Α.Ε. που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων μέχρι 5 ενοικιαζόμενα δωμάτια Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων μέχρι 10 ενοικιαζόμενα δωμάτια Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων πάνω από 11 ενοικιαζόμενα δωμάτια Ασφάλιση απασχολουμένων με σύμβαση έργου σε φορείς του Δημοσίου Ασφάλιση απασχολουμένων με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα Προσωρινή σύνταξη αναπηρίας χωρίς διακοπή επαγγέλματος στον Ο.Α.Ε.Ε Σύνταξη γήρατος χωρίς διακοπή επαγγέλματος Δυνατότητα συνταξιούχου Ο.Α.Ε.Ε. να γίνει μέλος Ο.Ε Υποχρέωση ασφάλισης συνταξιούχου ομόρρυθμου εταίρου που διατηρεί ποσοστό μεριδίου της Ο.Ε Συμμετοχή συνταξιούχου δασκάλου σε ομόρρυθμη εταιρεία Συνταξιοδότηση μετόχου μεταφορικής εταιρείας (Α.Ε.) Απασχόληση συνταξιούχου του Ι.Κ.Α. ως ελεύθερος επαγγελματίας Υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. συνταξιούχου λογιστή που συνεχίζει να ασκεί το επάγγελμα ως ελεύθερος επαγ γελματίας Υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. συνταξιούχου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που ασκεί εμπορική δραστηριότητα Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. συνταξιούχου του Ο.Γ.Α. που συνεχίζει το επάγγελμα σε προαιρετική περιοχή και μετά τη συνταξιοδότηση

19 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 613. Έναρξη καταβολής σύνταξης σε ασφαλισμένο του Ο.Α.Ε.Ε. που οφείλει ασφαλιστικές εισφορές Συνταξιοδότηση αυτοκινητιστών όταν υπάρχουν οφειλές στον Ο.Α.Ε.Ε Περιοχές προαιρετικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε Απαλλαγή από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. όσων ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε περιοχές προαιρετικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. - Κατηγορίες επαγγελμάτων που εξαιρούνται αν και δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε Διαδικασία υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. όσων ασκούν εμπορική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε προαιρετικές περιοχές Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. επαγγελματιών που ασκούν και αγροτική δραστηριότητα σε περιοχές προαιρετικής ασφάλισης Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. μισθωτών που ασκούν και επαγγελματική δραστηριότητα σε περιοχές προαιρετικής ασφάλισης Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. επαγγελματιών με έδρα προαιρετική περιοχή και δραστηριότητες πέραν αυτών Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. μελών Ε.Π.Ε. και Δ.Σ. Α.Ε. με έδρα σε προαιρετικές περιοχές Δυνατότητα ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. επαγγελματιών που εξαι ρέθηκαν από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε Ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. των προσώπων που εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. συνταξιούχων που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε προαιρετικές περιοχές Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. συνταξιούχων του Ο.Γ.Α. που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε προαιρετικές περιοχές Ασφάλιση προσώπων άνω των 64 ετών που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές και δεν ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α Υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. μελών Ο.Ε., που έχει έδρα σε προαιρετική περιοχή επεκτείνεται όμως η δραστηριότητα και σε υποχρεωτικές περιοχές Ασφάλιση επαγγελματία με απαλλαγή από Ο.Α.Ε.Ε. και μεταγενέστερη έναρξη δραστηριότητας σε υποχρεωτική περιοχή 446 Παράρτημα 449 Συντομογραφίες 494 Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Δέσμευση ισχύος ΣΣΕ Κανόνας της αμφιμερούς δέσμευσης των μελών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ. 1 P a g e

Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ. 1 P a g e Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 2012 1 P a g e 2 P a g e ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ.....2 3 P a g e ΒΙΒΛΙΑ Κ.Ξ.Γ., ΣΧΟΛΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ... 5 Α. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Greece Version 1.0, July 2013 Greek Version 1 Υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων 1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙ ΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010)

20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010) Ε.Κ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικό τριετές Πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών µε επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Με το τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ενδιαφερόμενος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ Αθήνα, 24-7-2012 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα 4/09/2014 Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στα χρόνια του Μνημονίων Οι μνημονιακές κυβερνήσεις επέφεραν βαρύτατα πλήγματα στους μισθούς,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα