Προγράμματα Προσανατολισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγράμματα Προσανατολισμού"

Transcript

1 Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 4 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 5 Διάρκεια Εργοδότησης 5 Συμβόλαια Απασχόλησης 5 Κατώτατος Μισθός 6 Ώρες Εργασίας 6 Ετήσια Άδεια 7 Άδεια Ασθενείας 7 Άδεια Μητρότητας 8 Γονική Άδεια 9 Άδεια για λόγους ανωτέρας βίας 9 Δημόσιες Αργίες 9 Διάκριση (Γενικά) 10 Ίση Αμοιβή για την Ίση ή Ίσης Αξίας Εργασία 10 Ίση Αμοιβή για Εργαζομένους Μερικής Απασχόλησης 10 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 11 Κοινωνικές Ασφαλίσεις 11 Τερματισμός Απασχόλησης 13 Τουριστική Βιομηχανία 15 Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης 16 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 17 ύγειά 18 Κάρτα Υγείας 18 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 21 Χρήσιμες Συμβουλές για Συνεντεύξεις 21 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 22 Συμβουλές για την ετοιμασία του βιογραφικού σημειώματος 22 EUROPASS 22 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 23 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου / Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου / Ανώτατο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο / Τμήμα Εργασίας 23 Υπηρεσία Ασύλου / Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 24 ΔΗΜΟΣΙΑ / ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 25 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 26 Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας 26 Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 27 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 27 Κέντρο Παραγωγικότητας Kύπρου 28 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Kύπρου 28 Νοσοκομεία 29 Συντεχνίες 29 Εκπαιδευτικά Κέντρα και Κρατικά Ινστιτούτα 30 Άλλες χρήσιμες επαφές οργανισμών σχετικών με τα δικαιώματα των Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας 30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19 Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας Τμήμα Εργασίας 19 EURES 19 Τοπικές Εφημερίδες 20 Συντεχνίες 20 [ 1 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 2 ]

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το εγχειρίδιο αυτό έχει σχεδιαστεί για να παράσχει κάποιες βασικές πληροφορίες στους Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας οι οποίοι δεν γνωρίζουν πολύ καλά τα δρώμενα της Κυπριακής κοινωνίας και κουλτούρας. Στόχος του εγχειριδίου είναι να βοηθήσει τους Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας να εξοικειωθούν με τα δικαιώματα τους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενταχθούν στην Κυπριακή αγορά εργασίας. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αφορούν στην Κυπριακή εργατική νομοθεσία, τρόπους εξεύρεσης εργασίας, προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος, παροχές κοινωνικής ευημερίας, θέματα υγείας, ευκαιρίες εκπαίδευσης, και άλλα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βασικές και γενικές πληροφορίες στους Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για συγκεκριμένα θέματα υπάρχουν στις αρμόδιες Κυβερνητικές Αρχές, τα στοιχεία των οποίων παραθέτονται στο τέλος του εγχειριδίου. Το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί σαν μέρος της Δράσης «Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας» στα πλαίσια του Ετήσιου Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (ΕΤΠ) για το Η Δράση υλοποιείται από το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ) ΛΤΔ σε συνεργασία με την G & D Social Lab LTD. Η δράση αποτελεί ανανέωση της δράσης που ανατέθηκε από την Υπηρεσία Ασύλου μετά από διαγωνισμό που δημοσιεύθηκε στις 30/10/2009 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων κατά 75% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 25%. Η εργατική νομοθεσία για τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες και τα άτομα με συμπληρωματική προστασία, διαφέρει ανάλογα με το καθεστώς του κάθε ατόμου και τη διάρκεια παραμονής του στην Κύπρο, ως εξής: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Με βάση τη νομοθεσία, κάποιος που αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας σύμφωνα με τον περί Προσφύγων Νόμο, απολαμβάνει ίσα δικαιώματα με τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά την άσκηση μισθωτής επαγγελματικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι πρόσφυγες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά, χωρίς κανένα περιορισμό σχετικά με τους τομείς απασχόλησης που επιλέγουν, και συνεπώς δεν απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας (έγκριση και σφράγισμα συμβολαίου εργασίας μεταξύ εργοδότη και αναγνωρισμένου πρόσφυγα). ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ένα άτομο που κατέχει το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, έχει το δικαίωμα να απασχοληθεί σε συγκεκριμένους τομείς εργασίας / επαγγέλματα και με βάση τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για το κάθε επάγγελμα. Για την περίοδο μέχρι να περάσουν 12 μήνες από την μέρα της παραχώρησης του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας, ένα άτομο μπορεί να εργοδοτηθεί στους ακόλουθους τομείς (απαραίτητο συμβόλαιο εργασίας που θα σφραγίζεται από το Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας, χωρίς να απαιτείται έγκριση από το Τμήμα Εργασίας): 1. Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία: Εργάτες Γεωργίας, κτηνοτροφίας, Αλιείας 2. Μεταποίηση: Εργάτες παραγωγής ζωοτροφών 3. Διαχείριση αποβλήτων: Εργάτες αποχετεύσεων και επεξεργασίας λυμάτων, Εργάτες συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων και σκυβάλων, Εργάτες ανακύκλωσης, εργάτες επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων και υποπροϊόντων σφαγείου 4. Εμπόριο Επισκευές: Εργάτες σταθμών βενζίνης πλυντηρίων αυτοκινήτων, Αχθοφόροι χονδρικού εμπορίου 5. Άλλες δραστηριότητες: Εργάτες Καθαρισμού κτιρίων και εξωτερικών χώρων, Διανομείς διαφημιστικού / ενημερωτικού υλικού. Διανομείς έτοιμου φαγητού Μετά που έχει συμπληρωθεί ο πρώτος χρόνος από την αναγνώριση του καθεστώτος με συμπληρωματική προστασία το άτομο έχει τα ίδια δικαιώματα στην εργασία που έχει και ένας αναγνωρισμένος πρόσφυγας, το οποίο σημαίνει ότι απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά την εξάσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός όσον αφορά τον τομέα απασχόλησης και ούτε χρειάζονται οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση από το Τμήμα Εργασίας, ούτε σφράγισμα συμβολαίου μεταξύ του εργοδότη και του ατόμου με συμπληρωματική προστασία. [ 3 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 4 ]

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η συγκεκριμένη νομοθεσία αφορά αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες και άτομα που έχουν αναγνωριστεί με το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας για περισσότερο από ένα χρόνο. Η νομοθεσία παρέχει πρόνοιες για συγκεκριμένα θέματα, όπως περίοδο προειδοποίησης σε περίπτωση αποχώρησης, περιόδους δοκιμασίας, ετήσια άδεια και άλλα. Η νομοθεσία θέτει κάποια κατώτατα όρια και κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες πρέπει να τηρούνται. Σε περιπτώσεις όπου ο νόμος καθορίζει τα κατώτατα επίπεδα μπορεί να επιτρέψει στον εργοδότη για να καθορίσει ορισμένους όρους κατά τρόπο που μπορεί να θεωρήσει καταλληλότερο. Για παράδειγμα, ο νόμος επιτρέπει μια περίοδο δοκιμασίας έξι μηνών που μπορούν να επεκταθούν από τον εργοδότη σε ορισμένες περιστάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων οι διατάξεις του νόμου που αφορούν την παράνομη απόλυση όπως, παραδείγματος χάριν, η ανάγκη να καθιερωθούν οι νόμιμοι λόγοι και να παρασχεθεί η ελάχιστη νομική ειδοποίηση, δεν ισχύουν. Διάρκεια Εργοδότησης Οι συμβάσεις απασχόλησης στη Κύπρο μπορούν να είναι καθορισμένης διάρκειας ή απεριόριστης διάρκειας. Κατά γενικό κανόνα, η απασχόληση στο πλαίσιο μιας καθορισμένης διάρκειας σύμβασης θεωρείται ως αυτόματα (και σύμφωνα με το νόμο) λήξαν όταν η συγκεκριμένη σύμβαση λήξει. Για Κυπρίους, τους υπηκόους της ΕΕ και για οποιοδήποτε που μπορεί νόμιμα να εργαστεί στη Κύπρο χωρίς μια άδεια εργασίας, δεν υπάρχει καμία νομική απαίτηση για γραπτές συμβάσεις ή όρους εργασίας. Εντούτοις, ο νόμος επιβάλλει υποχρέωση στον εργοδότη να ενημερώνει τον υπάλληλο για τους όρους απασχόλησής του μέσα σε 1 μήνα, το αργότερο, από την έναρξη της απασχόλησής του. ε) Η διάρκεια οποιασδήποτε ετήσιας άδειας στην οποία ο υπάλληλος έχει δικαίωμα, καθώς επίσης και ο τρόπος και ο χρόνος που μπορεί να ληφθεί, στ) Οι περίοδοι ειδοποίησης που πρέπει να τηρηθούν από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο σε περίπτωση λήξης της απασχόλησης, είτε από τη συγκατάθεση είτε μονομερώς, ζ) Όλοι οι τύποι μισθών / αποδοχών στους οποίους ο υπάλληλος μπορεί να έχει το δικαίωμα και το χρονικό πρόγραμμα για την πληρωμή τους, η) Η συνηθισμένη διάρκεια της καθημερινής ή εβδομαδιαίας απασχόλησής του, θ) Αναφορά σε οποιεσδήποτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που κυβερνούν τους όρους ή/και τις διατάξεις της εργοδότησης του εργοδοτούμενου. Κατώτατος Μισθός Οι ελάχιστες μηνιαίες αποδοχές εξαρτώνται από το επάγγελμα (π.χ. οικοδομική βιομηχανία, βοηθοί καταστημάτων, φρουροί ασφάλειας, πρατήρια καυσίμων, αγροκτήματα, κ.λ.π.) και καθορίζονται από το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου την 1η Απριλίου κάθε έτους. Υπάρχουν 20 διαφορετικοί τομείς που έχουν τους διαφορετικούς ελάχιστους μισθούς και ώρες απασχόλησης. Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (δείτε τα στοιχεία επαφής στο τέλος αυτού του εγχειριδίου) μπορεί να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον ελάχιστο μισθό για κάθε τομέα. υπάλληλο. Εάν ο υπάλληλος συμφωνεί να εργαστεί περισσότερο από αυτός, ο εργοδότης πρέπει να τηρεί ενημερωμένα αρχεία αυτή της εργασίας και να έχει αυτά τα αρχεία διαθέσιμα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Ένας υπάλληλος έχει δικαίωμα σε τουλάχιστον έντεκα συνεχείς ώρες του υπολοίπου κάθε ημέρας (σε εικοσιτέσσερις ώρες) και τουλάχιστον εικοσιτέσσερις συνεχείς ώρες του υπολοίπου κάθε εβδομάδας. Νυχτερινοί Εργαζόμενοι Η νυχτερινή εργασία περιλαμβάνει την εργασία που αρχίζει στις 23:00 και που τελειώνει στις 06:00 της επόμενης ημέρας. Για να θεωρείται κάποιος νυχτερινός εργαζόμενος, πρέπει να απασχοληθεί τουλάχιστον τρεις ώρες του καθημερινού χρόνου απασχόλησής του κατά τη διάρκεια της νύχτας, ή είναι πιθανό να εργαστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας για τουλάχιστον 726 ώρες του ετήσιου χρόνου απασχόλησής του. Οι νυχτερινοί εργάτες δεν πρέπει, κατά μέσον όρο, να υπερβαίνουν τις οκτώ ώρες απασχόλησης ανά ημέρα, εντός μιας περιόδου ενός μήνα ή εντός Οι καθορισμένης διάρκειας συμβάσεις πρέπει να οποιασδήποτε άλλης περιόδου καθορίζεται σε μια είναι γνήσιες και να μην χρησιμοποιηθούν ως μέσο σύμβαση. Η εργασία των νυχτερινών εργατών που στέρησης ενός υπαλλήλου από τα οφέλη που αντιμετωπίζουν κινδύνους, σωματική ή νοητική παρέχονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις Οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στη πίεση και ένταση δεν πρέπει να υπερβούν τις οκτώ ανοικτές όρων συμβάσεις. σύμβαση απασχόλησης, στην επιστολή του ώρες. διορισμού, ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, που Συμβόλαια Απασχόλησης υπογράφεται από τον εργοδότη είναι τουλάχιστον Εργαζόμενοι σε Ορυχεία/Μεταλλεία και Εργάτες Ώρες Εργασίας Εξαγωγής Μετάλλων Οι συμβάσεις της απασχόλησης μπορούν να οι εξής: Ο χρόνος απασχόλησης σε οποιαδήποτε εβδομάδα Κάθε άτομο που εργάζεται μόνιμα ή προσωρινά συναφθούν προφορικά ή εγγράφως μεταξύ του α) Πληροφορίες για την ταυτότητα των δεν μπορεί να υπερβεί 48 ώρες κατά μέσον σε μια εργασία εξαγωγής μετάλλων, εκτός από εργοδότη και του εργαζομένου. Συνήθως, για δύο μερών, όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Η τους διευθυντές και διοικητικό προσωπικό που δεν ανώτερες θέσεις οι συμβάσεις συντάσσονται και β) Η θέση εργασίας και η καταχωρημένη περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό του μέσου εκτελούν χειρωνακτικές εργασίες και άτομα που υπογράφονται και από τους δύο. Οποιοιδήποτε διεύθυνση της επιχείρησης ή η διεύθυνση εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης τίθεται για εργάζονται στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας του υπήκοοι τρίτων χωρών που χρειάζονται άδεια κατοικίας του εργοδότη, μία περίοδο 4 μηνών. Εάν ένας εργοδότης ζητά ορυχείου / μεταλλουργείου, πρέπει να εργάζεται: εργασίας για να εξασκήσουν οικονομική γ) Η θέση ή η ειδίκευση του υπαλλήλου, της από έναν υπάλληλο να εργαστεί περισσότερο από το μέγιστο 40 ώρες την εβδομάδα ή 8 ώρες δραστηριότητα στην Κύπρο πρέπει να έχουν μια τάξης του, της φύσης των καθηκόντων του, 48 ώρες κατά μέσον όρο (κατά τη διάρκεια της καθημερινά εάν εργάζεται κάτω από την σύμβαση της απασχόλησης, υπογραμμένη και από καθώς επίσης και του σκοπού της περιόδου αναφοράς 4 μηνών), αυτό είναι μόνο επιφάνεια της γης τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σφραγισμένη από απασχόλησής του/της, δυνατό εάν ο υπάλληλος δίνει τη συγκατάθεσή το μέγιστο 44 ώρες την εβδομάδα ή 8 ώρες το Τμήμα Εργασίας. δ) Η ημερομηνία της έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης απασχόλησης και της του. Η άρνηση να εργαστεί περισσότερο από καθημερινά εάν εργάζεται πάνω από την προσδοκώμενης διάρκειάς του εάν αυτό είναι 48 ώρες στο μέσο όρο δεν πρέπει να έχει επιφάνεια της γης ή σαν εργάτης εξαγωγής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες για τον μετάλλων [ 5 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 6 ]

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ετήσια Άδεια Η νομοθεσία προνοεί 20 εργάσιμες ημέρες άδειας για τους υπαλλήλους σε μια πενθήμερη εβδομάδα και 24 εργάσιμες ημέρες για τους υπαλλήλους σε μια έξι ημερών εβδομάδα. Η σύμβαση ή η συμφωνία απασχόλησης μπορεί να παρέχει περισσότερες ημέρες πληρωμένης άδειας. Οι διαδικασίες για την έγκριση της άδειας από τον εργοδότη ποικίλλουν μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά συνήθως απαιτείται έγκαιρη προειδοποίηση. Το δικαίωμα σε άδεια πληρώνεται, είτε από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είτε από τον εργοδότη. Ένας εργοδότης μπορεί να επιλέξει να πληρώσει την ετήσια άδεια των υπαλλήλων. Όσον αφορά στην πληρωμή από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάρχει προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον 9 διαδοχικές άδειες μέσα σε εκείνο το έτος. Η ετήσια άδεια μπορεί να πληρωθεί μόνο στην περίπτωση τερματισμού της εργοδότησης. Άδεια Ασθενείας Βάσει της Κυπριακής νομοθεσίας δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τον εργοδότη να πληρώσει την άδεια ασθενείας. Η άδεια ασθενείας καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου μέσω των συλλογικών ή μεμονωμένων συμφωνιών. Όταν ένας εργοδότης δεν δεσμεύεται για την πληρωμή της άδειας ασθενείας οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα στο επίδομα ασθένειας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένους όρους. Ένας υπάλληλος έχει δικαίωμα για να πληρωθεί επίδομα ασθενείας για οποιαδήποτε περίοδο πάνω από τρεις ημέρες κατά τις οποίες είναι ανίκανος να εργαστεί. Ο μέγιστος αριθμός ημερών για τον οποίο πληρώνεται άδεια ασθενείας είναι 156 ημέρες, η οποία μπορεί να επεκταθεί υπό ορισμένες συνθήκες όπου η ανικανότητα δεν είναι μόνιμης φύσης. Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας, για τους υπαλλήλους ξενοδοχείων με υπηρεσία μεταξύ 6 μηνών και 3 ετών, η άδειας ασθενείας μπορεί να είναι 15 ημέρες και για εκείνους με υπηρεσία περισσότερη από 3 έτη είναι 24 ημέρες. Για τους υπαλλήλους τομέα εστιάσεως (catering) με υπηρεσία μεταξύ 6 μηνών και 3 ετών, η άδεια ασθενείας μπορεί να είναι 10 ημέρες και για εκείνους με υπηρεσία περισσότερη από 3 έτη είναι 18 ημέρες. Άδεια Μητρότητας Οι εργαζόμενες μητέρες μπορούν να λάβουν δεκαοχτώ (18) εβδομάδες πληρωμένης άδειας μητρότητας, εκ των οποίων οι εννέα (9) πρέπει να ληφθούν στην περίοδο η οποία αρχίζει τη δεύτερη εβδομάδα πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού. Το δικαίωμα στην άδεια μητρότητας ορίζεται με την παρουσίαση πιστοποιητικού από έναν εγγραμμένο γιατρό ότι αναμένει τον τοκετό και την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. Μόλις μια γυναίκα ενημερώσει τον εργοδότη της ότι είναι έγκυος, ο εργοδότης της δεν μπορεί να τερματίσει την εργοδότηση της έως ότου το μωρό φτάσει στην ηλικία 9 μηνών (πέντε μήνες αφότου λήγει η άδεια μητρότητας)*. Κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, η υπάλληλος λαμβάνει επίδομα μητρότητας από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας της, η εργαζόμενη γυναίκα θα λάβει επίδομα μητρότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία. Η άδεια μητρότητας, όπου υπάρχει μια συλλογική σύμβαση εργασίας, συμπληρώνεται από τον εργοδότη, για τόσες εβδομάδες όσες προνοεί και η συλλογική σύμβαση εργασίας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο εργοδότης μπορεί να τερματίσει δικαιολογημένα την εργοδότηση της εγκύου εργαζόμενης μόνο σε τρεις περιπτώσεις: α) Εάν διαπράξει ένα σοβαρό λάθος ή εάν η συμπεριφορά της είναι τέτοια που δικαιολογεί τη λήξη της απασχόλησής της β) Εάν η επιχείρηση που υιοθετεί εργάζεται κλείσει, ή γ) Εάν απασχολήθηκε με σύμβαση συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, οπότε σ' αυτή την περίπτωση όταν λήγει η σύμβασή της ο εργοδότης μπορεί να τερματίσει τις υπηρεσίες της. Η νομοθεσία δίνει στις εργαζόμενες γυναίκες το δικαίωμα να παίρνει μια ώρα άδεια από την εργασία της για εννέα μήνες μετά που γέννησε, χωρίς να αποκόπτεται οποιοδήποτε εισόδημα για να φροντίσει και / ή να θηλάσει το παιδί της. Η εργαζόμενη γυναίκα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα με τρεις διαφορετικούς τρόπους, σε συμφωνία με τον εργοδότη της: Να πηγαίνει στη δουλειά της μια ώρα αργοπορημένη Να φεύγει από τη δουλειά της μια ώρα νωρίτερα Να διακόπτει την εργασία της για μια ώρα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η άδεια μητρότητας δεν επηρεάζει τη θέση της γυναίκας ή το δικαίωμα της σε προαγωγή ή αύξηση του μισθού της. [ 7 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 8 ]

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Γονική Άδεια Ένας γονέας που έχει εργαστεί για έναν εργοδότη για περισσότερο από 6 μήνες έχει δικαίωμα στη γονική άδεια (13 εβδομάδες έως ότου το παιδί γίνεται 12 χρονών, από μια μέχρι 4 εβδομάδες ετησίως). Σε περίπτωση φυσικών γονέων η γονική άδεια λαμβάνεται μετά από τη λήξη της άδειας μητρότητας και προτού να φθάσει το παιδί στην ηλικία των έξι χρονών. Σε περίπτωση υιοθεσίας η γονική άδεια λαμβάνεται μετά από τη λήξη της άδειας μητρότητας και μέσα στα έξι έτη από την ημερομηνία της υιοθέτησης του παιδιού, υπό τον όρο ότι το παιδί δεν είναι πάνω από 12 χρονών. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος για να ειδοποιήσει τον εργοδότη γραπτώς για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της γονικής άδειας, τουλάχιστον πέντε εβδομάδες πριν από τη γονική άδεια. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναβάλει τη χορήγηση της γονικής άδειας για δικαιολογήσιμους λόγους σχετικούς με τις δραστηριότητες του υπαλλήλου που αιτείται. Για παράδειγμα, όταν η εργασία είναι εποχιακή, όταν δεν μπορεί μια αντικατάσταση του υπαλλήλου να βρεθεί εντός της περιόδου ειδοποίησης, όταν υποβάλουν αίτηση πολλοί υπάλληλοι επίσης για τη γονική άδεια συγχρόνως. Άδεια για λόγους ανωτέρας βίας Ο υπάλληλος έχει δικαίωμα στην απλήρωτη άδεια 7 ημερών το χρόνο για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με οικογενειακούς λόγους σε σχέση με ασθένεια ή ατύχημα των εξαρτώμενων του και που απαιτούν την άμεση παρουσία του υπαλλήλου. Τέτοια άδεια μπορεί να χορηγηθεί είτε μερικώς είτε συνολικά. Οι υπάλληλοι πρέπει να ενημερώσουν ότι προτίθενται να πάρουν άδεια όσο πιο σύντομα γίνεται. Δημόσιες Αργίες Οι πιο κάτω είναι οι πιο κοινές δημόσιες αργίες στην Κύπρο. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι σε συγκεκριμένους τομείς απασχόλησης, όπως τα καταστήματα και τα ξενοδοχεία, οι δημόσιες αργίες μπορεί να διαφέρουν. 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου Επιφάνεια 25 Μαρτίου Εθνική Εορτή 1 Απριλίου Εθνική Εορτή 1 Μαΐου Πρωτομαγιά 15 Αυγούστου Κοίμηση Θεοτόκου 1 Οκτώβρη Ανεξαρτησία της Κύπρου 28 Οκτώβρη Εθνική Εορτή 25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα 26 Δεκεμβρίου Καθαρά Δευτέρα Μεγάλη Παρασκευή Μεγάλο Σάββατο Κυριακή του Πάσχα Δευτέρα του Πάσχα Αγίου Πνεύματος Διάκριση (Γενικά) Στο πλαίσιο της Συνθήκης σχετικά με τη Διάκριση, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει καθορίζει ότι απαγορεύεται: α) Κάθε διάκριση, εξαίρεση ή προτίμηση που βασίζεται σε θέματα σχετικά με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την εθνική προέλευση ή το κοινωνικό υπόβαθρο, και το οποίο οδηγεί στην αποβολή ή τη μείωση της αρχής της ισότητας της ευκαιρίας ή της μεταχείρισης σε σχέση με το επάγγελμα, και β) Οποιαδήποτε εξαίρεση ή προτίμηση διάκρισης που μπορεί να οδηγήσεις στην αποβολή ή τη μείωση της αρχής της ισότητας των ευκαιριών ή της μεταχείρισης σε σχέση με το επάγγελμα, όπως αυτό μπορεί να καθοριστεί κατά διαστήματα από το κράτος, μετά από διαβουλεύσεις με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις απασχόλησης και εργοδοτών ή άλλα αρμόδια όργανα. Η διάκριση, η εξαίρεση ή η προτίμηση σε σχέση με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, που είναι βασισμένο στις ανάγκες εκείνου του συγκεκριμένου επαγγέλματος δεν θεωρούνται μεροληπτικές. Η ίση μεταχείριση είναι μια νομική υποχρέωση κάθε εργοδότη βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Αυτό ισχύει για τους πλήρους απασχόλησης καθώς επίσης και μερικής απασχόλησης υπαλλήλους. Ίση Αμοιβή για την Ίση ή Ίσης Αξίας Εργασία Η νομοθεσία επιβάλλει στον εργοδότη την υποχρέωση να παρέχει στους υπαλλήλους του ίση πληρωμή για όμοια εργασία ανεξάρτητα από το φύλο. Όπου ένα σύστημα της επαγγελματικής ταξινόμησης εφαρμόζεται για σκοπούς του καθορισμού πληρωμής, αυτό το σύστημα πρέπει να βασιστεί στα κοινά κριτήρια εφαρμόσιμα σε όλους τους υπαλλήλους με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οποιεσδήποτε διακρίσεις λόγω φύλου καταργούνται. Η σύγκριση γίνεται μεταξύ υπαλλήλων που έχουν απασχοληθεί από τον ίδιο εργοδότη ή από τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον ίδιο εργοδότη κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ή μελλοντικών ετών. Ίση Αμοιβή για Εργαζομένους Μερικής Απασχόλησης Η ίση μεταχείριση στην υποχρέωση εργασίας ισχύει για τους πλήρους απασχόλησης καθώς επίσης και μερικής απασχόλησης υπαλλήλους. Όπου ο υπάλληλος είναι μερικής απασχόλησης υπάλληλος, μόνιμος ή προσωρινός, ο σκοπός της νομοθεσίας είναι να εξασφαλίζει ότι απολαύει αναλογικά ίσα δικαιώματα με τους πλήρους απασχόλησης υπαλλήλους. Η αρχή της αναλογικότητας απαιτεί ότι ένας συγκρίσιμος μερικής απασχόλησης υπάλληλος έχει δικαίωμα σε τέτοιο μισθό ή άλλα οφέλη αναλογικά προς τον αριθμό εβδομαδιαίων ωρών απασχόλησης, έναντι του αριθμού ωρών απασχόλησης του αντίστοιχου συγκρίσιμου πλήρους απασχόλησης υπαλλήλου. [ 9 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 10 ]

7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Γενικά, υπάρχει μια νομική υποχρέωση σε κάθε εργοδότη να εξασφαλίζει ασφάλεια, υγεία και ευημερία στην εργασία για όλους του υπαλλήλους του. Επιπλέον, τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι έχουν συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις σε σχέση με τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο που πρέπει να ακολουθούνται. Υπάρχει μια γενική νομική υποχρέωση για τους εργοδότες να εξασφαλίσουν ότι σε κάθε υπάλληλο παρέχεται η απαραίτητη και ικανοποιητική κατάρτιση στο θέμα Ασφαλείας και Υγεία, ειδικά υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με τη συγκεκριμένα θέση ή τα καθήκοντα εργασίας του. Κοινωνικές Ασφαλίσεις Γενικές Υποχρεώσεις Η νομοθεσία επιβάλλει στους εργοδότες την υποχρέωση να εγγράφονται με το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι Κύπριοι υπήκοοι ή οι υπήκοοι της ΕΕ που διαμένουν και εργάζονται στη Κύπρο έχουν μια γενική υποχρέωση να εγγραφούν με τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Η εγγραφή και οι συνεισφορές των Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υποχρεωτικές σε σχέση με την απασχόληση οποιουδήποτε ατόμου στο πλαίσιο μιας σύμβασης απασχόλησης στη Κύπρο από έναν Κύπριο εργοδότη. Αυτό ισχύει επίσης και για μη-κυπρίους που εργάζονται στη Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των ατόμων με συμπληρωματική προστασία. Οι συνεισφορές στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων των υπαλλήλων και των αυτοτελώς εργαζόμενων είναι 17.9% του μεικτού εισοδήματος. Για τους υπαλλήλους, η συνεισφορά καταβάλλεται από τον εργοδότη που αφαιρεί 6.8% του εισοδήματος του υπαλλήλου και πληρώνει 6.8% ο ίδιος, ενώ το υπόλοιπο 4.3% πληρώνεται από το κράτος. Κάποια από τα οφέλη που έχουν τα άτομα που είναι κοινωνικά ασφαλισμένα, και οι προϋποθέσεις για να ισχύουν αυτά, είναι τα ακόλουθα: Παροχή 1. Βοήθημα Γάμου 2. Βοήθημα Τοκετού 3. Βοήθημα Κηδείας 4. Επίδομα Μητρότητας 5. Επίδομα Ασθενείας 6. Επίδομα Ανεργίας 7. Σύνταξη Ανικανότητας Δικαιούχος Και οι δύο σύζυγοι, μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι με βάση τις εισφορές ενός από τους δύο Μητέρα με βάση τις δικές της εισφορές ή του συζύγου της, που να είναι μισθωτός/ή, αυτοτελώς εργαζόμενος/ή, και προαιρετικά ασφαλισμένος/ή Μισθωτή, αυτοτελώς εργαζόμενοι, και προαιρετικά ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι Γυναίκες μισθωτές, αυτοτελώς εργαζόμενες και προαιρετικά ασφαλισμένες στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό Μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό Μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό Μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό Προϋποθέσεις α) Γάμος, β) Εισφορές 26 εβδομάδων πριν από το γάμο, γ) 20 φορές το εβδομαδιαίο ποσό του ασφαλιστέου εισοδήματος, πραγματικό ή πιστωμένο στο προηγούμενο έτος α) Γέννηση παιδιού, β) Εισφορές 26 εβδομάδων από την μητέρα ή το σύζυγό της πριν τη γέννηση του παιδιού, γ) 20 φορές το εβδομαδιαίο ποσό του ασφαλιστέου εισοδήματος, πραγματικό ή πιστωμένο στο προηγούμενο έτος α) Εισφορές 26 εβδομάδες πριν το θάνατο, β) 20 φορές το εβδομαδιαίο ποσό του ασφαλιστέου εισοδήματος, πραγματικό ή πιστωμένο στο προηγούμενο έτος a) Εισφορές 26 εβδομάδων στο ασφαλιστέο εισόδημα, β) 20 φορές το εβδομαδιαίο ποσό του ασφαλιστέου εισοδήματος, πραγματικό ή πιστωμένο στο προηγούμενο έτος α) Δεν πρέπει να εργάζεται λόγω ασθενείας, β) Εισφορές 26 εβδομάδων στο ασφαλιστέο εισόδημα, γ) 20 φορές το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού ασφαλιστέου εισοδήματος, πραγματικό ή πιστωμένο στο προηγούμενο έτος α) Πρέπει να είναι άνεργος και ικανός για εργασία, β) Εισφορές 26 εβδομάδων στο ποσό του ασφαλιστέου εισοδήματος, γ) 20 φορές το εβδομαδιαίο ποσό του ασφαλιστέου εισοδήματος α) Ανίκανος για εργασία για 156 ημέρες στην ίδια περίοδο, β) 156 φορές το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού ασφαλιστέου εισοδήματος, γ)ένας εβδομαδιαίο μέσος όρος του πραγματικού και πιστωμένου εισοδήματος, ίσο με το ¼ του εβδομαδιαίου ποσού του ασφαλιστέου εισοδήματος, δ) 20 φορές το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού ασφαλιστέου εισοδήματος α) Ανίκανος για εργασία λόγω εργατικού ατυχήματος ή ασθένειας, β) Να μην λαμβάνει πλήρης απολαβές από τον εργοδότη για το διάστημα που δεν εργάζεται 8. Επίδομα σωματικής βλάβης Εργαζόμενοι / Μισθωτοί 9. Επίδομα αναπηρίας μετά από εργατικό ατύχημα ή ασθένεια α) Σύνταξη αναπηρίας, β) Επίδομα αναπηρίας Εργαζόμενοι / Μισθωτοί Η σύνταξη ανικανότητας δίνεται όταν ο βαθμός ανικανότητας είναι περισσότερο από 20%. Το επίδομα ανικανότητας δίνεται όταν ο βαθμός ανικανότητας είναι μεταξύ 10% και 19%. [ 11 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 12 ]

8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τερματισμός Απασχόλησης Οι βασικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας αφορούν τους λόγους για τους οποίους μια απόλυση μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, την περίοδο προειδοποίησης του εργοδότη, τους λόγους για τους οποίους ένας υπάλληλος μπορεί να απολυθεί και το ποσό αποζημίωσης και πλεονασμού που ένας υπάλληλος δικαιούται.. Η εργατική νομοθεσία προστατεύει οποιοδήποτε υπάλληλο που απασχολείται για μια περίοδο περισσότερων από 26 εβδομάδων ή μετά που έχει περάσει η συμφωνηθείσα δοκιμαστική περίοδος (αυτό μπορεί να είναι για μια περίοδο εβδομάδων). Λόγοι για το νόμιμο τερματισμό της απασχόλησης (το άτομο που έχει απολυθεί δεν λαμβάνει την αποζημίωση): α) ο υπάλληλος δεν εκτελεί τα καθήκοντά του με εύλογα ικανοποιητικό τρόπο (εκτός από περιόδους ασθενείας, ατυχήματος ή μητρότητας) β) ο υπάλληλος έχει βγει πλεονάζον γ) ο τερματισμός οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, πόλεμο, πραξικόπημα, πολιτικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές, ή φωτιά που δεν οφείλεται σε αμέλεια ή εθελοντικές πράξεις του εργοδότη δ) λήξη σύμβασης ή αφυπηρέτηση του εργοδοτούμενου ε) ο υπάλληλος συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δικαιολογείται η απόλυση χωρίς προειδοποίηση φ) ο υπάλληλος έχει διαπράξει ένα σοβαρό παράπτωμα, πειθαρχικό ή ποινικό έγκλημα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του, έχει επιδείξει ανάρμοστη ή άσεμνη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του ή έχει παραβιάσει επανειλημμένα ή έχει αγνοήσει τους κανονισμούς της εργασίας. Η απόλυση για οποιοδήποτε λόγο που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από έναν ή περισσότερους εκ των ανωτέρω λόγων θα θεωρηθεί παράνομος από το δικαστήριο της Κύπρου και θα δώσει αφορμή για δικαίωμα σε αποζημίωση. Το βάρος της απόδειξης, που από το νόμο είναι υποχρέωση του εργοδότη, δείχνει ότι ουσιαστικά οποιαδήποτε απόλυση κρίνεται παράνομη εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί το αντίθετο. Οποιοδήποτε άλλο περιστατικό απόλυσης είναι πιθανό να θεωρηθεί από τα δικαστήρια παράνομο. Περίοδος Προειδοποίησης για Τερματισμό Απασχόλησης Ο υπάλληλος έχει δικαίωμα σε προειδοποίηση όταν πρόκειται να απολυθεί, σύμφωνα με την περίοδο υπηρεσίας του: α) 26 με 52 εβδομάδες συνεχούς εργοδότησης: μια εβδομάδα νωρίτερα β) 52 με 104 εβδομάδες συνεχούς εργοδότησης: δύο εβδομάδες νωρίτερα γ) 104 με 156 εβδομάδες συνεχούς εργοδότησης: τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα δ) 157 με 311 εβδομάδες συνεχούς εργοδότησης: τέσσερις εβδομάδες για τις πρώτες 156 εβδομάδες και κατόπιν μια επιπρόσθετη εβδομάδα για κάθε 52 εβδομάδες ε) 312 ή περισσότερες εβδομάδες συνεχούς εργοδότησης: οκτώ εβδομάδες νωρίτερα Η περίοδος προειδοποίησης μπορεί να επεκταθεί με συμφωνία πάνω από το ορισμένο νομικό ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης που δίνει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης σε έναν υπάλληλο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τον υπάλληλο να δεχτεί πληρωμή αντί της ειδοποίησης. Όσον αφορά έναν μισθωτό, τέτοια πληρωμή πρέπει να καλύψει τους μισθούς του, αναλογικά, για την περίοδο της ειδοποίησης. Περίοδος Προειδοποίησης από τον Εργοδοτούμενο Όταν ένας εργοδοτούμενος αποφασίζει να αποχωρήσει από την εργασία του, θα πρέπει να δώσει προειδοποίηση στον εργοδότη του ως εξής: α) Λιγότερο από 26 εβδομάδες συνεχούς εργοδότησης: Δεν απαιτείται β) 26 με 52 εβδομάδες συνεχούς εργοδότησης: μια εβδομάδα νωρίτερα γ) 52 με 260 εβδομάδες συνεχούς εργοδότησης: δύο εβδομάδες νωρίτερα δ) Περισσότερες από 261 εβδομάδες συνεχούς εργοδότησης: τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Η περίοδος προειδοποίησης μπορεί να αυξηθεί με συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του εργοδοτούμενου. Οι νομικές διατάξεις σχετικά με τον πλεονασμό «Πλεονασμός» ορίζεται ως η λήξη της απασχόλησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ο εργοδότης έχει διακόψει ή σκοπεύει να διακόψει την επιχείρηση στην οποία ο υπάλληλος απασχολείται (β) Ο εργοδότης έχει διακόψει ή σκοπεύει να διακόψει την επιχείρηση στην περιοχή όπου ο υπάλληλος εργάζεται, εκτός αν θεωρείται λογικό ότι ο υπάλληλος θα εργαστεί στη νέα περιοχή στην οποία ο εργοδότης λειτουργεί ακόμη την επιχείρηση του (γ) Για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης: (i) Εκσυγχρονισμός, μηχανοποίηση/ αυτοματοποίηση ή αλλαγές στην παραγωγή ή τις μεθόδους οργάνωσης της επιχείρησης, με συνέπεια τη μείωση του προσωπικού (ii) Αλλαγές στα προϊόντα ή τις μεθόδους παραγωγής ή τα απαραίτητα προσόντα των υπαλλήλων (iii) Κλείσιμο τμημάτων (iv) Δυσκολίες στην τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά ή πιστωτικές δυσκολίες (v) Έλλειψη παραγγελιών ή πρώτων υλών (vi) Σπανιότητα των μέσων της παραγωγής (vii) Μείωση όγκου εργασιών Σύμφωνα με τη νομοθεσία όσον αφορά στον πλεονασμό, ο υπάλληλος που έχει απασχοληθεί για μια συνεχή περίοδο 104 εβδομάδων στον ίδιο εργοδότη έχει δικαίωμα στην πληρωμή από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδοποίηση για τερματισμό της απασχόλησης πρέπει επίσης να δοθεί στον υπάλληλο, η ελάχιστη περίοδος της οποίας καθορίζεται από την περίοδο συνεχούς απασχόλησής του με τον εργοδότη (δείτε πιο πάνω). Νόμιμη Αποζημίωση για την Παράνομη Απόλυση Ένας υπάλληλος που έχει απολυθεί παράνομα έχει δικαίωμα στην αποζημίωση που υπολογίζεται σύμφωνα με την περίοδο συνεχούς απασχόλησης με τον εργοδότη. Για παράδειγμα, πριν από την απόλυση ο υπάλληλος έχει απασχοληθεί για μια συνεχή περίοδο μέχρι τέσσερα χρόνια. Αυτός ο υπάλληλος έχει δικαίωμα στις αμοιβές δύο εβδομάδων για κάθε περίοδο 52 εβδομάδων, και ούτω καθεξής. Το δικαίωμα στη νόμιμη αποζημίωση θα είναι πρόσθετο σε οποιεσδήποτε συμβατικές εξουσιοδοτήσεις και οποιαδήποτε νομική περίοδο ειδοποίησης που μπορούν να ισχύσουν σε οποιαδήποτε δεδομένη περίπτωση. [ 13 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 14 ]

9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τουριστική Βιομηχανία Ωράριο Εργασίας: οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 48, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Οι μέγιστες καθημερινές ώρες απασχόλησης για τους υπαλλήλους ξενοδοχείων είναι 8 και μπορούν να κατανεμηθούν σε μια χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει 13 ώρες. Για τους υπαλλήλους τομέα εστιάσεως, οι ώρες απασχόλησης δεν πρέπει να υπερβούν 8 ώρες καθημερινά με μέγιστη διακοπή (2 βάρδιες). Υπερωρίες: για τους υπαλλήλους ξενοδοχείων οι υπερωρίες είναι μέχρι 9 ώρες την εβδομάδα και για τον τομέα εστιάσεως οι υπάλληλοι είναι μέχρι 8 ώρες την εβδομάδα. Και στις δύο περιπτώσεις, το ελάχιστο ωριαίο ποσοστό υπερωριών πρέπει να είναι 1:1,5. Χρέωση υπηρεσιών: κάθε ξενοδοχείο ή εργοδότης τομέα εστιάσεως χρεώνει 10% για την παροχή υπηρεσιών στους λογαριασμούς των πελατών, εκτός από την περίπτωση ορισμένων αγαθών και υπηρεσίες. Η συνολική χρέωση υπηρεσιών διανέμεται μεταξύ των υπαλλήλων κάθε μήνα. Επίδειξη καταλόγου και πίνακα: κάθε εργοδότης στον ξενοδοχειακό τομέα ή στον τομέα εστιάσεως είναι υποχρεωμένος να έχει στο χώρο εργασίας ένα κατάλογο των υπαλλήλων με το αντίστοιχο επάγγελμά τους, ένα πίνακα με τις καθημερινές ώρες απασχόλησης, την εβδομαδιαία κατάσταση αδειών, την ετήσια άδεια και τα σημεία των υπαλλήλων σύμφωνα με τις οποίες η διανομή της χρέωσης υπηρεσιών θα γίνει. Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης Ο μερικής απασχόλησης υπάλληλος είναι ένας υπάλληλος του οποίου οι κανονικές ώρες της εργασίας, όταν υπολογίζονται σε εβδομαδιαία βάση ή κατά μέσον όρο για μία περίοδο της απασχόλησης μέχρι ενός έτους, είναι λιγότερο από τις κανονικές ώρες της εργασίας ενός συγκρίσιμου πλήρους απασχόλησης υπαλλήλου, ο οποίος απασχολείται από την ίδια επιχείρηση. Δικαιώματα εργαζομένων μερικής απασχόλησης Κάθε μερικής απασχόλησης υπάλληλος έχει δικαίωμα σε ίσους όρους απασχόλησης, ίση μεταχείριση και να απολαμβάνει το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται σε έναν πλήρους απασχόλησης υπάλληλο, και ιδιαίτερα όσον αφορά: Μισθός και ωφελήματα Σχέδιο Κοινωνικής Ασφάλισης Προστασία της μητρότητας Ετήσια άδεια και δημόσιες αργίες με πλήρης απολαβές Γονική άδεια Άδεια ασθενείας Τερματισμός απασχόλησης. Ένας μερικής απασχόλησης υπάλληλος έχει επίσης δικαίωμα για ίση μεταχείριση και να απολαμβάνει το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται σε έναν πλήρους απασχόλησης υπάλληλο, όσον αφορά: Το δικαίωμα να συμμετέχει στις δραστηριότητες συντεχνιών, το δικαίωμα για συλλογικές διαπραγματεύσεις και το δικαίωμα να δρα σαν εκπρόσωπος των υπαλλήλων Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας Προστασία από δυσμενής διάκριση στο χώρο εργασίας και στο επάγγελμα Εβδομαδιαία άδεια: κάθε ξενοδοχειακός υπάλληλος και υπάλληλος στον τομέα εστιάσεως έχει δικαίωμα σε μια ημέρα αδείας εβδομαδιαία, η οποία πληρώνεται πλήρως. Επαγγελματικό βιβλιάριο: κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος για να τηρεί ένα επαγγελματικό βιβλιάριο σε κάθε ξενοδοχειακό υπάλληλο ή υπάλληλο τομέα εστιάσεως. Τερματισμός Απασχόλησης: α) Ξενοδοχειακοί υπάλληλοι: η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα απασχόλησης. Μετά από τη συμπλήρωση του πρώτου μήνα απασχόλησης, ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος, όποιος τερματίσει πρώτος την απασχόληση, πρέπει να προειδοποιήσει αναλόγως ή να πληρώσει την ανάλογη αποζημίωση. β) Υπάλληλοι εστίασης: ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος, όποιος τερματίσει πρώτος την απασχόληση, πρέπει να προειδοποιήσει αναλόγως ή να πληρώσει την ανάλογη αποζημίωση. [ 15 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 16 ]

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΓΕΙΑ Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας που κατοικούν στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και που δεν έχουν ικανοποιητικό εισόδημα και οικονομικές πηγές για να καλύψουν τις πρώτες ανάγκες τους, έχουν δικαίωμα στις κοινωνικές παροχές. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από το πρόσωπο που σκοπεύει να λάβει το εισόδημα, ή εάν είναι ανίκανος λόγω της διανοητικής ή ψυχολογικής ασθένειας, από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Όταν ένας υποψήφιος εργάζεται σε μια πλήρους απασχόλησης εργασία και λαμβάνει ένα ορισμένο εισόδημα ή παραμένει εθελοντικά άνεργος, ή απασχολείται στις λιγότερες ώρες από σε τι μπορεί, ή αρνείται να παρευρεθεί σε εγκεκριμένα από τα κυβερνητικά εκπαιδευτικά μαθήματα, κανένα όφελος δεν παρέχεται. Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μπορεί να εξετάσει μια αίτηση για κοινωνικές παροχές ενός προσώπου που εργοδοτείται. Αυτό περιλαμβάνει άτομα με ειδικές ανάγκες, μονογονιούς, ένας γονέας με τέσσερις ή περισσότερους εξαρτώμενους υποτελείς που ζουν μαζί του. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το εισόδημα δεν πρέπει να είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό. Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται σύμφωνα με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του ατόμου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να παρασχεθούν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται από τις κυβερνητικές ιατρικές υπηρεσίες και τον ιδιωτικό ιατρικό τομέα. Οι δημόσιες ιατρικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε που επιλέγει να θεραπευθεί σε ένα δημόσιο ιατρικό όργανο. Παρέχουν θεραπεία δωρεάν ή σε ένα μειωμένο ποσό για ορισμένες ομάδες ατόμων. Η παροχή έκτακτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης παρέχεται ελεύθερα σε όλα τα πρόσωπα που φθάνουν στα κρατικά νοσοκομεία. Κάθε πόλη έχει το νοσοκομείο της με ένα τμήμα έκτακτης ανάγκης. Τα άτομα, που επισκέπτονται κλινικές του ιδιωτικού τομέα, πληρώνουν τις δαπάνες οι ίδιοι. Η ιατρική φροντίδα παρέχεται δωρεάν ή σε συγκεκριμένα ποσά σύμφωνα με το εισόδημά κάποιου και περιλαμβάνει τη γενική και ειδική περίθαλψη, την εισαγωγή σε νοσοκομείο, τις εργαστηριακές υπηρεσίες, τη βασική οδοντική περίθαλψη, την περίθαλψη σχετικά με θέματα μητρότητας, τις συσκευές και τη μεταφορά. Κάρτα Υγείας Κάποιος που δικαιούται τα οφέλη κοινωνικής ασφάλειας της Κύπρου μπορεί επίσης να λάβει μια κάρτα υγείας. Υπάρχουν δύο κάρτες και διατίθενται ανάλογα, ως εξής: Κάρτα Υγείας Α Εκδίδεται σε άτομα χωρίς εξαρτώμενα με ετήσιο εισόδημα κάτω των 15,377, ζευγάρια με ετήσιο εισόδημα κάτω των 30,754 (το οποίο αυξάνεται κατά 1,708 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο), και μέλη οικογενειών με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά (ανεξαρτήτως εισοδήματος). Η κάρτα αυτή προνοεί δωρεάν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κάρτα Υγείας Β Εκδίδεται σε άτομα χωρίς εξαρτώμενα με ετήσιο εισόδημα μεταξύ 15,377 και 20,503, και μέλη οικογενειών με μέχρι τρία παιδιά και με εισόδημα μεταξύ 30,754 και 37,589. Η κάρτα αυτή δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο να πληρώνει το μισό του κόστους της περίθαλψης. Κάποιος που έχει εισόδημα μεγαλύτερο από αυτά τα ποσά πληρώνει περίπου 12 για ραντεβού με γιατρό και περίπου 85 ανά μέρα για περίθαλψη εντός του νοσοκομείου. Η κατάλληλη αίτηση μπορεί να παραληφθεί από οποιοδήποτε Γενικό Νοσοκομείο στην Κύπρο και να υποβληθεί, μαζί με απόδειξη εισοδήματος και στοιχεία πληρωμής των συνεισφορών φόρου και κοινωνικών ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Υγείας στη Λευκωσία. Αυτό συνήθως γίνεται μέσω τοπικού κέντρου ή Γενικού Νοσοκομείου. Η ιατρική κάρτα εκδίδεται μέσα σε τρεις εβδομάδες. Οι ιατρικές κάρτες ισχύουν για δύο έτη, και έναν μήνα πριν από τη λήξη, πρέπει να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης. [ 17 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 18 ]

11 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας βοηθούν του εργοδότες να βρουν κατάλληλο προσωπικό για τις επιχειρήσεις τους και τους υποψήφιους εργοδοτούμενους να βρουν κατάλληλες θέσεις εργασίας. Αν είστε αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή άτομο με συμπληρωματική προστασία για πάνω από ένα έτος, μπορείτε να εγγραφείτε στα Γραφεία Εργασίας για να σας βοηθήσουν να βρείτε εργασία. Αν εργάζεστε μπορείτε να εγγραφείτε για εξεύρεση καλύτερης εργασίας. Πότε εργάζονται: Μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία οποιασδήποτε ημέρας μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 08:00 μέχρι τις 13:00 για να εγγραφείτε ως άνεργος, και τις Τετάρτες το απόγευμα μεταξύ 15:00 και 17:00 για να εγγραφείτε ως άτομο που εργάζεται αλλά ψάχνει καλύτερη εργασία. Μπορείτε επίσης να διευθετήσετε ατομική συνάντηση με ένα από τους συμβούλους απασχόλησης, κατά την οποία θα περάσετε μέσα από διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης, θα δημιουργήσετε πλάνο για εξεύρεση εργασίας, και θα ενημερωθείτε για προγράμματα κατάρτισης. Τι να πάρετε μαζί σας: Για να μπορείτε να εγγραφείτε στα γραφεία εργασίας, θα πρέπει να πάρετε μαζί σας την ταυτότητά σας ή / και την άδεια παραμονής σας στην Κύπρο, ή την βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι είστε άτομο με συμπληρωματική προστασία. Επιπλέον, θα πρέπει να πάρετε μαζί σας αντίγραφα των σπουδών σας, επαγγελματικών εξετάσεων, άδειας οδήγησης κτλ. EURES Ο σκοπός τους EURES είναι να παρέχει πληροφόρηση, βοήθεια και υπηρεσίες αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργοδοτούμενους που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την ελεύθερη διακίνηση. Το EURES αποτελείται από ένα δίκτυο με περισσότερους από 700 σύμβουλους EURES οι οποίοι ασχολούνται με την ταύτιση κενών θέσεων εργασίας και υποψήφιους από όλη την Ευρώπη. Σε περιοχές τις Ευρωζώνης, το EURES διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην παροχή πληροφόρησης σχετικά με θέματα που απασχολούν εργοδότες και εργοδοτούμενους που ενδιαφέρονται για υποψήφιους και απασχόληση αντίστοιχα, εκτός της χώρας τους. Από το 1993, το EURES αποτελεί δίκτυο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης των μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) και άλλους οργανισμούς. Στο δίκτυο του EURES συμμετέχει επίσης και η Ελβετία. Οι κοινές δυνάμεις των μελών και των συνεργαζόμενων φορέων του EURES παρέχουν στο δίκτυο γερές βάσεις για να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο σε εργοδότες όσο και σε υποψήφιους. Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία, υπάρχουν στο διαδίκτυο, στις ακόλουθες σελίδες: ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Σχεδόν όλες οι εφημερίδες δημοσιεύουν κενές θέσεις εργασίας και είναι καλή πηγή πληροφόρησης για άτομα που ψάχνουν για εργασία. Συγκεκριμένα: Πολίτης ειδικό ένθετο για την εργασία κάθε Τρίτη Φιλελεύθερος ειδικό ένθετο για την εργασία κάθε Τετάρτη Σούπερ Αγγελίες κάθε Πέμπτη Χρυσές Ευκαιρίες κάθε Παρασκευή Σημερινή ειδικό ένθετο για την εργασία κάθε Κυριακή ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ Στην Κύπρο υπάρχουν τέσσερεις κύριες συντεχνίες στον ιδιωτικό τομέα: η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ), η Συντεχνία Εργαζόμενων Κύπρου (ΣΕΚ), η Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου (ΔΕΟΚ), και αρκετές ανεξάρτητες συντεχνίες. Οι δύο κύριες συντεχνίες, ΠΕΟ και ΣΕΚ, είναι περίπου ίσου μεγέθους. Και οι δύο έχουν περίπου 70,000 μέλη. Η ΠΕΟ ιδρύθηκε το 1941, παρόλο που άλλαξε το όνομά της το 1946, όταν η αρχική οργάνωση διακηρύχτηκε παράνομη από την Αγγλική αποικιοκρατία. Οι θέσεις της συνταυτίζονται με τη πολιτική αριστερά. Η ΣΕΚ ιδρύθηκε το 1943 και οι θέσεις της συνταυτίζονται περισσότερο με τις πολιτικές παρατάξεις της δεξιάς και του κέντρου. Η τρίτη συντεχνία, η ΔΕΟΚ, απαρτίζεται από περίπου 7,500 μέλη και συνδέεται περισσότερο με τους σοσιαλιστές. Οι περισσότερες μεγάλες συντεχνίες είναι οργανωμένες με βάση τις κατηγορίες επαγγελμάτων, με συντεχνίες συγκεκριμένες για οικοδόμους, ξενοδόχους, δημόσιους υπαλλήλους, ξυλουργούς, και άλλα. Υπάρχουν περίπου οκτώ συντεχνίες στην ΠΕΟ και επτά στη ΣΕΚ. Η ΠΕΟ έχει πιο γερές βάσεις όσον αφορά εργάτες και γενικά χειρωνακτικά επαγγέλματα. Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας Υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας στην Κύπρο, με τα οποία μπορείτε να εγγραφείτε για να σας βοηθήσουν να βρείτε δουλειά. Θα πρέπει να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και όταν προκύψει μια κατάλληλη για εσάς θέση εργασίας με έναν από τους πελάτες τους, θα σας ειδοποιήσουν για να διευθετηθεί μια συνάντηση και συνέντευξη. Να έχετε υπόψη σας ότι τα έξοδα για εξεύρεση προσωπικού μέσω ιδιωτικού γραφείου πληρώνονται συνήθως από τον εργοδότη και όχι από τον υποψήφιο. [ 19 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 20 ]

12 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η προσωπική συνέντευξη είναι μια επίσημη συνάντηση μεταξύ ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας και του εργοδότη. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης μπορείτε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας στον εργοδότη, να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τη θέση εργασίας και την εταιρεία. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αποφασίσετε αν αυτή η θέση είναι κατάλληλη για εσάς. Ο εργοδότης με τη συνέντευξη θα σας αξιολογήσει και θα σας συγκρίνει με άλλους υποψήφιους για να αποφασίσει αν είστε ο κατάλληλος για τη θέση εργασίας. Χρήσιμες Συμβουλές για Συνεντεύξεις Πηγαίνετε περίπου 10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα της συνάντησης. ΜΗΝ ΑΡΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ σε συνάντηση με εργοδότη Ντυθείτε ανάλογα με τη θέση για την οποία κάνετε αίτηση Η συνέντευξη μπορεί να διαρκέσει από 15 λεπτά μέχρι και μια ώρα, ανάλογα με τη θέση εργασίας Είναι σύνηθες να κάνετε χειραψία με το άτομο που θα σας κάνει τη συνέντευξη Να είστε ειλικρινής και να δώσετε εξηγήσεις γιατί φύγατε από την προηγούμενη σας δουλειά, χωρίς να κατηγορείτε τον προηγούμενο εργοδότη σας Αν δεν καταλάβατε κάποια ερώτηση, μπορείτε να ζητήσετε να σας την επαναλάβουν Μπορείτε να ρωτήσετε για τα καθήκοντα της θέσης, τις ώρες εργασίας, το μισθό και άλλα σημαντικά θέματα που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε αν θέλετε να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση. Παρόλα αυτά, αυτά τα στοιχεία ΔΕΝ είναι τα μοναδικά για να αποφασίσετε αν θα αναλάβετε τη θέση εργασίας. Ο εργοδότης θέλει να δει αν ενδιαφέρεστε πραγματικά για τη θέση Στο τέλος της συνάντησης μπορείτε να ρωτήσετε πότε θα σας απαντήσουν Πριν φύγετε, να ευχαριστήσετε το άτομο για το χρόνο του και που σας κάλεσε σε συνέντευξη Όταν ψάχνετε για εργασία, ειδικά για γραφειακές δουλειές, είναι πολύ σημαντικό να έχετε ένα ολοκληρωμένο και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό σημείωμα είναι η πρώτη εντύπωση που θα δώσετε στο μελλοντικό σας εργοδότη, έτσι πρέπει να βεβαιώνεστε ότι περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις γνώσεις και τις ικανότητές σας. Συμβουλές για την ετοιμασία του βιογραφικού σημειώματος Βεβαιωθείτε ότι περιέχει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστεί ο μελλοντικός σας εργοδότης Να είναι σύντομο αλλά περιεκτικό: συνήθως δύο σελίδες είναι αρκετές Προσαρμόστε το βιογραφικό σας ανάλογα με τη θέση για την οποία κάνετε αίτηση Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που έχετε συμπεριλάβει είναι ορθές, ειδικά τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, , κτλ) EUROPASS Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Κέντρο Europass της Κύπρου, το οποίο λειτουργεί στο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ). Επίσης, οργανώνονται εργαστήρια που σας δείχνουν πώς να κτίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Τα εργαστήρια αυτά είναι δωρεάν προς το κοινό. Μπορείτε να συμπληρώσετε και το βιογραφικό σας σημείωμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://europass.cedefop.europa.eu [ 21 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 22 ]

13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου / Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου / Ανώτατο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο / Τμήμα Εργασίας Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, το Ανώτατο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο και το Τμήμα Εργασίας προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα για ανέργους, με σκοπό να τους βοηθήσουν να ενταχθούν πίσω στην αγορά εργασίας. Κάποια προγράμματα που διοργανώνονται είναι τα ακόλουθα: Βασικές Δεξιότητες στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Βασικές Δεξιότητες για Λογιστές Βασικές Δεξιότητες για Φροντίδα Ηλικιωμένων Επιχειρηματικές και Διευθυντικές Ικανότητες Εκπαίδευση και Διαχείριση Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άλλα προγράμματα συμπεριλαμβάνουν εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας, γλώσσες, βασικές γνώσεις της Ελληνικής γλώσσας για την ξενοδοχειακή βιομηχανία, εκπαίδευση για την οικοδομική βιομηχανία, τεχνικές δεξιότητες για ψυκτικούς και τεχνικούς κλιματιστικών, κτλ. Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες και χώρους διεξαγωγής των προγραμμάτων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Παραγωγικότητας και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Υπηρεσία Ασύλου / Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων Το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Ασύλου, αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείες ή εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις τη διοργάνωση συγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και παρέχουν υπηρεσίες σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες και άτομα με συμπληρωματική προστασία (π.χ. Βασική Εκπαίδευση στην Ελληνική γλώσσα). Αυτά τα προγράμματα διεξάγονται κατά τακτά διαστήματα και μπορείτε να ενημερώνεστε από την Υπηρεσία Ασύλου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού λειτουργεί Εκπαιδευτικά Κέντρα σε όλη την Κύπρο, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τις ευκαιρίες για αυτοανάπτυξη των Κύπριων πολιτών, που είναι 15 ετών και άνω, καθώς και για να εμπλουτίσει τις γνώσεις και δεξιότητες όλων των πολιτών. Τα διάφορα προγράμματα που τρέχουν σε αυτά τα κέντρα βοηθούν την προσωπική ανάπτυξη κάθε ατόμου, και την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική βελτίωση των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα. Τα περισσότερα μαθήματα αρχίζουν τέλος Οκτωβρίου και τελειώνουν τέλος Μαΐου του επόμενου έτους. Τα μαθήματα διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα, συνήθως τα απογεύματα και έχουν διάρκεια 90 λεπτά κάθε φορά. Στο τέλος των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Υπάρχουν περίπου 70 διαφορετικά θέματα που διδάσκονται κάθε χρόνο και περισσότερο από 20,000 άτομα συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα κάθε χρόνο. Τα θέματα αυτά είναι χωρισμένα ανά κατηγορία: Γλώσσες: Αγγλικά, Αραβικά, Βουλγάρικα, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρουμάνικα, Ρωσικά, Ελληνικά Πολιτιστικά θέματα: Διακόσμηση, Ταξινόμηση λουλουδιών, Θέατρο, Ζωγραφική, Μουσική, Φωτογραφία, Κυπριακή Λογοτεχνία, Χοροί, κτλ. Υγεία: Γυμναστική, Μαγειρική, Πρώτες Βοήθειες, κτλ. Τεχνικά Μαθήματα: Ηλεκτρολογία στο σπίτι, Μηχανολογία, Κηπουρική, Μηχανική αυτοκινήτων, Οικοδομική, Υδραυλικά, κτλ. Άλλα θέματα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δακτυλογραφία, Λογιστική, Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις, Νοηματική, Νομικά Θέματα, Οικογενειακό Δίκαιο, κτλ. Δίδακτρα Πόλεις: 51 Χωριά και μικρότερες κοινότητες: 41 Κοινότητες με λιγότερο από 500 κατοίκους: 20 Μαθήματα Η/Υ (Computer) για όλες τις περιοχές: 59 Άτομα άνω των 65 χρόνων: Δωρεάν Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. [ 23 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 24 ]

14 ΔΗΜΟΣΙΑ / ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ Τα Κρατικά Επιμορφωτικά Ινστιτούτα λειτουργούν σε όλη την Κύπρο και προσφέρουν μαθήματα σε μαθητές και ενήλικες. Υπάρχουν περισσότερα από 40 Ινστιτούτα και περισσότεροι από 15,000 μαθητές συμμετέχουν σε αυτά. Λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες στους χώρους δημοσίων σχολείων, μετά τη λήξη της κανονικής μέρας των μαθητών. Οι τάξεις διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα, για 90 λεπτά κάθε φορά. Τα μαθήματα που προσφέρονται αφορούν κυρίως ξένες γλώσσες σε διαφορετικά επίπεδα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τούρκικα και Ελληνικά για Αγγλόφωνους. Πρόσφατα, έχουν προστεθεί μαθήματα Η/Υ και λογιστικής. Τα δίδακτρα για αυτά τα μαθήματα είναι σχετικά πολύ μειωμένα. Για παράδειγμα, τα μαθήματα των Αγγλικών για μαθητές σχολείου αρχίζουν από 225 (για το πρώτο επίπεδο) και φτάνουν μέχρι 386 (για το προχωρημένο επίπεδο) τον χρόνο. Για τα μαθήματα λογιστικής τα δίδακτρα κυμαίνονται μεταξύ 300 και 386 το χρόνο, ανάλογα με το επίπεδο. Οι μαθητές δίνουν εξετάσεις στο τέλος των μαθημάτων και όταν τις περάσουν παίρνουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των μαθημάτων τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λευκωσίας Οδός Μουσείου 3, Λευκωσία Τηλ.: Φαξ: Τοπικό Γραφείο Εργασίας Αγλαντζιάς Λεωφ. Λάρνακος 22 και Αθηνών γωνία 2101 Αγλαντζιά Τηλ Φαξ.: Τοπικό Γραφείο Εργασίας Λακατάμειας Γωνία Λεωφ.Μακαρίου Γ και Αποστόλου Βαρνάβα 16, 2312 Λακατάμεια Τηλ.: Φαξ.: Τοπικό Γραφείο Εργασίας Λατσιών Λεωφ. Δημήτρη Σταύρου 5Α+Β, 2224 Λατσιά Τηλ Φαξ.: Τοπικό Γραφείο Εργασίας Κακοπετριάς Οδός Αγίου Γεωργίου Κακοπετριά Τηλ Φαξ Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ Λεμεσός Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80 Μέγαρο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2ος όροφος, Λεμεσός Τηλ.: Φαξ: Υπηρεσίες Απασχόλησης Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 67, 3012 Λεμεσός Τηλ.: Φαξ.: Τοπικό Γραφείο Εργασίας Ύψωνα Οδός Ορέστη 2, 4186 Ύψωνας Τηλ Φαξ.: Τοπικό Γραφείο Εργασίας Ανατολικής Λεμεσού Λεωφ. Γρίβα Διγενή 78, 3101 Λεμεσός Τηλ.: Φαξ.: Τοπικό Γραφείο Εργασίας Αγρού Οδός Αγρού 30, 4860 Αγρός Τηλ.: Φαξ.: Συμμετοχή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πελενδρίου (Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) Τηλ Φαξ Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Πάφου Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ Πάφος Αγίου Σπυρίδωνος 1, 8021 Πάφος Τηλ.: Φαξ: Τοπικό Γραφείο Εργασίας Πόλης Χρυσοχούς Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ Πόλη Χρυσοχούς Γωνία Λεωφόρου Αρσινόης 1 και Τιμοχάρη 8820 Πόλη Χρυσοχούς Τηλ.: Φαξ.: Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας / Αμμοχώστου Φίλιου Τσιγαρίδη, Μέγαρο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακα Τηλ.: Φαξ: Τοπικό Γραφείο Εργασίας Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου Οδός Ακροπόλεως 49, 5380 Δερύνεια Τηλ.: Φαξ: Τοπικό Γραφείο Εργασίας Αραδίππου Οδό Ακροπόλεως 20, Αραδίππου Τηλ.: Φαξ: [ 25 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 26 ]

15 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Λευκωσία Κεντρικά Γραφεία Λεωφ. Γρίβα Διγενή 54, 2ος και 3ος όροφος, 1096 Λευκωσία Τηλ: , Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας Λεωφ. Γρίβα Διγενή 54, 4ος όροφος, 1096 Λευκωσία Τηλ: Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού Μέγαρο Δήμου Λεμεσού, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80, 3011 Λεμεσός Τηλ: , , Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας-Αμμοχώστου Λόρδου Βύρωνος 61-63, Μέγαρο Lumiel, 2ος Όροφος, 6023 Λάρνακα, Τηλ: , , , Επαρχιακό Γραφείο Πάφου Αγίου Σπυρίδωνος 1, 8021 Πάφος Τηλ: , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Προδρόμου 63, 1468, Λευκωσία Κύπρος Τηλ: Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας Αγίου Ιλαρίωνος 66, 1026 Λευκωσία Τηλ: Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού Φρανγκλίνου Ρούσβελτ 80, 3011 Λεμεσός Τηλ: Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας Πηλίου 23-25, 6301 Λάρνακα Τηλ: Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου Αριστοτέλη Βαλαωρίτη & Κυνήρα 28, 8100 Πάφος Τηλ: Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου 1ης Απριλίου 134, 5280 Παραλίμνι Τηλ: Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Μόρφου/Ευρύχου Γρίβα Διγενή 11, 2831 Ευρύχου Τηλ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Τομέας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Λευκωσία Λεωφόρος Καλλιπόλεως, 2100 Λευκωσία Τηλ: Τομέας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Λεμεσός Ελπίδως 1, Λινόπετρα, 3070 Λεμεσός Τηλ: Τομέας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Λάρνακα Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 100, 6052 Λάρνακα Τηλ: ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναβίσσου2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία Τηλ: [ 27 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 28 ]

16 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Μακάρειο Νοσοκομείο - Λευκωσία Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Μακάρειο Νοσοκομείο - Λάρνακα Γενικό Νοσοκομείο Πάφου Νοσοκομείου Αμμοχώστου Αγροτικά Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας Ακάκι Αθηαίνου Αυδήμου Δάλι Δρούσια Ευρύχου Κάμπος Κλήρου Κοφίνου Κυπερούντα Λάνεια Λεύκαρα Όμοδος Ορμήδεια Παλαιχώρι Παναγιά Παραλίμνι Πεδουλάς Πλάτρες / Πόλη Χρυσοχούς Πωμός Πύργος Σαλαμιού Τερσεφάνου Φιτί ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΚ Λευκωσία - Κεντρικά Γραφεία Τηλ: Λεμεσός Τηλ: Λάρνακα Τηλ: Πάφος Τηλ: Αμμόχωστος Τηλ: ΠΕΟ Λευκωσία - Κεντρικά Γραφεία Τηλ: / Λεμεσός Τηλ: Λάρνακα Τηλ: Αμμόχωστος Τηλ: Πάφος Τηλ: / ΔΕΟΚ Λευκωσία Κεντρικά Γραφεία Τηλ: Λεμεσός Τηλ: Λάρνακα Τηλ: Πάφος Τηλ: Εκπαιδευτικά Κέντρα και Κρατικά Ινστιτούτα Λευκωσία Τηλ: , , Λεμεσός Τηλ: Λάρνακα Τηλ: Πάφος Τηλ: / Άλλες χρήσιμες επαφές οργανισμών σχετικών με τα δικαιώματα των Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας Office of the United Nations High Commissioner for Refugees Future Worlds Center Hope For Children Τηλ: KISA Τηλ: Κέντρο Μεταναστών και Προσφύγων, Λεμεσός Τηλ: Πόλη Χρυσοχούς Τηλ: [ 29 ] Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας [ 30 ]

17 Διαχείριση Έργου: ΚΕΣΕΑ Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης ΛΤΔ Τηλέφωνο

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ο Ρ Ο Ι Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ο Υ Χ Ω Ν 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Όλες οι θέσεις δημοσιεύονται σε τρεις (3) τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχύρρυθμα Προγράμματα A' Εξαμήνου 2012 που οργανώνει η Αρχή Ειδικότητα Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014),

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Του Χρίστου Μενελάου, Λειτουργός Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 1 Με τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Συµφωνία που έγινε την..µεταξύ Όνοµα.... Επίθετο...... ιεύθυνση.... Τηλέφωνο... Αρ. Μητρώου εργοδότη (Κοιν.Ασφαλίσεων)... (εν τοις εφεξής καλουµένου «Εργοδότης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 2 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 112/ Ίδρυση Ταμείου 3. Ιδρύεται Ταμείο το οποίο θα είναι γνωστό ως Ταμείο Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, του

Κ.Δ.Π. 112/ Ίδρυση Ταμείου 3. Ιδρύεται Ταμείο το οποίο θα είναι γνωστό ως Ταμείο Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, του Ε.Ε.Παρ.ΠΙ(Ι) 843 Κ.Δ.Π. 112/98 Αρ. 3235,10.4.98 Αριθμός 112 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Οι παρόντες Κανονισμοί αναφέρονται ως οι Κανονισμοί Ταμείου Προνοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Aρ. Φακ. 7.16.22 Αρ. Τηλ. 22800913 Αρ. Φαξ. 22800660 E-mail: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 19 Ιανουαρίου 2009 Προέδρους Σχολικών Εφορειών Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

02 Μαρτίου. Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Νομικό πλαίσιο & πρακτική εφαρμογή στον επαγγελματικό χώρο. Εγγραφές:

02 Μαρτίου. Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Νομικό πλαίσιο & πρακτική εφαρμογή στον επαγγελματικό χώρο. Εγγραφές: 02 Μαρτίου Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Νομικό πλαίσιο & πρακτική εφαρμογή στον επαγγελματικό χώρο Εγγραφές: 22.261.088 #SocialSpaceAcademy ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ορθή και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Καθεστώς εργοδότησης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημοτικά Σχολεία

Θέµα: Καθεστώς εργοδότησης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημοτικά Σχολεία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αρ.Φακ.: 15.6.27/10 31 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προέδρους Σχολικών Εφορειών Θέµα: Καθεστώς εργοδότησης Βοηθητικού Γραμματειακού

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (2015)

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα Β Εξαµήνου 2011. Και σας καταρτίζουμε... και σας πληρώνουμε!

Προγράµµατα Β Εξαµήνου 2011. Και σας καταρτίζουμε... και σας πληρώνουμε! Προγράµµατα Β Εξαµήνου 2011 Και σας καταρτίζουμε... και σας πληρώνουμε! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχύρρυθμα Προγράμματα B Εξαμήνου 2011 που οργανώνει η Αρχή Ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Το Γραφείο Σταδιοδρομίας δέχεται αιτήσεις από Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, για εργασία ως ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 2 η Ενότητα Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους που αφορούν στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ; πολίτης της Δημοκρατίας πολίτης της Ένωσης* υπήκοος τρίτης χώρας*, ο οποίος έχει καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες ο γονέας εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Altius Επιλογές Σπουδών. Για ένα λαμπρό μέλλον που δεν είναι μακριά.

Altius Επιλογές Σπουδών. Για ένα λαμπρό μέλλον που δεν είναι μακριά. Altius Επιλογές Σπουδών Για ένα λαμπρό μέλλον που δεν είναι μακριά. Altius Επιλογές Σπουδών Η Altius Insurance δημιούργησε το νέο ασφαλιστικό προϊόν Altius Επιλογές Σπουδών. Η σίγουρη επένδυση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εργαζομένους. Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις εργασίες Minijobs

Πληροφορίες για εργαζομένους. Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις εργασίες Minijobs Πληροφορίες για εργαζομένους Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις εργασίες Minijobs +++ Δωρεάν αναζήτηση και εύρεση εργασιών Minijobs σε νοικοκυριά +++ www.haushaltsjob-boerse.de +++ Minijobs Οι εργασίες Minijobs

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov Παροχές επιβίωσης Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για όλα τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ/ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ (Νοέμβριος 2016)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ/ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ (Νοέμβριος 2016) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ/ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ (Νοέμβριος 2016) 1. Σκοπός των Προγραμμάτων Σκοπός των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1465 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1465 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1465 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 2010 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποβολή αίτησης 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις με αστερίσκο (υποχρεωτικό) 2. Το έντυπο να συμπληρωθεί από τον αιτητή 3. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ 2-4 ΜΕΡΟΣ Β ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΛ 5-6 ΜΕΡΟΣ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕΛ 7-11 ΜΕΡΟΣ Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Τα αιτήματα και η κοστολόγηση τους Μαθησιακοί Στόχοι Αιτήματα-Γενικά Τα χρηματικά αιτήματα Τα μη-χρηματικά αιτήματα Κοστολόγηση Διαδικασία κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1480, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 400868,22400966, 22400822, 22400861,22400863,22400907,ΦΑΞ: 22400879 EMAIL: ibs@dl.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ (Απρίλιος 2016)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ (Απρίλιος 2016) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ (Απρίλιος 2016) 1. Ανάδοχος Κοινοπραξία: Private Institute Plato Educational Services Ltd, ΑΠΟΨΗ Συμμετοχών και Επενδύσεων Α.Ε., Χατζή Α. Ρούπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Κύπρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 142/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2595 της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 142 Οι περί Ιατρών (Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε Ερωτήματα που Πιθανό να Προκύψουν αναφορικά με το ΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ 2-3

Απαντήσεις σε Ερωτήματα που Πιθανό να Προκύψουν αναφορικά με το ΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ 2-3 Απαντήσεις σε Ερωτήματα που Πιθανό να Προκύψουν αναφορικά με το ΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ 2-3 ΜΕΡΟΣ Β ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΛ 4-6 ΜΕΡΟΣ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως με θέμα την Ισότητα των δύο φύλων Τετάρτη 12/09/2012

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ AΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οδηγός Υπηρεσιών Κοινωνικής Επανένταξης Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου αποτελεί τον ανώτατο συντονιστικό φορέα του κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Κύπρο Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Παρακαλείστε όπως, προτού συμπληρώσετε την αίτηση, μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Περίγραμμα Συνεργασίας Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Αναθέτουσα Αρχή: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 41 του 1980 48 του 1982 11 του 1983 7 του 1984 10 του 1985 116 του 1985 4 του

Διαβάστε περισσότερα