ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου διανομής του νερού 3. Περιγραφή των δημοπρατούμενων έργων 3.1. Έργα υδροληψίας νερού στις εγκαταστάσεις αποαρσενικοποίησης 3.2. Έργα αγωγών μεταφοράς 3.3. Αντλιοστάσια 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» Αριθμ. Μελέτης: 12/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή αγωγού μεταφοράς παροχής νερού 100 m 3 /h, συνολικού μήκους 4.800m περίπου, από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποαρσενικοποίησης στην υφιστάμενη δεξαμενή Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ με αξιοποίηση όλων των ενδιάμεσων έργων που έχουν ήδη κατασκευασθεί (Αντλιοστάσια, αγωγός Φ 160 από PVC 10 atm, Δεξαμενή), καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου Τα τεχνικά στοιχεία του έργου προκύπτουν από την οριστική υδραυλική μελέτη (αρ. μελέτης: 267/2009) και από την μελέτη για την προμήθεια των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (αρ. μελέτης: 118/2010) που έχουν ήδη εκπονηθεί από ιδιώτες μελετητές. Συνοπτικά τα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη στη μελέτη του έργου είναι τα εξής: 2.1. Ανάγκες σε νερό Πρόβλεψη μελλοντικού πληθυσμού Σχετικά επισημαίνουμε τα εξής: Με βάση τα απογραφικά στοιχεία η πληθυσμιακή εξέλιξη της Δ.Κ. Ν.Τρίγλιας είναι η ακόλουθη: Πίνακας 2.1. Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού T/Δ. Ν.Τρίγλιας ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

3 Τα στοιχεία αυτά οδηγούν σε ένα μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης της τάξης του 1,15 %. Παίρνοντας υπόψη την αυξητική τάση που παρουσιάζει η Δ.Κ. Ν.Τρίγλιας εκτιμούμε ότι στην επόμενη 40-ετία το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης λαμβάνεται 1,5 % και η αναμενόμενη εξέλιξη δίνεται στον Πίνακα 2.2. που ακολουθεί. Πίνακας 2.2. Αναμενόμενη εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού Δ/Κ. Ν. Τρίγλιας ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Παράλληλα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά τους θερινούς μήνες στην Δ/Κ. Ν. Τρίγλιας υπάρχει πρόσθετος πληθυσμός παραθεριστών που εκτιμάται σήμερα σε παραθεριστές. Η τελική εκτίμηση του αναμενόμενου πληθυσμού που θα εξυπηρετείται την επόμενη 40-ετία δίνεται στον Πίνακα 2.3. που ακολουθεί. Πίνακας 2.3. Αναμενόμενη εξέλιξη συνολικού πληθυσμού Δ/Κ Ν.Τρίγλιας ΕΤΟΣ ΜΟΝ.ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Ανάγκες σε νερό Για την εκτίμηση των αναγκών σε νερό με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε από τις υπηρεσίες του Δήμου λαμβάνονται υπόψη για τις διάφορες κατηγορίες κατανάλωσης νερού τα ακόλουθα στοιχεία: - Ανάγκες εξυπηρέτησης μικρών ζώων = *10/1000 = 100 m 3 /ημέρα - Ανάγκες εξυπηρέτησης μεγάλων ζώων = 1500 *50/1000 = 75 m 3 /ημέρα - Ανάγκες εξυπηρέτησης σταβλισμένων ζώων = *10/1000 = 200 m 3 /ημέρα - Ανάγκες άρδευσης μικρών κήπων = 100 *86400*0,075/1000 = 525 m 3 /ημέρα Σύνολο αναγκών πλην αναγκών πληθυσμού = m 3 /ημέρα - Ειδική παροχή κατανάλωσης lit/κατ.ημέρα - Απώλειες δικτύου περίπου 20 % 3

4 Στον Πίνακα 2.4. που ακολουθεί δίνεται μια πλήρης εικόνα των αναγκών σε νερό με ορίζοντα εξυπηρέτησης το Πίνακας 2.4. Εκτίμηση αναγκών σε νερό της Δ/Κ Ν. Τρίγλιας ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΟΣ Πληθυσμός Κάτοικοι Ειδική παροχή κατανάλωσης lit/κατ/ημ Μέση ημερ. κατανάλωση m3/ημ , , Μέγιστη ημερ. κατανάλωση m3/ημ Λοιπές ανάγκες m3/ημ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ m3/ημ Απώλειες δικτύου m3/ημ Μέγιστες ημερήσιες ανάγκες m3/ημ Μέσες ετήσιες ανάγκες m3/έτος Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού Το θέμα της ποιότητας του νερού δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Σε ότι αφορά την επάρκεια του νερού σημειώνεται ότι με τα έργα μεταφοράς του νερού που μελετώνται με την παρούσα μελέτη εξασφαλίζεται η μεταφορά μέρους της ποσότητας νερού που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών. Συγκεκριμένα εξασφαλίζεται η μεταφορά όγκου 1800 μ 3 /ημέρα από τις εγκαταστάσεις αποαρσενικοποίησης μέχρι τη δεξαμενή της Ν. Τρίγλιας Υφιστάμενα έργα Σχετικά έργα με τα μελετούμενα είναι: Τα έργα των εγκαταστάσεων αποαρσενικοποίησης, Το τμήμα του πρόσφατα κατασκευασμένου αγωγού Φ 160 από PVC 10 atm, Τα έργα του ενδιάμεσου αντλιοστασίου και Τα έργα της Δεξαμενής Ν. Τρίγλιας. 4

5 2.4. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου διανομής του νερού Η Ν. Τρίγλια σήμερα είναι Δημοτική Κοινότητα του διευρυμένου Δήμου Νέας Προποντίδας. Για την κάλυψη των αναγκών σε νερό τόσο της Δ/Κ Ν. Τρίγλιας όσο και της Τ/Κ Ν. Πλαγίων η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, πέρα από τα έργα με τα οποία αντιμετωπίζεται σήμερα το πρόβλημα υδροδότησης, προχώρησε στην κατασκευή ολοκληρωμένης μονάδας επεξεργασίας για την απομάκρυνση της περιεκτικότητας του αρσενικού από το νερό 3 γεωτρήσεων στις θέσεις ΤΟΠΟΥΖΗ απόδοσης 50 m 3 /h, ΤΖΟΥΡΑ απόδοσης 50 m 3 /h και ΑΛΤΙΝΗ απόδοσης 50 m 3 /h. Η συνολική ημερήσια απόδοση εκτιμάται σε m 3 /ημέρα με 15-16ωρη λειτουργία των γεωτρήσεων την ημέρα (απόδοση περίπου 100 m 3 /h). Το νερό αυτό πρόκειται να καλύψει μερικές ανάγκες των οικισμών Ν. Τρίγλιας και Ν. Πλαγίων με κατανομή ανάλογη των εκάστοτε αναγκών, μη αποκλειομένης και της μεταφοράς κατά περίπτωση και της συνολικής παροχής στον καθένα από τους οικισμούς. Για τη μεταφορά του νερού από τη θέση των εγκαταστάσεων αρσενικού στη δεξαμενή Ν. Τρίγλιας η προηγούμενη Δημοτική Aρχή έχει ήδη προχωρήσει στην κατασκευή ενός αρχικού τμήματος αγωγού διατομής Φ 160 από PVC 10 atm μήκους 1285 m περίπου. 3. Περιγραφή των δημοπρατούμενων έργων 3.1. Έργα υδροληψίας νερού στις εγκαταστάσεις αποαρσενικοποίησης Τα απαιτούμενα έργα στις εγκαταστάσεις αποαρσενικοποίησης βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης. Έχει προβλεφθεί χώρος για την εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος για τη μεταφορά του νερού στη θέση του ενδιάμεσου αντλιοστασίου. Εν προκειμένω έξω από το κτίριο των εγκαταστάσεων προβλέπεται η κατασκευή φρεατίου που πρόκειται να γίνει η σύνδεση του αγωγού τροφοδοσίας του αντλιοστασίου με τον υφιστάμενο αγωγό Φ 160 και τον νέο αγωγό Φ140 (καταθλιπτικοί αγωγοί) Έργα αγωγών μεταφοράς Σύμφωνα με την εκπονηθείσα οριστική υδραυλική μελέτη, για τη μεταφορά του νερού, προτείνεται: στο πρώτο τμήμα από την εγκατάσταση αποαρσενικοποίησης μέχρι το Κ17 η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού μήκους m και διατομής Φ 140 από πολυαιθυλένιο 3 ης γενιάς (ΡΕ) σε παράλληλη διάταξη με τον υφιστάμενο αγωγό διατομής Φ 160 από PVC αλλά στο δεξιό έρεισμα της επαρχιακής οδού 5

6 στο δεύτερο τμήμα από το Κ17 μέχρι το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο προβλέπεται η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού μήκους m και διατομής Φ 200 από πολυαιθυλένιο 3 ης γενιάς (ΡΕ). Για τη μεταφορά του νερού από το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο μέχρι τη δεξαμενή της Ν. Τρίγλιας προβλέπεται η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού μήκους m διατομής Φ 200 από πολυαιθυλένιο 3 ης γενιάς (ΡΕ). Παράλληλα για τη σωστή λειτουργία των αγωγών μεταφοράς προβλέπεται: η αγκύρωση του αγωγού σε θέσεις μεγάλης κλίσης, η αγκύρωση του αγωγού σε θέσεις αλλαγής διευθύνσεως, Η κατασκευή ενδιαμέσων φρεατίων ελέγχου ροής εκκένωσης εξαερισμού με τον απαιτούμενο εξοπλισμό (δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής, βαλβίδες εξαερισμού) Για τη διέλευση του αγωγού μεταφοράς στη θέση διέλευσης της γέφυρας (διατομές Σ14-Σ15) προτείνεται η απ ευθείας στήριξη χαλύβδινου αγωγού Φ 200 που αντικαθιστά τον αγωγό Φ 200 από ΡΕ από τη διατομή Σ14 μέχρι τη διατομή Σ15 στο πλάι του φορέα της γέφυρας. Ο εγκιβωτισμός του αγωγού στη θέση διέλευσης της κοίτης (εγκάρσια και παράλληλα) του ρέματος (Κ2 Σ7) καθώς και σε θέσεις διέλευσης της οδού με σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο Αντλιοστάσια Με βάση τους υδραυλικούς υπολογισμούς της οριστικής υδραυλικής μελέτης των αγωγών μεταφοράς, καθορίστηκαν τα βασικά μεγέθη αυτών τα οποία τέθηκαν στη διάθεση των μελετητών των αντλιοστασίων (Παροχή, Μανομετρικό, Ισχύς) και έτσι υπολογίσθηκαν οι εγκαταστάσεις του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Σύμφωνα λοιπόν με την εκπονηθείσα μελέτη ΗΛΜ (αρ. μελέτης: 118/2010) για το έργο, προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το αντλιοστάσιο αποαρσενικοποίησης και για το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο. Έτσι σύμφωνα με τη μελέτη: Στο αντλιοστάσιο αποαρσενικοποίησης, προκειμένου να στέλνουμε την επιθυμητή παροχή νερού με τη βοήθεια ρυθμιστή στροφών (inverter) στο ενδιάμεσο αντλιοστάσιο, θα εγκατασταθούν δύο κατακόρυφα αντλητικά συγκροτήματα, εκ των οποίων το ένα εφεδρικό, παροχής το καθένα από 50 m 3 /h έως 100 m 3 /h. Τα αντλητικά συγκροτήματα 6

7 θα εργάζονται μέσω ρυθμιστή στροφών ο οποίος θα ρυθμίζει την επιθυμητή παροχή νερού προς το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο. Θα κατασκευαστεί συλλέκτης αναρροφήσεως και συλλέκτης καταθλίψεως των αντλητικών συγκροτημάτων. Κάθε αντλητικό συγκρότημα θα έχει μία βάνα απομόνωσης στην αναρρόφηση και μια βάνα απομόνωσης και βαλβίδα αντεπιστροφής στη κατάθλιψη. Επίσης, θα εγκατασταθεί ένας ρυθμιστής στροφών (inverter), στο υπάρχον αντλητικό συγκρότημα του αντλιοστασίου αποαρσενικοποίησης που τροφοδοτεί τη δεξαμενή ύδρευσης στην Τ/Κ Νέων Πλαγίων, προκειμένου να ρυθμίζουμε τη παροχή των συγκροτημάτων. Στο ενδιάμεσο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί ο απαιτούμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός για να στέλνουμε το νερό στη δεξαμενή ύδρευσης της Δ/Κ Τρίγλιας. Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθούν δύο οριζόντια υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα μέσα στη δεξαμενή, εκ των οποίων το ένα εφεδρικό, παροχής 100 m 3 /h το καθένα. Θα κατασκευαστεί συλλέκτης καταθλίψεως των οριζόντιων υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων. Ο κλάδος καταθλίψεως κάθε υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος θα έχει μία βάνα απομόνωσης και μια βαλβίδα αντεπιστροφής, ενώ στον συλλέκτη θα εγκατασταθεί μια γενική βάνα και και μία βάνα καθαρισμού. Το έργο προϋπολογισμού ,00 ευρώ με τα απρόβλεπτα και το Φ.Π.Α., θα εκτελεστεί σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του επιβλέποντος τεχνικού καθώς και σύμφωνα με τους Νόμους και τις Διατάξεις που διέπουν τα Δημόσια και Δημοτικά έργα όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. Ν. Μουδανιά, 17/ 02 /2012 ΟI Συντάξαντες Δημήτριος Ρήγας Mηχ/λόγος Μηχανικός Τ.Ε. Αναστάσιος Δαλκιρανίδης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 7

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ Ι. Τ Ε Υ Χ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc N0300a/5288 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: «Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΕΖ0ΟΡΥΑ-9ΥΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 19/2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 257/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 6-2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 2 1.1 Αντικείμενο της μελέτης... 2 1.2 Υφιστάμενη κατάσταση... 2 1.3 Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν... 3 2. ΑΡΧΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 3 2.1 Στοιχεία περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 Α. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 926ΤΕΠ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 Τ01.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά στοιχεία Η μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», ανατέθηκε από τον πρώην «Καποδιστριακό» Δήμο Γεροποτάμου στα συμπράττοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Φ ΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Φ ΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ) ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΠΙΘΑΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ.: 28210-36220 Fax: 28210-36288

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Σχετικά: 1) Η Τοπογραφική Μελέτη του έργου: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΕΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 394.757,25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» 1.612.400,00 (µε ΦΠΑ) Μάιος 2013 K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600a/5222 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Kύθνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : Σ.Δ.Ο. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ...

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ... 4 3 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ... 11 4 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ... 20 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Μελέτης 38/2012 Εργασία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.Τσακίρης ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Συμπληρωματικές Πρόχειρες Σημειώσεις) Επιμέλεια: Σπηλιώτης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα