ΩΣ ΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑ. ΘΕΜΑ: Εθνικός Προϋπολογισμός Ν. Αφρικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΤΟΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΩΣ ΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑ. ΘΕΜΑ: Εθνικός Προϋπολογισμός Ν. Αφρικής 2015. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΤΟΡΙΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ Τηλ.: (+2711) / FAX: (+2711) Γιοχάνεσμπουργκ 2 Μαρτίου 2015 Α.Π. Φ.900-Β / 51 ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ.: ΩΣ ΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΩΣ ΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΘΕΜΑ: Εθνικός Προϋπολογισμός Ν. Αφρικής Σε ετήσια βάση (Φεβρουάριο εκάστου έτους), μετά την εκφώνηση του λόγου SONA / State of the Nation Address από τον Πρόεδρο της χώρας στο Εθνικό Κοινοβούλιο ανακοίνωση των βασικών πολιτικών διακυβέρνησης κατά το τρέχον έτος, όπως πρόσφατα από τον κ. Zuma στις , βλ. ακολουθεί ο λόγος "Βudget Speech" με τον οποίο εξειδικεύεται η οικονομική διάσταση διακυβέρνησης (άλλως, ο τρέχων προϋπολογισμός). Εν προκειμένω, παραθέτουμε ακολούθως τα κυριότερα σημεία του προϋπολογισμού της Ν. Αφρικής 2015/2016, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Nhlanhla Nene την Τετάρτη (Βudget Speech 2015). Λαμβανομένης υπόψη της σχετικής "Μεσοπρόθεσμης Αναθεώρησης Πολιτικής Προϋπολογισμού Ν. Αφρικής 2014" ( 1 ), σημειώνεται ότι ο τρέχων προϋπολογισμός περιορίζεται από την ανάγκη εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών σε πλαίσιο βραδύτερης οικονομικής ανάπτυξης και αυξανόμενου χρέους της χώρας. Πέραν αυτού, η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού έτους 2015 ακολουθεί διαφορετική δομή παρουσίασης για αύξηση της διαφάνειας, με νέες ενότητες στις οποίες απεικονίζεται η οικονομική κατάσταση των φορέων του δημόσιου τομέα και η πρόοδος των δαπανών για ανάπτυξη υποδομών. 1 Βλ. έγγραφό μας "Μεσοπρόθεσμη Αναθεώρηση Πολιτικής Προϋπολογισμού Ν. Αφρικής 2014", με ΑΠ: Φ.900-Β / Σελίδα 1 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

2 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Οικονομική συγκυρία. Μείωση της πρόβλεψης ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης της Ν. Αφρικής σε 2%, από 2,5% που είχε αναφερθεί στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση προϋπολογισμού τον Οκτώβριο Ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας εκτιμάται σε 3% έως το Καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης αναμένονται, βραχυπρόθεσμα, σε λιγότερο ενεργοβόρους κλάδους όπως ο τουρισμός, η γεωργία, η ελαφρά βιομηχανία και η κατασκευή κατοικιών, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες της Κυβέρνησης για ενίσχυση αυτών των τομέων. Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τον ΔΤΚ / CPI, κορυφώθηκε σε 6,6% τον Ιούνιο του 2014, μειώθηκε σε 4,4% Ιανουάριο 2015 και αναμένεται σε μέσο όρο 4,3% για ολόκληρο το Αν και δημοσιονομικά η χώρα βρίσκεται υπό πίεση υπάρχουν τρεις σημαντικές παράμετροι οικοδόμησης της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής: α) χαμηλά επιτόκια, β) εμπορική ανταγωνιστικότητα ενισχυμένη από την ασθενέστερη συναλλαγματική ισοτιμία, και γ) ικανοποιητική κεφαλαιοποίηση τραπεζών / χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πλαίσιο προϋπολογισμού και δημοσιονομική πολιτική. Ικανοποιητικά δημοσιονομικά μεγέθη προ της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επέτρεψαν στην Κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες και να διευρύνει το έλλειμμα προϋπολογισμού ώστε να υπάρξει περιθώριο προστασίας από ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις. Αυτή η προσέγγιση είχε όμως αποτέλεσμα την αύξηση του δημόσιου χρέους, με επικείμενες σημαντικές ληξιπρόθεσμες αποπληρωμές. Η δημοσιονομική εξισορρόπηση θεωρείται πρώτη προτεραιότητα, περιλαμβανομένων μέτρων περιορισμού του κόστους και εντεινόμενων προσπαθειών βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών. Ωστόσο, όπως έχει καταστεί προφανές, οι αυξήσεις φόρων δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν. Η οικονομική ευρωστία φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων συνιστά πρωταρχικό μέλημα διαμόρφωσης των απαραίτητων φορολογικών μέτρων. Όπως αναφέρθηκε στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2014, τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού είναι: - Μείωση του ανώτατου ορίου των δαπανών του 2014 κατά 25 δισ. ραντ, την επόμενη διετία - Αύξηση φόρων κατά 17 δισ. ραντ την περίοδο 2015/16 - Αναθεώρηση των δαπανών όλου του δημόσιου τομέα - Συγκράτηση του αριθμού εργαζομένων στον δημόσιο τομέα - Χρηματοδότηση των κρατικών επιχειρήσεων, όπου απαιτείται, χωρίς αύξηση του ελλείμματος προϋπολογισμού Στον προϋπολογισμό 2015/16 εκτιμάται έλλειμμα 3,9% του ΑΕΠ, με μείωση σε 2,5% για την περίοδο 2017/18. Οι κρατικές δαπάνες, εξαιρουμένων των αποπληρωμών τόκων, θα αυξηθούν από 1,1 τρισ. ραντ της περιόδου 2015/16 σε 1,4 τρισ. ραντ για την περίοδο 2017/18, με μέση αύξηση 2,1% ετησίως. Το ποσοστό των δαπανών προσωπικού θα παραμείνει στο 40% των δαπανών εκτός τόκων. Οι πληρωμές τόκων για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους θα αυξηθούν από 115 δισ. ραντ για την περίοδο 2015/2016 σε 153 δισ. ραντ για την περίοδο 2017/18. Οι κρατικές δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες θα περιορισθούν σε μέγιστο 5% ετησίως. Οι δαπάνες εστίασης, διοργάνωσης εκδηλώσεων και ενοικίασης χώρων θα μειωθούν κατά 8% σε πραγματικούς όρους, ενώ οι δαπάνες ταξιδίου / διαμονής κατά 4%. Οι δαπάνες για σχολικά βιβλία, φάρμακα, καύσιμα για τα αστυνομικά οχήματα και συντήρηση εξοπλισμού θα καλύψουν τον πληθωρισμό. Ο τρέχων προϋπολογισμός περιλαμβάνει αποθεματικό απροβλέπτων ύψους 5 δισ. ραντ για την περίοδο 2015/2016, 15 δισ. ραντ για την περίοδο 2016/17 και 45 δισ. ραντ για την περίοδο 2017/18 επιτρέποντας την εξυπηρέτηση νέων προτεραιοτήτων. Σελίδα 2 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

3 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Για την επόμενη τριετία, προβλέπεται ότι το ακαθάριστο δημόσιο χρέος θα αυξηθεί, κατά 550 δισ. ραντ, σε 2,3 τρισ. ραντ. Η εξαγορά χρέους το οποίο δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία θα προσθέσει 190 δισ. ραντ στην βραχυπρόθεσμη εξυπηρέτηση χρέους. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε 45% στην επόμενη τριετία. Η ρευστότητα της εγχώριας αγοράς και η θέση της χώρας στις παγκόσμιες αγορές κεφαλαίου αποτελούν βάση κάλυψης των δανειακών αναγκών, εφόσον το συνετό πλαίσιο προϋπολογισμού εφαρμόζεται παράλληλα με βελτιώσεις στην αποταμίευση και στις επενδύσεις. Μεσοπρόθεσμες δαπάνες και κατανομή εσόδων. Το μερίδιο δαπανών, εκτός τόκων, της εθνικής Κυβέρνησης είναι 48%. Οι επαρχίες θα λάβουν 43% ενώ 9% θα κατανεμηθεί στους δήμους της χώρας. Οι βασικές υπηρεσίες είναι προτεραιότητα των δήμων. Διεξάγεται αναθεώρηση των επιχορηγήσεων ανάπτυξης υποδομών στις τοπικές κυβερνήσεις, για δημιουργία απλούστερου πλαισίου και εξορθολογισμό των αναγκών χρηματοδότησης. Οικονομική ανάπτυξη. Η υποστήριξη της "γαλάζιας" οικονομίας (υδάτινοι πόροι / ναυτιλία) ανάγεται σε προτεραιότητα με διάθεση 296 εκ. ραντ για την επόμενη τριετία, προς ανάπτυξη έρευνας για τις κλιματικές αλλαγές και καλύτερη διαχείριση των ωκεάνιων πόρων. Τα έργο αστρονομικής παρατήρησης Square Kilometre Array (SKA) θα ενισχυθεί με 2,1 δισ. ραντ για την επόμενη τριετία. Οι επενδύσεις στον τομέα εξόρυξης θα ενισχυθούν με 2,7 δισ. ραντ για την επόμενη τριετία. Διατίθενται 108 εκ. ραντ στην έρευνα και εκπόνηση ρυθμιστικών κανονισμών για εξερεύνηση / εντοπισμό και αδειοδότηση εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Διατίθεται αναπτυξιακή υποστήριξη στη γεωργία μέσω 7 δισ. ραντ στις επαρχίες για την επόμενη τριετία. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για νέους αγρότες θα βελτιωθεί σε συνεργασία με την εξειδικευμένη τράπεζα Land Bank. Από το 2008, έχει δοθεί υποστήριξη σε αγροκτήματα ενώ αποκτήθηκαν 4,3 εκ. εκτάρια για αναδιανομή. Θα αποκτηθούν επιπλέον 1,2 εκ. εκτάρια την επόμενη τριετία έναντι 4,7 δισ. ραντ τα οποία θα διατεθούν για ανακεφαλαιοποίηση και ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Απασχόληση και ανάπτυξη επιχειρήσεων. Η ανεργία παραμένει μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική πρόκληση της χώρας. Τα κυβερνητικά μέτρα περιλαμβάνουν φορολογικά κίνητρα για την απασχόληση και τις επενδύσεις, στήριξη προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρήσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων και αύξησης της απασχόλησης. 2 δισ. ραντ διατίθενται για κίνητρα ανάπτυξης της μεταποίησης και στήριξη του κλάδου υπηρεσιών. Για το πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας μεταποίησης θα δαπανηθούν 5,4 δισ. ραντ προς όφελος επιχειρήσεων για αναβάθμιση εγκαταστάσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (SEZ) θα λάβουν ενίσχυση 3,5 δισ. ραντ μεσοπρόθεσμα, κυρίως για ανάπτυξη υποδομών. Το νέο (από το 2014) Υπουργείο Μικρών Επιχειρήσεων (Small Business Department) θα λάβει ενίσχυση 3,5 δισ. ραντ για υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης στις μικρές επιχειρήσεις. Το Ταμείο Απασχόλησης (Jobs Fund) θα λάβει ενίσχυση 4 δισ. ραντ σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για προγράμματα δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενίσχυσης των ανέργων, και για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών περιορισμών ορισμένων τομέων της οικονομίας. Το πρόγραμμα υποστήριξης της εργασίας στις κοινότητες θα επεκταθεί σε όλους τους δήμους, ενώ η σχετική ενίσχυση θα αυξηθεί κατά 21% ετησίως. Σελίδα 3 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

4 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα λάβει ενίσχυση 11,8 δισ. ραντ για χρηματοδότηση άνω των θέσεων πλήρους απασχόλησης και ευκαιριών απασχόλησης μέσω ειδικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 590 εκ. ραντ διατίθενται στο Πράσινο Ταμείο (Green Fund) μεσοπρόθεσμα, για στρατηγικά περιβαλλοντικά έργα σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα. Υγεία και κοινωνική προστασία. Οι δαπάνες τομέα υγείας θα ανέλθουν σε 178 δισ. ραντ την περίοδο 2017/18. Το πρόγραμμα αντιρετροϊκής (ARV) αγωγής καλύπτει πλέον 3 εκ. ασθενείς. Η μετάδοση μητέρας-σε-παιδί του ιού HIV έχει μειωθεί από 20% πριν από μια δεκαετία σε 2% το δισ. ραντ μεταφέρονται από επαρχιακούς προϋπολογισμούς στο εθνικό Υπουργείο Υγείας για άμεση χρηματοδότηση του Εθνικού Ινστιτούτου Μεταδοτικών Ασθενειών. Έχει σημειωθεί πρόοδος κατά το 2014 στην προετοιμασία του εθνικού ασφαλιστικού συστήματος υγείας ενώ συνεχίζεται η συζήτηση σχετικά με τις επιλογές χρηματοδότησης. Οι αποδέκτες επιχορηγήσεων κοινωνικής προστασίας ανήλθαν σε 16,4 εκ. τον Δεκέμβριο Προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση των μεγεθών, ο τρέχων προϋπολογισμός περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνη 7,1 δισ. ραντ. Με έναρξη ισχύος από , οι επιχορηγήσεις για ηλικιωμένους, βετεράνους πολέμου, ανάπηρους και κοινωνικά εξαρτημένους θα αυξηθούν κατά 60 ραντ μηνιαίως σε Οι επιχορηγήσεις για στήριξη τέκνων θα αυξηθούν σε 330, ενώ οι επιχορηγήσεις για ανάδοχη παιδική φροντίδα θα αυξηθούν κατά 30 ραντ σε 860 μηνιαίως. Εκπαίδευση, αθλητισμός και πολιτισμός. Ο αριθμός των ειδικευμένων καθηγητών που εισέρχονται στην δημόσια υπηρεσία προβλέπεται να αυξηθεί από την περίοδο 2012/13 σε την περίοδο 2017/18, με 3,1 δισ. ραντ σε υποτροφίες για βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 170 εκ. σχολικά βιβλία θα διανεμηθούν σε δημόσια σχολεία κατά την επόμενη τριετία. Το πρόγραμμα ανεκτέλεστων σχολικών υποδομών θα ενισχυθεί με 7,4 δισ. ραντ. Όλα τα σχολεία θα πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές σχολικών υποδομών μέχρι το Ο τρέχων προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης 4,1 δισ. ραντ για ενίσχυση των δημόσιων βιβλιοθηκών. Για ανάπτυξη σχολικών και κοινοτικών προγραμμάτων αθλητισμού και ενίσχυση αθλητικών ακαδημιών θα διατεθούν 1,7 δισ. ραντ, με προϋποθέσεις χορηγήσεων. Μετασχολική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι επιχορηγήσεις μετασχολικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα υπερβούν τα 195 δισ. ραντ μεσοπρόθεσμα, αυξάνοντας 7,1% κατά μέσο όρο ετησίως. Οι επιδοτήσεις πανεπιστημιακής λειτουργίας θα ανέλθουν σε 72,4 δισ. ραντ. Προτείνεται ενίσχυση πανεπιστημιακών υποδομών ύψους 10,5 δισ. ραντ, συμπεριλαμβανομένων 3,2 δισ. ραντ για τα νέα πανεπιστήμια Mpumalanga και Sol Plaatje. Το Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης Σπουδαστών θα ενισχυθεί με 11,9 δισ. ραντ για την περίοδο 2017/18, από 9,2 δισ. ραντ την περίοδο 2014/15. Μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες. Κατά την επόμενη τριετία διατίθενται 1,1 δισ. ραντ για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου Μολότο, για βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ύψους 53 δισ. ραντ δεκαετές πρόγραμμα ανανέωσης σιδηροδρομικού δικτύου (εθνικού φορέα Passenger Rail Agency) οι πρώτοι 44 νέοι συρμοί (528 βαγόνια) θα παραδοθούν εντός της επόμενης τριετίας. Άνω των 80 δισ. ραντ διατίθεται σε περισσότερα από 220 έργα ύδρευσης / αποχέτευσης καθώς και για ανάπτυξη τοπικών οδών. 105 δισ. ραντ θα δαπανηθούν για στέγαση και συναφείς υποδομές. Σελίδα 4 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

5 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Θα διατεθούν άνω των 18 δισ. ραντ για τη χρηματοδότηση της ηλεκτροδότησης οικιστικών μονάδων (σύνδεση στο εθνικό δίκτυο ή εκτός δικτύου ηλεκτροδότηση). 1 δισ. ραντ θα διατεθεί για την ευρυζωνική συνδεσιμότητα κρατικών ιδρυμάτων και σχολείων. Μετασχηματισμός αστικών περιοχών. Οι τοπικές κυβερνήσεις θα ανακοινώσουν λεπτομέρειες των επενδυτικών τους προγραμμάτων στους αναμενόμενους προϋπολογισμούς τους. Το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα Ανάπτυξης Νοτιοαφρικανικών Χωρών (DBSA) θα διοργανώσουν εντός του 2015 διάσκεψη για τις επενδύσεις σε αστικές υποδομές, προκειμένου να ενημερωθούν οι ιδιώτες επενδυτές σχετικά με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που θα προκύψουν από τα τοπικά προγράμματα. Οι επιχορηγήσεις για νερό, αποχέτευση και ηλεκτρική ενέργεια στις αγροτικές κοινότητες έχουν αυξηθεί σημαντικά : 4,3 δισ. ραντ θα δαπανηθούν την επόμενη τριετία για ανάπτυξη τοπικού δυναμικού, ενίσχυση των συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης και υλοποίηση έργων υποδομών. Άμυνα, δημόσια τάξη και ασφάλεια. Οι κρατικές δαπάνες για δημόσια τάξη / ασφάλεια και άμυνα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, από 163 δισ. ραντ στον τρέχοντα προϋπολογισμό σε 193 δισ. ραντ ως την περίοδο 2017/18. Οι αστυνομικές υπηρεσίες λαμβάνουν περίπου 48% των συνολικών κονδυλίων. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, 492 εκ. ραντ θα διατεθούν για αύξηση δυναμικού και βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Για ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας δημιουργείται Γραφείο Ανώτατης Δικαστικής Αρχής (Chief Justice), από , με προϋπολογισμό 2015/2016 στα 5,2 δισ. ραντ. Η καταπολέμηση της διαφθοράς παραμένει κεντρική προτεραιότητα. Διατίθενται επιπλέον κονδύλια (σε φορείς Public Protector και Financial Intelligence Centre) για αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η πρόβλεψη προϋπολογισμού για διαφύλαξη των συνόρων και την περιφερειακή ασφάλεια ανέρχεται σε 2,8 δισ. ραντ και 4,5 δισ. ραντ αντίστοιχα, για την επόμενη τριετία. Χρηματοοικονομική διαχείριση: διασφάλιση της χρηματικής αξίας. Το Υπουργείο Οικονομικών (ΝΤ) δημοσίευσε τον Ιανουάριο 2015 έκθεση για τη διαχείριση των κρατικών προμηθειών (τρέχουσα κατάσταση προμηθειών του δημόσιου τομέα και μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται). Στο μέλλον (από ) η διαχείριση των σχολικών βιβλίων θα γίνεται μέσω κεντρικά διαπραγματεύσιμης σύμβασης ενώ τα σχέδια κατασκευής σχολικών κτιρίων θα τυποποιηθούν και το κόστος κατασκευής θα ελέγχεται από το Κεντρικό Γραφείο Κρατικών Προμηθειών. Θα αποκεντρωθεί η συντήρηση των σχολικών κτιρίων, για καταπολέμηση της αναποτελεσματικότητας και της διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο. Από τον Απρίλιο του 2015 θα εισαχθεί κεντρική βάση δεδομένων κρατικών προμηθευτών. Η βάση δεδομένων θα διασυνδεθεί με τη φορολογική υπηρεσία SARS, τον φορέα τήρησης εταιρικών μητρώων CIPRO και το σύστημα μισθοδοσίας. Θα τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους κεντρική ηλεκτρονική πύλη δημοσιοποίησης δημόσιων διαγωνισμών. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διευθετεί έγκαιρα, εντός 30 εργάσιμων ημερών, τις οικονομικές εκκρεμότητες έναντι μικρών επιχειρήσεων. Φορολογικά μέτρα. Κατά την τρέχουσα πρόβλεψη τα φορολογικά έσοδα θα ανέλθουν σε 979 δισ. ραντ για την περίοδο 2014/15, ή περίπου 14,7 δισ. ραντ χαμηλότερα της εκτίμησης του προηγούμενου προϋπολογισμού. Τα συνολικά έσοδα προϋπολογισμού εκτιμώνται για το 2015 σε 1,091 τρισ. ραντ, ή περίπου 8,2% περισσότερα από την προηγούμενη περίοδο 2013/14. Σελίδα 5 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

6 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Τα φορολογικά μέτρα του τρέχοντος προϋπολογισμού έχουν ως στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων, όπως απαιτείται, τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη μείωση της φορολογικής βάσης του φόρου επιχειρήσεων, την αύξηση των κινήτρων για ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων και την προώθηση της "πράσινης" οικονομίας. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα αυξηθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα για όλους τους φορολογούμενους που λαμβάνουν άνω των ραντ ετησίως. Ωστόσο, θα αναπροσαρμοσθούν ορισμένες ειδικές φορολογικές κλίμακες, εκπτώσεις και πιστώσεις ιατρικών δαπανών έναντι του πληθωρισμού, όπως και σε προηγούμενους προϋπολογισμούς. Αύξηση του γενικού τέλους καυσίμων κατά 30,5 σεντ / λίτρο, σε ισχύ από τον Απρίλιο Μετά από συστάσεις της Επιτροπής Ντέιβις (αναθεώρησης του ισχύοντος φορολογικού συστήματος), προτείνεται ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω του 1 εκ. ραντ ετησίως (το μέγιστο ποσοστό φόρου μειώνεται από 6% σε 3%). Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των ραντ τον χρόνο δεν θα καταβάλουν φόρο. Τα ποσοστά και τα κλιμάκια φόρου μεταβιβαστικών τελών για πώληση ακινήτων θα αναπροσαρμοσθούν για ανακούφιση του πληθυσμού μεσαίου εισοδήματος. Τα νέα φορολογικά κλιμάκια εξαλείφουν τον φόρο μεταβίβασης για ακίνητα κάτω των ραντ, ενώ ο φόρος θα αυξηθεί για ακίνητα άνω των 2,25 εκ. ραντ. Αυξάνονται εκ νέου οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης αλκοολούχων και προϊόντων καπνού, με στόχο καθαρό αποτέλεσμα περιόδου 2015/16 την αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 8,3 δισ. ραντ, δηλαδή ύψος φορολογικών εσόδων τρέχοντος έτους 1,081 τρισ. ραντ ή περίπου 10,4% περισσότερα έναντι της περιόδου 2014/15. Επιπλέον φορολογικά μέτρα. Προσωρινή αύξηση του φόρου χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας (πρόσθετα 2 σεντ / kwh), οποίος φόρος θα αποσυρθεί μελλοντικά εφόσον δεν διαπιστώνεται έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας. Αύξηση του κινήτρου ενεργειακής εξοικονόμησης από 45 σεντ / kwh σε 95 σεντ / kwh. Εισαγωγή φόρου διοξειδίου του άνθρακα το 2016, ως πρόσθετου εργαλείου για την αντιμετώπιση της τρέχουσας έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας (φορολογικό νομοσχέδιο θα εισαχθεί αργότερα εντός του έτους σε δημόσια διαβούλευση). Αύξηση της εισφοράς στο Ταμείο Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 50 σεντ / λίτρο (από παρούσα εισφορά 1,04 ραντ), για εκκαθάριση 98 δισ. ραντ εκκρεμών υποχρεώσεων. Εισαγωγή μονοετούς μέτρου μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών στο εθνικό ταμείο ανεργίας, λόγω συσσωρευμένου πλεονάσματος 90 δισ. ραντ. Οικονομική κατάσταση φορέων δημοσίου τομέα. Για σταθεροποίηση της δημόσιας εταιρείας ηλεκτρισμού Eskom θα αναπροσαρμοσθούν τα ισχύοντα τιμολόγια παροχής. Ισχύει, από , πακέτο στήριξης της εταιρείας με εισφορά κεφαλαίου 23 δισ. ραντ, για βελτίωση διαχείρισης και περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Παρέμβαση για αντιμετώπιση της οικονομικής θέσης της South African Airways, δεδομένου ότι η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρή ζημιά 2,6 δισ. ραντ για την περίοδο 2013/14 ως αποτέλεσμα υψηλού λειτουργικού κόστους, απωλειών σε αρκετές διεθνείς διαδρομές και αναγκαίων προσαρμογών αποτίμησης κόστους. Έχουν διατεθεί εγγυήσεις ύψους 14,4 δισ. ραντ, εκ των οποίων η αεροπορική εταιρεία έχει ήδη λάβει 8,3 δισ. ραντ. Εγγυήσεις έχουν επίσης παρασχεθεί για την εθνική υπηρεσία ταχυδρομείων (South African Post Office), με επιφύλαξη ως προς την εφαρμογή της επιχειρησιακής της στρατηγικής. Αναπτυξιακά χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα Νοτιοαφρικανικών Χωρών (DBSA) θα αναλάβει ηγετικό ρόλο χρηματοδότησης της τοπικής δημοτικής αγοράς, προκειμένου να επιταχυνθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπλασης. Σελίδα 6 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

7 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDC) θα διαθέσει 100 δισ. ραντ εντός της επόμενης πενταετίας για επιτάχυνση της βιομηχανικής ανάπτυξης και υποστήριξη των τομέων εξόρυξης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Το εθνικό Πρόγραμμα Ανεξάρτητων Παραγωγών Ενέργειας (Independent Power Producer Programme) θα επεκταθεί για κάλυψη νέου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από υδροηλεκτρικά έργα, καθώς και πηγών άνθρακα και φυσικού αερίου, για συμπλήρωση του δυναμικού και του φορτίου απόδοσης της δημόσιας εταιρείας ηλεκτρισμού (Eskom). Το Ταμείο Πρόνοιας Κρατικών Υπαλλήλων θεωρείται καλά χρηματοδοτούμενο και χρηστά διαχειριζόμενο. Θα διατεθεί 5,8% αύξηση συντάξεων από τον Απρίλιο Μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Από την 1η Μαρτίου 2015 θα διατεθούν νέοι λογαριασμοί αφορολόγητων καταθέσεων. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στο θέμα των μεταρρυθμίσεων του εθνικού συνταξιοδοτικού συστήματος, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στην αρχή NEDLAC (National Economic Development and Labour Council). Αναμένεται εντός του έτους το νομοσχέδιο για την ίδρυση δύο νέων ρυθμιστικών αρχών (μεταρρύθμιση "Twin Peaks"). Έχουν ήδη ενισχυθεί οι κανονισμοί για τη λειτουργία των τραπεζών και εντός του έτους θα γίνει το ίδιο για τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και τα αμοιβαία κεφάλαια. Η υπό επιτήρηση Αφρικανική Τράπεζα (African Bank) παράγει πλέον θετική ταμειακή ροή. Αν και το 2014 ανακοινώθηκε ενίσχυσή της με 7 δισ. ραντ, αναμένεται ότι η τράπεζα θα σταθεροποιηθεί χωρίς περαιτέρω προσφυγή σε χρήματα φορολογουμένων. Το πρόβλημα του υπέρμετρου χρέους του πληθυσμού παραμένει σοβαρή πρόκληση. Περίπου το 45% των πιστωτικά δραστήριων καταναλωτών έχουν ανασφαλές πιστωτικό υπόβαθρο, εν μέρει λόγω κακών πρακτικών της αγοράς (δανειστές και οικονομικοί σύμβουλοι). Ανάμικτες ήταν οι αντιδράσεις για τον εθνικό προϋπολογισμό 2015 στο εσωτερικό της χώρας με κοινό παρονομαστή αντιδράσεων της αντιπολίτευσης την απογοήτευση, για σωρεία διαφορετικών λόγων, αλλά την αποδοχή του ως πραγματιστικού προϋπολογισμού από σημαντική μερίδα τοπικών οικονομικών αναλυτών. Οι ενδιαφερόμενοι για αναλυτικότερη πληροφόρηση εθνικού προϋπολογισμού Ν. Αφρικής έτους 2015 παρακαλούνται όπως ανατρέχουν στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, (ενώ αποστέλλεται συνημμένως ο λόγος του Υπουργού Οικονομικών κ. Nhlanhla Nene, "Βudget Speech 2015"). Ο Προϊστάμενος Παναγιώτης Δερμεντζόγλου Σύμβουλος ΟΕΥ A' Συνημ.: Αρχείο "SA Budget Speech 2015". Σελίδα 7 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

8 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΒΑΠ) 4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ) 10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ) 11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 12. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 13. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) 14. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) 15. ΕΛΛΗΝΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 16. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - Διπλωματικό Γραφείο ΑΝΥΠΕΞ κ. Τσακαλώτου - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ - Γραφεία κ. κ. Α' και Β' Γεν. Δ/ντών - Α9, Β1, Β5, Β8 Δ/νσεις Σελίδα 8 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

9 MINISTRY: FINANCE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Private Bag X115, Pretoria, 0001 Tel: Fax: P O Box 29, Cape Town 8000 Tel Fax Website : Budget Speech Nhlanhla Nene Minister of Finance 25 February 2015

10 ISBN: RP: 10/2015 To obtain copies please contact: Communications Unit National Treasury Private Bag X115 Pretoria 0001 Tel: Fax: Budget documents are available at: ii

11 Honourable Speaker I have the honour to present the first budget of our fifth democratic Parliament. Members of the House, and fellow South Africans Over the past twenty years we have built houses, delivered water and electricity, improved access to schools and health care. Yet there are people living in shacks, there are schools without sanitation, there are patients without care. We have made progress in dismantling apartheid divisions. Yet there are still fault-lines across our social landscape. We have agreed on a National Development Plan. But there is still hard work ahead in its implementation. Though we continue to register positive growth rates, many businesses have struggled to maintain profitability, unemployment remains high and government has had to adjust to slower revenue growth. Today s budget is constrained by the need to consolidate our public finances, in the context of slower growth and rising debt. And so we must intensify our efforts to address economic constraints, improve our growth performance, create work opportunities and broaden economic participation. We need to achieve these goals if our National Development Plan is to be realised. On the one hand, our development path is limited by the resource constraints of the current economic outlook. On the other hand, it seeks to lift these constraints by strengthening public institutions, supporting innovation and making markets work better and investing in infrastructure and our people. The 2015 budget is aimed at rebalancing fiscal policy to give greater impetus to investment, to support enterprise development, to promote agriculture and industry and to make our cities engines of growth. 1

12 Strategic priorities for growth and development As outlined by President Zuma in the State of the Nation Address on the 12 th of February, Cabinet has agreed on nine strategic priorities to be pursued this year, in partnership with the private sector and all stakeholders. They include: 1) Resolving the energy challenge, 2) Revitalising agriculture, 3) Adding value to our mineral wealth, 4) Enhancing the Industrial Policy Action Plan, 5) Encouraging private investment, 6) Reducing workplace conflict, 7) Unlocking the potential of small enterprises, 8) Infrastructure investment, and 9) Support for implementation of the National Development Plan through in-depth, results-driven processes, known as phakisa laboratories. The first of these laboratories focused on the oceans economy, including offshore oil and gas exploration and aquaculture opportunities. Already this has led to investment of R9.6 billion in Saldanha Bay. Strategies for improving primary health clinics have also been developed through a phakisa process. The mining sector will be next. These processes draw widely on the talents and expertise of South Africans, from the public and private sectors, and the scientific and research community. In each of these areas, there are many programmes and interventions underway, and numerous stakeholders and institutions involved. Members of the House will appreciate, however, that having a plan and a series of activities is not enough. Intensive effort has to go into the details of implementation, understanding the risks and opportunities of changing market conditions as well as identifying institutional and financial options. 2

13 There are many possible plans and priorities: the challenge of governance is to choose wisely between competing alternatives. The budget process plays a role in clarifying these options, probing their costs and assessing implementation modalities. It seeks to allocate resources systematically and fairly. This year, we received around 400 tips from fellow South Africans on the budget. Quite rightly, there are two main areas of concern. 1) Many people have concerns about public service delivery. For example, Asif Jhatham advises that municipalities should follow SARS in adopting electronic payments systems. Marc de Chalain appeals for an improved work ethic and pride in a job well done in the public service. Mpumelelo Ncwadi suggests that youth-owned cooperatives should be supported to produce lettuce and herbs for local hospitals and schools. 2) And then there is advice on tax matters. Christopher Pappas suggests that fast foods should be subject to sin tax. Mandy Morris says it is time VAT was increased to 15 per cent. On the other hand, Thabile Wonci proposes that young professionals should be exempt from tax for at least one year of work. Fellow South Africans, I will return shortly to these tax questions. The budget documents I table today are designed to make our budget choices and their implications transparent. The processes which follow in this House, bringing medium term plans and programmes under the scrutiny of portfolio committees and subjecting Ministers and officials to Parliamentary accountability, are essential disciplines in the translation of plans into service delivery programmes. And so in presenting this Budget to Members of the House, I am obliged to caution that it again comprises a weighty set of documents and explanatory papers. Members who feel that the burden of after-hours reading is excessive are referred to my predecessors, Minister Gordhan and former Minister Manuel, who oversaw the design of these instruments of accountability. Thankfully their advice to me is that it does not all have to be incorporated into the budget speech. Allow me therefore to recommend this year s Budget Review for the further attention of Members. It is somewhat differently structured from the past. There is a new chapter on the financial position of public sector entities, and an annexure on progress in infrastructure spending. 3

14 Economic context I turn now to the economic context within which the budget has been prepared. Global economic growth is expected to remain sluggish over the period ahead, rising from 3.3 per cent in 2014 to 3½ per cent this year. There is considerable variation in economic performances between countries and economic trends are likely to be volatile. In the United States, 3.6 per cent growth is expected this year, but in Europe the outlook remains weak, and could still be destabilised by disagreements between debtor and creditor nations. In emerging markets and developing economies, growth of about 4½ per cent is expected. China s growth is expected to slow to 6.8 per cent this year. Amongst our neighbours in Africa, the recent shifts in commodity prices will benefit some countries and disadvantage others. South Africa will benefit from the lower oil price, but our major mining exports have been negatively affected by the global slowdown. Our deepening trade and investment links with sub-saharan Africa continue to offer favourable growth prospects. Exports to Africa grew by 19 per cent in 2013 and 11 per cent in Fellow South Africans, our primary challenge is to deal with the structural and competitiveness challenges that hold back production and investment in our economy. The most important of these is the security and reliability of energy supply. Electricity shortages hold back growth in manufacturing and mining, and also inhibit investment in housing and raise costs for businesses and households. Mainly for this reason, our projected economic growth for 2015 is just 2 per cent, down from 2.5 per cent indicated in October last year. We expect growth to rise to 3 per cent by Consumer price inflation peaked at 6.6 per cent in June last year. It has subsequently declined to just 4.4 per cent last month, and is expected to average 4.3 per cent in 2015, laying a foundation for economic growth. 4

15 Higher growth is possible, if we make good progress in responding to the electricity challenge or if export performance is stronger. The best short-term prospects for faster growth lie in less energy-intensive sectors such as tourism, agriculture, light manufacturing and housing construction. These are also sectors that employ more people, and so they contribute to more inclusive growth. Efforts to support these sectors have to be intensified. Progress in agriculture and manufacturing employment requires a constructive labour relations environment, and well-targeted support for emerging enterprises. The Deputy President is leading a process at Nedlac in which social partners are tabling proposals on a framework for sustainable labour relations. While the manufacturing sector has largely underperformed in recent years, there has been an encouraging growth in investment since 2010, particularly in upgrading machinery and equipment. The turnaround in footwear and textiles is also welcome, and should boost job creation over the period ahead. In agriculture we have seen investment and export growth in horticultural products such as grapes, citrus and tree nuts. Tourism and related services, oil and gas development, communications and information technology also offer many opportunities. Although our fiscal position is constrained, there are considerable financial strengths on which South Africa s growth strategy can build. 1) Interest rates have remained moderate, which reflects the credibility of fiscal and monetary policy and the favourable inflation outlook. The capital market rates at which government and the corporate sector borrow have declined over the past year, signalling continued investor confidence in the South African economy. 2) The exchange rate depreciated by 11 per cent against the US dollar in 2014, after declining by 15 per cent in This coupled with low inflation contributes to our trade competitiveness, and partially offsets the deterioration in commodity prices. 3) South Africa has a buoyant capital market, is open to foreign investors and is a major contributor to direct investment elsewhere in Africa. Our banks and other financial institutions are well-capitalised. Our company law and tax frameworks are robust, and we have excellent property market institutions. 5

16 The first phase of implementation of the National Development Plan is elaborated in Government s medium term strategic framework. If we remain united and energised around its implementation government, labour, business and all South Africans we will continue to make progress towards a just and prosperous future. Budget framework and fiscal policy A sound budget framework is one of the enabling conditions for implementation of the National Development Plan. Fellow South Africans, it has now been eight years since the global financial crisis began. In responding to low economic growth, government allowed for continued expenditure growth and a wider budget deficit to cushion the economy from a potential hard landing, resulting in an increased debt burden on the state. Fiscal room created during the economic boom leading up to the financial crisis cushioned us against tax increases as a first response. Our fiscal rebalancing has included cost containment measures and intensified efforts to improve efficiency in expenditure. These measures are yielding positive results. However, growth performance remains weak and substantial repayments of debt are becoming due. It is now clear that we can no longer postpone consideration of additional revenue measures. In choosing amongst our tax options, the financial health of households and businesses is a primary consideration. As indicated in the Medium Term Budget Policy Statement, the key features of the budget framework for the period ahead are as follows: 1) A reduction in the main budget expenditure ceiling of about R25 billion over the next two years, compared with the 2014 Budget baseline, 2) An increase in taxes amounting to R17 billion in 2015/16, 3) Revised spending plans across the whole of government, aimed at greater efficiency, reduced waste and an improved composition of spending, 4) A consolidation of government personnel numbers, and 5) Financing of state-owned companies, where required, without raising national government s budget deficit. 6

17 In the budget framework tabled today, a consolidated deficit of 3.9 per cent of GDP is projected for 2015/16, falling to 2.5 per cent in 2017/18. Consolidated non-interest expenditure will rise from R1.1 trillion this year to R1.4 trillion in 2017/18, which is an average real increase of 2.1 per cent a year. The share of personnel compensation is projected to remain at around 40 per cent of non - interest spending. Interest on state debt will rise from R115 billion this year to R153 billion in 2017/18. Reductions in budget allocations have been targeted at non-critical activities. Cost containment and reprioritisation measures will limit growth in allocations for goods and services to 5 per cent a year. Spending on catering, entertainment and venues is budgeted to decline by 8 per cent a year, travel and subsistence will be cut back by 4 per cent a year, in real terms. Compliance will be reported by the Auditor-General. Allocations for critical items such as school books and medicine, for police vehicles fuel and for maintenance of infrastructure, will grow faster than inflation. The budget framework includes an unallocated contingency reserve of R5 billion next year, R15 billion in 2016/17 and R45 billion in 2017/18. This could allow for new spending priorities to be accommodated in future budgets. It takes into account that the economic outlook is uncertain and that both weaker growth and rising interest rates are possible over the period ahead. We are also mindful that public service salary negotiations have still to be concluded. We hope that agreement will be reached in time for salary improvements to be implemented in April. Over the next three years, the total amount of money owed by government is projected to increase by about R550 billion, to R2.3 trillion in 2017/18. Redemptions on debt issued over the past decade will add R190 billion to the medium term borrowing requirement. Net loan debt of the national government is expected to stabilise at less than 45 per cent of GDP in three years time. South Africa s liquid capital market and our standing in international markets enable us to meet this borrowing requirement. But we are mindful that debt sustainability requires a prudent budget framework and improvements in both saving and investment. 7

18 Our fiscal policy stance recognises that state-owned companies and municipalities will continue to face substantial investment requirements over the period ahead. Moderation in the main budget deficit creates space in the wider capital market for infrastructure financing of both the wider public sector and private businesses. In addressing these and other fiscal challenges, government is firmly resolved to steer a responsible and sustainable course. Medium term expenditure and the division of revenue Honourable Speaker, our Constitution requires an equitable division of nationally collected revenue between national, provincial and local government. This is set out in the Division of Revenue Bill and its accompanying Explanatory Memorandum. The allocations are explained in the Budget Review and elaborated in the Estimates of National Expenditure. In preparing these proposals, we have benefited from recommendations of the Financial and Fiscal Commission and Parliament s committees. As is required by the Money Bills Amendment Procedure and Related Matters Act of 2009, the Budget Review includes a report which responds to concerns raised by the finance and appropriations committees, and in portfolio committees budgetary review and recommendation reports. We greatly appreciate these contributions of Parliament to the rigour and integrity of our budget process. The national share of non-interest expenditure is about 48 per cent, provinces receive 43 per cent and 9 per cent goes to municipalities. Allocations to basic services provided by municipalities have been prioritised, despite the constraints of the budget framework. A new approach is proposed for cities, to support their growth and restructuring and strengthen infrastructure investment. A review of local government infrastructure grants is in progress, which will lead to simplification and consolidation of the financing arrangements. Over the longer term, progress in municipalities requires local economic growth, property development and revenue capacity, alongside national support. These are key elements in the back to basics municipal development strategy championed by Minister Gordhan. 8

19 Economic development Honourable Members, our support through the budget for economic development is wide-ranging, as it must be if we are to diversify our growth and broaden participation. Innovation and technology changes are at the heart of this development strategy. Support for the oceans economy has been allocated R296 million over the next three years. This will enhance our climate change research and management of ocean resources. South African science and technology also continues to benefit from our leading role in the Square Kilometre Array astronomy partnership, which will spend approximately R2.1 billion over the next three years. Minister Pandor is guiding our science councils towards more effective partnerships with industry and academic institutions. R2.7 billion has been allocated over the medium term under the Mineral Policy and Promotion programme to promote investment in mining and petroleum beneficiation projects. R108 million has been allocated for research and regulatory requirements for licensing shale gas exploration and hydraulic fracturing. Government will continue to strengthen support for agricultural development and trade, under Minister Zokwana. The projected conditional allocation to provinces over the medium term is R7 billion. Access to finance by emerging farmers will be expanded, in collaboration with the Land Bank. Since the inception of the recapitalisation and development programme in 2008, farms have been supported, and 4.3 million hectares has been acquired for redistribution. A further 1.2 million hectares will be acquired over the next three years, and R4.7 billion is allocated for recapitalisation and development of farms. Establishment of the Office of the Valuer-General in Minister Nkwinti s department will assist in the orderly implementation of land acquisition and redistribution activities. Employment and enterprise development Fellow South Africans, unemployment remains our single greatest economic and social challenge. Government continues to prioritise measures aimed at generating employment. These include tax incentives for employment and investment, support for enterprise development, skills development and employment programmes. 9

20 R10.2 billion has been allocated over the MTEF period to manufacturing development incentives and support for growing service industries, such as business process outsourcing. Under Minister Davies oversight, the manufacturing competitiveness enhancement programme will spend R5.4 billion and will assist companies with financial support to upgrade facilities and skills development. Special economic zones are allocated R3.5 billion over the medium term, mainly for infrastructure development. The work of Minister Hanekom s department in promoting tourism continues to be supported. Over the MTEF period, Minister Zulu s new Department will spend R3.5 billion on mentoring and training support to small businesses. The Jobs Fund will spend R4 billion in partnership with the private sector on projects that create new employment, support work-seekers and address structural constraints to more inclusive growth. The community works programme will be extended to all municipalities and its allocations will increase by 21 per cent a year. The Department of Environmental Affairs has an allocation of R11.8 billion to fund more than full time equivalent jobs and work opportunities through environmental public works programmes. A total of R590 million has been allocated to the Green Fund over the medium term, for strategic environmental projects in partnership with the private sector. Health and social protection Honourable Speaker, expenditure on health and social protection will continue to grow steadily, contributing to better life expectancy and household income security. Health spending will reach R178 billion in 2017/18. We have seen a marked reduction in child mortality over the past five years, supported by improved access to antenatal services. Our antiretroviral treatment programme now reaches 3 million patients. The mother-to-child transmission of HIV has decreased from 20 per cent a decade ago to 2 per cent last year, and is expected to decline further over the period ahead. 10

21 In this budget, R1.5 billion is shifted from provincial budgets to the national Department of Health to enable the National Institute of Communicable Diseases to be directly funded. This will be offset by lower tariffs for services provided by the National Health Laboratory Service. Port health services have also been shifted from provinces to the national department. The Office of Health Standards Compliance has been listed as an independent legal entity with a budget rising to R125 million in 2017/18. Under Minister Motsoaledi s direction there has been progress over the past year in preparing for the transition to a National Health Insurance. A discussion paper on financing options will be released shortly by the National Treasury, to accompany the NHI white paper. Honourable Speaker, I have also agreed with Ministers Dlamini and Oliphant that we will jointly publish the long-outstanding discussion paper on social security reform. Both health insurance and social security are vital concerns of all South Africans, and we look forward to public debate and engagement between stakeholders. Social grants play an important role in protecting the poorest households against poverty. Social assistance beneficiaries numbered 16.4 million in December In order to accommodate the growth in numbers, the budget proposals include an additional R7.1 billion on the Social Development vote. Fellow South Africans, I am also pleased to announce adjustments to monthly social grants with effect from 1 April: 1) The old age, war veterans, disability and care dependency grants will increase by R60 to R ) Child support grants increase to R330. 3) Foster care grants increase by R30 to R860. In consultation with the Department of Social Development and taking into account consumer price inflation, we will review the possibility of further adjustments to grant values in October. 11

22 Education, sport and culture Honourable Speaker, over R640 billion will be allocated to basic education during the next three years. Under Minister Motshekga s oversight, personnel planning for schools is being reviewed to ensure that learner-teacher ratios are maintained at appropriate levels. The number of qualified teachers entering the public service is projected to increase from about in 2012/13 to in 2017/18. To support teacher training, R3.1 billion will be awarded in funza lushaka bursaries over the next three years. We will distribute 170 million workbooks to over public schools over this MTEF period. Each learner in Grades R to 9 will receive two books per subject each year in numeracy, mathematics, literacy, language and life skills. The school infrastructure backlogs programme is allocated R7.4 billion for the replacement of over 500 unsafe or poorly constructed schools, as well as to address water, sanitation and electricity needs. The education infrastructure grant of R29.6 billion over the medium term will enable all schools to meet the minimum norms and standards for school infrastructure by The budget also includes R4.1 billion over the MTEF period to build and support public libraries. School and community sport programmes and sports academies will receive R1.7 billion in conditional allocations to provinces. Post-school education and training Honourable Speaker, allocations to post-school education and training exceed R195 billion over the medium term, increasing at an annual average of 7.1 per cent. University operating subsidies will amount to R72.4 billion. Transfers to universities for infrastructure of R10.5 billion are proposed, including R3.2 billion for the new universities of Mpumalanga and Sol Plaatje. 12

23 We are mindful of the pressures on student financing at our higher education institutions. The National Student Financial Aid Scheme is projected to spend R11.9 billion in 2017/18, up from R9.2 billion in 2014/15. This will support a further increase in university enrolments and in technical and vocational colleges. Progress in the quality of post-school education programmes is clearly critical. Under Minister Nzimande s direction, the 21 sector education and training authorities and the National Skills Fund will continue to provide work placements for students and graduates. Raising the number of trainees who qualify as artisans is a special priority. Options for improving the skills funding system will be reviewed in the period ahead. Transport, energy and communications Fellow South Africans, we have all been reminded of the importance of infrastructure investment and maintenance over the past year. It is not just an inconvenience when the lights go out, there is a cost to the economy in production and income and jobs foregone. Many South Africans regularly experience other kinds of infrastructure failure: unreliable water supplies, roads that are impassable when it rains, trains that break down or poor telecommunication linkages. These are large, long-term, costly challenges, and so the work of Minister Peters, Minister Joemat-Pettersson, Minister Cwele, Minister Mokonyane and Minister Patel in securing maximum value out of available funds is especially critical. We are able to make substantial contributions through the fiscus to infrastructure services over the MTEF period. These include: 1) R1.1 billion for the upgrade of the Moloto Road to improve safety and mobility on this road. 2) The Passenger Rail Agency s R53 billion ten-year renewal programme is now in progress. The first 44 new train sets, or 528 coaches, will be delivered over the next three years. 3) Over R80 billion for local roads and over 220 water and sanitation projects. 4) R105 billion for housing and associated bulk infrastructure requirements. 13

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Νικολία Κ. Παπαδημητροπούλου ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2013 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Μαρία Μποϊλέ, Άγγελος Αγγελακάκης, Ανέστης Παπανικολάου, Αλκιβιάδης Τρομάρας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Ph.D. Partner, Ernst & Young Φεβρουάριος 2013 Περιεχόμενα Ο ρόλος της πληροφορικής μέσα στην επιχείρηση Η πρόσφατη

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κωνσταντινή Σαµαρά - Κωνσταντίνου Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρότι υπήρξε σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas picture placeholder Πρόοδος της Ιατρικής βασίζεται στην βιοϊατρική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Πως προκύπτει όφελος για το Δήμο; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η αμοιβή της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑ. ΘΕΜΑ: Εθνικός Προϋπολογισμός Ν. Αφρικής 2014. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑ. ΘΕΜΑ: Εθνικός Προϋπολογισμός Ν. Αφρικής 2014. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ú à ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º

þÿ ú à ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº šµ½äṺ Á Àµ ± þÿ ú à ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º þÿº±ä Ä ½ ÀµÁ Ä Â

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Περίγραμμα Ταυτότητα Προγράμματος Δομή Προγράμματος Προϋπολογισμός Κανόνες συμμετοχής Αξιολόγηση Participant Portal και χρήσιμα έγγραφα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Το Όραμα, η Στρατηγική & το νέο Μοντέλο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ελλάδος Οι Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα και η ανάγκη χρηματοδότησής τους 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα