ΩΣ ΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑ. ΘΕΜΑ: Εθνικός Προϋπολογισμός Ν. Αφρικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΤΟΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΩΣ ΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑ. ΘΕΜΑ: Εθνικός Προϋπολογισμός Ν. Αφρικής 2015. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΤΟΡΙΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ Τηλ.: (+2711) / FAX: (+2711) Γιοχάνεσμπουργκ 2 Μαρτίου 2015 Α.Π. Φ.900-Β / 51 ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ.: ΩΣ ΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΩΣ ΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΘΕΜΑ: Εθνικός Προϋπολογισμός Ν. Αφρικής Σε ετήσια βάση (Φεβρουάριο εκάστου έτους), μετά την εκφώνηση του λόγου SONA / State of the Nation Address από τον Πρόεδρο της χώρας στο Εθνικό Κοινοβούλιο ανακοίνωση των βασικών πολιτικών διακυβέρνησης κατά το τρέχον έτος, όπως πρόσφατα από τον κ. Zuma στις , βλ. ακολουθεί ο λόγος "Βudget Speech" με τον οποίο εξειδικεύεται η οικονομική διάσταση διακυβέρνησης (άλλως, ο τρέχων προϋπολογισμός). Εν προκειμένω, παραθέτουμε ακολούθως τα κυριότερα σημεία του προϋπολογισμού της Ν. Αφρικής 2015/2016, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Nhlanhla Nene την Τετάρτη (Βudget Speech 2015). Λαμβανομένης υπόψη της σχετικής "Μεσοπρόθεσμης Αναθεώρησης Πολιτικής Προϋπολογισμού Ν. Αφρικής 2014" ( 1 ), σημειώνεται ότι ο τρέχων προϋπολογισμός περιορίζεται από την ανάγκη εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών σε πλαίσιο βραδύτερης οικονομικής ανάπτυξης και αυξανόμενου χρέους της χώρας. Πέραν αυτού, η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού έτους 2015 ακολουθεί διαφορετική δομή παρουσίασης για αύξηση της διαφάνειας, με νέες ενότητες στις οποίες απεικονίζεται η οικονομική κατάσταση των φορέων του δημόσιου τομέα και η πρόοδος των δαπανών για ανάπτυξη υποδομών. 1 Βλ. έγγραφό μας "Μεσοπρόθεσμη Αναθεώρηση Πολιτικής Προϋπολογισμού Ν. Αφρικής 2014", με ΑΠ: Φ.900-Β / Σελίδα 1 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

2 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Οικονομική συγκυρία. Μείωση της πρόβλεψης ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης της Ν. Αφρικής σε 2%, από 2,5% που είχε αναφερθεί στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση προϋπολογισμού τον Οκτώβριο Ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας εκτιμάται σε 3% έως το Καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης αναμένονται, βραχυπρόθεσμα, σε λιγότερο ενεργοβόρους κλάδους όπως ο τουρισμός, η γεωργία, η ελαφρά βιομηχανία και η κατασκευή κατοικιών, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες της Κυβέρνησης για ενίσχυση αυτών των τομέων. Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τον ΔΤΚ / CPI, κορυφώθηκε σε 6,6% τον Ιούνιο του 2014, μειώθηκε σε 4,4% Ιανουάριο 2015 και αναμένεται σε μέσο όρο 4,3% για ολόκληρο το Αν και δημοσιονομικά η χώρα βρίσκεται υπό πίεση υπάρχουν τρεις σημαντικές παράμετροι οικοδόμησης της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής: α) χαμηλά επιτόκια, β) εμπορική ανταγωνιστικότητα ενισχυμένη από την ασθενέστερη συναλλαγματική ισοτιμία, και γ) ικανοποιητική κεφαλαιοποίηση τραπεζών / χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πλαίσιο προϋπολογισμού και δημοσιονομική πολιτική. Ικανοποιητικά δημοσιονομικά μεγέθη προ της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επέτρεψαν στην Κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες και να διευρύνει το έλλειμμα προϋπολογισμού ώστε να υπάρξει περιθώριο προστασίας από ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις. Αυτή η προσέγγιση είχε όμως αποτέλεσμα την αύξηση του δημόσιου χρέους, με επικείμενες σημαντικές ληξιπρόθεσμες αποπληρωμές. Η δημοσιονομική εξισορρόπηση θεωρείται πρώτη προτεραιότητα, περιλαμβανομένων μέτρων περιορισμού του κόστους και εντεινόμενων προσπαθειών βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών. Ωστόσο, όπως έχει καταστεί προφανές, οι αυξήσεις φόρων δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν. Η οικονομική ευρωστία φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων συνιστά πρωταρχικό μέλημα διαμόρφωσης των απαραίτητων φορολογικών μέτρων. Όπως αναφέρθηκε στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2014, τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού είναι: - Μείωση του ανώτατου ορίου των δαπανών του 2014 κατά 25 δισ. ραντ, την επόμενη διετία - Αύξηση φόρων κατά 17 δισ. ραντ την περίοδο 2015/16 - Αναθεώρηση των δαπανών όλου του δημόσιου τομέα - Συγκράτηση του αριθμού εργαζομένων στον δημόσιο τομέα - Χρηματοδότηση των κρατικών επιχειρήσεων, όπου απαιτείται, χωρίς αύξηση του ελλείμματος προϋπολογισμού Στον προϋπολογισμό 2015/16 εκτιμάται έλλειμμα 3,9% του ΑΕΠ, με μείωση σε 2,5% για την περίοδο 2017/18. Οι κρατικές δαπάνες, εξαιρουμένων των αποπληρωμών τόκων, θα αυξηθούν από 1,1 τρισ. ραντ της περιόδου 2015/16 σε 1,4 τρισ. ραντ για την περίοδο 2017/18, με μέση αύξηση 2,1% ετησίως. Το ποσοστό των δαπανών προσωπικού θα παραμείνει στο 40% των δαπανών εκτός τόκων. Οι πληρωμές τόκων για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους θα αυξηθούν από 115 δισ. ραντ για την περίοδο 2015/2016 σε 153 δισ. ραντ για την περίοδο 2017/18. Οι κρατικές δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες θα περιορισθούν σε μέγιστο 5% ετησίως. Οι δαπάνες εστίασης, διοργάνωσης εκδηλώσεων και ενοικίασης χώρων θα μειωθούν κατά 8% σε πραγματικούς όρους, ενώ οι δαπάνες ταξιδίου / διαμονής κατά 4%. Οι δαπάνες για σχολικά βιβλία, φάρμακα, καύσιμα για τα αστυνομικά οχήματα και συντήρηση εξοπλισμού θα καλύψουν τον πληθωρισμό. Ο τρέχων προϋπολογισμός περιλαμβάνει αποθεματικό απροβλέπτων ύψους 5 δισ. ραντ για την περίοδο 2015/2016, 15 δισ. ραντ για την περίοδο 2016/17 και 45 δισ. ραντ για την περίοδο 2017/18 επιτρέποντας την εξυπηρέτηση νέων προτεραιοτήτων. Σελίδα 2 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

3 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Για την επόμενη τριετία, προβλέπεται ότι το ακαθάριστο δημόσιο χρέος θα αυξηθεί, κατά 550 δισ. ραντ, σε 2,3 τρισ. ραντ. Η εξαγορά χρέους το οποίο δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία θα προσθέσει 190 δισ. ραντ στην βραχυπρόθεσμη εξυπηρέτηση χρέους. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε 45% στην επόμενη τριετία. Η ρευστότητα της εγχώριας αγοράς και η θέση της χώρας στις παγκόσμιες αγορές κεφαλαίου αποτελούν βάση κάλυψης των δανειακών αναγκών, εφόσον το συνετό πλαίσιο προϋπολογισμού εφαρμόζεται παράλληλα με βελτιώσεις στην αποταμίευση και στις επενδύσεις. Μεσοπρόθεσμες δαπάνες και κατανομή εσόδων. Το μερίδιο δαπανών, εκτός τόκων, της εθνικής Κυβέρνησης είναι 48%. Οι επαρχίες θα λάβουν 43% ενώ 9% θα κατανεμηθεί στους δήμους της χώρας. Οι βασικές υπηρεσίες είναι προτεραιότητα των δήμων. Διεξάγεται αναθεώρηση των επιχορηγήσεων ανάπτυξης υποδομών στις τοπικές κυβερνήσεις, για δημιουργία απλούστερου πλαισίου και εξορθολογισμό των αναγκών χρηματοδότησης. Οικονομική ανάπτυξη. Η υποστήριξη της "γαλάζιας" οικονομίας (υδάτινοι πόροι / ναυτιλία) ανάγεται σε προτεραιότητα με διάθεση 296 εκ. ραντ για την επόμενη τριετία, προς ανάπτυξη έρευνας για τις κλιματικές αλλαγές και καλύτερη διαχείριση των ωκεάνιων πόρων. Τα έργο αστρονομικής παρατήρησης Square Kilometre Array (SKA) θα ενισχυθεί με 2,1 δισ. ραντ για την επόμενη τριετία. Οι επενδύσεις στον τομέα εξόρυξης θα ενισχυθούν με 2,7 δισ. ραντ για την επόμενη τριετία. Διατίθενται 108 εκ. ραντ στην έρευνα και εκπόνηση ρυθμιστικών κανονισμών για εξερεύνηση / εντοπισμό και αδειοδότηση εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Διατίθεται αναπτυξιακή υποστήριξη στη γεωργία μέσω 7 δισ. ραντ στις επαρχίες για την επόμενη τριετία. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για νέους αγρότες θα βελτιωθεί σε συνεργασία με την εξειδικευμένη τράπεζα Land Bank. Από το 2008, έχει δοθεί υποστήριξη σε αγροκτήματα ενώ αποκτήθηκαν 4,3 εκ. εκτάρια για αναδιανομή. Θα αποκτηθούν επιπλέον 1,2 εκ. εκτάρια την επόμενη τριετία έναντι 4,7 δισ. ραντ τα οποία θα διατεθούν για ανακεφαλαιοποίηση και ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Απασχόληση και ανάπτυξη επιχειρήσεων. Η ανεργία παραμένει μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική πρόκληση της χώρας. Τα κυβερνητικά μέτρα περιλαμβάνουν φορολογικά κίνητρα για την απασχόληση και τις επενδύσεις, στήριξη προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρήσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων και αύξησης της απασχόλησης. 2 δισ. ραντ διατίθενται για κίνητρα ανάπτυξης της μεταποίησης και στήριξη του κλάδου υπηρεσιών. Για το πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας μεταποίησης θα δαπανηθούν 5,4 δισ. ραντ προς όφελος επιχειρήσεων για αναβάθμιση εγκαταστάσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (SEZ) θα λάβουν ενίσχυση 3,5 δισ. ραντ μεσοπρόθεσμα, κυρίως για ανάπτυξη υποδομών. Το νέο (από το 2014) Υπουργείο Μικρών Επιχειρήσεων (Small Business Department) θα λάβει ενίσχυση 3,5 δισ. ραντ για υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης στις μικρές επιχειρήσεις. Το Ταμείο Απασχόλησης (Jobs Fund) θα λάβει ενίσχυση 4 δισ. ραντ σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για προγράμματα δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενίσχυσης των ανέργων, και για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών περιορισμών ορισμένων τομέων της οικονομίας. Το πρόγραμμα υποστήριξης της εργασίας στις κοινότητες θα επεκταθεί σε όλους τους δήμους, ενώ η σχετική ενίσχυση θα αυξηθεί κατά 21% ετησίως. Σελίδα 3 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

4 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα λάβει ενίσχυση 11,8 δισ. ραντ για χρηματοδότηση άνω των θέσεων πλήρους απασχόλησης και ευκαιριών απασχόλησης μέσω ειδικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 590 εκ. ραντ διατίθενται στο Πράσινο Ταμείο (Green Fund) μεσοπρόθεσμα, για στρατηγικά περιβαλλοντικά έργα σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα. Υγεία και κοινωνική προστασία. Οι δαπάνες τομέα υγείας θα ανέλθουν σε 178 δισ. ραντ την περίοδο 2017/18. Το πρόγραμμα αντιρετροϊκής (ARV) αγωγής καλύπτει πλέον 3 εκ. ασθενείς. Η μετάδοση μητέρας-σε-παιδί του ιού HIV έχει μειωθεί από 20% πριν από μια δεκαετία σε 2% το δισ. ραντ μεταφέρονται από επαρχιακούς προϋπολογισμούς στο εθνικό Υπουργείο Υγείας για άμεση χρηματοδότηση του Εθνικού Ινστιτούτου Μεταδοτικών Ασθενειών. Έχει σημειωθεί πρόοδος κατά το 2014 στην προετοιμασία του εθνικού ασφαλιστικού συστήματος υγείας ενώ συνεχίζεται η συζήτηση σχετικά με τις επιλογές χρηματοδότησης. Οι αποδέκτες επιχορηγήσεων κοινωνικής προστασίας ανήλθαν σε 16,4 εκ. τον Δεκέμβριο Προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση των μεγεθών, ο τρέχων προϋπολογισμός περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνη 7,1 δισ. ραντ. Με έναρξη ισχύος από , οι επιχορηγήσεις για ηλικιωμένους, βετεράνους πολέμου, ανάπηρους και κοινωνικά εξαρτημένους θα αυξηθούν κατά 60 ραντ μηνιαίως σε Οι επιχορηγήσεις για στήριξη τέκνων θα αυξηθούν σε 330, ενώ οι επιχορηγήσεις για ανάδοχη παιδική φροντίδα θα αυξηθούν κατά 30 ραντ σε 860 μηνιαίως. Εκπαίδευση, αθλητισμός και πολιτισμός. Ο αριθμός των ειδικευμένων καθηγητών που εισέρχονται στην δημόσια υπηρεσία προβλέπεται να αυξηθεί από την περίοδο 2012/13 σε την περίοδο 2017/18, με 3,1 δισ. ραντ σε υποτροφίες για βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 170 εκ. σχολικά βιβλία θα διανεμηθούν σε δημόσια σχολεία κατά την επόμενη τριετία. Το πρόγραμμα ανεκτέλεστων σχολικών υποδομών θα ενισχυθεί με 7,4 δισ. ραντ. Όλα τα σχολεία θα πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές σχολικών υποδομών μέχρι το Ο τρέχων προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης 4,1 δισ. ραντ για ενίσχυση των δημόσιων βιβλιοθηκών. Για ανάπτυξη σχολικών και κοινοτικών προγραμμάτων αθλητισμού και ενίσχυση αθλητικών ακαδημιών θα διατεθούν 1,7 δισ. ραντ, με προϋποθέσεις χορηγήσεων. Μετασχολική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι επιχορηγήσεις μετασχολικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα υπερβούν τα 195 δισ. ραντ μεσοπρόθεσμα, αυξάνοντας 7,1% κατά μέσο όρο ετησίως. Οι επιδοτήσεις πανεπιστημιακής λειτουργίας θα ανέλθουν σε 72,4 δισ. ραντ. Προτείνεται ενίσχυση πανεπιστημιακών υποδομών ύψους 10,5 δισ. ραντ, συμπεριλαμβανομένων 3,2 δισ. ραντ για τα νέα πανεπιστήμια Mpumalanga και Sol Plaatje. Το Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης Σπουδαστών θα ενισχυθεί με 11,9 δισ. ραντ για την περίοδο 2017/18, από 9,2 δισ. ραντ την περίοδο 2014/15. Μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες. Κατά την επόμενη τριετία διατίθενται 1,1 δισ. ραντ για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου Μολότο, για βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ύψους 53 δισ. ραντ δεκαετές πρόγραμμα ανανέωσης σιδηροδρομικού δικτύου (εθνικού φορέα Passenger Rail Agency) οι πρώτοι 44 νέοι συρμοί (528 βαγόνια) θα παραδοθούν εντός της επόμενης τριετίας. Άνω των 80 δισ. ραντ διατίθεται σε περισσότερα από 220 έργα ύδρευσης / αποχέτευσης καθώς και για ανάπτυξη τοπικών οδών. 105 δισ. ραντ θα δαπανηθούν για στέγαση και συναφείς υποδομές. Σελίδα 4 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

5 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Θα διατεθούν άνω των 18 δισ. ραντ για τη χρηματοδότηση της ηλεκτροδότησης οικιστικών μονάδων (σύνδεση στο εθνικό δίκτυο ή εκτός δικτύου ηλεκτροδότηση). 1 δισ. ραντ θα διατεθεί για την ευρυζωνική συνδεσιμότητα κρατικών ιδρυμάτων και σχολείων. Μετασχηματισμός αστικών περιοχών. Οι τοπικές κυβερνήσεις θα ανακοινώσουν λεπτομέρειες των επενδυτικών τους προγραμμάτων στους αναμενόμενους προϋπολογισμούς τους. Το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα Ανάπτυξης Νοτιοαφρικανικών Χωρών (DBSA) θα διοργανώσουν εντός του 2015 διάσκεψη για τις επενδύσεις σε αστικές υποδομές, προκειμένου να ενημερωθούν οι ιδιώτες επενδυτές σχετικά με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που θα προκύψουν από τα τοπικά προγράμματα. Οι επιχορηγήσεις για νερό, αποχέτευση και ηλεκτρική ενέργεια στις αγροτικές κοινότητες έχουν αυξηθεί σημαντικά : 4,3 δισ. ραντ θα δαπανηθούν την επόμενη τριετία για ανάπτυξη τοπικού δυναμικού, ενίσχυση των συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης και υλοποίηση έργων υποδομών. Άμυνα, δημόσια τάξη και ασφάλεια. Οι κρατικές δαπάνες για δημόσια τάξη / ασφάλεια και άμυνα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, από 163 δισ. ραντ στον τρέχοντα προϋπολογισμό σε 193 δισ. ραντ ως την περίοδο 2017/18. Οι αστυνομικές υπηρεσίες λαμβάνουν περίπου 48% των συνολικών κονδυλίων. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, 492 εκ. ραντ θα διατεθούν για αύξηση δυναμικού και βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Για ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας δημιουργείται Γραφείο Ανώτατης Δικαστικής Αρχής (Chief Justice), από , με προϋπολογισμό 2015/2016 στα 5,2 δισ. ραντ. Η καταπολέμηση της διαφθοράς παραμένει κεντρική προτεραιότητα. Διατίθενται επιπλέον κονδύλια (σε φορείς Public Protector και Financial Intelligence Centre) για αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η πρόβλεψη προϋπολογισμού για διαφύλαξη των συνόρων και την περιφερειακή ασφάλεια ανέρχεται σε 2,8 δισ. ραντ και 4,5 δισ. ραντ αντίστοιχα, για την επόμενη τριετία. Χρηματοοικονομική διαχείριση: διασφάλιση της χρηματικής αξίας. Το Υπουργείο Οικονομικών (ΝΤ) δημοσίευσε τον Ιανουάριο 2015 έκθεση για τη διαχείριση των κρατικών προμηθειών (τρέχουσα κατάσταση προμηθειών του δημόσιου τομέα και μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται). Στο μέλλον (από ) η διαχείριση των σχολικών βιβλίων θα γίνεται μέσω κεντρικά διαπραγματεύσιμης σύμβασης ενώ τα σχέδια κατασκευής σχολικών κτιρίων θα τυποποιηθούν και το κόστος κατασκευής θα ελέγχεται από το Κεντρικό Γραφείο Κρατικών Προμηθειών. Θα αποκεντρωθεί η συντήρηση των σχολικών κτιρίων, για καταπολέμηση της αναποτελεσματικότητας και της διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο. Από τον Απρίλιο του 2015 θα εισαχθεί κεντρική βάση δεδομένων κρατικών προμηθευτών. Η βάση δεδομένων θα διασυνδεθεί με τη φορολογική υπηρεσία SARS, τον φορέα τήρησης εταιρικών μητρώων CIPRO και το σύστημα μισθοδοσίας. Θα τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους κεντρική ηλεκτρονική πύλη δημοσιοποίησης δημόσιων διαγωνισμών. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διευθετεί έγκαιρα, εντός 30 εργάσιμων ημερών, τις οικονομικές εκκρεμότητες έναντι μικρών επιχειρήσεων. Φορολογικά μέτρα. Κατά την τρέχουσα πρόβλεψη τα φορολογικά έσοδα θα ανέλθουν σε 979 δισ. ραντ για την περίοδο 2014/15, ή περίπου 14,7 δισ. ραντ χαμηλότερα της εκτίμησης του προηγούμενου προϋπολογισμού. Τα συνολικά έσοδα προϋπολογισμού εκτιμώνται για το 2015 σε 1,091 τρισ. ραντ, ή περίπου 8,2% περισσότερα από την προηγούμενη περίοδο 2013/14. Σελίδα 5 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

6 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Τα φορολογικά μέτρα του τρέχοντος προϋπολογισμού έχουν ως στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων, όπως απαιτείται, τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη μείωση της φορολογικής βάσης του φόρου επιχειρήσεων, την αύξηση των κινήτρων για ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων και την προώθηση της "πράσινης" οικονομίας. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα αυξηθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα για όλους τους φορολογούμενους που λαμβάνουν άνω των ραντ ετησίως. Ωστόσο, θα αναπροσαρμοσθούν ορισμένες ειδικές φορολογικές κλίμακες, εκπτώσεις και πιστώσεις ιατρικών δαπανών έναντι του πληθωρισμού, όπως και σε προηγούμενους προϋπολογισμούς. Αύξηση του γενικού τέλους καυσίμων κατά 30,5 σεντ / λίτρο, σε ισχύ από τον Απρίλιο Μετά από συστάσεις της Επιτροπής Ντέιβις (αναθεώρησης του ισχύοντος φορολογικού συστήματος), προτείνεται ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω του 1 εκ. ραντ ετησίως (το μέγιστο ποσοστό φόρου μειώνεται από 6% σε 3%). Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των ραντ τον χρόνο δεν θα καταβάλουν φόρο. Τα ποσοστά και τα κλιμάκια φόρου μεταβιβαστικών τελών για πώληση ακινήτων θα αναπροσαρμοσθούν για ανακούφιση του πληθυσμού μεσαίου εισοδήματος. Τα νέα φορολογικά κλιμάκια εξαλείφουν τον φόρο μεταβίβασης για ακίνητα κάτω των ραντ, ενώ ο φόρος θα αυξηθεί για ακίνητα άνω των 2,25 εκ. ραντ. Αυξάνονται εκ νέου οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης αλκοολούχων και προϊόντων καπνού, με στόχο καθαρό αποτέλεσμα περιόδου 2015/16 την αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 8,3 δισ. ραντ, δηλαδή ύψος φορολογικών εσόδων τρέχοντος έτους 1,081 τρισ. ραντ ή περίπου 10,4% περισσότερα έναντι της περιόδου 2014/15. Επιπλέον φορολογικά μέτρα. Προσωρινή αύξηση του φόρου χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας (πρόσθετα 2 σεντ / kwh), οποίος φόρος θα αποσυρθεί μελλοντικά εφόσον δεν διαπιστώνεται έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας. Αύξηση του κινήτρου ενεργειακής εξοικονόμησης από 45 σεντ / kwh σε 95 σεντ / kwh. Εισαγωγή φόρου διοξειδίου του άνθρακα το 2016, ως πρόσθετου εργαλείου για την αντιμετώπιση της τρέχουσας έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας (φορολογικό νομοσχέδιο θα εισαχθεί αργότερα εντός του έτους σε δημόσια διαβούλευση). Αύξηση της εισφοράς στο Ταμείο Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 50 σεντ / λίτρο (από παρούσα εισφορά 1,04 ραντ), για εκκαθάριση 98 δισ. ραντ εκκρεμών υποχρεώσεων. Εισαγωγή μονοετούς μέτρου μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών στο εθνικό ταμείο ανεργίας, λόγω συσσωρευμένου πλεονάσματος 90 δισ. ραντ. Οικονομική κατάσταση φορέων δημοσίου τομέα. Για σταθεροποίηση της δημόσιας εταιρείας ηλεκτρισμού Eskom θα αναπροσαρμοσθούν τα ισχύοντα τιμολόγια παροχής. Ισχύει, από , πακέτο στήριξης της εταιρείας με εισφορά κεφαλαίου 23 δισ. ραντ, για βελτίωση διαχείρισης και περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Παρέμβαση για αντιμετώπιση της οικονομικής θέσης της South African Airways, δεδομένου ότι η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρή ζημιά 2,6 δισ. ραντ για την περίοδο 2013/14 ως αποτέλεσμα υψηλού λειτουργικού κόστους, απωλειών σε αρκετές διεθνείς διαδρομές και αναγκαίων προσαρμογών αποτίμησης κόστους. Έχουν διατεθεί εγγυήσεις ύψους 14,4 δισ. ραντ, εκ των οποίων η αεροπορική εταιρεία έχει ήδη λάβει 8,3 δισ. ραντ. Εγγυήσεις έχουν επίσης παρασχεθεί για την εθνική υπηρεσία ταχυδρομείων (South African Post Office), με επιφύλαξη ως προς την εφαρμογή της επιχειρησιακής της στρατηγικής. Αναπτυξιακά χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα Νοτιοαφρικανικών Χωρών (DBSA) θα αναλάβει ηγετικό ρόλο χρηματοδότησης της τοπικής δημοτικής αγοράς, προκειμένου να επιταχυνθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπλασης. Σελίδα 6 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

7 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDC) θα διαθέσει 100 δισ. ραντ εντός της επόμενης πενταετίας για επιτάχυνση της βιομηχανικής ανάπτυξης και υποστήριξη των τομέων εξόρυξης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Το εθνικό Πρόγραμμα Ανεξάρτητων Παραγωγών Ενέργειας (Independent Power Producer Programme) θα επεκταθεί για κάλυψη νέου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από υδροηλεκτρικά έργα, καθώς και πηγών άνθρακα και φυσικού αερίου, για συμπλήρωση του δυναμικού και του φορτίου απόδοσης της δημόσιας εταιρείας ηλεκτρισμού (Eskom). Το Ταμείο Πρόνοιας Κρατικών Υπαλλήλων θεωρείται καλά χρηματοδοτούμενο και χρηστά διαχειριζόμενο. Θα διατεθεί 5,8% αύξηση συντάξεων από τον Απρίλιο Μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Από την 1η Μαρτίου 2015 θα διατεθούν νέοι λογαριασμοί αφορολόγητων καταθέσεων. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στο θέμα των μεταρρυθμίσεων του εθνικού συνταξιοδοτικού συστήματος, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στην αρχή NEDLAC (National Economic Development and Labour Council). Αναμένεται εντός του έτους το νομοσχέδιο για την ίδρυση δύο νέων ρυθμιστικών αρχών (μεταρρύθμιση "Twin Peaks"). Έχουν ήδη ενισχυθεί οι κανονισμοί για τη λειτουργία των τραπεζών και εντός του έτους θα γίνει το ίδιο για τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και τα αμοιβαία κεφάλαια. Η υπό επιτήρηση Αφρικανική Τράπεζα (African Bank) παράγει πλέον θετική ταμειακή ροή. Αν και το 2014 ανακοινώθηκε ενίσχυσή της με 7 δισ. ραντ, αναμένεται ότι η τράπεζα θα σταθεροποιηθεί χωρίς περαιτέρω προσφυγή σε χρήματα φορολογουμένων. Το πρόβλημα του υπέρμετρου χρέους του πληθυσμού παραμένει σοβαρή πρόκληση. Περίπου το 45% των πιστωτικά δραστήριων καταναλωτών έχουν ανασφαλές πιστωτικό υπόβαθρο, εν μέρει λόγω κακών πρακτικών της αγοράς (δανειστές και οικονομικοί σύμβουλοι). Ανάμικτες ήταν οι αντιδράσεις για τον εθνικό προϋπολογισμό 2015 στο εσωτερικό της χώρας με κοινό παρονομαστή αντιδράσεων της αντιπολίτευσης την απογοήτευση, για σωρεία διαφορετικών λόγων, αλλά την αποδοχή του ως πραγματιστικού προϋπολογισμού από σημαντική μερίδα τοπικών οικονομικών αναλυτών. Οι ενδιαφερόμενοι για αναλυτικότερη πληροφόρηση εθνικού προϋπολογισμού Ν. Αφρικής έτους 2015 παρακαλούνται όπως ανατρέχουν στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, (ενώ αποστέλλεται συνημμένως ο λόγος του Υπουργού Οικονομικών κ. Nhlanhla Nene, "Βudget Speech 2015"). Ο Προϊστάμενος Παναγιώτης Δερμεντζόγλου Σύμβουλος ΟΕΥ A' Συνημ.: Αρχείο "SA Budget Speech 2015". Σελίδα 7 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

8 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΒΑΠ) 4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ) 10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ) 11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 12. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 13. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) 14. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) 15. ΕΛΛΗΝΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 16. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - Διπλωματικό Γραφείο ΑΝΥΠΕΞ κ. Τσακαλώτου - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ - Γραφεία κ. κ. Α' και Β' Γεν. Δ/ντών - Α9, Β1, Β5, Β8 Δ/νσεις Σελίδα 8 από 8 Φ.900-Β / 51 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

9 MINISTRY: FINANCE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Private Bag X115, Pretoria, 0001 Tel: Fax: P O Box 29, Cape Town 8000 Tel Fax Website : Budget Speech Nhlanhla Nene Minister of Finance 25 February 2015

10 ISBN: RP: 10/2015 To obtain copies please contact: Communications Unit National Treasury Private Bag X115 Pretoria 0001 Tel: Fax: Budget documents are available at: ii

11 Honourable Speaker I have the honour to present the first budget of our fifth democratic Parliament. Members of the House, and fellow South Africans Over the past twenty years we have built houses, delivered water and electricity, improved access to schools and health care. Yet there are people living in shacks, there are schools without sanitation, there are patients without care. We have made progress in dismantling apartheid divisions. Yet there are still fault-lines across our social landscape. We have agreed on a National Development Plan. But there is still hard work ahead in its implementation. Though we continue to register positive growth rates, many businesses have struggled to maintain profitability, unemployment remains high and government has had to adjust to slower revenue growth. Today s budget is constrained by the need to consolidate our public finances, in the context of slower growth and rising debt. And so we must intensify our efforts to address economic constraints, improve our growth performance, create work opportunities and broaden economic participation. We need to achieve these goals if our National Development Plan is to be realised. On the one hand, our development path is limited by the resource constraints of the current economic outlook. On the other hand, it seeks to lift these constraints by strengthening public institutions, supporting innovation and making markets work better and investing in infrastructure and our people. The 2015 budget is aimed at rebalancing fiscal policy to give greater impetus to investment, to support enterprise development, to promote agriculture and industry and to make our cities engines of growth. 1

12 Strategic priorities for growth and development As outlined by President Zuma in the State of the Nation Address on the 12 th of February, Cabinet has agreed on nine strategic priorities to be pursued this year, in partnership with the private sector and all stakeholders. They include: 1) Resolving the energy challenge, 2) Revitalising agriculture, 3) Adding value to our mineral wealth, 4) Enhancing the Industrial Policy Action Plan, 5) Encouraging private investment, 6) Reducing workplace conflict, 7) Unlocking the potential of small enterprises, 8) Infrastructure investment, and 9) Support for implementation of the National Development Plan through in-depth, results-driven processes, known as phakisa laboratories. The first of these laboratories focused on the oceans economy, including offshore oil and gas exploration and aquaculture opportunities. Already this has led to investment of R9.6 billion in Saldanha Bay. Strategies for improving primary health clinics have also been developed through a phakisa process. The mining sector will be next. These processes draw widely on the talents and expertise of South Africans, from the public and private sectors, and the scientific and research community. In each of these areas, there are many programmes and interventions underway, and numerous stakeholders and institutions involved. Members of the House will appreciate, however, that having a plan and a series of activities is not enough. Intensive effort has to go into the details of implementation, understanding the risks and opportunities of changing market conditions as well as identifying institutional and financial options. 2

13 There are many possible plans and priorities: the challenge of governance is to choose wisely between competing alternatives. The budget process plays a role in clarifying these options, probing their costs and assessing implementation modalities. It seeks to allocate resources systematically and fairly. This year, we received around 400 tips from fellow South Africans on the budget. Quite rightly, there are two main areas of concern. 1) Many people have concerns about public service delivery. For example, Asif Jhatham advises that municipalities should follow SARS in adopting electronic payments systems. Marc de Chalain appeals for an improved work ethic and pride in a job well done in the public service. Mpumelelo Ncwadi suggests that youth-owned cooperatives should be supported to produce lettuce and herbs for local hospitals and schools. 2) And then there is advice on tax matters. Christopher Pappas suggests that fast foods should be subject to sin tax. Mandy Morris says it is time VAT was increased to 15 per cent. On the other hand, Thabile Wonci proposes that young professionals should be exempt from tax for at least one year of work. Fellow South Africans, I will return shortly to these tax questions. The budget documents I table today are designed to make our budget choices and their implications transparent. The processes which follow in this House, bringing medium term plans and programmes under the scrutiny of portfolio committees and subjecting Ministers and officials to Parliamentary accountability, are essential disciplines in the translation of plans into service delivery programmes. And so in presenting this Budget to Members of the House, I am obliged to caution that it again comprises a weighty set of documents and explanatory papers. Members who feel that the burden of after-hours reading is excessive are referred to my predecessors, Minister Gordhan and former Minister Manuel, who oversaw the design of these instruments of accountability. Thankfully their advice to me is that it does not all have to be incorporated into the budget speech. Allow me therefore to recommend this year s Budget Review for the further attention of Members. It is somewhat differently structured from the past. There is a new chapter on the financial position of public sector entities, and an annexure on progress in infrastructure spending. 3

14 Economic context I turn now to the economic context within which the budget has been prepared. Global economic growth is expected to remain sluggish over the period ahead, rising from 3.3 per cent in 2014 to 3½ per cent this year. There is considerable variation in economic performances between countries and economic trends are likely to be volatile. In the United States, 3.6 per cent growth is expected this year, but in Europe the outlook remains weak, and could still be destabilised by disagreements between debtor and creditor nations. In emerging markets and developing economies, growth of about 4½ per cent is expected. China s growth is expected to slow to 6.8 per cent this year. Amongst our neighbours in Africa, the recent shifts in commodity prices will benefit some countries and disadvantage others. South Africa will benefit from the lower oil price, but our major mining exports have been negatively affected by the global slowdown. Our deepening trade and investment links with sub-saharan Africa continue to offer favourable growth prospects. Exports to Africa grew by 19 per cent in 2013 and 11 per cent in Fellow South Africans, our primary challenge is to deal with the structural and competitiveness challenges that hold back production and investment in our economy. The most important of these is the security and reliability of energy supply. Electricity shortages hold back growth in manufacturing and mining, and also inhibit investment in housing and raise costs for businesses and households. Mainly for this reason, our projected economic growth for 2015 is just 2 per cent, down from 2.5 per cent indicated in October last year. We expect growth to rise to 3 per cent by Consumer price inflation peaked at 6.6 per cent in June last year. It has subsequently declined to just 4.4 per cent last month, and is expected to average 4.3 per cent in 2015, laying a foundation for economic growth. 4

15 Higher growth is possible, if we make good progress in responding to the electricity challenge or if export performance is stronger. The best short-term prospects for faster growth lie in less energy-intensive sectors such as tourism, agriculture, light manufacturing and housing construction. These are also sectors that employ more people, and so they contribute to more inclusive growth. Efforts to support these sectors have to be intensified. Progress in agriculture and manufacturing employment requires a constructive labour relations environment, and well-targeted support for emerging enterprises. The Deputy President is leading a process at Nedlac in which social partners are tabling proposals on a framework for sustainable labour relations. While the manufacturing sector has largely underperformed in recent years, there has been an encouraging growth in investment since 2010, particularly in upgrading machinery and equipment. The turnaround in footwear and textiles is also welcome, and should boost job creation over the period ahead. In agriculture we have seen investment and export growth in horticultural products such as grapes, citrus and tree nuts. Tourism and related services, oil and gas development, communications and information technology also offer many opportunities. Although our fiscal position is constrained, there are considerable financial strengths on which South Africa s growth strategy can build. 1) Interest rates have remained moderate, which reflects the credibility of fiscal and monetary policy and the favourable inflation outlook. The capital market rates at which government and the corporate sector borrow have declined over the past year, signalling continued investor confidence in the South African economy. 2) The exchange rate depreciated by 11 per cent against the US dollar in 2014, after declining by 15 per cent in This coupled with low inflation contributes to our trade competitiveness, and partially offsets the deterioration in commodity prices. 3) South Africa has a buoyant capital market, is open to foreign investors and is a major contributor to direct investment elsewhere in Africa. Our banks and other financial institutions are well-capitalised. Our company law and tax frameworks are robust, and we have excellent property market institutions. 5

16 The first phase of implementation of the National Development Plan is elaborated in Government s medium term strategic framework. If we remain united and energised around its implementation government, labour, business and all South Africans we will continue to make progress towards a just and prosperous future. Budget framework and fiscal policy A sound budget framework is one of the enabling conditions for implementation of the National Development Plan. Fellow South Africans, it has now been eight years since the global financial crisis began. In responding to low economic growth, government allowed for continued expenditure growth and a wider budget deficit to cushion the economy from a potential hard landing, resulting in an increased debt burden on the state. Fiscal room created during the economic boom leading up to the financial crisis cushioned us against tax increases as a first response. Our fiscal rebalancing has included cost containment measures and intensified efforts to improve efficiency in expenditure. These measures are yielding positive results. However, growth performance remains weak and substantial repayments of debt are becoming due. It is now clear that we can no longer postpone consideration of additional revenue measures. In choosing amongst our tax options, the financial health of households and businesses is a primary consideration. As indicated in the Medium Term Budget Policy Statement, the key features of the budget framework for the period ahead are as follows: 1) A reduction in the main budget expenditure ceiling of about R25 billion over the next two years, compared with the 2014 Budget baseline, 2) An increase in taxes amounting to R17 billion in 2015/16, 3) Revised spending plans across the whole of government, aimed at greater efficiency, reduced waste and an improved composition of spending, 4) A consolidation of government personnel numbers, and 5) Financing of state-owned companies, where required, without raising national government s budget deficit. 6

17 In the budget framework tabled today, a consolidated deficit of 3.9 per cent of GDP is projected for 2015/16, falling to 2.5 per cent in 2017/18. Consolidated non-interest expenditure will rise from R1.1 trillion this year to R1.4 trillion in 2017/18, which is an average real increase of 2.1 per cent a year. The share of personnel compensation is projected to remain at around 40 per cent of non - interest spending. Interest on state debt will rise from R115 billion this year to R153 billion in 2017/18. Reductions in budget allocations have been targeted at non-critical activities. Cost containment and reprioritisation measures will limit growth in allocations for goods and services to 5 per cent a year. Spending on catering, entertainment and venues is budgeted to decline by 8 per cent a year, travel and subsistence will be cut back by 4 per cent a year, in real terms. Compliance will be reported by the Auditor-General. Allocations for critical items such as school books and medicine, for police vehicles fuel and for maintenance of infrastructure, will grow faster than inflation. The budget framework includes an unallocated contingency reserve of R5 billion next year, R15 billion in 2016/17 and R45 billion in 2017/18. This could allow for new spending priorities to be accommodated in future budgets. It takes into account that the economic outlook is uncertain and that both weaker growth and rising interest rates are possible over the period ahead. We are also mindful that public service salary negotiations have still to be concluded. We hope that agreement will be reached in time for salary improvements to be implemented in April. Over the next three years, the total amount of money owed by government is projected to increase by about R550 billion, to R2.3 trillion in 2017/18. Redemptions on debt issued over the past decade will add R190 billion to the medium term borrowing requirement. Net loan debt of the national government is expected to stabilise at less than 45 per cent of GDP in three years time. South Africa s liquid capital market and our standing in international markets enable us to meet this borrowing requirement. But we are mindful that debt sustainability requires a prudent budget framework and improvements in both saving and investment. 7

18 Our fiscal policy stance recognises that state-owned companies and municipalities will continue to face substantial investment requirements over the period ahead. Moderation in the main budget deficit creates space in the wider capital market for infrastructure financing of both the wider public sector and private businesses. In addressing these and other fiscal challenges, government is firmly resolved to steer a responsible and sustainable course. Medium term expenditure and the division of revenue Honourable Speaker, our Constitution requires an equitable division of nationally collected revenue between national, provincial and local government. This is set out in the Division of Revenue Bill and its accompanying Explanatory Memorandum. The allocations are explained in the Budget Review and elaborated in the Estimates of National Expenditure. In preparing these proposals, we have benefited from recommendations of the Financial and Fiscal Commission and Parliament s committees. As is required by the Money Bills Amendment Procedure and Related Matters Act of 2009, the Budget Review includes a report which responds to concerns raised by the finance and appropriations committees, and in portfolio committees budgetary review and recommendation reports. We greatly appreciate these contributions of Parliament to the rigour and integrity of our budget process. The national share of non-interest expenditure is about 48 per cent, provinces receive 43 per cent and 9 per cent goes to municipalities. Allocations to basic services provided by municipalities have been prioritised, despite the constraints of the budget framework. A new approach is proposed for cities, to support their growth and restructuring and strengthen infrastructure investment. A review of local government infrastructure grants is in progress, which will lead to simplification and consolidation of the financing arrangements. Over the longer term, progress in municipalities requires local economic growth, property development and revenue capacity, alongside national support. These are key elements in the back to basics municipal development strategy championed by Minister Gordhan. 8

19 Economic development Honourable Members, our support through the budget for economic development is wide-ranging, as it must be if we are to diversify our growth and broaden participation. Innovation and technology changes are at the heart of this development strategy. Support for the oceans economy has been allocated R296 million over the next three years. This will enhance our climate change research and management of ocean resources. South African science and technology also continues to benefit from our leading role in the Square Kilometre Array astronomy partnership, which will spend approximately R2.1 billion over the next three years. Minister Pandor is guiding our science councils towards more effective partnerships with industry and academic institutions. R2.7 billion has been allocated over the medium term under the Mineral Policy and Promotion programme to promote investment in mining and petroleum beneficiation projects. R108 million has been allocated for research and regulatory requirements for licensing shale gas exploration and hydraulic fracturing. Government will continue to strengthen support for agricultural development and trade, under Minister Zokwana. The projected conditional allocation to provinces over the medium term is R7 billion. Access to finance by emerging farmers will be expanded, in collaboration with the Land Bank. Since the inception of the recapitalisation and development programme in 2008, farms have been supported, and 4.3 million hectares has been acquired for redistribution. A further 1.2 million hectares will be acquired over the next three years, and R4.7 billion is allocated for recapitalisation and development of farms. Establishment of the Office of the Valuer-General in Minister Nkwinti s department will assist in the orderly implementation of land acquisition and redistribution activities. Employment and enterprise development Fellow South Africans, unemployment remains our single greatest economic and social challenge. Government continues to prioritise measures aimed at generating employment. These include tax incentives for employment and investment, support for enterprise development, skills development and employment programmes. 9

20 R10.2 billion has been allocated over the MTEF period to manufacturing development incentives and support for growing service industries, such as business process outsourcing. Under Minister Davies oversight, the manufacturing competitiveness enhancement programme will spend R5.4 billion and will assist companies with financial support to upgrade facilities and skills development. Special economic zones are allocated R3.5 billion over the medium term, mainly for infrastructure development. The work of Minister Hanekom s department in promoting tourism continues to be supported. Over the MTEF period, Minister Zulu s new Department will spend R3.5 billion on mentoring and training support to small businesses. The Jobs Fund will spend R4 billion in partnership with the private sector on projects that create new employment, support work-seekers and address structural constraints to more inclusive growth. The community works programme will be extended to all municipalities and its allocations will increase by 21 per cent a year. The Department of Environmental Affairs has an allocation of R11.8 billion to fund more than full time equivalent jobs and work opportunities through environmental public works programmes. A total of R590 million has been allocated to the Green Fund over the medium term, for strategic environmental projects in partnership with the private sector. Health and social protection Honourable Speaker, expenditure on health and social protection will continue to grow steadily, contributing to better life expectancy and household income security. Health spending will reach R178 billion in 2017/18. We have seen a marked reduction in child mortality over the past five years, supported by improved access to antenatal services. Our antiretroviral treatment programme now reaches 3 million patients. The mother-to-child transmission of HIV has decreased from 20 per cent a decade ago to 2 per cent last year, and is expected to decline further over the period ahead. 10

21 In this budget, R1.5 billion is shifted from provincial budgets to the national Department of Health to enable the National Institute of Communicable Diseases to be directly funded. This will be offset by lower tariffs for services provided by the National Health Laboratory Service. Port health services have also been shifted from provinces to the national department. The Office of Health Standards Compliance has been listed as an independent legal entity with a budget rising to R125 million in 2017/18. Under Minister Motsoaledi s direction there has been progress over the past year in preparing for the transition to a National Health Insurance. A discussion paper on financing options will be released shortly by the National Treasury, to accompany the NHI white paper. Honourable Speaker, I have also agreed with Ministers Dlamini and Oliphant that we will jointly publish the long-outstanding discussion paper on social security reform. Both health insurance and social security are vital concerns of all South Africans, and we look forward to public debate and engagement between stakeholders. Social grants play an important role in protecting the poorest households against poverty. Social assistance beneficiaries numbered 16.4 million in December In order to accommodate the growth in numbers, the budget proposals include an additional R7.1 billion on the Social Development vote. Fellow South Africans, I am also pleased to announce adjustments to monthly social grants with effect from 1 April: 1) The old age, war veterans, disability and care dependency grants will increase by R60 to R ) Child support grants increase to R330. 3) Foster care grants increase by R30 to R860. In consultation with the Department of Social Development and taking into account consumer price inflation, we will review the possibility of further adjustments to grant values in October. 11

22 Education, sport and culture Honourable Speaker, over R640 billion will be allocated to basic education during the next three years. Under Minister Motshekga s oversight, personnel planning for schools is being reviewed to ensure that learner-teacher ratios are maintained at appropriate levels. The number of qualified teachers entering the public service is projected to increase from about in 2012/13 to in 2017/18. To support teacher training, R3.1 billion will be awarded in funza lushaka bursaries over the next three years. We will distribute 170 million workbooks to over public schools over this MTEF period. Each learner in Grades R to 9 will receive two books per subject each year in numeracy, mathematics, literacy, language and life skills. The school infrastructure backlogs programme is allocated R7.4 billion for the replacement of over 500 unsafe or poorly constructed schools, as well as to address water, sanitation and electricity needs. The education infrastructure grant of R29.6 billion over the medium term will enable all schools to meet the minimum norms and standards for school infrastructure by The budget also includes R4.1 billion over the MTEF period to build and support public libraries. School and community sport programmes and sports academies will receive R1.7 billion in conditional allocations to provinces. Post-school education and training Honourable Speaker, allocations to post-school education and training exceed R195 billion over the medium term, increasing at an annual average of 7.1 per cent. University operating subsidies will amount to R72.4 billion. Transfers to universities for infrastructure of R10.5 billion are proposed, including R3.2 billion for the new universities of Mpumalanga and Sol Plaatje. 12

23 We are mindful of the pressures on student financing at our higher education institutions. The National Student Financial Aid Scheme is projected to spend R11.9 billion in 2017/18, up from R9.2 billion in 2014/15. This will support a further increase in university enrolments and in technical and vocational colleges. Progress in the quality of post-school education programmes is clearly critical. Under Minister Nzimande s direction, the 21 sector education and training authorities and the National Skills Fund will continue to provide work placements for students and graduates. Raising the number of trainees who qualify as artisans is a special priority. Options for improving the skills funding system will be reviewed in the period ahead. Transport, energy and communications Fellow South Africans, we have all been reminded of the importance of infrastructure investment and maintenance over the past year. It is not just an inconvenience when the lights go out, there is a cost to the economy in production and income and jobs foregone. Many South Africans regularly experience other kinds of infrastructure failure: unreliable water supplies, roads that are impassable when it rains, trains that break down or poor telecommunication linkages. These are large, long-term, costly challenges, and so the work of Minister Peters, Minister Joemat-Pettersson, Minister Cwele, Minister Mokonyane and Minister Patel in securing maximum value out of available funds is especially critical. We are able to make substantial contributions through the fiscus to infrastructure services over the MTEF period. These include: 1) R1.1 billion for the upgrade of the Moloto Road to improve safety and mobility on this road. 2) The Passenger Rail Agency s R53 billion ten-year renewal programme is now in progress. The first 44 new train sets, or 528 coaches, will be delivered over the next three years. 3) Over R80 billion for local roads and over 220 water and sanitation projects. 4) R105 billion for housing and associated bulk infrastructure requirements. 13

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas picture placeholder Πρόοδος της Ιατρικής βασίζεται στην βιοϊατρική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑ. ΘΕΜΑ: Εθνικός Προϋπολογισμός Ν. Αφρικής 2014. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑ. ΘΕΜΑ: Εθνικός Προϋπολογισμός Ν. Αφρικής 2014. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Στέφανη Χατζηπροκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

The evolution of traffic and its impact on the sustainability of Concession Projects

The evolution of traffic and its impact on the sustainability of Concession Projects The evolution of traffic and its impact on the sustainability of Concession Projects Dimitrios S. Gatsonis CEO, Aegean Motorway S.A. 3 June 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Διημερίδα Έργα Μεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http://

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http:// 1 Avon is one of the world's largest direct sellers 2 Avon s History In 1886, David H. McConnell, a door to door salesman discovered that people were more interested in his incentive free samples of perfumes

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM Κριτήρια Κοπεγχάγης: ΗένταξηστηνΕ.Ε. μιαςχώραςηοποίαβρίσκεταιέξωαπότηνευρωπαϊκήένωση θα πραγματοποιηθεί μόλις είναι σε θέση αυτή η υποψήφια-χώρα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ιδιότητας μέλους με την

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET CYPRUS - Κύπρος INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Troodos 3 Troodos 5 2 I. Regional Partnerships Official Partners of the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Έτος Ακαδημαϊκές Μονάδες (Τμήμα/Σχολή) ΟΜ.Ε.Α. ΜΟ.ΔΙ.Π ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 International Defense & Security Conference. Defense & Security Policy: Meet the Future Challenges

EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 International Defense & Security Conference. Defense & Security Policy: Meet the Future Challenges EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 International Defense & Security Conference Defense & Security Policy: Meet the Future Challenges ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Σµήναρχος (Μ) Γεώργιος ελής, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 13: GREECE. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 13: GREECE. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 13: GREECE Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά

Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά Επιτυχίες, εμπόδια και προβληματισμοί Πάνος Κορογιαννάκης AAAA CPMR, Βρυξέλλες Σάββατο 6 Σεπ. 2014, ώρα 10.30-14.30

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

Η διεξαγωγή των συζητήσεων εντάσσεται στο πλαίσιο της επικείμενης λήξης της τρέχουσας χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα στις 28 Φεβρουαρίου.

Η διεξαγωγή των συζητήσεων εντάσσεται στο πλαίσιο της επικείμενης λήξης της τρέχουσας χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα στις 28 Φεβρουαρίου. Η ανακοίνωση της Ευρωομάδας «Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν αίτηση της ελληνικής κυβέρνησης για παράταση της χρηματοδοτικής βοήθειαςκαλούμενης επισήμως «κύρια σύμβαση χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκηρύξεις ιαγωνισµών Κρατικών Προµηθειών / 2008-24

ΘΕΜΑ : Προκηρύξεις ιαγωνισµών Κρατικών Προµηθειών / 2008-24 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» Η ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20 Μαρτίου 2010 Αμφιθέατρο Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MARKETING MANAGER

EXECUTIVE MARKETING MANAGER EXECUTIVE MARKETING MANAGER Περιγραφή: EXECUTIVE MARKETING MANAGER,, Please include the national vacancy reference number Ελάχιστος μισθός: 2,500.00 Μέγιστος μισθός: 2,500.00 Απαιτούμενη εκπαίδευση: 5

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τα όρια της λιτότητας

Τα όρια της λιτότητας Τα όρια της λιτότητας The missed target was mainly the result of the deeper-than-anticipated recession of the Greek economy... Economic growth has fallen short of forecasts, while the government has faced

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία PROJECT 04: Cult Mix Athens [Meet the people, Mix the cultures] [Αλιμπέρτη Μαρία Δημάκη Μαριάντζελα Κώνστας Ευάγγελος Νταλαμπίρας

Διαβάστε περισσότερα

Άκης Νικολαΐδης Κέντρο Παραγωγικότητας

Άκης Νικολαΐδης Κέντρο Παραγωγικότητας Προώθηση της μέτρησης της παραγωγικότητας και της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) επιχειρήσεων Άκης Νικολαΐδης Κέντρο Παραγωγικότητας Signpost to other providers Έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα