ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία Σπουδάστριες: Δερμεντζή Πετρούλα Κανάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κλ. Κωνσταντινούδης ΣΕΡΡΕΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 : Συμβάσεις εργασίας 5 1.2: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας : Είδη σύμβασης εργασίας 7 1.4: Κατάρτιση σύμβασης εργασίας : Κανονισμός εργασίας :Έννοια του όρου μισθωτός :Έννοια του όρου εργοδότης : Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού : Λύση σύμβασης εργασίας :Έννοια του ωραρίου 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2.1 : Ασφάλιση : Διαδικασία ασφάλισης μισθωτών : Παροχές κοινωνικής ασφάλισης : Συντάξεις : Ταμεία 48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 3.1 : Άδειες εργαζομένων : Αποδοχές αδείας : Επίδομα Αδείας : Άλλα Είδη Αδείας : Επιδόματα : Επιδόματα Εορτών 68 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 4.1 : Τακτικές και έκτακτες αποδοχές : Νόμιμος, συμβατικός και βασικός μισθός : Μισθοδοσία προσωπικού : Σύνταξη μισθοδοσίας προσωπικού : Αποζημίωση 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.1 : Επίσχεση εργασίας : Νυχτερινή εργασία : Εργατικό ατύχημα : Πενθήμερο εβδομαδιαίας εργασίας : Μερική απασχόληση : Εργασία ανηλίκων : Ωράριο απασχόλησης ανηλίκων : Απασχόληση Κυριακής ή εξαιρέσιμης γιορτής : Εξαιρέσιμες γιορτές ή υποχρεωτικές μέρες αργίας : Διαθεσιμότητα μισθωτών 107 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 110 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 111 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 112 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών, ρυθμίζονται από ένα σύνολο κανόνων δικαίου, το οποίο ρυθμίζει επίσης και τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ των εργαζομένων, των εργοδοτών και του κράτους. Επομένως, η εργατική νομοθεσία ρυθμίζει οποιαδήποτε κοινωνική εξέλιξη προέρχεται από τη σχέση των δύο αυτών κατηγοριών προσώπων. Η παρούσα εργασία έχει να κάνει με θέματα πάνω στη μισθοδοσία προσωπικού. Αναφέρονται τα είδη συμβάσεως εργασίας, οι τρόποι αμοιβής και υπολογισμού των μισθών, των κρατήσεων, των δώρων καθώς και οι διάφορες αποδοχές και τα επιδόματα. Ελπίζουμε σε μία ευχάριστη ανάγνωση της εργασίας μας και στην εύκολη κατανόηση της. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύμβαση εργασίας είναι η συμφωνία γραπτή ή προφορική με την οποία ένας εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του για ένα ορισμένο ή αόριστο χρόνο.ο εργοδότης αντίστοιχα υποχρεούται να καταβάλλει σ αυτόν μισθό ή ημερομίσθιο. Στη σύμβαση εργασίας,ο μεν εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο, ο δε μισθωτός οφείλει να παρέχει τη συμφωνημένη εργασία με επιμέλεια, να συμμορφώνεται στις διατάξεις των νόμων. Η σύμβαση είναι σύμβαση ενοχική αμφοτεροβαρής, εφόσον συνάπτεται με τη συμφωνία των δηλώσεων βουλήσεως αμφοτέρων των συμβαλλομένων και δημιουργεί και στους δύο υποχρεώσεις και δικαιώματα, που προκύπτουν είτε από βούληση των συμβαλλομένων είτε από το νόμο που υποκαθιστά τη βούληση αυτή. Ο τόπος εκτελέσεως της συμβάσεως εργασίας, δηλαδή, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών του εργαζομένου προς τον εργοδότη, συνήθως, ορίζεται στη σύμβαση ή μπορεί να προκύπτει και σιωπηρά. Ο κανόνας είναι ότι ο εργαζόμενος προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ορισμένο τόπο. Είναι δυνατόν, όμως, να ορισθεί, με συμφωνία, ότι η εργασία θα είναι εκτελεστέα σε διάφορους τόπους π.χ. τόσο στην έδρα της επιχειρήσεως, όσο και στα υποκαταστήματα αυτής. 5

6 1.2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι η ιδιωτικού δικαίου διαρκής αμφοτεροβαρής ενοχική σύμβαση, με την οποία ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, έναντι μισθού, ευρισκόμενος κάτω από τη νομική εξάρτηση του εργοδότη. Λέγοντας νομική εξάρτηση εννοούμε ότι ο εργαζόμενος κατά την εκτέλεση της εργασίας του έχει την υποχρέωση να συμορφώνεται στις οδηγίες και εντολές του εργοδότη εκτελώντας τις εκάστοτε διαταγές και κατευθύνσεις αυτού. Δηλαδή να υπάρχει δικαίωμα εποπτείας και καθοδήγησης του εργοδότη για την παροχή της εργασίας, καθώς και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης αυτών. Έτσι, λοιπόν, σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει, όταν ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελεί, έναντι μισθού, την εργασία του κάτω από την εποπτεία και τις οδηγίες του εργοδότη του. Με άλλα λόγια πρέπει να υπάρχει στενή εξάρτηση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη και τέτοια υπάρχει όταν αυτός που παρέχει την εργασία υποβάλλεται έναντι εκείνου στον οποίο παρέχεται αυτή η νομική εξάρτηση εκδηλωμένη στο δικαίωμα του εργοδότη να ασκεί εποπτεία και έλεγχο στην παρεχόμενη εργασία και στον παρέχοντα. Ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του προς άλλο πρόσωπο με αμοιβή κατά δύο, βασικά, τρόπους : α) Είτε διατηρώντας ελευθερία ενεργείας, αυτός καθορίζοντας τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας του. β) Είτε υποβάλλοντας τον εαυτό του σε υπηρεσιακή σχέση, έναντι του προσώπου προς το οποίο παρέχεται η εργασία, τέτοια, ώστε 6

7 προσλαμβανόμενος από τον τελευταίο επιτηρείται, καθοδηγείται και ελέγχεται στην εκτέλεση εργασίας του. Στην πρώτη περίπτωση ο παρέχων την εργασία είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας, που παρέχει τις υπηρεσίες του έναντι μισθού σε πελάτη του, με τον οποίο συνδέεται με μίσθωση ( ανεξαρτήτων ) υπηρεσιών. Στη δεύτερη περίπτωση ο εργαζόμενος είναι υφιστάμενος ( υπάλληλος, εργάτης, υπηρέτης ), που παρέχει, έναντι μισθού, εργασία προς εργοδότη, με τον οποίο συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Στην πρώτη περίπτωση η εργασία είναι ανεξάρτητη, στη δεύτερη εξαρτημένη. 1.3 ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι συμβάσεις εργασίας διακρίνονται στα ακόλουθα είδη και μορφές : Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει όταν έχει καθοριστεί από πριν ο χρόνος λήξεως της εργασίας και λήγει αμέσως, με τη λήξη του προσυμφωνημένου χρόνου ή με την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου στον οποίο αναφέρεται η σύμβαση χωρίς ο εργοδότης να καταβάλλει αποζημίωση. Αν απολυθεί ο εργαζόμενος χωρίς σπουδαίο λόγο, πριν από τη λήξη τη σύμβασης του, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται τους μισθούς του για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν η χρονική διάρκεια της δεν καθορίζεται και λήγει μόνο με καταγγελία είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο. Στην περίπτωση που απολύεται ο εργαζόμενος δικαιούται το μισθό του, δώρο Πάσχα ή δώρο Χριστουγέννων, αποζημίωση αδείας και επίδομα αδείας και αποζημίωση λόγω απόλυσης. 7

8 Αν ο εργαζόμενος αποχωρήσει από την εργασία του, τότε δικαιούται όλα τα παραπάνω εκτός της αποζημίωσης. Η βασική διαφορά ανάμεσα στη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και εκείνης του αορίστου χρόνου είναι ότι η πρώτη παύει αυτοδικαίως με τη λήξη του χρόνου για τον οποίο συνομολογήθηκε, ενώ η δεύτερη λήγει μόνο με καταγγελία εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων μερών. Σύμβαση εργασίας με δοκιμή υπάρχει, όταν γίνεται συμφωνία να διαρκέσει η σύμβαση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να δοκιμάσει ο εργοδότης τις ικανότητες του μισθωτού πριν τον προσλάβει οριστικά. Σύμβαση μαθητείας υπάρχει όταν ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στον μαθητευόμενο τις απαραίτητες γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του. Η διάρκεια της σύμβασης είναι σύντομη και δεν οφείλεται μισθός. Αν όμως, οι μαθητευόμενοι προσλαμβάνονται για αόριστο χρόνο, τότε πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ισχύουν όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπάρχει όταν ο εργαζόμενος είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας και προσφέρει την εργασία του έναντι αμοιβής στον πελάτη του, διατηρώντας την πλήρη ανεξαρτησία του, χωρίς να υπόκειται στην εποπτεία αυτού. Συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών συνάπτουν οι γιατροί, οι λογιστές, οι δικηγόροι κ.λ.π., εφόσον δεν προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι. Σύμβαση μίσθωσης έργου υπάρχει όταν αναλαμβάνει κάποιος να κατασκευάσει ή να φέρει σε πέρας και να παραδώσει ένα έργο, που αποτελεί προϊόν της εργασίας του ανεξάρτητα με τον χρόνο εργασίας που θα χρειαστεί για τον σκοπό αυτό, έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Μέχρι την περάτωση του έργου ο εργολάβος είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας. 8

9 Μετά το πέρας και την παράδοση του συμφωνημένου έργου λήγει αυτόματα και η σύμβαση. Σύμβαση μεσιτείας με την οποία ο εντολέας υποχρεούται να καταβάλει την αμοιβή, μόνο εφόσον καταρτιστεί σύμβαση από την μεσολάβηση ή την υπόδειξη του μεσίτη. Η διαφορά της από την σύμβαση εργασίας είναι ότι στην σύμβαση μεσιτείας αποβλέπουμε στο αποτέλεσμα της ενέργειας, ενώ στη σύμβαση εργασίας στην παροχή αυτής της εργασίας, ανεξάρτητα από την επίτευξη του αποτελέσματος. Σύμβαση εταιρείας, στην οποία με κοινές εισφορές επιδιώκεται κοινό όφελος και για την ύπαρξή της απαιτείται πρόθεση εταιρικής συνεργασίας, δηλαδή κοινός εταιρικός σκοπός.χαρακτηριστικό αυτής της σχέσης είναι το ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη. Σύμβαση εντολής, με την οποία ο εντολοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο που του έχει ανατεθεί από τον εντολέα. Διαφέρει από τη σύμβαση εργασίας γιατί είναι άμισθη, ενώ στη σύμβαση εργασίας παρέχεται πάντοτε μισθός. Σύμβαση εργασίας μέλους Δ.Σ. Α.Ε. Για να εργαστεί κάποιος που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μισθωτός στην ίδια επιχείρηση θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί η σύμβαση εργασίας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ομαδική σύμβαση εργασίας με την οποία ο εργοδότης συνάπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μ ένα άτομο μίας ομάδας, το οποίο ενεργεί για λογαριασμό όλων των άλλων ατόμων της ομάδας αυτής. Τέτοιες συμβάσεις συνήθως υπογράφουν τα μέλη μίας ορχήστρας ή ενός θιάσου. Συμβάσεις πολλαπλής απασχόλησης. Πολλοί εργαζόμενοι και κυρίως λογιστές, καθηγητές, καθαρίστριες οικοδομών, απασχολούνται μέσα στην ίδια μέρα ή μέσα στον ίδιο μήνα σε περισσότερους από έναν εργοδότες. Με τον κάθε εργοδότη γίνεται σύμβαση εργασίας. 9

10 Απαραίτητη προϋπόθεση ο μισθωτός να μην έχει εργασθεί ολόκληρο το νόμιμο ωράριο μιας ημέρας σ έναν εργοδότη. Σύμβαση εργασίας με μειωμένη χρονική απασχόληση στην οποία ο εργαζόμενος εργάζεται λιγότερο ημερησίως έναντι μικρότερης αμοιβής. Η σύμβαση για μερική απασχόληση θα πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε 15 μέρες στην επιθεώρηση εργασίας. 1.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η σύμβαση εργασίας είτε είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, συνάπτεται ελεύθερα μεταξύ των συμβαλλομένων (δηλαδή του εργοδότη και του εργαζόμενου) και άτυπα, με βούληση και των δύο μερών.κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας δεν απαιτείται γραπτή συμφωνία. Επομένως μπορεί να καταρτιστεί ρητά ή σιωπηρά, προφορικά ή γραπτά. Κρίνεται όμως σκόπιμο να καταρτίζεται γραπτώς, για να αποφεύγονται διενέξεις. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η σχέση εργασίας δεν πηγάζει από την ελεύθερη βούληση των ενδιαφερομένων αλλά από επιταγή του νόμου, ο οποίος επιβάλλει στον εργοδότη την υποχρέωση να συνάψει σύμβαση εργασίας με ορισμένα πρόσωπα που ο ίδιος καθορίζει. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για αναγκαστική σύμβαση εργασίας που δεν συγκρούεται με τις διατάξεις που απαγορεύουν την αναγκαστική εργασία, γιατί η δέσμευση αναφέρεται εδώ στον εργοδότη και όχι στον εργαζόμενο. Παράλληλα οι συμβαλλόμενοι έχουν πλήρη ελευθερία να καταρτίσουν οποιασδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας και με οποιοδήποτε περιεχόμενο, αρκεί να μην έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη και να 10

11 μην απαγορεύεται από το νόμο, γιατί σε αντίθετη περίπτωση η σύμβαση είναι άκυρη. Μετά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ο εργοδότης πρέπει να απευθυνθεί στο «Γ.Ε.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.» της περιοχής του, για την τακτοποίηση της λεγόμενης πρόσληψης του μισθωτού. Επίσης υποχρεούται σε έγγραφη πληροφόρηση του μισθωτού για τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης εργασίας. Διαδικασία προσλήψεως μισθωτών μέσω Γ.Ε.Ε. Σχετικά με τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, τα οποία θεσπίστηκαν με την παράγραφο2 του άρθρου 5 του Νομοθετικού Διατάγματος 2656/53, τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Νόμου 4504/66 και στη συνέχεια με το άρθρο 1 του Νομοθετικού Διατάγματος 763/70, ισχύουν σήμερα τα ακόλουθα : Όλοι οι εργοδότες, ακόμα και το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ( εφόσον πρόκειται για προσωπικό που συνδέεται μαζί τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ), υποχρεούνται να προσλαμβάνουν το προσωπικό τους μέσω των αρμοδίων Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας. Ως αρμόδιο Γραφείο νοείται εκείνο, στην περιοχή της τοπικής αρμοδιότητας του οποίου βρίσκεται ο χώρος απασχολήσεως του προσλαμβανομένου μισθωτού. Υπόδειγμα σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου Θεσσαλονίκη σήμερα την..μεταξύ του.που διατηρεί (επιχείρηση, γραφείο κλπ.) στη. 11

12 οδός.και του..κατοίκου... συμφωνούνται τα εξής : I. Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους (εργοδότης), προσλαμβάνει το δεύτερο συμβαλλόμενο (εργαζόμενο) στην επιχείρηση του ως.. (υπάλληλο, εργάτη κλπ.), για να απασχολείται ως.(λογιστής, ταμίας, πωλητής κλπ.). II. Η πρόσληψη γίνεται για αόριστο χρόνο, οι δε αποδοχές του για τη νόμιμη (κανονική) απασχόληση του καθορίζονται σε ευρώ (μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο κλπ. ). Το παρόν έγινε σε δύο αντίτυπα και ο καθένας από τους συμβαλλόμενους έλαβε από ένα αντίτυπο. Οι συμβαλλόμενοι Υπόδειγμα σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Θεσσαλονίκη σήμερα την..μεταξύ του που διατηρεί (επιχείρηση, γραφείο κλπ.) στη οδός.και του.κατοίκου.συμφωνούνται τα εξής : I. Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους ( εργοδότης), προσλαμβάνει το δεύτερο συμβαλλόμενο (εργαζόμενο) στην επιχείρηση του ως.. (υπάλληλο, εργάτη κλπ.), για να απασχολείται ως (λογιστής, ταμίας, πωλητής κλπ.). II. Η πρόσληψη γίνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή από.. μέχρι., οι δε αποδοχές του για τη 12

13 III. Πριν από τη λήξη του ορισμένου χρονικού διαστήματος ή πριν από την εκτέλεση ή αποπεράτωση του ορισμένου έργου, η σύμβαση λύεται μόνο για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 672 του Αστικού Κώδικα. Το παρόν έγινε σε δύο αντίτυπα και ο καθένας από τους συμβαλλόμενους έλαβε από ένα αντίτυπο. Οι Συμβαλλόμενοι Προσωπική σχέση: Από το νόμο εκφράζεται ο προσωπικός χαρακτήρας της σύμβασης εργασίας, τόσο από την πλευρά του εργαζόμενου όσο και από την πλευρά του εργοδότη. Η σχετική διάταξη έχει ως εξής : «Εάν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη συμφωνία ή από τις περιστάσεις, ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει αυτοπροσώπως την υποχρέωση του και η αξίωση του εργοδότη στην εργασία είναι αμεταβίβαστη» ( άρθρο 651 Αστικού Κώδικα, Άρ. Πάγου 1371/90, 1245/2002, ΕΕΔ 1991 σελ. 888, 2004 σελ. 295 ). Συνεπώς άμα καταρτιστεί η σύμβαση εργασίας, ο μισθωτός έχει υποχρέωση να παρέχει, να θέσει στη διάθεση του εργοδότη τις εργατικές του δυνάμεις, χωρίς να μπορεί να τοποθετήσει αντικαταστάτη αυτού, εκτός εάν από τη σύμβαση ή από τις περιστάσεις προκύπτει τέτοιο 13

14 δικαίωμα. Βέβαια ο εργαζόμενος οφείλει να διαθέσει όλες τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις στην εργασία για την οποία έχει προσληφθεί. Παράλληλα ο εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει το μισθωτό να παρέχει την εργασία του σε άλλο εργοδότη, εκτός αν ο ίδιος συμφωνήσει σ αυτό ρητώς ή σιωπηρώς. Υποχρεώσεις Μισθωτών : Καταρχήν το είδος της εργασίας που υποχρεούται να προσφέρει κάθε εργαζόμενος, καθορίζεται άμεσα ή έμμεσα από την ατομική σύμβαση εργασίας, τον καθορισμό της εργασίας της επιχείρησης και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα ειδικότερα όμως καθήκοντα του εργαζόμενου μίας ειδικότητας, δεν προσδιορίζονται από γενικές ή ειδικές διατάξεις. Έτσι αναγκαστικά προσφεύγουμε σε προσδιοριστικά στοιχεία αυτών, όπως είναι οι απαιτούμενες ειδικές γνώσεις, η αποκτημένη θεωρητική και πρακτική εμπειρία, το είδος της εργασίας που συμφωνήθηκε με τη σύμβαση, καθώς και οι εθιμικές συναλλακτικές συνήθειες ή συνθήκες, μέσα στα όρια των οποίων προσφέρεται η συγκεκριμένη εργασία, όπως π.χ. του λογιστή, του ηλεκτροτεχνίτη, του ξυλουργού κ.λ.π. Οριοθετούν δηλαδή τα παραπάνω στοιχεία, το είδος των καθηκόντων του εργαζόμενου, κατά την προσφορά της συμφωνημένης εργασίας. Πάντως ο μισθωτός που προσελήφθηκε για μια ορισμένη εργασία δεν υποχρεούται να προσφέρει άλλη εργασία εκτός από αυτή που συμφώνησε, εκτός βέβαια και αν οι έκτακτες ανάγκες απαιτούν την παροχή αυτής. Αν όμως δεν καθορίστηκε ειδικά το είδος της εργασίας τότε πρέπει να παρέχει και κάθε παρεμφερή εργασία, όχι όμως πολύ κατώτερη. Ευθύνη αποζημίωσης : Από τις διατάξεις του άρθρου 652 του Αστικού Κώδικα προκύπτει, ότι ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελεί με επιμέλεια την εργασία που ανέλαβε, ευθυνόμενος για τη ζημία που προξένησε στον εργοδότη του από δόλο ή αμέλεια. Κατά συνέπεια αν ο 14

15 εργαζόμενος παραβαίνει τις παραπάνω υποχρεώσεις του και η παράβαση οφείλεται σε υπαιτιότητα του, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημία που προξενήθηκε. Ο βαθμός της επιμέλειας για την οποία ευθύνεται ο εργαζόμενος, κρίνεται από τα στοιχεία της σύμβασης εργασίας, λαμβανομένων βέβαια υπόψη και της μόρφωσης του ή των απαιτούμενων για την εκτέλεση της εργασίας ειδικών γνώσεων, καθώς επίσης από τις ικανότητες και ιδιότητες γενικά του εργαζόμενου, τις οποίες είχε υπόψη του ή έπρεπε να γνωρίζει ο εργοδότης. Περαιτέρω η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι, δεν απαιτείται η ενέργεια του μισθωτού να συνιστά ποινικό αδίκημα, αλλά αρκεί να αντίκειται στα χρηστά ήθη. Για την περίπτωση όμως που ο εργαζόμενος προξένησε από ελαφρά αμέλεια ζημία στην περιουσία του εργοδότη, λόγω της φύσεως της παρεχόμενης εργασίας του, η οποία συνεπάγεται τον κίνδυνο αυτό της ζημίας, τόσο ή θεωρία όσο και το Υπουργείο Εργασίας δέχονται ότι, εφόσον παρόμοιες ζημίες είναι αλληλένδετες με τη φύση της επιχείρησης, πρόκειται μάλλον για κίνδυνο της επιχείρησης τον οποίο φέρει εξ ολοκλήρου ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με το άρθρο 322 του Αστικού Κώδικα. Έτσι έχει κριθεί από τα δικαστήρια ότι ελαφρά μόνο αμέλεια του εργαζόμενου οδηγεί σε πλήρη απαλλαγή του. Δανεισμός μισθωτού, είναι η συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και μισθωτού, σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης παραχωρεί τις υπηρεσίες του μισθωτού με τη συγκατάθεση του, σε άλλο εργοδότη. Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο εργοδότης δεν μπορεί να αξιώσει από τον μισθωτό να προσφέρει την εργασία του σε τρίτο, εκτός βέβαια εάν ο ίδιος συμφωνήσει σ αυτό, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς, ή αν επιτρέπεται από τη σύμβαση εργασίας. Η εν λόγω συμφωνία και η εργασιακή σχέση που δημιουργείται από αυτή είναι νόμιμη, με την προϋπόθεση όμως ότι ο μισθωτός δεν πρέπει να αποχωρήσει οριστικά από την επιχείρηση του 15

16 πρώτου εργοδότη, αλλά μόνο για ιδιαίτερους λόγους να μετατεθεί προσωρινά στην επιχείρηση του δανειζόμενου τρίτου. Υπερημερία εργοδότη, εάν ο εργοδότης δεν αποδέχεται τις προσφερόμενες υπηρεσίες του εργαζομένου γίνεται υπερήμερος. Συνέπειες, λοιπόν, της υπερημερίας είναι : α) Ο εργοδότης οφείλει το μισθό στον εργαζόμενο. β) Ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει από τις αποδοχές υπερημερίας που οφείλει στο μισθωτό ό,τι ο τελευταίος αποκόμισε εργαζόμενος αλλού είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας στον κρίσιμο χρόνο. 1.5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παράλληλα προς τους εργατικούς νόμους που ισχύουν εκάστοτε, οι σχέσεις εργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στους μισθωτούς που εργάζονται σ αυτές, ρυθμίζονται και από τους Κανονισμούς Εργασίας, με τους οποίους συμπληρώνονται τα υπάρχοντα κενά της νομοθεσίας. Νοείται βέβαια ότι με τους Κανονισμούς Εργασίας ρυθμίζονται μόνο οι σχέσεις που διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση της εργασίας και έχουν σκοπό να διατηρήσουν την εσωτερική τάξη και πειθαρχία στην επιχείρηση και ιδιαίτερα αποβλέπουν στο να ασκείται η πειθαρχική εξουσία του εργοδότη κατά τρόπο ενιαίο και ομοιόμορφο. Γενικά ο εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας είναι εκείνος που σε συγκεκριμένη επιχείρηση ρυθμίζει τις σχέσεις αυτής και των εργαζομένων, καθώς επίσης τη θέση τους και εξέλιξη μέσα στην επιχείρηση, και τέλος συμπληρώνει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας που υπάρχουν με τους μισθωτούς. Οι σχετικές με το θέμα διατάξεις, περιέχονται βασικά στα άρθρα 1-2 του Ν.Δ. 3789/1957. Ειδικότερα 16

17 Περιεχόμενο Κανονισμού Εργασίας : Γενικά κάθε Κανονισμός Εργασίας περιέχει και ρυθμίζει τα εξής θέματα : α) Τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τη διαδικασία πρόσληψης. β) Τη λύση της σχέσης εργασίας του προσωπικού. γ) Το χρόνο, τόπο και τρόπο παροχής της εργασίας από τους μισθωτούς. δ) Τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού, αμοιβή, επιδόματα κλπ. ε) Τον τρόπο και χρόνο χορήγησης αδειών. στ) Την περίθαλψη των μισθωτών σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος, μητρότητας, κλπ. ζ) Τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές και τη διαδικασία επιβολής αυτών. η) Τη μισθοδοσία του προσωπικού. θ) Άλλα τυχόν θέματα που ενδιαφέρουν χωριστά κάθε επιχείρηση. Το παραπάνω περιεχόμενο του Κανονισμού επιβάλλεται, όπως είναι ευνόητο, να μην αντίκειται στις διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Περαιτέρω για να είναι υποχρεωτικό στους μισθωτούς, πρέπει να εγκριθεί κατά την προβλεπόμενη διαδικασία από το Ν.Δ. 3789/57, χωρίς βέβαια να απαιτείται και αποδοχή του από τους μισθωτούς ή άλλος διαδικαστικός τύπος. Εάν όμως ο Κανονισμός Εργασίας, επιπλέον από τα παραπάνω περιέχει και θέματα ουσιαστικού δικαίου, για να αποτελέσει συμπλήρωμα της ατομικής σύμβασης εργασίας, απαιτείται και προσχώρηση των μισθωτών σ αυτόν, η οποία μπορεί να είναι σιωπηρή ή ρητή. 17

18 Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κανονισμός Εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, δεν αποτελεί κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αλλά επέχει θέση σύμβασης, η οποία τελειώνει με την προσχώρηση σ αυτή των εργαζομένων. Κατάρτιση Κανονισμών Εργασίας : Με ρητή διάταξη του νόμου ( άρθρο 1 παρ. 1 Ν.Δ. 3789/57 ) επιβάλλεται, οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και οι εργασίες γενικά, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκουν ( Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δήμοι, Κοινότητες, Οργανισμοί, Ιδρύματα κλπ. ), εφόσον απασχολούν προσωπικό περισσότερο από (70) πρόσωπα, να καταρτίσουν Κανονισμό Εργασίας που να ρυθμίζει σύμφωνα με τους κειμένους νόμους, τις σχέσεις οι οποίες διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση της εργασίας, ανάμεσα σ αυτές και στο προσωπικό τους, που συνδέεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Δεν αποκλείεται όμως το δικαίωμα να καταρτίσουν Κανονισμό Εργασίας και επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κλπ., που απασχολούν προσωπικό λιγότερο από (70) πρόσωπα και όχι κάτω από (40), εφόσον θα εγκρίνει αυτό η αρμόδια τοπική Επιθεώρηση Εργασίας ( άρθρο 16 Ν. 2874/2000 ) Η κύρωση των Κανονισμών Εργασίας γίνεται, για μεν τις ιδιωτικές γενικά επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή εργασίες, από τις κατά τόπους αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας και με τις διακρίσεις και προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 3789/1957 (και το Π.Δ. 1156/77), για δε τις δημόσιες επιχειρήσεις από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Δήμους, τις Κοινότητες κλπ., με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και του εποπτεύοντος κατά περίπτωση Υπουργού. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι 18

19 ο Κανονισμός Εργασίας θεωρείται ότι δεν αποτελεί συμπλήρωμα της ατομικής σύμβασης εργασίας των μισθωτών, δηλαδή δεν έχει ισχύ, εάν δεν εγκριθεί σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και επιπλέον εάν δεν είναι αναρτημένος σε εμφανές και προσιτό για τους εργαζόμενους σημείο του τόπου εργασίας. Ποινές Προϋποθέσεις επιβολής : Για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μισθωτών, τα οποία καθορίζονται λεπτομερώς σε κάθε Κανονισμό Εργασίας, δύναται να προβλέπεται η επιβολή των κατωτέρω ποινών : α) Προφορική ή γραπτή παρατήρηση : Επιβάλλεται για παραπτώματα μικρής σημασίας, γιατί είναι ελαφρότερη από τις πειθαρχικές ποινές. β) Επίπληξη : Η αμέσως σοβαρότερη ποινή. γ) Πρόστιμο : Επιβάλλεται για βαρύτερα παραπτώματα και μέχρι ποσοστού 25% επί του ημερομισθίου ή του 1/25 του μηνιαίου μισθού. Τα παραπάνω πρόστιμα πρέπει να κατατεθούν σε Τράπεζα μέσα σε 30 ημέρες από την επιβολή τους, υπέρ της Εργατικής Εστίας. δ) Αργία ( ή προσωρινή απόλυση όπως συνήθως λέγεται ) από την εργασία, για δέκα (10) το πολύ ημέρες μέσα σε κάθε ημερολογιακό έτος και εφόσον ο μισθωτός υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα για δεύτερη φορά κλπ. Νοείται βέβαια ότι κατά το διάστημα της αργίας ο μισθωτός που τιμωρήθηκε οφείλει να απέχει από την εργασία του, χωρίς να δικαιούται τον αντίστοιχο μισθό ή τα ημερομίσθια του. Κατά της ποινής της αργίας ο μισθωτός που τιμωρήθηκε δικαιούται να υποβάλλει έφεση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης από τον εργοδότη του ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας που λειτουργεί σε κάθε Νομαρχία. Η υποβολή της έφεσης έχει σαν αποτέλεσμα την αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Από το χρονικό σημείο που ασκήθηκε η έφεση, 19

20 μέχρι την τελική εκδίκαση, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να δέχεται τις υπηρεσίες του μισθωτού, διαφορετικά καθίσταται υπερήμερος και οφείλει να του καταβάλλει τις αποδοχές του. Προϋποθέσεις επιβολής ποινής : Για την επιβολή σε μισθωτό οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής από αυτές που αναφέραμε, απαιτείται : α) Να υπάρχει εγκεκριμένος εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας, γνωστός στους μισθωτούς της επιχείρησης κλπ., ο οποίος να προβλέπει την επιβολή πειθαρχικών ποινών και τα παραπτώματα για τα οποία επιβάλλεται καθεμία από τις ποινές. β) Να προβλέπεται από τον Κανονισμό Εργασίας η ποινή που επιβάλλεται στον παραβάτη μισθωτό και σε όση έκταση επιβάλλεται αυτή. γ) Να προηγείται της ποινής, η πρόσκληση σε απολογία του μισθωτού που υπέπεσε σε παράπτωμα. δ) Να υπάρχουν πλήρεις αποδείξεις για τη διάπραξη του πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο κατηγορείται ο εργαζόμενος και ν αποδειχθεί βέβαια η ενοχή και η υπαιτιότητα του. ε) Η επιβολή της ποινής να γίνεται με δίκαιη κρίση και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, οπωσδήποτε δε να μη είναι δυσανάλογη προς την τιμωρούμενη παράβαση. Βιβλίο Ποινών : Από το νόμο επιβάλλεται οι επιχειρήσεις να τηρούν «Βιβλίο Ποινών», στο οποίο οφείλουν να αναγράφουν : α) το ονοματεπώνυμο των μισθωτών στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα, β) την αιτία επιβολής αυτών και γ) την ημερομηνία που κατατέθηκαν τα πρόστιμα υπέρ της Εργατικής Εστίας και σε ποια Τράπεζα. Στο ίδιο βιβλίο, χωριστά όμως, αναγράφονται και οι λοιπές ποινές. Αντίγραφο 20

21 του ανωτέρω βιβλίου οφείλει η επιχείρηση να υποβάλει στην Εργατική Εστία, το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, για το προηγούμενο έτος ( άρθρα 3, 6 Β.Δ ). 1.6 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΣ Με τον όρο μισθωτός νοείται φυσικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ( εργοδότη ), εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής που υπολογίζεται είτε κατά χρονική διάρκεια ( μισθός, ημερομίσθιο ) είτε κατά μονάδα ή κατ αποκοπή ή ποσοστά. Σαν μισθωτοί χαρακτηρίζονται όλοι γενικά οι εργαζόμενοι ( υπάλληλοι, τεχνίτες, εργάτες, μαθητευόμενοι ), με σχέση εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εκμετάλλευση, αδιάφορα με τον τρόπο πληρωμής τους. Δηλαδή στον όρο μισθωτοί περιλαμβάνονται τόσο οι υπάλληλοι, όσο και οι εργάτες. Υποχρεώσεις Μισθωτών : 1. Να εκτελεί με επιμέλεια την εργασία του, διαφορετικά ευθύνεται για την ζημία που θα προξενήσει στον εργοδότη από δόλο ή αμέλειά του. 2. Να σέβεται τις γενικές διατάξεις που αναφέρονται στην πειθαρχία της επιχείρησης. 3. Να μη δέχεται από τρίτους με τους οποίους σχετίζεται λόγω της εργασίας του οποιαδήποτε αμοιβή ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας του, εφόσον το αγνοεί ο εργοδότης του (δωροληψία). 4. Να μην ανακοινώνει σε άλλους τα μυστικά της επιχείρησης, σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των παραγόμενων προϊόντων ή άλλα στοιχεία που έμαθε κατά την εκτέλεση της εργασίας του. 21

22 5. Να μην προσφέρει ταυτόχρονα την εργασία του και σε άλλον, χωρίς τη συγκατάθεση του εργοδότη. 6. Να μην ανταγωνίζεται αθέμιτα τον εργοδότη του Μισθωτοί μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. Αποκλείονται έτσι τα νομικά πρόσωπα. Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας το στοιχείο εξάρτησης, πάνω στο οποίο βασίζεται ολόκληρο το εργατικό δίκαιο, είναι στενά συνυφασμένο με την ανθρώπινη προσωπικότητα. Η παρατήρηση αυτή ισχύει μόνο για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Αντίθετα, στη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών δεν υπάρχει λόγος να αρνηθούμε τη δυνατότητα να παρέχονται αυτές και από νομικά πρόσωπα. Στην πράξη συναντούμε αρκετές φορές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, οι οποίες δημιουργούν αρκετά ενδιαφέροντα νομικά προβλήματα. Υπάλληλοι-Εργάτες : Υπάλληλος θεωρείται ο μισθωτός, ο οποίος παρέχει κατά κύριο λόγω πνευματική εργασία. Συνεπώς, όταν η εργασία είναι προϊόν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγω πνευματικής καταβολής, τότε και εφόσον ο μισθωτός διαθέτει γι αυτήν την ανάλογη κατάρτιση και εμπειρία και εκτελεί αυτήν με υπευθυνότητα θεωρείται υπάλληλος. Εργάτης θεωρείται ο μισθωτός, ο οποίος κατά κύριο λόγω παρέχει σωματική εργασία, δηλαδή, εδώ προέχει το σωματικό στοιχείο. Στην εργατική νομοθεσία οι εργάτες αποκαλούνται πολλές φορές και εργατοτεχνίτες ή απλώς τεχνίτες. Οι τελευταίοι αυτοί όροι υποδηλούν ειδικευμένους εργάτες, που εξακολουθούν, όμως να διατηρούν την ιδιότητα του εργάτη εκείνοι που παρέχουν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγω σωματική εργασία. Υπηρέτης: Οι υπηρέτες ( όχι μόνο οι οικιακοί, αλλά όλοι οι μισθωτοί που στην εργατική νομοθεσία χαρακτηρίζονται με τον όρο αυτό ) εξομοιώνονται με τους εργάτες. Στο υπηρετικό προσωπικό περιλαμβάνονται οι καθαρίστριες, οι καθαριστές, οι κλητήρες, οι 22

23 φύλακες και νυχτοφύλακες, οι θυρωροί εργοστασίων και πολυκατοικιών κ.α. Το υπηρετικό προσωπικό ( κλητήρες, θυρωροί, φύλακες ) γραφείων ανώνυμων εταιρειών κ.λ.π. επιχειρήσεων, σύμφωνα με την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, αμείβεται με μηνιαίο μισθό, εξισώνεται προς τους εργάτες. 1.7 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ως εργοδότης από το νόμο χαρακτηρίζεται, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το οποίο χρησιμοποιεί με αμοιβή την εργασία άλλων φυσικών προσώπων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Όπως η ιδιότητα του μισθωτού έτσι και η ιδιότητα του εργοδότη συνδέεται με την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος. Αδιάφορο επίσης είναι για την έννοια του εργοδότη το αν είναι ή όχι και φορέας κάποιας εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 662 του Αστικού Κώδικα, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ρυθμίζει τα θέματα της εργασίας, να διατηρεί σε καλή κατάσταση τους χώρους εργασίας και διαμονής των εργαζομένων, καθώς επίσης και τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία τους. Παράλληλα από τις γενικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας προκύπτουν οι ακόλουθες βασικές υποχρεώσεις του εργοδότη : 23

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Δέσμευση ισχύος ΣΣΕ Κανόνας της αμφιμερούς δέσμευσης των μελών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Greece Version 1.0, July 2013 Greek Version 1 Υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ. 1 P a g e

Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ. 1 P a g e Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 2012 1 P a g e 2 P a g e ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ.....2 3 P a g e ΒΙΒΛΙΑ Κ.Ξ.Γ., ΣΧΟΛΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ... 5 Α. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα