ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ ( ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 5 0 ) ΞΑΝΘΗ 2004

2 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Με πραγµατικά όργανα. (Ψηφιακά πολύµετρα, παλµογράφοι). Με εικονικά όργανα (VIs). (Με τη χρήση Η/Υ και τη βοήθεια του προγράµµατος LAB VIEW). Βιβλιογραφία: Χ. Χαµζάς Αθ. Παπούλης (Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Σήµατα και Συστήµατα Κεφάλαιο 2.3). ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 1. Στο Σχ.1, έχουµε διάφορες κυµατοµορφές ηλεκτρικών σηµάτων. Για κάθε κυµατοµορφή να υπολογίσετε: την ενεργό τιµή (V rms ), τη µέση τιµή (V av ), το πλάτος (V m ), την τιµή (V p-p ), την περίοδο (Τ) και τη συχνότητα (F), όπου φυσικά υπάρχουν.

3 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο κύκλωµα του Σχ.2, ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος. Ο διακόπτης (S) για (t=0) µεταφέρεται από τη θέση (2) στη θέση (1). Με τη µέθοδο Laplace ή µε χρήση διαφορικών εξισώσεων: α). Να υπολογισθεί η σταθερά χρόνου (τ=rc) και η τάση του πυκνωτή V C (t) για ( t 0 ), αν (R=10 ΚΩ) και (C=0.1 µf). Ποια η σταθερά χρόνου αν (R=100 ΚΩ) και (C=10 µf); β). Ποια η τιµή της V C (t), για χρόνο (t) ίσο µε το µισό χρόνο της σταθεράς (τ); Να υπολογισθεί ο χρόνος ανύψωσης και πτώσης, για τα δύο ζεύγη τιµών. γ). Από ποια σχέση δίνεται η σταθερά χρόνου (τ), αν γνωρίζουµε την τάση του πυκνωτή στην πλήρη φόρτισή του και την τιµή της V C (t), σε µια γνωστή χρονική στιγµή (t); ΑΠΑΝΤΗΣΗ:...

4 3 3. Στο κύκλωµα του Σχ.3, ο διακόπτης (S) τη χρονική στιγµή (t=0) µεταφέρεται από τη θέση (2) στη θέση (1). Με τη µέθοδο Laplace ή µε χρήση διαφορικών εξισώσεων να βρεθούν και υπολογισθούν: α). Οι τιµές των παραµέτρων, κρίσιµη αντίσταση, απόσβεση, συχνότητα συντονισµού, φυσική συχνότητα, συντελεστής ποιότητας και λόγος απόσβεσης, για τιµές της ωµικής αντίστασης (R=820 Ω), (R=633 Ω), (R=20 Ω) και (R=2 Ω). Τι εκφράζουν οι παραπάνω παράµετροι σε ένα φυσικό σύστηµα; β). Να υπολογισθεί για ( t 0 ), η τάση του πυκνωτή VC(t) και το ρεύµα του κυκλώµατος i(t), αν (R=820 Ω), (R=633 Ω), (R=20 Ω) και (R=2 Ω). γ). Να σχεδιασθούν οι ταλαντώσεις V C (t), για τις τέσσερις τιµές της (R). Πότε η διάρκεια των ταλαντώσεων είναι µεγαλύτερη και πότε µικρότερη και γιατί; Η φυσική συχνότητα των ταλαντώσεων (όπου υπάρχουν), είναι η ίδια; Ναι ή όχι και γιατί; δ). Η ταλάντωση V C (t) στα άκρα του πυκνωτή, για (R=20 Ω),από ποιες κυµατοµορφές µπορεί να προκύψει; Σχεδιάστε ένα µπλοκ διάγραµµα µε αθροιστές, πολλαπλασιαστές κ.λ.π, που να δείχνει τον τρόπο σύνθεσης της ταλάντωσης V C (t). ΑΠΑΝΤΗΣΗ:...

5 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Να γίνει η αναγνώριση των οργάνων και των υλικών που έχετε στη διάθεση σας. 1. α). Να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισµοί στα κουµπιά της γεννήτριας του εργαστηρίου, έτσι ώστε να έχετε στην έξοδό της θετική τάση (5 Volt). Μετρήστε την τάση των (5 Volt) µε ψηφιακό βολτόµετρο και παλµογράφο. Καταχωρήστε τις τιµές στον ΠΙΝΑΚΑ Ι. β). Καλέστε το πρόγραµµα LAB VIEW. Κάντε αριστερό κλικ κατά σειρά πάνω στο βελάκι που είναι δίπλα στη λέξη (OPEN), στη λέξη (Examples), στη λέξη αναζήτηση (Search) και γράψτε τη λέξη (Simple). Στη συνέχεια κάντε διπλό αριστερό κλικ στο εικονικό όργανο (Simple Digital Multimeter.vi). Το εικονικό όργανο που έχει εµφανισθεί είναι εκείνο της Εικ.1; Πώς ενεργοποιείτε και πώς σταµατά η λειτουργία του εικονικού οργάνου; Τι µπορείτε να µετρήσετε µε το όργανο αυτό; Οι αριθµοί στα εικονίδια (Device) και (channel) τι υποδηλώνουν; γ). Συνδέστε το κανάλι (0), ακροδέκτες [68-(34+67)] µε την έξοδο της γεννήτριας των (5 Volt). Μετρήστε την τάση µε το εικονικό όργανο και καταχωρήστε την ένδειξή του στον ΠΙΝΑΚΑ Ι. δ). Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να βρείτε το εικονικό όργανο που αντιστοιχεί σε παλµογράφο (Oscilloscopes) µονής δέσµης. Μετρήστε την τάση των (5 Volt) µε το όργανο αυτό και καταχωρήστε το αποτέλεσµα της µέτρησης στον ΠΙΝΑΚΑ Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Ψηφιακό βολτόµετρο Παλµογράφος Εικονικό βολτόµετρο (Digital Multimeter.vi) Εικονικός παλµογράφος (1 Channel Simple Scope.vi).Volt. Volt.Volt.Volt

6 5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:. 2. Για κάθε σήµα του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ, να µετρηθούν τα µεγέθη που αναφέρονται στον πίνακα, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο. Σηµειώστε δίπλα στην τιµή το γράµµα (Α), όταν πρόκειται για άµεση µέτρηση και το γράµµα (Ε) για έµµεση µέτρηση. Όπου υπάρχει αδυναµία µέτρησης κάποιου µεγέθους µε τα όργανα που έχετε στη διάθεσή σας, σηµειώστε το (Χ). Το εικονικό όργανο (Frequency Counter.vi), µπορεί να µετρήσει τη συχνότητα περιοδικών σηµάτων και την ενεργό και µέση (mean) τιµή ενός σήµατος. Το (Frequency Counter.vi) είναι εκείνο της Εικ.2 και θα το καλέσετε µε τον ήδη σε σας γνωστό τρόπο. Οι περιοχές χρόνου του εικονιδίου (Gate Time), που υπάρχουν στη πρόσοψη του οργάνου, σε τι µας χρειάζονται; Το (Frequency Counter.vi), ποια περιοχή συχνοτήτων καλύπτει; Γιατί;

7 6 ΜΟΡΦΗ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΓΕΘΗ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ. F(Hz) T(ms) V rms (V) V av (V) Παλµογράφος. Ψηφιακό βολτόµετρο. Εικονικό βολτόµετρο. (SimpledigitalMultimeter.vi) Εικονικό όργανο (Frequency Counter.vi) Παλµογράφος. Ψηφιακό βολτόµετρο. Εικονικό βολτόµετρο. (SimpledigitalMultimeter.vi) Εικονικό όργανο (Frequency Counter.vi) Παλµογράφος. Ψηφιακό βολτόµετρο. Εικονικό βολτόµετρο. (SimpledigitalMultimeter.vi) Εικονικό όργανο (Frequency Counter.vi) Παλµογράφος. Ψηφιακό βολτόµετρο. Εικονικό βολτόµετρο. (SimpledigitalMultimeter.vi) Εικονικό όργανο (Frequency Counter.vi) Παλµογράφος. Ψηφιακό βολτόµετρο. Εικονικό βολτόµετρο. (SimpledigitalMultimeter.vi) Εικονικό όργανο (Frequency Counter.vi) Παλµογράφος. Ψηφιακό βολτόµετρο. Εικονικό βολτόµετρο. (SimpledigitalMultimeter.vi) Εικονικό όργανο (Frequency Counter.vi)

8 3. Ο ακροδέκτης (8) της κάρτας LAB VIEW, έχει δυναµικό (+5 Volt) ως προς τον ακροδέκτη (9), που είναι και γείωση (0 Volt). Την τάση αυτή των (+5 Volt) θα τη χρησιµοποιήσετε σαν πηγή για την τροφοδότηση του πρωτοτάξιου κυκλώµατος (RC) Σχ.3. Ο διακόπτης (S) είναι διπλής ενέργειας και στη θέση (1) έχουµε τη φόρτιση του πυκνωτή, ενώ στη θέση (2) την εκφόρτισή του µέσω του αντιστάτη. Καλέστε το πρόγραµµα LAB VIEW και επιλέξτε το εικονικό όργανο (σταθερά χρόνου µε βηµατική συνάρτηση). Το όργανο αυτό Εικ.3, µετρά απ ευθείας τη σταθερά χρόνου (τ) ενός κυκλώµατος, του οποίου η απόκριση (τάση) στα άκρα κάποιου εξαρτήµατός του αυξάνεται µε το χρόνο και λαµβάνει πρακτικά τη µέγιστη τιµή µετά από πέντε σταθερές χρόνου (πλήρη φόρτιση). Εξηγήστε το ρόλο των εικονιδίων, που υπάρχουν στην πρόσοψη του εικονικού οργάνου. 7

9 8 α). Να συναρµολογηθεί το κύκλωµα του Σχ.3, πάνω στην πλακέτα συναρµολόγησης κυκλωµάτων (strips), για ζεύγη τιµών του αντιστάτη (R) και του πυκνωτή (C), όπως αυτές του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ. Συνδέστε το κανάλι (0) [68-(34+67)] στα άκρα του πυκνωτή. Τοποθετήστε το διακόπτη (S) στη θέση (2). Με την εκκίνηση του προγράµµατος, µεταφέρετε αµέσως το διακόπτη (S) από τη θέση (2) στη θέση (1) (φόρτιση). Έχετε στην οθόνη του εικονικού οργάνου σας την αναµενόµενη κυµατοµορφή και την αναµενόµενη τιµή της σταθεράς χρόνου και του χρόνου ανύψωσης; Αν όχι, ξαναδοκιµάστε πάλι. Αν ναι καταχωρήστε τις ενδείξεις του οργάνου σας στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ. β). Θα µπορούσατε να µετρήσετε τη σταθερά χρόνου άµεσα ή έµµεσα, µε τα γνωστά κλασσικά όργανα; Ναι ή όχι και γιατί; γ). Αλλάξτε την τιµή του εικονιδίου (αριθµός σηµείων για υπολογισµό), τη µία φορά από (100) σε (1000) και τη δεύτερη από (100) σε (1). Επαναλάβατε τη διαδικασία του βήµατος (3α). Συγκρίνετε τις νέες τιµές της σταθεράς χρόνου, µε εκείνες του βήµατος (3α). Υπάρχουν αποκλίσεις; Ναι ή όχι και γιατί; δ). Αλλάξτε τα όρια τη µία φορά από (60%-70%) που είναι, σε (80%-90%) και τη δεύτερη από (60%-70%) σε (10%-20%). Επαναλάβατε τη διαδικασία του βήµατος (3α). Συγκρίνετε τις νέες τιµές της σταθεράς χρόνου, µε εκείνες του βήµατος (3α). Υπάρχουν αποκλίσεις; Ναι ή όχι και γιατί; R=10 ΚΩ C=0.1µF R=100 ΚΩ C=10µF Σταθερά χρόνου. (µε απ ευθείας µέτρηση) (msec) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Σταθερά χρόνου.(µε υπολογισµό 100 σηµείων) (msec) Χρόνος ανύψωσης. (msec)

10 9 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 4. Καλέστε το πρόγραµµα (Multisim), που κάνει την προσοµοίωση ηλεκτρικών κυκλωµάτων µε Η/Υ. α). Σχεδιάστε το κύκλωµα του Σχ.3 και για ζεύγη τιµών του αντιστάτη (R) και του πυκνωτή (C), όπως αυτές του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ πάρτε τις κυµατοµορφές των αποκρίσεων V C (t) και i(t). Από την κυµατοµορφή της V C (t) και για τις δύο θέσεις του διακόπτη (S), να µετρηθεί η σταθερά χρόνου και ο χρόνος ανύψωσης και πτώσης. β). Σχεδιάστε το κύκλωµα του Σχ.4 και για κάθε τιµή του ωµικού αντιστάτη (R), όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙV, πάρτε τις κυµατοµορφές των αποκρίσεων V C (t) και i(t). Οι κυµατοµορφές που έχετε, είναι όµοιες µε εκείνες του ΠΙΝΑΚΑ ΙV; γ). Μετρήστε την περίοδο (Τ) και υπολογίστε τη συχνότητα (F) των ταλαντώσεων V C (t), για (R=20 Ω) και (R=2 Ω). Τι συµβαίνει µε τη συχνότητα και τη διάρκεια των ταλαντώσεων, όταν µειώνεται η ωµική αντίσταση; Αν η ολική ωµική αντίσταση του κυκλώµατος ήταν µηδενική, ποιο φαινόµενο θα είχαµε; ΑΠΑΝΤΗΣΗ:.

11 10 ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (µε βηµατική διέγερση). (sec/div=2 msec) V C (t) i(t) V C (t) i(t) R=820 Ω R=820 Ω R=20 Ω R=20 Ω R=633 Ω R=633 Ω R=2 Ω R=2 Ω δ). Ο ακροδέκτης (8) της κάρτας LAB VIEW, έχει δυναµικό (+5 Volt) ως προς τον ακροδέκτη (9), που είναι και γείωση (0 Volt). Την τάση αυτή των (+5 Volt) θα τη χρησιµοποιήσετε σαν πηγή για την τροφοδότηση του κυκλώµατος (RLC) Σχ.4. Συναρµολογήστε το κύκλωµα του Σχ.4, καλέστε το πρόγραµµα LAB VIEW και επιλέξτε τον εικονικό παλµογράφο µονής δέσµης. Χρησιµοποιήστε το κανάλι (0) [68-(34+67)], για να πάρετε τις αποκρίσεις των V C (t) και i(t), όπως αυτές του ΠΙΝΑΚΑ ΙV. Για να πετύχετε την καταγραφή των ταλαντώσεων στην οθόνη του παλµογράφου, ρυθµίστε τα (SEC/DIV) και (VOLT/DIV) σε τιµές, που θα σας δίνουν έστω και στιγµιαία, µια ικανοποιητική µορφή αυτών, ενώ θα ανοιγοκλείνετε µε γρήγορες κινήσεις τον διακόπτη (S). Για την καταγραφή των ταλαντώσεων, ενώ θα τρέχετε το πρόγραµµα και θα ανοιγοκλείνετε το διακόπτη, πατήστε (STOP). Αν δεν πετύχετε την καταγραφή, ξαναδοκιµάστε. Στην Εικ.4, έχουµε την ταλάντωση της V C (t), όπως αυτή έχει καταγραφεί στην οθόνη του εικονικού παλµογράφου, για (R=20 Ω). Τι θα πρέπει να διαθέτει ένας πραγµατικός παλµογράφος, για να µπορέσουµε να µετρήσουµε τις παραµέτρους των ταλαντώσεων των V C (t) και i(t);

12 11 ε). Για (R=20 Ω) και ενώ ο διακόπτης (S) είναι στη θέση (1), µεταφέρεται στη θέση (2). Ποιες οµοιότητες και ποιες διαφορές υπάρχουν µεταξύ της ταλάντωσης V C (t) και εκείνης του βήµατος (4γ); ΑΠΑΝΤΗΣΗ:...

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ, Ν. ΧΑΣΤΑΣ, Θ. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2010 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Raster (Ράστερ) ή Breadboard

Raster (Ράστερ) ή Breadboard Raster (Ράστερ) ή Breadboard Χρησιμοποιείται στη σύνθεση των κυκλωμάτων (Σχήμα 1.1). Σε ένα ράστερ οι κατακόρυφες πεντάδες από τρύπες ενώνονται μεταξύ τους αγώγιμα με τη βοήθεια ελασμάτων χαλκού. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανορθωτικές διατάξεις - Τροφοδοτικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανορθωτικές διατάξεις - Τροφοδοτικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανορθωτικές διατάξεις - Τροφοδοτικά Γενικά Σήμερα η ηλεκτρική ενέργεια συνήθως για λόγους πρακτικούς και οικονομικούς προσφέρετε από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) με τη μορφή εναλλασσόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Αγιακάτσικας Παναγιώτης Επιμορφωτής Λαέρτη, pagiats@de.sch.gr. Ζαχαριαδάκη Μαρία Επιμορφώτρια Λαέρτη, mzachari@de.sch.gr

Αγιακάτσικας Παναγιώτης Επιμορφωτής Λαέρτη, pagiats@de.sch.gr. Ζαχαριαδάκη Μαρία Επιμορφώτρια Λαέρτη, mzachari@de.sch.gr 476 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΙΝΑ PRO ΣΤΑ ΤΕΕ. ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων Πάτρα 2010 Γιώργος Αντωνόπουλος Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης. 2012 Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης. 2012 Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ ΑΣΚΗΣΗ 4 η Παλμογράφος ιπλής έσμης Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης 131 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Μετρήσεις πλάτους, συχνότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΛΑΜΙΑ 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2 H εκτύπωση αυτή έγινε µε δαπάνη του Έργου «Αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) Άσκηση 1. Α) Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος την χρονική στιγμή t=0 sec ο διακόπτης κλείνει. Βρείτε τα v c και i c. Οι πυκνωτές είναι αρχικά αφόρτιστοι. Β)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1

Εργαστηριακή άσκηση 1 Εργαστηριακή άσκηση 1 Α. Εισαγωγή στα ηλεκτρικά όργανα και μετρήσεις ΣΚΟΠΟΣ Η απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από τα διάφορα όργανα των ηλεκτρικών μετρήσεων (εξαρτήματα οργάνων, διάκριση οργάνων, συμβολισμοί

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σχεδίαση τριφασικού αντιστροφέα για διασύνδεση φωτοβολταϊκών στο δίκτυο με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Τσοποζίδου Ιωάννα (2070)

Τσοποζίδου Ιωάννα (2070) Τ.Ε.Ι ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα