Εγχειρίδιο λειτουργίας του. BENNING CFlex 1. CFlex A Ø 16 cm/l 46 cm FLEXIBLE CURRENT PROBE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο λειτουργίας του. BENNING CFlex 1. CFlex 1. 3000 A Ø 16 cm/l 46 cm FLEXIBLE CURRENT PROBE"

Transcript

1 3000 A Ø 16 cm/l 46 cm Εγχειρίδιο λειτουργίας του BENNING CFlex 1 CFlex 1 FLEXIBLE CURRENT PROBE

2 D F E I 6 CFlex A Ø 16 cm/l 46 cm FLEXIBLE CURRENT PROBE 7 Bild 1: Fig. 1: Fig. 1: Fig. 1: Obr. 1: Σικόνα 1: Gerätefrontseite Appliance front face Partie avant de l appareil Parte frontal del equipo Přední strana přístroje Μπροστινή όψη Ill. 1: Fig. 1: Rys. 1: Рис. 1: Resim 1: Lato anteriore apparecchio Voorzijde van het apparaat Panel przedni przyrządu Вид спереди Cihaz önyüzü 07/ 2014 BENNING CFlex 1

3 3000 A Ø 16 cm/l 46 cm FLEXIBLE CURRENT PROBE D F E I Bild 2 a: Wechselstrommessung Fig. 2 a: Alternating current measurement Fig. 2 a: Mesure de courant alternative Fig. 2 a: Medición de corriente alterna obr. 2 a: Měření střídavého proudu Σικόνα 2 a: Μέτρηση εναλλασσόμενης έντασης ρεύματος ill. 2 a: Misura corrente alternata Fig. 2 a: Meten van wisselstroom Rys.2 a: Pomiar prądu przemiennego Рис. 2 a: Измерение величины переменного тока Resim 2 a: Alternatif akım ölçümü 3000 mv = 300 A 10 mv/a Auto Press 2 Sec PEAK HOLD VoltSensor Smart HOLD ac + dc ac + dc ac + dc ac + dc AutoV LoZ MM 7-1 CFlex 1 Bild 2 b: Wechselstrommessung Fig. 2 b: Alternating current measurement Fig. 2 b: Mesure de courant alternatif Fig. 2 b: Medición de corriente alterna obr. 2 b: Měření střídavého proudu Σικόνα 2 b: Μέτρηση εναλλασσόμενης έντασης ρεύματος ill. 2 b: Misura corrente alternata Fig. 2 b: Meten van wisselstroom Rys.2 b: Pomiar prądu przemiennego Рис. 2 b: Измерение величины переменного тока Resim 2 b: Alternatif akım ölçümü 07/ 2014 BENNING CFlex 1

4 D F E I 25 mm 50 mm 75 mm Bild 3: Fig. 3: Fig. 3: Fig. 3: Obr. 3: Σικόνα 3: Positionierungsfehler Positioning error Erreur de positionnement Error de posición Poziční chyba Σφάλμα θέσης Ill. 3: Errore di posizione Fig. 3: Positionering foutmarge Rys. 3: Błąd położenia Рис. 3: Погрешность позиционирования Resim 3: Pozisyon hatası Bild 4: Fig. 4: Fig. 4: Fig. 4: Obr. 4: Σικόνα 4: Batteriewechsel Battery replacement Remplacement de la pile Cambio de pila Výměna baterie Αντικατάσταση μπαταριών Ill. 4: Fig. 4: Rys. 4: Рис. 4: Resim 4: Sostituzione batterie Vervanging van de batterij Wymiana baterii Замена батареи Batarya değişimi 07/ 2014 BENNING CFlex 1

5 Εγχειρίδιο λειτουργίας του BENNING CFlex 1 Εύκαμπτος προσαρμογέας ηλεκτρικού σφιγκτήρα Πίνακας περιεχομένων 1. Οδηγίες για τον χρήστη 2. Οδηγίες ασφάλειας 3. Λίστα αντικειμένων που περιέχονται στην συσκευασία 4. Περιγραφή του οργάνου 5. Γενικά δεδομένα 6. Συνθήκες περιβάλλοντος 7. Ηλεκτρικά δεδομένα 8. Μετρώντας με το BENNING CFlex 1 9. Συντήρηση 10. Προστασία περιβάλλοντος 1. Οδηγίες για τον χρήστη Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας απευθύνονται σε : - έμπειρους ηλεκτρολόγους και - εκπαιδευμένο προσωπικό. Το BENNING CFlex 1 προσδιορίζεται να κάνει μετρήσεις σε στεγνό περιβάλλον. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κυκλώματα με ονομαστική τάση μεγαλύτερη από 600 V AC CAT III/ 1000 V AC CAT II (περισσότερες λεπτομέρειες στο κεφάλαιο 6. Περιβαλλοντικές συνθήκες ). Τα επόμενα σύμβολα χρησιμοποιούνται στις παρακάτω οδηγίες χρήσης και βρίσκονται πάνω στο BENNING CFlex 1: Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε ΜΗ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ αγωγούς ή η αφαίρεσή τους. Αυτό το σύμβολο δηλώνει προσοχή κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αυτό το σύμβολο συμβολίζει πιθανές πηγές κινδύνου όταν χρησιμοποιείτε το BENNING CFlex 1 (διαβάστε τις οδηγίες). Αυτό το σύμβολο πάνω στο BENNING CFlex 1 συμβολίζει δείχνει ότι το όργανο είναι προστατευμένο από βραχυκύκλωμα (βαθμίδα ασφαλείας ΙΙ). Το σύμβολο αυτό στο BENNING CFlex 1 σημαίνει, ότι το BENNING CFlex 1 είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. AC-ρεύμα ή τάση Γείωση 07/ 2014 BENNING CFlex 1 26

6 2. Υποδείξεις ασφαλείας Το όργανο έχει κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με DIN VDE 0411 μέρος 1/ EN DIN VDE 0411 μέρος 2-032/ EN DIN VDE 0411 μέρος 031/ EN Και έχει φύγει από το εργοστάσιο σε άριστη κατάσταση από τεχνικής απόψεως. Για να διατηρήσετε αυτή την κατάσταση του οργάνου και να είστε για την ασφαλή του λειτουργία, πρέπει να λαμβάνετε υπό όψη τις παρατηρήσεις και τις προειδοποιήσεις που δίνονται στις οδηγίες χρήσεως συνεχώς. Προσοχή κατά τις εργασίες γύρω από γυμνούς αγωγούς ή γύρω από φορείς κυρίων αγωγών. Η επαφή με αγωγούς μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροσόκ. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε κυκλώματα ισχύος εντός των ορίων υπέρτασης της κατηγορίας ΙΙΙ με αγωγό για τάση 600 V το μέγιστο σε σχέση με την γη ή εντός των ορίων υπέρτασης της κατηγορίας ΙI με αγωγό για τάση μέχρι 1000 V το μέγιστο σε σχέση με την γη. Θυμηθείτε ότι οποιαδήποτε εργασία πάνω σε ηλεκτρικά αντικείμενα είναι επικίνδυνη. Ακόμα και χαμηλές τάσεις των 30 V AC και 60 V DC μπορεί να είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη ζωή. Πριν αρχίσετε να λειτουργείτε την συσκευή, ελέγξτε πάντα τόσο τον ίδιο τον μηχανισμό όσο και τα καλώδια για τυχούσες φθορές και ζημιές. Σε περίπτωση που η ασφαλής λειτουργία της συσκευής δεν είναι πλέον δυνατή, θα πρέπει να σβήσετε αμέσως την συσκευή και να την ασφαλίσετε, ώστε να αποφευχθεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος. Πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν είναι πλέον δυνατή μια ασφαλής λειτουργία, - όταν η συσκευή ή ο αγωγός μέτρησης φέρουν εμφανείς βλάβες, - εάν η συσκευή δεν λειτουργεί πλέον, - ύστερα από μακρές περιόδους αποθήκευσης κάτω από ανεπιθύμητες συνθήκες, - ύστερα από μεταφορά κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, - εάν η συσκευή ή οι καλωδιώσεις μέτρησης έχουν υγρασία, 3. Λίστα αντικειμένων που περιέχονται στην συσκευασία Το πακέτο του BENNING CFlex 1 αποτελείτε από τα παρακάτω μέρη: 3.1 Ένα κομμάτι BENNING CFlex 1 με σταθερά συνδεδεμένο αγωγό μέτρησης ασφάλειας με βύσμα ασφαλείας υπό γωνία 90 4 mm, 3.2 Ένα προστατευτικό τσαντάκι για την μεταφορά του 3.3 Δύο μικρές μπαταρίες 1,5 V (IEC LR03/ AAA) 3.4 Ένα εγχειρίδιο λειτουργίας 4. Περιγραφή του οργάνου Ο εύκαμπτος προσαρμογέας ηλεκτρικού σφιγκτήρα BENNING CFlex 1 είναι ένας προσαρμογέας μέτρησης για αναλογικά και ψηφιακά πολύμετρα και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ρεύματος AC έως 3000 A. Βλέπε εικόνα 1: Μπροστινή όψη Η οθόνη και τα στοιχεία λειτουργίας που φαίνονται στην εικόνα 1 προσδιορίζονται ως ακολούθως: 1 Εύκαμπτος βρόχος μέτρησης, για περιέλιξη αγωγού που άγει εναλλασσόμενο ρεύμα ενός σύρματος 2 Μηχανισμός κλεισίματος του βρόχου μέτρησης 3 Περιστρεφόμενος διακόπτης, για την επιλογή ορίων μέτρησης 4 Έξοδος με βύσμα ασφαλείας 4 mm, κόκκινο, μαύρο, υπό γωνία 90 5 Πράσινο LED (LED ενεργοποίησης), ανάβει σε ενεργοποιημένη κατάσταση 6 Κόκκινο LED (ένδειξη μπαταρίας) ανάβει όταν η μπαταρία είναι εκφορτισμένη 7 Κάλυμμα της θήκης μπαταριών 5. Γενικά στοιχεία 5.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εύκαμπτο προσαρμογέα ηλεκτρικού σφιγκτήρα Ο περιστρεφόμενος διακόπτης 3 χρησιμεύει στην επιλογή των ορίων μέτρησης της τάξης των 30 A, 300 A και 3000 A AC Το BENNING CFlex 1 τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 1,5-V-Micro (IEC LR03/ AAA) Εάν η τάση μπαταρίας πέσει κάτω από την προβλεπόμενη τάση λειτουργίας του 07/ 2014 BENNING CFlex 1 27

7 BENNING CFlex 1, ανάβει το κόκκινο LED (ένδειξη μπαταρίας) Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ανέρχεται σε περίπου 120 ώρες (αλκαλικές μπαταρίες) Συντελεστής θερμοκρασίας τιμής μέτρησης: 0,1 x (αναφερόμενη ακρίβεια)/ C < 18 C ή > 28 C, σε σχέση με την τιμή στη θερμοκρασία αναφοράς 23 C, Μήκος βρόχου μέτρησης: περ. 46 cm Διάμετρος καλωδίου βρόχου μέτρησης: περ. 8,5 mm Μήκος καλωδίου βρόχου μέτρησης - περιβλήματος: περ. 1,8 m Μήκος καλωδίου (περίβλημα - 4 mm βύσμα ασφαλείας): περ. 0,5 m Διαστάσεις περιβλήματος: (Μ x Π x Ύ) 120 x 70 x 26 mm Βάρος συσκευής: 325 g 6. Συνθήκες περιβάλλοντος - Το BENNING CFlex 1 κατασκευάστηκε για να κάνεις μετρήσεις σε στεγνό περιβάλλον - Μέγιστο βαρομετρικό υψόμετρο για μετρήσεις: 2000 m, - Κατηγορία υπέρτασης: IEC 60664/ IEC V κατηγορία III, 1000 V κατηγορία II, - Τάξη ρύπανσης: 2 (EN ), - Τάξη προστασίας: IP 30 (DIN VDE IEC/ EN 60529) Το IP 30 σημαίνει: Προστασία από πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη και προστασία από στερεές προσμίξεις διαμέτρου > 2,5 mm, (3 - πρώτο ψηφίο). Καμία προστασία στο νερό, (0 - δεύτερο ψηφίο). - Θερμοκρασία λειτουργίας και αντίστοιχη υγρασία: Για θερμοκρασία λειτουργίας από 0 C έως 50 C: σχετική υγρασία μικρότερη από 80 %, χωρίς συμπύκνωση. - Θερμοκρασία αποθήκευσης: Το BENNING CFlex 1 μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες από - 10 C έως + 60 C, σχετική υγρασία μικρότερη από 70 %, χωρίς μπαταρίες. 7. Ηλεκτρικά δεδομένα Παρατήρηση: Η ακρίβεια της μέτρησης καθορίζεται από - ένα σχετικό ποσοστό της τιμής ορίου μέτρησης Αυτή η συγκεκριμένη ακρίβεια μέτρησης είναι έγκυρη για θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 23 C ± 5 C και σχετική υγρασία λιγότερη από 80 %. 7.1 Κλίμακες εναλλασσόμενης έντασης ρεύματος Τάση εξόδου: 100 mv AC / A AC σε όριο μέτρησης 30 A 10 mv AC / A AC σε όριο μέτρησης 300 A 1 mv AC / A AC σε όριο μέτρησης 3000 A Κλίμακα μέτρησης Τιμή μέτρησης Έξοδος Ακρίβεια μέτρησης * σε ακτίνα συχνότητας 45 Hz - 65 Hz 30 A A mv ± (3,0 % της τιμής ορίου μέτρησης) 300 A A mv ± (3,0 % της τιμής ορίου μέτρησης) 3000 A 300 A A mv ± (3,0 % της τιμής ορίου μέτρησης) * Η ακρίβεια μέτρησης καθορίζεται για μια ημιτονοειδή κυματομορφή. Η καθορισμένη ακρίβεια καθορίζεται για αγωγούς, οι οποίοι περιβάλλονται από το βρόχο μέτρησης 1 στο κέντρο (βλέπε εικόνα 3). Για αγωγούς που δεν περιβάλλονται στο κέντρο, πρέπει να ληφθεί υπόψη πρόσθετο σφάλμα. Απόσταση από το κέντρο Σφάλμα θέσης 25 mm ± (1,0 % της τιμής ορίου μέτρησης) 50 mm ± (2,0 % της τιμής ορίου μέτρησης) 75 mm ± (3,0 % της τιμής ορίου μέτρησης) Αντίσταση φορτίου: ελάχ. 10 kω (αντίσταση εισόδου πολύμετρου) Θόρυβος: 0,03 A/ 0,075 A/ 0,5 A Εύρος ζώνης (- 3 db): 10 Hz έως 10 khz Σφάλμα φάσης: < ± 1 8. Μετρώντας με το BENNING CFlex Προετοιμασία μέτρησης Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε το BENNING CFlex 1 μόνο στις αναφερόμενες θερμοκρασίες αποθήκευσης και λειτουργίας, αποφεύγετε τη συνεχή έκθεση στον ήλιο. - Ο αγωγός μέτρησης ασφαλείας που ανήκει στα περιεχόμενα παράδοσης ανταποκρίνεται στην ονομαστική τάση και το ονομαστικό ρεύμα του BENNING CFlex 1. Ο αγωγός μέτρησης 07/ 2014 BENNING CFlex 1 28

8 ασφαλείας συνδέεται άρρηκτα με το BENNING CFlex 1 και δεν μπορεί να αφαιρεθεί. - Ελέγξτε τη μόνωση του αγωγού μέτρησης ασφαλείας. Εάν η μόνωση έχει καταστραφεί, πρέπει να απορρίψετε άμεσα το BENNING CFlex 1. - Μην περιβάλλετε αγωγούς που άγουν ρεύμα με το βρόχο μέτρησης εάν δεν συνδέσετε προηγουμένως το BENNING CFlex 1 με πολύμετρο. - Οι ισχυρές πηγές παρεμβολών κοντά στο BENNING CFlex 1 μπορεί να οδηγήσουν σε ασταθείς ενδείξεις και σε σφάλματα μέτρησης. - Μην εφαρμόζετε τάση στις επαφές εξόδου του BENNING CFlex 1. Λαμβάνετε υπόψη σας τη μέγιστη τάση γείωσης! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Η υψηλότερη τάση, η οποία επιτρέπεται να εφαρμόζεται στο BENNING CFlex 1 με γείωση, ανέρχεται σε 600 V CAT III/ 1000 V CAT II. 8.2 Μέτρηση εναλλασσόμενου ρεύματος - Με τον περιστρεφόμενο διακόπτη 3 επιλέξτε το όριο μέτρησης 30 A, 300 A ή 3000 A. - Ρυθμίστε το πολύμετρο στη λειτουργία μέτρησης τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος λειτουργίας (V AC) και επιλέξτε όριο μέτρησης τάσεων έως και 3000 mv. - Φέρτε το μαύρο βύσμα ασφαλείας 4 mm του αγωγού μέτρησης ασφαλείας σε επαφή με βύσμα COM του πολύμετρου. - Φέρτε το κόκκινο βύσμα ασφαλείας 4 mm του αγωγού μέτρησης ασφαλείας σε επαφή με το βύσμα εισόδου τάσης (V) του πολύμετρου. - Με τον εύκαμπτο βρόχο μέτρησης 1 περιβάλλετε τον αγωγό που άγει ρεύμα ενός καλωδίου στο κέντρο. - Διαβάστε την τιμή της τάσης στο πολύμετρο και λαμβάνοντας υπόψη το συντελεστή μετατροπής υπολογίστε την τιμή ρεύματος. Παράδειγμα 1: Όριο μέτρησης: 30 A (100 mv/ A) Εμφανιζόμενη τιμή τάσης στο πολύμετρο: 2,500 V AC = 2500 mv AC, αντιστοιχεί σε καταμετρημένη τιμή ρεύματος 25 A AC. Παράδειγμα 2: Όριο μέτρησης: 300 A (10 mv/ A) Εμφανιζόμενη τιμή τάσης στο πολύμετρο: 2,500 V AC = 2500 mv AC, αντιστοιχεί σε καταμετρημένη τιμή ρεύματος 250 A AC. Παράδειγμα 3: Όριο μέτρησης: 3000 A (1 mv/ A) Εμφανιζόμενη τιμή τάσης στο πολύμετρο: 2,500 V AC = 2500 mv AC, αντιστοιχεί σε καταμετρημένη τιμή ρεύματος 2500 A AC. Βλέπε εικόνα 2 a: Βλέπε εικόνα 2 b: Μέτρηση εναλλασσόμενης έντασης ρεύματος Μέτρηση εναλλασσόμενης έντασης ρεύματος 9. Συντήρηση Πριν ανοίξετε το BENNING CFlex 1, σιγουρευτείτε ότι δεν είναι υπό τάση! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Η εργασία πάνω σε ανοιχτό BENNING CFlex 1 υπό τάση πρέπει να γίνεται μόνο από έμπειρους ηλεκτρολόγους έχοντας πάρει την σωστή προφύλαξη, ώστε να μην συμβούν ατυχήματα. Πριν ανοίξετε το BENNING CFlex 1 αποσυνδέστε τo από την τάση, ως ακολούθως: - Πρώτα αφαιρέστε το BENNING CFlex 1 από το αντικείμενο μέτρησης. - Στη συνέχεια, αφαιρέστε τους δύο αγωγούς μέτρησης ασφαλείας από το πολύμετρο. Ο προσαρμογέας ηλεκτρικού σφιγκτήρα BENNING CFlex 1 δεν διαθέτει ασφάλεια. 9.1 Ασφαλίστε την συσκευή Κάτω από ορισμένες συνθήκες δεν μπορεί να εγγυηθεί η ασφαλή λειτουργία του BENNING CFlex 1. Όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που: - υπάρχουν ορατές βλάβες στο κάσωμα, - συμβαίνουν λάθη κατά τις συνδέσεις για τις μετρήσεις, - η συσκευή έχει φυλαχτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ακατάλληλο περιβάλλον, - η συσκευή έχει υποστεί κακομεταχείριση κατά την μεταφορά, Σε αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύντε άμεσα το BENNING CFlex 1 από το σημείο μέτρησης και ασφαλίστε το, ώστε να μη μπορεί να χρησιμοποιείται πλέον. 9.2 Καθαρισμός Καθαρίστε το κάσωμα εξωτερικά με ένα καθαρό στεγνό πανί (εξαίρεση: ειδικά καθαριστικά). 07/ 2014 BENNING CFlex 1 29

9 Αποφύγετε την χρήση διαλυμάτων και /ή άλλα καθαριστικά βοηθήματα για να καθαρίσετε το όργανο. Είναι σημαντικό να σιγουρευτείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας και το σώμα της μπαταρίας δεν έχουν έρθει σε επαφή με διαρρέοντες ηλεκτρολύτες. Εάν υπάρχει επαφή με κάποιο ηλεκτρολύτη (υγρά μπαταρίας) ή εμφανίζονται λευκές επικαθίσεις γύρω από την μπαταρία ή το κάσωμα της μπαταρίας, τότε καθαρίστε τες άμεσα με στεγνό πανί. 9.3 Αντικατάσταση μπαταρίας Πριν ανοίξετε το BENNING CFlex 1, σιγουρευτείτε ότι δεν είναι υπό τάση! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Το BENNING CFlex 1 τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 1,5 V (Micro/ IEC LR03/ AAA). Η αλλαγή μπαταρίας (βλέπε εικόνα 4) είναι απαραίτητη όταν ανάψει το κόκκινο LED (ένδειξη μπαταρίας) 6. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες: - Αφαιρέστε το BENNING CFlex 1 από το αντικείμενο μέτρησης. - Αφαιρέστε τους αγωγούς μέτρησης ασφαλείας από το πολύμετρο. - Ρυθμίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη 3 στη θέση μεταγωγής «OFF». - Τοποθετήστε το BENNING CFlex 1 στη μπροστινή πλευρά και λύστε τη βίδα από το κάλυμμα της μπαταρίας 7. - Ανυψώστε το κάλυμμα μπαταρίας (στην περιοχή των εσοχών περιβλήματος) από το κάτω μέρος. - Αντικαταστήστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με δύο νέες μπαταρίες τύπου Micro (IEC LR03/ AAA). Επιδείξτε προσοχή στην ορθή πολικότητα των νέων μπαταριών! - Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος και βιδώστε τις βίδες. Βλέπε εικόνα 4: Αντικατάσταση μπαταρίας Κάντε την δική σας συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος! Μην πετάτε τις αποφορτισμένες μπαταρίες στα σκουπίδια. Συγκεντρώστε τες σε ειδικά σημεία u947 ãια αποφορτισμένες μπαταρίες. Παρακαλώ ενημερωθείτε από την κοινότητά σας. 9.4 Καλιμπράρισμα Για να επιτύχετε το επιθυμητό βαθμό ακρίβειας στις ενδείξεις μέτρησης, το όργανο θα πρέπει να ρυθμίζεται (calibration) τακτικά από το τμήμα συντήρησής μας. Συνιστούμε να το κάνετε αυτό στο όργανο μέτρησης τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG Service Center Robert-Bosch-Str. 20 D Bocholt 10. Προστασία περιβάλλοντος Στο τέλος της διάρκειας ζωής του οργάνου, μην το πετάτε οπουδήποτε, αλλά στους ειδικούς χώρους που παρέχονται από την πολιτεία. 07/ 2014 BENNING CFlex 1 30

10 Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG Münsterstraße D Bocholt Telefon ++49 (0) Fax ++49 (0)

Bedienungsanleitung. Operating manual. Návod k obsluze Οδηγίες χρήσεως

Bedienungsanleitung. Operating manual. Návod k obsluze Οδηγίες χρήσεως BENNING CM 9 D Operating manual F Notice d emploi Bedienungsanleitung E Instrucciones de servicio Návod k obsluze Οδηγίες χρήσεως H Kezelési utasítás I Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Operating manual. Návod k obsluze Οδηγίες χρήσεως. Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Instrucţiuni de folosire 100M.

Bedienungsanleitung Operating manual. Návod k obsluze Οδηγίες χρήσεως. Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Instrucţiuni de folosire 100M. D Bedienungsanleitung Operating manual F Notice d emploi Návod k obsluze Οδηγίες χρήσεως H Kezelési utasítás I Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Instrucţiuni de folosire 0 100k 10M

Διαβάστε περισσότερα

ProfiScale MULTI Πολύμετρο

ProfiScale MULTI Πολύμετρο 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Πολύμετρο el Οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Εισαγωγή Βεβαιωθείτε, σε ποιες ηλεκτρικές συσκευές συνεχίζει να υφίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης. Οδηγίες λειτουργίας

Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης. Οδηγίες λειτουργίας Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Σκοπός χρήσης

Λειτουργία / Σκοπός χρήσης Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC Οδηγίες τοποθέτησης SB3300TLHC-IGR094121 IMGR-SB33TLHC Έκδοση 2.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR101010 IMGR-STP10-17TL Έκδοση 1.0 GR Χτύπημα στο κάτω καπάκι του κελύφους: Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα Leica EG F Θερμαινόμενη λαβίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG F_θερμαινόμενη λαβίδα Αρ. παραγγελίας 14 0388 83106, Αναθ.C Έκδ. 1.3 Αναθ.C, Ελληνικά 11/2012 Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες εγκατάστασης STP10-17TL-IA-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης

S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση του ελεγκτή.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση του ελεγκτή. ΕΛΕΓΚΤΕς ΣΕΙΡΑς 90C Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση του ελεγκτή. 90C ADAPTER KIT VRG801 ADAPTER KIT VRG900 VRG130,VRG230 VRG140, VRB140 3G, 4G 3F 3MG, 4MG, 5MG BIV T, TM 3HG, 3H

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα www.abb.com/motors&generators > Motors (Ηλεκτροκινητήρες)

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης

Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης Οδηγίες Χρήσης Σύντομη περιγραφή Το UT 511 είναι ένα όργανο μέτρησης χειρός που προορίζεται για τη μέτρηση της μονωτικής ικανότητας των αγωγών καθώς και της αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων GR BU 0240 NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων Εγχειρίδιο NORDAC SK 200E Οδηγίες ασφαλείας Μετατροπέας συχνοτήτων N O R D A C SK 200E Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης για μετατροπείς κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

CFN2M - CFN4M - CFN6M ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

CFN2M - CFN4M - CFN6M ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CFN2M - CFN4M - CFN6M ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8:30 ΕΩΣ 23:00 μμ, τηλ. 6948 278 268 Μετά τις 16:30 καλώντας στο 210 940 4000 και πατώντας το 3. 365 ημέρες το χρόνο στην διάθεσή σας,

Διαβάστε περισσότερα

EL TR. Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru

EL TR. Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru TR10A132 RE / 06.2014 EL TR Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru 2 TR10A132 RE / 06.2014 EΛΛΗΝΙΚΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy GE Digital Energy Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy Κωδικός δημοσίευσης GE: GET-8563 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. inolab ph. Εργαστηριακό πεχάμετρο

Εγχειρίδιο Χρήσης. inolab ph. Εργαστηριακό πεχάμετρο Εγχειρίδιο Χρήσης inolab ph Εργαστηριακό πεχάμετρο Ακρίβεια, όταν πρόκειται να πατήσετε το πλήκτρο Η χρήση της προηγμένης τεχνολογίας και το υψηλό επίπεδο ποιότητας των οργάνων μας είναι αποτέλεσμα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή

Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή Τεχνική περιγραφή Version 2.0 SBU5000-TGR083020 98-2006720 Übersicht über die Menüstruktur Πίνακας περιεχομένων Inhaltsverzeichnis 1 Οδηγίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις Αντλία θερμότητας Logatherm WPS Για τεχνικούς εγκαταστάσεων θέρμανσης WPS 9 Rm WPS Rm WPS 6 R WPS R WPS 3 R WPS 33 R Παρακαλούμε διαβάστε όλο το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 CM Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης 7700, 7701, 7702

Οδηγίες Χρήσης 7700, 7701, 7702 Οδηγίες Χρήσης 77, 77, 77 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Soehnle Professional. Όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα