Όργανα Μετρήσεων και Ελέγχου χρησιμοποιούμενα στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όργανα Μετρήσεων και Ελέγχου χρησιμοποιούμενα στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών"

Transcript

1 Όργανα Μετρήσεων και Ελέγχου χρησιμοποιούμενα στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών Εισαγωγή 1. Όργανα πίνακα 2. Βασικά όργανα 2.1 Μέτρησης Πολύμετρο Συχνόμετρο Παλμογράφος Γέφυρες 2.2 Πηγές Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος Γεννήτριες Ακουστικών συχνοτήτων Παλμών Κυματομορφών 3. Υψηλών συχνοτήτων 3.1 Γεννήτρια 3.2 Μετρητής ισχύος 3.3 Αναλυτής φάσματος 3.4 Αναλυτής δικτυωμάτων 4. Τηλεπικοινωνιών 4.1 Επιλεκτικό βολτόμετρο 4.2 Μετρητής ρυθμού σφαλμάτων 4.3 Γεννήτρια δεδομένων 4.4 Τηλεπικοινωνιακοί αναλυτές 4.5 Αναλυτής πρωτοκόλλων

2 5. Γραμμών μεταφοράς 5.1 Χαλκού 5.2 Οπτικά Γεννήτρια Μετρητής στάθμης Ανακλασίμετρο 6. Διάφορα 6.1 Μετρητής μόνωσης 6.2 Γειωσόμετρο 6.3 Μετρητής στάθμης ήχου 6.4 Πεδιόμετρο 6.5 Λογικός αναλυτής 6.6 Αναλυτής δικτύων 6.7 Όργανα βίντεο και τηλεόρασης 6.8 Παρελκόμενα 6.9 Αυτοματοποιημένα συστήματα μετρήσεων

3 Εισαγωγή Στις διάφορες εφαρμογές των ηλεκτρονικών χρησιμοποιούνται όργανα για την μέτρηση των ηλεκτρικών μεγεθών, χαρακτηριστικών υλικών, παραμέτρων εξαρτημάτων και κυκλωμάτων. Τα όργανα αυτά μπορεί να είναι μετρητικά, πηγές για την δημιουργία συνθηκών μέτρησης ή ελέγχου αλλά και συνδυασμός τους. Όλα τα όργανα εμπεριέχουν κάποιο εσωτερικό βαθμό «σφάλματος» που υποβιβάζει την ποιότητα της μέτρησης. Τα σφάλματα αυτά εμπίπτουν γενικά σε δύο κατηγορίες: Ακρίβεια: είναι η ικανότητα του οργάνου να μετρά και να απεικονίζει την αληθή τιμή του μετρούμενου μεγέθους, εντός κάποιων προδιαγεγραμμένων χαρακτηριστικών σφάλματος. Διαχωριστικότητα: είναι η μικρότερη μεταβολή της τιμής ενός μεγέθους, που μπορεί να ανιχνεύσει και να απεικονίσει ένα όργανο. Επίσης η εισαγωγή/σύνδεση του μετρητικού οργάνου στο υπό έλεγχο κύκλωμα, δημιουργεί σφάλμα οφειλόμενο στο «φαινόμενο φόρτισης» λόγω της ενέργειας πού απορροφά ή και άλλων μορφών επιδράσεων. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν μία εκάστοτε «αβεβαιότητα» για το αποτέλεσμα της μέτρησης και η επίδραση τους μελετάται από την επιστήμη της μετρολογίας. Η ακρίβεια των οργάνων πρέπει να ελέγχεται περιοδικά μέσω βαθμονόμησης (διακρίβωσης) με πρότυπα ή κατάλληλες συσκευές.

4 1. Όργανα πίνακα Τα όργανα πίνακα προορίζονται για τις μετρήσεις των βασικών ηλεκτρικών μεγεθών (ρεύμα, τάση, συχνότητα κ.α.) και είναι συνήθως αναλογικά αν και κατασκευάζονται και σε ψηφιακές εκδόσεις. Το βασικό όργανο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους είναι το γαλβανόμετρο που είναι ένα αμπερόμετρο «κινητού πηνίου». Αποτελείται από ένα σταθερό μαγνήτη, στο πεδίο του οποίου τοποθετείται ένα τύμπανο με περιέλιξη μέσω της οποίας διαβιβάζεται το υπό μέτρηση (συνεχές) ρεύμα. Το τύμπανο αποκλίνει από την θέση ηρεμίας, γραμμικά ανάλογα με την τιμή του ρεύματος. Στερεώνοντας ένα δείκτη στο τύμπανο επιτυγχάνουμε ενδείξεις ανάλογες με την τιμή του ρεύματος. Μικροαμπερόμετρο κινητού πηνίου Η ευαισθησία του είναι αρκετά μεγάλη, επιτυγχάνοντας πλήρη απόκλιση με μερικά μα. Για να χρησιμοποιηθεί σαν βολτόμετρο συνδέεται σε σειρά ένας αντιστάτης που ανάλογα με την τιμή του καθορίζεται η τάση πλήρους απόκλισης του οργάνου. Η χρήση του σαν αμπερόμετρο επιτυγχάνεται με την παρεμβολή στο υπό μέτρηση κύκλωμα ενός μικρού αντιστάτη στα άκρα του οποίου

5 μετράται η πτώση τάσεως. Η τιμή του αντιστάτη καθορίζει και το ρεύμα πλήρους απόκλισης του οργάνου. Αναλογικά και ψηφιακό, όργανα πίνακα Τα όργανα πίνακα προορίζονται για τη μέτρηση βασικών ηλεκτρικών μεγεθών και έτσι διατίθενται για μέτρηση τάσεως και ρεύματος, συνεχούς και εναλλασσομένου, ισχύος, συν φ και συχνότητας δικτύου. Σε συσκευές μπορεί να συναντήσουμε όργανα πίνακα που μετρούν και άλλα μεγέθη (π.χ. db, VU κ.α.). Στην περίπτωση αυτή συνήθως η κλίμακα του οργάνου βαθμονομείται από τον κατασκευαστή της συσκευής. 2. Βασικά όργανα Λέγοντας βασικά όργανα εννοούμε τα όργανα εκείνα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση (μετρητές) ή παραγωγή (γεννήτριες) των βασικών ηλεκτρικών μεγεθών (τάση, ρεύμα, συχνότητα κ.α.). 2.1 Μέτρησης Πολύμετρο Είναι το πιο γνωστό και διαδεδομένο όργανο μέτρησης και ελέγχου. Μετρά τάση και ρεύμα, συνεχούς ή εναλλασσομένου, και αντίσταση μέσω κατάλληλων επιλογέων μετρούμενου μεγέθους και περιοχής (κλίμακας). Συναντάται και με την επωνυμία VOM (Volt Ohm Meter). Παλαιότερα η κατασκευή τους ήταν αναλογική χρησιμοποιώντας ένα μικροαμπερόμετρο με βαθμονομημένες κλίμακες και διάφορους

6 αντιστάτες συνδεσμολογούμενους κατάλληλα μέσω διακοπτών για τον καθορισμό του μετρούμενου μεγέθους και της κλίμακας. Παραδοσιακό αναλογικό πολύμετρο AVO Σήμερα τα περισσότερα πολύμετρα είναι ψηφιακά. Διακρίνονται σε φορητά και επιτραπέζια. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επέτρεψε σε μεγάλο βαθμό την αυτοματοποίηση τους, με κυριότερα χαρακτηριστικά αυτά της αυτόματης επιλογής κλίμακας (auto ranging) ανάλογα με την τιμή του μετρούμενου μεγέθους και αυτόματης επιλογής πολικότητας (auto polarity). Έτσι περιλαμβάνουν ένα μόνο επιλογέα για το υπό μέτρηση μέγεθος ή και κανένα οπότε η επιλογή γίνεται με τη χρήση διαφορετικών ακροδεκτών. Εκτός από τη μέτρηση των βασικών μεγεθών μπορεί να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης και βοηθητικών μεγεθών όπως db, συχνότητας, χωρητικότητας κ.α. ή ελέγχων όπως συνέχειας και διόδων. Φορητό ψηφιακό πολύμετρο Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι τα μετρούμενα μεγέθη και οι μέγιστες τιμές τους, ο αριθμός των ψηφίων της οθόνης τους και η διαχωριστικότητα, η ακρίβεια, οι προδιαγραφές ασφαλείας που πληρούν και ο χρόνος λειτουργίας που τους εξασφαλίζει ή μπαταρία

7 τους. Επίσης η αντίσταση εισόδου στη μέτρηση τάσεως και η πτώση τάσεως στη μέτρηση ρεύματος. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ο τρόπος μέτρησης των εναλλασσομένων μεγεθών (τάσης και ρεύματος) όπου διακρίνουμε τα απλά πού είναι κατάλληλα βαθμονομημένα για την μέτρηση μόνο μεγεθών ημιτονικής κυματομορφής και τα «αληθούς ενεργού τιμής» που είναι κατάλληλα για τη μέτρηση μεγεθών διαφόρων κυματομορφών. Οι κατασκευαστές τους διαθέτουν επίσης διάφορα παρελκόμενα για την μέτρηση θερμοκρασίας, υψηλών τάσεων, αμπερομετρικές τσιμπίδες (για τη χωρίς διακοπή του κυκλώματος μέτρηση ρεύματος), ακροδέκτες και θήκες. Αμπερομετρική τσιμπίδα και μετατροπέας για μέτρηση θερμοκρασίας Επιτραπέζιο ψηφιακό πολύμετρο Τα επιτραπέζια ψηφιακά πολύμετρα είναι συνήθως μεγαλύτερης ακρίβειας από τα φορητά, έχουν περισσότερα ψηφία απεικόνισης, πιθανόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. μέτρηση αντίστασης με συνδεσμολογία τεσσάρων ακροδεκτών, φίλτρα κ.α.) και συνήθως έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με υπολογιστή.

8 2.1.2 Συχνόμετρο Το ψηφιακό συχνόμετρο είναι ένα κατά βάση απλό όργανο. Το υπό μέτρηση σήμα ενισχύεται μέχρι να μετατραπεί σε τετραγωνικούς παλμούς. Μετά εφαρμόζεται σε μία ηλεκτρονική πύλη που υπό τον έλεγχο ενός κυκλώματος χρονισμού ακριβείας «ανοίγει» για ένα δευτερόλεπτο. Η έξοδος της πύλης οδηγείται σε έναν απαριθμητή. Η απεικόνιση του περιεχομένου του απαριθμητή εκφράζει παλμούς του υπό μέτρηση (περιοδικού) σήματος ανά δευτερόλεπτο, άρα συχνότητα. Η ακρίβεια της μέτρησης εξαρτάται κυρίως από το κύκλωμα χρονισμού και για αυτό χρησιμοποιούνται βάσεις χρόνου μεγάλης ακρίβειας και σταθερότητας. Φορητό συχνόμετρο Συνήθως διαθέτουν δύο εισόδους, μία υψηλής αντίστασης (1 ΜΩ) για μέτρηση υπό ελάχιστη φόρτιση χαμηλών συχνοτήτων (ακουστικών VHF) και μία χαμηλής αντίστασης (50 Ω) για μέτρηση υπό συνθήκες τερματισμού ραδιοσυχνοτήτων. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η περιοχή συχνοτήτων μετρήσεων, ο αριθμός των ψηφίων απεικόνισης, η ευαισθησία και το μέγιστο επιτρεπτό σήμα εισόδου (εισόδων), τα χαρακτηριστικά της βάσης χρόνου και τα μετρούμενα μεγέθη (συχνότητα, περίοδος, χρονικές παράμετροι κ.α.). Για την μέτρηση ειδικών χρονικών παραμέτρων (διάρκεια παλμού, χρόνοι ανύψωσης/πτώσης, ενδιάμεσος χρόνος παλμών κ.α.) κατασκευάζονται ειδικά συχνόμετρα, χαρακτηριζόμενα σαν απαριθμητές που διαθέτουν συνήθως περισσότερες εισόδους με

9 ελεγχόμενη τάση διέγερσης για την εξυπηρέτηση αυτών των μετρήσεων Παλμογράφος Ο παλμογράφος είναι όργανο που επιτρέπει τη μέτρηση στάθμης (τάσεως) και χρόνου αλλά και απεικόνισης κυματομορφών. Αναλογικός Στον αναλογικό παλμογράφο χρησιμοποιείται καθοδικός σωλήνας για την απεικόνιση, στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης του οποίου εφαρμόζεται το υπό έλεγχο σήμα, ενώ στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης μια τοπικά παραγόμενη πριονωτή τάση (σάρωση) ο ρυθμός μεταβολής της οποίας καθορίζει τα χρονικά χαρακτηριστικά της απεικόνισης. Ο κατακόρυφος άξονας βαθμονομείται σε τάση/τετραγωνίδιο (mv/div.) και ο οριζόντιος σε χρόνο/τετραγωνίδιο (msec/div.). Συνήθως μέσω κυκλώματος καταμερισμού της δέσμης δημιουργούνται δύο ίχνη εξασφαλίζοντας δύο κανάλια ταυτόχρονης παρατήρησης. Αναλογικός παλμογράφος, δύο καναλιών Κύρια ρυθμιστικά τους είναι για τον κατακόρυφο άξονα ή ευαισθησία, η θέση απεικόνισης του ίχνους και ο τρόπος σύζευξης της εισόδου (AC ή DC). Για τον οριζόντιο άξονα ο χρόνος σάρωσης και ο έλεγχος της διέγερσης της (εσωτερική, εξωτερική, στάθμη κ.α.).

10 Κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι το εύρος ζώνης, που εκφράζει την μέγιστη συχνότητα των σημάτων που μπορεί να απεικονίζει με ακρίβεια στην μέτρηση στάθμης τους. Ψηφιακός Στον ψηφιακό παλμογράφο το σήμα εισόδου ψηφιοποιείται με δειγματοληψία, επεξεργάζεται και τέλος απεικονίζεται σε επίπεδη οθόνη, συνήθως LCD. Η μέθοδος επεξεργασίας (σειριακή ή παράλληλη) προσδίδει στον παλμογράφο διαφορετικά χαρακτηριστικά και τον κάνει κατάλληλο για διαφορετικούς τομείς εφαρμογών. Πλεονέκτημα των ψηφιακών παλμογράφων αποτελεί η εύκολη αποθήκευση κυματομορφών, για συγκρίσεις ή καταγραφή μη επαναλαμβανομένων σημάτων. Ψηφιακός παλμογράφος, τεσσάρων καναλιών Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο ρυθμός δειγματοληψίας που καθορίζει και το εύρος ζώνης του. Δεδομένου ότι το υπό έλεγχο σήμα ψηφιοποιείται, οι κατασκευαστές συμπεριλαμβάνουν στους εξελιγμένους τύπους δυνατότητες αυτόματης μέτρησης παραμέτρων του σήματος όπως συχνότητα, χρόνους ανύψωσης και πτώσης, πλάτος ή και ενεργό τιμή κ.α. Τα ρυθμιστικά τους είναι παρόμοια με εκείνα των αναλογικών. Επιπρόσθετα μπορεί να περιλαμβάνουν επιλογείς του τρόπου

11 δειγματοληψίας με σκοπό την αριστοποίηση της αναπαραγωγής και απεικόνισης του σήματος εισόδου. Τόσο στους αναλογικούς όσο και του ψηφιακούς η αντίσταση εισόδου είναι 1ΜΩ (μερικές φορές επιλέξιμη και στα 50 Ω). Για την σύνδεση τους στο υπό έλεγχο κύκλωμα διατίθενται κατάλληλοι «καθετήρες» με πολλαπλά παρελκόμενα άγκιστρα προσαρμογής. Καθετήρας σύνδεσης εισόδου παλμογράφου Σε περίπτωση που δεν έχουμε λόγους να εκμεταλλευθούμε την μέγιστη δυνατή ευαισθησία του παλμογράφου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους λεγόμενους καθετήρες 10:1. Αυτοί υποβιβάζουν το σήμα κατά δέκα φορές, αλλά εξασφαλίζουν αντίσταση εισόδου 10 ΜΩ και μέσω κατάλληλου κυκλώματος αντιστάθμισης, ελάχιστη χωρητικότητα εισόδου με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ή φόρτιση του υπό έλεγχο κυκλώματος. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατασκευάζονται απλές μονάδες δειγματοληψίας, γνωστές σαν παλμογράφοι USB, που μέσω κατάλληλου λογισμικού εξομοιώνουν τη λειτουργία ενός παλμογράφου, σε υπολογιστή.

12 Μονάδα USB και εξομοίωση παλμογράφου σε υπολογιστή Γέφυρες Οι γέφυρες είναι δικτυώματα και στη βαθμονομημένη τους μορφή όργανα, χρησιμοποιούμενα για την ακριβή μέτρηση αντιστατών, πηνίων και πυκνωτών (τιμή και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά). Διακρίνονται σε συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος όσον αφορά την διέγερση που χρησιμοποιούν. Η πιο γνωστή είναι η γέφυρα Wheatstone χρησιμοποιούμενη για την μέτρηση αντίστασης. Απλοποιημένη μορφή γέφυρας Wheatstone Ο αντιστάτης Rx είναι ο υπό μέτρηση αντιστάτης ενώ ο R3 είναι βαθμονομημένος και χρησιμοποιείται για την ανάγνωση της τιμής του Rx όταν η τάση Vab μηδενίζεται.

13 Φορητή γέφυρα Wheatstone Υπάρχει μια σειρά παρομοίων συνδεσμολογιών που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις μεγεθών, όπως για παράδειγμα οι γέφυρες Kelvin (μέτρηση πολύ χαμηλών αντιστάσεων), Wien (μέτρηση χωρητικότητας), Maxwell (μέτρηση αυτεπαγωγής) κ.α. Οι περισσότερες από αυτές δεν κατασκευάζονται πλέον σήμερα υπό μορφή οργάνων μέτρησης. Αντίθετα κατασκευάζονται ψηφιακοί αυτόματοι αναλυτές εξαρτημάτων με δυνατότητες προσδιορισμού πρωτογενών και παρασιτικών παραμέτρων και μάλιστα στη συχνότητα ενδιαφέροντος. Μετρητής LCR, ακριβείας Μετρούν αυτεπαγωγή, χωρητικότητα, αντίσταση, συντελεστές κατανάλωσης και ποιότητας, σύνθετη αντίσταση, γωνία φάσεως, διαρροή κ.α. Για ανάλυση της συμπεριφοράς των εξαρτημάτων μεταβαλλόμενης της συχνότητας χρησιμοποιούνται αναλυτές δικτύων βαθμονομημένοι για απευθείας ανάγνωση μεγεθών εξαρτημάτων, ονομαζόμενοι αναλυτές υλικών.

14 Αναλυτής υλικών/συνθέτου αντιστάσεως και παρελκόμενα προσαρμογής υπό έλεγχο εξαρτημάτων στη μονάδα μέτρησης 2.2 Πηγές Σαν πηγές, στα όργανα, νοούνται τα τροφοδοτικά και οι γεννήτριες σήματος. Όσον αφορά τις γεννήτριες, θα αναλύσουμε εδώ όσες προορίζονται για γενική χρήση, ενώ τις ειδικών χρήσεων θα τις δούμε στα αντίστοιχα κεφάλαια Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος Σαν όργανα νοούνται τα εργαστηριακά τροφοδοτικά μεταβλητής τάσεως εξόδου. Τα τροφοδοτικά αυτά εξασφαλίζουν σταθερή, ρυθμιζόμενη, συνεχή τάση εξόδου ανεξάρτητα από το ρεύμα φορτίου, σύμφωνα με τα προδιαγεγραμμένα όρια της συσκευής. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της συσκευής το μέγιστο ρεύμα μπορεί να περιορίζεται από κατάλληλο κύκλωμα για λόγους προστασίας της συσκευής ή να μπορεί να ρυθμισθεί με σκοπό την προστασία του τροφοδοτούμενου κυκλώματος.

15 Εργαστηριακά τροφοδοτικά DC Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι: Περιοχή τάσεως εξόδου: Η περιοχή τάσεων που είναι δυνατόν να ρυθμισθεί να αποδίδει η έξοδος τους, Ρεύμα εξόδου: Το μέγιστο ρεύμα (ή ισχύς) που μπορεί να αποδίδει ή να ρυθμισθεί η έξοδος τους, Σταθεροποίηση φορτίου: Εκφράζει την μεταβολή της τάσεως εξόδου ανάλογα με την μεταβολή του φορτίου (ρεύματος εξόδου), Σταθεροποίηση δικτύου: Εκφράζει την μεταβολή της τάσεως εξόδου ανάλογα με την μεταβολή της τάσεως δικτύου (τροφοδοσίας), Σταθερότητα εξόδου: Εκφράζει την μεταβολή της τάσεως εξόδου ανάλογα με την μεταβολή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή/και του χρόνου, Κυμάτωση και θόρυβος: Εκφράζει το μέγεθος των εναλλασσόμενων συνιστωσών τάσεως που υπερτίθενται στην συνεχή τάση εξόδου. Επίσης υπάρχουν διάφορα άλλα χαρακτηριστικά πού καθορίζουν κάποιες ιδιαίτερες επιδόσεις του τροφοδοτικού. Μερικά από αυτά είναι: Πολλαπλότητα εξόδων: Ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται μπορεί να διαθέτουν περισσότερες της μίας

16 εξόδων. Συνήθως διαθέτουν δύο, που καλύπτουν την ίδια περιοχή τάσεων ή μία μεταβαλλόμενη και μία σταθερή. Είδος κυκλώματος σταθεροποίησης: Μπορεί να είναι γραμμικό ή μεταγωγικού τύπου. Το πρώτο υπερτερεί σε σταθεροποίηση, θόρυβο εξόδου και δυνατότητα παραγωγής χαμηλών τάσεων/απόδοσης χαμηλών ρευμάτων. Τα δεύτερα έχουν καλύτερη απόδοση, άρα μέγεθος και κόστος, με αποτέλεσμα να πλεονεκτούν σε εφαρμογές μεγάλης ισχύος. Προγραμματιζόμενα: Διαθέτουν διεπαφή που επιτρέπει την επικοινωνία τους με υπολογιστή για την συγκρότηση συστημάτων αυτοματοποιημένων μετρήσεων. Απομακρυσμένης «αίσθησης»: Διαθέτουν συνδεσμολογία εξόδου τεσσάρων ακροδεκτών, χωριστά για την παροχή ρεύματος και αίσθησης για την σταθεροποίηση. Έτσι σε εφαρμογές μεγάλων ρευμάτων ελαχιστοποιείται η επίδραση των αγωγών σύνδεσης και επιτυγχάνεται καλύτερη σταθεροποίηση φορτίου. Προστασία υπερτάσεων: Περιλαμβάνουν στην έξοδό τους διάταξη προστασίας από υπερτάσεις (κύκλωμα crowbar) για ευαίσθητα φορτία Γεννήτριες Ακουστικών συχνοτήτων Προορίζονται για την παραγωγή σημάτων ακουστικών συχνοτήτων (20 Hz-20kHz) ημιτονοειδούς μορφής. Συνήθως η παραγωγή συχνότητας στηρίζεται σε γέφυρες RC. Περιλαμβάνουν ρυθμιστικά συχνότητας και στάθμης εξόδου και πιθανόν επιλογέα κυματομορφής εξόδου, όταν παράγουν και τετραγωνικό σήμα. Η αντίσταση εξόδου τους είναι συνήθως 600 Ω.

17 Γεννήτρια χαμηλών συχνοτήτων Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η περιοχή συχνοτήτων, η στάθμη του σήματος εξόδου και η ολική αρμονική παραμόρφωση. Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως για βασικούς ελέγχους και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Για τον έλεγχο των συσκευών υψηλής πιστότητας κατασκευάζονται συνδυασμένα όργανα γεννήτριας μετρητή διαφόρων παραμέτρων. Αναλυτής χαμηλών συχνοτήτων για μέτρηση απόκρισης συχνότητας, ολικής αρμονικής παραμόρφωσης, ενδοδιαμόρφωσης, θορύβου κ.α Παλμών Οι γεννήτριες παλμών διακρίνονται σε γενικής χρήσεως και ειδικών εφαρμογών (δεδομένων, RADAR, κτλ). Εδώ θα εξετάσουμε τις πρώτες. Συνήθως διαθέτουν ρυθμιστικά του ρυθμού επανάληψης των παλμών (συχνότητα), της διάρκειας και του χρόνου παύσης (κύκλου λειτουργίας) και καθυστέρησης σε σχέση με εσωτερικό ή εξωτερικό παλμό συγχρονισμού/σκανδαλισμού. Τα ποιο εξελιγμένα μοντέλα διαθέτουν επίσης έλεγχο των χρόνων ανύψωσης και πτώσης, λειτουργία φραγής καθοριζόμενου αριθμού παλμών ανά κάποια

18 περίοδο ή αριθμό παλμών (Gating) κ.α. Συνήθως η αντίσταση εξόδου είναι 50 Ω, διαθέτουν ρύθμιση της στάθμης εξόδου και πιθανόν της στάθμης αναφοράς DC. Κατασκευάζονται για διάφορες περιοχές τάσεων εξόδου ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής για τον οποίο προορίζονται. Μπορεί να περιλαμβάνουν εκτός από την έξοδο μεταβλητής στάθμης και εξόδους σταθερής στάθμης για συνεργασία με συγκεκριμένες οικογένειες ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (TTL, ECL κ.α.). Γεννήτρια παλμών γενικής χρήσεως Μια ειδική κατηγορία γεννητριών παλμών είναι εκείνες που παράγουν «κρουστικούς» παλμούς δηλαδή παλμούς πολύ μικρής διάρκειας (στην περιοχή των psec) και μηδενικής (ή ελεγχόμενης από σκανδαλισμό) ή πολύ μικρής συχνότητας. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές χαρακτηρισμού ημιαγωγών, παραγωγή σημάτων υπερευρέως φάσματος κ.α Κυματομορφών Συναντώνται και με την επωνυμία γεννήτριες συναρτήσεων. Συντίθενται από ένα κύκλωμα πυκνωτή φορτιζόμενου από πηγή σταθερού ρεύματος και συγκριτές με υστέρηση που συνθέτουν ένα βρόχο ανατροπής, παράγοντας ταυτόχρονα τριγωνικό και τετραγωνικό σήμα. Ελέγχοντας τον κύκλο λειτουργίας παράγουμε αντίστοιχα πριονωτούς και ορθογώνιους παλμούς μεταβλητής διάρκειας. Διαβιβάζοντας το τριγωνικό σήμα σε κύκλωμα μορφοποίησης με διόδους, παράγουμε ημιτονοειδές σήμα. Στην πλειοψηφία τους διαθέτουν είσοδο σάρωσης του σήματος εξόδου.

19 Συσκευή και σήματα εξόδου γεννήτριας κυματομορφών Σε πιο εξελιγμένα μοντέλα πού επονομάζονται γεννήτριες «οποιασδήποτε» κυματομορφής (Arbitrary waveform generators) χρησιμοποιούνται κυκλώματα ψηφιακής σύνθεσης, ακολουθούμενα από μετατροπείς ψηφιακού σε αναλογικό για την παραγωγή του σήματος εξόδου. Γεννήτρια οποιασδήποτε κυματομορφής Οι γεννήτριες αυτές κατασκευάζονται είτε σαν αυτοδύναμα όργανα ή σαν μονάδες χωρίς ρυθμιστικά, συνεργαζόμενες με υπολογιστή για τον καθορισμό των κυματομορφών και της λειτουργίας τους. 3. Όργανα Υψηλών συχνοτήτων Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα όργανα ραδιοσυχνοτήτων και μικροκυμάτων, τόσο παραγωγής όσο και μέτρησης σημάτων. 3.1 Γεννήτρια Η γεννήτρια RF είναι όργανο που βασιζόταν σε ελεύθερους ταλαντωτές πηνίου-πυκνωτή (LC free running oscillator) για την παραγωγή του σήματος εξόδου. Συνήθως οι περιοχές συχνοτήτων καθοριζόντουσαν με αλλαγή του πηνίου μέσω επιλογέα, ενώ εντός

20 της περιοχής η συχνότητα ελέγχεται μέσω μεταβλητού πυκνωτή που αποτελεί και το βασικό ρυθμιστικό της γεννήτριας. Οι γεννήτριες αυτές παράγουν σχετικά καθαρό σήμα εξόδου αλλά έχουν μικρή ακρίβεια και σταθερότητα. Απλή γεννήτρια RF Οι σύγχρονες γεννήτριες RF χρησιμοποιούν συνθέτες συχνοτήτων όπου μέσω ενός βρόχου κλειδωμένης φάσεως (PLL) με μεταβλητό ψηφιακό διαιρέτη συχνότητας, παράγεται η εκάστοτε επιθυμητή συχνότητα. Διαθέτουν ρυθμιστικά επιλογής της συχνότητας εξόδου (πληκτρολόγιο) και της στάθμης μέσω υποβιβαστή. Η αντίσταση εξόδου τους είναι 50 Ω. Συνθέτης συχνοτήτων με δυνατότητα αναλογικής διαμόρφωσης Έχουν δυνατότητα διαφόρων ειδών διαμόρφωσης, διακρινόμενες σε δύο κατηγορίες, τις επιδεχόμενες αναλογική ή/και ψηφιακή διαμόρφωση. Στις αναλογικές το σήμα εξόδου μπορεί να διαμορφωθεί κατά πλάτος, συχνότητα, φάση ή από παλμούς. Οι ψηφιακές (ανυσματικής διαμόρφωσης) έχουν δυνατότητα διαμορφώσεων FSK, QAM, QPSK, κ.α. ή και σύμφωνα με επικοινωνιακά πρότυπα π.χ. GSM.

21 Συνθέτης συχνοτήτων με δυνατότητα ανυσματικής διαμόρφωσης Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατασκευάζονται και γεννήτριες με δυνατότητα σάρωσης της συχνότητας εξόδου χρησιμοποιούμενες για την απεικόνιση της καμπύλης αποκρίσεως δικτυωμάτων και βαθμίδων. Σήμερα κατασκευάζονται κυρίως σαν παρελκόμενα άλλων οργάνων π.χ. αναλυτών φάσματος. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των γεννητριών RF είναι: Συχνότητα: Περιοχή, διαχωριστικότητα, ακρίβεια, σταθερότητα, Στάθμη (καθορίζεται σε dbm): Περιοχή, διαχωριστικότητα, ακρίβεια, σταθερότητα, Καθαρότητα του σήματος εξόδου: Εκφράζει την παρουσία στο φάσμα του σήματος εξόδου αρμονικών, παρασιτικών συχνοτήτων και θορύβου, Διαμόρφωση: Είδη παραγόμενα εσωτερικά και δυνατότητες εισόδου εξωτερικής διαμόρφωσης Οι γεννήτριες RF χρησιμοποιούνται κυρίως στον έλεγχο δεκτών, χαρακτηρισμό εξαρτημάτων και μονάδων υψηλής συχνότητας κ.α. 3.2 Μετρητής ισχύος Οι μετρητές ισχύος RF διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους παρεμβολής και τους απορρόφησης. Οι πρώτοι λειτουργούν «παρεμβαλλόμενοι» μεταξύ πηγής και φορτίου (πομπού και κεραίας) ενώ στους δεύτερους διαβιβάζεται (τερματίζεται) η προς μέτρηση ισχύς.

22 Παρεμβολής Η λειτουργία τους στηρίζεται σε κατευθυντικούς ζεύκτες που παρεμβαλλόμενοι στην πορεία κάποιου κύματος σε μία γραμμή μεταφοράς, μετρούν δειγματοληπτικά την ισχύ του. Αν η κατευθυντικότητα συμφωνεί με την κατεύθυνση πηγή-φορτίο, μετρούμε προσπίπτουσα ισχύ και στην αντίθετη (φορτίο-πηγή) ανακλώμενη. Βατόμετρο παρεμβολής, κεφαλές (ζεύκτες) μέτρησης και τμήμα γραμμής με υποδοχές κεφαλών για μετρήσεις μεγάλης ισχύος Οι κεφαλές κατασκευάζονται για διάφορες περιοχές συχνοτήτων (LF - UHF) και ισχύς από μερικά W μέχρι εκατοντάδες kw. Με την μέτρηση προσπίπτουσας και ανακλώμενης ισχύος μπορούμε να υπολογίσουμε το λόγο στάσιμων κυμάτων (SWR). Απορρόφησης Οι μετρητές απορρόφησης περιλαμβάνουν μία κεφαλή μέτρησης στην οποία διαβιβάζεται η προς μέτρηση ισχύς και ένα όργανο μέτρησης συνεχούς βαθμονομημένο σε W ή dbm. Η κεφαλή μέτρησης μπορεί να στηρίζεται σε αισθητήρα θερμίστορ, θερμοστοιχείου ή διόδου, ανάλογα με τη συχνότητα, την ισχύ και την επιθυμητή ακρίβεια.

23 Κεφαλές και ψηφιακό βατόμετρο RF Οι ισχύς που μετρούν είναι σχετικά μικρές (μερικά W συνεχώς, 100W κορυφής στιγμιαία) και κατασκευάζονται σε διάφορες παραλλαγές τους για συχνότητες 10 khz μέχρι αρκετές δεκάδες GHz. Κυριότερα χαρακτηριστικά των κεφαλών είναι η περιοχή συχνοτήτων και στάθμης μετρήσεων, ο τρόπος μέτρησης (κορυφής, μέσης τιμής κ.α.) και ο σύνδεσμος εισόδου. Όσον αφορά το μετρητικό όργανο είναι και πάλι η περιοχή συχνοτήτων και στάθμης μετρήσεων, οι κεφαλές με τις οποίες μπορεί να συνεργασθεί, η βασική του ακρίβεια, οι απεικονιζόμενες μονάδες (ισχύς σε W ή dbm, ποσοστά σε % ή db κ.α.) και η διαχωριστικότητα. Χρησιμοποιούνται για την μέτρηση ισχύος ταλαντωτών και γεννητριών, επικοινωνιακών συστημάτων, RADAR κ.α. 3.3 Αναλυτής φάσματος Ο αναλογικός αναλυτής φάσματος είναι ένας υπερετερόδυνος δέκτης μεταβλητής συχνότητας ελεγχόμενης από σάρωση, το αποτέλεσμα της εξόδου του οποίου απεικονίζεται σαν στάθμη σήματος σε συνάρτηση με τη συχνότητα. Στην ψηφιακή του μορφή, το υπό παρατήρηση σήμα ψηφιοποιείται, και μετά υπόκειται σε ψηφιακή

24 επεξεργασία «ταχείας ανάλυσης Φουριέ» (FFT) προκειμένου να προκύψει και να απεικονισθεί το φασματικό του περιεχόμενο. Φορητός και επιτραπέζιος ψηφιακός αναλυτής φάσματος Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας, η ευαισθησία εισόδου και η δυναμική περιοχή. Επίσης η ακρίβεια (συχνότητας και στάθμης), η διαχωριστικότητα και η παραμόρφωση. Τα κυριότερα ρυθμιστικά τους είναι η στάθμη εισόδου (υποβιβασμός), η κεντρική συχνότητα και το «παράθυρο» απεικόνισης συχνότητας (span). Άλλα κύρια ρυθμιστικά τους αφορούν το χρόνο σάρωσης, το εύρος ζώνης διαχωριστικότητας συχνότητας (RBW: Resolution BW), το εύρος ζώνης του φίλτρου φώρασης (VBW: Video BW) και το είδος του φωρατή (κορυφής, μέσης ή ενεργού τιμής κ.α.). Επίσης διαθέτουν δείκτες μέσω των οποίων μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις ψηφιακής ακρίβειας στάθμης, συχνότητας και άλλων παραμέτρων. Εξελιγμένα μοντέλα διαθέτουν δυνατότητες αυτομάτου υπολογισμού συνθέτων παραμέτρων όπως π.χ. διαμόρφωσης, ισχύος παλμών κ.α. Ο αναλυτής φάσματος χρησιμοποιείται κυρίως για μέτρηση διαμόρφωσης, παραμόρφωσης και θορύβου. Οι δυνατότητες του τον κάνουν κατάλληλο να χρησιμοποιείται σε μια πληθώρα εφαρμογών στις τηλεπικοινωνίες, τον έλεγχο φάσματος, έλεγχο ανεπιθύμητων εκπομπών από συσκευές (EMC/ EMI), κ.α.

25 Σαν παρελκόμενο του διατίθενται, από τους περισσότερους κατασκευαστές, συγχρονιζόμενες με την σάρωση τους γεννήτριες σάρωσης (Tracking Generator) πού επιτρέπουν την απεικόνιση της καμπύλης απόκρισης συχνότητας δικτυωμάτων, μονάδων κ.α. Για μετρήσεις οπού ενδιαφέρει εκτός από το μέγεθος και η φάση του σήματος εισόδου, κατασκευάζονται οι ανυσματικοί αναλυτές σήματος (vector signal analyzers). Οι αναλυτές αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών συνθέτων ειδών ψηφιακών διαμορφώσεων όπως Bluetooth, GSM/EDGE, LTE, WiMAX, κ.α. Ανυσματικός αναλυτής σήματος Μπορούν να απεικονίζουν ανυσματικά (IQ) και αστερισμοειδή διαγράμματα και να μετρούν αυτόματα χαρακτηριστικά όπως π.χ. καταλαμβανόμενο εύρος ζώνης, αρμονική παραμόρφωση, ισχύ ριπής, συμφωνία με προδιαγεγραμμένες μάσκες (περιγράμματα) κ.α. 3.4 Αναλυτής δικτυωμάτων Ο αναλυτής δικτυωμάτων μετρά παραμέτρους τετραπόλων (φίλτρων, ενισχυτών κτλ) σε ραδιοσυχνότητες ή και μικροκύματα ανάλογα με τις επιδόσεις της εκάστοτε συσκευής. Διακρίνονται σε μονόμετρους και ανυσματικούς. Περιλαμβάνουν γεννήτρια, κατευθυντικούς ζεύκτες, μετρητικούς δέκτες και σύστημα ελέγχου για την υλοποίηση της εκάστοτε μέτρησης. Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων γίνεται σε

26 οθόνη, υπό μορφή αλφαριθμητικών αποτελεσμάτων, γραμμικών ή πολικών γραφημάτων (χάρτης Smith). Ανυσματικός αναλυτής δικτυωμάτων Μπορεί να μετρά απώλειες, φάση, απώλεια επιστροφής, ηλεκτρική καθυστέρηση και καθυστέρηση ομάδας, σύνθετη αντίσταση, παραμέτρους S (Scattering), λόγο ανακλώμενων κυμάτων κ.α. Μπορεί να διαθέτουν δύο γεννήτριες, χρήσιμες σε μετρήσεις μικτών και ενδοδιαμόρφωσης και δέκτες πολλαπλών καναλιών για μετρήσεις σε σύνθετα δικτυώματα. 4. Όργανα τηλεπικοινωνιών Στις διάφορες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές υπάρχουν μεγέθη ή συνθήκες πραγματοποίησης μετρήσεων που για να υλοποιηθούν χρειάζονται ειδικά όργανα. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι:

27 4.1 Επιλεκτικό βολτόμετρο Το επιλεκτικό βολτόμετρο είναι δέκτης η έξοδος του οποίου είναι βαθμονομημένη για μέτρηση στάθμης σε dbv ή ισχύος σε dbm για συνθέτους αντιστάσεις 600 και 75 Ω. Χρησιμοποιείτο στους αναλογικούς πολυπλέκτες (φερέσυχνα), για τη μέτρηση στάθμης των φερουσών, πιλότων και σήματος των καναλιών. 4.2 Μετρητής ρυθμού σφαλμάτων Κατά τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων υπεισέρχονται σφάλματα. Το απλούστερο μέγεθος για τον χαρακτηρισμό της ποιότητας του μέσου μετάδοσης είναι η μέτρηση του ρυθμού σφαλμάτων (BER: Bit Error Rate) δηλαδή του αριθμού των λανθασμένα μεταδιδομένων ψηφίων προς τον συνολικό αριθμό τους σε ένα χρονικό διάστημα. Ο απλούστερος τρόπος για την μέτρηση του χρησιμοποιεί την μέθοδο της επαναδρομολόγησης (loopback), δηλαδή την σύνδεση στο ένα άκρο του μέσου μετάδοσης του μετρητικού οργάνου και την διασύνδεση στο άλλο άκρο του δρόμου εκπομπής με τον δρόμο λήψεως. Το μετρητικό όργανο περιλαμβάνει μια γεννήτρια ψευδοτυχαίας ακολουθίας, που συνδέεται στο δρόμο εκπομπής, ενώ στο κύκλωμα λήψης συνδέεται ένας δέκτης ψηφιακού σήματος. Το λαμβανόμενο σήμα συγκρίνεται με το εκπεμπόμενο και η διαφορά τους αποτελεί τα λάθη, σύμφωνα με τα οποία υπολογίζεται από το μετρητικό όργανο ο ρυθμός σφαλμάτων που οφείλεται στη μετάδοση. Η μέτρηση γίνεται χρησιμοποιώντας φυσικά εξωτερικά όργανα, βαθμίδες που περιλαμβάνονται στο μέσο μετάδοσης ή και υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό. Εκτός από τη μέθοδο επαναδρομολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ξεχωριστά όργανα στα δύο άκρα (γεννήτρια και δέκτης) με κατάλληλο συγχρονισμό.

28 Φορητός και επιτραπέζιος μετρητής ρυθμού σφαλμάτων Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι: Μέγιστος ρυθμός σήματος μέτρησης, Πρότυπο χρησιμοποιούμενου σήματος μέτρησης. Στα εξελιγμένα όργανα είναι επιλεγόμενο, Διεπαφή σύνδεσης (V. 24/RS232, G k/E1, GbE, κ.α.). Τα όργανα υψηλών ταχυτήτων διαθέτουν και οπτικές διεπαφές, Ρεπερτόριο αυτοματοποιημένων μετρήσεων (BERT, ανάλυση χρονισμού, επίδραση τρέμουλου κ.α.). 4.3 Γεννήτρια δεδομένων Είναι γεννήτριες παλμών το πρότυπο (Pattern) των οποίων μπορεί να είναι σύμφωνο με προδιαγεγραμμένο πρωτόκολλο ή προγραμματιζόμενο από τον χρήστη. Γεννήτρια προτύπων, παλμών Χρησιμοποιούνται στο χαρακτηρισμό συνθέτων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, κ.α.

29 4.4 Τηλεπικοινωνιακοί αναλυτές Προορίζονται τόσο για τον έλεγχο του δικτύου όσο και την ποιότητα της μετάδοσης. Στην εξέλιξη πέρασαν διάφορες φάσεις από την απλούστερη μορφή γεννήτριας ανιχνευτή στάθμης μέχρι πολυσύνθετα συστήματα ελέγχου εξοπλισμού μετάδοσης. Μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Εκείνους πού προορίζονται για το δίκτυο πρόσβασης (Access network) και τους προοριζόμενους για το δίκτυο μεταφοράς (Transport network). Τα όργανα της πρώτης κατηγορίας σήμερα, χαρακτηρίζονται σαν μονάδες «τριπλού ρόλου» (Triple-Play) δεδομένου ότι μπορούν να επιτελέσουν ελέγχους για μετάδοση φωνής, ιντερνέτ και IP-TV. Κατασκευάζονται σε ποικιλία παραλλαγών και δυνατοτήτων μετρήσεων πού εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: Αξιολόγηση γραμμών χαλκού στον τοπικό βρόχο και προσδιορισμός βλαβών τους (μετρήσεις αντίστασης, απόσβεσης, διαφωνίας κ.α.), Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας υπηρεσιών (συγχρονισμός με το DSLAM προκειμένου να μετρηθεί ο επιτυγχανόμενος ρυθμός μετάδοσης σε διάφορα είδη xdsl), Ανάλυση ποιότητας προσφερομένων υπηρεσιών (QoS) για μετάδοση φωνής, ιντερνέτ και IP-TV ή και ζεύξεων Ethernet. Αναλυτής δικτύων πρόσβασης, υψηλών επιδόσεων

30 Οι προοριζόμενοι για το δίκτυο μεταφοράς χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την ανάλυση, κυρίως πολυπλεγμένων σημάτων πλησιόχρονης (PDH), σύγχρονης (SDH) ιεραρχίας ή και ATM. Μπορεί να διαθέτουν ηλεκτρικές ή και οπτικές διεπαφές για τη σύνδεση τους στα αντίστοιχα δίκτυα. Φορητός και επιτραπέζιος αναλυτής δικτύων μεταφοράς Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ο μέγιστος ρυθμός σημάτων εισόδου/εξόδου και οι διεπαφές που διαθέτουν. Οι μετρήσεις που μπορούν να επιτελέσουν εξαρτώνται από τον κατασκευαστή του οργάνου και το μοντέλο. Ενδεικτικά αναφέρουμε δυνατότητες που μπορεί να περιλαμβάνονται: Πολυπλεξία/αποπολυπλεξία μέχρι επίπεδο καναλιού (64 kbits), Δημιουργία και ανάλυση «φόρτωσης» δικτύου, Επαλήθευση επεξεργασίας αντιστοίχησης, Δημιουργία και ανίχνευση σφαλμάτων διαδρομής, Έλεγχος BER και συμφωνίας με προδιαγραφές (G.821/6/8/9, M.2100/1), Προσδιορισμός προβλημάτων συγχρονισμού και μέτρηση καθυστερήσεων, Μέτρηση χρονισμού αυτόματης μεταγωγής προστασίας (APS), Ανάλυση σηματοδοσίας (SS7), κ.α.

31 4.5 Αναλυτής πρωτοκόλλων Συναντάται και με την επωνυμία αναλυτής επικοινωνίας δεδομένων (datacom analyzer). Μπορεί να συνδέεται παράλληλα ή να παρεμβάλλεται στο κανάλι μετάδοσης δεδομένων που ανάλογα με το είδος του αναλυτή μπορεί να αφορά επικοινωνία σειριακής ή παράλληλης μετάδοσης. Μπορεί να είναι απλά όργανα προοριζόμενα για μία και μόνο διεπαφή (π.χ. RS-232) όπου χρησιμοποιούνται για να δείχνουν την κατάσταση των γραμμών της ή και πολυσύνθετα, μερικές φορές βασισμένα σε καθετήρες και προγράμματα υπολογιστή, που υποστηρίζουν διάφορες διεπαφές (π.χ. V.24, V.35, V.36, X.21, RS-449, RS-485, PCI, USB, κ.α.), ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, τρόπο λειτουργίας (DTE, DCE) και σύνθετες μετρήσεις επιδόσεων. Φορητός αναλυτής πρωτοκόλλων Χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, εντοπισμό βλαβών και συντήρηση μονάδων και κυκλωμάτων δικτύων. 5. Γραμμών μεταφοράς Οι γραμμές μεταφοράς σημάτων και δημιουργίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων, διακρίνονται σε χαλκού και οπτικά μέσα. Αντίστοιχα διακρίνονται και τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση τους και την ανίχνευση βλαβών.

32 5.1 Χαλκού Στην απλούστερη περίπτωση οι γραμμές μεταφοράς χαλκού είναι τα ζεύγη των τηλεφωνικών καλωδίων. Για την διαπίστωση της καλής λειτουργίας τους χρησιμοποιούνται τα πολύμετρα, μετρητές μόνωσης, ζεύγος γεννήτριας μετρητή στάθμης ακουστικών συχνοτήτων και οι αναλυτές δικτύων πρόσβασης. Όταν και αν διαπιστωθεί πρόβλημα, μια κρίσιμη παράμετρος είναι ο προσδιορισμός της απόστασης στην οποία υπάρχει η βλάβη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το «ανακλασίμετρο πεδίου χρόνου» (TDR: Time Domain Reflectometer). Η αρχή λειτουργίας του είναι παρόμοια με εκείνη του RADAR. Εκπέμπουμε δηλαδή ένα παλμό μικρής διάρκειας στο υπό έλεγχο καλώδιο και ένας δέκτης ανιχνεύει τυχόν ανακλάσεις του. Αν η γραμμή είναι τερματισμένη σε αντίσταση ίση με την χαρακτηριστική της δεν υπάρχουν ανακλάσεις. Διαφορετικά παρατηρούμε ανάκλαση και μάλιστα συμφασική ή αντίθετη ανάλογα με το αν υπάρχει αύξηση ή μείωση (ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα) της συνθέτου αντίστασης. Μετρώντας το χρόνο μεταξύ εκπεμπόμενου και ανακλώμενου παλμού (και την διηλεκτρική σταθερά του μονωτικού της γραμμής) υπολογίζουμε την απόσταση. Φορητά TDR

33 Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η μέγιστη απόσταση που καλύπτουν, ή διαχωριστικότητα απόστασης, η αντίσταση εξόδου (50, 75, 120, 600 Ω) και η περιοχή διηλεκτρικών σταθερών. Αναλυτής γραμμών και κεραιών Με την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας προέκυψε ή ανάγκη ελέγχου των κεραιοσυστημάτων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς βάσεως, τόσο μετά την εγκατάσταση για πιστοποίηση της λειτουργίας τους εντός των επιθυμητών προδιαγραφών όσο και στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών. Έτσι αναπτύχθηκαν όργανα γνωστά σαν «ανακλασίμετρα πεδίου συχνότητας» (FDR: Frequency Domain Reflectometer) που μετρούν, συναρτήσει της συχνότητας συντελεστή ανακλάσεως (ή VSWR), απόσβεση καλωδίων, απόσταση σφάλματος (βλάβης), κ.α. Φορητό FDR Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι ή περιοχή συχνοτήτων που καλύπτουν, τα μετρούμενα μεγέθη, η ακρίβεια και η διαχωριστικότητα, ειδικά στη μέτρηση της απόστασης σφάλματος, οι διαθέσιμοι δείκτες, οι δυνατότητες αποθήκευσης μετρήσεων κ.α. Οι κατασκευαστές τους διαθέτουν παραλλαγές που μπορεί εκτός από τον αναλυτή γραμμών και κεραιών, να περιλαμβάνουν αναλυτή φάσματος ή και παρεμβολών, γεννήτρια, μετρητή ισχύος, ανυσματικό βολτόμετρο και άλλες δυνατότητες.

34 5.2 Οπτικά Είναι τα όργανα που προορίζονται για τον έλεγχο των οπτικών καλωδίων Γεννήτρια Μετρητής στάθμης Το κυριότερο χαρακτηριστικό των οπτικών καλωδίων είναι η απόσβεση. Έτσι για των έλεγχο τους διατίθενται ζεύγη γεννήτριας οπτικού κύματος και αντίστοιχου μετρητή στάθμης. Οπτική γεννήτρια και μετρητής στάθμης Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι το μήκος κύματος και το είδος (πολύτροπα/μονότροπα) του σήματος που διαχειρίζονται και οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούν για την σύνδεση στο υπό έλεγχο μέσο. Επίσης για τη γεννήτρια, η ισχύς εξόδου και τον μετρητή στάθμης, η περιοχή ισχύων εισόδου (ευαισθησία, δυναμική περιοχή και μέγιστη τιμή) Ανακλασίμετρο Το οπτικό ανακλασίμετρο (OTDR: Optical TDR) είναι το αντίστοιχο του ανακλασίμετρου καλωδίων χαλκού, για οπτικά καλώδια. Κατασκευάζονται σε διάφορες παραλλαγές μεγεθών-επιδόσεων και καλύπτουν μετρήσεις σε αποστάσεις μέχρι και 100 km. Μετρούν απόσβεση και απώλεια επιστροφής σε συνάρτηση με την απόσταση.

35 Φορητά OTDR Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι το μήκος κύματος και το είδος (πολύτροπα/μονότροπα) του σήματος που χρησιμοποιούν, ή μέγιστη απόσταση που μπορούν να καλύψουν και η δυναμική περιοχή. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι η «νεκρή ζώνη» η απόσταση δηλαδή στην οποία δεν μπορούν να λαμβάνουν ανακλάσεις, άρα και να απεικονίζουν αποτελέσματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης το βάρος τους, η αυτοδυναμία τους σε λειτουργία από την μπαταρία και η χωρητικότητα αποθήκευσης μετρήσεων. Χρησιμοποιούνται για έλεγχο και χαρακτηρισμό νέων εγκαταστάσεων (ιδιαίτερα απωλειών στις μούφες), εντοπισμό διακοπών και προληπτική συντήρηση. Κατασκευάζονται επίσης σε μορφή χωρίς οθόνη, για την συγκρότηση συστημάτων ελέγχου οπτικών δικτύων (RFTS: Remote Fiber Test System), τοποθετούμενα στους κόμβους τους και υπό τον έλεγχο υπολογιστή παρουσιάζουν την κατάσταση της υποδομής οπτικών ινών του δικτύου.

36 6. Διάφορα Ανατρέχοντας στην αγορά και τους κατασκευαστές οργάνων μετρήσεων και ελέγχου που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών, μπορεί να βρει κανείς μια μεγάλη ποικιλία συσκευών πολλές από τις οποίες έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν ειδικούς σκοπούς. Επίσης, ειδικά στο παρελθόν, υπήρξαν πολλές συσκευές με προορισμό να βοηθήσουν στον εντοπισμό βλαβών συσκευών και την επισκευή τους. Σήμερα με την ανάπτυξη των μεθόδων κατασκευής ελαχιστοποιήθηκε η δυνατότητα επισκευών στις εμπορικές συσκευές (τηλεοράσεις, φορητοί υπολογιστές κτλ) ενώ στις επαγγελματικές ελαχιστοποιήθηκε σε επίπεδο βαθμίδων/καρτών. Έτσι περιορίστηκαν και τα κατασκευαζόμενα όργανα στις κατηγορίες που είδαμε παραπάνω και ορισμένα που θα δούμε παρακάτω. 6.1 Μετρητής μόνωσης Είναι ωμόμετρα που χρησιμοποιούν για την μέτρηση μια σχετικά υψηλή τάση. Χρησιμοποιούνται στον ποιοτικό έλεγχο κατασκευής οικιακών συσκευών, ηλεκτρολογικών πινάκων, κινητήρων κ.α. και τον έλεγχο βλαβών σε ηλεκτρικά και τηλεφωνικά δίκτυα. Φορητοί μετρητές μόνωσης Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η τάση (ή τάσεις) ελέγχου, οι κλίμακες μετρήσεως και οι προδιαγραφές ασφαλείας, με κυριότερο το χρόνο εκφόρτισης της χωρητικότητας του μετρούμενου κυκλώματος.

37 6.2 Γειωσόμετρο Πρόκειται για ένα ειδικό ωμόμετρο, προοριζόμενο να μετρά την αντίσταση γείωσης σχετικών συστημάτων (σε συνδεσμολογία τριών ακροδεκτών) ή την ειδική αντίσταση του εδάφους (σε συνδεσμολογία τεσσάρων ακροδεκτών). Χρησιμοποιεί εσωτερική πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος και διατίθενται σήμερα όργανα με διάφορες δυνατότητες μεθοδολογίας μέτρησης, με αποσύνδεση ή όχι (συνδεσμολογία δύο ακροδεκτών) του συστήματος γείωσης για την πραγματοποίηση της μέτρησης. Κιτ γειωσόμετρων, με αναλογικό και ψηφιακό όργανο μέτρησης Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η περιοχή μετρούμενων αντιστάσεων, το μέγεθος και η συχνότητα της χρησιμοποιουμένης τάσεως και οι διατιθέμενες μεθοδολογίες μέτρησης. Χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση συστημάτων γείωσης ηλεκτρικών δικτύων, αλεξικέραυνων και προστασίας, τόσο στη φάση κατασκευής όσο και την προληπτική συντήρηση. 6.3 Μετρητής στάθμης ήχου Είναι συνήθως φορητό όργανο, προοριζόμενο για τη μέτρηση της στάθμης θορύβου σε δρόμους, αεροδρόμια, βιομηχανικούς χώρους κ.α. Μπορεί να περιλαμβάνει κατ επιλογή μέτρηση ευρείας ζώνης ή με την παρεμβολή φίλτρων καθορισμού απόκρισης συχνότητας (π.χ. σύμφωνα με την απόκριση του ανθρώπινου αυτιού).

38 Μετρητές στάθμης ήχου Κυριότερα χαρακτηριστικά είναι η περιοχή μετρήσεων, το χρησιμοποιούμενο μικρόφωνο, τα διατιθέμενα φίλτρα, ο ενδογενής θόρυβος κ.α. 6.4 Πεδιόμετρο Διακρίνονται στα βιομηχανικού τύπου και εκείνα που προορίζονται για μετρήσεις πεδίων RF. Τα βιομηχανικού τύπου, μετρούν την ένταση του μαγνητικού πεδίου εναλλασσόμενων πηγών όπως οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οικιακές ή βιομηχανικές συσκευές. Μετρητής πεδίου (Gaussmeter) βιομηχανικού τύπου Εκείνα που προορίζονται για μετρήσεις πεδίων ραδιοσυχνοτήτων μπορούν πάλι να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες. Εκείνα που

39 προορίζονται για μετρήσεις ασφάλειας προσωπικού και τα χρησιμοποιούμενα στις μετρήσεις ραδιοκάλυψης. Τα πρώτα μετρούν ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο, σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί η πυκνότητα ακτινοβολίας σε πάρκα κεραιών και γενικά εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κεραίες. Μετρητής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων Τα δεύτερα είναι συστήματα αποτελούμενα από κεραία, δέκτη, GPS και υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυτοκίνητο ακολουθώντας προδιαγεγραμμένες διαδρομές όπου καταγράφουν την ένταση του πεδίου σε συνάρτηση με την απόσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ραδιοκάλυψη δικτύων GSM, PMR, ραδιοφωνίας, τηλεόρασης κ.α. Χάρτης ραδιοκάλυψης διαδρομών

40 Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε στις μετρήσεις EMC/EMI. Οι μετρήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραγωγής και πιστοποίησης οποιασδήποτε συσκευής χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα προκειμένου να μπορεί να χαρακτηρισθεί με το ενδεικτικό CE. Η υπό έλεγχο συσκευή τοποθετείται σε λειτουργία σε ανηχοϊκό θάλαμο, μαζί με κατάλληλο αναλυτή φάσματος/δέκτη EMI συνδεδεμένο σε κεραία (ή σύστημα κεραιών) λήψεως ευρείας ζώνης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ή στάθμη των ανεπιθύμητων παρασιτικών εκπομπών από την συσκευή είναι χαμηλότερη από τα προδιαγεγραμμένα πρότυπα. Δέκτης EMI 6.5 Λογικός αναλυτής Ο λογικός αναλυτής (Logic analyzer) ή ορθότερα αναλυτής λογικών καταστάσεων, είναι όργανο που συνδεόμενο σε κάποιο ψηφιακό κύκλωμα έχει τη δυνατότητα «βρίσκει» τα επιθυμητά δεδομένα και να τα απεικονίζει σε μορφή συσχετιζόμενων χρονικά παλμών, ίχνη καταστάσεων, αποκωδικοποιημένα πρωτόκολλα, συμβολική γλώσσα κ.α. Η σύνδεση τους στο υπό έλεγχο κύκλωμα γίνεται μέσω ειδικών καθετήρων που έχουν αναπτυχθεί γι αυτό το σκοπό (Soft Touch probe, D-Max probing κ.α.).

41 Λογικός αναλυτής Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι ο αριθμός των καναλιών εισόδου, η ταχύτητα, οι τρόποι απεικόνισης, τα είδη συγχρονισμού κ.α. Κατασκευάζονται και σε φθηνότερες εκδόσεις υπό μορφή κεφαλής ζεύξεως, που σε συνεργασία με υπολογιστή και το κατάλληλο λογισμικό, δημιουργεί διάφορες μορφές απεικονίσεων. 6.6 Αναλυτής δικτύων Χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση και τον εντοπισμό βλαβών στα δίκτυα δομημένης καλωδίωσης. Κατασκευάζονται σε διάφορες παραλλαγές και τα συναντάμε με τις επωνυμίες LAN ή Cable analyzers ή κ.α. Αποτελούν μονάδες χαμηλότερου κόστους από τους τηλεπικοινωνιακούς αναλυτές και προορίζονται για την επίλυση προβλημάτων στο εσωτερικό δίκτυο των εγκαταστάσεων. Αναλυτές δικτύων

42 Στην απλούστερη μορφή τους ελέγχουν τη διάταξη των ακροδεκτών συνδέσμων, πιστοποιούν τη συνέχεια, διακοπή ή βραχυκύκλωμα αγωγών και ελέγχουν τη συνέχεια της τυχόν θωράκισης με την γείωση. Τα πιο πολυσύνθετα πραγματοποιούν μετρήσεις για την μέτρηση των επιδόσεων των καλωδίων του δικτύου. Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι οι κατηγορίες καλωδιώσεων που υποστηρίζουν (TIA Category), το αν υποστηρίζουν και σύμφωνα με ποιές προδιαγραφές αυτοματοποιημένες μετρήσεις επιδόσεων (Compliance testing) και οι διακεκριμένες λειτουργίες και μετρήσεις πού μπορούν να πραγματοποιήσουν (εντοπισμός ζευγών, μήκος, απόσβεση, διαφωνία κ.α.). Κατασκευάζονται κυρίως για δίκτυα χαλκού ενώ παρόμοιες μονάδες που συνδυάζουν γεννήτρια και μετρητή στάθμης διατίθενται και για οπτικά δίκτυα. Η μέτρηση γίνεται μέσω επαναδρομολόγησης. Μονάδα ελέγχου οπτικών απωλειών Προορίζονται για πολύτροπες ή μονότροπες οπτικές ίνες, χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα μήκη κύματος και μετρούν απόσβεση ή απόλυτη στάθμη ισχύος. Φυσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ζεύγος χωριστής γεννήτριας-μετρητή στάθμης ή οπτικό ανακλασίμετρο.

43 6.7 Όργανα βίντεο και τηλεόρασης Διακρίνονται στα χρησιμοποιούμενα στις οικιακές εγκαταστάσεις για τη ρύθμιση των κεραιών και τον έλεγχο της εγκατάστασης, αυτά που χρησιμοποιούνται για την έλεγχο των τηλεοπτικών δεκτών και όσα χρησιμοποιούνται στα στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών παραγωγών για τον έλεγχο της ποιότητας του σήματος. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται μετρητές εντάσεως πεδίου, που καλύπτουν την περιοχή συχνοτήτων ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Κατασκευάζονται για αναλογική ή και ψηφιακή μετάδοση και συνήθως περιλαμβάνουν και αποκωδικοποιητή για τον οπτικό έλεγχο του σήματος εικόνας. Μετρητής σημάτων τηλεόρασης Είναι κατάλληλοι για επίγεια ή δορυφορικά δίκτυα και σε συνεργασία με γεννήτριες, χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση δικτύων διανομής τηλεοπτικού σήματος. Για τον έλεγχο τηλεοπτικών δεκτών διατίθενται γεννήτριες σήματος ανάλογα με το πρότυπο που χρησιμοποιεί κάθε χώρα.

44 Γεννήτριες αναλογικού και ψηφιακού σήματος τηλεόρασης Οι αναλογικές καλύπτουν τις προδιαγραφές PAL, NTSC, και SECAM και οι ψηφιακές διαμορφώσεις VSB, QAM, κ.α. από εσωτερικά πρότυπα ή εξωτερικές πηγές. Κατασκευάζονται για τις περιοχές συχνοτήτων VHF - UHF και μεταβλητή στάθμη εξόδου σε 50 ή 75 Ω. Στα στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων χρησιμοποιούνται διάφορα όργανα τόσο για τον οπτικό, όσο και τον ποιοτικό έλεγχο. Τα όργανα αυτά είναι γεννήτριες προτύπων, αναλυτές ποιότητας εικόνας και οθόνες παρακολούθησης κυματομορφών. Τα όργανα αυτά ενοποιούνται συνήθως στις κονσόλες ελέγχου όπου σε συνεργασία με άλλες συσκευές και λογισμικό συνθέτουν το σύστημα ελέγχου παραγωγής. Οθόνη κυματομορφών, 4 πεδίων

45 6.8 Παρελκόμενα Οι κατασκευαστές των οργάνων διαθέτουν μαζί ή χωριστά από τις συσκευές διάφορα παρελκόμενα που διευκολύνουν τη χρήση τους, τη σύνδεση τους ή και διάφορες εφαρμογές. Η επιλογή τους χρειάζεται προσοχή, έτσι ώστε η παρεμβολή τους να επηρεάζει στο ελάχιστο δυνατό το υπό μέτρηση μέγεθος ή τα στοιχειά της γενικότερης συνδεσμολογίας. Καλώδια Στις μετρήσεις συνεχούς ρεύματος και ακουστικών/χαμηλών συχνοτήτων η επίδραση των καλωδίων είναι αμελητέα, οπότε κύριο μέλημα μας είναι η καλή μόνωση για ασφάλεια του εξοπλισμού και του προσωπικού. Αυξανομένης όμως της συχνότητας, αυξάνονται και οι απώλειες με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τις μετρήσεις. Με σκοπό την γνώση των συνθηκών σύνδεσης κατασκευάζονται «καλώδια ακριβείας», καλώδια δηλαδή που τα χαρακτηριστικά τους είναι επακριβώς ελεγχόμενα και διατίθενται μαζί με πίνακα βαθμονόμησής τους (απόσβεση συναρτήσει της συχνότητας). Βαθμονομημένο ομοαξονικό καλώδιο Η συμπεριφορά τους είναι εξαρτημένη τόσο από την απόσβεση όσο και το συντελεστή ανακλάσεως που είναι συνδεδεμένη κυρίως με το είδος του συνδέσμου. Σε μικροκυματικές συχνότητες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες και οι μεταβολές των χαρακτηριστικών τους (με θερμοκρασία, χρόνο κ.α.), χρησιμοποιούνται άκαμπτα ή ημιάκαμπτα (ημιεύκαμπτα) ομοαξονικά καλώδια.

46 Άκαμπτα ομοαξονικά καλώδια Μετατροπείς συνδέσμων Όταν υπάρχει η ανάγκη να συνδέσουμε π.χ. την έξοδο μιας γεννήτριας σε ένα καλώδιο, που είναι εξοπλισμένα με διαφορετικούς συνδέσμους χρησιμοποιούνται μετατροπείς π.χ. βύσμαn σε υποδοχή BNC. Για την ευκολία δημιουργίας τέτοιων μετατροπέων, κατασκευάζονται και συλλογές με ενιαίο ενδιάμεσο είδος συνδέσμου, οπότε οι μετατροπείς μπορούν να συντίθενται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Σύνδεσμοι με κοινό ενδιάμεσο και συλλογή μετατροπής συνδέσμων Οι μετατροπείς εισάγουν απόσβεση και ανακλάσεις στο σύστημα που υπεισέρχονται. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη όταν χρησιμοποιούνται, ειδικά σε μικροκυματικές συχνότητες. Επίσης κατασκευάζονται μετατροπείς που εξασφαλίζουν προσαρμογή αντιστάσεων π.χ. 50 σε 75 Ω ή αντίστροφα.

47 Υποβιβαστές Χρησιμοποιούνται για μείωση της στάθμης (υποβιβασμό ισχύος) εξόδου γεννητριών, εισόδου γεννητριών και σημάτων προς μέτρηση. Διακρίνονται σε σταθερούς και μεταβλητούς. Σταθεροί υποβιβαστές RF, χαμηλής και υψηλής ισχύος Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η σύνθετη αντίσταση τους, η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας, ή απόσβεση, η μέγιστη ισχύς εισόδου, ο λόγος στασίμων κυμάτων και για τους μεταβλητούς το ή τα βήματα υποβιβασμού. Μεταβλητός υποβιβαστής, 600 Ω Οπτικοί υποβιβαστές

48 Τέλος υπάρχουν μια σειρά άλλων παρελκομένων, ιδιαίτερα για εφαρμογές RF, όπως φωρατές, φραγείς συνεχούς, κατευθυντικοί ζεύκτες, διαιρέτες ισχύος, τερματισμοί κ.α. 6.9 Αυτοματοποιημένα συστήματα μετρήσεων Στις γραμμές παραγωγής ή σε περιπτώσεις που η αλληλουχία και η απαιτούμενη ποσότητα μετρήσεων είναι μεγάλη, χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα συστήματα μετρήσεων (ATE: Automated Test Equipment). Για τον έλεγχο των (προγραμματιζόμενων) οργάνων από τον υπολογιστή, το λογισμικό του οποίου καθορίζει τις παραμέτρους μέτρησης και αποθηκεύει τα αποτελέσματα, έχουν αναπτυχθεί διάφορές διεπαφές όπως GPIB/IEEE-488, LXI, PXI κ.α. Η πλέον διαδεδομένη είναι η GPIB (General Purpose Interface Bus). ή HPIB από το όνομα της Hewlett-Packard που ανέπτυξε τις αρχικές προδιαγραφές. Πρόκειται για φορέα παράλληλης διασύνδεσης, με δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων σε ταχύτητα μεγαλύτερη των 8 Mbytes/s. Χρησιμοποιεί σύνδεσμο 24 ακροδεκτών και ο υπολογιστής του συστήματος μπορεί να ελέγχει μέχρι 14 διασυνδεδεμένα όργανα και συσκευές. Το 1990 καθιερώθηκε και η «γλώσσα» SCPI (Standard Commands for Programmable Instrumentation) μέσω της οποίας επιτυγχάνεται ο προγραμματισμός των εκάστοτε διαδικασιών. Σύνδεσμοι σασί και καλωδίου, GPIB Οι σύνδεσμοι μπορούν να συνδέονται επάλληλα και το συνολικό μήκος καλωδίων σε ένα σύστημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20 m.

49 Για την εξυπηρέτηση της ιδέας των μετρητικών συστημάτων, πολλοί κατασκευαστές παράγουν όργανα σε μορφή κάρτας. Γεννήτρια κυματομορφών και πολύμετρο σε κάρτα PXI Ταυτόχρονα διαθέτουν το βασικό λογισμικό για επικοινωνία μεταξύ των καρτών, παραμετροποίηση των οργάνων και ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Λογισμικό εφαρμογών διατίθεται από συνεργάτες τους ανάλογα με τον τομέα (ημιαγωγοί, επικοινωνίες, στρατιωτικές εφαρμογές κ.α.). Βάση για κάρτες οργάνων PXI Επίσης παράγουν ειδικές κάρτες που βοηθούν στην συγκρότηση των συστημάτων όπως μονάδες εισόδου/εξόδου, διακόπτες/μεταγωγούς, μετατροπείς αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά, προεπιλογείς συχνότητας κ.α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγή 1.1 1.2 Η φύση των μετρήσεων 1.3 1.3 Γενικά για τα όργανα των μετρήσεων 1.4 1.4 Όργανα απόκλισης και όργανα μηδενισμού 1.6 1.5 Ορολογία των μετρήσεων 1.6 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Θεωρητικό Μέρος MM205 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργαστήριο 1 ο Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών Μετρήσεις στο συνεχές ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Χ. ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 1 ο Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί εν γένει να παρασταθεί από ένα κυκλωματικό διάγραμμα ή δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία δύο ακροδεκτών συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ. 27731 Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Η γεννήτρια συχνοτήτων Η γεννήτρια συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσετε είναι το μοντέλο TG315 της εταιρίας TTi. Αυτή η γεννήτρια παρέχει μια εναλλασσόμενη τάση (AC) εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ΑΣΚΗΣΗ 1 η Μετρήσεις τάσεων και ρευμάτων με χρήση ψηφιακού πολύμετρου. Προετοιμασία: Για να πραγματοποιήσετε την άσκηση, θα πρέπει να έχετε μελετήσει τα κεφάλαια 1 και 2 του θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών Ι, Θεωρητικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στο Βασικό Εξοπλισµό Μετρήσεως Σηµάτων Σκοποί: 1. Η εξοικείωση µε τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΛΗΨΗΣ Ρ/Τ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα πομπού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Δημιουργία φέροντος σήματος Το φέρον σήμα (fo) παράγεται από ημιτονικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

2.9 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής (BJT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (BJT)...131

2.9 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής (BJT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (BJT)...131 Περιεχόμενα v ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΟΔΟΙ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ...1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.2 ΥΛΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ: Ge, Si ΚΑΙ GaAs...2 1.3 ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΑ...3 1.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ...6 1.5 ΕΞΩΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η μονάδα db χρησιμοποιείται για να εκφράσει λόγους (κλάσματα) ομοειδών μεγεθών, αντιστοιχεί δηλαδή σε καθαρούς αριθμούς.

Η μονάδα db χρησιμοποιείται για να εκφράσει λόγους (κλάσματα) ομοειδών μεγεθών, αντιστοιχεί δηλαδή σε καθαρούς αριθμούς. 0. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 0.. Γενικά Στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, η μέτρηση στάθμης σήματος περιλαμβάνει, ουσιαστικά, τη μέτρηση της ισχύος ή της τάσης (ρεύματος) ενός σήματος σε διάφορα «κρίσιμα»

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8.1. Γενικά Για την εκτέλεση μετρήσεων σε ινοοπτικές ζεύξεις απαιτούνται: Μία ή περισσότερες οπτικές πηγές. Η πηγή ή οι πηγές μπορεί να είναι: Δίοδοι εκπομπής (LEDs).

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 5 Κυκλώματα RC (φόρτιση/εκφόρτιση πυκνωτή, σύνθετη αντίσταση) Φ. Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation)

FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation) FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation) ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η εκμάθηση της αρχής λειτουργίας της ψηφιακής διαμόρφωσης συχνότητας (Frequency Shift Keying, FSK) και της αποδιαμόρφωσής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) 14/6/2016 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ... 4 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 6: Δειγματοληψία - Πειραματική Μελέτη Δρ. Ηρακλής Σίμος Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Χειμερινό Εξάμηνο 007 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών Χειμερινό Εξάμηνο 007 Πρόβλημα 1 Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1

Εργαστηριακή άσκηση 1 Εργαστηριακή άσκηση 1 Α. Εισαγωγή στα ηλεκτρικά όργανα και μετρήσεις ΣΚΟΠΟΣ Η απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από τα διάφορα όργανα των ηλεκτρικών μετρήσεων (εξαρτήματα οργάνων, διάκριση οργάνων, συμβολισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ email: mail@lyk-aei-patras.ach.sch.gr ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΤΜΗΜΑ : Β ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRS xpxxx και LBB 4428/00 Ενισχυτές ισχύος

PRS xpxxx και LBB 4428/00 Ενισχυτές ισχύος Συστήματα επικοινωνίας PRS xpxxx και Ενισχυτές ισχύος PRS xpxxx και Ενισχυτές ισχύος www.boschsecrity.gr 1, 2, 4 ή 8 έξοδοι ήχου (επιλογή από εξόδους 100 / 70 / 50 V) Επεξεργασία και καθυστέρηση ήχου για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Συγχρονισμός Συμβόλων Εισαγωγή Σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, η έξοδος του φίλτρου λήψης είναι μια κυματομορφή συνεχούς χρόνου y( an x( t n ) n( n x( είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς ΑΣΚΗΣΗ 6 Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς Σκοπός : Να μελετήσουμε το φαινόμενο του συντονισμού σε ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει αντιστάτη (R), πηνίο (L) και πυκνωτή (C) συνδεδεμένα σε σειρά (κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203 Δρ. Γεώργιος Ζάγγουλος Λευκωσία, 2010 Οι ερωτήσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η ενημέρωση και εξοικείωση με τα βασικά όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών, όπως το αμπερόμετρο, το βολτόμετρο, το πολύμετρο και ο παλμογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται η τάση ή το ρεύμα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου. Στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από την μία κατεύθυνση, ανάλογα με την πόλωσή της. Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και. Εφαρμογές Αισθητηρίων

Συλλογή μεταφορά και. Εφαρμογές Αισθητηρίων Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων Εφαρμογές Αισθητηρίων Σκοπός του Κεφαλαίου να παρουσιαστούν μερικά από τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται σε απλές εφαρμογές. να κατανοήσει ο μαθητής τον τρόπο με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 ιάλεξη 5 (Επανάληψη) 02/10/13 1 Λύσεις 1ης Ενδιάµεσης Εξέτασης Αναφέρετε τις ρυθµίσεις που θα κάνετε στον παλµογράφο (σε σχέση µε τα κουµπιά VOLTS/DIV και TIME/DIV),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις 1)

Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις 1) Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις Δ.Ευσταθίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1) 1. Ποια από τις παρακάτω συχνότητες δεν εμφανίζεται στην έξοδο ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (Π3.3.1.4) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» (MIS 304191) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015

Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015 Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015 Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Τετάρτης 18/11/2015 Παρουσίαση Ομάδας 1 Περιγράψτε αναλυτικά την πειραματική διαδικασία ελέγχου της γραμμικότητας στο πιο κάτω κύκλωμα. Έπειτα, υπολογίστε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Pro.Fi.System

Τεχνολογία Pro.Fi.System Τεχνολογία Pro.Fi.System Η τεχνολογία Pro.Fi.System αφορά την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μηχανών και συσκευών από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος, ελαχιστοποιώντας τους νεκρούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 8.1. Ορισμoί Ως διαμόρφωση (modulation) χαρακτηρίζεται η μεταβολή μιας παραμέτρου (π.χ. πλάτους, συχνότητας, φάσης κλπ.) ενός σήματος που λέγεται φέρον εξαιτίας της επενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 DC ΔΙΑΚΟΠΤΙΚA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κινητά τηλέφωνα Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Ιατρική Ενέργεια Βιομηχανία Διασκέδαση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Τι περιέχουν οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 11: Ψηφιακή Διαμόρφωση Μέρος Α Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή διαμόρφωσης παλμών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές

Τελεστικοί Ενισχυτές Τελεστικοί Ενισχυτές Ο Τελεστικός Ενισχυτής (ΤΕ) αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος ενισχυτή, το οποίο έχει ευρύτατη αποδοχή ως δομικό στοιχείο των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Η μεγάλη του δημοτικότητα οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας της σύγχρονης τριφασικής γεννήτριας. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία Ο Διαφορικός Ενισχυτής Ο διαφορικός ενισχυτής είναι η βαθμίδα εισόδου άμεσης σύζευξης ενός τυπικού τελεστικού ενισχυτή. Η πιο κοινή μορφή ενός διαφορικού ενισχυτή είναι ένα κύκλωμα με είσοδο δύο άκρων

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστήριο σε Θέματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων»

«Εργαστήριο σε Θέματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων» Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Συστηµάτων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος σε βηµατική και αρµονική διέγερση Μέρος Α : Απόκριση στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Κεραίες - Η ισχύς στην έξοδο του ενισχυτή RF του πομπού πρέπει να ακτινοβοληθεί στο χώρο ως Η/Μ κύμα. - Οι διατάξεις που ακτινοβολούν Η/Μ κύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ενότητα 2: Όργανα Μετρήσεων Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Αριστείδης Νικ. Παυλίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα