Όργανα Μετρήσεων και Ελέγχου χρησιμοποιούμενα στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όργανα Μετρήσεων και Ελέγχου χρησιμοποιούμενα στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών"

Transcript

1 Όργανα Μετρήσεων και Ελέγχου χρησιμοποιούμενα στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών Εισαγωγή 1. Όργανα πίνακα 2. Βασικά όργανα 2.1 Μέτρησης Πολύμετρο Συχνόμετρο Παλμογράφος Γέφυρες 2.2 Πηγές Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος Γεννήτριες Ακουστικών συχνοτήτων Παλμών Κυματομορφών 3. Υψηλών συχνοτήτων 3.1 Γεννήτρια 3.2 Μετρητής ισχύος 3.3 Αναλυτής φάσματος 3.4 Αναλυτής δικτυωμάτων 4. Τηλεπικοινωνιών 4.1 Επιλεκτικό βολτόμετρο 4.2 Μετρητής ρυθμού σφαλμάτων 4.3 Γεννήτρια δεδομένων 4.4 Τηλεπικοινωνιακοί αναλυτές 4.5 Αναλυτής πρωτοκόλλων

2 5. Γραμμών μεταφοράς 5.1 Χαλκού 5.2 Οπτικά Γεννήτρια Μετρητής στάθμης Ανακλασίμετρο 6. Διάφορα 6.1 Μετρητής μόνωσης 6.2 Γειωσόμετρο 6.3 Μετρητής στάθμης ήχου 6.4 Πεδιόμετρο 6.5 Λογικός αναλυτής 6.6 Αναλυτής δικτύων 6.7 Όργανα βίντεο και τηλεόρασης 6.8 Παρελκόμενα 6.9 Αυτοματοποιημένα συστήματα μετρήσεων

3 Εισαγωγή Στις διάφορες εφαρμογές των ηλεκτρονικών χρησιμοποιούνται όργανα για την μέτρηση των ηλεκτρικών μεγεθών, χαρακτηριστικών υλικών, παραμέτρων εξαρτημάτων και κυκλωμάτων. Τα όργανα αυτά μπορεί να είναι μετρητικά, πηγές για την δημιουργία συνθηκών μέτρησης ή ελέγχου αλλά και συνδυασμός τους. Όλα τα όργανα εμπεριέχουν κάποιο εσωτερικό βαθμό «σφάλματος» που υποβιβάζει την ποιότητα της μέτρησης. Τα σφάλματα αυτά εμπίπτουν γενικά σε δύο κατηγορίες: Ακρίβεια: είναι η ικανότητα του οργάνου να μετρά και να απεικονίζει την αληθή τιμή του μετρούμενου μεγέθους, εντός κάποιων προδιαγεγραμμένων χαρακτηριστικών σφάλματος. Διαχωριστικότητα: είναι η μικρότερη μεταβολή της τιμής ενός μεγέθους, που μπορεί να ανιχνεύσει και να απεικονίσει ένα όργανο. Επίσης η εισαγωγή/σύνδεση του μετρητικού οργάνου στο υπό έλεγχο κύκλωμα, δημιουργεί σφάλμα οφειλόμενο στο «φαινόμενο φόρτισης» λόγω της ενέργειας πού απορροφά ή και άλλων μορφών επιδράσεων. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν μία εκάστοτε «αβεβαιότητα» για το αποτέλεσμα της μέτρησης και η επίδραση τους μελετάται από την επιστήμη της μετρολογίας. Η ακρίβεια των οργάνων πρέπει να ελέγχεται περιοδικά μέσω βαθμονόμησης (διακρίβωσης) με πρότυπα ή κατάλληλες συσκευές.

4 1. Όργανα πίνακα Τα όργανα πίνακα προορίζονται για τις μετρήσεις των βασικών ηλεκτρικών μεγεθών (ρεύμα, τάση, συχνότητα κ.α.) και είναι συνήθως αναλογικά αν και κατασκευάζονται και σε ψηφιακές εκδόσεις. Το βασικό όργανο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους είναι το γαλβανόμετρο που είναι ένα αμπερόμετρο «κινητού πηνίου». Αποτελείται από ένα σταθερό μαγνήτη, στο πεδίο του οποίου τοποθετείται ένα τύμπανο με περιέλιξη μέσω της οποίας διαβιβάζεται το υπό μέτρηση (συνεχές) ρεύμα. Το τύμπανο αποκλίνει από την θέση ηρεμίας, γραμμικά ανάλογα με την τιμή του ρεύματος. Στερεώνοντας ένα δείκτη στο τύμπανο επιτυγχάνουμε ενδείξεις ανάλογες με την τιμή του ρεύματος. Μικροαμπερόμετρο κινητού πηνίου Η ευαισθησία του είναι αρκετά μεγάλη, επιτυγχάνοντας πλήρη απόκλιση με μερικά μα. Για να χρησιμοποιηθεί σαν βολτόμετρο συνδέεται σε σειρά ένας αντιστάτης που ανάλογα με την τιμή του καθορίζεται η τάση πλήρους απόκλισης του οργάνου. Η χρήση του σαν αμπερόμετρο επιτυγχάνεται με την παρεμβολή στο υπό μέτρηση κύκλωμα ενός μικρού αντιστάτη στα άκρα του οποίου

5 μετράται η πτώση τάσεως. Η τιμή του αντιστάτη καθορίζει και το ρεύμα πλήρους απόκλισης του οργάνου. Αναλογικά και ψηφιακό, όργανα πίνακα Τα όργανα πίνακα προορίζονται για τη μέτρηση βασικών ηλεκτρικών μεγεθών και έτσι διατίθενται για μέτρηση τάσεως και ρεύματος, συνεχούς και εναλλασσομένου, ισχύος, συν φ και συχνότητας δικτύου. Σε συσκευές μπορεί να συναντήσουμε όργανα πίνακα που μετρούν και άλλα μεγέθη (π.χ. db, VU κ.α.). Στην περίπτωση αυτή συνήθως η κλίμακα του οργάνου βαθμονομείται από τον κατασκευαστή της συσκευής. 2. Βασικά όργανα Λέγοντας βασικά όργανα εννοούμε τα όργανα εκείνα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση (μετρητές) ή παραγωγή (γεννήτριες) των βασικών ηλεκτρικών μεγεθών (τάση, ρεύμα, συχνότητα κ.α.). 2.1 Μέτρησης Πολύμετρο Είναι το πιο γνωστό και διαδεδομένο όργανο μέτρησης και ελέγχου. Μετρά τάση και ρεύμα, συνεχούς ή εναλλασσομένου, και αντίσταση μέσω κατάλληλων επιλογέων μετρούμενου μεγέθους και περιοχής (κλίμακας). Συναντάται και με την επωνυμία VOM (Volt Ohm Meter). Παλαιότερα η κατασκευή τους ήταν αναλογική χρησιμοποιώντας ένα μικροαμπερόμετρο με βαθμονομημένες κλίμακες και διάφορους

6 αντιστάτες συνδεσμολογούμενους κατάλληλα μέσω διακοπτών για τον καθορισμό του μετρούμενου μεγέθους και της κλίμακας. Παραδοσιακό αναλογικό πολύμετρο AVO Σήμερα τα περισσότερα πολύμετρα είναι ψηφιακά. Διακρίνονται σε φορητά και επιτραπέζια. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επέτρεψε σε μεγάλο βαθμό την αυτοματοποίηση τους, με κυριότερα χαρακτηριστικά αυτά της αυτόματης επιλογής κλίμακας (auto ranging) ανάλογα με την τιμή του μετρούμενου μεγέθους και αυτόματης επιλογής πολικότητας (auto polarity). Έτσι περιλαμβάνουν ένα μόνο επιλογέα για το υπό μέτρηση μέγεθος ή και κανένα οπότε η επιλογή γίνεται με τη χρήση διαφορετικών ακροδεκτών. Εκτός από τη μέτρηση των βασικών μεγεθών μπορεί να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης και βοηθητικών μεγεθών όπως db, συχνότητας, χωρητικότητας κ.α. ή ελέγχων όπως συνέχειας και διόδων. Φορητό ψηφιακό πολύμετρο Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι τα μετρούμενα μεγέθη και οι μέγιστες τιμές τους, ο αριθμός των ψηφίων της οθόνης τους και η διαχωριστικότητα, η ακρίβεια, οι προδιαγραφές ασφαλείας που πληρούν και ο χρόνος λειτουργίας που τους εξασφαλίζει ή μπαταρία

7 τους. Επίσης η αντίσταση εισόδου στη μέτρηση τάσεως και η πτώση τάσεως στη μέτρηση ρεύματος. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ο τρόπος μέτρησης των εναλλασσομένων μεγεθών (τάσης και ρεύματος) όπου διακρίνουμε τα απλά πού είναι κατάλληλα βαθμονομημένα για την μέτρηση μόνο μεγεθών ημιτονικής κυματομορφής και τα «αληθούς ενεργού τιμής» που είναι κατάλληλα για τη μέτρηση μεγεθών διαφόρων κυματομορφών. Οι κατασκευαστές τους διαθέτουν επίσης διάφορα παρελκόμενα για την μέτρηση θερμοκρασίας, υψηλών τάσεων, αμπερομετρικές τσιμπίδες (για τη χωρίς διακοπή του κυκλώματος μέτρηση ρεύματος), ακροδέκτες και θήκες. Αμπερομετρική τσιμπίδα και μετατροπέας για μέτρηση θερμοκρασίας Επιτραπέζιο ψηφιακό πολύμετρο Τα επιτραπέζια ψηφιακά πολύμετρα είναι συνήθως μεγαλύτερης ακρίβειας από τα φορητά, έχουν περισσότερα ψηφία απεικόνισης, πιθανόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. μέτρηση αντίστασης με συνδεσμολογία τεσσάρων ακροδεκτών, φίλτρα κ.α.) και συνήθως έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με υπολογιστή.

8 2.1.2 Συχνόμετρο Το ψηφιακό συχνόμετρο είναι ένα κατά βάση απλό όργανο. Το υπό μέτρηση σήμα ενισχύεται μέχρι να μετατραπεί σε τετραγωνικούς παλμούς. Μετά εφαρμόζεται σε μία ηλεκτρονική πύλη που υπό τον έλεγχο ενός κυκλώματος χρονισμού ακριβείας «ανοίγει» για ένα δευτερόλεπτο. Η έξοδος της πύλης οδηγείται σε έναν απαριθμητή. Η απεικόνιση του περιεχομένου του απαριθμητή εκφράζει παλμούς του υπό μέτρηση (περιοδικού) σήματος ανά δευτερόλεπτο, άρα συχνότητα. Η ακρίβεια της μέτρησης εξαρτάται κυρίως από το κύκλωμα χρονισμού και για αυτό χρησιμοποιούνται βάσεις χρόνου μεγάλης ακρίβειας και σταθερότητας. Φορητό συχνόμετρο Συνήθως διαθέτουν δύο εισόδους, μία υψηλής αντίστασης (1 ΜΩ) για μέτρηση υπό ελάχιστη φόρτιση χαμηλών συχνοτήτων (ακουστικών VHF) και μία χαμηλής αντίστασης (50 Ω) για μέτρηση υπό συνθήκες τερματισμού ραδιοσυχνοτήτων. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η περιοχή συχνοτήτων μετρήσεων, ο αριθμός των ψηφίων απεικόνισης, η ευαισθησία και το μέγιστο επιτρεπτό σήμα εισόδου (εισόδων), τα χαρακτηριστικά της βάσης χρόνου και τα μετρούμενα μεγέθη (συχνότητα, περίοδος, χρονικές παράμετροι κ.α.). Για την μέτρηση ειδικών χρονικών παραμέτρων (διάρκεια παλμού, χρόνοι ανύψωσης/πτώσης, ενδιάμεσος χρόνος παλμών κ.α.) κατασκευάζονται ειδικά συχνόμετρα, χαρακτηριζόμενα σαν απαριθμητές που διαθέτουν συνήθως περισσότερες εισόδους με

9 ελεγχόμενη τάση διέγερσης για την εξυπηρέτηση αυτών των μετρήσεων Παλμογράφος Ο παλμογράφος είναι όργανο που επιτρέπει τη μέτρηση στάθμης (τάσεως) και χρόνου αλλά και απεικόνισης κυματομορφών. Αναλογικός Στον αναλογικό παλμογράφο χρησιμοποιείται καθοδικός σωλήνας για την απεικόνιση, στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης του οποίου εφαρμόζεται το υπό έλεγχο σήμα, ενώ στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης μια τοπικά παραγόμενη πριονωτή τάση (σάρωση) ο ρυθμός μεταβολής της οποίας καθορίζει τα χρονικά χαρακτηριστικά της απεικόνισης. Ο κατακόρυφος άξονας βαθμονομείται σε τάση/τετραγωνίδιο (mv/div.) και ο οριζόντιος σε χρόνο/τετραγωνίδιο (msec/div.). Συνήθως μέσω κυκλώματος καταμερισμού της δέσμης δημιουργούνται δύο ίχνη εξασφαλίζοντας δύο κανάλια ταυτόχρονης παρατήρησης. Αναλογικός παλμογράφος, δύο καναλιών Κύρια ρυθμιστικά τους είναι για τον κατακόρυφο άξονα ή ευαισθησία, η θέση απεικόνισης του ίχνους και ο τρόπος σύζευξης της εισόδου (AC ή DC). Για τον οριζόντιο άξονα ο χρόνος σάρωσης και ο έλεγχος της διέγερσης της (εσωτερική, εξωτερική, στάθμη κ.α.).

10 Κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι το εύρος ζώνης, που εκφράζει την μέγιστη συχνότητα των σημάτων που μπορεί να απεικονίζει με ακρίβεια στην μέτρηση στάθμης τους. Ψηφιακός Στον ψηφιακό παλμογράφο το σήμα εισόδου ψηφιοποιείται με δειγματοληψία, επεξεργάζεται και τέλος απεικονίζεται σε επίπεδη οθόνη, συνήθως LCD. Η μέθοδος επεξεργασίας (σειριακή ή παράλληλη) προσδίδει στον παλμογράφο διαφορετικά χαρακτηριστικά και τον κάνει κατάλληλο για διαφορετικούς τομείς εφαρμογών. Πλεονέκτημα των ψηφιακών παλμογράφων αποτελεί η εύκολη αποθήκευση κυματομορφών, για συγκρίσεις ή καταγραφή μη επαναλαμβανομένων σημάτων. Ψηφιακός παλμογράφος, τεσσάρων καναλιών Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο ρυθμός δειγματοληψίας που καθορίζει και το εύρος ζώνης του. Δεδομένου ότι το υπό έλεγχο σήμα ψηφιοποιείται, οι κατασκευαστές συμπεριλαμβάνουν στους εξελιγμένους τύπους δυνατότητες αυτόματης μέτρησης παραμέτρων του σήματος όπως συχνότητα, χρόνους ανύψωσης και πτώσης, πλάτος ή και ενεργό τιμή κ.α. Τα ρυθμιστικά τους είναι παρόμοια με εκείνα των αναλογικών. Επιπρόσθετα μπορεί να περιλαμβάνουν επιλογείς του τρόπου

11 δειγματοληψίας με σκοπό την αριστοποίηση της αναπαραγωγής και απεικόνισης του σήματος εισόδου. Τόσο στους αναλογικούς όσο και του ψηφιακούς η αντίσταση εισόδου είναι 1ΜΩ (μερικές φορές επιλέξιμη και στα 50 Ω). Για την σύνδεση τους στο υπό έλεγχο κύκλωμα διατίθενται κατάλληλοι «καθετήρες» με πολλαπλά παρελκόμενα άγκιστρα προσαρμογής. Καθετήρας σύνδεσης εισόδου παλμογράφου Σε περίπτωση που δεν έχουμε λόγους να εκμεταλλευθούμε την μέγιστη δυνατή ευαισθησία του παλμογράφου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους λεγόμενους καθετήρες 10:1. Αυτοί υποβιβάζουν το σήμα κατά δέκα φορές, αλλά εξασφαλίζουν αντίσταση εισόδου 10 ΜΩ και μέσω κατάλληλου κυκλώματος αντιστάθμισης, ελάχιστη χωρητικότητα εισόδου με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ή φόρτιση του υπό έλεγχο κυκλώματος. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατασκευάζονται απλές μονάδες δειγματοληψίας, γνωστές σαν παλμογράφοι USB, που μέσω κατάλληλου λογισμικού εξομοιώνουν τη λειτουργία ενός παλμογράφου, σε υπολογιστή.

12 Μονάδα USB και εξομοίωση παλμογράφου σε υπολογιστή Γέφυρες Οι γέφυρες είναι δικτυώματα και στη βαθμονομημένη τους μορφή όργανα, χρησιμοποιούμενα για την ακριβή μέτρηση αντιστατών, πηνίων και πυκνωτών (τιμή και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά). Διακρίνονται σε συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος όσον αφορά την διέγερση που χρησιμοποιούν. Η πιο γνωστή είναι η γέφυρα Wheatstone χρησιμοποιούμενη για την μέτρηση αντίστασης. Απλοποιημένη μορφή γέφυρας Wheatstone Ο αντιστάτης Rx είναι ο υπό μέτρηση αντιστάτης ενώ ο R3 είναι βαθμονομημένος και χρησιμοποιείται για την ανάγνωση της τιμής του Rx όταν η τάση Vab μηδενίζεται.

13 Φορητή γέφυρα Wheatstone Υπάρχει μια σειρά παρομοίων συνδεσμολογιών που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις μεγεθών, όπως για παράδειγμα οι γέφυρες Kelvin (μέτρηση πολύ χαμηλών αντιστάσεων), Wien (μέτρηση χωρητικότητας), Maxwell (μέτρηση αυτεπαγωγής) κ.α. Οι περισσότερες από αυτές δεν κατασκευάζονται πλέον σήμερα υπό μορφή οργάνων μέτρησης. Αντίθετα κατασκευάζονται ψηφιακοί αυτόματοι αναλυτές εξαρτημάτων με δυνατότητες προσδιορισμού πρωτογενών και παρασιτικών παραμέτρων και μάλιστα στη συχνότητα ενδιαφέροντος. Μετρητής LCR, ακριβείας Μετρούν αυτεπαγωγή, χωρητικότητα, αντίσταση, συντελεστές κατανάλωσης και ποιότητας, σύνθετη αντίσταση, γωνία φάσεως, διαρροή κ.α. Για ανάλυση της συμπεριφοράς των εξαρτημάτων μεταβαλλόμενης της συχνότητας χρησιμοποιούνται αναλυτές δικτύων βαθμονομημένοι για απευθείας ανάγνωση μεγεθών εξαρτημάτων, ονομαζόμενοι αναλυτές υλικών.

14 Αναλυτής υλικών/συνθέτου αντιστάσεως και παρελκόμενα προσαρμογής υπό έλεγχο εξαρτημάτων στη μονάδα μέτρησης 2.2 Πηγές Σαν πηγές, στα όργανα, νοούνται τα τροφοδοτικά και οι γεννήτριες σήματος. Όσον αφορά τις γεννήτριες, θα αναλύσουμε εδώ όσες προορίζονται για γενική χρήση, ενώ τις ειδικών χρήσεων θα τις δούμε στα αντίστοιχα κεφάλαια Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος Σαν όργανα νοούνται τα εργαστηριακά τροφοδοτικά μεταβλητής τάσεως εξόδου. Τα τροφοδοτικά αυτά εξασφαλίζουν σταθερή, ρυθμιζόμενη, συνεχή τάση εξόδου ανεξάρτητα από το ρεύμα φορτίου, σύμφωνα με τα προδιαγεγραμμένα όρια της συσκευής. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της συσκευής το μέγιστο ρεύμα μπορεί να περιορίζεται από κατάλληλο κύκλωμα για λόγους προστασίας της συσκευής ή να μπορεί να ρυθμισθεί με σκοπό την προστασία του τροφοδοτούμενου κυκλώματος.

15 Εργαστηριακά τροφοδοτικά DC Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι: Περιοχή τάσεως εξόδου: Η περιοχή τάσεων που είναι δυνατόν να ρυθμισθεί να αποδίδει η έξοδος τους, Ρεύμα εξόδου: Το μέγιστο ρεύμα (ή ισχύς) που μπορεί να αποδίδει ή να ρυθμισθεί η έξοδος τους, Σταθεροποίηση φορτίου: Εκφράζει την μεταβολή της τάσεως εξόδου ανάλογα με την μεταβολή του φορτίου (ρεύματος εξόδου), Σταθεροποίηση δικτύου: Εκφράζει την μεταβολή της τάσεως εξόδου ανάλογα με την μεταβολή της τάσεως δικτύου (τροφοδοσίας), Σταθερότητα εξόδου: Εκφράζει την μεταβολή της τάσεως εξόδου ανάλογα με την μεταβολή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή/και του χρόνου, Κυμάτωση και θόρυβος: Εκφράζει το μέγεθος των εναλλασσόμενων συνιστωσών τάσεως που υπερτίθενται στην συνεχή τάση εξόδου. Επίσης υπάρχουν διάφορα άλλα χαρακτηριστικά πού καθορίζουν κάποιες ιδιαίτερες επιδόσεις του τροφοδοτικού. Μερικά από αυτά είναι: Πολλαπλότητα εξόδων: Ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται μπορεί να διαθέτουν περισσότερες της μίας

16 εξόδων. Συνήθως διαθέτουν δύο, που καλύπτουν την ίδια περιοχή τάσεων ή μία μεταβαλλόμενη και μία σταθερή. Είδος κυκλώματος σταθεροποίησης: Μπορεί να είναι γραμμικό ή μεταγωγικού τύπου. Το πρώτο υπερτερεί σε σταθεροποίηση, θόρυβο εξόδου και δυνατότητα παραγωγής χαμηλών τάσεων/απόδοσης χαμηλών ρευμάτων. Τα δεύτερα έχουν καλύτερη απόδοση, άρα μέγεθος και κόστος, με αποτέλεσμα να πλεονεκτούν σε εφαρμογές μεγάλης ισχύος. Προγραμματιζόμενα: Διαθέτουν διεπαφή που επιτρέπει την επικοινωνία τους με υπολογιστή για την συγκρότηση συστημάτων αυτοματοποιημένων μετρήσεων. Απομακρυσμένης «αίσθησης»: Διαθέτουν συνδεσμολογία εξόδου τεσσάρων ακροδεκτών, χωριστά για την παροχή ρεύματος και αίσθησης για την σταθεροποίηση. Έτσι σε εφαρμογές μεγάλων ρευμάτων ελαχιστοποιείται η επίδραση των αγωγών σύνδεσης και επιτυγχάνεται καλύτερη σταθεροποίηση φορτίου. Προστασία υπερτάσεων: Περιλαμβάνουν στην έξοδό τους διάταξη προστασίας από υπερτάσεις (κύκλωμα crowbar) για ευαίσθητα φορτία Γεννήτριες Ακουστικών συχνοτήτων Προορίζονται για την παραγωγή σημάτων ακουστικών συχνοτήτων (20 Hz-20kHz) ημιτονοειδούς μορφής. Συνήθως η παραγωγή συχνότητας στηρίζεται σε γέφυρες RC. Περιλαμβάνουν ρυθμιστικά συχνότητας και στάθμης εξόδου και πιθανόν επιλογέα κυματομορφής εξόδου, όταν παράγουν και τετραγωνικό σήμα. Η αντίσταση εξόδου τους είναι συνήθως 600 Ω.

17 Γεννήτρια χαμηλών συχνοτήτων Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η περιοχή συχνοτήτων, η στάθμη του σήματος εξόδου και η ολική αρμονική παραμόρφωση. Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως για βασικούς ελέγχους και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Για τον έλεγχο των συσκευών υψηλής πιστότητας κατασκευάζονται συνδυασμένα όργανα γεννήτριας μετρητή διαφόρων παραμέτρων. Αναλυτής χαμηλών συχνοτήτων για μέτρηση απόκρισης συχνότητας, ολικής αρμονικής παραμόρφωσης, ενδοδιαμόρφωσης, θορύβου κ.α Παλμών Οι γεννήτριες παλμών διακρίνονται σε γενικής χρήσεως και ειδικών εφαρμογών (δεδομένων, RADAR, κτλ). Εδώ θα εξετάσουμε τις πρώτες. Συνήθως διαθέτουν ρυθμιστικά του ρυθμού επανάληψης των παλμών (συχνότητα), της διάρκειας και του χρόνου παύσης (κύκλου λειτουργίας) και καθυστέρησης σε σχέση με εσωτερικό ή εξωτερικό παλμό συγχρονισμού/σκανδαλισμού. Τα ποιο εξελιγμένα μοντέλα διαθέτουν επίσης έλεγχο των χρόνων ανύψωσης και πτώσης, λειτουργία φραγής καθοριζόμενου αριθμού παλμών ανά κάποια

18 περίοδο ή αριθμό παλμών (Gating) κ.α. Συνήθως η αντίσταση εξόδου είναι 50 Ω, διαθέτουν ρύθμιση της στάθμης εξόδου και πιθανόν της στάθμης αναφοράς DC. Κατασκευάζονται για διάφορες περιοχές τάσεων εξόδου ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής για τον οποίο προορίζονται. Μπορεί να περιλαμβάνουν εκτός από την έξοδο μεταβλητής στάθμης και εξόδους σταθερής στάθμης για συνεργασία με συγκεκριμένες οικογένειες ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (TTL, ECL κ.α.). Γεννήτρια παλμών γενικής χρήσεως Μια ειδική κατηγορία γεννητριών παλμών είναι εκείνες που παράγουν «κρουστικούς» παλμούς δηλαδή παλμούς πολύ μικρής διάρκειας (στην περιοχή των psec) και μηδενικής (ή ελεγχόμενης από σκανδαλισμό) ή πολύ μικρής συχνότητας. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές χαρακτηρισμού ημιαγωγών, παραγωγή σημάτων υπερευρέως φάσματος κ.α Κυματομορφών Συναντώνται και με την επωνυμία γεννήτριες συναρτήσεων. Συντίθενται από ένα κύκλωμα πυκνωτή φορτιζόμενου από πηγή σταθερού ρεύματος και συγκριτές με υστέρηση που συνθέτουν ένα βρόχο ανατροπής, παράγοντας ταυτόχρονα τριγωνικό και τετραγωνικό σήμα. Ελέγχοντας τον κύκλο λειτουργίας παράγουμε αντίστοιχα πριονωτούς και ορθογώνιους παλμούς μεταβλητής διάρκειας. Διαβιβάζοντας το τριγωνικό σήμα σε κύκλωμα μορφοποίησης με διόδους, παράγουμε ημιτονοειδές σήμα. Στην πλειοψηφία τους διαθέτουν είσοδο σάρωσης του σήματος εξόδου.

19 Συσκευή και σήματα εξόδου γεννήτριας κυματομορφών Σε πιο εξελιγμένα μοντέλα πού επονομάζονται γεννήτριες «οποιασδήποτε» κυματομορφής (Arbitrary waveform generators) χρησιμοποιούνται κυκλώματα ψηφιακής σύνθεσης, ακολουθούμενα από μετατροπείς ψηφιακού σε αναλογικό για την παραγωγή του σήματος εξόδου. Γεννήτρια οποιασδήποτε κυματομορφής Οι γεννήτριες αυτές κατασκευάζονται είτε σαν αυτοδύναμα όργανα ή σαν μονάδες χωρίς ρυθμιστικά, συνεργαζόμενες με υπολογιστή για τον καθορισμό των κυματομορφών και της λειτουργίας τους. 3. Όργανα Υψηλών συχνοτήτων Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα όργανα ραδιοσυχνοτήτων και μικροκυμάτων, τόσο παραγωγής όσο και μέτρησης σημάτων. 3.1 Γεννήτρια Η γεννήτρια RF είναι όργανο που βασιζόταν σε ελεύθερους ταλαντωτές πηνίου-πυκνωτή (LC free running oscillator) για την παραγωγή του σήματος εξόδου. Συνήθως οι περιοχές συχνοτήτων καθοριζόντουσαν με αλλαγή του πηνίου μέσω επιλογέα, ενώ εντός

20 της περιοχής η συχνότητα ελέγχεται μέσω μεταβλητού πυκνωτή που αποτελεί και το βασικό ρυθμιστικό της γεννήτριας. Οι γεννήτριες αυτές παράγουν σχετικά καθαρό σήμα εξόδου αλλά έχουν μικρή ακρίβεια και σταθερότητα. Απλή γεννήτρια RF Οι σύγχρονες γεννήτριες RF χρησιμοποιούν συνθέτες συχνοτήτων όπου μέσω ενός βρόχου κλειδωμένης φάσεως (PLL) με μεταβλητό ψηφιακό διαιρέτη συχνότητας, παράγεται η εκάστοτε επιθυμητή συχνότητα. Διαθέτουν ρυθμιστικά επιλογής της συχνότητας εξόδου (πληκτρολόγιο) και της στάθμης μέσω υποβιβαστή. Η αντίσταση εξόδου τους είναι 50 Ω. Συνθέτης συχνοτήτων με δυνατότητα αναλογικής διαμόρφωσης Έχουν δυνατότητα διαφόρων ειδών διαμόρφωσης, διακρινόμενες σε δύο κατηγορίες, τις επιδεχόμενες αναλογική ή/και ψηφιακή διαμόρφωση. Στις αναλογικές το σήμα εξόδου μπορεί να διαμορφωθεί κατά πλάτος, συχνότητα, φάση ή από παλμούς. Οι ψηφιακές (ανυσματικής διαμόρφωσης) έχουν δυνατότητα διαμορφώσεων FSK, QAM, QPSK, κ.α. ή και σύμφωνα με επικοινωνιακά πρότυπα π.χ. GSM.

21 Συνθέτης συχνοτήτων με δυνατότητα ανυσματικής διαμόρφωσης Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατασκευάζονται και γεννήτριες με δυνατότητα σάρωσης της συχνότητας εξόδου χρησιμοποιούμενες για την απεικόνιση της καμπύλης αποκρίσεως δικτυωμάτων και βαθμίδων. Σήμερα κατασκευάζονται κυρίως σαν παρελκόμενα άλλων οργάνων π.χ. αναλυτών φάσματος. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των γεννητριών RF είναι: Συχνότητα: Περιοχή, διαχωριστικότητα, ακρίβεια, σταθερότητα, Στάθμη (καθορίζεται σε dbm): Περιοχή, διαχωριστικότητα, ακρίβεια, σταθερότητα, Καθαρότητα του σήματος εξόδου: Εκφράζει την παρουσία στο φάσμα του σήματος εξόδου αρμονικών, παρασιτικών συχνοτήτων και θορύβου, Διαμόρφωση: Είδη παραγόμενα εσωτερικά και δυνατότητες εισόδου εξωτερικής διαμόρφωσης Οι γεννήτριες RF χρησιμοποιούνται κυρίως στον έλεγχο δεκτών, χαρακτηρισμό εξαρτημάτων και μονάδων υψηλής συχνότητας κ.α. 3.2 Μετρητής ισχύος Οι μετρητές ισχύος RF διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους παρεμβολής και τους απορρόφησης. Οι πρώτοι λειτουργούν «παρεμβαλλόμενοι» μεταξύ πηγής και φορτίου (πομπού και κεραίας) ενώ στους δεύτερους διαβιβάζεται (τερματίζεται) η προς μέτρηση ισχύς.

22 Παρεμβολής Η λειτουργία τους στηρίζεται σε κατευθυντικούς ζεύκτες που παρεμβαλλόμενοι στην πορεία κάποιου κύματος σε μία γραμμή μεταφοράς, μετρούν δειγματοληπτικά την ισχύ του. Αν η κατευθυντικότητα συμφωνεί με την κατεύθυνση πηγή-φορτίο, μετρούμε προσπίπτουσα ισχύ και στην αντίθετη (φορτίο-πηγή) ανακλώμενη. Βατόμετρο παρεμβολής, κεφαλές (ζεύκτες) μέτρησης και τμήμα γραμμής με υποδοχές κεφαλών για μετρήσεις μεγάλης ισχύος Οι κεφαλές κατασκευάζονται για διάφορες περιοχές συχνοτήτων (LF - UHF) και ισχύς από μερικά W μέχρι εκατοντάδες kw. Με την μέτρηση προσπίπτουσας και ανακλώμενης ισχύος μπορούμε να υπολογίσουμε το λόγο στάσιμων κυμάτων (SWR). Απορρόφησης Οι μετρητές απορρόφησης περιλαμβάνουν μία κεφαλή μέτρησης στην οποία διαβιβάζεται η προς μέτρηση ισχύς και ένα όργανο μέτρησης συνεχούς βαθμονομημένο σε W ή dbm. Η κεφαλή μέτρησης μπορεί να στηρίζεται σε αισθητήρα θερμίστορ, θερμοστοιχείου ή διόδου, ανάλογα με τη συχνότητα, την ισχύ και την επιθυμητή ακρίβεια.

23 Κεφαλές και ψηφιακό βατόμετρο RF Οι ισχύς που μετρούν είναι σχετικά μικρές (μερικά W συνεχώς, 100W κορυφής στιγμιαία) και κατασκευάζονται σε διάφορες παραλλαγές τους για συχνότητες 10 khz μέχρι αρκετές δεκάδες GHz. Κυριότερα χαρακτηριστικά των κεφαλών είναι η περιοχή συχνοτήτων και στάθμης μετρήσεων, ο τρόπος μέτρησης (κορυφής, μέσης τιμής κ.α.) και ο σύνδεσμος εισόδου. Όσον αφορά το μετρητικό όργανο είναι και πάλι η περιοχή συχνοτήτων και στάθμης μετρήσεων, οι κεφαλές με τις οποίες μπορεί να συνεργασθεί, η βασική του ακρίβεια, οι απεικονιζόμενες μονάδες (ισχύς σε W ή dbm, ποσοστά σε % ή db κ.α.) και η διαχωριστικότητα. Χρησιμοποιούνται για την μέτρηση ισχύος ταλαντωτών και γεννητριών, επικοινωνιακών συστημάτων, RADAR κ.α. 3.3 Αναλυτής φάσματος Ο αναλογικός αναλυτής φάσματος είναι ένας υπερετερόδυνος δέκτης μεταβλητής συχνότητας ελεγχόμενης από σάρωση, το αποτέλεσμα της εξόδου του οποίου απεικονίζεται σαν στάθμη σήματος σε συνάρτηση με τη συχνότητα. Στην ψηφιακή του μορφή, το υπό παρατήρηση σήμα ψηφιοποιείται, και μετά υπόκειται σε ψηφιακή

24 επεξεργασία «ταχείας ανάλυσης Φουριέ» (FFT) προκειμένου να προκύψει και να απεικονισθεί το φασματικό του περιεχόμενο. Φορητός και επιτραπέζιος ψηφιακός αναλυτής φάσματος Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας, η ευαισθησία εισόδου και η δυναμική περιοχή. Επίσης η ακρίβεια (συχνότητας και στάθμης), η διαχωριστικότητα και η παραμόρφωση. Τα κυριότερα ρυθμιστικά τους είναι η στάθμη εισόδου (υποβιβασμός), η κεντρική συχνότητα και το «παράθυρο» απεικόνισης συχνότητας (span). Άλλα κύρια ρυθμιστικά τους αφορούν το χρόνο σάρωσης, το εύρος ζώνης διαχωριστικότητας συχνότητας (RBW: Resolution BW), το εύρος ζώνης του φίλτρου φώρασης (VBW: Video BW) και το είδος του φωρατή (κορυφής, μέσης ή ενεργού τιμής κ.α.). Επίσης διαθέτουν δείκτες μέσω των οποίων μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις ψηφιακής ακρίβειας στάθμης, συχνότητας και άλλων παραμέτρων. Εξελιγμένα μοντέλα διαθέτουν δυνατότητες αυτομάτου υπολογισμού συνθέτων παραμέτρων όπως π.χ. διαμόρφωσης, ισχύος παλμών κ.α. Ο αναλυτής φάσματος χρησιμοποιείται κυρίως για μέτρηση διαμόρφωσης, παραμόρφωσης και θορύβου. Οι δυνατότητες του τον κάνουν κατάλληλο να χρησιμοποιείται σε μια πληθώρα εφαρμογών στις τηλεπικοινωνίες, τον έλεγχο φάσματος, έλεγχο ανεπιθύμητων εκπομπών από συσκευές (EMC/ EMI), κ.α.

25 Σαν παρελκόμενο του διατίθενται, από τους περισσότερους κατασκευαστές, συγχρονιζόμενες με την σάρωση τους γεννήτριες σάρωσης (Tracking Generator) πού επιτρέπουν την απεικόνιση της καμπύλης απόκρισης συχνότητας δικτυωμάτων, μονάδων κ.α. Για μετρήσεις οπού ενδιαφέρει εκτός από το μέγεθος και η φάση του σήματος εισόδου, κατασκευάζονται οι ανυσματικοί αναλυτές σήματος (vector signal analyzers). Οι αναλυτές αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών συνθέτων ειδών ψηφιακών διαμορφώσεων όπως Bluetooth, GSM/EDGE, LTE, WiMAX, κ.α. Ανυσματικός αναλυτής σήματος Μπορούν να απεικονίζουν ανυσματικά (IQ) και αστερισμοειδή διαγράμματα και να μετρούν αυτόματα χαρακτηριστικά όπως π.χ. καταλαμβανόμενο εύρος ζώνης, αρμονική παραμόρφωση, ισχύ ριπής, συμφωνία με προδιαγεγραμμένες μάσκες (περιγράμματα) κ.α. 3.4 Αναλυτής δικτυωμάτων Ο αναλυτής δικτυωμάτων μετρά παραμέτρους τετραπόλων (φίλτρων, ενισχυτών κτλ) σε ραδιοσυχνότητες ή και μικροκύματα ανάλογα με τις επιδόσεις της εκάστοτε συσκευής. Διακρίνονται σε μονόμετρους και ανυσματικούς. Περιλαμβάνουν γεννήτρια, κατευθυντικούς ζεύκτες, μετρητικούς δέκτες και σύστημα ελέγχου για την υλοποίηση της εκάστοτε μέτρησης. Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων γίνεται σε

26 οθόνη, υπό μορφή αλφαριθμητικών αποτελεσμάτων, γραμμικών ή πολικών γραφημάτων (χάρτης Smith). Ανυσματικός αναλυτής δικτυωμάτων Μπορεί να μετρά απώλειες, φάση, απώλεια επιστροφής, ηλεκτρική καθυστέρηση και καθυστέρηση ομάδας, σύνθετη αντίσταση, παραμέτρους S (Scattering), λόγο ανακλώμενων κυμάτων κ.α. Μπορεί να διαθέτουν δύο γεννήτριες, χρήσιμες σε μετρήσεις μικτών και ενδοδιαμόρφωσης και δέκτες πολλαπλών καναλιών για μετρήσεις σε σύνθετα δικτυώματα. 4. Όργανα τηλεπικοινωνιών Στις διάφορες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές υπάρχουν μεγέθη ή συνθήκες πραγματοποίησης μετρήσεων που για να υλοποιηθούν χρειάζονται ειδικά όργανα. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι:

27 4.1 Επιλεκτικό βολτόμετρο Το επιλεκτικό βολτόμετρο είναι δέκτης η έξοδος του οποίου είναι βαθμονομημένη για μέτρηση στάθμης σε dbv ή ισχύος σε dbm για συνθέτους αντιστάσεις 600 και 75 Ω. Χρησιμοποιείτο στους αναλογικούς πολυπλέκτες (φερέσυχνα), για τη μέτρηση στάθμης των φερουσών, πιλότων και σήματος των καναλιών. 4.2 Μετρητής ρυθμού σφαλμάτων Κατά τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων υπεισέρχονται σφάλματα. Το απλούστερο μέγεθος για τον χαρακτηρισμό της ποιότητας του μέσου μετάδοσης είναι η μέτρηση του ρυθμού σφαλμάτων (BER: Bit Error Rate) δηλαδή του αριθμού των λανθασμένα μεταδιδομένων ψηφίων προς τον συνολικό αριθμό τους σε ένα χρονικό διάστημα. Ο απλούστερος τρόπος για την μέτρηση του χρησιμοποιεί την μέθοδο της επαναδρομολόγησης (loopback), δηλαδή την σύνδεση στο ένα άκρο του μέσου μετάδοσης του μετρητικού οργάνου και την διασύνδεση στο άλλο άκρο του δρόμου εκπομπής με τον δρόμο λήψεως. Το μετρητικό όργανο περιλαμβάνει μια γεννήτρια ψευδοτυχαίας ακολουθίας, που συνδέεται στο δρόμο εκπομπής, ενώ στο κύκλωμα λήψης συνδέεται ένας δέκτης ψηφιακού σήματος. Το λαμβανόμενο σήμα συγκρίνεται με το εκπεμπόμενο και η διαφορά τους αποτελεί τα λάθη, σύμφωνα με τα οποία υπολογίζεται από το μετρητικό όργανο ο ρυθμός σφαλμάτων που οφείλεται στη μετάδοση. Η μέτρηση γίνεται χρησιμοποιώντας φυσικά εξωτερικά όργανα, βαθμίδες που περιλαμβάνονται στο μέσο μετάδοσης ή και υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό. Εκτός από τη μέθοδο επαναδρομολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ξεχωριστά όργανα στα δύο άκρα (γεννήτρια και δέκτης) με κατάλληλο συγχρονισμό.

28 Φορητός και επιτραπέζιος μετρητής ρυθμού σφαλμάτων Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι: Μέγιστος ρυθμός σήματος μέτρησης, Πρότυπο χρησιμοποιούμενου σήματος μέτρησης. Στα εξελιγμένα όργανα είναι επιλεγόμενο, Διεπαφή σύνδεσης (V. 24/RS232, G k/E1, GbE, κ.α.). Τα όργανα υψηλών ταχυτήτων διαθέτουν και οπτικές διεπαφές, Ρεπερτόριο αυτοματοποιημένων μετρήσεων (BERT, ανάλυση χρονισμού, επίδραση τρέμουλου κ.α.). 4.3 Γεννήτρια δεδομένων Είναι γεννήτριες παλμών το πρότυπο (Pattern) των οποίων μπορεί να είναι σύμφωνο με προδιαγεγραμμένο πρωτόκολλο ή προγραμματιζόμενο από τον χρήστη. Γεννήτρια προτύπων, παλμών Χρησιμοποιούνται στο χαρακτηρισμό συνθέτων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, κ.α.

29 4.4 Τηλεπικοινωνιακοί αναλυτές Προορίζονται τόσο για τον έλεγχο του δικτύου όσο και την ποιότητα της μετάδοσης. Στην εξέλιξη πέρασαν διάφορες φάσεις από την απλούστερη μορφή γεννήτριας ανιχνευτή στάθμης μέχρι πολυσύνθετα συστήματα ελέγχου εξοπλισμού μετάδοσης. Μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Εκείνους πού προορίζονται για το δίκτυο πρόσβασης (Access network) και τους προοριζόμενους για το δίκτυο μεταφοράς (Transport network). Τα όργανα της πρώτης κατηγορίας σήμερα, χαρακτηρίζονται σαν μονάδες «τριπλού ρόλου» (Triple-Play) δεδομένου ότι μπορούν να επιτελέσουν ελέγχους για μετάδοση φωνής, ιντερνέτ και IP-TV. Κατασκευάζονται σε ποικιλία παραλλαγών και δυνατοτήτων μετρήσεων πού εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: Αξιολόγηση γραμμών χαλκού στον τοπικό βρόχο και προσδιορισμός βλαβών τους (μετρήσεις αντίστασης, απόσβεσης, διαφωνίας κ.α.), Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας υπηρεσιών (συγχρονισμός με το DSLAM προκειμένου να μετρηθεί ο επιτυγχανόμενος ρυθμός μετάδοσης σε διάφορα είδη xdsl), Ανάλυση ποιότητας προσφερομένων υπηρεσιών (QoS) για μετάδοση φωνής, ιντερνέτ και IP-TV ή και ζεύξεων Ethernet. Αναλυτής δικτύων πρόσβασης, υψηλών επιδόσεων

30 Οι προοριζόμενοι για το δίκτυο μεταφοράς χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την ανάλυση, κυρίως πολυπλεγμένων σημάτων πλησιόχρονης (PDH), σύγχρονης (SDH) ιεραρχίας ή και ATM. Μπορεί να διαθέτουν ηλεκτρικές ή και οπτικές διεπαφές για τη σύνδεση τους στα αντίστοιχα δίκτυα. Φορητός και επιτραπέζιος αναλυτής δικτύων μεταφοράς Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ο μέγιστος ρυθμός σημάτων εισόδου/εξόδου και οι διεπαφές που διαθέτουν. Οι μετρήσεις που μπορούν να επιτελέσουν εξαρτώνται από τον κατασκευαστή του οργάνου και το μοντέλο. Ενδεικτικά αναφέρουμε δυνατότητες που μπορεί να περιλαμβάνονται: Πολυπλεξία/αποπολυπλεξία μέχρι επίπεδο καναλιού (64 kbits), Δημιουργία και ανάλυση «φόρτωσης» δικτύου, Επαλήθευση επεξεργασίας αντιστοίχησης, Δημιουργία και ανίχνευση σφαλμάτων διαδρομής, Έλεγχος BER και συμφωνίας με προδιαγραφές (G.821/6/8/9, M.2100/1), Προσδιορισμός προβλημάτων συγχρονισμού και μέτρηση καθυστερήσεων, Μέτρηση χρονισμού αυτόματης μεταγωγής προστασίας (APS), Ανάλυση σηματοδοσίας (SS7), κ.α.

31 4.5 Αναλυτής πρωτοκόλλων Συναντάται και με την επωνυμία αναλυτής επικοινωνίας δεδομένων (datacom analyzer). Μπορεί να συνδέεται παράλληλα ή να παρεμβάλλεται στο κανάλι μετάδοσης δεδομένων που ανάλογα με το είδος του αναλυτή μπορεί να αφορά επικοινωνία σειριακής ή παράλληλης μετάδοσης. Μπορεί να είναι απλά όργανα προοριζόμενα για μία και μόνο διεπαφή (π.χ. RS-232) όπου χρησιμοποιούνται για να δείχνουν την κατάσταση των γραμμών της ή και πολυσύνθετα, μερικές φορές βασισμένα σε καθετήρες και προγράμματα υπολογιστή, που υποστηρίζουν διάφορες διεπαφές (π.χ. V.24, V.35, V.36, X.21, RS-449, RS-485, PCI, USB, κ.α.), ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, τρόπο λειτουργίας (DTE, DCE) και σύνθετες μετρήσεις επιδόσεων. Φορητός αναλυτής πρωτοκόλλων Χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, εντοπισμό βλαβών και συντήρηση μονάδων και κυκλωμάτων δικτύων. 5. Γραμμών μεταφοράς Οι γραμμές μεταφοράς σημάτων και δημιουργίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων, διακρίνονται σε χαλκού και οπτικά μέσα. Αντίστοιχα διακρίνονται και τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση τους και την ανίχνευση βλαβών.

32 5.1 Χαλκού Στην απλούστερη περίπτωση οι γραμμές μεταφοράς χαλκού είναι τα ζεύγη των τηλεφωνικών καλωδίων. Για την διαπίστωση της καλής λειτουργίας τους χρησιμοποιούνται τα πολύμετρα, μετρητές μόνωσης, ζεύγος γεννήτριας μετρητή στάθμης ακουστικών συχνοτήτων και οι αναλυτές δικτύων πρόσβασης. Όταν και αν διαπιστωθεί πρόβλημα, μια κρίσιμη παράμετρος είναι ο προσδιορισμός της απόστασης στην οποία υπάρχει η βλάβη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το «ανακλασίμετρο πεδίου χρόνου» (TDR: Time Domain Reflectometer). Η αρχή λειτουργίας του είναι παρόμοια με εκείνη του RADAR. Εκπέμπουμε δηλαδή ένα παλμό μικρής διάρκειας στο υπό έλεγχο καλώδιο και ένας δέκτης ανιχνεύει τυχόν ανακλάσεις του. Αν η γραμμή είναι τερματισμένη σε αντίσταση ίση με την χαρακτηριστική της δεν υπάρχουν ανακλάσεις. Διαφορετικά παρατηρούμε ανάκλαση και μάλιστα συμφασική ή αντίθετη ανάλογα με το αν υπάρχει αύξηση ή μείωση (ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα) της συνθέτου αντίστασης. Μετρώντας το χρόνο μεταξύ εκπεμπόμενου και ανακλώμενου παλμού (και την διηλεκτρική σταθερά του μονωτικού της γραμμής) υπολογίζουμε την απόσταση. Φορητά TDR

33 Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η μέγιστη απόσταση που καλύπτουν, ή διαχωριστικότητα απόστασης, η αντίσταση εξόδου (50, 75, 120, 600 Ω) και η περιοχή διηλεκτρικών σταθερών. Αναλυτής γραμμών και κεραιών Με την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας προέκυψε ή ανάγκη ελέγχου των κεραιοσυστημάτων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς βάσεως, τόσο μετά την εγκατάσταση για πιστοποίηση της λειτουργίας τους εντός των επιθυμητών προδιαγραφών όσο και στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών. Έτσι αναπτύχθηκαν όργανα γνωστά σαν «ανακλασίμετρα πεδίου συχνότητας» (FDR: Frequency Domain Reflectometer) που μετρούν, συναρτήσει της συχνότητας συντελεστή ανακλάσεως (ή VSWR), απόσβεση καλωδίων, απόσταση σφάλματος (βλάβης), κ.α. Φορητό FDR Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι ή περιοχή συχνοτήτων που καλύπτουν, τα μετρούμενα μεγέθη, η ακρίβεια και η διαχωριστικότητα, ειδικά στη μέτρηση της απόστασης σφάλματος, οι διαθέσιμοι δείκτες, οι δυνατότητες αποθήκευσης μετρήσεων κ.α. Οι κατασκευαστές τους διαθέτουν παραλλαγές που μπορεί εκτός από τον αναλυτή γραμμών και κεραιών, να περιλαμβάνουν αναλυτή φάσματος ή και παρεμβολών, γεννήτρια, μετρητή ισχύος, ανυσματικό βολτόμετρο και άλλες δυνατότητες.

34 5.2 Οπτικά Είναι τα όργανα που προορίζονται για τον έλεγχο των οπτικών καλωδίων Γεννήτρια Μετρητής στάθμης Το κυριότερο χαρακτηριστικό των οπτικών καλωδίων είναι η απόσβεση. Έτσι για των έλεγχο τους διατίθενται ζεύγη γεννήτριας οπτικού κύματος και αντίστοιχου μετρητή στάθμης. Οπτική γεννήτρια και μετρητής στάθμης Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι το μήκος κύματος και το είδος (πολύτροπα/μονότροπα) του σήματος που διαχειρίζονται και οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούν για την σύνδεση στο υπό έλεγχο μέσο. Επίσης για τη γεννήτρια, η ισχύς εξόδου και τον μετρητή στάθμης, η περιοχή ισχύων εισόδου (ευαισθησία, δυναμική περιοχή και μέγιστη τιμή) Ανακλασίμετρο Το οπτικό ανακλασίμετρο (OTDR: Optical TDR) είναι το αντίστοιχο του ανακλασίμετρου καλωδίων χαλκού, για οπτικά καλώδια. Κατασκευάζονται σε διάφορες παραλλαγές μεγεθών-επιδόσεων και καλύπτουν μετρήσεις σε αποστάσεις μέχρι και 100 km. Μετρούν απόσβεση και απώλεια επιστροφής σε συνάρτηση με την απόσταση.

35 Φορητά OTDR Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι το μήκος κύματος και το είδος (πολύτροπα/μονότροπα) του σήματος που χρησιμοποιούν, ή μέγιστη απόσταση που μπορούν να καλύψουν και η δυναμική περιοχή. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι η «νεκρή ζώνη» η απόσταση δηλαδή στην οποία δεν μπορούν να λαμβάνουν ανακλάσεις, άρα και να απεικονίζουν αποτελέσματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης το βάρος τους, η αυτοδυναμία τους σε λειτουργία από την μπαταρία και η χωρητικότητα αποθήκευσης μετρήσεων. Χρησιμοποιούνται για έλεγχο και χαρακτηρισμό νέων εγκαταστάσεων (ιδιαίτερα απωλειών στις μούφες), εντοπισμό διακοπών και προληπτική συντήρηση. Κατασκευάζονται επίσης σε μορφή χωρίς οθόνη, για την συγκρότηση συστημάτων ελέγχου οπτικών δικτύων (RFTS: Remote Fiber Test System), τοποθετούμενα στους κόμβους τους και υπό τον έλεγχο υπολογιστή παρουσιάζουν την κατάσταση της υποδομής οπτικών ινών του δικτύου.

36 6. Διάφορα Ανατρέχοντας στην αγορά και τους κατασκευαστές οργάνων μετρήσεων και ελέγχου που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών, μπορεί να βρει κανείς μια μεγάλη ποικιλία συσκευών πολλές από τις οποίες έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν ειδικούς σκοπούς. Επίσης, ειδικά στο παρελθόν, υπήρξαν πολλές συσκευές με προορισμό να βοηθήσουν στον εντοπισμό βλαβών συσκευών και την επισκευή τους. Σήμερα με την ανάπτυξη των μεθόδων κατασκευής ελαχιστοποιήθηκε η δυνατότητα επισκευών στις εμπορικές συσκευές (τηλεοράσεις, φορητοί υπολογιστές κτλ) ενώ στις επαγγελματικές ελαχιστοποιήθηκε σε επίπεδο βαθμίδων/καρτών. Έτσι περιορίστηκαν και τα κατασκευαζόμενα όργανα στις κατηγορίες που είδαμε παραπάνω και ορισμένα που θα δούμε παρακάτω. 6.1 Μετρητής μόνωσης Είναι ωμόμετρα που χρησιμοποιούν για την μέτρηση μια σχετικά υψηλή τάση. Χρησιμοποιούνται στον ποιοτικό έλεγχο κατασκευής οικιακών συσκευών, ηλεκτρολογικών πινάκων, κινητήρων κ.α. και τον έλεγχο βλαβών σε ηλεκτρικά και τηλεφωνικά δίκτυα. Φορητοί μετρητές μόνωσης Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η τάση (ή τάσεις) ελέγχου, οι κλίμακες μετρήσεως και οι προδιαγραφές ασφαλείας, με κυριότερο το χρόνο εκφόρτισης της χωρητικότητας του μετρούμενου κυκλώματος.

37 6.2 Γειωσόμετρο Πρόκειται για ένα ειδικό ωμόμετρο, προοριζόμενο να μετρά την αντίσταση γείωσης σχετικών συστημάτων (σε συνδεσμολογία τριών ακροδεκτών) ή την ειδική αντίσταση του εδάφους (σε συνδεσμολογία τεσσάρων ακροδεκτών). Χρησιμοποιεί εσωτερική πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος και διατίθενται σήμερα όργανα με διάφορες δυνατότητες μεθοδολογίας μέτρησης, με αποσύνδεση ή όχι (συνδεσμολογία δύο ακροδεκτών) του συστήματος γείωσης για την πραγματοποίηση της μέτρησης. Κιτ γειωσόμετρων, με αναλογικό και ψηφιακό όργανο μέτρησης Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η περιοχή μετρούμενων αντιστάσεων, το μέγεθος και η συχνότητα της χρησιμοποιουμένης τάσεως και οι διατιθέμενες μεθοδολογίες μέτρησης. Χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση συστημάτων γείωσης ηλεκτρικών δικτύων, αλεξικέραυνων και προστασίας, τόσο στη φάση κατασκευής όσο και την προληπτική συντήρηση. 6.3 Μετρητής στάθμης ήχου Είναι συνήθως φορητό όργανο, προοριζόμενο για τη μέτρηση της στάθμης θορύβου σε δρόμους, αεροδρόμια, βιομηχανικούς χώρους κ.α. Μπορεί να περιλαμβάνει κατ επιλογή μέτρηση ευρείας ζώνης ή με την παρεμβολή φίλτρων καθορισμού απόκρισης συχνότητας (π.χ. σύμφωνα με την απόκριση του ανθρώπινου αυτιού).

38 Μετρητές στάθμης ήχου Κυριότερα χαρακτηριστικά είναι η περιοχή μετρήσεων, το χρησιμοποιούμενο μικρόφωνο, τα διατιθέμενα φίλτρα, ο ενδογενής θόρυβος κ.α. 6.4 Πεδιόμετρο Διακρίνονται στα βιομηχανικού τύπου και εκείνα που προορίζονται για μετρήσεις πεδίων RF. Τα βιομηχανικού τύπου, μετρούν την ένταση του μαγνητικού πεδίου εναλλασσόμενων πηγών όπως οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οικιακές ή βιομηχανικές συσκευές. Μετρητής πεδίου (Gaussmeter) βιομηχανικού τύπου Εκείνα που προορίζονται για μετρήσεις πεδίων ραδιοσυχνοτήτων μπορούν πάλι να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες. Εκείνα που

39 προορίζονται για μετρήσεις ασφάλειας προσωπικού και τα χρησιμοποιούμενα στις μετρήσεις ραδιοκάλυψης. Τα πρώτα μετρούν ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο, σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί η πυκνότητα ακτινοβολίας σε πάρκα κεραιών και γενικά εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κεραίες. Μετρητής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων Τα δεύτερα είναι συστήματα αποτελούμενα από κεραία, δέκτη, GPS και υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυτοκίνητο ακολουθώντας προδιαγεγραμμένες διαδρομές όπου καταγράφουν την ένταση του πεδίου σε συνάρτηση με την απόσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ραδιοκάλυψη δικτύων GSM, PMR, ραδιοφωνίας, τηλεόρασης κ.α. Χάρτης ραδιοκάλυψης διαδρομών

40 Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε στις μετρήσεις EMC/EMI. Οι μετρήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραγωγής και πιστοποίησης οποιασδήποτε συσκευής χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα προκειμένου να μπορεί να χαρακτηρισθεί με το ενδεικτικό CE. Η υπό έλεγχο συσκευή τοποθετείται σε λειτουργία σε ανηχοϊκό θάλαμο, μαζί με κατάλληλο αναλυτή φάσματος/δέκτη EMI συνδεδεμένο σε κεραία (ή σύστημα κεραιών) λήψεως ευρείας ζώνης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ή στάθμη των ανεπιθύμητων παρασιτικών εκπομπών από την συσκευή είναι χαμηλότερη από τα προδιαγεγραμμένα πρότυπα. Δέκτης EMI 6.5 Λογικός αναλυτής Ο λογικός αναλυτής (Logic analyzer) ή ορθότερα αναλυτής λογικών καταστάσεων, είναι όργανο που συνδεόμενο σε κάποιο ψηφιακό κύκλωμα έχει τη δυνατότητα «βρίσκει» τα επιθυμητά δεδομένα και να τα απεικονίζει σε μορφή συσχετιζόμενων χρονικά παλμών, ίχνη καταστάσεων, αποκωδικοποιημένα πρωτόκολλα, συμβολική γλώσσα κ.α. Η σύνδεση τους στο υπό έλεγχο κύκλωμα γίνεται μέσω ειδικών καθετήρων που έχουν αναπτυχθεί γι αυτό το σκοπό (Soft Touch probe, D-Max probing κ.α.).

41 Λογικός αναλυτής Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι ο αριθμός των καναλιών εισόδου, η ταχύτητα, οι τρόποι απεικόνισης, τα είδη συγχρονισμού κ.α. Κατασκευάζονται και σε φθηνότερες εκδόσεις υπό μορφή κεφαλής ζεύξεως, που σε συνεργασία με υπολογιστή και το κατάλληλο λογισμικό, δημιουργεί διάφορες μορφές απεικονίσεων. 6.6 Αναλυτής δικτύων Χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση και τον εντοπισμό βλαβών στα δίκτυα δομημένης καλωδίωσης. Κατασκευάζονται σε διάφορες παραλλαγές και τα συναντάμε με τις επωνυμίες LAN ή Cable analyzers ή κ.α. Αποτελούν μονάδες χαμηλότερου κόστους από τους τηλεπικοινωνιακούς αναλυτές και προορίζονται για την επίλυση προβλημάτων στο εσωτερικό δίκτυο των εγκαταστάσεων. Αναλυτές δικτύων

42 Στην απλούστερη μορφή τους ελέγχουν τη διάταξη των ακροδεκτών συνδέσμων, πιστοποιούν τη συνέχεια, διακοπή ή βραχυκύκλωμα αγωγών και ελέγχουν τη συνέχεια της τυχόν θωράκισης με την γείωση. Τα πιο πολυσύνθετα πραγματοποιούν μετρήσεις για την μέτρηση των επιδόσεων των καλωδίων του δικτύου. Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι οι κατηγορίες καλωδιώσεων που υποστηρίζουν (TIA Category), το αν υποστηρίζουν και σύμφωνα με ποιές προδιαγραφές αυτοματοποιημένες μετρήσεις επιδόσεων (Compliance testing) και οι διακεκριμένες λειτουργίες και μετρήσεις πού μπορούν να πραγματοποιήσουν (εντοπισμός ζευγών, μήκος, απόσβεση, διαφωνία κ.α.). Κατασκευάζονται κυρίως για δίκτυα χαλκού ενώ παρόμοιες μονάδες που συνδυάζουν γεννήτρια και μετρητή στάθμης διατίθενται και για οπτικά δίκτυα. Η μέτρηση γίνεται μέσω επαναδρομολόγησης. Μονάδα ελέγχου οπτικών απωλειών Προορίζονται για πολύτροπες ή μονότροπες οπτικές ίνες, χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα μήκη κύματος και μετρούν απόσβεση ή απόλυτη στάθμη ισχύος. Φυσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ζεύγος χωριστής γεννήτριας-μετρητή στάθμης ή οπτικό ανακλασίμετρο.

43 6.7 Όργανα βίντεο και τηλεόρασης Διακρίνονται στα χρησιμοποιούμενα στις οικιακές εγκαταστάσεις για τη ρύθμιση των κεραιών και τον έλεγχο της εγκατάστασης, αυτά που χρησιμοποιούνται για την έλεγχο των τηλεοπτικών δεκτών και όσα χρησιμοποιούνται στα στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών παραγωγών για τον έλεγχο της ποιότητας του σήματος. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται μετρητές εντάσεως πεδίου, που καλύπτουν την περιοχή συχνοτήτων ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Κατασκευάζονται για αναλογική ή και ψηφιακή μετάδοση και συνήθως περιλαμβάνουν και αποκωδικοποιητή για τον οπτικό έλεγχο του σήματος εικόνας. Μετρητής σημάτων τηλεόρασης Είναι κατάλληλοι για επίγεια ή δορυφορικά δίκτυα και σε συνεργασία με γεννήτριες, χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση δικτύων διανομής τηλεοπτικού σήματος. Για τον έλεγχο τηλεοπτικών δεκτών διατίθενται γεννήτριες σήματος ανάλογα με το πρότυπο που χρησιμοποιεί κάθε χώρα.

44 Γεννήτριες αναλογικού και ψηφιακού σήματος τηλεόρασης Οι αναλογικές καλύπτουν τις προδιαγραφές PAL, NTSC, και SECAM και οι ψηφιακές διαμορφώσεις VSB, QAM, κ.α. από εσωτερικά πρότυπα ή εξωτερικές πηγές. Κατασκευάζονται για τις περιοχές συχνοτήτων VHF - UHF και μεταβλητή στάθμη εξόδου σε 50 ή 75 Ω. Στα στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων χρησιμοποιούνται διάφορα όργανα τόσο για τον οπτικό, όσο και τον ποιοτικό έλεγχο. Τα όργανα αυτά είναι γεννήτριες προτύπων, αναλυτές ποιότητας εικόνας και οθόνες παρακολούθησης κυματομορφών. Τα όργανα αυτά ενοποιούνται συνήθως στις κονσόλες ελέγχου όπου σε συνεργασία με άλλες συσκευές και λογισμικό συνθέτουν το σύστημα ελέγχου παραγωγής. Οθόνη κυματομορφών, 4 πεδίων

45 6.8 Παρελκόμενα Οι κατασκευαστές των οργάνων διαθέτουν μαζί ή χωριστά από τις συσκευές διάφορα παρελκόμενα που διευκολύνουν τη χρήση τους, τη σύνδεση τους ή και διάφορες εφαρμογές. Η επιλογή τους χρειάζεται προσοχή, έτσι ώστε η παρεμβολή τους να επηρεάζει στο ελάχιστο δυνατό το υπό μέτρηση μέγεθος ή τα στοιχειά της γενικότερης συνδεσμολογίας. Καλώδια Στις μετρήσεις συνεχούς ρεύματος και ακουστικών/χαμηλών συχνοτήτων η επίδραση των καλωδίων είναι αμελητέα, οπότε κύριο μέλημα μας είναι η καλή μόνωση για ασφάλεια του εξοπλισμού και του προσωπικού. Αυξανομένης όμως της συχνότητας, αυξάνονται και οι απώλειες με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τις μετρήσεις. Με σκοπό την γνώση των συνθηκών σύνδεσης κατασκευάζονται «καλώδια ακριβείας», καλώδια δηλαδή που τα χαρακτηριστικά τους είναι επακριβώς ελεγχόμενα και διατίθενται μαζί με πίνακα βαθμονόμησής τους (απόσβεση συναρτήσει της συχνότητας). Βαθμονομημένο ομοαξονικό καλώδιο Η συμπεριφορά τους είναι εξαρτημένη τόσο από την απόσβεση όσο και το συντελεστή ανακλάσεως που είναι συνδεδεμένη κυρίως με το είδος του συνδέσμου. Σε μικροκυματικές συχνότητες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες και οι μεταβολές των χαρακτηριστικών τους (με θερμοκρασία, χρόνο κ.α.), χρησιμοποιούνται άκαμπτα ή ημιάκαμπτα (ημιεύκαμπτα) ομοαξονικά καλώδια.

46 Άκαμπτα ομοαξονικά καλώδια Μετατροπείς συνδέσμων Όταν υπάρχει η ανάγκη να συνδέσουμε π.χ. την έξοδο μιας γεννήτριας σε ένα καλώδιο, που είναι εξοπλισμένα με διαφορετικούς συνδέσμους χρησιμοποιούνται μετατροπείς π.χ. βύσμαn σε υποδοχή BNC. Για την ευκολία δημιουργίας τέτοιων μετατροπέων, κατασκευάζονται και συλλογές με ενιαίο ενδιάμεσο είδος συνδέσμου, οπότε οι μετατροπείς μπορούν να συντίθενται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Σύνδεσμοι με κοινό ενδιάμεσο και συλλογή μετατροπής συνδέσμων Οι μετατροπείς εισάγουν απόσβεση και ανακλάσεις στο σύστημα που υπεισέρχονται. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη όταν χρησιμοποιούνται, ειδικά σε μικροκυματικές συχνότητες. Επίσης κατασκευάζονται μετατροπείς που εξασφαλίζουν προσαρμογή αντιστάσεων π.χ. 50 σε 75 Ω ή αντίστροφα.

47 Υποβιβαστές Χρησιμοποιούνται για μείωση της στάθμης (υποβιβασμό ισχύος) εξόδου γεννητριών, εισόδου γεννητριών και σημάτων προς μέτρηση. Διακρίνονται σε σταθερούς και μεταβλητούς. Σταθεροί υποβιβαστές RF, χαμηλής και υψηλής ισχύος Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η σύνθετη αντίσταση τους, η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας, ή απόσβεση, η μέγιστη ισχύς εισόδου, ο λόγος στασίμων κυμάτων και για τους μεταβλητούς το ή τα βήματα υποβιβασμού. Μεταβλητός υποβιβαστής, 600 Ω Οπτικοί υποβιβαστές

48 Τέλος υπάρχουν μια σειρά άλλων παρελκομένων, ιδιαίτερα για εφαρμογές RF, όπως φωρατές, φραγείς συνεχούς, κατευθυντικοί ζεύκτες, διαιρέτες ισχύος, τερματισμοί κ.α. 6.9 Αυτοματοποιημένα συστήματα μετρήσεων Στις γραμμές παραγωγής ή σε περιπτώσεις που η αλληλουχία και η απαιτούμενη ποσότητα μετρήσεων είναι μεγάλη, χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα συστήματα μετρήσεων (ATE: Automated Test Equipment). Για τον έλεγχο των (προγραμματιζόμενων) οργάνων από τον υπολογιστή, το λογισμικό του οποίου καθορίζει τις παραμέτρους μέτρησης και αποθηκεύει τα αποτελέσματα, έχουν αναπτυχθεί διάφορές διεπαφές όπως GPIB/IEEE-488, LXI, PXI κ.α. Η πλέον διαδεδομένη είναι η GPIB (General Purpose Interface Bus). ή HPIB από το όνομα της Hewlett-Packard που ανέπτυξε τις αρχικές προδιαγραφές. Πρόκειται για φορέα παράλληλης διασύνδεσης, με δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων σε ταχύτητα μεγαλύτερη των 8 Mbytes/s. Χρησιμοποιεί σύνδεσμο 24 ακροδεκτών και ο υπολογιστής του συστήματος μπορεί να ελέγχει μέχρι 14 διασυνδεδεμένα όργανα και συσκευές. Το 1990 καθιερώθηκε και η «γλώσσα» SCPI (Standard Commands for Programmable Instrumentation) μέσω της οποίας επιτυγχάνεται ο προγραμματισμός των εκάστοτε διαδικασιών. Σύνδεσμοι σασί και καλωδίου, GPIB Οι σύνδεσμοι μπορούν να συνδέονται επάλληλα και το συνολικό μήκος καλωδίων σε ένα σύστημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20 m.

49 Για την εξυπηρέτηση της ιδέας των μετρητικών συστημάτων, πολλοί κατασκευαστές παράγουν όργανα σε μορφή κάρτας. Γεννήτρια κυματομορφών και πολύμετρο σε κάρτα PXI Ταυτόχρονα διαθέτουν το βασικό λογισμικό για επικοινωνία μεταξύ των καρτών, παραμετροποίηση των οργάνων και ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Λογισμικό εφαρμογών διατίθεται από συνεργάτες τους ανάλογα με τον τομέα (ημιαγωγοί, επικοινωνίες, στρατιωτικές εφαρμογές κ.α.). Βάση για κάρτες οργάνων PXI Επίσης παράγουν ειδικές κάρτες που βοηθούν στην συγκρότηση των συστημάτων όπως μονάδες εισόδου/εξόδου, διακόπτες/μεταγωγούς, μετατροπείς αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά, προεπιλογείς συχνότητας κ.α.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ 2013 1 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 3 4 Μετρολογία: η επιστήμη της μέτρησης Κανονικά περιλαμβάνει τεχνικές και μεθόδους μετρήσεων καθώς και την τεχνολογία των οργάνων μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ηλεκτρονικά ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηλεκτρονικά ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Τριτσώνης Αντώνιος (Α.Μ 3844) Τέρτης Γεώργιος (Α.Μ 3922) Επιβλέπων Καθηγητής: Φραγκιαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Raster (Ράστερ) ή Breadboard

Raster (Ράστερ) ή Breadboard Raster (Ράστερ) ή Breadboard Χρησιμοποιείται στη σύνθεση των κυκλωμάτων (Σχήμα 1.1). Σε ένα ράστερ οι κατακόρυφες πεντάδες από τρύπες ενώνονται μεταξύ τους αγώγιμα με τη βοήθεια ελασμάτων χαλκού. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ. " Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ.  Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατηγοριοποίηση φορτίων ΧΤ με βάση τις ηλεκτρονικές υπογραφές τους Δρομπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Μ. 363) ΜΠΑΖΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Α.Μ. 894) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ.....3 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία...3 1.1.1 Αρμονική παραμόρφωση..3 1.1.2 Αρμονικές και μεταβατικά... 4 1.1.3 Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Α.Ε.Μ.:3207)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Α.Ε.Μ.:3207) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2010 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν απλοποιημένα τα βασικά σημεία της θεωρίας των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Θα παρουσιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Καβάλας, 2011 1. Εισαγωγή στις Οπτικές Επικοινωνίες... 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Σημασιολογικής Διαχείρισης Ηχητικής Πληροφορίας

Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Σημασιολογικής Διαχείρισης Ηχητικής Πληροφορίας Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών & Επικοινωνιών Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1

Εργαστηριακή άσκηση 1 Εργαστηριακή άσκηση 1 Α. Εισαγωγή στα ηλεκτρικά όργανα και μετρήσεις ΣΚΟΠΟΣ Η απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από τα διάφορα όργανα των ηλεκτρικών μετρήσεων (εξαρτήματα οργάνων, διάκριση οργάνων, συμβολισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΆ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ... 3 1.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 4 1.4 ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 5 1.5 ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΗ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

ΑΝΤΙΛΗΨΗ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Δρ Γιώργος Α. Δημητρίου Ευφυή Κινούμενα Ρομπότ 56 Αισθητήρες (Sensors) Οι αισθητήρες είναι διατάξεις που μετατρέπουν κάποια γεγονότα ή φυσικά μεγέθη σε ηλεκτρικό σήμα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα βολτόµετρο ή αµπερόµετρο το οποίο χρησιµοποιεί ως µέσο απεικόνισης ένα ηλεκτρο- µηχανικό όργανο, όπως ένα όργανο κινητού πηνίου ή ένα ηλεκτροδυναµικό όργανο, µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡOΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡOΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡOΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της προπέλας που θεωρείται το σημαντικότερο στοιχείο ενός σκάφους.

- 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της προπέλας που θεωρείται το σημαντικότερο στοιχείο ενός σκάφους. - 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ηλεκτροκίνητο σκάφος που προέκυψε ήταν αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας από την αρχή μέχρι το τέλος, σε όλα τα επίπεδα και φάσεις του σχεδιασμού και της κατασκευής, με τον φίλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΟΜΠΟΣ FM ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΜΕΣΩ PLL

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΟΜΠΟΣ FM ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΜΕΣΩ PLL ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΟΜΠΟΣ FM ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΜΕΣΩ PLL 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Τµήµα του Ποµπού. 9 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Τµήµα του PLL (σύνθεση συχνότητας).

Διαβάστε περισσότερα