Όργανα Μετρήσεων και Ελέγχου χρησιμοποιούμενα στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όργανα Μετρήσεων και Ελέγχου χρησιμοποιούμενα στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών"

Transcript

1 Όργανα Μετρήσεων και Ελέγχου χρησιμοποιούμενα στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών Εισαγωγή 1. Όργανα πίνακα 2. Βασικά όργανα 2.1 Μέτρησης Πολύμετρο Συχνόμετρο Παλμογράφος Γέφυρες 2.2 Πηγές Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος Γεννήτριες Ακουστικών συχνοτήτων Παλμών Κυματομορφών 3. Υψηλών συχνοτήτων 3.1 Γεννήτρια 3.2 Μετρητής ισχύος 3.3 Αναλυτής φάσματος 3.4 Αναλυτής δικτυωμάτων 4. Τηλεπικοινωνιών 4.1 Επιλεκτικό βολτόμετρο 4.2 Μετρητής ρυθμού σφαλμάτων 4.3 Γεννήτρια δεδομένων 4.4 Τηλεπικοινωνιακοί αναλυτές 4.5 Αναλυτής πρωτοκόλλων

2 5. Γραμμών μεταφοράς 5.1 Χαλκού 5.2 Οπτικά Γεννήτρια Μετρητής στάθμης Ανακλασίμετρο 6. Διάφορα 6.1 Μετρητής μόνωσης 6.2 Γειωσόμετρο 6.3 Μετρητής στάθμης ήχου 6.4 Πεδιόμετρο 6.5 Λογικός αναλυτής 6.6 Αναλυτής δικτύων 6.7 Όργανα βίντεο και τηλεόρασης 6.8 Παρελκόμενα 6.9 Αυτοματοποιημένα συστήματα μετρήσεων

3 Εισαγωγή Στις διάφορες εφαρμογές των ηλεκτρονικών χρησιμοποιούνται όργανα για την μέτρηση των ηλεκτρικών μεγεθών, χαρακτηριστικών υλικών, παραμέτρων εξαρτημάτων και κυκλωμάτων. Τα όργανα αυτά μπορεί να είναι μετρητικά, πηγές για την δημιουργία συνθηκών μέτρησης ή ελέγχου αλλά και συνδυασμός τους. Όλα τα όργανα εμπεριέχουν κάποιο εσωτερικό βαθμό «σφάλματος» που υποβιβάζει την ποιότητα της μέτρησης. Τα σφάλματα αυτά εμπίπτουν γενικά σε δύο κατηγορίες: Ακρίβεια: είναι η ικανότητα του οργάνου να μετρά και να απεικονίζει την αληθή τιμή του μετρούμενου μεγέθους, εντός κάποιων προδιαγεγραμμένων χαρακτηριστικών σφάλματος. Διαχωριστικότητα: είναι η μικρότερη μεταβολή της τιμής ενός μεγέθους, που μπορεί να ανιχνεύσει και να απεικονίσει ένα όργανο. Επίσης η εισαγωγή/σύνδεση του μετρητικού οργάνου στο υπό έλεγχο κύκλωμα, δημιουργεί σφάλμα οφειλόμενο στο «φαινόμενο φόρτισης» λόγω της ενέργειας πού απορροφά ή και άλλων μορφών επιδράσεων. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν μία εκάστοτε «αβεβαιότητα» για το αποτέλεσμα της μέτρησης και η επίδραση τους μελετάται από την επιστήμη της μετρολογίας. Η ακρίβεια των οργάνων πρέπει να ελέγχεται περιοδικά μέσω βαθμονόμησης (διακρίβωσης) με πρότυπα ή κατάλληλες συσκευές.

4 1. Όργανα πίνακα Τα όργανα πίνακα προορίζονται για τις μετρήσεις των βασικών ηλεκτρικών μεγεθών (ρεύμα, τάση, συχνότητα κ.α.) και είναι συνήθως αναλογικά αν και κατασκευάζονται και σε ψηφιακές εκδόσεις. Το βασικό όργανο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους είναι το γαλβανόμετρο που είναι ένα αμπερόμετρο «κινητού πηνίου». Αποτελείται από ένα σταθερό μαγνήτη, στο πεδίο του οποίου τοποθετείται ένα τύμπανο με περιέλιξη μέσω της οποίας διαβιβάζεται το υπό μέτρηση (συνεχές) ρεύμα. Το τύμπανο αποκλίνει από την θέση ηρεμίας, γραμμικά ανάλογα με την τιμή του ρεύματος. Στερεώνοντας ένα δείκτη στο τύμπανο επιτυγχάνουμε ενδείξεις ανάλογες με την τιμή του ρεύματος. Μικροαμπερόμετρο κινητού πηνίου Η ευαισθησία του είναι αρκετά μεγάλη, επιτυγχάνοντας πλήρη απόκλιση με μερικά μα. Για να χρησιμοποιηθεί σαν βολτόμετρο συνδέεται σε σειρά ένας αντιστάτης που ανάλογα με την τιμή του καθορίζεται η τάση πλήρους απόκλισης του οργάνου. Η χρήση του σαν αμπερόμετρο επιτυγχάνεται με την παρεμβολή στο υπό μέτρηση κύκλωμα ενός μικρού αντιστάτη στα άκρα του οποίου

5 μετράται η πτώση τάσεως. Η τιμή του αντιστάτη καθορίζει και το ρεύμα πλήρους απόκλισης του οργάνου. Αναλογικά και ψηφιακό, όργανα πίνακα Τα όργανα πίνακα προορίζονται για τη μέτρηση βασικών ηλεκτρικών μεγεθών και έτσι διατίθενται για μέτρηση τάσεως και ρεύματος, συνεχούς και εναλλασσομένου, ισχύος, συν φ και συχνότητας δικτύου. Σε συσκευές μπορεί να συναντήσουμε όργανα πίνακα που μετρούν και άλλα μεγέθη (π.χ. db, VU κ.α.). Στην περίπτωση αυτή συνήθως η κλίμακα του οργάνου βαθμονομείται από τον κατασκευαστή της συσκευής. 2. Βασικά όργανα Λέγοντας βασικά όργανα εννοούμε τα όργανα εκείνα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση (μετρητές) ή παραγωγή (γεννήτριες) των βασικών ηλεκτρικών μεγεθών (τάση, ρεύμα, συχνότητα κ.α.). 2.1 Μέτρησης Πολύμετρο Είναι το πιο γνωστό και διαδεδομένο όργανο μέτρησης και ελέγχου. Μετρά τάση και ρεύμα, συνεχούς ή εναλλασσομένου, και αντίσταση μέσω κατάλληλων επιλογέων μετρούμενου μεγέθους και περιοχής (κλίμακας). Συναντάται και με την επωνυμία VOM (Volt Ohm Meter). Παλαιότερα η κατασκευή τους ήταν αναλογική χρησιμοποιώντας ένα μικροαμπερόμετρο με βαθμονομημένες κλίμακες και διάφορους

6 αντιστάτες συνδεσμολογούμενους κατάλληλα μέσω διακοπτών για τον καθορισμό του μετρούμενου μεγέθους και της κλίμακας. Παραδοσιακό αναλογικό πολύμετρο AVO Σήμερα τα περισσότερα πολύμετρα είναι ψηφιακά. Διακρίνονται σε φορητά και επιτραπέζια. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επέτρεψε σε μεγάλο βαθμό την αυτοματοποίηση τους, με κυριότερα χαρακτηριστικά αυτά της αυτόματης επιλογής κλίμακας (auto ranging) ανάλογα με την τιμή του μετρούμενου μεγέθους και αυτόματης επιλογής πολικότητας (auto polarity). Έτσι περιλαμβάνουν ένα μόνο επιλογέα για το υπό μέτρηση μέγεθος ή και κανένα οπότε η επιλογή γίνεται με τη χρήση διαφορετικών ακροδεκτών. Εκτός από τη μέτρηση των βασικών μεγεθών μπορεί να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης και βοηθητικών μεγεθών όπως db, συχνότητας, χωρητικότητας κ.α. ή ελέγχων όπως συνέχειας και διόδων. Φορητό ψηφιακό πολύμετρο Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι τα μετρούμενα μεγέθη και οι μέγιστες τιμές τους, ο αριθμός των ψηφίων της οθόνης τους και η διαχωριστικότητα, η ακρίβεια, οι προδιαγραφές ασφαλείας που πληρούν και ο χρόνος λειτουργίας που τους εξασφαλίζει ή μπαταρία

7 τους. Επίσης η αντίσταση εισόδου στη μέτρηση τάσεως και η πτώση τάσεως στη μέτρηση ρεύματος. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ο τρόπος μέτρησης των εναλλασσομένων μεγεθών (τάσης και ρεύματος) όπου διακρίνουμε τα απλά πού είναι κατάλληλα βαθμονομημένα για την μέτρηση μόνο μεγεθών ημιτονικής κυματομορφής και τα «αληθούς ενεργού τιμής» που είναι κατάλληλα για τη μέτρηση μεγεθών διαφόρων κυματομορφών. Οι κατασκευαστές τους διαθέτουν επίσης διάφορα παρελκόμενα για την μέτρηση θερμοκρασίας, υψηλών τάσεων, αμπερομετρικές τσιμπίδες (για τη χωρίς διακοπή του κυκλώματος μέτρηση ρεύματος), ακροδέκτες και θήκες. Αμπερομετρική τσιμπίδα και μετατροπέας για μέτρηση θερμοκρασίας Επιτραπέζιο ψηφιακό πολύμετρο Τα επιτραπέζια ψηφιακά πολύμετρα είναι συνήθως μεγαλύτερης ακρίβειας από τα φορητά, έχουν περισσότερα ψηφία απεικόνισης, πιθανόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. μέτρηση αντίστασης με συνδεσμολογία τεσσάρων ακροδεκτών, φίλτρα κ.α.) και συνήθως έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με υπολογιστή.

8 2.1.2 Συχνόμετρο Το ψηφιακό συχνόμετρο είναι ένα κατά βάση απλό όργανο. Το υπό μέτρηση σήμα ενισχύεται μέχρι να μετατραπεί σε τετραγωνικούς παλμούς. Μετά εφαρμόζεται σε μία ηλεκτρονική πύλη που υπό τον έλεγχο ενός κυκλώματος χρονισμού ακριβείας «ανοίγει» για ένα δευτερόλεπτο. Η έξοδος της πύλης οδηγείται σε έναν απαριθμητή. Η απεικόνιση του περιεχομένου του απαριθμητή εκφράζει παλμούς του υπό μέτρηση (περιοδικού) σήματος ανά δευτερόλεπτο, άρα συχνότητα. Η ακρίβεια της μέτρησης εξαρτάται κυρίως από το κύκλωμα χρονισμού και για αυτό χρησιμοποιούνται βάσεις χρόνου μεγάλης ακρίβειας και σταθερότητας. Φορητό συχνόμετρο Συνήθως διαθέτουν δύο εισόδους, μία υψηλής αντίστασης (1 ΜΩ) για μέτρηση υπό ελάχιστη φόρτιση χαμηλών συχνοτήτων (ακουστικών VHF) και μία χαμηλής αντίστασης (50 Ω) για μέτρηση υπό συνθήκες τερματισμού ραδιοσυχνοτήτων. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η περιοχή συχνοτήτων μετρήσεων, ο αριθμός των ψηφίων απεικόνισης, η ευαισθησία και το μέγιστο επιτρεπτό σήμα εισόδου (εισόδων), τα χαρακτηριστικά της βάσης χρόνου και τα μετρούμενα μεγέθη (συχνότητα, περίοδος, χρονικές παράμετροι κ.α.). Για την μέτρηση ειδικών χρονικών παραμέτρων (διάρκεια παλμού, χρόνοι ανύψωσης/πτώσης, ενδιάμεσος χρόνος παλμών κ.α.) κατασκευάζονται ειδικά συχνόμετρα, χαρακτηριζόμενα σαν απαριθμητές που διαθέτουν συνήθως περισσότερες εισόδους με

9 ελεγχόμενη τάση διέγερσης για την εξυπηρέτηση αυτών των μετρήσεων Παλμογράφος Ο παλμογράφος είναι όργανο που επιτρέπει τη μέτρηση στάθμης (τάσεως) και χρόνου αλλά και απεικόνισης κυματομορφών. Αναλογικός Στον αναλογικό παλμογράφο χρησιμοποιείται καθοδικός σωλήνας για την απεικόνιση, στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης του οποίου εφαρμόζεται το υπό έλεγχο σήμα, ενώ στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης μια τοπικά παραγόμενη πριονωτή τάση (σάρωση) ο ρυθμός μεταβολής της οποίας καθορίζει τα χρονικά χαρακτηριστικά της απεικόνισης. Ο κατακόρυφος άξονας βαθμονομείται σε τάση/τετραγωνίδιο (mv/div.) και ο οριζόντιος σε χρόνο/τετραγωνίδιο (msec/div.). Συνήθως μέσω κυκλώματος καταμερισμού της δέσμης δημιουργούνται δύο ίχνη εξασφαλίζοντας δύο κανάλια ταυτόχρονης παρατήρησης. Αναλογικός παλμογράφος, δύο καναλιών Κύρια ρυθμιστικά τους είναι για τον κατακόρυφο άξονα ή ευαισθησία, η θέση απεικόνισης του ίχνους και ο τρόπος σύζευξης της εισόδου (AC ή DC). Για τον οριζόντιο άξονα ο χρόνος σάρωσης και ο έλεγχος της διέγερσης της (εσωτερική, εξωτερική, στάθμη κ.α.).

10 Κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι το εύρος ζώνης, που εκφράζει την μέγιστη συχνότητα των σημάτων που μπορεί να απεικονίζει με ακρίβεια στην μέτρηση στάθμης τους. Ψηφιακός Στον ψηφιακό παλμογράφο το σήμα εισόδου ψηφιοποιείται με δειγματοληψία, επεξεργάζεται και τέλος απεικονίζεται σε επίπεδη οθόνη, συνήθως LCD. Η μέθοδος επεξεργασίας (σειριακή ή παράλληλη) προσδίδει στον παλμογράφο διαφορετικά χαρακτηριστικά και τον κάνει κατάλληλο για διαφορετικούς τομείς εφαρμογών. Πλεονέκτημα των ψηφιακών παλμογράφων αποτελεί η εύκολη αποθήκευση κυματομορφών, για συγκρίσεις ή καταγραφή μη επαναλαμβανομένων σημάτων. Ψηφιακός παλμογράφος, τεσσάρων καναλιών Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο ρυθμός δειγματοληψίας που καθορίζει και το εύρος ζώνης του. Δεδομένου ότι το υπό έλεγχο σήμα ψηφιοποιείται, οι κατασκευαστές συμπεριλαμβάνουν στους εξελιγμένους τύπους δυνατότητες αυτόματης μέτρησης παραμέτρων του σήματος όπως συχνότητα, χρόνους ανύψωσης και πτώσης, πλάτος ή και ενεργό τιμή κ.α. Τα ρυθμιστικά τους είναι παρόμοια με εκείνα των αναλογικών. Επιπρόσθετα μπορεί να περιλαμβάνουν επιλογείς του τρόπου

11 δειγματοληψίας με σκοπό την αριστοποίηση της αναπαραγωγής και απεικόνισης του σήματος εισόδου. Τόσο στους αναλογικούς όσο και του ψηφιακούς η αντίσταση εισόδου είναι 1ΜΩ (μερικές φορές επιλέξιμη και στα 50 Ω). Για την σύνδεση τους στο υπό έλεγχο κύκλωμα διατίθενται κατάλληλοι «καθετήρες» με πολλαπλά παρελκόμενα άγκιστρα προσαρμογής. Καθετήρας σύνδεσης εισόδου παλμογράφου Σε περίπτωση που δεν έχουμε λόγους να εκμεταλλευθούμε την μέγιστη δυνατή ευαισθησία του παλμογράφου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους λεγόμενους καθετήρες 10:1. Αυτοί υποβιβάζουν το σήμα κατά δέκα φορές, αλλά εξασφαλίζουν αντίσταση εισόδου 10 ΜΩ και μέσω κατάλληλου κυκλώματος αντιστάθμισης, ελάχιστη χωρητικότητα εισόδου με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ή φόρτιση του υπό έλεγχο κυκλώματος. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατασκευάζονται απλές μονάδες δειγματοληψίας, γνωστές σαν παλμογράφοι USB, που μέσω κατάλληλου λογισμικού εξομοιώνουν τη λειτουργία ενός παλμογράφου, σε υπολογιστή.

12 Μονάδα USB και εξομοίωση παλμογράφου σε υπολογιστή Γέφυρες Οι γέφυρες είναι δικτυώματα και στη βαθμονομημένη τους μορφή όργανα, χρησιμοποιούμενα για την ακριβή μέτρηση αντιστατών, πηνίων και πυκνωτών (τιμή και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά). Διακρίνονται σε συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος όσον αφορά την διέγερση που χρησιμοποιούν. Η πιο γνωστή είναι η γέφυρα Wheatstone χρησιμοποιούμενη για την μέτρηση αντίστασης. Απλοποιημένη μορφή γέφυρας Wheatstone Ο αντιστάτης Rx είναι ο υπό μέτρηση αντιστάτης ενώ ο R3 είναι βαθμονομημένος και χρησιμοποιείται για την ανάγνωση της τιμής του Rx όταν η τάση Vab μηδενίζεται.

13 Φορητή γέφυρα Wheatstone Υπάρχει μια σειρά παρομοίων συνδεσμολογιών που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις μεγεθών, όπως για παράδειγμα οι γέφυρες Kelvin (μέτρηση πολύ χαμηλών αντιστάσεων), Wien (μέτρηση χωρητικότητας), Maxwell (μέτρηση αυτεπαγωγής) κ.α. Οι περισσότερες από αυτές δεν κατασκευάζονται πλέον σήμερα υπό μορφή οργάνων μέτρησης. Αντίθετα κατασκευάζονται ψηφιακοί αυτόματοι αναλυτές εξαρτημάτων με δυνατότητες προσδιορισμού πρωτογενών και παρασιτικών παραμέτρων και μάλιστα στη συχνότητα ενδιαφέροντος. Μετρητής LCR, ακριβείας Μετρούν αυτεπαγωγή, χωρητικότητα, αντίσταση, συντελεστές κατανάλωσης και ποιότητας, σύνθετη αντίσταση, γωνία φάσεως, διαρροή κ.α. Για ανάλυση της συμπεριφοράς των εξαρτημάτων μεταβαλλόμενης της συχνότητας χρησιμοποιούνται αναλυτές δικτύων βαθμονομημένοι για απευθείας ανάγνωση μεγεθών εξαρτημάτων, ονομαζόμενοι αναλυτές υλικών.

14 Αναλυτής υλικών/συνθέτου αντιστάσεως και παρελκόμενα προσαρμογής υπό έλεγχο εξαρτημάτων στη μονάδα μέτρησης 2.2 Πηγές Σαν πηγές, στα όργανα, νοούνται τα τροφοδοτικά και οι γεννήτριες σήματος. Όσον αφορά τις γεννήτριες, θα αναλύσουμε εδώ όσες προορίζονται για γενική χρήση, ενώ τις ειδικών χρήσεων θα τις δούμε στα αντίστοιχα κεφάλαια Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος Σαν όργανα νοούνται τα εργαστηριακά τροφοδοτικά μεταβλητής τάσεως εξόδου. Τα τροφοδοτικά αυτά εξασφαλίζουν σταθερή, ρυθμιζόμενη, συνεχή τάση εξόδου ανεξάρτητα από το ρεύμα φορτίου, σύμφωνα με τα προδιαγεγραμμένα όρια της συσκευής. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της συσκευής το μέγιστο ρεύμα μπορεί να περιορίζεται από κατάλληλο κύκλωμα για λόγους προστασίας της συσκευής ή να μπορεί να ρυθμισθεί με σκοπό την προστασία του τροφοδοτούμενου κυκλώματος.

15 Εργαστηριακά τροφοδοτικά DC Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι: Περιοχή τάσεως εξόδου: Η περιοχή τάσεων που είναι δυνατόν να ρυθμισθεί να αποδίδει η έξοδος τους, Ρεύμα εξόδου: Το μέγιστο ρεύμα (ή ισχύς) που μπορεί να αποδίδει ή να ρυθμισθεί η έξοδος τους, Σταθεροποίηση φορτίου: Εκφράζει την μεταβολή της τάσεως εξόδου ανάλογα με την μεταβολή του φορτίου (ρεύματος εξόδου), Σταθεροποίηση δικτύου: Εκφράζει την μεταβολή της τάσεως εξόδου ανάλογα με την μεταβολή της τάσεως δικτύου (τροφοδοσίας), Σταθερότητα εξόδου: Εκφράζει την μεταβολή της τάσεως εξόδου ανάλογα με την μεταβολή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή/και του χρόνου, Κυμάτωση και θόρυβος: Εκφράζει το μέγεθος των εναλλασσόμενων συνιστωσών τάσεως που υπερτίθενται στην συνεχή τάση εξόδου. Επίσης υπάρχουν διάφορα άλλα χαρακτηριστικά πού καθορίζουν κάποιες ιδιαίτερες επιδόσεις του τροφοδοτικού. Μερικά από αυτά είναι: Πολλαπλότητα εξόδων: Ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται μπορεί να διαθέτουν περισσότερες της μίας

16 εξόδων. Συνήθως διαθέτουν δύο, που καλύπτουν την ίδια περιοχή τάσεων ή μία μεταβαλλόμενη και μία σταθερή. Είδος κυκλώματος σταθεροποίησης: Μπορεί να είναι γραμμικό ή μεταγωγικού τύπου. Το πρώτο υπερτερεί σε σταθεροποίηση, θόρυβο εξόδου και δυνατότητα παραγωγής χαμηλών τάσεων/απόδοσης χαμηλών ρευμάτων. Τα δεύτερα έχουν καλύτερη απόδοση, άρα μέγεθος και κόστος, με αποτέλεσμα να πλεονεκτούν σε εφαρμογές μεγάλης ισχύος. Προγραμματιζόμενα: Διαθέτουν διεπαφή που επιτρέπει την επικοινωνία τους με υπολογιστή για την συγκρότηση συστημάτων αυτοματοποιημένων μετρήσεων. Απομακρυσμένης «αίσθησης»: Διαθέτουν συνδεσμολογία εξόδου τεσσάρων ακροδεκτών, χωριστά για την παροχή ρεύματος και αίσθησης για την σταθεροποίηση. Έτσι σε εφαρμογές μεγάλων ρευμάτων ελαχιστοποιείται η επίδραση των αγωγών σύνδεσης και επιτυγχάνεται καλύτερη σταθεροποίηση φορτίου. Προστασία υπερτάσεων: Περιλαμβάνουν στην έξοδό τους διάταξη προστασίας από υπερτάσεις (κύκλωμα crowbar) για ευαίσθητα φορτία Γεννήτριες Ακουστικών συχνοτήτων Προορίζονται για την παραγωγή σημάτων ακουστικών συχνοτήτων (20 Hz-20kHz) ημιτονοειδούς μορφής. Συνήθως η παραγωγή συχνότητας στηρίζεται σε γέφυρες RC. Περιλαμβάνουν ρυθμιστικά συχνότητας και στάθμης εξόδου και πιθανόν επιλογέα κυματομορφής εξόδου, όταν παράγουν και τετραγωνικό σήμα. Η αντίσταση εξόδου τους είναι συνήθως 600 Ω.

17 Γεννήτρια χαμηλών συχνοτήτων Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η περιοχή συχνοτήτων, η στάθμη του σήματος εξόδου και η ολική αρμονική παραμόρφωση. Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως για βασικούς ελέγχους και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Για τον έλεγχο των συσκευών υψηλής πιστότητας κατασκευάζονται συνδυασμένα όργανα γεννήτριας μετρητή διαφόρων παραμέτρων. Αναλυτής χαμηλών συχνοτήτων για μέτρηση απόκρισης συχνότητας, ολικής αρμονικής παραμόρφωσης, ενδοδιαμόρφωσης, θορύβου κ.α Παλμών Οι γεννήτριες παλμών διακρίνονται σε γενικής χρήσεως και ειδικών εφαρμογών (δεδομένων, RADAR, κτλ). Εδώ θα εξετάσουμε τις πρώτες. Συνήθως διαθέτουν ρυθμιστικά του ρυθμού επανάληψης των παλμών (συχνότητα), της διάρκειας και του χρόνου παύσης (κύκλου λειτουργίας) και καθυστέρησης σε σχέση με εσωτερικό ή εξωτερικό παλμό συγχρονισμού/σκανδαλισμού. Τα ποιο εξελιγμένα μοντέλα διαθέτουν επίσης έλεγχο των χρόνων ανύψωσης και πτώσης, λειτουργία φραγής καθοριζόμενου αριθμού παλμών ανά κάποια

18 περίοδο ή αριθμό παλμών (Gating) κ.α. Συνήθως η αντίσταση εξόδου είναι 50 Ω, διαθέτουν ρύθμιση της στάθμης εξόδου και πιθανόν της στάθμης αναφοράς DC. Κατασκευάζονται για διάφορες περιοχές τάσεων εξόδου ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής για τον οποίο προορίζονται. Μπορεί να περιλαμβάνουν εκτός από την έξοδο μεταβλητής στάθμης και εξόδους σταθερής στάθμης για συνεργασία με συγκεκριμένες οικογένειες ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (TTL, ECL κ.α.). Γεννήτρια παλμών γενικής χρήσεως Μια ειδική κατηγορία γεννητριών παλμών είναι εκείνες που παράγουν «κρουστικούς» παλμούς δηλαδή παλμούς πολύ μικρής διάρκειας (στην περιοχή των psec) και μηδενικής (ή ελεγχόμενης από σκανδαλισμό) ή πολύ μικρής συχνότητας. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές χαρακτηρισμού ημιαγωγών, παραγωγή σημάτων υπερευρέως φάσματος κ.α Κυματομορφών Συναντώνται και με την επωνυμία γεννήτριες συναρτήσεων. Συντίθενται από ένα κύκλωμα πυκνωτή φορτιζόμενου από πηγή σταθερού ρεύματος και συγκριτές με υστέρηση που συνθέτουν ένα βρόχο ανατροπής, παράγοντας ταυτόχρονα τριγωνικό και τετραγωνικό σήμα. Ελέγχοντας τον κύκλο λειτουργίας παράγουμε αντίστοιχα πριονωτούς και ορθογώνιους παλμούς μεταβλητής διάρκειας. Διαβιβάζοντας το τριγωνικό σήμα σε κύκλωμα μορφοποίησης με διόδους, παράγουμε ημιτονοειδές σήμα. Στην πλειοψηφία τους διαθέτουν είσοδο σάρωσης του σήματος εξόδου.

19 Συσκευή και σήματα εξόδου γεννήτριας κυματομορφών Σε πιο εξελιγμένα μοντέλα πού επονομάζονται γεννήτριες «οποιασδήποτε» κυματομορφής (Arbitrary waveform generators) χρησιμοποιούνται κυκλώματα ψηφιακής σύνθεσης, ακολουθούμενα από μετατροπείς ψηφιακού σε αναλογικό για την παραγωγή του σήματος εξόδου. Γεννήτρια οποιασδήποτε κυματομορφής Οι γεννήτριες αυτές κατασκευάζονται είτε σαν αυτοδύναμα όργανα ή σαν μονάδες χωρίς ρυθμιστικά, συνεργαζόμενες με υπολογιστή για τον καθορισμό των κυματομορφών και της λειτουργίας τους. 3. Όργανα Υψηλών συχνοτήτων Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα όργανα ραδιοσυχνοτήτων και μικροκυμάτων, τόσο παραγωγής όσο και μέτρησης σημάτων. 3.1 Γεννήτρια Η γεννήτρια RF είναι όργανο που βασιζόταν σε ελεύθερους ταλαντωτές πηνίου-πυκνωτή (LC free running oscillator) για την παραγωγή του σήματος εξόδου. Συνήθως οι περιοχές συχνοτήτων καθοριζόντουσαν με αλλαγή του πηνίου μέσω επιλογέα, ενώ εντός

20 της περιοχής η συχνότητα ελέγχεται μέσω μεταβλητού πυκνωτή που αποτελεί και το βασικό ρυθμιστικό της γεννήτριας. Οι γεννήτριες αυτές παράγουν σχετικά καθαρό σήμα εξόδου αλλά έχουν μικρή ακρίβεια και σταθερότητα. Απλή γεννήτρια RF Οι σύγχρονες γεννήτριες RF χρησιμοποιούν συνθέτες συχνοτήτων όπου μέσω ενός βρόχου κλειδωμένης φάσεως (PLL) με μεταβλητό ψηφιακό διαιρέτη συχνότητας, παράγεται η εκάστοτε επιθυμητή συχνότητα. Διαθέτουν ρυθμιστικά επιλογής της συχνότητας εξόδου (πληκτρολόγιο) και της στάθμης μέσω υποβιβαστή. Η αντίσταση εξόδου τους είναι 50 Ω. Συνθέτης συχνοτήτων με δυνατότητα αναλογικής διαμόρφωσης Έχουν δυνατότητα διαφόρων ειδών διαμόρφωσης, διακρινόμενες σε δύο κατηγορίες, τις επιδεχόμενες αναλογική ή/και ψηφιακή διαμόρφωση. Στις αναλογικές το σήμα εξόδου μπορεί να διαμορφωθεί κατά πλάτος, συχνότητα, φάση ή από παλμούς. Οι ψηφιακές (ανυσματικής διαμόρφωσης) έχουν δυνατότητα διαμορφώσεων FSK, QAM, QPSK, κ.α. ή και σύμφωνα με επικοινωνιακά πρότυπα π.χ. GSM.

21 Συνθέτης συχνοτήτων με δυνατότητα ανυσματικής διαμόρφωσης Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατασκευάζονται και γεννήτριες με δυνατότητα σάρωσης της συχνότητας εξόδου χρησιμοποιούμενες για την απεικόνιση της καμπύλης αποκρίσεως δικτυωμάτων και βαθμίδων. Σήμερα κατασκευάζονται κυρίως σαν παρελκόμενα άλλων οργάνων π.χ. αναλυτών φάσματος. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των γεννητριών RF είναι: Συχνότητα: Περιοχή, διαχωριστικότητα, ακρίβεια, σταθερότητα, Στάθμη (καθορίζεται σε dbm): Περιοχή, διαχωριστικότητα, ακρίβεια, σταθερότητα, Καθαρότητα του σήματος εξόδου: Εκφράζει την παρουσία στο φάσμα του σήματος εξόδου αρμονικών, παρασιτικών συχνοτήτων και θορύβου, Διαμόρφωση: Είδη παραγόμενα εσωτερικά και δυνατότητες εισόδου εξωτερικής διαμόρφωσης Οι γεννήτριες RF χρησιμοποιούνται κυρίως στον έλεγχο δεκτών, χαρακτηρισμό εξαρτημάτων και μονάδων υψηλής συχνότητας κ.α. 3.2 Μετρητής ισχύος Οι μετρητές ισχύος RF διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους παρεμβολής και τους απορρόφησης. Οι πρώτοι λειτουργούν «παρεμβαλλόμενοι» μεταξύ πηγής και φορτίου (πομπού και κεραίας) ενώ στους δεύτερους διαβιβάζεται (τερματίζεται) η προς μέτρηση ισχύς.

22 Παρεμβολής Η λειτουργία τους στηρίζεται σε κατευθυντικούς ζεύκτες που παρεμβαλλόμενοι στην πορεία κάποιου κύματος σε μία γραμμή μεταφοράς, μετρούν δειγματοληπτικά την ισχύ του. Αν η κατευθυντικότητα συμφωνεί με την κατεύθυνση πηγή-φορτίο, μετρούμε προσπίπτουσα ισχύ και στην αντίθετη (φορτίο-πηγή) ανακλώμενη. Βατόμετρο παρεμβολής, κεφαλές (ζεύκτες) μέτρησης και τμήμα γραμμής με υποδοχές κεφαλών για μετρήσεις μεγάλης ισχύος Οι κεφαλές κατασκευάζονται για διάφορες περιοχές συχνοτήτων (LF - UHF) και ισχύς από μερικά W μέχρι εκατοντάδες kw. Με την μέτρηση προσπίπτουσας και ανακλώμενης ισχύος μπορούμε να υπολογίσουμε το λόγο στάσιμων κυμάτων (SWR). Απορρόφησης Οι μετρητές απορρόφησης περιλαμβάνουν μία κεφαλή μέτρησης στην οποία διαβιβάζεται η προς μέτρηση ισχύς και ένα όργανο μέτρησης συνεχούς βαθμονομημένο σε W ή dbm. Η κεφαλή μέτρησης μπορεί να στηρίζεται σε αισθητήρα θερμίστορ, θερμοστοιχείου ή διόδου, ανάλογα με τη συχνότητα, την ισχύ και την επιθυμητή ακρίβεια.

23 Κεφαλές και ψηφιακό βατόμετρο RF Οι ισχύς που μετρούν είναι σχετικά μικρές (μερικά W συνεχώς, 100W κορυφής στιγμιαία) και κατασκευάζονται σε διάφορες παραλλαγές τους για συχνότητες 10 khz μέχρι αρκετές δεκάδες GHz. Κυριότερα χαρακτηριστικά των κεφαλών είναι η περιοχή συχνοτήτων και στάθμης μετρήσεων, ο τρόπος μέτρησης (κορυφής, μέσης τιμής κ.α.) και ο σύνδεσμος εισόδου. Όσον αφορά το μετρητικό όργανο είναι και πάλι η περιοχή συχνοτήτων και στάθμης μετρήσεων, οι κεφαλές με τις οποίες μπορεί να συνεργασθεί, η βασική του ακρίβεια, οι απεικονιζόμενες μονάδες (ισχύς σε W ή dbm, ποσοστά σε % ή db κ.α.) και η διαχωριστικότητα. Χρησιμοποιούνται για την μέτρηση ισχύος ταλαντωτών και γεννητριών, επικοινωνιακών συστημάτων, RADAR κ.α. 3.3 Αναλυτής φάσματος Ο αναλογικός αναλυτής φάσματος είναι ένας υπερετερόδυνος δέκτης μεταβλητής συχνότητας ελεγχόμενης από σάρωση, το αποτέλεσμα της εξόδου του οποίου απεικονίζεται σαν στάθμη σήματος σε συνάρτηση με τη συχνότητα. Στην ψηφιακή του μορφή, το υπό παρατήρηση σήμα ψηφιοποιείται, και μετά υπόκειται σε ψηφιακή

24 επεξεργασία «ταχείας ανάλυσης Φουριέ» (FFT) προκειμένου να προκύψει και να απεικονισθεί το φασματικό του περιεχόμενο. Φορητός και επιτραπέζιος ψηφιακός αναλυτής φάσματος Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας, η ευαισθησία εισόδου και η δυναμική περιοχή. Επίσης η ακρίβεια (συχνότητας και στάθμης), η διαχωριστικότητα και η παραμόρφωση. Τα κυριότερα ρυθμιστικά τους είναι η στάθμη εισόδου (υποβιβασμός), η κεντρική συχνότητα και το «παράθυρο» απεικόνισης συχνότητας (span). Άλλα κύρια ρυθμιστικά τους αφορούν το χρόνο σάρωσης, το εύρος ζώνης διαχωριστικότητας συχνότητας (RBW: Resolution BW), το εύρος ζώνης του φίλτρου φώρασης (VBW: Video BW) και το είδος του φωρατή (κορυφής, μέσης ή ενεργού τιμής κ.α.). Επίσης διαθέτουν δείκτες μέσω των οποίων μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις ψηφιακής ακρίβειας στάθμης, συχνότητας και άλλων παραμέτρων. Εξελιγμένα μοντέλα διαθέτουν δυνατότητες αυτομάτου υπολογισμού συνθέτων παραμέτρων όπως π.χ. διαμόρφωσης, ισχύος παλμών κ.α. Ο αναλυτής φάσματος χρησιμοποιείται κυρίως για μέτρηση διαμόρφωσης, παραμόρφωσης και θορύβου. Οι δυνατότητες του τον κάνουν κατάλληλο να χρησιμοποιείται σε μια πληθώρα εφαρμογών στις τηλεπικοινωνίες, τον έλεγχο φάσματος, έλεγχο ανεπιθύμητων εκπομπών από συσκευές (EMC/ EMI), κ.α.

25 Σαν παρελκόμενο του διατίθενται, από τους περισσότερους κατασκευαστές, συγχρονιζόμενες με την σάρωση τους γεννήτριες σάρωσης (Tracking Generator) πού επιτρέπουν την απεικόνιση της καμπύλης απόκρισης συχνότητας δικτυωμάτων, μονάδων κ.α. Για μετρήσεις οπού ενδιαφέρει εκτός από το μέγεθος και η φάση του σήματος εισόδου, κατασκευάζονται οι ανυσματικοί αναλυτές σήματος (vector signal analyzers). Οι αναλυτές αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών συνθέτων ειδών ψηφιακών διαμορφώσεων όπως Bluetooth, GSM/EDGE, LTE, WiMAX, κ.α. Ανυσματικός αναλυτής σήματος Μπορούν να απεικονίζουν ανυσματικά (IQ) και αστερισμοειδή διαγράμματα και να μετρούν αυτόματα χαρακτηριστικά όπως π.χ. καταλαμβανόμενο εύρος ζώνης, αρμονική παραμόρφωση, ισχύ ριπής, συμφωνία με προδιαγεγραμμένες μάσκες (περιγράμματα) κ.α. 3.4 Αναλυτής δικτυωμάτων Ο αναλυτής δικτυωμάτων μετρά παραμέτρους τετραπόλων (φίλτρων, ενισχυτών κτλ) σε ραδιοσυχνότητες ή και μικροκύματα ανάλογα με τις επιδόσεις της εκάστοτε συσκευής. Διακρίνονται σε μονόμετρους και ανυσματικούς. Περιλαμβάνουν γεννήτρια, κατευθυντικούς ζεύκτες, μετρητικούς δέκτες και σύστημα ελέγχου για την υλοποίηση της εκάστοτε μέτρησης. Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων γίνεται σε

26 οθόνη, υπό μορφή αλφαριθμητικών αποτελεσμάτων, γραμμικών ή πολικών γραφημάτων (χάρτης Smith). Ανυσματικός αναλυτής δικτυωμάτων Μπορεί να μετρά απώλειες, φάση, απώλεια επιστροφής, ηλεκτρική καθυστέρηση και καθυστέρηση ομάδας, σύνθετη αντίσταση, παραμέτρους S (Scattering), λόγο ανακλώμενων κυμάτων κ.α. Μπορεί να διαθέτουν δύο γεννήτριες, χρήσιμες σε μετρήσεις μικτών και ενδοδιαμόρφωσης και δέκτες πολλαπλών καναλιών για μετρήσεις σε σύνθετα δικτυώματα. 4. Όργανα τηλεπικοινωνιών Στις διάφορες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές υπάρχουν μεγέθη ή συνθήκες πραγματοποίησης μετρήσεων που για να υλοποιηθούν χρειάζονται ειδικά όργανα. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι:

27 4.1 Επιλεκτικό βολτόμετρο Το επιλεκτικό βολτόμετρο είναι δέκτης η έξοδος του οποίου είναι βαθμονομημένη για μέτρηση στάθμης σε dbv ή ισχύος σε dbm για συνθέτους αντιστάσεις 600 και 75 Ω. Χρησιμοποιείτο στους αναλογικούς πολυπλέκτες (φερέσυχνα), για τη μέτρηση στάθμης των φερουσών, πιλότων και σήματος των καναλιών. 4.2 Μετρητής ρυθμού σφαλμάτων Κατά τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων υπεισέρχονται σφάλματα. Το απλούστερο μέγεθος για τον χαρακτηρισμό της ποιότητας του μέσου μετάδοσης είναι η μέτρηση του ρυθμού σφαλμάτων (BER: Bit Error Rate) δηλαδή του αριθμού των λανθασμένα μεταδιδομένων ψηφίων προς τον συνολικό αριθμό τους σε ένα χρονικό διάστημα. Ο απλούστερος τρόπος για την μέτρηση του χρησιμοποιεί την μέθοδο της επαναδρομολόγησης (loopback), δηλαδή την σύνδεση στο ένα άκρο του μέσου μετάδοσης του μετρητικού οργάνου και την διασύνδεση στο άλλο άκρο του δρόμου εκπομπής με τον δρόμο λήψεως. Το μετρητικό όργανο περιλαμβάνει μια γεννήτρια ψευδοτυχαίας ακολουθίας, που συνδέεται στο δρόμο εκπομπής, ενώ στο κύκλωμα λήψης συνδέεται ένας δέκτης ψηφιακού σήματος. Το λαμβανόμενο σήμα συγκρίνεται με το εκπεμπόμενο και η διαφορά τους αποτελεί τα λάθη, σύμφωνα με τα οποία υπολογίζεται από το μετρητικό όργανο ο ρυθμός σφαλμάτων που οφείλεται στη μετάδοση. Η μέτρηση γίνεται χρησιμοποιώντας φυσικά εξωτερικά όργανα, βαθμίδες που περιλαμβάνονται στο μέσο μετάδοσης ή και υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό. Εκτός από τη μέθοδο επαναδρομολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ξεχωριστά όργανα στα δύο άκρα (γεννήτρια και δέκτης) με κατάλληλο συγχρονισμό.

28 Φορητός και επιτραπέζιος μετρητής ρυθμού σφαλμάτων Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι: Μέγιστος ρυθμός σήματος μέτρησης, Πρότυπο χρησιμοποιούμενου σήματος μέτρησης. Στα εξελιγμένα όργανα είναι επιλεγόμενο, Διεπαφή σύνδεσης (V. 24/RS232, G k/E1, GbE, κ.α.). Τα όργανα υψηλών ταχυτήτων διαθέτουν και οπτικές διεπαφές, Ρεπερτόριο αυτοματοποιημένων μετρήσεων (BERT, ανάλυση χρονισμού, επίδραση τρέμουλου κ.α.). 4.3 Γεννήτρια δεδομένων Είναι γεννήτριες παλμών το πρότυπο (Pattern) των οποίων μπορεί να είναι σύμφωνο με προδιαγεγραμμένο πρωτόκολλο ή προγραμματιζόμενο από τον χρήστη. Γεννήτρια προτύπων, παλμών Χρησιμοποιούνται στο χαρακτηρισμό συνθέτων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, κ.α.

29 4.4 Τηλεπικοινωνιακοί αναλυτές Προορίζονται τόσο για τον έλεγχο του δικτύου όσο και την ποιότητα της μετάδοσης. Στην εξέλιξη πέρασαν διάφορες φάσεις από την απλούστερη μορφή γεννήτριας ανιχνευτή στάθμης μέχρι πολυσύνθετα συστήματα ελέγχου εξοπλισμού μετάδοσης. Μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Εκείνους πού προορίζονται για το δίκτυο πρόσβασης (Access network) και τους προοριζόμενους για το δίκτυο μεταφοράς (Transport network). Τα όργανα της πρώτης κατηγορίας σήμερα, χαρακτηρίζονται σαν μονάδες «τριπλού ρόλου» (Triple-Play) δεδομένου ότι μπορούν να επιτελέσουν ελέγχους για μετάδοση φωνής, ιντερνέτ και IP-TV. Κατασκευάζονται σε ποικιλία παραλλαγών και δυνατοτήτων μετρήσεων πού εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: Αξιολόγηση γραμμών χαλκού στον τοπικό βρόχο και προσδιορισμός βλαβών τους (μετρήσεις αντίστασης, απόσβεσης, διαφωνίας κ.α.), Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας υπηρεσιών (συγχρονισμός με το DSLAM προκειμένου να μετρηθεί ο επιτυγχανόμενος ρυθμός μετάδοσης σε διάφορα είδη xdsl), Ανάλυση ποιότητας προσφερομένων υπηρεσιών (QoS) για μετάδοση φωνής, ιντερνέτ και IP-TV ή και ζεύξεων Ethernet. Αναλυτής δικτύων πρόσβασης, υψηλών επιδόσεων

30 Οι προοριζόμενοι για το δίκτυο μεταφοράς χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την ανάλυση, κυρίως πολυπλεγμένων σημάτων πλησιόχρονης (PDH), σύγχρονης (SDH) ιεραρχίας ή και ATM. Μπορεί να διαθέτουν ηλεκτρικές ή και οπτικές διεπαφές για τη σύνδεση τους στα αντίστοιχα δίκτυα. Φορητός και επιτραπέζιος αναλυτής δικτύων μεταφοράς Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ο μέγιστος ρυθμός σημάτων εισόδου/εξόδου και οι διεπαφές που διαθέτουν. Οι μετρήσεις που μπορούν να επιτελέσουν εξαρτώνται από τον κατασκευαστή του οργάνου και το μοντέλο. Ενδεικτικά αναφέρουμε δυνατότητες που μπορεί να περιλαμβάνονται: Πολυπλεξία/αποπολυπλεξία μέχρι επίπεδο καναλιού (64 kbits), Δημιουργία και ανάλυση «φόρτωσης» δικτύου, Επαλήθευση επεξεργασίας αντιστοίχησης, Δημιουργία και ανίχνευση σφαλμάτων διαδρομής, Έλεγχος BER και συμφωνίας με προδιαγραφές (G.821/6/8/9, M.2100/1), Προσδιορισμός προβλημάτων συγχρονισμού και μέτρηση καθυστερήσεων, Μέτρηση χρονισμού αυτόματης μεταγωγής προστασίας (APS), Ανάλυση σηματοδοσίας (SS7), κ.α.

31 4.5 Αναλυτής πρωτοκόλλων Συναντάται και με την επωνυμία αναλυτής επικοινωνίας δεδομένων (datacom analyzer). Μπορεί να συνδέεται παράλληλα ή να παρεμβάλλεται στο κανάλι μετάδοσης δεδομένων που ανάλογα με το είδος του αναλυτή μπορεί να αφορά επικοινωνία σειριακής ή παράλληλης μετάδοσης. Μπορεί να είναι απλά όργανα προοριζόμενα για μία και μόνο διεπαφή (π.χ. RS-232) όπου χρησιμοποιούνται για να δείχνουν την κατάσταση των γραμμών της ή και πολυσύνθετα, μερικές φορές βασισμένα σε καθετήρες και προγράμματα υπολογιστή, που υποστηρίζουν διάφορες διεπαφές (π.χ. V.24, V.35, V.36, X.21, RS-449, RS-485, PCI, USB, κ.α.), ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, τρόπο λειτουργίας (DTE, DCE) και σύνθετες μετρήσεις επιδόσεων. Φορητός αναλυτής πρωτοκόλλων Χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, εντοπισμό βλαβών και συντήρηση μονάδων και κυκλωμάτων δικτύων. 5. Γραμμών μεταφοράς Οι γραμμές μεταφοράς σημάτων και δημιουργίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων, διακρίνονται σε χαλκού και οπτικά μέσα. Αντίστοιχα διακρίνονται και τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση τους και την ανίχνευση βλαβών.

32 5.1 Χαλκού Στην απλούστερη περίπτωση οι γραμμές μεταφοράς χαλκού είναι τα ζεύγη των τηλεφωνικών καλωδίων. Για την διαπίστωση της καλής λειτουργίας τους χρησιμοποιούνται τα πολύμετρα, μετρητές μόνωσης, ζεύγος γεννήτριας μετρητή στάθμης ακουστικών συχνοτήτων και οι αναλυτές δικτύων πρόσβασης. Όταν και αν διαπιστωθεί πρόβλημα, μια κρίσιμη παράμετρος είναι ο προσδιορισμός της απόστασης στην οποία υπάρχει η βλάβη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το «ανακλασίμετρο πεδίου χρόνου» (TDR: Time Domain Reflectometer). Η αρχή λειτουργίας του είναι παρόμοια με εκείνη του RADAR. Εκπέμπουμε δηλαδή ένα παλμό μικρής διάρκειας στο υπό έλεγχο καλώδιο και ένας δέκτης ανιχνεύει τυχόν ανακλάσεις του. Αν η γραμμή είναι τερματισμένη σε αντίσταση ίση με την χαρακτηριστική της δεν υπάρχουν ανακλάσεις. Διαφορετικά παρατηρούμε ανάκλαση και μάλιστα συμφασική ή αντίθετη ανάλογα με το αν υπάρχει αύξηση ή μείωση (ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα) της συνθέτου αντίστασης. Μετρώντας το χρόνο μεταξύ εκπεμπόμενου και ανακλώμενου παλμού (και την διηλεκτρική σταθερά του μονωτικού της γραμμής) υπολογίζουμε την απόσταση. Φορητά TDR

33 Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η μέγιστη απόσταση που καλύπτουν, ή διαχωριστικότητα απόστασης, η αντίσταση εξόδου (50, 75, 120, 600 Ω) και η περιοχή διηλεκτρικών σταθερών. Αναλυτής γραμμών και κεραιών Με την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας προέκυψε ή ανάγκη ελέγχου των κεραιοσυστημάτων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς βάσεως, τόσο μετά την εγκατάσταση για πιστοποίηση της λειτουργίας τους εντός των επιθυμητών προδιαγραφών όσο και στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών. Έτσι αναπτύχθηκαν όργανα γνωστά σαν «ανακλασίμετρα πεδίου συχνότητας» (FDR: Frequency Domain Reflectometer) που μετρούν, συναρτήσει της συχνότητας συντελεστή ανακλάσεως (ή VSWR), απόσβεση καλωδίων, απόσταση σφάλματος (βλάβης), κ.α. Φορητό FDR Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι ή περιοχή συχνοτήτων που καλύπτουν, τα μετρούμενα μεγέθη, η ακρίβεια και η διαχωριστικότητα, ειδικά στη μέτρηση της απόστασης σφάλματος, οι διαθέσιμοι δείκτες, οι δυνατότητες αποθήκευσης μετρήσεων κ.α. Οι κατασκευαστές τους διαθέτουν παραλλαγές που μπορεί εκτός από τον αναλυτή γραμμών και κεραιών, να περιλαμβάνουν αναλυτή φάσματος ή και παρεμβολών, γεννήτρια, μετρητή ισχύος, ανυσματικό βολτόμετρο και άλλες δυνατότητες.

34 5.2 Οπτικά Είναι τα όργανα που προορίζονται για τον έλεγχο των οπτικών καλωδίων Γεννήτρια Μετρητής στάθμης Το κυριότερο χαρακτηριστικό των οπτικών καλωδίων είναι η απόσβεση. Έτσι για των έλεγχο τους διατίθενται ζεύγη γεννήτριας οπτικού κύματος και αντίστοιχου μετρητή στάθμης. Οπτική γεννήτρια και μετρητής στάθμης Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι το μήκος κύματος και το είδος (πολύτροπα/μονότροπα) του σήματος που διαχειρίζονται και οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούν για την σύνδεση στο υπό έλεγχο μέσο. Επίσης για τη γεννήτρια, η ισχύς εξόδου και τον μετρητή στάθμης, η περιοχή ισχύων εισόδου (ευαισθησία, δυναμική περιοχή και μέγιστη τιμή) Ανακλασίμετρο Το οπτικό ανακλασίμετρο (OTDR: Optical TDR) είναι το αντίστοιχο του ανακλασίμετρου καλωδίων χαλκού, για οπτικά καλώδια. Κατασκευάζονται σε διάφορες παραλλαγές μεγεθών-επιδόσεων και καλύπτουν μετρήσεις σε αποστάσεις μέχρι και 100 km. Μετρούν απόσβεση και απώλεια επιστροφής σε συνάρτηση με την απόσταση.

35 Φορητά OTDR Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι το μήκος κύματος και το είδος (πολύτροπα/μονότροπα) του σήματος που χρησιμοποιούν, ή μέγιστη απόσταση που μπορούν να καλύψουν και η δυναμική περιοχή. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι η «νεκρή ζώνη» η απόσταση δηλαδή στην οποία δεν μπορούν να λαμβάνουν ανακλάσεις, άρα και να απεικονίζουν αποτελέσματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης το βάρος τους, η αυτοδυναμία τους σε λειτουργία από την μπαταρία και η χωρητικότητα αποθήκευσης μετρήσεων. Χρησιμοποιούνται για έλεγχο και χαρακτηρισμό νέων εγκαταστάσεων (ιδιαίτερα απωλειών στις μούφες), εντοπισμό διακοπών και προληπτική συντήρηση. Κατασκευάζονται επίσης σε μορφή χωρίς οθόνη, για την συγκρότηση συστημάτων ελέγχου οπτικών δικτύων (RFTS: Remote Fiber Test System), τοποθετούμενα στους κόμβους τους και υπό τον έλεγχο υπολογιστή παρουσιάζουν την κατάσταση της υποδομής οπτικών ινών του δικτύου.

36 6. Διάφορα Ανατρέχοντας στην αγορά και τους κατασκευαστές οργάνων μετρήσεων και ελέγχου που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές των ηλεκτρονικών, μπορεί να βρει κανείς μια μεγάλη ποικιλία συσκευών πολλές από τις οποίες έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν ειδικούς σκοπούς. Επίσης, ειδικά στο παρελθόν, υπήρξαν πολλές συσκευές με προορισμό να βοηθήσουν στον εντοπισμό βλαβών συσκευών και την επισκευή τους. Σήμερα με την ανάπτυξη των μεθόδων κατασκευής ελαχιστοποιήθηκε η δυνατότητα επισκευών στις εμπορικές συσκευές (τηλεοράσεις, φορητοί υπολογιστές κτλ) ενώ στις επαγγελματικές ελαχιστοποιήθηκε σε επίπεδο βαθμίδων/καρτών. Έτσι περιορίστηκαν και τα κατασκευαζόμενα όργανα στις κατηγορίες που είδαμε παραπάνω και ορισμένα που θα δούμε παρακάτω. 6.1 Μετρητής μόνωσης Είναι ωμόμετρα που χρησιμοποιούν για την μέτρηση μια σχετικά υψηλή τάση. Χρησιμοποιούνται στον ποιοτικό έλεγχο κατασκευής οικιακών συσκευών, ηλεκτρολογικών πινάκων, κινητήρων κ.α. και τον έλεγχο βλαβών σε ηλεκτρικά και τηλεφωνικά δίκτυα. Φορητοί μετρητές μόνωσης Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η τάση (ή τάσεις) ελέγχου, οι κλίμακες μετρήσεως και οι προδιαγραφές ασφαλείας, με κυριότερο το χρόνο εκφόρτισης της χωρητικότητας του μετρούμενου κυκλώματος.

37 6.2 Γειωσόμετρο Πρόκειται για ένα ειδικό ωμόμετρο, προοριζόμενο να μετρά την αντίσταση γείωσης σχετικών συστημάτων (σε συνδεσμολογία τριών ακροδεκτών) ή την ειδική αντίσταση του εδάφους (σε συνδεσμολογία τεσσάρων ακροδεκτών). Χρησιμοποιεί εσωτερική πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος και διατίθενται σήμερα όργανα με διάφορες δυνατότητες μεθοδολογίας μέτρησης, με αποσύνδεση ή όχι (συνδεσμολογία δύο ακροδεκτών) του συστήματος γείωσης για την πραγματοποίηση της μέτρησης. Κιτ γειωσόμετρων, με αναλογικό και ψηφιακό όργανο μέτρησης Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η περιοχή μετρούμενων αντιστάσεων, το μέγεθος και η συχνότητα της χρησιμοποιουμένης τάσεως και οι διατιθέμενες μεθοδολογίες μέτρησης. Χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση συστημάτων γείωσης ηλεκτρικών δικτύων, αλεξικέραυνων και προστασίας, τόσο στη φάση κατασκευής όσο και την προληπτική συντήρηση. 6.3 Μετρητής στάθμης ήχου Είναι συνήθως φορητό όργανο, προοριζόμενο για τη μέτρηση της στάθμης θορύβου σε δρόμους, αεροδρόμια, βιομηχανικούς χώρους κ.α. Μπορεί να περιλαμβάνει κατ επιλογή μέτρηση ευρείας ζώνης ή με την παρεμβολή φίλτρων καθορισμού απόκρισης συχνότητας (π.χ. σύμφωνα με την απόκριση του ανθρώπινου αυτιού).

38 Μετρητές στάθμης ήχου Κυριότερα χαρακτηριστικά είναι η περιοχή μετρήσεων, το χρησιμοποιούμενο μικρόφωνο, τα διατιθέμενα φίλτρα, ο ενδογενής θόρυβος κ.α. 6.4 Πεδιόμετρο Διακρίνονται στα βιομηχανικού τύπου και εκείνα που προορίζονται για μετρήσεις πεδίων RF. Τα βιομηχανικού τύπου, μετρούν την ένταση του μαγνητικού πεδίου εναλλασσόμενων πηγών όπως οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οικιακές ή βιομηχανικές συσκευές. Μετρητής πεδίου (Gaussmeter) βιομηχανικού τύπου Εκείνα που προορίζονται για μετρήσεις πεδίων ραδιοσυχνοτήτων μπορούν πάλι να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες. Εκείνα που

39 προορίζονται για μετρήσεις ασφάλειας προσωπικού και τα χρησιμοποιούμενα στις μετρήσεις ραδιοκάλυψης. Τα πρώτα μετρούν ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο, σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί η πυκνότητα ακτινοβολίας σε πάρκα κεραιών και γενικά εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κεραίες. Μετρητής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων Τα δεύτερα είναι συστήματα αποτελούμενα από κεραία, δέκτη, GPS και υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυτοκίνητο ακολουθώντας προδιαγεγραμμένες διαδρομές όπου καταγράφουν την ένταση του πεδίου σε συνάρτηση με την απόσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ραδιοκάλυψη δικτύων GSM, PMR, ραδιοφωνίας, τηλεόρασης κ.α. Χάρτης ραδιοκάλυψης διαδρομών

40 Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε στις μετρήσεις EMC/EMI. Οι μετρήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραγωγής και πιστοποίησης οποιασδήποτε συσκευής χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα προκειμένου να μπορεί να χαρακτηρισθεί με το ενδεικτικό CE. Η υπό έλεγχο συσκευή τοποθετείται σε λειτουργία σε ανηχοϊκό θάλαμο, μαζί με κατάλληλο αναλυτή φάσματος/δέκτη EMI συνδεδεμένο σε κεραία (ή σύστημα κεραιών) λήψεως ευρείας ζώνης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ή στάθμη των ανεπιθύμητων παρασιτικών εκπομπών από την συσκευή είναι χαμηλότερη από τα προδιαγεγραμμένα πρότυπα. Δέκτης EMI 6.5 Λογικός αναλυτής Ο λογικός αναλυτής (Logic analyzer) ή ορθότερα αναλυτής λογικών καταστάσεων, είναι όργανο που συνδεόμενο σε κάποιο ψηφιακό κύκλωμα έχει τη δυνατότητα «βρίσκει» τα επιθυμητά δεδομένα και να τα απεικονίζει σε μορφή συσχετιζόμενων χρονικά παλμών, ίχνη καταστάσεων, αποκωδικοποιημένα πρωτόκολλα, συμβολική γλώσσα κ.α. Η σύνδεση τους στο υπό έλεγχο κύκλωμα γίνεται μέσω ειδικών καθετήρων που έχουν αναπτυχθεί γι αυτό το σκοπό (Soft Touch probe, D-Max probing κ.α.).

41 Λογικός αναλυτής Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι ο αριθμός των καναλιών εισόδου, η ταχύτητα, οι τρόποι απεικόνισης, τα είδη συγχρονισμού κ.α. Κατασκευάζονται και σε φθηνότερες εκδόσεις υπό μορφή κεφαλής ζεύξεως, που σε συνεργασία με υπολογιστή και το κατάλληλο λογισμικό, δημιουργεί διάφορες μορφές απεικονίσεων. 6.6 Αναλυτής δικτύων Χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση και τον εντοπισμό βλαβών στα δίκτυα δομημένης καλωδίωσης. Κατασκευάζονται σε διάφορες παραλλαγές και τα συναντάμε με τις επωνυμίες LAN ή Cable analyzers ή κ.α. Αποτελούν μονάδες χαμηλότερου κόστους από τους τηλεπικοινωνιακούς αναλυτές και προορίζονται για την επίλυση προβλημάτων στο εσωτερικό δίκτυο των εγκαταστάσεων. Αναλυτές δικτύων

42 Στην απλούστερη μορφή τους ελέγχουν τη διάταξη των ακροδεκτών συνδέσμων, πιστοποιούν τη συνέχεια, διακοπή ή βραχυκύκλωμα αγωγών και ελέγχουν τη συνέχεια της τυχόν θωράκισης με την γείωση. Τα πιο πολυσύνθετα πραγματοποιούν μετρήσεις για την μέτρηση των επιδόσεων των καλωδίων του δικτύου. Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι οι κατηγορίες καλωδιώσεων που υποστηρίζουν (TIA Category), το αν υποστηρίζουν και σύμφωνα με ποιές προδιαγραφές αυτοματοποιημένες μετρήσεις επιδόσεων (Compliance testing) και οι διακεκριμένες λειτουργίες και μετρήσεις πού μπορούν να πραγματοποιήσουν (εντοπισμός ζευγών, μήκος, απόσβεση, διαφωνία κ.α.). Κατασκευάζονται κυρίως για δίκτυα χαλκού ενώ παρόμοιες μονάδες που συνδυάζουν γεννήτρια και μετρητή στάθμης διατίθενται και για οπτικά δίκτυα. Η μέτρηση γίνεται μέσω επαναδρομολόγησης. Μονάδα ελέγχου οπτικών απωλειών Προορίζονται για πολύτροπες ή μονότροπες οπτικές ίνες, χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα μήκη κύματος και μετρούν απόσβεση ή απόλυτη στάθμη ισχύος. Φυσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ζεύγος χωριστής γεννήτριας-μετρητή στάθμης ή οπτικό ανακλασίμετρο.

43 6.7 Όργανα βίντεο και τηλεόρασης Διακρίνονται στα χρησιμοποιούμενα στις οικιακές εγκαταστάσεις για τη ρύθμιση των κεραιών και τον έλεγχο της εγκατάστασης, αυτά που χρησιμοποιούνται για την έλεγχο των τηλεοπτικών δεκτών και όσα χρησιμοποιούνται στα στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών παραγωγών για τον έλεγχο της ποιότητας του σήματος. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται μετρητές εντάσεως πεδίου, που καλύπτουν την περιοχή συχνοτήτων ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Κατασκευάζονται για αναλογική ή και ψηφιακή μετάδοση και συνήθως περιλαμβάνουν και αποκωδικοποιητή για τον οπτικό έλεγχο του σήματος εικόνας. Μετρητής σημάτων τηλεόρασης Είναι κατάλληλοι για επίγεια ή δορυφορικά δίκτυα και σε συνεργασία με γεννήτριες, χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση δικτύων διανομής τηλεοπτικού σήματος. Για τον έλεγχο τηλεοπτικών δεκτών διατίθενται γεννήτριες σήματος ανάλογα με το πρότυπο που χρησιμοποιεί κάθε χώρα.

44 Γεννήτριες αναλογικού και ψηφιακού σήματος τηλεόρασης Οι αναλογικές καλύπτουν τις προδιαγραφές PAL, NTSC, και SECAM και οι ψηφιακές διαμορφώσεις VSB, QAM, κ.α. από εσωτερικά πρότυπα ή εξωτερικές πηγές. Κατασκευάζονται για τις περιοχές συχνοτήτων VHF - UHF και μεταβλητή στάθμη εξόδου σε 50 ή 75 Ω. Στα στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων χρησιμοποιούνται διάφορα όργανα τόσο για τον οπτικό, όσο και τον ποιοτικό έλεγχο. Τα όργανα αυτά είναι γεννήτριες προτύπων, αναλυτές ποιότητας εικόνας και οθόνες παρακολούθησης κυματομορφών. Τα όργανα αυτά ενοποιούνται συνήθως στις κονσόλες ελέγχου όπου σε συνεργασία με άλλες συσκευές και λογισμικό συνθέτουν το σύστημα ελέγχου παραγωγής. Οθόνη κυματομορφών, 4 πεδίων

45 6.8 Παρελκόμενα Οι κατασκευαστές των οργάνων διαθέτουν μαζί ή χωριστά από τις συσκευές διάφορα παρελκόμενα που διευκολύνουν τη χρήση τους, τη σύνδεση τους ή και διάφορες εφαρμογές. Η επιλογή τους χρειάζεται προσοχή, έτσι ώστε η παρεμβολή τους να επηρεάζει στο ελάχιστο δυνατό το υπό μέτρηση μέγεθος ή τα στοιχειά της γενικότερης συνδεσμολογίας. Καλώδια Στις μετρήσεις συνεχούς ρεύματος και ακουστικών/χαμηλών συχνοτήτων η επίδραση των καλωδίων είναι αμελητέα, οπότε κύριο μέλημα μας είναι η καλή μόνωση για ασφάλεια του εξοπλισμού και του προσωπικού. Αυξανομένης όμως της συχνότητας, αυξάνονται και οι απώλειες με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τις μετρήσεις. Με σκοπό την γνώση των συνθηκών σύνδεσης κατασκευάζονται «καλώδια ακριβείας», καλώδια δηλαδή που τα χαρακτηριστικά τους είναι επακριβώς ελεγχόμενα και διατίθενται μαζί με πίνακα βαθμονόμησής τους (απόσβεση συναρτήσει της συχνότητας). Βαθμονομημένο ομοαξονικό καλώδιο Η συμπεριφορά τους είναι εξαρτημένη τόσο από την απόσβεση όσο και το συντελεστή ανακλάσεως που είναι συνδεδεμένη κυρίως με το είδος του συνδέσμου. Σε μικροκυματικές συχνότητες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες και οι μεταβολές των χαρακτηριστικών τους (με θερμοκρασία, χρόνο κ.α.), χρησιμοποιούνται άκαμπτα ή ημιάκαμπτα (ημιεύκαμπτα) ομοαξονικά καλώδια.

46 Άκαμπτα ομοαξονικά καλώδια Μετατροπείς συνδέσμων Όταν υπάρχει η ανάγκη να συνδέσουμε π.χ. την έξοδο μιας γεννήτριας σε ένα καλώδιο, που είναι εξοπλισμένα με διαφορετικούς συνδέσμους χρησιμοποιούνται μετατροπείς π.χ. βύσμαn σε υποδοχή BNC. Για την ευκολία δημιουργίας τέτοιων μετατροπέων, κατασκευάζονται και συλλογές με ενιαίο ενδιάμεσο είδος συνδέσμου, οπότε οι μετατροπείς μπορούν να συντίθενται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Σύνδεσμοι με κοινό ενδιάμεσο και συλλογή μετατροπής συνδέσμων Οι μετατροπείς εισάγουν απόσβεση και ανακλάσεις στο σύστημα που υπεισέρχονται. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη όταν χρησιμοποιούνται, ειδικά σε μικροκυματικές συχνότητες. Επίσης κατασκευάζονται μετατροπείς που εξασφαλίζουν προσαρμογή αντιστάσεων π.χ. 50 σε 75 Ω ή αντίστροφα.

47 Υποβιβαστές Χρησιμοποιούνται για μείωση της στάθμης (υποβιβασμό ισχύος) εξόδου γεννητριών, εισόδου γεννητριών και σημάτων προς μέτρηση. Διακρίνονται σε σταθερούς και μεταβλητούς. Σταθεροί υποβιβαστές RF, χαμηλής και υψηλής ισχύος Κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η σύνθετη αντίσταση τους, η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας, ή απόσβεση, η μέγιστη ισχύς εισόδου, ο λόγος στασίμων κυμάτων και για τους μεταβλητούς το ή τα βήματα υποβιβασμού. Μεταβλητός υποβιβαστής, 600 Ω Οπτικοί υποβιβαστές

48 Τέλος υπάρχουν μια σειρά άλλων παρελκομένων, ιδιαίτερα για εφαρμογές RF, όπως φωρατές, φραγείς συνεχούς, κατευθυντικοί ζεύκτες, διαιρέτες ισχύος, τερματισμοί κ.α. 6.9 Αυτοματοποιημένα συστήματα μετρήσεων Στις γραμμές παραγωγής ή σε περιπτώσεις που η αλληλουχία και η απαιτούμενη ποσότητα μετρήσεων είναι μεγάλη, χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα συστήματα μετρήσεων (ATE: Automated Test Equipment). Για τον έλεγχο των (προγραμματιζόμενων) οργάνων από τον υπολογιστή, το λογισμικό του οποίου καθορίζει τις παραμέτρους μέτρησης και αποθηκεύει τα αποτελέσματα, έχουν αναπτυχθεί διάφορές διεπαφές όπως GPIB/IEEE-488, LXI, PXI κ.α. Η πλέον διαδεδομένη είναι η GPIB (General Purpose Interface Bus). ή HPIB από το όνομα της Hewlett-Packard που ανέπτυξε τις αρχικές προδιαγραφές. Πρόκειται για φορέα παράλληλης διασύνδεσης, με δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων σε ταχύτητα μεγαλύτερη των 8 Mbytes/s. Χρησιμοποιεί σύνδεσμο 24 ακροδεκτών και ο υπολογιστής του συστήματος μπορεί να ελέγχει μέχρι 14 διασυνδεδεμένα όργανα και συσκευές. Το 1990 καθιερώθηκε και η «γλώσσα» SCPI (Standard Commands for Programmable Instrumentation) μέσω της οποίας επιτυγχάνεται ο προγραμματισμός των εκάστοτε διαδικασιών. Σύνδεσμοι σασί και καλωδίου, GPIB Οι σύνδεσμοι μπορούν να συνδέονται επάλληλα και το συνολικό μήκος καλωδίων σε ένα σύστημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20 m.

49 Για την εξυπηρέτηση της ιδέας των μετρητικών συστημάτων, πολλοί κατασκευαστές παράγουν όργανα σε μορφή κάρτας. Γεννήτρια κυματομορφών και πολύμετρο σε κάρτα PXI Ταυτόχρονα διαθέτουν το βασικό λογισμικό για επικοινωνία μεταξύ των καρτών, παραμετροποίηση των οργάνων και ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Λογισμικό εφαρμογών διατίθεται από συνεργάτες τους ανάλογα με τον τομέα (ημιαγωγοί, επικοινωνίες, στρατιωτικές εφαρμογές κ.α.). Βάση για κάρτες οργάνων PXI Επίσης παράγουν ειδικές κάρτες που βοηθούν στην συγκρότηση των συστημάτων όπως μονάδες εισόδου/εξόδου, διακόπτες/μεταγωγούς, μετατροπείς αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά, προεπιλογείς συχνότητας κ.α.

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Συγχρονισμός Συμβόλων Εισαγωγή Σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, η έξοδος του φίλτρου λήψης είναι μια κυματομορφή συνεχούς χρόνου y( an x( t n ) n( n x( είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1 Περιεχόμενα 2 ης ενότητας Το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 1.1 Μεθοδολογία σχεδίασης...25 1.2 Η διαδικασία της σχεδίασης...26 1.3 ηµιουργικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/013 ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας.

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15:

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15: Άσκηση 15: Παλμογράφος Σκοπός: Σε αυτή την άσκηση θα μάθουμε τις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου και το πώς χρησιμοποιείται αυτός για τη μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, συχνότητας και διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Χ.Γ.ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλμογράφος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που θα συναντήσει ένας φοιτητής στα εργαστήρια ηλεκτρισμού. Η πλήρης εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Πίνακας επιλογής PM9/PM9P/PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 Γενικά Εγκατάσταση Σε ράγα DIN Σε μετώπη/πόρτα Σε μετώπη/πόρτα PM700/PM700P PM710/PM750 Σε μετώπη/πόρτα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης

MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης Συστήματα επικοινωνίας MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης www.boschsecrity.gr 193 επιλέξιμα κανάλια UHF Τεχνολογία σύνδεσης με PLL Οθόνη LCD με ενδείξεις για την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Athens MUM 2015. Γεώργιος Μαραγκουδάκης Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών.

Athens MUM 2015. Γεώργιος Μαραγκουδάκης Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών. Athens MUM 2015 Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών. Παρασιτικές & Συνυπάρχουσες Ακτινοβολίες. Επιπτώσεις & Τρόποι Αντιμετώπισης των. Τι είναι η Παρασιτική Παρεμβολή? Παρεμβολή, είναι οτιδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ

ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ SMATV Τιμοκατάλογος ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ ΜΙΚΤΕΣ ΙΣΤΟΥ TV για ψηφιακή & αναλογική τηλεόραση Μεταλλικοί, με πλήρη θωράκιση, σύνδεση με F connectors, DC σε 1 ή 2 εισόδους 1 ή 2 έξοδοι, Ειδικό πλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Ήχος Είναι το αίτιο διέγερσης του αισθητηρίου της ακοής, λόγω μεταβολή της πίεσης ή ταχύτητας των σωματιδίων ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

O Ψηφιακός Παλμογράφος

O Ψηφιακός Παλμογράφος Τεχνική Εκπαίδευση O Ψηφιακός Παλμογράφος Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν www.georgizas.gr 1. Γενικά περί παλμογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση [Power] Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr Έλεγχος συστηµάτων UPS και των συσσωρευτών τους, νέες τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

The best solution for home electronic integration

The best solution for home electronic integration The best solution for home electronic integration R 2 ZAS Έξυπνος ελεγκτής δωματίου KNX Τηλεχειριστήριο ZN1VI-TPZAS-B 1:1 (120 x 88 x 11 mm.) ZN1VI-TPZAS-S ZN1VI-TPZAS-W ZN1IR-ZAS (85.5 x 54 x 12 mm.)

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ανιχνεύοντας το υπέδαφος

ανιχνεύοντας το υπέδαφος ανιχνεύοντας το υπέδαφος ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΕΠΕ Η Radiodetection κατασκευάζει μια σειρά συσκευών που προσαρμόζουν σε όλες τις ανάγκες επισκόπησης του υπεδάφους. Η εταιρεία μας παρέχει λύσεις στην επισκόπηση του

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Βίντεο Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 www.boschsectity.gr Εγγραφή H.264 πραγματικού χρόνου 4 καναλιών Προβολή και εγγραφή βίντεο σε ανάλυση, 2 ή 4 Ενσωματωμένο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος ΑΣΚΗΣΗ O καθοδικός παλµογράφος ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παλµογράφος, τροφοδοτικό, γεννήτρια, βολτόµετρο, δικτύωµα καθυστέρησης φάσης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ O παλµογράφος είναι ένα από τα πιο χρήσιµα όργανα στην έρευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα