Πολιτισµός, Κουλτούρα, Πολιτισµικές Πρακτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτισµός, Κουλτούρα, Πολιτισµικές Πρακτικές"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Πολιτισµός, Κουλτούρα, Πολιτισµικές Πρακτικές 1. Πολιτισµός και Κουλτούρα Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάθε πρόταση που θεωρήσατε Λανθασµένη να την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή ώστε να γίνει σωστή. Σωστό Λάθος α) Οι έννοιες του πολιτισµού και της κουλτούρας είναι συνυφασµένες µε την έννοια της κοινωνίας.... β) Για τον ορισµό τόσο του πολιτισµού όσο και της κουλτούρας δεν υπάρχει οµοφωνία των κοινωνικών επιστηµόνων.... γ) Η κοινωνική ανθρωπολογία του αγγλοσαξονικού χώρου, από το τέλος του 19ου αιώνα, θεωρεί ως γενικότερη την έννοια του πολιτισµού.... δ) Οι διακρίσεις των όρων κουλτούρα πολιτισµός του 19ου αιώνα εξακολουθούν και σήµερα να είναι έντονες.... Ερώτηση συµπλήρωσης Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. Ο όρος κουλτούρα, µέχρι και το 18ο αιώνα, σήµαινε στις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες την καλλιέργεια των ή την

2 των. Είναι προς το τέλος του 18ου αιώνα που αρχίζει να παίρνει ένα διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόµενο και να αναφέρεται σε, κυρίως επιτεύγµατα. Αντίθετα, ο όρος πολιτισµός είναι ένας νεόπλαστος όρος του τέλους του 18ου αιώνα και η αρχική του σηµασία αναφέρεται σε επιτεύγµατα των ανθρώπων. Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» και σύντοµης απάντησης Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο. Σωστό Λάθος Για τον ορισµό τόσο του πολιτισµού όσο και της κουλτούρας υπάρχει οµοφωνία των κοινωνικών επιστηµόνων. Β. Να αναφέρετε τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτό. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης «Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι όσον αφορά τους όρους κουλτούρα και πολιτισµός, δηµιουργούνται (κατά το 18ο και 19ο αιώνα) δύο ερµηνευτικές εκδοχές στη υτική Ευρώπη: από τη µια µεριά βρίσκεται η αγγλογαλλική εκδοχή και από την άλλη η γερµανική εκδοχή.» Να αναφέρετε τις δυο ερµηνευτικές εκδοχές που διαφοροποιούν τις δυο έννοιες. Να αναφέρετε το εννοιολογικό περιεχόµενο το οποίο προσέλαβαν, κατά τον 20ο αιώνα, οι όροι κουλτούρα και πολιτισµός. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. «Τις περισσότερες φορές η λέξη «κουλτούρα» αποδίδεται στη ελληνική ως «παιδεία». Συχνά δε και ως «πολιτισµός», ενώ δεν ελλείπουν και άλλες απόπειρες µετάφρασης του όρου, όπως π.χ. «παράδοση», «καλλιέργεια». Άλλοτε πάλι γίνεται διάκριση ανάµεσα στον «πολιτισµό» και την κουλτούρα (culture), υπό την 87

3 έννοια ότι ο πρώτος αναφέρεται στα γενικά επιτεύγµατα και τα τεχνουργήµατα του ανθρώπου (τεχνικός πολιτισµός), η δε άλλη στον εσωτερικό πνευµατικό του κόσµο (πνευµατικός πολιτισµός). Το πρόβληµα είναι ογκώδες, διότι η χρήση των λέξεων δεν κατευθύνεται µόνο από τις ετυµολογικές και γραµµατολογικές τους καταβολές. Οι λέξεις έχουν και µια ιστορία νοήµατος, εκφράζουν και φέρουν κοινωνικές εµπειρίες, µνήµες, γενικές και ειδικές σηµασίες, που δεν βολεύονται σ όποιες προσπάθειες «πιστής» ή «σωστής» απόδοσης.». (Νίκος εµερτζής: κουλτούρα, Νεοτερικότητα, Πολιτική κουλτούρα. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1989, σελ. 31) «Η εννοιολογική διαφοροποίηση των όρων κουλτούρα και πολιτισµός δηµιούργησε ερωτήµατα ως προς τους λόγους που την κατέστησαν δυνατή.» ( Σχολικό βιβλίο σελ 129) Αφού µελετήσετε το παραπάνω κείµενο και την πρόταση του βιβλίου σας, να αναπτύξετε την προσπάθεια του Νόρµπερτ Ελίας να απαντήσει σ αυτά τα ερωτήµατα, µέσα από τη µελέτη των κοινωνικών συνθηκών που επέτρεψαν την εννοιολογική αυτή διαφοροποίηση. 2. «Η έννοια του πολιτισµού, τόσο στη γερµανική όσο και στην αγγλογαλλική εκδοχή της, πήρε κατά το 19ο αιώνα και µια άλλη διάσταση που είναι γνωστή ως εθνοκεντρισµός.» (Σχολικό βιβλίο σελ 130) Να αναπτύξετε τη διάσταση αυτή του πολιτισµού. 2. Εκφάνσεις του Πολιτισµού Ερώτηση σύντοµης απάντησης Να αναφέρετε τις όψεις (εκφάνσεις) µε τις οποίες παρουσιάζεται ο πολιτισµός. Ερώτηση ανάπτυξης Να αναφέρετε τους τρόπους µε τους οποίους εκφράζεται η οικουµενική και η γεωγραφικά εντοπισµένη πλευρά του πολιτισµού Τοπικότητα 88

4 Ερώτηση σύντοµης απάντησης Να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τα άτοµα-µέλη κάθε κοινωνίας ώστε να απαντούν µε διαφορετικό τρόπο σε ορισµένα κοινά ερωτήµατα. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Να παρουσιάσετε την επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. 2. «Οι επιρροές του τόπου στον πολιτισµό δεν περιορίζονται µόνο στο επίπεδο συνολικών κοινωνιών. Υπάρχουν επίσης και στο εσωτερικό αυτών των τελευταίων.» (Σχολικό βιβλίο σελ 134) α) Να αναφέρετε παράδειγµα πολιτισµικής διαφοροποίησης τοπικών κοινωνιών της πατρίδας µας. β) Να αναφέρετε πέντε (5) στοιχεία στα οποία εγχαράσσονται οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής κοινωνίας. Εργασία για το σχολείο «Το φυσικό περιβάλλον επηρεάζει, σε κάποιο βαθµό, τον τρόπο ζωής. (...) Αυτά βεβαίως ισχύουν όσο οι κοινωνίες είναι εγγεγραµµένες στον κυκλικό χρόνο της φύσης. Όταν αποδεσµεύονται από τον κυκλικό χρόνο, οι διαφορές αµβλύνονται, δίχως όµως και πάλι να εξαφανίζονται πλήρως, εφόσον δηµιουργούνται νέα, οικολογικά αυτή τη φορά, προβλήµατα.» Να αναφερθούν από τον καθηγητή ή την καθηγήτρια παραδείγµατα αποδέσµευσης των ανθρώπων από τον κυκλικό χρόνο της φύσης (προτείνονται παρακάτω) και να ζητηθεί από τους µαθητές και τις µαθήτριες να καταθέσουν τις εµπειρίες ή τις απόψεις τους για τις αλλαγές που εγχαράσσουν στην προσωπικότητα και στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Αλλαγή της ώρας. Η αλλαγή των καιρικών συνθηκών. Μεταβολές της διάρκειας των εποχών. Κλιµατολογικές διαφορές. Η ανακάλυψη της ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε στην νυχτερινή εργασία. Έτσι κάποιος µπορεί να κοιµάται την ηµέρα και να εργάζεται τη νύχτα. 89

5 2.2. Οικουµενικότητα Ερώτηση σύντοµης απάντησης Να απαντήσετε µε συντοµία στα παρακάτω ερωτήµατα. «Πολλές κοινωνίες έχουν κοινά πολιτισµικά στοιχεία.» α) Να αναφέρετε ένα γεγονός που επαληθεύει την παραπάνω άποψη. β) Να αναφέρετε τα κύρια κοινά πολιτισµικά στοιχεία. γ) Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν κοινά νοητικά σχήµατα σε πολλές κοινωνίες του πλανήτη µας. Ερώτηση ανάπτυξης «Εφόσον σε κάθε κοινωνία µπορούσε κανείς να εντοπίσει µια αίσθηση οµορφιάς, ένα κριτήριο δικαιοσύνης, ηθικής και ορθότητας, προχωρούσε τυπολογικά και αφαιρετικά και στην άποψη ότι υπάρχει µια εν γένει και υπεράνω της ιστορίας Οµορφιά, ικαιοσύνη, Ηθική και λογική αντιστοίχως.» (Νίκος εµερτζής: κουλτούρα, Νεοτερικότητα, Πολιτική κουλτούρα. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1989, σελ. 74) «Ποιοι συγκεκριµένα όµως είναι οι οικουµενικοί αυτοί χαρακτήρες που υφίστανται ως συστατικοί παράγοντες της κουλτούρας -ως- πράξη; εν θα πρέπει ο αναγνώστης να περιµένει εδώ µια εξαντλητική απαρίθµηση. (...) Το να µιλούµε δηλαδή για ορισµένους οικουµενικούς χαρακτήρες, δεν σηµαίνει ότι αυτοµάτως αποκλείουµε άλλους, όπως εκείνους που ήδη έχουµε µνηµονεύσει. Προς αποφυγήν όµως υπεργενικεύσεων, προτείνουµε ένα ελάχιστο οικουµενικών οριζουσών που θεωρούµε προς το παρόν ότι εξυπηρετούν καλύτερα την ανάλυσή µας, δίχως να αποκλείεται το ενδεχόµενο να αναθεωρηθούν. Θα περιοριστούµε εµείς εδώ λοιπόν σε τέσσερις οικουµενικούς χαρακτήρες: τη γλώσσα, ως γενική ικανότητα επικοινωνίας, τη σηµειοδότηση, ως ιδιαίτερη γλωσσική επικοινωνία, τον συµβολισµό, ως 90

6 γενική έξω - και µετα-γλωσσική επικοινωνία, και την εργασία, ως οντολογική διάσταση της ανθρώπινης παρουσίας στον κόσµο.» (Νίκος εµερτζής: κουλτούρα, Νεοτερικότητα, Πολιτική κουλτούρα. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1989, σελ ) 1. Αφού µελετήσετε τα παραπάνω κείµενα να αναφέρετε άλλα στοιχεία οικουµενικού χαρακτήρα και να αναπτύξετε ένα από αυτά. 2. Να εκθέσετε τους λόγους για τους οποίους η νόηση που αναπτύσσεται από κάθε τύπο κοινωνίας έχει τους ίδιους στόχους. 3. Οι Πολιτισµικές Πρακτικές 3.1. Εννοιολογικές διευκρινήσεις Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο. Σωστό Λάθος α) Οι κοινωνικές οµάδες που αποτελούν µια διαφοροποιηµένη κοινωνία έχουν τις ίδιες πολιτισµικές πρακτικές. β) Κάθε κοινωνική οµάδα έχει ορισµένα ιδιαίτερα πολιτισµικά πρότυπα. γ) Το πολιτισµικό υποσύστηµα στο εσωτερικό του ευρύτερου πολιτισµικού συστήµατος αποκαλούν πολλοί κοινωνιολόγοι υποκουλτούρα. δ) Τα φαινόµενα διαφοροποίησης των πολιτισµικών πρακτικών εµφανίζονται κυρίως στις απλές κοινωνίες. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι αφορούν τα πολιτισµικά πρότυπα και ποιος είναι ο ρόλος τους; 2. Να προσδιορίσετε µε συντοµία τον όρο «υποκουλτούρα». 3. Να αναφέρετε τι περιλαµβάνει η «υποκουλτούρα». 91

7 3.2. Ταξική κουλτούρα Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο. «Οι κοινωνικές τάξεις δηµιουργούν δικά τους πολιτισµικά πρότυπα στο εσωτερικό του ευρύτερου πολιτισµικού πλαισίου. Τα πολιτισµικά πρότυπα διαφοροποιούν και τις πολιτισµικές πρακτικές. Η κάθε κοινωνική τάξη δηµιουργεί τη δική της κουλτούρα, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσµα πολιτισµικών πρακτικών, όπως αυτές που αφορούν την πολιτική, την αισθητική, την ψυχαγωγία ή τη διασκέδαση, τη διατροφή, την κατοικία, τη χρήση της γλώσσας, την κατανάλωση πολιτισµικών προϊόντων (ζωγραφική, µουσική, λογοτεχνία, κινηµατογράφος κτλ.).» Για παράδειγµα: Σωστό Λάθος α) στο επίπεδο της πολιτικής, η αστική τάξη δηµιουργεί µια συµµετοχική στις κινητοποιήσεις πολιτική κουλτούρα. β) στο επίπεδο των πρακτικών διατροφής, ένδυσης και κατοικίας, η εργατική τάξη δηµιουργεί µια κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από την αναγκαιότητα. γ) η αστική τάξη ως προς την κατανάλωση µουσικών έργων χαρακτηρίζεται από τη σωµατική συµµετοχή στους µουσικούς ρυθµούς. δ) η εργατική τάξη ως προς την κατανάλωση µουσικών έργων (λαϊκή στάση) χαρακτηρίζεται από τη σωµατική συµµετοχή στους µουσικούς ρυθµούς. Ερώτηση σύντοµης απάντησης Να προσδιορίσετε µε συντοµία την έννοια της «ταξικής κουλτούρας». 92

8 Ερώτηση ανάπτυξης Να αναφέρετε το φάσµα των πολιτισµικών πρακτικών το οποίο καλύπτει η ταξική κουλτούρα καθώς και ένα παράδειγµα σε κάθε επίπεδο που να δείχνει ότι οι κοινωνικές τάξεις δηµιουργούν δικά τους πολιτισµικά πρότυπα στο εσωτερικό του ευρύτερου πολιτισµικού πλαισίου Άλλα είδη κουλτούρας Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Να προσδιορίσετε µε συντοµία τις εθνοτικές ή µειονοτικές υποκουλτούρες. 2. Να αναφέρετε θέµατα σχετικά µε τα οποία δηµιουργούνται οι νεανικές υποκουλτούρες. Ερώτηση ανάπτυξης Να αναπτύξετε την έννοια: «νεανικές υποκουλτούρες» Εργασία για το σπίτι Πηγή 1 Αναλύοντας το µειονοτικό φαινόµενο ο Λούις Ουίρθ επεσήµανε πως η έννοια της µειονότητας δεν εκφράζει µια ποσοτική αλλά µια ποιοτική σχέση. Απέναντι στη µειονότητα στέκεται µια κυρίαρχη οµάδα, η οποία και επιβάλλει τη δυσµενή µεταχείριση της µειονότητας. «Τη µειονότητα µπορούµε να ορίσουµε ως µια οµάδα προσώπων τα οποία, εξαιτίας των φυσικών ή πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους, τα ξεχωρίζουν τα άλλα µέλη της κοινωνίας στην οποία ζουν και τα µεταχειρίζονται διαφορετικά και άνισα και τα οποία ως εκ τούτου θεωρούν τον εαυτό τους αντικείµενο συλλογικής διάκρισης εις βάρος τους. Η ύπαρξη µιας µειονότητας σε µια κοινωνία συνεπάγεται την ύπαρξη µιας αντίστοιχης κυρίαρχης οµάδας που απολαµβάνει µια ανώτερη κοινωνική θέση και µεγαλύτερα προνόµια. Η µειονοτική 93

9 κατάσταση συνοδεύεται µε αποκλεισµό από την πλήρη συµµετοχή στη ζωή της κοινωνίας. Αν και δεν αποτελείται αναγκαστικά από αλλοδαπούς, τη µειονότητα τη µεταχειρίζονται, αλλά και η ίδια θεωρεί τον εαυτό της. σαν ξεχωριστό πληθυσµό. Για να καταλάβει κανείς τη φύση και τη σηµασία των µειονοτήτων είναι ανάγκη να λάβει υπόψη του την αντικειµενική όπως και την υποκειµενική τους θέση. Μια µειονότητα πρέπει να έχει φυσικά ή πολιτιστικά γνωρίσµατα που την διακρίνουν από την κυρίαρχη οµάδα(...) Οι µειονότητες κατέχουν αντικειµενικά µια δυσµενή θέση στην κοινωνία. Σε αντίθεση µε την κυρίαρχη οµάδα, βρίσκονται αποκλεισµένες από ορισµένες ευκαιρίες -οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές.(...) Εκτός από τα αντικειµενικά αυτά χαρακτηριστικά µε τα ποία ξεχωρίζουν από την κυρίαρχη οµάδα, και σε σηµαντικό βαθµό εξ αιτίας των χαρακτηριστικών αυτών, οι µειονότητες τείνουν να αναπτύξουν ένα πλέγµα στάσεων, µορφών συµπεριφοράς και άλλων υποκειµενικών χαρακτηριστικών που τείνουν να τις ξεχωρίσουν ακόµα περισσότερο από τους άλλους. εν είναι δυνατό να µεροληπτεί κανείς επί πολύ εις βάρος άλλων ατόµων χωρίς να τους προκαλεί ένα συναίσθηµα αποµόνωσης και διωγµού και χωρίς να τα κάνει να αντιλαµβάνονται τον εαυτό του διαφορετικό από ό,τι είναι στην πραγµατικότητα. Λ. Ουίρθ (Πάρσονς 1965:309) (. Γ. Τσαούση: Η Κοινωνία του Ανθρώπου. Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1987, σελ ) Πηγή 2 «Υποπολιτισµός (υποκουλτούρα): ο ιδιαίτερος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ που χαρακτηρίζει µια κατηγορία πληθυσµού ή ένα κοινωνικό σύνολο που, παρά την ιδιαιτερότητά του, αποτελεί µέρος της περιβάλλουσας κοινωνίας και συµµετέχει στον γενικό πολιτισµό της. Γίνεται έτσι λόγος για τοπικούς υποπολιτισµούς, για υποπολιτισµό των νέων, για υποπολιτισµό επιµέρους φυλετικών ή άλλων πληθυσµιακών µερίδων κλπ.» (. Γ. Τσαούση: Χρηστικό Λεξικό Κοινωνιολογίας. Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1984) 94

10 Πηγή 3 «Η ανάδυση νεανικών τύπων υπο-κουλτούρας είναι η απάντηση των νέων γενεών στα υπάρχοντα κοινωνικά προβλήµατα, είναι ο τρόπος ύπαρξης των νέων µέσα στην κοινωνία. Θα πρέπει εδώ να πούµε όµως ότι καταφατικά ή αρνητικά, τα νοήµατα, οι πρακτικές, οι επιλογές, οι προσβλέψεις και οι κατευθύνσεις της νεανικής υπο-κουλτούρας δεν είναι απλώς «φαντασιακές» απαντήσεις στις κοινωνικές αντιφάσεις, όπως µερικοί από τους αντιπροσώπους της σχολής του Birmingham ισχυρίζονται (Hall, 1976:47 εποµ. Brake, 1980: κεφ. 1). Η οργάνωση της καθηµερινής ζωής των νέων µε όρους υπο-κουλτούρας είναι ο εδώ και τώρα απτός, πραγµατικός τρόπος διαχείρισης και πηδαλιούχησης των κεντρικών τους επιθυµιών, αναγκών και ενδιαφερόντων. Ανεξάρτητα από το αν µας αρέσει ή όχι, συµβιβαστική, καταφατική, εναντιωµατική, ανθιστάµενη ή παρακλίνουσα, η υπο-κουλτούρα των νέων συνιστά την απάντησή τους στις κοινωνικές αντιφάσεις που τους περιβάλλουν.» (Νίκος εµερτζής: Κουλτούρα, Νεοτερικότητα, Πολιτική κουλτούρα. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1989, σελ ) 1. Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µελετήσουν και να παρουσιάσουν πολιτισµικές πρακτικές που διαφοροποιούν τις κοινωνικές τάξεις στον τόπο τους. 2. Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µελετήσουν και να παρουσιάσουν πολιτισµικές πρακτικές νεανικής υποκουλτούρας. Να προσδιορίσουν τους τρόπους και τους λόγους για τους οποίους δηµιουργούνται αυτές. Βιβλιογραφία 1. KRAUS, ADORNO, MACDONALD, ARENDT, SHILS, PARSONS, WILLIAMS, MORIN, BAUDRILLARD: Η κουλτούρα των µέσων - Μαζική κοινωνία και πολιτιστική βιοµηχανία. Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΕΚΟ: Κήνσορες και θεράποντες. Εκδ. Γνώση, Αθήνα Raymond Williams: Κουλτούρα και Ιστορία. Εκδ. Γνώση, Αθήνα Νίκος εµερτζής: Κουλτούρα, Νεοτερικότητα, Πολιτική κουλτούρα. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Αντώνης Αστρινάκης: Νεανικές Υποκουλτούρες. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα

11 6. ZYGMUNT BAUMAN: Ο πολιτισµός ως πράξη. Εκδ. Πατάκη, Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΙΑ ΗΣ 4 Η ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΣΕΙΙΡΑ ΙΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ Βαθµός ανταποδοτιικότητας πολιιτιιστιικών υπηρεσιιών καιι διιαφοροποιιηµένες πολιιτιικές τιιµών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία «Η διερεύνηση της πρόσβασης στην Υγεία των Τσιγγάνων γυναικών του καταυλισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9 1η-6η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 10 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 11 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ

Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Μάρκετινγκ Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Εργαστηριακές Σημειώσεις Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Η Επίσηµη Γνώση δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1993. εν είναι το πρώτο βιβλίο του Michael Apple που µεταφράζεται στα ελληνικά. Προηγήθηκαν, κατά σειρά, τα Ιδεολογία και Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376 Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η εικόνα της σύγχρονης εργαζόµενης γυναίκας στην ελληνική τηλεόραση:η περίπτωση των ελληνικών σήριαλ».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 21. 1. Εισαγωγή

ΤΟΠΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 21. 1. Εισαγωγή ΤΟΠΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 1. Εισαγωγή Η Τοπική Ατζέντα 21 (Local Agenda 21) γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1992 όταν οι ηγέτες από περισσότερες από 100 χώρες και οι αντιπρόσωποι από περισσότερες των 10.000 Μη Κυβερνητικών

Διαβάστε περισσότερα