Κώστα Μάριος Πρόγραµµα σχεδιασµού τροχαλίας και υπολογισµού στο Solidworks ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ SOLIDWORKS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώστα Μάριος Πρόγραµµα σχεδιασµού τροχαλίας και υπολογισµού στο Solidworks ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ SOLIDWORKS"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σ.Τ.Ε.Φ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ SOLIDWORKS ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ: ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΟΣ ΑΜ:4877 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΜΑΝΤΕΣ-ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ Γενικά Είδη µετάδοσης της κίνησης Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα Επίπεδοι ιµάντες είδη ιµάντων υνάµεις στην κίνηση µε ιµάντες Αξονική δύναµη ιολίσθηση Σχέση µετάδοσης Τάση εφελκυσµού Τάση κάµψης-συχνότητα των κάµψεων Τάση φυγόκεντρη Τάση ολική Μήκος ιµάντα-απόσταση εξόνων- ιαδροµή τάνυσης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ-ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 3.1 δερµάτινοι ιµάντες σειρά εργασίας VISUAL BASIC 2008 EXPRESS EDITION Γενικά Tρόπος δήλωσης µεταβλητών ήλωση πινάκων οµές ελέγχου Εντολή if.end if οµές βρόγχων Συναρτήσεις (functions) Επικοινωνία µε τον χρήστη (InputBox, MsgBox) Components της Visual Basic) Γενικά Πλαίσια κειµένου(textboxes) Πλήκτρα εντολών (command buttons) Πλαίσια λίστας(list boxes) SOLIDWORKS D DESIGN SOFTWARE Γενικά Βασικές εντολές σχεδίασης- παραδείγµατα Εντολή extruded Εντολή revolved εντολή extruded cut ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ VISUAL BASIC 2008 EXPRESS EDITION Βήµατα σχεδίασης φόρµας διεπαφής(gui) Κώδικας Υπολογισµού µεγέθους µικρής τροχαλίας(calculate button) Υπολογισµός ισχύος

4 6.3 Επιλογή συντελεστών Επιλογή συντελεστών C1, C2, C Επιλογή επιτρεπόµενης τάσης υλικού Συντελεστής C Επιλογή οδού υπολογισµού των βασικών µεγεθών Υπολογισµός κατά την σύζευξη Εισαγωγή πίνακα για επιλογή πλάτους ιµάντα Συνάρτηση εύρεσης δεδοµένων διαµέτρου Εύρεση ισχύος ανα µονάδα πλάτους µε βάση τη διάµετρο, πάχος και στροφές Εµφάνιση ισχύος Υπολογισµός απαιτούµενου πλάτους τροχαλίας ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ ΣΤΟ SOLIDWORKS ήλωση µεταβλητών Γενικές Συναρτήσεις που θα χρησιµοποιηθούν swapp.newdocument swapp.activatedoc Part.Extension.InsertScene part.editrebuild Σχεδιαστικές συναρτήσεις CreateCenterLine CreateLine CreateCircle SelectByID SelectedFeatureProperties 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, "kinitiria" FeatureRevolve , False, 0, 0, 0, 1, 1, Part.SelectionManager.EnableContourSelection =

5 7.3.8 part.addmate Σχεδιάζοντας την κινητήρια τροχαλία Σχεδιάζοντας την βάση των τροχαλιών Σχεδιάζοντας τον άξονα Assembly Κώδικας : calculations button ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 Ευχαριστίες Σε αυτή την πολύ µικρή παράγραφο θα ήθελα νε ευχαριστήσω τον υπεύθυνο καθηγητή µου Κύριο Παπαδάκη Νίκο που µε εµπιστεύθηκε σε αυτήν την πτυχιακή εργασία. Η συνεργασία µας ήταν τέλεια και δουλεύοντας κοντά σε ένα κατά την δική µου κρίση λαµπρό µηχανολόγο όπως είναι ο Κύριος Παπαδάκης Νίκος, οι γνώσεις που απέκτησα ήταν τεράστιες. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου που µε στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Φτάνοντας στο τέλος της φοιτητικής µου ιδιότητας στεναχωριέµαι που αφήνω πίσω όλα αυτά αλλά από την άλλη κοιτάω µπροστά για µια καλή επαγγελµατική αποκατάσταση 6

7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από την εποχή που ανακαλύφθηκε ο τροχός µέχρι και σήµερα η χρήση του είναι τεράστια. Χρησιµοποιείται σχεδόν σε όλες τις µηχανολογικές κατασκευές, από τις πιο περίπλοκες µέχρι τις πιο απλές. Οι τροχαλίες είναι τροχοί που µεταφέρουν ισχύ µε ιµάντες από µία απόσταση σε άλλη µε µία πολύ καλή ακρίβεια. Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να δείξει πώς µπορεί η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του προγραµµατισµού να βοηθήσει στην διεξαγωγή µηχανολογικών µετρήσεων και υπολογισµών σε στοιχεία µηχανών. Με τους ταχύτατους ρυθµούς εξέλιξης των Η/Υ και των αισθητήρων, σήµερα έχουµε τη δυνατότητα να ελέγχουµε τα µηχανικά µέρη των µηχανολογικών µας κατασκευών. Για παράδειγµα σε όλα τα καινούρια µοντέλα αυτοκινήτων είναι εγκατεστηµένοι αισθητήρες που ελέγχουν το χρονισµό της µηχανής τις στροφές, την κατανάλωση, εκποµπή ρύπων και άλλα χρήσιµα στοιχεία που δίνουν πληροφορίες στο χρήστη. Σε αυτή τη πτυχιακή εργασία θα δούµε πώς µε δυο προγράµµατα (visual basic 2008 express edition και solidworks) µπορούµε να υπολογίσουµε σηµαντικά µεγέθη που αφορούν στην σύζευξη τροχαλιών µε ιµαντοκίνηση, όπως είναι: ροπή, µεταφερόµενη ισχύς, στροφές ανά λεπτό και διάµετρος τροχαλιών. Προγραµµατίζοντας κατάλληλα στην visual basic (γλώσσα προγραµµατισµού) µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα αυτό για να κάνουµε τους υπολογισµούς µας που άλλοτε θα γίνονταν στο χέρι. Χρησιµοποιώντας την εφαρµογή A.P.I. που µας προσφέρει το solidworks θα χρησιµοποιήσουµε την visual basic του solidworks για να σχεδιάσουµε τις τροχαλίες µας την βάση που θα τοποθετηθούν καθώς και τους άξονες. Επίσης έχοντας αποκτήσει εξοικείωση µε την visual basic 2008 express edition θα µπορέσουµε να κάνουµε και τους υπολογισµούς µας στην visual basic του solidworks. Μετά το τέλος αυτής της εργασίας θα αποκοµίσουµε γνώσεις σε προγραµµατισµό µε visual basic, γνώσεις σε στοιχεία µηχανών και σχεδίασης στο solidworks καθώς επίσης και σε δηµιουργία συγγραµµάτων. 7

8 2 ΙΜΑΝΤΕΣ-ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ 2.1 Γενικά Η µετάδοση της κίνησης µε ιµάντες, είναι µια µεταφορά ισχύος από έναν άξονα σε άλλο. Κατά κύριο λόγο χρησιµοποιούνται για συζεύξεις µεγάλων αποστάσεων και για ισχύ που δεν είναι τόσο µεγάλη, αυτό βέβαια µε την εξέλιξη της τεχνολογίας των υλικών αλλάζει σταδιακά. Μια σύζευξη µε ιµάντα περιλαµβάνει δύο τροχαλίες, την κινητήριο και την κινούµενη. Η µεταφερόµενη ισχύς εξαρτάται από την τριβή ανάµεσα στην τροχαλία και τον ιµάντα. Υπάρχουν δύο βασικά είδη ιµάντων: οι επίπεδοι και οι τραπεζοειδής. Οι επίπεδοι ιµάντες χρησιµοποιούνται όταν έχουµε µεγάλες αποστάσεις αξόνων και µικρές σχέσεις µετάδοσης. Οι τραπεζοειδής ιµάντες χρησιµοποιούνται σε πιο µικρές αποστάσεις αξόνων και σε µεγαλύτερες σχέσεις µεταδόσεις. Η περιφερειακή ταχύτητα που δουλεύουν οι πιο κοινοί επίπεδοι ιµάντες και οι τραπεζοειδής είναι:4 25[m/sec]. Σε µεγαλύτερες ταχύτητες χρησιµοποιούνται συνήθως πιο ειδικοί ιµάντες από συνθετικά υλικά και νάιλον. 2.2 Είδη μετάδοσης της κίνησης Ανάλογα µε τη διατοµή του ιµάντα: µεταδόσεις µε επίπεδο, τραπεζοειδή και κυλινδρικό ιµάντα. Ανάλογα µε τον τρόπο οδήγησης και σύζευξης του ιµάντα: (Βλέπε Εικόνα 1) διατάξεις ανοιχτές, διασταυρούµενες, ηµιδιασταυρούµενες και γωνιώδης 8

9 διατάξεις µε δυνατότητα σύµπλεξης και αποσύµπλεξης, ιατάξεις µε τη µεταβολή της σχέσης µετάδοσης.(βλέπε εικόνα 2 ) Με τον τρόπο επιβολής της τάσης στον ιµάντα.(βλέπε Εικόνα 3 ) Τον τρόπο και το υλικό που είναι κατασκευασµένος ο ιµάντας: δερµάτινους µε µια, δύο ή τρείς στρώσεις από δέρµα, υφαντούς ιµάντες, ελαστικούς ιµάντες και συνθετικούς µε πολλαπλές στρώσεις υλικών. Ανάλογα µε την ένωση των άκρων: ιµάντες µε συνδετήρα, µε συγκόλληση ραφή και ατέρµονες ιµάντες (βλέπε Εικόνα 4) Εικόνα 1:διατάξεις µετάδοσης κίνησης µε ιµάντες(πηγή βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2»Στεργίου Ι,Στεργίου Κ) 9

10 Εικόνα 2:µεταβολή σχέσης µετάδοσης (πηγή βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2» Στεργίου Ι, Στεργίου Κ) 10

11 Εικόνα 3:επιβολή τάσης (πηγή βιβλίο <<στοιχεία Μηχανών 2>> Στεργίου Ι,Στεργίου Κ Είδη ιµαντοκινήσεων µε βάση τον τρόπο επιβολής της τάσης στον ιµάντα α.τάση που προέρχεται από το ίδιο το βάρος του ιµάντα, β.την τάση που υποβάλλεται κατά την τοποθέτηση του ιµάντα, γ.µε µετακίνηση του κινητήρα πάνω σε ολισθητήρες, δ.µε τροχό τάσης, ε.µε φορείο τάσης, στ.µε τον κινητήρα πάνω σε αιωρούµενη βάση, ζ.µε αυτοτάνηση 11

12 Εικόνα 4:ενώσεις επίπεδων ιµάντων (πηγή βιβλίο<<στοιχεία Μηχανών 2>> Στεργίου Ι,Στεργίου Κ Τρόποι σύνδεσης ιµάντων α. µε ειδικά άγκιστρα β. µε συνδετήρες ζικ-ζακ γ. µε αρµοκαλύπτρα δ. µε ειδικό πλακίδιο σύνδεσης ε. µε συνδετήρα τροχιάς στ. µε συνδετήρα ράβδου ζ. ιµάντας συγκολληµένος Γενικότερα οι ιµάντες που προσφέρουν µεγάλη αντοχή σε εφελκυσµό, µεγάλο συντελεστή τριβής, µεγάλη ελαστικότητα µε µικρή παραµένουσα επιµήκυνση, µεγάλη ευκαµψία, µικρό ειδικό βάρος, µικρή φυγόκεντρη δύναµη και µικρή επιρροή σε συνθήκες περιβάλλοντος(λάδια, χηµικές ουσίες). 12

13 2.3 Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα Συγκρίνοντας αλυσοκινήσεις µε οδοντωτούς τροχούς-ιµαντοκινήσεις Πλεονεκτήµατα Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία στους τραπεζοειδής και στους επίπεδους,όταν µπορεί να αποφευχθεί ο θόρυβος στα σηµεία σύνδεσης. Καλύτερη απόσβεση των κρούσεων Η διάταξη είναι απλή, χωρίς κιβώτιο οδοντώσεων και λίπανση, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση Εφαρµόζονται: για άξονες οµόρροπους, αντίρροπους, διασταυρούµενους και για κίνηση περισσοτέρων αξόνων µε ένα ιµάντα(βλέπε Εικόνα 1) Έχουν χρήση για µεγάλες αποστάσεις χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα όρια στην απόσταση. Είναι φθηνότερο σύστηµα. Εύκολη αποσύµπλεξη Απλή µεταβολή της σχέσης µετάδοσης. Στους επίπεδους ιµάντες µε µετατόπιση του ιµάντα πάνω σε βαθµωτικές ή κωνικές τροχαλίες.(ίδια λογική κιβωτίου ταχυτήτων scooter) (βλέπε Εικόνα 2) Μειονεκτήµατα Οι διατάξεις της κατασκευής είναι µεγαλύτερες καθώς και η αξονική δύναµη Α που µπορεί να φθάσει το 1,5 έως 6 της περιφερειακής δύναµης. Η διολίσθηση κατά τη µεταφορά της δύναµης(1,5έως 2%) που µεταβάλλεται µε την πρόταση,την παραµένουσα επιµήκυνση και τον συντελεστή τριβής και δεν επιτρέπει µια απόλυτα σταθερή σχέση µετάδοσης. Μεταβολή της επιµήκυνσης του ιµάντα από τη θερµοκρασία και την υγρασία Η παραµένουσα επιµήκυνση οδηγεί πολλές φορές σε ολίσθηση και εκτίναξη του ιµάντα(για εξουδετέρωση απαιτούνται περισσότερα έξοδα) Αλλαγή του συντελεστή τριβής µε τη σκόνη,την ακαθαρσία, το λάδι και την υγρασία. 13

14 Ισάξια θεωρούνται : Η περιοχή µετάδοσης(i=1έως 8,σε εξαιρετικές περιπτώσεις µέχρι και 20) Ο ολικός βαθµός απόδοσης είναι περίπου 95 έως 98% 2.4 Επίπεδοι ιμάντες είδη ιμάντων ερµάτινοι (ιµάντες HG, ιµάντες G, ιµάντες S) Υφαντοί Σύνθετοι Δερμάτινοι ιμάντες Μεγάλος Συντελεστής τριβής Μικρή παραµένουσα επιµήκυνση Η µεταφορά µεγάλης ισχύς γίνεται µε πολλές στρώσεις δέρµατος Ιµάντες HG: Γενικής χρήσης Περιεχόµενο λίπους µέχρι 7% Μεγάλη καταπόνηση Μεγάλη συχνότητα κάµψεων Είναι κατάλληλοι για σύζευξη µεγάλων αποστάσεων Ιµάντες G: Εύκαµπτοι Χρησιµοποιούνται για κανονικές µεταδόσεις,διασταυρούµενες και κωνικές Ιµάντες S: Χρησιµοποιούνται για µικρές περιφερειακές ταχύτητες Χρησιµοποιούνται σε περιβάλλον µε σκόνη 14

15 Υφαντοί ιμάντες Από οργανικά υλικά(τρίχες καµήλας ή κατσίκας, βαµβάκι) Χαρακτηριστικά: Ήρεµη λειτουργία Ευκολότερη θραύση Ευαισθησία στα λάδια και στην βενζίνα εν επηρεάζονται από σκόνη και υγρασία Εάν στην επιφάνεια τους τοποθετηθεί στρώση από καουτσούκ τότε γίνονται ανθεκτικοί στα λάδια και στην βενζίνα Ιµάντες από συνθετικά υλικά( πολυαµίδη, νάιλον και περλόν) Χαρακτηριστικά: υψηλή αντοχή σχεδόν καθόλου επιµήκυνση. Χαµηλό συντελεστή τριβής γι αυτό και χρησιµοποιούνται πολύ σπάνια Σύνθετοι ιμάντες ή ιμάντες πολλαπλών στρώσεων Είναι συνδυασµός δέρµατος και συνθετικού υλικού. Αποτελούνται από 2 µέχρι 3 στρώσεις, όπου: Η µία στρώση(l) είναι από δέρµα µε σκοπό να δώσει µεγάλο συντελεστή τριβής Μία στρώση από συνθετικό υλικό όπως(νάιλον, πολυεστέρα(e), πολυαµίδη(p)) για να προσφέρει µικρή επιµήκυνση και µεγάλη αντοχή σε εφελκυσµό. Εάν χρειάζεται µπορεί να προστεθεί µια Τρίτη στρώση από δέρµα(για αµφίπλευρη καταπόνηση σε συστήµατα πολλαπλών τροχαλιών) ή από ελαστικοποιηµένο υφαντό(τ)για µονόπλευρη καταπόνηση. Χαρακτηριστικά: Πολύ ελαστικοί εν επηρεάζονται από λιπαντικά και καιρικές συνθήκες Καλό βαθµό απόδοσης Μεγάλη διάρκεια ζωής 15

16 Τριπλάσια ισχύ από δερµάτινους Κατάλληλοι για µεγάλες σχέσεις µετάδοσης (20) µικρές αποστάσεις αξόνων και µεγάλες ταχύτητες. (βλέπε Εικόνα 5) Εικόνα 5:ιµάντες πολλαπλών στρώσεων(πηγή βιβλίο<<στοιχεία Μηχανών 2>>Στεργίου Ι,Στεργίου Κ) Τ: στρώση επικάλυψης από ελαστικοποιηµένο υφαντό P: στρώση εφελκυσµού από πολυαµίδη L: στρώση επαφής από δέρµα Ε: στρώση εφελκυσµού από πολυεστέρα ενισχυµένο µε νήµατα Δυνάμεις στην κίνηση με ιμάντες Γύρο από µία µη περιστρεφόµενη τροχαλία,τυλίγεται ένας ιµάντας(βλέπε Εικόνα 6) Στο ένα άκρο του ιµάντα ασκείται η δύναµη F 2 στο άλλο άκρο η F 1 και µεταξύ ιµάντα και τροχαλίας ενεργεί η δύναµη της τριβής F R η F 1 για να σηκώσει το βάρος του F 2 πρέπει να νικήσει την δύναµη της τριβής. F 1 =F 2 +F R (σχέση 1) 16

17 Εικόνα 6:δυνάµεις στον ιµάντα µε σταθερή τροχαλία(πηγή βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2»Στεργίου Ι,Στεργίου Κ) H δύναµη του ιµάντα αυξάνει ανάµεσα στα σηµεία Α και Β Αναλύοντας τις δυνάµεις που ασκούνται σε ένα πάρα πολύ µικρό κοµµάτι του ιµάντα(βλέπε Εικόνα 6) στα σηµεία Α και Β και στα δύο άκρα εφαρµοστούν οι δυνάµεις Fκαι df θα µπορέσουµε υπολογίσουµε την συνισταµένη df N. Επειδή η γωνία da είναι πολύ µικρή έτσι και η df N είναι πολύ µικρή η οποία µάλιστα είναι κάθετη και δηµιουργεί µια δύναµη τριβής df R. Χωρίς να υπολογίσουµε την αντίσταση κάµψης του ιµάντα η df µεταφέρεται στην τροχαλία µε τριβή Οπότε ισχύει: df R =df N *µ(σχέση 2) και επειδή df R =df καταλήγουµε στην σχέση:df=df N Το παραλληλόγραµµο των δυνάµεων θεωρείται ρόµβος επειδή η dα είναι πολύ µικρή έτσι γνωρίζοντας ότι οι διαγώνιοι του ρόµβου διχοτοµούνται και είναι κάθετες µεταξύ τους έχουµε: Η συνάρτηση του ηµ αντικαθιστάται για πολύ µικρές γωνίες µε ακτίνια df N =F*dα Αντικαθιστώντας στη (σχέση 2) έχουµε: df*dα*µ Για ολόκληρο το τόξο περιέλιξης α µε ολοκλήρωση: 17

18 F1 :δύναµη στον κλάδο που έλκει F2: ύναµη στον κλάδο που έλκεται e: βάση του φυσικού λογαρίθµου e = α: η γωνία περιέλιξης σε ακτίνια m: λόγος των κλάδων Αυτή η σχέση ονοµάζεται εξίσωση EULER ή EYTEL WEIN. Προϋπόθεση για την ισχύ της είναι ότι ο ιµάντας εφάπτεται στην τροχαλία οµοιόµορφα σε όλο το τόξο περιέλιξης. Αν τώρα θεωρήσουµε ότι η τροχαλία µπορεί να περιστραφεί, θα γίνει η στροφή λόγο της τριβής. Η F R θα είναι οριακά ίση µε την περιφερειακή δύναµη F u που µεταφέρεται από την τροχαλία F u =F 1 -F 2 (σχέση 3) F u =F 2* (e µα -1) (σχέση 4) Το ίδιο συµβαίνει εάν εξετάσουµε 2 τροχαλίες και έναν ατέρµονα ιµάντα γύρο από αυτές (βλέπε Εικόνα 7). 18

19 ` Εικόνα 7: υνάµεις στον κινούµενο ιµάντα(πηγή βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2»Στεργίου Ι,Στεργίου Κ) Έτσι έχουµε µία πλήρη µετάδοση της κίνησης µε ιµάντα. Στήν πίο πάνω σχέση ο λόγος της περιφερειακής δύναµης F u προς την F 1 δηλαδή η έκφραση χαρακτηρίζεται µε το γράµµα κ σαν όφελος της µετάδοσης. Εποµένως µε έναν ιµάντα τόσο περισσότερη δύναµη όσο µεγαλύτερο είναι το όφελος κ και η επιτρεπόµενη τάση στόν κλάδο που έλκει. Επίσης βλέπουµε ότι οι δυνάµεις στον ιµάντα εξαρτώνται από την περιφερειακή δύναµη που µεταφέρεται. 19

20 2.4.3 Αξονική δύναμη Η δύναµη F A που καταπονεί τον άξονα και τα έδρανα της τροχαλίας και υπολογίζεται απο τη σχέση 5. Εικόνα 8:Αξονική δύναµη FA(πηγή βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2»Στεργίου Ι,Στεργίου Κ) σε Ν (σχέση 5) F 1, F 2: δυνάµεις στούς κλάδους σε Ν F u : περιφερειακή δύναµη σε Ν α: γωνία περιέλιξης σε m: λόγος (-). Επειδή ο ακριβής υπολογισµός δίνει τιµές πιο µικρές απο την πραγµατικότητα, έτσι η F A λαµβάνεται εµπειρικά σαν συνάρητση της περιφερειακής δύναµης F u σε: ερµάτινους ιµάντες: F A 5,0 F u για τάση που επιβάλλεται κατά την τοποθέτηση 20

21 F A 3,5 F u για τάση που επιβάλλεται µέσω ολισθητήρων F A 2,5 F u για τάση που επιβάλλεται µέσω τροχού τάσης Σύνθετους ιµάντες: F A 2,5 F u για ελαφρά κρουστική φόρτιση F A 3,0 F u για ισχυρή κρουστική φόρτιση Τραπεζοειδής γενικά: F A 2,0 F u Οδοντωτούς ιµάντες: F A 1,5 F u Διολίσθηση Σχέση μετάδοσης Η δύναµη φόρτισης του ιµάντα κατά τη λειτουργία µειώνεται όταν περνάει από την κινητήρια τροχαλία και αυξάνεται όταν περνάει από την κινούµενη µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται διολίσθηση λόγω επιµήκυνσης Σε περίπτωση υπερφόρτισης (F u > F R ) ο ιµάντας πάνω στη µικρή τροχαλία οπότε έχουµε διολίσθηση λόγω ολίσθησης. Η ολίσθηση αρχίζει τόσο γρηγορότερα όσο µικρότερη είναι η γωνία περιέληξης. Αν δεν ληφθεί υπόψη η διολίσθηση, οι τροχαλίες θα έχουν ίδιες περιφερειακές ταχύτητες u 1 =u 2 d: ιάµετρος τροχαλίας n: Στροφές τροχαλίας u: Περιφερειακή ταχύτητα σε m/sec (σχέση 6) Το i είναι η σχέση µετάδοσης i 6 για ανοικτές διατάξεις µε επίπεδους ιµάνµτες i 15 για διατάξεις µε τροχό τάσης 21

22 i 20 για ειδικές περιπτώσεις Η πραγµατική σχέση µετάδοσης Η διολίσθηση λαµβάνεται υπόψη όταν απαιτείται µεγάλη ακρίβεια στη σχέση µετάδοσης Τάση εφελκυσμού Έστω ότι b s είναι η διατοµή του ιµάντα σε mm 2 και F 1,F 2 οι δυνάµεις των κλάδων σε Ν, οι τάσεις θα είναι: Με αφαίρεση και διαίρεση κατά µέλη έχουµε: Σύµφωνα µε τα πιο πάνω η τάση εφελκυσµού στον κλάδο που έλκει είναι: m:είναι ο λόγος των κλάδων, e =2,718 βάση του φυσικού λογαρίθµου 22

23 µ: ο συντελεστής τριβής µε βάση πίνακα (βλέπε πίνακα 1) α: γωνία περιέλιξης σε ακτίνια F u : περιφερειακή δύναµη σε Ν F u =(1000 P)/υ P: προς µεταφορά ισχύς σε KW Υ: περιφερειακή ταχύτητα σε m/sec b: πλάτος ιµάντα σε mm s: πάχος ιµάντα σε mm 23

24 24

25 Eπιτρεπόµενη τάση Μέτρο ελαστικότητας Πυκνότητα Εφελκυσµού Σχέση Ε Eb Q σεπ s/d1 max Συχνότητα Ταχύτητα Συντελεστής κάµψεων ιµάντα Τριβής d1/s Θερµοκρασία λειτουργίας min FB max u max µ Tmax Υλικό-Είδος ιµάντα Ν/mm^2 N/mm^2 Kg/dm³ N/mm² 1/sec m/sec C Δέρμα Πλέγμα Υφαντό Κανονικός S ,0 3,6 4,1 0, , ,0 Εύκαµπτος G ,95 4,3 5 0, ,0 40 0,3+0,02 u HGL 4,3 6,5 45 Πολύ εύκαµπτος ,9 0, ,0 50 HGC 4,3 7,5 70 Μίας στρώσης ελαστικό -ίνες από πολυαµίδη πολυεστέρα Περισσοτέρων στρώσεων: 3,3..5,4 0, ,5 ( ) Ελαστικό- ίνες από πολυαµίδη πολυεστέρα ή βαµβάκι ,1 1, Βαµβάκι ,3 2,3 5 0, ,3 Τεχνιτό µετάξι 40,0 50,0 (αδιαβροχοποιηµένο) 40 1,0 3,3 5,0 0, ,35 νάϊλον, περλόν ,1 9,0 0, ,0 60,0 0,3 70,0 25

26 Πολλαπλών στρώσεων (σύνθετοι ιμάντες) Ενισχυτικά νήµατα από πολυαµίδη ή ,008 0, ,7 πολυεστέρα ενσωµατωµένα σε ελαστικό (πχ Extremultus 81) ,01 0, ,6 1,1 1,4 100,0 Mία ή περισσότερες ( ) (1) ταινίες από πολυαµίδη σε ,008 0, ,7 60(80) στρώσεις υπό πρόταση(2) (πχ Extremultus 85/81) ,01 0, ,6 πίνακας 1:Eενδεικτικές τιµές µηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών για επίπεδους ιµάντες(πηγή βιβλίo «Στοιχεία Μηχανών 2» Στεργίου Ι,Στεργίου Κ) 26

27 πίνακας 2: Νοµογράφηµα για τις τιµές m=eµα(πηγή βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2»Στεργίου Ι,Στεργίου Κ) Τάση κάμψης-συχνότητα των κάμψεων Εκτός από την τάση εφελκυσµού κατά την περιστροφή του ιµάντα καταπονείται και σε κάµψη. Η τάση κάµψης υπολογίζεται από τη σχέση: σ b =E b *(s/d 1 ) σε [N/mm 2 ] (σχέση 12) Ε b : µέτρο ελαστικότητας σε κάµψη του υλικού του ιµάντα σε Ν/mm 2 s/d 1 :λόγος πάχους ιµάντα προς διάµετρο µικρής τροχαλίας. (βλέπε 27

28 Eπιτρεπόµενη τάση Μέτρο ελαστικότητας Πυκνότητα Εφελκυσµού Σχέση Ε Eb Q σεπ s/d1 max d1/s min Συχνότη κάµψεω FB max Υλικό-Είδος ιµάντα Ν/mm^2 N/mm^2 Kg/dm³ N/mm² 1/sec Δέρμα Πλέγμα Υφαντό Κανονικός S ,0 3,6 4,1 0, ,0 Εύκαµπτος G ,95 4,3 5 0, ,0 Πολύ εύκαµπτος HGL 4,3 6, ,9 HGC 4,3 7,5 0, ,0 Μίας στρώσης ελαστικό -ίνες από πολυαµίδη πολυεστέρα Περισσοτέρων στρώσεων: 3,3..5,4 0, Ελαστικό- ίνες από πολυαµίδη πολυεστέρα ή βαµβάκι ,1 1, Βαµβάκι ,3 2,3 5 0,05 20 Τεχνιτό µετάξι 40,0 (αδιαβροχοποιηµένο) 40 1,0 3,3 5,0 0,04 25 Πολλαπλών στρώσεων (σύνθετοι ιμάντες) πίνακας 1) νάϊλον, περλόν ,1 9,0 0, ,0 Ενισχυτικά νήµατα από πολυαµίδη ή ,008 0, πολυεστέρα ενσωµατωµένα σε ελαστικό (πχ Extremultus 81) ,01 0, ,1 1,4 Mία ή περισσότερες 100,0 (1) ταινίες από πολυαµίδη σε ,008 0, στρώσεις υπό πρόταση(2) (πχ Extremultus 85/81) ,01 0,

29 Για τον έλεγχο της αντοχής του ιµάντα σε κάµψη προσδιορίζεται η συχνότητα κάµψεων f B, που είναι ο αριθµός των διαδροµών ανά δευτερόλεπτο, του ιµάντα πάνω από τις τροχαλίες z:αριθµός των τροχαλιών του συστήµατος υ:περιφερειακή ταχύτητα του ιµάντα σε m/sec L:µήκος τεντωµένου ιµάντα σε [m] f Bmax : µέγιστη επιτρεπόµενη συχνότητα κάµψεων (βλέπε Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.) Τάση φυγόκεντρη Με την περιστροφή του ιµάντα εµφανίζονται και φυγόκεντρες δυνάµεις που µειώνουν την πρόσφυξη ιµάντα-τροχαλίας καθώς και την µεταφερόµενη ισχύ ρ:η πυκνότητα του υλικού του ιµάντα σε [kg/dm 3 ] υ:περιφερειακή ταχύτητα σε m/sec b:πλάτος ιµάντα σε mm s:πάχος ιµάντα σε mm F f :φυγόκεντρη δύναµη σε[ Ν] Τάση ολική Η ολική τάση προκύπτει απο το άθροισµα των υπόλοιπων. Η τάση αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει την σ επ (βλέπε 1) Μήκος ιμάντα-απόσταση εξόνων-διαδρομή τάνυσης Για ανοιχτή διάταξη(βλέπε Εικόνα 9) η εσσωτερική περίµετρος L του ιµάντα είναι: 29

30 : Εικόνα 9:Υπολογισµός µήκος ιµάντα α. Για ανοιχτή διάταξη β. Για διασταυρούµενη(πηγή βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2»Στεργίου Ι,Στεργίου Κ) 30

31 Διάμετρος d Πλάτος στεφάνης Β Κώστα τυποποιημένη Μάριος Μέγιστο πλάτος ιμάντα ,3 0,3 0,3 0,3 50 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 63 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 71 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 80 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 90 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, ,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, ,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, ,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, ,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0, ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0, ,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, ,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, ,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 31

32 ,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, ,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, ,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2, ,5 1, ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2, ,5 1, ,5 2, ,2 1,5 1, ,5 2, , ,2 1,5 1, ,5 2, , , ,5 2, ,5 3, , ,5 2, ,5 3, ,5 2, ,5 3, ,5 2, ,5 3,

33 πίνακας 3:Κύριες διαστάσεις σε mm των τροχαλιών κατά DIN 111 και συνιστώµενα εσωτερικά µήκη επίπεδων ιµάντων.(πηγή βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2»Στεργίου Ι,Στεργίου Κ) 33

34 Η γωνία περιέληξης α 1 στη µικρή τροχαλία είναι: Άν για κάποιο λόγο δεν είναι δυνατή µια συγκεκριµένη απόσταση αξόνων τότε συνιστάται: Α 0,8...1,2(d 1 +d 2 )(σχέση 22) η µέγιστη απόσταση των αξόνων είναι: Amax 5 (d 1 +d 2 ) Η διαδροµή τάνυσης δηλ. η δυνατότητα αύξησης της απόστασης των αξόνων µε σκοπό την εξουδετέρωση των επιµηκύνσεων του ιµάντα και για πιο ικανοποιητικής τάσης έχουµε: S sp 0,05 L για δερµάτινους ιµάντες S sp 0,02...0,03 L για σύνθετους Για διασταυρούµενη διάταξη η εσσωτερική περίµετρος L είναι: Η γωνία περιέληξης είναι: α 1 =180 +2β=α 2 Η απόσταση αξόνων συνιστάται να είναι Α 20 b 34

35 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ-ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1 Δερμάτινοι ιμάντες Πρακτικά o υπολογισµός λαµβάνει υπόψη ορισµένες επιρροές όπως είναι το είδος της εργοµηχανής,συνθήκες περιβάλλοντος,διάταξη του συστήµατος των τροχαλιών και στοιχεία που δεν εξετάζονται στον καθαρά θεωρητικό υπολογισµό 3.2 Σειρά εργασίας Απο την πιο κάτω σχέση µπορεί να εκτιµιθεί η διάµετρος d 1 της µικρής τροχαλίας (βλέπε Eπιτρεπόµενη τάση Μέτρο ελαστικότητας Πυκνότητα Εφελκυσµού Σχέση Ε Eb Q σεπ s/d1 max d1/s min Συχνότη κάµψεω FB max Υλικό-Είδος ιµάντα Ν/mm^2 N/mm^2 Kg/dm³ N/mm² 1/sec Δέρμα Πλέγμα Κανονικός S ,0 3,6 4,1 0, ,0 Εύκαµπτος G ,95 4,3 5 0, ,0 Πολύ εύκαµπτος HGL 4,3 6, ,9 HGC 4,3 7,5 0, ,0 Μίας στρώσης ελαστικό -ίνες από πολυαµίδη πολυεστέρα ,3..5,4 0, Περισσοτέρων στρώσεων: Ελαστικό- ίνες από πολυαµίδη ,1 1,

36 πολυεστέρα ή βαµβάκι Υφαντό Βαµβάκι ,3 2,3 5 0,05 20 Τεχνιτό µετάξι (αδιαβροχοποιηµένο) 40 1,0 3,3 5,0 0, ,0 νάϊλον, περλόν ,1 9,0 0, ,0 Πολλαπλών στρώσεων (σύνθετοι ιμάντες) πίνακας 1 ) Ενισχυτικά νήµατα από πολυαµίδη ή ,008 0, πολυεστέρα ενσωµατωµένα σε ελαστικό (πχ Extremultus 81) ,01 0, ,1 1,4 Mία ή περισσότερες (1) ταινίες από πολυαµίδη σε ,008 0, στρώσεις υπό πρόταση(2) (πχ Extremultus 85/81) ,01 0, ,0 y 1 = y 2 = 1,5...2,0 σ επ επιτρεπόµενη τάση ιµάντα σε [Ν/cm 2 ] (βλέπε Eπιτρεπόµενη τάση Μέτρο ελαστικότητας Πυκνότητα Εφελκυσµού Σχέση Ε Eb Q σεπ s/d1 max d1/s min Συχνότη κάµψεω FB max Υλικό-Είδος ιµάντα Ν/mm^2 N/mm^2 Kg/dm³ N/mm² 1/sec Δέρμα Πλέγμα Κανονικός S ,0 3,6 4,1 0, ,0 Εύκαµπτος G ,95 4,3 5 0, ,0 Πολύ εύκαµπτος HGL 4,3 6, ,9 HGC 4,3 7,5 0, ,0 Μίας στρώσης ελαστικό -ίνες από πολυαµίδη 3,3..5,4 0, πολυεστέρα ,1 1,

37 Υφαντό Περισσοτέρων στρώσεων: Ελαστικό- ίνες από πολυαµίδη πολυεστέρα ή βαµβάκι Βαµβάκι ,3 2,3 5 0,05 20 Τεχνιτό µετάξι 40,0 (αδιαβροχοποιηµένο) 40 1,0 3,3 5,0 0,04 25 νάϊλον, περλόν ,1 9,0 0, ,0 Πολλαπλών στρώσεων (σύνθετοι ιμάντες) πίνακας 1) Ενισχυτικά νήµατα από πολυαµίδη ή ,008 0, πολυεστέρα ενσωµατωµένα σε ελαστικό (πχ Extremultus 81) ,01 0, ,1 1,4 Mία ή περισσότερες (1) ταινίες από πολυαµίδη σε ,008 0, στρώσεις υπό πρόταση(2) (πχ Extremultus 85/81) ,01 0, ,0 n 1 στροφές της µικρής τροχαλίας σε RPM P προς µεταφορά ισχύς σε KW C,C 1,C 2,C 3 συντελεστής διόρθωσης (βλέπε πίνακας 4,πίνακας 5,πίνακας 6) Η διάµετρος d 2 της δεύτερης τροχαλίας υπολογίζεται απο την πιο κάτω σχέση: d 2 =i d 1 Πλάτος του ιµάντα b υπολογίζεται απο την πιο κάτω σχέση µε την προϋπόθεση ότι η προς µεταφορά ισχύ είναι γνωστή. P προς µεταφορά ισχύς σε KW 37

38 P 0 ονοµαστική ισχύς που µεταφέρεται απο 1 cm πλάτος ιµάντα σε KW/cm. Εξαρτάται απο τη διάµετρο και τον αριθµό στροφών της µικρής τροχαλίας καθώς και από το πάχος του ιµάντα(βλέπε 4) για το πάχος s του ιµάντα συνιστάται: s[mm] 0,01d 1 [mm]+3[mm] C συντελεστής φόρτισης που λαµβάνει υπόψην τις συνθήκες λειτουργίας (βλέπε πίνακας 4) C 1 συντελεστής περιβάλλοντος που λαµβάνει υπόψην τις συνθήκες περιβάλλοντος (βλέπε πίνακας 5) C 2 συντελεστής περιέληξης που λαµβάνει υπόψην το µέγεθος της γωνίας περιέλιξης της µικρής τροχαλίας, όταν α 1 <180 (βλέπε πίνακας 6) C 3 συντελεστής διάταξης που λαµβάνει υπόψην δυσµενείς συνθήκες τροχαλιών (βλέπε πίνακας 7) 38

39 Κινητήριες Εργομηχανές μηχανές Ομάδα Α Ομάδα Β Συντελεστής φόρτισης C για ημερήσια λειτουργία σε h ανω των εως ανω των Ελαφρές κινήσεις Κεντρόφυγες αντλίες και συμπιεστές, μεταφορικές εως ταινίες για ελαφρά υλικά,ανεμιστήρες και αντλίες μέχρι 7,5 KW 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 Mέσου μεγέθους κινήσεις Ψαλίδια κοπής ελασμάτων,πρέσες,μεταφορείς με αλυσίδες και ιμάντες για βαριά υλικά,δονητικά κόσκινα γεννήτριες και διεγέρτριες μηχανές, ζυμωτήρια,εργαλειομηχανές,πλυντήρια, μηχανές εκτύπωσης, ανεμιστήρες και αντλίες άνω των 7,5KW ισχυρές κινήσεις φορτίων,ανελκυστήρες, υφαντουργικές μηχανές,εμβολοφόρες αντλίες φορτίων,ανελκυστήρες, υφαντουργικές μηχανές,εμβολοφόρες αντλίες 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 Πολύ ισχυρές κινήσεις Συστήματα άλεσης υψηλής φόρτισης,θραυστήρες 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 39

40 πέτρας γερανοί,εσκαφείς Ομάδα Α: κινητήρες εναλλασσόμενου και τριφασικού ρεύματος με κανονική ροπή εκκίνησης(έως 2 της ονομαστικής Ομάδα Β: κινητήρες εναλλασσόμενου και τριφασικού ρεύματος με υψηλή ροπή εκκίνησης(πάνω 2 της ονομαστικής) πίνακας 4: Συντελεστής φόρτισης C για ιµαντοκινήσεις(πηγή βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2»Στεργίου Ι,Στεργίου Κ) 40

41 Συνθήκες Περιβάλλοντος Συντελεστής C 1 Ξηρός αέρας κανονικές κλιματικές διακυμάνσεις 1,0 Ισχυρές γρήγορες διακυμάνσεις υγρασίας και θερμοκρασίας 0,9 Ελαιώδης ατμόσφαιρα σταγόνες με λάδι,αέρας με σκόνη 0,8 Υγρό περιβάλλον: αργές,ισχυρές διακυμάνσεις υγρασίας και θερμοκρασίας 0,7 πίνακας 5: Συντελεστής C1 που λαµβάνει υπόψη τις συνθήκες περιβάλλοντος(πηγή βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2»Στεργίου Ι,Στεργίου Κ) Γωνία περιέληξης α Συντελεστής C2 0,70 0,75 0,78 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98 1,00 πίνακας 6: Συντελεστής C2 που λαµβάνει υπόψη τη γωνία περιέλιξης της µικρής τροχαλίας(πηγή βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2»Στεργίου Ι,Στεργίου Κ) Διάταξη Συντελεστή ς C₃ κινητήρι κινητήρι υπό οριζόντι κατακόρυφ α α ημιδιασταυρούμεν γωνί α η τροχαλία τροχαλία η α 45 άνω κάτω 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 0,8 πίνακας 7: Συντελεστής C3 που λαµβάνει υπόψη δυσµενείς διατάξεις τροχαλιών(πηγή βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2»Στεργίου Ι,Στεργίου Κ 41

42 ώστα Μάριος Διάμετ Στροφές n της μικρής τροχαλίας ρος Πάχος της ιμάντ μικρής α τροχα s[mm] λίας d [mm] Μεταφερόμενη ισχύς Po σε KW ανά cm πλάτους ιμάντα

43 ώστα Μάριος πίνακας 8: Μεταφερόµενη ισχύς Po σε KW ανά cm πλάτους ιµάντα 43

44 4 VISUAL BASIC 2008 EXPRESS EDITION 4.1 Γενικά Η visual basic είναι µια δηµοφιλής γλώσσα προγραµµατισµού έχοντας χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραµµατισµού basic. Είναι εύκολη η εκµάθησή της καθώς και πληθώρα εντολών και συναρτήσεων έτσι ώστε να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων και επεξεργασία αρχείων (βάση δεδοµένων) Οι εφαρµογές στο γραφικό περιβάλλον µπορεί να είναι από µία ή περισσότερες οθόνες µε αντικείµενα, όπως πλήκτρα εντολών, λίστες πλαίσια κειµένου τα οποία ενεργοποιούνται από κάποιο συµβάν όπως το πάτηµα ενός κουµπιού του πληκτρολογίου ή από το ποντίκι. Το περιβάλλον στην visual basic που γίνεται η σχεδίαση αποτελείται από ένα παράθυρο έργου (project) και ένα παράθυρο ιδιοτήτων (properties). Το πρώτο εµφανίζει όλα τα αρχεία που έχουν σχέση µε το ενεργό έργο και το δεύτερο αναφέρεται στο τρέχον επιλεγµένο αντικείµενο και µας δίνει τη δυνατότητα να δούµε ή να αλλάξουµε τις ιδιότητες του επιλεγµένου αντικειµένου. Με την επιλογή άλλου αντικειµένου, αλλάζουν και οι ιδιότητες που εµφανίζονται στο παράθυρο αυτό. Στα χειριστήρια της visual basic µπορούµε να δώσουµε δικές µας ονοµασίες µε σκοπό να αντιλαµβανόµαστε το σκοπό τους, να είναι εύχρηστο το περιβάλλον εργασίας αλλά και ευανάγνωστος ο κώδικας. Τα πρώτα τρία γράµµατα είναι µικρά και χαρακτηρίζουν το είδος του αντικειµένου. Πιο κάτω φαίνονται µερικά παραδείγµατα. 44

45 Εικόνα 10: Η φόρµα εργασίας Εικόνα 11:Oι ιδιότητες Αντικείµενο πρόθεµα παράδειγµα Φόρµα(form) frm frmfirst Πλήκτρο εντολής cmd, btn cmdexit, btn closewindow Ετικέτα(label) lbl lblnames 45

46 Οριζόντια µπάρα κύλισης hsb hsbrate Κατακόρυφη µπάρα vsb vsbtime κύλισης Μενού(menu) mnu mnu Menu Πλήκτρο επιλογής(option opt optcountry button) Πλαίσιο λίστας(listbox) lst lstfirst Τα ονόµατα των µεταβλητών της Visual Basic µπορούν να έχουν µήκος έως 255 χαρακτήρες, πρέπει να αρχίζουν από γράµµα, να µην περιέχουν τον χαρακτήρα της τελείας και να µην χρησιµοποιούν κάποιες από τις δεσµευµένες λέξεις (reserved words) της Visual Basic, όπως είναι για παράδειγµα οι λέξεις Sub και Function. Ακόµη, η Visual Basic δεν ξεχωρίζει τους πεζούς από τους κεφαλαίους χαρακτήρες στα ονόµατα των µεταβλητών. Τύπος δεδοµένων επίθεµα µέγεθος πεδίο τιµών Byte κανένα 1byte Boolean κανένα 1byte αληθής ή ψευδής Integer % 2bytes long integer & 4bytes - 2,14 δις έως 2,14 δις single! 4bytes πολύ µεγάλο double # 8bytes πολύ µεγάλο 8bytes πολύ µεγάλο date κανένα 8bytes από 1/1/100-31/12/9999 object κανένα 4bytes string $ ανάλογα µε τη χρήση έως χαρακτήρες variant κανένα ανάλογα µε τη χρήση 4.2 Tρόπος δήλωσης μεταβλητών Στη δήλωση µεταβλητών στην visual basic υπάρχουν τέσσερα επίπεδα εµβέλειας: επίπεδο διαδικασίας, στατικές µεταβλητές εντός διαδικασιών, επίπεδο φόρµας, 46

47 επίπεδο ενότητας κώδικα. Με την έµµεση δήλωση ή µε την πρόταση Dim δηλώνουµε µια µεταβλητή σε επίπεδο διαδικασίας, άρα η µεταβλητή δεν αναγνωρίζεται εκτός της διαδικασίας και δεν διατηρεί τις τιµές της ανάµεσα στις κλήσεις της διαδικασίας. Dim NumberOfTimes As Integer Dim Misthos As Double Dim Eponymo As String Dim Onoma As String*20 Επίσης µπορούµε να ορίσουµε και πίνακες(arrays) Dim A(10) As Integer 'πίνακας ακεραίων µίας διάστασης 10 θέσεων Dim A(20, 20) As Integer 'πίνακας ακεραίων δύο διαστάσεων 20 Χ 20 θέσεων Dim A(0 To 10, -1 To 9) As Integer 'πίνακας ακεραίων δύο διαστάσεων και µε δείκτες 0 έως 10 και -1 έως 9, δηλ. 11 Χ 11 θέσεων Το ευρύτερο επίπεδο εµβέλειας είναι το καθολικό, όπου όλες οι διαδικασίες και οι συναρτήσεις έχουν πρόσβαση στις καθολικές µεταβλητές. Για να δηλώσουµε µια µεταβλητή σαν καθολική, χρησιµοποιούµε την πρόταση Global στην περιοχή δηλώσεων : Global DirectorName As String Global EuroRate As Double Global Temperature As Single Στην visual basic µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα δικό µας τύπο δεδοµένων στην περιοχή δηλώσεων µιας ενότητας κώδικα ως εξής: Type EmpData ID As Long Name As String*30 Salary As Currency End Type Με τη χρήση του τελεστή τελείας (.), µπορούµε να δώσουµε τιµές στις µεταβλητές αυτές, ως εξής : Dim Employee As EmpData Employee.ID = 1234 Employee.Name = "Jonh Papadopoulos" Employee.Salary =

48 4.2.1 Δήλωση πινάκων Ο κάθε πίνακας που δηµιουργείται έχει στήλες και γραµµές. Χαρακτηριστικά: Μέγεθος πίνακα Είδος µεταβλητών που παίρνει 2D ή 3D Συνήθως οι πίνακες διαβάζονται και εκτυπώνονται µε την χρήση της for Dim sanames(3) As String 'δηλώνουµε όνοµα, µέγεθος και τύπο τιµών του πίνακα sanames(0) = "Σουµπάσης" Στην πρώτη θέση έχουµε το όνοµα «Σουµπάσης» sanames(0) = "Σουµπάσης" sanames(0) = "Σουµπάσης" For i = 0 To 2 'εκτυπώνουµε τα στοιχεία του πίνακα µε τον βρόγχο επανάληψης «For» Print sanames(i) Το i είναι το counter που µετράει τις θέσεις του πίνακα Next 4.3 Δομές ελέγχου Εντολή if.end if Είναι µια πολύ γνωστή εντολή όπου το πρόγραµµα ελέγχει µία συνθήκη και ανάλογα συνεχίζει την εκτέλεση του κώδικα. Παράδειγµα: if bathmos < 10 Then Print Message1 Else Print Message2 EndIf Στο πιο πάνω παράδειγµα λέει ότι εάν ο βαθµός είναι µικρότερος του 10 να τυπώσει το message 1, που λέει κάτι, εάν ο βαθµός είναι µεγαλύτερος του 10 να τυπώσει το message Δομές βρόγχων Η Visual Basic διαθέτει τις εξής τρεις δοµές βρόχων : While... Wend, Do... Loop και For... Next. Η σύνταξη της while: While <συνθήκη> 48

49 ... εντολές... Wend Όταν η συνθήκη που περιγράφεται στη <συνθήκη> είναι αληθής, δηλαδή ισχύει τότε θα εκτελούνται οι εντολές που αναφέρονται µέσα στην while, µέχρι να σταµατήσει να ισχύει η συνθήκη. Σύνταξη της Do...loop Do If InputFile("ID") = "999" Then Exit Do Else Print InputFile("Name") EndIF InputFile.MoveNext 'µετάβαση στην επόµενη εγγραφή Loop Until InputFile.EOF 'επανάληψη µέχρι να βρεθούµε στο τέλος του αρχείου Στο πιο πάνω παράδειγµα ο βρόγχος θα εκτελεστεί τουλάχιστον µία φορά και αυτό γιατί ο έλεγχος γίνεται στο τέλος. Σύνταξη της for...next Με τη δοµή For... Next µπορούµε να επαναλάβουµε µια οµάδα εντολών. συγκεκριµένες φορές, όπως ακριβώς γίνεται και σε άλλες γνωστές γλώσσες προγραµµατισµού. Παράδειγµα: For i = 1 To 10 'Το Step=1 εξ ορισµού Print InputFile("Name") 'εκτύπωση ενός πεδίου InputFile.MoveNext 'µετάβαση στην επόµενη εγγραφή Next For i = 1 To 100 Step 5 Print i & "%" Next 4.4 Συναρτήσεις (functions) Μία συνάρτηση αποτελείται από µία σειρά εντολών όπου µπορούµε να καλέσουµε µε (το όνοµά της) την συνάρτηση και να εκτελέσει τις εντολές που έχει µέσα της επιστρέφοντας ένα αποτέλεσµα. Παράδειγµα: 49

50 Function Multiply (ifirstnumber As Integer, isecondnumber As Integer) As Integer 'κεφαλίδα ορισµού της συνάρτησης Multiply=iFirstNumber\* isecondnumber 'υπολογίζει και επιστρέφει το γινόµενο δύο ακεραίων αριθµών End Function Τρόπος κλήσης της συνάρτησης : iproduct = Multiply(iUno, idue) συνάρτηση περιγραφή παράδειγµα τιµή Len() µήκος µίας συµβολοσειράς (string) ilen=len("florina") 7 Mid() Ένα κοµµάτι µιας συµβολοσειράς (string) Mid("Florina", 1, 3) "Flo" Chr() Ο χαρακτήρας ascii ενός κωδικού schar = Chr(65) "A" Asc() Ο κωδικός ascii ενός χαρακτήρα icode = Asc("A") 65 UCase() Μετατροπή σε κεφαλαία γράµµατα sup = UCase("Florina") Florina LCase() Μετατροπή σε µικρά γράµµατα slow = LCase("Florina") "florina" 4.5 Επικοινωνία με τον χρήστη (InputBox, MsgBox) Η συνάρτηση InputBox() εµφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου και περιµένει από τον χρήστη να γράψει κάποιο κείµενο ή να πατήσει ένα πλήκτρο και επιστρέφει τα περιεχόµενα του πλαισίου κειµένου. Η τιµή που επιστρέφει η συνάρτηση είναι τύπου Variant ή String, ανάλογα µε τη σύνταξη που θα χρησιµοποιήσουµε : ReturnedValue = InputBox(δείκτης, τίτλος, προκαθορισµένη τιµή, xpos, ypos, βοηθητικό αρχείο, συµφραζόµενα) 'επιστρέφει τύπο Variant ReturnedValue$ = InputBox(δείκτης, τίτλος, προκαθορισµένη τιµή, xpos, ypos, βοηθητικό αρχείο, συµφραζόµενα) 'επιστρέφει τύπο String Παράδειγµα κώδικα µε χρήση των συναρτήσεων MsgBox() και InputBox() και της διαδικασίας MsgBox Dim sname As String sname = InputBox$(" ώστε Όνοµα : ", "Η Συνάρτηση InputBox()") If sname = "" Then MsgBox " εν δώσατε κάποια τιµή!", vbcritical, End If... Dim smsg As String Dim iretval As Integer iretval = MsgBox("Καταχωρήσατε " & sname, 35, "Τιµή του sname") 50

51 If iretval = 6 Then smsg = "Πατήθηκε το Yes" ElseIf iretval = 7 Then smsg = "Πατήθηκε το No" ElseIf iretval = 2 Then smsg = "Πατήθηκε το Cancel" End If MsgBox smsg, 64, "Η ιαδικασία MsgBox" 4.6 Components της Visual Basic) Γενικά Τα διάφορα components που προσφέρει η Visual Basic είναι πραγµατικά εργαλεία που βοηθούν µε τις ξεχωριστές ιδιότητες που έχει το κάθε ένα, στην ανάπτυξη του προγράµµατος. Το κάθε ένα από αυτά έχει τις εφαρµογές του, τις ιδιότητές του και τον τόπο φυσικά που γίνονται χρήσιµες στον χρήστη. (πχ textboxes για την εισαγωγή καινούριων δεδοµένων στο πρόγραµµα inputs «εξαρτάται από το χρήστη» και την ανάγνωση outputs των καινούργιων αποτελεσµάτων που επιστρέφει το πρόγραµµα). Το ίδιο συµβαίνει και µε τα listboxes, όπου µέσο αυτών ο χρήστης επιλέγει τα δεδοµένα από µία λίστα αυτά που θέλει να εισάγει. Επίσης µε εµπειρία στον προγραµµατισµό και τριβή µε την visual basic µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει τα tips των components για να διευκολύνει την εργασία του (πχ µε το click γίνεται επέµβαση ώστε όταν ο χρήστης κάνει click κάπου συγκεκριµένα να εκτελείται κάτι άλλο που ασφαλώς έχει ήδη προγραµµατιστεί ). Επίσης µε διπλό click µπορεί να γίνεται αλλαγή στο χρώµα του textbox ή listbox ή και να κλειδώνουν στοιχεία Πλαίσια κειμένου(textboxes) Στα πλαίσια κειµένου έχουµε την δυνατότητα να εµφανίζουµε αποτελέσµατα, αλλά και ο ίδιος ο χρήστης να µπορεί να εισάγει δεδοµένα. Ότι υπάρχει σε ένα πλαίσιο κειµένου µπορεί να διαβαστεί µε την ιδιότητα text. Παράδειγµα: Dim soldtext, snewtext As String snewtext = "Φλώρινα" soldtext = txtmytextbox.text txtmytextbox.text = snewtext Στο πιο πάνω κώδικα διαβάζονται τα περιεχόµενα ενός textbox και τροποποιούνται. 51

52 4.6.3 Πλήκτρα εντολών (command buttons) Πατώντας στο πλήκτρο εντολής Το κείµενο (επεξήγηση) που θέλουµε να εµφανίζεται πάνω σ' ένα πλήκτρο εντολής, το ορίζουµε µε την ιδιότητα Caption του πλήκτρου και αν στο κείµενο αυτό τοποθετήσουµε κάπου τον χαρακτήρα &, θα µπορούµε να ενεργοποιήσουµε το πλήκτρο εντολής κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο Alt και πατώντας τον χαρακτήρα που θα ακολουθεί το σύµβολο & και το οποίο θα εµφανίζεται υπογραµµισµένο όταν θα εκτελείται η εφαρµογή. Εάν σε ένα πλήκτρο εντολής η ιδιότητα Default είναι true, τότε θα µπορούµε να το επιλέξουµε πατώντας µόνο enter. Ενώ µε την ιδιότητα cancel πατώντας το πλήκτρο esc Πλαίσια λίστας(list boxes) Σε ένα listbox εµφανίζονται στοιχεία, όπου µπορούµε να επιλέξουµε ένα ή περισσότερα στοιχεία. Η ιδιότητα ListCount επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων της λίστας και η ιδιότητα ListIndex επιστρέφει τον αύξοντα αριθµό του επιλεγµένου στοιχείου. Το πρώτο στοιχείο της λίστας έχει αρίθµηση 0 και το τελευταίο έχει αρίθµηση ListCount-1. Αν δεν είναι επιλεγµένο κάποιο στοιχείο, η ListIndex έχει τιµή -1. Με την ιδιότητα Selected µπορούµε να µάθουµε αν ένα στοιχείο µιας λίστας είναι επιλεγµένο. Παράδειγµα: Size = lst1.listcount-1 'βρίσκουµε το πλήθος των στοιχείων της λίστας lst1 For i = 0 To isize 'διατρέχουµε όλα τα στοιχεία της λίστας If lst1.selected(i) = True Then MsgBox lst1.list(i) 'εµφανίζουµε ένα στοιχείο της λίστας µόνο αν είναι επιλεγµένο EndIf Next 52

53 5 SOLIDWORKS 20083D DESIGN SOFTWARE 5.1 Γενικά Βαδίζοντας στον ψηφιακό κόσµο, τα µηχανολογικά σχέδια είχαν την ανάγκη να µεταφερθούν από δυσδιάστατη απεικόνιση τους στην τρισδιάστατη. Κατασκευάστηκαν από εταιρίες όπως είναι η airfrance(gatia), caterpillar κτλ τρισδιάστατα λογισµικά προγράµµατα µε σκοπό να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους και ασφαλώς τα κέρδη τους. Το solidworks είναι ένα από αυτά. Τα µοντέλα που παράγει µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε πολλούς τρόπους, όπως την προσοµοίωση της πραγµατικής διαδικασίας στησίµατος µίας µηχανολογικής κατασκευής κοµµάτικοµµάτι, ελέγχοντας και τη γεωµετρία. Αξίζει να αναφερθεί πώς η σχεδίαση σε δύο διαστάσεις συνεχίζεται επειδή είναι η πιο βασική µορφή τεχνικής σχεδίασης που είναι γνωστή σε όλες τις ειδικότητες των µηχανικών. πλεονεκτήµατα της 3D σχεδίασης Το τελικό προϊόν εκτιµάται καλύτερα, έτσι έχουµε λιγότερα πρωτότυπα για την ανάπτυξή του Κατά τη σχεδίαση του προϊόντος υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος Περιορισµός λαθών, πιο γρήγορη εξαγωγή του προϊόντος στην αγορά Ο σχεδιασµός γίνεται πολύ πιο γρήγορα Το γεωµετρικό µοντέλο µπορεί να συνδεθεί µε συστήµατα CAM και FEA για προσδιορισµό τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών καθώς και της διαδικασίας παραγωγής του. Όπως και στην περίπτωση µας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το API(application programming interface) για να λύσουµε µηχανολογικά προβλήµατα 53

54 Μπορούµε να κατασκευάσουµε το 3D µοντέλο µας και αν για κάποιο λόγο υπάρχει ανάγκη απεικόνισης του σε 2D µπορεί να γίνει πολύ εύκολα στο solidworks. Στο πιο κάτω σχήµα φαίνεται ένα τέτοιο παράδειγµα Εικόνα 12: Τρισδιάστατη µορφή σχεδίου 54

55 Εικόνα 13: υσδιάστατη µορφή σχεδίου 5.2 Βασικές εντολές σχεδίασης- παραδείγματα Πρώτη επαφή µε το σχεδιαστικό πρόγραµµα solidworks Εντολή extruded. Γίνεται πάτηµα στο New στο εικονίδιο από το standard toolbar Στο New solidworks document dialog box κάνοντας double click στο part ορίζεται η σχεδίαση του πρώτου κοµµατιού. 55

56 Εικόνα 14: Απεικόνιση επιλογών που προσφέρει το solidworks( part,assembly,drawing) Από τα features επιλέγεται το επίπεδο σχεδίασης (front,top,right) ορίζοντας έτσι το επίπεδο σχεδίασης. 56

57 Εικόνα 15: Απεικόνιση επιπέδου σχεδίασης(front,top,right) Από το sketch κάνοντας click στο τετράγωνο, µετά πατώντας στο επίπεδο σχεδίασής και τραβώντας το ποντίκι σχηµατίζεται ένα τετράγωνο. 57

58 Εικόνα 16: Απεικόνιση δηµιουργίας ορθογωνίου Στο παραθυράκι αριστερά που ανοίγει υπάρχουν ρυθµίσεις σχετικά µε τον τύπο του τετραγώνου αφήνεται ως έχει και επιλέγεται ok Στη συνέχεια στο features και επιλέγεται το εικονίδιο που λέει extruded Εικόνα 17: Απεικόνιση δηµιουργίας παραλληλεπίπεδου 58

59 Όπως φαίνεται στο αριστερό παράθυρο µπορεί να γίνει εισαγωγή της οk απόστασης που επιθυµείται Εντολή revolved µε τον ίδιο τρόπο(opennew-part-front plane) στο sketch επιλέγεται µία αξονική γραµµή και έχοντας πατηµένο το ποντίκι δηµιουργείται µία κάθετη. Με αυτόν τον τρόπο ορίζεται γύρο από πιο άξονα θα εκτελεστεί η εντολή revolve Εικόνα 18:Απεικόνιση σχεδιασµού στο 2D µέρος Επιλέγεται ok για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του sketch features-revolved και εµφανίζεται το πιο κάτω αποτέλεσµα 59

60 Εικόνα 19: ηµιουργία 3D µορφής µε την χρήση της εντολής revolve Επιλέγεται ok και έχει ολοκληρωθεί άλλη µία σηµαντική εντολή εντολή extruded cut στο προηγούµενο σχήµα που δηµιουργήθηκε επιφάνειες όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήµα επιλέγεται µία από τις δύο Εικόνα 20: Επιλογή επιφάνειας για την δηµιουργία οπής 60

61 στη συνέχεια στο sketch δηµιουργείται ένας κύκλος σε όποιο σηµείο της επιφάνειας και µετά ok Εικόνα 21: Σχεδιασµός κύκλου πάνω στην επιλεγµένη επιφάνεια στο features επιλέγεται η εντολή extruded cut, στο direction 1 επιλέγεται up to next που σηµαίνει να αφαιρέσει υλικό µέχρι την επόµενη επιφάνεια, επίσης υπάρχουν και άλλες ρυθµίσεις όπως το blind που δηµιουργεί τυφλή τρύπα. 61

62 Εικόνα 22: ηµιουργία διαµπερής τρύπας µε την χρήση της εντολής extruded cut επιλέγεται ok και έχει δηµιουργηθεί µία διαµπερής τρύπα Εικόνα 23: Το αποτέλεσµα της τρύπας στον κύλινδρο 62

63 6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ VISUAL BASIC 2008 EXPRESS EDITION Με βάση την σειρά εργασίας που αναφέρεται στο βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2» του Στεργίου Ι,Στεργίου Κ, φτιάχτηκε ένα πρόγραµµα που υπολογίζει ροπή, διάµετρο, στροφές[rpm], ισχύ στην κινητήριο και στην κινούµενη τροχαλία, καθώς και την µεταφερόµενη ισχύ. 6.1 Βήματα σχεδίασης φόρμας διεπαφής(gui) Γενικά Τα βασικά βήµατα είναι Α) ηµιουργούµε µία καινούρια φόρµα εργασίας(form) Β) Προσθέτουµε τα components Γ) Αλλάζουµε τα αρχικά τους ονόµατα ) ηµιουργούµε τις µεθόδους που θα χρησιµοποιήσουµε E) Αρχίζουµε την εγγραφή του κώδικα Δημιουργία φόρμας υπολογισμού τροχαλίας Από το παράθυρο αριστερά της οθόνης (toolbox) επιλέγεται το textbox και δηµιουργείται. Στην φόρµα που έχουν ήδη δηµιουργηθεί τρία textbox, επιλέγεται το πρώτο textbox και στο παράθυρο µε τις ιδιότητες(properties) και αλλάζεται το όνοµα(name) του textbox βάζοντας tbtorque(ροπή) (βλέπε Εικόνα 25) κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται αλλαγή ονόµατος και στα άλλα textboxes βάζοντας τα εξής ονόµατα: (tbrpm,tbpower,tbdiameter). 63

64 Εικόνα 24:φόρµα εργασίας(form) 64

65 Εικόνα 25:Αλλαγή ονόµατος textbox Από το toolbox επιλέγεται το εικονίδιο label δηµιουργώντας στη φόρµα τέσσερα labels, τα οποία τοποθετούνται δίπλα(βλέπε Εικόνα 26) από τα textboxes για να γνωρίζει ο χρήστης την ιδιότητα κάθε textbox. Για την εισαγωγή αυτών των ονοµάτων επιλέγεται από το παράθυρο των ιδιοτήτων(properties) το text και γράφεται µέσα την ιδιότητα που επιθυµείται να δοθεί στο κάθε textbox.(βλέπε Εικόνα 27) «torque 1, RPM 1, power, diameter 1» Με τον ίδιο τρόπο στα δεξιά των textbox τοποθετούνται οι µονάδες (βλέπε Εικόνα 28) «torque 1[Nm], RPM 1[rpm], power[kw], diameter 1[mm]» 65

66 Εικόνα 26:Απεικόνιση των textboxes µαζί µε τα µεγέθη που υπολογίζονται για την πρώτη τροχαλία Εικόνα 27: Eεισαγωγή ονοµάτων στα labels Με τον ίδιο τρόπο φτιάχνονται άλλα τρία textboxes(βλέπε Εικόνα 28)και αυτά ονοµάζονται: «tbtorque 2,tbRPM 2,tbdiameter 2» επίσης δηµιουργούνται τρία labels γράφοντας στο text τους «torque 2,RPM 2,diameter 2» και όλα αυτά είναι για την κινούµενη τροχαλία. 66

67 Εικόνα 28: Απεικόνιση των textboxes και των µεγεθών που υπολογίζει το κάθε textbox για την πρώτη και τη δεύτερη τροχαλία Από το παράθυρο toolbox ένα button ονοµάζεται calculate. Μέσω αυτού του κουµπιού υπολογίζεται η ροπή, η ισχύ που µεταφέρεται, οι στροφές και η διάµετρος στην κινητήριο τροχαλία(µικρή τροχαλία) Εικόνα 29: Τα µεγέθη της µικρής και της µεγάλης τροχαλίας Με βάση το βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών 2 κεφάλαιο υπολογισµός των επίπεδων ιµάντων για δερµάτινους ιµάντες µόνο. Βιβλίο «Στεργίου Ι,Στεργίου Κ» υπάρχουν οι συντελεστές διόρθωσης C,C1,C2,C3. Έτσι από το παράθυρο toolbox επιλέγεται το εικονίδιο listbox και δηµιουργείται στη φόρµα τρία listbox(βλέπε Εικόνα 30) 67

68 Εικόνα 30:Απεικόνιση των συντελεστών C 1,C 2,C 3 Από το παράθυρο των properties στο items(collection) εισάγονται οι παράµετροι των συντελεστών διόρθωσης όπου αργότερα θα φανεί (κοµµάτι του κώδικα) πως θα επιλέγονται και θα αλλάζουν τις τιµές των συντελεστών. ηλαδή στο συντελεστή C3 που λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις των τροχαλιών όταν επιλεχθεί οριζόντια από το listbox C3 ο συντελεστής αυτός θα πάρει την τιµή C3=1. Εικόνα 31: παράθυρο properties Για τον συντελεστή C επειδή πρέπει να ισχύουν τρείς παράµετροι για να ορίζεται η τιµή του(ηµερήσια λειτουργία, µέγεθος κινήσεων, ροπή εκκίνησης) έτσι δηµιουργούνται τρία listbox (βλέπε Εικόνα 32 )για να µπορέσουµε να επιλέξουµε και τις τρείς παραµέτρους. Κατά τον ίδιο τρόπο εισάγονται αυτές οι παράµετροι για κάθε ένα listbox από το items(collection)(βλέπε Εικόνα 32) 68

69 Εικόνα 32:Απεικόνιση συντελεστή C Αργότερα στο κοµµάτι του κώδικα διευκρινίζεται πώς µόνο όταν είναι επιλεγµένες και οι τρείς αυτοί παράµετροι επιστρέφεται η τιµή του C Εικόνα 33:Εδώ παρατηρείται πως γράφονται οι παράµετροι του συντελεστή C µέσα στα listboxes Τελευταία παράµετρος που λαµβάνεται υπόψη στους υπολογισµούς είναι η επιτρεπόµενη τάση σ επ που έχει να κάνει µε το Υλικό-Είδος ιµάντα(βλέπε πίνακας 1) άρα προσθέτεται ακόµα ένα listbox στη φόρµα τοποθετώντας τις εξής παραµέτρους: Κανονικός Εύκαµπτος Πολύ εύκαµπτος HGL 69

70 Πολύ εύκαµπτος HGC Μίας στρώσης: ελαστικό-ίνες από πολυαµίδη ή Περισσότερων στρώσεων: ελαστικό-ίνες από πολυαµίδη, πολυεστέρα ή βαµβάκι Βαµβάκι Τεχνητό µετάξι Νάιλον περλόν Ενισχυτικά νήµατα από πολυαµίδη ή πολυεστέρα ενσωµατωµένα σε ελαστικό 1 Ενισχυτικά νήµατα από πολυαµίδη ή πολυεστέρα ενσωµατωµένα σε ελαστικό 2 Μία ή περισσότερες στρώσεις από πολυαµίδη σε στρώσεις υπό πρόταση 1 Μία ή περισσότερες στρώσεις από πολυαµίδη σε στρώσεις υπό πρόταση 2 Εικόνα 34: Η λίστα των ιµάντων ως προς την επιτρεπόµενη τάση Για τον υπολογισµό του πλάτους του ιµάντα πρέπει να είναι γνωστή µαζί βέβαια και µε τα άλλα στοιχεία την ονοµαστική ισχύ που µεταφέρεται από 1 cm πλάτος του ιµάντα σε [KW/cm]σε αυτήν την περίπτωση δηµιουργήθηκε ένας πίνακας στο excel µε τέσσερεις στήλες(διάµετρος τροχαλίας, πάχος ιµάντα, στροφές της µικρής τροχαλίας(βλέπε πίνακας 8) Οπότε εισάγεται ο πίνακας αυτός στην visual basic και 70

71 µε τέσσερα textbox που δηµιουργήθηκαν εισάγεται µε βάση τον πίνακα(βλέπε) το πάχος του ιµάντα, τη διάµετρο της µικρής τροχαλίας και στροφές της µικρής τροχαλίας, στο τέταρτο textbox επιστρέφεται η ονοµαστική ισχύ(βλέπε κώδικα) η οποία χρησιµοποιείται για το πλάτος του ιµάντα ίνονται τα ονόµατα των textbox(tbdim,tbpax,tbrpms,tbreturns) επίσης τοποθετούνται δίπλα τους τέσσερα labels(diameter,paxος,rpm,namepower)για να εξηγούν στο χρήστη την ιδιότητα κάθε textbox. Επίσης κάπου δίπλα τοποθετείται ένα button όπου πατώντας το θα εκτελείται η εύρεση της ονοµαστικής ισχύς βάση πίνακα(βλέπε) το κουµπί αυτό το ονοµάζεται namepower στο text του και το name του αλλάζει µε namepower. Παραδίπλα φτιάχνεται ένα άλλο κουµπί το οποίο θα υπολογίζει το πλάτος του ιµάντα 6.2 Κώδικας Υπολογισμού μεγέθους μικρής τροχαλίας(calculate button) Τα µεγέθη που θα εµπλέκονται στον υπολογισµό είναι: η ροπή, η ισχύς, στροφές ανά λεπτό(rpm), διάµετρος. 71

72 6.2.1 Υπολογισμός ισχύος Γνωρίζουµε ότι: Ισχύς=ροπή*ω Pow=torque*w όπου: Pow: ισχύς Torque: ροπή W: γωνιακή ταχύτητα W=2*π*n n: στροφές ανά λεπτό(rpm) οπότε ο τύπος τροποποιείται ως εξής: pow=((rpm*2*π* torque)/60)/1000 διαιρούµε µε το 1000 για να έχουµε την ισχύ σε[ KW ] ο κώδικας θα γραφτεί στο calculate button(διπλό click πάνω στο button) RPM = Double.Parse(tbRPM.Text) 'kanei parse tin timi too RPM' torque = Double.Parse(tbtorque.Text) pow = ((RPM * 2 * Math.PI * torque) / 60) / 1000 'υπολογίζει το pow' tbpower.text = pow.tostring 'στέλνει την τιµή του pow στο tbpower(textbox) ' pow = Double.Parse(tbpower.Text) RPM = Double.Parse(tbRPM.Text) ' ' torque = pow * 1000 * 60 / (RPM * 2 * Math.PI) 'υπολογίζει το torque ' tbtorque.text = torque.tostring 'στέλνει την τιµή του torque στο tbtorque(textbox) ' κατά τον ίδιο τρόπο να υπολογίζεται το RPM torque = Double.Parse(tbtorque.Text) ' ' RPM = pow * 60 / (2 * Math.PI * torque) 'υπολογισµός RPM ' tbrpm.text = RPM.ToString 'στέλνει την τιµή του RPM στο tbrpm(textbox) ' σύµφωνα µε τον τύπο(βλέπε σχέση 15) υπολογίζεται η διάµετρος της µικρής τροχαλίας. Σε αυτή τη σχέση υπάρχουν κάποιες επιπρόσθετες µεταβλητές(c,c1,c2,c2,σ επ,y1,y2,ds) οι οποίες αργότερα πώς θα τις επιλέγονται ανάλογα µε κάθε περίπτωση. Στη τροποποιείται ο κώδικας. pow = Double.Parse(tbpower.Text) '' 72

73 RPM = Double.Parse(tbRPM.Text) '' D1 = y1 * y2 * Math.Pow(ds, 1.0 / 2) * Math.Pow((1360 * pow * C) / (sallowed * 100 * RPM * C1 * C2 * C3), 1.0 / 3) 'υπολογισµός µικρής τροχαλίας, Math.Pow είναι βιβλιοθήκη για την ρίζα στην περίπτωσή µας εχουµε τετραγωνική και Τρίτη ρίζα ' tbdiameter.text = D1.ToString 'στέλνει την τιµή του D1 στο tbdiameter(textbox)' Πρέπει να δηλωθεί ο τύπος των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν για τους πιο πάνω υπολογισµού, αλλά και επειδή χρειάζονται για τους επόµενους υπολογισµούς. Στην Public Class Form1 και εισάγονται οι πιο κάτω µεταβλητές Private y1 As Double = 90 'sintelestis ' Private y2 As Double = 1.7 'sintelestis ' Private C3 As Double 'sintelestis pou lambanei ipopsin dismeneis sinthikes' Private C1 As Double 'sintelestis gia sinthikes periballontos' Private C2 As Double 'sintelestis pou lambanei ypopsin tin gonia perielixis' Dim ds As Double Dim C As Double 'sintelestis fortisis pou lambanei ypopsin tis sinthikes leitourgias Dim sallowed As Double 's_ep epitrepomenh tash imanta Dim RPM As Double ''strofes ana lepto stin prwti troxalia' Dim torque As Double 'ropi stin prwti troxalia' Dim D1 As Double 'diametros mikris troxalias' Dim pow As Double 'metaferomeni isxis' 6.3 Επιλογή συντελεστών Επιλογή συντελεστών C1, C2, C3 Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω υπάρχουν κάποιοι συντελεστές που προσδιορίζουν τον τύπο ιµάντα, τις κινήσεις, συνθήκες περιβάλλοντος, γωνία περιέλιξης, διάταξη τροχαλιών. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό που έχει γίνει στη φόρµα, στον κώδικα φαίνεται πώς µπορεί να γίνεται αυτή η επιλογή. Γράφεται ο πιο κάτω κώδικας στο calculate button If (ListBox1.SelectedIndex = 0) Then 'εάν η πρώτη γραµµή από το listbox 1 επιλεγεί τότε το C3 θα παρει τη πιο κάτω τιµή' Το listbox 1 είναι το όνοµα του listbox όπου έχουν γραφτεί οι τιµές που παίρνει ο συντελεστής C3 C3 = 1 ElseIf (ListBox1.SelectedIndex = 1) Then ' αλλιώς εάν είναι επιλεγµένη η δεύτερη γραµµή τότε το C3 θα πάρει την πιο κάτω τιµή' 73

74 C3 = 0.9 ElseIf (ListBox1.SelectedIndex = 2) Then '' C3 = 0.8 ElseIf (ListBox1.SelectedIndex = 3) Then '' C3 = 0.9 ElseIf (ListBox1.SelectedIndex = 4) Then '' C3 = 1 ElseIf (ListBox1.SelectedIndex = 5) Then '' C3 = 0.8 ElseIf MessageBox.Show("epelexe syntelesti C3") Then 'σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιλέξει κανένα από τα πιο πάνω τότε θα βγει το µηνυµα επέλεξε συντελεστή C3' End If '' Με την ίδια φιλοσοφία προγραµµατισµού, δηλαδή µε τον κώδικα selectedindex επιλέγονται και οι υπόλοιποι συντελεστές.( Πάντα στο calculate button) If (ListBox2.SelectedIndex = 0) Then 'εάν επίλεγει η πρώτη γραµµή του listbox 2 τότε το C2 θα πάρει την πιο κάτω τιµή ' C2 = 0.7 ElseIf (ListBox2.SelectedIndex = 1) Then 'αλλιώς εάν η δεύτερη γραµµή επιλεγεί τότε το C2 θα πάρει την πιο κάτω τιµή' C2 = 0.75 ElseIf (ListBox2.SelectedIndex = 2) Then '' C2 = 0.78 ElseIf (ListBox2.SelectedIndex = 3) Then '' C2 = 0.83 ElseIf (ListBox2.SelectedIndex = 4) Then '' C2 = 0.86 ElseIf (ListBox2.SelectedIndex = 5) Then '' C2 = 0.89 ElseIf (ListBox2.SelectedIndex = 6) Then '' 74

75 C2 = 0.92 ElseIf (ListBox2.SelectedIndex = 7) Then '' C2 = 0.95 ElseIf (ListBox2.SelectedIndex = 8) Then '' C2 = 0.98 ElseIf (ListBox2.SelectedIndex = 9) Then '' C2 = 1 ElseIf MessageBox.Show("epelexe syntelesti C2") Then 'σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιλέξει κανένα από τα πιο πάνω τότε θα βγει το µηνυµα επέλεξε συντελεστή C2' ' End If (ListBox3.SelectedIndex = 0) Then 'εάν επίλεγει η πρώτη γραµµή του listbox 3 τότε το C1 θα πάρει την πιο κάτω τιµή ' ' C1 = 1 ElseIf (ListBox3.SelectedIndex = 1) Then 'αλλιώς εάν η δεύτερη γραµµή επιλεγεί τότε το C1 θα πάρει την πιο κάτω τιµή' ' C1 = 0.9 ElseIf (ListBox3.SelectedIndex = 2) Then '' C1 = 0.8 ElseIf (ListBox3.SelectedIndex = 3) Then '' C1 = 0.7 ElseIf MessageBox.Show("epelexe syntelesti C1") Then 'σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιλέξει κανένα από τα πιο πάνω τότε θα βγει το µηνυµα επέλεξε συντελεστή C1' End If Επιλογή επιτρεπόμενης τάσης υλικού Ο συντελεστής sallowed που έχει να κάνει µε την επιτρεπόµενη τάση σ επ (βλέπε Eπιτρεπόµενη τάση Συχνότη Μέτρο ελαστικότητας Πυκνότητα Εφελκυσµού Σχέση κάµψεω d1/s Υλικό-Είδος ιµάντα Ε Eb Q σεπ s/d1 max min FB max 75

76 Ν/mm^2 N/mm^2 Kg/dm³ N/mm² 1/sec Δέρμα Πλέγμα Υφαντό Κανονικός S ,0 3,6 4,1 0, ,0 Εύκαµπτος G ,95 4,3 5 0, ,0 Πολύ εύκαµπτος HGL 4,3 6, ,9 HGC 4,3 7,5 0, ,0 Μίας στρώσης ελαστικό -ίνες από πολυαµίδη πολυεστέρα Περισσοτέρων στρώσεων: 3,3..5,4 0, Ελαστικό- ίνες από πολυαµίδη πολυεστέρα ή βαµβάκι ,1 1, Βαµβάκι ,3 2,3 5 0,05 20 Τεχνιτό µετάξι 40,0 (αδιαβροχοποιηµένο) 40 1,0 3,3 5,0 0,04 25 Πολλαπλών στρώσεων (σύνθετοι ιμάντες) νάϊλον, περλόν ,1 9,0 0, ,0 Ενισχυτικά νήµατα από πολυαµίδη ή ,008 0, πολυεστέρα ενσωµατωµένα σε ελαστικό (πχ Extremultus 81) ,01 0, ,1 1,4 Mία ή περισσότερες 100,0 (1) ταινίες από πολυαµίδη σε ,008 0, στρώσεις υπό πρόταση(2) (πχ Extremultus 85/81) ,01 0, πίνακας 1) ανάλογα µε το υλικό και το είδος του ιµάντα, έχει είδη τοποθετηθεί µε λίστα στη φόρµα εργασίας. Το ds είναι και αυτός ένας συντελεστής που εξαρτάται από το υλικό και το είδος του ιµάντα(βλέπε Υλικό-Είδος ιµάντα Eπιτρεπόµενη τάση Μέτρο ελαστικότητας Πυκνότητα Εφελκυσµού Σχέση Συχνότη κάµψεω Ε Eb Q σεπ s/d1 max d1/s FB max 76

77 min Ν/mm^2 N/mm^2 Kg/dm³ N/mm² 1/sec Δέρμα Πλέγμα Υφαντό Κανονικός S ,0 3,6 4,1 0, ,0 Εύκαµπτος G ,95 4,3 5 0, ,0 Πολύ εύκαµπτος HGL 4,3 6, ,9 HGC 4,3 7,5 0, ,0 Μίας στρώσης ελαστικό -ίνες από πολυαµίδη πολυεστέρα Περισσοτέρων στρώσεων: 3,3..5,4 0, Ελαστικό- ίνες από πολυαµίδη πολυεστέρα ή βαµβάκι ,1 1, Βαµβάκι ,3 2,3 5 0,05 20 Τεχνιτό µετάξι 40,0 (αδιαβροχοποιηµένο) 40 1,0 3,3 5,0 0,04 25 νάϊλον, περλόν ,1 9,0 0, ,0 Πολλαπλών στρώσεων (σύνθετοι ιμάντες) Ενισχυτικά νήµατα από πολυαµίδη ή ,008 0, πολυεστέρα ενσωµατωµένα σε ελαστικό (πχ Extremultus 81) ,01 0, ,1 1,4 Mία ή περισσότερες (1) ταινίες από πολυαµίδη σε ,008 0, στρώσεις υπό πρόταση(2) (πχ Extremultus 85/81) ,01 0, πίνακας 1) γι αυτό και θα επιλέγεται από την λίστα της επιτρεπόµενης τάσης.(βλέπε πιο κάτω κώδικα) 100,0 If (ListBox7.SelectedIndex = 0) Then ' εάν επιλεγεί η πρώτη γραµµή στο listbox 7 τότε το sallowed και το ds θα πάρουν τις πιο κάτω τιµές' sallowed =

78 ds = 30 ElseIf (ListBox7.SelectedIndex = 1) Then 'αλλιώς εάν επιλεγεί η δεύτερη γραµµή το sallowed και το ds θα πάρουν τις πιο κάτω τιµές ' sallowed = 4.65 ds = 25 ElseIf (ListBox7.SelectedIndex = 2) Then sallowed = 5.4 ds = 20 ElseIf (ListBox7.SelectedIndex = 3) Then sallowed = 5.9 ds = 20 ElseIf (ListBox7.SelectedIndex = 4) Then sallowed = 4.35 ds = 30 ElseIf (ListBox7.SelectedIndex = 5) Then sallowed = 4.35 ds = 30 ElseIf (ListBox7.SelectedIndex = 6) Then sallowed = 3.65 ds = 20 ElseIf (ListBox7.SelectedIndex = 7) Then sallowed = 4.15 ds = 25 ElseIf (ListBox7.SelectedIndex = 8) Then sallowed = 9 ds = 15 ElseIf (ListBox7.SelectedIndex = 9) Then sallowed = 19.5 ds = 82.5 ElseIf (ListBox7.SelectedIndex = 10) Then sallowed = 8 ds = 65 ElseIf (ListBox7.SelectedIndex = 11) Then sallowed = 12 ds = 82.5 ElseIf (ListBox7.SelectedIndex = 12) Then sallowed = 9.5 ds = 65 78

79 ElseIf MessageBox.Show("epelexe tasi epitrepomeni") Then 'σε περίπτωση που δεν επιλέγεί τίποτα από τα πιο πάνω τότα θα βγει το µήνυµα επέλεξε επιτρεπόµενη τάση' Συντελεστής C O συντελεστής C εξαρτάται από τρείς παραµέτρους πρέπει να βρούµε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς και αφού βρούµε βάση του πίνακα(βλέπε πίνακας 4 ) προχωράµε στο κοµµάτι το κώδικα If (ListBox4.SelectedIndex = 0) And (ListBox5.SelectedIndex = 0) And (ListBox6.SelectedIndex = 0) Then 'εάν η πρώτη γράµµή από το listbox4 και η πρώτη γραµµή από το listbox5 και η πρώτη γραµµή από το listbox 6 είναι επιλεγµένες τότε το C θα π αρει τη πιο κάτω τιµή' C = 1 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 0) And (ListBox5.SelectedIndex = 0) And (ListBox6.SelectedIndex = 1) Then 'εάν η πρώτη γράµµή από το listbox4 και η πρώτη γραµµή από το listbox5 και η δεύτερη γραµµή από το listbox 6 είναι επιλεγµένες τότε το C θα π αρει τη πιο κάτω τιµή ' C = 1.1 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 0) And (ListBox5.SelectedIndex = 0) And (ListBox6.SelectedIndex = 2) Then C = 1.2 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 0) And (ListBox5.SelectedIndex = 1) And (ListBox6.SelectedIndex = 0) Then C = 1.1 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 0) And (ListBox5.SelectedIndex = 1) And (ListBox6.SelectedIndex = 1) Then C = 1.2 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 0) And (ListBox5.SelectedIndex = 1) And (ListBox6.SelectedIndex = 2) Then C = 1.3 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 1) And (ListBox5.SelectedIndex = 0) And (ListBox6.SelectedIndex = 0) Then C = 1.1 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 1) And (ListBox5.SelectedIndex = 0) And (ListBox6.SelectedIndex = 1) Then C = 1.2 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 1) And (ListBox5.SelectedIndex = 0) And (ListBox6.SelectedIndex = 2) Then C =

80 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 1) And (ListBox5.SelectedIndex = 1) And (ListBox6.SelectedIndex = 0) Then C = 1.2 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 1) And (ListBox5.SelectedIndex = 1) And (ListBox6.SelectedIndex = 1) Then C = 1.3 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 1) And (ListBox5.SelectedIndex = 1) And (ListBox6.SelectedIndex = 2) Then C = 1.4 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 2) And (ListBox5.SelectedIndex = 0) And (ListBox6.SelectedIndex = 0) Then C = 1.2 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 2) And (ListBox5.SelectedIndex = 0) And (ListBox6.SelectedIndex = 1) Then C = 1.3 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 2) And (ListBox5.SelectedIndex = 0) And (ListBox6.SelectedIndex = 2) Then C = 1.4 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 2) And (ListBox5.SelectedIndex = 1) And (ListBox6.SelectedIndex = 0) Then C = 1.4 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 2) And (ListBox5.SelectedIndex = 1) And (ListBox6.SelectedIndex = 1) Then C = 1.5 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 2) And (ListBox5.SelectedIndex = 1) And (ListBox6.SelectedIndex = 2) Then C = 1.6 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 3) And (ListBox5.SelectedIndex = 0) And (ListBox6.SelectedIndex = 0) Then C = 1.3 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 3) And (ListBox5.SelectedIndex = 0) And (ListBox6.SelectedIndex = 1) Then C = 1.4 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 3) And (ListBox5.SelectedIndex = 0) And (ListBox6.SelectedIndex = 2) Then C = 1.5 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 3) And (ListBox5.SelectedIndex = 1) And (ListBox6.SelectedIndex = 0) Then C =

81 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 3) And (ListBox5.SelectedIndex = 1) And (ListBox6.SelectedIndex = 1) Then C = 1.6 ElseIf (ListBox4.SelectedIndex = 3) And (ListBox5.SelectedIndex = 1) And (ListBox6.SelectedIndex = 2) Then ElseIf MessageBox.Show("epelexe sintelesti C") Then 'εάν κανεις από τους πιο πάνω συνδιασµού επιλεχθεί τότε θε βγεί το µήνυµα επέλεξε συντελεστή C' Επιλογή οδού υπολογισμού των βασικών μεγεθών. Τρόπος επιλογής για επιστροφή συγκεκριµένου αποτελέσµατος(ροπή, ισχύς,rpm,διάµετρο) Εισάγεται η εντολή tbpower.readonly = True στην αρχή των υπολογισµών για κάθε ένα µέγεθος που επιθυµείται να υπολογίστεί, κάνοντας ένα διπλό click στο µέγεθος που ενδιαφέρει παγώνεται το textbox και µετά τους υπολογισµούς επιστρέφεται εκεί η τιµή(βλέπε πιο κάτω) If tbpower.readonly = True Then 'όταν γίνει διπλό click στο textbox του power τότε πατώντας το calculate button θα επιστραφεί η τιµή του power στο textbox του RPM = Double.Parse(tbRPM.Text) torque = Double.Parse(tbtorque.Text) pow = ((RPM * 2 * Math.PI * torque) / 60) / 1000 tbpower.text = pow.tostring ElseIf tbtorque.readonly = True Then 'όταν γίνει διπλό click στο textbox του torque τότε πατώντας το calculate button θα επιστραφεί η τιµή του torque στο textbox του pow = Double.Parse(tbpower.Text) RPM = Double.Parse(tbRPM.Text) '' torque = pow * 1000 * 60 / (RPM * 2 * Math.PI) '' tbtorque.text = torque.tostring '' ElseIf tbrpm.readonly = True Then ''όταν γίνει διπλό click στο textbox του RPM τότε πατώντας το calculate button θα επιστραφεί η τιµή του RPM στο textbox του torque = Double.Parse(tbtorque.Text) '' RPM = pow * 60 / (2 * Math.PI * torque) '' tbrpm.text = RPM.ToString '' 81

82 ElseIf tbdiameter.readonly = True Then ''όταν γίνει διπλό click στο textbox του diameter τότε πατώντας το calculate button θα επιστραφεί η τιµή του diameter στο textbox του pow = Double.Parse(tbpower.Text) '' RPM = Double.Parse(tbRPM.Text) '' D1 = y1 * y2 * Math.Pow(ds, 1.0 / 2) * Math.Pow((1360 * pow * C) / (sallowed * 100 * RPM * C1 * C2 * C3), 1.0 / 3) '' tbdiameter.text = D1.ToString '' End If Επίσης µέσα στο κάθε textbox να γράφεται ο πιο κάτω κώδικας για να ισχύει το διπλό click Για την ισχύ: ' Energopoihsh kai apenergopoihsh dedomenwn kai zhtoumenwn. Private Sub tbpower_doubleclick(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tbpower.doubleclick tbtorque.readonly = False tbrpm.readonly = False tbpower.readonly = True 'me diplo click briskei to power gia tin prwti troxalia' tbdiameter.readonly = False Για την ροπή: Private Sub tbtorque_doubleclick(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tbtorque.doubleclick tbtorque.readonly = True 'me diplo click briskei to torque gia tin prwti troxalia' tbrpm.readonly = False tbpower.readonly = False tbdiameter.readonly = False End Sub 82

83 Για τις στροφές RPM: Private Sub tbrpm_doubleclick(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tbrpm.doubleclick tbtorque.readonly = False tbrpm.readonly = True 'me diplo click briskei to RPM gia tin prwti troxalia' tbpower.readonly = False tbdiameter.readonly = False End Sub Για την διάµετρο της µικρής τροχαλίας: Private Sub tbdiameter_doubleclick(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tbdiameter.doubleclick 'diplo click sto textbox tis diametrou gia na sou brei tin diametro' tbrpm.readonly = False 'tis ypolooipes matablites tis apenergopoioume' tbpower.readonly = False tbdiameter.readonly = True tbtorque.readonly = False Από την πάνω µπάρα(µπάρα εκτέλεσης προγράµµατος ) επιλέγεται το play για να τρέξει το πρόγραµµα, στη συνέχεια εισάγονται οι τιµές: ισχύς, διάµετρος, RPM και κάνοντας διπλό click στο textbox του torque µετά γίνεται click στο calculate button αφού έχουν επιλεγεί οι συντελεστές. 83

84 Εικόνα 35: Υπολογισµοί µικρής τροχαλίας Υπολογισμός κατά την σύζευξη Σε αυτούς τους υπολογισµούς χρειάζονται ακόµη πέντε µεταβλητές οι οποίες εισάγονται εκεί που εισάχθηκαν και οι υπόλοιπες Dim pow As Double 'metaferomeni isxis' Dim D2 As Double ' diametros megalis troxalias' Dim GR As Double 'sxesi metadosis' Dim RPM2 As Double 'strofes ana lepto megalis troxalias' Dim torque2 As Double 'ropi stin deyteri troxalia' ηµιουργείται ακόµη ένα button πάνω στην φόρµα και το ονοµάζεται calculate all εκεί µέσα θα γραφτεί ο κώδικας. Ισχύουν και εδώ οι συντελεστές που έχουν προαναφερθεί. Άρα αντιγράφεται ο κώδικας των συντελεστών µέσα στο calculate all. RPM = Double.Parse(tbRPM.Text) RPM2 = Double.Parse(tbRPM2.Text) pow = Double.Parse(tbpower.Text) RPM = Double.Parse(tbRPM.Text) D1 = y1 * 30 * Math.Pow((1360 * pow * 1) / (sallowed * 100 * RPM * C1 * C2 * C3), 1.0 / 3) 'ipologismos prwtis troxalias' tbdiameter.text = D1.ToString 'h timi tis diametrou enfanizetai sto sxetiko textbox' torque = pow * 1000 * 60 / (RPM * 2 * Math.PI) 'ypologismos ropis gia prwti troxalia' 84

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Name (.: lblname Caption (. : 0 = BorderStyle ( 1 = 0 = Alignment ( ) 2 = Font ( Times New, Bold, 12

Name (.: lblname Caption (. : 0 = BorderStyle ( 1 = 0 = Alignment ( ) 2 = Font ( Times New, Bold, 12 Visual Basic (µέρος 2 ο ) 1 Περιεχόµενα Ετικέτες (Labels)... 3 Πλαίσια Κειµένου (TextBoxes)... 4 Πλήκτρα Εντολών (Command Buttons)... 6 Πλήκτρα Επιλογής (Option Buttons)... 7 Πλαίσια Ελέγχου (Check Boxes)...

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties)

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties) Καθηγητής : Κώστας Αχιλλέως ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ VISUAL BASIC A ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α) Τι είναι η Visual Basic Είναι μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Β) Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 86 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τι είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και ποιο σκοπό εξυπηρετούν. 2. Ταξινομεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ. Σχήμα 16: Τραπεζοειδείς μεταδόσεις. 1.Προσδιορισμός του συντελεστή λειτουργίας c 2 από τον ακόλουθο πίνακα:

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ. Σχήμα 16: Τραπεζοειδείς μεταδόσεις. 1.Προσδιορισμός του συντελεστή λειτουργίας c 2 από τον ακόλουθο πίνακα: ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ Σχήμα 16: Τραπεζοειδείς μεταδόσεις 1.Προσδιορισμός του συντελεστή λειτουργίας c 2 από τον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Πίνακας συντελεστών λειτουργίας c 2 για τραπεζοειδείς ιμάντες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/2011 ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΑ: 11:00 ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ: 14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 6: Ασκήσεις στη Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Λύστε στο Visual Basic Express 2010 τις παρακάτω ασκήσεις: 1. Να δημιουργήσετε ένα νέο Project του είδους Console

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας Σχεδιασµός κατασκευών µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CAD) ρ. Κωνσταντίνος Στεργίου Αναπληρωτής Καθηγητής 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK INVENTOR Το INVENTOR είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Visual basic (µέρος 1 ο ) 1 Περιεχόµενα Visual Basic - Ιδιότητες και Μέθοδοι... 3 Visual Basic editor (περιβάλλον εργασίας).... 7 Menu (µενού επιλογών)... 8 File... 9 Edit... 10 View... 11 Project... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2 ΦΥΣ 131 - Διαλ.22 1 Ροπή αδράνειας q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: m (α) m (β) m r r 2r 2 2 I =! m i r i = 2mr 2 1 I = m(2r) 2 = 4mr 2 Ø Είναι δυσκολότερο να προκαλέσεις περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3.1.1 Name, Caption, Backcolor. 3.2.1 Load, Unload, Activate

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3.1.1 Name, Caption, Backcolor. 3.2.1 Load, Unload, Activate Vellum Object Oriented Programming Visual Basic Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού µε την γλώσσα Visual Basic Vellum Global Educational Services Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ)

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ) Τεχνολογία A τάξης Λυκείου Μάθημα 20 ον - Μηχανισμοί Φύλλο εργασίας Μοχλοί σελίδες Dan-78-87 Collins 167-208 1. Ο άνθρωπος όταν πρωτοεμφανίστηκε στην γη ανακάλυψε πολύ σύντομα την χρήση του μοχλού για

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 0 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 19 Μαρτίου, 006 Ώρα: 10:30-13:30 Θέµα 1 0 (µονάδες 10) α ) Το βέλος δέχεται σταθερή επιτάχυνση για όλη τη διάρκεια της κίνησης (

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT of MECHANICAL ENGINEERING

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ -

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - Σχήµα 2.1: Τυπική µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2α: Κοίλη µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2β: Κυρτή µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2γ: Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Συµπαγής κύλινδρος µάζας Μ συνδεδεµένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αµελητέας µάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ Σκοπός εργασίας Σκοπός του λογισμικού που δημιουργήθηκε είναι η μελέτη της γεωμετρίας του αποβλίττου στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επιλογής. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επιλογής. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Δομή Επιλογής Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Δομή Επιλογής (Απόφασης) Εκτέλεση υπό συνθήκη IF THEN IF THEN ELSE IF THEN

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ. ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Λ. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. MΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ. Η δηµιουργία Μακροεντολής γίνεται µε δύο τρόπους :

5. MΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ. Η δηµιουργία Μακροεντολής γίνεται µε δύο τρόπους : 5. MΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ. περιέχουν ένα σύνολο ενεργειών-κινήσεων-εντολών οι οποίες εκτελούνται όλες µαζί όταν εκτελείται η µακροεντολή που τις περιέχει. συντάσσονται : sub όνοµα µακροεντολής().....end sub. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται Τομέας: Ηλεκτρονικός Εκπαιδευτικός: Μπουλταδάκης Στέλιος Μάθημα: Συλλογή και μεταφορά δεδομένων μέσω Η/Υ, Αισθητήρες-Ενεργοποιητές Αντικείμενο: α) Μέτρηση θερμοκρασίας με το αισθητήριο LM335 και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC Η Visual Basic είναι μια γλώσσα προγραμματισμού οδηγούμενη από συμβάντα που έχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Έχει δημιουργηθεί από τη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 3o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό. ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 Α) γ Α) β Α)γ Α4) γ Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό ΘΕΜΑ Β n a n ( ύ) a n (), ( ύ ) n

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008. Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Εισαγωγή

ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008. Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Εισαγωγή ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008 Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging Εισαγωγή Visual Basic 2008 Eργαλείο ανάπτυξης εντυπωσιακών εφαρµογών στα Windows, στο Web, φορητά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1 Η ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα z z χωρίς τριβές Tη στιγμή t=0 δέχεται την εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου 0 Ν, με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε πρόγραμμα στην Visual Basic το οποίο θα εκτελεί τις ανάλογες εντολές για κάθε ένα από τα πιο κάτω Command Buttoms.

Να γράψετε πρόγραμμα στην Visual Basic το οποίο θα εκτελεί τις ανάλογες εντολές για κάθε ένα από τα πιο κάτω Command Buttoms. Άσκηση 1 Δίνεται η πιο κάτω φόρμα στην Visual Basic Να γράψετε πρόγραμμα στην Visual Basic το οποίο θα εκτελεί τις ανάλογες εντολές για κάθε ένα από τα πιο κάτω Command Buttoms. Εισαγωγή Τιμών στους Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 4: Visual Basic for Applications (VBA) Δομές Επανάληψης και Επιλογής Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 5 ο Έλεγχος Προγράµµατος Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Η εντολή if (Ι) Η εντολή if είναι µία από τις βασικότερες δοµές ελέγχου ροής στη C, αλλά και στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 1. Εισαγωγικές έννοιες στην μηχανική των υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενο μαθήματος Μηχανική των Υλικών: τμήμα των θετικών επιστημών που

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 γράφεται ως. διάνυσµα στο Σ 2 γράφεται ως. Σ 2 y Σ 1

Σ 1 γράφεται ως. διάνυσµα στο Σ 2 γράφεται ως. Σ 2 y Σ 1 Στη συνέχεια θεωρούµε ένα τυχαίο διάνυσµα Σ 1 γράφεται ως, το οποίο στο σύστηµα Το ίδιο διάνυσµα µπορεί να γραφεί στο Σ 1 ως ένας άλλος συνδυασµός τριών γραµµικώς ανεξαρτήτων διανυσµάτων (τα οποία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2 Προγραµµατισµός Η/Υ Μέρος2 Περιεχόμενα Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής Αλγόριθμος Ψευδοκώδικας Παραδείγματα Αλγορίθμων Γλώσσες προγραμματισμού 2 Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ Είναι μια εργαλειομηχανή με την βοήθεια της οποίας αφαιρούμε υλικό από μια εργασία με σκοπό να ανοίξουμε μια τρύπα, η για να διευρύνομε μια τρύπα. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1 EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1. Από την ίδια γραµµή αφετηρίας(από το ίδιο ύψος) ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήστε να κυλήσουν, ταυτόχρονα προς τα κάτω, δύο κυλίνδροι της

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2008 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 008 ΘΕΜΑ Ο α. Οι ήλοι, ανάλογα µε την µορφή της κεφαλής τους διακρίνονται σε Ηµιστρόγγυλους. Φακοειδείς. Η κεφαλή είναι λιγότερο καµπυλωτή από αυτή των ηµιστρόγγυλων και µοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο):

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο): ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Διατάξεις χαρακτήρων Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες κάποιου αλφάβητου π.χ. του λατινικού, και πολλά σημεία στίξης, διακριτικά σύμβολα, και βοηθητικά πλήκτρα. Ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: α. F 1 β. F 2 γ. F 3 δ. F 4 3. 2 Ένα σώμα δέχεται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις. Τότε: α. οι ροπές

Διαβάστε περισσότερα