ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΜΑΞΑΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΜΑΞΑΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΜΑΞΑΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Κ.-Δ. Μπουζάκης 1, Δ. Παντερμαλής 2, Κ. Ευσταθίου 1, Ι. Τσιάφης 1, Ε. Βαρύτης 1, Γ. Παραδεισιάδης 3 1. Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2. Αρχαιολογικά Εργαστήρια Δίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 3. Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη βοήθεια μετρήσεων τομογράφου ακτινών Roentgen βιομηχανικών χρήσεων, υποστηριζόμενου από ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), γίνεται διερεύνηση μιας μεταλλικής κεφαλής ανάρτησης θαλάμου επιβατών ξύλινης ταξιδιωτικής άμαξας, που βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο Δίον. Μέσω των τομογραφιών μοντελοποιήθηκε η γεωμετρία της κεφαλής της ανάρτησης και έγινε έλεγχος της αντοχής της με την βοήθεια των πεπερασμένων στοιχείων. Στη συνέχεια διερευνήθηκε και σχεδιάστηκε το μοντέλο της άμαξας και του συστήματος ανάρτησής της, με σκοπό να υπολογιστούν οι ταλαντώσεις που δέχονται οι επιβαίνοντες από την διέγερση της οδού κατά την μετακίνησή τους, οι οποίες επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης τους. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αρχαιολογικά ευρήματα, βιομηχανικός τομογράφος με την βοήθεια Η/Υ, στερεά μοντελοποίηση, αντοχή, ταλαντώσεις, 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα σημαντικό εύρημα που βρέθηκε κατά την διάρκεια ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, οι οποίες διεξήχθησαν από τον καθηγητή κ. Δ. Παντερμαλή, είναι μια ορειχάλκινη κεφαλή ανάρτησης άμαξας της Ρωμαϊκής εποχής. Το 3D μοντέλο της άμαξας καθώς και ο τρόπος ανάρτησης του θαλάμου των επιβατών σχεδιάστηκε, με βάση πληροφοριών που προέκυψαν από αρχαιολογικά ευρήματα /1,2,3/, στο λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης SolidWorks /4/ και φαίνεται στο σχήμα 1. Σύμφωνα με το σχήμα η ανάρτηση του θαλάμου γινόταν μέσω δερμάτινων ιμάντων στο πλαίσιο της άμαξας. Οι ιστοί αυτοί ήταν ενισχυμένοι με μεταλλικά ελάσματα και στην κορυφή τους έφερναν τις χάλκινες κεφαλές, με εκατέρωθεν δακτυλίους, μορφής δακτύλων ανθρώπου. Οι δερμάτινοι ιμάντες αναρτούσαν το θαλαμίσκο στους δακτυλίους της κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονταν σχετική απορρόφηση των δονήσεων για την άνεση των επιβατών. Με στόχο τη διερεύνηση της ανάρτησης, ώστε να προκύψουν πληροφορίες που αφορούν την αντοχή της, καθώς και τις ταλαντώσεις που δέχονται οι επιβάτες της άμαξας, οι οποίες και επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης κατά την μετακίνησή τους, είναι αναγκαίο καταρχήν να καταγραφεί η στερεά γεωμετρία της κεφαλής της ανάρτησης. Η γεωμετρία της κεφαλής της ανάρτησης καταγράφηκε με τη βοήθεια αξονικών τομογραφιών σε βιομηχανικό αξονικό τομογράφο, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε καταστροφή του πρωτοτύπου, και για να ερευνηθούν εσωτερικές μη ορατές λεπτομέρειες της γεωμετρίας της. Τα δεδομένα της μέτρησης που προέκυψαν από τον τομογράφο υποβλήθησαν σε περαιτέρω επεξεργασία 8 η Επετηρίδα δραστηριοτήτων , Εργαλειομηχανές Μηχανουργικές Κατεργασίες Έκδοση: Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πειραματικό Κέντρο Επικαλύψεων στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις, κοινή πρωτοβουλία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Fraunhofer-Gesellschaft 383

2 για την περιγραφή της γεωμετρίας της ανάρτησης και για την δημιουργία του υπολογιστικού μοντέλου για τον έλεγχο της αντοχής της με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Σχήμα 1. Τρισδιάστατο μοντέλο της άμαξας με το σύστημα ανάρτησής της Η αξονική τομογραφία είναι μια νέα καινοτομική μέθοδος, που χρησιμοποιείται σήμερα σε πολλές βιομηχανικές, ιατρικές και άλλες εφαρμογές. Υπερτερεί σε σχέση με τις άλλες μεθόδους σάρωσης, όπως με laser ή τρισδιάστατη μετρητική μηχανή ως προς το γεγονός ότι έχει την δυνατότητα καταγραφής τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής γεωμετρίας του αντικειμένου. Ένας βιομηχανικός τομογράφος καθοδηγούμενος από Η/Υ καθώς και η αρχή λειτουργίας του παρουσιάζεται παραστατικά στο σχήμα 2. Τα κύρια μέρη του αξονικού τομογράφου είναι η πηγή ακτινοβολίας, η οποία παράγει ακτινοβολία Roentgen, και ο ανιχνευτής. Το αντικείμενο που πρόκειται να υποβληθεί σε τομογραφία τοποθετείται σε ειδική υποδοχή του τομογράφου και καταγράφονται διαδοχικές τομές του, σε μικρό σχετικά χρόνο, περιστρέφοντας το αντικείμενο. Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε βιομηχανικός τομογράφος ισχύος 250 KVA με ακρίβεια διακριτοποίησης της τάξης των 10 μm. Ωστόσο λόγω του μεγάλου πάχους που έχουν τα τοιχώματα της ανάρτησης δεν ήταν δυνατό οι ακτίνες να διαπεράσουν όλο το πάχος, με αποτέλεσμα να μην αποδοθεί στο αρχείο της μέτρησης σωστά η γεωμετρία του αντικειμένου. Όπως φαίνεται στο δεξί μέρος του σχήματος 2, στην επιφάνεια της ανάρτησης εμφανίζονται οπές και διάφορες ελαττωματικές περιοχές. Για την επιδιόρθωση τον περιοχών αυτών, το αρχείο των μετρήσεων εισήχθη σε κατάλληλο λογισμικό, όπου και πραγματοποιήθηκαν ειδικές εργασίες όπως π.χ. λείανσης και συμπλήρωσης οπών. Η τελική μορφή του αρχείου (STL) που προέκυψε φαίνεται στο κάτω αριστερό μέρος του ίδιου σχήματος. Από τη στιγμή που μοντελοποιήθηκε η γεωμετρία της κεφαλής της ανάρτησης, είναι δυνατόν να αναπαραχθεί το αντικείμενο με χύτευση η Επετηρίδα 2008

3 Σχήμα 2: Καταγραφή της γεωμετρίας της κεφαλής ανάρτησης με βιομηχανικό αξονικό τομογράφο. 2. ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Στο σχήμα 1 παρουσιάστηκε ο τρόπος ανάρτησης θαλάμου επιβατών ξύλινης ταξιδιωτικής άμαξας της Ρωμαϊκής εποχής. Ο αιωρούμενος θάλαμος της άμαξας αναρτάται με τη βοήθεια 8 δερμάτινων ιμάντων στα τέσσερα σημεία της ανάρτησης, στις κατάλληλα διαμορφωμένες κεφαλές ανάρτησης. Μέσω προσομοίωσης με τη βοήθεια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων έγινε ο υπολογισμός της αντοχής της κεφαλής ανάρτησης. Στο σχήμα 3 φαίνεται το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για τους υπολογισμούς αυτούς. Εν προκειμένω θεωρήθηκε ότι το βάρος του θαλάμου επιβατών της άμαξας μαζί με τους επιβαίνοντες και αποσκευές τους ανέρχεται σε 1500 kg. Το βάρος αυτό εκτιμήθηκε όπως παρακάτω: 12 άτομα x75 Kg =900 Kg (10 επιβάτες,2 οδηγοί) βάρος αποσκευών =350 Kg βάρος θαλάμου άμαξας =250 Kg ΣΥΝΟΛΟ 1500 kg Στο σχήμα 4 εμφανίζεται το πλέγμα των πεπερασμένων στοιχείων του χρησιμοποιηθέντος μοντέλου και στο δεξιό μέρος του σχήματος τα αποτελέσματα ανάλυσης των δημιουργούμενων τάσεων. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων ANSYS /5/. Όπως αναμενόταν η μέγιστη τάση παρουσιάζεται στο σημείο ένωσης του δακτυλίου με τον Μοντελοποίηση και Εκπόνηση Πληροφοριών Μορφοποίησης Υποστηριζόμενες από CMM, CT και Internet Διατάξεις 385

4 Σχήμα 3: Ανάλυση των καταπονήσεων στο στερεό μοντέλο της ανάρτησης. Σχήμα 4: Διακριτοποίηση της κεφαλής ανάρτησης σε πεπερασμένα στοιχεία και υπολογισμένη κατανομή ισοδύναμης τάσης κατά von Mises. κορμό. Η μέγιστη αυτή τάση ανέρχεται σε περίπου 50 Mpa. Το όριο θραύσης του αμμοχυτευμένου κράματος χαλκού, που χρησιμοποιήθηκε για τους υπολογισμούς, εκτιμάται σε 185 Mpa (βλέπε σχετικό πίνακα καταχωρημένο στο σχήμα 23). Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, ο συντελεστής ασφαλείας που προκύπτει για την κεφαλή της ανάρτησης υπολογίζεται από τη σχέση /6/: η Επετηρίδα 2008

5 S =σ /( σ C) Β max C είναι ο συντελεστής λειτουργίας που εκτιμάται σε C=1.5. Ο συντελεστής ασφαλείας, που υ- πολογίζεται από την παραπάνω σχέση είναι ίσος με S=2.48, αρκετά ικανοποιητικός και για θραύση λόγω κόπωσης (1.5 3), σύμφωνα με /6/. 3. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΑΞΑΣ Στο πάνω μέρος του σχήματος 5 εικονίζεται το μοντέλο της άμαξας όπως έχει σχεδιαστεί στο λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης SolidWorks Για τη διερεύνηση των ταλαντώσεων που αναπτύσσονται στην άμαξα χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της άμαξας που φαίνεται στο κάτω μέρος του ίδιου σχήματος. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η άμαξα αποτελείται από τη μάζα m a =1500 Kg που αντιπροσωπεύει το βάρος του θαλάμου μαζί με τους επιβαίνοντες και τις α- ποσκευές (όπως προσδιορίστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο), τη μάζα m b =350 Kg που αντιπροσωπεύει το βάρος των τροχών και του πλαισίου της άμαξας, την σταθερά ελατηρίου 6 c 1 = 6.2i 10 N/m και την σταθερά απόσβεσης k 1 =1240 Nm/sec που προσδιορίζεται με βάση το μέτρο ελαστικότητας και απόσβεσης των δερμάτινων ιμάντων αντίστοιχα /7/, και τις σταθερές 7 c 2 = 1.6i 10 N/m, k 2 =3200 Nm/sec το μέτρο ελαστικότητας και απόσβεσης αντίστοιχα του ξύλινου τροχού /8/ και της μεταλλικής στεφάνης που τον περιβάλει. Σχήμα 5: Τρισδιάστατο και απλοποιημένο μοντέλο της άμαξας. Μοντελοποίηση και Εκπόνηση Πληροφοριών Μορφοποίησης Υποστηριζόμενες από CMM, CT και Internet Διατάξεις 387

6 Όπως είναι γνωστό ο θάλαμος των επιβατών αναρτάται από δύο στρώσεις δερμάτινων ιμάντων σε κάθε τροχό. Για να μπορέσει η ανάρτηση να αντέξει όλο το βάρος του φορτίου της άμαξας υπολογίστηκε ότι κάθε στρώση αποτελείται από 4 επιμέρους δερμάτινους ιμάντες πάχους 2 mm. Η διέγερση του εδάφους προκύπτει από την μελέτη των ρωμαϊκών δρόμων που αναφέρεται στο /9/ καθώς και από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στους πλακόστρωτους δρόμους στην περιοχή του Δίου όπου και βρέθηκε η συγκεκριμένη κεφαλή ανάρτησης. Σύμφωνα με τις μετρήσεις αυτές προκύπτει ότι οι πλάκες έχουν μέσο μήκος 300 mm ενώ το ενδιάμεσο κενό μεταξύ τους είναι περίπου 25 mm. Στο πάνω μέρος του σχήματος 6 έχει σχεδιαστεί ο τροχός της άμαξας και οι πλάκες του δρόμου. Κατά την κίνηση του τροχού σύμφωνα με την φορά που δηλώνεται στο σχήμα ο τροχός περνάει διαδοχικά από τις τρεις θέσεις που σημειώνονται στο δεξί μέρος του σχήματος. Στη θέση 1 η αξονική που διέρχεται από το κέντρο του τροχού είναι ακριβώς στο δεξί άκρο της αριστερής πλάκας, στη θέση 2 η αξονική βρίσκεται ακριβώς στο μέσο του κενού μεταξύ των δύο πλακών ενώ στη θέση 3 ο τροχός έχει ανέβει πάνω στην δεξιά πλάκα και η αξονική βρίσκεται στο αριστερό της άκρο. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται κατά την κίνηση της άμαξας. Η διαδικασία αυτή διεγείρει την άμαξα σύμφωνα με την καμπύλη που έχει υπολογιστεί στο αριστερά κάτω μέρος του ίδιου σχήματος. Στο διάγραμμα αυτό έχει υπολογιστεί η διέγερση του εδάφους [mm] συναρτήσει της γωνίας περιστροφής ω [ ο ]. Σαν μηδενικό επίπεδο έχει οριστεί το κέντρο του τροχού. Στο διάγραμμα έχουν σημειωθεί οι 3 φάσεις που περιγράφηκαν προηγουμένως. Έτσι σύμφωνα με το σχήμα στα σημεία 1 και 3 η διέγερση έχει την οριακή τιμή μηδέν ενώ στο σημείο 2 η διέγερση έχει την μέγιστη τιμή της. Σχήμα 6: Διέγερση εδάφους συναρτήσει της γωνίας περιστροφής της ρόδας η Επετηρίδα 2008

7 Το παραπάνω σήμα αποτελεί το θεωρητικό σήμα της διέγερσης του εδάφους. Στο σχήμα 7 παρουσιάζεται η καμπύλη της διέγερσης εδάφους συναρτήσει της γωνίας περιστροφής που προκύπτει από την ανάλυση κατά Fourier 6 αρμονικών όρων. Η ταχύτητα της άμαξας έχει οριστεί σε v οχήματος = 5.4 Km/h. Στη συνέχεια υπολογίζεται η δρώσα τιμή της επιτάχυνσης a z ως επαλληλία των 6 πρώτων αρμονικών όρων της ανάλυσης κατά Fourier χρησιμοποιώντας ως βασική συχνότητα την συχνότητα του πρώτου αρμονικού όρου. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται χρησιμοποιώντας ως βασική συχνότητα την συχνότητα των άλλων 5 αρμονικών όρων και με αυτόν τον τρόπο προκύπτει το αριστερό διάγραμμα του σχήματος 7. Σχήμα 7: Διάγραμμα διέγερσης εδάφους 6 αρμονικών συνιστωσών κατά Fourier συναρτήσει της γωνίας περιστροφής του τροχού και διάγραμμα δρώσας τιμής επιτάχυνσης συναρτήσει της βασικής συχνότητας διέγερσης. Για τον προσδιορισμό της άνεσης των επιβατών της άμαξας σύμφωνα με το ISO 2631 χρησιμοποιείται το διάγραμμα του σχήματος 8. Στο διάγραμμα αυτό έχουν σημειωθεί τα ζεύγη της δρώσας τιμής της επιτάχυνσης a z ως επαλληλία των 6 πρώτων αρμονικών όρων με τις βασικές συχνότητες. Από το διάγραμμα αυτό εξάγεται το συμπέρασμα ότι δυσμενέστερη επίπτωση στην άνεση των επιβατών προκαλείται στην βασική συχνότητα του δεύτερου αρμονικού όρου όπου η δρώσα τιμής της επιτάχυνσης είναι m/s 2 και η άνεση των επιβατών χάνετε έπειτα από 4 ώρες ταξιδιού με την άμαξα. Στις άλλες βασικές συχνότητες (τρίτη έως έκτη) είναι εμφανές ότι η άνεση χάνετε έπειτα από περισσότερες ώρες. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Καινοτομικές τεχνολογίες όπως η τομογραφία ακτινών Roentgen, υποστηριζόμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή, επιτρέπουν την ακριβή καταγραφή της γεωμετρίας αρχαίων αντικειμένων και διευκολύνουν την κατανόηση του τρόπου μορφοποίησης και λειτουργίας τους. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διερευνήθηκε μέσω Η/Υ τομογραφιών, μια κεφαλή ανάρτησης θαλάμου επιβατών, ξύλινης ταξιδιωτικής άμαξας της ρωμαϊκής εποχής. Η τρισδιάστατη ηλεκτρονική αναπαράσταση της κεφαλής της ανάρτησης επέτρεψε τον έλεγχο της αντοχής της ανάρτησης κατά την πλήρη φόρτιση της άμαξας μέσω προσομοίωσης με τη βοήθεια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, η οποία έδειξε την ικανοποιητική αντοχή της. Επίσης κατέστη δυνατόν να αξιολογηθούν κάποια βασικά μεγέθη της άμαξας οι οποίες σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά Μοντελοποίηση και Εκπόνηση Πληροφοριών Μορφοποίησης Υποστηριζόμενες από CMM, CT και Internet Διατάξεις 389

8 των οδών της εποχής εκείνης να οδηγήσουν στον υπολογισμό των συνθηκών άνεσης των επιβαινόντων. Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής υποδηλώνουν την υψηλή στάθμη τεχνικής κατά την αρχαιότητα. Σχήμα 8: Υπολογισμός του ανεκτού χρόνου ταξιδιού από τους επιβάτες της άμαξας κατά ISO ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Pantermalis, D., In the streets and workshops of Dion, 1999, ed. Pref. of Pieria, Greece. 2. Triandafyllos, D., Terzopoulou, D., Carts and cremations in the mound between Mikri Doxipara and Zoni, Archaelogical Work in Macedonia and Thrace, ed. Aristoteles University of Thessaloniki, Tziafalias, A., Excavations in St. Georgios of Larissa, Athens Annals of Archaeology, 1980, bd. XI, issue 1 4. SOLIDWORKS 2006 User s Guide, Solidworks Corporation, Concord, MA, USA 5. ANSYS 10.0 Structural Analysis Guide, 2005, ANSYS, Inc., USA 6. Niemann G. Maschinenelemente, Bd. I, 1975, Springer Verlag 7. Niemann G. Maschinenelemente, Bd. II, 1965, Springer Verlag 8. Athanasiadis G., Strength of materials, Corradi, L., Rasimelli, I., Marchetti, M.I., Corradi, S., Batino S., Corradi,M., The building techniques of the Roman roads: The Via Flaminia from Narni to Forum Flaminium in Umbria, Extraordinary Machines and Structures in Antiquity, pg , 2003, ed. Paipetis, Peri Technon η Επετηρίδα 2008

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή. Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης φθοράς κοπτικών με χρήση της μεθόδου Σχεδιασμού Πειράματος

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή. Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης φθοράς κοπτικών με χρήση της μεθόδου Σχεδιασμού Πειράματος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Ν. Μπότσαρης Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

OFF-LINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ CMM

OFF-LINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ CMM OFF-LINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ CMM ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ: ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: 6/2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 133 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δούλος Θ. Λάμπρος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1 1.2 Πρωτότυπα 4 1.3 Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1 1.2 Πρωτότυπα 4 1.3 Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1 1. Πρωτότυπα 4 1.3 Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΕΡΕΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ.1 Αρχές της Μεθόδου 10. Βασικές Παράμετροι για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Στην οικογένεια και τους φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη και στη γιαγιά μου Βασιλική Λούντζη

Στην οικογένεια και τους φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη και στη γιαγιά μου Βασιλική Λούντζη 1 Στην οικογένεια και τους φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη και στη γιαγιά μου Βασιλική Λούντζη 2 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Αριστομένη Αντωνιάδη που με εμπιστεύτηκε και μου ανέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκράτηση αντικειμένου από ρομποτικά δάχτυλα: Μοντελοποίηση χωρίς τη χρήση περιορισμών

Συγκράτηση αντικειμένου από ρομποτικά δάχτυλα: Μοντελοποίηση χωρίς τη χρήση περιορισμών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΙΝΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική εργασία με θέμα: Συγκράτηση αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΔΑΓΚΛΗ ΑΛΚΜΗΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ιπλωµατική εργασία

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ιπλωµατική εργασία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία «Σχεδίαση, µελέτη και κατασκευή συστήµατος διεύθυνσης για το όχηµα ER10» Παππάς Αναστάσιος Επιβλέπων Καθηγητής: Τσουρβελούδης

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n).

Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n). Μάγκος

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία τρισδιάστατης σάρωσης και επεξεργασίας δεδομένων με ειδικό λογισμικό /

Διαδικασία τρισδιάστατης σάρωσης και επεξεργασίας δεδομένων με ειδικό λογισμικό / Διαδικασία τρισδιάστατης σάρωσης και επεξεργασίας δεδομένων με ειδικό λογισμικό / 3D scanning process and point cloud processing using specified software ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Στην Εικόνα 1 φαίνεται γενική άποψη της συσκευής παραγωγής ribbons που κατασκευάστηκε.

1 Εισαγωγή. Στην Εικόνα 1 φαίνεται γενική άποψη της συσκευής παραγωγής ribbons που κατασκευάστηκε. 1 Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει περιγραφή της διάταξης ισχύος για την κατασκευή, της συσκευής παραγωγής άμορφων ταχέως ψυχομένων μαγνητικών ταινιών (συσκευή ribbons χάρη συντομίας) με την τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Μετρητικός Βραχίονας R-SCANR OMEROMEGA 2025:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την σύγκλιση λύσης υπολογισμού φορτίου αστοχίας σε καμπτόμενη δοκό οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Σχεδίαση και Ανάλυση Λειτουργίας Ηλεκτρικής Μηχανής Μονίµων Μαγνητών χρησιµοποιώντας ισδιάστατη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:3751 Επιβλέπων: Διπλ. Φυσ. (M.Sc.) Φραγκιαδάκης Νικόλαος Καθηγητής Χανιά, Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σπυρίδων Πολυχρονόπουλος Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της µεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων (Finite Element Method) στην εµβιοµηχανική της Σπονδυλικής Στήλης

Η εφαρµογή της µεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων (Finite Element Method) στην εµβιοµηχανική της Σπονδυλικής Στήλης Η εφαρµογή της µεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων (Finite Element Method) στην εµβιοµηχανική της Σπονδυλικής Στήλης Χ.Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειροουργός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ορθοπαιδική είναι ο κατ εξοχήν

Διαβάστε περισσότερα

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών Τράκα Φωτεινής Α.Μ. 6107 «Ανάλυση Ελεγχόµενης Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Μπαρμπατζά Αλεξάνδρα

Διπλωματική Εργασία. Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Μπαρμπατζά Αλεξάνδρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Της φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Τρισδιάστατη γεωμετρική τεκμηρίωση άρθρωσης ώμου και βιομηχανική προτυποποίηση»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Τρισδιάστατη γεωμετρική τεκμηρίωση άρθρωσης ώμου και βιομηχανική προτυποποίηση» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Τρισδιάστατη γεωμετρική τεκμηρίωση άρθρωσης ώμου και βιομηχανική προτυποποίηση» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΚΑΡΛΗΣ Τριφασική πηγή

Διαβάστε περισσότερα