Ρυθµιστές Στροφών Κινητήρων AC για εξειδικευµένες εφαρµογές θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρυθµιστές Στροφών Κινητήρων AC για εξειδικευµένες εφαρµογές θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού"

Transcript

1 SIEMENS Hvac Products Ρυθµιστές Στροφών Κινητήρων AC για εξειδικευµένες εφαρµογές θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού Εισαγωγή Mια από τις ευρέως διαδεδοµένες εφαρµογές χρήσης συστήµατος κίνησης µεταβλητής ταχύτητας (VSD: Variable Speed Drive), που είναι ένα σύστηµα ασύγχρονου κινητήρα οδηγούµενου από ρυθµιστή στροφών, είναι η περίπτωση των συστηµάτων θέρµανσης αερισµού κλιµατισµού (HVAC: Heating Ventilation Air Conditioning). Οι εφαρµογές HVAC, αφορούν ουσιαστικά όλες τις περιπτώσεις ρύθµισης στροφών ηλεκτροκινητήρα σε αντλία και ανεµιστήρα. Σήµερα οι εφαρµογές HVAC καλύπτουν το 17% περίπου των εφαρµογών VSD παγκοσµίως ενώ σ ένα σύγχρονο κτίριο το 52% της ενέργειας χρησιµοποιείται στα συστήµατα κλιµατισµού και εξαερισµού και το 63% αυτής χρησιµοποιείται για την ροή υγρών ή αέρα Υπόλοιπες καταναλώσεις 17% Αερισµός & ψύξη Φωτισµός 31% 52% Οι βασικές απαιτήσεις για τους ρυθµιστές στροφών σε εφαρµογές HVAC επικεντρώνονται στα κάτωθι: Εξοικονόµηση ενέργειας Μείωση του κόστους συντήρησης και απλοποίηση της εγκατάστασης, Ειδικές λειτουργίες Εύκολη ενσωµάτωση στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου του κτιρίου (BMS: Building Management System) Εξοικονόµηση ενέργειας Στην περίπτωση των εφαρµογών ρύθµισης ταχύτητας σε κινητήρες αντλιών και ανεµιστήρων έχουµε φορτίο µεταβλητής ροπής (VT: Variable Torque) όπου η συµπεριφορά του είναι ιδιαίτερα οµαλή και δεν παρουσιάζεται στην εκκίνηση ή κατά τη λειτουργία ζήτηση υπερφόρτισης από τον κινητήρα. Λόγω της παραβολικής µορφής της χαρακτηριστικής καµπύλης του φορτίου µεταβλητής ροπής, βασικό γνώρισµα είναι ραγδαία µείωση της καταναλούµενης ενέργειας µε µια µικρή µείωση της ταχύτητας του κινητήρα. Καθώς η ισχύς είναι ανάλογη του τετραγώνου των στροφών (P~n 2 ) και η ενέργεια είναι ανάλογη του κύβου τους (E~n 3 ), µια µείωση των στροφών κατά ένα ποσοστό της ονοµαστικής τιµής, οδηγεί σε µια δραµατική µείωση της κατανάλωσης : Εάν ο κινητήρας λειτουργεί στο 60% των ονοµαστικών στροφών η απορροφούµενη ισχύς είναι µόλις το 21% Επίσης κατά την εκκίνηση εµφανίζεται ελάχιστη απαίτηση ροπής η οποία αυξάνεται ανάλογα µε το τετράγωνο της ταχύτητας του ρότορα, και το ρεύµα εκκίνησης ισούται µε ονοµαστικό. Σε αντίθεση, σε εκκίνηση µε απ ευθείας σύνδεση έχουµε ρεύµα εκκίνησης ίσο µε 9 φορές το ονοµαστικό, ενώ µε την χρήση αστέρα-τριγώνου είναι 6 φορές το ονοµαστικό. Ο χρόνος απόσβεσης ενός ρυθµιστή στροφών ισχύος 11KW είναι µικρότερος από 1 έτος Η χρήση ρυθµιστών στροφών επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των λειτουργιών του συστήµατος, καθώς οι κινητήρες οδηγούνται και ακολουθούν µε ακρίβεια την επιθυµητή τιµή ρύθµισης µε οµαλή λειτουργία, ενώ επιτυγχάνεται αυτόµατη εξισορρόπηση των διακυµάνσεων του συστήµατος. Έτσι ρυθµίζεται καλύτερα η παροχή ροής (υγρών ή αέρα), που καλύπτει επακριβώς την ζήτηση, καταργώντας τα µηχανικά συστήµατα ελέγχου που επιβάλλουν µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας όταν το

2 ζητούµενο είναι µικρότερη απόδοση (dampers ή στραγγαλιστικές βαλβίδες τα οποία απαιτούν και συντήρηση). 120% Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ. Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α 80% 40% 0% Variable Inlet Vane 20% SED2 40% 60% 80% 100% Παροχή Αέρα Ανάλογα µε το κτίριο και τις περιβαντολλογικές συνθήκες µια Κεντρική Κλιµατιστική Μονάδα (A.H.U.) απαιτείται να λειτουργεί από 40 έως 80% της ονοµαστικής παροχής αέρα. Συγκρινόµενο µε µηχανικά συστήµατα ελέγχου ο ρυθµιστής στροφών µπορεί να προσφέρει εξοικονόµηση ενέργειας από 30 έως 60%. Το παρακάτω παράδειγµα είναι χαρακτηριστικό : Στο κτίριο American Tower στην Louisiana των Η.Π.Α. έγινε τοποθέτηση το 1990 ρυθµιστών στροφών στο σύστηµα κλιµατισµού. Συγκεκριµένα τοποθετήθηκαν V.S.D. στους κινητήρες των αντλιών και των ανεµιστήρων. U S1 $ AHUs Outlet Damper With mechanical controls With AC drive controls Cooling Tower Cond. Pump Chilled water pump Energy costs per hour Chiller Total Το κόστος λειτουργίας ανά ώρα µειώθηκε από 10 $ σε 5,5$ Μείωση συντήρησης και απλοποίηση της εγκατάστασης Η χρήση ρυθµιστών στροφών αντί άλλων συστηµάτων ρύθµισης ροής αέρα ή υγρών σε συστήµατα HVAC, αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς την απλοποίηση και εκσυγχρονισµό αυτών των συστηµάτων ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες συντήρησης και επισκευών. Κατά συνέπεια εκτός από το κόστος λειτουργίας µειώνεται σηµαντικά και το κόστος συντήρησης, λόγω των λιγότερων διαδικασιών εκκίνησης-στάσης που σηµαίνουν µικρότερες µηχανικές καταπονήσεις αλλά και σταθεροποίηση της τάσης του κτιρίου αφού δεν υφίσταται το φαινόµενο της βύθισης τάσης. Αντίστοιχα µειώνονται οι απαιτήσεις αντικατάστασης υλικών, όπως ρουλεµάν κινητήρων και ιµάντες µετάδοσης κίνησης. Κατά την κατασκευή του ηλεκτρολογικού πίνακα δεν χρειάζονται πλέον ρελέ ισχύος, ρελέ βοηθητικά, χρονικά, θερµικά προστασίας, ενδεικτικές λυχνίες και όργανα µέτρησης τάσης και έντασης ρεύµατος. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για την σύνδεση Υ/ απαιτούνται 3 ρελέ ισχύος, 1 χρονικό και 1 θερµικό. Επιπλέον αντί για 6 καλώδια ισχύος(+γείωση) µε την χρήση V.S.D. χρειάζονται µόνο 3(+γείωση) ενώ στην οθόνη έχουµε όλες τις πληφοροφορίες για την κατάσταση του συστήµατος. Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι µε το V.S.D. σε µια Κ.Κ.Μ. λύνονται τα προβλήµατα θορύβου αλλά και ρυθµίζεται η παροχή αέρα χωρίς να χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση τροχαλιών & ιµάντων. Ειδικές λειτουργίες Κάποια άλλα εξειδικευµένα χαρακτηριστικά που πρέπει να προσφέρει ένας ρυθµιστής στροφών για εφαρµογές HVAC είναι η δυνατότητα να εκκινεί χωρίς πρόβληµα ακόµα και αν ο ρότορας είναι εν κινήσει. Το φαινόµενο παρατηρείται σε ανεµιστήρες όπου η φτερωτή περιστρέφεται ελεύθερα (ακόµα και ανάστροφα) από τον αέρα όταν δεν λειτουργεί ή σε εµβαπτιζόµενες αντλίες. Σε µικρά κτίρια όπου δεν υπάρχει Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου (Β.Μ.S.) ή όπου θέλουµε αυτόνοµη λειτουργία ο ενσωµατωµένος ελεγκτής PID αναλαµβάνει να κάνει την διαχείριση και τον έλεγχο του συστήµατος. Σαν παράδειγµα αναφέρουµε ότι το SED2 µπορεί να ελέγχει αυτόνοµα την ποιότητα αέρα, την θερµοκρασία, την παροχή αέρα σε Κ.Κ.Μ. αλλά και την πίεση (ή διαφορική πίεση) στο υδραυλικό δίκτυο. Αναλυτικά θα αναφερθούµε παρακάτω για τις ειδικές λειτουργίες που ενσωµατώνει καθώς πλέον θέτει νέα standards για τους ρυθµιστές στροφών µε λειτουργίες HVAC Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις δυνατότητες των φίλτρων ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών (ΕΠΙΠΕ Ο Β) τα οποία προστατεύουν τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές του κτιρίου. Ενσωµάτωση στο σύστηµα ελέγχου Ο ρυθµιστής στροφών που χρησιµοποιείται σε εφαρµογές HVAC πρέπει να µπορεί εύκολα να ενσωµατωθεί στα κτιριακά συστήµατα ελέγχου. Σε κτίρια που τα συστήµατα ελέγχου είναι αυτόνοµοι ελεγκτές λειτουργίας (STANDARD CONTROLS) αυτό επιτυγχάνεται εύκολα µε τις αναλογικές και ψηφιακές εισόδους & εξόδους που είναι διαθέσιµες. Έτσι ο συντηρητής του κτιρίου µπορεί από τον τυπικό ελεγκτή µιας Κ.Κ.Μ. να έχει πληροφορίες για τον ρυθµιστή στροφών. Τυπικό παράδειγµα είναι η επικοινωνία ενός ελεγκτή τύπου AEROGYR (διαχείριση θερµοκρασίας & ποιότητας αέρα) µε έναν ρυθµιστή SED2 : Βλάβη Λειτουργία Έναρξη - παύση Επιθ. τιµή Σε περίπτωση κεντρικού συστήµατος ελέγχου (B.M.S.) ο ρυθµιστής στροφών επικοινωνεί όπως και στην προηγούµενη περίπτωση αλλά εάν το πρωτόκολλο επικοινωνίας το επιτρέπει µπορεί να υπάρξει και επικοικωνία σε δίκτυο (ενσωµάτωση στο σύστηµα)µε την θύρα RS-485. Μέχρι τώρα οι ρυθµιστές στροφών υποστήριζαν βιοµηχανικά πρωτόκολλα επικοινωνίας ενώ οι ρυθµιστές HVAC πρέπει να υποστηρίζουν κτιριακά πρωτόκολλα επικοινωνίας

3 Ρυθµιστές Στροφών SED2 (HVAC) Το 1834 ο Moritz von Jacobi κατασκεύασε τον πρώτο ηλεκτροκινητήρα. Το 2002 η Siemens πρώτη κατασκευάστρια εταιρεία στον χώρο των συστηµάτων ρύθµισης στροφών παγκοσµίως, κατασκευάζει τον πρώτο εξειδικευµένο ρυθµιστή στροφών SED2 αποκλειστικά σε εφαρµογές HVAC. Με την πρώτη µατιά δείχνει να είναι ένας τυπικός ρυθµιστής βασισµένος στην αρχή της ρύθµισης τάσης και συχνότητας εξόδου του, παράγοντας ένα κατά PWM διαµορφωµένο σήµα ρεύµατος από µια ανορθωµένη και εξοµαλυνµένη τάση. Για τον έλεγχο του κινητήρα χρησιµοποιείται η µέθοδος FCC (Flux current control) µε αποτέλεσµα να υπάρχει βελτιωµένη ανταπόκριση και βελτιστικοποίηση του ελέγχου. Οι καινοτοµίες όµως που έχει το SED2 δεν σταµατούν στα ηλεκτρονικά ισχύος. Αντίθετα το ειδικό software που έχει ενσωµατωµένο αλλάζει τελείως την γνώµη που είχαµε µέχρι τώρα για τους ρυθµιστές που χρησιµοποιούσαµε στον κτιριακό αυτοµατισµό : Ο ενσωµατωµένος ελεγκτής PID έχει έτοιµες εφαρµογές HVAC (έλεγχος θερµοκρασίας, υγρασίας, ποιότητας αέρα,διαφορικής πίεσης αέρα & νερού, ταχύτητας αέρα, πίεσης νερού. Εάν µάλιστα χρησιµοποιείται και αισθητήριο της SIEMENS το µόνο που έχει κάποιος να δηλώσει είναι ο κωδικός του αισθητηρίου και να επιλέξει set point. Ας δούµε όµως κάποιες εφαρµογές : Έλεγχος Θερµοκρασίας Παροχή Ανόρθωση Πυκνωτές IGBTs Κινητήρας Όµως στο εσωτερικό του θα δούµε ειδικό διαχωρισµό στα ρεύµατα ισχύος από τα ασθενή και θα βρούµε την τελευταία εξέλιξη στην τεχνολογία των IGBT και των πυκνωτών DC (πλαστικοί). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα χαµηλές ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές, δεν χρειάζονται να τοποθετηθούν LINE REACTORS, µείωση των εξωτερικών διαστάσεων, και µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης σε σχέση µε τα βιοµηχανικά V.S.D. Σε συνδυασµό µε τα ενσωµατωµένα φίλτρα τύπου B η συσκευή καλύπτει τις αυστηρές προδιαγραφές ΕΝ55011Β Οι ρυθµιστές SED2 για την ευρωπαϊκή αγορά διατίθενται σε τριφασική τροφοδοσία V±10% µε συχνότητα εισόδου Hz και εξόδου Hz. Η ισχύς κυµαίνεται από 0,37 ΚW ως και 90 kw, ενώ διατίθενται συσκευές µε ενσωµατωµένο φίλτρο Κλάσης Β (για κτιριακές εφαρµογές), µε βαθµό προστασίας ΙΡ20 ή ΙΡ54. Η συσκευή παρέχει πλήρη προστασία στον κινητήρα και στον εαυτό της από: Συνδέουµε αισθητήριο τύπου NI1000 (ωµικό, χαµηλού κόστους) το οποίο µπορεί να είναι χώρου ή αεραγωγού, ορίζουµε επιθυµητή θερµοκρασία και το SED2 ρυθµίζει τις στροφές του ανεµιστήρα σε λειτουργία ψύξης ή θέρµανσης. Έλεγχος διαφορικής πίεσης νερού Υπόταση Υπέρταση Υπερφόρτιση Βραχυκύκλωµα Σφάλµα γείωσης Υπερθέρµανση Κινητήρα Υπερθέρµανση V.S.D. Το SED2 διαθέτει : 6 πλήρως προγραµµατιζόµενες Ψηφιακές εισόδους 2 πλήρως προγραµµατιζόµενες εξόδους ρελέ 2 Αναλογικές εισόδους (0-10 ή 2-10 V, 0 20 ή 4 20 ma, Νi 1000 ) 2 αναλογικές εξόδους RS 485 Το ενεργό αισθητήριο µετράει την διαφορική πίεση, ενηµερώνει τον ελεγκτή PID του SED2 το οποίο µε την σειρά του ρυθµίζει τις στροφές της αντλίας νερού. Ο PID περιλαµβάνει όµως και κάποιες ειδικές λειτουργίες : Έλεγχος by - pass Η θερµοκρασία λειτουργίας των συσκευών SED2 είναι από -10 ως 40 C χωρίς υπερδιαστασιολόγηση, ενώ είναι δυνατή η τοποθέτηση συσκευών χωρίς διάκενο µεταξύ τους. Αν το SED2 λειτουργεί στα όρια της µέγιστης θερµοκρασίας και είναι πλήρως φορτισµένος, µπορεί να ρυθµίζει την συχνότητα µεταγωγής των IGBT transistors έτσι ώστε να έχουµε το µέγιστο ρεύµα σε υψηλότερες θερµοκρασίες (50 C). Η ικανότητα υπερφόρτισης των συσκευών φτάνει το 110% του ονοµαστικού ρεύµατος για 60 sec και υποστηρίζεται η λειτουργία επιλογής επανέναρξης µετά από πτώση τάσης και εκκίνησης µε κινούµενο ρότορα (start-on-the-fly). Σε εγκαταστάσεις όπου η λειτουργία του κινητήρα δεν πρέπει πρέπει να σταµατήσει συνδέονται στο SED2 2 ρελέ ισχύος. Το

4 πρώτο ρελέ τροφοδοτεί τον κινητήρα διαµέσου του ρυθµιστή στροφών και το δεύτερο µε απευθείας τροφοδοσία.σε περίπτωση βλάβης του ρυθµιστή αυτόµατα ο κινητήρας ξεκινάει από το ρελέ µε την απευθείας τροφοδοσία. Επίσης εάν ο ρυθµιστής λειτουργεί συνέχεια στην µέγιστη συχνότητα ο ελεγκτής του SED2 στέλνει εντολή στο ρελέ απευθείας λειτουργίας καθώς δεν υπάρχει λόγος κατανώλησης ενέργειας και κάνει παροδικούς ελέγχους για να ξαναλειτουργήσει τον ρυθµιστή εάν απαιτηθεί µικρότερη συχνότητα. Έλεγχος 3 αντλιών (pump cascading) ελέγχου (B.O.P.) ενώ υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθεί και το εξελιγµένο χειριστήριο ελέγχου (A.O.P.) Basic Operating Panel Με το βασικό χειριστήριο ελέγχου έχουµε ενηµέρωση για όλες τις λειτουργίες, βλάβες,σήµατα αισθητηρίου κ.τ.λ. και µπορούµε να προγραµµατίσουµε τον ρυθµιστή. Εάν χρειαστεί οι παράµετροι προγραµµατισµού µπορεί να κλειδωθούν ώστε να µην έχουν πρόσβαση ανεπιθύµητα άτοµα(µόνο ένδειξη) 100% On/Off On/Of ΑΝΤΛΙΕΣ P Συνδέοντας αισθητήριο πίεσης ο ενσωµατωµένος ελεγκτής PID αναλαµβάνει να διαχειριστεί τον έλεγχο και των 3 αντλιών νερού. Η µία αντλία ελέγχεται 0 100% των στροφών της και οι άλλες 2 ελέγχονται on-off µε τελικό σκοπό να κρατηθεί σταθερή η πίεση στην προσαγωγή. Η λειτουργία είναι τελείως αυτόµατη ενώ υποστηρίζει και εναλλαγή λειτουργίας των 2 on-off για ίση καταπόνηση τους. 100% Αυτόµατη έναρξη παύση (Hibernation) PID output Παρατηρούµε ότι εκτός από την µεγάλη οθόνη και τα τυπικά πλήκτρα(έναρξη παύση, ρύθµιση συχνότητας, πρόσβαση σε παραµέτρους και reset βλάβης) υπάρχουν και 2 ειδικά πλήκτρα AUTO & HAND που δεν υπάρχουν στους βιοµηχανικούς ρυθµιστές. Σε περίπτωση κανονικής λειτουργίας το SED2 λειτουργεί σε AUTO σύµφωνα µε το προγραµµατισµό του (π.χ. έλεγχος πίεσης ή σε συνεργασία µε το κεντρικό σύστηµα ελέγχου). Τι γίνεται όµως σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση δοκιµών? Τότε το µοναδικό πού έχει να κάνει ο συντηρητής του κτιρίου είναι να ενεργοποιήσει το πλήκτρο HAND και να ελέγξει τον ρυθµιστή χειροκίνητα από τα ενσωµατωµένα πλήκτρα, χωρίς να χρειαστεί καθόλου να επέµβει στις παραµέτρους λειτουργίας. Όταν αποκατασταθεί η βλάβη ή συνδεθεί το σύστηµα ελέγχου την µοναδική κίνηση που χρειάζεται να κάνει ο συντηρητής είναι να πιέσει το πλήκτρο AUTO και ο ρυθµιστής λειτουργεί σύµφωνα µε τον καθορισµένο προγραµµατισµό του. Restart Hibernation 0 Εάν ο ρυθµιστής στροφών λειτουργεί στην ελάχιστη συχνότητα λειτουργία και είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία ΗΙΒΕΡΝΑΤΙΟΝ ο ελεγκτής στέλνει σήµα και σταµατάει την λειτουργία του (µετά την πάροδο προγραµµατιζόµενου χρονικού διαστήµατος). Εάν διαπιστωθεί ζήτηση το SED2 ενεργοποιείται αυτόµατα και τίθεται σε λειτουργία. Εκτός από την επιπλέον εξοικονόµηση ενέργειας κύριο προτέρηµα είναι ότι δεν καταπονείται ο κινητήρας εργαζόµενος συνέχεια σε χαµηλές στροφές. Έλεγχος ιµάντα Timer PID - error Hibernation s Το SED2 πραγµατοποιεί έλεγχο της ροπής του κινητήρα σε σχέση µε τον αριθµό των στροφών του µπορεί να καταλάβει εάν έχει κοπεί ο ιµάντας µετάδοσης της κίνησης και µας ενηµερώνει µε ειδικό µήνυµα στην οθόνη του. Επίσης υπάρχει και πρόβλεψη για σύνδεση αισθητηρίου µε παλµούς όπου ενηµερώνεται ο ελεγκτής για τον ακριβή αριθµό των στροφών του κινητήρα. Οι καινοτοµίες όµως συνεχίζονται και στο χειριστήριο ελέγχου. Όλοι οι ρυθµιστές στροφές έρχονται από το εργοστάσιο µε ενσωµατωµένο το βασικό χειριστήριο Advanced Operating Panel Το εξελιγµένο χειριστήριο ελέγχου εκτός από τις δυνατότητες του βασικού χειριστηρίου µας προσφέρει και κάποιες επιπλέον : Μεγάλη οθόνη 4 γραµµών 16 χαρακτήρων µε υποστήριξη πλήρους κειµένου.

5 Υποστήριξη κειµένου σε 7 γλώσσες. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ο τεχνικός το µόνο που Ένδειξη µέτρησης αισθητηρίων σε πραγµατικά µεγέθη π.χ. Kpa ή Bar. χρειάζεται είναι να δηλώσει τα στοιχεία του κινητήρα, την ελάχιστη και µέγιστη συχνότητα λειτουργίας και να επιλέξει τις Αποθήκευση και download 10 διαφορετικών οµάδων λειτουργίες του επιθυµεί. Έτσι ο χρόνος ρύθµισης είναι παραµέτρων. ηλαδή µπορεί κάποιες να έχει ελάχιστος, και συνήθως είναι περίπου 5 10 min προγραµµατίσει στο χειριστήριο 10 διαφορετικές οµάδες παραµέτρων και ανάλογα µε την εφαρµογή του ρυθµιστή να κάνει µόνο download. Συσκευές IP54 Εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη για αυτόµατη έναρξη παύση Οι ρυθµιστές που θα τοποθετηθούν σε βρώµικο περιβάλλον Με ένα χειριστήριο µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε ένα µικρό δίκτυο έως 31 ρυθµιστών SED2 και να έχουµε κεντρικό έλεγχο από το AOP. Φυσικά ένας ρυθµιστής στροφών που προορίζεται για εφαρµογές HVAC δεν θα µπορούσε να µην επικοινωνεί απευθείας µε κεντρικά συστήµατα ελέγχου : Επικοινωνία µε STANDARD CONTROLS Εάν το σύστηµα ελέγχου δεν επιτρέπει επικοινωνία µέσω δικτύου (π.χ. σε µικρά κτίρια) ο ρυθµιστής στροφών έρχεται προγραµµατιζόµενος από το εργοστάσιο µε όλες τις απαραίτητες είσοδοι & έξοδοι για την συγκεκριµένοι εφαρµογή (εντολή on-off, σήµα συχνότητας, αποµακρυσµένο reset βλάβης, έξοδος λειτουργίας, έξοδος βλάβης, έξοδος συχνότητας λειτουργίας). Πρακτικά το µόνο που πρέπει να κάνει ο τεχνικός είναι να συνδέσει το SED2 και να δηλώσει τα ονοµαστικά στοιχεία του κινητήρα. µπορούν να παραγγελθούν µε βαθµό προστασίας IP54. Σε αυτή την περίπτωση ο ρυθµιστής έρχεται από το εργοστάσιο τοποθετηµένος µέσα σε ηλεκτρολογικό πίνακα και µε την οθόνη στην πρόσοψη του πίνακα. Πρότυπα - σήµανση Επικοινωνία µε B. M. S. Η θύρα επικοινωνίας RS-485 που έχει ο ρυθµιστής SED2 υποστηρίζει τα κάτωθι πρωτόκολλα επικοινωνίας : EN USS P1 (Siemens Building Technologies) EN N1 (Johnson Controls) EN class B Ο ρυθµιστής SED2 είναι συµβατός µε το πρότυπο για συσκευές Χαµηλής Τάσης Low Voltage Directive 73/23/EEC όπως αυτό έχει καθορισθεί µε το πρότυπο 93/68/EEC. Επίσης είναι συµβατός µε τα παρακάτω πρότυπα : Για τα παραπάνω πρωτόκολλα δεν χρειάζεται τίποτα επιπλέον και όλες οι λειτουργίες είναι ενσωµατωµένες στο SED2. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα πρωτόκολλα P1 & N1 είναι τα πιο δηµοφιλή παγκοσµίως στον κτιριακό αυτοµατισµό. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί και κάρτα για επικοινωνία σε δίκτυα LON Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές (EMC) Ιδιαίτερη πρόβλεψη έχει δοθεί στην µείωση των ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών. Τα SED2 παραδίδονται από το εργοστάσιο είτε χωρίς φίλτρο ή φίλτρο τύπου Β. Εάν ο ρυθµιστής έχει παραγγελθεί µε φίλτρο παραδίδεται από το εργοστάσιο µε το φίλτρο τοποθετηµένο και ηλεκτρολογικά συνδεµένο. Η χρησιµοποίηση φίλτρων EMC και η σωστή εγκατάσταση του ρυθµιστή µας εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις από παρεµβολές στις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές του κτηρίου. EN ΕΝ ιαθέτει σήµανση CE, UL, και cul Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε: Siemens Building Technologies Spa Υποκατάστηµα Ελλάδας Κολοκοτρώνη 5 & ηµοκρατίας GR Νέο Ψυχικό / Αθήνα Τηλ Fax Ρύθµιση προγραµµατισµός DDC

6

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives και ορθή επιλογή April 1, 2013 Slide 1 Κίνητρα Πολλές παράμετροι πρέπει να εξεταστούν όταν επιλέγουμε ένα drive Όταν η επιλογή είναι ορθή εξοικονομείται πολύς χρόνος και χρήμα Όλες οι ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z Σχεδιασμός Αντλία κυκλοφορίας υγρού ρότορα με σύνδεση ρακόρ ή φλάντζας, κινητήρα EC και αυτόματη προσαρμογή απόδοσης Χρήση Συστήματα ανακυκλοφορίας πόσιμου νερού

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ... -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ... -0 ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ... -04 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... -05 FAN COILS / ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -10 ΜΟΝΟΥ/ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ... -10 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο Landis & Staefa Division Περίληψη 17.04.2000 1/16 1 Περίληψη 1.1 Σύντοµη περιγραφή Η QAA70 είναι µία ψηφιακή πολλαπλών εφαρµογών µονάδα χώρου και σκοπός είναι να βελτιστοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικό Εύρος ισχύος: kva. Ιδανικό για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις φωτισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους

Τριφασικό Εύρος ισχύος: kva. Ιδανικό για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις φωτισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους Stabilux Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας Ρυθμιστές Ροής Φωτός EMR ΤMR PMR PMΤ Μονοφασικό 3.5-15 kva 10.5-45 kva 9-65 kva 10-220 kva Ιδανικό για μικρής ισχύος φωτισμού. Ιδανικό για μικρής ισχύος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι Πρόγραµµα λογισµικού για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού ERGO @ ο C = Ergo Η έξυπνη λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε συνέπεια την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης:

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης: VARIO air Ψηφιακός Ελεγκτής Αερόθερμων Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO Air προορίζεται να ελέγχει αερόθερμα τζάκια και να τροφοδοτεί με αποτελεσματικό, ασφαλή και ήσυχο τρόπο το θερμό αέρα της θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 02ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 V3MFI-24 / V3MFO-24 V1MFI-50B / V1MFO-50B V1MFI-66B / V1MFO-66B 24.000 24.000 (4.100-33.600) (4.100-33.700)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MICROMASTER 440 2 Ονομαστικές τιμές απόδοσης 3 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ MICROMASTER 440 5 6 7 8 Προειδοποιήσεις Ο ΜΜ440 έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

QAX810. Κύρια Μονάδα Χώρου. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817

QAX810. Κύρια Μονάδα Χώρου. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817 2 723 Κύρια Μονάδα Χώρου για ελεγκτές RRV817 QAX810 Πολυλειτουργική ψηφιακή μονάδα χώρου για επικοινωνία του τεχνικού εγκατάστασης ή/και του τελικού χρήστη με ελεγκτές θερμοκρασίας RRV817 σε πολυζωνικά

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Pro.Fi.System

Τεχνολογία Pro.Fi.System Τεχνολογία Pro.Fi.System Η τεχνολογία Pro.Fi.System αφορά την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μηχανών και συσκευών από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος, ελαχιστοποιώντας τους νεκρούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD 3 035 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD Για συστήµατα θέρµανσης RDE101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο θέρµανσης ON/OFF Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS)

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών έγιναν αρκετά δημοφιλή τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

QAW810. Μονάδα Χώρου ζώνης. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817

QAW810. Μονάδα Χώρου ζώνης. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817 2 72 Μονάδα Χώρου ζώνης για ελεγκτές RRV817 QAW810 Ψηφιακή μονάδα χώρου ζώνης για επικοινωνία του τεχνικού εγκατάστασης ή/και του τελικού χρήστη με ελεγκτές θερμοκρασίας RRV817 σε πολυζωνικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εναρμονίζοντας τα Drive

Εναρμονίζοντας τα Drive Εναρμονίζοντας τα Drive Η φιλοσοφία πίσω από την αρχιτεκτονική της νέας γενιάς μετατροπέων συχνότητας της ΑΒΒ Πρόσφατα η ΑΒΒ δημιούργησε το πρώτο της portfolio με AC drives χαμηλής τάσης, βασισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 13

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 13 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 13: Έλεγχος και ρύθμιση των εγκαταστάσεων κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Η επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού για μια επιχείρηση ή μια οικία είναι εξαιρετικά σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής & άνεση των διαμενόντων

Διαβάστε περισσότερα

Building Services and HVAC Engineering Consultants

Building Services and HVAC Engineering Consultants Bonair Building Services and HVAC Engineering Consultants P.Mikropoulou 37, N.IRAKLIO, GR-14121 Τηλ: 210-27 23 662, Fax: 210-27 58 757, bonair@teledomenet.gr ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS);

Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS); Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS); Με τη προσθήκη των κατάλληλων στοιχείων, οι κυκλοφορητές της Wilo μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Χρονοδιακοπτών ΑΒΒ D1 - AT

Τεχνική Προδιαγραφή Χρονοδιακοπτών ΑΒΒ D1 - AT D1 - AT Περιεχόμενα 1. Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες D1...2 2. Ημερήσιοι αναλογικοί χρονοδιακόπτες AT...4 3. Εβδομαδιαίοι αναλογικοί χρονοδιακόπτες AT...5 1/5 1. Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες D1 Οι ψηφιακοί χρονοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροποιητές Τάσης

Σταθεροποιητές Τάσης Σταθεροποιητές Τάσης Ministab και Sterostab Ηλεκτρικό δίκτυο ποιότητα Τα προβλήματα στις γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι ατμοσφαιρικές εκκενώσεις, οι συνεχείς μεταβολές του φορτίου κάνουν αδύνατη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών April 1, 2013 Slide 1 Η αγορά των AC drives ανά κλάδο το έτος 2010 Market study ARC2011 Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτροκίνησης. Automation and Drives

Συστήματα Ηλεκτροκίνησης. Automation and Drives Εξοικονόμηση Ενέργειας Οικονομική και Οικολογική σημασία Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα: αντιπροσωπεύουν 70 % της βιομηχανικής ενεργειακής κατανάλωσης Ενεργειακό δυναμικό εξοικονόμησης ανά έτος (μόνο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο FAN COIL ΤΟΙΧΟΥ GR FAN COIL ΤΟΙΧΟΥ FAN COIL ΤΟΙΧΟΥ Κύρια χαρακτηριστικά ιαθέσιµο σε τρεις εκδόσεις µε ψυκτική ισχύ από 2,3 έως 4,3 KW Κατάλληλο για εγκατάσταση σε οικίες, γραφεία Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS)

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS) ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ BMS? 2. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BMS

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

The best solution for home electronic integration

The best solution for home electronic integration The best solution for home electronic integration R 2 ZAS Έξυπνος ελεγκτής δωματίου KNX Τηλεχειριστήριο ZN1VI-TPZAS-B 1:1 (120 x 88 x 11 mm.) ZN1VI-TPZAS-S ZN1VI-TPZAS-W ZN1IR-ZAS (85.5 x 54 x 12 mm.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ EURO EURO

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ EURO EURO για θέρμανση ή ψύξη με: Διακόπτη on-off Ενδεικτική λυχνία για θέρμανση ή ψύξη με: Διακόπτη on-off 2 Ενδεικτικές λυχνίες Δεύτερη εντολή για εντολή σε ζεστό νερό χρήσης RAA 31.16 1 (60) RAA 31.26 1 (40)

Διαβάστε περισσότερα

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης, PSR ΝΕΟ

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης, PSR ΝΕΟ Εκκινητές ομαλής εκκίνησης, PSR ΝΕΟ Εκκινητές ομαλής εκκίνησης, ΑΒΒ Γενικά Αριστερά: Συνεργασία μεταξύ PSR και θερμομαγνητικού διακόπτη προστασίας κινητήρα MS116. Επάνω: PSR16, PSR0 και PSR 45. Η ABB διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.4 ΕΞΕ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισµού στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα ελέγχου εκκίνησης

Λίστα ελέγχου εκκίνησης Λίστα ελέγχου εκκίνησης Επισημάνετε τα εκτελεσμένα μέτρα! Daikin Altherma EHSX Altherma EHSXB Altherma EHSH Altherma EHSHB -08P50AA -1P50AA Daikin Altherma EHSX Altherma EHSXB Altherma EHSH Altherma EHSHB

Διαβάστε περισσότερα

MCB Μικροαυτόματες ασφάλειες C, 6KA HYUNDAI

MCB Μικροαυτόματες ασφάλειες C, 6KA HYUNDAI MCB Μικροαυτόματες ασφάλειες C, 6KA HYUNDAI Η σειρά ραγοδιακοπτών της Hyundai αποτελεί την τέλεια λύση για προστασία από υπερφόρτιση, βραχυκύκλωµα και διαρροές ρεύµατος σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC Κατασκευαστές Κατασκευαστές Ηλεκτρικών Συσκευών Ηλεκτρικών Συσκευών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Σ ΥΣ ΤΗ Μ ΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) 14/6/2016 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ... 4 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικός κατάλογος. E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών

Προϊοντικός κατάλογος. E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών Προϊοντικός κατάλογος E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών Ε290 και Ε297 Οι νέες σειρές - Γενικές πληροφορίες E290 Ρελέ ρευματώθησης (καστάνιας) Τα ρελέ ρευματώθησης (καστάνιας)

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

Μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα

Μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα Μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα Ανάλυση περιβαλλοντικής ανταπόδοσης με τους ρυθμιστές στροφών της ΑΒΒ Οι περιβαλλοντικές δηλώσεις παραγωγής (EPD Environmental Product Declaration) επιχειρούν να περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013. Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013. Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP Αντλία Θερμότητας Smart WP ΣΕΙΡΑ WKF Σειρά WKF Πιο απλό δεν γίνεται Τα πάντα είναι ενσωματωμένα στην εσωτερική μονάδα. Ο βασικός εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Oικιακή Θέρμανση Yutaki

Oικιακή Θέρμανση Yutaki Oικιακή Θέρμανση Yutaki Hitachi Europe Ltd 2 Περιεχόμενα 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση δαπανών και εξοικονόμηση ενέργειας με το Synco living Starter Kit

Μείωση δαπανών και εξοικονόμηση ενέργειας με το Synco living Starter Kit Μείωση δαπανών και εξοικονόμηση ενέργειας με το Synco living Starter Kit Μείωση δαπανών με έλεγχο στα θερμαντικά σώματα σε παλαιά ή καινούργια κτίρια Περιεχόμενα Τι είναι το Synco living Starter Kit και

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 261 Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος REV12 5 τρόποι λειτουργίας, µενού µε περιστροφικό επιλογέα Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Εύκολο µενού µε επεξηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα