Ρυθµιστές Στροφών Κινητήρων AC για εξειδικευµένες εφαρµογές θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρυθµιστές Στροφών Κινητήρων AC για εξειδικευµένες εφαρµογές θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού"

Transcript

1 SIEMENS Hvac Products Ρυθµιστές Στροφών Κινητήρων AC για εξειδικευµένες εφαρµογές θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού Εισαγωγή Mια από τις ευρέως διαδεδοµένες εφαρµογές χρήσης συστήµατος κίνησης µεταβλητής ταχύτητας (VSD: Variable Speed Drive), που είναι ένα σύστηµα ασύγχρονου κινητήρα οδηγούµενου από ρυθµιστή στροφών, είναι η περίπτωση των συστηµάτων θέρµανσης αερισµού κλιµατισµού (HVAC: Heating Ventilation Air Conditioning). Οι εφαρµογές HVAC, αφορούν ουσιαστικά όλες τις περιπτώσεις ρύθµισης στροφών ηλεκτροκινητήρα σε αντλία και ανεµιστήρα. Σήµερα οι εφαρµογές HVAC καλύπτουν το 17% περίπου των εφαρµογών VSD παγκοσµίως ενώ σ ένα σύγχρονο κτίριο το 52% της ενέργειας χρησιµοποιείται στα συστήµατα κλιµατισµού και εξαερισµού και το 63% αυτής χρησιµοποιείται για την ροή υγρών ή αέρα Υπόλοιπες καταναλώσεις 17% Αερισµός & ψύξη Φωτισµός 31% 52% Οι βασικές απαιτήσεις για τους ρυθµιστές στροφών σε εφαρµογές HVAC επικεντρώνονται στα κάτωθι: Εξοικονόµηση ενέργειας Μείωση του κόστους συντήρησης και απλοποίηση της εγκατάστασης, Ειδικές λειτουργίες Εύκολη ενσωµάτωση στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου του κτιρίου (BMS: Building Management System) Εξοικονόµηση ενέργειας Στην περίπτωση των εφαρµογών ρύθµισης ταχύτητας σε κινητήρες αντλιών και ανεµιστήρων έχουµε φορτίο µεταβλητής ροπής (VT: Variable Torque) όπου η συµπεριφορά του είναι ιδιαίτερα οµαλή και δεν παρουσιάζεται στην εκκίνηση ή κατά τη λειτουργία ζήτηση υπερφόρτισης από τον κινητήρα. Λόγω της παραβολικής µορφής της χαρακτηριστικής καµπύλης του φορτίου µεταβλητής ροπής, βασικό γνώρισµα είναι ραγδαία µείωση της καταναλούµενης ενέργειας µε µια µικρή µείωση της ταχύτητας του κινητήρα. Καθώς η ισχύς είναι ανάλογη του τετραγώνου των στροφών (P~n 2 ) και η ενέργεια είναι ανάλογη του κύβου τους (E~n 3 ), µια µείωση των στροφών κατά ένα ποσοστό της ονοµαστικής τιµής, οδηγεί σε µια δραµατική µείωση της κατανάλωσης : Εάν ο κινητήρας λειτουργεί στο 60% των ονοµαστικών στροφών η απορροφούµενη ισχύς είναι µόλις το 21% Επίσης κατά την εκκίνηση εµφανίζεται ελάχιστη απαίτηση ροπής η οποία αυξάνεται ανάλογα µε το τετράγωνο της ταχύτητας του ρότορα, και το ρεύµα εκκίνησης ισούται µε ονοµαστικό. Σε αντίθεση, σε εκκίνηση µε απ ευθείας σύνδεση έχουµε ρεύµα εκκίνησης ίσο µε 9 φορές το ονοµαστικό, ενώ µε την χρήση αστέρα-τριγώνου είναι 6 φορές το ονοµαστικό. Ο χρόνος απόσβεσης ενός ρυθµιστή στροφών ισχύος 11KW είναι µικρότερος από 1 έτος Η χρήση ρυθµιστών στροφών επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των λειτουργιών του συστήµατος, καθώς οι κινητήρες οδηγούνται και ακολουθούν µε ακρίβεια την επιθυµητή τιµή ρύθµισης µε οµαλή λειτουργία, ενώ επιτυγχάνεται αυτόµατη εξισορρόπηση των διακυµάνσεων του συστήµατος. Έτσι ρυθµίζεται καλύτερα η παροχή ροής (υγρών ή αέρα), που καλύπτει επακριβώς την ζήτηση, καταργώντας τα µηχανικά συστήµατα ελέγχου που επιβάλλουν µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας όταν το

2 ζητούµενο είναι µικρότερη απόδοση (dampers ή στραγγαλιστικές βαλβίδες τα οποία απαιτούν και συντήρηση). 120% Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ. Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α 80% 40% 0% Variable Inlet Vane 20% SED2 40% 60% 80% 100% Παροχή Αέρα Ανάλογα µε το κτίριο και τις περιβαντολλογικές συνθήκες µια Κεντρική Κλιµατιστική Μονάδα (A.H.U.) απαιτείται να λειτουργεί από 40 έως 80% της ονοµαστικής παροχής αέρα. Συγκρινόµενο µε µηχανικά συστήµατα ελέγχου ο ρυθµιστής στροφών µπορεί να προσφέρει εξοικονόµηση ενέργειας από 30 έως 60%. Το παρακάτω παράδειγµα είναι χαρακτηριστικό : Στο κτίριο American Tower στην Louisiana των Η.Π.Α. έγινε τοποθέτηση το 1990 ρυθµιστών στροφών στο σύστηµα κλιµατισµού. Συγκεκριµένα τοποθετήθηκαν V.S.D. στους κινητήρες των αντλιών και των ανεµιστήρων. U S1 $ AHUs Outlet Damper With mechanical controls With AC drive controls Cooling Tower Cond. Pump Chilled water pump Energy costs per hour Chiller Total Το κόστος λειτουργίας ανά ώρα µειώθηκε από 10 $ σε 5,5$ Μείωση συντήρησης και απλοποίηση της εγκατάστασης Η χρήση ρυθµιστών στροφών αντί άλλων συστηµάτων ρύθµισης ροής αέρα ή υγρών σε συστήµατα HVAC, αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς την απλοποίηση και εκσυγχρονισµό αυτών των συστηµάτων ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες συντήρησης και επισκευών. Κατά συνέπεια εκτός από το κόστος λειτουργίας µειώνεται σηµαντικά και το κόστος συντήρησης, λόγω των λιγότερων διαδικασιών εκκίνησης-στάσης που σηµαίνουν µικρότερες µηχανικές καταπονήσεις αλλά και σταθεροποίηση της τάσης του κτιρίου αφού δεν υφίσταται το φαινόµενο της βύθισης τάσης. Αντίστοιχα µειώνονται οι απαιτήσεις αντικατάστασης υλικών, όπως ρουλεµάν κινητήρων και ιµάντες µετάδοσης κίνησης. Κατά την κατασκευή του ηλεκτρολογικού πίνακα δεν χρειάζονται πλέον ρελέ ισχύος, ρελέ βοηθητικά, χρονικά, θερµικά προστασίας, ενδεικτικές λυχνίες και όργανα µέτρησης τάσης και έντασης ρεύµατος. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για την σύνδεση Υ/ απαιτούνται 3 ρελέ ισχύος, 1 χρονικό και 1 θερµικό. Επιπλέον αντί για 6 καλώδια ισχύος(+γείωση) µε την χρήση V.S.D. χρειάζονται µόνο 3(+γείωση) ενώ στην οθόνη έχουµε όλες τις πληφοροφορίες για την κατάσταση του συστήµατος. Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι µε το V.S.D. σε µια Κ.Κ.Μ. λύνονται τα προβλήµατα θορύβου αλλά και ρυθµίζεται η παροχή αέρα χωρίς να χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση τροχαλιών & ιµάντων. Ειδικές λειτουργίες Κάποια άλλα εξειδικευµένα χαρακτηριστικά που πρέπει να προσφέρει ένας ρυθµιστής στροφών για εφαρµογές HVAC είναι η δυνατότητα να εκκινεί χωρίς πρόβληµα ακόµα και αν ο ρότορας είναι εν κινήσει. Το φαινόµενο παρατηρείται σε ανεµιστήρες όπου η φτερωτή περιστρέφεται ελεύθερα (ακόµα και ανάστροφα) από τον αέρα όταν δεν λειτουργεί ή σε εµβαπτιζόµενες αντλίες. Σε µικρά κτίρια όπου δεν υπάρχει Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου (Β.Μ.S.) ή όπου θέλουµε αυτόνοµη λειτουργία ο ενσωµατωµένος ελεγκτής PID αναλαµβάνει να κάνει την διαχείριση και τον έλεγχο του συστήµατος. Σαν παράδειγµα αναφέρουµε ότι το SED2 µπορεί να ελέγχει αυτόνοµα την ποιότητα αέρα, την θερµοκρασία, την παροχή αέρα σε Κ.Κ.Μ. αλλά και την πίεση (ή διαφορική πίεση) στο υδραυλικό δίκτυο. Αναλυτικά θα αναφερθούµε παρακάτω για τις ειδικές λειτουργίες που ενσωµατώνει καθώς πλέον θέτει νέα standards για τους ρυθµιστές στροφών µε λειτουργίες HVAC Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις δυνατότητες των φίλτρων ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών (ΕΠΙΠΕ Ο Β) τα οποία προστατεύουν τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές του κτιρίου. Ενσωµάτωση στο σύστηµα ελέγχου Ο ρυθµιστής στροφών που χρησιµοποιείται σε εφαρµογές HVAC πρέπει να µπορεί εύκολα να ενσωµατωθεί στα κτιριακά συστήµατα ελέγχου. Σε κτίρια που τα συστήµατα ελέγχου είναι αυτόνοµοι ελεγκτές λειτουργίας (STANDARD CONTROLS) αυτό επιτυγχάνεται εύκολα µε τις αναλογικές και ψηφιακές εισόδους & εξόδους που είναι διαθέσιµες. Έτσι ο συντηρητής του κτιρίου µπορεί από τον τυπικό ελεγκτή µιας Κ.Κ.Μ. να έχει πληροφορίες για τον ρυθµιστή στροφών. Τυπικό παράδειγµα είναι η επικοινωνία ενός ελεγκτή τύπου AEROGYR (διαχείριση θερµοκρασίας & ποιότητας αέρα) µε έναν ρυθµιστή SED2 : Βλάβη Λειτουργία Έναρξη - παύση Επιθ. τιµή Σε περίπτωση κεντρικού συστήµατος ελέγχου (B.M.S.) ο ρυθµιστής στροφών επικοινωνεί όπως και στην προηγούµενη περίπτωση αλλά εάν το πρωτόκολλο επικοινωνίας το επιτρέπει µπορεί να υπάρξει και επικοικωνία σε δίκτυο (ενσωµάτωση στο σύστηµα)µε την θύρα RS-485. Μέχρι τώρα οι ρυθµιστές στροφών υποστήριζαν βιοµηχανικά πρωτόκολλα επικοινωνίας ενώ οι ρυθµιστές HVAC πρέπει να υποστηρίζουν κτιριακά πρωτόκολλα επικοινωνίας

3 Ρυθµιστές Στροφών SED2 (HVAC) Το 1834 ο Moritz von Jacobi κατασκεύασε τον πρώτο ηλεκτροκινητήρα. Το 2002 η Siemens πρώτη κατασκευάστρια εταιρεία στον χώρο των συστηµάτων ρύθµισης στροφών παγκοσµίως, κατασκευάζει τον πρώτο εξειδικευµένο ρυθµιστή στροφών SED2 αποκλειστικά σε εφαρµογές HVAC. Με την πρώτη µατιά δείχνει να είναι ένας τυπικός ρυθµιστής βασισµένος στην αρχή της ρύθµισης τάσης και συχνότητας εξόδου του, παράγοντας ένα κατά PWM διαµορφωµένο σήµα ρεύµατος από µια ανορθωµένη και εξοµαλυνµένη τάση. Για τον έλεγχο του κινητήρα χρησιµοποιείται η µέθοδος FCC (Flux current control) µε αποτέλεσµα να υπάρχει βελτιωµένη ανταπόκριση και βελτιστικοποίηση του ελέγχου. Οι καινοτοµίες όµως που έχει το SED2 δεν σταµατούν στα ηλεκτρονικά ισχύος. Αντίθετα το ειδικό software που έχει ενσωµατωµένο αλλάζει τελείως την γνώµη που είχαµε µέχρι τώρα για τους ρυθµιστές που χρησιµοποιούσαµε στον κτιριακό αυτοµατισµό : Ο ενσωµατωµένος ελεγκτής PID έχει έτοιµες εφαρµογές HVAC (έλεγχος θερµοκρασίας, υγρασίας, ποιότητας αέρα,διαφορικής πίεσης αέρα & νερού, ταχύτητας αέρα, πίεσης νερού. Εάν µάλιστα χρησιµοποιείται και αισθητήριο της SIEMENS το µόνο που έχει κάποιος να δηλώσει είναι ο κωδικός του αισθητηρίου και να επιλέξει set point. Ας δούµε όµως κάποιες εφαρµογές : Έλεγχος Θερµοκρασίας Παροχή Ανόρθωση Πυκνωτές IGBTs Κινητήρας Όµως στο εσωτερικό του θα δούµε ειδικό διαχωρισµό στα ρεύµατα ισχύος από τα ασθενή και θα βρούµε την τελευταία εξέλιξη στην τεχνολογία των IGBT και των πυκνωτών DC (πλαστικοί). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα χαµηλές ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές, δεν χρειάζονται να τοποθετηθούν LINE REACTORS, µείωση των εξωτερικών διαστάσεων, και µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης σε σχέση µε τα βιοµηχανικά V.S.D. Σε συνδυασµό µε τα ενσωµατωµένα φίλτρα τύπου B η συσκευή καλύπτει τις αυστηρές προδιαγραφές ΕΝ55011Β Οι ρυθµιστές SED2 για την ευρωπαϊκή αγορά διατίθενται σε τριφασική τροφοδοσία V±10% µε συχνότητα εισόδου Hz και εξόδου Hz. Η ισχύς κυµαίνεται από 0,37 ΚW ως και 90 kw, ενώ διατίθενται συσκευές µε ενσωµατωµένο φίλτρο Κλάσης Β (για κτιριακές εφαρµογές), µε βαθµό προστασίας ΙΡ20 ή ΙΡ54. Η συσκευή παρέχει πλήρη προστασία στον κινητήρα και στον εαυτό της από: Συνδέουµε αισθητήριο τύπου NI1000 (ωµικό, χαµηλού κόστους) το οποίο µπορεί να είναι χώρου ή αεραγωγού, ορίζουµε επιθυµητή θερµοκρασία και το SED2 ρυθµίζει τις στροφές του ανεµιστήρα σε λειτουργία ψύξης ή θέρµανσης. Έλεγχος διαφορικής πίεσης νερού Υπόταση Υπέρταση Υπερφόρτιση Βραχυκύκλωµα Σφάλµα γείωσης Υπερθέρµανση Κινητήρα Υπερθέρµανση V.S.D. Το SED2 διαθέτει : 6 πλήρως προγραµµατιζόµενες Ψηφιακές εισόδους 2 πλήρως προγραµµατιζόµενες εξόδους ρελέ 2 Αναλογικές εισόδους (0-10 ή 2-10 V, 0 20 ή 4 20 ma, Νi 1000 ) 2 αναλογικές εξόδους RS 485 Το ενεργό αισθητήριο µετράει την διαφορική πίεση, ενηµερώνει τον ελεγκτή PID του SED2 το οποίο µε την σειρά του ρυθµίζει τις στροφές της αντλίας νερού. Ο PID περιλαµβάνει όµως και κάποιες ειδικές λειτουργίες : Έλεγχος by - pass Η θερµοκρασία λειτουργίας των συσκευών SED2 είναι από -10 ως 40 C χωρίς υπερδιαστασιολόγηση, ενώ είναι δυνατή η τοποθέτηση συσκευών χωρίς διάκενο µεταξύ τους. Αν το SED2 λειτουργεί στα όρια της µέγιστης θερµοκρασίας και είναι πλήρως φορτισµένος, µπορεί να ρυθµίζει την συχνότητα µεταγωγής των IGBT transistors έτσι ώστε να έχουµε το µέγιστο ρεύµα σε υψηλότερες θερµοκρασίες (50 C). Η ικανότητα υπερφόρτισης των συσκευών φτάνει το 110% του ονοµαστικού ρεύµατος για 60 sec και υποστηρίζεται η λειτουργία επιλογής επανέναρξης µετά από πτώση τάσης και εκκίνησης µε κινούµενο ρότορα (start-on-the-fly). Σε εγκαταστάσεις όπου η λειτουργία του κινητήρα δεν πρέπει πρέπει να σταµατήσει συνδέονται στο SED2 2 ρελέ ισχύος. Το

4 πρώτο ρελέ τροφοδοτεί τον κινητήρα διαµέσου του ρυθµιστή στροφών και το δεύτερο µε απευθείας τροφοδοσία.σε περίπτωση βλάβης του ρυθµιστή αυτόµατα ο κινητήρας ξεκινάει από το ρελέ µε την απευθείας τροφοδοσία. Επίσης εάν ο ρυθµιστής λειτουργεί συνέχεια στην µέγιστη συχνότητα ο ελεγκτής του SED2 στέλνει εντολή στο ρελέ απευθείας λειτουργίας καθώς δεν υπάρχει λόγος κατανώλησης ενέργειας και κάνει παροδικούς ελέγχους για να ξαναλειτουργήσει τον ρυθµιστή εάν απαιτηθεί µικρότερη συχνότητα. Έλεγχος 3 αντλιών (pump cascading) ελέγχου (B.O.P.) ενώ υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθεί και το εξελιγµένο χειριστήριο ελέγχου (A.O.P.) Basic Operating Panel Με το βασικό χειριστήριο ελέγχου έχουµε ενηµέρωση για όλες τις λειτουργίες, βλάβες,σήµατα αισθητηρίου κ.τ.λ. και µπορούµε να προγραµµατίσουµε τον ρυθµιστή. Εάν χρειαστεί οι παράµετροι προγραµµατισµού µπορεί να κλειδωθούν ώστε να µην έχουν πρόσβαση ανεπιθύµητα άτοµα(µόνο ένδειξη) 100% On/Off On/Of ΑΝΤΛΙΕΣ P Συνδέοντας αισθητήριο πίεσης ο ενσωµατωµένος ελεγκτής PID αναλαµβάνει να διαχειριστεί τον έλεγχο και των 3 αντλιών νερού. Η µία αντλία ελέγχεται 0 100% των στροφών της και οι άλλες 2 ελέγχονται on-off µε τελικό σκοπό να κρατηθεί σταθερή η πίεση στην προσαγωγή. Η λειτουργία είναι τελείως αυτόµατη ενώ υποστηρίζει και εναλλαγή λειτουργίας των 2 on-off για ίση καταπόνηση τους. 100% Αυτόµατη έναρξη παύση (Hibernation) PID output Παρατηρούµε ότι εκτός από την µεγάλη οθόνη και τα τυπικά πλήκτρα(έναρξη παύση, ρύθµιση συχνότητας, πρόσβαση σε παραµέτρους και reset βλάβης) υπάρχουν και 2 ειδικά πλήκτρα AUTO & HAND που δεν υπάρχουν στους βιοµηχανικούς ρυθµιστές. Σε περίπτωση κανονικής λειτουργίας το SED2 λειτουργεί σε AUTO σύµφωνα µε το προγραµµατισµό του (π.χ. έλεγχος πίεσης ή σε συνεργασία µε το κεντρικό σύστηµα ελέγχου). Τι γίνεται όµως σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση δοκιµών? Τότε το µοναδικό πού έχει να κάνει ο συντηρητής του κτιρίου είναι να ενεργοποιήσει το πλήκτρο HAND και να ελέγξει τον ρυθµιστή χειροκίνητα από τα ενσωµατωµένα πλήκτρα, χωρίς να χρειαστεί καθόλου να επέµβει στις παραµέτρους λειτουργίας. Όταν αποκατασταθεί η βλάβη ή συνδεθεί το σύστηµα ελέγχου την µοναδική κίνηση που χρειάζεται να κάνει ο συντηρητής είναι να πιέσει το πλήκτρο AUTO και ο ρυθµιστής λειτουργεί σύµφωνα µε τον καθορισµένο προγραµµατισµό του. Restart Hibernation 0 Εάν ο ρυθµιστής στροφών λειτουργεί στην ελάχιστη συχνότητα λειτουργία και είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία ΗΙΒΕΡΝΑΤΙΟΝ ο ελεγκτής στέλνει σήµα και σταµατάει την λειτουργία του (µετά την πάροδο προγραµµατιζόµενου χρονικού διαστήµατος). Εάν διαπιστωθεί ζήτηση το SED2 ενεργοποιείται αυτόµατα και τίθεται σε λειτουργία. Εκτός από την επιπλέον εξοικονόµηση ενέργειας κύριο προτέρηµα είναι ότι δεν καταπονείται ο κινητήρας εργαζόµενος συνέχεια σε χαµηλές στροφές. Έλεγχος ιµάντα Timer PID - error Hibernation s Το SED2 πραγµατοποιεί έλεγχο της ροπής του κινητήρα σε σχέση µε τον αριθµό των στροφών του µπορεί να καταλάβει εάν έχει κοπεί ο ιµάντας µετάδοσης της κίνησης και µας ενηµερώνει µε ειδικό µήνυµα στην οθόνη του. Επίσης υπάρχει και πρόβλεψη για σύνδεση αισθητηρίου µε παλµούς όπου ενηµερώνεται ο ελεγκτής για τον ακριβή αριθµό των στροφών του κινητήρα. Οι καινοτοµίες όµως συνεχίζονται και στο χειριστήριο ελέγχου. Όλοι οι ρυθµιστές στροφές έρχονται από το εργοστάσιο µε ενσωµατωµένο το βασικό χειριστήριο Advanced Operating Panel Το εξελιγµένο χειριστήριο ελέγχου εκτός από τις δυνατότητες του βασικού χειριστηρίου µας προσφέρει και κάποιες επιπλέον : Μεγάλη οθόνη 4 γραµµών 16 χαρακτήρων µε υποστήριξη πλήρους κειµένου.

5 Υποστήριξη κειµένου σε 7 γλώσσες. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ο τεχνικός το µόνο που Ένδειξη µέτρησης αισθητηρίων σε πραγµατικά µεγέθη π.χ. Kpa ή Bar. χρειάζεται είναι να δηλώσει τα στοιχεία του κινητήρα, την ελάχιστη και µέγιστη συχνότητα λειτουργίας και να επιλέξει τις Αποθήκευση και download 10 διαφορετικών οµάδων λειτουργίες του επιθυµεί. Έτσι ο χρόνος ρύθµισης είναι παραµέτρων. ηλαδή µπορεί κάποιες να έχει ελάχιστος, και συνήθως είναι περίπου 5 10 min προγραµµατίσει στο χειριστήριο 10 διαφορετικές οµάδες παραµέτρων και ανάλογα µε την εφαρµογή του ρυθµιστή να κάνει µόνο download. Συσκευές IP54 Εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη για αυτόµατη έναρξη παύση Οι ρυθµιστές που θα τοποθετηθούν σε βρώµικο περιβάλλον Με ένα χειριστήριο µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε ένα µικρό δίκτυο έως 31 ρυθµιστών SED2 και να έχουµε κεντρικό έλεγχο από το AOP. Φυσικά ένας ρυθµιστής στροφών που προορίζεται για εφαρµογές HVAC δεν θα µπορούσε να µην επικοινωνεί απευθείας µε κεντρικά συστήµατα ελέγχου : Επικοινωνία µε STANDARD CONTROLS Εάν το σύστηµα ελέγχου δεν επιτρέπει επικοινωνία µέσω δικτύου (π.χ. σε µικρά κτίρια) ο ρυθµιστής στροφών έρχεται προγραµµατιζόµενος από το εργοστάσιο µε όλες τις απαραίτητες είσοδοι & έξοδοι για την συγκεκριµένοι εφαρµογή (εντολή on-off, σήµα συχνότητας, αποµακρυσµένο reset βλάβης, έξοδος λειτουργίας, έξοδος βλάβης, έξοδος συχνότητας λειτουργίας). Πρακτικά το µόνο που πρέπει να κάνει ο τεχνικός είναι να συνδέσει το SED2 και να δηλώσει τα ονοµαστικά στοιχεία του κινητήρα. µπορούν να παραγγελθούν µε βαθµό προστασίας IP54. Σε αυτή την περίπτωση ο ρυθµιστής έρχεται από το εργοστάσιο τοποθετηµένος µέσα σε ηλεκτρολογικό πίνακα και µε την οθόνη στην πρόσοψη του πίνακα. Πρότυπα - σήµανση Επικοινωνία µε B. M. S. Η θύρα επικοινωνίας RS-485 που έχει ο ρυθµιστής SED2 υποστηρίζει τα κάτωθι πρωτόκολλα επικοινωνίας : EN USS P1 (Siemens Building Technologies) EN N1 (Johnson Controls) EN class B Ο ρυθµιστής SED2 είναι συµβατός µε το πρότυπο για συσκευές Χαµηλής Τάσης Low Voltage Directive 73/23/EEC όπως αυτό έχει καθορισθεί µε το πρότυπο 93/68/EEC. Επίσης είναι συµβατός µε τα παρακάτω πρότυπα : Για τα παραπάνω πρωτόκολλα δεν χρειάζεται τίποτα επιπλέον και όλες οι λειτουργίες είναι ενσωµατωµένες στο SED2. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα πρωτόκολλα P1 & N1 είναι τα πιο δηµοφιλή παγκοσµίως στον κτιριακό αυτοµατισµό. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί και κάρτα για επικοινωνία σε δίκτυα LON Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές (EMC) Ιδιαίτερη πρόβλεψη έχει δοθεί στην µείωση των ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών. Τα SED2 παραδίδονται από το εργοστάσιο είτε χωρίς φίλτρο ή φίλτρο τύπου Β. Εάν ο ρυθµιστής έχει παραγγελθεί µε φίλτρο παραδίδεται από το εργοστάσιο µε το φίλτρο τοποθετηµένο και ηλεκτρολογικά συνδεµένο. Η χρησιµοποίηση φίλτρων EMC και η σωστή εγκατάσταση του ρυθµιστή µας εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις από παρεµβολές στις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές του κτηρίου. EN ΕΝ ιαθέτει σήµανση CE, UL, και cul Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε: Siemens Building Technologies Spa Υποκατάστηµα Ελλάδας Κολοκοτρώνη 5 & ηµοκρατίας GR Νέο Ψυχικό / Αθήνα Τηλ Fax Ρύθµιση προγραµµατισµός DDC

6

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή επιδεικτικής πινακίδας κλιματιστικού μηχανήματος ελεγχόμενο από B.M.S Σιλαϊδής Παναγιώτης (Α.Μ. 14705) Μπουλούμπασης

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS.

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. Αθήνα Σεπτέµβριος 1997 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα, σε συνεργασία µε το λογισµικό, είναι σχεδιασµένα και έχουν ελεγχθεί - πιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- BEMS (Building Energy Management System)» Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες

ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες Ρυθµ ιστές Στροφών LG Σειρές ic5, ig5a, is5, ip5a & ih ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΡΟΜΕΑ Εισαγωγή Τρόπος Λειτουργίας Κύρια Μέρη Εφαρµογές Τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. Gold Star. STARVERT ih-

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. Gold Star. STARVERT ih- ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού Gold Star STARVERT ih- Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών Στροφών Starvert-iH

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 70013 Πληροφορίες : Βαγγέλης Χαρκουτσάκης Τηλέφωνο : +30 2810 391570 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ανάπτυξη Αυτοµατισµού Συστήµατος Άρδευσης Πρασίνου της ΤΡΑΜ Α.Ε. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1 Απαραίτητος Εξοπλισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: CONTROL ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT OF ECOLOGIC STORE / ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i G5 - SERIES Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο, 08.02.2013 Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Αρ. Πρωτ. : 100 Πληροφορίες : κ. Ευάγγελο Χαρκουτσάκη Τηλ.: 2810 391570 Φαξ: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού

Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE & ΚΑΠΕ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισηγητής: Χρήστος Μποζατζίδης ιπλ.μηχ.μηχ. Ε.Μ.Π. Μηχανικός Εφαρµογών HVAC Wilo Hellas ABEE 1 Ηλεκτρική Κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστές στροφών (LV ac drives) Για τον έλεγχο της ταχύτητας και της ροπής ασύγχρονων κινητήρων χαμηλής τάσης 0.18-45kW

Ρυθμιστές στροφών (LV ac drives) Για τον έλεγχο της ταχύτητας και της ροπής ασύγχρονων κινητήρων χαμηλής τάσης 0.18-45kW Ρυθμιστές στροφών (LV ac drives) Για τον έλεγχο της ταχύτητας και της ροπής ασύγχρονων κινητήρων χαμηλής τάσης 0.18-45kW ΠΡΟΦΙΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ρυθμιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ PLC ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) Τα βήµατα για να γίνει µια ανάπτυξη ενός συστήµατος κεντρικού ελέγχου είναι τα παρακάτω : Περιγραφή λειτουργίας της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E

Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E Pioneering for You Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 140 047-Ed.01 / 2013-11-Wilo UX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20m DDG Fig. 1: IF-Modul Fig.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152 Πίνακες Συμμόρφωσης 1 Γενικά... 2 2 Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS)... 6 3 Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση... 31 4 Σύστημα CCTV... 47 5 Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης... 52 6 Σύστημα Ανίχνευσης Κίνησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού Σ ε ι ρ ά i S 7 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών Στροφών Starvert-iS7 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση ενέργειας

Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση ενέργειας Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα κλιματισμού Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, MSc KAΠE Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙ- ΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα