Ενδιάμεση Έκθεση της Ανεξάρτητης Ομάδας Εργασίας Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στον Τομέα της Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδιάμεση Έκθεση της Ανεξάρτητης Ομάδας Εργασίας Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στον Τομέα της Υγείας"

Transcript

1 Ενδιάμεση Έκθεση της Ανεξάρτητης Ομάδας Εργασίας Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στον Τομέα της Υγείας Αθήνα, Απρίλιος 2011

2 Περιεχόμενα

3 Εισαγωγή 6 A. Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 12 Παράρτημα Α. 27 Β. Νοσοκομεία 40 Παράρτημα Β. 49 Γ. Δαπάνες Φαρμάκων 52 Παράρτημα Γ. 65

4 Εισαγωγικό Σημείωμα

5 Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στην καταγραφή των δράσεων που έχει υλοποιήσει η Ελληνική Κυβέρνηση μέχρι το Μάρτιο του Οι δράσεις αφορούν σε τρεις θεματικές ενότητες: τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Νοσοκομεία και τις Δαπάνες Φαρμάκων. Επεκτείνεται, σε μια πρώτη αποτίμηση των παραπάνω δράσεων και προχωρά στη διατύπωση αρχικών σκέψεων σε επιμέρους τομείς του συστήματος υγείας της Ελλάδας. Η εκτενέστερη ανάλυση αυτών θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2ου τριμήνου του Η Τελική Έκθεση θα διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις για τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Υγείας. Ηλίας Μόσιαλος Επικεφαλής Ανεξάρτητης Ομάδας Εργασίας Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στον Τομέα της Υγείας

6 Εισαγωγή 6

7 Η Ανεξάρτητη Ομάδα Εργασίας των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στο Τομέα της Υγείας είναι 11μελής και συγκροτήθηκε για πρώτη φορά σε σώμα την 25η Ιανουαρίου του 2011 υπό τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο. Επικεφαλής, ορίσθηκε ο Βουλευτής Επικρατείας, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Υγείας του LSE Ηλίας Μόσιαλος. Τα μέλη που απαρτίζουν την Ανεξάρτητη Ομάδα Εργασίας των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στο Τομέα Υγείας, όπως ορίσθηκαν από την κυβέρνηση είναι τα εξής: 1. Ζωγράφος Κων/νος, Καθηγητής και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Καθηγητής Πανεπιστημίου του Miami. 2. Κρεατσάς Γεώργιος, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής και πρώην Αντιπρύτανης Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 3. Κυριόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής και Διευθυντής Τομέα Οικονομικών Υγείας, Κοσμήτωρ ΕΣΔΥ. 4. Λιαρόπουλος Λυκούργος, Καθηγητής Οικονομικών Υγείας, Διευθυντής Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήματος Νοσηλευτικής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικός Εκπρόσωπος Υπουργείου Υγείας στον ΟΟΣΑ για θέματα Υγείας. 5. Μανιαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Διδάκτωρ Οικονομικών Υγείας Πανεπιστημίου Warwick Ηνωμένου Βασιλείου. 6. Μαργιωρής Ανδρέας, Καθηγητής Κλινικής Υγείας και Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ, πρώην Καθηγητής Ιατρικής Mount Sinai New York. 7. Μπολέτης Ιωάννης, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Μονάδος Μεταμοσχεύσεων Νεφρού Λαϊκού Νοσοκομείου ΕΣΥ, πρώην επιμελητής Νοσοκομείου Sheffield UK. 8. Τσικνιά Άρτεμις, Οφθαλμίατρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας. 9. Υφαντόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Οικονομικών Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 10. Χατζηανδρέου Εύη, Διδάκτωρ Οικονομικών της Υγείας Πανεπιστήμιο Harvard Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, πρώην υποδιοικητής ΙΚΑ, Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας κ. Άννας Διαμαντοπούλου. 7

8 Σκοπός της Ομάδας Εργασίας είναι να παρουσιάσει την τελική έκθεση τον Ιούνιο του 2011 με προτάσεις πολιτικής με συγκεκριμένες συστάσεις για την αναθεώρηση των πολιτικών που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. Οι προτάσεις πολιτικής της έκθεσης θα καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: 1. Διοίκηση του συστήματος υγείας με στόχο τη μείωση του κατακερματισμού του συστήματος. 2. Χρηματοδότηση: συγκέντρωση, συλλογή και διανομή των κονδυλίων. 3. Εναρμόνιση των πακέτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των διαφόρων ταμείων. 4. Παροχή υπηρεσιών και κινήτρων για τους παρόχους, συμπεριλαμβανομένων: Σύνδεση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας παροχής υπηρεσιών. Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη έναντι εξειδικευμένης και νοσοκομειακής περίθαλψης. Αποδοτικότητα στην παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών. Κατανάλωση φαρμάκων. Ανθρώπινοι πόροι. 5. Προτεραιότητες για την Δημόσια Υγεία, προαγωγή της υγείας και πρόληψη των ασθενειών. 6. Συλλογή δεδομένων, αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και αξιολόγηση αποδόσεων 7. Μηχανισμοί ελέγχου των δαπανών. Η έκθεση θα παράσχει ποσοτικούς στόχους στους πιο πάνω τομείς, ώστε να συμβάλλει στη διατήρηση των δημοσίων δαπανών για την Υγεία στο 6% του ΑΕΠ, ή κάτω από αυτό. Επιπροσθέτως, η Ανεξάρτητη Ομάδα Εργασίας των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στον Τομέα της Υγείας έχει επίσης την υποχρέωση να παρουσιάσει μια ενδιάμεση έκθεση το Μάρτιο του Έως σήμερα η Ανεξάρτητη Ομάδα Εργασίας των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στον Τομέα της Υγείας έχει πραγματοποιήσει 9 συνεδριάσεις. Στις συνεδριάσεις αυτές, πέραν των μελών της Ομάδας Εργασίας κλήθηκαν και συμμετείχαν επικεφαλείς φορέων, οργανισμών, καθώς και κυβερνητικοί αξιωματούχοι προκειμένου να ενημερώσουν την Ομάδα Εργασίας σε θέματα της αρμοδιότητάς τους. Η παρούσα ενδιάμεση έκθεση βασίστηκε σε δεδομένα που προσκόμισαν όσοι συμμετείχαν στις ακροάσεις, καθώς και σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς. Δεν πραγματοποιήθηκε συλλογή πρωτογενών δεδομένων από την Ομάδα Εργασίας. 8

9 Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας, συμμετείχαν οι ακόλουθοι: 1. κ. Ανδρέας Λοβέρδος, Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2. κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Διοικητής Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων 3. κ. Στέφανος Κομνηνός, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας 4. κ. Νικόλαος Πολύζος, Γενικός Γραμματέας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5. κ. Αθηνά Δρέττα, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 6. κ. Ιωάννης Τούντας, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 7. κ. Όλγα Οικονόμου, Πρόεδρος Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, Διοικήτρια Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο» 8. κ. Πάνος Μινογιάννης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διοικητής Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Άγιος Σάββας». 9. κ. Άρης Σισσούρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην Διοικητής Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τα θέματα που επεξεργάστηκε η Ανεξάρτητη Ομάδα Εργασίας των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στον Τομέα της Υγείας στις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις της είναι τα ακόλουθα: 1. Διοίκηση του συστήματος υγείας με στόχο τη μείωση του κατακερματισμού του συστήματος 2. Σύνδεση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας παροχής υπηρεσιών 3. Κατανάλωση Φαρμάκων 4. Τιμές φαρμάκων/ Τιμολόγηση/ Επιτροπή Τιμών/ Παρατηρητήριο Τιμών 5. Αρνητική Λίστα Φαρμάκων 6. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 7. Διαχωρισμός των κλάδων υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων 8. Εφαρμογή δικτύου EΣY - NET 9. Δημόσια Υγεία 10. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 11. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) 12. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 13. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) 14. Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ) 15. Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) 16. Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) 17. ΕΟΠΥΥ 18. Σχέσεις Εργασίας Επαγγελματιών Υγείας 9

10 Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο συναντήσεις με τους ακόλουθους: 1. κ. Αντώνη Δημόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2. κ. Ιωάννη Δατσέρη, Αντιπρόεδρο ΚΕΣΥ 3. κ. Στάθη Ευσταθόπουλο, Αντιπρόεδρο ΠΟΣΔΕΠ 4. κ. Κυριάκο Σουλιώτη, Διοικητή ΟΠΑΔ 5. κ. Βαφειάδη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας ΙΚΑ 6. κ. Παναγιώτα Λίτσα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμακευτικής ΙΚΑ Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Ομάδα Εργασίας πραγματοποιεί επιτόπιες περιφερειακές επισκέψεις ανά την επικράτεια προκειμένου να αποκτήσει εμπεριστατωμένη εικόνα για την περιφερειακή λειτουργία και οργάνωση του Συστήματος Υγείας. Κατά την διάρκεια των επιτόπιων αυτών επισκέψεων αφενός επισκέπτεται μονάδες υγείας αφετέρου οργανώνει συναντήσεις εργασίας με διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών, εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων εργαζομένων στο ΕΣΥ και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, προέδρους Ιατρικών Συλλόγων, μέλη ΔΕΠ τοπικών Πανεπιστημίων και Ιατρικών Σχολών, μέλη ΕΠ Ερευνητικών Ινστιτούτων, εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας εν γένει και εκπροσώπους φορέων χρηστών των υπηρεσιών υγείας. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί επιτόπιες επισκέψεις και έχουν οργανωθεί συναντήσεις εργασίας στην περιφέρεια Κρήτης και στην περιφέρεια Αττικής. Η Ομάδα Εργασίας συναντήθηκε με εκπροσώπους της ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ στις 03/02/2011. H ενδιάμεση συνοπτική έκθεση θα περιέχει αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί ως σήμερα. Η Τελική Έκθεση θα παραδοθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και στην ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ στο τέλος του 2ου τριμήνου Το κείμενο της Τελικής Έκθεσης θα περιέχει προτάσεις συγκεκριμένων μέτρων (τα κρισιμότερα μέτρα θα παρουσιάζονται με λεπτομέρεια) με χρόνο υλοποίησης από 6 μήνες ως 3 χρόνια. Πριν την επίσημη παράδοση της Τελικής Έκθεσης θα διενεργηθεί μία ημερίδα - σεμινάριο της Ομάδας Εργασίας με Έλληνες εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και νομικούς συμβούλους, όπου θα γίνει πρώτη παρουσίαση - συζήτηση των πορισμάτων της Έκθεσης, και θα ακολουθήσει ένα διεθνές σεμινάριο, στο οποίο θα προσκληθούν ξένοι και Έλληνες εμπειρογνώμονες και θα παρουσιαστούν επίσημα τα πορίσματα της Τελικής Έκθεσης της Ομάδας Εργασίας των Εμπειρογνωμόνων. 10

11 Για τις ανάγκες της παρούσας ενδιάμεσης έκθεσης οι δράσεις που προβλέπονται στην τρίτη αναθεώρηση του μνημονίου, έχουν ομαδοποιηθεί σε τρείς (3) κατηγορίες: A) Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης), Β) Νοσοκομεία, Γ) Δαπάνες φαρμάκων. 11

12 A. Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 12

13 Θεσμικό πλαίσιο - Ενοποίηση Ασφαλιστικών Ταμείων (Σύσταση Σκοπός ΕΟΠΥΥ) Η ενοποίηση των κλάδων υγείας των 4 Ασφαλιστικών Ταμείων ως προς τις παροχές σε είδος θεσπίστηκε το Μάρτιο 2011 με το Ν.3918/2011, όπου προβλέπεται η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον οποίο μεταφέρονται και εντάσσονται άμεσα ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό, οι κλάδοι υγείας του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΟΠΑΔ (και του ΤΥΔΚΥ), και αφορούν το 85% των ασφαλισμένων της χώρας.( 1 ) Η έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού ορίζεται σε 6 μήνες μετά τη δημοσίευση του Νόμου. Σκοπός του ΕΟΠΥΥ είναι να αποτελέσει τη βάση για να οικοδομηθεί και να λειτουργήσει δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας το οποίο θα συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων και των προσώπων που εμπλέκονται (του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ), θα διαχειρίζεται και θα ελέγχει τη χρηματοδότηση, τα κριτήρια και τους όρους σύναψης συμβάσεων για παροχή Α θμιας και Β θμιας περίθαλψης με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με συμβεβλημένους ιατρούς. Αρχικά προβλέπεται να συνεργαστούν οι 350 Υγειονομικές Μονάδες του ΙΚΑ (223 οργανικά αυτοτελείς, 113 μη αυτοτελείς και 14 λοιπές) με τα περίπου 200 Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ. Χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ Η δημόσια χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας γίνεται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και των ασφαλιστικών ταμείων. Ο κρατικός προϋπολογισμός καλύπτει τις δαπάνες μισθοδοσίας του υγειονομικού δυναμικού που απασχολείται στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Οι υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες των δημόσιων μονάδων υγείας καλύπτονται από την αποζημίωση που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία για την παροχή υπηρεσιών στους ασφαλισμένους τους. 1 Δεν μεταφέρονται το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) (στο οποίο έχουν ενταχθεί: ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ), το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ), το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), καθώς και το Ταμείο του Οίκου Ναύτου, ενώ προβλέπεται ότι μπορούν στο μέλλον να μεταφέρονται και άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί παροχής υγείας ΝΠΔΔ. ή ΝΠΙΔ. 13

14 Οι πόροι του ΕΟΠΥΥ καθορίζονται από ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σε ποσοστό 0,6% του ΑΕΠ, ασφαλιστικές εισφορές παροχών ασθένειας, είσπραξη των ποσών επιστροφής (rebate) από φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακεία, και λοιπά έσοδα από κοινωνικούς πόρους. Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι ενιαίες για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ για τον κλάδο υγείας (7,65%: 5,1% εργοδότης και 2,55% εργαζόμενος), εκτός του ΟΓΑ που για τους νέους ασφαλισμένους- εργαζόμενους είναι 2,55%, ενώ για τους παλαιούς είναι μηδενικές. Ο ΟΓΑ σε πρώτο στάδιο λόγω της μικρής εισφοράς που καταβάλλει υπολογίζεται ότι θα επιχορηγείται με 1 δισ. το χρόνο. Από την παραπάνω ροή της χρηματοδότησης προκύπτει ότι από τη στιγμή που η μισθοδοσία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ουσιαστικά καταλήγει να είναι μια έμμεση επιδότηση των ασφαλιστικών ταμείων. Συνεπώς θα πρέπει τα ταμεία που βρίσκονται εκτός ΕΟΠΥΥ να πληρώνουν το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών που λαμβάνουν. Επιπροσθέτως, προκειμένου o ΕΟΠΥΥ να επιτελέσει το ρόλο του και να αποτελέσει έναν ισχυρό μονοψωνιακό πόλο με ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη πρέπει να αναλάβει την κάλυψη του μισθολογικού κόστους των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και ιδιαίτερα των δημόσιων νοσοκομείων, με τη μεταφορά σε αυτόν από τον κρατικό προϋπολογισμό, του σχετικού κονδυλίου. Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ Διοικητική Οργάνωση Οι αρμοδιότητες και το έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο προσδιορίζονται ως εξής: i. Διαχείριση και αγορά υπηρεσιών υγείας που εμπεριέχει: σύναψη συμβάσεων με όλους τους παρόχους υγείας, κατάρτιση και εκτέλεση ετήσιου προγράμματος προμηθειών, είσπραξη εσόδων, έλεγχο της φαρμακευτικής κατανάλωσης. ii. Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας που εμπεριέχει: τη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση και διάρθρωση μονάδων υγείας, την εποπτεία της καλής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών και των Μονάδων Υγείας του Οργανισμού, τον ιατρικό έλεγχο κλινικών και νοσοκομείων, το σχεδιασμό της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ και το ΕΣΥ και θα αποτελούν το δίκτυο ΠΦΥ και τη διασφάλιση ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. iii. Έλεγχο δαπανών υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (που κατανέμονται σε 7 περιφέρειες που συμπίπτουν με τις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες) αποτελούν οι υφιστάμενες μονάδες των περιφερειακών υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς οργανική αυτοτέλεια που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, καθώς και περιφερειακές υπηρεσίες υγείας των εντασσόμενων φορέων, ενώ εξαιρούνται οι υπηρεσίες νοσοκομειακής υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που μεταφέρονται στο ΕΣΥ. 14

15 Επίσης, από το γεγονός ότι ο ΕΟΠΠΥ συμμετέχει στο Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥΣΠΥ), σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του Ν.3863/2010, γίνεται φανερό ότι ο ΕΟΠΥΥ θα είναι ο μοναδικός φορέας που καταρτίζει ενιαίους κανόνες αγοράς υπηρεσιών υγείας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και παράλληλα ο μοναδικός φορέας που θα αγοράζει υπηρεσίες υγείας με την κατάρτιση και εκτέλεση ετήσιου προγράμματος. Αριθμός των άμεσα ασφαλισμένων/ δικαιούχων περίθαλψης Ο αριθμός των άμεσα ασφαλισμένων (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) υπολογίζεται μεταξύ 6 6,4 εκατ. άτομα και των δικαιούχων περίθαλψης μεταξύ 9,9 11,3 εκατ. άτομα. Αυτή η απόκλιση εμφανίζεται από τη χρήση διαφορετικών πηγών (ΓΓΚΑ, σχετική μελέτη από τη Στατιστική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από τις απαντήσεις των Ταμείων σε ερωτηματολόγιο που αποστείλαμε) γιατί τα Ασφαλιστικά Ταμεία δεν διαθέτουν ενημερωμένες βάσεις δεδομένων για τους δικαιούχους περίθαλψης. Ο αριθμός των ασφαλισμένων παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α. Η έλλειψη ενημερωμένων βάσεων δεδομένων για τους ασφαλισμένους αντικατοπρίζεται στα ακόλουθα: Δεν διαθέτουν καταγραφή έμμεσων μελών (τα έμμεσα μέλη υπολογίζονται ως κλάσμα των άμεσα ασφαλισμένων: για το ΙΚΑ 1/0,93, για τον ΟΑΕΕ 1/1,4, για τον ΟΓΑ 1/0,24 για άτομα ως 21 ετών). Ο ΟΓΑ και ο ΟΑΕΕ συμπεριέλαβαν το σύνολο των εγγεγραμμένων ενεργών ασφαλισμένων και όχι των ταμειακά ενημερωμένων οι οποίοι έχουν και δικαίωμα σε παροχές. Ως συνταξιούχοι σε ορισμένα ταμεία πιθανόν να καταχωρήθηκε το σύνολο των συντάξεων και όχι ο αριθμός των συνταξιούχων. Ορισμένοι παλιοί ασφαλισμένοι (πριν το 1993) πιθανόν να έχουν καταχωρηθεί σε δύο ταμεία. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι πιθανόν να έχουν καταχωρηθεί και ως εργαζόμενοι και ως συνταξιούχοι. Διαφορές μεταξύ των Ταμείων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Οι διαφορές μεταξύ των Ταμείων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σημαντικές. Ειδικότερα: i. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά βάσει παράγει το ίδιο τις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης (ιατρικές επισκέψεις και παρακλινικές εξετάσεις) και συμπληρωματικά αγοράζει υπηρεσίες. Στη νοσοκομειακή περίθαλψη εν μέρει παράγει υπηρεσίες αλλά, κατά βάσει, αγοράζει υπηρεσίες. ii. Ο ΟΑΕΕ καλύπτει τις ανάγκες των ασφαλισμένων του μέσω συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, που αμοίβονται με μηνιαία αμοιβή και παράλληλα οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΣΥ. 15

16 iii. Ο ΟΠΑΔ και το ΤΥΔΚΥ αμείβουν τους συμβασιούχους ιδιώτες ιατρούς ανά ιατρική πράξη/ επίσκεψη και παράλληλα οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΣΥ. iv. Ο ΟΓΑ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ΕΣΥ. v. Σε έκτακτες περιπτώσεις, οι ασφαλισμένοι όλων των ταμείων μπορούν να απευθύνονται σε ιδιώτες ιατρούς. Ανθρώπινο δυναμικό ΕΟΠΥΥ Αναφορικά με το προσωπικό που θα ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, αυτό προσδιορίζεται ως το διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό, που υπηρετούν στους υπό ένταξη Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με την ίδια εργασιακή σχέση. Το διοικητικό προσωπικό των Κλάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησης των υπαλλήλων. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι, έως την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ, τα καθήκοντα αυτά θα ασκούν οι προϊστάμενοι των εντασσόμενων υπηρεσιών (από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ κυρίως) με απόφαση του Διοικητή. Ειδικότερα, το προσωπικό του κλάδου ασθενείας που πρόκειται να μεταφερθεί ανά Ταμείο (το 10% του συνόλου του διοικητικού προσωπικού των Ταμείων σύμφωνα με τη νομοθεσία) και θα εργαστεί για την λειτουργία του ΕΟ- ΠΥΥ, είναι: i. Από το ΙΚΑ, θα μεταβούν οι ιατροί, τα άτομα υγειονομικό προσωπικό και άτομα διοικητικό προσωπικό (από το σύνολο των 8.757). ii. Από τον ΟΑΕΕ θα μεταβούν 271 άτομα διοικητικό προσωπικό (από το σύνολο των 2.715). iii. Από το ΟΓΑ θα μεταβούν 64 άτομα διοικητικό προσωπικό (από το σύνολο των 648). iv. Από τον ΟΠΑΔ θα μεταβεί η πλειοψηφία των 781 ατόμων του διοικητικού προσωπικού. Σύστημα συμβάσεων Μορφές εργασιακών σχέσεων Ως προς το σύστημα συμβάσεων και τη μορφή των εργασιακών σχέσεων με τις οποίες απασχολούνται οι ιατροί (διάρκεια συμβάσεων, μορφή, ωράριο εργασίας, μέγεθος ασφαλιστικού πληθυσμού, πλαίσιο αμοιβών) θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των Ασφαλιστικών Ταμείων. Τα συγκριτικά στοιχεία αποτυπώνονται στο Παράρτημα Α στους Πίνακες 2.1, 2.2 και 2.3. Οι ιατροί του ΙΚΑ και οι συμβεβλημένοι ιατροί με τα άλλα Ταμεία των οποίων θα μεταφερθούν οι ισχύουσες συμβάσεις κατά την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με στοιχεία του Ιανουαρίου 2011 είναι: 16

17 i. Στο ΙΚΑ, ιατροί (Μόνιμοι:1.388, με σύμβαση έργου Αορίστου Χρόνου: 5.160, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου: 92, Κατ αποκοπή Ν.1204/72:31). Υπολογίζεται ότι απαιτούνται περίπου 10 έτη για να συνταξιοδοτηθεί το 80% των μονίμων και αορίστου χρόνου ιατρών. ii. Στον ΟΑΕΕ, ιατροί με διετείς συμβάσεις και μηνιαία αμοιβή. iii. Στον ΟΠΑΔ, ιατροί με τριετείς συμβάσεις και αμοιβή κατά πράξη/ επίσκεψη. iv. Στον ΟΓΑ όλοι οι ιατροί του ΕΣΥ και συμβεβλημένοι (μόνο με δυνατότητα συνταγογράφησης και όχι αμοιβή από το Ταμείο, αλλά απ ευθείας από τους ασφαλισμένους). Τα συγκριτικά στοιχεία των ιατρών που απασχολούνται στα Ασφαλιστικά Ταμεία και θα μεταβούν στον ΕΟΠΥΥ παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Α, ενώ στο Διάγραμμα 1, παρουσιάζεται ενδεικτικά το πλήθος των ιατρών του ΟΠΑΔ, ανά ΥΠΑΔ σε όλη την επικράτεια. Εργασιακές και Δημοσιονομικές παθογένειες από το υφιστάμενο σύστημα στα Ασφαλιστικά Ταμεία Θέματα που επισημαίνονται ως αποτέλεσμα των εργασιακών σχέσεων του ιατρικού προσωπικού και της παθογένειας που υπάρχει ως προς τις δαπάνες υγείας στα Ασφαλιστικά Ταμεία και ειδικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι: i. Η πλειοψηφία των ιδιωτών ιατρών που έχουν συμβληθεί με ένα Ταμείο είναι συμβεβλημένοι και με τα υπόλοιπα, ενώ δεν υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής των ιατρών, με αποτέλεσμα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, να είναι αδύνατος ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού των συμβεβλημένων ιατρών που θα μεταβούν στον ΕΟΠΥΥ, όπως απεικονίζεται και στον πίνακα 3 στο Παράρτημα Α. ii. Στο ΙΚΑ η πλειοψηφία του ιατρικού προσωπικού εργάζονται τα απογεύματα στα ιδιωτικά τους ιατρεία με ιδιωτική αμοιβή. iii. Δεν καταγράφεται ο συνολικός όγκος των ιατρικών επισκέψεων που αφορούν μόνο στη συνταγογράφηση (ούτε για χρόνιες παθήσεις), ενώ από το σύστημα των τηλεφωνικών ραντεβού του ΙΚΑ για το 2010 αναδεικνύεται ότι για το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων, περίπου 60% των επισκέψεων έγιναν μόνο για συνταγογράφηση, ενώ για τις παθολογικές ειδικότητες περισσότερο από 70% των επισκέψεων αφορούν μόνο συνταγογράφηση. Σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Σύμφωνα με μελέτη της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ, για την ορθολογική κατανομή ανθρωπίνων πόρων στην ΠΦΥ του ΙΚΑ από το σύστημα των τηλεφωνικών ραντεβού για τον μήνα Μάρτιο 2009, αναδείχθηκε ότι το 1/3 των ιατρικών επισκέψεων ήταν έκτακτες. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν καταγράφονται οι επισκέψεις των ιατρών κατ οίκον, καθώς και οι επισκέψεις στα ιδιωτικά ιατρεία των συμβεβλημένων οικογενειακών γιατρών. iv. Από τα συγκριτικά στοιχεία των εργασιακών σχέσεων και των ιατρών που απασχολούνται στα Ασφαλιστικά Ταμεία και θα μεταβούν στον ΕΟΠΥΥ, 17

18 όπως παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες 2.1, 2.2, 2.3, 3 και στο διάγραμμα 1 του Παραρτήματος Α, παρατηρούμε ανισορροπίες που θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο του προγραμματισμού της κατανομής του ιατρικού προσωπικού: (α) Διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη μεταξύ των Ασφαλιστικών Ταμείων, όπου ο ΟΠΑΔ έχει τους περισσότερους ιατρούς για μικρό αριθμό ασφαλισμένων σε σχέση με τα άλλα Ταμεία. (β) Ο ΟΓΑ έχει πολλούς συμβεβλημένους ιατρούς με δικαίωμα μόνο για συνταγογράφηση που δεν αμείβονται από το Ταμείο, αλλά μόνο από τους ασφαλισμένους ιδιωτικά. Αυτό έχει ως συνέπεια, ένα μικρό ποσοστό των ασφαλισμένων του ΟΓΑ να επισκέπτεται τους συμβεβλημένους ιατρούς ιδιωτικά και η πλειοψηφία να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ΕΣΥ. (γ) Ανισορροπίες ως προς τις συμβάσεις που υπογράφονται όχι μόνο μεταξύ των Ταμείων αλλά και στο κάθε Ταμείο, όπως αναδεικνύεται και από το διάγραμμα 1, όπου είναι εμφανής η απόκλιση του αριθμού των συμβεβλημένων ιατρών μεταξύ περιοχών με αντίστοιχο πληθυσμό. v. Εκτιμούμε ότι το μείζον οικονομικό θέμα δεν είναι η μισθοδοσία των ιατρών, την οποία επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά η ζήτηση και οι επακόλουθες δαπάνες που προκαλούν οι ιατροί. Το 2010 οι δαπάνες του ΙΚΑ, χωρίς να υπολογίζεται η αμοιβή των ιατρών, ανήλθαν σε περίπου ανά ιατρό. vi. Εκτιμούμε ότι οι όροι εργασίας που έχει δημιουργήσει το ΙΚΑ καθιστούν τους ιατρούς του πηγή διεύρυνσης των δαπανών. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τις δαπάνες φαρμάκου του ΙΚΑ, ανά μήνα όπου τη δεκαετία του 90 ήταν κάτω από 40 εκατ., στους πρώτους μήνες του 2009 ήταν 220 εκατ. και με την εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έχουν μειωθεί στα 130 εκατ.. Επισημαίνεται επίσης, ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ διερευνά πολλές καταγγελλίες που σχετίζονται με την άμεση ή έμμεση (μέσω συγγενών) εταιρική σχέση ορισμένων ιατρών του ΙΚΑ με διαγνωστικά κέντρα, αν και απαγορεύεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης πρόσληψης. vii. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια εκρηκτική αύξηση των εξωσυμβατικών δαπανών των μονάδων υγείας του ΙΚΑ σε σχέση με τις συμβατικές δαπάνες (αναλογία 2:1), που διενεργούνται για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 18

19 Εξέλιξη των δαπανών στα Ασφαλιστικά Ταμεία και οικονομικές επιπτώσεις Ως προς την εξέλιξη των δαπανών στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τα προβλήματα που μεταφέρονται πλέον στον ΕΟΠΥΥ, επισημαίνονται τα κάτωθι: i. Αδυναμία ελέγχου των δαπανών, καθώς για τα περισσότερα Ταμεία, ο έλεγχος δεν αποτελεί προτεραιότητα. Επιπλέον, τα Ταμεία αδυνατούν να ανταποκριθούν σε προκλήσεις συνεργασίας ή και ανταγωνισμού με το δημόσιο σύστημα υγείας, καθώς απουσιάζει η ανάλογη κουλτούρα. Η απουσία ολοκληρωμένων εργαλείων μηχανοργάνωσης (ειδικά στο ΙΚΑ) για τον έλεγχο και την αξιολόγηση κάθε μονάδας, καθώς και για την καταγραφή των δαπανών που προκαλούνται από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τις ιδιωτικές κλινικές και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. ii. Το σημαντικό δημοσιονομικό ζήτημα που προκύπτει από το γεγονός ότι τα Ασφαλιστικά Ταμεία ως σήμερα δεν πληρώνουν το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από το ΕΣΥ (ιδιαίτερα των νοσοκομείων) επειδή: (α) η τιμολόγηση για την Κοινωνική Ασφάλιση γίνεται ανά ασθενή και όχι ανά παρεχόμενη ιατρική πράξη (β) το ύψος του αποδιδόμενου νοσηλίου πολύ χαμηλό (γ) η έλλειψη έως πρόσφατα, μηχανογράφησης στα νοσοκομεία δεν κατέστησε ποτέ δυνατό τον έλεγχο των εισαγωγών, με αποτέλεσμα την πιθανή καταγραφή περιπτώσεων πλασματικών εισαγωγών. iii. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται για ιατρικές επισκέψεις από το ΕΣΥ στους ασφαλισμένους των ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ και ΟΓΑ δεν είναι κοστολογημένες και επιβαρύνουν το ΕΣΥ. iv. Οι δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης όλων των ταμείων είναι υποκοστολογημένες λόγω της έμμεσης συμμετοχής του κρατικού προϋπολογισμού με την επιχορήγηση των νοσοκομείων για κάλυψη του κόστους, ιδιαίτερα για τον ΟΓΑ όπου από το 2007 με σχετική νομοθεσία δεν καταβάλλεται το σύνολο της νοσοκομειακής δαπάνης. v. Ως προς την καταγραφή των δαπανών εντοπίζονται τα παρακάτω προβλήματα: (α) Στο ΙΚΑ δεν γίνεται λογιστικός διαχωρισμός δαπανών νοσηλείας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών θεραπευτηρίων. (β) Στον ΟΑΕΕ δεν υπάρχει Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και οι επιμέρους υπηρεσίες ασφάλισης στέλνουν χειρόγραφα δεδομένα, με συνέπεια οι απολογιστικές δαπάνες να απέχουν πολύ από τις πραγματικές δαπάνες (τιμολόγια πληρωμών). (γ) Στον ΟΓΑ η έλλειψη πληροφοριακού συστήματος έχει οδηγήσει στην έλλειψη εκσυγχρονισμού των διοικητικών διαδικασιών. 19

20 Εξέλιξη των δαπανών ανά Ασφαλιστικό Ταμείο Η εξέλιξη των δαπανών ανά Ταμείο, εκτός ΟΓΑ, αποτυπώνεται στους Πίνακες 5, 6 και 7 και αναλύεται παρακάτω. Εξέλιξη δαπανών στο ΙΚΑ Στο ΙΚΑ, οι δαπάνες των παρακλινικών εξετάσεων (κυρίως) αυξάνονται τα τελευταία χρόνια σημαντικά, παράλληλα με τη συνεχή αύξηση των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών κλινικών που αναπτύσσονται πλησίον του ΙΚΑ. Συγκεκριμένα: i. Σύμφωνα με στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ενώ το πλήθος των ιατρικών επισκέψεων και των εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων μεταξύ 2005 και 2009 παραμένει σχετικά σταθερό (αύξηση 12% μόνο μεταξύ 2006 και 2007), οι δαπάνες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σε Διαγνωστικά Κέντρα αυξήθηκαν μεταξύ 2005 και ,8%, και διαμορφώθηκαν το 2005: , το 2006: , το 2007: , το 2008: , το 2009: και το 2010: ii. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι δαπάνες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε για εργαστηριακές εξετάσεις, είτε για νοσηλεία, δεν τηρούνται ξεχωριστά για δημόσιες και ιδιωτικές δομές. Η πλειοψηφία των εργαστηριακών εξετάσεων (που αντιστοιχούν στην παραπάνω δαπάνη) πραγματοποιείται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις με δημόσια νοσοκομεία για το σύνολο των εξετάσεων. iii. Αντίστοιχα, παρατηρείται αύξηση 30,9% στη Νοσοκομειακή δαπάνη συνολικά (ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία) μεταξύ 2005 και 2010 καθώς διαμορφώθηκε από το 2005 σε το Εξέλιξη δαπανών στον ΟΑΕΕ 20 Οι δαπάνες του ΟΑΕΕ αναδεικνύουν: i. Σύμφωνα με στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία του OAEE, ο αριθμός των παρακλινικών εξετάσεων, μεταξύ 2007 και 2009, αυξήθηκε συνολικά κατά 30,2%, παρά το γεγονός ότι στις δημόσιες δομές μειώθηκε κατά 32%. Οι παρακλινικές εξετάσεις στις ιδιωτικές κλινικές αυξήθηκαν κατά 180 % και στα ιδιωτικά εργαστήρια κατά 33%. Η συνολική δαπάνη για παρακλινικές εξετάσεις (σε ιδιωτικές και δημόσιες δομές) αυξήθηκε κατά 41,6%. ii. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές σε νοσοκομεία αυξήθηκαν συνολικά κατά 6,5%. Στα κρατικά νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 5% και στις ιδιωτικές κλινικές κατά 11,5%. Οι δαπάνες για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές αυξήθηκαν κατά 10% και σε κρατικά νοσοκομεία κατά 20%. iii. Δεν καταγράφεται το πλήθος των ιατρικών επισκέψεων. Αυτό οφείλεται στο ότι η αμοιβή των ιατρών δεν εξαρτάται από τον αριθμό των ιατρικών πρά-

21 ξεων/ επισκέψεων, αλλά είναι καθορισμένη μηνιαία, ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλισμένων που έχουν δηλώσει κάθε ιατρό. Εξέλιξη δαπανών στον ΟΠΑΔ Οι δαπάνες του ΟΠΑΔ αναδεικνύουν ότι, συνολικά οι δαπάνες περίθαλψης την περίοδο σχεδόν διπλασιάστηκαν (αύξηση 96,7%), με αποτέλεσμα σήμερα να υπερβαίνουν το ποσό των 1,75 δισ. Ειδικά η δαπάνη για ιατρική περίθαλψη (πράξεις και επισκέψεις) αυξήθηκε μεταξύ 2004 και 2008 κατά 136,4%. Η δαπάνη για παρακλινικές εξετάσεις (σε διαγνωστικά κέντρα) αυξήθηκε κατά 68,7%. Η δαπάνη για νοσήλια σε δημόσια νοσοκομεία αυξήθηκε κατά 28,6% και η δαπάνη για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές αυξήθηκε κατά 107,9%. Εξέλιξη δαπανών στον ΟΓΑ Οι δαπάνες του ΟΓΑ αναδεικνύουν ότι: i. Ως προς το πλήθος των εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικές δομές, που έχουν καταγραφεί μεταξύ 2007 και 2009, παρατηρείται αύξηση κατά 17,2%. ii. Ο ΟΓΑ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ΕΣΥ. Με νομοθετικές ρυθμίσεις τα έτη 2004, 2005 και 2010, οι παλαιότερες οφειλές του ΟΓΑ προς δημόσιους φορείς έως το 2006 διεγράφησαν και οι δαπάνες (δημόσιες και ιδιωτικές) από το έτος 2007 και μετά μεταβιβάστηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μετά το 2007, να σταματήσει η καταγραφή των δαπανών και των εξετάσεων που πραγματοποιούνται σε δημόσιους φορείς, ενώ οι δαπάνες για τους ιδιωτικούς φορείς είναι κατ εκτίμηση καθώς δίνονται μόνο προκαταβολές από τον ΟΓΑ και εκκαθαρίζονται εκ των υστέρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Δαπάνες ανά άμεσα ασφαλισμένο και ανά δικαιούχο περίθαλψης Σχετικά με τις δαπάνες ανά άμεσα ασφαλισμένο και ανά δικαιούχο περίθαλψης, σύμφωνα με σχετική μελέτη κόστους παροχών ασθένειας μεταξύ των Ασφαλιστικών Ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ), που ολοκληρώθηκε το 2011 από τη Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ, παρατηρούνται τα εξής: i. Παρουσιάζονται διαφορές στη μέση δαπάνη (ιατρική, νοσοκομειακή, φαρμακευτική και λοιπές) ανά άμεσα ασφαλισμένο ανά ταμείο. Για το σύνολο των ταμείων η μέση δαπάνη ανέρχεται σε Την υψηλότερη μέση δαπάνη παρουσιάζει ο ΟΠΑΔ (1.926 ) και την χαμηλότερη ο ΟΑΕΕ (869 ). 21

22 ii. Αντίστοιχα η μέση δαπάνη ανά δικαιούχο περίθαλψης για το σύνολο των ταμείων ανέρχεται σε 833. Την υψηλότερη μέση δαπάνη παρουσιάζει ο ΟΠΑΔ (1.044 ) και την χαμηλότερη ο ΟΑΕΕ (414 ). Η δαπάνη (ανά άμεσα ασφαλισμένο και ανά δικαιούχο περίθαλψης) για τον ΟΑΕΕ είναι η μικρότερη σε όλες τις κατηγορίες δαπανών, πλην των ιατρικών, κυρίως διότι ο ΟΑΕΕ δεν ασφαλίζει συνταξιούχους. Ενέργειες που έχουν ήδη γίνει ή ολοκληρώνονται για την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ Οι σημαντικότερες ενέργειες είναι οι παρακάτω: i. Προκειμένου να υλοποιηθεί η ενοποίηση των κλάδων υγείας των 4 Ταμείων ο ΟΠΑΔ μετατράπηκε σε Ασφαλιστικό Ταμείο. ii. Ορίστηκε ο Πρόεδρος (κ. Γ. Βουδούρης - πρώην Διοικητής του ΟΑΕΕ) και αναμένονται άμεσα οι ορισμοί των αντιπροέδρων και των εκπροσώπων των Φορέων προκειμένου το Δ.Σ. ν αρχίσει ν ασκεί τις αρμοδιότητές του. iii. Έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε επιτελικό επίπεδο: το Συμβούλιο Συντονισμού και το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥ.Σ.Π.Υ) με τον Ν.3863/2010 για το διαχωρισμό των κλάδων υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων, Ομάδα Διοίκησης του Έργου και Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης από τα δύο εμπλεκόμενα Υπουργεία (Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). iv. Από τον Οκτώβριο 2010 έχει ξεκινήσει η μηνιαία ανάλυση δαπανών ανά Ταμείο (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΜ-ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΟΠΑΔ) από αρμόδια Δ/νση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως προβλεπόταν στο μνημόνιο. v. Αναφορικά με το ΙΚΑ του οποίου οι Υπηρεσίες εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ και τις δυσκολίες που καλείται να επιλύσει: (α) Από τον Απρίλιο 2011 αναμένεται να ξεκινήσει η απογραφή των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στο ΙΚΑ. Από τον Ιανουάριο 2012 οι σημερινοί ασφαλισμένοι του ΙΚΑ αντί για το βιβλιάριο υγείας θα διαθέτουν ατομική κάρτα υγείας. (β) Σχετικά με το διαχωρισμό του κλάδου υγείας από τον κλάδο ασφάλισης στις 113 υγειονομικές μονάδες χωρίς αυτοτέλεια του ΙΚΑ, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια ενοποίησης μη αυτοτελών υγειονομικών μονάδων με αυτοτελείς, με στόχο την ένταξη όλων των μονάδων (223 αυτοτελών και 113 μη αυτοτελών) στον ΕΟΠΥΥ. (γ) Βρίσκεται σε εξέλιξη εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος CRM για τον έλεγχο των τηλεφωνικών κλήσεων μέσω των οποίων οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Σχεδιάζεται να επιτρέπονται κλήσεις μόνο από αριθμούς χωρίς απόκρυψη και να καταγράφονται οι αριθμοί των τηλεφώνων των ασθενών στην κάρτα τους, προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα εικονικών ραντεβού. 22

23 (δ) Βρίσκεται σε εξέλιξη, σε μονάδα του ΙΚΑ, πιλοτικό πρόγραμμα λεπτομερούς καταγραφής και ανάλυσης του είδους των επισκέψεων (τακτικές, έκτακτες, για συνταγογράφηση) ανά ειδικότητα και αιτία επίσκεψης. vi. Από 7 Φεβρουαρίου 2011, όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προβλέπεται να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα οποιονδήποτε ιατρό, από το σύνολο των περίπου ιατρών, που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στον ΟΑΕΕ και στον ΟΠΑΔ. vii. Ως το τέλος Απριλίου 2011 αναμένεται η ολοκλήρωση του Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Κρίνεται σκόπιμη η προσεκτική επιμέλεια - επίλυση επιμέρους ζητημάτων Για την υλοποίηση και εύρυθμη λειτουργία του μεγάλου και σημαντικού εγχειρήματος του ΕΟΠΥΥ, που θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο Δημόσιο Φορέα από άποψη διαχείρισης μεγέθους δημόσιων πόρων, κρίνεται σκόπιμη η προσεκτική επιμέλεια - επίλυση των παρακάτω ζητημάτων: 1. Επειδή ο Προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ θα είναι συγκεκριμένος (από τις εισφορές του κλάδου υγείας και προσδιορισμένη κρατική επιχορήγηση) τίθενται τα ακόλουθα ζητήματα: i. Σε ποιο βαθμό η ετήσια επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ύψους 0,6% του ΑΕΠ επαρκεί, δεδομένου ότι οι άλλες πηγές εσόδων του ΕΟΠΥΥ ενδέχεται να μειωθούν λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. ii. Σε ποιο βαθμό θα αναπροσαρμοστούν και θα συγκλίνουν μεταξύ των Ταμείων τα ποσοστά των εισφορών των εργαζομένων και των συνταξιούχων, ειδικά όσον αφορά στον ΟΓΑ, που συμμετέχει με μικρή εισφορά για τους νέους αγρότες και μηδενική εισφορά για τους παλαιούς συνταξιούχους. iii. Η πιθανότητα αναπροσαρμογής των εισφορών στην περίοδο που διανύουμε θα πρέπει να επανεξεταστεί σε σχέση με την ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, η οποία κρίνεται αναγκαία προκειμένου τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ο ΕΟΠΥΥ να πληρώνουν το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών που θα αγοράζουν. iv. Η έγκαιρη και όχι ληξιπρόθεσμη είσπραξη εισφορών από τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και η εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγή πρέπει να αντιμετωπιστούν, ιδιαίτερα στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε, η οποία δημιουργεί ανεργία και οδηγεί σε συνεχή μείωση των εσόδων και αύξηση των ελλειμμάτων των Ταμείων. v. Η άμεση είσπραξη των πόρων των Ταμείων και η αποζημίωση των προμηθευτών κάθε δεύτερο μήνα, αν εφαρμοστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία, αναμένεται να οδηγήσει σε περεταίρω μείωση των τιμών. vi. Το ζήτημα της αυξανόμενης ανεργίας με διπλές αρνητικές συνέπειες: την απώλεια των εσόδων-εισφορών από την πλευρά του εργαζόμενου και του εργοδότη, αλλά και από το γεγονός της χρηματοδότησης των ανέργων. 23

24 vii. Το ζήτημα της παρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης στους ανέργους σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θεσπίζονται για την κατοχύρωση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών υγείας. 2. Ως προς τη στελέχωση του ΕΟΠΥΥ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο: i. Το προσωπικό και ειδικά το επιτελικό προσωπικό στις Κεντρικές Υπηρεσίες, που θα συστήσει και θα επιμεληθεί το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και θα αγοράζει και παρέχει υπηρεσίες, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα καταρτισμένο σε θέματα οικονομικών της υγείας. Συνεπώς τίθεται ένα ζήτημα επιλογής των καλύτερων στελεχών από τις Διοικητικές Υπηρεσίες των Ταμείων που μεταφέρονται. ii. Για ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν προσδιορίζεται, τα καθήκοντα των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ θα ασκούνται κυρίως από τους προϊστάμενους ιατρούς των εντασσόμενων υπηρεσιών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Πρέπει να εξετασθεί, κατά πόσο, μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων θα είναι ιατροί που εργάζονται στιςμονάδες αυτές. 3. Ως προς το ζήτημα της ορθολογικής διαχείρισης των υπηρεσιών που αγοράζει και παρέχει ο ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να εξεταστούν: i. Ο προσδιορισμός του λογιστικού τρόπου μεταφοράς των 4 Ταμείων στον ΕΟΠΥΥ. ii. Η ρύθμιση θεμάτων συνεποπτείας του ΕΟΠΥΥ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διαχείριση των πόρων και των οικονομικών θεμάτων και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα πιστοποίησης, αξιολόγησης και ανάπτυξης μονάδων υγείας. iii. Η έγκαιρη ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση ενιαίων κανόνων αγοράς υπηρεσιών υγείας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ. iv. H δυνατότητα αναθεώρησης και τροποποίησης των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων στον ΕΟΠΥΥ με όλους τους παρόχους υγείας (μετά τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων), όπου και όποτε αυτό απαιτείται. v. Το πλαίσιο συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους ιδιώτες (γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, εργαστήρια) και δημόσιους φορείς (Κέντρα Υγείας, και Νοσοκομεία) ως την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. vi. Η μελλοντική αξιοποίηση των πολυιατρείων του ΙΚΑ και ο πιθανός μετασχηματισμός τους σε κέντρα υγείας αστικού τύπου, ή η εναλλακτική αξιοποίησή τους ως διαφορετικού τύπου δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, χρησιμοποιώντας τον υφιστάμενο εξοπλισμό. vii. Η καλύτερη αξιοποίηση των κτιρίων του ΙΚΑ με δεδομένο ότι τα 2/3 των κτιρίων του ΙΚΑ είναι ιδιόκτητα. 4. Καθίσταται αναγκαία η άμεση απογραφή των δικαιούχων ασφάλισης υγείας σε όλα τα Ταμεία καθώς θα εξαλείψει τον πλασματικό αριθμό των έμμεσα ασφαλισμένων. Η καταγραφή αυτή παράλληλα με την εφαρμογή της Η/Σ θα αποτελέσει μια τεκμηριωμένη βάση συνεργασίας μεταξύ ΕΟΠΥΥ και παρόχων υπηρεσιών υγείας. 24

25 5. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων εργαλείων μηχανοργάνωσης και η σύνδεσή τους σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης της πληροφορίας για τον έλεγχο και την αξιολόγηση κάθε μονάδας και των δαπανών που δημιουργούνται. 6. Η βελτίωση του συστήματος τηλεφωνικών ραντεβού του ΙΚΑ, με κατάλληλη τεχνική υποστήριξη, προκειμένου να καταγράφονται περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την κίνηση των ασθενών, αλλά και τη διαχείριση ασθενών με χρόνια νοσήματα. 7. Με δεδομένο ότι από 7 Φεβρουαρίου 2011, όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προβλέπεται να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα οποιοδήποτε γιατρό, από το σύνολο των περίπου ιατρών, που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στον ΟΑΕΕ και στον ΟΠΑΔ, να εκτιμηθεί η επιβάρυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τη συγκεκριμένη παρέμβαση. 8. Η άμεση ενοποίηση των καταχωρήσεων των οικονομικών δεδομένων σε λογιστική βάση σε όλα τα Ταμεία ενόψει της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να γίνει εφικτός ο λογιστικός διαχωρισμός του συνόλου των δαπανών σε κάθε επίπεδο. 9. Η άμεση εφαρμογή της Παραγράφου 4, του Άρθρου 3, του Ν.3892/2010 για το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που προβλέπει ότι σε περιπτώσεις χρονίων παθήσεων μπορούν να καταχωρούνται αυτόματα δύο επαναλαμβανόμενες συνταγές, ώστε η συνταγογράφηση να γίνεται κάθε 2 μήνες, με δεδομένο ότι από το σύστημα των τηλεφωνικών ραντεβού το 60% των επισκέψεων του συνόλου των ιατρικών ειδικοτήτων και το 70% των επισκέψεων των παθολογικών ειδικοτήτων αφορούν συνταγογράφηση. 10. Η καθολική εφαρμογή σε όλες τις μονάδες του ΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ προγράμματος λεπτομερούς καταγραφής και ανάλυσης του είδους των ιατρικών επισκέψεων (τακτικές, έκτακτες, για συνταγογράφηση) ανά ειδικότητα και αιτία προσέλευσης. 25

26 26

27 Παράρτημα Α. 27

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Πλήθος ΙΚΑ ΟΑΕΕ ΟΠΑΔ ΟΓΑ Άμεσα ~ ~ ~ Ασφαλισμένοι (και οι συνταξιούχοι) Έμμεσα ~ ~ ~ Ασφαλισμένοι Συνταξιούχοι ~ (~ ) (**) (~ ) ~ ΤΥΔΚΥ: ~ Σύνολο ~ ~ ~ Έμμεσα ασφαλισμένοι (*) 1/0,93 1/1,4 0,24 του Συνόλου (νέοι ως 21 ετών) (*) Οι έμμεσα ασφαλισμένοι υπολογίζονται ως ποσοστό των άμεσα ασφαλισμένων (**) Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ ασφαλίζονται στο ΙΚΑ Πηγή: Ασφαλιστικά Ταμεία (2011) 28

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ! 29

30 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (Άμεσα ασφαλισμένοι) Ειδικότητα OAEE IKA Μέγεθος του ασφαλιστικού πληθυσμού (Άμεσα ασφαλισμένοι) Κατώτατο όριο δικαιούχων προκειμένου να ισχύει η σύμβαση 1 παθολόγος < παιδίατρος <500 τέκνα ασφαλισμένων γυναικολόγος < Ο αριθμός των θέσεων ιατρών που θα προκηρυχθούν, αποφασίζεται από ειδική Επιτροπή που λαμβάνει υπόψη: (1) Απόφαση - Εισήγηση του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (2) «Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ασφ/νους και συντ/χούς από ενημέρωση των Τοπικών Προϊσταμένων» 1 ιατρός ανά ειδικότητα: καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, ΩΡΛ, ορθοπεδικός, δερματολόγος, νευρολόγος, ψυχίατρος, πνευμονολόγος, ουρολόγος, γαστρεντερολόγος, ρευματολόγος, ενδοκρινολόγος, αλλεργιολόγος Σημείωση: < Όπου δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο αριθμός των ιατρών στα γειτονικά Τμήματα ή Διευθύνσεις του Οργανισμού. Τα όρια δεν ισχύουν για περιπτώσεις κάλυψης αναγκών παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε γεωγραφικές περιοχές που διαπιστώνονται ελλείψεις όπως και σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες ασθενών Πηγή: Ασφαλιστικά Ταμεία 30

31 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (Άμεσα ασφαλισμένοι)! 31

32 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ! 32

33 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ! 33

34 Πηγή: ΟΠΑΔ (02/2011) Διάγραμμα 1: Πλήθος ιατρών του ΟΠΑΔ ανά Νομό (ανά ΥΠΑΔ)! 34

35 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΡΑΝΤΕΒΟΥ 2010 ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 184 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 2010 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ % επί των επισκέψεων ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ % επί των επισκέψεων ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ,70% ,30% ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ,04% ,96% ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ,39% ,61% ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ,13% ,87% ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ,80% ,20% ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ,63% 2 0,37% ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ,34% ,66% ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ,78% ,22% ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ,23% ,77% ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ,78% ,22% ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ,02% ,98% ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ,67% ,33% ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ,98% ,02% (TEST-PAP) ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ,43% ,57% ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ,70% ,30% ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ,21% ,79% ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ,92% ,08% ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ,23% ,77% ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΙ ,73% ,27% ΑΤΡΟΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ,22% ,78% ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ,50% ,50% ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ,48% ,52% ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ - ΟΔΟ ,18% ,82% ΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟ ,76% ,24% ΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙ ,13% ,87% ΚΟΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙ ,00% ,00% ΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙ ,07% ,93% ΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ,77% ,23% ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΕ- ΤΑΣΤΗΣ ,04% ,96% 35

36 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΡΑΝΤΕΒΟΥ 2010 ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 184 (συνέχεια) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 2010 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ % επί των επισκέψεων ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ % επί των επισκέψεων ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ ΘΕ ,05% ,95% ΡΑΠΕΥΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ,78% ,22% ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ,73% ,27% ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ,55% ,45% ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ,89% ,11% ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ,65% ,35% ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ,90% ,10% ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ (ΕΞ.ΙΑΤ.) ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ,79% ,21% ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ,03% ,97% ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ,29% ,71% ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ,14% ,86% ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡ ,70% ,30% ΓΟΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ,06% ,94% ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ,47% ,53% ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ,77% ,23% ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ,49% ,51% ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ,58% ,42% ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ,45% ,55% ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ,15% ,85% ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ,61% ,39% ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ,95% ,05% ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ,17% ,83% Ω.Ρ.Λ ,70% ,30% ΣΥΝΟΛΟ ,59% ,41% Πηγή: Δ/νση Στατιστικής ΙΚΑ 36

37 ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΟΠΑΔ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ιατρική περίθαλψη (ιατρικές επισκέψεις και πράξεις) ,4% Διαγνωστικά κέντρα (παρακλινικές εξετάσεις) ,7% Φαρμακευτική περίθαλψη % Νοσήλια σε δημόσια νοσοκομεία ,6% Νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές ,9% Νοσηλεία στο Εξωτερικό (πληρωμές) ,5% Λοιπές δαπάνες και παροχές σε χρήμα ,4% ΣΥΝΟΛΟ ,7% 37

38 ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΣΕ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Δαπάνη σε Διαγνωστικά Κέντρα ,8% Νοσοκομειακή Δαπάνη συνολικά (ιδιωτικά & δημόσια νοσοκομεία) ,9% Πηγή: Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής ΙΚΑ, 02/2011 Σημειώσεις: 1. Οι δαπάνες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε για εργαστηριακές εξετάσεις είτε για νοσηλεία, δεν τηρούνται ξεχωριστά για δημόσιες ή ιδιωτικές δομές. 2. Η πλειοψηφία των εργαστηριακών εξετάσεων που αντιστοιχούν στην παραπάνω δαπάνη πραγματοποιείται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις με δημόσια νοσοκομεία για το σύνολο των εξετάσεων. 3. Η δημόσια νοσοκομειακή δαπάνη δεν περιλαμβάνει τη μισθοδοσία του προσωπικού που προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 38

39 ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΣΕ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ,7 % ,1 % ,4 % Πηγή: Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής ΟΑΕΕ, 02/2011 Σημείωση: Οι δαπάνες του ΟΑΕΕ (κατά τον απολογισμό) για εργαστηριακές εξετάσεις δεν τηρούνται ξεχωριστά για δημόσιες ή ιδιωτικές δομές. 39

40 Β. Νοσοκομεία 40

41 Δαπάνες Το 2010 οι δαπάνες των νοσοκομείων για αγορές μειώθηκαν κατά (από σε ) ή 10,93% (Πίνακες 8, 9). Η μείωση αυτή επιτεύχθηκε κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών για υγειονομικό υλικό, φάρμακα, ορθοπεδικό υλικό και αντιδραστήρια (περίπου 20%). Αυτό ήταν συνέπεια συνδυασμού μέτρων, κυριότερα των οποίων είναι οι διαγωνισμοί, η μείωση των τιμών περίπου κατά 20%, το παρατηρητήριο τιμών και η καλύτερη διαχείριση των καταναλώσεων. Αντίθετα, δεν επετεύχθη μείωση στις υπηρεσίες που ανατίθενται σε τρίτους (outsourcing) και τις υπόλοιπες δαπάνες, όπου σημειώθηκε αύξηση, κυρίως λόγω αδυναμίας άμεσης διενέργειας διαγωνισμών και μεταφοράς υποχρεώσεων, από το 2009 στο 2010, που δεν ρυθμίστηκαν. Συνεπώς, η αιτία για αυτή την εξέλιξη οφείλεται στο μεγάλο αριθμό αναθέσεων και παρατάσεων συμβάσεων που έγινε το Εάν εξετάσουμε την εικόνα ανά νοσοκομείο διαπιστώνουμε ότι μεταξύ 2009 και 2010, οι δαπάνες για αγορές σε κάποια νοσοκομεία μειώθηκαν, ενώ σε άλλα αυξήθηκαν. Δεν είναι σαφές γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των νοσοκομείων, η οποία χρήζει διερεύνησης. Πιθανά να σχετίζεται με τον τρόπο διαχείρισης στο κάθε νοσοκομείο, με διαφορές στη ζήτηση των υπηρεσιών, ή στα διαφορετικά αποθέματα του Για το 2011 προβλέπεται περεταίρω μείωση των δαπανών για αγορές κατά περίπου 7,7% (μείωση από 2,6 δισ σε 2,4 δισ. ευρώ). Στο πρώτο 2μηνο 2011 υπάρχει (με βάση στοιχεία του ESY.net) μείωση άνω του 10% σε σχέση με το αντίστοιχο 2μηνο Το κόστος της μισθοδοσίας (μη συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών και των εφημεριών), από ,79 ευρώ το 2009 μειώθηκε σε ,76 ευρώ το 2010, δηλαδή κατά 0,7%. Η μείωση δεν ήταν μεγαλύτερη γιατί τα μέτρα που λήφθηκαν ωρίμασαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2010, όπου είχαμε και τις περισσότερες προσλήψεις του έτους. Επισημαίνουμε ότι η περαιτέρω μείωση των δαπανών το 2011 είναι αναγκαίο να γίνει παρά την αύξηση του αριθμού των νοσηλευθέντων και των χειρουργικών επεμβάσεων που παρατηρείται. Ειδικότερα, ο μέσος όρος νοσηλευθέντων το πρώτο δίμηνο του 2011 ήταν άτομα έναντι το πρώτο δίμηνο του 2010 (αύξηση5,8%). Αντίστοιχα, οι χειρουργικές επεμβάσεις αυξήθηκαν από σε (αύξηση 5,46%). 41

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ:... Ασφαλιστικός Φορέας... ΑΜΚΑ... Διεύθυνση κατοικίας:...αριθμός...τ.κ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Αθήνα 06-04 - 2012 Αρ. Πρωτ. : Γ32/ 48 / οικ.16032 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7" ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.Πε) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας Ταχυδρομική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου και Σπύρου Μιχαλούλη και της δημοσιογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 Όμιλος Υγεία Metropolitan Επείγοντα Περιστατικά (επισκέψεις & διαγνωστικές) Υγεία Γενική Κλινική Μητέρα (επισκέψεις) Παίδων Μητέρα Επείγοντα Περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας μετά τον Ν. 4238/2014 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Aναπληρώτρια. Καθηγήτρια στο Παν/μιο Αθηνών, δικηγόρος Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΔΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Από Γεωργία Μανώλη Τηλ 2107231260 Φαξ 2107231262 Ε-mail g.manoli@ep-gnosi.gr Προς ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Υπόψη ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ.λπ. ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 06 / 08 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34642 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σημερινό δυσχερές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τα σύγχρονα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 197 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 197 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. Χ Α Ρ. ΤΡ Ι Κ Ο Υ Π Η 6-8-10-106

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παροχή πρόσθετων οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παροχή πρόσθετων οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Αθήνα, 12-07-12 Παροχής Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ.: 31596 Υγείας www.eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Καθιέρωση ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένων ύψους 10% επί της δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής, ορισμό ανώτατου ορίου ωρών ημερησίως για υπηρεσίες φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αποκατάσταση στην εποχή της κρίσης

Επαγγελματική αποκατάσταση στην εποχή της κρίσης 35 ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα 23-25/10/2014 Επαγγελματική αποκατάσταση στην εποχή της κρίσης Φ.Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ Καρδιολόγος Αρχίατρος ε.α Πρόεδρος Ε.Ε.Κ.Ε. - ΠΟΣΚΕ Ταμίας ΙΣΑ Επαγγελματικές επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». INFORMATICS DEVELOPMEN Τ AGENCY EEgaSKggf ΕΕΤ Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-2-204

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α,Β Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ ΑΔ Ε ΙΔ ΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 7511 344910 152 162 7511 344500 152 162 7521 344910 152 162 7521 344500 152 162 7511 344460 166 164 7511 344501 166 164 7521 344460 166

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times Tuesday, June 21, 2011 Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times «απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου» Γιάννης Στουρνάρας, Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

+ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

+ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ + ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 23/4/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.: 19703 Γενική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠ4691ΩΓ-Η4Ρ. Αθήνα, 04-07 - 2011. Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτεραιότητας Γ32/ 57 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΠ4691ΩΓ-Η4Ρ. Αθήνα, 04-07 - 2011. Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτεραιότητας Γ32/ 57 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 04-07 - 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 Ταχ. Κώδικας: 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΤΥ ΚΥ εντάσσεται στον ΟΠΑ

Το ΤΥ ΚΥ εντάσσεται στον ΟΠΑ 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ 2. ΟΑΕΕ 3. ΟΓΑ 4. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(ΕΤΑΑ) 5. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης(ΕΤΑΠ ΜΜΕ) 6. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών(ΕΜ) 7. Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Παρουσίαση µέρους της εισήγησης στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη 15 Νοεµβρίου 2014 Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Ταμείο : Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ α.3% επί των τακτικών και β. 2% επί των πάσης φύσεως αμοιβών πέραν των τακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ της Υγείας. Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικός Τομέας Integrator

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ της Υγείας. Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικός Τομέας Integrator Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ της Υγείας Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικός Τομέας Integrator Υγεία στην Ελλάδα: ο Μεγάλος Ασθενής Πολιτική, κοινωνική, οικονομική κατάσταση Έκρηξη

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρονική αυτοαπογραφή των Επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Hλεκτρονική αυτοαπογραφή των Επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ Hλεκτρονική αυτοαπογραφή των Επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ Μέσα από την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των Επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου -τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.196 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.196 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. Χ Α Ρ. ΤΡ Ι Κ Ο Υ Π Η 6-8-10 106

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30044/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Alico Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια & Οφέλη!

Alico Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια & Οφέλη! American Life Insurance Company Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Alico Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια & Οφέλη! Μάιος 2012 Αγαπητοί Συνεργάτες, Με αφορμή τις πρόσφατες και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών».

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14 / 2 /2008 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32 / 171 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Χαιρετισμός Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Χαιρετισμός Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος Επιστημονικός Σύλλογος της χώρας, αναλαμβάνει σε μια κρίσιμη για την πατρίδα μας χρονική συγκυρία την πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η προσέγγιση του θέματος της

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 1. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ενιαίας Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) είναι το προϊόν της σύμπραξης από 1 1

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 Τ.Κ. 101 70 ΑΘΗΝΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3604327, 210 3606071, FAX: 210 3606347 e-mail: ssalpha8@otenet.gr - www.ssalpha.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Διστόμου 9, Μαρούσι Τηλ: 210 699100 www.gaiamaternity ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι Τηλ: 210 5799000 www.iatrikoperisteriou.gr ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 69 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 1 Οικονοµικοί Στόχοι 2009-11 Το 2009 οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνηση ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ (1/2 αµοιβέςεσυ, 1/6 ΟΠΑ, 1/6 Πρόνοιακαι 1/6 λοιποίφορείς),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Μέλος Συμβεβλημένου Δικτύου: Κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυµα /κλινική ή Διαγνωστικό Κέντρο ή Πολυϊατρείο ή ιδιωτικό ιατρείο ή Οδοντιατρείο ή Φυσιοθεραπευτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ... ΑΜΚΑ... Ασφαλιστικός Φορέας... Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας... Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ Απολογιστικά Οικονομικά Μεγέθη Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2012 Από τη μελέτη των συνημμένων απολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ & ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ & ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ & ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ) Με βάση τον ανωτέρω συνθετικό πίνακα και το σύνολο των προτάσεων των συγκεκριμένων μελετών και προτάσεων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Π Ρ Ο Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : M. Προδρομίδου

Διαβάστε περισσότερα