ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Αρ. Μελέτης 31 /2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Αρ. Μελέτης 31 /2015"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015 Αρ. Μελέτης 31 /2015

2 Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αρ. Μελέτης : 31/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων, (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης), λιπαντικών για τα οχήµατα του ήµου (ηµιφορτηγά, φορτηγά, µηχανήµατα κ.λ.π), καθώς και τον νοµικών του προσώπων. Τα προς προµήθεια είδη έχουν χωρισθεί, ανά φορέα υλοποίησης προµήθειας σε έξι οµάδες, η περιγραφή κάθε είδους και ο κωδικός του κοινού λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων ( CPV ) είναι : Α..ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Α1. ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV Οµάδα 1 Πετρέλαιο κίνησης Οµάδα 2 Βενζίνη Αµόλυβδη Α2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΜΑ Α ΕΙ ΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV Οµάδα 3 Λάδι πετρελαιοκινητήρων 15W/40 Λάδι υδραυλικό Λάδι βενζινοκινητήρων 20W/50 Λάδι συνθετικό 10W/40 Λάδι συνθετικό 10W/40 Βαλβολίνη GL-4 80W/90 Βαλβολίνη GL-5 75W/

3 Λάδι πετρελαιοκινητήρων 20W/50 SUPER Λάδι συνθετικό για φορτωτές 10W Σπρέι καθαρισµού ηλεκτρικών επαφών Λάδι µίξης αντικαπνικό για δίχρονους κινητήρες B. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΠΑ 1. Ο.Κ.Α.Π. ΟΜΑ Α ΕΙ ΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV Οµάδα 4 Πετρελαίου κίνησης Οµάδα 5 Βενζίνη Αµόλυβδη ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑ Α ΕΙ ΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV Οµάδα 6 Πετρελαίου κίνησης Τα ανωτέρω είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, προς τούτο ο προσφέρων θα προσκοµίζει δήλωση συµµόρφωσης του Ν1599/1986. Η τιµολόγηση των καυσίµων θα δίνεται µε έκπτωση % (επί τοις εκατό), στην νόµιµα διαµορφούµενη, Μέση Λιανική Τιµή πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του Νοµού Κεφαλλήνιας, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη ). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%. Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια των καυσίµων, λιπαντικών, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,62 ΕΥΡΩ. (Συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) Για το ήµο Κεφαλλήνιας και συγκεκριµένα την.ενότητα Αργοστολίου η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου τον κωδικό του οικονοµικού έτους 2015 για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος η µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2016.

4 Η δαπάνη για το Ν.Π... Ο.Κ.Α.Π.,η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό Την πίστωση του οικονοµικού έτους 2015, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος η µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το Η δαπάνη για το Ν.Π... ηµοτικού Γηροκοµείου,η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό την πίστωση του οικονοµικού έτους 2015, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος η µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ιευθυντής Αργοστόλι 05/05/2015 Ο Συντάξας Παγουλάτος Κωνσταντίνος

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αρ. Μελέτης :31/2015 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α1. ΚΑΥΣΙΜΑ Α..Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΟΜΑ Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οµάδα 1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα , Φ.Π.Α. 23% Σύνολο Οµάδας ΟΜΑ Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οµάδα 2 Βενζίνη Αµόλυβδη Λίτρα , Φ.Π.Α. 23% Σύνολο Οµάδας Α2.ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΜΑ Α Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ

6 1 2 3 Λάδι πετρελαιοκινητήρων 15W/40 (Συσκευασία σε οχεία 20 λίτρων ) Λάδι υδραυλικό Βαρέλια 205 λίτρων) Λάδι βενζινοκινητήρων 20W/50 οχεία 20 λίτρων) Λίτρα 300 3,20 960,00 Λίτρα 205 1,80 369,00 Λίτρα 400 3, ,00 4 Λάδι συνθετικό 10W/40 κιβώτια 4 δοχείων των 4 λίτρων) Λίτρα 200 4,60 920,00 Οµάδα Λάδι συνθετικό 10W/40 οχεία 20 λίτρων) Βαλβολίνη GL-4 80W/90 οχεία 20 λίτρων) Λίτρα 200 4,20 840,00 Λίτρα 100 2,80 280,00 7 Βαλβολίνη GL-5 75W/90 οχεία 20 λίτρων) Λίτρα 80 5,20 416, Λάδι πετρελαιοκινητήρων 20W/50 SUPER βαρέλια 205 λίτρων) Λάδι συνθετικό για φορτωτές 10W δοχεία 20 λίτρων) Σπρέι καθαρισµού ηλεκτρικών επαφών κιβώτια 12 τεµ Χ 400ml) Λίτρα 410 2, ,00 Λίτρα 60 5,00 300,00 Κιβώτια 1 55,00 55,00

7 11 Λάδι µίξης αντικαπνικό για δίχρονους κινητήρες δοχεία 1 λίτρου) Λίτρα 16 7,00 112,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 6.641,00 Φ.Π.Α. 23% 1.527,43 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α ,43 Η συνολική δαπάνη για την. Ενότητα Αργοστολίου, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΟΜΑ Α ΕΙ ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ( ) Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ( ) Οµάδα 1 Πετρέλαιο κίνησης Οµάδα 2 Βενζίνη Αµόλυβδη Οµάδα 3 Λιπαντικά 6.641, , ,43 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: B. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΠΑ 1. Ο.Κ.Α.Π. ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ Οµάδα 4 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα , ,00 Φ.Π.Α. 23% 598,23 Σύνολο Oµάδας ,23

8 ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ Οµάδα 5 Βενζίνη Αµόλυβδη Λίτρα , ,00 Φ.Π.Α. 23% 3.133,52 Σύνολο Oµάδας ,52 2. ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ Οµάδα 6 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα , ,00 Φ.Π.Α. 23% 3.730,14 Σύνολο Οµάδας ,14 Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των φορέων υλοποίησης της προµήθειας (.Ε. Αργοστολίου και των Ν.Π...), παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΟΜΑ Α Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 Οµάδα 5 Οµάδα 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Ε. Αργοστολίου. Ε. Αργοστολίου. Ε. Αργοστολίου Ο.Κ.Α.Π Ο.Κ.Α.Π ηµοτικό Γηροκοµείο ΕΙ ΟΣ Πετρέλαιο κίνησης Βενζίνη Αµόλυβδη ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ( ) Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ( ) , , , Λιπαντικά 6.641, , ,43 Πετρέλαιο κίνησης Βενζίνη Αµόλυβδη Πετρέλαιο κίνησης ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.601,00 598, , , , , , , , , , ,62 Για το ήµο Κεφαλλήνιας και συγκεκριµένα την,ε. Αργοστολιού η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου στον κωδικό του

9 οικονοµικού έτους 2015 για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος η µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το Η δαπάνη για το Ν.Π... τον, Ο.Κ.Α.Π, θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονοµικού έτους 2015, και τον κωδικό για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος η µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το Η δαπάνη για το Ν.Π... ηµοτικό Γηροκοµείο, θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονοµικού έτους 2015,και τον κωδικό για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος η µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το Αργοστόλι 05/05/2015 Ο Συντάξας Παγουλάτος Κωνσταντίνος ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ιευθυντής

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αρ. Μελέτης : 31/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ) Α1. ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΜΑ Α 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές, που ορίζονται : 1)Στην Υπουργική Απόφαση 514/2004,ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β 2) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β και ισχύουν στην Ελλάδα, όπως: α) βαθµός κετανίων 49 min κατά ΕΝ590 β) κατώτερη θερµαντική ικανότητα Kcal/Kg γ) Περιεκτικότητα σε προσµίξεις θείου 10mg/Kg max. δ) Καθαρό, απαλλαγµένο από διάφορες προσµίξεις και νερό. ΟΜΑ Α 2.ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η H Αµόλυβδη Βενζίνη πρέπει να να καλύπτει τις προδιαγραφές, που ορίζονται : 1) Στην ΑΧΣ 510/2004,ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β 2) Στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β και ισχύουν στην Ελλάδα, όπως: α) βαθµός Οκτανίων RON 95 min κατά EN228 β) Περιεκτικότητα σε προσµίξεις θείου 10mg/Kg max. γ) Περιεκτικότητα σε µόλυβδο 0,15g/lt max. δ) Καθαρό, απαλλαγµένο από διάφορες προσµίξεις και νερό.

11 Α2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΜΑ Α ΛΑ Ι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15W/40 Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό υπερύψηλής απόδοσης για πετρελαιοκινητήρες το οποίο παρέχει αυξηµένη προστασία του κινητήρα, οικονοµία καυσίµου και µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων. Εγκρίσεις-προδιαγραφές: ACEA E7/E5/E3/B3/B4, API CL-4/CH 4/CG 4/CF 4/SH, MB 228.3, DHD-1, MAN 3275, MTU Oil Category 2, Volvo VDS-3, RV1 RLD-2, Mack EO-M Plus, Cummins CES /1/6/7/8, DAF WHPD, ALLISON C-4, Caterpillar ECF-1. Συσκευασία: οχείο των 20 λίτρων. 4.2.ΛΑ Ι Υ ΡΑΥΛΙΚΟ Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστηµάτων, ενισχυµένο µε πρόσθετα κατά της φθοράς και της διάβρωσης. Προδιαγραφές: ISO 46 DIN Συσκευασία: Βαρέλι των 205 λίτρων ΛΑ Ι ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 20W/50 Υψηλής ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό ειδικά σχεδιασµένο για χρήση σε σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες. Προσφέρει αξιόπιστη προστασία κατά της φθοράς σε ευρύ φάσµα συνθηκών και σε µεγάλα διαστήµατα αλλαγής. Εγκρίσεις -Προδιαγραφές: API CF- 4/CG-4/SG/SJ, ACEA E2/B3/E7, MB 228.1/229.1, MAN 271, VOLVO VDS, VW /505.00, MTU TYPE 1. Συσκευασία: οχείο των 20 λίτρων ΛΑ Ι ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 10W/40 Υψηλής ποιότητας λάδι κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και υγραερίου Εγκρίσεις -Προδιαγραφές: API SM/CF ΑCEA A3/B3/B4 Συσκευασία: Κιβώτιο 4 δοχείων των 4 λίτρων 4.5. ΛΑ Ι ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 10W/40 Υψηλής ποιότητας λάδι κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και υγραερίου Εγκρίσεις -Προδιαγραφές: API SM/CF ΑCEA A3/B3/B4 Συσκευασία: οχείο των 20 λίτρων. 4.6.ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ GL-4 80W-90

12 Υψηλού δείκτη ιξώδους µονότυπη βαλβολίνη. Είναι κατάλληλη για την λίπανση γραναζιών, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών αυτοκινήτων και φορτηγών, που λειτουργούν κάτω από συνθήκες ελαφρού φορτίου και χαµηλής ταχύτητας (παλιάς τεχνολογίας) Εγκρίσεις -Προδιαγραφές: API GL-4,MIL-L-2015 Συσκευασία: οχείο των 20 λίτρων. 4.7.ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ GL-5 75W % συνθετική πολύτυπη βαλβολίνη για κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικών αυτοκινήτων και φορτηγών. Παρέχει ισχυρή προστασία και λίπανση σε συνθήκες υψηλών φορτίων και στροφών, διατήρηση ρευστότητας σε χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες εύκολη και αθόρυβη αλλαγή των ταχυτήτων, οικονοµία καυσίµου καθώς και µεγάλα διαστήµατα αλλαγής. Εγκρίσεις -Προδιαγραφές: API GL-5, U.S. MIL-L-2105D, MAN 342, MB 235.0, ZF TE-ML 05/A, 12/E, 16B, 17/B, 19/B, 21A, 07/A,16B/C/D,12A Συσκευασία: οχείο των 20 λίτρων. 4.8.ΛΑ Ι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 20W/50 SUPER Υψηλής ποιότητας λάδι κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες πετρελαίου Εγκρίσεις -Προδιαγραφές: API: CL-4/CH-4/CG-4/CH ACEA: E7 /E5/E3/B3/B4 Συσκευασία: Βαρέλι των 205 λίτρων. 4.9.ΛΑ Ι ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΤΕΣ 10W Υψηλής ποιότητας λάδι κατάλληλο για σύγχρονα κιβώτια ταχυτήτων, συµπλεκτών, αυτόµατων κιβωτίων για µηχανήµατα έργου Εγκρίσεις Προδιαγραφές: CAT-4 ALLISON-C4 KOMATSU KES DEXTRON III Συσκευασία : Μπιτόνι των 20 λίτρων ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ Συσκευασία κιβώτια 12 τεµάχια Χ400 ml 4.11.ΛΑ Ι ΜΙΞΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΚΟ ΓΙΑ ΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Συσκευασία δοχεία του ενός (1) λίτρου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΙ ΙΚΑ) 1. εδοµένα ακριβείας. Τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα µελέτη περιλαµβάνουν δεδοµένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αµφισβητήσεων τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο ΕΝ ISO 4259/ Γενικές απαιτήσεις και µέθοδοι ελέγχου- Λοιποί όροι. Ο προµηθευτής/προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια εργαζοµένων και εγκαταστάσεων κατά την µεταφορά και παράδοση των καυσίµων.

13 Τα καύσιµα και λιπαντικά πρέπει να είναι απαλλαγµένα από άλλες προσµίξεις, νερό και φυτικά. Τονίζεται ότι ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα στο Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Επειδή οι προϋπολογισθείσες ποσότητες των καυσίµων ενδέχεται να διαµορφώνονται ανάλογα µε την κίνηση των οχηµάτων (πετρέλαιο κίνησης) δεν θα είναι σταθερές κατά µήνα. Αργοστόλι 05/05/2015 Ο Συντάξας Παγουλάτος Κωνσταντίνος ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ιευθυντής

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αρ. Μελέτης : 31/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο προµήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων, (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης), λιπαντικών για τα οχήµατα του ήµου (ηµιφορτηγά, φορτηγά, µηχανήµατα κ.λ.π), καθώς και πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των Νοµικων Προσώπων Ο.Κ.Α.Π., και ηµοτικού Γηροκοµείου. ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις : 1. Το νέο.κ.κ. Ν.3463/ Το Π.. 60/ΦΕΚ 64 Α / «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Το Ν.2286/ (ΦΕΚ 19Α) 4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 5. Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). 6. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (Συµπληρωµατικά & αναλογικά εφαρµοζόµενου σε θέµατα που δεν ρυθµίζονται ή δεν ρυθµίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις). 7. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 8. Το Ν. 4071/2012, άρθρο 6 παρ. 15, περί κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταµείων για την προµήθεια καυσίµων για κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων. 9. Το Ν. 4111/2013, κύρωση της από 12/12/2012 Π.Ν.Π., άρθρο 4, περί ανάδειξης προµηθευτών χορηγητών προµηθειών των ήµων. 10. Την εγκύκλιο 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης προµηθευτών χορηγητών προµηθειών των ήµων. 11. Τον Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων» 12. Τον Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ιατάξεις»

15 13. Την Υ.Α. Π1/2390/ (2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» 14. Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/ Τεύχος Α) 15. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 16. Την υπ αριθ. 2/2015 (Α Α:7Ρ74ΟΚΟΙ-Ν2Ε) Απόφαση του.σ. του Ο.Κ.Α.Π., µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας και η διάθεση της σχετικής πίστωσης 17. Την υπ αριθ. 2/2015 (Α Α: 78Η14691ΗΨ-ΝΥΞ) Απόφαση του.σ. Του ηµοτικού Γηροκοµείου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας και η διάθεση της σχετικής πίστωσης. 18. Την παρούσα ενιαία µελέτη που συντάχθηκε από την /νση οικονοµικών υπηρεσιών, για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες της. Ε. Αργοστολίου και των Ν.Π... ΑΡΘΡΟ 3ο - Συµβατικά στοιχεία Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Η διακήρυξη της προµήθειας β. Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δ. Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων ε. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων στ. Η Σύµβαση µεταξύ αναδόχου και φορέα υλοποίησης της προµήθειας ΑΡΘΡΟ 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Κριτήρια κατακύρωσης Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε προσφορές, για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, ως εξής: Α) Για τα καύσιµα, χαµηλότερη τιµή θεωρείται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόµιµα διαµορφούµενη, µέση λιανική τιµή πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού κεφαλλήνιας, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%. (Άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 σε συνδυασµό µε τις υπ αριθ. 935/2015 και 1310/2015 Αποφάσεις του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Β) Για τα λιπαντικά η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών, δηλαδή στο σύνολο των λιπαντικών (οµάδα 3) Για την προµήθεια των καυσίµων θα αναδειχθούν επιµέρους µειοδότες για κάθε έναν από τους ακόλουθους φορείς υλοποίησης της προµήθειας : Α. Για τη.ε. Αργοστολίου Β. Για τον Ο.Κ.Α.Π. Γ. Για Το ηµοτικό Γηροκοµείο

16 Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες των υπό προµήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα µελέτη υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας και τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε οµάδας ή για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους της οµάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Καθώς ο ήµος δεν διαθέτει δεξαµενές για καύσιµα κίνησης (πετρέλαιο βενζίνη αµόλυβδη), ο συµµετέχων για τα είδη της Οµάδας 1 «Πετρέλαιο Κίνησης» και της Οµάδας 2 «Βενζίνη Αµόλυβδη», θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο καυσίµων για την τροφοδοσία των οχηµάτων. ΑΡΘΡΟ 5ο Σύµβαση Μετά την έγκριση του αποτελέσµατος έκαστος µειοδότης που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύµβαση µε τον φορέα υλοποίησης της προµήθειας, για την προµήθεια του οποίου ανακηρύχθηκε ανάδοχος, ( ήµος Κεφαλονιάς,). Σύµφωνα µε το νόµο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο όχι µεγαλύτερο των δέκα ( 10 ) ηµερών, για να υπογράψει τη σύµβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% στον προϋπολογισμό της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ και αφού υπολογισθεί η προσφερόμενη έκπτωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 157 (παρ. 1β) του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/ ). Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α /93) ΑΡΘΡΟ 7ο - Έκπτωση του αναδόχου Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). ΑΡΘΡΟ 8ο - Πληµµελής ποιότητα Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα καύσιµα ή λιπαντικά είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επισήµων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο ήµος Κεφαλονιάς και τα Νοµικά του Πρόσωπα. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει άµεσα, ύστερα από αίτηση του φορέα κάθε ποσότητα καυσίµου ή λιπαντικού που προµήθευσε και διαπιστώθηκε µη σύµφωνο µε τους προβλεπόµενους όρους. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων καυσίµων ή λιπαντικών και αποστολής στον αναθέτοντα φορέα των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου ή λιπαντικού επήλθε φθορά στο µηχανολογικό εξοπλισµό και στα µηχανήµατα του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

17 Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου καυσίµου ή λιπαντικού, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. ΑΡΘΡΟ 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 10ο Πληρωµή Η εξόφληση των προσκοµιζόµενου τιµολογίου θα γίνεται κατόπιν της σχετικής έγκρισης από την επιτροπή παραλαβής του ήµου, αφού ελέγξει την ποιότητα και ποσότητα των παραλαµβανόµενων ειδών. Η πληρωµή του κάθε προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προµήθειας και µε τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόµιση του τιµολογίου. ΑΡΘΡΟ 11ο - Προσωρινή και οριστική παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαµβανόµενων ειδών στην περίπτωση που διαπιστώσει αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της µελέτης. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα απορριπτόµενα είδη από άλλα που πληρούν τις προδιαγραφές της µελέτης µέσα σε οριζόµενη από την επιτροπή προθεσµία, ο ήµος δικαιούται να ακολουθήσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της ιακήρυξης, κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. ΑΡΘΡΟ 12ο Τόπος παράδοσης των προς προµήθεια ειδών Η µεταφορά και η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται µε δαπάνη του προµηθευτή, και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Κεφαλονιάς, του ο.κ.α.π. και του ηµοτικού Γηροκοµείου. Λόγω αδυναµίας του ήµου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης αµόλυβδης και πετρελαίου κίνησης, η τµηµατική παράδοση θα γίνεται στο πρατήριο υγρών καυσίµων του αναδόχου. Συγκεκριµένα: Α. Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη αµόλυβδη θα παραδίνεται τµηµατικά σε δεξαµενές των οχηµάτων µηχανηµάτων του ήµου και ο εφοδιασµός θα γίνεται στο πρατήριο υγρών καυσίµων του αναδόχου. Β. Η βενζίνη αµόλυβδη, όπως επίσης το πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιµοποιείται για διάφορα άλλα µηχανήµατα του ήµου (µη τροχοφόρα), θα παραδίδεται τµηµατικά σε δοχεία και ο εφοδιασµός θα γίνεται από την αντλία του προσφέροντος Γ. Το πετρέλαιο κίνησης για το ηµοτικό Γηροκοµείο θα παραδίνεται σε δεξαµενή που διαθέτη, και όποτε ζητηθεί Η παράδοση θα είναι άµεση, σε προκαθορισµένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία και ο ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασµό των οχηµάτων του ήµου σε σχέση µε άλλα οχήµατα. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί µε καύσιµα τα οχήµατα του ήµου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται µε την τροφοδοσία καυσίµων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχηµάτων του ήµου κατά προτεραιότητα.. Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδεικνύεται, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Τµήµατος Προµηθειών, ενώ το σύνολο των ποσοτήτων θα παραδοθεί κατά την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την διενέργεια του επόµενου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού και την ανακήρυξη νέου µειοδότη.

18 Άρθρο 13ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των καυσίµων σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο της παρούσας. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή την σύµβαση όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε µε ευθύνη του φορέα β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Αργοστόλι 05/05/2015 Ο Συντάξας Παγουλάτος Κωνσταντίνος ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ιευθυντής

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 26 συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµός απόφασης: 144 ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(A.M. 15 /2015) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(A.M. 15 /2015) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (A.M. 15 /2015) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/09/2014 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 60456 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Περαία, 03.04.2012 Αρ.πρωτ.:9049 Αρ.απόφασης:89

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Περαία, 03.04.2012 Αρ.πρωτ.:9049 Αρ.απόφασης:89 : 4 2- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προµηθειών Περαία, 03.04.2012 Αρ.πρωτ.:9049 Αρ.απόφασης:89 Τίτλος: «Προµήθεια καυσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας ΜΑΙΟΣ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Φιλιάτες, 15/04/. Αρ. Πρωτ. :4486 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙ, 14 /10/2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 28/2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 201 5» αρ.

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 201 5» αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1ο : Για την προμήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : έτους 2009. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 3. ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : έτους 2009. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 3. ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/νση : Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Τηλέφωνο : 27440-69000 (εσωτ. 167) Fa x : 27440-62170 Προμήθεια Προμήθεια καυσίμων καυσίμων λιπαντικών λιπαντικών για κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 15/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 15/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι, 18.7.2014 Αριθ. πρωτ.: 10210 ΜΕΛΕΤΗ 15/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΩΚΑ-Ξ0Γ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 29/9/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 55127 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνικές προδιαγραφές

1. Τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 6/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 990.094,90 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 6/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 990.094,90 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Καυσίμων και λιπαντικών καθώς και Πετρελαίου Θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 05 / 05 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 12149 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Τμήμα Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικών εφαρμογών Γρ. Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας Σίνδος, 57400 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 408.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 34100 Χαλκίδα Πληροφ.: Γ. Κοραής ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων»

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τρίπολη 10-06-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27635 Ταχ. Διεύθυνση :Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης Ταχ. Κώδικας : 221 00 - Τρίπολη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Αρ. Πρωτ.: 11885/30-10-14 Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ.: Ελ. Σαραντίδου Τηλ : 22293-50126 fax : 22293-50156 ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα