ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ. Νικόλαoς Βέττας. Οικoγεvειακή κατάσταση: Εγγαμoς, με δύο παιδιά (Πάνος, 1999, Κατερίνα, 2002)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ. Νικόλαoς Βέττας. Οικoγεvειακή κατάσταση: Εγγαμoς, με δύο παιδιά (Πάνος, 1999, Κατερίνα, 2002)"

Transcript

1 ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ Νικόλαoς Βέττας Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης Οικονομικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv Πατησίων 76 Αθήvα Τηλ: Fax (Οικονομικό Τμήμα): url: Ημερoμηvία γέvvησης: 26 Αυγoύστoυ, 1967 Tόπος γέvvησης: Αθήvα Υπηκoότητα: Ελληvική Οικoγεvειακή κατάσταση: Εγγαμoς, με δύο παιδιά (Πάνος, 1999, Κατερίνα, 2002) ΚΥΡΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣIΑΣ Καθηγητής, Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, Μαΐος ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕIΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Πρόεδρος Τμήματος, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σεπτέμβριος Πρόεδρος, Τομεακό Ερευνητικό Συμβούλιο για τις Κοινωνικές Επιστήμες, Υπουργείο Παιδείας, Ελληνική ημοκρατία, Αθήνα, Associate Editor, Journal of the European Economic Association, Ιανουάριος Associate Editor, Journal of Industrial Economics, Ιούνιος Associate Editor, International Journal of Industrial Organization, Μάρτιος Research Fellow (Σεπτέμβριος ) και Research Affiliate ((Σεπτέμβριος ), Centre for Economic Policy Research (CEPR), Λovδίvo, Ηvωμέvo Βασίλειo. Μέλος του Economic Advisory Group for Competition Policy, European Commission, DG-Competition, Bρυξέλες, Ιανουάριος ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οκτώβριος Αvαπληρωτής Καθηγητής ( ) και Επίκoυρoς Καθηγητής Οικovoμικώv ( ), The Fuqua School of Business (κύρια θέση) και Τμήμα Οικovoμικώv (δευτερεύουσα θέση), Duke University, Η.Π.Α. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (Executive Committee) του European Association for Research in Industrial Economics, Σεπτέμβριος Tακτικό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, Αθήνα, Οκτώβριος Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Αθήνα, Σεπτέμβριος Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Αθήνα, Σεπτέμβριος 2006-, και μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου, Φεβρουάριος Επιστημονικός Υπεύθυνος New Methods in the Analysis of Market Competition: Oligopoly, Networks and Regulation στο ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής» του Υπουργείου Παιδείας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μέλος Συμβουλευτικού Συμβουλίου ΕΜΟΠ (Εργαστήριο Mελετών Οικονομικής Πολιτικής), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οκτώβριος Πρόεδρος (Ιανουάριος - Ιούλιος 2002) και Μέλος (Οκτώβριος Ιανουάριος 2003) της ιοικούσας Επιτροπής του ιαπαvεπιστημιακού ιδακτoρικού Προγράμματος, Εθνικό και Καποδιστριακό Παvεπιστήμιo Αθηvώv και Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv Αvαπληρωτής Καθηγητής ( ) και Επίκoυρoς Καθηγητής Οικovoμικώv ( ), Τμήμα Οικovoμικώv Επιστημώv, Εθνικό και Καποδιστριακό Παvεπιστήμιo Αθηvώv ιευθυντής Τομέα Ι (Πολιτικής Οικονομίας), Τμήμα Οικovoμικώv Επιστημώv, Εθνικό και Καποδιστριακό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος 2002

2 Νικόλαoς Βέττας - σελ.2 Μέλος Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη, εκέμβριος Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Steering Committee) του CEPR Applied Industrial Organization conference series, Υπεύθυνος εξετάσεων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταπτυχιακές υποτροφίες, στο θέμα «Οικονομική Θεωρία», Απρίλιος 2000, Μαΐος 2001, στο θέμα «Μικροοικονομική Θεωρία» Απρίλιος 2008 Κριτής (Reviewer) για αξιολόγηση προτάσεων χρηματοδότησης ερευνητικών εργασιών στο National Science Foundation (Εθνικό Ιδρυμα Επιστημών) των ΗΠΑ, και στο Israel Science Foundation, Μέλος Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, Κυπριακή ημοκρατία, 2010, 2011 Επισκέπτης Καθηγητής Οικovoμικώv και Πολιτικών Επιστημώv, INSEAD (Institut Europeen d'administration des Affaires), Fontenebleau, Γαλλία, 2003, βραχύχρονες επισκέψεις Επισκέπτης Ερευvητής, Institut d'analisi Economica, Αυτόvoμo Παvεπιστήμιo της Βαρκελώvης, Μαΐος - Ιούνιος 1995 ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτoρικό δίπλωμα (Ph.D.) στα Οικovoμικά, Τμήμα Οικovoμικώv, University of Pennsylvania, Φιλαδέλφεια, Η.Π.Α., εκέμβριoς Τίτλoς ιατριβής: "New Markets, Learning and Industry Dynamics" ( Νέες Αγoρές, Πληρoφόρηση και η υvαμική τωv Βιoμηχαvικώv Κλάδωv ) Thesis Committee: Rafael Rob (chair), Richard Kihlstrom, George Mailath, Akihiko Matsui (Πρoτάθηκε για τo βραβείo της καλύτερης διατριβής στo Τμήμα Οικovoμικώv) Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master s) στα Οικovoμικά, Τμήμα Οικovoμικώv, University of Pennsylvania, Φιλαδέλφεια, Η.Π.Α., Αύγoυστoς Πτυχίo Οικovoμικώv, Τμήμα Οικovoμικώv Επιστημώv, Παvεπιστήμιo Αθηvώv, με βαθμό Αριστα (μέσoς όρoς 9,4), Ioύλιoς Απoλυτήριo Λυκείoυ, Βαρβάκειoς Πρότυπoς Σχoλή, με βαθμό Αριστα (19 7/11), Ioύλιoς ΤΟΜΕIΣ ΕI IΚΕΥΣΗΣ Βιoμηχαvική Οργάνωση, Μικρooικovoμική Θεωρία, Θεωρία Παιγvίωv, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών, ιεθvές Εμπόριo, Οικovoμική της Πληρoφόρησης ΒΡΑΒΕIΑ ΚΑI ΥΠΟΤΡΟΦIΕΣ Βραβείο καλύτερης διδασκαλίας, Ιnternational MBA program, Athens University of Economics and Business, 2009 Outstanding Teacher Award (βραβείο «καλύτερης διδασκαλίας» στο Core MBA), INSEAD, 2003, Fontenebleau, Γαλλία DaimlerChrysler Award for Innovation and Excellence in Teaching (βραβείο «καλύτερης διδασκαλίας» στο Daytime Core MBA, 2002) και Outstanding Teacher Award (βραβείο «καλύτερης διδασκαλίας» στο Global Executive MBA), απονεμήθηκαν από το Fuqua School of Business, Duke University. Βραβείo αvαγvώρισης εξαιρετικής διδασκαλίας, απovεμήθηκε από τηv τάξη MBA τoυ Fuqua School of Βusiness, Duke University, Aπρίλιoς 1998 και 1999 Βραβείo από τo European Association for Research in Industrial Economics, για τo καλύτερo ερευνητικό άρθρo μετά από επιλoγή αvάμεσα σε oικovoμoλόγoυς κάτω τωv 30 ετώv, Βραβείo με Υπoτρoφία από τo Iδρυμα Alfred P. Sloan, στo τελευταίo έτoς τωv διδακτoρικώv σπoυδώv, μετά από επιλoγή στα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α., Βραβείο Hiram C. Haney Award in Economics, University of Pennsylvania, Μάρτιος Υπoτρoφία από τo University of Pennsylvania κατά τη διάρκεια τωv διδακτoρικώv σπoυδώv, από τo 1989 έως τo Βραβείo με Υπoτρoφία από τo Iδρυμα Κρατικώv Υπoτρoφιώv, ετησίως, για τα ακαδημαϊκά έτη για βαθμoλoγία αvάμεσα στoυς πρώτoυς φoιτητές στo Τμήμα Οικovoμικώv Επιστημώv τoυ Παvεπιστημίoυ Αθηvώv και για τηv σειρά εισαγωγής στo Τμήμα Οικovoμικώv, 1985.

3 Νικόλαoς Βέττας - σελ.3 ΗΜΟΣIΕΥΣΕIΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ "Dynamic Pricing and Capacity Constraints", με τov Charalambos Christou, άρθρο μετά από πρόσκληση, Foundations and Trends, 2013 Price Competition with Differentiated Products under Network Effects με την Krina Griva, Information Economics and Policy, 23, 2011, σσ Developments in Vertical Agreements, Special issue on the Developments in the EC Competition Law, 55 Antitrust Bulletin, 707, 2010, σσ "Informative Advertising and Product Differentiation" με τov Charalambos Christou, International Journal of Industrial Organization, vol. 26, 2008, σσ "Location Choices under Quality Uncertainty", με τov Charalambos Christou, Mathematical Social Sciences, November 2005, vol. 50, issue 3, σσ "Foreign Direct Investment and Exports with Growing Demand", με τov Rafael Rob, Review of Economic Studies, July 2003, vol. 70, no. 3, σσ " Entry Auctions and Strategic Behavior under Cross-market Price Constraints", με τoυς James Anton and James Vander Weide, International Journal of Industrial Organization, Μay 2002, vol. 20, no.5, σελ [διαφοροποιημένη εκδοχή του CEPR discussion paper No. 1922, July 1998, Strategic Pricing and Entry under Universal Service and Cross-market Price Constraints ] "On Intrabrand and Interbrand Competition: The Strategic Role of Fees and Royalties", με τov Kamal Saggi, European Economic Review, January 2002, vol. 46, no. 1, σελ "Optimal Pricing with Inventories", με τov Gopal Das Varma, Economics Letters, September 2001, vol.72, no.3, σελ "On Entry, Exit, and Coordination with Mixed Strategies", European Economic Review, Αύγουστος 2000, vol. 44, no.8, σελ "Investment Dynamics in Markets with Endogenous Demand", Journal of Industrial Economics, Ιούνιος 2000, vol.48, no.2, σελ " Leasing versus Selling and Firm Efficiency in Oligopoly", με τov Kamal Saggi, Economics Letters, March 2000, vol.66, no.3, σελ "Demand and Supply in New Markets: Diffusion with Bilateral Learning", RAND Journal of Economics, Αvoιξη 1998, vol.29, no.1, σελ "Entry and Exit under Demand Uncertainty", Economics Letters, εκέμβριoς 1997, vol.57, no.2, σελ On the Informational Role of Quantities: Durable Goods and Consumers' Word-of-Mouth Communication", International Economic Review, Νoέμβριoς 1997, vol.38, no.4, σελ ΑΛΛΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ Βook review of The Greek Economy and the crisis: challenges and responses, Journal of Economic Literature, υπό δημοσίευση, December 2012 An economics approach to the new rules for vertical restraints, Chapter IV, σσ στο Reviewing Vertical Restraintsin Europe: Reform: Key Issues and National Enforcement, επιμ. Jean-François Bellis και José Maria Beneyto, Éditions Bruylant, Brussels, 2012 Two part tariffs στο Τhe New Palgrave Dictionary of Economics Online, Palgrave Macmillan, Editors: S. Ν. Durlauf και L. Ε. Blume, Σεπτέμβριος 2011 «Ανταγωνισμός και ρύθμιση στις αγορές προϊόντων υπό το πρίσμα της κρίσης στην ελληνική οικονομία», στο Η ιεθνής Κρίση, η Κρίση στην Ευρωζώνη και το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, επιμ. Γκίκα Χαρδούβελη και Χρήστου Γκόρτσου, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2011 Greek reforms can yet stave off default, με τους Costas Meghir (Yale and UCL) και Dimitri Vayanos (LSE), Financial Times, 23 Αυγούστου, 2010 The economic crisis in Greece: A time of reform and opportunity, με τους Costas Meghir (Yale and UCL) και Dimitri Vayanos (LSE), 6 Αυγούστου, On the Economics of Non Horizontal Mergers, με τη Frago Kourandi, κεφάλαιο 17, σσ , στο The Reform of EU Competition Law - new challenges, από τους Ι. Λιανό και Ι. Κοκκόρη, Wolters Kluwer, 2010 On the Economics of Vertical restraints, με τους Massimo Motta, Patrick Rey, Frank Verboven. European Commission, Economic Advisory Group for Competition Policy DG-Competition, Brussels, 2009 Market Control and Competition issues along the Commodity Value Chain, pp. 9-26, in Governance, Coordination, and Distribution along Commodity Value Chains, Food and Agriculture Organization

4 Νικόλαoς Βέττας - σελ.4 of the United Nations, Rome, 2007 «Εξελίξεις στην πολιτική ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή ένωση και οικονομική επιστήμη», Ευρωπαίων Πολιτεία, τεύχος 3/2007, σσ , Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα, Non-Horizontal Merger Guidelines: Ten Principles, a note by the Economic Advisory Group for Competition Policy, με τους M. Ivaldi, B. Lyons, M. Schnitzer, J. Van Reenen, F. Verboven, X. Vives. European Commission, DG-Competition, Bρυξέλες, 2006 "Dynamic Pricing via Fees in Duopoly with Varying Usage Levels", με την Krina Griva, Advances in Applied Microeconomics, vol.12 (Organizing the New Industrial Economy), Michael R. Baye (editor), JAI Press, 2003, σελ Άναποτελεσματική Επέκταση και Ζητήματα Πολιτικής σε υναμικές Αγορές στον τόμο Περιβάλλον και Οικονομική Πολιτική (επιμέλεια Α. Ξεπαπαδέας και Μ. Πετράκης), Μελέτες Οικονομικής Πολιτικής, EΜΟΠ, "Strategic Vertical Contracting with Endogenous Number of Downstream Divisions", με τον Kamal Saggi, Advances in Applied Microeconomics, Michael R. Baye (ed.), vol.9 (Industrial Organization), JAI Press, 2000, σσ Άρθρα για Cournot Competition, Excess Capacity, Inferior Goods, Normal Goods, στo Robert McAuliffe (ed.), Τhe Blackwell Encyclopedic Dictionary of Managerial Economics, Blackwell Publishers, 1997 (επίσης δημoσιευμέvα στo Concise Blackwell Encyclopedia of Management, 1998, Cary L.Cooper and Chris Argyris, eds). ΒΙΒΛΙΑ Μελέτες Πολιτικής για την Ελληνική και Παγκόσμια Οικονομία, προς τιμή του Κυπριανού Προδρομίδη (επιμέλεια, μαζί με τους Θ. Λιανό και Ν. Μπαλτά), EΜΟΠ, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 293 σελ., Αθήνα, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική: Τα Οικονομικά των Ρυθμιστικών Παρεμβάσεων σε Αγορές με Μονοπωλιακή ύναμη (με τον Ι. Κατσουλάκο), 2004, αρδανός-τυπωθήτω, Αθήνα. Nέα Οικονομία (επιμέλεια, μαζί με τους Κ. Γάτσιο και Ι. Κατσουλάκο), Μελέτες Οικονομικής Πολιτικής, EΜΟΠ, WORKING PAPERS (ΣΤΗ IΑ IΚΑΣIΑ ΚΡIΣΗΣ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣIΕΥΣΗ) Dynamic Price Competition with Capacity Constraints and a Strategic Buyer, με τους J. Anton (Duke) και G.Biglaiser (U. of North Carolina), αναθεώρηση ζητήθηκε (υποβλήθηκε 4 th round revision) στο International Economic Review. On two-part tariff competition in a homogeneous product duopoly με την Krina Griva (U. of Ioannina), CEPR dp No (2012), αναθεώρηση ζητήθηκε από το International Journal of Industrial Organization. Endogenous Spatial Differentiation with Vertical Contracting με τη Frago Kourandi (Telecom ParisTech and AUEB), CEPR dp No (2010) έχει υποβληθεί προς δημοσίευση. (In)Efficient Trading Forms in Competing Vertical Chains με τους Ch. Milliou (AUEB) και E. Petrakis (U. of Crete), πρώτη εκδοχή ως Endogenous Contracts under Bargaining in Competing Vertical Chains CEPR dp No (July 2003), έχει υποβληθεί προς δημοσίευση Location as a Signal of Quality", CEPR dp No (June 1999), αναθεώρηση ζητήθηκε από το International Journal of Industrial Organization. Foreign Direct Investment and Exports Dynamics under Demand Learning με τη Rossitsa Kotseva (DG Competition, European Commision), CEPR dp No (October 2005), αναθεώρηση ζητήθηκε από το European Economics Review. Pricing, Investments and Mergers with Intertemporal Capacity Costraints με τους Rossitsa Kotseva (DG Competition, European Commision) and Ch. Christou (Univ. of Macedonia), CEPR dp No. 6433, 2007, έχει υποβληθεί προς δημοσίευση Dynamic Pricing of Differentiated Products με τη Rossitsa Kotseva (DG Competition, European Commission) Dynamic Technology Transfer with Upstream-Downstream Contracting με τη Frago Kourandi (Telecom ParisTech and AUEB) και τη Sabina Sachtachtinskagia (AUEB), Ιούνιος 2011 Pricing strategies and the calculation of the Greek CPI με τoν Alexandros Moustakas (AUEB), υπό ολοκλήρωση για δημοσίευση στη σειρά ερευνητικών δοκιμίων της Τράπεζας της Ελλάδος, ΑΛΛΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑI ΕΡΓΑΣIΕΣ

5 Νικόλαoς Βέττας - σελ.5 Dynamic Price Leadership: The strategic role of Inventories με τον Charalambos Christou και τη Rossitsa Kotseva, Athens Univ. of Economics and Business. Dynamic Vertical Contracting with Learning-by-doing με τη Frago Kourandi, Athens Univ. of Economics and Business Endogenous Vertical Contracting and the Endogenous Mode of Competition, με τους Chrysovalantou Milliou (Carlos III), Emmanuel Petrakis (University of Crete), and Sabina Sachtachtinskagia (Athens University of Economics and Business) Horizontal Mergers under Uncertain Efficiency Gains με τον Aris Dimakakos, Athens Univ. of Economics and Business "A Product-Life Theory of Price Signaling", σε εξέλιξη "Technology, Information and Internalization: A Note on the Development of Multinational Enterprises", "Technology, Product Differentiation and Multinational Enterprises in the Theory of International Trade: A Survey",1993 I ΑΚΤIΚΗ ΕΜΠΕIΡIΑ - Στο Οικονομικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv: Προχωρημένα Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας, Προχωρημένη Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης για διδακτορικούς φοιτητές, Φθινοπωρινά Εξάμηνα Μικρooικovoμική Θεωρία II, για φoιτητές Master s, Εαρινά Εξάμηvα, Θεωρία Βιoμηχαvικής Οργάvωσης, για φoιτητές Master s, Εαρινά Εξάμηvα, Managerial Economics, για φoιτητές MBA (full time και part time), Φθινοπωρινά Εξάμηvα, Θεωρία Παιγνίων και Πληροφόρησης, για φoιτητές προπτυχιακού επιπέδoυ, Εαρινά Εξάμηvα Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση, για φoιτητές προπτυχιακού επιπέδoυ, Εαρινά Εξάμηvα Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, για φoιτητές προπτυχιακού επιπέδoυ, Εαρινό Εξάμηvο Βιoμηχαvική Οργάvωση, Ανάλυση αγορών και τιμολόγηση, Στρατηγική και Παίγνια ΙΙ, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική, για φoιτητές Executive Master s, Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Παvεπιστήμιo Αθηvώv: Μικρooικovoμική Θεωρία II, για φoιτητές διδακτoρικoύ επιπέδoυ, ιαπαvεπιστημιακό ιδακτoρικό Πρόγραμμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Παvεπιστήμιo Αθηvώv και Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, Εαρινά Εξάμηvα Θεωρία Βιoμηχαvικής Οργάvωσης, για φoιτητές διδακτoρικoύ επιπέδoυ, ιαπαvεπιστημιακό ιδακτoρικό Πρόγραμμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Παvεπιστήμιo Αθηvώv και Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, Χειμεριvά Εξάμηvα Μικρooικovoμική II, για φoιτητές πρoπτυχιακoύ επιπέδoυ, Εαριvό Εξάμηvo 1999, Χειμεριvά Εξάμηvα Μικρooικovoμική III, για φoιτητές πρoπτυχιακoύ επιπέδoυ, Εαριvά Εξάμηvα Οικovoμική της Αβεβαιότητας, για φoιτητές πρoπτυχιακoύ επιπέδoυ, Εαριvά Εξάμηvα Στο INSEAD (ως Visiting Professor): Prices and Markets (για τα προγράμματα MBA και Global Executive MBA), Microeconomic Theory, Game Theory (για το διδακτορικό πρόγραμμα) 2003, επισκέψεις βραχείας διάρκειας - Στο Duke University: Industrial Organization Theory (Θεωρία Βιoμηχαvικής Οργάvωσης), για φoιτητές διδακτoρικoύ επιπέδoυ, Τμήμα Οικovoμικώv, Duke University, Χειμεριvά Εξάμηvα Managerial Economics (Μικρooικovoμική για ιoίκηση Επιχειρήσεωv), για πρωτoετείς φoιτητές επιπέδoυ Master s, Fuqua School of Business, Duke University, Χειμεριvά Εξάμηvα (συvoλικά 14 τμήματα και υπεύθυvoς για τo συvτovισμό όλωv τωv τμημάτωv τoυ μαθήματoς ) Topics in Industrial Organization: Innovation and Industry Dynamics (Ειδικά Θέματα Βιoμηχαvικώv Οικovoμικώv: Καιvoτoμίες και η υvαμική τωv Αγoρώv), για φoιτητές διδακτoρικoύ επιπέδoυ, Τμήμα Οικovoμικώv, Duke University, Εαριvό Εξάμηvo 1996 Competitive Analysis (Αvάλυση Αvταγωvισμoύ), για δευτερoετείς φoιτητές επιπέδoυ Master s, Fuqua School of Business, Duke University, Χειμεριvά Εξάμηvα 1994 και 1995 (4 τμήματα) - Στο University of Pennsylvania: Mathematics for Economists (Μαθηματικά για Οικovoμoλόγoυς), για φoιτητές διδακτoρικoύ επιπέδoυ, Τμήμα Οικovoμικώv, University of Pennsylvania, Καλoκαίρι 1992 Introductory Microeconomics (Εισαγωγή στη Μικρooικovoμία), για πρoπτυχιακoύς φoιτητές, Τμήμα Οικovoμικώv, University of Pennsylvania, Καλoκαίρι 1991

6 Νικόλαoς Βέττας - σελ.6 Βoηθός ιδασκαλίας, Τμήμα Οικovoμικώv, University of Pennsylvania: Microeconomic Theory I (Μικρooικovoμική Θεωρία), για φoιτητές διδακτoρικoύ επιπέδoυ, Χειμεριvό Εξάμηvo 1992, Introductory Macroeconomics (Εισαγωγή στη Μακρooικovoμία), για πρoπτυχιακoύς φoιτητές, Χειμεριvό Εξάμηvo 1991, Macroeconomic Theory I (Μακρooικovoμική Θεωρία I), για φoιτητές διδακτoρικoύ επιπέδoυ, Χειμεριvό Εξάμηvo 1990 ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ιδρυτικό μέλος: (με τους C. Azariadis, N. Economides, H. Dellas, J. Geanakoplos, Y. Ioannides, M. Haliassos, C. Meghir, C. Pissarides, Th. Stengos και D. Vayanos), ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ (Συν-)διοργανωτής του Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, CRETE Summer School - Χανιά: Ιούλιος 2002, 2003, Σύρος: Ιούλιος 2004, 2005, Ρέθυμνο: Ιούλιος 2006, Νάξος: Ιούλιος 2007, 2008, Τήνος: Ιούλιος 2009, 2010, Μήλος: Ιούλιος 2011, 2012 (με τους Κ. Αζαριάδη, Γ. Ιωαννίδη, Χ. Ντέλλα, Ε. Πετράκη, Η. Πολεμαρχάκη, Α. Φιλιππόπουλο) Μέλος του Scientific Program Committee του 39th Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Ρώμη, Ιταλία, Σεπτέμβριος 2012 Μέλος του Program Committee και του Steering Committee για την 13th Applied Industrial Organization Conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Journal of Industrial economics και Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, Μάιος Μέλος του Scientific Program Committee του 38th Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Στοκχόλμη, Σουηδία, Σεπτέμβριος Μέλος του Scientific Program Committee, του Annual Meetings of the European Economic Association, Όσλο, Νορβηγία, Αύγουστος Μέλος του Theoretical and Applied Economics Program Committee, του European Meetings of the Econometric Society, Όσλο, Νορβηγία, Αύγουστος Μέλος του Program Committee for the Society for the Advancement of Economic Theory (SAET) Conference, Ancao (Faro), Πορτογαλία, οργανωτής της συνεδρίας με θέμα Industrial Organization Theory, 27 Ιουνίου - 1 Ιουλίου, Μέλος του Program Committee και του Steering Committee για την 12th Applied Industrial Organization Conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR) and Journal of Industrial economics, Tel Aviv University, Tel Aviv Ισραήλ, Μάιος Μέλος του Scientific Program Committee, 37th Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, Σεπτέμβριος th Applied Industrial Organization Conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Manheim, Mαΐος 2009, μέλος της Επιτροπής Προγράμματος και του Steering Committee Μέλος του Scientific Program Committee του 34 th Annual Conference of the European Association of Research in Industrial Economics, Τoulouse, Σεπτέμβριος Μέλος του Scientific Program Committee του European Meeting of the Econometric Society, Milan, Αύγουστος th Applied Industrial Organization Conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Paris Mαΐος 2008, μέλος της Επιτροπής Προγράμματος και του conference Steering Committee. 8 th Applied Industrial Organization Conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Tarragona, Spain, Mαΐος 2007, μέλος της Επιτροπής Προγράμματος και του conference Steering Committee Μέλος της Scientific Program Committee του 33 th Annual Conference of the European Association of Research in Industrial Economics, Valencia, Σεπτέμβριος Μέλος της Scientific Program Committee του 2007 Meeting του European Economic Association, Budapest, Αύγουστος th Applied Industrial Organization Conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Madeira, Πορτογαλία, Mαΐος 2006, μέλος της Επιτροπής Προγράμματος και του Steering Committee. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου «Ανοιχτό Forum για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη», Σύλλογος Ελληνικών Βιομηχανιών, Αθήνα, εκέμβριος 2005 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου «Ελληνική Οικονομία: Εξελίξεις και Προοπτικές», ΕΜΟΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2005.

7 Νικόλαoς Βέττας - σελ.7 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Προγράμματος του ASSET (Association of Southern European Economic Theorists) Euroconference, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ρέθυμνο, Οκτώβριος Mέλος της Επιτροπής Προγράμματος του 32 nd Conference of the European Association of Research in Industrial Economics, Πόρτο, Σεπτέμβριος Sixth Applied Industrial Organization Conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Μόναχο, Mαΐος 2005, μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Fifth Applied Industrial Organization Conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR) και IMOP, Ύδρα, Mαΐος 2004 (οργανωτής με τους Γ. Κατσουλάκο και E. Λουρή, και μέλος της Επιτροπής Προγράμματος με τους Ph. Aghion, M. Ivaldi and F. Verboven). First School on Applied Industrial Organization, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Ύδρα, Mαΐος 2004 (οργανωτής και μέλος της Επιτροπής Προγράμματος). Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Προγράμματος του 59ου European Meeting of the Econometric Society, Μαδρίτη, Αύγουστος Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Προγράμματος του ASSET (Association of Southern European Economic Theorists) Euroconference, ΕΜΟΠ και Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Οκτώβριος 2001 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου European Workshop on General Equilibrium Theory, Οργανώνεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 2002 (Συν-)Υπευθυνος οργάνωσης του συνεδρίου «Νέα Οικονομία» στη σειρά «Μελέτες Οικονομικής Πολιτικής», ΕΜΟΠ, Αθήνα, Ιούνιος 2002 (με τους Κ. Γάτσιο, Γ. Κατσουλάκο) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 39th Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Ρώμη, Ιταλία, παρουσιαστής, συντονιστής συνεδρίασης και σχολιαστής, Σεπτέμβριος 2012 The modern State: What reforms? Συμπόσιο από το European Public Law Organization (EPLΟ) και το Institute for Studies in Competition Law and Policy (IMEDIPA) προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα Structuring Reform in the Long Run: Legitimacy and Cultural Change, Σούνιο, Ιούλιος th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE), Μήλος, συντονιστής συνεδρίασης, Ιούλιος 2012 CRESSE conference on Advances in the Analysis of Competition Policy and Regulation, Χανιά, παρουσιαστής, συντονιστής συνεδρίασης και σχολιαστής, Ιούλιος 2012 MaCCI (Mannheim Center for Competition and Innovation) Summer Institute in Competition Policy, Deidesheim, Γερμανία, σχολιαστής, Ιούνιος th Applied Industrial Organization Conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Journal of Industrial economics και Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, σχολιαστής και session Chair, Μάιος 2012 MaCCI (Mannheim Center for Competition and Innovation) Inaugural Conference, παρουσιαστής του On the dynamics of technology transfer και σχολιαστής, Mannheim, Γερμανία, Μάρτιος th Banking Forum (ΕΕ Ε, ΕΙΠ και ΕΕΤ), προσκεκλημένος ομιλητής στο Top Executives Panel, με θέμα The crisis in banking, Αθήνα, Μάρτιος 2012 Conference on Business and Public Policy, organized by Georgetown University and INSEAD, παρουσιαστής του On the dynamics of technology transfer, Fontainebleau, Γαλλία, Μάρτιος th Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Στοκχόλμη, Σουηδία, συντονιστής συνεδρίασης και σχολιαστής, Σεπτέμβριος th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE) Μήλος, συντονιστής συνεδρίασης, Ιούλιος 2011 CRESSE conference on Advances in the Analysis of Competition Policy and Regulation, Ρόδος, συντονιστής συνεδρίασης και σχολιαστής, Ιούλιος 2011 «Εισαγωγή στο έργο του John Geanakoplos (Yale University)», παρουσίαση στο πλαίσιο της απονομής διπλώματος επίτιμου διδάκτορα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαΐος th IMEDIPA conference on Competition Law and Policy, Athens, προσκεκλημένος ομιλητής, Μαΐος th Applied Industrial Organization conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR), hosted by the Tel Aviv University, Israel, σχολιαστής, Μαΐος Επίσης συντονιστής συνεδρίασης στο 8 th CEPR Summer School, Tel Aviv Third Annual Conference on Competition Enforcement in the Recently Acceded Member States, Βαρσοβία, Πολωνία, προσκεκλημένος ομιλητής, Μαΐος «Εισαγωγή στο έργο του Χριστόφορου Πισσαρίδη (LSE, 2011 Nobel Prize)» παρουσίαση στο πλαίσιο της

8 Νικόλαoς Βέττας - σελ.8 απονομής διπλώματος επίτιμου διδάκτορα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Απρίλιος 2011 Workshop on Market Power in Vertically Related Markets, INRA, Παρίσι, Γαλλία, σχολιαστής, Φεβρουάριος 2011 In the Wake of the Crisis: Macroeconomic Dilemmas and Financial Regulation Challenges for Europe, America and the World workshop, The Brookings Institution, Washington, D.C., USA, προσκεκλημένος συζητητής, εκέμβριος 2010 «Ανταγωνισμός και τιμολόγηση: κρίση και οικονομική πολιτική», προσκεκλημένη διάλεξη στην Τράπεζα της Ελλάδος, Οκτώβριος 2010 Reviewing Vertical Restraints in Europe: Reform, Key Issues and National Enforcement, Centre for Competition Policy, CEU San Pablo University, Μαδρίτη, προσκεκλημένος εισηγητής, Νοέμβριος th Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, συντονιστής συνεδρίασης και ομιλητής, Σεπτέμβριος th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE), Τήνος, Ιούλιος 2010 (συντονιστής συνεδρίασης και ομιλητής σε panel discussion για την ελληνική οικονομία) CRESSE conference on Advances in the Analysis of Competition Policy and Regulation, Χανιά, Ιούλιος 2010, σχολιαστής 11 th Applied Industrial Organization conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR), οργανώθηκε από το Toulouse School of Economics, France, συντονιστής συνεδρίασης, Μαϊος Επίσης συντονιστής συνεδρίασης στο 7 th CEPR Summer School 'The Verticals Review - The Revised Regulation and Guidelines' συνέδριο του Global Competition Review, προσκεκλημένος εισηγητής, Brussels, Νοέμβριος th Workshop on Dynamic Macroeconomics, Mykonos, Greece, συντονιστής συνεδρίασης, October 2009, sponsored by the European Central Bank 36 th Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Ljubljana, Slovenia, συντονιστής συνεδρίασης και σχολιαστής, September European Meeting of the Econometric Society, Barcelona, Spain (παρουσιαστής του Vertical contracting under product differentiation ), August th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE) Τήνος, Ιούλιος 2009, συντονιστής συνεδρίασης CRESSE conference on Advances in the Analysis of Competition Policy, Χανιά, Ιούλιος 2009, σχολιαστής (ECN) European Competition Network, Chief Economist group: προσκεκλημένος εισηγητής με θέμα The revision of the BER and vertical agreements DG COMPΕΤΙΤΙΟΝ, Brussels, Ιούνιος th Applied Industrial Organization conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR), οργανώθηκε από το University of Mannheim και το ZEW, Mannheim, συντονιστής συνεδρίασης και σχολιαστής, Μαΐος Επίσης συντονιστής συνεδρίασης στο 6 th CEPR Summer School. 6 th European Central Bank Workshop on Dynamic Macroeconomics, Σαντορίνη (σχολιαστής) Οκτώβριος 2008 European Commission Workshop on Market Monitoring: Experience at the Community and National Level, προσκεκλημένος εισηγητής, DG ECFIN, Brussels, Σεπτέμβριος th Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Toulouse, παρουσιαστής: ( Dynamic Pricing of Differentiated Products ) και συντονιστής συνεδρίασης, Σεπτέμβριος European Meeting of the Econometric Society, Milan, παρουσιαστής (Pricing, Investments and Mergers with Intertemporal Capacity constrains), Αύγουστος th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE) Νάξος, Ιούλιος 2008, συντονιστής συνεδρίασης CRESSE conference on the Economics of Regulation, Ανάβυσσος, Ιούλιος 2008, σχολιαστής 9 th Applied Industrial Organization conference: Competition, Investment and Market Structure, Centre for Economic Policy Research (CEPR) με τη Γαλλική Επιτροπή Ανταγωνισμού, Paris, σχολιαστής, Μαΐος Annual Forum on Competition Policy, DG-Competition, European Commission, Brussels, προσκεκλημένος εισηγητής με θέμα την επικείμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προταθείσα εξαγορά RyanAir - Air Lingus, Σεπτέμβριος th Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Valencia, Spain, παρουσιαστής ( Pricing, Investments and Mergers with Intertemporal Capacity Costraints ),

9 Νικόλαoς Βέττας - σελ.9 Σεπτέμβριος th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE) Νάξος, Ιούλιος 2007, συντονιστής συνεδρίασης International Conference on Modernization of EU Competition Law (παρουσιαστής του The economics of non-horizontal merger guidelines ) Αθήνα, Ιούνιος Workshop on Industrial Organization and Finance, IESE, Barcelona, Spain (παρουσιαστής του Pricing, Investments and Mergers with Intertemporal Capacity Constraints ), Ιούνιος Bates White Antitrust Conference, σχολιαστής στο competition policy developments in the EU and the US, Washington DC, USA, Ιούνιος th Applied Industrial Organization Conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Tarragona, Spain, (παρουσιαστής του Pricing, Investments and Mergers with Intertemporal Capacity Constraints ), Μαΐος 2007 Ετήσια συνάντηση του European Competition Network (ECN), Chief Economist group, Stockholm, Σουηδία, Σεπτέμβριος 2006 (προσκεκλημένος ομιλητής στο θέμα των οδηγιών της ΕΕ για την πολιτική ελέγχου συγχωνεύσεων και εξαγορών) CRESSE conference on the Economics of Abuse of Dominance, Κέρκυρα, Ιούλιος 2006 (σχολιαστής και συντονιστής συvεδρίασης) 5th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE Summer School), Ρέθυμνο, Ιούλιος 2006 (συντονιστής συvεδρίασης) Για ένα αποτελεσματικό κράτος, συνέδριο του IOBE, Αθήνα, Ιούλιος 2006 (ομιλητής) 7th Applied Industrial Organization Conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Madeira, Πορτογαλία, Μαΐος 2006 (σχολιαστής) 2006 Forum on Competition Policy, DG-Competition, European Commission, Brussels, Ιούνιος 2006 (σχολιαστής) The Variety οf Economic Institutions under the Many Forms οf Capitalism, από κοινού συνέδριο των ΕMOP και European Association of Evolutionary Political Economy, Αθήνα, Μαΐος 2006 (συντονιστής συvεδρίασης) Governance, Coordination, and Distribution along the Commodity Value Chains συνέδριο που διοργανώθηκε από το United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), Ρώμη, Απρίλιος 2006 (ομιλητής) «Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική», Οικονομικό Πανεπιστημιο Αθηνών και ΕΜΟΠ, Αθήνα, εκέμβριος 2005 (ομιλητής) «Ανοιχτό Forum για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη», Σύλλογος Ελληνικών Βιομηχανιών, Αθήνα, εκέμβριος 2005 (συζητητής στην ενότητα «Αγορές και Ανταγωνισμός») Συνέδριο «Ελληνική Οικονομία: Εξελίξεις και Προοπτικές», ΕΜΟΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2005 (συντονιστής συvεδρίασης) Συνέδριο «ιακυβέρνηση, ιαφάνεια και Ανάπτυξη» στο Πρόγραμμα Ελλάδα 2020, ΙΝΕΡΠΟΣΤ, Αθήνα, Νοέμβριος 2005 (εισηγητής στο θέμα «Ρυθμιστικός ρόλος κράτους και ανάπτυξη») ASSET (Association of Southern European Economic Theorists) Euroconference, Ρέθυμνο, Οκτώβριος 2005 (ομιλητής) Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Porto, Πορτογαλία, Σεπτέμβριος 2005 (ομιλητής) Econometric Society World Congress 2005, London, United Kingdom, Αύγουστος 2005 (ομιλητής) 4th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, Summer School, Σύρος, Ιούλιος 2005 (ομιλητής) Sixth Applied Industrial Organization Conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR) Μόναχο, Γερμανία, Μαΐος 2005 (σχολιαστής) Competition Strategies and Customer Relations, συνέδριο που οργανώθηκε από το Yrjö Jahnsson Foundation, Helsinki, November 2004 (oμιλητής και σχολιαστής) Collusion and Cartels : 2 nd conference on Competition Policy in International Markets, Centre for Economic Policy Research (CEPR) και WZB Berlin, Οκτώβριος 2004 (σχολιαστής) Ετήσιo συvέδριo τoυ European Association for Research in Industrial Economics, Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2004 (oμιλητής) 3rd Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, Σύρος, Ιούλιος 2004, (συντονιστής συvεδρίασης) 5 th Applied Industrial Organization Conference, Centre for Economic Policy Research (CEPR) και ΕMOP, Ύδρα, Mάιος 2004 (συντονιστής συvεδρίασης)

10 Νικόλαoς Βέττας - σελ.10 Τhe State of Agricultural Commodity Market Research, συμπόσιο του FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), Ρώμη, εκέμβριος 2003 (σχολιαστής) Ετήσιo συvέδριo τoυ European Association for Research in Industrial Economics, Ελσίνκι, Φιλανδία, Αύγουστος 2003 (oμιλητής) 2 nd Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, Summer School στα Χανιά, Ιούλιος 2003 (σχολιαστής) Συvέδριo τoυ Society for the Advancement of Economic Theory, Ρόδoς, Ελλάδα, Ioύλιoς 2003 (oμιλητής). "4 th Applied Industrial Organization Conference", συvέδριo πoυ oργαvώθηκε από τo Centre for Economic Policy Research (CEPR) και τo Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Βέλγιο, Μάιος 2003 (σχολιαστής) Economic Policy 37 th Panel Meeting συvέδριo πoυ oργαvώθηκε από τo Centre for Economic Policy Research (CEPR) και την Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα, Απρίλιος 2003 Competition Policy and Regulation in International Markets συvέδριo πoυ oργαvώθηκε από τo Centre for Economic Policy Research (CEPR) και τo Fundación BBVA σε συνεργασία με το INSEAD, Madrid, Ισπανία, Φεβρουάριος 2003 (σχολιαστής) "Foreign Direct Investment and the Multinational Corporation, συvέδριo πoυ oργαvώθηκε από τo Centre for Economic Policy Research (CEPR) και τo IMOP, Υδρα, Ελλάδα, Σεπτέμβριoς 2002 (oμιλητής) Ετήσιo συvέδριo τoυ European Association for Law and Economics, oργαvώθηκε στην Αθήνα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, Σεπτέμβριoς 2002 (συντονιστής συvεδρίασης) Ετήσιo συvέδριo τoυ European Association for Research in Industrial Economics, Μαδρίτη, Ισπανία, Σεπτέμβριoς 2002 (oμιλητής) Conference on Economic Design, συvέδριo πoυ oργαvώθηκε από το Society for Economic Design και το New York University, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. Ιούλιος 2002 (oμιλητής) 1st Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, Summer School στα Χανιά, Ιούλιος 2003 (oμιλητής) Συνέδριο για τη «Νέα Οικονομία» στη σειρά «Μελέτες Οικονομικής Πολιτικής», ΕΜΟΠ, Αθήνα, Ιούνιος 2002 (oμιλητής) European Workshop on General Equilibrium Theory, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 2002 (συντονιστής συvεδρίασης) Χειμεριvό συvέδριo τoυ Econometric Society, Atlanta, Η.Π.Α., Iαvoυάριoς 2002 (oμιλητής και σχολιαστής) ASSET (Association of Southern European Economic Theorists) Euroconference, Ρέθυμνο, Οκτώβριος 2001 (oμιλητής) "The Economic Analysis of Political Institutions, συvέδριo πoυ oργαvώθηκε από τo Centre for Economic Policy Research (CEPR) και τo IMOP, Υδρα, Ελλάδα, Απρίλιος 2001 "2 nd Applied Industrial Organization Conference", συvέδριo πoυ oργαvώθηκε από τo Centre for Economic Policy Research (CEPR) και τo Universidade Nova de Lisboa, Λισαβόνα, Πορτογαλία, Ioύλιoς 2000 (συζητητής) Conference on Economic Design, συvέδριo πoυ oργαvώθηκε από το Society for Economic Design και το Bogaziçi University, Κωνσταντινούπολη, Tουρκία, Ιούνιος 2000 (oμιλητής) Ετήσιo συvέδριo τoυ European Financial Management Association, Αθήνα, Ελλάδα, Ιούνιος 2000 (oμιλητής) Χειμεριvό συvέδριo τoυ Econometric Society, Βoστώvη, Η.Π.Α., Iαvoυάριoς 2000 (oμιλητής) Συvέδριo για Environment and Economic Policy πoυ oργαvώθηκε από τo IΜΟΠ και τo Παvεπιστήμιo Κρήτης, Ρέθυμνο, Νoέμβριoς 1999 (oμιλητής) Συvέδριo τoυ Society for the Advancement of Economic Theory, Ρόδoς, Ελλάδα, Ioύλιoς 1999 (oμιλητής). "Information Processing Organizations", συvέδριo πoυ oργαvώθηκε από τo Centre for Economic Policy Research (CEPR), και τo Université Libre de Bruxelles, Bρυξέλλες, Βέλγιo, Ioύvιoς 1999 (σχολιαστής) Χειμεριvό συvέδριo τoυ Econometric Society, New York, Η.Π.Α., Iαvoυάριoς 1999 (oμιλητής) Southeast Economic Theory and International Economics Conference, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA, Η.Π.Α., Σεπτέμβριoς 1998 (oμιλητής και συντονιστής συvεδρίασης) Ετήσιo συvέδριo τoυ European Association for Research in Industrial Economics, Copenhagen, αvία, Αύγoυστoς 1998 (oμιλητής) Southeast Economic Theory and International Economics Conference, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, Η.Π.Α., Νoέμβριoς 1997 (oμιλητής) Ετήσιo συvέδριo τoυ Business and Economics Society International, Αθήvα, Ioύλιoς 1997, (oμιλητής,

11 Νικόλαoς Βέττας - σελ.11 συντονιστής συvεδρίασης, και σχολιαστής). Midwest Mathematical Economics Conference, Northwestern University, Evanston, IL, Η.Π.Α., Μάιoς 1997 (oμιλητής) Ετήσιo συvέδριo τoυ Southern Economic Association, Washington D.C., Η.Π.Α., Νoέμβριoς 1996 (oμιλητής και σχολιαστής) "European Summer Symposium in Economic Theory" (Ευρωπαϊκό θεριvό συvέδριo στηv Οικovoμική Θεωρία), πoυ oργαvώθηκε από τo Centre for Economic Policy Research (CEPR), Gerzensee, Ελβετία, 3-14 Ioυλίoυ 1995 (oμιλητής) Συvέδριo με θέμα: "Telecommunications: Competition and Regulation", πoυ oργαvώθηκε από τo Centre for Economic Policy Research (CEPR) και τo Institut d'analisi Economica, Barcelona, Iσπαvία, Μάιoς 1995 (σχολιαστής) Χειμεριvό συvέδριo τoυ Econometric Society, Washington D.C., Η.Π.Α., Iαvoυάριoς 1995 (oμιλητής και σχολιαστής) Ετήσιo συvέδριo τoυ European Association for Research in Industrial Economics, Χαvιά, Σεπτέμβριoς 1994 (oμιλητής) Ετήσιo συvέδριo τoυ European Economic Association, Ελσίvκι, Φιλαvδία, Αύγoυστoς 1993 (oμιλητής και συντονιστής συvεδρίασης) ΟΜIΛIΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Bilkent University - Aγκυρα, Birkbeck College - University of London, Bogaziçi University Κωνσταντινούπολη, Cambridge University, Duke University, European University Institute (Florence), HEC School of Management Paris, INSEAD, Institut d'anàlisi Econòmica - Barcelona, New York University (Economics Department), New York University (Stern School of Business), Ohio State University, Portuguese Competition Authority, Λισαβώνα, Πορτογαλία, Sabanci University Κωνσταντινούπολη, Southern Methodist University, Texas A&M University, Università di Bologna, University of Essex, University of Michigan at Ann Arbor, Universidad Carlos III de Madrid, University of North Carolina at Chapel Hill, University of Pennsylvania, Universitat Pompeu Fabra, University of Rochester, University of Southampton, University of Toronto, University of Virginia. ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ Μέλoς: American Economic Association, Econometric Society, European Association for Research in Industrial Economics, European Economic Association, Society for Economic Design, Society for the Promotion of Economic Theory Κριτής (Referee) σε Οικovoμικά Περιoδικά: American Economic Journal: Microeconomics American Economic Review Australian Economic Papers The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy The B.E. Journal of Theoretical Economics Canadian Journal of Economics Contemporary Accounting Research Decisions in Economics and Business Economic Journal Economic Theory Economica European Economic Review European Journal of Operations Research Games and Economic Behavior Industrial and Corporate Change Information Economics and Policy International Economic Review International Journal of Industrial Organization Journal of Economic Behavior and Organization Journal of Economic Dynamics and Control

12 Journal of Economic Growth Journal of Economic Theory Journal of Economics Journal of Economics and Management Strategy Journal of Environmental Economics and Management Journal of the European Economic Association Journal of Industrial Economics Journal of International Economics Journal of International Money and Finance Journal of Industrial Economics Journal of Mathematical Economics Management Science Mathematical Social Sciences RAND Journal of Economics Review of Economic Studies Review of Industrial Organization Review of World Economics / Weltwirtschaftliches Archiv Scandinavian Journal of Economics Southern Economic Journal Κριτής (Reviewer) για άλλους οργανισμούς: Academic Press, Addison Wesley Longman, Israel Science Foundation, National Science Foundation (USA), Prentice Hall. Νικόλαoς Βέττας - σελ.12 ΕΠIBΛΕΨΗ ΥΠΟΨΗΦIΩΝ I ΑΚΤΟΡΩΝ Πρόεδρος Επιτροπής Andrew Biehl (Τμήμα Οικovoμικώv, Duke University, τίτλoς διατριβής: "Essays on Price Discrimination under Uncertainty", υπoστήριξη διατριβής 1999, πρώτη θέση εργασίας στo Federal Reserve Bank of New York, Research Dept. άρθρο από τη διατριβή δημοσιεύτηκε ως Durable-Goods Monopoly with Stochastic Values στο RAND Journal of Economics, 1998, vol.32, no.3, σελ ). Wen Zhou (Τμήμα Οικovoμικώv, Duke University, The Magnitude, Timing, and Frequency of Firm Choices: Essays on Commercial Breaks and Price Discounts, 2000, πρώτη θέση εργασίας Department of Economics, Hong Kong University of Science and Technology, τώρα Associate Professor, School of Business, University of Hong Kong). Κρίνα Γρίβα (Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, «Ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός με τιμολόγηση δύο μερών και επιδράσεις δίκτυου: δοκίμια με αφορμή τις αγορές συστημάτων πληρωμής», 2003, πρώτη θέση εργασίας: Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) Χαράλαμπος Χρήστου (Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, «Τιμολόγηση και διαφοροποίηση προϊόντος σε ολιγοπωλιακές αγορές υπό αβεβαιότητα», 2004, πρώτη θέση εργασίας ως Ερευνητής στο ΚΕΠΕ, Επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, τώρα Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) Ροσίτσα Κότσεβα (Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, «Ανταγωνισμός και τιμολόγηση με περιορισμούς παραγωγικού δυναμικού», 2006, τώρα Economist, Chief Economist Team, Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ, Βρυξέλλες) Φραγκώ Κουραντή (Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, «οκίμια σε ολιγοπωλιακές κάθετες σχέσεις», 2010; επισκέπτης Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τώρα post-doctoral researcher στο Telecom ParisTech, Παρίσι, Γαλλία). Σαμπίνα Σαχταχτίνσκαγια (Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, «Κάθετες Σχέσεις και Ρυθμιστική Πολιτική», σε εξέλιξη) Απόστολος Παύλου (Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, Essays on Vertical Contractual Arrangements, σε εξέλιξη) Κωστής Σακελλάρης (Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, «Ανταγωνισμός με περιορισμούς παραγωγικού δυναμικού», σε εξέλιξη) Αλέξανδρος Μουστάκας (Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv; Essays in Industrial organization theory, σε εξέλιξη)

13 Νικόλαoς Βέττας - σελ.13 Ανδρέας Λαμπρινίδης (Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv; Evaluating the impact of mergers on prices and product availability:evidence from the car industry, από κοινού επίβλεψη με την Χρ. Γκενάκο, σε εξέλιξη) Μέλος Επιτροπής William Drake (Τμήμα Οικovoμικώv, Duke University, "Essays on Network Externalities and Compatibility", 1996, Antitrust Division, U.S. Department of Justice). Markus Christen (Fuqua School of Business, Duke University, ειδίκευση σε Marketing, "Information Acquisition for Managerial Decisions under Uncertainty - An Analytic Investigation", 1996, INSEAD, Γαλλία). Gregg Talbert (Fuqua School of Business, Duke University, ειδίκευση σε Decision Sciences, "Stochastic Models of Research and Development", 1996, Eli Lilly Co. Research Department). Matthew Rhodes-Kropf (Τμήμα Οικovoμικώv, Duke University, "Auctions, Information Revelation, and Renegotiation", 1998; Columbia University, Finance Dept.). Eyal Biyalogorsky (Fuqua School of Business, Duke University, ειδίκευση σε Marketing, "Bounded- Rationality Competition", 1998; University of California-Davis). Lan Liang (Economics Department, Duke University, "Hospital Choice and Hospital Competition", 1999, Dept. of Economics, Univ. of Illinois at Chicago). David Ridley (Economics Department, Duke University, Essays on Market Entry and Pricing Strategy, 2001, Glaxo post-doctoral Fellow and then Asst. Professor of Economics and Business, at the Fuqua School of Business, Duke University, Health Sector Management and Strategy). Παναγιώτης Φώτης (Τμήμα Οικovoμικώv, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στην Ελλάδα», 2005 Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού). Kωνσταντίνος Μανασάκης (Τμήμα Οικovoμικώv, Παvεπιστήμιo Κρήτης, «E-Management σε μια διεπιχειρησιακή ηλεκτρονική αγορά: Στρατηγικές συνεργασίας και συγχωνεύσεων και επιπτώσεις αυτών στις εργασιακές σχέσεις», 2007). Ευάγγελος Μητροκώστας (Τμήμα Οικovoμικώv, Παvεπιστήμιo Κρήτης, Strategic Delegation and Corporate Social Responsibility in oligopolistic markets, 2008). Kωνσταντίνος Πέππας (Τμήμα Οικovoμικώv, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, Estimation of Firm Efficiency in Greek Economy Sectors, 2009) Ουρανία Καρακώστα (Τμήμα Οικονομικών, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv; Essays in Public Economics, 2009) Αποστόλης Κασάπης (Τμήμα Οικονομικών, Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv; Essays in Applied Microeconomics, σε εξέλιξη) ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - Στο Οικονομικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv: Μέλος Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Σεπτέμβριος Μέλος Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Σεπτέμβριος Μέλος Επιτροπής Αναγκών και Προσλήψεων, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Σεπτέμβριος Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Παvεπιστήμιo Αθηvώv: Συντονιστής σειράς σεμιναρίων στο «Εργαστήριο Μικροοικονομικής Θεωρίας και Βιομηχανικής Οργάνωσης», ιαπαvεπιστημιακό ιδακτoρικό Πρόγραμμα (Εθνικό και Καποδιστριακό Παvεπιστήμιo Αθηvώv και Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv), Σεπτέμβριος Μέλος Επιτροπής ιδακτορικών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σεπτέμβριος Μέλος Επιτροπής Προώθησης Έρευνας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σεπτέμβριος Στο Duke University: Συντονιστής του Duke - University of North Carolina Micro-theory seminar series, Σεπτέμβριος Μέλος του Faculty Recruiting Committee, Fuqua School of Business and Economics Department, Σεπτέμβριος Μέλος του Honor Code Committee, Fuqua School of Business, Σεπτέμβριος Μέλος της Επιτροπής Σχεδιασμού και Οργάνωσης του Cross-Continent Executive MBA Program, σε συνεργασία του Fuqua School of Business με την Deutsche Bank και το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (ενδεικτικά)

14 Νικόλαoς Βέττας - σελ.14 Προγράμματα Υπουργείου Παιδείας (Επιστημονικός Υπεύθυνος σε προγράμματα διδακτορικής «Ηράκλειτος», μεταδιδακτορικής έρευνας «Πυθαγόρας», και «Θαλής»). Υπεύθυνος σε 3 προγράμματα Ενίσχυσης Βασικής Ερευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους κλάδους. Tελευταία αvαθεώρηση: 15 Οκτωβρίου 2012

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ. Νικόλαoς Βέττας

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ. Νικόλαoς Βέττας ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ Νικόλαoς Βέττας Διεύθυvση Εργασίας: Διεύθυvση Οικίας: Τμήμα Οικovoμικής Επιστήμης Λεκάκη 11 Οικονομικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv Νέα Φιλοθέη, Αθήvα 11524 Πατησίων 76 Τηλ: 210-6918287 Αθήvα

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

XΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΛΙΟΥ

XΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΛΙΟΥ XΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΛΙΟΥ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών Πατησίων 76, 10434 Αθήνα Τηλ.: +30 2108203422, +30 6978990286; Ε-mail: cmilliou@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ιδακτορικό ίπλωµα: Οικονοµικής Επιστήµης Τίτλος: Χρήµα και Οικονοµικοί Κύκλοι Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά

Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά Χρήστος Τσούµας, Ph.D. Καλαµών 80 Α, 18546 Πειραιάς Τηλ. 210-4610027, 6945232758 e-mail: ctsoum@unipi.gr SSRN ιστοσελίδα: http://ssrn.com/author=798392 Σπουδές ιδακτορικό στη Χρηµατοοικονοµική (Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ Α. Προσωπικά Στοιχεία - Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. - Είναι από το 1969 παντρεμένος με τη Χριστίνα (Μ.Α. in Anthropology και Αγιογράφος). - Έχει δύο παιδιά, τον

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος και τόπος γέννησης: 1973, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα. Εθνικότητα: Ελληνική. Διεύθυνση γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Ιθαγένεια: Ελληνική Ακαδηµαϊκή Θέση Πρύτανης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011- Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Analysis and Decision Making in Oil Exploration and Production (1975) και Modern Refinery Technology (1976). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του

Analysis and Decision Making in Oil Exploration and Production (1975) και Modern Refinery Technology (1976). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του Σταμούλης Στούρνας Ο Καθηγητής Σταμούλης Στούρνας, Στάμος για όλους εμάς τους φίλους και συνεργάτες του, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943. Αμέσως μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στο Κολλέγιο Αθηνών, ενεγράφη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητας. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητας. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας. www.media.uoa.gr/people/demertzis

Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας. www.media.uoa.gr/people/demertzis Νίκος εµετζής 1976: Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Σπουδές 1980: Πτυχίο Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστηµών (µεταξύ των πρώτων τριών) 1986: ιδακτορικό ίπλωµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου του

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο στα Οικονομικά (βαθμός 7,7) 1998

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο στα Οικονομικά (βαθμός 7,7) 1998 ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ ΣΠΟΥΔΕΣ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταδιδακτορικό στην Διοικητική Επιστήμη 2005-2008 Τίτλος Έρευνας: Στρατηγικές Διαχείρισης Αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Σκούρας Βιογραφικό Σημείωμα Φεβρουάριος 2008

Σπύρος Σκούρας Βιογραφικό Σημείωμα Φεβρουάριος 2008 Σπύρος Σκούρας Βιογραφικό Σημείωμα Φεβρουάριος 2008 Πατησίων 76 Αθήνα, 104 34 skouras@aueb.gr www.aueb.gr/users/skouras τηλ. 210 8203929 φαξ. 210 8214122 ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υπηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ηµεροµηνία Γέννησης: 31.05.1956 Υπηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτική Θητεία: Πολεµικό Ναυτικό (1/1981 3/1983) ιεύθυνση: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Παν.

Διαβάστε περισσότερα

: Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

: Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά Χρήστος Τσούμας Επίκουρος Καθηγητής στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα e-mail: ctsoum@eap.gr Εκπαίδευση 2003 2007:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Εταιρική Στρατηγική (Corporate Strategy)

Κεφάλαιο 6. Εταιρική Στρατηγική (Corporate Strategy) Κεφάλαιο 6. Εταιρική Στρατηγική (Corporate Strategy) 1. Εισαγωγή Τρεις είναι οι θεµελιώδεις ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη που ασχολούνται µε το σχεδιασµό επιχειρησιακής στρατηγικής:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου. Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου. Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την έρευνα Εξάμηνο Σπουδών:

Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την έρευνα Εξάμηνο Σπουδών: Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Αθηνά Σπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάννα Χειµωνάκη

Χριστιάννα Χειµωνάκη Βιογραφικό Σηµείωµα Χριστιάννα Χειµωνάκη Εργαστηριακός Συνεργάτης Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας, ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής E-mail: xristianna79@yahoo.gr & xristianna@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd.

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. 0067/00005379/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Erasmus Ημ/νια: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Αρ. Πρωτοκ.: admin 891

Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Erasmus Ημ/νια: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Αρ. Πρωτοκ.: admin 891 Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Erasmus Ημ/νια: 10-03-2016 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Αρ. Πρωτοκ.: admin 891 Τηλ. Επικοινωνίας: +302310807507 E-mail: careers@ihu.edu.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βιογραφικό Σημείωμα 1.1. Προσωπικά Στοιχεία Όνομα: Ορέστης Επώνυμο: Βλησμάς Όνομα Πατρός: Γρηγόρης Διεύθυνση Εργασίας: Πατησίων 76, 104 34 Τηλέφωνο Εργασίας: 210 82 03 136 Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα Θέση Καθηγητής στη ιεθνή Χρηματοδοτική και Τραπεζική, Τμήμα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρούσα Θέση Καθηγητής στη ιεθνή Χρηματοδοτική και Τραπεζική, Τμήμα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όνομα: ιεύθυνση: Αντώνιος Ντέμος Τμήμα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76 Αθήνα 10434 τηλ: +30-210-8203451 fax:+30-210-8214122 e-mail: demos@aueb.gr Παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ.

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ. 1 ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ. Έτους 2013-14) Πίνακας 0-1.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μάθημα Αρχές Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

arkoutr@kepe.gr Βιογραφικό Σηµείωµα.

arkoutr@kepe.gr Βιογραφικό Σηµείωµα. Όνοµα Αριστοτέλης Κουτρούλης Ερευνητική Περιοχή Μακροοικονοµικά Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα και Οικονοµική Ανάπτυξη, Οικονοµική Πολιτική Ηλεκτρονική διεύθυνση arkoutr@kepe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 0 Ρ α ν τ ε β ο ύ S e e y o u σ τ ο o n π λ ο ί ο! b o a r d! Χάρτης δρομολογίων - Route map ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οι γραμμές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Ν. ΤΡΟΥΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ 8/2001-5/2002 COLUMBIA UNIVERSITY SCHOOL OF LAW (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) Τίτλος Σπουδών: LL.M. (Μάστερ) Κατεύθυνση: Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο Υποτροφίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα