και αριθμούς των τεχνικών προδιαγραφών, τήρηση των οποίων προσδίδει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "και αριθμούς των τεχνικών προδιαγραφών, τήρηση των οποίων προσδίδει"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3780 Κ.Δ.Π. 468/2005 Αρ. 4039, Αριθμός 468 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2003 την Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως αρμόδια αρχή για εφαρμογή των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμών του 2003 και σύμφωνα με το άρθρο 7 των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προ'ίόντων Νόμων του 2002 έως 2005, γνωστοποιεί στον Πίνακα που ακολουθεί τους τίτλους και αριθμούς των τεχνικών προδιαγραφών, τήρηση των οποίων προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με το Κανονισμό 6 των περί των Βασικιον Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμών του Η δημοσίευση της παρούσας Γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καταργεί τη Γνωστοποίηση (Κ.Δ.Π. 588/2004) που δημοσιεύτηκε στο Παράρτημα 111(1) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αριθμό 3865 και ημερ

2 "ο" 3781 ΠΙΝΑΚΑΣ F ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣIΕγΣΗΣ ΕΝ Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα για κατασκευές υπό πίεση - Μέρος 1: Γεv.ικές απαίτησης προϊόντων ελεύθερης σφυρηλασίας ΕΝ Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα για κατασκευές υπό πίεση - Μέρος 3: Νικελιούχοι χάλυβες με καθορισμένες ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες ΕΝ Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα για κατασκευές υπό πίεση - Μέρος 4: Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι χάλυβες με υψηλό όριο ελαστικότητας ΕΝ Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων ~ Ακτινογραφικός έλεγχος συγκολλημένων συνδέσμων - Επίπεδα αποδοχής ΕΝ Συγκολλήσεις - Βασικές απαιτήσεις συγκολλημένων συνδέσμων χάλυβα - Μέρος 1: Συστατικά μέρη υπό πίεση ΕΝ Κρυογενικά δοχεία - Καθαριότητα για κρυογενική χρήση ΕΝ 583-,1 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Έλεγχος με υπερήχους- Μέρος 1: ΓενΙK~ς apxg ΕΝ Κρυογενικά δοχεία - Υλικά - Μέρος 1: Απαίτησης αντοχής για θερμοκρασίες χαμηλότερες των -80 C ΕΝ 1593 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Έλεγχος διαρροής ρευστών - Τεχνικές εκπομπής φυσαλίδων ΕΝ 1626 Kρυoγενι~ά δοχεία - Βαλβίδες για κρυογενική χρήση ΕΝ 1779 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Έλεγχοι διαρροής - Κριτήρια για επιλογή μεθόδου και τεχνικής ΕΝ ISO Δοκιμές έγκρισης συγκολλητών - Συγκόλληση τήξης - Μέρος 3: Χαλκός και K~άματα χαλκού (ISO :1999) " ΕΝ ISO Δοκιμές έγκρισης συγκολλητών - Συγκόλληση τήξης - Μέρος 4: Νικέλιο και κράματα νικελίου (ISO :1999) " ΕΝ ISO Συγκολλήσεις και συναφείς με αυτές δραστηριότηψς- Προετοιμασία συνδέσμων - Μέρος 2: Συγκόλληση βυθισμένου τόξου χάλυβα (ISO : 1998) ΕΝ Συστήματα ψύξεως και αντλίες θερμότητας - Διακόπτες ασφαλείας για τον περιορισμό της πιέσεως - Απαιτήσεις και δοκιμές ΕΝ Χαλκός και κράματα χαλκού - Σωλήνες άνευ ραφής με πτυχώσεις για εναλλάκτες θερμότητας ΕΝ Συστήματα ψύξεως και αντλίες θερμότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβαλλοντικές απαιτήσεις - Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή, δοκιμές, σήμανση και τεκμηρίωση ΕΝ Συστήματα ψύξεως και αντλίες θερμότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβαλλοντικές απαίτησης - Μέρος 3: Επιτόπια εγκατάσταση και ατομική προστασία ΕΝ Συστήματα ψύξεως και αντλίες θερμότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβαλλοντικές απαιτήσεις - Μέρος 4: Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και ανάκτηση ΕΝ Κρυογενικά δοχεία - Υλικά - Μέρος 1: Απαίτησης αντοχής για θερμοκρασίες χαμηλότερες των -80 C ΕΝ 1289 Μη καταστροφική εξέταση συγκολλήσεων - Έλεγχος συγκολλήσεων με διεισδυτικά - Επίπεδα αποδοχής ΕΝ 1291 Μη καταστροφική εξέταση συγκολλήσεων - Εξέταση συγκολλήσεων με μαγνητικά σωματίδια - Επίπεδα αποδοχής

3 3782,_,ΑΡΙΘ.ΜΟΣ ΤιΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ nρωτησ (1) npotynby ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ano Ε.Ε. (2) ΕΝ 1713 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχος με υπερήχους - Χαρακτηρισμός των ενδείξεων σε 16,12,2000 συγκολλήσεις οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας τ lς οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό πίεσης. ΕΝ 1982 Χαλκός και κράματα χαλκού - Χελώνες και χυτά τεμάχια ΕΝ 1984 Βιομηχανικές βαλβίδες - Χαλύβδινες βάνες ΕΝ Δοκιμές έγκρισης συγκολλητών - Συγκόλληση τήξης - Μέρος 5: Τιτάνιο και κράματα τιτανίου, ζιρκόνιο και κράματα ζιρκονίου ( :2000) τις β.ασικές απαίτησης ασφαλείας περιορίζεται στα τεχνικά δεδομένα των υλικών στα οποία αναφέρεται το πρότυπο και δεν αποτελεί τεκμήριοτης επάρκειας του υλικού σε ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό. Κατά συνέπεια, βάσή τις σχεδιαστικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου εξοπλισμού με σκοπό να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό πίεσης. ΕΝ ΙXC;Ιλύβδlνα πλατέα προϊόντα για δοχεία πίεσης.- Μέρος 1: Γενlκέs απαιτήσεις,,' Όσον αφορά το παρακάτω εναρμονlσμένό βοηθητικό πρότυπο για υλικά, η υπόθεση της συμμόρφωσης προς τις βασικές απαίτησης ασφαλείας περιορίςπαl στα τεχνικά δεδομένα των υλικών στα οποία αναφέρεται το πρότυπο και δεν αποτελεί τεκμήριο της επάρκειας του υλικού σε ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό: Κατά συνέπεια, βάση τις σχεδιαστικές απαιτήσεις του cfuγκεκριμένου εξοπλισμού με σκοπό να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό πίεσης. ΕΝ Χαλύβδινα πλατέα προϊόντα για δοχεία πίεσης - Μέρος 2: Μη κεκραμένοl και κεκραμένοι χάλυβες με καθορισμένες ιδιότητες ανυψωμένης θερμοκρασίας τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας περιορίζεται στα τεχνικά δεδομένα των υλικών στα 'Οποία αναφέρεται το οι βασικές απαίτησης ασφαλείας της οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό πίεσης. ΕΝ Χαλύβδινα πλατέα προϊόντα για δοχεία πίεσης - Μέρος 3: Συγκολλήσιμοι, λεπτόκοκκοι χάλυβες εξομάλυνσης \ οι βασικές απαίτησης ασφαλείας Ηις οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό πίεσης. ΕΝ ΧαΛUβδlVα πλατέα προτόvτο για δοχεία πίεσης - Μέρος Ι 4: Κράματα χαλύβων με νικέλιο με καθορισμένες ιδιότητες χαμηλής θερμοκρασίας Όσον αφορά το παρακάτω εναρμονισμένρ βοηθητικό πρότυπο για υλικά, η υπόθεση της συμμόρφωσης προς οι βασικές απαίτησης ασφαλείας της οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό πίεσης. ΕΝ Χαλύβδινα πλατέα προϊόντα για δοχεία πίεσης - Μέρος 5: Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι χάλυβες ελασμένοι θερμομ ηχανικά Ι

4 3783 (1) ΑΡΙΘΜ..ΟΣ ~ riρότvnbυ ΤΙΤ ΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ οι ασικέ απαίτ σ ασφαλεία τ οδ ία σ ετικά ε τον ε οπλισ ό πίεσ. ΕΝ Χαλύβδινα πλατέα προϊόντα για δοχεία πίεσης - Μέρος 6: Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι χάλυβες, βαφής και επανα ορά Όσον αφορά το παρακάτω εναρμονισμένο -βοηθητικό πρότυπο για υλικά, η υπόθεση της συμμόρφωσης προς πρότυπο και δεν αποτελεί τεκμήριο της επάρκειας του υλικού. σε ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό. Κατά συνέπεια, οι ασικέ απαίτ σ ασ αλεία τ οδ ία σ ετικά ε τον ε οπλισ ό πίεσ. ΕΝ Χαλύβδινα πλατέα προϊόντα για κατασκευές.υπό πίεσης Μέρο 7: Ανο είδωτοι χάλυβε. τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας περιορίζεται στα τεχνικά δεδομένα των υλικών στα ο,ττοία αναφέρεται το πρότυπο και δεν αποτελεί τεκμήριο της επάρκειας του ιιλικού σε ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό. Κατά συνέπεια, οι ασικέ απαίτ σ ασφαλεία τ Όδ γία σχετικά ε τον ε οπλισ ό πίεσ. ΕΝ Τεχνικοί όροι παράδοσης χυτοχαλύβων για δοχεία πίεσης 16.12, Μέ ο 1: Γενικά βάση τις σχεδιαστικές απαίτησης του συγκεκριμένου εξοπλίσμού με σκοπό να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται οι βασικέ απαίτ σ ς ασφαλεία της οδ γίας σχετικά με τον εξοπλισμό πίεσ.. ΕΝ Τεχνικοί όροι παράδοσης χυτοχαλύβων για δοχεία πίεσης - Μέρος 2: Ποιότητε-ς χάλυβα για χρήση σε θερμοκρασία πε ι άλλοντο και σε υψ λότε ε θε οκρασίε : οι ασικέ. αλεία τ οδ ία σ ετικά ε τον ε οπλισμό πίεσ. Τεχνικοί όροι παράδοσης χυτοχαλύβων για δοχεία πίεσης - Μέρος 3: Ποιότητες χάλυβα για χρήση σε χαμηλές θε οκ ασίε οι ασικέ απαιτ' σει ασφαλεία τ οδ γία σ ετικά με τον ε οπλισμό πίεσ. ΕΝ Τεχνικοί όροι παράδοσης χυτοχαλύβων για δοχεία πίεσης - Μέρος 4: Ποιότητες ωστενιτικού και ωστενιτικού- φερ ιτικού άλυ α οι βασικέ απαιτ' σει ασφαλεία τ ς οδ γιας σχετικά με τον εξοπλισμό πίεσης.

5 3784 (1) ΑΡIΘΜ'ρΣ '. π'ροτυπόυ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣIΕγΣΗΣ ΕΝ Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα για κατασκευές υπό πίεση - Μέρος 1: Γενικές απαίτησης προϊόντων ελεύθερ σ υρ λασία πρότυπο και δεν αποτελεί τεκμήριο της επάρκειας του υλικού σε ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό. Κατά.συνέπεια, οι ασικέ. αλεία τ οδ γία σχετικά ε τον ε οπλισ ό πίεσ. Σφυρήλατοι χάλυβες για κατασκευές υπό πίεση - Μέρος 2: Φερριτικοί και μαρτενσlτικοί χάλυβες με καθορισμένες ιδιότ τε σε υψ λέ θε οκ ασίε τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στο πρότυπο που αντιστοιχεί σε κάθε υλικό πρέπει να αξιoλoγoύvται με οι βασικέ. αλεία οδ ία σ ετικά ε τον ε οπλισμό πίεσ. Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα για κατασκευές υπό πίεση - Μέρος 3: Νικελιούχοι χάλυβες με καθορισμένες ιδιότ τε σε χα λέ θε ο κρασίε πρότυπο και δεν αποτελεί τεκμήριο της επάρκειας του υλικού σε ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό. Κατά συνεπεια, οι ασικέ απαιτ' σει ασφαλεία τ οδ γία σ ετικά με τον ε οπλισμό πίεσ. ΕΝ Σφυρήλατα χαλύβδινα πρoϊόvτα για κατασκευές υπό πίεση - Μέρος 4: Συγκολλήσιμοι λεmόκοκκοι χάλυβες με υ λό όριο ελαστικότ τα οι ασικέ απαιτ' σει ασφαλεία οδ γία σχετικά με τον ε οπλισμό πίεσ. ΕΝ Σφυρήλατοι χάλυβες για κατασκευές υπό πίεση - Μέρος 5: Μαρτενσιτικοί, ωστενιτικοί και ωστενιτικοί-φερριτικοί ανο είδωτοι άλυ ε οι ασικέ απαίτ σ ασφαλεία τ οδ ία σ ετικά ε τον ε οπλισ ό πίεσ ΕΝ Χάλυβες και κράματα νικελίου για στερεωτικά με καθορισμένες ιδιότητες για χρήση σε υψηλές ή/και αμ λέ θερμοκρασίε οι βασικέ απαίτ σ ασ αλεία τ οδ γία σ ετικά με τον ε οπλισ ό πίεσ ΕΝ Χαλκός και κράματα χαλκού - Σφυρήλατα

6 3785 '.,APΙ~OΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΠΡΟ nby ΔΗΜΟΣIΕγΣΗΣ βάση τις σχεqιαστικές απαίτησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού με σκοπό να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται οι βασικές απαίτησης ασφαλείας τrις οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμ_ό πίεσης ΕΝ '12451 Χαλκός και κράματα χαλκού - Κυκλικοί σωλήνες άνευ '. '. ραφής για εναλλάκτες θερμότητας ΕΝ :2000 Συστήματα ψήξεωςκαι αντλίες θερμότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβαλλοντικές απαιτήσεις - Μέρος 1: Βασικές απαίτησης, ορισμοί, ταξινόμηση και κριτήρια επιλογής ΕΝ 473:2000 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Καταλληλότητα KdI πιστοποίηση προσωπικού μη καταστροφικών ελέγχων ~., Γενικές αρχές τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στο προτύπο που αντιστοιχεί σε κάθε υλικό πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις σχεδιαστικές απαιτήσεις του συυκεκριμένου εξοπλισμού με σκοπό να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό πίεσης. ΕΝ 1653: 1997 Χαλκός και κράματα χαλκού - Έλασμα, φύλλο και δίσκοι Α1:2000 για λέβητες, δοχεία πίεσης και για δοχεία αποθήκευσης θερμού νερού ΕΝ 1711:2000 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Εξέταση συγκολλήσεων με δινορεύματα, με ανάλυση σύνθετου πεδίου' οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό πίεσης. ΕΝ 10272:2000 Ανοξείδωτες χαλύβδινες ράβδοι για κατασκευές υπό πίεση οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας τ ς οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό πίεσης. ΕΝ 10273:2000 Συγκολλήσιμες χαλύβδινες ράβδοι θερμής έλασης για δοχεία πίεσης με καθορισμένες ιδιότητες σε υψηλές θερμοκρασίες οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας τ ις οδογίας σχετικά με τον εξοπλισμό πίεσης. ΕΝ 12392:2000 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Κατεργασμένα προϊόντα - Ειδικές απαίτησης για προϊόντα προοριζόμενα για την παραγωγή εξοπλισμού πίεσης ΕΝ 12434:2000 Κρυογενικά δοχεία - Κρυογενικοί εύκαμπτοι σωλήνες ΕΝ 13133:2000 Μπρουτζοκόλληση - Έγκριση μπρουτζοκολλητή ΕΝ 13134:2000 Μπρουτζοκόλληση - Έγκριση διαδικασίας

7 3786._ f1.ple~qr ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥπσΥ (1) ΠΡΟΤ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣIΕγΣΗΣ ΑΠΟΕ.Ε. (2) ΕΝ 583-5:2000 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Εξέταση με υπερήχους - Μέρος 5: Χαρακτηρισμός και διαστασιολόγηση -συνεχειών ΕΝ :2001 Κρυογενικά δοχεία - Υλικά - Μέρος 2: Απαίτησής ανθεκτικότητας για θερμοκρασίες μεταξύ - 80 C και - 20 C ΕΝ1349:2000l Βαλβίδες ελέγχου βιομηχανικής χρήσης AC: ΕΝ :2001 Φλάντζες και ενώσεις τους - κανόνες σχεδιασμού για συνδέσεις με κυκλικές φλάντζες με παρέμβυσμα - Μέρος : Μέθοδος υπολογισμού ΕΝ 1797:2001 ΚρυΟΥενικά δοχεία - Συμβατότητα αερίου Ι υλικού ΕΝ ISO :2001 Συγκολλήσεις και συναφείς δραστηριότητες - Προετοιμασία' ένωσης - Μέρος 3: Συγκόλληση με μεταλλικό ηλεκτρόδιο και προστατευτικό αδρανές αέριο και συγκόλληση με ηλεκτρόδιο βολφραμίου και προστατευτικό αδρανές άέριο, αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου (ISO :2000) ΕΝ 12797:2000 Σκληρή κόλληση ~ Καταστροφικές δοκιμές συνδέσμων συγκολλημένων με σκληpιl κόλληση ΕΝ 13136:2001 Συστήματα κλιματισμού και αντλίες θερμότητας - Διάταξης υπερπίεσης και σχετικές σωληνώσεις τους ΜέΘοδος υπολογισμού ΕΝ :2002 Δοχεία πίεσης μη εκτιθέμενα σε φλόγα - Μέρος 1: Γενικά ΕΝ :2002 Δοχεία πίεσης μη εκτιθέμενα σε φλόγα - Μέρος 2: Υλικά ΕΝ :2002 Δοχεία πίεσης μη εκτιθέμενα σε φλόγα - Μέρος 3: ΕΝ : 2002 Σχεδιασμός Δοχεία πίεσης μη εκτιθέμενα σε φλόγα - Μέρος 4: ΕΝ :2002 Κατασκευή Δοχεία πίεσης μη εκτιθέμενα σε φλόγα - Μέρος 5: ΕΝ :2002 Έλεγχος και δοκιμές Δοχεία πίεσης μη εκτιθέμενα σε φλόγα - Μέρος 6: Απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την κατασκευή δοχείων πίεσης και τμημάτων κατασκευασμένα από σφριροειδή Ιχυτοσίδηρο ΕΝ 19:2002 Βιομηχανικές βαλβίδες - Σήμανση μεταλλικών βαλβίδων ΕΝ 13397:2001 Βαλβίδες βιομηχανικής χρήσης - Μεταλλικές βαλβίδες διαφράγματος ΕΝ :2002 Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 4: Φλάντζες από κράμα αλουμινίου ΕΝ :2001 Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κοχλίωση Μέρος 2: Χαρακτηρισμός των υλικών κοχλίωσης για χαλύβδινες φλάντζες χαρακτηρισμένες με ΡΝ ΕΝ :2002 Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 1: Γενικά ΕΝ :2002 Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 2: Υλικά ΕΝ :2002 Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 3: Σχεδιασμός και υπολογισμός ΕΝ :2002 Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 4: Κατασκευή και εγκατάσταση ΕΝ :2002 Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 5: Έλεγχος και δοκιμές ΕΝ :2002 Κρυογενικά. δοχεία - Διατάξεις ασφαλείας για προστασία έναντι υπερπίεσης - Μέρος 1: Βαλβίδες ασφαλείας για κρυογενlκή χρήση

8 3787 (1) ΑΡΙΘΜΟΣ '. ripoτyπoy ΕΝ :2002 ΕΝ :2002 ΕΝ 13371:2001 ΕΝ :2001 ΕΝ :2001 ΕΝ :2001 ΕΝ :2001 ΕΝ :2002 ΕΝ :2002 ΕΝ :2002 ΕΝ :2002 ΕΝ :2002 ΕΝ :2002 ΕΝ :2002 ΕΝ :2002 ΕΝ :2002 ΕΝ :2002 ΕΝ 12542:2002 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣIΕγΣΗΣ Κρυογενlκά δοχεία - Διατάξεις ασφαλείας για προστασία έναντι υπερπίεσης - Μέρος 2: Διατάξεις ασφαλείας με διαρρηγνυόμενους δίσκους για ίφυογενική χρήση Κρυογενlκά δοχεία - Σταθερά μονωμένα δοχεία κενού - Μέρος 1: Βασικές απαιτήσεις Κρυογενlκά δοχε1α - Συζεύξεις για κρυογενική λειτουργία Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικά. Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 2: Υλικά για μέρη υπό πίεση των λεβήτων και παρελκομένων γδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 3: Σχεδιασμός και υπολογισμός γδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 5: Παραγωγή και κατασκευή των υπό πίεση μερών του λέβητα γδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 6: Επιθεώρηση κατά την κατασκευή, τεκμηρίωση και σήμανση Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 7: Απαιτήσεις εξοπλισμού για λέβητα γδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 8: Απαιτήσεις για συστήματα καύσης υγρών και αερίων καυσίμων των λεβήτων Φλογαυλωτοί λέβητες - Μέρος 1: Γενικά Φλογαυλωτοί λέβητες - Μέρος 2: Υλικά γ.ια μέρη των λεβήτων υπό πίεση και των ~αρτημάτων τους Φλογαυλωτοί λέβητες - Μέρος 3: Σχεδιασμός και ' κατασκευή των υπό πίεση μερών Φλογαυλωτοί λέβητες - Μέρος 4: Εκτέλεση και κατασκευή των υπό πίεση μερών των λεβήτων Φλογαυλωτοί λέβητες - Μέρος 5: Έλεγχος κατά την κατασκευή, τεκμηρίωση και σήμανση των υπδ πίεση μερών των λεβήτων Φλογαυλωτοί λέβητες -Μέρος 6: Απαιτήσεις εξοπλισμού του λέβητα Φλογαυλωτοί λέβητες - Μέρος 7: Απαιτήσεις για συστήματα καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για λέβητες Σταθερές κυλινδρικές χαλύβδινες συγκολλητές δεξαμενές παραγόμενες εν σειρά για την αποθήκευση υγραερίων (LPG) όγκου μέχρι 13 m 3 και για υπέργεια εγκατάσταση _ Σχεδιασμός και κατασκευή ΕΝ /1998- Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα για κατασκευές υπό Α1:2001 πίεση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις προϊόντων ελεύθερης σφυ ρηλασίας. ΕΝ :19981 Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα για κατασκευές υπό Α 1 :2001 πίεση - Μέρος 4: Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι χάλυβες με υψηλό όριο ελαστικότητας τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρον:ται στο πρότυπο που αντίστοιχα σε κάθε υλικό πρέπει να αξιολογούνται με οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό πίεσης.

9 3788 ΑΡΙΘΜΟΣ Τ1ΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1) '-ΠPOTvΠ0Y ΔΗΜΟΣΙΕγΣΗΣ ΕΝ 12334:2001/ Βιομηχανικές AC:2002 αντεπιστροφής βαλβίδες - Χυτοσιδηρές βαλβίδες ΕΝ :2002 γδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1 Ο: Απαιτήσεις για προστασία έναντι υπερπίεση ς ΕΝ :2001 Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 8: Απαιτήσεις για μέτρα ασφάλειας έναντι υπερπίεση ς ΕΝ 13789:2002 Βιομηχανικές βαλβίδες - Χυτοσlδηρές βαλβίδες τύπου δικλείδας ΕΝ ISO Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης 8:2002 μεταλλικών υλικών - Δοκιμή διαδικασίας.συγκόλλησης - Μέρος 8: Συγκόλληση σωλήνων σε σωληνοειδείς πλάκες (ISO :2002) ΕΝ ISO Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης 11:2002 μεταλλικών υλικών - Δοκιμή διαδικασιών συγκόλλησης - Μέρος 11: Συγκόλληση με δέσμη ηλεκτρονίων και με δέσμη ακτινών λέιζερ_(isο :2002) ΕΝ ISO 15620:2000 Συγκολλήσεις - Συγκόλληση τριβής μεταλλικών υλικών I(lSO 15620:2000) ΕΝ 764-7:2002 Εξοπλισμός υπό πίεση - Μέρος 7: Συστήματα ασφάλειας Ιγια εξοπλισμό υπό πίεση μη εκτεθειμένο σε φλόγα ΕΝ :2003 Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές βαλβίδων - Μέρος 1: Δοκιμές, διαδικασίες δοκιμών και απαιτούμενα κριτήρια αποδοχής για κάθε βαλβίδα. ΕΝ 12288:2003 Βιομηχανικές βαλβίδες - Ορειχάλκινα συρταρωτά επιστόμια ΕΝ 12778:2002 Μαγειρικά σκεύη - Χύτρες ταχύτητας για οικιακή χρήση ΕΝ :2002 γδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 16: Απαιτήσεις συστημάτων καύσης με κλίνη ρευστοποίησης και με εσχάρα για στερεά καύσιμα για λέβητα ΕΝ :2002 γδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 9: Απαιτήσεις για συστήματα καύσης για κονιορτοποιημένο στερεό καύσιμο λεβητων ΕΝ :2002 Κρυογενικά δοχεία - Σταθερά μονωμένα δοχεία κενού - Μέρος 2: Σχεδιασl1ός, κατασκευη, έλεγχος και δοκιμές ΕΝ :2003 Κρυογενικά δοχεία - Σταθερά μονωμένα δοχεία ΚΕνού - Μέρος 3: λειτουργικές απαιτήσεις ΕΝ :2002 Κρuογενικά δοχεία - Διατάξεις ασφάλειας για προστασία έναντι υπερπίεση ς - Μέρος 3: Προσδιορισμός της απαιτούμενης εκροής - Χωρητικότητα και διαστασιολόγοση ΕΝ 14075:2002 Σταθερές κυλινδρικές χαλύβδινες συγκολλητές δεξαμενές, παραγόμενες εν σειρά για την αποθήκευση υγραερίου (LPG) χωρητικότητας μέχρι και 13 m 3, και για υπόγεια εγκατάσταση - Σχεδιασμός_ και κατασκευή ΕΝ :2003 Κρυογενικά δοχεία - Σταθερά δοχεία μονωμένα χωρίς παρεμβολή κενού - Μέρος 1: Βασικές απαιτήσεις ΕΝ 14222:2003 Αεριοαυλωτοί λέβητες από ανοξείδωτο χάλυβα ΕΝ ISO 15493:2003 Συστήμιτα πλαστικών σωληνώσεων για βιομηχανικές εφαρμογές - Ακρυλο-νιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS), με πλαστικοπόιημένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) και χλωριωμένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-C). Προδιαγραφές για στοιχεία και συστήματα σωληνώσεων - Μετρικές σειρές (ISO 15493:2003)

10 3789 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ'ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1) - npot::trooy ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ ISO 15494:2003 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για βιομηχανικές εφαρμογές - Πολυβουτένιο (ΡΒ), πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και πολυπροπυλένιο (ΡΡ) - Προδιαγραφές για στοιχεία και συστήματα σωληνώσεων - Μετρικές σειρές (ISO 15494:2003) Όσον αφορά το παρακάτω εναρμονισμένο βοηθητικό πρότυπο για υλικά, η υπόθεση της συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας περιορίζεται στα τεχνικά δεδομένα των υλικών στα οποία αναφέρεται το πρότυπο και δεν αποτελεί τεκμήριο της επάρκειας του υλικού σε ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό. Κατά συνέπεια, τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στο πρότυπο που αντιστοιχεί σε κάθε υλικό πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις σχεδιαστικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου εξοπλισμού μεσκ-από να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας σχετικά με τον ~οπλισj.!ό πίεσjκ.. ΕΝ :2003 Χαλύβδινα πλατέα προϊόντα για δοχεία πίεσης - Μέρος 3: Συγκολλήσιμοι λεmόκοκκοι χάλυβες μετά {]πό εξομάλυνσή ΕΝ :2003 Χαλύβδινα πλατέα πρόίόντα για δοχεία πίεσης - Μέρος 5: Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι χάλυβες ελασμένοι. θερμομηχανικά ΕΝ :2003 Χαλύβδινα πλατέα προϊόντα για δοχεία πίεσης - Μέρος 4: Νικελιούχοι χάλυβες με καθορισμένες ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες ΕΝ :2003 Χαλύβδινα πλατέα πρόίόντα για δοχεία πίεσης - Μέρος 6: Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι χάλυβες, βαφής και επαναφοράς ΕΝ :2003 Χαλυβδοσωλήνες για εφαρμογές ακριβείας - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 4: Σωλήνες άνευ ραφής ψυχρής διέλασης για υδραυλικά και πνευματικά συστήματα υπό πίεση ΕΝ :2003 Δεξαμενές και δοχεία υγραερίου GRP για υπέργεια χρήση - Μέρος 1: Ακατέργαστα υλικά - Οροι προδιαγραφων και αποδοχής Υπόμνημα Πίνακα: (1) Ε.ο.τ. = Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης.. (2) Ημερομηνία μετά την οποία η χρησιμοποίηση του εν λόγω προτύπου διασφαλίζει ένα τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται. Έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου ΧΡΙΣΤΟΣ Τ ΑΛΙΑΔΩΡΟΣ, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. 6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-2012) : Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις υγραερίου

Εγκαταστάσεις υγραερίου Εγκαταστάσεις υγραερίου Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίου Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C 3 H 6, ή βουτάνιο C 4 H 8, ή μίγμα των

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/C 186/02) (1) (2) (3) (4) (5) EN 1:1998/A1:2007 Σημείωση 3 1.1.2008 1.1.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/C 186/02) (1) (2) (3) (4) (5) EN 1:1998/A1:2007 Σημείωση 3 1.1.2008 1.1. C 186/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και Π 334/94 για τα «Προϊόντα δοµικών κατασκευών» ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 1

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και Π 334/94 για τα «Προϊόντα δοµικών κατασκευών» ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 466/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4039 της 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 466 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις. Εγκαταστάσεις Υγραερίου

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις. Εγκαταστάσεις Υγραερίου ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.. 9 1.1. Γενικά για τις εγκαταστάσεις υγραερίου. 10 2. ΟΡΙΣΜΟΙ. 11 2.1. Γενικοί ορισμοί. 11 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 22 / 2013 Έργο.: Κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Ζάρκου ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πίνακας με τις ΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/12-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/12-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΩΔ. ΦΕΚ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/408, 12397/409, 12398/410 3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Τ Ι Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΩΔ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 1 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 2 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΕΚ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α. εφαρμογής 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012

Α/Α. εφαρμογής 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 15/9/2012 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου EN 1:1998 Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες εξάτμισης EN 54-16:2008 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σί1 μφωνα με το εδάφιο (2) του Κανονισμοί, 7 των περί των Βασικιον Απαιτήσεων (Μέσα

προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σί1 μφωνα με το εδάφιο (2) του Κανονισμοί, 7 των περί των Βασικιον Απαιτήσεων (Μέσα Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4096 Κ.Δ.Π. 519/2005 Αρ. 4051, 18.11.2005 Αριθμός 519 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Α Α: Β4Τ81-70Θ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 1 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 2 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. Δ3/Α/ 17013 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999)

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. οικ. 16289/330/1999 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση (Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Εισηγητής: Ιωάννης Προδρόμου Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 3 Σεπ τεμβρίου 2003 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 31856 Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙ: ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Τ3: ΔΟΚΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ενδιάμεσων αντλιοστασίων ύδρευσης οικισμών Ν. Σκιώνης και Κασσανδρινού (Μηχανολογικές επεμβάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ο περιορισμός των απωλειών στα δίκτυα διανομής αέρα και νερού στα κτίρια, οι οποίες μπορεί να φτάσουν και το 40% της συνολικής μεταφερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0 ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑ ΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/1/2004 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0 ΣΕΛΙΔΕΣ 36 PDF

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα