ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 101. Μαθηματικά Ι Στόχος : Απόκτηση γνώσεων στην Αναλυτική Γεωμετρία, τα συστήματα συντεταγμένων, τη διανυσματική άλγεβρα, τις ορίζουσες, παραγώγους, συναρτήσεις και μεταβλητές. Σκοπός : Η απόκτηση των απαιτουμένων γνώσεων ώστε να βοηθήσει τους σπουδαστές στην επίλυση προβλημάτων στη Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία, Οδοποιία,Χαρτογραφία, αλγοριθμικών βάσεων στη Γεωπληροφορική και Τηλεπισκόπιση. Περιγραφή μαθήματος : Αναλυτική Γεωμετρία. Σημεία και διανύσματα σε άξονα και στο επίπεδο. Η ευθεία γραμμή, κύκλος, έλλειψη. Επιφάνειες 2 ου βαθμού. Συστήματα συν/νων. Διανυσματικός λογισμός. Διανυσματική άλγεβρα. Εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο. Γραμμική άλγεβρα. Πίνακες. Ορίζουσες. Αντίστροφος πίνακας, ορθομοναδιαίος. Γραμμικά συστήματα. Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Συναρτήσεις. Όριο συνάρτησης. Συνέχεια συνάρτησης. Παράγωγος συνάρτησης. Γεωμετρική και μηχανική ερμηνεία της παραγώγου. Διαφορικό συνάρτησης. Παράγωγος. Συνάρτηση με παραμετρική μορφή. Παράγωγος πεπλεγμένης συνάρτησης. Εφαρμογές παραγώγου. Σειρές Τaylor και Mac-Laurin. Ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μίας μεταβλητής. Το αόριστο ολοκλήρωμα. Το ορισμένο ολοκλήρωμα. Το γενικευμένο ολοκλήρωμα. Εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος Μαθηματικές και φυσικές εφαρμογές. Δ. Αναστασάτος, Δ. Δημητρακούδης, Ν. Κουρής, Μ. Λαμπίρης & Δ. Παλαμούρδας, Μαθηματικά Ι Α. Αθανασιάδης, Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής & Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι Στόχος : Η γνώση σε βάθος, του λειτουργικού συστήματος WINDOWS και των βοηθημάτων WORD, EXCEL και ACCESS. Σκοπός : Η χρήση όλων των βοηθημάτων στην καθημερινότητα και πρώτη επαφή με βάσεις δεδομένων, βασική υποδομή της περιγραφικής πληροφορικής και ομαλή μετάβαση στα GIS. Περιγραφή μαθήματος : Βασικές μονάδες σε ένα Η/Υ. Περιφερειακές μονάδες. Εξέλιξη πληροφορικής σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο. Λειτουργικά συστήματα Η/Υ. Είδη αρχείων, δημιουργία, διαχείριση, οργάνωση, αναζήτηση. Χρήση Windows. Κειμενογράφος Word. Δημιουργία εγγράφου, μορφοποίηση, βελτίωση εγγράφων, πρότυπα και οδηγοί, μακροεντολές και διαταγές, πίνακες και φόρμες, προσθήκη σχεδίων στα έγγραφα, δημιουργία διαγραμμάτων. Excel. Φύλλα εργασίας, ανάλυση δεδομένων, διαγράμματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και καταλόγων, μακροεντολές, δημιουργία συνδέσεων Access. Τα βασικά της Access. Δημιουργία βάσης. Τροποποίηση δομής. Εισαγωγή δεδομένων. Ανάκληση δεδομένων. Απλά ερωτηματολόγια και φίλτρα. Συνδυασμός κριτηρίων. Σύνδεση πινάκων. Δημιουργία αναφορών Ο Οδηγός Microsoft για το Ελληνικό excel 2000, εκδόσεις Κλειδάριθμος.

2 Ελληνικό Excel βήμα-βήμα, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Ο Οδηγός της Microsoft για την Ελληνική Access 2000, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Αccess 2000 βήμα-βήμα, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Ελληνική Access 2000 βήμα-βήμα, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Ο Οδηγός Microsoft για το Ελληνικό Word 2000 Α Τόμος, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Ο Οδηγός Microsoft για το Ελληνικό Word 2000 Β Τόμος, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Mansfield, Πλήρες Εγχειρίδιο Word 2000 Χρυσή έκδοση/ 2000 Β. Γκιμπερίτης, Εφαρμογές Τηλεματικής & Πληροφορικής Στοιχεία θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής Στόχος : Απόκτηση βασικών γνώσεων για τα σύνολα και τις πιθανότητες και τις διάφορες κατανομές και στατιστικές εκτιμήσεις. Σκοπός : Η χρησιμοποίηση των γνώσεων στα μαθήματα της Τοπογραφίας και Φωτογραμμετρίας, στις Τεχνικές Εφαρμογές Μετρήσεων, Ανθρωπογεωγραφία και οικονομική χώρου και ποσοτικές μέθοδοι γεωγραφικής ανάλυσης. Περιγραφή μαθήματος : Σύνολα και πιθανότητες. Μέθοδοι και μέσα συγκέντρωσης στατιστικών δεδομένων, ταξινόμηση και παρουσίαση αυτών. Εμπειρικές κατανομές συχνοτήτων. Αριθμητική περιγραφή των ιδιοτήτων των κατανομών (χαρακτηριστικά θέσεως, διασποράς, μορφής συγκέντρωσης). Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας, παράμετροι κατανομών. Διάφορες κατανομές. Θεωρία δειγματοληψίας. Στατιστικές εκτιμήσεις. Έλεγχοι υποθέσεων. Παραμετρική συμπερασματολογία. Αλεξανδρόπουλος Α., Κατωπόδης Ε., Παλιάτσος Α., Πρεζεράκος Ν., Στατιστική, Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα 1994 Χάλκος Γ., Στατιστική, εκδ. τυπωθήτω, Γ. Δάρδανος, Αθήνα 2000 Παπαδημητρίου Γ., Περιγραφική Στατιστική, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2001 Αγτζά, Θεωρία σφαλμάτων και ΜΕΤ 104. Αρχές σχεδίου Σχεδίαση με Η/Υ Ι Στόχος : Απόκτηση βασικών γνώσεων σχεδίασης και εφαρμογή επάνω στο σχεδιαστικό περιβάλλον του περισσότερο διαδεδομένου ανά τον κόσμο λογισμικού, AutoCAD. Σκοπός : Η δυνατότητα των σπουδαστών να σχεδιάσουν με τη βοήθεια Η/Υ. Βασική υποδομή της Γεωγραφικής πληροφορίας και ομαλή μετάβαση στα GIS. Περιγραφή μαθήματος : Μέθοδοι και διαδικασίες σχεδίασης. Χρήση σχεδιαστικών οργάνων. Τρόποι γραφής. Γεωμετρικές κατασκευές. Σύστημα ορθών προβολών. Αξονομετρική σχεδίαση. Τομές. Διαστασιολόγηση. Τοπογραφικοί συμβολισμοί. Κάναβος. Ραπορτάρισμα σημείων. Τεχνικά έργα. Περιβάλλον AutoCAD, εγκατάσταση, περιφερειακές μονάδες, εργαλεία, περιοχές εντολών. Βασικές αρχές σχεδίασης με Η/Υ, συστήματα συν/νων, προσαρμογή μονάδων, απλά γεωμετρικά σχήματα. Οργάνωση εργασίας μέσα και έξω από το AutoCAD, δημιουργία, διαχείριση επιπέδων, τύποι γραμμών, σχέδια έναρξης. Εντολές διαχείρισης οθόνης. Εντολές επεξεργασίας, σχεδίαση, επεξεργασία, εισαγωγή αντικειμένων, αντιγραφές, αλλαγές ιδιοτήτων κλπ. Γραφή κειμένου. Σύνθετες εντολές σχεδίασης. Διαστασιολόγηση. Εφαρμογές. Παρουσίαση και εκτύπωση σχεδίων. Παρασχάκης Ι., Παπαδοπούλου Μ., Πατιάς Π., Σχεδίαση με Η/Υ, εκδ. Ζήτη.

3 Κοφίτσα, Μαθήματα Τοπογραφικού Σχεδίου, 1997 Γ. Κάππου, Εισαγωγή στο AutoCAD 2006, Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τοπογραφία Ι Στόχος : Απόκτηση βασικών γνώσεων της Τοπογραφίας, χειρισμός του συμβατικού ταχυμέτρου και του χωροβάτη, δυνατότητα εκτελέσεως απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων. Σκοπός : Η γνώση των τοπογραφικών οργάνων και η δυνατότητα σύνταξης απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων. Περιγραφή μαθήματος : Ορισμός, αντικείμενο, βασικές έννοιες και αρχές. Αναφορά σε επιφάνειες και συστήματα αναφοράς. Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων. Όργανα και μέθοδοι μέτρησης γωνιών. Όργανα και μέθοδοι μέτρησης αποστάσεων. Ευθυγραμμίες. Θεμελιώδη προβλήματα και εφαρμογές. Μέθοδοι και χρησιμοποιούμενα όργανα για αποτυπώσεις, εργασίες πεδίου-γραφείου, σύνταξη διαγραμμάτων. Εμβαδομετρία, μέθοδοι, εμβαδόμετρο. Τμηματικές εργασίες και ασκήσεις. Βλάχος Δ., Τοπογραφία, τομ. Α Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 1987 Κοφίτσας Ι., Μαθήματα Τοπογραφίας, εκδ. Ίων Αθήνα 1997 Κοφίτσας Ι., Μαθήματα Τοπογραφικού Σχεδίου, εκδ. Ίων Αθήνα 1997 Λιβιεράτος Ε., Θεωρία της Γεωδαισίας, εκδ. Ζήτη Θεσσαλονίκη 1992 Φωτίου Α., Καλτσίκής Χ., Γενική τοπογραφία, εκδ. Ζήτη Κολιοπούλου, Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων Τεχνικές και Εφαρμογές μετρήσεων Στόχος : Βασικές αρχές, ορολογία και χαρακτηριστικά συστήματα αισθητήρων. Δυνατότητα μετρήσεων, παροχών ροής θερμοκρασίας, ανεμομετρίας. Μοντέλα διασποράς, περιβαλλοντολογικών μεγεθών. Σκοπός : Η δυνατότητα των σπουδαστών να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων αφού πρώτα αξιολογηθούν και η σχέση των μετρήσεων με περιβαλλοντικές συνθήκες. Περιγραφή μαθήματος: Σφάλματα μετρήσεων. Νόμος μετάδοσης σφαλμάτων. Καταγραφή και επεξεργασία σημάτων με μικροϋπολογιστές. Μετρήσεις ογκομετρικής παροχής και πίεσης. Μετρήσεις ταχύτητας, ροής, θερμοκρασίας. Ιδιότητες ακτινών Laser, ανεμομετρία Laser Doppler. Απεικόνιση ροών περιβαλλοντικών μεγεθών. Μετρήσεις θερμοκρασίας. Μετρήσεις για επαλήθευση μοντέλων διασποράς περιβαλλοντικών μεγεθών. P. Elgar, Αισθητήρες Μέτρησης & Ελέγχου Α. Γούλας, Τεχνική Μετρήσεων στη Μηχανική Ρευστών. Γ. Μπεργελές, Δ. Παπαντώνης, Σ. Τσαγκάρης, Τεχνικές Μετρήσεις ρευστομηχανικών μεγεθών. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟ101. Ορολογία Ειδικότητας (Αγγλικά) Το μάθημα καλύπτει τις ανάγκες βασικών γνώσεων στην διεθνώς χρησιμοποιούμενη ορολογία, βασικά στον τομέα των νέων τεχνολογιών (πληροφορικής, ηλεκτρονικής σχεδίασης κ.α.) και κατόπιν στους εξειδικευμένους τομείς που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της σχολής. Η καλή γνώση ορολογίας ειδικότητας κρίνεται χρήσιμη διότι ανταποκρίνεται στο εύρος, την παγκοσμιότητα και το πλήθος των πηγών πληροφοριών, των οποίων ο κύριος όγκος εκφράζεται στα Αγγλικά και των οποίων η διαχείριση είναι βασικό αντικείμενο της σχολής.

4 ΠΡΟ102. Δημογραφία Το αντικείμενο και επιστημονικό πεδίο στην Ελλάδα. Οι πηγές πληροφοριών (φυσική κίνηση πληθυσμού, απογραφές, δημοτολόγια, μητρώα, έρευνες). Φορείς παραγωγής δημογραφικών στοιχείων. Διαθεσιμότητα δεδομένων σε Εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Δείκτες στη μελέτη των κυρίων δημογραφικών συνιστωσών. Μελέτη δημογραφικών δεδομένων στο χρόνο. Στοιχεία δημογραφικής ανάλυσης. Συγχρονική και διαγενεακή ανάλυση. Μελέτη πληθυσμιακών δομών και δομικών χαρακτηριστικών πληθυσμού, θνησιμότητας, γονιμότητας και μεταναστευτικής κίνησης. Δημογραφικές θεωρίες και δημογραφική πολιτική.

5 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 201. Μαθηματικά ΙΙ Στόχος : Η γνώση του διαφορικού λογισμού των συναρτήσεων και των ολοκληρώσεων. Εξάσκηση επάνω σε τεχνολογικές εφαρμογές. Σκοπός : Η χρησιμοποίηση των γνώσεων στην Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία, Αλγοριθμικές βάσεις στην Πληροφορική και Τηλεπισκόπηση. Περιγραφή μαθήματος : Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Συναρτήσεις. Όριο συνάρτησης. Συνέχεια συνάρτησης. Μερική παράγωγος. Ολικό διαφορικό. Εφαρμογές. Σειρές Fourier. Πολλαπλή ολοκλήρωση. Διαφορικές εξισώσεις (Δ.Ε.). Γενικές έννοιες Δ.Ε. 1 ης τάξης. Το πρόβλημα των ισογώνιων τροχιών. Ομογενείς γραμμικές Δ.Ε. με σταθερούς συντελεστές ν τάξης. Γραμμικές Δ.Ε. με σταθερούς συντελεστές ν τάξης. Τεχνολογικές εφαρμογές. Δ. Αναστασάτος, Δ. Δημητρακούδης, Ν. Κουρής, Μ. Λαμπίρης & Δ. Παλαμούρδας, Μαθηματικά Ι Α. Αθανασιάδης, Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής & Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα Εφαρμοσμένη πληροφορική ΙΙ Στόχος : Η απόκτηση γνώσεων και εμβάθυνση στη VISUAL BASIC. Σύνδεση με πρόγραμμα σχεδίασης AUTOCAD. Σύνταξη προγραμμάτων ως εφαρμογές. Σκοπός : Η χρησιμοποίηση της γνώσης στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Περιγραφή μαθήματος : Vbasic. Περιβάλλον προγραμματισμού, χρήση menu, πλαισίων διαλόγου αντικειμένων. Μεταβλητές και τελεστές. Δομές αποφάσεων. Χρήση βρόγχων. Γραφή συναρτήσεων και υπορουτινών, χρήση πινάκων. Αρχεία κειμένου και βάσεων δεδομένων. Σύνδεση με AutoCAD. Σύνταξη προγραμμάτων ως εφαρμογές. Microsoft Press: Visual Basic 6 Ο οδηγός του Προγραμματιστή, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Microsoft Press: Visual Basic 6 Η εργαλειοθήκη του Προγραμματιστή, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Microsoft Press: Visual Basic 6 Για πρωτάρηδες, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Microsoft Press: Visual Basic 6 Βήμα προς βήμα, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Microsoft Developer Network MSDN ( ) Microsoft Press, Προγραμματισμός με την QuickBasic, εκδόσεις Κλειδάριθμος 1992

6 Microsoft Press QuickΒasic Toolbox Η εργαλειοθήκη του προγραμματιστή, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 1993 Horowitz E., Βασικές αρχές γλωσσών προγραμματισμού, εκδόσεις Κλειδάριθμος 1997 Petroutsos E., Πλήρες εγχειρίδιο της Visual Basic, εκδ. Γκιούρδας, 1998 Perry G., Εγχειρίδιο της Visual Basic 6, εκδ. Γκιούρδας, Στοιχεία εδαφολογίας Στοιχεία γεωλογίας Στόχος : Η προετοιμασία των σπουδαστών για απόδοση χαρτών εδαφολογίας και γεωλογίας στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Σκοπός : Η δυνατότητα συνεργασίας των σπουδαστών με γεωλόγους. Περιγραφή μαθήματος : Έδαφος, υπέδαφος, εδαφογένεση, κατανομή εδάφους. Φυσικές ιδιότητες εδαφών. Οργανική ουσία του εδάφους. Ορυκτά της αργίλου, επίδραση επί του εδάφους. Αναφορά στις χημικές ιδιότητες εδάφους. Χαρακτηρισμός εδαφών. Χαρακτηριστικά, μορφολογία και ταξινόμηση εδαφών. Αναφορά στις έννοιες έκλυση, διαπήλωση, υποβάθμιση, εμπλουτισμός. Αμερικάνικο σύστημα κατάταξης εδαφών. Χαρακτηριστικά σύμβολα. Στόχος η προετοιμασία των σπουδαστών για απόδοση χαρτών σε GIS. Δημιουργία-σύσταση και εξέλιξη της γης. Θεωρία Λιθογραφικών πλακών. Ορυκτά. Μέθοδοι αναγνώρισης. Πετρογενετικά ορυκτά. Πετρώματα, κατηγορίες. Στρωματογραφία, θεμελιώδεις έννοιες. Απεικονίσεις επί χαρτών. Γεωμορφολογία, αποσάθρωση, διάβρωση Καρστικά φαινόμενα.. Στόχος η προετοιμασία των σπουδαστών για απόδοση χαρτών σε GIS. Κ. Δεμίρης, Τεχνική Γεωλογία Μέρος Α (Γεωλογικοί Σχηματισμοί) Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ Στόχος : Απόκτηση γνώσεων σε βάθος του AUTOCAD, αναφορά στην AutoLISP και εφαρμογές με προγράμματα και ιδιοποίηση του λογισμικού. Σκοπός : Η χρησιμοποίηση του προγράμματος για τις σχεδιαστικές ανάγκες των αποφοίτων, προσαρμογή περιβάλλοντος στις απαιτήσεις του χρήστη, επικοινωνία με άλλα προγράμματα. Περιγραφή μαθήματος : Σχεδιαστικές ενότητες, εξωτερικά αρχεία αναφοράς, εικόνες, δημιουργία βιβλιοθήκης συμβόλων, διαγραμμίσεις. Σύνθετες εντολές επεξεργασίας. Γεωμετρικοί υπολογισμοί. Επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με άλλα προγράμματα. Δημιουργία DXF αρχείων. Εισαγωγή στη τρισδιάστατη σχεδίαση. Γραμμές, επιφάνειες στο χώρο. Στερεά σώματα. Εφαρμογές. Παρουσίαση και εκτύπωση σχεδίων. Ιδιοποίηση του AutoCAD, δημιουργία νέων menu. Αναφορά στην AutoLisp, βασικές συναρτήσεις, εφαρμογή με προγράμματα. Παρασχάκης ι., Παπαδοπούλου Μ., Πατιάς Π., Σχεδίαση με Η/Υ, εκδ. Ζήτη Κοφίτσα, Μαθήματα Τοπογραφικού Σχεδίου, 1997 Γ. Κάππου, Εισαγωγή στο AutoCAD 2006, Εκδόσεις Κλειδάριθμος Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Στόχος : Εισαγωγή στις έννοιες της Γεωπληροφορικής και την ιστορική εξέλιξή της. Εισαγωγή στις έννοιες του χώρου και του χρόνου της αλληλεπίδρασης και καταχώρησης της χωρικής πληροφορίας και σχέση της με την περιγραφική πληροφορία.

7 Σκοπός : Η χρησιμοποίηση των γνώσεων στη Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Περιγραφή μαθήματος : Έννοια της γεωπληροφορικής, ιστορική εξέλιξη. Περιοχές ενδιαφέροντος, υπολογιστικά συστήματα, γενική αρχιτεκτονική τους. Έννοιες του χώρου και χρόνου, αλληλεπίδραση και καταχώρηση της χωρικής γνώσης και εξέλιξης. Πηγές χωρικών, περιγραφικών δεδομένων. Λήψη στοιχείων από χάρτες. Αναφορά στη συλλογή χωρικών δεδομένων από γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές δορυφορικές (τηλεπισκόπιση) μεθόδους. Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης δεδομένων, αρχεία. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για το χώρο. Μανιάτη, Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών Ανδρουλακάκη, Εισαγωγή στο ArcView Κόλλια, Βάσεις Δεδομένων Λουκάκη, Δομές δεδομένων Αλγόριθμοι Αφράτη, Αλγόριθμοι Μέθοδοι σχεδίασης & Ανάλυσης 206. Εισαγωγή στη Χαρτογραφία Στόχος : Απόκτηση βασικών γνώσεων στις απεικονίσεις και τα χαρακτηριστικά μεγέθη του γήινου ελλειψοειδούς. Ανάλυση των συστημάτων αναφοράς των παραμορφώσεων και των προβλημάτων που προκύπτουν. Σκοπός : Η δυνατότητα των σπουδαστών να συντάσσουν χάρτες και να τους συσχετίζουν μεταξύ τους, γνωρίζοντας τις απαραίτητες μετατροπές που απαιτούνται για τη δημιουργία ενιαίου χαρτογραφικού υπόβαθρου. Περιγραφή μαθήματος : Ιστορία Χαρτογραφίας. Συστήματα αναφοράς, συστήματα συν/νων. Κατηγορίες απεικονίσεων. Χαρακτηριστικά μεγέθη του γήινου ελλειψοειδούς. Ιδιότητες των γήινων ή γεωγραφικών μεσημβρινών. Ακτίνες καμπυλότητας του γήινου ελλειψοειδούς, λόγος Ν:Μ. Τα χρησιμοποιούμενα σήμερα γήινα ελλειψοειδή. Μήκος των διαφόρων τόξων των γήινων παραλλήλων και μεσημβρινών. Εμβαδόν των διαφόρων τμημάτων της επιφάνειας του γήινου ελλειψοειδούς. Η σφαίρα Soldner και Gauss. Καμπύλες επί της επιφάνειας του γήινου ελλειψοειδούς. Αναγωγές των εξαγομένων των γεωδαιτικών μετρήσεων επί της επιφάνειας αναφοράς. Αναγωγή γωνιών και μηκών. Υπολογισμός των γεωδαιτικών τριγώνων. Τα θεμελιώδη προβλήματα της Αν. Γεωδαισίας. Απεικονίσεις στον Ελλαδικό χώρο. Χαρτογραφικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα. Είδη χαρτών. Βασικές διευθύνσεις και γωνίες. Χρήση του χάρτη στο πεδίο. Προσανατολισμός, προσδιορισμός σημείου στάσης και απομακρυσμένων σημείων. Σύστημα αναφοράς ΗΑΤΤ και σχέση μεταξύ των γεωγραφικών και ορθογώνιων συν/νων. Παραμορφώσεις και προβλήματα από την εφαρμογή της προβολής ΗΑΤΤ. Μετατροπές από φύλλο χάρτου σε άλλο (μεγάλο ή μικρό). Σύστημα αναφοράς UTM. Συντελεστής κλίμακας. Σύστημα αναφοράς ΤΜ 3 ο στα πλαίσια της ΕΠΑ. Μετατροπές συν/νων από ΗΑΤΤ σε ΤΜ 3 ο και αντίστροφα. Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87. Σύστημα αναφοράς WGS84. Μετασχηματισμοί. Παραμορφώσεις μηκών γωνιών και επιφανειών. Λιβιεράτος, Χαρτογραφία και Χαρτών περιήγησις Ε. Λιβιεράτος, Γενική Χαρτογραφία & Εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία.

8 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟ201. Υδρολογία Υδρολογικός κύκλος, στάσιμα και ρέοντα επιφανειακά νερά και υπόγεια. Ατμοσφαιρική υγρασία, νέφη και συνθήκες μετατροπής σε βροχή. Βροχομετρικές παρατηρήσεις. Υετόγραμμα και αθροιστική καμπύλη βροχόπτωσης, ύψος βροχής, όμβριος καμπύλη. Χαρακτηριστικές καμπύλες της τοπογραφικής διαμόρφωσης μίας λεκάνης. Όγκοι βροχόπτωσης, υδρολογικό ισοζύγιο λεκάνης. Καμπύλες στάθμης παροχών ρεύματος. Πλημμυρικές απορροές. Αναφορά σε εμπειρικούς τύπους πλημμυρικών παροχών. Ορθολογική μέθοδος υπολογισμού. Υδρογραφήματα πλημμύρων. Υδρομετρία. Αναφορά σε άμεσους και έμμεσους τρόπους καταμέτρησης παροχών και μεθόδων υπολογισμού παροχής όμβριων. Εφαρμογή σε οικισμό. Υδρογραφικά δίκτυα και λεκάνες απορροής. Απορροή και περιβαλλοντικός σχεδιασμός. ΠΡΟ202. Ιστορία εξέλιξης πόλης και υπαίθρου Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και ικανότητος χρησιμοποίησης των σχετικών εννοιών, στο πεδίο της ιστορίας του φαινομένου της πόλης, της υπαίθρου, με οργάνωση των χρήσεων γης και γενικότερα της οργάνωσης του χώρου. Επικεντρώνεται σε ζητήματα εξέλιξης των χρήσεων γης στον αστικό και τον μη αστικό χώρο και συσχετίζει τη χωρική διάσταση με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά αντίστοιχων περιόδων.

9 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 301. Τοπογραφία ΙΙ Στόχος : Απόκτηση γνώσεων για την εξάρτηση των Τοπογραφικών διαγραμμάτων που διδάχτηκαν στην Τοπογραφία Ι. Εκπαίδευση σε σύγχρονα τοπογραφικά όργανα (Total Stations) και επίλυση τοπογραφικών προβλημάτων με την βοήθεια Η/Υ. Σκοπός : Η δυνατότητα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Υποδομή για άλλες εφαρμογές (κτηματολόγιο, οδοποιία, πολεοδομία, εκτίμηση αξιών ακινήτων και διαχείριση γης κλπ) Περιγραφή μαθήματος : Μέθοδοι χάραξης. Πηγές αναζήτησης, αναγνώρισης τριγωνομετρικών σημείων. Σημασία και χρήση αυτών. Πολυγωνομετρία. Προδιαγραφές. Είδη όδευσης, κατάλληλες μετρήσεις, επίλυση, σφάλματα, αποτελέσματα με Η/Υ. Υψομετρία. Μέθοδοι και όργανα. Γεωμετρική χωροστάθμηση. Χρήση όλων των γνώσεων για αποτύπωση περιοχής και σχεδίαση ισοϋψών καμπυλών. Επιλύσεις, αποδόσεις με Η/Υ. Tritto R., Θεωρία και προγράμματα Τοπογραφίας σε Basic, εκδ. Κλειδάριθμος Αθήνα 1988 Βλάχος Δ., Τοπογραφία, τομ. Α Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 1987 Βλάχος Δ., Τοπογραφία, τομ. Β Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 1987 Φωτίου Α., Καλτσίκής Χ., Γενική τοπογραφία, εκδ. Ζήτη 302. Χωροταξικός σχεδιασμός Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων στο χωροταξικό σχεδιασμό και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Σκοπός: Η σύνταξη χωροταξικών σχεδίων σε συνεργασία με χωροτάχτες πολεοδόμους. Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στο χωροταξικό σχεδιασμό (θεωρητικά) και στο σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού-προγραμματισμού στην Ελλάδα. Σχεδιασμός χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο και φυσικός σχεδιασμός στην ύπαιθρο. Χωροταξία «μεσαίας κλίμακας». Σχεδιασμός σε

10 επίπεδο περιφέρειας (νομός ή ζώνη μεγάλης κλίμακας ή παράκτια) και τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός (γεωγραφική οργάνωση των παραγωγικών τομέων : άξονες και πόλοι χωρικής οργάνωσης της παραγωγής στο πλαίσιο κατακερματισμού της εργασίας που καλύπτει μεγάλες χωρικές ενότητες). Περιφερειακή Ανάπτυξη Χωροταξία και Περιβάλλον στο πλαίσιο/96 Χριστοφιλόπουλος, Χωροταξία-Πολεοδομία 303. Βάσεις δεδομένων Στόχος: Απόκτηση γνώσεων στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, γνώση της δομημένης γλώσσας SQL. Σκοπός: Η δυνατότητα σχεδιασμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων που είναι απαραίτητες στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, βάση της περιγραφικής πληροφορίας των GIS. Περιγραφή μαθήματος: Η έννοια της βάσης δεδομένων. Τρόποι αποθήκευσης πληροφοριών. Μοντέλα βάσεων δεδομένων. Σχεσιακές βάσει, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Γλώσσα ορισμού δεδομένων. Γλώσσα ερωτήσεων QL. Σχεσιακή άλγεβρα. Δομημένη γλώσσα ερωτήσεων SQL. Σχεδιασμός σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων. Εισαγωγή στα συστήματα βάσεων δεδομένων, Α Τόμος, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Εισαγωγή στα συστήματα βάσεων δεδομένων, Β Τόμος, εκδόσεις Κλειδάριθμος Ανθρωπογεωγραφία Οικονομική του χώρου Στόχος: Εισαγωγή στην επιστημολογία της Γεωγραφίας, στη χωρική ανάλυση και η χρήση της θεωρίας των συστημάτων στη γεωγραφία. Σκοπός: Η χρησιμοποίηση των γνώσεων στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στην επιστημολογία της γεωγραφίας. Εισαγωγή στη χωρική ανάλυση (χωροθέτηση, κινήσεις, ροές, δίκτυα, κόμβοι, όρια, επίπεδα του χώρου), η χρήση της θεωρίας των συστημάτων στη γεωγραφία. Ανάλυση του αστικού χώρου, διαδικασία αστικοποίησης. Ανάλυση του περιφερειακού χώρου, πόλη και περιοχή επιρροής, συστήματα πόλεων. Γεωγραφία του πληθυσμού, της ανάπτυξης και υπανάπτυξης. Η διάκριση των οικισμών, ο χαρακτήρας των κοινοτήτων και τα χαρακτηριστικά (ποιοτικά, ποσοτικά, διοικητικές υπαγωγές-εξαρτήσεις-επιρροές, γεωμετρικά). Στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας., δυνατότητα πρόσβασης, προβλήματα. Η δήλωση ιδιοκτησίας στα πλαίσια της Επιχείρησης Πολεοδομικής ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) ως πηγή πληροφορίας για αστική ανάλυση. Επιλογή του μέσου, δομή αρχείων, προγράμματα εφαρμογής για αυτοματοποίηση. Απαντήσεις σε ερωτήματα όπως : κατανομή των ακινήτων κατά τάξεις μεγέθους, βαθμός συγκέντρωσης της αστικής γαιοκτησίας, συσχετισμός των περιοχών καταγωγής των ιδιοκτησιών με τις περιοχές ιδιοκτησίας, συσχετισμός των περιοχών κατοικίας με τις περιοχές ιδιοκτησίας, συμμετοχή των φύλλων στην αστική γαιοκτησία, κοινωνική διαστρωμάτωση της εκάστοτε περιοχής μέσω των επαγγελμάτων των ιδιοκτητών, καταπατήσεις σε ευρύ φάσμα αστικών περιοχών κλπ. Κόστος μεταφοράς και θεωρίες εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές αγοράς και εγκατάσταση επιχειρήσεων. Οικονομίες αστικής κλίμακας και βιομηχανικού συμπλέγματος. Κωστόπουλος Κ., Γεωγραφία και ανάλυση χώρου Οδοποιία Ι

11 Στόχος: Απόκτηση των βασικών γνώσεων για τις προδιαγραφές χάραξης οδών. Φάσεις επεξεργασίας της χάραξης και με την βοήθεια Η/Υ. Σκοπός: Δυνατότητα χάραξης οδών και η επεξεργασία οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και διατομών. Περιγραφή μαθήματος: Αντικείμενο της Οδοποιίας, ιστορική εξέλιξη. Η οδοποιία στην Ελλάδα. Κατάταξη των οδών στην Ελλάδα. Παράγοντες που επηρεάζουν τη χάραξη μίας οδού. Η διαμόρφωση της διατομής. Θεμελιώδεις αρχές χάραξης. Φάσεις επεξεργασίας της χάραξης (σε χάρτη ισοϋψών καμπυλών, ελεύθερο χέρι, ενσωμάτωση στοιχείων). Ο Η/Υ σαν βοηθητικό μέσον κατά το σχεδιασμό της οδού. Οριζοντιογραφία (ευθυγραμμία, κυκλικό τόξο, τόξο συναρμογής). Μηκοτομή, ερυθρά, κατάλληλοι έλεγχοι. Διατομή, επικλίσεις, διαπλατύνσεις. Κανονισμοί. Εφαρμογή με Η/Υ. Γιώτης, Κανελαϊδης, Μαλέρδος, Γεωμετρικός σχεδιασμός οδών, 1990 Τσώχος Γ., Οδοποιία: μελέτη των οδών. Ψαριανού, Οδοποιία Υπολογισμός Χαράξεως Τσώχος, Περιβαλλοντική οδοποιία/ Αλγοριθμικές βάσεις στη γεωπληροφορική Στόχος: Εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους και στον βέλτιστο αλγόριθμο. Απόκτηση γνώσεων προσομοίωσης δεδομένων. Σκοπός: Η χρήση των γνώσεων στην Τηλεπισκόπιση, Φωτογραμμετρία και Γεωγραφικά Συστήματα Γεωπληροφοριών. Περιγραφή μαθήματος: Αριθμητικές μέθοδοι, βέλτιστος αλγόριθμος. Νόμος μετάδοσης σφάλματος. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Προσομοίωση δεδομένων. Μαθηματικές βάσεις τηλεπισκόπισης, φωτογραμμετρίας, GIS. Τηλεπισκόπιση : γεωμετρική διόρθωση, ραδιομετρική ενίσχυση, κύριες συνιστώσες Φωτογραμμετρία : μετασχηματισμός εικονοσυντεταγμένων, προσομοίωση εικόνων από ΨΜΕ GIS : ψηφιακός χάρτης, ψηφιακό μοντέλο εδάφους Μανιάτη, Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών Ανδρουλακάκη, Εισαγωγή στο ArcView Κόλλια, Βάσεις Δεδομένων Λουκάκη, Δομές δεδομένων Αλγόριθμοι Αφράτη, Αλγόριθμοι Μέθοδοι σχεδίασης & Ανάλυσης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟ301. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός Ο σχεδιασμός ως γενική έννοια και ως γενική έκφραση της λειτουργίας της κοινωνίας και του κράτους. Σύνδεση της διαδικασίας και μεθοδολογίας του σχεδιασμού με τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών. Επίπεδα αναπτυξιακού σχεδιασμού. Η μεθοδολογία του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Επίδραση της ανάπτυξης στο περιβάλλον. Εναλλακτικές μορφές μεθοδολογίας σχεδιασμού και κοινωνική συμμετοχή. Αναζήτηση κατάλληλης μεθοδολογίας του σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός ως διαδικασία κοινωνικής εκπαίδευσης. ΠΡΟ302. Αξιολόγηση επενδύσεων

12 Διαχρονική αξία χρήματος, παρούσα, εσωτερικός λόγος απόδοσης. Κόστος κεφαλαίου. Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση και αποδοτικότητα. Αναδιανομή εισοδήματος και περιφερειακή αναδιανομή. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 401. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών (GIS) Ι Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων για τις βασικές διαδικασίες και τα τμήματα ενός γεωγραφικού συστήματος Πληροφοριών. Σκοπός: Η δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων σ ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών με ψηφιοποιητή και scanner. Η συνεργασία με αναλυτικά δεδομένα από Τοπογραφία. Περιγραφή μαθήματος: Ορισμοί, δεδομένα, στοιχεία. Βασικές διαδικασίες και τμήματα ενός ΓΣΠ. Συλλογή δεδομένων. Κωδικοποίηση και εισαγωγή. Επεξεργασία και ανάλυση. Αναφορά στους τρόπους ψηφιοποίησης. Βασικές αρχές και έννοιες των διανυσματικών και ψηφιδωτών ΓΣΠ. Η Σημαντική και Γεωμετρική διάσταση των γεωγραφικών οντοτήτων. Η έννοια της τοπολογίας σημείων, γραμμών, πολυγώνων. Στοιχεία μεθοδολογίας σχεδιασμού των περιγραφικών δεδομένων. Ανάλυση δικτύων. Τοπολογία. Σύνθεση των γεωγραφικών δεδομένων με τη βοήθεια χωρικών τελεστών και τη δημιουργία παραγωγής επεξεργάσιμης πληροφορίας. Εφαρμογές με ψηφιοποιητή και scanner. Μανιάτης Γ., Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών Γης Κτηματολογίου, εκδ. Ζήτη Θεσσαλονίκη 1993 Το βιβλίο του Scanner 402. Φωτογραμμετρία Ι Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων φωτογραμμετρίας, τους τύπους φωτομηχανών προσανατολισμού και βαθμονόμησης των μηχανών. Γνωριμία με το φωτομωσαϊκό και την ορθοφωτογραφία. Σκοπός: Η εκμάθηση χρήσης φωτομηχανών και αναγνώρισης φωτομωσαϊκών ορθοφωτογραφιών απαραίτητα για την φωτογραμμετρία ΙΙ και την

13 Περιγραφή μαθήματος: Ορισμός, ιστορικά στοιχεία, εφαρμογές της φωτογραμμετρίας. Φωτογραφικά γαλακτώματα, παραμόρφωση του φιλμ. Στοιχεία οπτικής, παραμόρφωση της οπτικής ακτίνας. Τύποι μετρικών φωτομηχανών. Εσωτερικός προσανατολισμός και βαθμονόμηση της μετρικής φωτομηχανής. Βασικά στοιχεία μονοεικονικής φωτογραμμετρίας. Αναγωγή κεκλιμένης φωτογραφίας. Φωτομωσαϊκό. Ορθοφωτογραφία. Εξωτερικός προσανατολισμός. Δερμάνης Α., Αναλυτική φωτογραμμετρία, εκδ. Ζήτη Θεσσαλονίκη 1991 Πατιάς Π., Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία, εκδ. Ζήτη Πατιάς Π., Σύγχρονες φωτογραμματικές Πρακτικές 403. Οδοποιία ΙΙ Στόχος: Απόκτηση γνώσεων κυκλοφοριακών δεδομένων και προστασίας περιβάλλοντος. Δυνατότητα υπολογισμού χωματισμών, προμέτρησης εργασιών και εκτίμησης κόστους Σκοπός: Δυνατότητα προϋπολογισμού οδικών και κυκλοφοριακών έργων και η συσχέτιση με τις πολεοδομικές μελέτες. Δεδομένα για εισαγωγή σε GIS. Περιγραφή μαθήματος: Προσαρμογή της χάραξης στο τοπίο. Οδική κυκλοφορία και προστασία του περιβάλλοντος. Η σημασία της γεωλογίας στην οδοποιία. Υπολογισμός χωματισμών. Προμέτρηση εργασιών. Τιμολόγιο, προϋπολογισμός δαπάνης. Εφαρμογή με Η/Υ. Θεμελιώδεις αρχές κατασκευής κόμβων. Καθοριστική ταχύτητα μορφή κόμβων. Αναφορά σε ισόπεδους και ανισόπεδους κόμβους. Παραδείγματα Υπεραστικές- αστικές οδοί. Η κυκλοφορία σαν μαζικό φαινόμενο (θεμελιώδεις έννοιες). Η οδοποιία και τα άλλα μέσα μεταφορών. Ανάλυση της κυκλοφορίας, κυκλοφοριακή ικανότητα, οδική ασφάλεια. Χώροι στάθμευσης, (αναφορά σε υπεραστικό και αστικό δίκτυο). Υποδείγματα και αναφορές σε πολεοδομικές μελέτες. Κωτσόβολος Κ., Συγκοινωνιακά Έργα, 1998 Κορωναίου, Οδοποιία μέρος Η κυκλοφοριακά 404. Ποσοτικές μέθοδοι γεωγραφικής ανάλυσης Στόχος: Η κατανόηση της ουσίας, της λογικής και των όρων ορισμένων βασικών στατιστικών εργαλείων, καθώς και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων όσον αφορά την επίλυση γεωγραφικών προβλημάτων με την βοήθεια Η/Υ. Σκοπός: η χρησιμοποίηση της γνώσης που θα αποκτήσουν στην ανάλυση που απαιτείται στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Περιγραφή μαθήματος: Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει μια σύντομη επισκόπηση της περιγραφικής στατιστικής, τις μεθόδους δειγματοληψίας και τις εκτιμήσεις με βάση δείγματα. Ανάλυση παλινδρόμησης, διασποράς και αρχή ελαχίστων τετραγώνων. Προσαρμογή καμπυλών. Πολλαπλή παλινδρόμηση. Τυπικό σφάλμα εκτίμησης. Συντελεστής συσχέτισης. Πιθανοθεωρητική ερμηνεία της συσχέτισης. Συσχέτιση και ανεξαρτησία. Ανάλυση διασποράς. Αναφορά στις μεθόδους παραγοντικής και ταξινομικής ανάλυσης. Ιωαννίδης Δ., Στατιστικές μέθοδοι Ι και ΙΙ, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1999 Μπόρα-Σέντα Ε., Μωυσιάδης Χ., Εφαρμοσμένη Στατιστική, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1997 Draper N., Smith H., (μετ. Χατζηκωνσταντινίδης Ε., Καλαματισνού Α.), Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1997

14 Τσάντας Ν., Μωυσιάδης Π., Χατζηπαντελής Θ., Μπαγιάτης Ν., Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων, εκδ. Ζήτη, Τοπογραφία ΙΙΙ Στόχος: Απόκτηση γνώσεων που αφορούν τα τριγωνομετρικά δίκτυα και τις μεθόδους επίλυσης τριγωνομετρικών και χωροσταθμικών δικτύων. Σκοπός: η δυνατότητα επίλυσης τριγωνομετρικών δικτύων απαραίτητα για την Τοπογραφία ΙΙ. Περιγραφή μαθήματος: Εκλογή εγκατάστασης τριγωνομετρικών σημείων, μετρήσεις γωνιών, αποστάσεων, αναγωγή, ακρίβεια, προδιαγραφές. Υπολογισμός, συνόρθωση δικτύων και σύγκριση αποτελεσμάτων με Η/Υ. Σφάλματα και επανεξέταση δικτύου, αποτελέσματα με Η/Υ. Χωροσταθμικά δίκτυα και συνόρθωση. Τριγωνομετρική υψομετρία. Βαρομετρική υψομετρία. Βλάχος Δ., Τοπογραφία, τομ. Β Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 1987 Βλάχος Δ., Τοπογραφία, τομ. Γ Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 1987 Φωτίου, Δερμάνης, Μέθοδοι και εφαρμογές συνόρθωσης παρατηρήσεων, εκδ. Ζήτη Δερμάνης Α., Συνορθώσεις παρατηρήσεων και θεωρία εκτίμησης, Τομ.1, εκδ. Ζήτη. Δερμάνης Α., Συνορθώσεις παρατηρήσεων και θεωρία εκτίμησης, Τομ.2, εκδ. Ζήτη. Φωτίου, Λιβιεράτου, Γεωμετρική Γεωδεσία και Δίκτυα, εκδ.ζήτη Ιστορία και θεσμικό πλαίσιο Πολεοδομίας Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων του πολεοδομικού δίκαιου και τους συνταγματικού πλαισίου του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Σκοπός: Η γνώση της δομής του πολεοδομικού σχεδιασμού. Περιγραφή μαθήματος: Εξετάζονται διαδοχικά : οι βασικές έννοιες του Πολεοδομικού δικαίου, το Συνταγματικό πλαίσιο του Πολεοδομικού σχεδιασμού, η ιστορική εξέλιξη του Πολεοδομικού δικαίου στην Ελλάδα και οι φορείς άσκησης Πολεοδομικής πολιτικής σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο, τα νομικά εργαλεία του Γενικού Πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς και το νομικό πλαίσιο ρύθμισης των ειδικών περιπτώσεων πολεοδομικού σχεδιασμού, τα μέσα και οι μηχανισμοί εφαρμογής και άσκησης πολιτικής γης και τέλος οι διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης προς τους κανόνες του Πολεοδομικού δικαίου. Προδιαγραφές Πολεοδομικών μελετών. Πολεοδομικά σχέδια. Ρυθμιστικό. Γενικό Πολεοδομικό. Πολεοδομική μελέτη επέκτασης αναθεώρησης. Ειδικές κατηγορίες μελετών. Περιεχόμενο, διαδικασία, μεθοδολογία εκπόνησης, φορείς σύνταξης. Απολογισμός και αξιολόγηση εφαρμογών των θεσμικών πλαισίων. Όροι δόμησης και συστήματα δόμησης. Αναφορά στον οικοδομικό κανονισμό. Αναφορά σε υπόβαθρα. Διαμαντοπούλου, Μαχόμενη Πολεοδομία για την ανάπτυξη της πόλης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟ401. Γεωργική Υδραυλική Σύντομη εισαγωγή και οικολογία των φυτών. Διαθέσιμη για τα φυτά υγρασία εδάφους. Έργα διευθέτησης χειμάρρων και ποταμών. Παρατηρήσεις του ανάγλυφου του εδάφους. Αναφορά στα φράγματα. Αναζήτηση θέσεων μικρών αντιπλημμυρικών έργων. Βασικές αρχές μελέτης και κατασκευής αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων. Αναφορά στο σύστημα άρδευσης με καταιονισμό. Εξήγηση του φαινομένου του καταιονισμού. Σωλήνες υπό πίεση, είδη σωληνωτών αγωγών, εκτοξευτήρες. Μέθοδοι άρδευσης με καταιονισμό. Κριτική μεθόδων. Η Ελληνική πραγματικότητα σε σχέση με το ανάγλυφο και το μέσο κλήρο. Αριθμητικά παραδείγματα.

15 ΠΡΟ402. Περιβαλλοντικό δίκαιο Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να προσεγγίσει τους βασικούς θεσμούς, και έννοιες του δικαίου χωροταξίας και περιβάλλοντος τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ε.Ε. γενικότερα, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους και ερμηνείας τους από την νομολογία των δικαστηρίων. Εξετάζονται διαδοχικά: οι εισαγωγικές έννοιες του δικαίου χωροταξίας και περιβάλλοντος, και οι σχέσεις τους με άλλους κλάδους δικαίου, το συνταγματικό πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού και της προστασίας του περιβάλλοντος, η ιστορική διαμόρφωση του κοινού δικαίου της χωροταξίας και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, οι φορείς άσκησης χωροταξικής περιβαλλοντικής πολιτικής σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, τα μέσα άσκησης και οι μηχανισμοί εφαρμογής, ελέγχου, και υποστήριξης της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και τα νομικά εργαλεία και οι μηχανισμοί για την άσκηση και εφαρμογή της πολιτικής για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ε ΕΞΑΜΗΝΟ 501. Εφαρμογές Παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων του τρόπου λειτουργίας του δορυφορικού συστήματος Πληροφοριών και η εκπαίδευση πάνω σ αυτό. Σκοπός: Η δυνατότητα χρησιμοποίησης των GPS στον προσδιορισμό φωτοσταθερών στη φωτογραμμετρία. Σύγκριση με επίγειες μετρήσεις Τοπογραφίας. Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στο δορυφορικό σύστημα GPS. Τύποι και λειτουργία δεκτών GPS. Είδη μετρήσεων. Προβλήματα κατά τη διαδικασία. Μέθοδοι ανίχνευσης των σημάτων και διόρθωση αυτών. Ακρίβειες των μεθόδων μετρήσεων. Στρατηγικές και εφαρμογές τους στις τοπογραφικές-γεωδαιτικές μελέτες. Περιγραφή των γεωδαιτικών συστημάτων που ισχύουν στην Ελλάδα και μετασχηματισμοί από το σύστημα του GPS σε αυτά. Ανάλυση της έννοιας του «γεωδυναμικού μοντέλου» και η συμβολή του GPS. Εφαρμογές. Δερμάνης, Διαστημική γεωδαισία και γεωδυναμική GPS 502. Εφαρμογές Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS II) Στόχος: Η απόκτηση γνώσεων για τη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων βάθους και οι εφαρμογές των γεωγραφικών συστημάτων. Σκοπός: Η γνώση διασύνδεσης των GIS με την μετεωρολογία, γεωλογία, υδρολογία, κυκλοφοριακά. Περιγραφή μαθήματος: Ψηφιακά μοντέλα εδάφους και εφαρμογές τους. Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους. Εφαρμογές του GIS σε συνδυασμό με τα άλλα μαθήματα π.χ. για δημιουργία μετεωρολογικών, γεωλογικών χαρτών. Χρήση στην υδρολογική ανάλυση. Εφαρμογή σε αναπτυξιακές εταιρείες και σχεδιασμό μεταφορών. Ορθή διαχείριση φυσικών πόρων και ορεινών περιοχών.

16 Συλλαίου, Συστήματα ταξινόμησης εδαφών 503. Θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον Στόχος: επαφή με τις βασικές έννοιες που αφορούν το περιβάλλον, τις υπηρεσίες περιβάλλοντος που υπάρχουν στην Ελλάδα και τις προδιαγραφές των μελετών που σχετίζονται με το περιβάλλον στην Ελλάδα. Σκοπός: Η δυνατότητα αξιολόγησης περιβαλλοντολογικών μελετών και η συσχέτισή τους με χωρικά δεδομένα. Περιγραφή μαθήματος: Βασικές έννοιες. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Κυρώσεις και αστική ευθύνη. Προστασία του περιβάλλοντος από έργα, δραστηριότητες και ρύπανση. Προστασία της φύσης και του τοπίου. Ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων και ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων. Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. Πεδίο εφαρμογής και περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). Διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Καθορισμός των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης. Ερωτηματολόγιο περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υποδείγματα και εφαρμογές. Παναγοπούλου, Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος Kramer, Η συνθήκη ΕΟΚ & η Προστασία Περιβάλλοντος Αντωνίου, Ελληνική & Κοινοτική Νομοθεσία για Προστασία Περιβάλλοντος Θεματική Χαρτογραφία Στόχος: Απόκτηση γνώσεων για την κατασκευή θεματικών γνώσεων για την κατασκευή θεματικών χαρτών με επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων πρωτογενή και παράγωγα μεγέθη. Σκοπός: Συλλογή- αξιολόγηση κατάλληλων δεδομένων για απόδοση θεματικών χαρτών για διάφορες χρήσεις. Περιγραφή μαθήματος: Σκοπός, είδη χαρτών. Συλλογή, επεξεργασία, απόδοση δεδομένων. Είδη θεματικών χαρτών. Αναφορά σε στοιχεία μαθηματικής χαρτογραφίας. Μέθοδοι συλλογής θεματικών δεδομένων και ταξινόμηση. Τρόπος λειτουργίας χάρτη. Πληροφορίες και δεδομένα, αξιοπιστία. Επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων, πρωτογενή και παράγωγα μεγέθη. Μέθοδοι παρεμβολής. Αρχές προσθετικού συνδυασμού. Απόδοση θεματικών δεδομένων. Τα σύμβολα. Συστήματα προδιαγραφών χρώματος, απόχρωση και χρώμα στους χάρτες. Ισαριθμικές καμπύλες, χάραξη, ισαριθμικοί χάρτες. Χωροπληθής, πυκνομετρικός, ισοπληθής χάρτης. Χαρτογραφική συσχέτιση. Διεργασία παραγωγής χάρτη, περιεχόμενο και μορφή, οργάνωση παραγωγής. Άτλαντες, διαχρονικοί, δυναμικοί και ηλεκτρονικοί χάρτες. Νάκου, Γενική χαρτογραφία Χαλιούλια, Στοιχεία Χαρτογραφίας Α Συλλαίου, Χαρτογράφηση και αξιολόγηση γεωγραφικών εδαφών Παρασχάκη, Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία Λιβιεράτου, Ελλειψοειδής γεωδαισία και γεωδαιτικά δίκτυα Λιβιεράτου, Γενική χαρτογραφία και θεματική χαρτογραφία 505. Εκτίμηση αξιών ακινήτων και διαχείριση γης

17 Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων για την εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας, της φορολογίας ακινήτων και του συστήματος που ισχύει στην Ελλάδα. Σκοπός: Η δυνατότητα εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή. Απαραίτητη γνώση για το κτηματολόγιο, συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS. Περιγραφή μαθήματος: Η εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας. Ορισμός του προβλήματος. Ορισμός της αξίας. Προκαταρκτική έρευνα και σχέδιο εκτίμησης. Πηγές δεδομένων. Προδιαγραφές προσδιορισμού αξιών. Μέθοδοι και αρχές προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Η χρήση γης ως στοιχείο διαμόρφωσης της τιμής (αστικής γης, σε προάστιο). Φορολογία ακινήτων και συστήματα στην Ελλάδα. Η αξία γης ως συνάρτηση του εισοδήματος του ακινήτου και άλλων χαρακτηριστικών της. Προσδιοριστικοί παράγοντες της αξιοπιστίας των εκτιμήσεων. Η αξία ως εργαλείο ανάπτυξης. Διαχείριση γης και αξία ακινήτων σχέση με Κτηματολόγιο. Ρόκος, Κτηματολόγιο & αναδασμός Πολιτική γης Φωτογραμμετρία ΙΙ Στόχος: Η χρησιμοποίηση των μεθόδων και εξοπλισμού της φωτογραμμετρίας για τη σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων. Σκοπός: Η δυνατότητα σύνταξης φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων και η διασύνδεση με χαρτογραφική βάση δεδομένων. Περιγραφή μαθήματος: Στερεοσκοπική όραση. Παράλλαξη. Προσανατολισμός ζεύγους φωτογραφιών. Αναλογικοί στερεοαναγωγείς. Η φωτογραμμετρία στην οδοποιία. Αξιοπιστία φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων. Συστήματα φωτογραμμετρικών οργάνων και ακρίβεια τοπογραφικών διαγραμμάτων με φωτογραμμετρικές μεθόδους. Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, ψηφιοποίηση με σάρωση. Προετοιμασία εικόνων και φωτογραμμετρικού οργάνου. Προσανατολισμός του φωτογραμμετρικού οργάνου. Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους και αποδόσεις. Διασύνδεση με χαρτογραφική βάση δεδομένων GIS. Δερμάνης Α., Αναλυτική φωτογραμμετρία, εκδ. Ζήτη Θεσσαλονίκη 1991 Πατιάς Π., Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία, εκδ. Ζήτη Πατιάς Π. Καρράς Γ., Σύγχρονες Φωτογραμμικές πρακτικές σε εφαρμογές Αρχιτεκτονικής και Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 1995 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟ501. Αρχιτεκτονική Τοπίου Αντιληπτική και συμβολική οργάνωση του περιβάλλοντος και αλληλεπίδραση περιβάλλοντος χρήστη. Ανάλυση τοπίου (θεωρία και ανάλυση συγκεκριμένων τοπίων). Μεθοδολογία παρέμβασης στο τοπίο. Εφαρμογές : ανάδειξη φυσικών οικοσυστημάτων, ένταξη σημαντικών έργων στον εξωαστικό χώρο και τοπίο, ανάδειξη συγκεκριμένων εξωαστικών χώρων μέσω ειδικού σχεδιασμού του φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου. ΠΡΟ502. Κτηματογραφήσεις Απαλλοτριώσεις Σύνταξη νέων κτηματολογίων και ανασύνταξη ήδη εκπονηθέντων για διανοίξεις νέων εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών ή κοινοτικών οδών καθώς και για τη βελτίωση ή διαπλάτυνση των οδών. Εφαρμογή Κτηματογραφήσεων απαλλοτριώσεων σε λοιπά έργα κοινωνικής υποδομής. Αναφορά στη συλλογή στοιχείων με GPS. Χρήση GIS σε συνδυασμό με αρχές κτηματολογίου για τη σύνταξη

18 πινάκων. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 701. Περιβαλλοντικές αρχές σχεδιασμού των χώρων Στόχος: η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις περιβαλλοντικές αρχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σκοπός: Η δυνατότητα συνεργασίας με πολεοδόμους, περιβαλλοντολόγους και αρχιτέκτονες που ασχολούνται με τον περιβαλλοντολογικό σχεδιασμό των χώρων. Περιγραφή μαθήματος: Οι θεωρητικές βάσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η διαδικασία της Ρυθμιστικής μελέτης στη σύγχρονη θεωρητική της έκφραση. Εναλλακτικές κατευθύνσεις στον Πολεοδομικό σχεδιασμό. Σχέδια χρήσης εδάφους, κατηγορίες και συσχετίσεις λειτουργιών στην πόλη. Μελέτες Πολεοδομικής διάταξης, σύνθεση αστικού χώρου. Μελέτες πολεοδομικής; αναβάθμισης τμημάτων πόλης. Συγκρότηση της κατοικίας σε οικιστικές ενότητες. Πολεοδομικός σχεδιασμός κατοικίας με οργανωμένη δόμηση. Πολεοδομικές επεμβάσεις ανάπλασης περιοχών κατοικίας. Η πληροφορική στο σχεδιασμό του χώρου. Μάργαρη, Οδηγός για το αστικό πράσινο Χατζηστάθης, Προστασία Φύσης 7 Αρχιτεκτονική του τοπίου Αραβαντινός, Πολεοδομικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη Ανάπτυξη Κουτσοπούλου, Γεωγραφία Μεθοδολογία & Μέθοδοι ανάλυσης χώρου 702. Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση Στόχος: Απόκτηση γνώσεων για τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες του 1 ου και 2 ου βαθμού Τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκοπός: Η συμβολή του αποφοίτου στην ανάπτυξη μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση.

19 Περιγραφή μαθήματος: Πρώτη και δεύτερη βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όρια δήμων και κοινοτήτων πριν και μετά την εφαρμογή του Ν.2539/97. Αρμοδιότητες δήμων και κοινοτήτων. Διοίκηση Δήμων-διαμερίσματα. Προϋπολογισμοί, δάνεια, διαχείριση. Περιουσία, απαλλοτριώσεις και επεμβάσεις στην ιδιοκτησία. Τήρηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων Δήμου. Τήρηση Πολεοδομικού Γραφείου (αρμοδιότητες, λειτουργίες). Έργα, προμήθειες, επιχειρήσεις. Τοπική Αυτοδιοίκηση και χάρτες. Χαρτογραφικό υπόβαθρο για Δημοτική Χρήση. Το GIS ως σύστημα πολεοδομικών και κοινωνικοοικονομικών πληροφοριών του Δήμου. Κριτήρια επιλογής ενός GIS, για τη τοπική αυτοδιοίκηση. Μηχανογράφηση της πληροφορίας και καταγραφή προβλημάτων. Δημιουργία κατάλληλου υποβάθρου με χρήση GIS και προσέγγιση στις βέλτιστες λύσεις για τρέχοντα προβλήματα της αυτοδιοίκησης όπως διαχείριση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, δημοτικών τελών, νεκροταφείων, βοσκοτόπων, διέλευση αστικών γραμμών, απορριμματοφόρων, καθεστώς μονοδρομήσεων, δίκτυα κοινής ωφέλειας και διορθώσεις βλαβών, λογαριασμοί καταναλωτών κλπ. Εφαρμογή των GPS στους μεγάλους Δήμους. «Καποδιστριακοί Δήμοι». Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη σκοπιά του τεχνικού. Παπασωτηρίου, Αυτοματοποίηση - Εκσυγχρονισμός 703. Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων Στόχος: Απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων για τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά. Γνώσεις για την μεθοδολογία και τον εξοπλισμό για την αποτύπωση μνημείων και συνόλων. Σκοπός: Η δυνατότητα χρησιμοποίησης και λήψης στοιχείων αποτύπωσης μνημείων και συνόλων. Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. «Το μνημείο και η Πολιτιστική Κληρονομιά». Αναφορά σε στοιχεία ρυθμολογίας της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Μέθοδοι αποτύπωσης. Η γεωμετρική αποτύπωση και τεκμηρίωση του μνημείου. Συνδυασμός μεθόδων και τεχνικών της Φωτογραμμετρίας, Τοπογραφίας και Τοπομετρίας. Κώδικας εννοιών και σημείων για σύνταξη προδιαγραφών αποτύπωσης μνημείων. Προδιαγραφές ψηφιακής τεκμηρίωσης μνημείων. Σχεδιασμός λήψεων για φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις θολωτών επιφανειών. Τεκμηρίωση ιστορικών κτιρίων με τη βοήθεια GIS. Μεθοδολογία και εξοπλισμός αποτυπώσεων μνημείων και συνόλων με παράθεση παραδειγμάτων. GIS σε αρχαιολογικές εφαρμογές, παραδοσιακά γεφύρια, σπήλαια, αρχαία θέατρα, ιστορικά κέντρα. Αναφορά σε υποβρύχιες αποτυπώσεις. Καραδέδος Γ., Προστασία Μνημείων και συνόλων τεύχος ΙΙ: Ιστορία και εξέλιξη της προστασίας μνημείων και συνόλων, ΑΠΘ τμήμα Αρχιτεκτόνων τομέας Β Θεσσαλονίκη. Λάββας Γ., Προστασία Μνημείων και Συνόλων τεύχος Ι: βασικές έννοιες, ιδεολογία και μεθοδολογία, ΑΠΘ τμήμα Αρχιτεκτόνων τομέας Β Θεσσαλονίκη. Πατιάς Π. Καρράς Γ., Σύγχρονες Φωτογραμμετρικές πρακτικές σε εφαρμογές Αρχιτεκτονικής και Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη, 1985 Πρακτικά Συνεδρίου ΚΕΔΑΚ ΤΕΕ ΚΜ ΣΑΤΜΒΕ : Σύγχρονες Μέθοδοι αποτύπωσης και τεκμηρίωσης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, εκδ. Σύλλογος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη Υδραυλική πόλεων Εφαρμογές Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων για τον τρόπο υπολογισμού υδραυλικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης των πόλεων. Σκοπός: η συνεργασία με υδραυλικούς-μηχανικούς. Η δυνατότητα μεταφοράς του γνωστικού αντικειμένου σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

20 Περιγραφή μαθήματος: Αναφορά στη στατιστική για πρόβλεψη πληθυσμού. Εκτίμηση απαιτούμενης παροχής. Παράδειγμα υπολογισμού κατανάλωσης. Αναφορά σε αγωγούς μεταφοράς. Χάραξη ανοικτού - κλειστού αγωγού και αντιμετώπιση ως δίκτυα (έννοιες με αναφορά σε GIS). Αναφορά στην αποθήκευση νερού, παροχή δικτύου διανομής, πιεζομετρικό φορτίο. Συστήματα διανομής. Υπολογισμός δικτύου. Οι φυσικοί υδατικοί πόροι σαν τελικός αποδέκτης των αποβλήτων. Γενικά περί καθαριστικών εγκαταστάσεων. Σύντομες οδηγίες για σχεδίαση μιας καθαριστικής εγκατάστασης. Συστήματα αποχέτευσης ακαθάρτων. Αναφορά σε παροχή ακαθάρτων και όμβριων. Κατάταξη υπολογισμού δικτύων. Αναφορά σε υδραυλικούς υπολογισμούς δικτύου ακαθάρτων και όμβριων, αποχέτευση πολυκατοικιών. Στόχος η δυνατότητα μεταφοράς του γνωστικού αντικειμένου σε GIS, επιλογή θέσεων εξωτερικών υδραγωγείων και αποδεκτών, συσχέτιση των γνώσεων με το ανάγλυφο του εδάφους και με γνώσεις υδρολογίας. Martz, Υδραυλική των πόλεων: υδρεύσεις Α Martz, Υδραυλική των πόλεων: αποχετεύσεις Α 705. Πράξεις Εφαρμογής Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων του τρόπου και της νομοθεσίες για την σύνταξη των πράξεων εφαρμογής. Σκοπός: Η δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων των πράξεων εφαρμογής που γίνεται κυρίως από τους ΟΤΑ 1 ου βαθμού Περιγραφή μαθήματος: Το ρυμοτομικό σχέδιο, ιστορική αναδρομή. Η έννοια της γειτονιάς. Τρόποι εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων. Αναφορά σε σχετική νομοθεσία. Κριτήρια χαρακτηρισμού των πυκνοδομημένων περιοχών. Εφαρμογή κεφαλαίων Α και Β. Η «δήλωση ιδιοκτησίας», ως πηγή πληροφορίας για τον ιδιοκτήτη, το ακίνητο και τα κτίσματα. Διαδικασίες ανάρτησης. Εισφορά σε γη και χρήμα. Κεφάλαιο Γ. Τελική μορφή οικοπέδων και αντίστοιχος κτηματολογικός πίνακας. Μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής. Μελέτες εφαρμογής σε περιοχές Β κατοικίας. Τροποποιήσεις κατά τη σύνταξη των πράξεων εφαρμογής. Μεταγραφή των πράξεων εφαρμογής. Κριτήρια για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων. Έσοδα ΟΤΑ από εισφορές. Χορήγηση οικοδομικών αδειών πριν τη πράξη εφαρμογής. Αναφορά σε πράξεις τακτοποίησης αναλογισμού στα πυκνοδομημένα τμήματα. Πολεοδομικές εφαρμογές, Καριώτης Γεώργιος, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Εκδόσεις ΙΩΝ, Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για δημιουργία χαρτών Στόχος: Απόκτηση γνώσεων για τους τύπους των δορυφόρων, τη φασματική διακριτική ικανότητα, τη χωρική διακριτική ικανότητα, τη διαθεσιμότητα και το κόστος δεδομένων των δορυφορικών δεδομένων για τη δημιουργία χαρτών. Σκοπός: Η δυνατότητα εφαρμογών της τηλεπισκόπισης Περιγραφή μαθήματος: Τύποι δορυφόρων, φασματική διακριτική ικανότητα, χωρική διακριτική ικανότητα, ζώνη κάλυψης. Διαθεσιμότητα, κόστος δεδομένων. Αλγόριθμοι σε εικόνες radar, προσδιορισμός υψομέτρων. Εφαρμογές της τηλεπισκόπισης στην ανίχνευση, καταγραφή και παρακολούθηση χρήσεων γης και κάλυψη γης μη αστικών περιοχών, αγροτικών καλλιεργειών, τύπων εδαφών και ειδών βλάστησης, χρήσεων γης αστικών περιοχών, περιοχών δομημένου περιβάλλοντος, τουριστικών περιοχών. Παρακολούθηση νερών, δείκτη βλάστησης, ατμοσφαιρικής

21 ρύπανσης. Εφαρμογές της τηλεπισκόπισης στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ). Συλλαίου, Εφαρμογές τηλεπισκόπισης στη γεωργία ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟ701. Χαρτογραφικές εφαρμογές στην γεωλογία Ανάπτυξη των τεχνικών και αναλυτικών μεθόδων της δορυφορικής τηλεπισκόπισης και μεθόδων τηλεδιερεύνησης στη κατασκευή γεωλογικών χαρτών. ΠΡΟ702. Θέματα Ραδιομετρίας Θέματα φυσικών αρχών και ραδιομετρίας που καταγράφουν οι δορυφόροι. Ατμοσφαιρικές επιδράσεις στη παρατήρηση, παρακολούθηση ρυπάνσεων (ατμοσφαιρική, οικολογική) και ακραίων υδρολογικών φαινομένων. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ 601. Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό ( GIS ΙΙΙ) Στόχος: Η απόκτηση γνώσεων για την χρήση των χρήση GIS για πολεοδομικό σχεδιασμό και εφαρμογές. Λήψη αποφάσεων με την βοήθεια των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Σκοπός: Η δυνατότητα συνεργασίας με πολεοδόμους για την οργάνωση του χώρου και την σύνταξη πολεοδομικών χαρτών με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών. Περιγραφή μαθήματος: Η χρήση GIS για πολεοδομικό σχεδιασμό και εφαρμογές, εξυπηρέτηση κοινού από Πολεοδομικές Υπηρεσίες. Καταγραφή και παρακολούθηση χρήσεων γης αστικών περιοχών, περιοχών δομημένου περιβάλλοντος και περιοχών με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών. Ανάπλαση για ανάδειξη φυσιογνωμίας ιστορικών περιοχών. Οργάνωση ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ. Ο ρόλος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για την οργάνωση του χώρου, πολιτική γης. Χωροθέτηση λειτουργιών και δραστηριοτήτων σε περιβάλλον GIS. Ο χωροταξικός σχεδιασμός μικρής κλίμακας, ζώνες που προβλέπει ο Ν1650, ΖΟΕ, σχεδιασμός προστατευτέων περιοχών. Αναφορά σε σχεδιασμό και αντιμετώπιση επιπτώσεων σεισμών, πυρκαγιών και ακραίων υδρολογικών φαινομένων. Λήψη αποφάσεων με GIS, με κατάλληλες ερωτήσεις με πολλαπλά κριτήρια. Μανιάτη, Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών Ανδρουλακάκη, Εισαγωγή στο ArcView Κόλλια, Βάσεις Δεδομένων Λουκάκη, Δομές δεδομένων Αλγόριθμοι Αφράτη, Αλγόριθμοι Μέθοδοι σχεδίασης & Ανάλυσης 602. Οικολογία και αειφόρος ανάπτυξη

22 Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων για τα οικολογικά συστήματα, τα οικοσυστήματα, την ροή ενέργειας. Γνώση των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Σκοπός: Η δυνατότητα σχεδιασμού για την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη στην Ελλάδα. Περιγραφή Μαθήματος: Οικολογικά συστήματα. Η έννοια του οικοσυστήματος, Δομή του οικοσυστήματος, Ροή της ενέργειας στο οικοσύστημα, Βιογεωχημικοί κύκλοι, Διαχείριση οικολογικών συστημάτων, Τα χερσαία οικοσυστήματα στην Ελλάδα. Οικιστικό Περιβάλλον. Στοιχεία του περιβαλλοντικού τοπίου και παράγοντες επίδρασής του, η δυναμική των πληθυσμών, οικιστικός χώρος, στοιχεία για το σημερινό περιβάλλον στη Μεσόγειο, πληθυσμός και οικονομικές δραστηριότητες, χρήσεις γης, Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση, Τα επίπεδα σχεδιασμού. Μπουροδήμου, Περιβάλλον & Ανάπτυξη Σάμουελ, Οικολογία Αραβαντινός, Πολεοδομικός σχεδιασμός για Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοσμοπούλου, Περιβαλλοντική αντίληψη του αστικού χώρου 603. Κτηματολόγιο Στόχος: απόκτηση βασικών γνώσεων για τον τρόπο σύνταξης του κτηματολογίου στην Ελλάδα. Γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σκοπός: Η δυνατότητα συνεργασίας με τους φορείς που συντάσσουν και διατηρούν το Εθνικό κτηματολόγιο στην Ελλάδα. Υποδομή από υπόβαθρο επίγειο ή φωτογραμμετρικό. Περιγραφή μαθήματος: Ορισμός, αντικείμενο. Τίτλοι ιδιοκτησίας και μονάδες μέτρησης εμβαδών κατά τη τουρκοκρατία. Η ιδιοκτησία στη γη και το Κτηματολόγιο, νομικό πλαίσιο. Βασικές γνώσεις εμπράγματου δικαίου. Οικονομικοκοινωνική υποδομή Κτηματολογίου. Μέθοδοι και τεχνικές Κτηματολογίου. Εθνικό Κτηματολόγιο, οργανωτική δομή, αναφορά στο Νομικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές. Οθωμανικό κτηματολόγιο και αρχείο οικονομικής εφορίας, Τούρκικοι τίτλοι ιδιοκτησίας και φορολογικά έγγραφα. Συνέπειες από έλλειψη Κτηματολογίου. Το Κτηματολόγιο ως βασική μελέτη υποδομής ανάπτυξης. Εφαρμογές Κτηματολογίου. Ιστορικά στοιχεία του θεσμού των υποθηκοφυλακείων. Λειτουργία του θεσμού και τήρηση βιβλίων. Δημοσιότητα βιβλίων. Μελλοντική εξέλιξη. Ανάλυση στοιχείων κατάλληλων για GIS. Η χρήση των GIS στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Αρβανίτης Α., Κτηματολόγιο, εκδ.ζήτη, 2000 Ρόκου, Κτηματολόγιο, φυσικά διαθέσιμα Ψούνης, Εθνικό κτηματολόγιο/ Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS Στόχος: η συλλογή όλων των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα επιμέρους μαθήματα για τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων. Σκοπός: Η προβολή σεναρίων ανάπτυξης πρόβλεψη και ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων. Περιγραφή μαθήματος: Χωρικά συστήματα στήριξης αποφάσεων. Αντικείμενα, στόχοι, χρήστες. Μεθοδολογία, μέσα. Χρήση Map Objects για την ολοκλήρωση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών σε άλλες εφαρμογές, δημιουργία αυτόνομων εφαρμογών, απεικονίσεις στο χώρο, στατιστική επεξεργασία, μελέτη διαχρονικής συμπεριφοράς συστημάτων. Εφαρμογές : Προβολή σεναρίων ανάπτυξης, πρόβλεψη και ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων. Δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων λογισμικών.

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕ

ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με το 200/6-09-1999 Π (ΦΕΚ 179 τ. Α ) ιδρύθηκε το τµήµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Σερρών και έναρξη λειτουργίας το ακαδηµαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α1 SUSSE LINUX 12.2 δίκτυο 10 Η/Υ 2 τεµ Α2 MS Windows 7 Pro 64 bit 3 τεµ Α3 MS Windows XP Pro 32bit Service pack 3 11 τεµ Α4 Α5 MS Windows 8 Pro 32bit Β1 MS Windows 98 STAROFFICE

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.);

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Άδωνις Κοντός Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) Στατιστικά Περιβάλλον Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας Χρήσεις Γης Οικοδομικά Τετράγωνα Ισοϋψείς Καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθανάσιος Λουκάς Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΤΟ100 Θεωρητικό ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8.0 1 ο Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε μαθηματικές έννοιες και γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Ορεστιάδα, 29/09/2014 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ με Α.Π. 23660-26/9/2014 (ΑΔΑ 7Μ8846ΨΖΥ1- ΤΣΑ) του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ, στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Η Γεωπληροφορική αφορά γενικά πληροφορικής στις επιστήµες της γης. στις εφαρµογές της Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και σε µέσα ικανά να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βόλου ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Νέο - Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Έναρξη: Ακαδ. Έτος 2009-10 Παρουσίαση: Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 Βασικά Στοιχεία Έναρξη εφαρμογής Ακαδ. Έτος 2009-10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του μαθήματος

Σύντομος οδηγός του μαθήματος Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Σύντομος οδηγός του μαθήματος Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυμο : ΙΩΝΑΣ 2. Όνομα : ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 1942, Καλαμπάκα Ν. Τρικάλων 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος με τρία

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 και τις εφαρµογές τύπου HEGNET ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ Β. ΚΑΓΙΑ ΑΚΗΣ ιηµερίδα: ιηµερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς, αναφοράς, 2525-26/09/08,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας B ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες για την άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία στη γεωργία» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Διονύσιος Καλύβας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ 1 ο ΕΤΟΣ Δευτέρα 8/6/2015 9:00-11:30 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 5 Τρίτη 9/6/2015 Τετάρτη 10/6/2015 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 9:00-11:30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Πέμπτη 11/6/2015 9:00-11:30

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα