342 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "342 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα)"

Transcript

1 342 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα) Σκοπός Το Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος Σκοπός του Tμήματος είναι η άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη θεωρία του βιβλίου, της πληροφορίας, του αρχειακού τεκμηρίου και αντικειμένων μουσειακής αξίας καθώς και με τη δημιουργία, οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών. Σκοπός είναι, επίσης, η παροχή του συνόλου εκείνου των γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για τη δημιουργία συγκροτημένων επιστημόνων, ικανών να κατανοήσουν, να εντάξουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και να προάγουν ερευνητικά τους σχετικούς επιστημονικούς τομείς. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας μπορούν να εργασθούν σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία της χώρας, καθώς και σε κάθε είδος βιβλιοθηκών (δημόσιων, ιδιωτικών, ακαδημαϊκών, ειδικών, σχολικών, κλπ.). Μπορούν, επίσης, να απασχοληθούν σε υπηρεσίες και κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, όπως και ως ελεύθεροι επαγγελματίες - σύμβουλοι σε θέματα οργάνωσης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης. Μπορούν τέλος να εργαστούν σε μουσεία, στην οργάνωση και παρουσίαση των συλλογών τους. Πρόγραμμα Σπουδών Εξάμηνο 1ο Υποχρεωτικά: Εισαγωγή στην Αρχειονομία, Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία, Βιβλιογραφία Ι, Βιβλιολογία Ι, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης Ι, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι, Εισαγωγή στη Μουσειολογία Ι, Πληροφορική Ι, Επιλογής, Ιστορία της Λατινικής Γραφής, Αγγλική Γλώσσα Ι Εξάμηνο 2ο Υποχρεωτικά: Ελληνική Παλαιογραφία Ι, Βιβλιογραφία ΙΙ, Βιβλιολογία ΙΙ, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης ΙΙ, Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης Ι, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Παιδείας, Εισαγωγή στη Μουσειολογία ΙΙ, Πληροφορική ΙΙ, Επιλογής, Ιστορία Τέχνης, Ιστορία των Επιστημών Εξάμηνο 3ο Υποχρεωτικά: Αρχειονομία Ι, Ιστορία της Ελληνικής Διοίκησης Ι, Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙ, Ιστορια των Μεσαιωνικών Χρόνων στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό Χώρο, Επιμέλεια Μουσειακών Συλλογών Ι, Βάσεις Δεδομένων Ι, Επιλογής, Θεσμοί και Διοίκηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Περίοδο, Αρχαία Ελληνικη Γραμματεία ΙΙ, Αγγλική Γλώσσα ΙΙ Εξάμηνο 4ο Υποχρεωτικά: Αρχειονομία ΙΙ, Ιστορία της Ελληνικής Διοίκησης ΙΙ, Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙΙ, Πηγές Πληροφόρησης Ι, Στατιστική, Ιταλική Γλώσσα Ι ή Τουρκική Γλώσσα Ι, Επιλογής, Θεσμοί Διοίκηση του Οθωμανικού Κράτους και του Ελληνισμού κατά την Οθωμανική Περίοδο, Επιμέλεια Μουσειακών Συλλογών ΙΙ, Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

2 Εξάμηνο 5ο Υποχρεωτικά: Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του, Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλόγων, Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης, Διατήρηση Υλικού, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων, Ιταλική Γλώσσα ΙΙ ή Τουρκική Γλώσσα ΙΙ, Επιλογής, Ελληνική Παλαιογραφία ΙΙ, Μεσαιωνικά Λατινικά, Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι, Παρουσίαση και Ερμηνεία Μουσειακών Συλλογών Εξάμηνο 6ο Υποχρεωτικά: Λατινική Διπλωματική, Αρχειοθηκονομία, Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών, Οργάνωση και Διοίκηση, Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης, Μεθοδολογία Επιστημονικής Ερευνας, Επιλογής, Αξιολόγηση Πληροφορικών Συστημάτων και Υπηρεσιών, Ιταλική Γλώσσα ΙΙΙ ή Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ, Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Πολυμέσα Εξάμηνο 7ο Υποχρεωτικά: Βυζαντινή Διπλωματική, Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού, Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων Ι, Περιγραφή Ηλεκτρονικών Δημοσιευμάτων-Μεταδεδομένα, Δίκτυα - Internet, Επιλογής, Οθωμανική Παλαιογραφία, Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ, Εκδοτική, Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ, Ανάκτηση Πληροφοριών Εξάμηνο 8ο Υποχρεωτικά: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Κυβερνητικά Δημοσιεύματα, Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων ΙΙ, Σύνθεση και Αξιοποίηση Μουσειακών Χώρων, Επιλογής, Λατινική Παλαιογραφία, Αρχεία Επιχειρήσεων και Τραπεζών, Θεσμοί Διοίκησης του Βενετικού Κράτους και του Ελληνισμού κατά την Περίοδο της Βενετοκρατίας, Παραγωγή Αρχείων, Οθωμανική Παλάιογραφία και Διπλωματική ΙΙ, Κοινωνία και Πληροφόρηση, Ηλεκτρονική Δημοσίευση, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Σημείωση: Για τη λήψη πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να εξετασθεί επιτυχώς σε 59 μαθήματα, 49 από την κατηγορία των υποχρεωτικών μαθημάτων και 10 από το σύνολο μαθημάτων επιλογής. Περιγραφή Μαθημάτων Ο κωδικός του μαθήματος αποτελείται από τρία αρχικά γράμματα ενδεικτικά του τμήματος που διδάσκεται το μάθημα. Σ' αυτά προστίθενται δύο ακόμα γράμματα ενδεικτικά της κατηγορίας όπου εντάσσεται το μάθημα. Ο κωδικός συμπληρώνεται από τριψήφιο αύξοντα αριθμό μαθήματος. ΤΑΒ= Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Α= Αρχειονομία Β= Βιβλιοθηκονομία Μ= Μουσειολογία ΓΠ= Γενική Παιδεία ΑΒ= Κοινά Μαθήματα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Π= Πληροφορική Α Έτος: Β Έτος: Γ Έτος: Δ Έτος: Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α - Εισαγωγή στην Αρχειονομία ΤΑΒ Α 117 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Διαχρονική εξέλιξη Αρχείων και Αρχειονομίας: συνοπτική αναδρομή στην ιστορία των αρχείων. τα αρχεία στον αρχαίο κόσμο, τα αρχεία στην κλασική αρχαιότητα (Αθήνα, Ρώμη), οι διοικητικοί μηχανισμοί της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης της βυζαντινής αυτοκρατορίας και η αυτοκρατορική γραμματεία, τα αρχεία των μοναστικών ιδρυμάτων, η παπική γραμματεία και τα αρχεία του Vaticano, οι γραμματείες των κρατών της δυτικής Ευρώπης, η

3 ίδρυση κρατικών αρχείων. Διαχρονική εξέλιξη Αρχειονομίας και Διπλωματικής: η γένεση της Αρχειονομίας και της Διπλωματικής. η γαλλική σχολή, η ιταλική σχολή και η γερμανοαυστριακή σχολή. Ιστορία της επιστήμης της Αρχειονομίας: οι θεωρητικοί του 16ου,του 17ου και του 18ου αι.. η διαμάχη των Πρώσσων θεωρητικών. oι θεωρητικές προσεγγίσεις κατά τον 19ο και 20ο αι. Βιβλιογραφία. A - Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία ΤΑΒ Α 101 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα επιστημονικά πεδία της ελληνικής παλαιογραφίας και της κωδικολογίας και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προσέγγισης των συναφών κειμένων, που συμπεριλαμβάνουν ασκήσεις ανάγνωσης. Στα μαθήματα μελετώνται η γραφή και οι κώδικες, αρχίζοντας από τον Βατικανό Κώδικα της Αγίας Γραφής (4ος αι.) μέχρι το 18ο αι.. B - Βιβλιολογία Ι ΤΑΒ Β 125 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Βιβλίο και βιβλιοθήκη. Έννοια και αντικείμενο της Βιβλιολογίας. Εμφάνιση και εξέλιξη της γραφής. Μη αλφαβητικές και αλφαβητικές γραφές. Ελληνικό αλφάβητο. Υλικά γραφής και μορφολογία του βιβλίου. Η επανάσταση της τυπογραφίας. Η κατασκευή του βιβλίου. B - Βιβλιογραφία Ι ΤΑΒ Β 123 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Αντικείμενο, ορισμός και είδη βιβλιογραφίας. Προϊστορία και ιστορία της βιβλιογραφίας. Το βιβλίο και τα μέρη του: Εσωτερική και εξωτερική περιγραφή. Περισυλλογή του υλικού και τεχνική καταρτισμού μια βιβλιογραφίας. Γενικές διεθνείς βιβλιογραφίες και κατάλογοι επέχοντες θέση διεθνών βιβλιογραφιών. B - Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης Ι ΤΑΒ Β 121 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Εισαγωγή και επικοινωνία. Το κύκλωμα παραγωγής, διακίνησης και χρήσης των πληροφοριών: συστατικά στοιχεία. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των πληροφοριακών πηγών, τεκμήρια και δημοσιεύματα. Τα είδη και ο ρόλος των υπηρεσιών πληροφόρησης. ΓΠ - Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι ΤΑΒ ΓΠ 151 ΥΠΟ ΧΕΙΜ α. Εισαγωγή στην κλασική φιλολογία. β. Αττική κωμωδία (Ιστορική ανασκόπηση. Χαρακτηριστικά του κωμικού ήρωα. Γλώσσα και ύφος. Πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο). γ. Παρουσίαση και μελέτη επίλεκτων κειμένων της αττικής κωμωδίας. Διανέμονται τα κείμενα, σημειώσεις και επιλεγμένη βιβλιογραφία. Σεμινάριο: Ιστορία της παράδοσης των αρχαίων κειμένων. Μ - Εισαγωγή στη Μουσειολογία Ι ΤΑΒ Μ 141 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Ιστορικό πλαίσιο : η ιστορία των μουσείων και ο ρόλος τους στη κοινωνία δια μέσου των αιώνων. Συλλογές και "συλλέγειν", διλήμματα φιλοσοφικά και ιστορικά. Οι τύποι των μουσείων (όσο αφορά τους τρόπους αποθήκευσης-έκθεσης κλπ. των μουσειακών αντικειμένων) και η μετεξέλιξή τους στη σύγχρονη εποχή. Π - Πληροφορική Ι ΤΑΒ Π 177 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Τεχνολογική εξέλιξη των υπολογιστών. Δομή και λειτουργία υπολογιστών. Δομή μικροϋπολογιστών. Λογισμικό. Αρχεία δεδομένων. Δίκτυα υπολογιστών. Χειρισμός. Λειτουργικά συστήματα DOS, Windows εργαλεία Windows Εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο πληροφορικής.

4 ΑΒ - Ιστορία της Λατινικής Γραφής ΤΑΒ ΑΒ 175 ΥΕΠ ΧΕΙΜ Εξετάζονται οι διαδοχικές φάσεις εξέλιξης της λατινικής γραφής από την αρχαϊκή εποχή μέχρι τους νεότερους χρόνους και διερευνώνται τα αίτια πρακτικά, πνευματικά, κοινωνικά, αισθητικά κλπ. των γραφικών μεταβολών που υιοθετήθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο. ΓΠ-Αγγλική Γλώσσα Ι ΤΑΒ ΓΠ 161 ΥΕΠ ΧΕΙΜ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α - Ελληνική Παλαιογραφία Ι ΤΑΒ Α 102 ΥΠΟ ΕΑΡ Εισαγωγή στην ιστορία της παραγωγής και εμπορίας γραφικών υλών (πάπυρος, περγαμηνή, χαρτί) και της κοινωνικής διάστασης του φαινομένου. Ασκήσεις ανάγνωσης πρώιμων δειγμάτων μικρογράμματης καλλιγραφικής γραφής (Fettaugen, bouletιe, Perlschrift, αμιγής μικρογράμματης κλπ.), καθώς και της φιλολογικής γραφής της μεσοβυζαντινής περιόδου (9ος-12ος αι). Β - Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης Ι ΤΑΒ Β 130 ΥΠΟ ΕΑΡ Θεωρία και εφαρμογή προτύπων για την οργάνωση και περιγραφή πληροφοριακών πηγών. Εργαλεία καταλογογράφησης και βιβλιογραφικής περιγραφής (AACR2, ISBDs, Dublin Core κλπ.). Β - Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης ΙΙ ΤΑΒ Β 122 ΥΠΟ ΕΑΡ Το έργο των υπηρεσιών πληροφόρησης. Γενική εισαγωγή στις διαδικασίες εντοπισμού, συγκέντρωσης, οργάνωσης και αξιοποίησης πληροφοριακού υλικού. Πρότυπα, εργαλεία, οργανισμοί κλπ. Β - Βιβλιολογία ΙΙ ΤΑΒ Β 134 ΥΠΟ ΕΑΡ Γένεση και εξέλιξη της τυπογραφίας στην Ευρώπη. Τυπογραφική τεχνική. Λινοτυπία-Μονοτυπία-Φωτοσύνθεση-Βαθυτυπία-Λιθογραφία-Στερεοτυπία. Ανθρωπισμός, Έλληνες λόγιοι και απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας. Τα σημαντικότερα εκδοτικά κέντρα ελληνικού βιβλίου ανά την Ευρώπη και την Ανατολή μέχρι την Ελληνική Παλιγγενεσία. Τα τυπογραφία του Αγώνος. Η τυπογραφία στην Ελλάδα και ανά τα εκτός αυτής κέντρα αλύτρωτων και απόδημων τον ιθ και κ αιώνα. Β - Βιβλιογραφία ΙΙ ΤΑΒ Β 132 ΥΠΟ ΕΑΡ Γενικές εθνικές βιβλιογραφίες, αναδρομικές και τρέχουσες. Το ελληνικό περιοδικό έντυπο: Περιοδικά και εφημερίδες. Εθνική Εφημεριδοθήκη. Ξενόφωνη ελληνική φιλολογία (Καραμαλίνδικα, Φραγκοχιώτικα κ.ά.). Ελληνικά σύμμεικτα, ημερολόγια, εγκυκλοπαίδειες και κρατικά δημοσιεύματα. ΓΠ - Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Παιδείας ΤΑΒ ΓΠ 152 ΥΠΟ ΕΑΡ Εξετάζεται η ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Ο κόσμος του Ομήρου και η αριστοκρατική αγωγή. Ο Ησίοδος και το ιδεώδες της ειρηνικής διαβίωσης και εργασίας. Η λυρική ποίηση και η αφύπνιση της προσωπικότητας. Η διδασκαλία των σοφιστών και η πολιτική αρετή. Η φιλοσοφία του Πλάτωνα. Η δραματική ποίηση και η θεατρική παιδεία. Η ρητορική του Ισοκράτη και το νέο παιδευτικό ιδεώδες. Επιλογή κειμένων σχετικών με τα παραπάνω θέματα. Διανέμονται τα κείμενα, σημειώσεις και επιλεγμένη βιβλιογραφία. Σεμινάριο: Ελληνικές επιδράσεις στη λογοτεχνία της Δύσης.

5 Μ - Εισαγωγή στη Μουσειολογία ΙΙ ΤΑΒ Μ 142 ΥΠΟ ΕΑΡ Η πολυπαραμετρικότητα της μουσειακής λειτουργίας: το περιεχόμενο και ο ρόλος του επιμελητή, του μουσειολόγου και των λοιπών μουσειακών ειδικοτήτων και η συμβολή τους στο "μουσειακό γίγνεσθαι" δια μέσου της διεπιστημονικής συνεργασίας τους (προτεραιότητες, στόχοι, προοπτικές). Οι διεθνείς οργανώσεις, οι φορείς και η δράση τους και η συμβολή τους στη διάσωση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (προτεραιότητες, στόχοι, προοπτικές). Πηγές και βοηθήματα, βιβλιογραφία. Π - Πληροφορική ΙΙ ΤΑΒ Π 184 ΥΠΟ ΕΑΡ Εφαρμογές Η/Υ. ΓΠ-Ιστορία Τέχνης ΤΑΒ ΓΠ 156 ΥΕΠ ΕΑΡ Γενική θεώρηση της τέχνης της μέσης και ύστερης Βυζαντινής εποχής (9ος -15ος αι.) σε όλα τα πεδία. ΓΠ - Ιστορία των Επιστημών ΤΑΒ ΓΠ 158 ΥΕΠ ΕΑΡ Το μάθημα παρέχει μία γενική εικόνα της ιστορίας της επιστημονικής εξέλιξης με έμφαση στους τρόπους διαμόρφωσης νέων ιδεών και παραδόσεων. Έννοια της επιστημονικής παράδοσης. Προελληνικές επιστημονικές παραδόσεις. Η γένεση της επιστήμης. Το ελληνικό επιστημονικό ιδεώδες. Η ευρωπαϊκή παράδοση των μέσων χρόνων. Οι επιστημονικές παραδόσεις της Ανατολής. Η γένεση της νέας επιστήμης. Οι νεώτερες επιστημονικές παραδόσεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α - Αρχειονομία Ι ΤΑΒ Α 217 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Γενετική της εγγράφου πράξεως. οι έννοιες της γνησιότητας, της αυθεντικότητας, της ειλικρινείας του περιεχομένου, της των δι εγγράφων απόδειξης. έγγραφο, μαρτυρία, τεκμήριον. δημόσιο έγγραφο, ιδιωτικό έγγραφο. εξωγενείς και ενδογενείς χαρακτήρες εγγράφου πράξεως. χώρος γένεσης τους εγγράφου, στιγμές γένεσης του εγγράφου. τυπολογία εγγράφων, αρχείον, αρχειακός δεσμός, φορέας παραγωγής, φορέας προέλευσης, φορέας διαχείρισης. ειδικό ιστορικό αρχείο, αρχειακό υλικό, συλλογή, πηγή, αυτόνομο αρχείο. η έννοια της universitas rerum ex distantibus και οι σχετικοί προσδιορισμοί. Η διοίκηση ως παραγωγός αρχείων. οι ηλικίες των αρχείων, η διαχείριση των συγχρόνων αρχείων της διοίκησης, οι επιλογές και οι εκκαθαρίσεις των αρχείων. μέθοδοι και τεχνικές της δειγματοληπτικής επιλογής συγχρόνων αρχείων, πίνακες επιλογής, καταστάσεις εισαγωγής, η συγκόλληση παλαιών και νέων εισαγωγών, η διπλωματική του συγχρόνου εγγράφου της διοίκησης. Η έρευνα στα αρχεία και τα εργαλεία πρόσβασης. καταγραφή, αποδελτίωση, ταξινόμηση, αποκατάσταση, αρχειοθέτηση. πρότυπα περιγραφής αρχείων (ISAD, ISAAD, EAD). ευρετήριο, οδηγοί, κατάλογος. Βιβλιογραφία. Α - Ιστορία της Ελληνικής Διοίκησης Ι ΤΑΒ Α 215 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Αναφορά στη λειτουργία των ελληνικών κοινοτήτων κατά την οθωμανική κυριαρχία. Περιγραφή των διοικητικών δομών του Ιόνιου κράτους, της Σαμιακής και της Κρητικής Πολιτείας. Ιστορική εξέλιξη της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ελληνικό κράτος κατά

6 τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ο ρόλος των διοικητικών ελίτ και η συμβολή τους στις προσπάθειες οργάνωσης του κράτους. Διαδικασίες διοικητικής σύγκλησης των περιοχών που εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα (Ιόνια νησιά, Θεσσαλία). Β - Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙ ΤΑΒ Β 231 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Εφαρμογή προτύπων περιγραφικής καταλογογράφησης. ΓΠ - Ιστορία των Μεσαιωνικών Χρόνων στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό Χώρο. ΤΑΒ ΓΠ 257 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Εξετάζονται οι σημαντικότεροι σταθμοί της ιστορίας του ελλαδικού και ευρωπαϊκού χώρου κατά τη μεσαιωνική περίοδο με έμφαση στους πολιτικούς, διοικητικούς και κοινωνικούς θεσμούς. Στο φροντιστήριο του μαθήματος πραγματοποιούνται ασκήσεις αναφερόμενες στη μεθοδολογία τεκμηρίωσης της μεσαιωνικής ιστορίας με την αξιοποίηση των αρχειακών κ.α. πηγών και πεδίο αναφοράς την χρήση αρχειακών κυρίως τεκμηρίων της μεσαιωνικής ιστορίας του δυτικού ελλαδικού χώρου (Αρχειακές πηγές των Ιστορικών Αρχείων Κέρκυρας Βενετίας, Νεαπόλεως, Dubrovnik κλπ). Μ - Επιμέλεια Μουσειακών Συλλογών Ι ΤΑΒ Μ 241 ΥΕΠ ΧΕΙΜ Προστασία και διάσωση του πολιτισμικού αγαθού : (Αποθήκευση μουσειακών συλλογών (τήρηση αποθήκης, χωροθέτηση αποθηκών, κλιματισμός και φωτισμός αποθηκών, μέθοδοι αποθήκευσης και σχεδιασμός αποθηκευτικών χώρων). Συντήρηση και προληπτική συντήρηση (βασικές αρχές, άρθρα και διατάγματα). Ασφάλεια και προστασία μουσειακών συλλογών. Συστήματα ασφαλείας, πυροσβεστικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις. Σχεδιασμός έναντι φυσικών καταστροφών. Στοιχεία αντισεισμικής προστασίας. Κινητός εξοπλισμός μουσείων Π - Βάσεις Δεδομένων Ι ΤΑΒ Π 285 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Ιεραρχικό, δικτυωτό, σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Μοντέλο οντοτήτων σχέσεων. Σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσων δεδομένων. Access. Εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο πληροφορικής. Α-Θεσμοί και Διοίκηση της Ορθόδοξης Eκκλησίας κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Περίοδο. ΤΑΒ Α 219 ΥΕΠ ΧΕΙΜ Εξετάζονται η δομή και οι διοικητικοί μηχανισμοί, οι θεσμοί, οι μέθοδοι διοίκησης, και η νομολογία της ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τη βυζαντινή περίοδο (4ος μέσα 15ου αι.), όταν αυτή διοικήθηκε και διοίκησε παράλληλα και συνάλληλα προς το κράτος, καθώς επίσης κατά την μεταβυζαντινή εποχή, όταν αποτέλεσε ταυτόχρονα την εκκλησιαστική και πολιτική αρχή που εκπροσωπούσε τους ορθοδόξους χριστιανούς απέναντι στους κυρίαρχους Οθωμανούς. ΓΠ - Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ ΤΑΒ ΓΠ 251 ΧΕΙΜ α. Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφών). β. Δραματική ποίηση (Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης). γ. Φιλοσοφία (Πλάτων, Αριστοτέλης). δ. Ανθολογημένα κείμενα από τραγωδία, φιλοσοφία και ιστοριογραφία. Κείμενα και επιλεγμένη βιβλιογραφία θα δοθούν στην αρχή των παραδόσεων. Σεμινάριο: Βιβλίο και αναγνωστικό κοινό στον ελληνικό κόσμο. ΓΠ-Αγγλική γλώσσα ΙΙ ΤΑΒ ΓΠ 255 ΧΕΙΜ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α - Αρχειονομία ΙΙ ΤΑΒ Α 218 ΥΠΟ ΕΑΡ Τα αρχεία σε νέο υλικό υπόστρωμα: (χαρτογραφικά, αρχιτεκτονικά, οπτικοκουστικά, φωτογραφικά αρχεία). έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (DLM). Κατηγορίες και τυπολογία αρχείων σύμφωνα με το φορέα παραγωγής: τα μη κρατικά αρχεία, τα αρχεία νοταρίων, μνημόνων, συμβολαιογράφων, τα αρχεία βιομηχανικών και επιχειρηματικών οργανισμών, αρχεία της εκκλησίας. τα αρχεία των ιδιωτών και η ευρωπαϊκή συνεργασία. Ο δεκάλογος των αρχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελληνική αρχειακή υπηρεσία, νομοθεσία. διεθνείς οργανισμοί, το επάγγελμα του αρχειονόμου. Βιβλιογραφία. Α - Ιστορία Ελληνικής Διοίκησης ΙΙ ΤΑΒ Α 214 ΥΠΟ ΕΑΡ Ιστορική εξέλιξη της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αναφορά στη γερμανική και ιταλική κατοχική διοίκηση. Διαδικασίες διοικητικής σύγκλησης των περιοχών που εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα (Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, νησιά Αιγαίου, Σάμος, Κρήτη, Δωδεκάνησα). Διοικητικά φαινόμενα και γεγονότα που καθόρισαν την εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα όπως ο θεσμός της μονιμότητας, οι πολιτικές εκκαθαρίσεις του διοικητικού μηχανισμού, η δημιουργία συντονιστικού φορέα της διοίκησης, η εκπαίδευση των υπαλλήλων κ. α. Β - Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙΙ ΤΑΒ Β 234 ΥΠΟ ΕΑΡ Οργάνωση και σχεδιασμός συστημάτων θεματικής περιγραφής και πρόσβασης. Θεωρητικές βάσεις της ταξινόμησης και της θεματικής αναπαραγωγής. Πρακτική εφαρμογή συστημάτων ταξινόμησης. Β - Πηγές Πληροφόρησης Ι ΤΑΒ Β 232 ΥΠΟ ΕΑΡ Γενικές πηγές πληροφοριών. Φύση, αξιολόγηση και χρήση βασικών πληροφοριακών έργων και πηγών, βιβλιογραφιών, λεξικών, εγχειριδίων κλπ. Πηγές πληροφοριών στις κοινωνικές και τις επιστήμες του ανθρώπου. ΑΒ Στατιστική ΤΑΒ ΑΒ 288 ΥΠΟ ΕΑΡ Βασικές έννοιες της θεωρίας των πιθανοτήτων (πιθανότητα, χώρος συμβάντων, ασυμβίβαστα και ανεξάρτητα συμβάντα, μαθηματική προσδοκία κλπ.) και της στατιστικής (έννοιες της περιγραφικής στατιστικής, συναγωγή στατιστικού συμπεράσματος, κατανομές, παλινδρόμηση, συσχετισμός υποθέσεων κλπ.) που απαιτούνται για την ποσοτική ανάλυση δεδομένων στις ανθρωπιστικές επιστήμες. ΑΒ - Ιταλική Γλώσσα Ι ή Τουρκική Γλώσσα Ι Ιταλική γλώσσα Ι ΤΑΒ ΑΒ 286 ΥΠΟ ΕΑΡ Εισαγωγή στην ιταλική γλώσσα. Η σχέση της με τη λατινική. Βασικά στοιχεία γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου. Τα βοηθητικά ρήματα. Το ουσιαστικό, το επίθετο, το επίρρημα. Προφορικές ασκήσεις.. Τουρκική Γλώσσα Ι ΤΑΒ ΑΒ 284 ΥΠΟ ΕΑΡ Εισαγωγή στο κύριο σημείο της τουρκικής γραμματικής και συντακτικού με στόχο την προετοιμασία των φοιτητών για το μάθημα της οθωμανικής παλαιογραφίας και διπλωματικής.

8 Α - Θεσμοί Διοίκησης του Οθωμανικού Κράτους και του Ελληνισμού κατά την οθωμανική περίοδο ΤΑΒ Α 216 ΥΕΠ ΕΑΡ Ιστορικό διάγραμμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τη γένεση του κράτους έως την ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας. Εξέλιξη των διοικητικώνστρατιωτικών, οικονομικών και δικαιικών θεσμών και η επιρροή που άσκησαν στην ιστορική πορεία του Ελληνισμού. Μ - Επιμέλεια Μουσειακών Συλλογών ΙΙ ΤΑΒ Μ 242 ΥΕΠ ΕΑΡ Χρήση και αξιοποίηση μουσειακών συλλογών: τρόποι απόκτησης μουσειακών αντικειμένων (ανταλλαγή, δανεισμός, δωρεά, κλπ.), νομικό καθεστώς. Τήρηση μουσειακών συλλογών (ταξινόμηση, τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση, Η/Υ). Φροντιστηριακές ασκήσεις με επισκέψεις σε μουσεία. Π - Βάσεις Δεδομένων ΙΙ ΤΑΒ Π 290 ΥΕΠ ΕΑΡ Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων. Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α - Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του ΤΑΒ Α 313 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Παρουσίαση των κύριων φάσεων της ιστορίας του ελληνικού κράτους και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Ιστορική εξέλιξη της οργάνωσης του στρατού, της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, της πρόνοιας και της δημόσιας τάξης. Προβολή των λειτουργικών γνωρισμάτων του κράτους που αναφέρονται στη στελέχωσή του στο συγκεντρωτικό χαρακτήρα του, στη σχέση του με τις τοπικές κοινωνίες και το πολιτικό σύστημα. Επιδράσεις που άσκησε στην ανάπτυξη του κράτους ο στόχος της εθνικής ολοκλήρωσης. Β - Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών ΤΑΒ Β 323 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Εισαγωγή στις αρχές ανάπτυξης συλλογών. Κριτήρια επιλογής υλικού. Πηγές, εργαλεία και διαδικασίες επιλογής πληροφοριακού υλικού. Πολιτική ανάπτυξης συλλογών. Β - Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης ΤΑΒ Β 329 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Εξετάζεται η φύση της επικοινωνίας και η διοχέτευση της πληροφορίας. Φιλοσοφία της ταξινόμησης και της οργάνωσης της γνώσης. Διαδικασία ευρετηρίασης και συντάξεις περιλήψεων. Μέθοδοι ευρετηρίασης και τεκμηρίωσης. Έλεγχος λεξιλογίου ευρετηρίασης και η λειτουργία των Θησαυρών. Βασικές αρχές δημιουργίας Θησαυρού. Δημιουργία ευρετηρίων. Χαρακτήρας και τύποι ευρετηρίων. Αξιολόγηση ευρετηρίων. Χαρακτήρας και τύποι περιλήψεων. Ευρετηρίαση και περιληπτική απόδοση τεκμηρίων. ΑΒ - Διατήρηση Υλικού ΤΑΒ ΑΒ 388 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Βασικές γνώσεις τεχνικής και διαχείρισης προβλημάτων συντήρησης και διατήρησης υλικού. Θεωρία και διαμόρφωση πολιτιστικής συντήρησης. Προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστροφών. ΑΒ - Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων ΤΑΒ ΑΒ 393 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Βασικές έννοιες συστημάτων σε βιβλιοθήκες και αρχεία. Κύκλος ζωής ενός συστήματος. Ανάλυση συστημάτων και δημιουργία μοντέλων με βάση τον προσδιορισμό των στοιχείων του συστήματος. Τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων. Ανάλυση θεμάτων όπως ο σχεδιασμός συστήματος με γνώμονα τη σχέση ανθρώπου και υπολογιστή. Τεχνικές εφαρμογής συστήματος και η αξιολόγηση τους.

9 ΑΒ - Ιταλική Γλώσσα ΙΙ ή Τουρκική Γλώσσα ΙΙ Ιταλική Γλώσσα ΙΙ ΤΑΒ ΑΒ 391 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Γραμματική. Οι συζυγίες των ρημάτων, οι αντωνυμίες. Ασκήσεις ορθής συντακτικής χρήσης των εγκλίσεων. Τουρκική Γλώσσα ΙΙ ΤΑΒ ΑΒ 389 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Συνέχιση της εκμάθησης της τουρκικής γραμματικής: εξάσκηση των φοιτητών στην κατανόηση και τη σύνταξη κειμένων στην τουρκική γλώσσα. Πρακτική εξάσκηση στον προφορικό λόγο. Α - Ελληνική Παλαιογραφία ΙΙ ΤΑΒ Α 311 ΥΕΠ ΧΕΙΜ Παλαιογραφία των παπύρων. Ανάγνωση-μεταγραφή παπυρικών εγγράφων. Η γραφή των αντιγραφέων και η γραφή των γραφέων. Συντομογραφίες και σύμβολα. Ανατομία των παπυρικών χειρογράφων. Ανάγνωση και μεταγραφή βυζαντινών κωδίκων. Οι κυριότεροι κώδικες ελληνικών κειμένων. Α Μεσαιωνικά Λατινικά ΤΑΒ Α 307 ΥΕΠ ΧΕΙΜ Εξετάζονται οι πολιτικές, διοικητικές κοινωνικές, θρησκευτικές, και πνευματικές εξελίξεις στο λατινόφωνο κόσμο και οι επιδράσεις τους στην εξέλιξη της λατινικής γλώσσας κατά τους μέσους χρόνους ως προς το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και την προφορά. Επεξεργασία συναφών κειμένων με ιδιαίτερη έμφαση στη λατινική των μεσαιωνικών αρχειακών εγγράφων. ΓΠ Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι ΤΑΒ ΓΠ 351 ΥΕΠ ΧΕΙΜ α. Εισαγωγή στη Νεοελληνική λογοτεχνία από τον 11ο αι. μ. Χ. μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή (Οι απαρχές, οι πρώτες λογοτεχνικές Σχολές, τα νέα ρεύματα, το γλωσσικό ζήτημα). β. Φροντιστηριακή ώρα: Τα περιοδικά της λογοτεχνίας από τα τέλη του 19ου αι. έως σήμερα (αρχές, εξελικτική πορεία, σημασία περιοδικού τύπου). Μ - Παρουσίαση και Ερμηνεία Μουσειακών Συλλογών ΤΑΒ Μ 341 ΥΕΠ ΧΕΙΜ Μέσα και μέθοδοι παρουσίασης Μουσειακών Συλλογών. Η ερμηνευτική παρουσίαση των Συλλογών μέσα από τον τρόπο διαχείρισης του εκθεσιακού υλικού (τυπολογία, μορφολογία, χρονολόγηση κλπ.). Ο ρόλος του συμφραστικού περιβάλλοντος των εκθεμάτων και η συμβολή του στην ερμηνευτική διαχείριση του Μουσειογραφικού χώρου. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α - Λατινική Διπλωματική ΤΑΒ Α 310 ΥΠΟ ΕΑΡ Εισαγωγή στην επιστήμη της Διπλωματικής. Η πράξη και η έννοιά της. Ιστορία της Λατινικής Διπλωματικής. Κατηγορίες εγγράφων και διπλωματικά χαρακτηριστικά τους. Η χρονολόγηση των εγγράφων και τα μεσαιωνικά χρονολογικά συστήματα της Δύσης. Εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά του εγγράφου. Η παράδοση των εγγράφων. Πρωτότυπο, αντίγραφο, πλαστό. Regesta και Cartularia. Καγκελαρίες της Κάτω Ιταλίας. Στο φροντιστήριο πραγματοποιείται διπλωματική επεξεργασία δειγμάτων εγγράφων εκδεδομένων in extenso, με τη μορφή regestes, πανομοιοτύπων, ενώ εξετάζονται in situ και μεσαιωνικά έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου Κερκύρας.

10 Α Αρχειοθηκονομία ΤΑΒ Α 316 ΥΠΟ ΕΑΡ Οι χρήστες των αρχείων και οι κανόνες πρόσβασης. Η διαχείριση των αρχείων εντός της αρχειακής υπηρεσίας. Αρχειακή τεχνολογία. Είδη αναπαραγωγής. Κτιριακές εγκαταστάσεις και κτηριολογικές ιδιαιτερότητες. Συνθήκες και κανόνες φύλαξης, διατήρησης, ασφάλειας. Έκθεση αρχειακού υλικού. Β - Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β 326 ΥΠΟ ΕΑΡ Έννοια και ιστορία της εισαγωγής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτοματοματοποιημένων συστημάτων στις βιβλιοθήκες. Μορφές, είδη και εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορίας. Δομή της Βιβλιογραφικής Βάσης Δεδομένων. Είδη, επίπεδα και εξέλιξη των συστημάτων αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών (εξοπλισμού και λογισμικού). Δομή, λειτουργία και χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων συστημάτων αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών. Πρωτόκολλα και λογισμικό Z39.50 και ILL. Νέες τάσεις στην αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών. Η διαχείριση της αυτοματοποίησης. ΑΒ - Οργάνωση και Διοίκηση Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΤΑΒ ΑΒ 390 ΥΠΟ ΕΑΡ Βασικές αρχές διοίκησης οργανισμών για τη σωστή διαχείριση του ανθρώπινου και οικονομικού δυναμικού της βιβλιοθήκης και των κέντρων πληροφόρησης. Οργάνωση, παραγωγικότητα, σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων, εκπαίδευση προσωπικού, αξιολόγηση εργασιών, λύσεις σε ειδικά προβλήματα κλπ. Κανονισμοί λειτουργίας, οργανογράμματα Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης, εφαρμογές και ειδικά προβλήματα. ΑΒ - Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας ΤΑΒ ΑΒ 398 ΥΠΟ ΕΑΡ Χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας. Επιλογή και διατύπωση του θέματος. Αναζήτηση και συγκέντρωση του βιβλιογραφικού υλικού. Επιστημονική έρευνα και νέες τεχνολογίες. Χρήση της βιβλιογραφίας. Διάρθρωση της επιστημονικής εργασίας. Παραπομπές και σημειώσεις. Συγγραφή. Αξιολόγηση της επιστημονικής μελέτης. Διανέμονται σημειώσεις και εκτενής επιλεγμένη βιβλιογραφία. Φροντιστήριο: Εκπόνηση ερευνητικών εργασιών που θα παρουσιάζονται σταδιακά στην πορεία των μαθημάτων. ΑΒ-Αξιολόγηση Πληροφορικών Συστημάτων και Υπηρεσιών ΤΑΒ ΑΒ 378 ΥΕΠ ΕΑΡ Έννοιες και μέθοδοι εκτίμησης αναγκών και αποτίμησης της χρηστικότητας και λειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Αξιολόγηση του περιεχομένου και των υπηρεσιών των πληροφοριακών συστημάτων. Έννοιες, κριτήρια και μέθοδοι αξιολόγησης. Εντοπισμός και περιγραφή των αναγκών και απαιτήσεων του χρήστη. Μέθοδοι αποτίμησης της λειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των πειραμάτων, ερευνών κλπ. ΑΒ - Ιταλική γλώσσα ΙΙΙ ή τουρκική γλώσσα ΙΙΙ Ιταλική Γλώσσα ΙΙΙ ΤΑΒ ΑΒ 396 ΥΕΠ ΕΑΡ Τα κυριότερα συντακτικά φαινόμενα, ιδιωματισμοί. Προφορά, συζήτηση. Λογοτεχνικά κείμενα και καθημερινές καταστάσεις Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ ΤΑΒ ΑΒ 394 ΥΕΠ ΕΑΡ Εξάσκηση στην κατανόηση και τη σύνταξη κειμένων στην τουρκική γλώσσα. Εμπλουτισμός λεξιλογίου. ΓΠ - Νεότερη και Σύγχρονη Eλληνική Iστορία ΤΑΒ ΓΠ 372 ΥΕΠ ΕΑΡ Οικονομική και πνευματική άνοδος των Ελλήνων κατά τα τέλη του 18ου και αρχές 19ου αιώνα. Προϋποθέσεις και αιτίες της ελληνικής επανάστασης.

11 Φιλελληνισμός. Φάσεις της επανάστασης. Η κυβέρνηση του Καποδίστρια. Οθωνική περίοδος. Περίοδος συνταγματικής βασιλείας Γεωργίου Α. Μακεδονικός αγώνας. Βαλκανικοί πόλεμοι. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ελλάδα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ελλάδα\ Π Πολυμέσα ΤΑΒ Π 392 ΥΕΠ ΕΑΡ Βασικές έννοιες. Τα συστατικά των πολυμέσων (κείμενα, γραφικά, κινούμενες εικόνες, αλληλεπιδραστικοί σύνδεσμοι}. Μεθοδολογίες ανάπτυξης. Απαιτήσεις σε υλικό και λογισμικό. Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων. Εργαστηριακές ασκήσεις. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α - Βυζαντινή Διπλωματική. ΤΑΒ Α 407 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Ιστορία της Βυζαντινής Διπλωματικής. Οι σημαντικότερες συλλογές βυζαντινών εγγράφων. Κατηγορίες βυζαντινών εγγράφων. Η αυτοκρατορική Γραμματεία και η λειτουργία της. Τα αυτοκρατορικά έγγραφα και αναλυτική παρουσίαση των διπλωματικών χαρακτηριστικών τους. Εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά των αυτοκρατορικών εγγράφων. Συστήματα χρονολόγησης των βυζαντινών εγγράφων. Η παράδοση των βυζαντινών εγγράφων. Στο φροντιστήριο πραγματοποιούνται ασκήσεις διπλωματικής επεξεργασίας εγγράφων μέσω πανομοιότυπων. Α - Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού ΤΑΒ Α 476 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Ελληνισμός υπό βενετική κυριαρχία. ελληνισμός υπό οθωμανική κυριαρχία. Άμεσες και έμμεσες πηγές. Περιεχόμενα των αρχείων και των συλλογών των αποκειμένων και φυλασσομένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που αφορούν στο νεότερο ελληνισμό. Βιβλιογραφία οδηγών, καταλόγων, ευρετηρίων. Εκδόσεις αρχειακών πηγών. Βιβλιογραφία. Β - Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων Ι ΤΑΒ Β 421 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Έννοια και μέθοδοι κωδικοποίησης δεδομένων. Η ανάγκη και η λειτουργία της κωδικοποιημένης καταχώρισης δεδομένων. Πρότυπα κωδικοποίησης χαρακτήρων, πλήρους κειμένου, εικόνας και ήχου. Κωδικοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων. Το πρότυπο ISO 2709 και οι υλοποιήσεις του UNIMARC, USMARC. ΑΒ-Περιγραφή Ηλεκτρονικών Δημοσιευμάτων-Μεταδεδομένα ΤΑΒ ΑΒ 475 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Συστήματα περιγραφής ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων. Οι προβλέψεις των κανόνων και προτύπων καταλογογράφησης, το ειδικό πρότυπο ISBD(ER) και οι προβλέψεις των διατάξεων MARC. Τα σχήματα RDF και Dublin Core.\ Π - Δίκτυα Internet ΤΑΒ Π 477 ΥΠΟ ΧΕΙΜ Σκοπός και εφαρμογές των δικτύων υπολογιστών. Τυποποίηση και πρότυπο ISO. Τοπικά δίκτυα (LAN). Υπηρεσίες που παρέχονται από τα τοπικά δίκτυα. Δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN). Internet και Web. Δημιουργία ιστοσελίδων.\ Α-Οθωμανική Παλαιογραφία και Διπλωματική Ι ΤΑΒ Α 403 ΥΕΠ ΧΕΙΜ Εκμάθηση της οθωμανικής γραφής και ανάγνωση τυπωμένων κειμένων στη γραφή αυτή. Κατηγορίες οθωμανικών-τουρκικών εγγράφων και τυπολογικά

12 χαρακτηριστικά. Εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά εγγράφων. Λειτουργία των γραφειοκρατικών υπηρεσιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Β - Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ ΤΑΒ Β 423 ΥΕΠ ΧΕΙΜ Πηγές πληροφοριών στις θετικές και τις εφαρμοσμένες επιστήμες. ΑΒ Εκδοτική ΤΑΒ ΑΒ 491 ΥΕΠ ΧΕΙΜ Εκδοτική και διάθεση του βιβλίου. Δομή και οικονομικά της εκδοτικής βιομηχανίας. Σχέσεις συγγραφές και εκδότη ΓΠ-Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙI ΤΑΒ ΓΠ 457 ΥΕΠ ΧΕΙΜ α. Η Αθηναϊκή Σχολή και ο γλωσσικός καθαρισμός. Επτανησιακή Σχολή, οι απαρχές της εθνικής λογοτεχνίας και ο δημοτικισμός (εκπρόσωποι, επιδράσεις, έργα). β. Φροντιστηριακή ώρα: Αρχεία Νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η σημασία των αρχείων (συγκέντρωση, διάσωση του αρχειακού υλικού, αξιοποίηση). Η έκδοση του αρχειακού υλικού (εκδοτικές και τυπογραφικές εργασίες). Π - Ανάκτηση Πληροφοριών ΤΑΒ Π 487 ΥΠΕ ΧΕΙΜ Τεχνικές ανάκτησης πληροφοριών. Υπερκείμενα. Υπερμέσα. Οργάνωση δεδομένων πολυμέσων. Εργαστηριακές ασκήσεις στην αίθουσα των μικροϋπολογιστών. Η' ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Β - Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ΤΑΒ Β 422 ΥΠΟ ΕΑΡ Βασικές έννοιες. Τεχνικά θέματα ψηφιακών βιβλιοθηκών. Ψηφιακές βιβλιοθήκες και Web. Σχέσεις με την παραδοσιακή βιβλιοθήκη. Συστήματα ψηφιακών βιβλιοθηκών. Οικονομικά θέματα. Θέματα ασφάλειας. AΒ - Κυβερνητικά Δημοσιεύματα ΤΑΒ AΒ 486 ΥΠΟ ΕΑΡ Δομή της κυβέρνησης και τρόποι με τους οποίους η κυβέρνηση παράγει πληροφόρηση. Φύση και ποικιλία της κυβερνητικής πληροφόρησης. Έμφαση δίδεται στην ελληνική κυβερνητική πληροφόρηση των κοινοτικών και διεθνών οργανισμών. Εντοπισμός, οργάνωση και απόδοση της κυβερνητικής πληροφόρησης. Ρόλος των κυβερνητικών δημοσιευμάτων στη νομοθετική διαδικασία. Επίδραση της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και του διαδικτύου στη διάχυση και αποστολή της κυβερνητικής πληροφόρησης. Β - Πρότυπα κωδικοποίησης δεδομένων ΙΙ. ΤΑΒ Β 426 ΥΠΟ ΕΑΡ Πρότυπα και υλοποιήσεις κωδικοποίησης διάταξης και δομής τεκμηρίων. Το πρότυπο SGML και οι υλοποιήσεις του TEI, HTML, XML. Ανάλυση και εφαρμογές του TEI στην κωδικοποίηση τεκμηρίων. DTDs και λογισμικό εφαρμογής. Η γλώσσα XML και οι εφαρμογές της στη δόμηση τεκμηρίων και βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων. XML, RDF και Dublin Core. Μ Σύνθεση και Αξιοποίηση Μουσειακών Χώρων. ΤΑΜ Μ 440 ΥΠΟ ΕΑΡ Σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων για την ανάδειξη των μουσειακών συλλογών: ο μουσειακός χώρος και η μετατροπή του σε μουσειογραφικόεκθεσιακό χώρο με σκοπό την επιμόρφωση και τη ψυχαγωγία του κοινού. Τεχνικές και μέθοδοι παρουσίασης και στάδια του μουσειογραφικού έργου

13 (οργανόγραμμα έκθεσης - κατηγοριοποίηση των εκθεμάτων - μουσειογραφική ανάλυση και σύνθεση - πορεία επισκεπτών. Οι οπτικές εντυπώσεις και η χρήση τους στην αξιοποίηση των χώρων, οι αντιληπτικές ικανότητες του ανθρώπου, το χρώμα και η χρήση του στην αξιοποίηση των μουσειακών χώρων, ο φυσικός και ο τεχνητός φωτισμός και η χρήση τους στην αξιοποίηση των μουσειακών χώρων, τρόποι φωτισμού μουσειακών αντικειμένων, στοιχεία για άτομα με ειδικές ανάγκες). Ερμηνευτική παρουσίαση των συλλογών (μέσα και μέθοδοι). Α - Λατινική Παλαιογραφία. ΤΑΒ Α 412 ΥΕΠ ΕΑΡ Η προβληματική και οι προοπτικές της παλαιογραφίας σήμερα. Η λατινική ορολογία για τα υλικά γραφής. Παρουσίαση των βραχυγραφικών συστημάτων. Η βενεβεντανή γραφή. Η γοτθική γραφή. Κατά τα μαθήματα οι φοιτητές ασκούνται στην ανάγνωση, παλαιογραφική ανάλυση και μεταγραφή λατινικών κειμένων από πανομοιότυπα κωδίκων και εγγράφων. Α - Αρχεία Επιχειρήσεων και Τραπεζών ΤΑΒ Α 404 ΥΕΠ ΕΑΡ Τα αρχεία επιχειρήσεων οικονομικού χαρακτήρα, όπως των τραπεζών, της βιομηχανίας, του εμπορίου συνιστούν την ειδική κατηγορία των ιδιωτικών αρχείων. Η οικονομική ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης περιόδου γίνεται κατανοητή από τις χρήσεις της και δικαιολογεί τη συνεργασία ιστορικών, αρχειονόμων και οικονομολόγων. Η οργάνωση των τραπεζικών αρχείων είναι το πεδίο για την ανάλυση των δεσμών τους. Α - Θεσμοί διοίκησης του Βενετικού Κράτους και του Ελληνισμού κατά την περίοδο της βενετοκρατίας. Παραγωγή Αρχείων ΤΑΒ Α 410 ΥΕΠ ΕΑΡ Διοικητική οργάνωση του Βενετικού κράτους. Διοικητικοί μηχανισμοί και θεσμοί του βενετοκρατούμενου ελληνισμού. Παραγωγή αρχείων. Παλαιογραφική και Διπλωματική επεξεργασία δημοσίου και ιδιωτικού εγγράφου. Πηγές αρχειακής και ιστορικής έρευνας και τεκμηρίωσης. Εκδόσεις αρχειακών πηγών. Βιβλιογραφία. Α - Οθωμανική Παλαιογραφία και Διπλωματική ΙΙ ΤΑΒ Α 414 ΥΕΠ ΕΑΡ Άσκηση των φοιτητών σε οθωμανικά-τουρκικά χειρόγραφα κείμενα, προερχόμενα από τα κατά τόπους Γενικά Αρχεία τους Κράτους. ΑΒ - Κοινωνία και πληροφόρηση ΤΑΒ ΑΒ 484 ΥΕΠ ΕΑΡ Ιδιοκτησία και έλεγχος της πληροφορίας. Επιδράσεις της τεχνολογίας στη διαμόρφωση του επαγγέλματος σε τομείς όπως τα πνευματικά δικαιώματα κλπ. Ηθικά και άλλα προβλήματα από τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών. Επαγγελματική υπόσταση και ηθική του βιβλιοθηκονόμου και αρχειονόμου. Νομοθεσία που ορίζει τα πνευματικά δικαιώματα. Δεοντολογία της επιστήμης της πληροφόρησης. Νέες νομοθεσίες που ορίζουν την κατοχή και διακίνησηπαροχή πληροφοριών. Επαγγελματική κατοχύρωση, δηλαδή εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική που προσδιορίζει τη φύση του επαγγέλματος και εξασφαλίζει τον τομέα εργασίας. ΑΒ - Ηλεκτρονική Δημοσίευση ΤΑΒ ΑΒ 478 ΥΕΠ ΕΑΡ Εισαγωγή στο περιβάλλον δημοσίευσης που δημιουργεί το Διαδίκτυο και ο World Wide Web. Το περιβάλλον, τα εργαλεία και η μεθοδολογία. Ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονική επιστημονική επικοινωνία. Συνέπειες του νέου περιβάλλοντος στις διαδικασίες και την ουσία της πνευματικής δημιουργίας. ΑΒ-Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΑΒ ΑΒ 480 ΥΕΠ ΕΑΡ Βασικές έννοιες. Ηλεκτρονική μεταβίβαση δεδομένων. Μεθοδολογία υιοθετήσης εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και βιβλίο. Σημείωση: Η παρακολούθηση του ενός από τα δύο μαθήματα ως υποχρεωτικού συνεπάγεται τη δυνητική παρακολούθηση του άλλου ως υποχρεωτικού

14 επιλογής.

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη 3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας -Σπουδές... 5 Απορρόφηση Αποφοίτων Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι.

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Αριθμ. Πρωτ.: 707/23-7-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Κατευθύνσεις : 1. Αρχειονομία 2. Βιβλιοθηκονομία 3. Μουσειολογία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017 6 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017 Σ Χ Ο Λ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν 1. ΕΠΟ: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1.

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη..3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Σπουδές.4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους Τμήματος Ιστορίας. 5 Καταγραφή Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θα διδαχτούν η Ομήρου Οδύσσεια και οι Ηροδότου Ιστορίες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Α) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Κωδικός Βιβλίου Τίτλος Βιβλίου Βαθμίδα/Τάξη 22-0001 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 22-0002 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) 22-0003

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πενία τέχνας κατεργάζεται»

«Πενία τέχνας κατεργάζεται» «Πενία τέχνας κατεργάζεται» Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών σε υπηρεσίες Βιβλιοθηκών. Νομικό Σπουδαστήριο και Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Βασιλική Στρακαντούνα - Αργυρώ Φραντζή Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule) και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Γιατί εξακολουθεί να είναι σηµαντικό να σπουδάζουµε αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, γλώσσες που σπάνια πια χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη κοινωνία; Γιατί να ξοδεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Στη Γ Λυκείου κάθε µαθητής θα φοιτήσει σε µια από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών. Αν θέλει, µπορεί να επιλέξει άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε επιλέξει στη Β Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 139 21.054 810 20.083 20.615 20.782 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 184 20.229 520 19.190 19.937 19.827

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα