13PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13PROC001636966 2013-09-27"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΙ-ΘΟΞ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, Αθήνα, Τηλ.: / Fax: , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες :Μ. Ποτήρη, τηλ. : , 13PROC Αθήνα, Αρ. Πρωτ. : 6005 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δύο (2) συσκευών X-RAY για έλεγχο αποσκευών για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και του Περιφερειακού Γραφείου της στη Θεσσαλονίκη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Τον Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/τ.Α/ ) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής». 2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/τ.Α/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» 4. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 221 Α ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/2005) 8. Την υπ αριθ. ΕΜ/1-Β/89/ (ΦΕΚ 2420/τ.Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού, του Προϊσταμένους Διευθύνσεων, τον Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής». 9. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 1

2 10. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» 11. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α /2010) «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 12. Τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με Αριθμό 117/2009, σύμφωνα με την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες 13. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 14. Την υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β /2010) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 15. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α /2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και την επ αυτού εγκύκλιο με αρ. πρωτ.2/91118/0026 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 16. Το Π.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α /1998) «Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου» 17. Την υπ αριθμ. 2442/ απόφαση Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης. 18. Την υπ αριθμ. 2443/ απόφαση Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.2522/1997 της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. 19. Την υπ αριθμ. 2441/ απόφαση Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αγοραζομένων ειδών και εκτελούμενων εργασιών. 20. Την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας, όπως αυτές απορρέουν από το εγκριτικό σημείωμα του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης το οποίο εγκρίθηκε από τη Διευθύντρια της Υπηρεσίας στις 23/09/ Την με αριθμ. 5488/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (που καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης ποσού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για το έτος 2013 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» του Ειδικού Φορέα Υπηρεσία Ασύλου. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «δύο (2) συσκευών X-RAY για έλεγχο αποσκευών» για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και του Περιφερειακού Γραφείου της στη Θεσσαλονίκη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία 2

3 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία Ασύλου Π. Κανελλοπούλου 2, Αθήνα Ώρα 15:00 Ημέρα Δευτέρα Π. Κανελλοπούλου 2, 10177, Αθήνα 3 ος όροφος Ώρα 12:00 Ημέρα Τρίτη Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στην επίσημη ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο ή αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ» Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΙ-ΘΟΞ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: Είδος Διαγωνισμού: Κριτήριο Κατακύρωσης: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές Χαμηλότερη Τιμή Ημερομηνία: Χρόνος Διενέργειας: Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 Τόπος Διενέργειας: Είδος Προμήθειας: Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια: Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : Τόπος Αποσφράγισης: Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών: Χρόνος παράδοσης: Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Φόρος εισοδήματος: Διάρκεια σύμβασης Τόπος παράδοσης υλικών: Υπηρεσία Ασύλου (Π. Κανελλοπούλου 2, 3 ος όροφος, Αθήνα) «δύο (2) συσκευών X-Ray για έλεγχο αποσκευών» για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και του Περιφερειακού Γραφείου της στη Θεσσαλονίκη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσία Ασύλου Υπηρεσία Ασύλου ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Υπηρεσία Ασύλου (Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ , 3 ος όροφος, Αθήνα) Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών η οποία ορίστηκε από την υπ αριθ. 2442/ απόφαση Δ/ντριας Υπηρεσίας Ασύλου. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης όσον αφορά το Χ-ΡΑΥ που προορίζεται για την Κεντρική Υπηρεσία και κατόπιν συμφωνίας των μερών για το X-RAY που προορίζεται για το ΠΓΘ (τμηματική παράδοση) Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94 Η λήξη της Σύμβασης επέρχεται με την οριστική παραλαβή όλων των ειδών. Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου (Π. Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων (Συγκρότημα ΕΡΤ), Αθήνα): Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 4

5 Πληροφορίες: ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΙ-ΘΟΞ Στη διεύθυνση που θα υποδείξει η Υπηρεσία Ασύλου στη Θεσσαλονίκη Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους υπαλλήλους του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Τηλ ) και του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης (Τηλ ) 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΙ-ΘΟΞ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ Α: 1. Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή έχει σκοπό την προμήθεια «δύο (2) συσκευών X-RAY για έλεγχο αποσκευών» για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και του Περιφερειακού Γραφείου της στη Θεσσαλονίκη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 2. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 3. συνεταιρισμοί, 4. κοινοπραξίες εργοληπτών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Π.Δ.60 / 2007). Ο όρος «ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 4. Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων. Η πληρωμή θα γίνει ως εξής: Εξόφληση 100% του τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση της προμήθειας και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο προμηθευτής υπαιτιότητάς του δεν παραδίδει το υλικό σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/07) καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» (ΦΕΚ 431/τ.Β/7-5-98). Αναθέτουσα Αρχή είναι η «Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», Λ. Π. Κανελλοπούλου 2, ΤΚ ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο: και , Φαξ : , Πληροφορίες: κ. Ποτήρη και κ. Ζωντήρος, ΜΕΡΟΣ Β: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. 2. Ενστάσεις Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) και το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/ ) αντίστοιχα. 3. Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης, καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στις

7 4. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.asylo.gov.gr) και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει (νοείται, εφόσον επιθυμεί ο ίδιος), μέσω αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, επιστολής, , κ.τ.λ., με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, account κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το κείμενο της προκήρυξης δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 5. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Λ. Π. Κανελλοπούλου 2, ΤΚ , Αθήνα, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας (3 ος όροφος). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 2, ΤΚ , Αθήνα, στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει με τους όρους και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας διακήρυξης. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, 7

8 τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία να δηλώνουν ότι: 1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση. 2. Ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης 3. Ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. Προκειμένου δε για αλλοδαπούς, απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. 2 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 3. Να δηλώνεται μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή σε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 4. Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι υποψήφιοι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεωκοπίας. 5. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 6. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 7. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 8. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς ότι και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν 8

9 σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. ΜΕΡΟΣ Δ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος φέρει τις παρακάτω ενδείξεις. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡ... Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «δύο (2) συσκευών X-RΑΥ για έλεγχο αποσκευών» για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και του Περιφερειακού Γραφείου της στη Θεσσαλονίκη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : Στοιχεία αποστολέα: Οι προσφορές είναι δυνατό: Να υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Λ. Π. Κανελλοπούλου 2, ΤΚ ΑΘΗΝΑ μέχρι και ώρα 15:00. Να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα μέρες (90) (άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και 9

10 μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 3. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 4. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα 6. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 10

11 7. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα ή νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 8. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 9. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 10. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 12. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. 13. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 14. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. 15. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 16. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας. 17. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. 18. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 19. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 20. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν 11

12 δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς. 21. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. ΜΕΡΟΣ Ε: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ. 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και αξιολογεί τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3). Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του Μέρους Γ της παρούσας. 2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό. 3. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης 6. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 7. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 8. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 1. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 2. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 3. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 12

13 ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3). Η Διεύθυνση αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα του Οικονομικού Τμήματος γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού Όταν ο προσφέρων, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και στις προθεσμίες που προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α /150) και συνάδουν με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. Ενστάσεις ή προσφυγές για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, που έχει οριστεί με την αριθμ. 348/ Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου και πρωτοκολλούνται. Επί των ενστάσεων και προσφυγών γνωμοδοτεί η ως άνω Επιτροπή και αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. ΜΕΡΟΣ Θ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα: 1. Αν πρόκειται για εταιρεία, ένωση προσώπων ή κοινοπραξία τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο 13

14 χρονικό διάστημα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 3. Τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 118 /2007 άρθρο 6, παρ.2 Παραστατικά. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύμβαση τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης μπορεί ν αποφασισθεί η ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Η σύμβαση με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί για το Ελληνικό Δημόσιο από τη Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου. Δεν χωρεί καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων της παρούσας καθώς και της προσφοράς του επιλεγέντα Αναδόχου. ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΙΜΕΣ Η αξία των ειδών υπόκειται σε κρατήσεις καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 1. Τιμή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, χωρίς Φ.Π.Α. 2. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) της ανωτέρω τιμής. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. 3. Αν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον υποψήφιο να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί και τον αριθμό των ατόμων που θα χρησιμοποιηθούν πριν την απόρριψη της Προσφοράς, όπως αυτό αναφέρεται στο Άρθρο 52 του Π. Δ. 60/2007. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης και αυξομείωσης, παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 14

15 ΜΕΡΟΣ Κ: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή της αξίας του τιμολογίου στην Εταιρεία θα γίνει δια της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υ.Δ.Ε./ Υ.Δ.Τ. & Π.Τ.Π. και όταν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Υπηρεσία. Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της παράδοσης, αλλά δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Η αμοιβή του Προμηθευτή θα επιβαρύνεται από τις παρακάτω κρατήσεις: ΑΡΧΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% (επί της συµβατικής αξίας) ΜΤΠΥ 3% (επί της συµβατικής αξίας) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% (2% επί του 3% του ΜΤΠΥ) ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% (20% επί του 2% του Χαρτοσήµου) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 4% επί της καθαρής αξίας για την οποία χορηγείται βεβαίωση (Ν αρ. 24/1994). Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΙ-ΘΟΞ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΜΑΤΩΝ (X-RAY) Η προμήθεια αφορά δύο (2) καινούργιες και αμεταχείριστες ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου (X-RAY) χειραποσκευών-δεμάτων. Οι δύο συσκευές θα πρέπει να ίδιας μάρκας και μοντέλου. Τα μηχανήματα θα είναι πρόσφατης κατασκευής και τελευταίας τεχνολογίας. Απαιτείται η συμμόρφωση του κατασκευαστή τουλάχιστον με τα ακόλουθα πρότυπα: -ISO (για τον οίκο κατασκευής ) ή νεώτερο. -CE MARK να δηλωθούν αναλυτικά τα standards κατασκευής και ασφαλείας με τα οποία συμφωνεί το προσφερόμενο είδος και θα προσκομισθούν αντίγραφα των ζητούμενων πιστοποιήσεων στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. Χρόνος παράδοσης: Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης όσον αφορά το Χ-ΡΑΥ που προορίζεται για την Κεντρική Υπηρεσία και κατόπιν συμφωνίας των μερών για το X-RAY που προορίζεται για το ΠΓΘ (τμηματική παράδοση). Τα μηχανήματα να παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα, δοκιμασμένα και έτοιμα προς λειτουργία. Απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Οι συσκευές θα είναι κατάλληλες για τον έλεγχο χειραποσκευών για εξακρίβωση όπλων, εκρηκτικών μηχανισμών και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων κατασκευασμένων από μεταλλική ή/και πλαστική ύλη. Τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατάλληλα για απεριόριστη 24ωρη λειτουργία χωρίς καμία μεταβολή των λειτουργικών τους επιδόσεων και ειδικά κατασκευασμένα ώστε να λειτουργούν ομαλά για όσο το δυνατόν μακρό χρονικό διάστημα χωρίς την ανάγκη τεχνικής επίβλεψης. 1) Διαστάσεις Οι συνολικές διαστάσεις των συσκευών δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις εξής: Μέγιστο μήκος: 1500mm Μέγιστο πλάτος: 850mm Μέγιστο ύψος: 1000mm Για τον ταινιόδρομο οι ελάχιστες διαστάσεις θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες: Ελάχιστο πλάτος: 500mm Ελάχιστο ύψος: 300mm Ύψος ιμάντα από το έδαφος: mm 2) Η ταχύτητα του ταινιόδρομου των μηχανημάτων X-RAY να είναι μεγαλύτερη των 0,15 μέτρων/δευτερόλεπτο. Το μέγιστο φορτίο του ιμάντα (ομοιόμορφα κατανεμημένο) να είναι τουλάχιστον 50Kg 3) Η τροφοδοσία των συσκευών να είναι 220V, (±10%), 50HZ (±5%). 16

17 H συσκευή να λειτουργεί από -20οC έως +60οC και υγρασία μέχρι 90%. ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΙ-ΘΟΞ 4) Ο σταθμός ελέγχου (CONTROL DESK), εάν δεν είναι ενσωματωμένος, στο οποίο θα τοποθετηθούν το χειριστήριο και η οθόνη να είναι αρίστης ποιότητας, με σκελετό από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό, για την τοποθέτηση του χειριστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, η οθόνη που θα είναι εγκατεστημένη στον σταθμό ελέγχου να έχουν κατ ελάχιστο τα εξής χαρακτηριστικά : Μέγεθος >=17 Ανάλυση οθόνης 1280 Χ 1024 /24bit τουλάχιστον Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής των συσκευών να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής: Επεξεργαστή 1GHz Σκληρό δίσκο 40GB RAM 128MB Δύο (2) θύρες USB Λειτουργικό σύστημα : Να αναφερθεί το χρησιμοποιούμενο σύστημα 5) Η γεννήτρια ακτίνων Χ, να είναι μονομπλόκ με ενσωματωμένη την λυχνία, τον μετασχηματιστή Υ/Τ, το ανορθωτικό κλπ και να δοθούν τα εξής στοιχεία : α. Ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο κατασκευαστής της. β. Το ρεύμα ανόδου όταν τίθεται σε λειτουργία το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης υπόπτων αντικειμένων. γ. Η τάση λειτουργίας της σε kv. δ. O κατασκευαστής και ο τύπος του ψυκτικού υλικού το οποίο να είναι μη τοξικό έλαιο. ε. Ο χρόνος εγγύησης. 6) Το περιεχόμενο του ελεγχόμενου αντικειμένου να απεικονίζεται σε οθόνες με πλήρη διαχωρισμό σε οργανικάανόργανα-μικτά ανάλογα με τον ατομικό τους αριθμό και ανάλογα με το πάχος τους. 7) Η απεικόνιση των αντικειμένων στην οθόνη μετά τον διαχωρισμό να γίνεται με ξεχωριστό χρώμα για κάθε κατηγορία υλικού και συγκεκριμένα πορτοκαλί για τα οργανικά, μπλε για τα μέταλλα και πράσινο για τα μικτά. Η φωτεινότητα των χρωμάτων για κάθε κατηγορία υλικού να υποδεικνύει το πάχος του. Η φωτεινότητα των χρωμάτων να είναι ανεξάρτητη από τον ατομικό αριθμό του αντικειμένου. 8) Η ανίχνευση, ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε οργανικάανόργανα-μικτά και ο εντοπισμός των υπόπτων αντικειμένων να ολοκληρώνεται αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή με μία και μοναδική διέλευση του αντικειμένου μέσα από την συσκευή. Να υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης προηγουμένων ελεγμένων αντικειμένων. 9) Η μονάδα zoom των συσκευών να παρέχει δυνατότητα επισταμένης εξέτασης του υπό έλεγχο αντικειμένου όταν είναι επιθυμητό και σε προκαθορισμένα βήματα μέχρι 15Χ τουλάχιστον, χωρίς αλλοίωση της εικόνας κατά την 17

18 μεγέθυνση. Να δηλωθεί στις προσφορές εάν η συσκευή μπορεί να δώσει επιπρόσθετες πληροφορίες στον χειριστή την ώρα που αυτός μεγεθύνει την εικόνα. 10) Σε όλο το χρόνο της συνεχούς επί 24ώρου βάσεως (100% duty cycle) λειτουργίας να μην παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης, αποκλίσεων από τα χαρακτηριστικά της συσκευής και κακής λειτουργίας/απόδοσης σε οποιαδήποτε από τις υπομονάδες των συσκευών. 11) Θα πρέπει να επιτυγχάνονται: Ευαισθησία (Resolution) σύρματος τουλάχιστον 38 AWG εγγυημένο. Διείσδυση (Penetration) σε ατσάλι τουλάχιστον 10 mm. ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΙ-ΘΟΞ 12) Οι συσκευές να διαθέτουν κατάλληλο Βοηθητικό Λογισμικό για την Αξιολόγηση εγρήγορσης του χειριστή (Threat Image Projection = TIP), με βιβλιοθήκη αριθμού εικόνων που θα δηλώνεται με την προσφορά, με επικίνδυνα αντικείμενα (εκρηκτικοί μηχανισμοί, όπλα διαφόρων τύπων, κλπ. σε διαφορετικές γωνίες), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό Νο. 23/08 (Commission Regulation (EC) No. 23./2008) ή άλλο ισοδύναμο. Η δυνατότητα ανίχνευσης δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την θέση του εκρηκτικού εντός της αποσκευής (π.χ. εάν βρίσκεται πίσω από άλλα αντικείμενα). 13) Η ύπαρξη τροχών για μετακίνηση της συσκευής θεωρείται απαραίτητη καθώς και ορθοστάτες για την ακινητοποίησή της, στη τελική θέση εγκατάστασής της. 14) Η δόση ακτινοβολίας στο προς ανίχνευση αντικείμενο να είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζει : Ιατρικά φιλμ για 10 τουλάχιστον διελεύσεις Φωτογραφικά (έγχρωμα και ασπρόμαυρα) films των 1600 ASA και για 10 διελεύσεις μέσα από την συσκευή. Τρόφιμα και φάρμακα. 15)Στις προσφορές να δηλωθούν απαραίτητα : Το ποσοστό ακτινοβολίας (Dose / inspection) στο υπό έλεγχο αντικείμενο Το ανώτερο επιτρεπτό όριο / έλεγχο 16) Τα μηχανήματα να συναρμολογηθούν εγκατασταθούν και να τεθούν σε πλήρη λειτουργία με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σε σημεία που θα του υποδειχθούν από την υπηρεσία. 17) Εκπαίδευση προσωπικού Ο προμηθευτής υποχρεούται στην παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό (τουλάχιστον 1 σειρά 3 ατόμων) της Υπηρεσίας στα ίδια μηχανήματα. Η εκπαίδευση να γίνει στην Ελληνική γλώσσα από έμπειρο προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας. 18) Εγγύηση καλής λειτουργίας Θα δοθεί εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών καλής λειτουργίας 18

19 όσον αφορά τις συσκευές, οι οποία θα αρχίσει από την πλήρη παραλαβή στους χώρους εγκατάστασης των συσκευών. Μέσα στον ανωτέρω χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της υπηρεσίας (εργασία και ανταλλακτικά) εντός 15 ημερολογιακών ημερών κάθε ανωμαλία που πιθανόν προκύψει στις υπό προμήθεια συσκευές λόγω φθοράς κάποιου εξαρτήματος ή ανταλλακτικού, η οποία δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 19) Η προμηθεύτρια Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο καθώς και ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από της οριστικής παραλαβή του μηχανήματος και να ικανοποιεί τις αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών- αν τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες ) και η τιμή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την τρέχουσα τιμή που αναφέρεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρείας. ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΙ-ΘΟΞ 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα: (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: Προς ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός.Τ.Κ. ] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της. με αντικείμενο «.» και συγκεκριμένα για την προμήθεια.. συνολικής αξίας..., σύμφωνα με την αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η ισχύς της παρούσας είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 20

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988509, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002376843 2014-11-03

14PROC002376843 2014-11-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 03/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2015 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2015 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Λαγοπούλου Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ. : 5908 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.: 2510241913,2510241928,2510241930

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762759 2015-05-11

15PROC002762759 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μ. ΛΟΥΡΟΥΝΖΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα