Εκπαιδευτική Ρομποτική Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας-Διδακτικά. Αξιολόγηση της Συμβολής της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτική Ρομποτική Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας-Διδακτικά. Αξιολόγηση της Συμβολής της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση..."

Transcript

1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική Ρομποτική Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας-Διδακτικά παιχνίδια Ανοιχτό Λογισμικό Αξιολόγηση της Συμβολής της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Β. Παπαχρήστου Μέθοδος, Μέσο και Συσκευή Εικονικής Παράστασης Μ. Σαβελίδη, Ι. Σαβελίδη, Ι. Κατζαβουνίδης, Σ. Σαβελίδης, Σ. Ποσλαράκης A Virtual elearning Environment for Museums - Enhancing Visitor's Experince and Supporting Life-long Learning E. Chantzi, D. Tsolis, Ath. Tsakalidis Αποκτήστε με ΕΛ/ΛΑΚ ένα Φύλακα Ασφαλείας (guard) στο Εργαστήριό σας Ι. Στέλλας Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ Μελετώντας το Κλίμα Συνεργασίας μεταξύ Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες μέσα από Δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Αλ. Τσικολάτας Αυτοματοποιημένη Αξιολόγηση Προβλημάτων στην Αλγοριθμική Σκέψη Αντ. Πλέρου Η Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση των Γεωτεχνικών Ειδικοτήτων των ΕΕΕΕΚ Δ. Μπουτακίδης, Σ. Βασιλειάδου, Θ. Αμυγδαλάς, Π. Σταγιόπουλος, Α. Σαραντίδου Ανάπτυξη Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού και Εποπτικού Υλικού για Μαθητές με Αναπηρίες Κ. Αραμπατζή, Κ. Γκυρτής, Α. Ευσταθίου, Β. Κουρμπέτης, Μ. Χατζοπούλου

3 x Περιεχόμενα Πληροφορική και Διδακτικές Προτάσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Βασικές Αρχές Προγραμματισμού για Μαθητές του Δημοτικού στο Περιβάλλον της EasyLogo Μ. Σκιαδέλλη Χρήση Περιβαλλόντων τύπου Logo στο Νηπιαγωγείο: Διερεύνηση του Κοινωνικού Πλαισίου Μάθησης Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ. Τζιουβάρα ΤΠΕ και Ενεργός Πολίτης Π. Τσολάκος, Μ. Δημοπούλου, Ε. Μπαμπίλα Η Διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στα Δημοτικά Σχολεία του Ν. Μαγνησίας Κ. Γεωργούλη, Σ. Θεοδοσίου, Δ. Λιόβας Κριτική Διερεύνηση των Απόψεων των Εκπαιδευτικών Τ.Π.Ε. των Δ.Σ. με Ε.Α.Ε.Π. αναφορικά με την Αποτελεσματικότητα του Εκπαιδευτικού τους Έργου σε σχέση με τους στόχους του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για το Νέο Σχολείο Κ. Τζιαφέτας, Τ. Καράκιζα, Δ. Αλεμπάκη Διδακτική της Πληροφορικής χωρίς ή με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο E. Αγγελίδης, Τ. Λαδιάς Δημιουργία και Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Κόμικς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ι. Γιακουμής Ηλεκτρονικά Παιχνίδια και Χωρική Αντίληψη. Σύμμαχος ή Αντίπαλος στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας; Αικ. Αποστολοπούλου, Α. Κλωνάρη Προγραμματισμός Αυτομάτων Πεπερασμένων Καταστάσεων: η Υλοποίηση του Αλγορίθμου Το Νησί του Θησαυρού σε Περιβάλλον Οπτικού Προγραμματισμού Kodu Ε. Αγγελίδης, Δ. Φωτιάδης, Τ. Λαδιάς Το Διαδίκτυο ως Μέσο Ανεύρεσης Μουσικών Βίντεο για τη Διδασκαλία Τραγουδιών Δημοφιλούς Μουσικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μια Διδακτική Πρόταση Διδασκαλίας Τραγουδιού Δημοφιλούς Μουσικής με Μουσικό Βίντεο, Ε. Καρούμπαλη

4 Χρήση Περιβαλλόντων Τύπου Logo στο Νηπιαγωγείο: Διερεύνηση του Κοινωνικού Πλαισίου Μάθησης Σ. Γίδαρη 1, Α. Χρονάκη 2, Ν. Τζιουβάρας 3, Μ.Ρ. Τζιουβάρα 3 1 Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ) Περίληψη Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση του κοινωνικού πλαισίου μάθησης και των στρατηγικών επίλυσης προβλήματος που κατακτούν τα παιδιά σε μια τάξη νηπιαγωγείου όπου γίνεται χρήση ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος τύπου logo. Ένα τέτοιο περιβάλλον παρέχει στους χρήστες δυναμικό ανατροφοδότησης και μάθηση μέσα από συστηματική εκσφαλμάτωση. Στην έρευνα πήραν μέρος 6 νήπια, 3 αγόρια και 3 κορίτσια τα οποία εργάσθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες: παιδί μόνο του, παιδί με συνομήλικο, παιδί με ενήλικα και παιδί με συνομήλικο και ενήλικα. Τα παιδιά εμφάνισαν στρατηγικές επίλυσης προβλήματος οι οποίες κυμαίνονται από την αφελή (naive) απόδοση έως αυτή του γνώστη (knowledgeable) μέσω μίας μεταβατικής (transitional) και υπεροπτικής (cavalier) φάσης για κάποια παιδιά. Διαπιστώθηκε, επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ συνομηλίκων με την υποστήριξη ενήλικα λειτούργησε προσθετικά στην ανατροφοδότηση που παρέχει το ίδιο το πρόγραμμα ενισχύοντας την ικανότητα επίλυσης προβλήματος. Λέξεις κλειδιά: Logo, κοινωνικό πλαίσιο μάθησης, επίλυση προβλήματος, Νηπιαγωγείο. 1. Εισαγωγή Η γλώσσα προγραμματισμού logo αναπτύχθηκε από τον Seymour Papert το 1968 και αποτελεί ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά μπορούν να έχουν τα ίδια μεγάλο μέρος ελέγχου της μάθησής [Emihovich et.al (1986); Papert (1991)]. Υποστηρίζεται ότι καλλιεργεί τη λογική σκέψη, την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη ανώτερων λειτουργιών σκέψης, οδηγεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος που μπορεί να μεταφερθούν σε άλλες γνωστικές περιοχές και

5 3 rd Conference on Informatics in Education 105 αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τη μάθηση βασικών γεωμετρικών εννοιών όπως οι γωνίες, τα πολύγωνα κλπ [Emihovich et.al (1986); Κόμης (2004); Φεσάκης et.al (2010)]. Μία πτυχή της logo, τα γραφικά της χελώνας αποτελούν ένα απλό σημείο εισόδου των μικρών παιδιών στον προγραμματισμό, αφού μπορούν εισάγοντας απλές εντολές να κινήσουν ένα μεταβατικό αντικείμενο, τη χελώνα, να σκέπτονται με αυτό και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων ενισχύοντας έτσι τη γνωστική τους ανάπτυξη [Papert (1991); Yellant (1995)]. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στα αποτελέσματα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη μάθηση στο περιβάλλον της logo, είτε πρόκειται για αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων είτε με κάποιον ενήλικα. Η έρευνα για τη συνεργατική μάθηση έχει ακολουθήσει κυρίως δύο προσεγγίσεις: την κοινωνικο-εποικοδομητική που επηρεάστηκε από τον Piaget και τονίζει τη σπουδαιότητα της ενεργητικής και άμεσης επαφής και τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των συνομηλίκων για τη γνωστική ανάπτυξη και την κοινωνικο-πολιτισμική που επηρεάστηκε από τον Vygotsky, και θεωρεί την ανάπτυξη ως το αποτέλεσμα μιας κοινωνικά διαμεσολαβούμενης δραστηριότητας που βασίζεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιού και ενήλικα ή ικανότερου συνομηλίκου [Chronaki (2000), Hughes et.al (1995); Σολομωνίδου (2002); Χρονάκη (2000)]. Οι έρευνες για τη συνεργατική μάθηση προτείνουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων μπορεί να διευκολύνει τη γνωστική ανάπτυξη [Gauvain et.al (1989); Nastasi et.al (1993); Wild et.al (1997)]. Ειδικότερα σε υπολογιστικό περιβάλλον φαίνεται ότι η επίλυση προβλημάτων προάγεται σημαντικά όταν τα παιδιά μπορούν να εργαστούν από κοινού, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές προχωρώντας συναινετικά στην εργασία τους [Yellant et.al (2007)]. Ένα από τα βασικότερα σημεία της θεωρίας του Vygotsky είναι η έννοια της «Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης», της απόστασης δηλαδή μεταξύ αυτού που μπορεί το παιδί να πετύχει μόνο του και αυτού που μπορεί να πετύχει με την καθοδήγηση ενός ενήλικα ή σε συνεργασία με έναν πιο ικανό συνομήλικο [Yelland et.al (2007)]. Ο όρος σκαλωσιά (scaffolding), περιγράφει τη διαδικασία της υποστήριξης που προσφέρεται στο παιδί ανάλογα με τις ανάγκες του, μειώνεται σταδιακά και αφαιρείται τη στιγμή που μπορεί να τα καταφέρει μόνο του [Ντολιοπούλου (2002); Wood et.al (1978)]. Στα υπολογιστικά περιβάλλοντα η υποστήριξη του εκπαιδευτικού είναι σαφώς ένας σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της αποτελεσματικής μάθησης και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών επίλυσης προβλήματος και μεταγνωστικών δεξιοτήτων ανεξάρτητα από το λογισμικό που χρησιμοποιείται ενώ το είδος και η ποσότητα της υποστήριξης πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών και τους στόχους της δραστηριότητας [Macchiusi (1997); Rasku-Puttonen et.al (2002); Schetz et.al (1994)]. Τα πορίσματα των ερευνών σχετικά με την επίδραση της υποστήριξης του εκπαιδευτικού σε περιβάλλον τύπου logo είναι αντιφατικά. Έτσι ενώ έρευνα έδειξε ότι η ανατροφοδότηση του προγράμματος, η συνεργασία με τους συνομήλικους και η

6 106 Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ.Ρ. Τζιουβάρα παρέμβαση των ενηλίκων μάλλον δε λειτουργούν προσθετικά ως προς τα αποτελέσματά τους στη μάθηση [Hughes et.al (1995)], σε σειρά ερευνών μεταξύ 1994 και 1995, διαπιστώθηκε ότι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών ενισχύει τη μάθηση, οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση των σχετικών εννοιών και των στρατηγικών διαδικασιών και επηρεάζει θετικά την αυτό-αποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον των παιδιών [Yelland et.al (2007)]. Ο Olson [Emmovich et.al (1988)] επεκτείνει την ιδέα του Vygotsky ότι η νοητική ανάπτυξη προωθείται από τις αλληλεπιδράσεις παιδιού - ενήλικα ή ικανότερου συνομηλίκου ώστε να συμπεριλάβει διαψυχολογικές συνεργατικές λειτουργίες με ένα «νοήμον», διαδραστικό σύστημα διδασκαλίας όπως ο υπολογιστής, αφού, όταν χρησιμοποιείται ένα διαδραστικό ανοικτού τύπου λογισμικό όπως η γλώσσα logo, ο υπολογιστής μεταβάλλεται από ένα απλό εργαλείο σε έναν αλληλεπιδραστικό συνεργάτη. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μικρόκοσμων της logo είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης όπου τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μάθουν από τα ίδια τους τα λάθη, να σκεφτούν γύρω από αυτά και να επωφεληθούν διορθώνοντάς τα [Papert (1991)]. Ένα απλό μοντέλο ανατροφοδότησης του προγράμματος που έχει προταθεί από το Norman [Hughes et.al (1995)] προβλέπει μία κυκλική διαδικασία που ξεκινά με την ανάλυση του έργου. Το αποκύημα αυτής της ανάλυσης είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, το οποίο στη συνέχεια μεταφράζεται σε μία εντολή που εισάγεται στον υπολογιστή, μεταφέρεται στη χελώνα και στην οθόνη παράγεται σαν πραγματικό αποτέλεσμα μία συγκεκριμένη κίνηση της. Στην περίπτωση που τα επιδιωκόμενα και τα πραγματικά αποτελέσματα συμπίπτουν πραγματοποιείται κάποια ενίσχυση για την αρχική ανάλυση και για τις διεργασίες μετάφρασης. Αν δε συμπίπτουν τότε μπορεί να ενεργοποιηθούν δύο διαδικασίες: η εκσφαλμάτωση, ο εντοπισμός δηλαδή της αιτίας του σφάλματος και κατόπιν είτε τροποποίηση της αρχικής ανάλυσης έργου είτε των διεργασιών μετάφρασης που το δημιούργησαν και /ή η επιδιόρθωση, μία προσπάθεια να διορθωθεί άμεσα το λάθος σχετικά με τα υποέργα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η ανατροφοδότηση είναι επαρκής ώστε το παιδί να αναπτύξει στρατηγικές εκσφαλμάτωσης και επίλυσης προβλήματος ή χρειάζεται η διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού ή/και η συνεργασία με κάποιον συνομήλικο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των διαφορών στις στρατηγικές και στην επίδοση των παιδιών όταν εργάζονται σε περιβάλλον logo μόνα, με ένα συμμαθητή ή με έναν ενήλικα. Τα ερευνητικά μας ερωτήματα είναι τα εξής: α) Αναπτύσσουν και τι είδους στρατηγικές τα παιδιά για την επίλυση προβλήματος σε ένα τέτοιο περιβάλλον; β) Σε υπολογιστικά προγράμματα τύπου logo όπου παρέχονται σημαντικές ευκαιρίες να λάβουν τα παιδιά ανατροφοδότηση από το ίδιο το περιβάλλον και να μάθουν μόνα τους μέσα από τη συστηματική εκσφαλμάτωση η υποστήριξη που παρέχει ο εκπαιδευτικός ή/και η συνεργασία με τους συνομηλίκους αυξάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα;

7 3 rd Conference on Informatics in Education Μέθοδος 2.1.Συμμετέχοντες Το δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσαν 6 νήπια, 3 αγόρια και 3 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας τα 5 χρόνια. Τα παιδιά τοποθετήθηκαν τυχαία σε τέσσερεις διαφορετικές συνθήκες: Συνθήκη Α: Ένα παιδί μόνο του, Συνθήκη Β: Ένα παιδί με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, Συνθήκη Γ: Ένα ζεύγος παιδιών, Συνθήκη Δ: Ένα ζεύγος παιδιών με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού. 2.2.Εργαλεία μετρήσεις Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιηθήκαν τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Ladybug leaf και Ladybug maze που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Τα περιβάλλοντα βασίζονται στη γλώσσα logo και διαθέτουν διεπαφή χρήστη προσαρμοσμένη σε μικρά παιδιά. Οι εντολές εμφανίζονται με απλά γραφικά σε κουμπιά: μπροστά, πίσω, στροφή δεξιά 45º, στροφή δεξιά 90º, στροφή αριστερά 45º, στροφή αριστερά 90º. Στο Ladybug leaf η μαθησιακή δραστηριότητα αφορά τη μετακίνηση μιας πασχαλίτσας ώστε να κρυφτεί πίσω από ένα φύλλο. Στο Ladybug maze η πασχαλίτσα πραγματοποιεί μία διαδρομή σε λαβύρινθο ώστε να φτάσει σε ένα καθορισμένο σημείο. Η πασχαλίτσα αφήνει πίσω της ένα ίχνος με κυκλάκια σε κάθε βήμα της. Εικόνα 1. Το περιβάλλον των δραστηριοτήτων (Ladybug leaf και Ladybug maze) Στην εργασία μας χρησιμοποιήθηκαν πέντε δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1 η - ολοκλήρωση διαδρομής στο Ladybug leaf. Δραστηριότητα 2 η διαδρομή στο Ladybug leaf. Δραστηριότητα 3 η εκσφαλμάτωση στο Ladybug leaf. Δραστηριότητα 4 η ολοκλήρωση διαδρομής λαβύρινθου στο Ladybug maze. Δραστηριότητα 5 η - εκσφαλμάτωση στο Ladybug maze. Η μέτρηση της επίδοσης έγινε στην 3 η συνεδρία με βάση τον αριθμό των κινήσεων της πασχαλίτσας έως την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων, τον αριθμό των λαθών και το χρόνο που χρειάστηκε για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Ως λάθη υπολογίστηκαν όλες οι κινήσεις που δε βοηθούσαν στην επίτευξη του στόχου και

8 108 Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ.Ρ. Τζιουβάρα ακολουθήθηκαν είτε άμεσα είτε στη συνέχεια από μία διορθωτική κίνηση. Ο χρόνος μετρήθηκε σε λεπτά. Για την ανάλυση των στρατηγικών επίλυσης προβλήματος που εμφάνισαν τα νήπια αντλήθηκαν δεδομένα από τα βίντεο των συνεδριών και χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ταξινόμησης της Yellant (1994) που κυμαίνεται από την αφελή (naive) απόδοση έως αυτή του γνώστη (knowledgeable) μέσω μίας μεταβατικής (transitional) και υπεροπτικής (cavalier) φάσης για κάποια παιδιά. Κατά τη συνεδρία της εκμάθησης παρατηρήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τα παιδιά για να οργανωθεί ανάλογα με τις ανάγκες τους η υποστήριξη της εκπαιδευτικού, η οποία εστίασε στην επιλογή του κατάλληλου αναπτυξιακά περιβάλλοντος logo ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και το επίπεδο των παιδιών και στην παροχή κατάλληλων υλικών, τη διαρρύθμιση του χώρου και την οργάνωση των ομάδων εργασίας. Αυτή η διάσταση υποστήριξης της εκπαιδευτικού μπορεί να παραλληλιστεί με την παιδαγωγική πλαισίωση και την περιφερική (distal) καθοδήγηση [Plowman et.al (2007)] και την υποστήριξη πρώτου επιπέδου [Anghileri (2006)]. Κατά τη διάρκεια της εργασίας των παιδιών, και στις τέσσερεις συνθήκες παρασχέθηκε από την εκπαιδευτικό συναισθηματική και τεχνική υποστήριξη, που περιελάμβανε την ενθάρρυνση τους να συνεχίσουν την εργασία τους, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, να εφαρμόζουν τις ιδέες τους, να εξερευνούν και να παίρνουν ρίσκα γνωρίζοντας πως οτιδήποτε πήγαινε λάθος μπορούσε να διορθωθεί. Στις συνθήκες Β και Δ η εκπαιδευτικός παρείχε και γνωστική υποστήριξη δηλαδή μοντελοποίηση κατάλληλων κινήσεων, προτροπή στο σχεδιασμό της λύσης πριν ξεκινήσουν την εργασία και ερωτήσεις προς τα παιδιά για την αποτελεσματικότητα των κινήσεων τους. Επιπλέον, τα παιδιά υποστηρίζονταν στη διαδικασία της εκσφαλμάτωσης, στον εντοπισμό του λάθους και τη συζήτηση επιλογών και τρόπων για τη διόρθωσή του. Ακόμη στη συνθήκη Δ τα νήπια ενθαρρύνονταν να συνεργάζονται μεταξύ τους, να σχεδιάζουν από κοινού, να εξηγούν, να ρωτούν τους συνεργάτες τους και να αξιολογούν τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Τέλος, η εκπαιδευτικός προχωρούσε συχνά σε αναδιατύπωση του λόγου των παιδιών ώστε να επισημανθούν οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν, να αποσαφηνιστούν οι μαθηματικές πτυχές της εργασίας που είναι σημαντικές και να υιοθετηθεί η σωστή ορολογία. 2.3.Διαδικασία Πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεδρίες. Μεταξύ των συνεδριών μεσολάβησαν από 2 έως 3 ημέρες. Όλες οι συνεδρίες βιντεοσκοπήθηκαν. Συνεδρία 1 η : Τα παιδιά ασκήθηκαν ατομικά στις εντολές, τα σύμβολα, τον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων και τη δυνατότητα εκσφαλμάτωσης που υπάρχει στο πρόγραμμα. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε και ένα χάρτινο χειραπτικό ομοίωμα πασχαλίτσας για καλύτερη κατανόηση των θέσεων της πασχαλίτσας και της έννοιας της στροφής. Στη συνέχεια τα νήπια εξερεύνησαν ελεύθερα το περιβάλλον. Συνεδρία 2 η : Τα παιδιά δούλεψαν τοποθετημένα στις τέσσερεις συνθήκες της έρευνας και εκτέλεσαν τις πέντε προκαθορισμένες δραστηριότητες.

9 3 rd Conference on Informatics in Education 109 Συνεδρία 3 η : Τα παιδιά δούλεψαν ατομικά με δραστηριότητες ίδιες με αυτές της 2 ης συνεδρίας. 3. Αποτελέσματα Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας φαίνεται ότι το περιβάλλον της logo είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τα παιδιά και τα εμπλέκει ενεργά σε προβλήματα που έχουν νόημα γι αυτά. Τα παιδιά σε όλες τις συνθήκες εργάστηκαν με αμείωτο ενδιαφέρον και δεν εγκατέλειψαν τις εργασίες τους ακόμη και όταν συνάντησαν σοβαρές δυσκολίες. Η επίδοση των παιδιών στην 3η συνεδρία, όπου εργάστηκαν ατομικά φαίνεται στον Πίνακα 1. Τα αποτελέσματα δείχνουν μία τάση τα παιδιά που εργάστηκαν στη 2 η συνεδρία με κάποιον συνομήλικο και με την υποστήριξη ενήλικα να ολοκληρώνουν τις εργασίες σε λιγότερο χρόνο, κάνοντας λιγότερες κινήσεις και λιγότερα λάθη. Πίνακας 1. Αριθμός κινήσεων και λαθών και χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας κατά την 3η συνεδρία Συνθήκη Χρόνος (σε λεπτά) Κινήσεις Λάθη Α. Μόνο Β. Με ενήλικα Γ. Με συνομήλικο Γ. Με συνομήλικο Δ. Με συνομήλικο και ενήλικα Δ. Με συνομήλικο και ενήλικα Το παιδί που εργάστηκε μόνο του δε φαίνεται να υστερεί σε σχέση με τα παιδιά που εργάστηκαν μαζί και χωρίς την υποστήριξη ενήλικα. Το παιδί που εργάστηκε με ενήλικα χρειάστηκε περισσότερο χρόνο και κινήσεις αλλά έκανε λιγότερα λάθη από το παιδί που εργάστηκε μόνο του. Φαίνεται λοιπόν ότι η υποστήριξη της εκπαιδευτικού δε λειτούργησε προσθετικά στην ανατροφοδότηση από το σύστημα στην περίπτωση του παιδιού που εργαζόταν μόνο. Αν μελετήσουμε τα βίντεο θα παρατηρήσουμε ότι πολλές φορές η εκπαιδευτικός έδινε χρήσιμες συμβουλές αλλά το παιδί ή δεν τις κατανοούσε ή επέλεγε να τις αγνοεί. Όσον αφορά την απόδοση του ζεύγους των παιδιών που εργαζόταν χωρίς υποστήριξη από την εκπαιδευτικό παρατηρούμε ότι το ένα παιδί έχει επίδοση που πλησιάζει αυτή των παιδιών που δούλευαν συνεργατικά και με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ενώ το άλλο υστερεί σημαντικά. Η αποδελτίωση των βίντεο δείχνει ότι τα παιδιά δε συνεργαζόταν αποτελεσματικά μεταξύ τους, δεν άκουγαν το ένα την άποψη του άλλου αλλά καθένα λειτουργούσε ανεξάρτητα με συνέπεια να μη μπορούν να

10 110 Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ.Ρ. Τζιουβάρα εφαρμόσουν μία αποτελεσματική στρατηγική για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Η ομάδα που υποστηριζόταν από την εκπαιδευτικό δούλεψε συνεργατικά και παρουσίασε αλληλεπιδράσεις που οδήγησαν στην ανάπτυξη υψηλότερου επιπέδου σκέψης και μεταστρατηγικών δεξιοτήτων. Παρόμοια ευρήματα έχουμε σε έρευνες της Yelland όπου η ομάδα παιδιών που δεν υποστηριζόταν παρουσίασε απογοήτευση, έλλειψη εμπιστοσύνης και μη ολοκλήρωση της εργασίας ενώ η υποστηριζόμενη ομάδα εργάστηκε αποτελεσματικά [Clements (2002)]. Η μελέτη μέσα από την παρατήρηση του τύπου των κινήσεων που έγιναν ανέδειξε ποιοτικά διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων αναφορικά με το είδος των διεργασιών που αναπτύχθηκαν από τα παιδιά στο συγκεκριμένο πλαίσιο επίλυσης προβλήματος. Έτσι, τα δύο παιδιά που ολοκλήρωσαν την εργασία τους με τον χαμηλότερο χρόνο, τα λιγότερα λάθη και τις λιγότερες κινήσεις και φάνηκε πως κατανόησαν καλύτερα τη λειτουργία του περιβάλλοντος ταξινομήθηκαν ως γνώστες. Τα παιδιά αυτά σχεδίαζαν αρχικά ένα πλάνο για την προσέγγιση της λύσης και στη συνέχεια εργάζονταν προσηλωμένα στο στόχο δοκιμάζοντας με επιτυχία ακόμη και περισσότερες από τρεις εντολές ταυτόχρονα. Ήταν σε θέση να αντιστοιχίσουν τον αριθμό των κύκλων που εμφανιζόταν στην οθόνη με τον αριθμό των βημάτων της χελώνας και έτσι να εισάγουν τον αριθμό των βημάτων που χρειαζόταν. Αναστοχάζονταν για τις κινήσεις τους και ήταν σε θέση να εντοπίζουν και να διορθώνουν τα λάθη τους, παρακολουθούσαν την πρόοδο της εργασίας τους και λάμβαναν υπόψη την ανατροφοδότηση από το σύστημα ώστε να αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Τα παιδιά αυτά κατά τη 2 η συνεδρία εργαζόταν μαζί και με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού. Ένα κορίτσι παρουσίασε χαρακτηριστικά της αφελούς απόδοσης και εργαζόταν κατά τη 2 η συνεδρία με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού. Ολοκλήρωσε την εργασία της στον υψηλότερο χρόνο και με πολλές κινήσεις. Δούλεψε με επιφυλακτικότητα, δίνοντας μία-μία εντολή, δεν έπαιρνε ρίσκο και δεν ήθελε να κάνει λάθη. Ο αριθμός των λαθών της κυμαίνονταν στο μέσο όρο σαν αποτέλεσμα της προσεκτικής εργασίας που ακολουθούσε. Χρησιμοποιούσε κυρίως οπτικές στρατηγικές προσέγγισης. Δεν φάνηκε να εφαρμόζει συστηματικά διαδικασίες σχεδιασμού ή αναστοχασμού αλλά ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στην ανατροφοδότηση του συστήματος καθώς συνέχιζε με βήματα μπροστά ή στρίβοντας λίγο-λίγο όταν η προηγούμενη κίνηση ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δύο κορίτσια που κατά τη 2 η συνεδρία το ένα εργαζόταν μόνο του και το άλλο σε ομάδα χωρίς την υποστήριξη της εκπαιδευτικού παρουσίασαν επιδόσεις μεταβατικές από την αφελή σε αυτή του γνώστη. Ολοκλήρωσαν την εργασία τους σε χρόνο κοντά στο μέσο όρο των παιδιών, με αρκετές κινήσεις και αρκετά λάθη. Φαίνεται ότι είχαν κατανοήσει το περιβάλλον, σχεδίαζαν την εργασία τους και παρακολουθούσαν και έλεγχαν την πρόοδό τους, αναστοχάζονταν σε κάποιο βαθμό πάνω στις προηγούμενες κινήσεις τους και ανταποκρίνονταν στην ανατροφοδότηση αλλάζοντας στρατηγική

11 3 rd Conference on Informatics in Education 111 αν χρειαζόταν. Αναλάμβαναν επίσης ρίσκο εισάγοντας μεγαλύτερο αριθμού εντολών κυρίως όταν επρόκειτο να προχωρήσουν μπροστά. Το ένα παιδί που αντιμετώπισε τις περισσότερες δυσκολίες και σημείωσε χρόνο και κινήσεις περίπου στο επίπεδο της αφελούς επίδοσης και υψηλό αριθμό λαθών φάνηκε ότι δεν κατανόησε ικανοποιητικά τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του περιβάλλοντος. Δεν χρησιμοποίησε σχεδιασμό, έδινε τυχαία εντολές ακόμη και σε μεγάλο αριθμό, έκανε γρήγορες κινήσεις, χωρίς πολύ σκέψη και δεν αναστοχαζόταν πάνω στις κινήσεις του, ώστε να εντοπίσει και να διορθώσει αποτελεσματικά τα λάθη του. Δε λάμβανε υπόψη του την ανατροφοδότηση από το σύστημα και η ολοκλήρωση των εργασιών ήταν αποτέλεσμα τυχαίων κινήσεων και όχι προσεκτικού σχεδιασμού. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως υπερόπτη, και στη 2 η συνεδρία εργαζόταν σε ζεύγος χωρίς την υποστήριξη της εκπαιδευτικού. 4. Συμπεράσματα Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε η τάση τα παιδιά που δουλεύουν συνεργατικά και με την υποστήριξη ενήλικα να έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά που δουλεύουν μόνα τους ή και από αυτά που συνεργάζονται με κάποιον συνομήλικό τους. Ο υπολογιστής και το περιβάλλον της logo διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο είναι ένας τύπος υποστήριξης, που μπορεί να συμπληρωθεί με κατάλληλες γνωστικές και συναισθηματικές στρατηγικές υποστήριξης από τον εκπαιδευτικό. Το επίπεδο, το είδος και η διάρκεια της υποστήριξης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων όπως τη φύση της εργασίας και των εννοιών που εμπλέκονται, τις προηγούμενες γνώσεις των παιδιών, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος ώστε να αντιληφθεί τις δυσκολίες των παιδιών και να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους χρησιμοποιώντας την παιδαγωγική κρίση του για να προσδιορίσει την κατάλληλη υποστηρικτική παρέμβαση και να διατηρήσει μία ισορροπία ανάμεσα στην υποστήριξή του και στην αυτοκατευθυνόμενη έρευνα των παιδιών. Ακόμη η συνεργασία στο ζεύγος των παιδιών δε φάνηκε να διευκολύνει τη μάθηση των παιδιών. Όπως επισημαίνεται από τον King [(Rasku-Puttonen, et.al (2002)] η προώθηση υψηλού επιπέδου μάθησης πραγματοποιείται όταν η αλληλεπίδραση στην ομάδα είναι σε σχετικά υψηλό γνωστικό επίπεδο και σε αυτό το σημείο είναι καθοριστική η υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Η μελέτη μας έδειξε ότι στο ζεύγος των παιδιών που εργαζόταν χωρίς την υποστήριξη της εκπαιδευτικού δεν αναπτύχθηκε τέτοιου είδους αλληλεπίδραση. Μία άλλη πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι η φύση της εργασίας. Σύμφωνα με τους Tudge & Winterhoff όταν παρέχεται ανατροφοδότηση από το ίδιο το λογισμικό ωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που δουλεύουν ατομικά και όχι συνεργατικά [Hughes et.al (1995)]. Προγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι η επίδοση των παιδιών και ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος σε εργασίες τύπου logo διαμορφώθηκαν από παράγοντες όπως η δομή

12 112 Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ.Ρ. Τζιουβάρα της εργασίας, το είδος της αλληλεπίδρασης στις ομάδες καθώς και από χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών [Yellant (1995)]. Ανάλογοι παράγοντες προφανώς επηρέασαν και τα αποτελέσματα της παρούσας διερεύνησης και δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν με τόσο μικρό δείγμα και με μία έρευνα τόσο μικρής διάρκειας. Είναι απαραίτητη η διενέργεια μακροχρόνιας έρευνας, με ποικιλία εργασιών και προγραμματιστικών περιβαλλόντων και με μεγάλο αριθμό μαθητών, ώστε να μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις της συνεργατικής μάθησης και της υποστήριξης του εκπαιδευτικού και τις παιδαγωγικές πρακτικές και διδακτικές προσεγγίσεις που μεγιστοποιούν τα οφέλη από την εμπλοκή των παιδιών σε περιβάλλοντα τύπου logo που μέσα από την ανατροφοδότηση που παρέχουν μπορούν να υποστηρίξουν την ενεργό και αυτόνομη μάθηση των παιδιών 5. Αναφορές 1. Anghileri J. (2006), Scaffolding Practices that Enhance Mathematics learning. Journal of Mathematics Teacher Education, 9, Chronaki, A. (2000), Computers in Classrooms: Learners and Teachers in new Roles. In B. Moon, M. Ben-Peretz, and S. Brown (eds.) Routledge International Companion to Education. Routledge. London, pp Clements H., D. (2002), Computers in Early Childhood Mathematics. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(2), Emihovich C., and Miller, G., E. (1986), Talking to the Turtle: A Discourse Analysis of Logo Instruction. Retreived from ERIC ED Gauvain, Μ., and Rogoff, Β., (1989), Collaborative Problem Solving and Children's Planning Skills. Developmental Psychology, 25(1), Hughes M., and Greenhough, P. (1995), Feedback, adult intervention, and peer collaboration in initial logo learning. Cognition and Instruction, 13(4), Macchiusi, L. (1997), Children, robotics and problem solving: Technology in the early childhood classroom. Ανακτήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2011 από: 8. Κόμης, Ι., Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 9. Nastasi, B. K., and Clements, D.H. (1993), Motivational and social outcomes of cooperative computer education environments. Journal of Computing in Childhood Education, 4(1), Ντολιοπούλου, Ε. (2002), Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω. 11. Papert, S. (1991), Νοητικές θύελλες: παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμικές ιδέες. Αθήνα: Οδυσσέας. 12. Plowman, L., and Stephen, C. (2007), Guided interaction in pre-school settings. Journal of Computer Assisted Learning, 23,

13 3 rd Conference on Informatics in Education Rasku-Puttonen, H., Etelapelto, A., Hakkinen P., and Arvaja, M. (2002), Teachers instructional scaffolding in an innovative information and communication technology-based history learning environment. Teacher Development, 6(2), Schetz, K., and Stremmel, A. (1994), Teacher-assisted computer implementation: a Vygotskian perspective. Early Education and Development, 5(1), Σολομωνίδου, X. (2002), Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση των ΤΠΕ: Εμπειρίες από Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας. Στο: Δημητρακοπούλου, Α. (Επιμ.): «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τ. Α, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ρόδος. Εκδόσεις: Καστανιώτη. 16. Yelland, N.J. (1994), The strategies and interactions of young chrldren in LOGO tasks. Journal of Computer Assisted Learning, 10, Yelland, N.J. (1995), Logo experiences with young children: Describing performance, problem-solving and social contexts of learning. Early Child Development and Care, 110, Yelland, N.J., and Masters, J. (2007), Rethinking scaffolding in the information age. Computers & Education, 48, Φεσάκης, Γ., Γουλή, Ε., Μαυρουδή, Ε. (2010), Επίλυση προβλήματος σε προγραμματιστικό περιβάλλον από παιδιά προσχολικής ηλικίας. 5ο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Αθήνα, Απρίλιος Ανακτήθηκε στις 27/12/ 2010 από: 20. Χρονάκη, Α.(2000), Συνεργασία Μαθητών σε Ομάδες:Mια προσέγγιση από την σκοπιά των εκπαιδευτικών. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 112, Wild, M., and Braid P. (1997), A Model for Measuring Children's Interactions in Small Groups Using Computers. Journal of Computing in Childhood Education, 8(2), Wood, D., Bruner J., and Ross, G. (1976), The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17, Abstract This study focuses on the examination of the social context of learning and the problem solving strategies that children acquire while working on logo tasks in a kindergarten classroom. That kind of environment provides to the users dynamic feedback and learning through systematic debugging. Six children participated in the study, three boys and three girls. They worked in four different social contexts: child alone, child with peer, child with adult, and child with peer and adult. The children showed problem solving strategies ranging from naïve performance to knowledgeable performance, through a transitional and cavalier phase for some children. It was also noted that the collaboration between peers, supported by the adult, acted additively to the feedback provided by the program itself, enhancing the ability to resolve problems. Keywords: Logo, social context of learning, problem-solving, kindergarten.

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης Μ. Μπαγιαμπού 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ» EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας Βιβλιογραφική ανασκόπηση Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός 3 ο Κεφάλαιο Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 1/46 Σκοπός Μπιχεβιορισμός Η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Κλεοπάτρα Νικολοπούλου klnikolopoulou@ath.forthnet.gr ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες

Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες Λουμπαρδιά Αγγελική 1, Ναστάκου Μαρία 2 1 Καθηγήτρια Μαθηματικών, 2 o Γενικό Λύκειο Τρίπολης loumpardia@sch.gr 2 Διευθύντρια, ΙΕΚ Σπάρτης marynasta@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

«Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Η τεχνολογία στην προσχολική εκπαίδευση: Θετική ή αρνητική πρακτική στη διαδικασία απόκτησης γνώσης; Προτάσεις για τη χρήση των ψηφιακών και διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;)

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) α) Μεμονωμένα «εκπαιδευτικά λογισμικά» ή «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»; (οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών λογισμικών) β) Συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνουμε. παίζοντας με Η/Υ: σχεδιαστικές αρχές και τρόποι αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού στη βασική εκπαίδευση.

Μαθαίνουμε. παίζοντας με Η/Υ: σχεδιαστικές αρχές και τρόποι αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού στη βασική εκπαίδευση. Μαθαίνουμε. παίζοντας με Η/Υ: σχεδιαστικές αρχές και τρόποι αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού στη βασική εκπαίδευση. Μαρία Καραβελάκη, Ειρήνη Κέφη INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα 17673 Τηλ.95

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Εκπαιδευτικοί: Δημήρης Φάσουρας, Καθηγητής Τεχνολογίας dfasouras@gmail.com Λεμονιά Γολικίδου, Καθηγήτρια Πληροφορικής lgolikidou@sch.gr Τίτλος : Εκτιμώμενη διάρκεια: Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Κ. Γλέζου & Μ. Γρηγοριάδου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών {kglezou, gregor}@di.uoa.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ενημέρωση για θέματα εξετάσεων της Γ γυμνασίου για το μάθημα της πληροφορικής (σχετικά με τη logo).

ΘΕΜΑ Ενημέρωση για θέματα εξετάσεων της Γ γυμνασίου για το μάθημα της πληροφορικής (σχετικά με τη logo). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΑΘΗΝΑΣ Μεσογείων 402-15342 - Αγία Παρασκευή 210-6392243,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS»

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» «Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» Α. Μπουλταδάκη 1, Φ. Νικολακοπούλου 2, Χ. Στυλιανοπούλου 3, Δ. Τσόντος 4 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κοκκαλάρα Μαρία 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO

Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO Σ. Τσαγγοπούλου 1, Ν. Φαχαντίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων tsagopoulou.s@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών Μαρία Κορδάκη Διδ. επ. καθ. (ΠΔ.407/80) Τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη

Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη Ε. Σεραλίδου Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 Msc eseralid@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα