Εκπαιδευτική Ρομποτική Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας-Διδακτικά. Αξιολόγηση της Συμβολής της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτική Ρομποτική Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας-Διδακτικά. Αξιολόγηση της Συμβολής της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση..."

Transcript

1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική Ρομποτική Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας-Διδακτικά παιχνίδια Ανοιχτό Λογισμικό Αξιολόγηση της Συμβολής της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Β. Παπαχρήστου Μέθοδος, Μέσο και Συσκευή Εικονικής Παράστασης Μ. Σαβελίδη, Ι. Σαβελίδη, Ι. Κατζαβουνίδης, Σ. Σαβελίδης, Σ. Ποσλαράκης A Virtual elearning Environment for Museums - Enhancing Visitor's Experince and Supporting Life-long Learning E. Chantzi, D. Tsolis, Ath. Tsakalidis Αποκτήστε με ΕΛ/ΛΑΚ ένα Φύλακα Ασφαλείας (guard) στο Εργαστήριό σας Ι. Στέλλας Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ Μελετώντας το Κλίμα Συνεργασίας μεταξύ Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες μέσα από Δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Αλ. Τσικολάτας Αυτοματοποιημένη Αξιολόγηση Προβλημάτων στην Αλγοριθμική Σκέψη Αντ. Πλέρου Η Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση των Γεωτεχνικών Ειδικοτήτων των ΕΕΕΕΚ Δ. Μπουτακίδης, Σ. Βασιλειάδου, Θ. Αμυγδαλάς, Π. Σταγιόπουλος, Α. Σαραντίδου Ανάπτυξη Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού και Εποπτικού Υλικού για Μαθητές με Αναπηρίες Κ. Αραμπατζή, Κ. Γκυρτής, Α. Ευσταθίου, Β. Κουρμπέτης, Μ. Χατζοπούλου

3 x Περιεχόμενα Πληροφορική και Διδακτικές Προτάσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Βασικές Αρχές Προγραμματισμού για Μαθητές του Δημοτικού στο Περιβάλλον της EasyLogo Μ. Σκιαδέλλη Χρήση Περιβαλλόντων τύπου Logo στο Νηπιαγωγείο: Διερεύνηση του Κοινωνικού Πλαισίου Μάθησης Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ. Τζιουβάρα ΤΠΕ και Ενεργός Πολίτης Π. Τσολάκος, Μ. Δημοπούλου, Ε. Μπαμπίλα Η Διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στα Δημοτικά Σχολεία του Ν. Μαγνησίας Κ. Γεωργούλη, Σ. Θεοδοσίου, Δ. Λιόβας Κριτική Διερεύνηση των Απόψεων των Εκπαιδευτικών Τ.Π.Ε. των Δ.Σ. με Ε.Α.Ε.Π. αναφορικά με την Αποτελεσματικότητα του Εκπαιδευτικού τους Έργου σε σχέση με τους στόχους του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για το Νέο Σχολείο Κ. Τζιαφέτας, Τ. Καράκιζα, Δ. Αλεμπάκη Διδακτική της Πληροφορικής χωρίς ή με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο E. Αγγελίδης, Τ. Λαδιάς Δημιουργία και Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Κόμικς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ι. Γιακουμής Ηλεκτρονικά Παιχνίδια και Χωρική Αντίληψη. Σύμμαχος ή Αντίπαλος στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας; Αικ. Αποστολοπούλου, Α. Κλωνάρη Προγραμματισμός Αυτομάτων Πεπερασμένων Καταστάσεων: η Υλοποίηση του Αλγορίθμου Το Νησί του Θησαυρού σε Περιβάλλον Οπτικού Προγραμματισμού Kodu Ε. Αγγελίδης, Δ. Φωτιάδης, Τ. Λαδιάς Το Διαδίκτυο ως Μέσο Ανεύρεσης Μουσικών Βίντεο για τη Διδασκαλία Τραγουδιών Δημοφιλούς Μουσικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μια Διδακτική Πρόταση Διδασκαλίας Τραγουδιού Δημοφιλούς Μουσικής με Μουσικό Βίντεο, Ε. Καρούμπαλη

4 Χρήση Περιβαλλόντων Τύπου Logo στο Νηπιαγωγείο: Διερεύνηση του Κοινωνικού Πλαισίου Μάθησης Σ. Γίδαρη 1, Α. Χρονάκη 2, Ν. Τζιουβάρας 3, Μ.Ρ. Τζιουβάρα 3 1 Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ) Περίληψη Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση του κοινωνικού πλαισίου μάθησης και των στρατηγικών επίλυσης προβλήματος που κατακτούν τα παιδιά σε μια τάξη νηπιαγωγείου όπου γίνεται χρήση ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος τύπου logo. Ένα τέτοιο περιβάλλον παρέχει στους χρήστες δυναμικό ανατροφοδότησης και μάθηση μέσα από συστηματική εκσφαλμάτωση. Στην έρευνα πήραν μέρος 6 νήπια, 3 αγόρια και 3 κορίτσια τα οποία εργάσθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες: παιδί μόνο του, παιδί με συνομήλικο, παιδί με ενήλικα και παιδί με συνομήλικο και ενήλικα. Τα παιδιά εμφάνισαν στρατηγικές επίλυσης προβλήματος οι οποίες κυμαίνονται από την αφελή (naive) απόδοση έως αυτή του γνώστη (knowledgeable) μέσω μίας μεταβατικής (transitional) και υπεροπτικής (cavalier) φάσης για κάποια παιδιά. Διαπιστώθηκε, επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ συνομηλίκων με την υποστήριξη ενήλικα λειτούργησε προσθετικά στην ανατροφοδότηση που παρέχει το ίδιο το πρόγραμμα ενισχύοντας την ικανότητα επίλυσης προβλήματος. Λέξεις κλειδιά: Logo, κοινωνικό πλαίσιο μάθησης, επίλυση προβλήματος, Νηπιαγωγείο. 1. Εισαγωγή Η γλώσσα προγραμματισμού logo αναπτύχθηκε από τον Seymour Papert το 1968 και αποτελεί ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά μπορούν να έχουν τα ίδια μεγάλο μέρος ελέγχου της μάθησής [Emihovich et.al (1986); Papert (1991)]. Υποστηρίζεται ότι καλλιεργεί τη λογική σκέψη, την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη ανώτερων λειτουργιών σκέψης, οδηγεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος που μπορεί να μεταφερθούν σε άλλες γνωστικές περιοχές και

5 3 rd Conference on Informatics in Education 105 αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τη μάθηση βασικών γεωμετρικών εννοιών όπως οι γωνίες, τα πολύγωνα κλπ [Emihovich et.al (1986); Κόμης (2004); Φεσάκης et.al (2010)]. Μία πτυχή της logo, τα γραφικά της χελώνας αποτελούν ένα απλό σημείο εισόδου των μικρών παιδιών στον προγραμματισμό, αφού μπορούν εισάγοντας απλές εντολές να κινήσουν ένα μεταβατικό αντικείμενο, τη χελώνα, να σκέπτονται με αυτό και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων ενισχύοντας έτσι τη γνωστική τους ανάπτυξη [Papert (1991); Yellant (1995)]. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στα αποτελέσματα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη μάθηση στο περιβάλλον της logo, είτε πρόκειται για αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων είτε με κάποιον ενήλικα. Η έρευνα για τη συνεργατική μάθηση έχει ακολουθήσει κυρίως δύο προσεγγίσεις: την κοινωνικο-εποικοδομητική που επηρεάστηκε από τον Piaget και τονίζει τη σπουδαιότητα της ενεργητικής και άμεσης επαφής και τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των συνομηλίκων για τη γνωστική ανάπτυξη και την κοινωνικο-πολιτισμική που επηρεάστηκε από τον Vygotsky, και θεωρεί την ανάπτυξη ως το αποτέλεσμα μιας κοινωνικά διαμεσολαβούμενης δραστηριότητας που βασίζεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιού και ενήλικα ή ικανότερου συνομηλίκου [Chronaki (2000), Hughes et.al (1995); Σολομωνίδου (2002); Χρονάκη (2000)]. Οι έρευνες για τη συνεργατική μάθηση προτείνουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων μπορεί να διευκολύνει τη γνωστική ανάπτυξη [Gauvain et.al (1989); Nastasi et.al (1993); Wild et.al (1997)]. Ειδικότερα σε υπολογιστικό περιβάλλον φαίνεται ότι η επίλυση προβλημάτων προάγεται σημαντικά όταν τα παιδιά μπορούν να εργαστούν από κοινού, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές προχωρώντας συναινετικά στην εργασία τους [Yellant et.al (2007)]. Ένα από τα βασικότερα σημεία της θεωρίας του Vygotsky είναι η έννοια της «Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης», της απόστασης δηλαδή μεταξύ αυτού που μπορεί το παιδί να πετύχει μόνο του και αυτού που μπορεί να πετύχει με την καθοδήγηση ενός ενήλικα ή σε συνεργασία με έναν πιο ικανό συνομήλικο [Yelland et.al (2007)]. Ο όρος σκαλωσιά (scaffolding), περιγράφει τη διαδικασία της υποστήριξης που προσφέρεται στο παιδί ανάλογα με τις ανάγκες του, μειώνεται σταδιακά και αφαιρείται τη στιγμή που μπορεί να τα καταφέρει μόνο του [Ντολιοπούλου (2002); Wood et.al (1978)]. Στα υπολογιστικά περιβάλλοντα η υποστήριξη του εκπαιδευτικού είναι σαφώς ένας σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της αποτελεσματικής μάθησης και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών επίλυσης προβλήματος και μεταγνωστικών δεξιοτήτων ανεξάρτητα από το λογισμικό που χρησιμοποιείται ενώ το είδος και η ποσότητα της υποστήριξης πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών και τους στόχους της δραστηριότητας [Macchiusi (1997); Rasku-Puttonen et.al (2002); Schetz et.al (1994)]. Τα πορίσματα των ερευνών σχετικά με την επίδραση της υποστήριξης του εκπαιδευτικού σε περιβάλλον τύπου logo είναι αντιφατικά. Έτσι ενώ έρευνα έδειξε ότι η ανατροφοδότηση του προγράμματος, η συνεργασία με τους συνομήλικους και η

6 106 Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ.Ρ. Τζιουβάρα παρέμβαση των ενηλίκων μάλλον δε λειτουργούν προσθετικά ως προς τα αποτελέσματά τους στη μάθηση [Hughes et.al (1995)], σε σειρά ερευνών μεταξύ 1994 και 1995, διαπιστώθηκε ότι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών ενισχύει τη μάθηση, οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση των σχετικών εννοιών και των στρατηγικών διαδικασιών και επηρεάζει θετικά την αυτό-αποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον των παιδιών [Yelland et.al (2007)]. Ο Olson [Emmovich et.al (1988)] επεκτείνει την ιδέα του Vygotsky ότι η νοητική ανάπτυξη προωθείται από τις αλληλεπιδράσεις παιδιού - ενήλικα ή ικανότερου συνομηλίκου ώστε να συμπεριλάβει διαψυχολογικές συνεργατικές λειτουργίες με ένα «νοήμον», διαδραστικό σύστημα διδασκαλίας όπως ο υπολογιστής, αφού, όταν χρησιμοποιείται ένα διαδραστικό ανοικτού τύπου λογισμικό όπως η γλώσσα logo, ο υπολογιστής μεταβάλλεται από ένα απλό εργαλείο σε έναν αλληλεπιδραστικό συνεργάτη. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μικρόκοσμων της logo είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης όπου τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μάθουν από τα ίδια τους τα λάθη, να σκεφτούν γύρω από αυτά και να επωφεληθούν διορθώνοντάς τα [Papert (1991)]. Ένα απλό μοντέλο ανατροφοδότησης του προγράμματος που έχει προταθεί από το Norman [Hughes et.al (1995)] προβλέπει μία κυκλική διαδικασία που ξεκινά με την ανάλυση του έργου. Το αποκύημα αυτής της ανάλυσης είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, το οποίο στη συνέχεια μεταφράζεται σε μία εντολή που εισάγεται στον υπολογιστή, μεταφέρεται στη χελώνα και στην οθόνη παράγεται σαν πραγματικό αποτέλεσμα μία συγκεκριμένη κίνηση της. Στην περίπτωση που τα επιδιωκόμενα και τα πραγματικά αποτελέσματα συμπίπτουν πραγματοποιείται κάποια ενίσχυση για την αρχική ανάλυση και για τις διεργασίες μετάφρασης. Αν δε συμπίπτουν τότε μπορεί να ενεργοποιηθούν δύο διαδικασίες: η εκσφαλμάτωση, ο εντοπισμός δηλαδή της αιτίας του σφάλματος και κατόπιν είτε τροποποίηση της αρχικής ανάλυσης έργου είτε των διεργασιών μετάφρασης που το δημιούργησαν και /ή η επιδιόρθωση, μία προσπάθεια να διορθωθεί άμεσα το λάθος σχετικά με τα υποέργα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η ανατροφοδότηση είναι επαρκής ώστε το παιδί να αναπτύξει στρατηγικές εκσφαλμάτωσης και επίλυσης προβλήματος ή χρειάζεται η διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού ή/και η συνεργασία με κάποιον συνομήλικο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των διαφορών στις στρατηγικές και στην επίδοση των παιδιών όταν εργάζονται σε περιβάλλον logo μόνα, με ένα συμμαθητή ή με έναν ενήλικα. Τα ερευνητικά μας ερωτήματα είναι τα εξής: α) Αναπτύσσουν και τι είδους στρατηγικές τα παιδιά για την επίλυση προβλήματος σε ένα τέτοιο περιβάλλον; β) Σε υπολογιστικά προγράμματα τύπου logo όπου παρέχονται σημαντικές ευκαιρίες να λάβουν τα παιδιά ανατροφοδότηση από το ίδιο το περιβάλλον και να μάθουν μόνα τους μέσα από τη συστηματική εκσφαλμάτωση η υποστήριξη που παρέχει ο εκπαιδευτικός ή/και η συνεργασία με τους συνομηλίκους αυξάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα;

7 3 rd Conference on Informatics in Education Μέθοδος 2.1.Συμμετέχοντες Το δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσαν 6 νήπια, 3 αγόρια και 3 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας τα 5 χρόνια. Τα παιδιά τοποθετήθηκαν τυχαία σε τέσσερεις διαφορετικές συνθήκες: Συνθήκη Α: Ένα παιδί μόνο του, Συνθήκη Β: Ένα παιδί με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, Συνθήκη Γ: Ένα ζεύγος παιδιών, Συνθήκη Δ: Ένα ζεύγος παιδιών με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού. 2.2.Εργαλεία μετρήσεις Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιηθήκαν τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Ladybug leaf και Ladybug maze που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Τα περιβάλλοντα βασίζονται στη γλώσσα logo και διαθέτουν διεπαφή χρήστη προσαρμοσμένη σε μικρά παιδιά. Οι εντολές εμφανίζονται με απλά γραφικά σε κουμπιά: μπροστά, πίσω, στροφή δεξιά 45º, στροφή δεξιά 90º, στροφή αριστερά 45º, στροφή αριστερά 90º. Στο Ladybug leaf η μαθησιακή δραστηριότητα αφορά τη μετακίνηση μιας πασχαλίτσας ώστε να κρυφτεί πίσω από ένα φύλλο. Στο Ladybug maze η πασχαλίτσα πραγματοποιεί μία διαδρομή σε λαβύρινθο ώστε να φτάσει σε ένα καθορισμένο σημείο. Η πασχαλίτσα αφήνει πίσω της ένα ίχνος με κυκλάκια σε κάθε βήμα της. Εικόνα 1. Το περιβάλλον των δραστηριοτήτων (Ladybug leaf και Ladybug maze) Στην εργασία μας χρησιμοποιήθηκαν πέντε δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1 η - ολοκλήρωση διαδρομής στο Ladybug leaf. Δραστηριότητα 2 η διαδρομή στο Ladybug leaf. Δραστηριότητα 3 η εκσφαλμάτωση στο Ladybug leaf. Δραστηριότητα 4 η ολοκλήρωση διαδρομής λαβύρινθου στο Ladybug maze. Δραστηριότητα 5 η - εκσφαλμάτωση στο Ladybug maze. Η μέτρηση της επίδοσης έγινε στην 3 η συνεδρία με βάση τον αριθμό των κινήσεων της πασχαλίτσας έως την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων, τον αριθμό των λαθών και το χρόνο που χρειάστηκε για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Ως λάθη υπολογίστηκαν όλες οι κινήσεις που δε βοηθούσαν στην επίτευξη του στόχου και

8 108 Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ.Ρ. Τζιουβάρα ακολουθήθηκαν είτε άμεσα είτε στη συνέχεια από μία διορθωτική κίνηση. Ο χρόνος μετρήθηκε σε λεπτά. Για την ανάλυση των στρατηγικών επίλυσης προβλήματος που εμφάνισαν τα νήπια αντλήθηκαν δεδομένα από τα βίντεο των συνεδριών και χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ταξινόμησης της Yellant (1994) που κυμαίνεται από την αφελή (naive) απόδοση έως αυτή του γνώστη (knowledgeable) μέσω μίας μεταβατικής (transitional) και υπεροπτικής (cavalier) φάσης για κάποια παιδιά. Κατά τη συνεδρία της εκμάθησης παρατηρήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τα παιδιά για να οργανωθεί ανάλογα με τις ανάγκες τους η υποστήριξη της εκπαιδευτικού, η οποία εστίασε στην επιλογή του κατάλληλου αναπτυξιακά περιβάλλοντος logo ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και το επίπεδο των παιδιών και στην παροχή κατάλληλων υλικών, τη διαρρύθμιση του χώρου και την οργάνωση των ομάδων εργασίας. Αυτή η διάσταση υποστήριξης της εκπαιδευτικού μπορεί να παραλληλιστεί με την παιδαγωγική πλαισίωση και την περιφερική (distal) καθοδήγηση [Plowman et.al (2007)] και την υποστήριξη πρώτου επιπέδου [Anghileri (2006)]. Κατά τη διάρκεια της εργασίας των παιδιών, και στις τέσσερεις συνθήκες παρασχέθηκε από την εκπαιδευτικό συναισθηματική και τεχνική υποστήριξη, που περιελάμβανε την ενθάρρυνση τους να συνεχίσουν την εργασία τους, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, να εφαρμόζουν τις ιδέες τους, να εξερευνούν και να παίρνουν ρίσκα γνωρίζοντας πως οτιδήποτε πήγαινε λάθος μπορούσε να διορθωθεί. Στις συνθήκες Β και Δ η εκπαιδευτικός παρείχε και γνωστική υποστήριξη δηλαδή μοντελοποίηση κατάλληλων κινήσεων, προτροπή στο σχεδιασμό της λύσης πριν ξεκινήσουν την εργασία και ερωτήσεις προς τα παιδιά για την αποτελεσματικότητα των κινήσεων τους. Επιπλέον, τα παιδιά υποστηρίζονταν στη διαδικασία της εκσφαλμάτωσης, στον εντοπισμό του λάθους και τη συζήτηση επιλογών και τρόπων για τη διόρθωσή του. Ακόμη στη συνθήκη Δ τα νήπια ενθαρρύνονταν να συνεργάζονται μεταξύ τους, να σχεδιάζουν από κοινού, να εξηγούν, να ρωτούν τους συνεργάτες τους και να αξιολογούν τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Τέλος, η εκπαιδευτικός προχωρούσε συχνά σε αναδιατύπωση του λόγου των παιδιών ώστε να επισημανθούν οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν, να αποσαφηνιστούν οι μαθηματικές πτυχές της εργασίας που είναι σημαντικές και να υιοθετηθεί η σωστή ορολογία. 2.3.Διαδικασία Πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεδρίες. Μεταξύ των συνεδριών μεσολάβησαν από 2 έως 3 ημέρες. Όλες οι συνεδρίες βιντεοσκοπήθηκαν. Συνεδρία 1 η : Τα παιδιά ασκήθηκαν ατομικά στις εντολές, τα σύμβολα, τον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων και τη δυνατότητα εκσφαλμάτωσης που υπάρχει στο πρόγραμμα. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε και ένα χάρτινο χειραπτικό ομοίωμα πασχαλίτσας για καλύτερη κατανόηση των θέσεων της πασχαλίτσας και της έννοιας της στροφής. Στη συνέχεια τα νήπια εξερεύνησαν ελεύθερα το περιβάλλον. Συνεδρία 2 η : Τα παιδιά δούλεψαν τοποθετημένα στις τέσσερεις συνθήκες της έρευνας και εκτέλεσαν τις πέντε προκαθορισμένες δραστηριότητες.

9 3 rd Conference on Informatics in Education 109 Συνεδρία 3 η : Τα παιδιά δούλεψαν ατομικά με δραστηριότητες ίδιες με αυτές της 2 ης συνεδρίας. 3. Αποτελέσματα Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας φαίνεται ότι το περιβάλλον της logo είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τα παιδιά και τα εμπλέκει ενεργά σε προβλήματα που έχουν νόημα γι αυτά. Τα παιδιά σε όλες τις συνθήκες εργάστηκαν με αμείωτο ενδιαφέρον και δεν εγκατέλειψαν τις εργασίες τους ακόμη και όταν συνάντησαν σοβαρές δυσκολίες. Η επίδοση των παιδιών στην 3η συνεδρία, όπου εργάστηκαν ατομικά φαίνεται στον Πίνακα 1. Τα αποτελέσματα δείχνουν μία τάση τα παιδιά που εργάστηκαν στη 2 η συνεδρία με κάποιον συνομήλικο και με την υποστήριξη ενήλικα να ολοκληρώνουν τις εργασίες σε λιγότερο χρόνο, κάνοντας λιγότερες κινήσεις και λιγότερα λάθη. Πίνακας 1. Αριθμός κινήσεων και λαθών και χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας κατά την 3η συνεδρία Συνθήκη Χρόνος (σε λεπτά) Κινήσεις Λάθη Α. Μόνο Β. Με ενήλικα Γ. Με συνομήλικο Γ. Με συνομήλικο Δ. Με συνομήλικο και ενήλικα Δ. Με συνομήλικο και ενήλικα Το παιδί που εργάστηκε μόνο του δε φαίνεται να υστερεί σε σχέση με τα παιδιά που εργάστηκαν μαζί και χωρίς την υποστήριξη ενήλικα. Το παιδί που εργάστηκε με ενήλικα χρειάστηκε περισσότερο χρόνο και κινήσεις αλλά έκανε λιγότερα λάθη από το παιδί που εργάστηκε μόνο του. Φαίνεται λοιπόν ότι η υποστήριξη της εκπαιδευτικού δε λειτούργησε προσθετικά στην ανατροφοδότηση από το σύστημα στην περίπτωση του παιδιού που εργαζόταν μόνο. Αν μελετήσουμε τα βίντεο θα παρατηρήσουμε ότι πολλές φορές η εκπαιδευτικός έδινε χρήσιμες συμβουλές αλλά το παιδί ή δεν τις κατανοούσε ή επέλεγε να τις αγνοεί. Όσον αφορά την απόδοση του ζεύγους των παιδιών που εργαζόταν χωρίς υποστήριξη από την εκπαιδευτικό παρατηρούμε ότι το ένα παιδί έχει επίδοση που πλησιάζει αυτή των παιδιών που δούλευαν συνεργατικά και με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ενώ το άλλο υστερεί σημαντικά. Η αποδελτίωση των βίντεο δείχνει ότι τα παιδιά δε συνεργαζόταν αποτελεσματικά μεταξύ τους, δεν άκουγαν το ένα την άποψη του άλλου αλλά καθένα λειτουργούσε ανεξάρτητα με συνέπεια να μη μπορούν να

10 110 Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ.Ρ. Τζιουβάρα εφαρμόσουν μία αποτελεσματική στρατηγική για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Η ομάδα που υποστηριζόταν από την εκπαιδευτικό δούλεψε συνεργατικά και παρουσίασε αλληλεπιδράσεις που οδήγησαν στην ανάπτυξη υψηλότερου επιπέδου σκέψης και μεταστρατηγικών δεξιοτήτων. Παρόμοια ευρήματα έχουμε σε έρευνες της Yelland όπου η ομάδα παιδιών που δεν υποστηριζόταν παρουσίασε απογοήτευση, έλλειψη εμπιστοσύνης και μη ολοκλήρωση της εργασίας ενώ η υποστηριζόμενη ομάδα εργάστηκε αποτελεσματικά [Clements (2002)]. Η μελέτη μέσα από την παρατήρηση του τύπου των κινήσεων που έγιναν ανέδειξε ποιοτικά διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων αναφορικά με το είδος των διεργασιών που αναπτύχθηκαν από τα παιδιά στο συγκεκριμένο πλαίσιο επίλυσης προβλήματος. Έτσι, τα δύο παιδιά που ολοκλήρωσαν την εργασία τους με τον χαμηλότερο χρόνο, τα λιγότερα λάθη και τις λιγότερες κινήσεις και φάνηκε πως κατανόησαν καλύτερα τη λειτουργία του περιβάλλοντος ταξινομήθηκαν ως γνώστες. Τα παιδιά αυτά σχεδίαζαν αρχικά ένα πλάνο για την προσέγγιση της λύσης και στη συνέχεια εργάζονταν προσηλωμένα στο στόχο δοκιμάζοντας με επιτυχία ακόμη και περισσότερες από τρεις εντολές ταυτόχρονα. Ήταν σε θέση να αντιστοιχίσουν τον αριθμό των κύκλων που εμφανιζόταν στην οθόνη με τον αριθμό των βημάτων της χελώνας και έτσι να εισάγουν τον αριθμό των βημάτων που χρειαζόταν. Αναστοχάζονταν για τις κινήσεις τους και ήταν σε θέση να εντοπίζουν και να διορθώνουν τα λάθη τους, παρακολουθούσαν την πρόοδο της εργασίας τους και λάμβαναν υπόψη την ανατροφοδότηση από το σύστημα ώστε να αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Τα παιδιά αυτά κατά τη 2 η συνεδρία εργαζόταν μαζί και με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού. Ένα κορίτσι παρουσίασε χαρακτηριστικά της αφελούς απόδοσης και εργαζόταν κατά τη 2 η συνεδρία με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού. Ολοκλήρωσε την εργασία της στον υψηλότερο χρόνο και με πολλές κινήσεις. Δούλεψε με επιφυλακτικότητα, δίνοντας μία-μία εντολή, δεν έπαιρνε ρίσκο και δεν ήθελε να κάνει λάθη. Ο αριθμός των λαθών της κυμαίνονταν στο μέσο όρο σαν αποτέλεσμα της προσεκτικής εργασίας που ακολουθούσε. Χρησιμοποιούσε κυρίως οπτικές στρατηγικές προσέγγισης. Δεν φάνηκε να εφαρμόζει συστηματικά διαδικασίες σχεδιασμού ή αναστοχασμού αλλά ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στην ανατροφοδότηση του συστήματος καθώς συνέχιζε με βήματα μπροστά ή στρίβοντας λίγο-λίγο όταν η προηγούμενη κίνηση ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δύο κορίτσια που κατά τη 2 η συνεδρία το ένα εργαζόταν μόνο του και το άλλο σε ομάδα χωρίς την υποστήριξη της εκπαιδευτικού παρουσίασαν επιδόσεις μεταβατικές από την αφελή σε αυτή του γνώστη. Ολοκλήρωσαν την εργασία τους σε χρόνο κοντά στο μέσο όρο των παιδιών, με αρκετές κινήσεις και αρκετά λάθη. Φαίνεται ότι είχαν κατανοήσει το περιβάλλον, σχεδίαζαν την εργασία τους και παρακολουθούσαν και έλεγχαν την πρόοδό τους, αναστοχάζονταν σε κάποιο βαθμό πάνω στις προηγούμενες κινήσεις τους και ανταποκρίνονταν στην ανατροφοδότηση αλλάζοντας στρατηγική

11 3 rd Conference on Informatics in Education 111 αν χρειαζόταν. Αναλάμβαναν επίσης ρίσκο εισάγοντας μεγαλύτερο αριθμού εντολών κυρίως όταν επρόκειτο να προχωρήσουν μπροστά. Το ένα παιδί που αντιμετώπισε τις περισσότερες δυσκολίες και σημείωσε χρόνο και κινήσεις περίπου στο επίπεδο της αφελούς επίδοσης και υψηλό αριθμό λαθών φάνηκε ότι δεν κατανόησε ικανοποιητικά τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του περιβάλλοντος. Δεν χρησιμοποίησε σχεδιασμό, έδινε τυχαία εντολές ακόμη και σε μεγάλο αριθμό, έκανε γρήγορες κινήσεις, χωρίς πολύ σκέψη και δεν αναστοχαζόταν πάνω στις κινήσεις του, ώστε να εντοπίσει και να διορθώσει αποτελεσματικά τα λάθη του. Δε λάμβανε υπόψη του την ανατροφοδότηση από το σύστημα και η ολοκλήρωση των εργασιών ήταν αποτέλεσμα τυχαίων κινήσεων και όχι προσεκτικού σχεδιασμού. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως υπερόπτη, και στη 2 η συνεδρία εργαζόταν σε ζεύγος χωρίς την υποστήριξη της εκπαιδευτικού. 4. Συμπεράσματα Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε η τάση τα παιδιά που δουλεύουν συνεργατικά και με την υποστήριξη ενήλικα να έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά που δουλεύουν μόνα τους ή και από αυτά που συνεργάζονται με κάποιον συνομήλικό τους. Ο υπολογιστής και το περιβάλλον της logo διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο είναι ένας τύπος υποστήριξης, που μπορεί να συμπληρωθεί με κατάλληλες γνωστικές και συναισθηματικές στρατηγικές υποστήριξης από τον εκπαιδευτικό. Το επίπεδο, το είδος και η διάρκεια της υποστήριξης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων όπως τη φύση της εργασίας και των εννοιών που εμπλέκονται, τις προηγούμενες γνώσεις των παιδιών, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος ώστε να αντιληφθεί τις δυσκολίες των παιδιών και να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους χρησιμοποιώντας την παιδαγωγική κρίση του για να προσδιορίσει την κατάλληλη υποστηρικτική παρέμβαση και να διατηρήσει μία ισορροπία ανάμεσα στην υποστήριξή του και στην αυτοκατευθυνόμενη έρευνα των παιδιών. Ακόμη η συνεργασία στο ζεύγος των παιδιών δε φάνηκε να διευκολύνει τη μάθηση των παιδιών. Όπως επισημαίνεται από τον King [(Rasku-Puttonen, et.al (2002)] η προώθηση υψηλού επιπέδου μάθησης πραγματοποιείται όταν η αλληλεπίδραση στην ομάδα είναι σε σχετικά υψηλό γνωστικό επίπεδο και σε αυτό το σημείο είναι καθοριστική η υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Η μελέτη μας έδειξε ότι στο ζεύγος των παιδιών που εργαζόταν χωρίς την υποστήριξη της εκπαιδευτικού δεν αναπτύχθηκε τέτοιου είδους αλληλεπίδραση. Μία άλλη πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι η φύση της εργασίας. Σύμφωνα με τους Tudge & Winterhoff όταν παρέχεται ανατροφοδότηση από το ίδιο το λογισμικό ωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που δουλεύουν ατομικά και όχι συνεργατικά [Hughes et.al (1995)]. Προγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι η επίδοση των παιδιών και ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος σε εργασίες τύπου logo διαμορφώθηκαν από παράγοντες όπως η δομή

12 112 Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ.Ρ. Τζιουβάρα της εργασίας, το είδος της αλληλεπίδρασης στις ομάδες καθώς και από χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών [Yellant (1995)]. Ανάλογοι παράγοντες προφανώς επηρέασαν και τα αποτελέσματα της παρούσας διερεύνησης και δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν με τόσο μικρό δείγμα και με μία έρευνα τόσο μικρής διάρκειας. Είναι απαραίτητη η διενέργεια μακροχρόνιας έρευνας, με ποικιλία εργασιών και προγραμματιστικών περιβαλλόντων και με μεγάλο αριθμό μαθητών, ώστε να μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις της συνεργατικής μάθησης και της υποστήριξης του εκπαιδευτικού και τις παιδαγωγικές πρακτικές και διδακτικές προσεγγίσεις που μεγιστοποιούν τα οφέλη από την εμπλοκή των παιδιών σε περιβάλλοντα τύπου logo που μέσα από την ανατροφοδότηση που παρέχουν μπορούν να υποστηρίξουν την ενεργό και αυτόνομη μάθηση των παιδιών 5. Αναφορές 1. Anghileri J. (2006), Scaffolding Practices that Enhance Mathematics learning. Journal of Mathematics Teacher Education, 9, Chronaki, A. (2000), Computers in Classrooms: Learners and Teachers in new Roles. In B. Moon, M. Ben-Peretz, and S. Brown (eds.) Routledge International Companion to Education. Routledge. London, pp Clements H., D. (2002), Computers in Early Childhood Mathematics. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(2), Emihovich C., and Miller, G., E. (1986), Talking to the Turtle: A Discourse Analysis of Logo Instruction. Retreived from ERIC ED Gauvain, Μ., and Rogoff, Β., (1989), Collaborative Problem Solving and Children's Planning Skills. Developmental Psychology, 25(1), Hughes M., and Greenhough, P. (1995), Feedback, adult intervention, and peer collaboration in initial logo learning. Cognition and Instruction, 13(4), Macchiusi, L. (1997), Children, robotics and problem solving: Technology in the early childhood classroom. Ανακτήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2011 από: 8. Κόμης, Ι., Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 9. Nastasi, B. K., and Clements, D.H. (1993), Motivational and social outcomes of cooperative computer education environments. Journal of Computing in Childhood Education, 4(1), Ντολιοπούλου, Ε. (2002), Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω. 11. Papert, S. (1991), Νοητικές θύελλες: παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμικές ιδέες. Αθήνα: Οδυσσέας. 12. Plowman, L., and Stephen, C. (2007), Guided interaction in pre-school settings. Journal of Computer Assisted Learning, 23,

13 3 rd Conference on Informatics in Education Rasku-Puttonen, H., Etelapelto, A., Hakkinen P., and Arvaja, M. (2002), Teachers instructional scaffolding in an innovative information and communication technology-based history learning environment. Teacher Development, 6(2), Schetz, K., and Stremmel, A. (1994), Teacher-assisted computer implementation: a Vygotskian perspective. Early Education and Development, 5(1), Σολομωνίδου, X. (2002), Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση των ΤΠΕ: Εμπειρίες από Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας. Στο: Δημητρακοπούλου, Α. (Επιμ.): «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τ. Α, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ρόδος. Εκδόσεις: Καστανιώτη. 16. Yelland, N.J. (1994), The strategies and interactions of young chrldren in LOGO tasks. Journal of Computer Assisted Learning, 10, Yelland, N.J. (1995), Logo experiences with young children: Describing performance, problem-solving and social contexts of learning. Early Child Development and Care, 110, Yelland, N.J., and Masters, J. (2007), Rethinking scaffolding in the information age. Computers & Education, 48, Φεσάκης, Γ., Γουλή, Ε., Μαυρουδή, Ε. (2010), Επίλυση προβλήματος σε προγραμματιστικό περιβάλλον από παιδιά προσχολικής ηλικίας. 5ο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Αθήνα, Απρίλιος Ανακτήθηκε στις 27/12/ 2010 από: 20. Χρονάκη, Α.(2000), Συνεργασία Μαθητών σε Ομάδες:Mια προσέγγιση από την σκοπιά των εκπαιδευτικών. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 112, Wild, M., and Braid P. (1997), A Model for Measuring Children's Interactions in Small Groups Using Computers. Journal of Computing in Childhood Education, 8(2), Wood, D., Bruner J., and Ross, G. (1976), The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17, Abstract This study focuses on the examination of the social context of learning and the problem solving strategies that children acquire while working on logo tasks in a kindergarten classroom. That kind of environment provides to the users dynamic feedback and learning through systematic debugging. Six children participated in the study, three boys and three girls. They worked in four different social contexts: child alone, child with peer, child with adult, and child with peer and adult. The children showed problem solving strategies ranging from naïve performance to knowledgeable performance, through a transitional and cavalier phase for some children. It was also noted that the collaboration between peers, supported by the adult, acted additively to the feedback provided by the program itself, enhancing the ability to resolve problems. Keywords: Logo, social context of learning, problem-solving, kindergarten.

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO» Εργαστηριακή εισήγηση «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO» Βασίλειος Χρυσοχοΐδης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Φλώρινα algob@hol.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση - VYGOTSKY

Κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση - VYGOTSKY Ο πρώτος που διατύπωσε μια ιστορικο-κοινωνική προσέγγιση της ανθρώπινης νοητικής δραστηριότητας η ανθρώπινη δραστηριότητα δια-μεσολαβείται από ιστορικά και κοινωνικά διαμορφωμένα συστήματα συμβολικών αναπαραστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010 «Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος εκμάθησης προγραμματιστικών εννοιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ» Εισηγήτριες: Φλώρου Χρυσούλα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών

Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών Αναστασία Βλάχου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιατί η συνεργασία είναι αναγκαία;

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τι σημαίνει Διαφοροποίηση; Είναι μια συνθετική παιδαγωγική προσέγγιση που συνάδει με τις

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ζυγοπούλου Στεργιανή Mediterranean College-Σχολή Εκπαίδευσης Αγγλική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Περίγραμμα Νοοκατασκευαστική θεώρηση της μάθησης Ιστορικό υπόβαθρο Top-down * bottom up Ομαδοσυνεργατική μάθηση Νοοκατασκευαστικές μέθοδοι στην

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

«Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά»

«Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά» «Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά» Μ. Παντελέων Εκπαιδευτικός ΠΕ60, επιμορφώτρια Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #9: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης του μαθητή ως εργαλεία παρακολούθησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Οι τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης του μαθητή ως εργαλεία παρακολούθησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων Οι τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης του μαθητή ως εργαλεία παρακολούθησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων Συνέδριο Χριστίνα Σταύρου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου stavrou.chr@cyearn.pi.ac.cy 1 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Προσεγγίζοντας την έννοια της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης μέσα από το σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ενός ΕΠΑ.Λ. Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα γλωσσικά μαθήματα: το παράδειγμα των αρχαίων ελληνικών.

Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα γλωσσικά μαθήματα: το παράδειγμα των αρχαίων ελληνικών. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα γλωσσικά μαθήματα: το παράδειγμα των αρχαίων ελληνικών. Μ. Μαργούδη 1, Ζ. Σμυρναίου 2 1 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy)

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη. μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη. μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Αντιπαράθεση φύσης ανατροφής η ανάπτυξη είναι προκαθορισμένη κατά την γέννηση από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «SKETCHPADGR» Γιάννης Μόκιας ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα