Εκπαιδευτική Ρομποτική Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας-Διδακτικά. Αξιολόγηση της Συμβολής της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτική Ρομποτική Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας-Διδακτικά. Αξιολόγηση της Συμβολής της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση..."

Transcript

1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική Ρομποτική Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας-Διδακτικά παιχνίδια Ανοιχτό Λογισμικό Αξιολόγηση της Συμβολής της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Β. Παπαχρήστου Μέθοδος, Μέσο και Συσκευή Εικονικής Παράστασης Μ. Σαβελίδη, Ι. Σαβελίδη, Ι. Κατζαβουνίδης, Σ. Σαβελίδης, Σ. Ποσλαράκης A Virtual elearning Environment for Museums - Enhancing Visitor's Experince and Supporting Life-long Learning E. Chantzi, D. Tsolis, Ath. Tsakalidis Αποκτήστε με ΕΛ/ΛΑΚ ένα Φύλακα Ασφαλείας (guard) στο Εργαστήριό σας Ι. Στέλλας Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ Μελετώντας το Κλίμα Συνεργασίας μεταξύ Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες μέσα από Δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Αλ. Τσικολάτας Αυτοματοποιημένη Αξιολόγηση Προβλημάτων στην Αλγοριθμική Σκέψη Αντ. Πλέρου Η Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση των Γεωτεχνικών Ειδικοτήτων των ΕΕΕΕΚ Δ. Μπουτακίδης, Σ. Βασιλειάδου, Θ. Αμυγδαλάς, Π. Σταγιόπουλος, Α. Σαραντίδου Ανάπτυξη Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού και Εποπτικού Υλικού για Μαθητές με Αναπηρίες Κ. Αραμπατζή, Κ. Γκυρτής, Α. Ευσταθίου, Β. Κουρμπέτης, Μ. Χατζοπούλου

3 x Περιεχόμενα Πληροφορική και Διδακτικές Προτάσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Βασικές Αρχές Προγραμματισμού για Μαθητές του Δημοτικού στο Περιβάλλον της EasyLogo Μ. Σκιαδέλλη Χρήση Περιβαλλόντων τύπου Logo στο Νηπιαγωγείο: Διερεύνηση του Κοινωνικού Πλαισίου Μάθησης Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ. Τζιουβάρα ΤΠΕ και Ενεργός Πολίτης Π. Τσολάκος, Μ. Δημοπούλου, Ε. Μπαμπίλα Η Διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στα Δημοτικά Σχολεία του Ν. Μαγνησίας Κ. Γεωργούλη, Σ. Θεοδοσίου, Δ. Λιόβας Κριτική Διερεύνηση των Απόψεων των Εκπαιδευτικών Τ.Π.Ε. των Δ.Σ. με Ε.Α.Ε.Π. αναφορικά με την Αποτελεσματικότητα του Εκπαιδευτικού τους Έργου σε σχέση με τους στόχους του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για το Νέο Σχολείο Κ. Τζιαφέτας, Τ. Καράκιζα, Δ. Αλεμπάκη Διδακτική της Πληροφορικής χωρίς ή με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο E. Αγγελίδης, Τ. Λαδιάς Δημιουργία και Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Κόμικς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ι. Γιακουμής Ηλεκτρονικά Παιχνίδια και Χωρική Αντίληψη. Σύμμαχος ή Αντίπαλος στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας; Αικ. Αποστολοπούλου, Α. Κλωνάρη Προγραμματισμός Αυτομάτων Πεπερασμένων Καταστάσεων: η Υλοποίηση του Αλγορίθμου Το Νησί του Θησαυρού σε Περιβάλλον Οπτικού Προγραμματισμού Kodu Ε. Αγγελίδης, Δ. Φωτιάδης, Τ. Λαδιάς Το Διαδίκτυο ως Μέσο Ανεύρεσης Μουσικών Βίντεο για τη Διδασκαλία Τραγουδιών Δημοφιλούς Μουσικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μια Διδακτική Πρόταση Διδασκαλίας Τραγουδιού Δημοφιλούς Μουσικής με Μουσικό Βίντεο, Ε. Καρούμπαλη

4 Χρήση Περιβαλλόντων Τύπου Logo στο Νηπιαγωγείο: Διερεύνηση του Κοινωνικού Πλαισίου Μάθησης Σ. Γίδαρη 1, Α. Χρονάκη 2, Ν. Τζιουβάρας 3, Μ.Ρ. Τζιουβάρα 3 1 Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ) Περίληψη Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση του κοινωνικού πλαισίου μάθησης και των στρατηγικών επίλυσης προβλήματος που κατακτούν τα παιδιά σε μια τάξη νηπιαγωγείου όπου γίνεται χρήση ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος τύπου logo. Ένα τέτοιο περιβάλλον παρέχει στους χρήστες δυναμικό ανατροφοδότησης και μάθηση μέσα από συστηματική εκσφαλμάτωση. Στην έρευνα πήραν μέρος 6 νήπια, 3 αγόρια και 3 κορίτσια τα οποία εργάσθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες: παιδί μόνο του, παιδί με συνομήλικο, παιδί με ενήλικα και παιδί με συνομήλικο και ενήλικα. Τα παιδιά εμφάνισαν στρατηγικές επίλυσης προβλήματος οι οποίες κυμαίνονται από την αφελή (naive) απόδοση έως αυτή του γνώστη (knowledgeable) μέσω μίας μεταβατικής (transitional) και υπεροπτικής (cavalier) φάσης για κάποια παιδιά. Διαπιστώθηκε, επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ συνομηλίκων με την υποστήριξη ενήλικα λειτούργησε προσθετικά στην ανατροφοδότηση που παρέχει το ίδιο το πρόγραμμα ενισχύοντας την ικανότητα επίλυσης προβλήματος. Λέξεις κλειδιά: Logo, κοινωνικό πλαίσιο μάθησης, επίλυση προβλήματος, Νηπιαγωγείο. 1. Εισαγωγή Η γλώσσα προγραμματισμού logo αναπτύχθηκε από τον Seymour Papert το 1968 και αποτελεί ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά μπορούν να έχουν τα ίδια μεγάλο μέρος ελέγχου της μάθησής [Emihovich et.al (1986); Papert (1991)]. Υποστηρίζεται ότι καλλιεργεί τη λογική σκέψη, την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη ανώτερων λειτουργιών σκέψης, οδηγεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος που μπορεί να μεταφερθούν σε άλλες γνωστικές περιοχές και

5 3 rd Conference on Informatics in Education 105 αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τη μάθηση βασικών γεωμετρικών εννοιών όπως οι γωνίες, τα πολύγωνα κλπ [Emihovich et.al (1986); Κόμης (2004); Φεσάκης et.al (2010)]. Μία πτυχή της logo, τα γραφικά της χελώνας αποτελούν ένα απλό σημείο εισόδου των μικρών παιδιών στον προγραμματισμό, αφού μπορούν εισάγοντας απλές εντολές να κινήσουν ένα μεταβατικό αντικείμενο, τη χελώνα, να σκέπτονται με αυτό και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων ενισχύοντας έτσι τη γνωστική τους ανάπτυξη [Papert (1991); Yellant (1995)]. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στα αποτελέσματα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη μάθηση στο περιβάλλον της logo, είτε πρόκειται για αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων είτε με κάποιον ενήλικα. Η έρευνα για τη συνεργατική μάθηση έχει ακολουθήσει κυρίως δύο προσεγγίσεις: την κοινωνικο-εποικοδομητική που επηρεάστηκε από τον Piaget και τονίζει τη σπουδαιότητα της ενεργητικής και άμεσης επαφής και τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των συνομηλίκων για τη γνωστική ανάπτυξη και την κοινωνικο-πολιτισμική που επηρεάστηκε από τον Vygotsky, και θεωρεί την ανάπτυξη ως το αποτέλεσμα μιας κοινωνικά διαμεσολαβούμενης δραστηριότητας που βασίζεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιού και ενήλικα ή ικανότερου συνομηλίκου [Chronaki (2000), Hughes et.al (1995); Σολομωνίδου (2002); Χρονάκη (2000)]. Οι έρευνες για τη συνεργατική μάθηση προτείνουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων μπορεί να διευκολύνει τη γνωστική ανάπτυξη [Gauvain et.al (1989); Nastasi et.al (1993); Wild et.al (1997)]. Ειδικότερα σε υπολογιστικό περιβάλλον φαίνεται ότι η επίλυση προβλημάτων προάγεται σημαντικά όταν τα παιδιά μπορούν να εργαστούν από κοινού, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές προχωρώντας συναινετικά στην εργασία τους [Yellant et.al (2007)]. Ένα από τα βασικότερα σημεία της θεωρίας του Vygotsky είναι η έννοια της «Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης», της απόστασης δηλαδή μεταξύ αυτού που μπορεί το παιδί να πετύχει μόνο του και αυτού που μπορεί να πετύχει με την καθοδήγηση ενός ενήλικα ή σε συνεργασία με έναν πιο ικανό συνομήλικο [Yelland et.al (2007)]. Ο όρος σκαλωσιά (scaffolding), περιγράφει τη διαδικασία της υποστήριξης που προσφέρεται στο παιδί ανάλογα με τις ανάγκες του, μειώνεται σταδιακά και αφαιρείται τη στιγμή που μπορεί να τα καταφέρει μόνο του [Ντολιοπούλου (2002); Wood et.al (1978)]. Στα υπολογιστικά περιβάλλοντα η υποστήριξη του εκπαιδευτικού είναι σαφώς ένας σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της αποτελεσματικής μάθησης και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών επίλυσης προβλήματος και μεταγνωστικών δεξιοτήτων ανεξάρτητα από το λογισμικό που χρησιμοποιείται ενώ το είδος και η ποσότητα της υποστήριξης πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών και τους στόχους της δραστηριότητας [Macchiusi (1997); Rasku-Puttonen et.al (2002); Schetz et.al (1994)]. Τα πορίσματα των ερευνών σχετικά με την επίδραση της υποστήριξης του εκπαιδευτικού σε περιβάλλον τύπου logo είναι αντιφατικά. Έτσι ενώ έρευνα έδειξε ότι η ανατροφοδότηση του προγράμματος, η συνεργασία με τους συνομήλικους και η

6 106 Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ.Ρ. Τζιουβάρα παρέμβαση των ενηλίκων μάλλον δε λειτουργούν προσθετικά ως προς τα αποτελέσματά τους στη μάθηση [Hughes et.al (1995)], σε σειρά ερευνών μεταξύ 1994 και 1995, διαπιστώθηκε ότι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών ενισχύει τη μάθηση, οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση των σχετικών εννοιών και των στρατηγικών διαδικασιών και επηρεάζει θετικά την αυτό-αποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον των παιδιών [Yelland et.al (2007)]. Ο Olson [Emmovich et.al (1988)] επεκτείνει την ιδέα του Vygotsky ότι η νοητική ανάπτυξη προωθείται από τις αλληλεπιδράσεις παιδιού - ενήλικα ή ικανότερου συνομηλίκου ώστε να συμπεριλάβει διαψυχολογικές συνεργατικές λειτουργίες με ένα «νοήμον», διαδραστικό σύστημα διδασκαλίας όπως ο υπολογιστής, αφού, όταν χρησιμοποιείται ένα διαδραστικό ανοικτού τύπου λογισμικό όπως η γλώσσα logo, ο υπολογιστής μεταβάλλεται από ένα απλό εργαλείο σε έναν αλληλεπιδραστικό συνεργάτη. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μικρόκοσμων της logo είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης όπου τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μάθουν από τα ίδια τους τα λάθη, να σκεφτούν γύρω από αυτά και να επωφεληθούν διορθώνοντάς τα [Papert (1991)]. Ένα απλό μοντέλο ανατροφοδότησης του προγράμματος που έχει προταθεί από το Norman [Hughes et.al (1995)] προβλέπει μία κυκλική διαδικασία που ξεκινά με την ανάλυση του έργου. Το αποκύημα αυτής της ανάλυσης είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, το οποίο στη συνέχεια μεταφράζεται σε μία εντολή που εισάγεται στον υπολογιστή, μεταφέρεται στη χελώνα και στην οθόνη παράγεται σαν πραγματικό αποτέλεσμα μία συγκεκριμένη κίνηση της. Στην περίπτωση που τα επιδιωκόμενα και τα πραγματικά αποτελέσματα συμπίπτουν πραγματοποιείται κάποια ενίσχυση για την αρχική ανάλυση και για τις διεργασίες μετάφρασης. Αν δε συμπίπτουν τότε μπορεί να ενεργοποιηθούν δύο διαδικασίες: η εκσφαλμάτωση, ο εντοπισμός δηλαδή της αιτίας του σφάλματος και κατόπιν είτε τροποποίηση της αρχικής ανάλυσης έργου είτε των διεργασιών μετάφρασης που το δημιούργησαν και /ή η επιδιόρθωση, μία προσπάθεια να διορθωθεί άμεσα το λάθος σχετικά με τα υποέργα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η ανατροφοδότηση είναι επαρκής ώστε το παιδί να αναπτύξει στρατηγικές εκσφαλμάτωσης και επίλυσης προβλήματος ή χρειάζεται η διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού ή/και η συνεργασία με κάποιον συνομήλικο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των διαφορών στις στρατηγικές και στην επίδοση των παιδιών όταν εργάζονται σε περιβάλλον logo μόνα, με ένα συμμαθητή ή με έναν ενήλικα. Τα ερευνητικά μας ερωτήματα είναι τα εξής: α) Αναπτύσσουν και τι είδους στρατηγικές τα παιδιά για την επίλυση προβλήματος σε ένα τέτοιο περιβάλλον; β) Σε υπολογιστικά προγράμματα τύπου logo όπου παρέχονται σημαντικές ευκαιρίες να λάβουν τα παιδιά ανατροφοδότηση από το ίδιο το περιβάλλον και να μάθουν μόνα τους μέσα από τη συστηματική εκσφαλμάτωση η υποστήριξη που παρέχει ο εκπαιδευτικός ή/και η συνεργασία με τους συνομηλίκους αυξάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα;

7 3 rd Conference on Informatics in Education Μέθοδος 2.1.Συμμετέχοντες Το δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσαν 6 νήπια, 3 αγόρια και 3 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας τα 5 χρόνια. Τα παιδιά τοποθετήθηκαν τυχαία σε τέσσερεις διαφορετικές συνθήκες: Συνθήκη Α: Ένα παιδί μόνο του, Συνθήκη Β: Ένα παιδί με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, Συνθήκη Γ: Ένα ζεύγος παιδιών, Συνθήκη Δ: Ένα ζεύγος παιδιών με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού. 2.2.Εργαλεία μετρήσεις Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιηθήκαν τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Ladybug leaf και Ladybug maze που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Τα περιβάλλοντα βασίζονται στη γλώσσα logo και διαθέτουν διεπαφή χρήστη προσαρμοσμένη σε μικρά παιδιά. Οι εντολές εμφανίζονται με απλά γραφικά σε κουμπιά: μπροστά, πίσω, στροφή δεξιά 45º, στροφή δεξιά 90º, στροφή αριστερά 45º, στροφή αριστερά 90º. Στο Ladybug leaf η μαθησιακή δραστηριότητα αφορά τη μετακίνηση μιας πασχαλίτσας ώστε να κρυφτεί πίσω από ένα φύλλο. Στο Ladybug maze η πασχαλίτσα πραγματοποιεί μία διαδρομή σε λαβύρινθο ώστε να φτάσει σε ένα καθορισμένο σημείο. Η πασχαλίτσα αφήνει πίσω της ένα ίχνος με κυκλάκια σε κάθε βήμα της. Εικόνα 1. Το περιβάλλον των δραστηριοτήτων (Ladybug leaf και Ladybug maze) Στην εργασία μας χρησιμοποιήθηκαν πέντε δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1 η - ολοκλήρωση διαδρομής στο Ladybug leaf. Δραστηριότητα 2 η διαδρομή στο Ladybug leaf. Δραστηριότητα 3 η εκσφαλμάτωση στο Ladybug leaf. Δραστηριότητα 4 η ολοκλήρωση διαδρομής λαβύρινθου στο Ladybug maze. Δραστηριότητα 5 η - εκσφαλμάτωση στο Ladybug maze. Η μέτρηση της επίδοσης έγινε στην 3 η συνεδρία με βάση τον αριθμό των κινήσεων της πασχαλίτσας έως την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων, τον αριθμό των λαθών και το χρόνο που χρειάστηκε για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Ως λάθη υπολογίστηκαν όλες οι κινήσεις που δε βοηθούσαν στην επίτευξη του στόχου και

8 108 Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ.Ρ. Τζιουβάρα ακολουθήθηκαν είτε άμεσα είτε στη συνέχεια από μία διορθωτική κίνηση. Ο χρόνος μετρήθηκε σε λεπτά. Για την ανάλυση των στρατηγικών επίλυσης προβλήματος που εμφάνισαν τα νήπια αντλήθηκαν δεδομένα από τα βίντεο των συνεδριών και χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ταξινόμησης της Yellant (1994) που κυμαίνεται από την αφελή (naive) απόδοση έως αυτή του γνώστη (knowledgeable) μέσω μίας μεταβατικής (transitional) και υπεροπτικής (cavalier) φάσης για κάποια παιδιά. Κατά τη συνεδρία της εκμάθησης παρατηρήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τα παιδιά για να οργανωθεί ανάλογα με τις ανάγκες τους η υποστήριξη της εκπαιδευτικού, η οποία εστίασε στην επιλογή του κατάλληλου αναπτυξιακά περιβάλλοντος logo ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και το επίπεδο των παιδιών και στην παροχή κατάλληλων υλικών, τη διαρρύθμιση του χώρου και την οργάνωση των ομάδων εργασίας. Αυτή η διάσταση υποστήριξης της εκπαιδευτικού μπορεί να παραλληλιστεί με την παιδαγωγική πλαισίωση και την περιφερική (distal) καθοδήγηση [Plowman et.al (2007)] και την υποστήριξη πρώτου επιπέδου [Anghileri (2006)]. Κατά τη διάρκεια της εργασίας των παιδιών, και στις τέσσερεις συνθήκες παρασχέθηκε από την εκπαιδευτικό συναισθηματική και τεχνική υποστήριξη, που περιελάμβανε την ενθάρρυνση τους να συνεχίσουν την εργασία τους, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, να εφαρμόζουν τις ιδέες τους, να εξερευνούν και να παίρνουν ρίσκα γνωρίζοντας πως οτιδήποτε πήγαινε λάθος μπορούσε να διορθωθεί. Στις συνθήκες Β και Δ η εκπαιδευτικός παρείχε και γνωστική υποστήριξη δηλαδή μοντελοποίηση κατάλληλων κινήσεων, προτροπή στο σχεδιασμό της λύσης πριν ξεκινήσουν την εργασία και ερωτήσεις προς τα παιδιά για την αποτελεσματικότητα των κινήσεων τους. Επιπλέον, τα παιδιά υποστηρίζονταν στη διαδικασία της εκσφαλμάτωσης, στον εντοπισμό του λάθους και τη συζήτηση επιλογών και τρόπων για τη διόρθωσή του. Ακόμη στη συνθήκη Δ τα νήπια ενθαρρύνονταν να συνεργάζονται μεταξύ τους, να σχεδιάζουν από κοινού, να εξηγούν, να ρωτούν τους συνεργάτες τους και να αξιολογούν τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Τέλος, η εκπαιδευτικός προχωρούσε συχνά σε αναδιατύπωση του λόγου των παιδιών ώστε να επισημανθούν οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν, να αποσαφηνιστούν οι μαθηματικές πτυχές της εργασίας που είναι σημαντικές και να υιοθετηθεί η σωστή ορολογία. 2.3.Διαδικασία Πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεδρίες. Μεταξύ των συνεδριών μεσολάβησαν από 2 έως 3 ημέρες. Όλες οι συνεδρίες βιντεοσκοπήθηκαν. Συνεδρία 1 η : Τα παιδιά ασκήθηκαν ατομικά στις εντολές, τα σύμβολα, τον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων και τη δυνατότητα εκσφαλμάτωσης που υπάρχει στο πρόγραμμα. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε και ένα χάρτινο χειραπτικό ομοίωμα πασχαλίτσας για καλύτερη κατανόηση των θέσεων της πασχαλίτσας και της έννοιας της στροφής. Στη συνέχεια τα νήπια εξερεύνησαν ελεύθερα το περιβάλλον. Συνεδρία 2 η : Τα παιδιά δούλεψαν τοποθετημένα στις τέσσερεις συνθήκες της έρευνας και εκτέλεσαν τις πέντε προκαθορισμένες δραστηριότητες.

9 3 rd Conference on Informatics in Education 109 Συνεδρία 3 η : Τα παιδιά δούλεψαν ατομικά με δραστηριότητες ίδιες με αυτές της 2 ης συνεδρίας. 3. Αποτελέσματα Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας φαίνεται ότι το περιβάλλον της logo είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τα παιδιά και τα εμπλέκει ενεργά σε προβλήματα που έχουν νόημα γι αυτά. Τα παιδιά σε όλες τις συνθήκες εργάστηκαν με αμείωτο ενδιαφέρον και δεν εγκατέλειψαν τις εργασίες τους ακόμη και όταν συνάντησαν σοβαρές δυσκολίες. Η επίδοση των παιδιών στην 3η συνεδρία, όπου εργάστηκαν ατομικά φαίνεται στον Πίνακα 1. Τα αποτελέσματα δείχνουν μία τάση τα παιδιά που εργάστηκαν στη 2 η συνεδρία με κάποιον συνομήλικο και με την υποστήριξη ενήλικα να ολοκληρώνουν τις εργασίες σε λιγότερο χρόνο, κάνοντας λιγότερες κινήσεις και λιγότερα λάθη. Πίνακας 1. Αριθμός κινήσεων και λαθών και χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας κατά την 3η συνεδρία Συνθήκη Χρόνος (σε λεπτά) Κινήσεις Λάθη Α. Μόνο Β. Με ενήλικα Γ. Με συνομήλικο Γ. Με συνομήλικο Δ. Με συνομήλικο και ενήλικα Δ. Με συνομήλικο και ενήλικα Το παιδί που εργάστηκε μόνο του δε φαίνεται να υστερεί σε σχέση με τα παιδιά που εργάστηκαν μαζί και χωρίς την υποστήριξη ενήλικα. Το παιδί που εργάστηκε με ενήλικα χρειάστηκε περισσότερο χρόνο και κινήσεις αλλά έκανε λιγότερα λάθη από το παιδί που εργάστηκε μόνο του. Φαίνεται λοιπόν ότι η υποστήριξη της εκπαιδευτικού δε λειτούργησε προσθετικά στην ανατροφοδότηση από το σύστημα στην περίπτωση του παιδιού που εργαζόταν μόνο. Αν μελετήσουμε τα βίντεο θα παρατηρήσουμε ότι πολλές φορές η εκπαιδευτικός έδινε χρήσιμες συμβουλές αλλά το παιδί ή δεν τις κατανοούσε ή επέλεγε να τις αγνοεί. Όσον αφορά την απόδοση του ζεύγους των παιδιών που εργαζόταν χωρίς υποστήριξη από την εκπαιδευτικό παρατηρούμε ότι το ένα παιδί έχει επίδοση που πλησιάζει αυτή των παιδιών που δούλευαν συνεργατικά και με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ενώ το άλλο υστερεί σημαντικά. Η αποδελτίωση των βίντεο δείχνει ότι τα παιδιά δε συνεργαζόταν αποτελεσματικά μεταξύ τους, δεν άκουγαν το ένα την άποψη του άλλου αλλά καθένα λειτουργούσε ανεξάρτητα με συνέπεια να μη μπορούν να

10 110 Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ.Ρ. Τζιουβάρα εφαρμόσουν μία αποτελεσματική στρατηγική για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Η ομάδα που υποστηριζόταν από την εκπαιδευτικό δούλεψε συνεργατικά και παρουσίασε αλληλεπιδράσεις που οδήγησαν στην ανάπτυξη υψηλότερου επιπέδου σκέψης και μεταστρατηγικών δεξιοτήτων. Παρόμοια ευρήματα έχουμε σε έρευνες της Yelland όπου η ομάδα παιδιών που δεν υποστηριζόταν παρουσίασε απογοήτευση, έλλειψη εμπιστοσύνης και μη ολοκλήρωση της εργασίας ενώ η υποστηριζόμενη ομάδα εργάστηκε αποτελεσματικά [Clements (2002)]. Η μελέτη μέσα από την παρατήρηση του τύπου των κινήσεων που έγιναν ανέδειξε ποιοτικά διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων αναφορικά με το είδος των διεργασιών που αναπτύχθηκαν από τα παιδιά στο συγκεκριμένο πλαίσιο επίλυσης προβλήματος. Έτσι, τα δύο παιδιά που ολοκλήρωσαν την εργασία τους με τον χαμηλότερο χρόνο, τα λιγότερα λάθη και τις λιγότερες κινήσεις και φάνηκε πως κατανόησαν καλύτερα τη λειτουργία του περιβάλλοντος ταξινομήθηκαν ως γνώστες. Τα παιδιά αυτά σχεδίαζαν αρχικά ένα πλάνο για την προσέγγιση της λύσης και στη συνέχεια εργάζονταν προσηλωμένα στο στόχο δοκιμάζοντας με επιτυχία ακόμη και περισσότερες από τρεις εντολές ταυτόχρονα. Ήταν σε θέση να αντιστοιχίσουν τον αριθμό των κύκλων που εμφανιζόταν στην οθόνη με τον αριθμό των βημάτων της χελώνας και έτσι να εισάγουν τον αριθμό των βημάτων που χρειαζόταν. Αναστοχάζονταν για τις κινήσεις τους και ήταν σε θέση να εντοπίζουν και να διορθώνουν τα λάθη τους, παρακολουθούσαν την πρόοδο της εργασίας τους και λάμβαναν υπόψη την ανατροφοδότηση από το σύστημα ώστε να αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Τα παιδιά αυτά κατά τη 2 η συνεδρία εργαζόταν μαζί και με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού. Ένα κορίτσι παρουσίασε χαρακτηριστικά της αφελούς απόδοσης και εργαζόταν κατά τη 2 η συνεδρία με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού. Ολοκλήρωσε την εργασία της στον υψηλότερο χρόνο και με πολλές κινήσεις. Δούλεψε με επιφυλακτικότητα, δίνοντας μία-μία εντολή, δεν έπαιρνε ρίσκο και δεν ήθελε να κάνει λάθη. Ο αριθμός των λαθών της κυμαίνονταν στο μέσο όρο σαν αποτέλεσμα της προσεκτικής εργασίας που ακολουθούσε. Χρησιμοποιούσε κυρίως οπτικές στρατηγικές προσέγγισης. Δεν φάνηκε να εφαρμόζει συστηματικά διαδικασίες σχεδιασμού ή αναστοχασμού αλλά ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στην ανατροφοδότηση του συστήματος καθώς συνέχιζε με βήματα μπροστά ή στρίβοντας λίγο-λίγο όταν η προηγούμενη κίνηση ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δύο κορίτσια που κατά τη 2 η συνεδρία το ένα εργαζόταν μόνο του και το άλλο σε ομάδα χωρίς την υποστήριξη της εκπαιδευτικού παρουσίασαν επιδόσεις μεταβατικές από την αφελή σε αυτή του γνώστη. Ολοκλήρωσαν την εργασία τους σε χρόνο κοντά στο μέσο όρο των παιδιών, με αρκετές κινήσεις και αρκετά λάθη. Φαίνεται ότι είχαν κατανοήσει το περιβάλλον, σχεδίαζαν την εργασία τους και παρακολουθούσαν και έλεγχαν την πρόοδό τους, αναστοχάζονταν σε κάποιο βαθμό πάνω στις προηγούμενες κινήσεις τους και ανταποκρίνονταν στην ανατροφοδότηση αλλάζοντας στρατηγική

11 3 rd Conference on Informatics in Education 111 αν χρειαζόταν. Αναλάμβαναν επίσης ρίσκο εισάγοντας μεγαλύτερο αριθμού εντολών κυρίως όταν επρόκειτο να προχωρήσουν μπροστά. Το ένα παιδί που αντιμετώπισε τις περισσότερες δυσκολίες και σημείωσε χρόνο και κινήσεις περίπου στο επίπεδο της αφελούς επίδοσης και υψηλό αριθμό λαθών φάνηκε ότι δεν κατανόησε ικανοποιητικά τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του περιβάλλοντος. Δεν χρησιμοποίησε σχεδιασμό, έδινε τυχαία εντολές ακόμη και σε μεγάλο αριθμό, έκανε γρήγορες κινήσεις, χωρίς πολύ σκέψη και δεν αναστοχαζόταν πάνω στις κινήσεις του, ώστε να εντοπίσει και να διορθώσει αποτελεσματικά τα λάθη του. Δε λάμβανε υπόψη του την ανατροφοδότηση από το σύστημα και η ολοκλήρωση των εργασιών ήταν αποτέλεσμα τυχαίων κινήσεων και όχι προσεκτικού σχεδιασμού. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως υπερόπτη, και στη 2 η συνεδρία εργαζόταν σε ζεύγος χωρίς την υποστήριξη της εκπαιδευτικού. 4. Συμπεράσματα Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε η τάση τα παιδιά που δουλεύουν συνεργατικά και με την υποστήριξη ενήλικα να έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά που δουλεύουν μόνα τους ή και από αυτά που συνεργάζονται με κάποιον συνομήλικό τους. Ο υπολογιστής και το περιβάλλον της logo διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο είναι ένας τύπος υποστήριξης, που μπορεί να συμπληρωθεί με κατάλληλες γνωστικές και συναισθηματικές στρατηγικές υποστήριξης από τον εκπαιδευτικό. Το επίπεδο, το είδος και η διάρκεια της υποστήριξης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων όπως τη φύση της εργασίας και των εννοιών που εμπλέκονται, τις προηγούμενες γνώσεις των παιδιών, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος ώστε να αντιληφθεί τις δυσκολίες των παιδιών και να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους χρησιμοποιώντας την παιδαγωγική κρίση του για να προσδιορίσει την κατάλληλη υποστηρικτική παρέμβαση και να διατηρήσει μία ισορροπία ανάμεσα στην υποστήριξή του και στην αυτοκατευθυνόμενη έρευνα των παιδιών. Ακόμη η συνεργασία στο ζεύγος των παιδιών δε φάνηκε να διευκολύνει τη μάθηση των παιδιών. Όπως επισημαίνεται από τον King [(Rasku-Puttonen, et.al (2002)] η προώθηση υψηλού επιπέδου μάθησης πραγματοποιείται όταν η αλληλεπίδραση στην ομάδα είναι σε σχετικά υψηλό γνωστικό επίπεδο και σε αυτό το σημείο είναι καθοριστική η υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Η μελέτη μας έδειξε ότι στο ζεύγος των παιδιών που εργαζόταν χωρίς την υποστήριξη της εκπαιδευτικού δεν αναπτύχθηκε τέτοιου είδους αλληλεπίδραση. Μία άλλη πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι η φύση της εργασίας. Σύμφωνα με τους Tudge & Winterhoff όταν παρέχεται ανατροφοδότηση από το ίδιο το λογισμικό ωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που δουλεύουν ατομικά και όχι συνεργατικά [Hughes et.al (1995)]. Προγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι η επίδοση των παιδιών και ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος σε εργασίες τύπου logo διαμορφώθηκαν από παράγοντες όπως η δομή

12 112 Σ. Γίδαρη, Α. Χρονάκη, Ν. Τζιουβάρας, Μ.Ρ. Τζιουβάρα της εργασίας, το είδος της αλληλεπίδρασης στις ομάδες καθώς και από χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών [Yellant (1995)]. Ανάλογοι παράγοντες προφανώς επηρέασαν και τα αποτελέσματα της παρούσας διερεύνησης και δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν με τόσο μικρό δείγμα και με μία έρευνα τόσο μικρής διάρκειας. Είναι απαραίτητη η διενέργεια μακροχρόνιας έρευνας, με ποικιλία εργασιών και προγραμματιστικών περιβαλλόντων και με μεγάλο αριθμό μαθητών, ώστε να μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις της συνεργατικής μάθησης και της υποστήριξης του εκπαιδευτικού και τις παιδαγωγικές πρακτικές και διδακτικές προσεγγίσεις που μεγιστοποιούν τα οφέλη από την εμπλοκή των παιδιών σε περιβάλλοντα τύπου logo που μέσα από την ανατροφοδότηση που παρέχουν μπορούν να υποστηρίξουν την ενεργό και αυτόνομη μάθηση των παιδιών 5. Αναφορές 1. Anghileri J. (2006), Scaffolding Practices that Enhance Mathematics learning. Journal of Mathematics Teacher Education, 9, Chronaki, A. (2000), Computers in Classrooms: Learners and Teachers in new Roles. In B. Moon, M. Ben-Peretz, and S. Brown (eds.) Routledge International Companion to Education. Routledge. London, pp Clements H., D. (2002), Computers in Early Childhood Mathematics. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(2), Emihovich C., and Miller, G., E. (1986), Talking to the Turtle: A Discourse Analysis of Logo Instruction. Retreived from ERIC ED Gauvain, Μ., and Rogoff, Β., (1989), Collaborative Problem Solving and Children's Planning Skills. Developmental Psychology, 25(1), Hughes M., and Greenhough, P. (1995), Feedback, adult intervention, and peer collaboration in initial logo learning. Cognition and Instruction, 13(4), Macchiusi, L. (1997), Children, robotics and problem solving: Technology in the early childhood classroom. Ανακτήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2011 από: 8. Κόμης, Ι., Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 9. Nastasi, B. K., and Clements, D.H. (1993), Motivational and social outcomes of cooperative computer education environments. Journal of Computing in Childhood Education, 4(1), Ντολιοπούλου, Ε. (2002), Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω. 11. Papert, S. (1991), Νοητικές θύελλες: παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμικές ιδέες. Αθήνα: Οδυσσέας. 12. Plowman, L., and Stephen, C. (2007), Guided interaction in pre-school settings. Journal of Computer Assisted Learning, 23,

13 3 rd Conference on Informatics in Education Rasku-Puttonen, H., Etelapelto, A., Hakkinen P., and Arvaja, M. (2002), Teachers instructional scaffolding in an innovative information and communication technology-based history learning environment. Teacher Development, 6(2), Schetz, K., and Stremmel, A. (1994), Teacher-assisted computer implementation: a Vygotskian perspective. Early Education and Development, 5(1), Σολομωνίδου, X. (2002), Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση των ΤΠΕ: Εμπειρίες από Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας. Στο: Δημητρακοπούλου, Α. (Επιμ.): «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τ. Α, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ρόδος. Εκδόσεις: Καστανιώτη. 16. Yelland, N.J. (1994), The strategies and interactions of young chrldren in LOGO tasks. Journal of Computer Assisted Learning, 10, Yelland, N.J. (1995), Logo experiences with young children: Describing performance, problem-solving and social contexts of learning. Early Child Development and Care, 110, Yelland, N.J., and Masters, J. (2007), Rethinking scaffolding in the information age. Computers & Education, 48, Φεσάκης, Γ., Γουλή, Ε., Μαυρουδή, Ε. (2010), Επίλυση προβλήματος σε προγραμματιστικό περιβάλλον από παιδιά προσχολικής ηλικίας. 5ο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Αθήνα, Απρίλιος Ανακτήθηκε στις 27/12/ 2010 από: 20. Χρονάκη, Α.(2000), Συνεργασία Μαθητών σε Ομάδες:Mια προσέγγιση από την σκοπιά των εκπαιδευτικών. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 112, Wild, M., and Braid P. (1997), A Model for Measuring Children's Interactions in Small Groups Using Computers. Journal of Computing in Childhood Education, 8(2), Wood, D., Bruner J., and Ross, G. (1976), The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17, Abstract This study focuses on the examination of the social context of learning and the problem solving strategies that children acquire while working on logo tasks in a kindergarten classroom. That kind of environment provides to the users dynamic feedback and learning through systematic debugging. Six children participated in the study, three boys and three girls. They worked in four different social contexts: child alone, child with peer, child with adult, and child with peer and adult. The children showed problem solving strategies ranging from naïve performance to knowledgeable performance, through a transitional and cavalier phase for some children. It was also noted that the collaboration between peers, supported by the adult, acted additively to the feedback provided by the program itself, enhancing the ability to resolve problems. Keywords: Logo, social context of learning, problem-solving, kindergarten.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες»

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» Στυλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας-Διδακτικά. Αξιολόγηση της Συμβολής της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση...

Εκπαιδευτική Ρομποτική Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας-Διδακτικά. Αξιολόγηση της Συμβολής της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική Ρομποτική Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας-Διδακτικά παιχνίδια Ανοιχτό Λογισμικό...001 Αξιολόγηση της Συμβολής της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση...002

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 1η Έκδοση, Σεπτέμβριος 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη

Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη Ελένη Ελευθεριώτη 1, Ανθή Καρατράντου 2, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος 2 eleni_elefther@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη»

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Αξιοποίηση και αξιολόγηση του πολυχρηστικού εικονικού περιβάλλοντος ανοικτού κώδικα Open Sim σε διασύνδεση με το Scratch4OS

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Αθανάσιος Τζιμογιάννης Σκοπός Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η διαπραγμάτευση του πλαισίου διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch για τη διδασκαλία χωρικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

«Αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch για τη διδασκαλία χωρικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch για τη διδασκαλία χωρικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Σ. Τσοβόλας, Β. Κόμης Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών {stsovol,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Oδηγώντας στην πόλη»

«Oδηγώντας στην πόλη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Oδηγώντας στην πόλη» Κωνσταντίνα Τσάση 1, Έλλη Τσενέ 2 1 MSc Φιλόλογος nantiatsasi@yahoo.gr 2 MSc Φιλόλογος, Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος elli_tsene@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Σ. Τζελέπη 1, Ι. Κοτίνη 1 1 Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας {stzelepi, ikotini}@sch.gr Περίληψη Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Αλεβυζάκη Ευαγγελία Μεταπτυχιακή Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: μελέτη της διαδικασίας προγραμματισμού

Ρομποτικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: μελέτη της διαδικασίας προγραμματισμού ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Π.Μ.Σ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ρομποτικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Ενότητα ΙV Εκπαιδευτική Ρομποτική Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Γ. Κυριακού 1, Ν. Φαχαντίδης 2 1 Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των LEGO Mindstorms στο Δημοτικό και Λύκειο: Το παιχνίδι ως έναυσμα μάθησης

Χρήση των LEGO Mindstorms στο Δημοτικό και Λύκειο: Το παιχνίδι ως έναυσμα μάθησης Χρήση των LEGO Mindstorms στο Δημοτικό και Λύκειο: Το παιχνίδι ως έναυσμα μάθησης Σ. Ατματζίδου 1, Η. Μαρκέλης 2, Σ. Δημητριάδης 3 1 1 ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης & Μεταπτυχιακό Πληροφορικής, Α.Π.Θ. atmatzid@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση Επιβλέπων: Κα. Παρασκευά Φ. Τσαραβά Ραλλού Μεταπτυχιακή Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση των ΤΠΕ: Εμπειρίες από Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας

Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση των ΤΠΕ: Εμπειρίες από Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση των ΤΠΕ: Εμπειρίες από Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας Χριστίνα Σολομωνίδου Επίκουρη Kαθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας xsolom@uth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισαγωγή και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παιγνιδιού με τη χρήση του App Inventor for Android ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δημιουργία παιγνιδιού με τη χρήση του App Inventor for Android ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δημιουργία παιγνιδιού με τη χρήση του App Inventor for Android ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σταμάτης Παπαδάκης, Πληροφορικής ΣΧΟΛΕΙΟ Γενικό Λύκειο Κρουσώνα Ηράκλειο, 31 Ιουλίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Περίληψη: Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα