Longhurst & Spink, 1987; Wang & Wiese - Bjornstal, 1996), οι οποίες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Longhurst & Spink, 1987; Wang & Wiese - Bjornstal, 1996), οι οποίες"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(1),3-13 ιερεύνηση Κινήτρων Συµµετοχής Μαθητών Αθλητών σε Ακαδηµίες Ποδοσφαίρου Χρήστος Τρικάλης, Ζήσης Παπανικολάου, ηµήτριος Σούλας, ιγγελίδης Νικόλαος & Αστέριος Πατσιαούρας Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν αρχικά η καταγραφή των σηµαντικότερων κινήτρων µαθητών - αθλητών που συµµετείχαν σε ακαδηµίες ποδοσφαίρου, η διαπίστωση συσχέτισης µεταξύ των κινήτρων και η διερεύνηση αλλαγής των κινήτρων λόγω διαφοροποίησης της ηλικίας των συµµετεχόντων. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 752 µαθητές - νεαροί αθλητές, τριών ηλικιακών οµάδων (8-10 ετών = 305, ετών= 413 & ετών = 34), εγγεγραµµένοι σε ακαδηµίες ποδοσφαίρου της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας. Ως όργανο καταγραφής των κινήτρων χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Πατσιαούρας και συν., (2004) προσαρµοσµένο στον ελληνικό πληθυσµό ενώ η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ελέγχθηκε επιτυχώς. Τα αποτελέσµατα της έρευνας ανέδειξαν ως σηµαντικότερα κίνητρα συµµετοχής α)τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Μ = ± 4.74), β) τη διασκέδαση (Μ = ± 4.59), γ) την κοινωνική απήχηση (Μ = ± 4.97) και δ) τη δηµιουργία φιλίας (Μ = ± 3.84). Ακόµη όλα τα κίνητρα συµµετοχής έχουν υψηλό βαθµό συσχέτισης µεταξύ των (p<01), ενώ στατιστικά σηµαντικές διαφορές προέκυψαν από την ανάλυση διακύµανσης στα κίνητρα «βελτίωση των ικανοτήτων», «φιλία», «κοινωνική απήχηση» και «διασκέδαση» µεταξύ όλων των ηλικιακών οµάδων 8-10, και (p<.05), καθώς φάνηκε ότι όσο αυξάνει η ηλικία των µαθητών αθλητών τόσο οι παραπάνω τέσσερις παράγοντες συµµετοχής τείνουν να φθίνουν. Τα συµπεράσµατα συζητούνται µε στόχο την αύξηση του αριθµού των µαθητών - αθλητών σε παιδικές ακαδηµίες ποδοσφαίρου και την ανάγκη ενίσχυσης από τις διοικήσεις των ακαδηµιών για περαιτέρω ικανοποίηση των κινήτρων συµµετοχής των µαθητών. Λέξεις κλειδιά: Ακαδηµίες ποδοσφαίρου, κίνητρα συµµετοχής. 3

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ποδόσφαιρο είναι το πλέον δηµοφιλές άθληµα σε ολόκληρο τον κόσµο. Το ποδόσφαιρο παίζεται από άντρες, γυναίκες, παιδιά και ενήλικες µε διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης. Η απόδοση στο ποδόσφαιρο εξαρτάται από πολυάριθµους παράγοντες, όπως τεχνικούς, τακτικής, πνευµατικούς και σωµατικούς. Στην Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής εκατοµµυρίων ανθρώπων. Ιδιαίτερα µετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου του 2004 από την Εθνική µας οµάδα, το ενδιαφέρον του κόσµου και κυρίως των µικρών παιδιών, για το άθληµα πολλαπλασιάστηκε (ΕΠΟ). Χιλιάδες νέα παιδιά κατέκλεισαν τους χώρους των ποδοσφαιρικών ακαδηµιών ανά την Ελλάδα. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να διερευνήσει κανείς τους λόγους συµµετοχής αυτών των παιδιών που προσήλθαν στις ποδοσφαιρικές ακαδηµίες µετά τη µεγάλη ελληνική επιτυχία. Η ανάγκη για κατανόηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών των νεαρών αθλητών είναι πολύ µεγάλη (Buonamano, Cei, & Mussino, 1995) καθώς έχει αντίκτυπο στην απόδοσή τους και, ενδεχοµένως, στη µελλοντική τους εξέλιξη ως ποδοσφαιριστών. Ερευνώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία διαπιστώνεται στον ορισµό της παρακίνησης να κυριαρχούν τρεις έννοιες - τύποι παρακίνησης: α) εσωτερική παρακίνηση, β) εξωτερική παρακίνηση και γ) έλλειψη παρακίνησης (Ryan & Deci, 2000). Εσωτερική παρακίνηση (intrinsic motivation) σύµφωνα µε τον Deci (1975) ορίζεται η συµπεριφορά που παρακινείται εσωτερικά και είναι εκείνη που παρακινείται από µια έµφυτη ανάγκη του ανθρώπου να αισθάνεται ικανός και αυτόνοµος στο περιβάλλον του και να κάνει κάτι για προσωπική του ευχαρίστηση, χωρίς ανταµοιβή (Deci & Ryan, 1985). Οι Roberts, Spink και Pemberton, (1986) ορίζουν ως εσωτερική παρακίνηση, την τάση που οδηγεί κάποιον να ασχοληθεί µε µια δραστηριότητα για τη δική του προσωπική ευχαρίστηση. Η εσωτερική παρακίνηση πηγάζει από τρεις βασικές έµφυτες ανάγκες των ανθρώπων: α) τον αυτοκαθαρισµό των ενεργειών τους, β) τα άτοµα να αισθάνονται ικανά και αποτελεσµατικά και γ) την ανάγκη ύπαρξης κοινωνικών σχέσεων. Όταν ο άνθρωπος νοιώθει ικανός, περισσότερο αυτόνοµος για τις επιλογές του και είναι ικανοποιηµένος από αυτό που κάνει, τότε έχει υψηλότερη εσωτερική παρακίνηση (Deci & Ryan, 1985). Με τον όρο εξωτερική παρακίνηση εννοούµε τους εξωτερικούς παράγοντες που προάγουν την κάθε δραστηριότητα (Roberts, et al 1986), όταν κάποιος ενεργεί επειδή είναι δεσµευµένος στους άλλους (Deci, 1975). Μέχρι τώρα έχουν προταθεί τέσσερις διαφορετικοί τύποι εξωτερικής παρακίνησης, που είναι ανάλογες µε το βαθµό αυτοκαθαρισµού της συµπεριφοράς του κάθε ανθρώπου. Τα τέσσερα είδη εξωτερικής παρακίνησης που προτείνουν οι Deci και Ryan (1985) και οι Ryan και Connell (1989) είναι: α) η εξωτερική ρύθµιση, κατά την οποία τη συµπεριφορά του ατόµου ρυθµίζουν εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι αµοιβές ή οι εξαναγκασµοί, β) η εσωτερική πίεση, κατά την οποία κάποιο άτοµο πιέζει τον εαυτό του να κάνει κάτι για να µη νιώθει άσχηµα µε τον εαυτό του, γ) η αναγνωρίσιµη ρύθµιση, κατά την οποία κάποιο άτοµο παρακινείται επειδή αυτό που κάνει το θεωρεί πολύ σηµαντικό, χωρίς να ευχαριστιέται, ωστόσο, πάρα πολύ τη δραστηριότητα που κάνει και δ) η ολοκληρωµένη ρύθµιση, όπου µια συµπεριφορά είναι ενσωµατωµένη σε ένα σύνολο συµπεριφορών που εκφράζουν το άτοµο. Τέλος, έλλειψη παρακίνησης έχουµε όταν οι άνθρωποι δεν αντιλαµβάνονται κανέναν λόγο συµµετοχής σε αυτό που κάνουν, οπότε η παρακίνησή τους είναι πολύ χαµηλή (Ryan & Deci, 2000). Αρκετά εργαλεία αξιολόγησης των κινήτρων έχουν χρησιµοποιηθεί ως τώρα, ωστόσο φαίνεται ότι το ερωτηµατολόγιο που αναπτύχθηκε από τους Gill, Gross και Huddleston (1983) εµφανίζεται πολύ συχνά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Οι Gill, 4

3 Gross και συνεργάτες (1983) για να εκτιµήσουν την παρακίνηση για συµµετοχή στον παιδικό αθλητισµό, δηµιούργησαν ένα Ερωτηµατολόγιο Παρακίνησης για Συµµετοχή, το Participation Motivation Questionnaire (PMQ test), το οποίο εξετάζει 30 πιθανούς λόγους, για τους οποίους τα παιδιά συµµετέχουν σε ένα άθληµα. Το χρησιµοποίησαν για πρώτη φορά σε ένα καλοκαιρινό σχολείο της Αϊόβα των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής µε µαθητές -τριες, (720 αγόρια και 418 κορίτσια). Η έρευνα έδειξε πως τα παιδιά συµµετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες παιδικού αθλητισµού επειδή: α) ήταν καλοί στις δεξιότητες, β) µάθαιναν νέες δεξιότητες, γ) ήθελαν την πρόκληση της στιγµής στον αγώνα και δ) ενδιαφέρονταν για την καλή φυσική τους κατάσταση. Βρέθηκαν διαφορές στα κίνητρα, τόσο µεταξύ των αθληµάτων, όσο και µεταξύ των δύο φύλων. Οι Stewart και Meyers (2004) εξέτασαν την παρακίνηση 66 κορυφαίων νεαρών ποδοσφαιριστών ηλικίας 14 και 15 ετών αντίστοιχα, και αν η ηλικία και η θέση που αγωνίζονταν είχε κάποια επίδραση στην παρακίνησή τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ηλικία επηρεάζει σηµαντικά την παρακίνηση, αλλά όχι και η θέση που αγωνίζονται µέσα στο γήπεδο οι παίχτες. Πιο συγκεκριµένα, τα µεγαλύτερα παιδιά παρουσίασαν µεγαλύτερο βαθµό παρακίνησης στο να αποφύγουν την ήττα από τα µικρότερα, ενώ παράλληλα η παρακίνησή των µεγαλύτερων προερχόταν από εσωτερικές πηγές και όχι από εξωτερικές εν συγκρίσει µε τους ηλικιακά µικρότερους. Ο Yun (2005) εξέτασε ποιοι ψυχολογικοί παράγοντες επιδρούν στην απόδοση αθλητών ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριµένα κατηγοριοποίησε τους ψυχολογικούς λόγους σε παράγοντες και τους έθεσε ανάλογα µε τη σηµαντικότητά τους ιεραρχικά. Το δείγµα αποτέλεσαν 661 παίκτες ποδοσφαίρου και 75 προπονητές πανεπιστηµιακών και επαγγελµατικών οµάδων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν 11 ψυχολογικούς λόγους να επηρεάζουν την απόδοση, οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 παράγοντες: α) Βασικούς, που περιλαµβάνουν ψυχολογικούς λόγους, όπως αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχος, αυτοσυγκέντρωση, β) Νόησης ποδοσφαίρου, που περιλαµβάνει ψυχολογικούς λόγους, όπως σκέψη του παιχνιδιού, δηµιουργικότητα, στιγµιαία κρίση - απόφαση, γ) Παρακίνησης, που περιλαµβάνει ψυχολογικούς λόγους, όπως προθυµία να παίξουν καλά, θέσπιση στόχων, εµπιστοσύνη από τους προπονητές, δ) Πνευµατικής δύναµης, που περιλαµβάνει ψυχολογικούς λόγους, όπως επιθυµία για νίκη, µαχητικό πνεύµα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα και ανάλογα µε τη σηµαντικότητα τους, οι παράγοντες τέθηκαν ιεραρχικά ως εξής: παράγοντας νόησης ποδοσφαίρου, βασικοί παράγοντες, παράγοντας παρακίνησης, παράγοντας πνευµατικής δύναµης. Οι Gürbüz, Altintas και Asci (2007) διερεύνησαν τα κίνητρα συµµετοχής Τούρκων µαθητών στο ποδόσφαιρο. Το δείγµα αποτέλεσαν 304 αγόρια ηλικίας 9-15 χρόνων, που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία και δηµόσια θερινά αθλητικά σχολεία της Άγκυρας. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι τα πέντε πιο σηµαντικά κίνητρα για συµµετοχή στο ποδόσφαιρο ήταν α) η βελτίωση των ικανοτήτων - δεξιοτήτων τους, β) ότι τους αρέσει η οµαδική δουλειά, γ) το γεγονός ότι τους αρέσει να είναι µέλη µιας οµάδας, δ) ότι θέλουν να προχωρήσουν και να ανέβουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο και ε) να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση. Η βελτίωση των ικανοτήτων - δεξιοτήτων ήταν το σηµαντικότερο κίνητρο για τα παιδιά, αφού αυτό το κίνητρο εµφάνισε την υψηλότερη τιµή. Λίγες έρευνες επίσης έχουν γίνει για το ποδόσφαιρο σε χώρους αναψυχής. Για παράδειγµα, οι Γκόλτσος και Κουθούρης (2005) σε έρευνά τους εξέτασαν τους παράγοντες παρακίνησης στη δραστηριότητα αθλητισµού αναψυχής «ποδόσφαιρο σε γήπεδα µικρών διαστάσεων» (5Χ5) και τις διαφορές στην οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία. Στην έρευνα συµµετείχαν 231 άτοµα (6 γυναίκες και 225 άνδρες) όλοι 5

4 κάτοικοι της πόλης της Λάρισας, ηλικίας από 10 έως 48 ετών. Χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µέτρησης παρακίνησης (Manfredo, Driver, & Tarrant, 1996) µε 120 θέµατα εκ των οποίων επιλέχθηκαν τα 30. Αξιολογήθηκαν 12 παράγοντες: 1) επίτευξη, 2) κοινωνικής αναγνώριση, 3) ανάπτυξη δεξιοτήτων, 4) αυτό-αξιολόγηση, 5) έκσταση, 6) αυτοπροβολή, 7) παρέα, 8) κοινωνικοποίηση, 9) απόλαυση της φύσης, 10) φυσική δραστηριοποίηση, 11) χαλάρωση και 12) δραπέτευση. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση δεν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε κανέναν από τους παράγοντες. Όσον αφορά την ηλικία υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους εξής παράγοντες της παρακίνησης: επίτευξη, κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και παρέα. Το PMQ έχει προσαρµοστεί µε επιτυχία και στην ελληνική γλώσσα (Πατσιαούρας κ.α., 2004). Στην ελληνική βιβλιογραφία έγινε µόνο µία σχετική έρευνα σχετικά µε τη συµµετοχή παιδιών στο ποδόσφαιρο. Πιο συγκεκριµένα, σε έρευνα του ο Κεραµίδας (2004) εξέτασε τη διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής νεαρών αθλητών στο άθληµα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Το δείγµα αποτέλεσαν 398 αγόρια ηλικίας ετών που συµµετείχαν σε ακαδηµίες ποδοσφαίρου. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο PMQ (Gill, et al 1983). Από τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι η βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων είναι πρωταρχικός παράγοντας παρακίνησης, ακολουθούµενος σε σπουδαιότητα από τη φιλία και τη διασκέδαση, ενώ ως τελευταίος λόγος - παράγοντας παρακίνησης για συµµετοχή βρέθηκε να είναι η κοινωνική απήχηση. Σε αυτόν τον τέταρτο παράγοντα (κοινωνική απήχηση) διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο ηλικιακών οµάδων. Ανάλογες έρευνες υπάρχουν στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικές µε το χορό. Οι Κυριαζή, Πατσιαούρας και Παπανικολάου (2004) είχαν ως σκοπό στην έρευνά τους τη διερεύνηση των κινήτρων, που οδηγούν τα παιδιά στην ενασχόλησή τους µε τον παραδοσιακό χορό, διερεύνησαν επίσης και τη διαφοροποίηση µεταξύ µοντέρνου και παραδοσιακού χορού ως προς την προτίµηση των παιδιών και στο τι τα παρακινεί σε αυτή την επιλογή τους. Συµµετείχαν 124 µαθητές, αγόρια - κορίτσια, ηλικίας ετών (Μ.Τ=11.58). Οι χορευτές και χορεύτριες που εξετάστηκαν για τα κίνητρα συµµετοχής τους στον παραδοσιακό χορό, ανήκαν σε συλλόγους διαφορετικών νοµών. Χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο PMQ (Gill, et al 1983) διαµορφωµένο στα ελληνικά για τον παραδοσιακό χορό. Αξιολογήθηκαν οκτώ παράγοντες: α) η συµµετοχή για τη βελτίωση των δεξιοτήτων (ικανότητες-δεξιότητες), β) η συµµετοχή για την επιτυχία και την αύξηση κύρους (κοινωνική απήχηση), γ) η συµµετοχή για τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων (φίλοι), δ) η συµµετοχή για απελευθέρωση και εκτόνωση ενέργειας (ενέργεια), ε) η συµµετοχή σε µία οµάδα (οµάδα), στ) η συµµετοχή για καλή φυσική κατάσταση (φυσική κατάσταση), ζ) η συµµετοχή για την πρόκληση του χορού και της στιγµής (πρόκληση) και η) η συµµετοχή για διασκέδαση (διασκέδαση). Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι, τα παιδιά προτιµούν τον παραδοσιακό χορό για λόγους συµµετοχής σε συγκεκριµένη χορευτική οµάδα, διασκέδασης και φιλίας, καθώς και επειδή προτιµούν κάποιο χορό σε µια συγκεκριµένη στιγµή. εν βλέπουν το χορό σαν γυµναστική ή και δεξιότητα που τους δυσκολεύει και δυσαρεστεί. Η έρευνα των ούλια, Κοσµίδου, Παυλογιάννη, και Πατσιαούρα (2005) αξιολόγησε τα κίνητρα συµµετοχής των εφήβων στο χορό. Το δείγµα αποτέλεσαν 134 αγόρια και κορίτσια και χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο «παρακίνησης για συµµετοχή σε αθλήµατα» προσαρµοσµένο στο αντικείµενο του χορού. Η διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής σε οµάδες παραδοσιακού χορού µπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση µεγάλου αριθµού εφήβων, εντάσσοντας τους έτσι σε κινητικές δραστηριότητες. 6

5 Χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο PMQ (Gill, et al, 1983) το οποίο αξιολογεί την παρακίνηση για συµµετοχή σε αθλήµατα και το οποίο έχει προσαρµοστεί για τον ελληνικό πληθυσµό (Πατσιαούρας, κ.ά., 2004). Αξιολογήθηκαν και εδώ όπως στην προηγούµενη έρευνα οκτώ παράγοντες: α) η συµµετοχή για τη βελτίωση των δεξιοτήτων (ικανότητες - δεξιότητες), β) η συµµετοχή για την επιτυχία και την αύξηση κύρους (κοινωνική απήχηση), γ) η συµµετοχή για τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων (φίλοι), δ) η συµµετοχή για απελευθέρωση και εκτόνωση ενέργειας (ενέργεια), ε) η συµµετοχή σε µία οµάδα (οµάδα), στ) η συµµετοχή για καλή φυσική κατάσταση (φυσική κατάσταση), ζ) η συµµετοχή για την πρόκληση του χορού και της στιγµής (πρόκληση) και η) η συµµετοχή για διασκέδαση (διασκέδαση). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι έφηβοι συµµετέχουν κυρίως για να διασκεδάσουν αλλά και για να αισθάνονται ενταγµένοι σε µια οµάδα. Το ερωτηµατολόγιο (PMQ) Participation Motivation Questionnaire έχει χρησιµοποιηθεί σε αρκετές έρευνες του εξωτερικού (π.χ. Kirkby, Kolt & Liu, 1999; Longhurst & Spink, 1987; Wang & Wiese - Bjornstal, 1996), οι οποίες διαπραγµατεύονταν τον παιδικό αθλητισµό. Το ίδιο ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε και σε έρευνες στην Ελλάδα ( ούλιας, κ.ά. 2005; Κεραµίδας, 2004; Κυριαζή, κ.ά. 2004; Πατσιαούρας, κ.α. 2004). εν βρέθηκε όµως να υπάρχει σταθερότητα στους παράγοντες που µετρά. Από κάποιες έρευνες προκύπτουν επτά (Kirkby et al., 1999), από άλλες τέσσερις (Κεραµίδας, 2004; Longhurst & Spink, 1987; Πατσιαούρας, κ.ά. 2004) και από άλλες οκτώ λόγοι παρακίνησης (1996; ούλιας, κ.ά., 2005; Κυριαζή κ.ά., 2004; Wang & Wiese-Bjornstal, 1996). Η διαφοροποίηση αυτή πιθανόν να οφείλεται σε διαφορές της µεθοδολογίας, στην ύπαρξη διαφορετικών αθληµάτων στο δείγµα ή ακόµη και στις διαφορετικές ηλικίες και την πολιτισµική ποικιλία των ατόµων (Kirkby et al., 1999). Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η καταγραφή των σηµαντικότερων κινήτρων µαθητών - νεαρών αθλητών που συµµετέχουν σε ακαδηµίες ποδοσφαίρου, η διαπίστωση συσχέτισης µεταξύ αυτών των κινήτρων και η διερεύνηση αλλαγής των κινήτρων λόγω διαφοροποίησης της ηλικίας των συµµετεχόντων. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν 752 µαθητές - νεαροί αθλητές, τριών ηλικιακών οµάδων (8-10 ετών=305, ετών=413 & ετών=34), εγγεγραµµένοι σε ακαδηµίες ποδοσφαίρου της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας. Η επιλογή του δείγµατος έγινε από µια σειρά 20 τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου κατά τα έτη που πραγµατοποιήθηκαν στις παραπάνω περιοχές και επιλέχθηκαν κατόπιν κλήρωσης κάποια τουρνουά, όπου µοιράστηκε το ερωτηµατολόγιο PMQ στους αθλητές, για να συµπληρωθεί. Εργαλεία µέτρησης Για το σκοπό της έρευνας επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί το ερωτηµατολόγιο Participation Motivation Questionnaire (PMQ) των Gill et al. (1983), το οποίο περιέχει 30 πιθανούς λόγους συµµετοχής των παιδιών στον αθλητισµό και έχει προσαρµοστεί για τον Ελληνικό Πληθυσµό (Πατσιαούρας, Κεραµίδας, & Παπανικολάου, 2004). Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 30 ερωτήσεις. Στην αρχή του ερωτηµατολογίου υπήρχε η πρόταση «Ασχολούµαι µε το συγκεκριµένο άθληµα γιατί» και στη συνέχεια οι νεαροί αθλητές απαντούσαν στις 30 ερωτήσεις. Οι απαντήσεις δινόταν σε 5-βάθµια κλίµακα τύπου Likert από 1=«καθόλου σηµαντικό» έως 5=«πάρα πολύ σηµαντικό». Από το ερωτηµατολόγιο των 30 ερωτήσεων 7

6 προέκυψαν ύστερα από παραγοντική ανάλυση τέσσερις παράγοντες - λόγοι συµµετοχής των αθλητών στο ποδόσφαιρο (Πατσιαούρας κ.ά., 2004). Αυτοί οι παράγοντες κινήτρων είναι: α) Η συµµετοχή για τη βελτίωση των δεξιοτήτων (ικανότητες-δεξιότητες), β) Η συµµετοχή για τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων (φιλία), γ) Η συµµετοχή για την επιτυχία και την αύξηση κύρους (κοινωνική απήχηση) και δ) Η συµµετοχή για διασκέδαση (διασκέδαση). ιαδικασία µέτρησης Οι µαθητές - αθλητές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη συµµετοχή τους στην έρευνα. Οι συµµετέχοντες πληροφορήθηκαν ότι τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα και εµπιστευτικά. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιούνταν από τα παιδιά στα γήπεδα ποδοσφαίρου και πριν από την έναρξη των τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου που συµµετείχαν, µε τις ακαδηµίες ποδοσφαίρου που ανήκαν. Ο χρόνος συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων ήταν από 7-15 λεπτά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ος αντικειµενικός στόχος Από τα περιγραφικά στοιχεία του πίνακα 3 φαίνεται ότι από τους τέσσερις (4) παράγοντες παρακίνησης, σηµαντικότερος παράγοντας συµµετοχής, αναδείχτηκε η βελτίωση της επίδοσής τους και των σωµατικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων. Ο παράγοντας διασκέδαση έλαβε τη δεύτερη µεγαλύτερη τιµή. Ακολούθησε ο παράγοντας που αναφέρεται στην κοινωνική απήχηση και την αύξηση του κύρους, ακολουθούµενος από τον παράγοντα που αναφέρεται στη φιλία και τη διατήρηση αυτής. Πίνακας 1. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις. Ηλικία Βελτίωση ικανοτήτων/ Φιλία Κοινωνική ιασκέδαση συµµετεχόντων δεξιοτήτων απήχηση M TA M TA M TA M TA 8-10 έτη έτη έτη ος αντικειµενικός στόχος Η ανάλυση συσχετίσεων (πίνακας 2) έδειξε ότι όλοι οι παράγοντες είχαν µέτριες συσχετίσεις µεταξύ τους. Η βελτίωση ικανοτήτων/δεξιοτήτων συσχετιζόταν θετικά µε τη φιλία (r = 56, p <.01), την κοινωνική απήχηση (r = 53, p <.01) και τη διασκέδαση (r = 66, p <.01). Ακόµη, βρέθηκε ότι η φιλία συσχετιζόταν θετικά µε την κοινωνική απήχηση (r = 56, p <.01) και τη διασκέδαση (r = 55, p <.01). Τέλος, η κοινωνική απήχηση συσχετίζονταν θετικά µε τη διασκέδαση (r = 56, p <.01). Πίνακας 2. Συσχετίσεις µεταξύ των παραγόντων του PMQ Βελτίωση 1.00 ικανοτήτων/δεξιοτήτων 2.Φιλία.56** Κοινωνική απήχηση.53**.56** ιασκέδαση.66**.55**.56** 1.00 ** = p<.01. 8

7 3 ος αντικειµενικός στόχος Για τη διερεύνηση διαφορών στους αθλητές µεταξύ των ηλικιακών οµάδων εφαρµόστηκε ανάλυση διακύµανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way Anova). Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προέκυψε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους τρεις από τους τέσσερις παράγοντες των κινήτρων σε σχέση µε τις ηλικιακές οµάδες. Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ηλικιακών οµάδων στον παράγοντα φιλία (F (2,749) = 9.88, p <.001), στην κοινωνική απήχηση (F (2,749) = 10.08, p <.001) και στη διασκέδαση (F (2,749) = 4.87, p <.05). Εξετάζοντας τους µέσους όρους (Πίνακας 3) προέκυψε ότι στη φιλία, την κοινωνική απήχηση και στη διασκέδαση, η ηλικιακή οµάδα 8-10 είχε υψηλότερα σκορ από την και οι δύο είχαν υψηλότερα σκορ από την Αναλυτικότερα η ανάλυση post hoc έδειξε ότι στον παράγοντα βελτίωση ικανοτήτων/δεξιοτήτων, η ηλικιακή οµάδα 8-10 ενδιαφέρεται και συµµετέχει περισσότερο για την ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων από ό,τι οι υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες (p <.05). Στον παράγοντα φιλία διαφέρουν και οι τρεις ηλικιακές οµάδες µεταξύ τους και φαίνεται ότι όσο αυξάνει η ηλικία, µειώνεται σηµαντικά η συµµετοχή στο άθληµα για τη δηµιουργία φιλίας (p <.05). Στον παράγοντα κοινωνική απήχηση διαφέρουν και οι τρεις ηλικιακές οµάδες µεταξύ τους και φαίνεται ότι όσο αυξάνει η ηλικία, µειώνεται σηµαντικά η συµµετοχή στο άθληµα για την επιτυχία και την αύξηση κύρους (κοινωνική απήχηση) (p <.05). Στον παράγοντα διασκέδαση διαφέρουν και οι τρεις ηλικιακές οµάδες µεταξύ τους και φαίνεται ότι όσο αυξάνει η ηλικία, µειώνεται σηµαντικά η συµµετοχή στο άθληµα για τη διασκέδαση (p <.05). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι το ερωτηµατολόγιο PMQ, αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τη διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής (παρακίνηση) στο άθληµα του ποδοσφαίρου. Ανάλογες έρευνες καταλήγουν στα ίδια συµπεράσµατα και υποστηρίζουν τη δοµική εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου (Buonamano et al, 1995; Gill et al, 1983; Weiss & Chaumeto, 1992; Πατσιαούρας κ.ά., 2004). Ο κύριος παράγοντας συµµετοχής για τους νεαρούς αθλητές είναι η βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων, ακολουθεί ο παράγοντας της διασκέδασης, έπεται ο παράγοντας της επιτυχίας και της αύξησης κύρους (κοινωνική απήχηση) και ακολουθεί αυτός της δηµιουργίας νέων φίλων, κάτι που αποτελεί εύρηµα και άλλων ερευνών. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συµφωνούν µε παλαιότερες έρευνες ότι ο σηµαντικότερος λόγος συµµετοχής στο ποδόσφαιρο, αλλά όπως και σε άλλα αθλήµατα είναι η βελτίωση των σωµατικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων (Dorobantu, 2001; Gürbüz, et al., 2007; MacCracken, Stadulis, & Neal-Barnett, 2001; Πατσιαούρας, κ.ά., 2004). Επίσης, από τις διάφορες έρευνες φαίνεται ότι και η διασκέδαση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παρακίνηση των αθλητών ( ούλιας, κ.α. 2005; MacCracken, et al, 2001; Πατσιαούρας, κ.ά., 2004; Rayan, et al, 1997), όπως και οι παράγοντες κοινωνικής απήχησης (Biddle, Sallis, & Cavill, 1998; Laverie, 1998; Tusak, 2000) και φιλίας (Laverie, 1998; Rayan, et al, 1997). ιαπιστώθηκε θετική µέτρια συσχέτιση όλων των παραγόντων µεταξύ τους, αυτό σηµαίνει ότι όσο αυξάνεται ο ένας παράγοντας αυξάνεται και ο άλλος. Πιο συγκεκριµένα όταν αυξάνεται η παρακίνηση για τη βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αυξάνεται και η παρακίνηση για φιλία, κοινωνική απήχηση, διασκέδαση και αντίστροφα. Όταν αυξάνεται η παρακίνηση της συµµετοχής για 9

8 δηµιουργία φιλικών σχέσεων, αυξάνεται ταυτόχρονα και η παρακίνηση για κοινωνική απήχηση, διασκέδαση και αντίστροφα. Τέλος όταν αυξάνεται η παρακίνηση για την κοινωνική απήχηση, αυξάνεται και η παρακίνηση για διασκέδαση αλλά και αντίστροφα. Ειδικότερα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ηλικιακών οµάδων 8-10 και στους παράγοντες φιλία και κοινωνική απήχηση. Ακόµη όσο αυξάνει η ηλικία των αθλητών τόσο µειώνεται η επίδραση των φιλικών σχέσεων που αναπτύσσουν µεταξύ τους οι αθλητές. Το ίδιο συµβαίνει µε το κίνητρο συµµετοχή για κοινωνική απήχηση, που αυτό ίσως παρατηρείται επειδή υπεισέρχονται κάποιοι άλλοι παράγοντες παρακίνησης όπως η επίτευξη της νίκης µε κάθε µέσο, η επικέντρωση στη σηµαντικότητα της απόδοσης, αποσκοπώντας έτσι σε πιθανά θετικά µελλοντικά οφέλη, όπως καριέρα. Τέλος τα ευρήµατα της έρευνας δείχνουν ότι όσο αυξάνει η ηλικία των παιδιών τόσο οι παραπάνω τέσσερις παράγοντες συµµετοχής τείνουν να φθίνουν. Προφανώς αυτό συµβαίνει επειδή δίνεται µεγαλύτερη σηµασία σε άλλους παράγοντες όπως οι υποχρεώσεις στο σχολείο ή στα φροντιστήρια. Ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής στο ποδόσφαιρο από αθλήτριες του αθλήµατος µιας και τα τελευταία χρόνια το άθληµα αυτό αποτελεί πόλο έλξης και ενδιαφέροντος και στον γυναικείο πληθυσµό. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στο να έχουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης. Η παρούσα έρευνα θα βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασµό και την ανάπτυξη του παιδικού ποδόσφαιρου στη χώρα µας. Η συµµετοχή σε οµάδες ποδοσφαίρου µπορεί σε µεγάλο βαθµό να βελτιώσει τη διάθεση, τη διασκέδαση και την αναψυχή των παιδιών και αυτό µε τη σειρά του να οδηγήσει σε µια καλύτερη ποιότητα ζωής. Απώτερος στόχος είναι να κατανοήσουµε τα κίνητρα και για ποιους λόγους τα παιδιά συµµετέχουν και ασχολούνται µε το συγκεκριµένο άθληµα, ώστε να προσπαθήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό και συνετό τρόπο να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες και προσδοκίες τους, έτσι ώστε τα παιδιά να βρίσκουν ευχάριστα διέξοδο στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισµό γενικότερα, αλλά και να τους αποτρέψουµε µε αυτόν τον τρόπο από παραβατικές συµπεριφορές που αποτελούν «µάστιγα» της εποχής µας Μία βασική µορφή άσκησης για τα παιδιά είναι η ενασχόλησή τους µε το ποδόσφαιρο. Για την προσέλκυση όλο και περισσότερων νεαρών και εφήβων είναι αναγκαίο να διερευνηθούν τα κίνητρα για τη συµµετοχή τους στο άθληµα του ποδοσφαίρου στις υπάρχουσες ποδοσφαιρικές ακαδηµίες. Έτσι ώστε µε τα ευρήµατα της έρευνας να βοηθηθούν οι υπεύθυνοι των ακαδηµιών, οι οποίοι γνωρίζοντας τους λόγους συµµετοχής σε κάθε ηλικιακή οµάδα, θα µπορούν να προσφέρουν στους νέους περισσότερες ευκαιρίες για συµµετοχή στο άθληµα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Biddle, S., Sallis, J., & Cavill, N (1998). Young and activity? Young people and health-enhancing physical activity: Evidence and implications. London: Health Education Authority Buonamano, R., Cei, A., & Mussino, A. (1995). Participation motivation in Italian youth sport. The Sport Psychologist, 9, Deci, E.L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum. 10

9 Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum. Dorobantu, M. (2001). Participation motives and goal orientations in physical activity and sport: Their relationship in a sample of British university students. Proceedings of 10 th World Congress of Sport Psychology, (pp ). Skiathos-Hellas. Gill, D. L., Gross, J. B., & Huddleston, S (1983). Participation motivation in youth sports. International Journal of Sport Psychology, 14, 1-14 Gürbüz, B., Altintas, A., & Asci, F.H. (2007). Participation motives of 9-15 years old Turkish soccer players. Journal of Sports Science and Medicine, Suppl Kirkby, R., Kolt, G., & Liu, J. (1999). Participation motives of young Australian and Chinese gymnasts. Perceptual and Motor Skills, 88, Laverie, A.D. (1998). Motivations for ongoing participation in a fitness activity. Leisures Sciences, 20, Longhurst, K., & Spink, K.S. (1987). Participation motivation of Australian children involved in organized sport. Canadian Journal of Sports Sciences, 12, MacCracken, M.J., Stadulis, E.R., & Neal-Barnett, A. (2001). Children s motives and values concerning sport and physical activity in the new millenium: Ewing and Seefeldt (1989) Revisited (With An Emphasis Upon Race). Proceedings of 10 th World Congress of Sport Psychology, (pp ), Skiathos-Hellas. Manfredo, M., Driver, B., & Tarrant, M. (1996). Recreation experience preferences measuring leisure motivation: A meta-analysis of the recreation experience preference scale. Journal of Leisure Research, 28, Roberts, G.C., Spink, K. L., & Pemberton, C.L. (1986). Learning experiences in sport psychology. Champaign, IL: Human Kinetics. Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well being. American Psychologist, 55, Ryan, R.M., & Connell, J.P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57, Stewart, C., & Meyers, M.C. (2004). Motivational Traits of Elite Young Soccer Players. Physical Educator, 61, (4). Tusak, M. (2000). Comparison of Sports motivation of top athletes and young boys. Sportononics, 6 (1),

10 Wang, J., & Wiese-Bjornstal, D.M. (1996). The relationship between school type and gender to motives for sport participation among youth in the People s Republic of China. International Journal of Sport Psychology, 28, Weiss. M., & Chaumenton, N (1992). Motivational orientations in sport. In Horn, T. (Ed). Advances in sport Psychology (pp ). Champaign, Ill: Human Kinetics Publishers. Yun, Y. (2005). Importance of hierarchical structure of psychological factors determing football performance. International Journal of Applied Sports Sciences, 17, (2), Γκόλτσος, Κ., & Κουθούρης, Χ. (2005). Παράγοντες παρακίνησης στη δραστηριότητα αθλητισµού αναψυχής, «ποδόσφαιρο σε γήπεδα µικρών διαστάσεων» (5Χ5). ιαφορές στην οικογενειακή κατάσταση και στην ηλικία. Πρακτικά από το 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού, σελ. 9-12, Απριλίου Τρίκαλα. ούλιας Μ., Κοσµίδου Ε., Παυλογιάννης Ο., Πατσιαούρας Α. (2005). ιερεύνηση των παραγόντων παρακίνησης (κίνητρα) για την ένταξη νεαρών εφήβων σε οµάδες παραδοσιακών χορών. Πρακτικά από το 13 ο ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, σελ. 216., Μαΐου Κοµοτηνή. Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (2007). Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φυτωρίων - Ποδόσφαιρο για όλους. Κεραµίδας, Π. (2004). ιερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής νεαρών αθλητών στο ποδόσφαιρο. Ανέκδοτη µεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Τρικάλων & Κοµοτηνής. Κυριαζή, Μ., Πατσιαούρας, Α., & Παπανικολάου, Ζ. (2004). Παράγοντες παρακίνησης των παιδιών στη συµµετοχή τους στον παραδοσιακό χορό. Πρακτικά από το 3rd International Congress on Sport Psychology & 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, σελ , Νοεµβρίου Τρίκαλα. Παπανικολάου, Ζ. (2004). Το Ποδόσφαιρο, Βασικά βήµατα επιτυχίας. Τελέθριον: Αθήνα. Πατσιαούρας, Α., Κεραµίδας, Π., & Παπανικολάου, Ζ. (2004). Προσαρµογή του ερωτηµατολογίου παρακίνησης για συµµετοχή στον αθλητισµό (PMQ) σε ελληνικό πληθυσµό. Πρακτικά από το 3rd International Congress on Sport Psychology & 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, σελ. 53, Νοεµβρίου Τρίκαλα. Τρικάλης, Χ., Παπανικολάου, Ζ., Σούλας,., & Γεροδήµος, Β. (2007). Αξιολόγηση της ταχύτητας και της αερόβιας ικανότητας των Ελλήνων διαιτητών ποδοσφαίρου Α και Β εθνικής κατηγορίας. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, 5 (3),

11 Title: Investigating student - athlete s motives toward participation in Football Academies Abstract The present work investigated a) the most important motivations for students-athletes who were participated in football academies, b)possible correlations between the incentives and c)explored changes in incentives between different age groups of participants. 752-young athletes- students participated, separated in three age - groups (8-10 years = 305, years = 413 & years = 34), belonging in football academies from Thessaly, Macedonia and Midland Greece prefectures. Incentives were measured by Patsiaouras et al.., (2004) questionnaire after adaptation to the Greek population. Validity and reliability of the instrument were tested successfully. The most important incentives to participation were a) improve the skills and competencies (M = ± 4.74), b) Entertainment (M = ± 4.59), g) social impact (M = ± 4.97) and d) creating friendship (M = ± 3.84). All incentives for participation have a high degree of correlation between them (p < 01), and significant statistically differences emerged from the analysis of variance in following incentives 'improvement of skills', 'friendly', 'social news' and 'fun', between all the age groups 8-10, 11, 12 and (p <.05). Results supported that the higher the age group relatively decline in participation emerged. The findings are discussed with a view to increasing the number of student-athletes in football academies, Keywords: Football academies, incentives to participate. Διεύθυνση για επικοινωνία: Τρικάλης Χρήστος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ, Καρυές, Τρίκαλα, Ελλάδα 13

ιερεύνηση των Κινήτρων Συµµετοχής Εφήβων σε Οµάδες Παραδοσιακών Χορών

ιερεύνηση των Κινήτρων Συµµετοχής Εφήβων σε Οµάδες Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), 107 112 ηµοσιεύτηκε: 20 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), 107-112 Released: September 20, 2005

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για συµµετοχή στα σπορ. Θέµα διάλεξης Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Κίνητρα για συµµετοχή στα σπορ. Θέµα διάλεξης Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας ΙΑΛΕΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 1η ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Η επίδραση των κινήτρων στη συµµέτοχη νεαρών αθλητών σε οµαδικά σπορ

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Η επίδραση των κινήτρων στη συµµέτοχη νεαρών αθλητών σε οµαδικά σπορ Η επίδραση των κινήτρων στη συµµέτοχη νεαρών αθλητών σε οµαδικά σπορ Φορίδου Α., Τσίτσκαρη Ε., Μπεµπέτσος Ε. & Βερναδάκης Ν. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές παράμετροι της διαιτησίας. Γ. Γεωργουλέας 21 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΟΔΒΕ Καλαμάτα 28/9/2013

Ψυχολογικές παράμετροι της διαιτησίας. Γ. Γεωργουλέας 21 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΟΔΒΕ Καλαμάτα 28/9/2013 Ψυχολογικές παράμετροι της διαιτησίας Γ. Γεωργουλέας 21 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΟΔΒΕ Καλαμάτα 28/9/2013 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός «καλού», καταξιωμένου, «πετυχημένου» διαιτητή; Οι ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Μάθημα III Απαντώντας την ερευνητική ερώτηση Περιεχόμενο διάλεξης 1. Βασικές αρχές στην έρευνα: Δείγμα, Εγκυρότητα, Αξιοπιστία, και Έλεγχος 2. Οι 5 κύριες τεχνικές της ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 9 (2), 101 111 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 9 (2), 101 111 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 9 (2), 101 111 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 9 (2), 101-111 Released: September 30, 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης. Προφίλ εξιοτήτων. Τι είναι τι κάνει ;

Περιεχόµενα ιάλεξης. Προφίλ εξιοτήτων. Τι είναι τι κάνει ; Περιεχόµενα ιάλεξης Προφίλ εξιοτήτων Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι τα αγωνιστικό προφίλ Παρουσίαση προφίλ δεξιοτήτων (Gould, 16; Taylor, ) Παράγοντες που εξετάζονται Άσκηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού

Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(1), 17-27 ιοίκησης Αθλητισµού Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Ευαγγελία Κοντογιάννη, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών. Ερωτήµατα που αφορούν το διδακτικό τρίγωνο

Θέµατα της παρουσίασης. Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών. Ερωτήµατα που αφορούν το διδακτικό τρίγωνο ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών ΞΕΝΙΑ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ, PhD Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Παν. Αθηνών Αναπλ. Ταμίας του ΣΕΓΑΣ Σύγχρονη προσέγγιση Οι νέοι στον αθλητισμό ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ 35% ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 65% Σύγχρονη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ. Αργύρης Θεοδοσίου

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ. Αργύρης Θεοδοσίου ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Αργύρης Θεοδοσίου Αποτελέσματα έρευνας στις ΗΠΑ (ITF, 2008) Το τένις δεν είναι ανάμεσα στα 20 κορυφαία αθλήματα στις ΗΠΑ 80 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Ψυχουντάκη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6053 Fax : 210-727-6054 E-mail : mpsychou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΡΙΝ Ποδόσφαιρο αλάνας: Ένας κόσμος ελεύθερου παιχνιδιού Τα κύρια χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος.

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ της Αικατερίνης Μανιουδάκη Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 30-40 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ Αυτεπιστασία.

Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ Αυτεπιστασία. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικά Περιβαλλοντικά Προγράμματα, Θεωρία του Αυτοκαθορισμού, Είδη Κινήτρων, Φιλοπεριβαλλοντικές Συμπεριφορές & Δράσεις.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικά Περιβαλλοντικά Προγράμματα, Θεωρία του Αυτοκαθορισμού, Είδη Κινήτρων, Φιλοπεριβαλλοντικές Συμπεριφορές & Δράσεις. Η Ανάπτυξη Φιλο-Περιβαλλοντικών Κινήτρων σε Μαθητές Δημοτικού μετά την Συμμετοχή τους στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης: «Σχολικοί Λαχανόκηποι: Σκέφτομαι, Συνεργάζομαι, Δρω» Άνθη Χριστοδούλου 1, Στέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Επιθετικότητα στα σπορ. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Επιθετικότητα στα σπορ. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 26-10-2008 GOAL NEWS Επιθετικότητα στα σπορ Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Goal news 26-01-2009 Keeier, L. A. (2007). The differences in sport aggression, life aggression, and life assertion

Διαβάστε περισσότερα

www.epsarg.gr www.epsarg.gr

www.epsarg.gr www.epsarg.gr Καταγραφή και αξιολόγηση τερµάτων και πειθαρχικών αποφάσεων στο πρωτάθληµα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας 2008-2010. Αρµατάς, Β. 1,2, Αποστολόπουλος, Ι. 1, Αποστολόπουλος, Α. 1, Γιαννακός

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα η Αγγλική Μίντλεσμπρο Μεγάλο Φεστιβάλ ποδοσφαίρου στο SUPER GOAL (1-6 Ιουνίου

Στην Αθήνα η Αγγλική Μίντλεσμπρο Μεγάλο Φεστιβάλ ποδοσφαίρου στο SUPER GOAL (1-6 Ιουνίου Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της χρονιάς για νεαρούς ποδοσφαιριστές, θα πραγματοποιηθεί στο πρότυπο αθλητικό κέντρο Super Goal, στην περιοχή των Καλυβίων Αττικής Οι διοργανωτές έχουν έρθει σε επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 77 89 ηµοσιεύτηκε: 23 Μαΐου 2005

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 77 89 ηµοσιεύτηκε: 23 Μαΐου 2005 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 77 89 ηµοσιεύτηκε: 23 Μαΐου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 77-89 Released: May 23, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 3 Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή Μάριος Γούδας Τι µας παρακινεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Προπονησιολογία της Πετοσφαίρισης (Μέλος.Ε.Π.) 2001-έως σήµερα Ειδικά Θέµατα Αθλοπαιδιών (Μέλος.Ε.Π.) Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Προπονησιολογία της Πετοσφαίρισης (Μέλος.Ε.Π.) 2001-έως σήµερα Ειδικά Θέµατα Αθλοπαιδιών (Μέλος.Ε.Π.) Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Παναγιώτης Κουντούρης ιεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, άφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6081 Fax : 210-727-6081 E-mail : pankount@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή. Διγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ

Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή. Διγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή Διγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ Σκοποί της παρουσίασης Η καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού Η κατανόηση της αξίας του παιχνιδιού στη φυσική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Section: Sport Psychology 140. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Πατσατζής Ν., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ., Μπεμπέτσος Ε. PSYCHOLOGICAL SKILLS' EVALUATION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί η έννοια του αθλητικού µάνατζµεντ Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι αθλητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Science of Dance Volume 2, 2008

Science of Dance Volume 2, 2008 www.elepex.gr/periodiko.html Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Ηθική ανάπτυξη - ορισµοί - ηθική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Βερνάδου Α. 1, Υφαντίδου Γ 1., Αποστολοπούλου 2., Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ»

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» Δραμιλαράκη Σοφία Πιλάκη Σαββίνα Τμήμα Ψυχολογίας- Προφορική παρουσίαση στο μάθημα της «Οικολογικής και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ε. Κ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ε. Κ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ε. Κ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 2 Περιεχόμενα Ι. Προσωπικά Στοιχεία 03 ΙΙ. Σπουδές 04 ΙΙΙ. Επιστημονική Δραστηριότητα 05 ΙV. Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις 10 V. Διδακτικά Συγγράμματα 13

Διαβάστε περισσότερα

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS Effandi Zakaria and Norulpaziana Musiran The Social Sciences, 2010, Vol. 5, Issue 4: 346-351 Στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών Β Μέρος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ ΩΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ Το βόλεϊ κατατάσσεται στις αθλοπαιδιές Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Μοντέλα αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής Θέµατα της παρουσίασης Τα βασικότερα µοντέλα φυσικής αγωγής. Τα χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προετοιµασία των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική σεζόν Θέµατα ανάπτυξης Ο σκοπός της προετοιµασίας Η δοµή του προπονητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία»

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ «Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα