ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΕΛΧΑΝΤΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΛΙ ΣΑΟΥΚΙ του ΜΟΡΤΑ ΝΤΑ, κ.λπ Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΒΡΑΚΑ ΑΟΥΡΕΛΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ.λπ Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΚΑΣΑ ΓΚΡΑ ΖΥΝΑ ΤΕΡΕΖΑ του ΓΙΑΝ κ.λπ Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΓΙΟΥΣΕΦ ΣΑΡΑ του ΣΑΙΝΤ και ΜΑΓΚΝΤΙ ΤΑΟΥΝΤΡΟΣ του ΣΑΜΙ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΣΟΥΧΑΪΕΜΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΚΑΝΤΕΡ και ΤΖΙ ΜΠΑΡΑ ΤΖΩΡΤΖ του ΜΑΝΣΟΥΡ Ανάκληση απόφασης Πολιτογράφησης ομογενούς αλλοδαπής ΕΡΤΖΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζ. ΙΧΣΑΝ ΓΙΑΣΑΡ... 6 Καταπολέμηση του κοκκοειδούς του San Jose (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) σε συμμόρ φωση προς την Οδηγία 2006/91/ΕΚ του Συμβου λίου Έγκριση παροχής υπερωριών στο Προσωπικό της Πλο ηγικής Υπηρεσίας για το έτος Τροποποιήσεις στον Οργανισμό του «Λογαριασμού Υγείας» του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογι στών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΕΛΧΑΝΤΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΛΙ ΣΑΟΥΚΙ του ΜΟΡΤΑΝΤΑ, κ.λπ. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ /8944/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΕΛΧΑΝΤΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΛΙ ΣΑΟΥΚΙ του ΜΟΡΤΑΝΤΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 2. Με την υπ αριθμ. Φ /4066/ απόφαση σης, α) γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΝΑ χήρας ΘΕΟΦΙΛΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνι κής ιθαγένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του κυρίου ονόματός της από «ΙΡΙΝΑ» σε «ΕΙΡΗΝΗ». 3. Με την υπ αριθμ. Φ /7049/ απόφαση σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφη σης της αλλογενούς αλλοδαπής ΜΑΤΡΟΝΕ ΠΑΛΜΙΝΑ του ΛΟΥΝΤΟΒΙΚΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής 4. Με την υπ αριθμ. Φ /32783/06/ από φα Αποκ/σης, α) γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ ΒΑΣΙΛ του ΜΙΧΑΪΛΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του κυρίου ονό ματός του από «ΒΑΣΙΛ» σε «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ». 5. Με την υπ αριθμ. Φ /9749/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΣΕΡΓΚΕΪ, για την απόκτηση της Ελληνικής 6. Με την υπ αριθμ. Φ /9336/ απόφαση σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογρά φησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΤΑΝΕΒΑ ΚΑΦΕ ΤΑΝΙΑ χήρας ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελλη νικής 7. Με την υπ αριθμ. Φ /9455/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΠΟΓΚΟΣΙΑΝ ΡΙΜΑ του ΒΑΓΚΕΝΑΚ, για την απόκτηση της Ελληνικής 8. Με την υπ αριθμ. Φ /1801/ απόφαση σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογρά φησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΚΙΛ ΜΠΕΑΤΑ του ΓΕΖΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 9. Με την υπ αριθμ. Φ /22606/06/ από φα

2 10920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΜΠΡΑΝΚΟΒ ΒΕΛΙΜΠΟΡΚΑ του ΜΠΟΡΙΒΟΪ, για την απόκτηση της Ελληνικής 10. Με την υπ αριθμ. Φ /7484/ απόφα Αποκ/σης, α) γίνεται δεκτή η από αίτηση πο λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΛΕΒΤΣΟΥΚ ΛΙΟΥΜΠΟΒ του ΒΙΚΤΩΡ ΣΒΙΑΤΚΙΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του επωνύμου της από «ΛΕΒΤΣΟΥΚ» σε «ΛΕΒΤΣΟΥ» και του κυρίου ονόματός της από «ΛΙΟΥΜΠΟΒ» σε «ΑΓΑΠΗ». 11. Με την υπ αριθμ. Φ /9326/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΚΑΜΤΕΝΑΤΖΕ ΤΙΝΑΤΙΝΗ του ΟΤΑΡ, για την απόκτηση της Ελληνικής 12. Με την υπ αριθμ. Φ /5285/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΤΙΦΤΙΚΤΣΙΑΝ ΜΕΣΡΟΠ του ΧΑΚΟΜΠ, για την απόκτηση της Ελληνικής 13. Με την υπ αριθμ. Φ /3537/ απόφαση σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογρά φησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΚΙΝΤΣΟΥΡΑΣΒΙΛΙ ΝΑΖΙΜΠΡΟΛΑ του ΟΤΑΡ, για την απόκτηση της Ελλη νικής 14. Με την υπ αριθμ. Φ /1566/ απόφαση σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφη σης της αλλογενούς αλλοδαπής ΙΒΑΝΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΑ συζ. ΙΒΑΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 15. Με την υπ αριθμ. Φ /30499/06/ από φα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΠΑΝΟΥΝΣΙΟ ΜΠΑΕΝΑ ΜΠΛΑΝΚΑ ΧΟΥΛΙΑ του ΧΟΥΛΙΟ ΑΝΧΕΛ, για την απόκτηση της Ελληνικής 16. Με την υπ αριθμ. Φ /3803/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΛΕΣΑΡΕΒΑ ΛΑΡΙΣΑ του ΣΕΡΓΕΙ, για την απόκτηση της Ελληνικής 17. Με την υπ αριθμ. Φ /7488/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΜΠΕΝΟΜΑΡ ΜΕΡΥΕΜ του ΜΟΧΑΜΕΝΤ, για την απόκτηση της Ελλη νικής 18. Με την υπ αριθμ. Φ /10061/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΑΛ ΧΑΛΛΑΚ ΤΟΥΝΜΠΑΡ ΑΜΖΑΝΤ του ΜΑΜΝΤΟΥΧ, για την απόκτηση της Ελληνικής 19. Με την υπ αριθμ. Φ /5198/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΛΟΜΠΟΝΤΙΑΝ ΟΞΑΝΑ του ΟΡΕΣΤ, για την απόκτηση της Ελληνικής 20. Με την υπ αριθμ. Φ /5232/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΤΣΕΚΟΥΡΑΣΒΙΛΙ ΝΑΝΑ του ΑΛΙΟΣΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΒΡΑΚΑ ΑΟΥΡΕΛΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ.λπ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜOΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ. 2703/9452/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΒΡΑΚΑ ΑΟΥΡΕΛΙΑ συζ. ΓΕ ΩΡΓΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 2. Με την υπ αριθμ. Φ /33299/06/ από φα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΑ συζύγου ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελ ληνικής 3. Με την υπ αριθμ. Φ /32702/06/ από φα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πο λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΕΜΙΚΙΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΙΒΑΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 4. Με την υπ αριθμ. Φ /5211/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, α) γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΜΙΛΕΤΣΚΑΙΑ ΖΑΝΝΑ τoυ ΜΙΧΑΗΛ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του επωνύμου της από «ΜΙ ΛΕΤΣΚΑΙΑ» σε «ΜΙΛΕΤΣΚΑ» και του κυρίου ονόματός της από «ΖΑΝΝΑ» σε «ΓΙΑΝΝΑ». 5. Με την υπ αριθμ. Φ /4789/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΝΤΟΜΕΛΑ ΣΒΙΛΙ ΜΑΪΑ του ΓΚΙΒΙ, για την απόκτηση της Ελληνικής 6. Με την υπ αριθμ. Φ /6280/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΑΦΑΝΑΣΙΕΒΑ ΕΛΕΝΑ του ΓΕΒΓΚΕΝΙ, για την απόκτηση της Ελληνικής 7. Με την υπ αριθμ. Φ /4397/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΒΙΤΣΚΑΝΟΒΑ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΑΝΑΤΟΛΙ, για την απόκτηση της Ελληνικής (2)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Με την υπ αριθμ. Φ /4370/ απόφαση σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογρά φησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΑΦΑΤΖΟΥ ΡΟΝΑΚ ΑΡΙΑΔΝΗΣ του ΜΑΝΟΥΤΣΕΧΡ, για την απόκτηση της Ελληνικής 9. Με την υπ αριθμ. Φ /3510/ απόφαση σης, α) γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΜΠΟΝΤΑΡΕΝΚΟ ΟΛΕΓΚ του ΑΝΑΤΟΛΙΪ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του κυρίου ονό ματός του από «ΟΛΕΓΚ» σε «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». 10. Με την υπ αριθμ. Φ /11125/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΖΑΝΝΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 11. Με την υπ αριθμ. Φ /9732/ απόφαση σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογρά φησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΛΥΚΑΚΗ ΜΑΝΑΝΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα γένειας. 12. Με την υπ αριθμ. Φ /33254/06/ από φα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΚΑΖΕΛΕΡΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελ ληνικής 13. Με την υπ αριθμ. Φ /4094/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΙΟΡΝΤΑΝΟΒΑ ΓΚΕΝΚΑ του ΣΤΟΪΤΣΟ ΣΤΟΪΤΣΕΒ, για την απόκτηση της Ελληνικής 14. Με την υπ αριθμ. Φ /9396/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΑΛΚΑΖ ΟΑNA ΦΛΟΡΙΚΑ του ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ ΣΙΜΙΟΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 15. Με την υπ αριθμ. Φ /5218/ απόφα Αποκ/σης, α) γίνεται δεκτή η από αίτηση πο λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΠΑΥΛΟΒΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ του ΒΑΛΕΝΤΙΝ συζ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του επωνύμου της από «ΠΑΥ ΛΟΒΑ» σε «ΠΑΥΛΙΔΟΥ». 16. Με την υπ αριθμ. Φ /5246/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΙ ΡΕΓΓΙΝΑ του ΛΕΟΝΙΝΤ, για την απόκτηση της Ελληνικής 17. Με την υπ αριθμ. Φ /5225/ απόφαση σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογρά φησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΛΗ ΤΣΟΝΓΚ ΓΙΟΥΝ του ΛΗ ΟΥΝΓΚ ΚΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 18. Με την υπ αριθμ. Φ /5197/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΠΑΡΑΝΙΑΝ ΧΡΑΤΣΙΑ του ΜΑΡΤΟΥΝ, για την απόκτηση της Ελλη νικής (3) Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΚΑΣΑ ΓΚΡΑ ΖΥΝΑ ΤΕΡΕΖΑ του ΓΙΑΝ κ.λπ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜOΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ /33276/06/ από φα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΑΣΑ ΓΚΡΑΖΥΝΑ ΤΕΡΕΖΑ του ΓΙΑΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 2. Με την υπ αριθμ. Φ /11769/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΟΤΟΥΦΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 3. Με την υπ αριθμ. Φ /13589/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτο γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για την απόκτηση της Ελ ληνικής 4. Με την υπ αριθμ. Φ /5245/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής 5. Με την υπ αριθμ. Φ /15551/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΙΩΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 6. Με τις Φ /5222/ και Φ /5219/ αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, γίνονται δεκτές οι από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών: α) ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και β) ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 7. Με την υπ αριθμ. Φ /11443/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΑΒΒΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 8. Με την υπ αριθμ. Φ /10463/ απόφαση σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογρά

4 10922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φησης του ομογενούς αλλοδαπού ΧΑΝΙΔΗ ΙΑΚΩΒΟΥ του ΣΩΚΡΑΤΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα γένειας. 9. Με τις Φ /31257/06/ και Φ /15558/ αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, γίνονται δεκτές οι από και αντίστοιχα αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών: α) ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και β) ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής 9. Με την υπ αριθμ. Φ /10066/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΠΛΑΤΗ ΜΙΧΑ ΗΛ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 10. Με την υπ αριθμ. Φ /11102/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ (ΠΑΝΤΕΛΗ), για την απόκτηση της Ελληνικής 11. Με την υπ αριθμ. Φ /10838/ απόφα Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολι τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής (4) Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΓΙΟΥΣΕΦ ΣΑΡΑ του ΣΑΙΝΤ και ΜΑΓΚΝΤΙ ΤΑΟΥΝΤΡΟΣ του ΣΑΜΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ /9459/ απόφαση σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογρά φησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΙΟΥΣΕΦ ΣΑΡΑ του ΣΑΙΝΤ, για την απόκτηση της Ελληνικής 2. Με την υπ αριθμ. Φ /7314/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΜΑΓΚΝΤΙ ΤΑΟΥΝΤΡΟΣ του ΣΑΜΙ, για την απόκτηση της Ελληνικής (5) Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΣΟΥΧΑΪΕΜΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΚΑΝΤΕΡ και ΤΖΙΜΠΑ ΡΑ ΤΖΩΡΤΖ του ΜΑΝΣΟΥΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ /12002/ απόφαση σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογρά φησης του ομογενούς αλλοδαπού ΣΟΥΧΑΪΕΜΠ ΕΛΕΥ ΘΕΡΙΟΥ του ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΚΑΝΤΕΡ, για την απόκτηση της Ελληνικής 2. Με την υπ αριθμ. Φ /159/ απόφαση σης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογρά φησης του ομογενούς αλλοδαπού ΤΖΙΜΠΑΡΑ ΤΖΩΡΤΖ του ΜΑΝΣΟΥΡ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα γένειας. (6) Ανάκληση απόφασης Πολιτογράφησης ομογενούς αλλο δαπής ΕΡΤΖΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζ. ΙΧΣΑΝ ΓΙΑΣΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Με την υπ αριθμ. Φ /6156/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, ανακαλείται η υπ αριθ. Φ /17173/ όμοια απόφαση μας που αφορούσε την πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής ΕΡΤΖΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζ. ΙΧΣΑΝ ΓΙΑΣΑΡ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1681/ (τεύ χος Β ) γιατί παρήλθε η προθεσμία του ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω Υπουργικής απόφασης, χωρίς η ανωτέρω να παρουσιασθεί για να δώσει τον όρκο της Ελληνίδος πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Κ.Ε.Ι., όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1438/1984. Αριθμ (7) Καταπολέμηση του κοκκοειδούς του San Jose (Quad raspidiotus perniciosus Comst.) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/91/ΕΚ του Συμβουλίου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου μόνου του β.δ. 15/1956 (Α 205) «Περί εξουσιοδοτήσεως του Υπουργού Γεωργίας προς έκδο σιν αποφάσεων συμφώνως τω άρθρω 4 του υπ αριθμ νόμου του 1952». β) του άρθρου 2 του π.δ. 411/1980 (Α 112) «Περί ορισμού ασθενειών και εχθρών τινών των φυτών, ως υποχρεωτι κώς καταπολεμητέων», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το π.δ. 946/1981 (Α 236). γ) του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 (A 34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως η παρ. 1 τρο ποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 (Α 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αυτό τρο ποποιήθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α 101) δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομο θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 2. Το ν. 2147/1952 (Α 155) «Περί προλήψεως και κατα στολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας». 3. Την υπ αριθμ. Υ 132/ (B 1533) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρο Κοντό». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού. Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 Οδηγίας 2006/91/ΕΚ) Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται μέτρα για την καταπολέμηση του κοκκοειδούς του San Jose (Quadras pidiotus perniciosus Comst.) και την πρόληψη της διάδο σής του σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/91/ΕΚ (L312/42, ) του Συμβουλίου. Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 Οδηγίας 2006/91/ΕΚ) Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως: α) «Φυτά»: ζώντα φυτά και ζώντα μέρη φυτών, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά. β) «Προσβεβλημένα φυτά ή καρποί»: φυτά ή καρποί στα οποία διαπιστώνεται ένα ή περισσότερα άτομα του κοκκοειδούς του San Jose, εκτός εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκρά. γ) «Φυτά ξενιστές του κοκκοειδούς του San Jose»: φυτά των γενών Acer L. (σφένδαμος), Cotoneaster Ehrh. (κυδονίαστρο), Crataegus L. (κράταιγος), Cydonia Mill (κυδωνιά), Euonymus L. (ευώνυμο), agus L. (οξιά), Juglans L. (καρυδιά), Ligustrum L. (λιγούστρο), Malus Mill. (μη λιά), Populus L. (λεύκη), Prunus L. (δαμασκηνέα), Pyrus L. (αχλαδιά), Ribes L. (φραγκοστάφυλο), Rosa L. (τρια νταφυλλιά), Salix L. (ιτέα), Sorbus L. (σουρβιά), Syringa L. (πασχαλιά), Tilia L. (φλαμουριά), Ulmus L. (πτελέα), Vitis L. (άμπελος). δ) «Φυτώρια»: φυτείες στις οποίες αναπτύσσονται φυτά που προορίζονται για μεταφύτευση, πολλαπλα σιασμό ή διάθεση ως έρριζα φυτά. Άρθρο 3 (άρθρο 3 Οδηγίας 2006/91/ΕΚ) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παρουσία του κοκκοειδούς του San Jose, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυ ξης/γεωργίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης οριοθετεί την προσβεβλημένη περιοχή και μία ζώνη ασφαλείας ικανού εύρους, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των περιοχών που περιβάλλουν την προ σβεβλημένη περιοχή. Άρθρο 4 (άρθρο 4 Οδηγίας 2006/91/ΕΚ) Με απόφαση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας νομαρχιακής αυτο διοίκησης, και κατόπιν ελέγχων στις προσβεβλημένες περιοχές και στις ζώνες ασφαλείας, καθορίζονται τα μέτρα μεταχείρισης των φυτών ξενιστών του κοκκο ειδούς του San Jose που πρέπει να ληφθούν για τον έλεγχο του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού και την πρόληψη της διάδοσής του. Άρθρο 5 (άρθρο 5 Οδηγίας 2006/91/ΕΚ) Με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοί κησης και κατόπιν ελέγχων ορίζεται ότι ο παραγωγός, έμπορος, διακινητής ή κάτοχος: α) υποχρεούται να καταστρέψει όλα τα προσβεβλη μένα φυτά που βρίσκονται σε φυτώρια β) υποχρεούται να μεταχειρίζεται κατάλληλα όλα τα άλλα φυτά που είναι προσβεβλημένα ή ύποπτα προσβο λής και τα οποία καλλιεργούνται σε μια προσβεβλημένη περιοχή, ώστε τα εν λόγω φυτά και οι νωποί καρποί που παράγονται από αυτά, όταν μετακινούνται, να μην είναι πλέον προσβεβλημένα γ) δύναται να μεταφυτεύει εντός της προσβεβλημένης περιοχής ή να μεταφέρει εκτός αυτής όλα τα έρρι ζα φυτά ξενιστές του κοκκοειδούς του San Jose που καλλιεργούνται σε μία προσβεβλημένη περιοχή καθώς και μέρη των εν λόγω φυτών που προορίζονται για πολλαπλασιασμό και παράγονται εντός της προσβεβλη μένης περιοχής, μόνο στην περίπτωση που διαπιστώ νεται ότι δεν είναι προσβεβλημένα και εφ όσον έχουν υποστεί κατάλληλη μεταχείριση, ώστε να θανατωθούν όλα τα τυχόν υπάρχοντα άτομα του κοκκοειδούς του San Jose. Άρθρο 6 (άρθρο 6 Οδηγίας 2006/91/ΕΚ) Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης θέτει τα φυτά ξενιστές του κοκκοειδούς του San Jose που βρίσκονται στις ζώνες ασφαλείας υπό επίσημη επιτήρηση και διενεργεί ελέγ χους τουλάχιστον μία φορά το έτος για τον εντοπισμό της παρουσίας του κοκκοειδούς του San Jose. Άρθρο 7 (άρθρο 7 Οδηγίας 2006/91/ΕΚ) 1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτι κής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας νομαρχιακής αυ τοδιοίκησης, και κατόπιν ελέγχων, υποχρεούται κάθε παραγωγός, έμπορος, διακινητής ή κάτοχος να κατα στρέψει τα προσβεβλημένα φυτά και τους καρπούς σε κάθε παρτίδα φυτών (εκτός αυτών που είναι εγκατεστη μένα στο έδαφος) και νωπών καρπών στην οποία έχει διαπιστωθεί προσβολή και να υποβάλει τα άλλα φυτά και καρπούς της παρτίδας σε κατάλληλη μεταχείριση ή μεταποίηση, ώστε να θανατωθούν όλα τα τυχόν υπάρ χοντα άτομα του κοκκοειδούς του San Jose. 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε ελαφρώς προ σβεβλημένες παρτίδες νωπών καρπών. Άρθρο 8 (άρθρο 8 Οδηγίας 2006/91/ΕΚ) Με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδι οίκησης αίρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον έλεγχο του κοκκοειδούς του San Jose ή για την πρόλη ψη της διάδοσής του, εφ όσον δεν διαπιστώνεται πλέον η παρουσία του κοκκοειδούς του San Jose.

6 10924 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 9 (άρθρο 9 Οδηγίας 2006/91/ΕΚ) Απαγορεύεται η κατοχή του κοκκοειδούς του San Jose. Άρθρο 10 Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κοινοποιεί άμεσα τα μέ τρα που λαμβάνει στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 11 Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποι οτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνδράμουν το έργο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Νομαρχι ακών Αυτοδιοικήσεων. Άρθρο 12 (άρθρο 10 Οδηγίας 2006/91/ΕΚ) 1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να εγκρίνονται: α) παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5, στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο άρ θρο 9 για σκοπούς επιστημονικούς και φυτοϋγείας, για δοκιμές και εργασίες επιλογής. β) κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 περίπτωση β) και του άρθρου 7 παράγραφος 1 η άμεση μεταποίηση προ σβεβλημένων νωπών καρπών. γ) κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 περίπτωση β) και του άρθρου 7 παράγραφος 1 η μετακίνηση προσβε βλημένων νωπών καρπών εντός της προσβεβλημένης περιοχής. 2. Οι εγκρίσεις της παραγράφου 1 χορηγούνται μετά από έγγραφη βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυ ξης/γεωργίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ότι τα ληφθέντα μέτρα είναι επαρκή και διασφαλίζεται ότι δεν παραβλέπεται ο έλεγχος του κοκκοειδούς του San Jose και δεν δημιουργείται κανένας κίνδυνος διά δοσης του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού. Άρθρο 13 Κυρώσεις Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 34α) παρ. 5 του ν. 2147/1952 (Α 155), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2538/1997 (Α 242) και οι ποινικές κυ ρώσεις του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 2147/1952 (Α 155), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 2 του ν.2538/1997 (Α 242) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 2732/1999 (Α 154). Άρθρο 14 Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να θεσπίζονται μέτρα λεπτομε ρειακού ή τεχνικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρούσας. Άρθρο 15 (άρθρο 12 Οδηγίας 2006/91/ΕΚ) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα ταργείται η αριθμ /1984 (Β 659) απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα για την καταπολέμηση του κοκκοειδούς του Αγίου Ιωσήφ (quadraspidiotus perniciosus Comst.)». Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Απριλίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ Αριθμ. Μ /01/07 (8) Έγκριση παροχής υπερωριών στο Προσωπικό της Πλοη γικής Υπηρεσίας για το έτος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπ όψιν: α. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 25 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 43 Α ). β. Το π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 201 Α ). γ. Το π.δ. 175/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λει τουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 158 Α ). δ. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ μίσεις κλπ» (ΦΕΚ 297 Α ) ε. Το υπ αριθμ /04/07/ έγγραφο του Κ.Λ.Π./Δ.Π.Σ.Π. στ. Την υπ αριθμ. Μ / απόφαση YEN «Συγκρό τηση Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 14 Β ). ζ. Την υπ αριθμ. 1921/2007 γνωμοδότηση Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας. η. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Πλοηγικής Υπηρεσίας του YEN που θα καλυφθούν με υπερωριακή εργασία, αποφασίζουμε: 1. Την αποδοχή της υπ αριθμ. 1921/ (θέμα 5 ο ) γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και εγκρίνουμε την καταβολή ποσού έως ευρώ για την αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης στο προσω πικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας ως εξής: α) Έως 2400 ώρες απογευματινής εργασίας στους 12 υπαλλήλους που υπηρετούν στην Πλοηγική Υπη ρεσία, για εργασίες συγκέντρωσης, ταξινόμησης και αρχειοθέτησης του οικονομικού αρχείου της Πλοηγι κής Υπηρεσίας., προκειμένου να αποσταλεί για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τις 50 ώρες μηνιαίως. β) Έως 300 ώρες υπερωριακής αμοιβής για το έτος 2007 στον Μηχανοτεχνίτη του Π.Σ. Πειραιά ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ Λάζαρο για απογευματινή νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για την αντιμετώπιση εξαιρετι κά εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών επισκευής των πλωτών μέσων του Π.Σ. Πειραιά, ο οποίος λειτουργεί σε 24ωρη βάση για όλες τις ημέρες του έτους. Η υπε ρωριακή απασχόληση δεν θα υπερβαίνει τις 50 ώρες μηνιαίως. 2. Οι σχετικές πιστώσεις έχουν εγγραφεί στον προ ϋπολογισμό του Κ.Π.Υ. οικονομικής χρήσης έτους 2007 και θα βαρύνουν τους Κ.Α και Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (9) Τροποποιήσεις στον Οργανισμό του «Λογαριασμού Υγεί ας» του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Συνεδρίαση Ε20/17/ ) Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελε γκτών Λογιστών κατά την υπ αριθμ. Ε20/17/ συνεδρίαση του, αφού έλαβε υπόψη του την διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 24 του π.δ. 226/1992, ενέκρινε ομόφωνα την ακόλουθη τροποποίηση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 6 του Οργανισμού του «Λογαριασμού Υγείας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»: Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ορ γανισμού του Λογαριασμού Υγείας αντικαθίσταται ως εξής: «Τη διαχείριση του Λογαριασμού Υγείας ασκεί, κατ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό του Εποπτικού Συμ βουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εξαμελής ειδική «Επιτροπή Λογαριασμού Υγείας και Οικονομική» (Ε.Λ.Υ.Κ.Ο.), τα μέλη της οποίας ορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ

8 10926 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1805 7 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2601 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση του άρθρου 36α Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 12 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.11337/γ3β/2365 Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1680 20 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 21161 Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα