ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα την.. στην.. μεταξύ της ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου το οποίο ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 3 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171, με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην οδό Αμφιπόλεως 11, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία, (στο εξής αναφερόμενη ως «η ΑΗΚ»), ορισμός ο οποίος για σκοπούς της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνει και οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία ή επιχείρηση ή κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η ΑΗΚ, αφενός και του/της κύριου/ας..., με διεύθυνση στην οδό.., Τ.Τ.., Πόλη/Χωριό, Επαρχία και αρ. ταυτότητας....., στο εξής αναφερόμενος/η ως «ο Παραγωγός/Καταναλωτής», αφετέρου Στο εξής αναφερόμενα ως «τα συμβαλλόμενα Μέρη»

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Προοίμιο Ερμηνεία της Σύμβασης: Αντικείμενο της Σύμβασης Συμμόρφωση με τους Κανόνες και τη σχετική Νομοθεσία Διάρκεια Σύμβασης και Έναρξη Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρεώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας για σκοπούς Συμψηφισμού Μετρήσεις Σύστημα Συμψηφισμού μετρήσεων και Λογαριασμοί Ανώτερα Βία Παράβαση της Σύμβασης Καταγγελία της Σύμβασης Τερματισμός Σύμβασης Εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Παραγωγού/ Καταναλωτή Αποζημιώσεις Επίλυση Διαφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Έγκριση της Αίτησης από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) και υπογεγραμμένη από τον Παραγωγό/Καταναλωτή ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Όροι Σύνδεσης) του ΔΣΔ (ΑΗΚ) που συμπεριλαμβάνει, ως Παράρτημα Α, τους τεχνικούς και άλλους όρους σύμφωνα με τους οποίους δύναται να καταστεί δυνατή η Διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης της ΑΗΚ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΑΗΚ) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ

3 3 1.0 Προοίμιο ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΗΚ είναι ο ύστατος Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και για την παρούσα Σύμβαση, εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ...., σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ αριθ , ημερομηνίας 18/06/2013, υπό την ιδιότητα της ως ο Ιδιοκτήτης και Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ). ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει αιτηθεί και έχει λάβει έγκριση από το ΔΣΔ (ΑΗΚ), για τη συμμετοχή του στο Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), υπό τον τίτλο: «Διευρυμένη Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering) εγκατεστημένα σε οικίες και κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών». ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει αποδεχθεί και υπογράψει τη ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα 1) του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) που συμπεριλαμβάνει, ως Παράρτημα Α, τους τεχνικούς και άλλους όρους σύμφωνα με τους οποίους δύναται να καταστεί δυνατή η διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΑΗΚ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει καταβάλει στην ΑΗΚ το σχετικό αντίτιμο. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ τόσο η ΑΗΚ όσο ο Παραγωγός/Καταναλωτής, λαμβάνουν υπόψη, αποδέχονται και δεσμεύονται όπως τηρούν τα ακόλουθα: 1. Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, ως επίσης και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς τροποποιητικούς Νόμους και Κανονισμούς και Αποφάσεις, που εκδίδονται από καιρό σε καιρό. 2. Τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους. 3. Τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2013, Ν.112(Ι)/2013, ως επίσης και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς τροποποιητικούς Νόμους και Κανονισμούς, που εκδίδονται από καιρό σε καιρό. 4. Την Απόφαση 908/2013 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, για Διευρυμένη Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες, και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της Απόφασης ή/και νέας Απόφασης από τη ΡΑΕΚ.

4 4 5. Την Απόφαση 909/2013 της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2013, για τις χρεώσεις Επικουρικών Υπηρεσιών, Χρήσης Δικτύου και άλλων Υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για τη Διευρυμένη εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες και σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών, και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της Απόφασης ή/και νέας Απόφασης από τη ΡΑΕΚ. 6. Την Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2013, για την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου Α, για το έτος 2013, υπό τον τίτλο: Διευρυμένη εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες και σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών, και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της Ανακοίνωσης ή/και νέας Ανακοίνωσης από τη ΡΑΕΚ. 7. Την Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2013, υπό τον τίτλο: «Σχέδια Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με τη Μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων για Οικίες και Κτίρια που αποτελούν Έδρα Τοπικών Αρχών και Αυτοπαραγωγής για Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες. Διευκρινίσεις επί της Ανακοίνωσης ημερομηνίας 4/7/2013, αναφορικά με το Σχέδιο Α για τις Κατηγορίες 1 & 2 (Συμψηφισμός μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες)». 8. Την Ανακοίνωση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013, υπό το τίτλο: «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΔΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Τροποποίηση Ανακοίνωσης ημερομηνίας 4/7/2013, αναφορικά με το ΣΧΕΔΙΟ Α (Συμψηφισμός Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering)», και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της Ανακοίνωσης ή/και νέας Ανακοίνωσης από τη ΡΑΕΚ. 9. Το Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για Φυσικά Πρόσωπα στο Βαθμό που ΔΕΝ ασκούν Οικονομική Δραστηριότητα, της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε., Αριθμός Φακέλου: Φ, υπό τον τίτλο: «ΦΒ4.1: Μικρά Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα, δυναμικότητας μέχρι 3kW, τα οποία θα εγκατασταθούν σε οροφές κατοικιών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών καταναλωτών και θα λειτουργούν με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Net-Metering)» και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης του Σχεδίου ή/και Ανακοίνωσης ή/και νέου σχετικού Σχεδίου της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

5 5 10. Το Άρθρο 4 (1) του Διατάγματος του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό Κ.Δ.Π. 218/2013 το οποίο εκδόθηκε στις 26/06/2013 δυνάμει των Άρθρων 93(5) και 94(3) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, με βάση το οποίο καθορίζονται οι ευάλωτοι και ευπαθείς καταναλωτές, και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης του Διατάγματος ή/και οποιοδήποτε άλλο σχετικό Διάταγμα ή/και Απόφαση ή/και Ανακοίνωση του Υπουργού ή/και του Υπουργικού Συμβουλίου. 11. Την καταρχήν έγκριση της αίτησης, για παροχή χορηγίας για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 3kWp, από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., και οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και αναθεώρηση της έγκρισης από την Επιτροπή αυτή (ισχύει για την κατηγορία των ευάλωτων και ευπαθών καταναλωτών). 12. Την Αίτηση του Παραγωγού/Καταναλωτή προς το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, την έγκριση της Αίτησης από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), και την υπογεγραμμένη, από τον Παραγωγό/Καταναλωτή, ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) που συμπεριλαμβάνει, ως Παράρτημα Α, τους τεχνικούς και άλλους όρους σύμφωνα με τους οποίους δύναται να καταστεί δυνατή η Διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ, η οποία επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 13. Τον Τεχνικό Οδηγό (Τεχνικές πρόνοιες, απαιτήσεις και όροι για τη διασύνδεση και την παράλληλη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 14. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Κρατική Ενίσχυση Ν143/2009 Κυπριακή Δημοκρατία, ημερομηνίας 2/7/2009, C(2009) Τις προϋποθέσεις και τους όρους της Εγκυκλίου 3/2008 και του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 123/2011 του Υπουργού Εσωτερικών. 16. Τις προϋποθέσεις και τους όρους του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικού Διατάγματος Εξαίρεσης (Κ.Δ.Π. 281/2013) του Υπουργού Εσωτερικών. 17. Την Σύμβαση Επιδότησης, που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, και οποιασδήποτε σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της Σύμβασης ή/και νέας Σύμβασης που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με την Επιτροπή αυτή (ισχύει για την κατηγορία των ευάλωτων και ευπαθών καταναλωτών).

6 6 ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 2.0 Ερμηνεία της Σύμβασης: «ΑΗΚ» σημαίνει τηv Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρoυ πoυ ιδρύεται βάσει τoυ άρθρoυ 3 του περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171, ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και είναι νομικό πρόσωπο με διαρκή διαδοχή και κoιvή σφραγίδα και με εξουσία vα αποκτά, κατέχει και διαθέτει ιδιοκτησία, vα συvάπτει συμβάσεις, vα εvάγει και εvάγεται στo όνομα της και vα κάνει οτιδήποτε τo oπoίo είναι απαραίτητο για τους σκοπούς τoυ Νόμου αυτού. «Αίτηση» σημαίνει την αίτηση του Παραγωγού/Καταναλωτή προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) για την ένταξη του στο Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), υπό τον τίτλο «Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering) εγκατεστημένα σε οικίες και κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών», και για τη σύνδεση του ΦωτοβολταΪκού Συστήματος του Παραγωγού/Καταναλωτή στο Δίκτυο Διανομής. «Ανωτέρα Βία» έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 9.0. «Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης» έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. «Διαθεσιμότητα» σημαίνει τη μέτρηση του χρόνου κατά τον οποίο το Φωτοβολταϊκό Σύστημα είναι ικανό να τροφοδοτεί την παραγόμενη ενέργεια στο Σημείο Σύνδεσης. «Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ)» είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ασκώντας το ρόλο της αυτό, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)» όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Αριθμός 122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Δίκτυο» σημαίνει το Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ. «Έγκριση της Αίτησης» σημαίνει την έγκριση της Αίτησης, από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), για τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δίκτυο Διανομής. «Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ)» είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ασκώντας το ρόλο της αυτό σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ)» είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ασκώντας το ρόλο της αυτό σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού» όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής» όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Η ισχύουσα έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής είναι η που εκδόθηκε τον Ιούλιο 2013.

7 7 «Κατάσταση Ανικανότητας» σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα, σε σχέση με τον Παραγωγό/Καταναλωτή: (α) αρμόδιο Δικαστήριο έχει εκδώσει διάταγμα εκκαθάρισης του Παραγωγού/ Καταναλωτή ή έχει εκδοθεί ψήφισμα για την εκούσια εκκαθάριση του ή για οποιοδήποτε λόγο έχει τεθεί σε ρευστοποίηση. (β) (γ) ο Παραγωγός/Καταναλωτής είναι ανίκανος να πληρώσει τα χρέη του ή έχει συγκαλέσει συνέλευση των πιστωτών του (όχι όμως συνέλευση των χρηματοδοτών του για παράταση της αποπληρωμής των οφειλών του) με σκοπό το συμβιβασμό ή το διακανονισμό ή έχει κάμει οποιαδήποτε εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών του ή έχει διοριστεί παραλήπτης ή διευθυντής για σημαντικό στοιχείο της περιουσίας του, χωρίς να αποσυρθεί εντός περιόδου 40 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε κατοχή αυτού. «Καταναλωτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι είτε επιλέγων καταναλωτής είτε µη επιλέγων καταναλωτής, ο οποίος προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια σε συγκεκριμένο υποστατικό για κατανάλωση στο υποστατικό αυτό. «Παράβαση» έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο «ΡΑΕΚ» σημαίνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου που συστάθηκε δυνάμει του Άρθρου 4 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Συμβαλλόμενος» σημαίνει συμβαλλόμενο στη Σύμβαση. «Συμψηφισμός Μετρήσεων» ορίζεται ως η μέθοδος που αφορά Καταναλωτές, που στις οροφές των οικιών τους, (ή εντός του ίδιου τεμαχίου με την οικία), έχει εγκατασταθεί μικρό Φωτοβολταϊκό Σύστημα με ισχύ μέχρι 3kW. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών του υποστατικού από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο για κάθε δίμηνο. Οποιαδήποτε πλεονάσματα θα μεταφέρονται στο επόμενο δίμηνο, ενώ οποιαδήποτε ελλείμματα θα τιμολογούνται από την ΑΗΚ. Στον τελευταίο λογαριασμό του ημερολογιακού έτους θα γίνεται η τελική εκκαθάριση. Τυχόν Πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα ημερολογιακό έτος στο επόμενο. «Σύστημα Διανομής» ή «Δίκτυο Διανομής» είναι το σύστημα, που δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του συστήματος μεταφοράς, το οποίο αποτελείται, κύρια ή εξ ολοκλήρου από: (α) ηλεκτρικές γραμμές των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης μεταξύ αυτόματων διακοπτών κυκλώματος ή διακοπτών μέσης τάσης στους υποσταθμούς μεταφοράς που ανήκουν στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και χρησιμοποιούνται για τη διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες παραγωγής ή άλλα σημεία εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε πελάτες ή άλλους χρήστες, και (β) οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ο οποίος ανήκει ή είναι υπό τη διαχείριση του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής σε σχέση με τη διανομή ηλεκτρισμού. «Σύστημα Μεταφοράς» σημαίνει σύστημα μεταφοράς, όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Σχέδιο ΦΒ4.1 της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. σημαίνει: «Μικρά οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3kW, τα οποία θα εγκατασταθούν σε οροφές κατοικιών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών καταναλωτών και θα λειτουργούν με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Net Metering). Οικιακά φωτοβολταϊκά είναι τα συστήματα που εγκαθίστανται στην οροφή κατοικιών ή στο έδαφος εντός του ιδίου τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται ή κατοικία».

8 8 «Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων» σημαίνει το σχέδιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), υπό τον τίτλο «Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering) εγκατεστημένα σε οικίες και κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών». «Ύστατος προμηθευτής» σημαίνει τον κάτοχο άδειας, ο οποίος καθορίζεται για να παρέχει καθολική υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. «Φωτοβολταϊκό Σύστημα» σημαίνει το Φωτοβολταϊκό Σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τους μετατροπείς τάσης, τις βάσεις στήριξης, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα συστήματα διακοπής, απόζευξης, ελέγχου, προστασίας και γείωσης, τον Μετρητή Συμψηφισμού και τα μηχανήματα του Παραγωγού/ Καταναλωτή. Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια κατευθείαν σε ηλεκτρική ενέργεια, μέσω του φωτοβολταϊκού φαινόμενου, η οποία μπορεί να διοχετευτεί κατευθείαν στο Δίκτυο Διανομής, ή/και να χρησιμοποιηθεί απευθείας από τις εγκαταστάσεις του Παραγωγού/ Καταναλωτή. 2.1 Ολόκληρο το προοίμιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 2.2 Η γλώσσα η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται και στην οποία πρέπει να ερμηνεύεται η παρούσα Σύμβαση είναι η Ελληνική. 2.3 Σε όλες τις περιπτώσεις, η Σύμβαση διέπεται από και πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το Δίκαιο και τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 2.4 Λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντιστρόφως, όπου το κείμενο το απαιτεί. 2.5 Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις. 2.6 Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, στον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2013, Ν.112(Ι)/2013, ως επίσης και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς Τροποποιητικούς Νόμους και Κανονισμούς που εκδίδονται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τους προαναφερόμενους Νόμους, στις εκάστοτε σχετικές Αποφάσεις και Ανακοινώσεις ή/και τροποποιήσεις ή/και αναθεωρήσεις των Αποφάσεων ή των Ανακοινώσεων της ΡΑΕΚ ή/και της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, ή σε Κανονιστικές Πράξεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των πιο πάνω Νόμων, στους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, στο Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό Κ.Δ.Π. 218/2013 το οποίο εκδόθηκε στις 26/06/2013, στην Εγκύκλιο 3/2008 και στα Διατάγματα Κ.Δ.Π. 123/2011 και Κ.Δ.Π. 281/2013 του Υπουργού Εσωτερικών και σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό Διάταγμα/Απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή/και του Υπουργού Εσωτερικών, και στις Υπουργικές Αποφάσεις αρ , 59088, και 1234, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται από καιρό σε καιρό. Άλλες λέξεις, όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο αυτό και δεν ερμηνεύονται από τους πιο πάνω Νόμους ή τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής ή τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ή Κανονιστικές Πράξεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των πιο πάνω Νόμων έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο έγγραφο αυτό. 2.7 Η ακυρότητα οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα της παρούσας Σύμβασης.

9 9 2.8 Παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής Νομίμων αποζημιώσεων. 2.9 Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 3.0 Αντικείμενο της Σύμβασης 3.1 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ως Αδειούχος Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόσει τη μέθοδο του Συμψηφισμού των Μετρήσεων στο υποστατικό του Παραγωγού/Καταναλωτή, σύμφωνα με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ με αρ. 908/2013, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013 και 909/2013, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2013, και τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ της, με ημερομηνίες 4 Ιουλίου 2013, 29 Ιουλίου 2013 και 29 Οκτωβρίου 2013, με το Σχέδιο του 2013, ΦΒ4.1 (Μικρά οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3kW, ενωμένα με το Δίκτυο) της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., με την καταρχήν έγκριση της αίτησης για παροχή χορηγίας από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., με την Σύμβαση Επιδότησης/Παροχής Χορηγίας, που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., με τις εκάστοτε σχετικές Αποφάσεις ή/και Ανακοινώσεις ή/και τροποποιήσεις ή/και αναθεωρήσεις Απόφασης/Ανακοίνωσης ή/και νέου σχετικού Σχεδίου της ΡΑΕΚ ή/και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους, καθώς επίσης και με τους όρους και τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης και ο Παραγωγός/Καταναλωτής, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις, πρόνοιες και όρους, συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύει την ΑΗΚ με ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος...kw 1-Φ που είναι εγκατεστημένο στα υποστατικά του Παραγωγού/ Καταναλωτή στην οδό. στο τεμάχιο αρ...., Φύλλο:..., Σχέδιο:, στην περιοχή..., της Επαρχίας, στη Κυπριακή Δημοκρατία. 3.2 Η ηλεκτρική ενέργεια θα παρέχεται με εναλλασσόμενο μονοφασικό/τριφασικό ρεύμα ονομαστικής τάσης 230/400V και ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50Hz), σύμφωνα με τα όρια τάσης και τα όρια συχνότητας που καθορίζονται στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, και το Φωτοβολταϊκό Σύστημα θα ευρίσκεται σε παράλληλη λειτουργία με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του Ιδιοκτήτη του Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), μέσω κατάλληλου Διασυνδετικού Δικτύου, που θα προμηθεύσει ο Ιδιοκτήτης του Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ). 3.3 Με την παρούσα Σύμβαση: (α) Καθορίζονται το Όριο Ιδιοκτησίας, το Όριο Ευθύνης Λειτουργίας και το Όριο Κατασκευής αναφορικά με τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ.

10 10 (β) (γ) (δ) Καθορίζονται τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Παραγωγού/Καταναλωτή που απορρέουν από τη Σύμβαση αναφορικά με τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την παράλληλη λειτουργία του με το Δίκτυο Διανομής, καθώς και με την εφαρμογή, από την ΑΗΚ, της μεθόδου του Συμψηφισμού των Μετρήσεων, στο υποστατικό του Παραγωγού/ Καταναλωτή, της παραγόμενης από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εξάγεται προς το Δίκτυο και της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Δίκτυο προς το υποστατικό του Παραγωγού/Καταναλωτή. Δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένες πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, των Προτύπων και των Τεχνικών Όρων Σύνδεσης, αναφορικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρεί ο Παραγωγός/Καταναλωτής, χωρίς να σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη πρόνοια τους είναι λιγότερο σημαντική. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του ΔΣΔ (ΑΗΚ).

11 4.0 Συμμόρφωση με τους Κανόνες και τη σχετική Νομοθεσία Τα συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση οφείλουν να ενεργούν και να συμμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις πρόνοιες του συνόλου του Νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003 και όπως τροποποιούνται εκάστοτε, του περί Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 170, του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171, του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2013, Ν.112(Ι)/2013, και όπως τροποποιούνται εκάστοτε, με τις πρόνοιες οποιουδήποτε μεταγενέστερου νέου ή τροποποιητικού Νόμου όπως επίσης και με τις πρόνοιες οποιωνδήποτε νέων ή τροποποιητικών Κανονισμών ή Κανονιστικών Πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των πιο πάνω Νόμων. Ιδιαίτερα, τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως εκάστοτε ισχύουν, και να συμμορφώνονται με τους όρους και τις πρόνοιες οποιασδήποτε σχετικής Απόφασης ή/και Ανακοίνωσης ή/και τροποποίησης ή/και αναθεώρησης Απόφασης ή/και Ανακοίνωσης ή/και νέου σχετικού Σχεδίου της ΡΑΕΚ, με τους όρους και τις πρόνοιες του Σχεδίου ΦΒ4.1 (2013): «Μικρά Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3kW, τα οποία θα εγκατασταθούν σε οροφές κατοικιών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών καταναλωτών και θα λειτουργούν με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Net Metering)» της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. και οποιασδήποτε σχετικής Ανακοίνωσης ή/και τροποποίησης ή/και αναθεώρησης του Σχεδίου ΦΒ4.1 της Επιτροπής αυτής ή/και της Ανακοίνωσης νέου σχετικού Σχεδίου από την Επιτροπή αυτή, με τους όρους και τις πρόνοιες που περιέχονται στην καταρχήν έγκριση παροχής χορηγίας του Παραγωγού/Καταναλωτή από την Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. για την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και στην Σύμβαση Επιδότησης/Παροχής Χορηγίας που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με τη Διαχειριστική αυτή Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., με τους όρους και τις πρόνοιες που περιέχονται στην έγκριση της αίτησης από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) που συμπεριλαμβάνει την υπογεγραμμένη, από τον Παραγωγό/Καταναλωτή, ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Όροι Σύνδεσης) του ΔΣΔ και ως Παράρτημα Α, τους τεχνικούς και άλλους όρους σύμφωνα με τους οποίους δύναται να καταστεί δυνατή η Διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ, με τους όρους και τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του Τεχνικού Οδηγού της παρούσας Σύμβασης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2, καθώς επίσης και με τους όρους, τις απαιτήσεις, τις υποδείξεις και τις προδιαγραφές του Ιδιοκτήτη και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ). 4.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε αδυναμίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων να έρθουν σε συμφωνία, αναφορικά με τέτοια αλλαγή όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 4.1 πιο πάνω, η ΡΑΕΚ καθορίζει ποιες αλλαγές απαιτούνται, με βάση τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε και οι Συμβαλλόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με την απόφαση αυτή. 4.3 Κάθε τεχνικό και άλλο ζήτημα, που δεν ρυθμίζεται ρητά από την παρούσα Σύμβαση, θα διέπεται από τους όρους και τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής που θα είναι σε ισχύ από καιρό σε καιρό.

12 Συμφωνείται και γίνεται κατανοητό ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας ή διαφωνίας μεταξύ των όρων και προνοιών της Σύμβασης αυτής με τους όρους και πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, που θα είναι σε ισχύ από καιρό σε καιρό, οι τελευταίοι θα υπερισχύουν, εκτός αν ρητά προνοείται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση ή αν ο ΔΣΔ αποφασίσει (ή έχει ήδη αποφασίσει) διαφορετικά μέσω της χορήγησης Παρέκκλισης στον Παραγωγό/Καταναλωτή. 4.5 Βασική προϋπόθεση για τη σύναψη και υπογραφή της παρούσας Σύμβασης είναι ο Παραγωγός/Καταναλωτής: (i) για την Κατηγορία 1, του Σχεδίου Α της ΡΑΕΚ, να έχει λάβει την καταρχήν έγκριση παροχής χορηγίας από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., για τη συμμετοχή του στο Σχέδιο ΦΒ4.1 (2013): «Μικρά οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα, δυναμικότητας μέχρι 3kW, τα οποία θα εγκατασταθούν στις οροφές κατοικιών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών καταναλωτών και θα λειτουργούν με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Net Metering)», (ii) να έχει υποβάλει Αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) για τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού του Συστήματος στο Σύστημα Διανομής Χαμηλής Τάσης με τη μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering), (iii) να έχει καταβάλει στην ΑΗΚ το σχετικό αντίτιμο, (iv) να έχει την απαραίτητη έγκριση της Αίτησης, από τον ΔΣΔ, για την διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΑΗΚ, καθώς επίσης και να έχει αποδεχθεί και υπογράψει τη ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Όροι Σύνδεσης) του ΔΣΔ που συμπεριλαμβάνει, ως Παράρτημα Α, τους τεχνικούς και άλλους όρους σύμφωνα με τους οποίους δύναται να καταστεί δυνατή η Διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ. 4.6 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής συμφωνεί και αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και να υποβάλει αίτηση για έλεγχο και σύνδεση του Συστήματος στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης εντός διαστήματος εξήντα (60) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία εξασφάλισης της έγκρισης από την ΑΗΚ, υπό την ιδιότητα της ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής. Σε αντίθετη περίπτωση, η έγκριση που έχει εξασφαλίσει ο Παραγωγός/Καταναλωτής δεν θα λαμβάνεται υπόψη, θα ακυρωθεί και εάν ο Παραγωγός/Καταναλωτής εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να ενταχθεί σε Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ, σε περίπτωση που υπάρχει σχετικό Σχέδιο σε ισχύ και διαθέσιμη δυναμικότητα, θα πρέπει να υποβάλει νέα Αίτηση και το σχετικό αντίτιμο προς την ΑΗΚ. (Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο διάστημα από την έναρξη του Σχεδίου έως την 20η Νοεμβρίου 2013, έχει εξασφαλιστεί η έγκριση και έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος, ως ημερομηνία έναρξης του διαστήματος των εξήντα (60) εργάσιμων ημερών ορίζεται η 20η Νοεμβρίου 2013). 4.7 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, ο Παραγωγός/Καταναλωτής συμφωνεί και αναλαμβάνει όπως υποβάλει στην ΑΗΚ, υπό την ιδιότητα της ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, αίτηση για έλεγχο και σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ, συνοδευόμενη από πλήρη κατασκευαστικά σχέδια του Φωτοβολταϊκού Συστήματος καθώς και τις σχετικές Βεβαιώσεις, τα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα Έντυπα (Έντυπο Η.Μ.Υ , Έντυπο ΑΗΚ Αρ. 63Κ και Έντυπο ΑΗΚ Αρ. 63Α-Κ), τον Πίνακα και τη Δήλωση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο του Τεχνικού Οδηγού της παρούσας Σύμβασης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ.

13 Διάρκεια Σύμβασης και Έναρξη Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 5.1 Η παρούσα Σύμβαση, και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων αυτής και της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας, έχει διάρκεια ισχύος ίση με τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) της ΡΑΕΚ και ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης από τα Συμβαλλόμενα Μέρη (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και τον Παραγωγό/Καταναλωτή). Ο Συμψηφισμός Μετρήσεων θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του Ιδιοκτήτη του Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), μετά τον έλεγχο της εγκατάστασης από το ΔΣΔ (ΑΗΚ) και την έναρξη της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις του Παραγωγού/ Καταναλωτή, οι όροι και οι πρόνοιες που αναφέρονται στη παρούσα Σύμβαση και για την περίπτωση παροχής χορηγίας θα βρίσκεται σε πλήρη ισχύ η Σύμβαση Επιδότησης που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Σε περίπτωση άρσης ή αφαίρεσης ή αναστολής της ισχύος της Σύμβασης Επιδότησης/Παροχής Χορηγίας που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, η ισχύς της παρούσας Σύμβασης θα αίρεται αυτοδικαίως, επιφυλασσόμενων των υποχρεώσεων για εκπλήρωση δεσμεύσεων ή αποκατάσταση Παραβάσεων που θα έχει οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος προς τον άλλο ή της τήρησης διατάξεων της Σύμβασης που δεσμεύουν τους Συμβαλλόμενους και μετά τον τερματισμό. 6.0 Χρεώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας για σκοπούς Συμψηφισμού 6.1 Τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι ο συμψηφισμός ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται από την ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της ως προμηθευτή, ή από τον εκάστοτε προμηθευτή που έχει συμβληθεί ο Παραγωγός/Καταναλωτής, ανά δίμηνο. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας προς το υποστατικό του Παραγωγού/Καταναλωτή για την κάλυψη των αναγκών του και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο, ανά δίμηνο. Οποιαδήποτε πλεονάσματα θα μεταφέρονται στο επόμενο δίμηνο ενώ οποιαδήποτε ελλείμματα θα τιμολογούνται. Στον τελευταίο λογαριασμό του ημερολογιακού έτους θα γίνεται η τελική εκκαθάριση. Τυχόν πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα ημερολογιακό έτος στο επόμενο. 6.2 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής, ο οποίος έχει εγκαταστήσει σύστημα Συμψηφισμού μετρήσεων με Φωτοβολταϊκό Σύστημα στην οικία του, θα καταβάλλει στην ΑΗΚ, τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις όπως αυτές καθορίζονται από τη PAEK.

14 Μετρήσεις 7.1 Η ΑΗΚ, υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, συμφωνεί και αναλαμβάνει να εγκαταστήσει σύστημα Συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) της εισαγόμενης ενέργειας από το Δίκτυο με την εξερχόμενη προς το Δίκτυο παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα εγκατεστημένο σε οικία ή σε κτίριο τοπικής Αρχής. Ο μετρητής αυτός, θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο μετρητή (Μετρητή Εισαγωγής Import Meter) που καταγράφει την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται κανονικά από την ΑΗΚ. Ο νέος μετρητής θα εγκατασταθεί στην θέση του υφιστάμενου μετρητή που θα αφαιρεθεί ή σε νέα θέση που θα εγκριθεί από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. Ο νέος μετρητής Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Meter) θα είναι μετρητής αμφίδρομης μέτρησης, με δυνατότητα δύο ενδείξεων (δύο registers). Μίαν ένδειξη για την εισαγόμενη ενέργεια από το Δίκτυο προς την οικία ή το κτίριο τοπικής Αρχής και μίαν ένδειξη για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο. Η διαφορά μεταξύ των δύο ενδείξεων αντιστοιχεί με τη Μέτρηση Συμψηφισμού. 7.2 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής συμφωνεί και αναλαμβάνει όπως επικοινωνήσει με τον Τομέα Επιθεωρητών Εγκαταστάσεων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, για να συμφωνηθεί η τελική θέση του συστήματος συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) και του άλλου εξοπλισμού ελέγχου/προστασίας. Όλα τα συνεπαγόμενα έξοδα στην ηλεκτρική εγκατάσταση του Παραγωγού/Καταναλωτή, θα επιβαρύνουν τον ίδιο. 7.3 Όλες οι μετρήσεις θα διεκπεραιώνονται από τον ΙΣΔ (ΑΗΚ) σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης, και των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Οι μετρήσεις αυτές θα αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του χρηματικού ποσού που θα πληρώνεται/χρεώνεται ο Παραγωγός/Καταναλωτής από την ΑΗΚ. 7.4 Η ΑΗΚ θα έχει το δικαίωμα απεριόριστης, ελεύθερης και ασφαλούς άδειας εισόδου και παραμονής εντός της περιουσίας του Παραγωγού/Καταναλωτή για σκοπούς καταγραφής των ενδείξεων του μετρητή και της εγκατάστασης και/ή έλεγχου και/ή διόρθωσης και/ή αφαίρεσης και/ή αντικατάστασης του μετρητή και των ασφαλειών/ MCB του. 7.5 Η ΑΗΚ, θα προβαίνει σε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο του μετρητή κατά την κρίση της ή όταν της ζητηθεί από τον Παραγωγό/Καταναλωτή. Εφόσον ο έλεγχος ζητηθεί από τον Παραγωγό/Καταναλωτή και δεν διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλμα ή μη κανονική λειτουργία του μετρητή, τότε οι δαπάνες του ελέγχου θα επιβαρύνουν τον Παραγωγό/Καταναλωτή. 7.6 Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί σφάλμα στη μετρητική διάταξη μεγαλύτερο των προκαθορισμένων ορίων σφάλματος της μετρητικής διάταξης του μετρητή, ο λογαριασμός θα αναπροσαρμόζεται αναδρομικά κατά το ποσοστό που το σφάλμα αυτό υπερβαίνει τα προαναφερθέντα όρια. 7.7 Αν ο μετρητής σταματήσει να δίνει ενδείξεις, τα μετρούμενα από αυτόν μεγέθη θα προσδιορίζονται για το διάστημα αυτό κατ εκτίμηση. Τόσο ο Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) όσο και ο Παραγωγός/Καταναλωτής υποχρεούνται κατά το μέρος που ο καθένας απ αυτούς ευθύνεται, να αποκαταστήσουν την κανονική και ακριβή μέτρηση μέσα στο κατά το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα. 7.8 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής οφείλει να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες:

15 15 1. Ο Παραγωγός/Καταναλωτής θα εφοδιάσει τον ΔΣΔ με όλα τα στοιχεία/χαρακτηριστικά του εξοπλισμού στον οποίο θα διασυνδεθεί ο μετρητής καθώς και όλου του εξοπλισμού και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού του Συστήματος. 2. Από το αρχικό στάδιο των εργασιών, ο Παραγωγός/Καταναλωτής σε συνεργασία με τον ΔΣΔ θα διασφαλίσει την κατάλληλη σφράγιση των χώρων όπου θα συνδεθούν/ εγκατασταθούν οι μετρητές ώστε να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτούς. 8.0 Σύστημα Συμψηφισμού μετρήσεων και Λογαριασμοί 8.1 Η παραγόμενη από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ηλεκτρική ενέργεια θα συμψηφίζεται με την εισαγόμενη από το δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια, μετά από καταμέτρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, ανά διμηνία. Ο συμψηφισμός ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται από την ΑΗΚ (υπό την ιδιότητα της ως προμηθευτή), σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ της ΡΑΕΚ 908/2013: «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering) Εγκατεστημένα σε Οικίες» και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της πιο πάνω Απόφασης της ΡΑΕΚ ή/και νέας Απόφασης ή Ανακοίνωσης από τη ΡΑΕΚ. Σύμφωνα με την πιο πάνω μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων, υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας προς το υποστατικό του Παραγωγού/Καταναλωτή για την κάλυψη των αναγκών του και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο, για κάθε δίμηνο. Η εν λόγω μέτρηση θα αποστέλλεται στον Παραγωγό/Καταναλωτή στο διμηνιαίο λογαριασμό της ΑΗΚ, για το εν λόγω υποστατικό. Οποιαδήποτε πλεονάσματα θα μεταφέρονται στο επόμενο δίμηνο ενώ οποιαδήποτε ελλείμματα θα τιμολογούνται. Στον τελευταίο λογαριασμό του ημερολογιακού έτους θα γίνεται η τελική εκκαθάριση. Τυχόν πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα ημερολογιακό έτος στο επόμενο. Οι καταναλωτές ή οι τοπικές αρχές που έχουν εγκαταστήσει σύστημα Συμψηφισμού μετρήσεων με φωτοβολταϊκά στο υποστατικό τους, θα καταβάλλουν στον προμηθευτή τους τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις όπως αυτές καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ της ΡΑΕΚ 909/2013: «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής τροποποίησης ή/και αναθεώρησης της πιο πάνω Απόφασης της ΡΑΕΚ ή/και νέας Απόφασης ή Ανακοίνωσης από τη ΡΑΕΚ. 8.2 Εάν και εφόσον ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει αντιρρήσεις και/ή επιφυλάξεις αναφορικά με τις μετρήσεις και/ή το συμψηφισμό μετρήσεων, και/ή όσον αφορά την ακρίβεια του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, τις γνωστοποιεί στην ΑΗΚ και η ΑΗΚ αναλαμβάνει να διερευνήσει την περίπτωση σφάλματος. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί σφάλμα, ο Παραγωγός/Καταναλωτής αναλαμβάνει και δεσμεύεται να καταβάλει τα έξοδα διερεύνησης της ΑΗΚ. Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί σφάλμα, για το οποίο ευθύνεται η ΑΗΚ, τότε η ΑΗΚ συμφωνεί και αναλαμβάνει να πιστώσει το λογαριασμό του Παραγωγού/ Καταναλωτή με το ορθό ποσό. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι προκύπτει διαφορά εις βάρος της ΑΗΚ, ο Παραγωγός/Καταναλωτής οφείλει να την επιστρέψει στην ΑΗΚ. Το συμβαλλόμενο μέρος σε βάρος του οποίου προκύπτει διαφορά οφείλει να την επιστρέψει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος έντοκα, με το νόμιμο τόκο της υπερημερίας από την ημέρα της πληρωμής μέχρι την ημέρα επιστροφής της διαφοράς.

16 Διευκρινίζεται ότι το Σχέδιο εφαρμόζεται σε Οικιακούς Καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στη Διατίμηση 05 ή στη Διατίμηση 08 της ΑΗΚ. Όσοι καταναλωτές ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων και είναι ενταγμένοι στις Διατιμήσεις 06 ή 07 θα πρέπει, πριν λειτουργήσουν το νέο Σχέδιο, να μεταπηδήσουν στη Διατίμηση 05. Το Σχέδιο αυτό με τους ίδιους ακριβώς όρους χρεώσεων και τελών θα εφαρμόζεται κατ εξαίρεση και σε κτήρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών. Οι τοπικές Αρχές που είναι ενταγμένες στις Διατιμήσεις 16 ή 17 θα πρέπει, πριν λειτουργήσουν το νέο Σχέδιο, να μεταπηδήσουν στην Διατίμηση Ανώτερα Βία 9.1 Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Μερών που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση, αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η σοβαρή ανωμαλία στη λειτουργία των εγκαταστάσεων των συμβαλλομένων, η οποία δεν οφείλεται σε πταίσμα αυτών, καθώς και κάθε απρόβλεπτο γεγονός που δεν μπορεί να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. 9.2 Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο Μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις από τη Σύμβαση οριζόμενες υποχρεώσεις του, ανακοινώνει αμέσως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την άρση της. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία ή οι συνέπειες της. 9.3 Η παρούσα Σύμβαση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί το περιστατικό ανωτέρας βίας και εφόσον βρίσκεται σε πλήρη ισχύ η Σύμβαση Επιδότησης που θα υπογράψει ο Παραγωγός/Καταναλωτής με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. στην περίπτωση παροχής χορηγίας στον Παραγωγό/Καταναλωτή από την Επιτροπή αυτή, εκτός και εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τη ΡΑΕΚ ή τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 9.4 Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης των συμβαλλομένων Μερών. Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση εκπλήρωσης από κάποιο υπεργολάβο ή προμηθευτή των υποχρεώσεων του προς τον Παραγωγό/Καταναλωτή δεν θεωρείται περιστατικό ανωτέρας βίας Παράβαση της Σύμβασης 10.1 Σε περίπτωση κατά την οποία η ΑΗΚ παρατηρήσει παράβαση οποιασδήποτε πρόνοιας της παρούσας Σύμβασης, δύναται να ειδοποιήσει τον Παραγωγό/ Καταναλωτή μόλις αυτό είναι εύλογα δυνατό, ούτως ώστε να λάβει διορθωτικά μέτρα εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημέρα της ειδοποίησης Εάν ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει παραβεί οποιαδήποτε πρόνοια της παρούσας Σύμβασης, οφείλει να ειδοποιήσει την ΑΗΚ, παρέχοντας ικανοποιητικές πληροφορίες και λεπτομέρειες.

17 Οι Συμβαλλόμενοι οφείλουν, να διαβουλευτούν με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση επιδιώκοντας κοινά αποδεκτό τρόπο θεραπείας και αποκατάστασης της Παράβασης και εξασφάλισης της μη επανάληψής της. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς διαβούλευσης, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν όπως αποταθούν στη ΡΑΕΚ, με βάση την παράγραφο 15.0 της παρούσας Σύμβασης, υπό τον τίτλο: «Επίλυση Διαφορών» Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης Τα ακόλουθα γεγονότα, χωρίς αυτό να εξαντλεί όλα τα ενδεχόμενα για τα οποία πράξεις ή παραλείψεις του Παραγωγού/Καταναλωτή δυνατόν να συνιστούν ουσιώδη Παράβαση της Σύμβασης εκ μέρους του, θα συνιστούν Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης: (α) Εάν ο Παραγωγός/Καταναλωτής αποτύχει να αποκαταστήσει εντός της τεθείσας χρονικής περιόδου των δεκαπέντε (15) ημερών, οποιαδήποτε Παράβαση εκ μέρους του, η οποία δυνατόν να προκαλέσει αρνητική επίδραση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής ή παραβιάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του από τη Σύμβαση, (β) εάν ο Παραγωγός/Καταναλωτής βρεθεί σε Κατάσταση Ανικανότητας Καταγγελία της Σύμβασης 11.1 Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος, δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του άλλου Μέρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση, όλων των εν λόγω υποχρεώσεων θεωρουμένων εξίσου ουσιωδών. Λόγος καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης είναι και η μη εκπλήρωση ή πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Προσφορά (Όροι) του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό/ Καταναλωτή για τη Σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δίκτυο Διανομής καθώς και από τον Τεχνικό Οδηγό της παρούσας Σύμβασης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2, για την συγκεκριμένη εγκατάσταση Η καταγγελία γίνεται με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιδότη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία και επιφέρει τις συνέπειες της μετά τη δέκατη (10) ημέρα από την ημερομηνία της επίδοσης και πάντως όχι μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία. Αν μέσα στην παραπάνω προθεσμία βεβαιωθεί εγγράφως η άρση των λόγων, η καταγγελία καθίσταται ανενεργός Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, καθένας από τα συμβαλλόμενα Μέρη, υποχρεούται να καταβάλει στο άλλο τα ποσά για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τους τόκους και κάθε άλλο ποσό οφειλόμενο σε άλλη αιτία και να επανορθώσει οποιαδήποτε άλλη ζημιά Τερματισμός Σύμβασης 12.1 Κάθε Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση Παράβασης οποιουδήποτε ουσιώδους όρου, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, η οποία παράβαση μπορεί να θεωρηθεί ως Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης. Το πιο πάνω δικαίωμα τερματισμού της παρούσας Σύμβασης, ισχύει σύμφωνα με την Παράγραφο 10.0 υπό τον τίτλο «Παράβαση της Σύμβασης».

18 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής έχει δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση, αφού δώσει δώδεκα (12) μήνες προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στην ΑΗΚ (ΔΣΔ), και αφού αποζημιώσει την ΑΗΚ ανάλογα Εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Παραγωγού/ Καταναλωτή 13.1 Απαγορεύεται η εκχώρηση και κάθε μεταβίβαση των από τη Σύμβαση απορρεόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Παραγωγού/Καταναλωτή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) και σχετικής ενημέρωσης του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και της ΡΑΕΚ, καθώς και της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών, εφόσον έχει εγκριθεί/υπογραφεί Συμφωνία Παροχής Χορηγίας/Σύμβαση Επιδότησης. Η παράβαση του παρόντος άρθρου θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και της διακοπής του Συμψηφισμού Μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) Τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, εφόσον λάβουν από το άλλο συμβαλλόμενο Μέρος έγγραφη αίτηση, θα παρέχουν έγγραφη δήλωση σε αυτό ότι η παρούσα Σύμβαση δεν έχει τροποποιηθεί και ισχύει πλήρως (ή ότι έχει τροποποιηθεί και ποια είναι η τροποποίηση) και ότι δεν έχει γίνει παράβαση της (ή ότι έχει γίνει, περιγράφοντας και τη φύση των παραβάσεων) Αποζημιώσεις 14.1 Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος θα απέχει από οποιαδήποτε ζημιογόνα πράξη και θα αποζημιώνει το άλλο συμβαλλόμενο Μέρος για τις άμεσες ζημίες ή απώλειες που θα υποστεί και το βαθμό που οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζημίωση, από δόλο ή αμέλεια του. Ειδικότερα ο Παραγωγός/Καταναλωτής θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημιά προκαλέσει ο ίδιος (περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του) στο Σύστημα Μεταφοράς και/ή Διανομής ή σε καταναλωτή ή σε άλλους. Ο Παραγωγός/Καταναλωτής θα επιβαρύνεται με το κόστος για επανόρθωση της ζημιάς κάθε περιστατικού Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζημίωση να αποζημιώσει το άλλο Μέρος, θα μειώνεται αναλογικά στο βαθμό που ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε αποζημίωση έχει συνεισφέρει στην πρόκληση της ζημίας, στον τραυματισμό ή στην περιουσιακή ζημιά. Περαιτέρω κανένα μέρος δεν θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης για ζημία, αστική ευθύνη, τραυματισμό και καταστροφή που προέκυψε μόνο από δική του αμέλεια ή δόλο Κάθε Συμβαλλόμενος φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκαλέσει υπάλληλος του ή εκπρόσωπος του ή εργολάβος του ή σύμβουλος του ή άλλο πρόσωπο για το οποίο ο Συμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος.

19 Ο Παραγωγός/Καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την προστασία των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων των Έργων του Παραγωγού/Καταναλωτή υπό την Ιδιοκτησία του Παραγωγού/Καταναλωτή (του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και του Πίνακα Μετρητών και Ελέγχου του Παραγωγού/Καταναλωτή), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των και η αποφυγή ζημιών σε αυτές. Μέχρι τη Μεταφορά Κυριαρχίας, ο Παραγωγός/Καταναλωτής είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων των Έργων του Παραγωγού/Καταναλωτή υπό την Ιδιοκτησία του ΙΣΔ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των και η αποφυγή ζημιών σε αυτές Κάθε μία από τις υποπαραγράφους αυτής της Παραγράφου 14.0 θα ισχύει και για τη διάρκεια που η Σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ και μετά τη λήξη της Επίλυση Διαφορών 15.1 Η ΑΗΚ και ο Παραγωγός/Καταναλωτής συμφωνούν ότι καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης Με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης διάταξης του Νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Δημοκρατία και ειδικότερα των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, έκαστο συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας του με φιλικές διαπραγματεύσεις. Εάν δεν καθίσταται δυνατό να επιλυθεί φιλικά, η διαφορά θα παραπέμπεται σε διαιτησία στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, ως επίσης και οποιοιδήποτε άλλοι Τροποποιητικοί Νόμοι και Κανονισμοί που εκδίδονται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τους προαναφερόμενους Νόμους, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων Μερών. Εάν η διευθέτηση με διαιτησία δεν γίνει αποδεκτή, τότε συμφωνείται ρητά ότι αρμόδια για τη διευθέτηση είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας Τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν επίσης ότι για όσο διάστημα βρίσκονται σε φιλικό διακανονισμό και/ή διαιτησία, δεν αναστέλλεται η ισχύς της παρούσας Σύμβασης.

20 20 Ημερομηνία:.201 Οι Συμβαλλόμενοι ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ. Ονοματεπώνυμο:... Αρ. Ταυτότητας:... Στην παρουσία των ακόλουθων δύο μαρτύρων: (Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή) (Αρ. ελτ. Ταυτ.) (Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή) (Αρ. ελτ. Ταυτ.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι και 5kWp Συμψηφισμός Μετρήσεων Σχέδιο ΑΗΚ «Σ.Μ.5» Διασύνδεση και Παράλληλη Λειτουργία Φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Διασύνδεση και Λειτουργία Μικρού Φωτοβολταϊκού Συστήματος, δυναμικότητας μέχρι και 5kWp, στο Δίκτυο Διανομής, με τη μέθοδο Εφαρμογής Συμψηφισμού Μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α NET METERING

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α NET METERING ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (Φ/Β) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ...3 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - NET METERING...4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ) Version 1.0 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p ) Οι εξής συμβαλλόμενοι : η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ως Διαχειριστής

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ERACOBUILD. Φωτοβολταϊκά και Net Metering. «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φάνος Καραντώνης - Γραμματέας ΣΕΑΠΕΚ

ERACOBUILD. Φωτοβολταϊκά και Net Metering. «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φάνος Καραντώνης - Γραμματέας ΣΕΑΠΕΚ ERACOBUILD «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φωτοβολταϊκά και Net Metering Εφαρμογή Εθνικού Στόχου για ΑΠΕ Ετήσια αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση Ενδεικτική πορεία υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016 Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου Κ.Δ.Π. 298/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 1153 Αριθμός 298 Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» V15 16/11/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ... 3 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας ΣΥΜΦΩΝΙΑ Συμφωνία που γίνεται σήμερα την / / στη Λευκωσία Μεταξύ: Της εταιρείας IBS (INSTITUTE OF BANKING STUDIES) CYPRUS LIMITED, αρ. εγγραφής 57716 από Κωστάκη Παντελίδη 3, 4 ος όροφος, 2057, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης από την MTN

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 21kWp ΜΕΧΡΙ 150kWp ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΕΕΒΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) Στ, σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» V5 01/03/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ...3 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ για το Αιολικό Πάρκο [ ] Αριθμός Σύμβασης [ ] [Ημερομηνία] ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ για το Αιολικό Πάρκο [ ] [ ]MW Το παρόν έγγραφο αποτελεί την «Προσφορά και Όρους Σύνδεσης»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Χριστόδουλος Ελληνόπουλος Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Υπηρεσία Ενέργειας 1. Οι περί Ρύθμισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα