4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια"

Transcript

1 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με την ΙΑΔ 4. Η προσέγγιση των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών

2 4.1 Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) Ο νόμος της μιας τιμής λέει απλά ότι το ίδιο αγαθό σε διαφορετικές ανταγωνιστικές αγορές πρέπει να πωλείται στην ίδια τιμή, όταν το κόστος μεταφοράς και τα εμπόδια ανάμεσα στις αγορές είναι επουσιώδη Φανταστείτε μια πιτσαρία στο Σιάτλ και μια στο Βανκούβερ (βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά). Ο νόμος της μιας τιμής λέει ότι η τιμή για την ίδια πίτσα (χρησιμοποιώντας ένα κοινό νόμισμα για τον υπολογισμό της τιμής) στις δύο πόλεις πρέπει να είναι ίδια P pizza US = τιμή πίτσας στο Σιάτλ P pizza US = (E US$/C$ ) x (P pizza Canada) P pizza Canada = τιμή πίτσας στο Βανκούβερ E US$/C$ = συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ/δολαρίου Καναδά 2

3 H ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (Purchase Power Parity) Η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (PPP) είναι η εφαρμογή του νόμου της μιας τιμής στις διάφορες χώρες για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, ή για αντιπροσωπευτικές ομάδες («καλάθια») αγαθών και υπηρεσιών. P US = μέσο επίπεδο τιμών στις ΗΠΑ P US = (E US$/C$ ) x (P Canada ) P Canada = μέσο επίπεδο τιμών στον Καναδά E US$/C$ = συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ/ δολαρίου Καναδά Η ΡΡΡ προβλέπει ότι οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες έχουν την ίδια αγοραστική δύναμη με τα νομίσματά τους: 2 δολάρια Καναδά αγοράζουν την ίδια ποσότητα αγαθών με 1 δολάριο ΗΠΑ, από τη στιγμή που οι τιμές στον Καναδά είναι οι διπλάσιες σε ύψος 3

4 Απόλυτη και σχετική ΙΑΔ- PPP Η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων έχει δύο μορφές: Απόλυτη PPP: η ισοτιμία των αγοραστικών δυνάμεων που έχει ήδη συζητηθεί. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι ίσες με το επίπεδο των σχετικών μέσων τιμών στις διάφορες χώρες. E $/ = P US /P EU Σχετική PPP: οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι ίσες με τις μεταβολές των τιμών (πληθωρισμός) ανάμεσα στις δύο περιόδους: (E $/,t - E $/, t 1 )/E $/, t 1 = US, t - EU, t όπου t = ο πληθωρισμός από την περίοδο t-1 μέχρι την περίοδο t H απόλυτη PPP προϋποθέτει ότι τα συγκρινόμενα καλάθια αγαθών έχουν την ίδια σύνθεση. Η σχετική μπορεί να ισχύει κι όταν δεν ισχύει η απόλυτη (αν οι διαφορές στη σύνθεση των καλαθιών παραμένων σχετικά σταθερές στο χρόνο) 4

5 4.2 Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ονομάζεται έτσι επειδή θεωρεί ότι μόνο οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση χρήματος καθορίζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες (Ms,Md=>P=>E). Χρησιμοποιεί την απόλυτη εκδοχή της PPP: E $/ = P US /P EU Αναφέρεται στη μακροχρόνια περίοδο (ευελιξία τιμών) Προβλέπει ότι το μέσο επίπεδο των τιμών στις διάφορες χώρες προσαρμόζεται έτσι ώστε η προσφερόμενη ποσότητα των πραγματικών χρηματικών περιουσιακών στοιχείων να είναι ίση με τη ζητούμενη ποσότητα των πραγματικών χρηματικών περιουσιακών στοιχείων: P US = M s US/L (R $, Y US ) P EU = M s EU/L (R, Y EU ) 5

6 Οι (ceteris paribus) προβλέψεις της νομισματικής προσέγγισης E $/ =P US /P EU, P US =M s US/L(R $, Y US ), P EU =M s EU/L(R, Y EU ) Αύξηση της προσφοράς χρήματος στις ΗΠΑ => αύξηση του επιπέδου τιμών => υποτίμηση του δολαρίου (E $/ ) Αύξηση του προϊόντος στις ΗΠΑ => Αύξηση της ζήτησης χρήματος => μείωση του επιπέδου τιμών => ανατίμηση του δολαρίου (E $/ ) Αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ => μείωση της ζήτησης χρήματος => Αύξηση του επιπέδου τιμών => υποτίμηση του δολαρίου (E $/ ). Παράδοξο: το αντίθετο με το προηγούμενο κεφάλαιο Η αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος υπό συνθήκες ακαμψίας των τιμών (αλλιώς δεν θα υπήρχε ισορροπία στην αγορά χρήματος). Αιτία της αύξησης των επιτοκίων είναι η μείωση της προσφοράς χρήματος Η αιτία της αύξησης των επιτοκίων στη νομισματική προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική!!! 6

7 Οι μεταβολές των επιτοκίων οφείλονται στο μόνιμο πληθωρισμό... Διαφορά μεταξύ μιας εφάπαξ και μίας μόνιμης μεταβολής του επιπέδου τιμών (εφάπαξ και μόνιμος πληθωρισμός) Οι ΚΤ στοχεύουν σε ένα ρυθμό αύξησης της προσφοράς χρήματος Ένας σταθερός ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος έχει ως αποτέλεσμα ένα μόνιμο ρυθμό αύξησης των τιμών (μόνιμος πληθωρισμός) με τον ίδιο σταθερό ρυθμό. Ο πληθωρισμός δεν επηρεάζει την παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας και το πραγματικό εισόδημα μακροχρόνια (ουδετερότητα) Ωστόσο, ο μόνιμος πληθωρισμός (σε αντίθεση με τον εφάπαξ) επηρεάζει τα ονομαστικά επιτόκια. Πώς; 7

8 ... σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα Fisher Το αποτέλεσμα Fisher (που οφείλει το όνομά του στον Irving Fisher) περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στα ονομαστικά επιτόκια και τον πληθωρισμό. Εξάγουμε το αποτέλεσμα Fisher από τη συνθήκη ισορροπίας των επιτοκίων: R $ - R = (E e $/ - E $/ )/E $/ Αν οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένουν να ισχύει η (σχετική) PPP, τότε η μεταβολή της αναμενόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας θα είναι ίση με τη διαφορά του αναμενόμενου πληθωρισμού στις δύο χώρες: (E e $/ - E $/ )/E $/ = e US - e EU R $ - R = e US - e EU Αποτέλεσμα Fisher: μια αύξηση του αναμενόμενου πληθωρισμού προκαλεί ceteris paribus μακροχρόνια μια ίση αύξηση του επιτοκίου των καταθέσεων σε εγχώριο νόμισμα. 8

9 Συνοψίζοντας τις διαφορές μεταξύ των 2 προσεγγίσεων Ακαμψία τιμών: Εφάπαξ Ms => R => E $/ (ανατίμηση $) Ευελιξία τιμών + Μόνιμη Ms => e => R => P => E $/ (υποτίμηση $) e => R (Fisher effect) Η αύξηση των ονομαστικών επιτοκίων μειώνει τη ζήτηση για πραγματικά χρηματικά περιουσιακά στοιχεία. Για να διατηρήσει η αγορά χρήματος τη μακροχρόνια ισορροπία της, οι τιμές πρέπει να αυξηθούν ώστε P US = M s US/L (R $, Y US ). Για να διατηρηθεί η PPP, η συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να υποτιμηθεί το δολάριο έτσι ώστε E $/ = P US /P EU Συμπέρασμα: Η επίδραση της μεταβολής του R στην E $/ εξαρτάται από την αιτία που προκάλεσε την μεταβολή του R 9

10 Οι επιπτώσεις μια μόνιμης αύξησης του ρυθμού μεταβολής της προσφοράς χρήματος στις ΗΠΑ 10

11 Οι επιπτώσεις μια μόνιμης αύξησης του ρυθμού μεταβολής της προσφοράς χρήματος στις ΗΠΑ 11

12 4.3 Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με την PPP 12

13 Γιατί δεν επαληθεύεται εμπειρικά η PPP; Οι εμπειρικές ενδείξεις υπέρ της απόλυτης ΡΡΡ είναι ισχνές. Οι τιμές ταυτόσημων καλαθιών, διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, όταν μετατρέπονται σε ένα κοινό νόμισμα. Η σχετική PPP είναι πιο συνεπής με τα εμπειρικά δεδομένα, αλλά η επιτυχία της στην πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι περιορισμένη. Γιατί η PPP δεν είναι ακριβής: ο νόμος της μιας τιμής μπορεί να μην ισχύει λόγω 1. Εμπορικών εμποδίων και μη εμπορεύσιμων (μη εξαγώγιμων) προϊόντων 2. Ατελούς ανταγωνισμού 3. Διαφορών στα καταναλωτικά πρότυπα (τα καλάθια των αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι ίδια) 4. Διαφορές στο κόστος παραγωγής (π.χ. διαφορές μισθών στα μη εμπορεύσιμα προϊόντα (βλέπε παρκάτω: Εφαρμογή 2) 13

14 Εμπορικά εμπόδια, μη εμπορεύσιμα προϊόντα κι ατελής ανταγωνισμός Το κόστος μεταφοράς και κρατικοί περιορισμοί στο εμπόριο κάνουν το εμπόριο ακριβό και σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν μη εμπορεύσιμα αγαθά ή μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είναι συχνά μη εμπορεύσιμες: οι υπηρεσίες γενικά προσφέρονται σε μια περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή (για παράδειγμα, το κούρεμα). Όσο υψηλότερο είναι το κόστος μεταφοράς, τόσο περισσότερο μπορεί να αποκλίνει η συναλλαγματική ισοτιμία από την τιμή της με βάση την ΡΡΡ. Ο ατελής ανταγωνισμός μπορεί να έχει ως συνέπεια τη διάκριση τιμών: «τιμολόγηση σύμφωνα με την αγορά». Μια επιχείρηση πωλεί το ίδιο προϊόν με διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές αγορές για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, με βάση το ποσό που εκτιμά ότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν οι καταναλωτές. Βλέπε σχετικό κεφάλαιο στο μάθημα της Βιομηχανικής Οργάνωσης 14

15 Εφαρμογή 1: Οι τιμές του Big Mac επιβεβαιώνουν το νόμο της μιας τιμής; 15

16 Εφαρμογή 1: Οι τιμές του Big Mac επιβεβαιώνουν το νόμο της μιας τιμής; 16

17 Εφαρμογή 2: Η σημασία των μη εμπορεύσιμων αγαθών 17

18 4.4 Η προσέγγιση των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών Επιχειρεί να ερμηνεύσει τις μακροχρόνιες αποκλίσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών από την αρχή της PPP λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταβολές στην αγορά προϊόντος (κι όχι μόνο τις μεταβολές στην αγορά χρήματος) Δεν κάνει την παραδοχή ότι τα επίπεδα τιμών υπολογίζονται με βάση το ίδιο καλάθι προϊόντων Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι η σχετική τιμή των αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, είναι η τιμή σε δολάρια του ευρωπαϊκού καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών σε σχέση με την τιμή (σε δολάρια) του αμερικανικών καλαθιού: q US/EU = (E $/ x P EU )/P US 18

19 Επεξήγηση του τύπου της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (Ι) q US/EU = (E $/ x P EU )/P US Αν το καλάθι της ΕΕ κοστίζει 100, το καλάθι των ΗΠΑ κοστίζει $120 και η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία είναι $1,20 ανά ευρώ, τότε η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι 1 καλάθι ΗΠΑ ανά καλάθι ΕΕ. Όπως και με την ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία: q US/EU => πραγματική υποτίμηση του $, q US/EU => πραγματική ανατίμηση Μια πραγματική υποτίμηση της αξίας των αμερικανικών προϊόντων σημαίνει τη μείωση της αγοραστικής δύναμης του δολαρίου για ευρωπαϊκά προϊόντα σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του δολαρίου για αμερικανικά προϊόντα. Δηλαδή, τα αμερικανικά αγαθά γίνονται λιγότερο ακριβά και έχουν μικρότερη αξία σε σχέση με τα ευρωπαϊκά αγαθά. Οπότε η αξία των αμερικανικών αγαθών σε σχέση με τα ευρωπαϊκά αγαθά μειώνεται. 19

20 Επεξήγηση του τύπου της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (ΙΙ) q US/EU = (E $/ x P EU )/P US Αν οι σχετικές τιμές παραμένουν σταθερές (ειδική περίπτωση), τότε η πραγματική και η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία ταυτίζονται. Π.χ. Η υποτίμηση του $ σε σχέση με το καθιστά τα αμερικάνικα προϊόντα φθηνότερα από τα ευρωπαϊκά Για να έχουμε μία συνολική εικόνα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όχι μόνο τις αλλαγές της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας αλλά και τις αλλαγές στα σχετικά επίπεδα τιμών Η ίδια λογική με όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη που έχουν ονομαστική και πραγματική τιμή. Η αύξηση της πραγματικής ισοτιμίας $/ (η πραγματική υποτίμηση του $) σημαίνει ότι τα αμερικάνικα προϊόντα έγιναν λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά 20

21 Πως οι μεταβολές των αγορών προϊόντος επηρεάζουν την ΠΣΙ; q US/EU = (E $/ x P EU )/P US. Τι επηρεάζει την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία; Οι αλλαγές στις αγορές προϊόντος των χωρών (μεταβολές της [σχετικής] ζήτησης και προσφοράς προϊόντων) Έστω ότι αυξάνεται η διεθνής ζήτηση για αμερικάνικα προϊόντα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά => υπερβάλλουσα ζήτηση => αύξηση της σχετικής τιμής των αμερικάνικων προϊόντων => μείωση της q US/EU = πραγματική ανατίμηση του $ ως προς το Έστω ότι αυξάνεται η σχετική προσφορά αμερικανικών προϊόντων (λόγω μιας αύξησης της παραγωγικότητας στις ΗΠΑ) => υπερβάλλουσα προσφορά (η ζήτηση σταθερή) => μείωση της σχετικής τιμής των αμερικάνικων προϊόντων => αύξηση της q US/EU = πραγματική υποτίμηση του $ ως προς το 21

22 Διαγραμματική απεικόνιση της σχετικής ζήτησης (RD) και προσφοράς (RS) 22

23 Επεξήγηση της διαγραμματικής απεικόνισης Γιατί η είναι παράλληλη στον κάθετο άξονα; Μακροχρόνια, η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε χώρα εξαρτάται από τους συντελεστές παραγωγής, όπως η εργασία, το κεφάλαιο και η τεχνολογία και όχι τις τιμές ή τη συναλλαγματική ισοτιμία Γιατί η έχει θετική κλίση; Η ζήτηση για αμερικανικά προϊόντα σε σχέση με τη ζήτηση για ευρωπαϊκά προϊόντα εξαρτάται από τη σχετική τους τιμή ή την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Όταν η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, q US/EU = (E $/ P EU )/P US, αυξάνεται (τα αμερικάνικα προϊόντα γίνονται φθηνότερα), η σχετική ζήτηση για αμερικανικά προϊόντα αυξάνεται Απεικονίστε διαγραμματικά τις δύο ακόλουθες περιπτώσεις: Η τιμή της βενζίνης μειώνεται και τα αμερικάνικα αυτοκίμητα γίνονται ελκυστικότερα Το αμερικάνικο σύστημα υγείας βελτιώνεται κι αυτό οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας της αμερικάνικης οικονομίας 23

24 Συνοψίζοντας την προσέγγιση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας Σύμφωνα με την PPP, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες προσδιορίζονται από τις σχετικές μέσες τιμές: E $/ = P US /P EU Σύμφωνα με την πιο γενική προσέγγιση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάζονται κι από την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία: E $/ = q US/EU x P US /P EU Πώς επηρεάζεται η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία; Όταν μεταβάλλονται μόνο οι νομισματικοί παράγοντες και η ΡΡΡ ισχύει, έχουμε τις ίδιες προβλέψεις με προηγουμένως. Δεν επηρεάζεται η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Όταν μεταβάλλονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το πραγματικό προϊόν, μεταβάλλεται η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Η μεταβολή της προσφοράς όμως μεταβάλλει και το επίπεδο τιμών (βλέπε παρακάτω) 24

25 Αποτελέσμα τα των μεταβολών στις αγορές χρήματος και προϊόντος στην E $/ Μεταβολή Αγορά χρήματος Αποτελέσματα στη μακροχρόνια ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία Αύξηση του επιπέδου προσφοράς χρήματος στις ΗΠΑ Αύξηση του ρυθμού μεταβολής της προσφοράς χρήματος στις ΗΠΑ Αγορά προϊόντος Αναλογική αύξηση (υποτίμηση του $) Αύξηση (υποτίμηση του $) Αύξηση της ζήτησης του προϊόντος των ΗΠΑ Αύξηση της προσφοράς προϊόντος στις ΗΠΑ Μείωση (ανατίμηση του $)??? 25

26 Γιατί η μεταβολή της προσφοράς μεταβάλλει και το επίπεδο τιμών; Η αύξηση της σχετικής προσφοράς του προϊόντος των ΗΠΑ αυξάνει την q US/EU (πραγματική υποτίμηση του $) Επειδή όμως P US = M s US/L (R $, Y US ), η αύξηση της σχετικής προσφοράς του προϊόντος των ΗΠΑ αυξάνει και τη ζήτηση χρήματος στις ΗΠΑ πιέζοντας προς τα κάτω το επίπεδο τιμών στις ΗΠΑ (P US ) Δεδομένου όμως ότι E $/ = q US/EU x P US /P EU δεν μπορεί κανείς να προβλέψει εκ των προτέρων αν θα υπερισχύσει η αύξηση της q US/EU ή η μείωση του P US 26

27 H πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και η τροποποίηση του αποτελέσματος του Fisher Το αποτέλεσμα του Fisher βασίζεται στην υπόθεση ότι διαφορές των επιτοκίων μεταξύ των χωρών εξαρτώνται μόνο από τα νομισματικά μεγέθη (διαφορές των αναμενόμενων πληθωρισμών) Η έννοια της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη και την αγορά προϊόντος (q e US/EU - q US/EU )/q US/EU = [(E e $/ - E $/ )/E $/ ] ( e US - e EU) R $ - R = (E e $/ - E $/ )/E $/ R $ - R = (q e US/EU - q US/EU )/q US/EU + ( e US - e EU) Π.χ. Η διαφορά επιτοκίων δολαρίου ευρώ προκύπτει από: Την αναμενόμενη πραγματική υποτίμηση του $ ως προς το Την αναμενόμενη διαφορά πληθωρισμών μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ 27

28 Οι διαφορές μεταξύ των πραγματικών επιτοκίων... Η έννοια της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας μας επιτρέπει επίσης να προσδιρίσουμε τα πραγματικά επιτόκια Τα πραγματικά επιτόκια είναι επιτόκια που έχουν προσαρμοσθεί ως προς τον πληθωρισμό: r e = R π e όπου π e ο αναμενόμενος πληθωρισμός και R ένα μέτρο των ονομαστικών επιτοκίων. Τα πραγματικά επιτόκια μετρώνται σε όρους του πραγματικού προϊόντος: η ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να αγοράσουν οι αποταμιευτές όταν τα περιουσιακά τους στοιχεία αποφέρουν τόκο η ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που δεν μπορούν να αγοράσουν οι δανειολήπτες όταν πρέπει να πληρώσουν τόκο για τα δάνειά τους 28

29 ... προσδιορίζονται από τη μεταβολή της πραγματικής συναλλγματικής ισοτιμίας Οι διαφορές των επιτοκίων εξάγονται από r e US r e EU = (R $ - e US) - (R - e EU) R $ - R = (q e US/EU - q US/EU )/q US/EU + ( e US - e EU) r e US r e EU = (q e US/EU - q US/EU )/q US/EU Η τελευταία εξίσωση ονομάζεται ισοτιμία πραγματικών επιτοκίων. Λέει ότι οι διαφορές στα πραγματικά επιτόκια (σε όρους αγαθών και υπηρεσιών που κερδίζονται ή χάνονται όταν δανείζουμε ή δανειζόμαστε) ανάμεσα στις χώρες είναι ίσες με την αναμενόμενη μεταβολή της τιμής των αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στις χώρες 29

30 Γιατί μελετάμε τις μακροχρόνιες συναλλαγματικές ισοτιμίες; 30

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Καλαντζής Παναγιώτης ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σταματόπουλος Θεόδωρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΜΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 12/09 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΒΑΡΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.2 Επιχειρήματα υπέρ και κατά των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμών 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΦΕΡΔΟΥΤΣΗ ΕΜΜ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ (AM 162) ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Οικονομικής του Διεθνούς Εμπορίου

Εργαστήριο. Οικονομικής του Διεθνούς Εμπορίου Εργαστήριο Οικονομικής του Διεθνούς Εμπορίου Κεφάλαιο 2: Το Ρικαρδιανό Υπόδειγμα Ricardo - Smith Επιμέλεια Δημήτρη Σκούρα Πάτρα 2007 1. Γλωσσάριο Διεθνές εμπόριο Η εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών από μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΟΚΙΜΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της Ευρωζώνης.

Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της Ευρωζώνης. Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής Διοίκησης Διπλωµατική Εργασία µε θέµα: Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΕΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα