ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ"

Transcript

1

2

3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ν αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος να διαβάζει έναν τριψήφιο αριθµό και να υπολογίζει τον ανάστροφό του. π.χ αν διαβάζει το 653 να εµφανίζει το Μια πιτσαρία προσφέρει στους πελάτες της δύο τρόπους αγοράς πίτσας: 1 ος τρόπος: Τιµή πίτσας 8 ευρώ. 2 ος τρόπος: Τιµή πίτσας 10 ευρώ. Επιπλέον όµως, για κάθε 3 πίτσες παρέχεται δωρεάν µια 4 η. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος: α) θα δέχεται το πλήθος των πιτσών που θέλει ο πελάτης β) θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το κόστος αγοράς και µε τους δύο τρόπους. 3. Ένας πωλητής σ µια εταιρεία έχει βασικό µηνιαίο µισθό 700 ευρώ. Επιπλέον παίρνει προµήθεια επί των πωλήσεων ως εξής: Αν τα προϊόντα που πούλησε είναι λιγότερα από 100 µονάδες, δεν παίρνει προµήθεια. Για κάθε πώληση από 100 µονάδες µέχρι κάτω από 200, αντιστοιχούν 1,2 ευρώ για κάθε µονάδα. Για κάθε πώληση από 200 µονάδες και άνω, αντιστοιχούν 1.6 ευρώ. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος θα ζητάει τον αριθµό των πωλήσεων και θα υπολογίζει και θα τυπώνει το µηνιαίο µισθό του πωλητή. 4. Να δοθεί αλγόριθµος που να διαβάζει τα χρόνια εργασίας ενός ασφαλισµένου του ΙΚΑ, τον αριθµό των παιδιών του και το εισόδηµα που έχει δηλώσει την προηγούµενη χρονιά στην εφορία. Έπειτα να εµφανίζει ανάλογο µήνυµα σχετικά µε την αίτηση του για την χορήγηση κουπονιών κοινωνικού τουρισµού αν ισχύουν τα παρακάτω. Ένας ασφαλισµένος παίρνει κουπόνια όταν: α) Έχει περισσότερα από 4 παιδιά. β) Έχει περισσότερα από 3 παιδιά και 10 χρόνια εργασίας τουλάχιστον. γ) Έχει 2 παιδιά, 15 χρόνια εργασίας τουλάχιστον και δηλωθέν εισόδηµα µικρότερο από ευρώ. Εισέρχεται στην λίστα αναµονής όταν: α) Έχει 4 παιδιά και τουλάχιστον 5 χρόνια εργασίας. β) Έχει 1 παιδί, 20 χρόνια εργασίας τουλάχιστον και δηλωθέν εισόδηµα µικρότερο από ευρώ. ιαφορετικά το αίτηµα του ασφαλιζόµενου για την χορήγηση κουπονιών απορρίπτεται µε το αιτιολογικό ότι δεν πληρεί όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. E3

4 5. Ένας δηµόσιος οργανισµός επιδοτείται για τους Η/Υ που αγοράζει ως εξής: Για την αγορά ως και 10 µηχανηµάτων επιδοτείται µε το 70% της αξίας τους, µε το ποσό όµως αυτό να µην µπορεί να υπερβεί τα 3000 ευρώ. Για την αγορά 11 Η/Υ και πάνω επιδοτείται µε το 60% της αξίας του κάθε µηχανήµατος, µε το ποσό όµως αυτό να µην µπορεί να υπερβεί τα 300 ευρώ για κάθε υπολογιστή. Να διαβασθεί ο αριθµός των Η/Υ που θα αγοράσει ο οργανισµός και να υπολογισθεί κι εµφανισθεί το ποσό της επιδότησης που δικαιούται. 6. ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: ΙΑΒΑΣΕ Β ΑΝ Β >= 95 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ Υπερβολικό βάρος ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Β >= 85 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ Βάρος πάνω από το κανονικό ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Β >= 75 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ Κανονικό βάρος ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Β >= 65 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ Βάρος κάτω από το κανονικό ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ Ελλιπές βάρος ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Να µετατραπεί σε ισοδύναµο τµήµα αλγορίθµου µε χρήση της εντολής επίλεξε και στη συνέχεια µε τη χρήση πολλών απλών αν. 7. Να γίνει αλγόριθµος που να διαβάζει τα ονόµατα κάποιων εργαζοµένων και τους µισθούς τους. Έπειτα να βρίσκει το ΜΟ των µισθών και πόσοι παίρνουν µισθό από ευρώ, ευρώ και 1501 ευρώ και άνω. Ο µισθός που δίνεται πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι θετικός. Ο αλγόριθµος σταµατάει όταν για όνοµα δοθεί η λέξη «τέλος». 8. Να γραφεί αλγόριθµος που να υπολογίζει και να εµφανίζει όλες τις ακέραιες λύσεις της εξίσωσης 5x 4x + x x+ 25= 0 στο διάστηµα [-80, 100]. Αν δεν υπάρχουν ακέραιες λύσεις να εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα. 9. ίνεται από το πληκτρολόγιο ένας ακέραιος αριθµός α µεγαλύτερος του 1. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα υπολογίζει και θα τυπώνει τον µικρότερο ακέραιο αριθµό k, για τον οποίο ισχύει k > α E4

5 10. Κάθε ένας από εκατό µουσικούς παραγωγούς έχει δίσκους και CD. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: α) για κάθε παραγωγό θα διαβάζει το πλήθος των δίσκων και CD που διαθέτει, β) θα υπολογίζει κι εµφανίζει το σύνολο χωριστά των δίσκων και CD που διαθέτουν όλοι οι παραγωγοί, γ) θα υπολογίζει κι εµφανίζει το σύνολο όλων των δίσκων και CD που διαθέτουν όλοι οι παραγωγοί. 11. ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: x 3 y 4 z 2 Για i από 2 µέχρι 10 µε_βήµα 2 Αν i<6 τότε Όσο y< 8 επανάλαβε y y + 2 x x + 1 Αν x > 6 τότε Εκτύπωσε x, y Τέλος_αν x x + 2 Τέλος_επανάληψης αλλιώς Αρχή_επανάληψης z z 1 x x + 1 Εκτύπωσε z Μέχρις_ότου z = 0 ή z = -1 ή z = -2 Τέλος_αν y y- 1 Τέλος_επανάληψης Ποιες είναι οι τιµές των µεταβλητών x, y και z που θα εκτυπωθούν κατά την εκτέλεση του παραπάνω τµήµατος αλγορίθµου; E5

6 12. Σε ένα διαγωνισµό σκοποβολής κάθε παίκτης ρίχνει 10 φορές. Από τις 10 προσπάθειες, αυτή που µετράει είναι η καλύτερη από τις πέντε. Να γραφεί αλγόριθµος που : α) Για κάθε ένα από τους παίκτες να διαβάζεται το όνοµα του και η επίδοσή του σ αυτές τις 10 προσπάθειες και να γίνεται έλεγχος ώστε οι επιδόσεις να είναι θετικός αριθµός. β) Να υπολογίζει και εµφανίζει ποιος παίχτης ήταν νικητής. (Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν ισοβαθµίες ) Η διαδικασία να σταµατάει όταν ως όνοµα παίχτη δοθεί η λέξη exit. 13. Σ ένα λύκειο, στην αρχή της χρονιάς γίνεται καταχώριση των στοιχείων κάθε µαθητή. Έτσι στην Α λυκείου οι µαθητές δεν επιλέγουν κατεύθυνση αλλά µόνο µάθηµα επιλογής. Αυτά µπορεί να είναι Πληροφορική, Γαλλικά ή Γερµανικά µε τον κωδικό «Πλ», «Γαλ», «Γερµ» αντίστοιχα. Στην Β και Γ λυκείου οι µαθητές επιλέγουν µια κατεύθυνση από τις εξής : Θεωρητική, Τεχνολογική, Θετική µε κωδικούς ΘΕΩΡ, ΤΕΧN, ΘΕΤ αντίστοιχα. Επίσης τα µαθήµατα επιλογής είναι ίδια µε αυτά της Α λυκείου και µε τους ίδιους κωδικούς. Να γίνει αλγόριθµος που: α) Να διαβάζει τα στοιχεία για 100 µαθητές και να κάνει κατάλληλο έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων. β) Επειδή στην περίοδο των εγγραφών ο διευθυντής πρέπει να γνωρίζει πόσους µαθητές έχει κάθε τάξη και σε κάθε κατεύθυνση, ο αλγόριθµος να υπολογίζει κι εµφανίζει αυτές τις πληροφορίες. γ) Τέλος να υπολογίζει κι εµφανίζει πόσοι µαθητές επέλεξαν το µάθηµα της πληροφορικής στην Α λυκείου. 14. Για να λειτουργήσει ένα κινητό τηλέφωνο θα πρέπει ο χρήστης να δώσει ένα PIN. Εάν αυτό το PIN δοθεί λανθασµένα 3 φορές εµφανίζεται µήνυµα «ΩΣΕ PUK» και τότε θα πρέπει να δώσουµε έναν άλλο κωδικό τον PUK για να προχωρήσουµε. Αν και ο PUK δοθεί 5 φορές λάθος τότε η συσκευή κλειδώνει και εµφανίζεται µήνυµα «ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΛΕΙ ΩΜΕΝΟ». Να γραφεί αλγόριθµος που να ζητάει από τον χρήστη το PIN και το PUK (αν χρειασθεί) και να υλοποιεί την παραπάνω διαδικασία. (Να θεωρηθεί ότι σωστό PIN = 3556 και το σωστό PUK= 4589) E6

7 Εκατό ελληνικές και ιταλικές πόλεις, στέλνουν ποια ήταν η θερµοκρασία που παρατηρήθηκε στην πόλη τους για κάθε µέρα του προηγούµενου µήνα σε µια στατιστική εταιρεία. Η εταιρεία βγάζει συµπεράσµατα και τα δηµοσιεύει. Έτσι να γραφεί αλγόριθµος που : α) Να διαβάζει για κάθε πόλη τον κωδικό της χώρας που ανήκει η πόλη, GR για Ελλάδα, IT για Ιταλία, το όνοµα της πόλης και την θερµοκρασία για κάθε µέρα για τον προηγούµενο µήνα. β) Υπολογίζει κι εµφανίζει την µέση θερµοκρασία για κάθε χώρα. (να θεωρηθεί µήνας= 30 ηµέρες ) γ) Να υπολογίζει και εµφανίζει ποια πόλη είχε την µικρότερη θερµοκρασία τον προηγούµενο µήνα από τις ελληνικές πόλεις. Ένας υπάλληλος θέλει να αγοράσει σπίτι τ οποίο κοστίζει Αν κάθε µήνα αυτός ο υπάλληλος πληρώνεται µε έναν συγκεκριµένο µισθό και τα έξοδά του είναι 60% επί του µισθού του, να γραφεί αλγόριθµος : α) Να διαβάζει τον µισθό του β) Να υπολογίζει και εµφανίζει σε πόσα χρόνια και σε πόσους µήνες θα µαζέψει το ποσό για να πληρώσει το σπίτι. γ) Να ελέγχεται αν υπάρχει περίσσευµα κι αν αυτό είναι µεγαλύτερο των 1000 να εµφανίζει µήνυµα ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD αλλιώς να εµφανίζει µήνυµα ΑΣΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Σε µπλόκο της τροχαίας γίνεται έλεγχος το πολύ σε 100 αυτοκίνητα για κάρτα καυσαερίων. Ο έλεγχος σταµατάει αν διαπιστωθούν 30 παραβάτες ή ο χρόνος του µπλόκου ξεπεράσει τις 3 ώρες. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος: α) Να διαβάζει µε λογικές µεταβλητές αν υπάρχει ή όχι κάρτα καυσαερίων και πόση ώρα χρειάζεται σε λεπτά η τροχαία για το συγκεκριµένο έλεγχο. β) Να υπολογίζεται και εµφανίζεται ο αριθµός των παραβατών. γ) Να εµφανίζεται µήνυµα αν ο έλεγχος σταµάτησε επειδή έγιναν οι προγραµµατισµένοι 100 έλεγχοι ή σταµάτησε νωρίτερα εξαιτίας της διαπίστωσης των 30 παραβατών ή ξεπεράσθηκε ο χρόνος των 3 ωρών. δ) Να υπολογίζεται κι εµφανίζεται το ποσοστό των παραβατών, επί του συνόλου των ελεγχθέντων. E7

8 18. Το υπουργείο οικονοµικών θέλει να υπολογίσει το κόστος των επιδοµάτων που αφορούν τα παιδιά σε 10 πόλεις. Το επίδοµα σε µια οικογένεια ανάλογα µε τα παιδιά που έχει, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑ ΙΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑ/ΠΑΙ Ι και άνω 10 Να γραφεί αλγόριθµος : α) Να διαβάζει το όνοµα κάθε πόλης, τον αριθµό των οικογενειών της πόλης και για κάθε οικογένεια της πόλης τον αριθµό των παιδιών. Τέλος να ελέγχει ώστε ο αριθµός των παιδιών να µην είναι αρνητικός. β) Υπολογίζει κι εµφανίζει για κάθε πόλη τον µέγιστο αριθµό παιδιών που είχε κάποια οικογένεια. γ) Υπολογίζει και εµφανίζει το όνοµα της πόλης στην οποία χορηγείται συνολικά το 19. Να γραφεί αλγόριθµος : α) ιαβάζει 2 θετικούς ακεραίους αριθµούς και να ελέγχει την σωστή καταχώρησή τους. Αν ο χρήστης κάνει λάθος 5 φορές, τότε η διαδικασία να τελειώνει και να εµφανίζεται µήνυµα Ξαναπροσπάθησε αύριο. β) Αν τα δεδοµένα δοθούν σωστά (µέσα στις 5 περιπτώσεις ) τότε να υπολογίζεται κι εµφανίζεται ο Μ.Κ.. και το Ε.Κ.Π. των δύο αυτών αριθµών. 20. Να γραφεί αλγόριθµος που να: α) ιαβάζει τον βαθµό και το φύλο των µαθητών 100 σχολείων. Σε κάθε σχολείο δεν είναι γνωστό το πλήθος των µαθητών αλλά θεωρείται ότι δεν υπάρχουν άλλοι µαθητές όταν για βαθµός δοθεί αρνητικός αριθµός. β) Βρίσκει κι εµφανίζει τον µέσο όρο των βαθµών των αρρένων µαθητών σε κάθε σχολείο. (Το φύλο δηλώνεται µε Α για τα αγόρια και Κ για τα κορίτσια). γ) Βρίσκει κι εµφανίζει για κάθε σχολείο το µεγαλύτερο βαθµό ανάµεσα στα αγόρια και το µεγαλύτερο βαθµό ανάµεσα στα κορίτσια. E8

9 Οι εκατό (100) υπάλληλοι µιας εταιρείας εργάζονται 40 ώρες την εβδοµάδα. Κάθε ώρα υπερωρίας αµείβεται µε 5 (ευρώ). Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: Α. Για καθένα από τους υπαλλήλους της εταιρείας α. διαβάζει το όνοµά του και για κάθε µέρα από τις πέντε (5) εργάσιµες της εβδοµάδας διαβάζει τις ώρες εργασίας του. β. υπολογίζει τις εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας του. γ. εάν έχει εργαστεί περισσότερο από 40 ώρες την εβδοµάδα, εµφανίζει το όνοµά του και υπολογίζει και εµφανίζει την αµοιβή του για τις υπερωρίες του. Β. Υπολογίζει και εµφανίζει, στο τέλος, το πλήθος των υπαλλήλων που έχουν εργαστεί λιγότερο από 40 ώρες την εβδοµάδα. (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006) Το κλασικό παιχνίδι «Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί» παίζεται µε δύο παίκτες. Σε κάθε γύρο του παιχνιδιού, ο κάθε παίκτης επιλέγει ένα από τα ΠΕΤΡΑ, ΨΑΛΙ Ι, ΧΑΡΤΙ, και παρουσιάζει την επιλογή του ταυτόχρονα µε τον αντίπαλό του. Η ΠΕΤΡΑ κερδίζει το ΨΑΛΙ Ι, το ΨΑΛΙ Ι το ΧΑΡΤΙ και το ΧΑΡΤΙ την ΠΕΤΡΑ. Σε περίπτωση που οι δύο παίκτες έχουν την ίδια επιλογή, ο γύρος λήγει ισόπαλος. Το παιχνίδι προχωράει µε συνεχόµενους γύρους µέχρι ένας τουλάχιστον από τους παίκτες να αποχωρήσει. Νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης µε τις περισσότερες νίκες. Αν οι δύο παίκτες έχουν τον ίδιο αριθµό νικών, το παιχνίδι λήγει ισόπαλο. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος διαβάζει τα ονόµατα των δύο παικτών και υλοποιεί το παραπάνω παιχνίδι ως εξής: Α. Για κάθε γύρο του παιχνιδιού: 1. διαβάζει την επιλογή κάθε παίκτη, η οποία µπορεί να είναι µία από τις εξής: ΠΕ- ΤΡΑ, ΨΑΛΙ Ι, ΧΑΡΤΙ, ΤΕΛΟΣ. ( εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιµών.) 2. συγκρίνει τις επιλογές των παικτών και διαπιστώνει το νικητή του γύρου ή την ισοπαλία. Β. Τερµατίζει το παιχνίδι όταν ένας τουλάχιστον από τους δύο παίκτες επιλέξει ΤΕ- ΛΟΣ. Γ. Εµφανίζει το όνοµα του νικητή ή, αν δεν υπάρχει νικητής, το µήνυµα «ΤΟ ΠΑΙ- ΧΝΙ Ι ΕΛΗΞΕ ΙΣΟΠΑΛΟ». (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007) E9

10 23. Σε κάποια εξεταστική δοκιµασία κάθε γραπτό αξιολογείται αρχικά από δύο βαθµολογητές και υπάρχει περίπτωση το γραπτό να χρειάζεται αναβαθµολόγηση από τρίτο βαθµολογητή. Στην περίπτωση αναβαθµολόγησης ο τελικός βαθµός υπολογίζεται ως εξής: i. Αν ο βαθµός του τρίτου βαθµολογητή είναι ίσος µε το µέσο όρο (Μ.Ο.) των βαθµών των δύο πρώτων βαθµολογητών, τότε ο τελικός βαθµός είναι ο Μ.Ο. ii. Αν ο βαθµός του τρίτου βαθµολογητή είναι µικρότερος από το µικρότερο βαθµό (ΜΙΝ) των δύο πρώτων βαθµολογητών, τότε ο τελικός βαθµός είναι ο ΜΙΝ. iii. ιαφορετικά, ο τελικός βαθµός είναι ο µέσος όρος του βαθµού του τρίτου βαθµολογητή µε τον πλησιέστερο προς αυτόν βαθµό των δύο πρώτων βαθµολογητών. Να αναπτύξετε αλγόριθµο υπολογισµού του τελικού βαθµού ενός γραπτού µε αναβαθ- µολόγηση, ο οποίος: α. να διαβάζει τους βαθµούς του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου βαθµολογητή ενός γραπτού. β. να υπολογίζει και να εκτυπώνει το µεγαλύτερο (ΜΑΧ) και το µικρότερο (ΜΙΝ) από τους βαθµούς του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή. γ. να υπολογίζει και να εκτυπώνει τον τελικό βαθµό του γραπτού σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι και οι τρεις βαθµοί είναι θετικοί ακέραιοι αριθµοί και δεν απαιτείται έλεγχος των δεδοµένων. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004) 24. Ένας συλλέκτης γραµµατοσήµων επισκέπτεται στο διαδίκτυο το αγαπηµένο του ηλεκτρονικό κατάστηµα φιλοτελισµού προκειµένου να αγοράσει γραµµατόσηµα. Προτίθεται να ξοδέψει µέχρι 1500 ευρώ. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος: α. Για κάθε γραµµατόσηµο, να διαβάζει την τιµή και την προέλευσή του (ελληνικό/ ξένο) και να επιτρέπει την αγορά του, εφόσον η τιµή του δεν υπερβαίνει το διαθέσιµο υπόλοιπο χρηµάτων. ιαφορετικά να τερµατίζει τυπώνοντας το µήνυµα «ΤΕΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδοµένα εισόδου. β. Να τυπώνει: 1. Το συνολικό ποσό που ξόδεψε ο συλλέκτης. 2. Το πλήθος των ελληνικών και το πλήθος των ξένων γραµµατοσήµων που αγόρασε. 3. Το ποσό που περίσσεψε, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά το µήνυµα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ». (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 31 MAΪΟΥ 2007) E10

11 25. ίνονται δύο πίνακες ακεραίων Α[100] και Β[100]. Να δοθεί αλγόριθµος που συγκρίνει τους δύο πίνακες. («Ίσοι» εάν έχουν τις ίδιες τιµές και τα 100 στοιχεία τους, διαφορετικά «Άνισοι»). 26. Να γεµίσετε έναν πίνακα ακεραίων Α[100,100] µε 1 όπου το άθροισµα των συντεταγµένων είναι άρτιο και µε 1 όπου είναι περιττό. 27. ίνεται πίνακας ακεραίων Α[100, 200]. Ποιο είναι το % ποσοστό των θετικών και ποιό των αρνητικών; (Παρατήρηση: τα µηδενικά στοιχεία να µη λαµβάνουν µέρος στον υπολογισµό των παραπάνω ποσοστών). 28. Να γεµίσετε κάθε στοιχείο ενός 3-δισδιάστατου πίνακα ακεραίων Α[200, 100, 300] µε το άθροισµα των συντεταγµένων του. Π.χ. Α[1,2,5] := 8! 8= Να υπολογισθεί και να εµφανισθεί το άθροισµα των στοιχείων της 1ης και της 2ης διαγωνίου ενός τετραγωνικού πίνακα ακεραίων Α[100, 100]. (Παρατήρηση: τα στοιχεία της 1ης διαγωνίου είναι τα Α[1,1], Α[2,2],, Α[100,100], ενώ της 2ης, τα Α[1,100], Α[2,99],, Α[100,1]. 30. Να υπολογισθεί και να εµφανισθεί το άθροισµα των στοιχείων της περιφέρειας (επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερή πλευρά) ενός τετραγωνικού πίνακα ακεραίων Α[100, 100]. 31. Να δοθεί αλγόριθµος ο οποίος να µηδενίζει τα στοιχεία που βρίσκονται πάνω από την κύρια διαγώνιο ενός πίνακα NXN. 32. Να δοθεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει τον πίνακα EPIDOSEIS (10x6, τις επιδόσεις που έχουν πετύχει 10 αθλητές του άλµατος εις µήκος σε 6 προσπάθειες,(κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε κάθε αθλητή και κάθε στήλη σε µία προσπάθεια), καθώς και τον πίνακα ONOMATA µε τα ονόµατα τους. Στην συνέχεια να καταχωρεί στον πίνακα AVERAGE (µονοδιάστατος 10 θέσεων) τον ΜΟ των 6 προσπαθειών που πέτυχαν οι 10 αθλητές και τελικά να εκτυπώνει τα ονόµατα των αθλητών που έχουν ΜΟ µεγαλύτερο των 8µ. και συνεπώς προκρίνονται στον τελικό. E11

12 33. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος: α) να διαβάζει το Ονοµατεπώνυµο, τις Ώρες εργασίας και την Ωροµίσθια αµοιβή 100 υπαλλήλων µιας επιχείρησης. β) να υπολογίζει και να αποθηκεύει τις αποδοχές κάθε υπαλλήλου, γ) να εµφανίζει στην οθόνη τον υπάλληλο µε τις λιγότερες αποδοχές, δ) να εµφανίζει στην οθόνη τις αποδοχές ενός συγκεκριµένου υπαλλήλου του οποίου θα δίνεται το όνοµα από τον χρήστη. 34. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το όνοµα, βαθµό Α τετραµήνου, βαθµό Β τετραµήνου ενός πλήθους µαθητών, και βρίσκει και εµφανίζει στην οθόνη τα ακόλουθα: α) Το µέσο όρο για κάθε ένα µαθητή χωριστά. β) Το µέσο όρο όλων των µαθητών µαζί. γ) Το πλήθος των µαθητών πού έβγαλαν µέσο όρο πάνω ή ίσο µε το µέσο όρο όλων των µαθητών. (το πλήθος των µαθητών δίνεται από τον χρήστη κάθε φορά.) 35. Να δοθεί αλγόριθµος, ο οποίος να διαβάζει 20 αριθµούς. Αν αυτοί οι αριθµοί είναι µεγαλύτεροι από το 100 τους εισαγάγει σε έναν πίνακα, ενώ αν είναι µικρότεροι ή ίσοι του 100 τους εισαγάγει σ' έναν άλλο πίνακα. ηλαδή σαν αποτέλεσµα ο αλγόριθµος δίνει δύο πίνακες, ο ένας µε αριθ- µούς µικρότερους ή ίσους του 100 κι έναν άλλο µε αριθµούς µεγαλύτερους από το Να δοθεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει τα στοιχεία ενός πίνακα 4Χ5 ακεραίων αριθµών και να βρίσκει κι εµφανίζει: α) Το άθροισµα των στοιχείων της 3ης στήλης. β) Το άθροισµα των στοιχείων της 2ης και της 4ης γραµµής. γ) Τον µέσο όρο της 1ης στήλης. δ) Το µέγιστο και ελάχιστο όλων των στοιχείων. ε) Το γινόµενο των στοιχείων της 5ης στήλης. 37. Να δοθεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει τα στοιχεία ενός πίνακα 5Χ5 ακεραίων αριθµών και να βρίσκει κι εµφανίζει: α) Το µέσο όρο των στοιχείων της α διαγωνίου. β) Το µέσο όρο των στοιχείων της β διαγωνίου. γ) Το µέγιστο και ελάχιστο της α διαγωνίου. δ) Τέλος να ταξινοµεί κατά αύξουσα σειρά τα στοιχεία της α διαγωνίου. E12

13 38. Να δοθεί αλγόριθµος που θα δέχεται τα στοιχεία ενός πίνακα Α τύπου ακεραίου, εκατό γραµµών και πενήντα στηλών και θα εµφανίζει τα στοιχεία ενός νέου 100x50 πίνακα Β, του οποίου κάθε στοιχείο του θα είναι το άθροισµα όλων των στοιχείων του Α που είναι σε µικρότερη θέση από αυτό. Σε µικρότερη θέση βρίσκονται όσα στοιχεία είναι στις πιο πάνω γραµµές και όσα στοιχεία βρίσκονται στην ίδια γραµµή, αλλά µικρότερη ή ίση στήλη από αυτό. 39. Εισάγουµε τα στοιχεία 100 βιβλίων σε µια σχολική βιβλιοθήκη. Κάθε βιβλίο έχει έναν µοναδικό κωδικό, τίτλο βιβλίου και επώνυµο συγγραφέα. Να γραφεί αλγόριθµος που θα διαβαζει το επώνυµο κάποιου συγγραφέα και θα βρίσκει τον κωδικό του ( ή τους κωδικούς του )και τον τίτλο (ή τους τίτλους) των βιβλίων αυτού του συγγραφέα που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη. 40. Μια στατιστική υπηρεσία καταγράφει ανά µήνα το πλήθος των γεννήσεων σε 8 πόλεις της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια ενός έτους. Τα στοιχεία αυτά τοποθετούνται σε έναν πίνακα 8x12. Επίσης σε δυο πίνακες ΠΟΛΕΙΣ, ΜΗΝΕΣ είναι αποθηκευµένα τα ονόµατα των πόλεων και των µηνών αντίστοιχα. Να γράψετε πρόγραµµα µε το οποίο να υπολογίζεται κι εµφανίζεται: α) Ο συνολικός αριθµός των γεννήσεων σε κάθε πόλη, καθ' όλο το χρονικό διάστηµα. β) Ο συνολικός αριθµός των γεννήσεων σε όλες τις πόλεις για τους µήνες Μάρτιο και Ιούλιο. γ). Σε ποιά πόλη και ποιόν µήνα παρουσιάστηκε ο µεγαλύτερος αριθµός γεννήσεων; 41. Γράψτε αλγόριθµο σε µορφή ψευδοκώδικα µε τον οποίο διαβάζουµε αριθµούς, που αντιστοιχούν στις ψήφους που έλαβαν τα κόµµατα ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΑ κατά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ζητάµε να υπολογίσουµε και εµφανίσουµε τα % ποσοστά των κοµµάτων καθώς και όνοµα του κόµµατος που πλειοψήφησε (έλαβε το µεγαλύτερο αριθµό ψήφων. Θεωρείστε ότι τα ονόµατα των κοµµάτων είναι αποθηκευµένα στον πίνακα ΚΟΜΜΑ). 42. Γράψτε αλγόριθµο σε µορφή ψευδοκώδικα µε τον οποίο διαβάζουµε αριθµούς, που αντιστοιχούν στις αφίξεις τουριστών στις χώρες ΕΛΛΑ Α ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ κατά τους µήνες ΙΟΥΝΙΟ ΙΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ. Ζητείται να υπολογίζεται και εµφανίζεται: α) ο µέσος όρος των αφίξεων σε όλες τις χώρες για όλους τους µήνες, β) ο µέσος όρος των αφίξεων για κάθε χώρα, γ) ο µήνας για κάθε χώρα που παρουσίασε τον µεγαλύτερο αριθµό αφίξεων, δ) ο µήνας που η χώρα ΙΤΑΛΙΑ είχε τις περισσότερες αφίξεις και ε) το % ποσοστό αφίξεων για το µήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ (επί του συνόλου των µηνών). (Θεωρείστε ότι σε δυο πίνακες ΧΩΡΕΣ, ΜΗΝΕΣ είναι αποθηκευµένα τα ονόµατα των χωρών και των µηνών αντίστοιχα). Ε13

14 43. Γράψτε αλγόριθµο σε µορφή ψευδοκώδικα µε τον οποίο διαβάζουµε αριθµούς, που αντιστοιχούν στις βαθµολογίες 20 µαθητών ενός τµήµατος στα µαθήµατα ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ και µετά υπολογίζουµε και εµφανίζουµε τα εξής: α) το µέσο όρο του κάθε µαθητή σε αυτά τα µαθήµατα, β) το µάθηµα που είχε το µεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας (δηλ., βαθµός µικρότερος του 10), γ) το µάθηµα που εµφανίστηκε ο µεγαλύτερος µέσος όρος. 44. Γράψτε αλγόριθµο σε µορφή ψευδοκώδικα µε τον οποίο διαβάζουµε αριθµούς, που αντιστοιχούν στις πωλήσεις τευχών των περιοδικών 4 ΤΡΟΧΟΙ RAM AUTO MOTOR SPORT CHIP για ένα εξάµηνο (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΙΟΥΝΙΟΣ). Μετά ζητάµε να υπολογίσουµε και εµφανίσουµε: α) το µήνα που εµφανίστηκε ο µικρότερος αριθµός πωλήσεων για κάθε περιοδικό, β) το % ποσοστό κυκλοφορίας του περιοδικού 4 ΤΡΟΧΟΙ τον ΙΟΥΝΙΟ σε σχέση µε τα άλλα περιοδικά τον ίδιο µήνα, γ) το περιοδικό και τον αντίστοιχο µήνα που επιτεύχθηκε ο µεγαλύτερος αριθµός πωλήσεων, δ) τον µέσο όρο των πωλήσεων του περιοδικού του οποίου ο τίτλος θα δίνεται από τον χρήστη. Αν δεν υπάρχει τέτοιο περιοδικό να εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα. (Θεωρείστε ότι σε δυο πίνακες ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΜΗΝΕΣ είναι αποθηκευµένοι οι τίτλοι και τα ονόµατα των περιοδικών και των µηνών αντίστοιχα). 45. 'Ένας δισδιάστατος πίνακας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έχει αποθηκευµένες τις πωλήσεις τεσσάρων πωλητών µιας ασφαλιστικής εταιρείας στους τρεις πρώτους µήνες του χρόνου. Να σχεδιάσετε αλγόριθµο που να υπολογίζει: α) Τις συνολικές πωλήσεις του δεύτερου πωλητή. β) Τις συνολικές πωλήσεις του πρώτου µήνα. γ) Τις συνολικές πωλήσεις για όλους τους πωλητές σε όλους τους µήνες. δ) Να τροποποιηθεί ο παραπάνω αλγόριθµος έτσι ώστε να υπολογίζονται οι πωλήσεις οποιουδήποτε πωλητή και οποιουδήποτε µήνα ανάλογα µε την επιθυµία του χρήστη. 46. Να γραφεί αλγόριθµος που θα δέχεται δεδοµένα αριθµούς εισιτηρίων για πέντε θέατρα, τις επτά ηµέρες της εβδοµάδας και θα τους αποθηκεύει σε έναν πίνακα ΘΕΑΤΕΣ[5, 7]. Ο αλγόριθ- µος θα πρέπει να δηµιουργεί δύο νέους πίνακες ΘΕΑΤΡΑ και ΗΜΕΡΕΣ 5 και 7 θέσεων όπου θα υπολογιστούν τα σύνολα των εισιτηρίων του κάθε θεάτρου στον πρώτο πίνακα και κάθε ηµέρας στον δεύτερο. Έπειτα να υπολογισθεί κι εµφανισθεί ποιο θέατρο έχει τις περισσότερες εβδοµαδιαίες εισπράξεις. Στο τέλος να γίνει εκτύπωση των δύο πινάκων. Ε14

15 47. Γράψτε αλγόριθµο σε µορφή ψευδοκώδικα µε τον οποίο διαβάζουµε αριθµούς, που αντιστοιχούν στις εισπράξεις των εταιρειών SHELL MOBIL EKO ΒΡ κατά τους µήνες ΙΑΝΟΥ- ΑΡΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΪΟ IOYNIO. Ζητείται να υπολογίζεται και εµφανίζεται : α) η εταιρεία που είχε τις λιγότερες εισπράξεις τον µήνα ΜΑΡΤΙΟ, β) ο µέσος όρος των εισπράξεων της εταιρείας MOBIL όλους τους µήνες, γ) η εταιρεία και ο µήνας που σηµειώθηκε η ελάχιστη είσπραξη, δ) οι τρεις χειρότερες εισπρακτικά εταιρείες κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου εξαµήνου. (να χρησιµοποιηθεί ο αλγόριθµος της έξυπνης φυσαλίδας) (Θεωρείστε ότι σε δυο πίνακες ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΜΗΝΕΣ είναι αποθηκευµένα τα ονόµατα των εταιρειών και των µηνών αντίστοιχα). 48. Γράψτε αλγόριθµο σε µορφή ψευδοκώδικα µε τον οποίο διαβάζουµε αριθµούς, που αντιστοιχούν στις εισπράξεις των εταιρειών ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ AEGEAN B.A. AIR FRANCE κατά τους µήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΪΟ IOYNIO. Ζητείται να υπολογίζεται και εµφανίζεται : α) η εταιρεία που είχε τις λιγότερες εισπράξεις για κάθε µήνα, β) οι δυο χειρότεροι εισπρακτικά µήνες για κάθε εταιρεία, κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου εξαµήνου, γ) οι τρεις καλύτερες εισπρακτικά εταιρείες τον µήνα ΜΑΪΟ. (Θεωρείστε ότι σε δυο πίνακες ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΜΗΝΕΣ είναι αποθηκευµένα τα ονόµατα των εταιρειών και των µηνών αντίστοιχα). 49. Σε 20 εταιρείες εργάζονται 10 εργαζόµενοι. Να γράψετε αλγόριθµος που να κάνει τα εξής: α) Να διαβάζει πίνακα 20 θέσεων µε τα ονόµατα των εταιρειών, πίνακα 20x10 µε τα έτη γέννησης των εργαζοµένων σε αυτές τις εταιρείες καθώς και πίνακα 20x10 µε τα ονόµατά τους. β) Να δηµιουργεί πίνακα 20x10 µε τις ηλικίες των εργαζοµένων. (Θεωρείστε ότι το έτος που διανύουµε τώρα, διαβάζεται από τον αλγόριθµο). γ) Να ελέγχεται για κάθε εταιρεία αν υπάρχει ανήλικος εργαζόµενος (ηλικία < 18) και να εµφανίζεται το όνοµα αυτής της εταιρείας και δίπλα η λέξη «παράβαση». (Μόλις εντοπίζεται ανήλικος εργαζόµενος η αναζήτηση να σταµατά και να εµφανίζεται το παραπάνω µήνυµα). δ) Αν υποτεθεί ότι κάποιος εργαζόµενος συνταξιοδοτείται σε ηλικία 65 χρόνων, πόσοι και ποιοι από κάθε εταιρεία θα πάρουν σύνταξη µέσα στα επόµενα 5 χρόνια; (Να εµφανισθούν τα ονόµατά τους). ε) Να εµφανίζει τα ονόµατα των τεσσάρων πιο νέων σε ηλικία εργαζοµένων της 4ης εταιρείας. στ) Να ζητάει από τον χρήστη το όνοµα ενός εργαζοµένου και να εµφανίζει το όνοµα της εταιρείας στην οποία αυτός εργάζεται καθώς και την ηλικία του. (κάθε όνοµα είναι µοναδικό) Ε15

16 Στον διαγωνισµό της Eurovision συµµετέχουν 24 χώρες. Στην ψηφοφορία, κάθε χώρα ψηφίζει οκτώ άλλες χώρες. Η βαθµολογία που δίνει είναι από 1 µέχρι 12, δεν πρέπει να ψηφίσει τον εαυτό της και επίσης δεν πρέπει να ψηφίσει 2 φορές την ίδια χώρα. Να γραφεί αλγόριθµος που: α) Να διαβάζει τα ονόµατα των 24 χωρών και να τα αποθηκεύει σε πίνακα. β) Να διαβάζει τον αριθµό της χώρας που ψηφίζει κάθε χώρα, καθώς και την βαθµολογία που δίνει. Να γίνεται έλεγχος ορθότητας, ώστε να τηρούνται οι δεσµεύσεις που αναφέρθηκαν προηγουµένως. γ) Να δηµιουργηθεί πίνακας που θα περιέχει την τελική βαθµολογία κάθε χώρας. δ) Να υπολογισθεί και εµφανισθεί το όνοµα της χώρας που κέρδισε στον διαγωνισµό. ( να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν ισοβαθµίες ) Στο πρωτάθληµα µιας χώρας στο Basket συµµετέχουν 18 οµάδες. Να γραφεί αλγόριθ- µος που: α) Να διαβάζει πίνακα λογικό Κάθε γραµµή θα αντιστοιχεί σε µια οµάδα και στα αποτελέσµατα της µε την οµάδα που αντιστοιχεί στη στήλη. Έτσι αν στη θέση του πίνακα [2,4] υπάρχει η ένδειξη ΨΕΥ ΗΣ, σηµαίνει ότι η οµάδα 2 έχασε από την οµάδα 4. Αν στη θέση [5,8] υπάρχει η ένδειξη ΑΛΗΘΗΣ, σηµαίνει ότι η οµάδα 5 κέρδισε την οµάδα 8. Οπότε είναι φυσικό, αφού κάθε οµάδα δεν µπορεί να παίξει µε τον εαυτό της, η κύρια διαγώνιος, πρέπει να είναι κενή. β) Να διαβάζει πίνακα ΟΜ[18] µε τα ονόµατα των οµάδων. γ) Να υπολογίζει και δηµιουργεί πίνακα ΒΑΘΜ[18] µε τους βαθµούς που µάζεψε κάθε οµάδα. Σηµειώνει ότι κάθε νίκη= 2 βαθµοί και κάθε ήττα= 1 βαθµός. δ) Να υπολογισθεί και εµφανισθεί ποια οµάδα πήρε το πρωτάθληµα. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, πρωταθλήτρια οµάδα είναι αυτή από τις ισοβαθµήσασες, που έκανε τις περισσότερες νίκες. ( Ισοβαθµία στις νίκες, να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει ) Σε µια έρευνα που γίνεται, σχετικά µε τις θερµοκρασίες που παρατηρούνται σε 50 πόλεις µιας χώρας, για κάθε µέρα κατά την διάρκεια ενός µήνα, σκοπός είναι να δού- µε ποια πόλη είχε τις περισσότερες µέρες θερµοκρασία, µικρότερη από την µέση θερ- µοκρασία της. Έτσι να γίνει αλγόριθµος : α) Να διαβάζει τα ονόµατα των 50 πόλεων καθώς και τις θερµοκρασίες για κάθε πόλη που παρατηρήθηκαν ανά µέρα κατά την διάρκεια ενός µήνα ( θεωρήστε ότι µήνας = 30 ηµέρες ) β) Να υπολογιστεί και εµφανιστεί το όνοµα της πόλης που θέλει η έρευνα. Ε16

17 εταιρείες απασχολεί η κάθε µια 50 εργαζόµενους. Να γραφεί αλγόριθµος που: α) Να διαβάζει πίνακα µε τα έτη γέννησης κάθε υπαλλήλου για κάθε µια από τις 20 εταιρείες. Επίσης να διαβάζει άλλο πίνακα µε τα επώνυµα κάθε υπαλλήλου για κάθε µια από τις εταιρείες. β) Να εµφανισθεί λίστα, µε τα ονόµατα των υπαλλήλων απ όλες τις εταιρείες µε τέτοια σειρά, ώστε πρώτος υπάλληλος να εµφανίζεται αυτός µε την µεγαλύτερη ηλικία και τελευταίος, αυτός µε την µικρότερη. Σε περίπτωση ίδιας ηλικίας, να εµφανίζεται πρώτα το όνοµα που προηγείται αλφαβητικά. γ) Χρησιµοποιώντας τη σειριακή αναζήτηση να βρίσκεται κι εµφανίζεται, σε ποια εταιρεία εργάζεται συγκεκριµένος υπάλληλος, του οποίου το όνοµα δίνεται από το χρήστη. 32 αθλητές του στίβου αγωνίζονται για το ποιοι 10 από αυτούς θα περάσουν στον επόµενο γύρο. Η διαδικασία είναι η εξής: Αγωνίζονται σε 4 κούρσες των 8 και προκρίνονται οι 2 πρώτοι χρόνοι από κάθε κούρσα. Οι υπόλοιποι 2 που θα προκριθούν είναι οι 2 καλύτεροι τρίτοι χρόνοι από τις 4 κούρσες που έγιναν. Να γραφεί αλγόριθ- µος που να κάνει τα εξής: α) Να διαβάζει θετικό πραγµατικό αριθµό και θετικό ακέραιο και να δηµιουργεί δυο παράλληλους πίνακες 4x8. Ο πρώτος να περιέχει τους χρόνους των αθλητών σε κάθε κούρσα και ο δεύτερος να περιέχει τους αριθµούς της φανέλας του κάθε αθλητή σε κάθε κούρσα. β) Να βρίσκει και να εµφανίζει κατά αύξουσα σειρά (σύµφωνα µε το χρόνο τους), ποια είναι τα 10 νούµερα των αθλητών που θα προκριθούν στον επόµενο γύρο. (να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν ισοβαθµίες) γ) Να βρίσκει και να εµφανίζει, σύµφωνα µε τον αλγόριθµο της σειριακής αναζήτησης, το χρόνο που σηµείωσε, τη θέση που κατέλαβε (στη κούρσα του) και σε ποια κούρσα έτρεξε κάποιος αθλητής, του οποίου ο αριθµός θα δίνεται από τον χρήστη (αν αυτός ο αριθµός δεν υπάρχει, να εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα). δ) Να βρίσκει και να εµφανίζει σε ποια κούρσα εµφανίσθηκε ο καλύτερος µέσος χρόνος. (να µη ξεχνάτε ότι στη ταξινόµηση, η σύνθεση του πίνακα αλλάζει. Έτσι προτείνεται να δηµιουργήσετε αντίγραφα των αρχικών πινάκων και να επεξεργασθείτε αυτά, ώστε να λυθεί σωστά το ερώτηµα δ)). Ε17

18 55. Να αναπτύξετε έναν αλγόριθµο, ώστε α) να διαβάζει το πλήθος των ασθενών ενός νοσοκοµείου, το οποίο δεν µπορεί να δεχτεί περισσότερους από 500 ασθενείς, β) για κάθε ασθενή να διαβάζει τις ηµέρες νοσηλείας του, τον κωδικό του ασφαλιστικού του ταµείου και τη θέση νοσηλείας. Να ελέγχει την ορθότητα εισαγωγής των δεδοµένων σύµφωνα µε τα παρακάτω: οι ηµέρες νοσηλείας είναι ακέραιος αριθµός µεγαλύτερος ή ίσος του 1, τα ασφαλιστικά ταµεία είναι 10 µε κωδικούς από 1 µέχρι και 10, οι θέσεις νοσηλείας είναι Α ή Β ή Γ, γ) να υπολογίζει και να εµφανίζει το µέσο όρο ηµερών νοσηλείας των ασθενών στο νοσοκοµείο, δ) να υπολογίζει και να εµφανίζει για κάθε ασθενή το κόστος παραµονής που πρέπει να καταβάλει στο νοσοκοµείο το ασφαλιστικό του ταµείο σύµφωνα µε τις ηµέρες και τη θέση νοσηλείας. Το κόστος παραµονής στο νοσοκοµείο ανά ηµέρα και θέση νοσηλείας για κάθε ασθενή φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Θέση Νοσηλείας Κόστος παραµονής ανά ηµέρα νοσηλείας για κάθε ασθενή Α 125 Β 90 Γ 60 ε) να υπολογίζει και να εµφανίζει µε τη χρήση πίνακα το συνολικό κόστος που θα καταβάλει το κάθε ασφαλιστικό ταµείο στο νοσοκοµείο, στ) να υπολογίζει και να εµφανίζει το συνολικό ποσό που οφείλουν όλα τα ασφαλιστικά ταµεία στο νοσοκοµείο. (EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙ- ΟΥ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005) Ε18

19 56. Ένας επενδυτής διέθεσε για την αγορά ορισµένων τεµαχίων 10 διαφορετικών µετοχών. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: α. Για καθεµία από τις 10 µετοχές διαβάζει: το όνοµα της µετοχής, το πλήθος των τεµαχίων της µετοχής, που κατέχει ο επενδυτής, ελέγχοντας το πλήθος να είναι θετικός αριθµός, και καταχωρίζει τα δεδοµένα αυτά σε σχετικούς πίνακες. β. Για καθεµία από τις 10 µετοχές και για καθεµία από τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας διαβάζει την τιµή ενός τεµαχίου της µετοχής και την αποθηκεύει σε κατάλληλο πίνακα δύο διαστάσεων, ελέγχοντας η τιµή του τεµαχίου να είναι θετικός αριθµός. γ. Για καθεµία από τις 10 µετοχές υπολογίζει τη µέση εβδοµαδιαία τιµή του τεµαχίου της και την αποθηκεύει σε µονοδιάστατο πίνακα. δ. Υπολογίζει και εµφανίζει τη συνολική αξία όλων των τεµαχίων όλων των µετοχών του επενδυτή, την τελευταία ηµέρα της εβδοµάδας. ε. Υπολογίζει εάν ο επενδυτής στο τέλος της εβδοµάδας έχει κέρδος ή ζηµία ή καµία µεταβολή σε σχέση µε το αρχικό ποσό που διέθεσε, εµφανίζοντας κατάλληλα µηνύµατα. (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2008) 57. Σε ένα πανεπιστηµιακό τµήµα εισήχθησαν κατόπιν γενικών εξετάσεων 235 φοιτητές προερχόµενοι από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ή τη ΘΕΤΙΚΗ κατεύθυνση. Να αναπτύξετε αλγόριθµο, ο οποίος: α) Για καθένα από τους 235 φοιτητές διαβάζει: το ονοµατεπώνυµό του, τα µόρια εισαγωγής του, την κατεύθυνσή του, η οποία µπορεί να είναι «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ» ή «ΘΕΤΙΚΗ», ελέγχοντας την εγκυρότητα εισαγωγής της και καταχωρίζει τα δεδοµένα αυτά σε τρεις πίνακες. β) Υπολογίζει και εµφανίζει: 1. το µέσο όρο των µορίων εισαγωγής των φοιτητών που προέρχονται από την ΤΕ- ΧΝΟΛΟΓΙΚΗ κατεύθυνση. 2. το ποσοστό των φοιτητών, που προέρχονται από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ κατεύθυνση. 3. την κατεύθυνση, από την οποία προέρχεται ο φοιτητής µε τα περισσότερα µόρια εισαγωγής (να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ισοβαθµίας). Ε19

20 4. τα ονοµατεπώνυµα των φοιτητών που προέρχονται από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ κατεύθυνση, για τους οποίους τα µόρια εισαγωγής τους είναι περισσότερα από το µέσο όρο των µορίων εισαγωγής των φοιτητών που προέρχονται από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ κατεύθυνση. (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007) 58. Για την εύρεση πόρων προκειµένου οι µαθητές της τάξης Εσπερινού Λυκείου να συµµετάσχουν σε εκδροµή οργανώνεται λαχειοφόρος αγορά. Οι µαθητές του Λυκείου διαθέτουν λαχνούς στα σχολεία της περιοχής τους. ιακόσιοι µαθητές από δεκαπέντε διαφορετικά σχολεία αγόρασαν ο καθένας από έναν µόνο λαχνό. Μετά από κλήρωση ένας µαθητής κερδίζει τον πρώτο λαχνό. Να γίνει τµήµα αλγορίθµου που α) για κάθε µαθητή που αγόρασε λαχνό να εισάγει σε µονοδιάστατο πίνακα Α 200 θέσεων το επώνυµό του και στην αντίστοιχη θέση µονοδιάστατου πίνακα Β 200 θέσεων το όνοµα του σχολείου του, β) να εισάγει σε µονοδιάστατο πίνακα Σ 15 θέσεων τα ονόµατα όλων των σχολείων της περιοχής και στις αντίστοιχες θέσεις µονοδιάστατου πίνακα M 15 θέσεων τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων, γ) να διαβάζει το επώνυµο του µαθητή, που κέρδισε τον πρώτο λαχνό, δ) χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο της σειριακής αναζήτησης να προσδιορίζει τη θέση του επωνύµου του τυχερού µαθητή στον πίνακα Α. Στη συνέχεια στον πίνακα Β να βρίσκει το όνοµα του σχολείου που φοιτά, ε) λαµβάνοντας υπόψη το όνοµα του σχολείου που φοιτά ο τυχερός µαθητής και χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο της σειριακής αναζήτησης να προσδιορίζει την θέση του σχολείου στον πίνακα Σ. Στη συνέχεια στον πίνακα M να βρίσκει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του σχολείου αυτού, στ) να εµφανίζει το επώνυµο του τυχερού µαθητή, το όνοµα του σχολείου του και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του σχολείου του. Σηµείωση: Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν µαθητές µε το ίδιο επώνυµο και ότι κάθε µαθητής αγόρασε έναν µόνο λαχνό. (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005) Ε20

21 59. Μια αεροπορική εταιρία ταξιδεύει σε 15 προορισµούς του εσωτερικού. Στα πλαίσια της οικονοµικής πολιτικής που πρόκειται να εφαρµόσει, κατέγραψε το ποσοστό πληρότητας των πτήσεων για κάθε µήνα του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. Η πολιτική έχει ως εξής: - εν θα γίνει καµία περικοπή σε προορισµούς, στους οποίους το µέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας των πτήσεων είναι µεγαλύτερο του Θα γίνουν περικοπές πτήσεων σε προορισµούς, στους οποίους το µέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας των πτήσεων κυµαίνεται από 40 έως και 65. Οι περικοπές θα γίνουν µόνο σε εκείνους τους µήνες που το ποσοστό πληρότητάς τους είναι µικρότερο του Θα καταργηθούν οι προορισµοί, στους οποίους το µέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας των πτήσεων είναι µικρότερο του 40. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος: 1. Να διαβάζει τα ονόµατα των 15 προορισµών και να τα αποθηκεύει σε ένα µονοδιάστατο πίνακα Μ. 2. Να διαβάζει τα ποσοστά πληρότητας των πτήσεων των 15 προορισµών για κάθε µήνα και να τα αποθηκεύει σε δισδιάστατο πίνακα κάνοντας έλεγχο στην καταχώριση των δεδοµένων, ώστε να καταχωρούνται µόνο οι τιµές που είναι από 0 έως και Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόµατα των προορισµών που δεν θα γίνει καµία περικοπή πτήσεων. 4. Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόµατα των προορισµών που θα καταργηθούν. 5. Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόµατα των προορισµών, στους οποίους θα γίνουν περικοπές πτήσεων, καθώς και τους µήνες (αύξοντα αριθµό µήνα) που θα γίνουν οι περικοπές. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005) 60. Σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρήστε ότι µετέχουν 15 συνδυασµοί κοµ- µάτων, οι οποίοι θα µοιραστούν 24 έδρες σύµφωνα µε το ποσοστό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν. Κόµµατα που δεν συγκεντρώνουν ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο µε το 3% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων δεν δικαιούνται έδρα. Για κάθε κόµµα, εκτός του πρώτου κόµµατος, ο αριθµός των εδρών που θα λάβει υπολογίζεται ως εξής: Το ποσοστό των έγκυρων ψηφοδελτίων πολλαπλασιάζεται επί 24 και στη συνέχεια το γινόµενο διαιρείται µε το άθροισµα των ποσοστών όλων των κοµµάτων που δικαιούνται έδρα. Ε21

22 Το ακέραιο µέρος του αριθµού που προκύπτει είναι ο αριθµός των εδρών που θα λάβει το κόµµα. Το πρώτο κόµµα λαµβάνει τις υπόλοιπες έδρες. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: α. να διαβάζει και να αποθηκεύει σε µονοδιάστατους πίνακες τα ονόµατα των κοµµάτων και τα αντίστοιχα ποσοστά των έγκυρων ψηφοδελτίων τους. β. να εκτυπώνει τα ονόµατα και το αντίστοιχο ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων των κοµµάτων που δεν έλαβαν έδρα. γ. να εκτυπώνει το όνοµα του κόµµατος µε το µεγαλύτερο ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων. δ. να υπολογίζει και να εκτυπώνει το άθροισµα των ποσοστών όλων των κοµµάτων που δικαιούνται έδρα. ε. να εκτυπώνει τα ονόµατα των κοµµάτων που έλαβαν έδρα και τον αντίστοιχο αριθ- µό των εδρών τους. Παρατηρήσεις: α) Υποθέτουµε ότι δεν υπάρχουν δύο κόµµατα που να έχουν το ίδιο ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων. β) Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συνάρτηση Α_Μ(x) που επιστρέφει το ακέραιο µέρος του πραγµατικού αριθµού x. γ) Τα ποσοστά να θεωρηθούν επί τοις εκατό (%). 61. Για την παρακολούθηση των θερµοκρασιών της επικράτειας κατά το µήνα Μάιο καταγράφεται κάθε µέρα η θερµοκρασία στις 12:00 το µεσηµέρι για 20 πόλεις. Να σχεδιάσετε αλγόριθµο που: α. θα διαβάζει τα ονόµατα των 20 πόλεων και τις αντίστοιχες θερµοκρασίες για κάθε µία από τις ηµέρες του µήνα και θα καταχωρεί τα στοιχεία σε πίνακες. β. θα διαβάζει το όνοµα µίας πόλης και θα εµφανίζει τη µέγιστη θερµοκρασία της στη διάρκεια του µήνα. Αν δεν υπάρχει η πόλη στον πίνακα, θα εµφανίζει κατάλληλα διαµορφωµένο µήνυµα. γ. θα εµφανίζει το πλήθος των ηµερών που η µέση θερµοκρασία των 20 πόλεων ξεπέρασε τους 20 ο C, αλλά όχι τους 30 ο C. (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 MAΪΟΥ 2006) Ε22

23 62. Σε ένα πανελλήνιο σχολικό διαγωνισµό µετέχουν 20 σχολεία. Κάθε σχολείο αξιολογεί 5 άλλα σχολεία και δεν αυτοαξιολογείται. Η βαθµολογία κυµαίνεται από 1 έως και 10. Να γραφεί τµήµα αλγορίθµου που α) να διαβάζει τα ονόµατα των σχολείων και να τα αποθηκεύει σε µονοδιάστατο πίνακα Α 20 θέσεων, β) να εισάγει αρχικά την τιµή 0 σε όλες τις θέσεις ενός δισδιάστατου πίνακα Β 20 γραµµών και 20 στηλών. γ) Να καταχωρίζει στον πίνακα Β τη βαθµολογία που δίνει κάθε σχολείο για 5 άλλα σχολεία. Σηµείωση: Στη θέση i,j του πίνακα Β αποθηκεύεται ο βαθµός που το σχολείο i δίνει στο σχολείο j, όπως φαίνεται στο παράδειγµα που ακολουθεί. δ) να υπολογίζει τη συνολική βαθµολογία του κάθε σχολείου και να την καταχωρίζει σε µονοδιάστατο πίνακα 20 θέσεων µε όνοµα SUM, ε) να εµφανίζει τα ονόµατα και τη συνολική βαθµολογία όλων των σχολείων κατά φθίνουσα σειρά της συνολικής βαθµολογίας. Παράδειγµα Σχολείο1 Σχολείο2 Σχολείο5 Σχολείο18 Σχολείο19 Σχολείο20 Σχολείο1 Σχολείο Σχολείο20 4 Στο ανωτέρω παράδειγµα: Το Σχολείο2 έδωσε την παρακάτω βαθµολογία: στο Σχολείο1 το βαθµό 10, στο Σχολείο5 το βαθµό 8, στο Σχολείο18 το βαθµό 4, στο Σχολείο19 το βαθµό 8, και στο Σχολείο20 το βαθµό 6. Το Σχολείο5 έχει πάρει την παρακάτω βαθµολογία: από το Σχολείο2 το βαθµό 8 και από το Σχολείο20 το βαθµό 4. (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005) Ε23

24 63. Έστω το παρακάτω τµήµα προγράµµατος. Να βρείτε τις τιµές όλων των µεταβλητών σε κάθε επανάληψη: Κ -5, Χ -7 αρχή _επανάληψης Μ Κ + 4 αν Μ <= 0 τότε Kάλεσε αντιµ(μ, Χ) αλλιώς Χ 6 * Μ τέλος_αν Κ Κ+1 µέχρις_ότου Χ >0 ιαδικασία αντιµ(α,β) Μεταβλητές Πραγµατικές: Α, Β, temp Αρχή temp A A B B temp Τέλος_ ιαδικασίας 64. Έστω το παρακάτω πρόγραµµα. Να βρείτε τις τιµές όλων των µεταβλητών που εµφανίζονται: Πρόγραµµα Πράξεις Μεταβλητές Ακέραιες: Χ, Ψ Αρχή Χ 1 Ψ 2 Κάλεσε διαδικ(χ,ψ) Τέλος_Προγράµµατος 65. Τι θα εµφανίσει το παρακάτω πρόγραµµα; Πρόγραµµα Τιµές Μεταβλητές Ακέραιες: α, β, γ Αρχή α 27 β 2 γ 13 Κάλεσε πρώτο(α, β, γ) Γράψε α,β,γ Κάλεσε πρώτο(γ, α, β) Γράψε α,β,γ Κάλεσε πρώτο(β, γ, α) Γράψε α,β,γ Τέλος_Προγράµµατος ιαδικασία διαδικ(ψ,χ) Μεταβλητές Ακέραιες: Χ,Ψ Αρχή Όσο Ψ<5 επανάλαβε Γράψε Χ+2*Ψ Ψ Ψ+2 Τέλος_επανάληψης Τέλος_ ιαδικασίας ιαδικασία πρώτο(χ, ψ, ζ) Μεταβλητές Ακέραιες: χ, ψ, ζ Αρχή χ ψ-ζ ζ χ+ψ Τέλος_ ιαδικασίας Ε24

25 66. Τι θα εµφανίσει το παρακάτω πρόγραµµα; Πρόγραµµα ενθετο Μεταβλητές Ακέραιες: s, i, t Αρχή s 0 t 0 για i από 5 µέχρι 1 µε βήµα 2 s s + υπολ(i, t) τέλος_επανάληψης γράψε s Τέλος_προγράµµατος Συνάρτηση υπολ(k, t): ακέραια Μεταβλητές Ακέραιες: i, t, k Αρχή για i από 1 µέχρι k 1 t t + 1 τέλος_επανάληψης υπολ t Τέλος_Συνάρτησης 67. Τι θα εµφανίσει το παρακάτω πρόγραµµα; Πρόγραµµα Άσκηση2 ιαδικασία διαδ2(κ, π) Μεταβλητές Μεταβλητές Ακέραιες: α, β Ακέραιες: κ, π Αρχή Αρχή α 4 Όσο κ > π επανάλαβε β 2 κ κ 1 Κάλεσε διαδ2(α, β) Γράψε κ Γράψε α, β Τέλος_επανάληψης Τέλος_προγράµµατος Τέλος_διαδικασίας 68. Τι θα εµφανίσει το παρακάτω πρόγραµµα; Πρόγραµµα Άσκηση3 ιαδικασία διαδ3(κ, λ) Μεταβλητές Μεταβλητές Ακέραιες: α, i Ακέραιες: κ, λ, j Αρχή Αρχή α 4 Για j από 1 µέχρι κ Για i από 1 µέχρι 3 Γράψε λ Κάλεσε διαδ3(α, i) Τέλος_επανάληψης Τέλος_επανάληψης Τέλος_διαδικασίας Τέλος_προγράµµατος Ε25

26 69. Να αναπτύξετε συνάρτηση η οποία θα δέχεται δύο ακέραιους α και β και θα επιστρέφει ως αποτέλεσµα το πλήθος των πολλαπλασίων του 7 που βρίσκονται στο διάστηµα [α, β]. 70. Να αναπτύξετε συνάρτηση η οποία θα δέχεται ως είσοδο έναν πραγµατικό αριθµό x και θα επιστρέφει την τιµή του στρογγυλοποιηµένη στον πλησιέστερο ακέραιο. (π.χ. το 16,6 να γίνεται 17, το 15,4 να γίνεται 15, το 18,5 να γίνεται 19). 71. Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο: α) θα δηµιουργεί έναν µονοδιάστατο πίνακα 30 ακεραίων αριθµών, β) θα εµφανίζει τα στοιχεία του πίνακα, γ) θα βρίσκει και θα τυπώνει το µέγιστο στοιχείο του πίνακα καθώς και τη θέση στην οποία βρέθηκε αυτό. Η εύρεση του µέγιστου στοιχείου και η θέση του θα γίνεται µε την βοήθεια µιας διαδικασίας. 72. Να αναπτύξετε πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει ακέραιους αριθµούς και θα καλεί ένα υποπρόγραµµα το οποίο θα επιστρέφει µήνυµα για το αν ο αριθµός είναι θετικός ή αρνητικός. Το πρόγραµµα θα τερµατίζει αν δοθεί ως αριθµός το µηδέν. 73. Να αναπτύξετε πρόγραµµα το οποίο: α) θα καλεί µια διαδικασία η οποία θα διαβάζει και θα καταχωρεί σε έναν πίνακα 50x30 ακέραια θετικά στοιχεία. Επίσης θα ελέγχει για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων (να µην επιτρέπει δηλ., την καταχώρηση αρνητικών στοιχείων), β) θα καλεί µια διαδικασία η οποία θα διαχωρίζει το δισδιάστατο πίνακα σε δυο µονοδιάστατους πίνακες ως εξής: ο πίνακας Α θα περιέχει τα στοιχεία που είναι µεγαλύτερα του 50, ο πίνακας Β θα περιέχει όλα τα άλλα στοιχεία, γ) θα καλεί µία διαδικασία δυο φορές, η οποία θα τυπώνει τα στοιχεία κάθε πίνακα. 74. Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει και θα καταχωρεί σε έναν πίνακα 1000 στοιχείων ονοµατεπώνυµα και στη συνέχεια θα διαβάζει ένα ζητούµενο όνοµα και θα καλεί συνάρτηση η οποία θα αναζητάει αν υπάρχει το συγκεκριµένο ονοµατεπώνυµο στον πίνακα αυτό. Αν δεν υπάρχει να εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα. 75. Να γράψετε υποπρόγραµµα το οποίο θα υπολογίζει το άθροισµα συγκεκριµένης στήλης δισδιάστατου πίνακα ΚxΛ (θεωρείστε ότι µέγιστος αριθµός γραµµών, στηλών=50). Ο αριθµός της στήλης θα δίνεται από τον χρήστη κάθε φορά. Ε26

27 Οι µαθητές της τελευταίας τάξης του λυκείου εξετάζονται σε 4 µαθήµατα για να εισαχθούν στο Πανεπιστήµιο. Τα δύο πρώτα µαθήµατα θεωρούνται βασικά και έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.3 και 0.9 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα δύο έχουν συντελεστή βαρύτητας Να γραφεί πρόγραµµα που: α) θα διαβάζει τον βαθµό κάποιου µαθήµατος διαρκώς µέχρι αυτός να είναι έγκυρος (1 20) (Να υλοποιήσετε διαδικασία).ο βαθµός αυτός θα επιστρέφεται στο κύριο πρόγραµµα. β) Να υλοποιήσετε συνάρτηση η οποία θα δέχεται ως είσοδο τον βαθµό των τεσσάρων µαθηµάτων και θα επιστρέφει τη µέση βαθµολογία του µαθητή. γ) Να υλοποιήσετε το κύριο πρόγραµµα που θα χρησιµοποιεί τα υποπρογράµµατα που αναπτύξατε και το οποίο θα δέχεται τους βαθµούς και τα ονόµατα 100 µαθητών και θα εµφανίζει ταξινοµηµένη λίστα κατά φθίνουσα σειρά, µε κριτήριο τη µέση βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας να προηγείται ο µαθητής που είχε µεγαλύτερο βαθµό στο πρώτο µάθηµα. 100 υποψήφιοι του ΑΣΕΠ διαγωνίζονται σε τρία µαθήµατα για την κάλυψη 10 θέσεων του ηµοσίου. Να γράψετε κύριο πρόγραµµα που θα κάνει τα παρακάτω: α) Θα διαβάζει τα ονόµατα των 100 υποψηφίων του ΑΣΕΠ και τη βαθµολογία καθενός υποψηφίου σε τρία διαφορετικά µαθήµατα. (Θεωρήστε ότι η βαθµολογία κάθε µαθήµατος είναι από 1 έως 20) και τα αποθηκεύει σε πίνακες ΟΝ[100] και ΒΑΘΜ[100,3]. β) Θα βρίσκει και θα αποθηκεύει σε 2 νέους πίνακες ΜΕΓ[100]και ΕΛΑΧ[100] τον ελάχιστο και τον µέγιστο βαθµό καθενός υποψηφίου στα τρία µαθήµατα που εξετάστηκε, χρησιµοποιώντας δυο συναρτήσεις που θα γράψετε (η πρώτη για την εύρεση του µέγιστου και η δεύτερη για την εύρεση του ελάχιστου). γ) Να γράψετε συνάρτηση το οποίο να καλείται από το κύριο πρόγραµµα, για τον υπολογισµό του µέσου όρου κάθε υποψηφίου στα τρία µαθήµατα που διαγωνίστηκε. Στη συνέχεια το πρόγραµµα να αποθηκεύει σε πίνακα ΜΟ[100] αυτούς τους µέσους όρους. δ) Να εµφανίζει τη λίστα µε τα ονόµατα των 10 επιτυχόντων στη µορφή: 1. Όνοµα1 2. Όνοµα2.. Σε περίπτωση ισοβαθµίας να προηγείται ο υποψήφιος που είχε µεγαλύτερο µέγιστο βαθµό. Ε27

28 78. Ένας φοιτητής έχει τις εξής υποχρεώσεις για να περάσει ένα µάθηµα: να κάνει 4 ασκήσεις και να δώσει την τελική εξέταση. Για να συµµετάσχει στην τελική εξέταση, θα πρέπει ο µέσος όρος των 4 ασκήσεων να είναι 5 και πάνω. Ο υπολογισµός του τελικού βαθµού γίνεται ως εξής : α) σε περίπτωση που ο βαθµός τελικής εξέτασης είναι κάτω του 5 τότε κάθε βαθµός άσκησης συµµετέχει σε ποσοστό 15% στον τελικό βαθµό και ο βαθµός της τελικής εξέτασης συµµετέχει σε ποσοστό 50% στον τελικό βαθµό. β) αν ο βαθµός τελικής εξέτασης είναι πάνω από 5 κάθε βαθµός άσκησης συµµετέχει σε ποσοστό 8% στον τελικό βαθµό, και ο βαθµός της τελικής εξέτασης συµµετέχει σε ποσοστό 68% στον τελικό βαθµό. γ) αν ο µέσος όρος των 4 ασκήσεων είναι κάτω από 5 (και κατά συνέπεια δεν δικαιούται ο φοιτητής να δώσει τη τελική εξέταση), τότε ο τελικός βαθµός είναι Να γράψετε ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ η οποία να διαβάζει ένα βαθµό και να εξασφαλίζει ότι ο βαθµός που διαβάζεται είναι από 0 έως και Να γράψετε ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ, η οποία να δέχεται τους 5 βαθµούς και να υπολογίζει τον τελικό βαθµό. 3. Να γράψετε ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ η οποία να ταξινοµεί πίνακα πραγµατικών ακολουθούµενο από τον παραλληλό του, χαρακτήρων, κατά αύξουσα σειρά. 4. Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο : α) Θα διαβάζει τα ονοµατεπώνυµα και τους βαθµούς των φοιτητών στο µάθηµα. Για την εισαγωγή και τον έλεγχο των βαθµών να γίνεται χρήση της προηγού- µενης διαδικασίας (αυτή που δηµιουργήσατε στο ερωτ. 1). Η είσοδος τερµατίζεται µόλις δοθεί ως ονοµατεπώνυµο η λέξη exit. β) Θα υπολογίζει και θα εµφανίζει τον τελικό βαθµό του κάθε φοιτητή χρησιµοποιώντας τη προηγούµενη συνάρτηση. γ) Θα εµφανίζει το ποσοστό των φοιτητών που δεν περνάνε το µάθηµα. (το µάθηµα το περνάει ο φοιτητής αν έχει τελικό βαθµό από 4,5 και πάνω). δ) Χρησιµοποιώντας τη διαδικασία που δηµιουργήσατε στο ερωτ. 3, να ταξινο- µούνται οι φοιτητές µε κριτήριο το τελικό βαθµό τους και το πρόγραµµα να εµφανίζει λίστα µε τα ονόµατα των φοιτητών που πέρασαν το µάθηµα, κατά φθίνουσα σειρά. Ε28

29 79. Μια ασφαλιστική χρησιµοποιεί ασφαλιστές για τη πώληση των ασφαλειών της. Στο τέλος κάθε µήνα καταγράφονται οι πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από κάθε α- σφαλιστή ώστε να υπολογιστεί και το µπόνους που θα τους αποδοθεί. Το ποσό του µπόνους υπολογίζεται κλιµακωτά ανάλογα µε το ποσό των µηνιαίων πωλήσεων κάθε ασφαλιστή σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Μηνιαίες πωλήσεις ασφαλιστή ( ) Μπόνους ( % επι του ποσού των πωλήσεων) Μέχρι και Από 200 µέχρι και Άνω των Να αναπτύξετε πρόγραµµα που θα κάνει τα εξής: α) θα διαβάζει για κάθε ασφαλιστή το όνοµά του και θα το καταχωρεί σε πίνακα καθώς και το µηνιαίο βασικό µισθό του που θα το καταχωρεί σε άλλο πίνακα (η διαδικασία να τερµατίζεται όταν ως όνοµα ασφαλιστή δοθεί το κενό). β) θα διαβάζει επαναληπτικά τα ποσά των πωλήσεων που πέτυχε τον προηγούµενο µήνα. Η επαναληπτική διαδικασία θα ολοκληρώνεται όταν εισαχθεί αρνητικός αριθµός ή το µηδέν. γ) Χρησιµοποιώντας ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ θα υπολογίζει το µπόνους που θα λάβει ένας α- σφαλιστής. δ) Θα δηµιουργεί πίνακα, που θα περιέχει τις τελικές µηνιαίες απολαβές κάθε ασφαλιστή. ε) Χρησιµοποιώντας ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Θα βρίσκει κι εµφανίζει ποιός ασφαλιστής έχει τον υψηλότερο τελικό µισθό. στ) Να εκτυπώνονται τα ονόµατα όσων ασφαλιστών είχαν το τρίτο µεγαλύτερο µισθό µεταξύ των ασφαλιστών. Ε29

30 80. Μία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων έχει νοικιάσει 30 αυτοκίνητα τα οποία κατηγοριοποιούνται σε οικολογικά και συµβατικά. Η πολιτική χρέωσης για την ενοικίαση ανά κατηγορία και ανά ηµέρα δίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΗΜΕΡΕΣ από 17 και άνω ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 30 ανάηµέρα 20 ανάηµέρα 10 ανάηµέρα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 40 ανάηµέρα 30 ανάηµέρα 20 ανάηµέρα 1. Να αναπτύξετε πρόγραµµα το οποίο: α. Περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων µεταβλητών. β. Για κάθε αυτοκίνητο το οποίο έχει ενοικιαστεί: i. ιαβάζει την κατηγορία του («ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ» ή «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ») και τις ηµέρες ενοικίασης. ii. Καλεί υποπρόγραµµα µε είσοδο την κατηγορία του αυτοκινήτου και τις ηµέρες ε- νοικίασης και υπολογίζει µε βάση τον παραπάνω πίνακα τη χρέωση. iii. Εµφανίζει το µήνυµα χρέωση και τη χρέωση που υπολογίσατε. γ. Υπολογίζει και εµφανίζει το πλήθος των οικολογικών και των συµβατικών αυτοκινήτων. 2. Να κατασκευάσετε το κατάλληλο υποπρόγραµµα του ερωτήµατος 1.β.ii. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδοµένα εισόδου και 2) Ο υπολογισµός της χρέωσης δεν πρέπει να γίνει κλιµακωτά (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 31 MAΪΟΥ 2008) Ε30

31 81. Σε ένα διαγωνισµό του ΑΣΕΠ εξετάζονται 1500 υποψήφιοι. Ως εξεταστικό κέντρο χρησιµοποιείται ένα κτίριο µε αίθουσες διαφορετικής χωρητικότητας. Ο αριθµός των επιτηρητών που απαιτούνται ανά αίθουσα καθορίζεται αποκλειστικά µε βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας ως εξής: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Μέχρι και 15 θέσεις Από 16 µέχρι και 23 θέσεις Πάνω από 23 θέσεις ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ Να γίνει πρόγραµµα σε γλώσσα προγραµµατισµού «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο: α. για κάθε αίθουσα θα διαβάζει τη χωρητικότητά της, θα υπολογίζει και θα εµφανίζει τον αριθµό των επιτηρητών που χρειάζονται. Ο υπολογισµός του αριθµού των επιτηρητών να γίνεται από συνάρτηση που θα κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό. β. θα σταµατάει όταν εξασφαλισθεί ο απαιτούµενος συνολικός αριθµός θέσεων. Σηµείωση: Να θεωρήσετε ότι η συνολική χωρητικότητα των αιθουσών του κτιρίου επαρκεί για τον αριθµό των υποψηφίων (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 MAΪΟΥ 2006) 82. Εκατό (100) υποψήφιοι του ΑΣΕΠ διαγωνίζονται σε τρία µαθήµατα για την κάλυψη θέσεων του ηµοσίου. Να γραφεί κύριο πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ που να κάνει τα παρακάτω: α) ιαβάζει τα ονόµατα των 100 υποψηφίων του ΑΣΕΠ και τη βαθµολογία καθενός υποψηφίου σε τρία διαφορετικά µαθήµατα. (Θεωρήστε ότι η βαθµολογία κάθε µαθήµατος είναι από 1 έως 20). β) Βρίσκει και τυπώνει τον ελάχιστο και τον µέγιστο βαθµό καθενός υποψηφίου στα τρία µαθήµατα που εξετάστηκε. γ) Να γραφεί υποπρόγραµµα, το οποίο να καλείται από το κύριο πρόγραµµα, για τον υπολογισµό και την εκτύπωση του µέσου όρου κάθε υποψηφίου στα τρία µαθήµατα που διαγωνίστηκε. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005) Ε31

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 1. Σε ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα μετέχουν 16 ομάδες. Κάθε ομάδα παίζει με όλες τις υπόλοιπες ως γηπεδούχος και ως φιλοξενούμενη. Νίκη μιας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να χαρακτηρίσετε µε σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ανοικτά είναι τα προβλήµατα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος Διαγώνισμα 2014-15 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πραγματικό Περιβάλλον Επώνυμο Όνομα Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Κυριακή 02/11/2014 Τμήμα Ημερομηνία Τάξη Θέμα Α A1. Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

8. Επιλογή και επανάληψη

8. Επιλογή και επανάληψη 8. Επιλογή και επανάληψη 8.1 Εντολές Επιλογής ΕΣΕΠ06-Θ1Β5 Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι µικρότερη των αριθµητικών. ΕΣ07-Θ1Γ5 Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αν τότε. αλλιώς. Τέλος_αν. Τέλος_αν

Αν τότε. αλλιώς. Τέλος_αν. Τέλος_αν Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

! "!# $ % & & ' "& '# & +

! !# $ % & & ' & '# & + !! "!# $ % & & ' "& '# "()#*! & +, &! *! *! ) -.!-/ /)-0*- -0*-/*. 1! '!* %2 1' "# 32 * 1!! ( 4. 1'! )! 1! 5 6 &! *( '.., 1! (. 7., 7(8 34+ % -*- 3 9 4:+/3 *!" # *!"/!# 0! 5 % ;* ?@A =>?@A ?@1

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1 Αν η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από τον Μέσο Ορο (ΜΟ), τότε να τυπώνει «Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ Α3. α. (σελ. 183-184) Στοίβα: ώθηση, απώθηση Ουρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ 1 Α. Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΕΣΤ1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κατανόηση, Ανάλυση, Επίλυση 2. Είσοδος, Επεξεργασία, Έξοδος, Έλεγχος 3. Κατανόηση 4. Πληροφορία 5. Διατύπωση 6. Δομή 7. Απαιτήσεων 8. Λ, 9. Σ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1. ΣΩΣΤΟ 2. ΣΩΣΤΟ 3. ΛΑΘΟΣ 4. ΣΩΣΤΟ 5. ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής Επαναληπτικά Προβλήματα 1) Ένας φοιτητής θέλει να γράψει έναν αλγόριθμο για να υπολογίζει αυτόματα το μέσο όρο βαθμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων.

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 1. Σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τα λάθη στην κωδικοποίηση. α. Αλγόριθµος Άσκηση β. Αλγόριθµος Άσκηση ιάβασε x ιάβασε x Αν x >= 52 τότε Αν x mod 2 = 0 τότε y x ^ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. 1. Λάθος 2. Λάθος 3. Σωστό 4. Λάθος 5. Σωστό Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου 1 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1: Α. Η «σύγκριση» λειτουργιών ανθρώπου και υπολογιστή επιφέρει βέβαια µια τεράστια ποιοτική διαφορά υπέρ του ανθρώπου. I. Ποια είναι η διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η γραπτή επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις της Β και Γ τάξης Λυκείου έχει πολύ µεγάλη βαρύτητα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό συµβαίνει επειδή ο γραπτός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ 1. ίνεται η αριθµητική πρόοδος µε α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 2. ΣΩΣΤΟ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 5. ΛΑΘΟΣ 5 α. 1.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 2. ΣΩΣΤΟ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 5. ΛΑΘΟΣ 5 α. 1. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΛΑΘΟΣ 1 στ 2. ΣΩΣΤΟ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΛΑΘΟΣ 5 α Α3. α. (σελ. 193-194) Υπολογισμός αθροίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ 1. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος με α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ένα ποσό 60.000 πρόκειται να διανεµηθεί σε 5 σχολεία ανάλογα µε το πλήθος των µαθητών τους. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το πλήθος των µαθητών για τα 5 σχολεία και να υπολογίζει και εµφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 υπολογίζονται και συγκρίνονται οι µέσες τιµές όλων των αριθµητικών µεταβλητών που είναι ο γραπτός µέσος όρος όλων των µαθηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Για το ακαδηµαϊκό και σχολικό έτος 2013 2014

Ι. Για το ακαδηµαϊκό και σχολικό έτος 2013 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ «ΖΗΝΩΝ Ι. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βελβεντό 29 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. πρωτ. 24747 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Σερβίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Λύσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Λύσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 31 Μάη 2007 Ζήτημα Α Θέμα 1 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Λάθος Ζήτημα Β1, i) Μεταφερσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

1-3 10 1-3 6 3-5 40 3-5 30 5-7 20 5-7 20 7-9 20 7-9 30 9-11 8 9-11 10 11-13 2 11-13 4 Σύνολο 100 Σύνολο 100

1-3 10 1-3 6 3-5 40 3-5 30 5-7 20 5-7 20 7-9 20 7-9 30 9-11 8 9-11 10 11-13 2 11-13 4 Σύνολο 100 Σύνολο 100 1. (Εξεταστ. Φεβ. 2004) Μια µεγάλη εταιρία θέλει να εξετάσει εάν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ακολουθήσανε οι 100 πωλητές της ήταν αποτελεσµατικό (δηλαδή εάν αυξήθηκαν οι πωλήσεις). Οι δύο παρακάτω πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ν 100 80 Από συνήθεια λέµε «80 τοις εκατό» και γράφουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Στη καθημερινή μας ζωή ακούμε συχνά εκφράσεις όπως: Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τη περσινή χρονιά κατά 4%

Στη καθημερινή μας ζωή ακούμε συχνά εκφράσεις όπως: Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τη περσινή χρονιά κατά 4% Ποσοστά: Τα Μαθηματικά της Αγοράς ===================================================================================== Κώστας Γ. Σάλαρης - Μάνια Κ. Σάλαρη Στη καθημερινή μας ζωή ακούμε συχνά εκφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο Ι. Να αντιστοιχίσετε τους παρακάτω όρους. Στη στήλη Β περισσεύει μια επιλογή. (6 Μονάδες) 1 - Β 2 - Α 3

Διαβάστε περισσότερα