ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 2009 ISSN Ειδική έκθεση αριθ. 6 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ EL

2

3 Ειδική έκθεση αριθ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ (δυνάμει του άρθρου 248, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, EΚ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO

4 2 EYPΩΠAÏKO EΛEΓKTIKO ΣYNEΔPIO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Τηλ Φαξ Internet: Ειδική έκθεση αριθ Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009 ISBN doi: /2410 Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2009 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Printed in Belgium

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 Σημεία I IX ΣΥΝΟΨΗ 1 17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 7 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 8 13 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΓΚΥΡΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ο ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ; Η ΔΙΧΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΕΧΕΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΖΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΕΠΑΡΚΩΣ; ΗΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ» Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, Η ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ; ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6 4 REPLY ΣΥΝΟΨΗ OF THE COMMISSION I. Tο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας για τους απόρους τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά το Είχε σχεδιαστεί προκειμένου να διοχετεύει προϊόντα διαθέσιμα στα αποθέματα παρέμβασης της Κοινότητας σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, για δωρεάν διανομή σε άτομα που τα έχουν ανάγκη. II. Tο μέτρο έχει δύο κύριους στόχους: έναν κοινωνικό (να συμβάλλει σημαντικά στην ευημερία των απόρων) και έναν στόχο αγοράς (σταθεροποίηση των αγορών γεωργικών προϊόντων μέσω της μείωσης των αποθεμάτων παρέμβασης). Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανερχόταν σε 307 εκατομμύρια ευρώ το 2008 (για 19 κράτη μέλη) και αυξήθηκε σε 500 εκατομμύρια ευρώ για το III. Η ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος ανατέθηκε στους οργανισμούς πληρωμών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα αποθέματα παρέμβασης στα κράτη μέλη. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η διαχείριση του προγράμματος ασκούνταν από φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οποίες παραλαμβάνουν και διανέμουν τα είδη διατροφής στους απόρους. Η σημαντική μείωση στα αποθέματα παρέμβασης τα τελευταία έτη σήμαινε ότι το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων προς διανομή έπρεπε να αγοράζεται από την αγορά (το 85 % το 2008). IV. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στην εγκυρότητα των επιδιωκόμενων σκοπών, στο πλαίσιο μιας εξελισσόμενης αγοράς και κοινωνικής κατάστασης, στην επάρκεια των διαθέσιμων μέσων, στον αντίκτυπο του προγράμματος, καθώς και στις διοικητικές διαδικασίες και τις διαδικασίες διαχείρισης. V. Η χρηματοδότηση του προγράμματος με δαπάνες της ΚΓΠ ήταν, αρχικώς, αιτιολογημένη, λόγω της χρήσης των αποθεμάτων παρέμβασης. Ωστόσο, όταν τα αποθέματα παρέμβασης μειώθηκαν, τα τελευταία έτη, σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα, η σύνδεση του προγράμματος με τις γεωργικές δαπάνες κατέστη ισχνή. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική, ορισμένα δε κράτη μέλη θεωρούν ότι το μέτρο δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ. VI. Το μέτρο είχε ως προορισμό να αμβλύνει τη φτώχεια, αλλά όχι να την εξαλείψει. Υπό αυτό το πρίσμα, οι πόροι που διατέθηκαν δεν μπορούν να έχουν παρά μόνο περιορισμένο αντίκτυπο στην κατάσταση των επιμέρους απόρων, προσφέροντας, κατά μέσο όρο, το αντίστοιχο ενός γεύματος τον μήνα στους δικαιούχους του. Επομένως, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του, είναι αναγκαίo να βελτιωθεί η στόχευση της βοήθειας και να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός με την κοινωνική πολιτική. Πέραν αυτού, οι ισχύουσες διατάξεις περιορίζουν την ποικιλία των προς διανομή προϊόντων, ενώ οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την αλυσίδα διανομής έχουν ως αποτέλεσμα τη διαφορετική μεταχείριση των τελικών δικαιούχων, σε ό,τι αφορά την ποσότητα των τροφίμων που παρέχεται κατ άτομο.

7 5 REPLY ΣΥΝΟΨΗ OF THE COMMISSION VII. Tο γεγονός ότι χιλιάδες φιλανθρωπικές οργανώσεις διαχειρίζονται το πρόγραμμα σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι οποίες, αφενός, στελεχώνονται, κυρίως, με εθελοντές και, αφετέρου, αντιμετωπίζουν έναν ασταθή και δύσκολο στην παρακολούθησή του πληθυσμό-στόχο, συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση για τη διαχείριση του καθεστώτος. Τα συστήματα παρακολούθησης και σύνταξης εκθέσεων, τόσο σε επίπεδο Επιτροπής όσο και κρατών μελών, πρέπει να βελτιωθούν, καθώς και η μέθοδος κατανομής των οικονομικών πόρων μεταξύ των κρατών μελών. Τέλος, οι διαδικασίες διαγωνισμών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά και δεν εξασφαλίζουν ίση πρόσβαση σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ και τον ευρύτερο δυνατό ανταγωνισμό. Επομένως, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην επιτυγχάνονται πάντοτε οι βέλτιστες συνθήκες για τα προϊόντα που αποσύρονται από τα αποθέματα παρέμβασης ή για εκείνα που αγοράζονται στην ελεύθερη αγορά. Θεωρείται επίσης ότι οι διατάξεις αντιπραγματισμού που εφαρμόζονται δεν είναι ευέλικτες και είναι δυσχερής ο έλεγχός τους. IX. Καθώς οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές προκρίνουν τη συνέχιση του προγράμματος, το Συνέδριο διατυπώνει ορισμένες συστάσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της χρηματοδότησης του προγράμματος με δαπάνες της ΚΓΠ, την ανάγκη αύξησης του αντικτύπου του μέτρου, την ενσωμάτωση του προγράμματος στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, τη διεύρυνση της ποικιλίας των διανεμόμενων προϊόντων, την ανάγκη βελτίωσης των μεθόδων διανομής, καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης και διενέργειας διαγωνισμών. VIII. Η Επιτροπή διατύπωσε πρόσφατα πρόταση για τη μεταρρύθμιση του προγράμματος, με την οποία θα αντιμετωπίζονταν, εν μέρει, ορισμένες από τις αδυναμίες που επισημαίνει το Συνέδριο στην έκθεσή του.

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Οι απαρχές του προγράμματος για τους απόρους χρονολογούνται από το 1987, έτος κατά το οποίο η Ευρώπη επλήγη από έναν ιδιαίτερα δριμύ χειμώνα, με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τα πιο ευάλωτα άτομα, δηλ. τους απόρους. Η Κοινότητα, προκειμένου να συνδράμει στην εξομάλυνση αυτής της επείγουσας κατάστασης ανθρωπιστικού χαρακτήρα, θέσπισε μέτρα για τη διοχέτευση διαφόρων ειδών διατροφής, ιδίως γεωργικών προϊόντων, τα οποία υπήρχαν στα αποθέματα παρέμβασης της Κοινότητας 1, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Απώτερος στόχος ήταν η δωρεάν διανομή τους στα άτομα που βρίσκονταν σε ανάγκη. 2. Tο μέτρο αυτό επιδοκιμάστηκε ευρέως και είχε μεγάλη ζήτηση. Στη συνέχεια έλαβε μόνιμο χαρακτήρα 2 και εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα. 1 Τα γεωργικά προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο των μέτρων δημόσιας παρέμβασης αποσκοπούν στη σταθεροποίηση των αγορών και εξασφαλίζουν ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στον γεωργικό πληθυσμό. 2 Κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3730/87 του Συμβουλίου (ΕΕ L 352 της , σ. 1). 3 Άρθρο 1 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 3149/92 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της , σ. 50). 3. Tο πρόγραμμα ήταν καινοτόμο στο πλαίσιο της ΕΕ, εφόσον το βασικό χαρακτηριστικό του συνίστατο στη συνδρομή των απόρων, διανέμοντας επισιτιστική βοήθεια στα άτομα αυτά μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων, με τη μορφή είτε έτοιμων γευμάτων για άμεση κατανάλωση είτε δεμάτων. 4. Οι νομικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς ορίζουν ως εξής τον όρο «άπορος» 3 : (βλέπε πλαίσιο 1). ΠΛΑΙΣΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΑΠΟΡΟΙ» Ως «άποροι» νοούνται φυσικά πρόσωπα, άτομα και οικογένειες ή ομάδες συγκροτούμενες από τέτοια πρόσωπα, των οποίων η κατάσταση κοινωνικής και οικονομικής εξάρτησης διαπιστώνεται ή αναγνωρίζεται βάσει κριτηρίων επιλεξιμότητας, που θεσπίζονται από τις αρμόδιες αρχές ή κρίνεται σε σχέση με τα κριτήρια που εφαρμόζουν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και εγκρίνουν οι αρμόδιες αρχές.

9 7 5. Ο συγκεκριμένος ορισμός δυσχεραίνει τον ποσοτικό προσδιορισμό της ομάδας-στόχου του προγράμματος. Η Επιτροπή, προκειμένου να κατανείμει τους πόρους του προγράμματος στα κράτη μέλη, χρησιμοποιεί μια κατηγοριοποίηση, η οποία είναι γνωστή ως ο πληθυσμός «που απειλείται από τη φτώχεια». Αυτό είναι ένα σχετικό μέτρο, με το οποίο ο εν λόγω πληθυσμός ορίζεται, για κάθε κράτος μέλος, ως τα πρόσωπα με εισόδημα χαμηλότερο του 60 % του μέσου εισοδήματος 4. Πρόκειται επίσης για μια ευρεία ομάδα-στόχο, εφόσον ένα στα έξι άτομα θεωρείται ως «απειλούμενο από τη φτώχεια» στο σύνολο της ΕΕ (βλέπε πλαίσιο 2). 6. Οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος, για τα έτη που κάλυψε ο έλεγχος, ανέρχονταν σε 216 εκατομμύρια ευρώ το 2005, 264 εκατομμύρια ευρώ το 2006, 274 εκατομμύρια ευρώ το 2007 και 307 εκατομμύρια ευρώ το Για το 2009, το ποσό αυτό ανερχόταν σε 500 εκατομμύρια ευρώ. 4 Με τεχνικούς όρους, πρόκειται για τον αριθμό των ατόμων που έχουν προσδιοριστεί στατιστικά με εισόδημα χαμηλότερο του ορίου του 60 % του μέσου ισοδύναμου εισοδήματος. Τα σχετικά στοιχεία συλλέγονται και παρέχονται από τη Eurostat. 5 Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που διατίθενται για το πρόγραμμα ορίζονται στο κονδύλιο του προϋπολογισμού του προϋπολογισμού της ΕΕ. 7. Παρά την αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, το διαθέσιμο ποσό κατ άτομο ήταν τα τρία τελευταία έτη 6,24 ευρώ/άτομο το 2006, 5,73 ευρώ/άτομο το 2007 και 5,83 ευρώ/άτομο το 2008 (βλέπε παράρτημα II). Αυτά τα χαμηλά ποσά ανά δυνητικό δικαιούχο δίνουν μια εικόνα για τον δυνητικό αντίκτυπο του προγράμματος. Πηγή: Charitable Organisations. ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΑΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΕ Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι ισοδυναμούν με το 16 % του πληθυσμού της ΕΕ των 27, ορίζονται ως «απειλούμενοι από τη φτώχεια» (βλέπε παράρτημα I για λεπτομέρειες), ενώ περίπου 43 εκατομμύρια άνθρωποι διατρέχουν τον κίνδυνο αντιμετώπισης διατροφικής ένδειας 6. 6 Εκτίμηση αντικτύπου SEC(2008) 2436/2, η οποία συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας, σ. 11. Τα άτομα που διατρέχουν τον κίνδυνο αντιμετώπισης διατροφικής ένδειας είναι ένας δείκτης της Eurostat, ο οποίος ορίζεται ως το ποσοστό των ανθρώπων που δεν διαθέτουν τα μέσα για ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι κάθε δεύτερη ημέρα.

10 8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 8. Οι όροι και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την εφαρμογή του προγράμματος καθορίζονται στον κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 3730/87, οι οποίοι, στη συνέχεια, ενσωματώθηκαν στον κανονισμό (EK) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 7. Με την πάροδο των ετών, οι κανόνες του προγράμματος τροποποιήθηκαν. Το 1992, εισήχθη τροποποίηση, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα που διανέμονταν δεν θα έπρεπε να ήταν απαραιτήτως εκείνα που αποσύρονταν από τα αποθέματα παρέμβασης, ενώ κατέστη εφικτή και η μεταφορά αποθεμάτων παρέμβασης μεταξύ των κρατών μελών. Το 1995, αποφασίστηκε ότι, σε περιπτώσεις που ένα προϊόν δεν ήταν προσωρινά διαθέσιμο στα αποθέματα παρέμβασης της Κοινότητας, τα κράτη μέλη μπορούσαν να αγοράσουν παρόμοια προϊόντα απευθείας από την κοινοτική αγορά. 9. Η συμμετοχή των κρατών μελών στο πρόγραμμα πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση. Tα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να κοινοποιούν, αφενός, την πρόθεσή τους στην Επιτροπή κάθε χρόνο και, αφετέρου, τις διαπιστωθείσες ανάγκες τους. Ο αριθμός των κρατών μελών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη: 10 το 2005, 15 το 2006, 18 το 2007 και 19 το Στο παράρτημα II παρουσιάζονται τα ποσά των πιστώσεων του προϋπολογισμού και η κατανομή των κονδυλίων ανά κράτος μέλος για την περίοδο Κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3730/87 που καθορίζει γενικούς κανόνες, όπως ενσωματώθηκε στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 299 της , σ. 1) για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3149/92 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 1992, περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας (ΕΕ L 313 της , σ. 50). 10. Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσιο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει, για κάθε κράτος μέλος που εφαρμόζει το μέτρο, τους μέγιστους οικονομικούς πόρους που θα διατεθούν, την ποσότητα κάθε γεωργικού προϊόντος που θα αποσυρθεί από τα κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης και το διαθέσιμο ποσό για κάθε προϊόν. 11. Tα προϊόντα που αποσύρονται από τα αποθέματα παρέμβασης δεν είναι, συνήθως, σε κατάλληλη μορφή για άμεση διανομή στους αποδέκτες με σκοπό την άμεση κατανάλωση και, κατά συνέπεια, πρέπει να μεταποιηθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής με τελικά προϊόντα διατροφής (βλέπε πλαίσιο 3). Tο στοιχείο αυτό περιπλέκει σημαντικά τη διαχείριση του προγράμματος, στον βαθμό που οι αναγκαίες ενέργειες για την απόκτηση τελικών προϊόντων διατροφής (μεταποιημένα τρόφιμα έναντι προϊόντων από τα αποθέματα παρέμβασης και από αγορές) υπόκεινται σε διαδικασίες διαγωνισμού που διοργανώνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Οι σχετικές δαπάνες μεταφοράς από τον προμηθευτή στις οργανώσεις υπόκεινται επίσης σε διαδικασίες διαγωνισμού.

11 9 12. Τα τελευταία έτη, οι ποσότητες προϊόντων στα κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης έχουν μειωθεί πολύ δραστικά, λόγω των μεταβολών στην κατάσταση της αγοράς 8. Κατά συνέπεια, τα αποθέματα στις αποθήκες παρέμβασης δεν καλύπτουν πλέον τις ανάγκες του προγράμματος και ορισμένα προϊόντα προς διανομή πρέπει να αγοράζονται απευθείας από την αγορά. Η αξία των προϊόντων που αγοράστηκαν το 2006 αντιστοιχούσε στο 18 % των πόρων του προγράμματος, ενώ το 2008 είχε υπερβεί το 85 %. Σε ό,τι αφορά το ετήσιο σχέδιο για το 2008, μόνον η ζάχαρη ήταν διαθέσιμη σε αποθέματα παρέμβασης. 13. Σε επίπεδο κρατών μελών, το σχέδιο υλοποιείται με ευθύνη των οργανισμών πληρωμών 9, οι οποίοι ασκούν, επίσης, είτε αμέσως είτε μέσω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε άλλες υπηρεσίες, τα καθήκοντα εποπτείας και ελέγχου Για περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία, βλέπε ειδική έκθεση αριθ. 11/2008 σχετικά με τη διαχείριση της στήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις πράξεις δημόσιας αποθεματοποίησης σιτηρών (http://www.eca.europa.eu). 9 Ο «οργανισμός πληρωμών» είναι το ή τα όργανα που εγκρίνει ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 209 της , σ. 1). ΠΛΑΙΣΙΟ 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ Αποθέματα παρέμβασης Ρύζι Δημητριακά Βούτυρο Ζάχαρη Διανεμηθέντα προϊόντα θερμικά επεξεργασμένο ρύζι (parboiled) λευκό ρύζι ρύζι με γάλα μπισκότα ρυζιού ζυμαρικά μπισκότα δημητριακά για πρωινό αλεύρι πλιγούρια σίκαλης κουσκούς γάλα γαλακτοκομικά προϊόντα τυρί βούτυρο λευκή ζάχαρη μαρμελάδα 10 Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 προβλέπει ότι οι έλεγχοι εκ μέρους των αρμοδίων αρχών διενεργούνται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εκτέλεσης του σχεδίου, καθώς και σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας διανομής. Οι έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % της ποσότητας ανά προϊόν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εκτέλεσης, εκτός του σταδίου της διανομής στους απόρους. Το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση για την εκτέλεση του σχεδίου στο έδαφός τους, διευκρινίζοντας, επίσης, τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόστηκαν, για να εξασφαλιστεί ότι τα εμπορεύματα εκπλήρωσαν τον καθορισμένο σκοπό και έφθασαν στους τελικούς παραλήπτες.

12 10 ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 14. Η επισιτιστική βοήθεια διοχετεύεται στους απόρους, κυρίως, μέσω των φιλανθρωπικών οργανώσεων, τις οποίες υποδεικνύει το οικείο κράτος μέλος, στις οποίες τα προϊόντα παραχωρούνται δωρεάν. Αυτές οι φιλανθρωπικές οργανώσεις διαρθρώνονται, συχνά, σε τρία επίπεδα εθνικό, περιφερειακό και τοπικό με διάφορες διοικητικές δομές (βλέπε πλαίσιο 4). Αρκετές χιλιάδες φιλανθρωπικές οργανώσεις σε όλα τα επίπεδα συμμετέχουν, επί του παρόντος, στην παραλαβή και διανομή των ειδών διατροφής στους απόρους. Για τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός ορίζει ότι οι φιλανθρωπικές οργανώσεις που μεριμνούν άμεσα για τους δικαιούχους θεωρούνται ως οι τελικοί αποδέκτες αυτής της διανομής Άρθρο 5, παράγραφος α, του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 3149/92. ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Η δομή και οι αρμοδιότητες των φιλανθρωπικών οργανώσεων στα κράτη μέλη που ελέγχθηκαν είναι οι εξής: 1ο επίπεδο: Οργανώσεις «ορισθείσες» από τις εθνικές αρχές [π.χ. Ερυθρός Σταυρός, Κάριτας (Caritas), Federation of Food Banks, κ.λπ.]. Οι οργανώσεις αυτές δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο ως κεντρικά γραφεία για τις οργανώσεις χαμηλότερου επιπέδου, σε ό,τι αφορά θέματα αντιπροσώπευσης, επαφών με τις εθνικές αρχές, συντονισμού και εποπτείας των δραστηριοτήτων. Δεν διανέμουν βοήθεια στους τελικούς αποδέκτες. 2ο επίπεδο: Φιλανθρωπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο (π.χ. Dioceses Caritas, Food Banks, κ.λπ.). Η πλειονότητά τους ανήκει στο δίκτυο των κύριων οργανώσεων. Οι οργανώσεις αυτές, οι οποίες διαθέτουν επαρκείς χώρους αποθήκευσης, παραλαμβάνουν τα είδη διατροφής και τα διανέμουν στις οργανώσεις χαμηλότερου επιπέδου και/ή στους τελικούς δικαιούχους. 3ο επίπεδο: Oργανώσεις που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες διανέμουν τη βοήθεια απευθείας στους δικαιούχους. Σε κάθε κράτος μέλος υπάρχουν έως και αρκετές χιλιάδες τέτοιες οργανώσεις, η δε αποστολή τους είναι ευρεία και πολλαπλή. Πολύ συχνά, αυτές οι οργανώσεις ανήκουν σε δίκτυο των κύριων φιλανθρωπικών οργανώσεων, αλλά μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται, επίσης, ανεξάρτητες οργανώσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ορισθεισών και των λοιπών φιλανθρωπικών οργανώσεων, οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕ. Στα κράτη μέλη που ελέγχθηκαν, ο αριθμός τους ανερχόταν περίπου στις Λεπτομερή στοιχεία παρατίθενται παρακάτω: Είδος φιλανθρωπικής οργάνωσης Ισπανία Γαλλία Iταλία Πολωνία Ορισθείσες οργανώσεις (1ο επίπεδο) Οργανώσεις σε επίπεδο περιφέρειας/ διαμερίσματος (2ο επίπεδο) Οργανώσεις σε χαμηλότερο επίπεδο που διανέμουν τρόφιμα στους τελικούς αποδέκτες (3ο επίπεδο) περίπου περίπου

13 Ως εκ τούτου, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος. Μολονότι το πρόγραμμα συνεισφέρει στις διοικητικές δαπάνες τους σε περιορισμένο βαθμό (διατίθεται σε αυτές το 1 % της αξίας των προϊόντων) 12, οι ορισθείσες οργανώσεις καλύπτουν οι ίδιες το μεγαλύτερο τμήμα των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών τους για την παραλαβή, την αποθήκευση και τη διανομή των αγαθών στους τελικούς δικαιούχους. 16. Λόγω της φύσης τους, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις που συμμετέχουν στο καθεστώς είναι δύσκολο να υποχρεούνται να λογοδοτούν, με τη συνήθη διοικητική έννοια του όρου, εφόσον, αφενός, στελεχώνονται κυρίως από εθελοντές και, αφετέρου, στόχος τους είναι ένας ασταθής πληθυσμός που δεν μπορεί εύκολα να παρακολουθηθεί. Οι εν λόγω συνθήκες θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά τη διοίκηση του καθεστώτος. 12 Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις τόνισαν, επίσης, την αναγκαιότητα ενίσχυσης των υποδομών διοίκησης και υλικοτεχνικής υποστήριξης (δυναμικότητα αποθήκευσης και διανομής και σχετικό εργατικό δυναμικό), προκειμένου να ανταποκριθούν στην ανάγκη διανομής αυξημένων ποσοτήτων προϊόντων. 13 Η Επιτροπή δεν διαθέτει πλήρη στοιχεία για όλα τα κράτη μέλη. 17. Οι ποσότητες των τροφίμων που χορηγεί το πρόγραμμα της ΕΕ αντιπροσωπεύουν, σε γενικές γραμμές, μόνο ένα στοιχείο του συνόλου των προϊόντων διατροφής που διανέμονται δωρεάν από τις οικείες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Ωστόσο, για ορισμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο, το πρόγραμμα της ΕΕ αποτελεί τη μόνη πηγή τροφίμων για διανομή στους απόρους. Σε ό,τι αφορά τα κράτη μέλη και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που ελέγχθηκαν, δόθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία 13 (βλέπε πλαίσιο 5). ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Ισπανία: Το 2006, οι ποσότητες που διανεμήθηκαν από την ορισθείσα οργάνωση ανέρχονταν σε τόνους, εκ των οποίων τόνοι (το 54 %) προέρχονταν από το πρόγραμμα της ΕΕ και οι υπόλοιποι από άλλες πηγές (βιομηχανία τροφίμων, χονδρέμποροι, αγορές, έρανοι, κ.λπ.). Γαλλία: Ένα εθνικό πρόγραμμα συμπληρώνει το κοινοτικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, αλλά εκτιμάται ότι το εθνικό πρόγραμμα αντιστοιχεί περίπου στο 6 % και το πρόγραμμα της ΕΕ στο 30 % των συνολικών ποσοτήτων που διανεμήθηκαν. Iταλία: Δεν υπάρχουν στοιχεία σε επίπεδο χώρας. Σε ό,τι αφορά δύο οργανώσεις που ελέγχθηκαν, το πρόγραμμα της ΕΕ καλύπτει, σχεδόν, το 100 % των ποσοτήτων που διανεμήθηκαν. Σχετικά με μια άλλη οργάνωση, η συμμετοχή της ΕΕ ανερχόταν, περίπου, στο 60 %. Πολωνία: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συνολικά αριθμητικά στοιχεία. Το πρόγραμμα της ΕΕ καλύπτει, κατά προσέγγιση, το % των τροφίμων που διανεμήθηκαν από τις δύο οργανώσεις που ελέγχθηκαν (εκτίμηση).

14 ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Στόχος του ελέγχου ήταν η αξιολόγηση του προγράμματος «επισιτιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους απόρους», ιδίως όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των στόχων, των μέσων και των μεθόδων που εφαρμόστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος εξέτασε εάν οι επιδιωκόμενοι σκοποί του προγράμματος εξακολουθούν να είναι έγκυροι στο πλαίσιο μιας εξελισσόμενης αγοράς και κοινωνικής κατάστασης. Πέραν αυτού, αξιολογήθηκαν, επίσης, η επάρκεια των μέσων που διατέθηκαν και των συστημάτων που εφαρμόστηκαν για τη μέτρηση του αντικτύπου του προγράμματος στους δικαιούχους, σε ό,τι αφορά την αξία, την ποσότητα και την ποικιλία των προϊόντων που διατέθηκαν και διανεμήθηκαν. Τέλος, ο έλεγχος εξέτασε τις διοικητικές διαδικασίες και τις διαδικασίες διαχείρισης που ακολουθήθηκαν για την εφαρμογή των ετήσιων σχεδίων. 19. Tα κύρια ερωτήματα που τίθενται στην παρούσα έκθεση είναι τα ακόλουθα: α) Παραμένουν έγκυροι οι στόχοι του προγράμματος και είναι η προσέγγιση που ακολουθήθηκε η ενδεδειγμένη; β) Είναι τα μέσα που διατέθηκαν, αφενός, ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους και, αφετέρου, εφαρμόστηκαν ικανοποιητικά; γ) Εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες όπως προβλεπόταν; 20. Προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά, οι ελεγκτικές εργασίες κάλυψαν τα στοιχεία για τη μέτρηση του αντικτύπου του προγράμματος σε σχέση με κάθε έναν από τους στόχους που τέθηκαν, καθώς και τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας σε ό,τι αφορά τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που συμμετείχαν στο καθεστώς. Σε ό,τι αφορά τους τελικούς δικαιούχους, με τον έλεγχο εξετάστηκαν τα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των ετήσιων σχεδίων από όλους τους συμμετέχοντες φορείς και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για τη διανομή των ειδών διατροφής σε σχέση με την ποσότητα, την ποιότητα και την ποικιλία. Τέλος, εξετάστηκαν το σύστημα προσδιορισμού των αναγκών, η κατανομή των οικονομικών πόρων στα κράτη μέλη και οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τα τελικά προϊόντα που προμηθεύονται οι φιλανθρωπικές οργανώσεις για διανομή.

15 Ο έλεγχος κάλυψε τη διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος, τόσο στην Επιτροπή όσο και σε επιλεγμένα κράτη μέλη. Οι ελεγκτικές εργασίες επικεντρώθηκαν στην ανάλυση, την τεκμηρίωση και τον έλεγχο των διαδικασιών και συστημάτων που εφάρμοσαν για τη διαχείριση του προγράμματος η Επιτροπή, οι αρμόδιες εθνικές αρχές και ορισμένες από τις ορισθείσες φιλανθρωπικές οργανώσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι οποίες συμμετείχαν στη διανομή αυτή καθ εαυτή ειδών διατροφής στους απόρους. 22. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε τέσσερα κράτη μέλη την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία στα οποία αντιστοιχεί πάνω από το 72 % των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στα σχέδια για τα έτη Πηγή: Charitable Organisations.

16 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 14 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΓΚΥΡΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ο ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ; Η ΔΙΧΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 23. Οι νομικές διατάξεις 14 θέτουν για το μέτρο τον διττό στόχο, αφενός, της σημαντικής συμβολής στην ευημερία των απόρων και, αφετέρου, της σταθεροποίησης των γεωργικών αγορών, με τη διάθεση τμήματος των αποθεμάτων παρέμβασης (βλέπε πλαίσιο 6). 14 Κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3730/87 για τη θέσπιση γενικών κανόνων όπως ενσωματώθηκαν στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1234/ Η ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος έχει ανατεθεί σε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται, εν γένει, στη διαχείριση των γεωργικών δαπανών, δηλαδή στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης εντός της Επιτροπής και στους οργανισμούς πληρωμών στα κράτη μέλη, οι οποίοι ασχολούνται με τις γεωργικές πληρωμές και είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποθεμάτων παρέμβασης. ΠΛΑΙΣΙΟ 6 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Με τα αποθέματα παρέμβασης διάφορων γεωργικών προϊόντων, η Κοινότητα διαθέτει τα μέσα για να συμβάλει αποτελεσματικά στην ευημερία των πιο απόρων κατοίκων της ότι είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας και σύμφωνα με τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής να γίνει εκμετάλλευση της δυνατότητας αυτής σε μόνιμη βάση μέχρις ότου μειωθούν αυτά τα αποθέματα σε κανονικό επίπεδο [ ].»

17 15 ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΗ 25. Tο υφιστάμενο πρόγραμμα εφαρμόζεται από το Οι αρχικές διατάξεις συνηγορούσαν υπέρ της χρηματοδότησης του προγράμματος μέσω των αποθεμάτων παρέμβασης, σύμφωνα με τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής «μέχρις ότου μειωθούν τα αποθέματα αυτά σε κανονικό επίπεδο» 15. Ωστόσο, αφενός, η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ τα τελευταία έτη, με την οποία τα μέτρα παρέμβασης για ορισμένα προϊόντα καταργούνται σταδιακά, και, αφετέρου, η μείωση των υφιστάμενων αποθεμάτων παρέμβασης σε μηδενικά επίπεδα έχουν επηρεάσει σημαντικά την εφαρμογή του προγράμματος: επί του παρόντος, η πλειονότητα των προϊόντων πρέπει να αγοράζεται απευθείας από την αγορά Παρόλ αυτά, εξακολουθεί να υφίσταται μια αδύναμη σύνδεση, με τις γεωργικές δαπάνες, στον βαθμό που τα προϊόντα που διατίθενται στους απόρους εξακολουθούν να είναι εκείνα που προέρχονται από γεωργικά προϊόντα επιλέξιμα για αποθεματοποίηση από την παρέμβαση. Tο στοιχείο αυτό περιπλέκει τη διαχείριση του μέτρου και περιορίζει την επιλογή των προς διάθεση προϊόντων. Τέλος, η φύση της βοήθειας, δηλ. η συμβολή στην ανακούφιση της φτώχειας, είναι δύσκολο να συμβιβαστεί με τη γενική φύση των γεωργικών δαπανών της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία η στήριξη παρέχεται σε γεωργούς και/ή στον γεωργικό τομέα, οι δε επιλέξιμοι δικαιούχοι δικαιούνται συγκεκριμένο ποσοστό ενίσχυσης. 27. Tο θέμα του κατά πόσο ενδείκνυται να λογίζονται οι δαπάνες για το πρόγραμμα ως τμήμα της κοινής γεωργικής πολιτικής έχει τεθεί στις συνεδριάσεις της επιτροπής διαχείρισης. Ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας της ΕΕ, καταψήφισαν τα ετήσια σχέδια κατά τα τελευταία έτη, θεωρώντας ότι η εν λόγω βοήθεια είναι ασύμβατη με το επίκεντρο και τον τρόπο χρηματοδότησης της ΚΓΠ Βλέπε πλαίσιο Για το ετήσιο σχέδιο του 2008, μόνον η ζάχαρη ήταν διαθέσιμη στα αποθέματα παρέμβασης, ενώ η προμήθεια των υπόλοιπων προϊόντων έπρεπε να γίνεται από στην αγορά. Μια πρόβλεψη, την οποία δημοσίευσε η ΓΔ AGRI τον Ιούλιο του 2007, «The Prospects For Agricultural Markets and Income in the European Union» («Οι προοπτικές για τις γεωργικές αγορές και το γεωργικό εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση»), για την περίοδο , περιλαμβάνει τα εξής: σε ό,τι αφορά τα σιτηρά «τα δημόσια αποθέματα, σε μεγάλο βαθμό, θα εξαφανιστούν κατά την αρχή της περιόδου στην οποία αναφέρεται η πρόβλεψη», σε ό,τι αφορά τη ζάχαρη «αναμένεται να επιτευχθεί ισορροπία το 2010», σε ό,τι αφορά το βούτυρο «τα μηδενικά αποθέματα παρέμβασης του πρώτου εξαμήνου του 2007 θα παραμείνουν μηδενικά μέχρι το τέλος του 2014» και σε ό,τι αφορά το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη «αναμένεται η αγορά να παραμείνει σε ισορροπία καθόλη την περίοδο που αφορά η πρόβλεψη χωρίς να παρουσιαστεί η ανάγκη να διατεθούν προϊόντα για αγορά από την παρέμβαση». 17 Πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής διαχείρισης για τα σιτηρά (έγκριση του ετήσιου σχεδίου για το 2008): «DE: θεωρεί ότι δεν υφίσταται πλέον συνέπεια μεταξύ του κανονισμού του Συμβουλίου και του κανονισμού εφαρμογής, NL, SE, UK: δεν επιθυμούν τη χρηματοδότηση ενός κοινωνικού μέτρου από τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ, NL: ομοίως, διότι δεν επιθυμούν τη χρηματοδότηση ενός κοινωνικού μέτρου από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.»

18 16 ΠΡΟΕΧΕΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 28. Μολονότι η συμβολή στην ευημερία των απόρων συνδέθηκε με τη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών, μέσω της διάθεσης αποθεμάτων παρέμβασης, οι πρόσφατες εξελίξεις αποτελούν ένδειξη ότι ο κοινωνικός σκοπός του μέτρου έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Από το 1998, η Επιτροπή δημοσίευσε αξιολόγηση των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στην οποία διατυπώθηκε το συμπέρασμα ότι οι κοινωνικές πτυχές του μέτρου θεωρούνταν σημαντικότερος στόχος από εκείνον του μέσου ρύθμισης της αγοράς (βλέπε πλαίσιο 7). Πράγματι, η αξιολόγηση θεωρούσε ότι η αποτελεσματικότητα του μέτρου σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση της αγοράς ήταν αμφισβητήσιμη, επειδή, αφενός, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα ποσοστό των προϊόντων που αποσύρθηκαν από τα κοινοτικά αποθέματα επέστρεψε με έμμεσο τρόπο ξανά στην παρέμβαση και, αφετέρου, το μέτρο ήταν κατά πολύ ακριβότερο από τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, ως μέθοδος μείωσης του διαρθρωτικού πλεονάσματος. ΠΛΑΙΣΙΟ 7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟ 1998 (ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ) «Ο κοινωνικός σκοπός του μέτρου ορίζεται σαφώς στους κανονισμούς. [ ] η χρησιμότητά του στο πλαίσιο της διαιώνισης του ευρέος προβλήματος φτώχειας στην Ευρώπη πιστοποιείται από τα φιλανθρωπικά έργα [ ]. Όταν θεσπίστηκε το μέτρο, ένας άλλος, αναμφισβήτητα δευτερεύων, σκοπός ήταν να συμβάλει στη μείωση των τεράστιων και δαπανηρών αποθεμάτων παρέμβασης της Κοινότητας [ ]. Tο μέτρο μπορεί, κατά συνέπεια, να θεωρείται ακόμη ως μέσο ρύθμισης της αγοράς.» «Tα κράτη μέλη [ ] έχουν σαφώς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους [ ]. Από την άλλη πλευρά, υφίσταται κάποια αμφιβολία σχετικά με την αποτελεσματικότητα του μέτρου σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση της αγοράς. [ ] σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό ένα μεγάλο τμήμα των προϊόντων που αποσύρονται από τα κοινοτικά αποθέματα να επιστρέφει έμμεσα στην παρέμβαση.» «Μολονότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι (η βοήθεια) συνιστά ένα αποτελεσματικό μέσο κοινωνικής βοήθειας, είναι κατά πολύ ακριβότερο από τις επιστροφές κατά την εξαγωγή ως μέθοδος μείωσης του διαρθρωτικού πλεονάσματος [ ].» «[ ] λαμβάνοντας υπόψη το σοβαρό πρόβλημα φτώχειας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητα της βοήθειας προς εκείνους που την έχουν ανάγκη, συνιστάται, ασφαλώς, η συνέχιση του μέτρου και, ενδεχομένως, η αύξηση των οικονομικών πόρων που διατίθενται σε αυτό. [ ] Tο Συμβούλιο έχει καταστήσει σαφές [ ] ότι οι κοινωνικές πτυχές θεωρούνταν σημαντικότερες από τον ρόλο του μέτρου ως μέσου ρύθμισης της αγοράς.»

19 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, ο οποίος συμπλήρωσε τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87, θεωρεί επίσης το καθεστώς αυτό ως «σημαντικό κοινωνικό μέτρο» η αιτιολογική σκέψη του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1234/ Παρόμοια αντίληψη για τον κοινωνικό σκοπό του μέτρου έχουν οι αρχές διαχείρισης των κρατών μελών όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Οι αρχές εξέφρασαν πόσο σημαντικός είναι ο ορθός συντονισμός σε εθνικό επίπεδο της κοινωνικής διάστασης του προγράμματος. 31. Εκτός αυτού, πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε δήλωση «σχετικά με τον εφοδιασμό των εγκεκριμένων φιλανθρωπικών οργανώσεων που εργάζονται για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας για τους απόρους». Στη δήλωσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε το μέτρο ως μέρος του στόχου μείωσης της φτώχειας και κάλεσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατηρήσουν και να αυξήσουν τη βοήθεια με ορισμένες προσαρμογές στις διατάξεις εφαρμογής (βλέπε πλαίσιο 8). ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚ Να αναγνωριστεί το γεγονός ότι υπάρχουν υποσιτιζόμενοι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναγνωριστεί ότι είναι αναγκαία η ικανοποίηση των επισιτιστικών τους αναγκών, Να αποκτήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας μόνιμη βάση και να του παρέχεται συνολική πολυετής χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, Να ανοιχθεί το μέτρο σε νέους τομείς, όπως το χοίρειο κρέας, τα πουλερικά και τα αυγά, Να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα καινοτόμα μέτρα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η διανομή ισορροπημένων σιτηρεσίων, Να θεωρείται η επισιτιστική βοήθεια ως μέρος του στόχου μείωσης της φτώχειας, Να τροποποιηθούν οι κανόνες ώστε να καταστούν εφικτά τα εξής: να ενισχυθούν τα αποθέματα που προορίζονται για το πρόγραμμα, δηλ. που τίθενται κατά μέρος και διανέμονται στους απόρους, να επεκταθεί η διαδικασία αντιπραγματισμού, τα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα ως τμήμα των αποθεμάτων παρέμβασης να αγοράζονται από την κοινοτική αγορά.

20 18 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΖΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 32. Ο νομοθέτης όρισε σαφώς ότι το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας πρέπει να θεωρηθεί ως συμβολή, αν και σημαντική, στην ευημερία των πλέον απόρων πολιτών του 19 (βλέπε πλαίσιο 6). Ως εκ τούτου, αυτή η συμβολή πρέπει να είναι συντονισμένη και να δημιουργεί συνέργειες με τις λοιπές πολιτικές, καθεστώτα και δράσεις που υφίστανται τόσο σε κοινοτικό όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πλέον απόρων ατόμων. 19 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3730/ Στο επίπεδο των κρατών μελών που αποτέλεσαν αντικείμενο του ελέγχου, οι αρχές διαχείρισης είναι οι οργανισμοί πληρωμών για τις γεωργικές δαπάνες. Με εξαίρεση τη Γαλλία, στα κράτη μέλη που ελέγχθηκαν δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία για στενή συνεργασία μεταξύ του οργανισμού πληρωμών και άλλων βασικών φορέων των κοινωνικών δράσεων, όπως τα υπουργεία κοινωνικών υποθέσεων. Τέτοιου είδους συνεργασία είναι αναγκαία για την καλύτερη κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών των φιλανθρωπικών οργανώσεων και των απόρων. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΕΠΑΡΚΩΣ; ΗΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ» Μ ΙΚΡΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ 34. Ο μεγάλος αριθμός δυνητικών δικαιούχων και το σχετικά χαμηλό επίπεδο των διαθέσιμων πόρων σημαίνει ότι έπρεπε να γίνεται στόχευση των δικαιούχων, προκειμένου το μέτρο να έχει κάποιο σημαντικό αντίκτυπο στον πληθυσμό-στόχο. 35. Όπως καταδεικνύεται από τον πίνακα στο παράρτημα II, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού ανά δυνητικό δικαιούχο, ανέρχονται σε περίπου έξι ευρώ κατ άτομο ετησίως. Εξάλλου, η Επιτροπή, στην εκτίμηση αντικτύπου στην οποία προέβη, επισημαίνει ότι, το 2006, περισσότερα από 13 εκατομμύρια άτομα σε 15 κράτη μέλη επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα και εκτιμά ότι το κόστος ενός μόνο γεύματος που πρόσφεραν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις είναι τουλάχιστον δύο ευρώ. Αυτό υπονοεί ότι το πρόγραμμα συμβάλλει στη διανομή τριών γευμάτων τον χρόνο τον μέγιστο, για κάθε δυνητικό άπορο, ή κατά μέσο όρο 12 γευμάτων ετησίως για κάθε πραγματικό δικαιούχο της βοήθειας.

21 Μολονότι το πρόγραμμα της ΕΕ, σε ορισμένα κράτη μέλη, αποτελεί περισσότερο από το 50 % των τροφίμων που διανέμονται στους άπορους πολίτες (βλέπε πλαίσιο 5), το Συνέδριο θεωρεί ότι ένα πρόγραμμα που προσφέρει, κατά μέγιστο, το αντίστοιχο ενός γεύματος μηνιαίως κατά μέσο όρο στους δικαιούχους του είναι απίθανο να ικανοποιεί τους στόχους του νομοθέτη, δηλαδή να συμβάλλει «σημαντικά στην ευημερία των πλέον απόρων πολιτών του» Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρητικά θα ήταν αναγκαία η βελτίωση των κριτηρίων επιλογής και/ή των προτεραιοτήτων μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων, όπως συνιστά και η εκτίμηση του αντικτύπου 21. Διαφορετικά, η συμβολή του προγράμματος στην ευημερία των πλέον απόρων ατόμων θα είναι, κατ ανάγκη, αμελητέα. Εντούτοις, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι οι φιλανθρωπικές οργανώσεις μπορεί, λόγω της φύσης τους, να μην δύνανται ή να μην διατίθενται να υιοθετήσουν περιοριστικές πολιτικές διανομής τροφής η αιτιολογική σκέψη του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1234/ Σημεία 4 και 6.5 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC(2008) 2436/2, το οποίο συνοδεύει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για την χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά την διανομή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας [COM(2008) 563 τελικό]. Α ΣΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙMΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 38. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της βοήθειας, είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός υλοποιήσιμων προτεραιοτήτων, αφενός, σχετικά με την επιλογή των φιλανθρωπικών οργανώσεων που θα διοχετεύσουν τη βοήθεια και, αφετέρου, σχετικά με κατηγορίες και/ή ομάδες του πληθυσμού που θα λάβουν την επισιτιστική βοήθεια. 39. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι, στην πράξη, τα κράτη μέλη όρισαν, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς τυποποιημένες διαδικασίες, έναν μικρό αριθμό οργανώσεων που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, στις οποίες συμμετείχαν οργανώσεις χαμηλότερου επιπέδου. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των ορισθεισών φιλανθρωπικών οργανώσεων, με τις οποίες συνεργάζονται οι αρχές των κρατών μελών για την εφαρμογή των ετήσιων σχεδίων. Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις σε περιφερειακό επίπεδο συμμετέχουν αυτοδικαίως στο πρόγραμμα της ΕΕ, ως μέλη των κύριων φιλανθρωπικών οργανώσεων. Οι τελευταίες διαθέτουν κάποια ανεξαρτησία ως προς τον καθορισμό των κριτηρίων που εφαρμόζουν σχετικά με την αποδοχή οργανώσεων χαμηλότερου επιπέδου για τη διανομή της επισιτιστικής βοήθειας.

22 Πέραν αυτού, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να βασίζονται σε «κατάσταση κοινωνικής και οικονομικής εξάρτησης, η οποία να διαπιστώνεται ή να αναγνωρίζεται». Κατά συνέπεια, οι εθνικές αρχές πρέπει να υιοθετούν τέτοια κριτήρια ή να εγκρίνουν τα κριτήρια που εφαρμόζουν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις. Τα κράτη μέλη απαιτείται, επίσης, να κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν οι αποδέκτες. Tο Συνέδριο διαπίστωσε ότι τα κράτη μέλη δεν είχαν καθορίσει τόσο συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Tα κριτήρια που κοινοποιούνται ετησίως στην Επιτροπή 22 αφορούν περισσότερο τις κατηγορίες των ατόμων στα οποία χορηγήθηκε βοήθεια, παρά ποσοτικά ή ποιοτικά κριτήρια επιλογής (βλέπε πλαίσιο 9). 22 Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/ Τέλος, το Συνέδριο διαπίστωσε ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές στη συχνότητα με την οποία λαμβανόταν η βοήθεια (σε ορισμένα άτομα χορηγούνταν γεύματα σποραδικά, σε σύγκριση με άτομα σε κοινωνικά ιδρύματα ή με οικογένειες που λάμβαναν επισιτιστική βοήθεια ή δέματα σε τακτική βάση). Πηγή: Charitable Organisations. ΠΛΑΙΣΙΟ 9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Οικονομικά κριτήρια: άστεγοι, φτωχοί, άνεργοι Κοινωνικά κριτήρια: μετανάστες, ηλικιωμένα άτομα, πολυπληθείς οικογένειες Κριτήρια υγείας: ασθένειες, άτομα με αναπηρίες.

23 21 Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, Η ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 42. Η διανομή των ειδών διατροφής από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις στους απόρους μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, ανάλογα με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες της φιλανθρωπικής οργάνωσης (γεύματα που προσφέρονται σε δημόσια κυλικεία, γεύματα που προσφέρονται σε παιδικούς σταθμούς και ειδικά θεραπευτήρια, δέματα τροφίμων που διανέμονται σε άτομα και οικογένειες, κ.λπ.). 43. Η προέλευση του μέτρου και η σύνδεσή του με τη διανομή ειδών διατροφής, τα οποία ήταν, κατά παράδοση, διαθέσιμα στα κοινοτικά αποθέματα, είχε, επίσης, ως αποτέλεσμα κανόνες που διέπουν το πρόγραμμα, οι οποίοι θέτουν περιορισμούς στην ποικιλία των τελικών προϊόντων που μπορούν να αποκτηθούν και να διανεμηθούν στους απόρους. 23 Άρθρα 4, παράγραφος 1, στοιχείο β), και 4, παράγραφος 2, στοιχείο α) του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 3149/ Ιδίως, εξέφρασαν την ανάγκη για τρόφιμα όπως το λάδι, ο τοματοπολτός, το κρέας και τα κατεψυγμένα λαχανικά. 44. Οι νομικές διατάξεις 23 ορίζουν ότι τα προϊόντα, η προμήθεια των οποίων γίνεται από την κοινοτική αγορά, πρέπει να ανήκουν στην ίδια ομάδα προϊόντων όπως και το προϊόν που δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο στα αποθέματα παρέμβασης. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007, τα προϊόντα από τα αποθέματα παρέμβασης έπρεπε να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 40 % του καθαρού βάρους του τροφίμου που θα προσφερόταν. Δεδομένου ότι με την πάροδο των ετών ορισμένα προϊόντα δεν εισκομίζονται πλέον στην παρέμβαση (π.χ. βόειο κρέας, ελαιόλαδο), η επιλογή προϊόντων διαθέσιμων προς διανομή στους απόρους έχει περιοριστεί. 45. Tο Συνέδριο διαπίστωσε ότι αρκετές φιλανθρωπικές οργανώσεις που συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος θεώρησαν ότι αποτελούσε προτεραιότητα η διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων που προσφέρονταν, ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η προετοιμασία ισορροπημένων γευμάτων 24.

24 Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι εφαρμόζονται πολλά διαφορετικά συστήματα και μέθοδοι για τη διανομή των ειδών διατροφής από τις αρχές διαχείρισης στις ορισθείσες οργανώσεις, από εκεί στις φιλανθρωπικές οργανώσεις χαμηλότερου επιπέδου και τέλος στους απόρους (βλέπε πλαίσιο 10). ΠΛΑΙΣΙΟ 10 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στα κράτη μέλη όπου λειτουργούν περισσότερες από μία ορισθείσες οργανώσεις, η κατανομή των ειδών διατροφής μεταξύ αυτών βασίζεται σε προκαθορισμένα τυποποιημένα ποσοστά που εφαρμόζονται χωρίς να έχουν αναθεωρηθεί για πολλά έτη (Γαλλία, Πολωνία). Στην Ιταλία, οι ορισθείσες οργανώσεις δεν συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και η διανομή των τελικών προϊόντων πραγματοποιείται απευθείας από τις οργανώσεις περιφερειακού επιπέδου, βάσει καθορισμένων παραμέτρων (αριθμό παρεμβάσεων και εφαρμογών). Για τη διανομή των τροφίμων από τις ορισθείσες εθνικές οργανώσεις προς τις οργανώσεις χαμηλότερου επιπέδου, εφαρμόζεται και πάλι μια πλειάδα συστημάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παραγόντων. Στην Ισπανία, η διανομή βασίζεται σε ορισμένους συντελεστές, τους οποίους θέτει η ορισθείσα οργάνωση. Στην Πολωνία, οι οργανώσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εφαρμόζουν τα δικά τους συστήματα. Για παράδειγμα, μια οργάνωση έχει θέσει έναν ποσοτικό στόχο, ο οποίος είναι 35 kg τροφίμων ανά άτομο κατ έτος. Στη Γαλλία, κάθε ορισθείσα οργάνωση εφαρμόζει το δικό της σύστημα. Για παράδειγμα, μια οργάνωση κατανέμει τους πόρους σε 79 οργανώσεις δεύτερου επιπέδου, βάσει παράγοντα που καλείται «συντελεστές K», οι οποίοι καθορίζονται «σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια: πληθυσμός του διαμερίσματος, αριθμός των ατόμων που αναζητούν απασχόληση, αριθμός των ατόμων που αναζητούν για πολύ καιρό απασχόληση, αριθμός των δικαιούχων του ελάχιστου επιδόματος ανεργίας». Μια άλλη οργάνωση διανέμει τα τρόφιμα σε 98 ομοσπονδίες, αναλογικά με τον αριθμό των δικαιούχων που έχουν δηλώσει. Η διανομή των ειδών διατροφής στους τελικούς αποδέκτες από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και η συχνότητα των διανομών βασίζεται στα κριτήρια και την υλικοτεχνική ικανότητα των οργανώσεων αυτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις προτείνουν ορισμένα κριτήρια. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, μια οργάνωση πρότεινε ορισμένα πρότυπα για κάθε διανομή σε κάποιο άτομο, π.χ. σε ό,τι αφορά το γάλα, τουλάχιστον 15 λίτρα ανά άτομο και διανομή, σε ό,τι αφορά το αλεύρι τουλάχιστον 5 kg ανά άτομο και διανομή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις διανέμουν οτιδήποτε έχουν λάβει βάσει των δικών τους κριτηρίων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ατόμων που έχουν ανάγκη, δηλ. η ποσότητα των διαθέσιμων προϊόντων διανέμεται σε ίσα μέρη σε κάθε άτομο που είναι μέλος της οργάνωσης ή ζητά τη βοήθειά της.

25 Πιο συγκεκριμένα, σε ολόκληρη την αλυσίδα διανομής δεν υφίστανται κοινά πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή υποδείξεις σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την ποσότητα και την ποικιλία των προϊόντων που διανέμονται κατ άτομο. Tο Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που διανέμονται κατ άτομο διαφέρουν σημαντικά σε κάθε κράτος μέλος καθώς και μεταξύ των φιλανθρωπικών οργανώσεων στο ίδιο κράτος μέλος. Μια τέτοια ποικίλη προσέγγιση αυξάνει τον κίνδυνο αμελητέου αντικτύπου του μέτρου και οδηγεί σε άνιση μεταχείριση μεταξύ των τελικών αποδεκτών της βοήθειας (βλέπε πλαίσιο 11). Στο παράρτημα III παρουσιάζονται τα προϊόντα και οι ποσότητες που διανεμήθηκαν ανά κράτος μέλος και ανά τελικό αποδέκτη για το ετήσιο σχέδιο που αφορά το 2005, έτος για το οποίο είναι διαθέσιμα στοιχεία για τους τελικούς αποδέκτες. ΠΛΑΙΣΙΟ 11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ Ισπανία: Από τις στατιστικές διανομής για το σχέδιο που αφορά το 2007 προκύπτει ότι, κατά μέσο όρο, διανεμήθηκαν 49,88 kg προϊόντων ανά εγγεγραμμένο αποδέκτη, με ελάχιστη ποσότητα 28,24 kg/άτομο σε μία τράπεζα τροφίμων και με μέγιστη ποσότητα 89,16 kg/άτομο σε άλλη. Iταλία: Δύο οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα διένειμαν τις ακόλουθες ποσότητες ζυμαρικών στους δικαιούχους τους: Οργάνωση A 1,71 kg/άτομο 9,68 kg/ άτομο B 2,29 kg/ άτομο 14,44 kg/ άτομο Πολωνία: Η μέση ετήσια διανομή κατ άτομο (2006) ήταν: 24,95 kg από μία ορισθείσα οργάνωση, 12,59 kg από άλλη οργάνωση. Μια τρίτη οργάνωση διένειμε 6,72 kg κατ άτομο στην περιφέρεια του Dolnoslaskie, ενώ στην περιφέρεια του Lodzkie διένειμε 78,03 kg κατ άτομο.

26 24 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ; ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ Α ΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙMΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΩΝ 48. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή φέρουν από κοινού την ευθύνη της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Το άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τίθενται στόχοι ειδικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί και προσδιορισμένοι χρονικά για όλους τους τομείς δραστηριοτήτων που καλύπτει ο προϋπολογισμός της ΕΕ. 49. Tο Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι στόχοι που ορίζουν οι ισχύοντες κοινοτικοί κανονισμοί, οι οποίοι είναι, ουσιαστικά, συνολικοί στόχοι υψηλού επιπέδου, δεν έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω ούτε έχουν αναλυθεί λεπτομερώς σε επιτεύξιμους και μετρήσιμους στόχους ή επιμέρους στόχους. 50. Δεδομένης αυτής της ασάφειας στο πλαίσιο των στόχων, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι, παρά τη νομική υποχρέωση 26, ούτε η Επιτροπή ούτε τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει δείκτες επιδόσεων για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων 27. Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 51. Οι κοινοτικοί κανονισμοί ορίζουν ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του σχεδίου το αργότερο στις 30 Ιουνίου κάθε έτους (ν+1). Η έκθεση πρέπει να παρέχει σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία για την εφαρμογή του σχεδίου και τον έλεγχό του ΕΕ L 248 της , σ Το άρθρο 27 του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό, προβλέπει ότι η επίτευξη των στόχων ελέγχεται βάσει δεικτών επίδοσης που καθορίζονται ανά δραστηριότητες, ενώ οι αρχές που προβαίνουν στη δαπάνη παρέχουν στοιχεία στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Τα στοιχεία αυτά, που αναφέρονται στο άρθρο 33, παράγραφος 2), στοιχείο δ), παρέχονται κάθε έτος το συντομότερο δυνατόν και παρουσιάζονται το αργότερο στα έγγραφα που συνοδεύουν το προσχέδιο προϋπολογισμού. 27 Σε ορισμένα κράτη μέλη όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, η γνώμη που εκφράστηκε ήταν ότι οι κοινωνικοί στόχοι που θέτουν οι κοινοτικοί κανονισμοί είναι περισσότερο «φιλοσοφικοί» παρά πραγματικοί, μετρήσιμοι στόχοι. 28 Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τις ποσότητες των προϊόντων που αποσύρθηκαν από τα αποθέματα παρέμβασης, το είδος, την ποσότητα και την αξία των αγαθών που διανεμήθηκαν, τα έξοδα μεταφοράς και μεταβίβασης και τον αριθμό των αποδεκτών. Η έκθεση πρέπει, επίσης, να διευκρινίζει τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόστηκαν, το είδος και τον αριθμό των ελέγχων που διενεργήθηκαν, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και κάθε περίπτωση επιβολής κυρώσεων. Πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει τον αριθμό των αποδεκτών κατά τη διάρκεια του έτους [άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92].

27 Το Συνέδριο εξέτασε τις εκθέσεις που υποχρεούνταν να διαβιβάσουν τα κράτη μέλη για την περίοδο που αφορά τον έλεγχο και διαπίστωσε ότι οι εκθέσεις, μερικές φορές, υποβάλλονται με καθυστέρηση ή είναι ελλιπείς. Πέραν αυτού, δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία ότι η Επιτροπή προβαίνει στην ενδεδειγμένη ανάλυση και χρήση τους. 29 Σε ένα κράτος μέλος, οι ελεγκτές διαπίστωσαν, επίσης, σφάλματα στον αριθμό των αποδεκτών που κοινοποίησαν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις. 53. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν, επίσης, ότι τα αριθμητικά στοιχεία σε σχέση με τους τελικούς αποδέκτες, τα οποία παρουσιάζονται στην έκθεση, είναι, σε πολλές περιπτώσεις, εκτιμήσεις των φιλανθρωπικών οργανώσεων και δεν βασίζονται σε κοινά πρότυπα ή ορισμούς σχετικά με τους δικαιούχους ή σε κριτήρια (οι αποδέκτες καταγράφονται ανεξάρτητα από τη συχνότητα, το είδος και την ποσότητα των τροφίμων που λαμβάνουν) 29. Ε ΚΤΙMΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣMΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟMΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ MΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ MΕΛΩΝ 54. Tο Συνέδριο ανέλυσε τη διαδικασία που εφάρμοσε η Επιτροπή για να καθορίσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του προγράμματος και την κατανομή των πόρων μεταξύ των κρατών μελών. 55. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού κατανέμονται στα κράτη μέλη βάσει δύο κριτηρίων: α) το πρώτο κριτήριο συνιστούν οι ανάγκες που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη συν τα διοικητικά έξοδα (1 %) και τα έξοδα μεταφοράς (4 % και 4,5 % από το 2008), και β) το δεύτερο κριτήριο συνιστά ο πληθυσμός που θεωρείται «ότι απειλείται από τη φτώχεια», ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού κάθε κράτους μέλους. 56. Λαμβάνοντας υπόψη αμφότερα τα κριτήρια αυτά, η τελική κατανομή στα κράτη μέλη προσαρμόζεται στις διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού. Εντούτοις, το δεύτερο κριτήριο δεν έχει οπωσδήποτε ως αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων στο σύνολο της ΕΕ. Τα άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία του πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια σε μια χώρα με σχετικά υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα είναι πιθανό να βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από πολλούς ανθρώπους που δεν εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία πληθυσμού σε χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα.

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου με αριθμό 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 13/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Κανονισμός 1169/2011 Βασικά σημεία Πληροφόρηση σχετικά με ένα τρόφιμο που είναι διαθέσιμη στον καταναλωτή μέσω, Επισήμανσης (ετικέτας)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie Alma Mater Studiorum Università

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 130/30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα