Προηγμένα Ευρετικά Διαχώρισης Πεδίων Τιμών Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προηγμένα Ευρετικά Διαχώρισης Πεδίων Τιμών Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών"

Transcript

1 Προηγμένα Ευρετικά Διαχώρισης Πεδίων Τιμών Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών Μαρία Άννα Γ. Περιδέλη * Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15784, Αθήνα, Ελλάς Περίληψη Μελετάμε την συμβολή της Διαχώρισης των Πεδίων Τιμών σε διάφορα Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών. Προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος και ο χώρος αναζήτησης, εισάγονται νέα προηγμένα ευρετικά για την διαχώριση και, συνεπώς, την σμίκρυνση των πεδίων τιμών των μεταβλητών. Μελετάται η απόδοση τους με χρήση του επιλυτή NAXOS σε σχέση με άλλες μεθόδους αναζήτησης. Επίσης, τονίζεται η σημασία της διαχώρισης πεδίου τιμών σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, αυτό της τυχαίας τοποθέτησης ορθογώνιων πλακιδίων, στο οποίο σημειώθηκαν αποδοτικότερα αποτελέσματα. Λέξεις-κλειδιά: προγραμματισμός με περιορισμούς, επιλυτής NAXOS, διαχώριση, πεδίο-α τιμών, πρόβλημα τυχαίας τοποθέτησης πλακιδίων 1 Εισαγωγή Έχετε ακούσει για το πλήθος των chips που υπάρχουν πάνω σε μια μητρική πλακέτα; Έχετε βρεθεί μπροστά σε μια γεμάτη αποθήκη και να θέλετε να τοποθετήσετε κάποιο μεγάλο αντικείμενο αλλά να μην χωράει; Όλα αυτά είναι προβλήματα χωροθέτησης, μια υποκατηγορία των Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία συναντάμε συχνά μπροστά μας. Σε αυτή την εργασία, προσπαθούμε να βελτιώσουμε διάφορα επιλύσιμα προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών και ειδικά το πρόβλημα της χωροθέτησης σε μια απλή του μορφή. Σε αυτό θα μας βοηθήσει και η ιδέα της διαχώρισης. Συγκεκριμένα, θα δουλέψουμε πάνω στον επιλυτή NAXOS που είναι προγραμματισμένος σε C++ για να επιλύει Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών και θα προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε το ευρετικό κομμάτι της επιλογής τιμής από ένα πεδίο τιμών μιας μεταβλητής. Για αυτή την επιλογή θα εισάγουμε και θα χρησιμοποιήσουμε την διαχώριση του πεδίου τιμών σε ποικίλου μεγέθους κομμάτια καθώς και την δίκαια διαχώριση πεδίου τιμών μιας μεταβλητής, δηλαδή τον χωρισμό σε πεδία που θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να ικανοποιούν τους περιορισμούς στους οποίους μετέχει μια μεταβλητή. * Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης Σταματόπουλος Επιβλέπων Υποψήφιος Διδάκτωρ: Νικόλαος Ποθητός

2 2 Συγκρίνοντας τις κλασικές μεθόδους αναζήτησης με τις μεθόδους αναζήτησης διαχώρισης πεδίου τιμών μεταβλητών, θα αποδείξουμε ότι η δεύτερη κατηγορία έχει καλύτερη απόδοση σε προβλήματα χωροθέτησης και συγκεκριμένα στο πρόβλημα τυχαίας τοποθέτησης ορθογώνιων πλακιδίων. 2 Προγραμματισμός με Περιορισμούς Μια σημαντική κατηγορία προβλημάτων με τα οποία ασχολείται η Τεχνητή Νοημοσύνη, και συγκεκριμένα ένα πεδίο της, ο προγραμματισμός με περιορισμούς, είναι τα προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών, στα οποία η λύση είναι ένα σύνολο από τιμές που ικανοποιούν διάφορους περιορισμούς. Ο ακριβής ορισμός τους περιλαμβάνεται μέσα στο εξής τρίπτυχο [1]: Περιορισμένες μεταβλητές (variables), που αντιπροσωπεύονται με το σύνολο V = {V 1,V 2,,V n }. Πεδία τιμών των μεταβλητών (domains), που αντιπροσωπεύονται με το σύνολο D = {D 1,D 2,,D n }. Το πεδίο τιμών D i περιέχει όλες τις επιτρεπόμενες τιμές που μπορούν να δοθούν στη μεταβλητή V i. Περιορισμοί μεταξύ των μεταβλητών (constraints), που αντιπροσωπεύονται με το σύνολο C = {C 1,C 2,,C m }. Κάθε C i περιλαμβάνει μια σχέση μεταξύ των πεδίων τιμών ενός συνόλου μεταβλητών S i που ανήκουν στο V, οι οποίες συμμετέχουν στον περιορισμό. Ως λύση ενός προβλήματος ικανοποίησης περιορισμών ορίζεται μια ανάθεση (assignment) σε όλες τις μεταβλητές V i του προβλήματος (πλήρης ανάθεση), έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί C i του προβλήματος, δηλαδή να είναι όλοι αληθείς (συνεπής ανάθεση). 2.1 Ο Επιλυτής NAXOS Ο NAXOS SOLVER [2] είναι μια προγραμματιστική βιβλιοθήκη υλοποιημένη στην αντικειμενοστραφή γλώσσα C++, η οποία στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών. Η χρησιμότητα της έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα ικανοποίησης περιορισμών αν εκφραστεί με τον κατάλληλο τρόπο, δηλαδή διαχωρίζει τον τρόπο επίλυσης, ο οποίος είναι ίδιος για όλα τα προβλήματα από τα ζητούμενα ενός προβλήματος. Ο επιλυτής δέχεται ως εισόδους τις μεταβλητές του προγράμματος οι οποίες πρέπει να λάβουν τιμή, καθώς και τους περιορισμούς (εκφρασμένοι ως μαθηματικές σχέσεις στην C++) και παράγει σαν έξοδο μια λύση, δηλαδή τις τιμές των μεταβλητών που ικανοποιούν όλους τους περιορισμούς. 3 Η Αναζήτηση στα Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών Στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν αναπτυχθεί ποικίλες μορφές αναζήτησης σε μια προσπάθεια γρήγορης και βέλτιστης επίλυσης μεγάλων και δύσκολων προβλημάτων, όπως η βέλτιστη κάλυψη σήματος σε ασύρματα

3 δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Προτού όμως προταθεί μια λύση για κάθε πρόβλημα είναι απαραίτητη η σωστή διατύπωση του προβλήματος, τα δεδομένα του δηλαδή αλλά και τα ζητούμενα του [1]. Η αρχική κατάσταση, δηλαδή η αναπαράσταση της αρχικής εικόνας του προβλήματος σε μια κατανοητή γλώσσα προγραμματισμού ή συμβόλων. Η συνάρτηση διαδόχων, η οποία παίρνει ως όρισμα μια κατάσταση x του προβλήματος και επιστρέφει ένα σύνολο (ενέργεια, διάδοχος) που προσδιορίζει τις δυνατές επόμενες «διαδοχικές» καταστάσεις αν εφαρμοστούν κάποιες συγκεκριμένες «ενέργειες». Ο έλεγχος στόχου που καθορίζει τις καταστάσεις στόχου, δηλαδή ποιες καταστάσεις δεχόμαστε ως τελικές ενός προβλήματος. Η συνάρτηση κόστους μονοπατιού, που είναι το άθροισμα του κόστους όλων των ενεργειών μιας μετάβασης από μία κατάσταση σε μία άλλη. Στα προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών έχουμε μετάβαση από μία κατάσταση σε άλλη όταν επιλέγεται μεταβλητή και της ανατίθεται μια τιμή. Τελική κατάσταση (κατάσταση στόχου) είναι αυτή που έχει όλες τις μεταβλητές δεσμευμένες με κάποια τιμή, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούνται οι περιορισμοί του προβλήματος. Τα προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών τα οποία εξετάσαμε σε αυτή την εργασία είναι πολύ κλασικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρόκειται για: α) το πρόβλημα του πολλαπλασιασμού, όπου θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε δυο τριψήφιους αριθμούς, έτσι ώστε σε όλη την ανάλυση και τη διαδικασία του πολλαπλασιασμού κάθε ψηφίο να εμφανίζεται ακριβώς δύο φορές, β) το πρόβλημα των κοινωνικών παικτών του γκολφ με σκοπό την τοποθέτηση g x s παικτών σε g ομάδες με s άτομα η κάθε μία για μια περίοδο w εβδομάδων έτσι ώστε κάθε παίκτης να βρίσκεται κάθε βδομάδα σε μια ομάδα με διαφορετικούς παίκτες από όλες τις προηγούμενες που συμμετείχε, γ) το πρόβλημα του χρωματισμού ενός γράφου, ώστε κάθε κόμβος να έχει διαφορετικό χρώμα από τον γειτονικό του και να έχουμε τον ελάχιστο αριθμό χρωμάτων, δ) το πρόβλημα του διαμερισμού αριθμών σε υποσύνολα, ώστε τα αθροίσματα των δύο υποσυνόλων να έχουν την ελάχιστη διαφορά, ε) το πρόβλημα των μαγικών τετραγώνων n-τάξης, στα οποία οποθετούνται οι πρώτοι n 2 φυσικοί αριθμοί με τέτοιο τρόπο ώστε το άθροισμα των n αριθμών σε κάθε γραμμή, στήλη και διαγώνιο να είναι ίσο, στ) το πρόβλημα των Ν-βασιλισσών, όπου θέλουμε να τοποθετήσουμε Ν βασίλισσες σε μια σκακιέρα Ν x N ώστε να μη «συγκρούονται» μεταξύ τους σύμφωνα με τους κανόνες στο σκάκι, ζ) το πρόβλημα της κατασκευής του γνωστού παιχνιδιού Sudoku, όπου έχουμε n 2 τετράγωνα που σχηματίζουν ένα μεγάλο τετράγωνο και σε κάθε μικρό τετράγωνο οι πρώτοι φυσικοί αριθμοί ως n 2 εμφανίζονται ακριβώς μια φορά, όπως και σε κάθε γραμμή και σε κάθε στήλη του μεγάλου τετραγώνου, η) το πρόβλημα της Ελάχιστης Κομβικής Επικάλυψης, που δεδομένου ενός γράφου, ζητείται το ελάχιστο σύνολο των κόμβων ώστε να καλύπτουν κάθε ακμή του γράφου (δηλαδή κάθε ακμή του γράφου να «ακουμπάει» τουλάχιστον έναν από αυτούς τους κόμβους) και τέλος θ) το πρόβλημα της τυχαίας τοποθέτησης ορθογώνιων πλακιδίων, όπου δημιουργούνται τυχαία μικρά ορθογώνια 3

4 4 πλακίδια και πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα μεγάλο ορθογώνιο χωρίς να υπερκαλύπτονται μεταξύ τους. Κάποιες κλασικές μέθοδοι αναζήτησης είναι οι: Πρώτα Κατά Βάθος (DFS), με Περιορισμένη Ασυμφωνία (LDS), Διαμοιρασμού Πίστωσης (credit), Φραγμένου Βάθους με Οπισθοδρόμηση (DBS), με Περιορισμένες Αναθέσεις (LAN), με Φραγμένη Κατά Βάθος Ασυμφωνία (DBDS), με Επαναληπτική Διεύρυνση (Ibroad), με Φραγμένη Οπισθοδρόμηση (BBS), Πρώτα Κατά Βάθος με Επανεκκινήσεις (Rdfs), Ένα-Δείγμα (onesamp), Επαναληπτική Δειγματοληψία (IsampStepping), με Σταδιακό Περιορισμό Πλάτους (GNS) και με Συναρτησιακό Περιορισμό Πλάτους (FNS). Τις δυο τελευταίες αναζητήσεις εισήγαγε ο Φοίβος Θεοχάρης στην πτυχιακή του εργασία [3]. 4 Δυο Νέες Μέθοδοι Αναζήτησης Σχετιζόμενες με την Διαχώριση Πεδίου Τιμών Μεταβλητών 4.1 Η Απλή Διαχώριση Πεδίου Τιμών Μεταβλητών Σε αυτή την εργασία εισάγουμε μια καινούρια ιδέα στην αναζήτηση λύσης στον προγραμματισμό με περιορισμούς, το ευρετικό της Διαχώρισης Πεδίου Τιμών (DomainSplitting). Ο προβληματισμός που οδήγησε στη συγκεκριμένη ιδέα ήταν το «βάρος» των πιθανών τιμών των μεταβλητών ενός προβλήματος. Σε κάποια προβλήματα, ενώ μια μεταβλητή μπορεί να έχει μεγάλο πεδίο τιμών, από τις λύσεις του προβλήματος παρατηρείται ότι οι επιτρεπτές τιμές της συγκεντρώνονται σε μια περιοχή του πεδίου τιμών, π.χ. σε αυτές που βρίσκονται κοντά στο 0. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η επιβολή περιορισμών στο πρόβλημα, δηλαδή οι περιορισμοί «στενεύουν» τα όρια μιας μεταβλητής που συμμετέχει σε αυτούς. Σε όσους περισσότερους περιορισμούς συναντάται μια μεταβλητή, τόσο πιο πολύ οι τιμές της θα συγκεντρώνονται σε μια μικρή περιοχή του πεδίου τιμών της. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να βελτιώσουμε την απόδοση ενός προβλήματος αν εστιάσουμε την προσοχή μας στην ανάθεση τιμών στις μεταβλητές από μία συγκεκριμένη περιοχή του πεδίου τιμών της ανάλογα με τα ζητούμενα του προβλήματος; Ας εξετάσουμε παρακάτω τον τρόπο λειτουργίας της Διαχώρισης Πεδίου Τιμών. Το αντικείμενο αυτής της αναζήτησης εστιάζεται στο ευρετικό επιλογής τιμής σε μια περιορισμένη μεταβλητή. Αντί κατά την διαδικασία της αναζήτησης να αναθέτουμε τιμή σε μια μεταβλητή και να επιβάλλουμε εκ των υστέρων συνέπεια ακμών ώσπου να βρούμε λύση, αποκόπτουμε ένα κομμάτι από το πεδίο τιμών της και κρατάμε τις υπόλοιπες. Έτσι, η ανάθεση δεν γίνεται απ' ευθείας, παρά μόνο όταν έχουν μείνει δύο τιμές στο πεδίο τιμών της μεταβλητής. Η πιο κοινή διαχώριση πεδίου τιμών είναι στα 2, δηλαδή η «διχοτόμηση» πεδίου τιμών. Ο λόγος που αποτελεί την default τιμή για αυτή την αναζήτηση είναι ότι όταν δεν είμαστε σίγουροι ακριβώς για την περιοχή που μαζεύονται οι τιμές των μεταβλητών, είναι πιο εύκολο να προσδιορίσουμε αν είναι στο πρώτο μισό ή στο δεύτερο, ώστε να «καλύπτουμε» πολλές τιμές μαζί. Όταν

5 5 όμως μπορούμε να προβλέψουμε από πιο πριν τα όρια της περιοχής με τις μαζεμένες επιτρεπτές τιμές για τις μεταβλητές, τότε μπορούμε να διαχωρίσουμε, δηλαδή να «σπάσουμε» τα πεδία τιμών σε ποσοστά, π.χ. στο 10% των πεδίων τιμών αν ξέρουμε ότι οι μικρότερες τιμές είναι πιο πιθανές να οδηγήσουν σε λύση. Αυτή ακριβώς την ιδέα εισάγαμε στην διαχώριση πεδίου τιμών, δηλαδή την μεταβλητότητα του ποσοστού στο οποίο θα διαχωρίσουμε ένα πεδίο τιμών. Οδηγήσαμε, δηλαδή, την απλή «διχοτόμηση» στην μεταβλητή «διαχώριση». Η υλοποίηση της διαχώρισης τιμών πεδίων μεταβλητών για προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών έγινε ως επέκταση στη βιβλιοθήκη του επιλυτή NAXOS και είχε σαν αποτέλεσμα μια ακόμα μέθοδο αναζήτησης για τον επιλυτή, την goaldomainsplittinglabeling. 4.2 Η «Δίκαια» Διαχώριση Πεδίου Τιμών Μεταβλητών Η ιδέα για την διαχώριση του πεδίου τιμών ξεκίνησε με τον προβληματισμό αν οι τιμές των μεταβλητών οι οποίες οδηγούν σε λύση μαζεύονται σε κάποια περιοχή των πεδίου τιμών τους. Ωστόσο, με βάση αυτό δημιουργούνται κάποια νέα ερωτήματα... Είναι σε κάθε μεταβλητή οι «καλές» τιμές της μαζεμένες σε παρόμοιο σημείο με τις άλλες π.χ. στο 10% του πεδίου τιμών της; Και αν με τον όρο «καλές» τιμές εννοούμε αυτές που ικανοποιούν τους περιορισμούς, τότε δεν εξαρτάται από πόσους και ποιους περιορισμούς συμμετέχει η κάθε μεταβλητή; Δεν θα έπρεπε η διαχώριση να έχει σαν αποτέλεσμα δύο πεδία τιμών, που να είναι εξίσου πιθανό να βρίσκεται η λύση ή στο ένα ή στο άλλο και να εξετάζεται πρώτα αυτό με τις λιγότερες τιμές ή μόνο το ένα από τα δύο αν υπάρχει συμμετρία; Αυτά και κάποια άλλα παρόμοια ερωτήματα έρχονται να μας φέρουν την πρόκληση μιας διαφορετικής διαχώρισης τιμών, πιο «δίκαιας» για τις μεταβλητές ενός προβλήματος ικανοποίησης περιορισμών. Θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε στη διαχώριση πεδίου τιμών ένα διαφορετικό ευρετικό επιλογής τιμής, το οποίο όπως όλα, έχει σαν σκοπό να προτείνει την τιμή από το πεδίο τιμών μιας μεταβλητής που θα οδηγήσει με μεγαλύτερη πιθανότητα σε λύση (succeed-first heuristic) [4]. Υποθέτοντας ότι στα αριθμητικά προβλήματα περιορισμών, αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο είναι να είμαστε συνεπείς στα όρια των πεδίων τιμών, αφού τα διαστήματα είναι συνεχή [5], μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα διαδεδομένο ευρετικό, αυτό της επιλογής της τιμής για την οποία έχουμε περισσότερες τιμές υποστήριξης (supporters), αλλά σε σύνολα. Αντί δηλαδή να κόβουμε ένα πεδίο τιμών τυχαία σε κάποιο σημείο, θα ήταν ενδιαφέρον να δοκιμάσουμε να το χωρίσουμε σε δυο «ισοβαρή» μέρη όσον αφορά τον αριθμό των τιμών υποστήριξης για τα δυο σύνολα τιμών που θα προκύψουν. Έτσι, θα έχουμε σαν αποτέλεσμα μια πιο «δίκαια» διαχώριση για τις τιμές κάθε μεταβλητής. Δοκιμάσαμε να εξετάσουμε περαιτέρω αυτό το ευρετικό της «δίκαιας» διαχώρισης που σκεφτήκαμε. Να σημειωθεί ότι τα πεδία των τιμών που θα ασχοληθούμε απαρτίζονται από διαδοχικούς ακεραίους.

6 6 Συγκεκριμένα, λέμε ότι μια τιμή μεταβλητής έχει «βάρος» ίσο με το πλήθος των τιμών των άλλων μεταβλητών οι οποίες ικανοποιούν τη συγκεκριμένη τιμή στους περιορισμούς στους οποίους εμπλέκεται. Για παράδειγμα, στον περιορισμό X = Y, αν το πεδίο τιμών της μεταβλητής X είναι D x ={4,5,6} και το πεδίο τιμών της μεταβλητής Y είναι D y = {2,3,4}, τότε η τιμή 4 στο πεδίο D x έχει μία τιμή υποστήριξης από το πεδίο D y (την 4 του D y ), ενώ οι τιμές 5 και 6 δεν έχουν καμία τιμή υποστήριξης. Έτσι, στο ευρετικό θα επιλέγαμε αυτή την τιμή. Παρατηρούμε, ότι το συγκεκριμένο ευρετικό εξαρτάται από τους περιορισμούς στους οποίους συμμετέχει κάθε μεταβλητή προκειμένου να συγκεντρώσει το πλήθος των «υποστηρικτών» κάθε τιμής του πεδίου τιμών της, ώστε να μπορέσει μετά να κάνει τη διαχώριση στο πεδίο σε ένα ποσοστό που να χωρίζει ισοβαρώς το διάστημα. Από κάθε περιορισμό προκύπτουν ξεχωριστοί κανόνες εύρεσης τιμών υποστήριξης. Στο πρόβλημα τυχαίας τοποθέτησης ορθογώνιων πλακιδίων πάνω στο οποίο σχεδιάσαμε τη «δίκαια» διαχώριση, η «δικαιοσύνη» έγκειται στο διαφορετικό βάρος κάποιων τιμών των μεταβλητών του προβλήματος, ώστε να εξεταστούν πρώτα οι τιμές που είναι πιο πιθανές να ικανοποιούν τους περιορισμούς. Το πώς θα διαμορφώσουμε το βάρος μπορούμε να το επηρεάσουμε εκτός από τις παραμέτρους του προβλήματος και από έναν παράγοντα Α, ο οποίος είναι default 50%, και καθορίζει πόσο θέλουμε τα δυο διαστήματα που θα προκύψουν να είναι ισοβαρή στις τιμές υποστήριξης των μεταβλητών τους. 5 Πειραματικά Αποτελέσματα των Μεθόδων Αναζήτησης στα Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών 5.1 Σύγκριση της Απλής Διαχώρισης Πεδίου Τιμών Μεταβλητών με τις Κλασικές Μεθόδους Αναζήτησης Εξετάσθηκαν διάφορα Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών προκειμένου να εντοπιστούν εκείνες οι υποκατηγορίες στις οποίες η Διαχώριση Πεδίου Τιμών θα έχει καλύτερη απόδοση από τις κλασικές μεθόδους αναζήτησης. Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι τα προβλήματα χωροθέτησης κι εδώ θα παρουσιάσουμε το πρόβλημα τυχαίας τοποθέτησης ορθογώνιων πλακιδίων (rectangle packing). Στα υπόλοιπα προβλήματα η διαχώριση πεδίου τιμών συμπεριφέρθηκε ανάλογα με τις κλασικές μεθόδους αναζήτησης, ωστόσο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει σε απόδοση 2-3 από αυτές. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι σημείωσε πολύ καλύτερους χρόνους από κάποιες άλλες μεθόδους κι έτσι αξίζει μια θέση σαν μέθοδος αναζήτησης στα προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Στο πρόβλημα της τυχαίας τοποθέτησης ορθογώνιων πλακιδίων, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, το ακριβές ζητούμενο είναι η τοποθέτηση ενός συνόλου τυχαίων παραγόμενων ορθογωνίων διάφορων μεγεθών σε ένα μεγαλύτερο ορθογώνιο (περιοχή τοποθέτησης) με τρόπο ώστε τα ορθογώνια να μη «συγκρούονται» μεταξύ τους και όλες οι πλευρές των ορθογωνίων να είναι

7 7 παράλληλες προς τις πλευρές της περιοχής τοποθέτησης [6]. Τα δεδομένα του προγράμματος που υλοποιεί το πρόβλημα είναι οι διαστάσεις της περιοχής τοποθέτησης, ο επιθυμητός αριθμός των ορθογωνίων που θέλουμε να τοποθετήσουμε μαζί με ένα άνω όριο στις διαστάσεις τους και η μέθοδος που θα εφαρμοστεί στην αναζήτηση του προβλήματος (στην περίπτωση της διαχώρισης πεδίου τιμών εισάγεται και το ποσοστό της διαχώρισης). Τα αποτελέσματα της σύγκρισης των κλασικών μεθόδων αναζήτησης και της απλής διαχώρισης πεδίου τιμών μεταβλητών (domain splitting DS) με το default ποσοστό της διαχώρισης 50% (DS/2) για 3 στιγμιότυπα του προβλήματος είναι τα εξής: Σχήμα 1. Ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος των κλασικών μεθόδων και της απλής διαχώρισης σε δευτερόλεπτα για 3 διαφορετικά στιγμιότυπα, με την τιμή 0 στις μεθόδους να θεωρείται αποτυχία. Να σημειωθεί εδώ πως ο άξονας των y είναι σε λογαριθμική κλίμακα ώστε να φαίνονται όλες οι τιμές λόγω του μεγάλου εύρους τους στην κλίμακα του χρόνου. Να σημειωθεί επίσης πως για την τρίτη μέτρηση όπου οι άλλες μέθοδοι αποτυγχάνουν, η «διχοτόμηση» πεδίου τιμών κάνει δευτερόλεπτα. Μετά την εισαγωγή της διαχώρισης πεδίου τιμών, φαίνεται η διαφορά στο πρόβλημα τυχαίας τοποθέτησης, καθώς λύνονται δύσκολα στιγμιότυπα που οι κλασικές μέθοδοι αναζήτησης δεν μπορούσαν να λύσουν σε λογικό χρόνο. Είναι εμφανές η διαφορά στο χρόνο εκτέλεσης στο μεσαίο στιγμιότυπο σε σχέση με την μέθοδο αναζήτησης DFS.

8 8 5.2 Σύγκριση της «Δίκαιας» Διαχώρισης Πεδίου Τιμών Μεταβλητών με τις Κλασικές Μεθόδους Αναζήτησης Προτού προχωρήσουμε στην παράθεση των αποτελεσμάτων, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρόκειται για μια πλήρη σύγκριση των μεθόδων, γιατί η «δίκαια» διαχώριση διαμορφώνεται διαφορετικά σε κάθε πρόβλημα ανάλογα με τις μεταβλητές και τους περιορισμούς που υπάρχουν, ενώ η απλή διαχώριση και οι κλασικές μέθοδοι εφαρμόζονται σε κάθε πρόβλημα μιας και είναι ανεξάρτητες από τους περιορισμούς του προβλήματος. Μιας και η διαχώριση πεδίου τιμών φάνηκε να έχει καλά αποτελέσματα σε χωροταξικά προβλήματα, όπως το πρόβλημα τυχαίας τοποθέτησης ορθογώνιων πλακιδίων, οι δοκιμές μας περιορίστηκαν στο συγκεκριμένο πρόβλημα, όπου εξετάσαμε τους περιορισμούς του προβλήματος προκειμένου να διατυπώσουμε μια πιο «δίκαιη» τιμή διαχώρισης για κάθε μεταβλητή. Τα αποτελέσματα της «δίκαιας» διαχώρισης (fair domain splitting FDS) με το default ποσοστό-α 50% σε σύγκριση με τις κλασικές μεθόδους για 3 στιγμιότυπα του προβλήματος είναι τα εξής: Σχήμα 2. Ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος των κλασικών μεθόδων και της «δίκαιας» διαχώρισης σε δευτερόλεπτα για 3 διαφορετικά στιγμιότυπα, με την τιμή 0 στις μεθόδους να θεωρείται αποτυχία. Για μια ακόμα φορά φαίνεται ξεκάθαρα η συμβολή της διαχώρισης πεδίου τιμών, και σε αυτή την εκδοχή της, στο πρόβλημα της τυχαίας τοποθέτησης ορθογώνιων πλακιδίων. Δεν τίθεται, δηλαδή, θέμα ότι η διαχώριση πεδίου

9 9 τιμών, είτε πρόκειται για την απλή, είτε για την «δίκαια» δίνει λύση σε στιγμιότυπα του προβλήματος που οι κλασικές μέθοδοι αποτυγχάνουν. 5.3 Σύγκριση των Δυο Μεθόδων Αναζήτησης Διαχώρισης Πεδίου Τιμών Μεταβλητών στο Πρόβλημα Τοποθέτησης Ορθογώνιων Πλακιδίων Τέλος παρουσίαζουμε μια σύγκριση μεταξύ των δύο ειδών διαχώρισης πεδίου τιμών, της απλής και της «δίκαιας» στο στιγμιότυπο του προβλήματος με τις μεγαλύτερες παραμέτρους, που πλησιάζει περισσότερο τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος τυχαίας τοποθέτησης ορθογώνιων πλακιδίων. Τα αποτελέσματα για τα όλα τα ποσοστά των δύο ειδών διαχώρισης σε αυτό το στιγμιότυπο είναι τα εξής: Σχήμα 3. Ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος της απλής και της «δίκαιας» διαχώρισης σε δευτερόλεπτα για το 3 ο στιγμιότυπο με όλα τα ποσοστά διαχώρισης. Φαίνεται ξεκάθαρα η συμβολή της «δίκαιας» διαχώρισης πεδίου τιμών στο πρόβλημα όχι μόνο σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους, αλλά και σε σχέση με την απλή διαχώριση πεδίου τιμών, στο default (προκαθορισμένο) ποσοστό 50%. Σημειώνουμε την μεγάλη επιρροή των ακραιών ποσοστών στη «δίκαια» διαχώριση, καθώς για μεσαία ποσοστά για τον καθορισμό του Α φαίνεται μια ελαφρά καλύτερη απόδοση απ' ό,τι στην απλή, ενώ αντίστροφα όσο εφαρμόζουμε ακραίες τιμές ποσοστών η «δίκαια» διαχώριση έπεται της απλής. Ωστόσο και οι δυο μέθοδοι ανεβάζουν το χρόνο τους στα ακραία ποσοστά και έχουν παρόμοιους χρόνους σε αυτά. Εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα πως όσο περισσότερο προσαρμόζουμε την διαχώριση πεδίου τιμών στο πρόβλημα τυχαίας τοποθέτησης ορθογώνιων πλακιδίων (και επιλέγουμε μη ακραία

10 10 ποσοστά), τόσο πιο πολύ μειώνουμε τον χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος και αυξάνουμε την επίδοσή του. 6 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις Η συνεισφορά αυτής της εργασίας ήταν η εισαγωγή μιας καινούριας μεθόδου αναζήτησης, της διαχώρισης πεδίου τιμών στον επιλυτή προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών NAXOS SOLVER. Παρουσιάσαμε δυο πλευρές αυτής της αναζήτησης, την γενική μέθοδο διαχώρισης και την «δίκαια» διαχώριση πεδίου τιμών που προσαρμόζεται ξεχωριστά σε κάθε πρόβλημα και καταλήξαμε σε ένα γνωστό πρόβλημα χωροθέτησης, το πρόβλημα τυχαίας τοποθέτησης ορθογώνιων πλακιδίων, στο οποίο οι δυο μέθοδοι διαχώρισης πεδιου τιμών είχαν καλύτερη απόδοση ενώ οι κλασικές μέθοδοι αναζήτησης αδυνατούσαν να δώσουν λύση. Η «δίκαια» διαχώριση λόγω του ότι λαμβάνει υπόψιν τους περιορισμούς ενός προβλήματος, σε γενικές γραμμές, είχε μεγαλύτερες αποδόσεις από την απλή, με το μειονέκτημα όμως της μη καθολικότητας. Ίσως επειδή στα μηχανήματα που έγιναν οι μετρήσεις η διαθέσιμη μνήμη έφτανε τα 2GB η κλιμάκωση να μην ήταν πολύ μεγάλη, όμως ενδεχομένως σε μηχανήματα με μεγαλύτερη μνήμη να φαινόταν περισσότερο η συμβολή της «δίκαιας» διαχώρισης στο πρόβλημα τυχαίας τοποθέτησης ορθογώνιων πλακιδίων. Θα ήταν ενδιαφέρον στο μέλλον να επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε αυτές τις δύο μεθόδους σε διάφορες παραλλαγές του προβλήματος τυχαίας τοποθέτησης που προσομοιάζουν ακόμα περισσότερες καταστάσεις της καθημερινότητας ή σε άλλα προβλήματα που ανήκουν στην κατηγορία της χωροθέτησης με περιορισμούς ή ακόμα και σε άλλες κατηγορίες προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών, όπου η διαχώριση πεδίου τιμών έχει να προσφέρει αποδοτικότερα αποτελέσματα από τις υπόλοιπες μεθόδους αναζήτησης... Αναφορές 1. Russel, S., and Norvig, P. (2003) Artificial Intelligence: A modern approach, Pearson Education Inc. (p ) 2. Ποθητός, N. (2012) NAXOS SOLVER: Εγχειρίδιο Χρήσης, 3. Θεοχάρης, Φ. (2007) Προηγμένες Μέθοδοι Αναζήτησης για Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 4. Bartak, R. (2003) Constraint-based scheduling: An introduction for newcomers, in: Prep. of the 7th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems. 5. Jussien, N., and Lhomme, O. (1998) Dynamic Domain Splitting for numeric CSP, in: Proc. Eur'n Conf. on Artificial Intelligence, Brightong. 6. Rudova, H., and Vermirovsky, K. (2004) Random Placement Problem,

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/ Τεχνητή Νοημοσύνη 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Οι διαφάνειες αυτής της διάλεξης βασίζονται στα βιβλία: Τεχνητή Νοημοσύνη των Βλαχάβα κ.ά., 3η έκδοση, Β. Γκιούρδας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προβλημάτων

Περιγραφή Προβλημάτων Τεχνητή Νοημοσύνη 02 Περιγραφή Προβλημάτων Φώτης Κόκκορας Τμ.Τεχν/γίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών - ΤΕΙ Λάρισας Παραδείγματα Προβλημάτων κύβοι (blocks) Τρεις κύβοι βρίσκονται σε τυχαία διάταξη πάνω στο τραπέζι

Διαβάστε περισσότερα

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση 4 Μονοτονία - Ακρότατα - Αντίστροφη Συνάρτηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μονοτονία συνάρτησης Μια συνάρτηση f λέγεται: Γνησίως αύξουσα σ' ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Καταστάσεων προβλημάτων στο Νηπιαγωγείο. Από τη μοιρασιά της τούρτας στην ανάπτυξη γεωμετρικών εννοιών

Διαχείριση Καταστάσεων προβλημάτων στο Νηπιαγωγείο. Από τη μοιρασιά της τούρτας στην ανάπτυξη γεωμετρικών εννοιών Διαχείριση Καταστάσεων προβλημάτων στο Νηπιαγωγείο Από τη μοιρασιά της τούρτας στην ανάπτυξη γεωμετρικών εννοιών Το πρόβλημα Ζητήθηκε από τα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες και να προσπαθήσουν να μοιράσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΦ. 6 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ» ΤΩΝ ΒΛΑΧΑΒΑ, ΚΕΦΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η, ΚΟΚΚΟΡΑ & ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ) Ι. ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥ ΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ Είναι γνωστές µερικές

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το 5/2 1 Παράδειγμα 2: Γράψε ένα κλάσμα που χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Διάσπασης Συμμετριών για Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών

Μέθοδοι Διάσπασης Συμμετριών για Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών Μέθοδοι Διάσπασης Συμμετριών για Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών Καλλιρρόη Δογάνη * Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία Αλγόριθμος, υπολογιστική σκέψη, αλγοριθμική σκέψη, αποδοτικότητα, δοκιμή.

Ορολογία Αλγόριθμος, υπολογιστική σκέψη, αλγοριθμική σκέψη, αποδοτικότητα, δοκιμή. Το παζλ ανταλλαγής Ηλικίες: 7 ενήλικες Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία Χρόνος: 50-60 λεπτά Μέγεθος ομάδας: 8 με 30 Εστίαση Τι είναι αλγόριθμος; Δοκιμή Αποδοτικότητα αλγορίθμων Υπολογιστική και αλγοριθμική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Ικανοποίηση Περιορισµών. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 6. Ικανοποίηση Περιορισµών. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 6 Ικανοποίηση Περιορισµών Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Ικανοποίηση Περιορισµών Ένα πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών (constraint

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α Ο πυρήνας των μαθηματικών είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συλλογιζόμαστε στα μαθηματικά. Τρόποι απόδειξης Επαγωγικός συλλογισμός (inductive)

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναζήτησης σε Παίγνια Δύο Αντιπάλων

Αλγόριθμοι Αναζήτησης σε Παίγνια Δύο Αντιπάλων Τεχνητή Νοημοσύνη 06 Αλγόριθμοι Αναζήτησης σε Παίγνια Δύο Αντιπάλων Εισαγωγικά (1/3) Τα προβλήματα όπου η εξέλιξη των καταστάσεων εξαρτάται από δύο διαφορετικά σύνολα τελεστών μετάβασης που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 1: Εισαγωγή- Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Αλγορίθμων Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα ο (150) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3. Δίνεται ο πίνακας: 3 3 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑ ο. Ένα κουτί περιέχει άσπρες, μαύρες, κόκκινες και πράσινες μπάλες. Οι άσπρες είναι 5, οι μαύρες είναι 9, ενώ οι κόκκινες και οι πράσινες μαζί είναι 6. Επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των νέων δελτίων

Οδηγός των νέων δελτίων Οδηγός των νέων δελτίων 4-7 Νέα εποχή Η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της δυναμικής της ανάπτυξης, προχωρά στην αναμόρφωση και ανανέωση των παιχνιδιών της. Με ακόμη πιο λειτουργικό σχεδιασμό, μοντέρνα εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι:

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μια δομή δεδομένων στην πληροφορική, συχνά αναπαριστά οντότητες του φυσικού κόσμου στον υπολογιστή. Για την αναπαράσταση αυτή, δημιουργούμε πρώτα ένα αφηρημένο μοντέλο στο οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων ============================================================================ Π. Κυράνας - Κ.

Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων ============================================================================ Π. Κυράνας - Κ. Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων ============================================================================ Π. Κυράνας - Κ. Σάλαρης Πολλές φορές μας δίνεται να λύσουμε ένα πρόβλημα που από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης Φυλλάδιο Φυλλάδι555 4 ο ο.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ.ptetragono.gr Σελίδα. ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Να βρεθεί το μέτρο των μιγαδικών :..... 0 0. 5 5 6.. 0 0. 5. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ Αν τότε. Αν χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός

Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός 5.1 Εισαγωγή Ο ακέραιος προγραμματισμός ασχολείται με προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού στα οποία μερικές ή όλες οι μεταβλητές είναι ακέραιες. Ένα γενικό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 Συμπληρωματικές σημειώσεις για τον μηχανισμό VCG 1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα της Πινακοθήκης (The Art Gallery Problem)

Το Πρόβλημα της Πινακοθήκης (The Art Gallery Problem) Το Πρόβλημα της Πινακοθήκης (The Art Gallery Problem) Τι είναι το Πρόβλημα της Πινακοθήκης; Σας ανήκει μια πινακοθήκη και επιθυμείτε να τοποθετήσετε κάμερες ασφαλείας έτσι ώστε όλη η γκαλερί να είναι προστατευμένη

Διαβάστε περισσότερα

2 α1 = 0, αν+1 = 2. Να βρείτε τον αναδρομικό τύπο των ακολουθιών : α. αν = 2ν 3 β. βν = 5 3 ν γ. γν = 1 + 2 ν

2 α1 = 0, αν+1 = 2. Να βρείτε τον αναδρομικό τύπο των ακολουθιών : α. αν = 2ν 3 β. βν = 5 3 ν γ. γν = 1 + 2 ν 1. Να βρείτε τους τέσσερις πρώτους όρους των παρακάτω ακολουθιών και να παραστήσετε σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων τα αντίστοιχα σημεία. α. αν = 4ν + 3 β. αν = 2 + ( 1) ν γ. 1 1 1 1 αν = + + +... + 1 2 2

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά συναρτήσεως σε κλειστές φραγμένες περιοχές. (x 0, y 0, f(x 0, y 0 ) z = L(x, y)

Συμπεριφορά συναρτήσεως σε κλειστές φραγμένες περιοχές. (x 0, y 0, f(x 0, y 0 ) z = L(x, y) 11.7. Aκρότατα και σαγματικά σημεία 903 39. Εκτίμηση μέγιστου σφάλματος Έστω ότι u e sin και ότι τα,, και μπορούν να μετρηθούν με μέγιστα δυνατά σφάλματα 0,, 0,6, και / 180, αντίστοιχα. Εκτιμήστε το μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 02/05/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Έστω ο παρακάτω αλγόριθμος ταξινόμησης: Για κ από.. μέχρι 19 Για λ από 19 μέχρι κ με_βήμα -1

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Εισαγωγή. Οι σχηματισμοί που προκύπτουν με την επιλογή ενός συγκεκριμένου αριθμού στοιχείων από το ίδιο σύνολο καλούνται διατάξεις αν μας ενδιαφέρει η σειρά καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τσάπελη Φανή ΑΜ: 2004030113. Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots. Τελική Αναφορά

Τσάπελη Φανή ΑΜ: 2004030113. Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots. Τελική Αναφορά Τσάπελη Φανή ΑΜ: 243113 Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots Τελική Αναφορά Περιγραφή του παιχνιδιού Το παιχνίδι dots παίζεται με δύο παίχτες. Έχουμε έναν πίνακα 4x4 με τελείες, και σκοπός του κάθε παίχτη

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 19 Hashing - Κατακερματισμός 1 / 23 Πίνακες απευθείας πρόσβασης (Direct Access Tables) Οι πίνακες απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αλγόριθµοι Αναζήτησης σε Παίγνια ύο Αντιπάλων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση

Κεφάλαιο 5. Αλγόριθµοι Αναζήτησης σε Παίγνια ύο Αντιπάλων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Κεφάλαιο 5 Αλγόριθµοι Αναζήτησης σε Παίγνια ύο Αντιπάλων Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αλγόριθµοι Αναζήτησης σε Παίγνια ύο Αντιπάλων

Διαβάστε περισσότερα

IV. Συνέχεια Συνάρτησης. math-gr

IV. Συνέχεια Συνάρτησης. math-gr IV Συνέχεια Συνάρτησης mth-gr mth-gr Παντελής Μπουμπούλης, MSc, PhD σελ mth-grblogspotcom, bouboulismyschgr ΜΕΡΟΣ Συνέχεια Συνάρτησης Α Ορισμός Συνέχεια σε σημείο: Θα λέμε ότι μια συνάρτηση είναι συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 12 η Αναζήτηση/Ταξινόμηση Πίνακα Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 20, 5 η ΟΣΣ: Θεωρία Γραφημάτων

ΠΛΗ 20, 5 η ΟΣΣ: Θεωρία Γραφημάτων ΠΛΗ 20, 5 η ΟΣΣ: Θεωρία Γραφημάτων ημήτρης Φωτάκης ιακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική Πληροφορική Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 4 η Εργασία: Γενική Εικόνα Αντίστοιχη βαθμολογικά και ποιοτικά με την

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» Δημήτριος Σκλαβάκης 1, Ιωάννης Ρεφανίδης 1 Μαθηματικός Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Εργασία εξαμήνου. Value Iteration και Q- Learning για Peg Solitaire

Αυτόνομοι Πράκτορες. Εργασία εξαμήνου. Value Iteration και Q- Learning για Peg Solitaire Αυτόνομοι Πράκτορες Εργασία εξαμήνου Value Iteration και Q- Learning για Peg Solitaire Μαρίνα Μαυρίκου 2007030102 1.Εισαγωγικά για το παιχνίδι Το Peg Solitaire είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται με ένα

Διαβάστε περισσότερα

Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007

Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007 Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007 Πρόβλημα 1 Το πρώτο πρόβλημα λύνεται με τη μέθοδο του Δυναμικού Προγραμματισμού. Για να το λύσουμε με Δυναμικό Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ.Καρτάλη 8 Βόλος Τηλ. 43598 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ... 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 2 (για µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 2 (για µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης ηµοτικού) Kangourou Sans Frontières Καγκουρό Ελλάς Επώνυµο:... Όνοµα:... Όνοµα πατέρα:... e-mail:... ιεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Εξεταστικό Κέντρο:... Σχολείο προέλευσης:... Τάξη:... Θέµατα Καγκουρό 007 Επίπεδο: (για

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων Τεχνητή Νοημοσύνη 1η Σειρά Ασκήσεων

Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων Τεχνητή Νοημοσύνη 1η Σειρά Ασκήσεων Π Π Τ Μ Τ Μ Η/Υ Π Δ Μ Π Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων Τεχνητή Νοημοσύνη 1η Σειρά Ασκήσεων Φοιτητής: Ν. Χασιώτης (AM: 0000) Καθηγητής: Ι. Χατζηλυγερούδης 22 Οκτωβρίου 2010 ΑΣΚΗΣΗ 1. Δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. 5.1 Η έννοια της συνάρτησης. 1. Να συμπληρώσετε τις τιμές των παρακάτω συναρτήσεων : α) ψ = 2χ + 6 o Για χ = -1,5 : ψ =..=..

Συναρτήσεις. 5.1 Η έννοια της συνάρτησης. 1. Να συμπληρώσετε τις τιμές των παρακάτω συναρτήσεων : α) ψ = 2χ + 6 o Για χ = -1,5 : ψ =..=.. Συναρτήσεις. 5.1 Η έννοια της συνάρτησης. 1. Να συμπληρώσετε τις τιμές των παρακάτω συναρτήσεων : α) ψ = 2χ + 6 o Για χ = 1 : ψ =..=.. = o Για χ = -1 : ψ =..=.. = o Για χ = 0 : ψ =..=.. = o Για χ = 2 :

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες Κεφάλαιο Συστήματα γραμμικών εξισώσεων Παραδείγματα από εφαρμογές Παράδειγμα : Σε ένα δίκτυο (αγωγών ή σωλήνων ή δρόμων) ισχύει ο κανόνας των κόμβων όπου το άθροισμα των εισερχόμενων ροών θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών... 37 3.1 Αριθμητικά σύνολα... 37 3.2 Ιδιότητες... 37 3.3 Περισσότερες ιδιότητες...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών... 37 3.1 Αριθμητικά σύνολα... 37 3.2 Ιδιότητες... 37 3.3 Περισσότερες ιδιότητες... Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο Βασικές αριθμητικές πράξεις... 5. Τέσσερις πράξεις... 5. Σύστημα πραγματικών αριθμών... 5. Γραφική αναπαράσταση πραγματικών αριθμών... 6.4 Οι ιδιότητες της πρόσθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» - 6/2/2014 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 50 λεπτά Ομάδα Α

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» - 6/2/2014 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 50 λεπτά Ομάδα Α ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» - 6/2/2014 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 50 λεπτά Ομάδα Α 1. (2.5 μονάδες) Ο κ. Ζούπας παρέλαβε μία μυστηριώδη τσάντα από το ταχυδρομείο. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα

5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα 5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα Θέμα της δραστηριότητας Η δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές στο ολοκλήρωμα Riemann μέσω του υπολογισμού του εμβαδού ενός παραβολικού χωρίου. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. 14ο Λύκειο Περιστερίου

ΑΛΓΕΒΡΑ. 14ο Λύκειο Περιστερίου ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 4ο Λύκειο Περιστερίου Εκκφωννήήσσεει ιςς κκααι ι λλύύσσεει ιςς θθεεμμάάττωνν Άλλγγεεββρρααςς Τρράάππεεζζααςς θθεεμμάάττωνν ααννάά εεννόόττηητταα ΑΛΓΕΒΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2006-2007 2η Σειρά Ασκήσεων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2006-2007 2η Σειρά Ασκήσεων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2006-2007 2η Σειρά Ασκήσεων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. ίνεται το γνωστό πρόβληµα των δύο δοχείων: «Υπάρχουν δύο δοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

13 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης

13 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης 3 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Θεώρημα Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σ ένα διάστημα Δ, τότε: Αν f ( ) > 0για κάθε εσωτερικό του Δ, η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις. Διμελής Σχέση. ΣτοΊδιοΣύνολο. Αναπαράσταση

Σχέσεις. Διμελής Σχέση. ΣτοΊδιοΣύνολο. Αναπαράσταση Διμελής Σχέση Σχέσεις Διδάσκοντες: Φ. Αφράτη, Δ. Επιμέλεια διαφανειών: Δ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διατεταγμένο ζεύγος (α, β): Δύο αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Αλγοριθμικές Τεχνικές Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας http://pericles.ee.duth.gr Ορισμένες γενικές αρχές για τον σχεδιασμό αλγορίθμων είναι: Διαίρει και Βασίλευε (Divide and

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr www.ma8eno.gr Σελίδα 1 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Στους πραγματικούς αριθμούς ορίστηκαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 80 ΝΙΚΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0965897 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η έννοια του μιγαδικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση:

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση: Κατηγορία η Θεώρημα Βolzano Τρόπος αντιμετώπισης:. Όταν μας ζητούν να εξετάσουμε αν ισχύει το θεώρημα Bolzano για μια συνάρτηση f σε ένα διάστημα [, ] τότε: Εξετάζουμε την συνέχεια της f στο [, ] (αν η

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα: 4 η σειρά ασκήσεων ΣΗΜΜΥ - Ε.Μ.Π.

Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα: 4 η σειρά ασκήσεων ΣΗΜΜΥ - Ε.Μ.Π. Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα: 4 η σειρά ασκήσεων CO.RE.LAB. ΣΗΜΜΥ - Ε.Μ.Π. Άσκηση 1 η : Παιχνίδι επιλογής ακμών Έχουμε ένα ακυκλικό κατευθυνόμενο γράφο, μια αρχική κορυφή και δυο παίκτες. Οι παίκτες διαδοχικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Παπαρρίζου. Επιβλέπων Καθηγητής: Κώστας Στεργίου Τριμελής Επιτροπή: Κώστας Στεργίου, Νικόλαος Σαμαράς, Μανώλης Κουμπαράκης

Αναστασία Παπαρρίζου. Επιβλέπων Καθηγητής: Κώστας Στεργίου Τριμελής Επιτροπή: Κώστας Στεργίου, Νικόλαος Σαμαράς, Μανώλης Κουμπαράκης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Αναστασία Παπαρρίζου Επιβλέπων Καθηγητής: Κώστας Στεργίου Τριμελής Επιτροπή: Κώστας Στεργίου, Νικόλαος Σαμαράς, Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.Σύνολα Σύνολο είναι μια ολότητα από σαφώς καθορισμένα και διακεκριμένα αντικείμενα. Τα φωνήεντα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Αν. Καθηγητής Κ. Στεργίου e-mail: kstergiou@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

8. 1 Βαθμωτά και διανυσματικά πεδία

8. 1 Βαθμωτά και διανυσματικά πεδία 8. 1 Βαθμωτά και διανυσματικά πεδία Ας θεωρήσουμε τη συνάρτηση f : 2 Ø που έχει ως πεδίο ορισμού ολόκληρο το επίπεδο 2 και τύπο f Hx, yl = 2 xy. Επειδή τα στοιχεία του ονομάζονται και βαθμωτά, η παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1oς ΚΥΚΛΟΣ - ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Α Ενότητα Ανακαλύπτουμε τις ιδιότητες των υλικών μας, τα τοποθετούμε σε ομάδες και διατυπώνουμε κριτήρια ομαδοποίησης Οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

4.3 Δραστηριότητα: Θεώρημα Fermat

4.3 Δραστηριότητα: Θεώρημα Fermat 4.3 Δραστηριότητα: Θεώρημα Fermat Θέμα της δραστηριότητας Η δραστηριότητα αυτή εισάγει το Θεώρημα Fermat και στη συνέχεια την απόδειξή του. Ακολούθως εξετάζεται η χρήση του στον εντοπισμό πιθανών τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 Η Θεωρία Πιθανοτήτων είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος παρουσιάζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Επειδή η ιδιαιτερότητα

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά. Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα

Διακριτά Μαθηματικά. Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα Διακριτά Μαθηματικά Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα Συνδυαστική ανάλυση μελέτη της διάταξης αντικειμένων 17 ος αιώνας: συνδυαστικά ερωτήματα για τη μελέτη τυχερών παιχνιδιών Απαρίθμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβληµάτων. Αλγόριθµοι Αναζήτησης

Επίλυση προβληµάτων. Αλγόριθµοι Αναζήτησης Επίλυση προβληµάτων! Περιγραφή προβληµάτων Αλγόριθµοι αναζήτησης Αλγόριθµοι τυφλής αναζήτησης Αλγόριθµοι ευρετικής αναζήτησης Παιχνίδια δύο αντιπάλων Προβλήµατα ικανοποίησης περιορισµών Γενικά " Τεχνητή

Διαβάστε περισσότερα

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46 ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο................................................ 7 1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής.............................................. 11. Σύνολα..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβληµάτων. Περιγραφή προβληµάτων Αλγόριθµοι αναζήτησης

Επίλυση προβληµάτων. Περιγραφή προβληµάτων Αλγόριθµοι αναζήτησης Επίλυση προβληµάτων Περιγραφή προβληµάτων Αλγόριθµοι αναζήτησης! Αλγόριθµοι τυφλής αναζήτησης Αλγόριθµοι ευρετικής αναζήτησης Παιχνίδια δύο αντιπάλων Προβλήµατα ικανοποίησης περιορισµών Αλγόριθµοι τυφλής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεωρία ακραίων τιμών

Εισαγωγή στη θεωρία ακραίων τιμών Εισαγωγή στη θεωρία ακραίων τιμών Αντικείμενο της θεωρίας ακραίων τιμών αποτελεί: Η ανάπτυξη και μελέτη στοχαστικών μοντέλων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την εμφάνιση «πολύ μεγάλων»

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Μπουμπούλης, M.Sc., Ph.D. σελ. 2 math-gr.blogspot.com, bouboulis.mysch.gr

Παντελής Μπουμπούλης, M.Sc., Ph.D. σελ. 2 math-gr.blogspot.com, bouboulis.mysch.gr VI Ολοκληρώματα Παντελής Μπουμπούλης, MSc, PhD σελ mth-grlogspotcom, ououlismyschgr ΜΕΡΟΣ Αρχική Συνάρτηση Ορισμός Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ Αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της στο Δ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Ανδρέας Παπασαλούρος andpapas@aegean.gr

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Ανδρέας Παπασαλούρος andpapas@aegean.gr Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανδρέας Παπασαλούρος andpapas@aegean.gr Σχετικά με το μάθημα (1) Ώρες Μαθήματος: Δευτέρα 18-20, Κτίριο Εμπορικής, Αιθ. Α1. Τρίτη 9-11,Κτίριο Εμπορικής, Αιθ. Α1. Εργαστήριο: Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2 Διεθνές εµπόριο-1 Το διεθνές εµπόριο συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της ανθρωπότητας γιατί ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής της συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Η ετήσια ζήτηση ενός σημαντικού εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη μνήμη υπολογιστών desktops εκτιμήθηκε σε 10.000 τεμάχια. Η αξία κάθε μονάδας είναι 8, το κόστος παραγγελίας κάθε παρτίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Όπως θα δούμε αργότερα στη Στατιστική Συμπερασματολογία, λέγοντας ότι «από έναν πληθυσμό παίρνουμε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους» εννοούμε ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές,,..., που

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα

Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα 8 Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι: i Συνεχής σε ένα ανοιχτό διάστημα (α,β) όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του διαστήματος (α,β)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 28 (με Δημητριάδος) Βόλος τηλ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 28 (με Δημητριάδος) Βόλος τηλ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με Δημητριάδος) Βόλος τηλ. 4598 Κεφάλαιο ο Ολοκληρωτικός Λογισμός Ολοκληρωτικός Λογισμός Μεθοδολογία Λυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα