ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Johan Walter Berg ΑΒ από την Caterpillar Inc, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Caterpillar Luxembourg S.A.R.L. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Caterpillar Inc και Johan Walter Berg ΑΒ με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι η εταιρεία Caterpillar Inc, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Caterpillar Luxembourg S.A.R,L., προέβηκε στην εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Johan Walter Berg ΑΒ. Η Caterpillar Inc είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί παγκόσμια εταιρεία παραγωγής εξοπλισμού κατασκευών και εξόρυξης, κινητήρων ντίζελ και φυσικού αερίου, βιομηχανικών αεριαστραβίλων και ντίζελ-ηλεκτρικών μηχανών. Η Caterpillar Luxembourg S.A.R.L. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου και αποτελεί θυγατρική εταιρεία της CateTDillar Inc. Η εν λόγω εταιρεία έχει δύο βασικές λειτουργίες, α) την κατοχή του μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων θυγατρικών του Ομίλου Εταιρειών Caterpillar και β) την παροχή ενδοεταιρικής χρηματοδότησης σε συγκεκριμένα μέλη του Ομίλου Εταιρειών Caterpillar. Η Johan Walter Berg ΑΒ είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας, η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη, σχεδιασμό και την παραγωγή έως την πώληση και τη συντήρηση ελίκων, άλλως, συστημάτων πρόωσης στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 3080 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Αριθμός 3448 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 22(1) ΤΟΥ 1999 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας PPT Aviation Services Ltd από την World Fuel Services Europe Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες PPT Aviation Services Ltd και World Fuel Services Europe Ltd, με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι η εταιρεία World Fuel Services Europe Ltd προέβηκε στην εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας PPT Aviation Services Ltd. Η World Fuel Services Europe Ltd είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασίλειου και δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας καυσίμων αεροσκαφών, μεσιτείας καυσίμων, παροχής υπηρεσιών αναφορικά με την αεροπλοΐα, εμπορίας καυσίμων και συναφείς υπηρεσίες. Επίσης η εταιρεία WFS για μακρό χρονικό διάστημα ήταν εμπορικός συνεργάτης της εταιρείας ΡΡΤ προς την οποία εκτελούσε υπηρεσίες προώθησης πώλησης στη βάση σχέσης αντιπροσώπευσης που διατηρούσαν. Πέραν της εν λόγω σχέσης αντιπροσώπευσης, η εταιρεία WFS δεν πωλεί οποιοδήποτε προϊόν και δεν ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στην Κύπρο. Η PPT Aviation Services Ltd αποτελεί εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά της παροχής υπηρεσιών εδάφους και τροφοδοσίας αεροσκαφών με καύσιμα. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 3449 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο του Εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία» Κωδικός Αναφοράς THE 8/2013 Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία», στο οποίο ζητούνται απόψεις/σχόλια κατά πόσο το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, για το οποίο απαιτείται η αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μπορεί να αλλάξει και να γίνεται κάθε 12 μήνες. Το έγγραφο που αφορά την εν λόγω δημόσια διαβούλευση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης είναι η 16η Αυγούστου Αριθμός 3450 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012 Αναθεώρηση Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης με βάση το άρθρο 5Α(7) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης εκπονείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και προβλέπει τις ραδιοσυχνότητες, τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης και τις τοποθεσίες από τις οποίες εκπέμπουν οι αδειούχοι οργανισμοί και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρούνται από το Διευθυντή ως σημαντικές. Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 5Α(7) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παρέχεται χρόνος είκοσι οκτώ ημερών για την υποβολή ενστάσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ισχυρίζεται ότι παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα του. Η ένσταση κατά της Αναθεώρησης του Σχεδίου υποβάλλεται στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τ.Θ ,1302 Λευκωσία και παρέχει τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται. Η πιο κάτω αναθεώρηση αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον μικρού τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού Λεμεσού με την εκχώρηση της πιο κάτω συχνότητας: Σημείο Εκπομπής Λεμεσός Συχνότητα Εκπομπής 89.2 MHz

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 _ 3081 Αριθμός 3451 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Απόφαση 908/2013 για Διευρυμένη Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) Εγκατεστημένα σε Οικίες «Συμψηφισμός Μετρήσεων» για τη συγκεκριμένη εφαρμογή ορίζεται ως η μέθοδος που αφορά Καταναλωτές, που στις οροφές των οικιών τους (ή εντός του ιδίου τεμαχίου με την οικία), έχει εγκατασταθεί μικρό Φωτοβολταϊκά σύστημα με ισχύ μέχρι 3 kw. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή; υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών του υποστατικού και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκά σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο για κάθε δίμηνο. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη: Τη διακηρυγμένη θέση και εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων ως κοινωνικό μέτρο ενίσχυσης των ιδιοκτητών κατοικιών και ιδιαίτερα των ιδιοκτητών κατοικιών με χαμηλά εισοδήματα και των ευάλωτων καταναλωτών. Την εξαιρετικά θετική αντιμετώπιση ενός τέτοιου Σχεδίου από οργανωμένα σύνολα και το κοινό γενικά. Την αξιοποίηση της διεσπαρμένης παραγωγής από ΑΠΕ, που συνάδει με τους στόχους της Ενεργειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την Κύπρο. Τους περιορισμούς που παρουσιάζονται στο δίκτυο (Μεταφοράς και Διανομής) και την ανάγκη για συνεχή ισοζυγισμό μεταξύ παραγωγής και ζήτησης και Τη θετική αντιμετώπιση του διευρυμένου Σχεδίου μετά από τις διαβουλεύσεις με την ΑΗΚ και το ΔΣΜΚ αναφορικά με το θέμα. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ την εφαρμογή Σχεδίου σχετικά με τη διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) που είναι εγκατεστημένα σε οικίες ή στα τεμάχια γης που ευρίσκονται οι οικίες, με τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: 1. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στα πλαίσια του Σχεδίου, αφορούν σε επενδύσεις από φυσικά πρόσωπα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνδεδεμένων με το δίκτυο με εφαρμογή του συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων της εισαγόμενης από το δίκτυο με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση (μόνιμη κατοικία) από τους αιτητές. 2. Οι επενδύσεις αφορούν σε εγκαταστάσεις πάνω σε οροφές νόμιμα υφιστάμενων οικιστικών μονάδων ή στο έδαφος εντός του τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται η μονάδα. 3. Όταν οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας, τότε όλοι οι ιδιοκτήτες της οικιστικής μονάδας θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι συμφωνούν με την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης στο υποστατικό. Για τις πολυκατοικίες και στις περιπτώσεις που η ταράτσα είναι κοινόχρηστη, θα πρέπει οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες να δηλώσουν υπεύθυνα ότι συμφωνούν με την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης. 4. Το ανώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος του Φωτοβολταϊκού συστήματος ανά δικαιούχο και ανά οικιστική μονάδα (οικία/ διαμέρισμα) που χρησιμοποιείται ως μόνιμη κατοικία είναι 3 kw. 5. Παράλληλα, η ΡΑΕΚ προβαίνει σε Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου, στην οποία θα αναφερθούν λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί καθώς και η αναμενόμενη συνολική ετήσια εγκατεστημένη ισχύς για υλοποίηση του Σχεδίου. 6. Η παραγόμενη από το Φωτοβολταϊκά Σύστημα ηλεκτρική ενέργεια θα συμψηφίζεται με την εισαγόμενη από το δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια στο τέλος του διμήνου και ο προμηθευτής θα τιμολογεί τη διαφορά. Η πρώτη Ιανουαρίου εκάστου έτους θα είναι η έναρξη της περιόδου υπολογισμών. Τυχόν περίσσεια παραγωγής κατά την διμηνία θα πιστώνεται στην επόμενη διμηνία, ενώ τυχόν έλλειμμα παραγωγής θα χρεώνεται κανονικά. Στο τέλος του ημερολογιακού έτους, αν καταγράφεται περίσσεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή δεν θα αποζημιώνεται. 7. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκά σύστημα θα εκτιμάται και σε αυτή θα επιβάλλονται από τον Προμηθευτή οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις αναφορικά με τον ετεροχρονισμό (μερικώς) και τη χρήση δικτύου (μερικώς), τις λειτουργικές δαπάνες του ΔΣΜΚ, τις Επικουρικές Υπηρεσίες (μερικώς) και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία (μερικώς), όπως επίσης και τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για ΥΔΩ και ΑΠΕ. Η εκτιμούμενη προσφορά της διεσπαρμένης παραγωγής σε Επικουρικές Υπηρεσίες και Μακροχρόνια Εφεδρεία και η υπολογιζόμενη μείωση στις θερμικές απώλειες στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής θα ληφθεί υπόψη στις εκάστοτε χρεώσεις, οι οποίες θα αναθεωρούνται από τη ΡΑΕΚ όποτε απαιτείται. 8. Στην εισαγόμενη από το Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια θα επιβάλλονται κανονικά πέραν της καταναλισκόμενης ενέργειας, οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για Χρήση Δικτύου Υψηλής, Μέσης ή Χαμηλής Τάσης ανάλογα, όπως και οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις αναφορικά με τις λειτουργικές δαπάνες του ΔΣΜΚ, τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία καθώς επίσης και οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για ΥΔΩ και ΑΠΕ και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις θα προνοούνται σε σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ. 9. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ, υπό την ιδιότητα της ως Ιδιοκτήτης και Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ). Πρόσθετη περιγραφή για τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται

4 3082 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 από τους εμπλεκόμενους φορείς δίδεται στο Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων και Αυτοπαραγωγής το οποίο με την απόφαση αυτή εγκρίνεται. 10. Διευκρινίζεται ότι το Σχέδιο εφαρμόζεται σε Οικιακούς Καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στη Διατίμηση 05 ή στη Διατίμηση 08 της ΑΗΚ. Όσοι καταναλωτές ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων και είναι ενταγμένοι στις Διατιμήσεις 06 ή 07 θα πρέπει, πριν λειτουργήσουν το νέο Σχέδιο, να μεταπηδήσουν στη Διατίμηση 05. Το Σχέδιο αυτό με τους ιδίους ακριβώς όρους χρεώσεων και τελών θα εφαρμόζεται κατ" εξαίρεση και σε κτήρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών. Η εφαρμογή του Σχεδίου θα παρακολουθείται από τη ΡΑΕΚ και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, μπορεί να διαφοροποιηθεί από τη ΡΑΕΚ. Αριθμός 3452 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Απόφαση 909/2013 για τις Χρεώσεις Επικουρικών Υπηρεσιών, Χρήσης Δικτύου και Άλλων Υπηρεσιών που θα Επιβάλλονται για τη Διευρυμένη Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) Εγκατεστημένα σε Οικίες Η διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της εισαγόμενης από το δίκτυο και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-metering) εγκατεστημένα σε οικίες συνεπάγεται κόστη για τους Προμηθευτές τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται σε αυτούς από τους ιδιώτες παραγωγούς. Οι χρεώσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή αποζημιώνουν για τις απαιτήσεις που προκύπτουν για κάλυψη της μείωσης της ανάκτησης των δαπανών για το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, των Επικουρικών Υπηρεσιών, των επιπτώσεων του ετεροχρονισμού μεταξύ της παραγόμενης από τον παραγωγό/ καταναλωτή και της κατανάλωσης του (δηλαδή, η ενέργεια την οποία παράγει δεν καταναλώνεται την ίδια ώρα, κατά την διάρκεια της ημέρας αλλά τη νύκτα ή σε διαφορετικές ημέρες ή ακόμα και σε διαφορετικές εποχές). Πρόσθετα, ο παραγωγός/ καταναλωτής πιστώνεται για το μέρος της Μακροχρόνιας Εφεδρείας που καλύπτει, την προσφορά του σε Επικουρικές Υπηρεσίες και τη μείωση στις θερμικές απώλειες των δικτύων μεταφοράς και διανομής λόγω της διεσπαρμένης παραγωγής και της επακόλουθης μείωσης των ποσοτήτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τους Σταθμούς Παραγωγής. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη: Την επιστολή της ΑΗΚ με στοιχεία ΗΚ6/326.8/Α , ημερομηνίας 30/04/2013, «Προτάσεις ΑΗΚ για το Τέλος Επικουρικών Υπηρεσιών το οποίο θα επιβάλλεται σε Αυτοπαραγωγούς (ΑΠΕ και Συμβατικά Καύσιμα) καθώς και Παραγωγούς ΑΠΕ (Περιλαμβάνοντας και Συμψηφισμό Μετρήσεων)». Τις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται σε Μελέτη της ΡΑΕΚ. Αποφάσισε και έθεσε σε ισχύ την επιβολή των ακολούθων χρεώσεων: Ο παραγωγός/ καταναλωτής καταβάλλει ετήσιο τέλος στον προμηθευτή του ίσο με 37,03 ανά εγκατεστημένο kwp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε εκτιμούμενη ετήσια παραγόμενη ενέργεια ίση με kwh (θεωρούμενη ως ο μέσος όρος της ετήσιας παραγωγής για μία δεκαετία). Επισυνάπτεται Πίνακας στον οποίο φαίνεται η ανάλυση του τέλους αυτού ώστε να καταχωρείται από τον Προμηθευτή στα συνιστώντα μέρη. Επί της εκτιμούμενης ετήσιας παραγόμενης ενέργειας των kwh επιβάλλεται χρέωση ΥΔΩ, με βάση το συντελεστή τέλους 0,00134 / kwh, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσιο τέλος 2,16/ εγκατεστημένο kwp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος. Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΥΔΩ. Επί της εκτιμούμενης ετήσιας παραγόμενης ενέργειας των kwh επιβάλλεται χρέωση ΑΠΕ, με βάση το συντελεστή τέλους 0,005 / kwh, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσιο τέλος 8,05/ εγκατεστημένο kwp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος. Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΑΠΕ. Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις (πριν την επιβολή ΦΠΑ) ανά εγκατεστημένο kwp του Φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχονται σήμερα σε 47,23. Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις θα καταβάλλονται από τον παραγωγό/ καταναλωτή σε έξη ισόποσες δόσεις ( 7,87 ανά εγκατεστημένο kwp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος πριν την επιβολή ΦΠΑ) και θα περιλαμβάνονται στο διμηνιαίο τιμολόγιο κατανάλωσης του Προμηθευτή. Για τις χρεώσεις Χρήσης Δικτύων, Επικουρικών Υπηρεσιών, λειτουργικές Δαπάνες ΔΣΜΚ, ετεροχρονισμού μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης της οικίας και Μακροχρόνιας Εφεδρείας, η ΡΑΕΚ προέβη σε αξιολόγηση των προτάσεων της ΑΗΚ και αποφάσισε με βάση τις παραδοχές στην Έκθεση του Παραρτήματος 2. Συνεκτίμησε επίσης οφέλη που προκύπτουν από τη διεσπαρμένη παραγωγή στη μείωση των απωλειών στα δίκτυα και στη συνεισφορά σε Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 _ 3083 Η ΡΑΕΚ θεώρησε το Σενάριο 4 ως το πλέον αντιπροσωπευτικό σενάριο και έλαβε υπόψη τους ακόλουθους συντελεστές για τον καθορισμό των χρεώσεων που αναφέρονται πιο πάνω: 1. Λήφθηκαν ως βάση οι εγκεκριμένες, με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις 03/2010 και 04/2010, Χρεώσεις Χρήσης Δικτύων, Επικουρικών Υπηρεσιών, λειτουργικές Δαπάνες ΔΣΜΚ, και Μακροχρόνιας Εφεδρείας, επαυξημένες κατά 15%, ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύει καταγραμμένη μείωση στην παγκύπρια κατανάλωση σύμφωνα με καταγραμμένα στοιχεία για τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, και η οποία αναμένεται να παραμείνει για τα επόμενα χρόνια σε μειωμένα επίπεδα της τάξης του 12,5% της ζήτησης του Θεωρήθηκε ότι η χρέωση στην διεσπαρμένη παραγωγή του Συστήματος Συμψηφισμού δεν περιλαμβάνει το σύνολο των χρεώσεων όπως συμβαίνει με τις χρεώσεις για την κατανάλωση, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέρος αυτών, ως ακολούθως: Χρεώσεις ΔΣΜΚ - κατά το 100% των περιλαμβανομένων στις Ρυθμιστικές Αποφάσεις 03/2010 και 04/2010, επαυξημένων κατά 15%. Χρεώσεις για την Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών - κατά 100% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%. Χρεώσεις για την Παροχή Μακροχρόνιας Εφεδρείας - κατά 20% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%. Χρεώσεις για τη Χρήση των Δικτύων Ψηλής Τάσης - κατά 25% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%. Χρεώσεις για την Χρήση των Δικτύων Μέσης Τάσης - κατά 50% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%. Χρεώσεις για Χρήση των Δικτύων Χαμηλής Τάσης - κατά 75% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%. Πρόσθετα, θεωρήθηκε ότι η διεσπαρμένη παραγωγή με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων συνεισφέρει κατά 10% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%, για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία. Εκτιμήθηκε ότι παρέχεται μείωση στις απώλειες στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής που αντιστοιχεί ετησίως σε 20,00 ανά εγκατεστημένο kwp του Φωτοβολταϊκού συστήματος. Οι πιο πάνω χρεώσεις θα επανεκτιμηθούν για εφαρμογή σε μελλοντικά σχέδια, μετά την συμπλήρωση της Μελέτης Διατιμήσεων της ΑΗΚ και την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων από το Πιλοτικό Σύστημα Συμψηφισμού Μετρήσεων που λήφθηκε με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 771/2012 «Απόφαση για Αξιολόγηση Πολιτικής Συμψηφισμού Μετρήσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Εγκατεστημένων σε Οικίες». Οι πιο πάνω χρεώσεις θα ισχύουν για το Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων που εφαρμόζεται με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 908/2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (NET-METERING) ΧΡΕΩΣΗ Ή ΠΙΣΤΩΣΗ /kw % Δαπάνες Λειτουργίας ΔΣΜΚ Επικουρικές Υπηρεσίες 1,48 3,50 4,0% 9,5% Ετεροχρονισμός μεταξύ Παραγωγής Φωτοβολταϊκού Συστήματος και της Ζήτησης της Οικίας 13,81 37,3% Χρέωση για τήρηση Μακροχρόνιας Εφεδρεία 1,53 4,1% Δίκτυο Μεταφοράς Δίκτυο Διανομής Μέσης Τάσης Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης Πίστωση για τη Μείωση στις θερμικές Απώλειες στα Δίκτυα 3,98 12,31 20,41-20,00 10,8% 33,3% 55,1% -54,0% ΣΥΝΟΛΟ 37,03 100,0%

6 3084 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Αριθμός 3453 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Απόφαση 913/2013 Σχετικά Με Αυτοπαραγωγή Απο Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής που Χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Αυτοπαραγωγή είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που είναι εγκατεστημένες στην οικοδομή ή στο ίδιο τεμάχιο που ευρίσκεται η οικοδομή Εμπορικού ή Βιομηχανικού καταναλωτή, η οποία δεν εγχέεται στο Δίκτυο αλλά χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά και μόνο για ιδία κατανάλωση και όχι για οικονομική εκμετάλλευση μέσω της χρήσης του Δικτύου. Αυτοπαραγωγή από ΑΠΕ είναι η Αυτοπαραγωγή από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη: Το ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί από Βιομηχανικούς και Εμπορικούς καταναλωτές για Αυτοπαραγωγή με χρήση ΑΠΕ. Τις εισηγήσεις αλλά και την εξαιρετικά θετική αντιμετώπιση της Αυτοπαραγωγής από οργανωμένα σύνολα και το κοινό γενικά. Την αξιοποίηση της διεσπαρμένης παραγωγής από ΑΠΕ, που συνάδει με τους στόχους της Ενεργειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την Κύπρο. Τους περιορισμούς που παρουσιάζονται στο δίκτυο (Μεταφοράς και Διανομής) και την ανάγκη για συνεχή ισοζυγισμό μεταξύ παραγωγής και ζήτησης και Τη διαβούλευση με την ΑΗΚ και το ΔΣΜΚ αναφορικά με το θέμα της Αυτοπαραγωγής με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ την εφαρμογή Σχεδίου σχετικά με Αυτοπαραγωγή από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και που είναι εγκατεστημένες στις οικοδομές ή στα τεμάχια γης που ευρίσκονται οι οικοδομές Εμπορικών και Βιομηχανικών Καταναλωτών και θα δέχεται Αιτήσεις, με τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: Το Σχέδιο καλύπτει στο παρόν στάδιο μόνο Φωτοβολταϊκά Συστήματα, και Συστήματα Βιοαερίου/ Βιομάζας και καθορίζεται ως νέο όριο της συνολικής ισχύος επιπρόσθετης Αυτοπαραγωγής από Φωτοβολταϊκά Συστήματα τα δέκα (10) MW. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκάστου Φωτοβολταίκού Συστήματος για κάθε Αίτηση είναι πεντακόσια (500) kw και η ελάχιστη 10 kw. Στην επιμέτρηση του ορίου συνολικής ισχύος Αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ δεν περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις Αυτοπαραγωγής από Βιομάζα/ Βιοαέριο. Δεν θα ισχύουν οποιαδήποτε Σχέδια Κυβερνητικών Χορηγιών ή Καθεστώτα Στήριξης για τα Συστήματα Αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ. Παράλληλα, η ΡΑΕΚ προβαίνει σε Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου, στην οποία θα αναφερθούν λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί καθώς και η αναμενόμενη συνολική ετήσια εγκατεστημένη ισχύς για υλοποίηση του Σχεδίου. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Συστήματα Αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ, θα είναι αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ιδίας κατανάλωσης, δηλαδή δεν θα αποζημιώνεται ο συμμετέχων στο Σχέδιο για την ηλεκτρική ενέργεια που για οποιοδήποτε λόγο πιθανόν να εγχυθεί στο Δίκτυο. Συνάγεται ότι απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και ορθός υπολογισμός της ικανότητας των εγκαταστάσεων παραγωγής ώστε να αποφευχθούν δαπάνες σε βαθμό που παραγόμενη ενέργεια θα εγχέεται στο δίκτυο χωρίς να αμείβεται. Η κατανάλωση της παραγόμενης καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας (net) από συστήματα Αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ θα καταμετρείται και σε αυτή θα επιβάλλονται από τον Προμηθευτή οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις αναφορικά με τα σταθερά έξοδα παραγωγής και Δικτύου (μερικώς), τις λειτουργικές δαπάνες του ΔΣΜΚ, τις Επικουρικές Υπηρεσίες (μερικώς), όπως επίσης και οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για ΥΔΩ και ΑΠΕ. Η εκτιμούμενη προσφορά της διεσπαρμένης Παραγωγής σε Επικουρικές Υπηρεσίες και Μακροχρόνια Εφεδρεία και η υπολογιζόμενη μείωση στις θερμικές απώλειες στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής θα ληφθεί υπόψη στις εκάστοτε χρεώσεις, οι οποίες θα αναθεωρούνται από τη ΡΑΕΚ όποτε απαιτείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδιαίτερα κατά τις μη εργάσιμες ημέρες, θα υπάρχει ενδεχόμενο να μην αποφεύγεται η διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο. Η επιβολή τέλους για τις περιπτώσεις αυτές θα ήταν άδικη για τον αυτοπαραγωγό. Π" αυτό, θα γίνουν διευθετήσεις για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, που θα συμμετάσχουν στο σχέδιο Αυτοπαραγωγής, ούτως ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή της καθαρής παραγωγής η οποία θα εγχέεται στο δίκτυο και θα αφαιρείται από τις ποσότητες στις οποίες θα επιβάλλονται οι χρεώσεις που περιγράφονται πιο πάνω. Στην εισαγόμενη από το Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια θα επιβάλλονται κανονικά οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για Χρήση Δικτύου Υψηλής, Μέσης ή Χαμηλής Τάσης ανάλογα, όπως και οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις αναφορικά με τις λειτουργικές δαπάνες του ΔΣΜΚ, τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία καθώς επίσης και οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για ΥΔΩ και ΑΠΕ και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις θα προνοούνται σε σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ. Η εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και καταγραφής δεδομένων τόσο για την παραγωγή όσο και για την κατανάλωση ξεχωριστά είναι υποχρεωτική, το δε κόστος αυτής θα επωμίζεται πλήρως ο Εμπορικός ή Βιομηχανικός Καταναλωτής. Εάν απαιτηθεί, θα πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα, στους Διαχειριστές

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ των Συστημάτων Μεταφοράς ή Διανομής, για έλεγχο και αυτόματη διακοπή, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής, ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος. Ο Εμπορικός ή Βιομηχανικός Καταναλωτής θα πρέπει να υπογράψει σχετική συμφωνία με το ΔΣΜΚ ή το ΔΣΔ ανάλογα, η οποία θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση Αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ. Στη συμφωνία θα καλύπτονται πλήρως θέματα σύνδεσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων Αυτοπαραγωγής. Αριθμός 3454 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Απόφαση 919/2013 για τις Χρεώσεις Επικουρικών Υπηρεσιών, Χρήσης Δικτύου και Αλλων Υπηρεσιών που θα Επιβάλλονται για τη Διευρυμένη Εφαρμογή του Συστήματος Αυτοπαραγωγής με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Βιομηχανικές και Εμπορικές Εγκαταστάσεις Η εφαρμογή του συστήματος Αυτοπαραγωγής με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων συνεπάγεται κόστη για τους Προμηθευτές τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται σε αυτούς από τους ιδιώτες παραγωγούς. Οι χρεώσεις που καθορίζονται με την Απόφαση αυτή αποζημιώνουν για τις απαιτήσεις που προκύπτουν για κάλυψη της μείωσης της ανάκτησης των δαπανών για το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, των Επικουρικών Υπηρεσιών, των σταθερών εξόδων παραγωγής (μερικώς) και δικτύου (μερικώς) και της Μακροχρόνιας Εφεδρείας (μερικώς). Πρόσθετα, ο Αυτοπαραγωγός πιστώνεται για το μέρος της Μακροχρόνιας Εφεδρείας που καλύπτει, την προσφορά του σε Επικουρικές Υπηρεσίες και τη μείωση στις θερμικές απώλειες των δικτύων μεταφοράς και διανομής λόγω της διεσπαρμένης παραγωγής και της επακόλουθης μείωσης των ποσοτήτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τους Σταθμούς Παραγωγής. Τέλος, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα Αυτοπαραγωγής χρεώνεται με τα εκάστοτε σε ισχύ τέλη ΥΔΩ και ΑΠΕ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη: Την επιστολή της ΑΗΚ με στοιχεία ΗΚ6/326.8/Α , ημερομηνίας 30/04/2013, «Προτάσεις ΑΗΚ για το Τέλος Επικουρικών Υπηρεσιών το οποίο θα επιβάλλεται σε Αυτοπαραγωγούς (ΑΠΕ και Συμβατικά Καύσιμα) καθώς και Παραγωγούς ΑΠΕ (Περιλαμβάνοντας και Συμψηφισμό Μετρήσεων)». Τις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται σε Μελέτη της ΡΑΕΚ. Αποφάσισε την επιβολή των ακολούθων χρεώσεων: Ο Αυτοπαραγωγός με Χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος καταβάλλει τέλος στον Προμηθευτή του στο μηνιαίο λογαριασμό του ανά παραγόμενη ενεργειακή μονάδα (kwh), όπως θα καταμετρείται από το μετρητή που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο σημείο από τον Προμηθευτή. Το μηνιαίο τέλος είναι αντίστοιχο με την τάση του σημείου σύνδεσης του Αυτοπαραγωγού στο δίκτυο (δηλαδή την τάση δικτύου στην οποία παρέχεται η ηλεκτρική ενέργεια), ως ακολούθως: Σύνδεση στη ψηλή τάση: 1,31 cent/ παραγόμενη kwh Σύνδεση στη μέση τάση: Σύνδεση στη χαμηλή τάση: 1,63 cent/ παραγόμενη kwh 2,01 cent/παραγόμενη kwh Επισυνάπτεται Πίνακας στον οποίο φαίνεται η ανάλυση του τέλους αυτού ώστε να καταχωρείται από τον Προμηθευτή στα συνιστώντα μέρη.

8 3086 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Επί της παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση ΥΔΩ, με βάση το συντελεστή τέλους 0,134 cent/kwh, Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΥΔΩ. Επί της παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση ΑΠΕ, με βάση το συντελεστή τέλους 0,5 cent/kwh, Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΑΠΕ. Ο Αυτοπαραγωγός θα καταβάλει τις δαπάνες σύνδεσης και τηλεπικοινωνιών στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία θα υπολογίζονται για την κάθε συγκεκριμένη Αίτηση Σύνδεσης. Για τις χρεώσεις Επικουρικών Υπηρεσιών, λειτουργικές Δαπάνες ΔΣΜΚ, σταθερών εξόδων παραγωγής και δικτύων και Μακροχρόνιας Εφεδρείας, η ΡΑΕΚ προέβη σε αξιολόγηση των προτάσεων της ΑΗΚ και αποφάσισε με βάση τις παραδοχές στην Έκθεση του Παραρτήματος 2. Συνεκτίμησε επίσης οφέλη που προκύπτουν από τη διεσπαρμενη παραγωγή στη μείωση των απωλειών στα δίκτυα και στη συνεισφορά σε Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία. Η ΡΑΕΚ θεώρησε το Σενάριο 2 ως το πλέον αντιπροσωπευτικό σενάριο και έλαβε υπόψη τους ακόλουθους συντελεστές για τον καθορισμό των χρεώσεων που αναφέρονται πιο πάνω: 1. Λήφθηκαν ως βάση οι εγκεκριμένες, με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις 03/2010 και 04/2010, Χρεώσεις Χρήσης Δικτύων, Επικουρικών Υπηρεσιών, λειτουργικές Δαπάνες ΔΣΜΚ, και Μακροχρόνιας Εφεδρείας, επαυξημένες κατά 15%, ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύει καταγραμμένη μείωση στην παγκύπρια κατανάλωση σύμφωνα με καταγραμμένα στοιχεία για τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, και η οποία αναμένεται να παραμείνει για τα επόμενα χρόνια σε μειωμένα επίπεδα της τάξης του 12,5% της ζήτησης του Θεωρήθηκε ότι η χρέωση στην διεσπαρμενη παραγωγή από την εφαρμογή του συστήματος Αυτοπαραγωγής με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων δεν περιλαμβάνει το σύνολο των χρεώσεων όπως συμβαίνει με τις χρεώσεις για την κατανάλωση, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέρος αυτών, ως ακολούθως: Χρεώσεις ΔΣΜΚ - κατά το 100% των περιλαμβανομένων στις Ρυθμιστικές Αποφάσεις 03/2010 και 04/2010, επαυξημένων κατά 15%. Χρεώσεις για την Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών - κατά 100% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%. Χρεώσεις για την Παροχή Μακροχρόνιας Εφεδρείας - κατά 20% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%. Χρεώσεις για τη Χρήση των Δικτύων Ψηλής Τάσης - κατά 25% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%. Χρεώσεις για την Χρήση των Δικτύων Μέσης Τάσης - κατά 25% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%. Χρεώσεις για Χρήση των Δικτύων Χαμηλής Τάσης - κατά 25% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%. Πρόσθετα, θεωρήθηκε ότι η Αυτοπαραγωγή συνεισφέρει κατά 10% των εγκεκριμένων (επαυξημένων κατά 15%), για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία. Εκτιμήθηκε ότι παρέχεται μείωση στις απώλειες στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής η οποία εξαρτάται από την τάση στο σημείο σύνδεσης, δηλαδή, Κόστος Μείωσης Απωλειών στην ψηλή τάση: Κόστος Μείωσης Απωλειών στη μέση τάση: Κόστος Μείωσης Απωλειών στη στη χαμηλή τάση: 0,21 ecent/παραγόμενη kwh 0,06 ecent/παραγόμενη kwh 0,04 ecent/παραγόμενη kwh Οι πιο πάνω χρεώσεις θα επανεκτιμηθούν για εφαρμογή σε μελλοντικά σχέδια, μετά την συμπλήρωση της Μελέτης Διατιμήσεων της ΑΗΚ. Οι πιο πάνω χρεώσεις θα ισχύουν για το Σχέδιο Αυτοπαραγωγής από Μονάδες Παραγωγής που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και που εφαρμόζεται με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 913/2013.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΕΩΣΗ Ή ΠΙΣΤΩΣΗ Σύνδεση στη Χαμηλή Τάση o/kwh Σύνδεση στη Μέση Τάση a/kwh Σύνδεση στην Ψηλή Τάση o/kwh Δαπάνες Λειτουργίας ΔΣΜΚ 0,09 σ 0,09 σ 0,09 σ Επικουρικές Υπηρεσίες 0,22 σ 0,22 σ 0,22 σ Σταθερά Έξοδα Παραγωγής 0,86 σ 0,86 σ 0,86 σ Χρέωση για τήρηση Μακροχρόνιας Εφεδρεία 0,10 σ 0,10 σ 0,10 σ Σταθερά Έξοδα Δικτύου Μεταφοράς 0,25 σ 0,25 σ 0,25 σ Σταθερά Έξοδα Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης Σταθερά Έξοδα Δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης 0,38 σ 0,38 σ 0,42 σ Υποσύνολο Χρεώσεων 2,32 σ 1,90 σ 1,52 σ Πίστωση για τη Μείωση στις θερμικές Απώλειες στα Δίκτυα Μεταφοράς -0,21 σ -0,21 σ -0,21 σ Πίστωση για τη Μείωση στις θερμικές Απώλειες στα Δίκτυα Μέσης Τάσης -0,06 σ -0,06 σ Πίστωση για τη Μείωση στις θερμικές Απώλειες στα Δίκτυα Χαμηλής Τάσης -0,04 σ Υποσύνολο Πιστώσεων -0,31 σ -0,27 σ -0,21 σ ΣΥΝΟΛΟ 2,01 σ 1,63 σ 1,31 σ

10 3088 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Αριθμός 3455 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Με την παρούσα ειδοποίηση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αναφέρει ότι προτείνει να προβεί σε Τροποποίηση της άδειας Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού, Ν.419(Α)/Π2-2004, Ισχύος 270MW, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Μονής. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012 (Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(Ι)/2004 και Ν. 143(Ι)/2005 και Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92(Ι)/2008 και Ν. 211(Ι)/2012). 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και συγκεκριμένα το Μέρος III - Τροποποίηση Άδειας και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του Την άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με αριθμό Ν. 419(Α)/Π2-2004, Ισχύος 330MW, της ΑΗΚ στην Μονή, με ημερομηνία 17/09/ Την υπ' αριθμό πρακτικού 871/2013, απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20/03/2013, με την οποία ενέκρινε την απενεργοποίηση και απόσυρση των ατμοηλεκτρικών μονάδων 1 & 2 του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Μονής δυναμικότητας 30MW έκαστη και μείωση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από 330MW σε 270MW. 5. Την υπ" αριθμό φακέλου ΗΚ3/100.2/Α επιστολή της ΑΗΚ, ημερομηνίας 10/06/2013 με την οποία υπέβαλε αίτηση για Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας Ν.419(Α)/Π και ζητά την έγκριση της ΡΑΕΚ για την οριστική απόσυρση των ατμοηλεκτρικών μονάδων 3 έως 6, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 120MW. 6. Τη διαθέσιμη ικ νότητα παραγωγής της ΑΗΚ η οποία διασφαλίζει επάρκεια σε ηλεκτρισμό σύμφωνα με την προβλεπόμενη μέγιστη ζήτηση. 7. Τη χαμηλή απόδοση των γερασμένων και μη αξιόπιστων πλέον μονάδων που ζητείται η απενεργοποίηση τους. 8. Την υποχρέωση της ΑΗΚ και της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/80, Large Combustion Plants (LCP), για λειτουργία των ατμοηλεκτρικών μονάδων της ΑΗΚ στη Μονή μέχρι 20,000 ώρες για την περίοδο 01/01/ /12/2015 και οριστική απενεργοποίηση και απόσυρση τους μέχρι τις 31/12/2015, και αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα πιο πάνω έγγραφα και στοιχεία ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ότι προτείνουν να προβούν στην πιο κάτω Τροποποίηση της άδειας Λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π της ΑΗΚ στην Μονή, ισχύος 270MW: Μείωση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από 270MW σε 150MW, Απενεργοποίηση και απόσυρση των ατμοηλεκτρικών μονάδων 3 έως 6 δυναμικότητας 30MW έκαστη. Η απόφαση της ΡΑΕΚ ότι προτείνει τροποποίηση της άδειας λειτουργίας Ν.419(Α)/Π θα γνωστοποιηθεί στην ΑΗΚ και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13(3). Αντίγραφο της ειδοποίησης θα αποσταλεί σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13(3). Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004, Κανονισμός 13-(2) (γ), οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει πληροφορίες, παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την πιο πάνω προτεινόμενη τροποποίηση της άδειας λειτουργίας στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Γρίβα Διγενή 81-83, 3 ος όροφος, 1080 Λευκωσία ή στο τηλέφωνο

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 _ 3089 Αριθμός 3456 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 906/2013 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 25 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη: Την κατάσταση σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, την ανάγκη για προσωρινή άμβλυνση των σοβαρών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στους καταναλωτές, την απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για διαφοροποίηση της ρήτρας καυσίμου, βάση της οποίας υπολογίζεται η αναπροσαρμογή της χρέωσης λόγω τιμής καυσίμων, που λήφθηκε στις 05/02/2013 και είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά περίπου 4% στις χρεώσεις ηλεκτρισμού, την απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για τερματισμό της έκτακτης προσαύξησης ύψους 5,75% που εφαρμόστηκε ήδη από τις τιμολογήσεις των κατηγοριών καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Μαρτίου 2013, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Απριλίου 2013, το γεγονός ότι η σημαντική μείωση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που παρατηρείται το 2013 οδηγεί σε απώλεια καθαρών εσόδων της ΑΗΚ λόγω υποανάκτησης του σταθερού κόστους, τη δέσμευση της ΑΗΚ για υιοθέτηση έκτακτου προγράμματος δράσεων για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών, την ανάγκη για διατήρηση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού, την ανάγκη για διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΗΚ και την αποφυγή στάσης πληρωμών, την Απόφαση 880/2013 για έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε μείωση 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Απριλίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1 η Μαίου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες, τα στοιχεία που δόθηκαν από την ΑΗΚ με επιστολή της ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2013, αποφάσισε τα ακόλουθα: α. την επέκταση της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 5%, με εφαρμογή στις τιμολογήσεις των καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται απο το τέλος του μηνός Ιουνίου 2013, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1 η Ιουλίου β. Την επαναξεταση κάθε δύο μήνες και ενδεχομένως διαφοροποίηση της έκτακτης προσωρινής μείωσης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο αφορά τη διάρκεια και το ύψος της μείωσης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που θα επικρατούν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω, και ειδικότερα τη δέσμευση της ΑΗΚ για υλοποίηση έκτακτου προγράμματος εξοικονομήσεων και μειώσεων των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών. Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Απόφασης αυτής, η ΑΗΚ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση, αναλυτική κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία.

12 3090 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Αριθμός 3457 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ 923/2013 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ! ΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΑΣ 83) Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβαν υπόψη: Τις εξουσίες που τους παρέχει το άρθρο 25 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, την εισήγηση της ΑΗΚ για μείωση της μέσης τιμής της Διατίμησης Ψηλής Τάσης (Κώδικας 83) για την περίοδο 1/6/ /12/2013, την οικονομική κρίση που διέρχεται ο τόπος, την συνάντηση μεταξύ ΡΑΕΚ και συγκεκριμένου καταναλωτή στην διατίμηση με Κώδικα 83 που έγινε στις 18 Ιουνίου 2013, στην οποία επεξηγήθηκαν οι λόγοι που ζήτησε από την ΑΗΚ τη μείωση της χρέωσης του ρεύματος, με βασικό και κύριο λόγο το μεγάλο και σταθερό φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί ο εν λόγω καταναλωτής, την μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ως επακόλουθο η ΑΗΚ να μην ανακτά πλήρως τα σταθερά κόστη Παραγωγής και Δικτύων Ψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης, την σημαντική αύξηση που αναμένεται να διαφανεί σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΗΚ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον συγκεκριμένο καταναλωτή, εάν μειωθεί η μέση τιμή της διατίμησης με Κώδικα 83, το όφελος προς την ΑΗΚ λόγω των αυξημένων εσόδων σε περίπτωση που υπάρξει αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον συγκεκριμένο καταναλωτή στην διατίμηση με Κώδικα 83, αποφάσισαν και ενέκριναν την εισήγηση της ΑΗΚ για μείωση στη μέση τιμή της διατίμησης Βιομηχανικής Χρήσης Μέγιστης Ζήτησης Ψηλής Τάσης Τριπλής Εγγραφής (Κώδικας 83), ανάλογα με το ύψος της ετήσιας κατανάλωσης, ως εξής: Ετήσιες Συνολικές kwh Μείωση ( σεντ) 0-80,000, ,000, ,000, ,000,001 καιανω 1,2 Η πιο πάνω διαφοροποίηση στη διατίμηση Ψηλής Τάσης (Κώδικας 83) θα ισχύει για τους μηνιαίους καταναλωτές Ιουλίου 2013 και μέχρις ότου ολοκληρωθεί και εφαρμοστεί η μελέτη που άρχισε για πλήρη αναδόμηση των διατιμήσεων της ΑΗΚ. Αριθμός 3458 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει έγκριση τροποποιήσεων ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2013 στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής όπως αυτές υποβλήθηκαν από το Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). Η τροποποιημένη έκδοση των εν λόγω Κανόνων καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ (www.cera.org.cy) όπου και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος παραπέμπεται για πληροφόρηση. Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν αντίγραφα των αναθεωρημένων Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, παρακαλούνται όπως αποταθούν στο ΔΣΜΚ, στη διεύθυνση, Ευαγγελίστριας 68, Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ , φαξ

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ Β 3091 Αριθμός 3459 EUROSURE INSURANCE COMPANY LTD Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22 (2) των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών θεμάτων Κανονισμών του 2002 έως 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Πα το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ στις 31 Δεκεμβρίου Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Δεδουλευμένα αντασφάλιστρα ( ) ( ) Σύνολο καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Έσοδα από επενδύσεις - καθαρά Καθαρά έσοδα Μεικτές απαιτήσεις ( ) Μερίδιο αντασφαλιστών στις ( μεικτές απαιτήσεις Καθαρές απαιτήσεις ( ) ( ) Καθαρά έξοδα λειτουργίας ( ) ( ) ( ) ( ) (Ζημιά)/κέρδος από εργασίες (68.668) Χρηματοδοτικά έξοδα - _ (Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (68.668) Φορολογία (2.905) (33.747) (Ζημιά)/κέρδος για το έτος (71.573) Λοιπά συνολικά έξοδα Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Ζημίες δίκαιης αξίας ( ) ( ) Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων λόγω αποπληρωμής/πώλησης.. ( ) ( ) Συνολικά έξοδα για το έτος (2R1.807) ( ) Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 21 Μαΐου Λ. Benfield, Πρόεδρος και Ανώτερος Εκτελεστικός Λειτουργός Διοικητικό ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Αυλα περιουσιακά στοιχεία Χρη ματοοι κονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη Χρη ματοοι κονομι κά περιουσιακά στοιχεία μέσω των αποτελεσμάτων Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα Ασφαλιστικά συμβόλαια - μερίδιο αντασφαλιστών Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης Αναβαλλόμενη φορολογία Φορολογία επιστρεπτέα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό δίκαιης αξίας ( ( ) ) Συσσωρευμένες ζημίες που κρατήθηκαν ( ) ( ) ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ασφαλιστικά συμβόλαια - μεικτά Αναβαλλόμενα έσοδα κτήσης Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις ΟΛΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

14 3092 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurosure Insurance Company Limited (η Εταιρεία') υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών γενικού κλάδου όλων των κατηγοριών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 παρουσιάζονται στη σελίδα 6 των οικονομικών καταστάσεων. Τα συνολικά έξοδα για το έτος που αναλογούν στους μετόχους ανέρχονται σε (2011: ). ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημία μετά τη φορολογία ύψους (2011: κέρδος ). Οι συσσωρευμένες ζημίες στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχονται σε (2011: ). Τα κεφάλαια μετόχων στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχονται σε (31 Δεκεμβρίου 2011: ). Η μείωση κατά τη διάρκεια του έτους του συνολικού ποσού των αποτελείται από τη ζημία για το έτος 2012 που ανέρχεται σε , την ζημία δίκαιης αξίας των άλλων επενδύσεων που ανέρχεται σε και την λογιζόμενη διανομή μερίσματος για το έτος 2010 ύψους ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος για το έτος ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιγράφονται στην σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει συγκροτημένη στρατηγική και συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την περαιτέρω ανάπτυξη της. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι μέτοχοι της Εταιρείας θα προβούν στις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε η Εταιρεία να διατηρεί το εκάστοτε Ελάχιστο Εγγυητικό Κεφάλαιο. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν το αξίωμα τους. Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων ή την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Τα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της κατάστασης οικονομικής θέσης παρουσιάζονται στην σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 η Εταιρεία δεν λειτουργούσε υποκαταστήματα. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ Οι συναλλαγές με συγγενικά μέρη γνωστοποιούνται στη σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, KPMG Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Omnium Secretarial Limited Γραμματέας Λευκωσία, 21 Μαΐου 2013 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς τα Μέλη της Eurosure Insurance Company Limited Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της EUROSURE INSURANCE COMPANY LIMITED (η Εταιρεία'), στις σελίδες 6 μέχρι 51, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση της οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και των ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ' αυτές πς οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέση της EUROSURE INSURANCE COMPANY LIMITED στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης της και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Άλλο θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Χρίστος Β. Βασιλείου, FCA Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της KPMG Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Εσπερίδων Λευκωσία Κύπρος Λευκωσία, 21 Μαΐου 2013.

16 3094 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Αριθμός 3460 EuroLife Limited Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων συναφών Θεμάτων Κανονισμών του ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στους μετόχους την Έκθεση του και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κύριες δραστηριότητες Η EuroLife Limited είναι πλήρως εξηρτημένη εταιρία της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του έτους συνέχισε να είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών κλάδου ζωής, ατυχημάτων και υγείας στην Κύπρο και την Ελλάδα. Υποκαταστήματα Η Εταιρία διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος που φέρει την ονομασία Κύπρου Ζωής. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρίας Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από την πιστωτική κρίση στην Ευρωζώνη, κυρίως σχετικά με την Ελλάδα και την αστάθεια των διεθνών χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012, υπήρξε σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από τα μεγαλύτερα Κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση με την κρίση του Ελληνικού δημοσίου χρέους και των επιπτώσεων της στην Κυπριακή οικονομία. Επιπλέον, η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από πς διεθνείς χρηματαγορές έχει περιοριστεί σημαντικά μετά από τις μειώσεις στην πιστοληπτική της αξιολόγηση. Ως αποτέλεσμα, η Κυπριακή Κυβέρνηση εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Τρόικα), για οικονομική στήριξη. Στις 25 Μαρτίου 2013, το Eurogroup κατέληξε σε συμφωνία με την Κυπριακή Κυβέρνηση σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Η συμφωνία αυτή στηρίζεται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Τρόικα. Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις εξαιρετικές οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, με στόχο την αποκατάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών κατά τα επόμενα χρόνια. Η οικονομική βοήθεια που θα λάβει η Κύπρος στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είναι μέχρι 10 δισεκατομμύρια και υπόκειται σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των τραπεζών. Μεταξύ της Κύπρου και της Τρόικα έχει υπογραφεί μνημόνιο στα βασικά στοιχεία του προγράμματος προσαρμογής για εφαρμογή της συμφωνίας: το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, δημοσιονομική πολιτική και δημοσιονομικά διαρθρωτικά μέτρα, αναδιαρθρώσεις της αγοράς εργασίας και βελτιώσεις στον τομέα παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στη διόρθωση του γενικού κυβερνητικού ελλείμματος, στην αύξηση της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών, στη βελτίωση της λειτουργικότητας του δημόσιου τομέα, στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και στη βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία και το σχέδιο αναδιάρθρωσης των τραπεζών παρουσιάζονται στις σημειώσεις 1 Πληροφορίες για την Εταιρία και 29 Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς. Αποτελέσματα, τρέχουσα θέση, εξέλιξη και επιδόσεις των δραστηριοτήτων Το 2012 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για την ασφαλιστική βιομηχανία αφού η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά τους ρυθμούς ανάπτυξης της νέας εργασίας και αύξησε σημαντικά τις ακυρώσεις συμβολαίων. Τα συνολικά μεικτά ασφάλιστρα ανήλθαν σε σημειώνοντας μείωση 3%, σε σύγκριση με το Η Εταιρία σημείωσε ικανοποιητική κερδοφορία για το 2012 αφού επηρεάστηκε από τη θετική μεταβολή της αξίας των ξένων εταιρικών ομολόγων. Τα καθαρά κέρδη της EuroLife μετά τη φορολογία ανέρχονται σε σε σχέση με για το Το 2012, οι κύριες χρηματαγορές που επηρεάζουν την αξία των μονάδων των ταμείων της EuroLife κατέγραψαν ανόδους, εκτός από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι αποδόσεις των ταμείων της Εταιρίας ήταν θετικές λόγω της ευρείας διασποράς των επενδύσεων σε μετοχικούς και ομολογιακούς τίτλους ανά το παγκόσμιο, σε αντίθεση με τις αρνητικές αποδόσεις της τοπικής χρηματαγοράς. Τα ταμεία της EuroLife συνεχίζουν να προσφέρουν θετικές αποδόσεις σε μέσο-μακροπρόθεσμη βάση προσθέτοντας αξία στα συμβόλαια των πελατών της. Μερίσματα Κατά τη διάρκεια του 2012 πληρώθηκε ενδιάμεσο μέρισμα (175 σεντ ανά μετοχή). Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή τελικού μερίσματος. Το Διοικητικό Το 2011 καταβλήθηκε μέρισμα (104 σεντ ανά μετοχή). Διαχείριση κινδύνων Όπως κάθε ασφαλιστικός οργανισμός, η Εταιρία εκτίθεται σε κινδύνους, οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι ο κίνδυνος αγοράς (ο οποίος προκύπτει από τις μεταβολές στις τιμές των επενδύσεων, του συναλλάγματος και των επιτοκίων), ο κίνδυνος ρευστότητας, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Οι κίνδυνοι αυτοί έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί και η Εταιρία παρακολουθεί τους κινδύνους αυτούς με διάφορους μηχανισμούς ώστε νσ αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρμετρων κινδύνων. Πληροφορίες για τη διαχείριση των προαναφερθέντων κινδύνων παρουσιάζονται στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. Προβλεπόμενη εξέλιξη Εν όψει των πρόσφατων εξελίξεων που περιγράφονται πιο πάνω και δεδομένης της αναμενόμενης περαιτέρω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών, δεν αναμένεται ανάπτυξη στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Παρόλα ταύτα, η

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ Εταιρία θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στα κύρια χαρακτηριστικά που την ξεχώρισαν στην ασφαλιστική αγορά σε βάθος χρόνου. Αυτά περιλαμβάνουν την ορθολογιστική πολιτική όσον αφορά την αξιολόγηση και τιμολόγηση κινδύνων, τη σωστή διαχείριση απαιτήσεων και τη συντηρητική, ευέλικτη και προσεγμένη οικονομική πολιτική της. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην προετοιμασία της Εταιρίας για υιοθέτηση της Κοινοτικής Οδηγίας Φερεγγυότητας (Solvency) II, η οποία αφορά το νέο πλαίσιο εποπτείας και καθορισμού της κεφαλαιακής επάρκειας ασφαλιστικών εταιριών. Μετοχικό κεφάλαιο Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ήταν (2011: ) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 η κάθε μια (2011: 1,71). Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ήταν (2011: ) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 η κάθε μια (2011: 1,71). Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς Τα γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς, παρατίθενται στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων. Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από τους συμβούλους που αναφέρονται στη σελίδα 3. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους 2012 εκτός από τον κ. Δημήτρη Ιωάννου ο οποίος διορίστηκε την 1 Απριλίου Ο κ. Χρίστος Μουσκής αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Δεκεμβρίου 2012 και ο κ. Κώστας Σεβέρης (πρώην Πρόεδρος ) αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου Μέχρι το διορισμό Προέδρου, θα προεδρεύει ο κ. Α. Στυλιανού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον κ. Χρίστο Μουσκή και κ. Κώστα Σεβέρη για την πολύτιμη προσφορά τους κατά τη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, όλοι οι σύμβουλοι παραμένουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να παυθούν ή να αντικατασταθούν από την ιθύνουσα εταιρία. Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρίας Ernst & Young Cyprus Limited έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Θα κατατεθεί ψήφισμα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για τον επαναδιορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής τους. Α. Στυλιανού - Προεδρεύων 13 Ιουνίου 2013 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρίας EuroLife Limited (η 'Εταιρία') στις σελίδες 10 μέχρι 78 οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιριών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για τέτοιες εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες για να επιτρέπουν την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας και όπως σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

18 3096 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΑΙΟΥ 2013 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της μητρικής Εταιρίας EuroLife Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιριών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έμφαση Θέματος Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 1 «Πληροφορίες για την Εταιρία», 2.6 «Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις» και 29 «Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς» των οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στη συμφωνία της Κύπρου με το Eurogroup και στο λειτουργικό περιβάλλον στην Κύπρο, και την ενδεχόμενη επίδραση που αυτά μπορεί να έχουν στις τραπεζικές καταθέσεις της Εταιρίας στη μητρική της εταιρία Τράπεζα Κύπρου και γενικότερα στις εργασίες της Εταιρίας. Έκθεση επί Άλλων Νομικών Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιριών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 4 μέχρι 5 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Άλλο Θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρίας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Ernst & Young Cyprus Ltd Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2013 Μεταφορά από λογαριασμούς εσόδων κλάδου: Ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων Ασφαλειών ατυχημάτων και υγείας Τόκοι από επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων Ενοίκια από επενδύσεις σε ακίνητα Μεταβολή στην εκτιμημένη εύλογη αξία επενδύσεων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 σε ακίνητα 8 ( ) (5.801) Δαπάνες διαχείρισης που δεν κατανεμήθηκαν σε λογαριασμούς εσόδων (60.077) (56.829) Κέρδος πριν από το φόρο εισοδήματος Φόρος εισοδήματος (22.140) ιμ (Αναπροσαρμοσμένα) Καθαρό κέρδος bJ

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 _ 3097 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Σημ (Αναπροσαρμοσμένα) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ακίνητα και εξοπλισμός Επενδύσεις σε ακίνητα Άϋλα στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις Μερίδιο αντασφαλιστών στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ασφαλιστικές απαιτήσεις Άλλοι χρεώστες και δεδουλευμένα έσοδα Μετρητά στο ταμείο και σε τράπεζες Άλλοι χρεώστες ωφελημάτων αφυπηρέτησης Φόρος εισοδήματος επιστρεπτέος ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων Συνεισφορά ιθύνουσας εταιρίας Αδιανέμητα κέρδη Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων Μη κατανεμηθέν πλεόνασμα Άλλες ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Άλλοι πιστωτές και δεδουλευμένα έξοδα ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ακολουθούν οι υπογραφές του Προεδρεύων, ενός Συμβούλου και της Γενικής Διευθύντριας. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας μπορούν να επιθεωρηθούν στην υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών. Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο Εταιρίας EuroLife Ltd: Διεύθυνση κεντρικών γραφείων: EuroLife House, Έβρου 4, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία. Τηλ.: , φάξ: , Γραμμή επικοινωνίας:

20 3098 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Αριθμός 3461 ALPHA INSURANCE LTD - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Δραστηριότητες Η κύρια δραστηριότητα της Alpha Insurance Limited (η Εταιρεία") είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους ζωής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και γενικού κλάδου. Αποτελέσματα Το κέρδος για το έτος, μετά τη φορολογία ήταν (2011: ). Σημαντικά γεγονότα που συνεβηκαν μετά τη λήξη του έτους Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνεβηκαν μετά την λήξη του έτους παρουσιάζονται στη σημείωση 34 των οικονομικών καταστάσεων. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας στο προβλεπόμενο μέλλον. Ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας Η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και μια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική της θέση όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά. Η ορθή διαχείριση των διαφόρων κινδύνων και της αβεβαιότητας από μέρους της Εταιρείας είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την μελλοντική εξέλιξη της Εταιρείας. Κίνδυνος θεωρείται οποιοσδήποτε χρηματοοικονομικός, ασφαλιστικός ή άλλος παράγοντας που δημιουργεί πιθανότητες για μελλοντική μείωση της κερδοφορίας. Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή πιστωτική κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε μια σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής κρίσης σε σχέση με την πιστωτική κρίση στην Ελλάδα και των επιπτώσεων της στην Κυπριακή οικονομία. Επιπλέον, η δυνατότητα της Κυπριακής Κυβέρνησης να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές έχει περιοριστεί σημαντικά (λόγω της μείωσης της πιστοληπτικής της ικανότητας). Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι σε διαπραγμάτευση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η Τρόικα") για οικονομική στήριξη, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, με αποτέλεσμα να επικρατεί αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη του οικονομικού περιβάλλοντος στην Κύπρο. Αυτοί οι παράγοντες είναι πιθανόν να επηρεάσουν την μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Λεπτομέρειες για τη διαχείριση όλων των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία παρουσιάζονται στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων. Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά (2011: Τίποτε). Μετοχικό κεφάλαιο Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Διοικητικό συμβούλιο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής φαίνονται στην σελίδα 1. Ο κος. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, ο οποίος διορίστηκε διευθυντής στις 24 Οκτωβρίου 2007, παραιτήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου Ο κος. Μάριος Οικονομίδης, ο οποίος διορίστηκε διευθυντής στις 17 Δεκεμβρίου 2008, παραιτήθηκε στις 31 Αυγούστου Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελεγκτές Οι ελεγκτές Deloitte Limited, εξεδήλωσαν την επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ιωάννης Πισίας Γραμματέας Λευκωσία, 4 Μαρτίου 2013

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4512 Παρασκευή, 22 ίουλίου 2011 2995 Αριβμος 3014 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΑΠΟΦΑΣΗ 619/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ «ΠΕΡί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315

Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315 Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315 Αριθμός 2952 ΛΑΦΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜίΤΕΔ Δημοσίευση σύμφωνα με τον κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Aσφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αξιωματούχοι και Διοικητικό Συμβούλιο 1 Σελίδα Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2 2α Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Aσφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α NET METERING

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α NET METERING ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (Φ/Β) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Aσφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 0045/00010712/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. 2014 Ένδ Αποτ Regulated Publication Date: 27/02/2015 LOGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 539/2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΪΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α Η Κ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αφού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο 1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος 26 η Ιανουαρίου, 2012 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOY 2013 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOY 2013 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOY 2013 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0130/00006461/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση Kerverus Holding IT (Cyprus) Ltd KERV Attachments: 1. KERV Announce1 2. KERV Announce2

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4685 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 2907 Αριθμός 3241 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα