Εκπαιδευτικοί Π.Ε. Παιδαγωγικοί σχεδιασµοί και εκπαιδευτικές δράσεις για ένα σχολείο της ένταξης: 132ο ηµοτικό Σχολείο της Αθήνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικοί Π.Ε. Παιδαγωγικοί σχεδιασµοί και εκπαιδευτικές δράσεις για ένα σχολείο της ένταξης: 132ο ηµοτικό Σχολείο της Αθήνας"

Transcript

1 Στέλλα Πρωτονοταρίου και Πέτρος Χαραβιτσίδης Εκπαιδευτικοί Π.Ε Παιδαγωγικοί σχεδιασµοί και εκπαιδευτικές δράσεις για ένα σχολείο της ένταξης: 132ο ηµοτικό Σχολείο της Αθήνας Χαραβιτσίδης Πέτρος 1 Στα σχολεία µας, που είναι πλέον πολυπολιτισµικά, προκύπτουν σοβαρά προβλήµατα που αναζητούν πιεστικά λύσεις. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται καθηµερινά αντιµέτωποι µε ανυπέρβλητες δυσκολίες που σχετίζονται τόσο µε τις ελλιπείς υποδοµές όσο και µε την απουσία υποστηρικτικών δοµών. Η εικόνα που παρουσιάζουν πολλά πλέον σχολεία, κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, είναι ανησυχητική: Αρκετά παιδιά, ιδιαίτερα εκείνα τα οποία προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και συχνά εγκαταλείπουν το σχολείο µε αποτέλεσµα να οδηγούνται στον κοινωνικό αποκλεισµό. Πολλοί, επίσης, µετανάστες γονείς µη γνωρίζοντας την ελληνική γλώσσα δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν µε το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, απέχουν από τις δραστηριότητές του, δε συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα των γονέων. Παράλληλα, οι Έλληνες γονείς συχνά εκφράζουν φόβο και αγωνία, θεωρώντας ότι η ανοµοιογένεια που παρατηρείται στις σχολικές τάξεις είναι επιζήµια για τα παιδιά τους. Τέλος, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις και τα κατάλληλα µεθοδολογικά εργαλεία, δυσκολεύονται να διαχειριστούν αποτελεσµατικά την ετερογένεια που παρατηρείται στις τάξεις τους. Τα θεσµικά µέτρα που έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας (Τάξεις Υποδοχής και Φροντιστηριακά Τµήµατα), είναι ελάχιστα και δεν έχουν σταθερότητα και διάρκεια. Είναι όµως επιβεβληµένο να ληφθούν άµεσα τα αναγκαία µέτρα από την Πολιτεία και το σχολείο, ώστε η εκπαίδευση που παρέχεται στους µαθητές/µαθήτριες να καλύπτει τις µορφωτικές και κοινωνικές τους ανάγκες και παράλληλα τις γενικότερες προσδοκίες των µελών της σχολικής κοινότητας. 1 Η Στέλλα Πρωτονοταρίου είναι διευθύντρια του 132 ου ηµ. Σχολείου Αθηνών, ο Πέτρος Χαραβιτσίδης είναι δάσκαλος στο ίδιο σχολείο. 1

2 Στο 132 ο ηµοτικό Σχολείο της Αθήνας προσπαθήσαµε, στο µέτρο των δυνατοτήτων µας, να δηµιουργήσουµε ένα σχολείο ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των παιδιών µας, των γονέων τους και εµάς των ίδιων των εκπαιδευτικών. Το συγκεκριµένο σχολείο βρίσκεται στο σχολικό συγκρότηµα της Γκράβας και έχει σοβαρά κτιριακά προβλήµατα και ελλιπείς υποδοµές. Η πλειονότητα του µαθητικού του δυναµικού ήταν και είναι παιδιά αλλόγλωσσα (75% περίπου) ενώ πολλά παιδιά, Έλληνες και µετανάστες, προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Όταν ξεκινήσαµε να εργαζόµαστε στο σχολείο ( ) η κατάσταση ήταν δύσκολη: παιδιά εργαζόµενα, σοβαρά µαθησιακά προβλήµατα, συχνές απουσίες από τα µαθήµατα, φαινόµενα µαθητικών διαρροών, Έλληνες γονείς συχνά καχύποπτοι και αρνητικοί στη συνύπαρξη των παιδιών τους µε τόσα ξένα παιδιά, µετανάστες γονείς µακριά από το σχολείο, σοβαρές εντάσεις και επιθετικότητα ανάµεσα στα παιδιά αλλά και στους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία και µε το σύλλογο γονέων προσπαθήσαµε να αντιµετωπίσουµε την ανοµοιογένεια του µαθητικού πληθυσµού σε συνδυασµό µε τις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, µέσα από θετικές και ωφέλιµες για όλους µας διαδικασίες και να µετατρέψουµε αυτό που εµφανιζόταν ως µειονέκτηµα σε πλεονέκτηµα και πλούτο για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Στην αρχή διερευνήσαµε και καταγράψαµε τις προσδοκίες και τις µορφωτικές ανάγκες των παιδιών αλλά και των υπόλοιπων µελών της σχολικής κοινότητας. Στη συνέχεια, στηριζόµενοι στους στόχους και τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και παράλληλα, στην παιδαγωγική επιστηµονική έρευνα, οργανώσαµε και εφαρµόσαµε δράσεις που σε µεγάλο βαθµό κάλυπταν τις συγκεκριµένες ανάγκες. Σε αυτές τις δράσεις συµµετείχαν παράλληλα και ταυτόχρονα οι εµπλεκόµενοι στη σχολική κοινότητα φορείς: µαθητές/ µαθήτριες, εκπαιδευτικοί, γονείς. Ενδεικτικές δράσεις, οι οποίες εφαρµόστηκαν: Για τους µαθητές/ µαθήτριες 1. Οργανώσαµε εργαστήρια για την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη και υγεία µε θεµατολογία σχετική µε βασικές δεξιότητες (επικοινωνία, 2

3 συνεργασία, αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµησή, δικαιώµατα και όρια, δηµιουργία σχέσεων και φιλίας, αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθηµάτων) και γενικά θέµατα προστασίας απέναντι σε κινδύνους που αντιµετωπίζουν. 2. Στα γνωστικά αντικείµενα εφαρµόσαµε βιωµατικές και επικοινωνιακές τεχνικές και µεθόδους. 3. Λαµβάνοντας υπόψη τις επιστηµονικές παραδοχές για τη σηµαντικότητα της διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας στα δίγλωσσα παιδιά, οργανώσαµε µαθήµατα µητρικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς µαθητές/µαθήτριές µας, εκτός ωραρίου του σχολείου (διδασκαλία αλβανικής και αραβικής γλώσσας). 4. Αξιοποιήσαµε τη µητρική γλώσσα και τον πολιτισµό όλων των παιδιών στον κύριο κορµό του σχολικού προγράµµατος (π.χ. δηµιουργία κινηµατογραφικών ταινιών, κατασκευή πολύγλωσσων βιβλίων και παιδαγωγικών παιχνιδιών, εκδηλώσεις και γιορτές µε στοιχεία του πολιτισµού και της γλώσσας τους κλπ.). 5. ιευρύναµε το περιεχόµενο των εθνικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος προσβολής της θρησκευτικής ή της εθνικής τους ταυτότητας (επικέντρωση σε κοινές αξίες και στοιχεία που ενώνουν τους ανθρώπους). 6. Αντικαταστήσαµε την πρωινή προσευχή µε προσευχή-ποίηµα ( Πρωινό Άστρο του Γ. Ρίτσου) για να έχουν τη δυνατότητα και τα µη ορθόδοξα παιδιά να συµµετέχουν ισότιµα. 7. ιερευνήσαµε και αντιµετωπίσαµε τις ατοµικές ανάγκες των µαθητών/µαθητριών. Για τους γονείς: 1. ιοργανώσαµε µαθήµατα επιµόρφωσης για όλους τους γονείς, µε στόχο την ενίσχυση του γονικού τους ρόλου και παράλληλα την ενδυνάµωση της µεταξύ τους σχέσης και της σχέσης τους µε το σχολείο. 2. Επιδιώξαµε συχνή επικοινωνία µε τις οικογένειες των µαθητών/µαθητριών, ώστε να αναγνωρίζουµε τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν και να υποστηρίζουµε τα παιδιά στις δυσκολίες τους. 3. Οργανώσαµε µαθήµατα ελληνικής γλώσσας από εθελοντές εκπαιδευτικούς στους µετανάστες γονείς για να έχουν τη δυνατότητα να 3

4 επικοινωνούν µε το σχολείο, την ελληνική κοινωνία και να µπορούν να υποστηρίζουν τα παιδιά τους στα µαθήµατα,. 4. Φροντίσαµε οι ανακοινώσεις του σχολείου να είναι πολύγλωσσες (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά) και στις συναντήσεις γονέων να γίνεται παράλληλη µετάφραση στις γλώσσες των µεταναστών γονέων. Για τους εκπαιδευτικούς: 1. Οργανώσαµε την ενδοσχολική µας επιµόρφωση. Η επιµόρφωσή µας είχε εργαστηριακό-βιωµατικό χαρακτήρα, προϋπέθετε αναλυτικό σχεδιασµό, εφαρµογή και αξιολόγηση από το Σύλλογο διδασκόντων, αφορούσε τις ανάγκες µας και ανταποκρινόταν σε συγκεκριµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζαµε στο σχολείο. 2. Εφαρµόσαµε βιωµατικές µορφές µάθησης και συνεργατικές µορφές διδασκαλίας. 3. Ο Σύλλογος διδασκόντων συνεδρίαζε τακτικά, ώστε να εµπλεκόµαστε δηµιουργικά και υπεύθυνα στη λειτουργία του σχολείου. Τέλος, συνδέσαµε το σχολείο και τις οικογένειες των παιδιών µε δοµές υγείας και ειδικούς επιστήµονες για την πρόληψη ή την επίλυση σοβαρών ζητηµάτων (π.χ. Τοµέα Πρόληψης ΚΕΘΕΑ, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Κοινωνική Υπηρεσία ήµου Αθηναίων, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας, κλπ.). Τα αποτελέσµατα των πρωτοβουλιών του σχολείου, όπως δηλώνουν δάσκαλοι και γονείς, ήταν ιδιαίτερα θετικά: Τα παιδιά έρχονταν µε χαρά στο σχολείο, ανέπτυξαν τις µεταξύ τους σχέσεις, ενισχύθηκε η αυτοεκτίµηση και ο αυτοσεβασµός τους, δεν παρατηρούνταν τάσεις αποκλεισµού και περιθωριοποίησης. Όλα τα παιδιά βελτιώθηκαν στα µαθήµατα. Εκείνα που παρακολουθούσαν τα µαθήµατα µητρικής γλώσσας, βοηθήθηκαν στη γενικότερη επίδοσή τους. Τα παιδιά µε µεταναστευτικό υπόβαθρο εντάχθηκαν ευκολότερα και γρήγορα. Σταµάτησε το φαινόµενο των µαθητικών διαρροών. 4

5 Σταµάτησαν φαινόµενα βίας, ξενοφοβίας και ρατσισµού ανάµεσα σε παιδιά αλλά και γονείς. ηµιουργήθηκε Σύλλογος γονέων, στον οποίο συµµετείχαν ισότιµα και συνεργάζονταν Έλληνες και µετανάστες γονείς. Οι γονείς ανέπτυξαν σχέση µεταξύ τους και µε τους εκπαιδευτικούς και υποστήριξαν τις πρωτοβουλίες του σχολείου, συµµετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητές του. Επίσης απευθύνονταν στο σχολείο για συµβουλευτική και υποστήριξη. Εµείς οι εκπαιδευτικοί αποκτήσαµε γνώσεις και µεθοδολογικά εργαλεία, ώστε να διαχειριζόµαστε δηµιουργικά την ετερογένεια του µαθητικού πληθυσµού στις τάξεις µας και να αντιµετωπίζουµε µε άνεση προβλήµατα που αφορούν στην επικοινωνία µας µε τους γονείς. Αναπτύξαµε σχέσεις και συνεργασία µεταξύ µας και αλλάξαµε αντιλήψεις και συµπεριφορά σε ζητήµατα που αφορούν τα παιδιά και το σχολείο. Ανάλογες ατοµικές περιπτώσεις εκπαιδευτικών, που εφαρµόζουν στις τάξεις τους αξιόλογες και ενδιαφέρουσες παιδαγωγικές δράσεις, υπάρχουν πολλές. Η διαφορά είναι ότι στο 132 ο πραγµατώθηκε το εγχείρηµα ένα σχολείο συνολικά, µε ευθύνη και πολύωρη εθελοντική δουλειά των εκπαιδευτικών, να σχεδιάζει, να οργανώνει και να υλοποιεί δράσεις που να αγκαλιάζουν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Το σχολείο για πολλές από τις παραπάνω πρωτοβουλίες βραβεύτηκε στην Ελλάδα και διεθνώς και έλαβε συγχαρητήριες επιστολές από Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και άλλους φορείς. Οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τη δουλειά τους σε Πανεπιστήµια, στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, σε διεθνή Συνέδρια και έκαναν δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά και βιβλία. Η συνέχεια, ως απάντηση στη δουλειά του 132 ου, είναι γνωστή: η ιευθύντρια αποµακρύνθηκε µέσω της συνέντευξης στην κρίση διευθυντών το Νοέµβριο του 2007, και διακόπηκαν βίαια όλες οι δράσεις µε την επίσηµη συναίνεση του τότε Υφυπουργού Παιδείας. Ακολούθησε η ποινική δίωξη της ίδιας και της δασκάλας αλβανικής µητρικής γλώσσας, και κατ επέκταση η δίωξη των δράσεων του σχολείου και συµβολικά των εκπαιδευτικών του. 5

6 Στη δίωξη του σχολείου υπήρξε µεγάλη αντίδραση. Το έργο του υποστηρίχτηκε από τα µέλη της σχολικής κοινότητας, την πλειονότητα των εκπαιδευτικών και πολιτικών φορέων, Πανεπιστηµιακούς, Σχολικούς Συµβούλους, συνδικαλιστικά όργανα, ΜΜΕ και µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, υποβλήθηκαν πολλές ερωτήσεις στον Υπουργό Παιδείας από βουλευτές της αντιπολίτευσης και το θέµα συζητήθηκε στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων. Στη δίκη, στις 22/1/2010, η διευθύντρια και η δασκάλα αλβανικής µητρικής γλώσσας αθωώθηκαν πανηγυρικά και το Φεβρουάριο η διευθύντρια επίστρεψε στο σχολείο. Η εξέλιξη των γεγονότων είναι δικαίωση τόσο των εκπαιδευτικών του 132 όσο και όλων των άλλων που αγωνίζονται για ένα ανθρώπινο και δηµοκρατικό σχολείο χωρίς αποκλεισµούς και διακρίσεις. Καταθέτουµε την εµπειρία του 132 ου ηµοτικού Σχολείου, γιατί θεωρούµε ότι µπορεί να εµπλουτίσει τη συζήτηση για την προοπτική της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, την οποία οφείλουµε σε όλα τα παιδιά, ώστε να γίνουν ενεργοί χαρούµενοι και δηµιουργικοί πολίτες προς όφελος δικό τους και της ταχέως εξελισσόµενης πολυπολιτισµικής κοινωνίας µας. 6

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΟΥΛΑ ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ, ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

δωρεάν παιδεία, για όλους

δωρεάν παιδεία, για όλους anapnoh T.18:Layout 1 12/21/08 11:03 PM Page 1 1 1 Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση για τους πολίτες της Αθήνας Η αναπνοή μας Μέσα στο κλίμα μιας γενικευμένης σήψης που ζούμε στην χώρα μας, με διαδοχικά σκάνδαλα

Διαβάστε περισσότερα

από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Μηνά Α. Ευσταθίου

από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Μηνά Α. Ευσταθίου Ανακοίνωση των Πορισµάτων του 6 ου Πανελλήνιου Επιστηµονικού Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής του Π.Ε.Σ.Ε.Α. από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Μηνά Α. Ευσταθίου Κυρίες και κύριοι προσκεκληµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: η περίπτωση των Νοµών Ηρακλείου και Χανίων

Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: η περίπτωση των Νοµών Ηρακλείου και Χανίων Πέλλα Καλογιαννάκη, Κατερίνα Οικονόµου, Ελένη Ντέρα Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: η περίπτωση των Νοµών Ηρακλείου και Χανίων Είναι γεγονός πως η ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο παρουσιάζει στις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συνοπτική Αναφορά Μάρτιος 2003 Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής *Στο παρόν κείµενο, ο όρος «inclusive education» αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2o, 175-190, 2014 Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Ευγενία Δανιηλίδου¹,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης

Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τομέας 1. Μέσα και Πόροι Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δείκτης 1.1 Κριτήρια Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων Επάρκεια και καταλληλότητα εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Οµάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οµάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δοµών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

COMENIUS 2.1 Action Ε Τ Α Ι Ρ Ο Ι Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η

COMENIUS 2.1 Action Ε Τ Α Ι Ρ Ο Ι Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Greece 2 COMENIUS 2.1 Action Ε Τ Α Ι Ρ Ο Ι Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η PARTNERS IN EDUCATION (P.I.E.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WETZLAR, BORDEAUX, ΠΑΤΡΑ, OLSZTYN, ODENSE, MARBURG 2002-2005 3 ΟΜΑ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 109 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 111 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 109 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 111 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 109 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 111 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 113 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 114 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΚΟ 115 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. Όροι: Να είναι ενυπόγραφα και δακτυλογραφημένα. Να μην υπερβαίνουν τις 300 λέξεις Επιτρέπεται κάθε αναδημοσίευση με υποχρέωση την

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. Όροι: Να είναι ενυπόγραφα και δακτυλογραφημένα. Να μην υπερβαίνουν τις 300 λέξεις Επιτρέπεται κάθε αναδημοσίευση με υποχρέωση την ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ 1 Ιανουαρίου 2012 Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Έκδοση ΥΣΕΑ Ενημερωτικό Δελτίο Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα