ΑΓΑΘΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑΘΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΓΑΘΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ Η Κοινωνία των Εθνών Η ευρωπαϊκή ήπειρος µετά το τέλος του Α Παγκοσµίου πολέµου διέφερε σηµαντικά από εκείνη του Η πιο αξιοσηµείωτη µεταβολή στάθηκε αναµφίβολα η διάλυση των τριών µεγάλων πολυεθνικών αυτοκρατοριών, της Αυστροουγγαρίας, της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και της τσαρικής Ρωσίας, και η µετεξέλιξή τους σε µία πληµµυρίδα από εθνικά κράτη. Η καταπίεση των µειονοτήτων στις αυτοκρατορίες αυτές και τα συνεπακόλουθα εθνικιστικά κινήµατα συµπεριλήφθηκαν ανάµεσα στις βασικότερες αιτίες για την έκρηξη του Μεγάλου Πολέµου. Αλλά το νέο εδαφικό status quo του ευρωπαϊκού χάρτη ελάχιστα είχε συµβάλει στην εξοµάλυνση των εθνοφυλετικών ανισοτήτων. Το δόγµα «κάθε έθνος το κράτος του» απείχε πολύ από την πραγµατικότητα. Οι µειονότητες εξακολουθούσαν και µετά το 1919 να αποτελούν τον µόνιµο πονοκέφαλο των διπλωµατών, διαιωνίζοντας τις αντιπαλότητες µεταξύ των κρατών. Η θέση των µειονοτήτων µέσα σε µία διαιρεµένη Ευρώπη και υπό ένα καθεστώς επισφαλούς ειρήνης, απασχόλησε ιδιαίτερα το στρατόπεδο των νικητών. Με τη δηµιουργία της Κοινωνίας των Εθνών θεσπίστηκε για πρώτη φορά ένα συλλογικό σύστηµα προστασίας των µειονοτήτων, όπου οι διµερείς ή πολυµερείς συνθήκες αντικαταστάθηκαν από την ανάληψη δεσµεύσεων έναντι του διεθνούς αυτού οργανισµού. Ο αριθµός των µειονοτικών πληθυσµών στη µεσοπολεµική Ευρώπη, στις αρχές της δεκαετίας του 1920, υπολογίζεται χονδρικά σε άτοµα, από τα οποία τα διαβιούσαν στην Ανατολική Ευρώπη και µόνο τα ζούσαν στη Δυτική Ευρώπη. Σκιτσογραφική αναπαράσταση της συνύπαρξης των εθνοτικών

2 Ωστόσο, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Κ.τ.Ε., οι µειονότητες που έχριζαν προστασίας, εντοπίζονταν µόνο στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Αντίθετα για τη Δύση, παρά και τον εκεί παρατηρούµενο πολυκερµατισµό, δεν προβλεπόταν καµία ενέργεια. Οι ισχυροί, κυρίως οι Αγγλογάλλοι, είχαν επιτύχει και πάλι να επιβάλλουν τους όρους τους. Τα κράτη που υποχρεώθηκαν να υπογράψουν µε την Κ.τ.Ε. συνθήκη προστασίας των µειονοτήτων τους, ήταν αναµφίβολα όσα είχαν ηττηθεί στα µέτωπα του πολέµου, εκείνα που δηµιουργήθηκαν λόγω της διάλυσης των αυτοκρατοριών καθώς και όσα προσχώρησαν στο σύστηµα αργότερα. Η συνθήκη συγκεκριµένα που υπέγραψε η Πολωνία, στο έδαφος της οποίας κατοικούσαν εκατοµµύρια Γερµανοί και Εβραίοι, λειτούργησε ως πρότυπο και για τα υπόλοιπα κράτη. Σύµφωνα µε τις συνθήκες προστασίας των µειονοτήτων, κάθε κράτος ήταν υποχρεωµένο να παρέχει σε όλους τους µειονοτικούς πληθυσµούς που διαβιούσαν στα εδάφη του πολιτικά, θρησκευτικά, εκπαιδευτικά και οικονοµικά δικαιώµατα. Παρά τις φιλελεύθερες διακηρύξεις όµως, που πήγαζαν από τις ριζοσπαστικές θεωρίες του Αµερικανού προέδρου Ουίλσον, το σύστηµα µειονοτικής προστασίας της Κ.τ.Ε. απείχε πολύ από το να θεωρείται αντικειµενικό. Έχει εύστοχα υποστηριχθεί ότι η δράση της Κ.τ.Ε. περιοριζόταν απλώς στη διασφάλιση ελάχιστων ατοµικών ελευθεριών για τις µειονότητες. Σε καµία περίπτωση δεν επρόκειτο να επιτραπεί η διασάλευση της ακεραιότητας ενός εθνικού κράτους εξαιτίας των απαιτήσεων µιας µειονότητας. Η Κ.τ.Ε. αρκούνταν στον ρόλο του µεσολαβητή, συνδράµοντας τις κυβερνήσεις να τηρούν τις νοµικές υποχρεώσεις τους. Άλλωστε, τα µέσα που είχε στη διάθεσή της, για να επιβάλλει τις θέσεις της, ήταν περιορισµένα. Σκοπός των µειονοτικών συνθηκών, παρατηρούσε ένας αξιωµατούχος το 1925, δεν ήταν η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τον εξοβελισµό µιας µειονότητας αλλά η διαµόρφωση του πλαισίου για την επίτευξη πλήρους εθνικής ενότητας. Την τήρηση των µειονοτικών δεσµεύσεων επέβλεπε το Γραφείο Μειονοτήτων και ακολούθως το συµβούλιο της Κ.τ.Ε. Σπανιότατα µία υπόθεση µπορούσε να παραπεµφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το Τµήµα Μειονοτήτων λειτουργούσε µεσολαβητικά ανάµεσα στις µειονότητες και τα κυρίαρχα κράτη. Σε αυτό µπορούσαν να προσφύγουν Η θέσπιση της Κοινωνίας των Εθνών απέβλεπε στην προστα-

3 Τα «14 Σηµεία» του προέδρου των ΗΠΑ Ουίλσον (1918) «1. Ανοιχτά Σύµφωνα Ειρήνης, στα οποία θα καταλήξουµε µε ανοιχτές διαδικασίες, µετά την υπογραφή των οποίων δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε προσωπικές διεθνείς κατανοήσεις, αλλά η διπλωµατία θα προχωρεί πάντοτε µε ειλικρίνεια και θα είναι ανοικτή στη δηµόσια θέα. 2. Απόλυτη ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε όλες τις θάλασσες, στα διεθνή ύδατα τόσο στον πόλεµο όσο και στην ειρήνη, εκτός κι αν οι θάλασσες είναι κλειστές ολικώς ή µερικώς λόγω διεθνούς πρωτοβουλίας για την εφαρµογή διεθνών συµφωνιών. 3. Η αποµάκρυνση, στο µέτρο του δυνατού, όλων των οικονοµικών εµποδίων και η εγκαθίδρυση ισότητας στο εµπόριο µεταξύ όλων των εθνών που συναινούν στην ειρήνη και συνασπίζονται για τη διατήρησή της. 4. Να δοθούν επαρκείς εγγυήσεις ότι οι εθνικοί εξοπλισµοί θα περιορισθούν στο κατώτερο σηµείο που θα εξασφαλίζει την εθνική ασφάλεια. 5. Μια ελεύθερη, ανοιχτόµυαλη και απόλυτα αµερόληπτη ρύθµιση όλων των αποικιακών διεκδικήσεων, βασισµένη σε αυστηρή τήρηση της αρχής ότι καθορίζοντας όλα τα σχετικά ζητήµατα κυριαρχίας, τα συµφέροντα των ενδιαφερόµενων πληθυσµών θα έχουν την ίδια βαρύτητα µε τις δίκαιες αξιώσεις των κυβερνήσεων, των οποίων ο τίτλος πρόκειται να καθορισθεί. 6. Η εκκένωση όλων των ρωσικών περιοχών και µια τέτοια διευθέτηση όλων των ζητη- µάτων που αφορούν στη Ρωσία για να διασφαλίσουν την καλύτερη συνεργασία των άλλων κρατών του κόσµου, µε σκοπό να της δώσουν µία ανεµπόδιστη και χωρίς δυσχέρειες δυνατότητα να καθορίσει ανεξάρτητη την πολιτική της ανάπτυξη και την εθνική της πολιτική καθώς και να τη διαβεβαιώσουν για το ειλικρινές καλωσόρισµά της στην κοινωνία των ελεύθερων εθνών µε θεσµούς της δικής της επιλογής. Και περισσότερο από το καλωσόρισµα, βοήθεια κάθε είδους που µπορεί να την έχει ανάγκη και να την επιθυµεί. Η µεταχείριση της Ρωσίας από τα αδελφά έθνη της στους επόµενους µήνες θα είναι ένα δυνατό τεστ των καλών προθέσεών τους, της συνειδητοποίησης των διαφορετικών αναγκών της καθώς και της έξυπνης και ανιδιοτελούς συµπάθειάς τους. 7. Όλος ο κόσµος θα συµφωνήσει ότι το Βέλγιο θα εκκενωθεί και θα αποκαταστα- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τόµας Γούντροου Ουίλσον, συνέβαλε

4 θεί χωρίς καµία προσπάθεια να περιορισθεί η κυριαρχία του, την οποία απολαµβάνει από κοινού µε όλα τα άλλα ελεύθερα κράτη. Καµία άλλη µεµονωµένη ενέργεια δεν θα γίνει, καθώς αυτή στοχεύει στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης ανάµεσα στα έθνη µε νόµους που τα ίδια έχουν θέσει για τις µεταξύ τους σχέσεις. Χωρίς τη θεραπευτική αυτή δράση, η όλη δοµή και η αξία του διεθνούς δικαίου θα είναι για πάντα εξασθενηµένες. 8. Όλες οι γαλλικές περιοχές θα ελευθερωθούν και τα κατεχόµενα τµήµατα θα εκκενωθούν. Η αδικία που έγινε στη Ρωσία από την Πρωσία το 1871 στο ζήτηµα της Αλσατίας- Λωρένης, η οποία διέκοψε την ειρήνη στον κόσµο για περίπου 50 χρόνια, θα αποκατασταθεί, µε σκοπό η ειρήνη αυτή να διασφαλίσει τα συµφέροντα όλων. 9. Θα επαναρυθµιστούν τα σύνορα της Ιταλίας παίρνοντας υπόψη τις καθαρά αναγνωρίσιµες γραµµές της εθνικότητας. 10. Οι λαοί της Αυστροουγγαρίας, των οποίων η θέση ανάµεσα στα έθνη ευχόµαστε να διασφαλισθεί και να επιβεβαιωθεί, θα αποκτήσουν το καθαρό δικαίωµα της αυτόνοµης ανάπτυξης. 11. Η Ρουµανία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο θα εκκενωθούν. Οι καταληφθείσες περιοχές θα αποκατασταθούν. Στη Σερβία θα διασφαλισθεί ελεύθερη και ασφαλής διέξοδος στη θάλασσα. Οι σχέσεις ανάµεσα στα διάφορα βαλκανικά κράτη θα ορισθούν από φιλικά συµβούλια µε βάση τις αρχές των συνειδήσεων και των εθνικοτήτων. Θα δοθούν επίσης διεθνείς εγγυήσεις για την πολιτική και οικονοµική ανεξαρτησία καθώς και την εδαφική ακεραιότητα των βαλκανικών κρατών. 12. Η τουρκική αναλογία της τωρινής Οθωµανικής αυτοκρατορίας θα επιβεβαιωθεί και θα διασφαλισθεί η κυριαρχία της. Ταυτόχρονα όµως στις άλλες εθνότητες που βρίσκονται τώρα υπό την οθωµανική εξουσία θα διασφαλισθεί το δικαίωµα της ζωής και της απόλυτα ανενόχλητης δυνατότητας για αυτόνοµη ανάπτυξη. Τα Δαρδανέλια θα είναι µόνιµα ανοιχτά σαν ένα ελεύθερο πέρασµα για τα πλοία και για το εµπόριο για όλα τα κράτη, κάτω από διεθνείς εγγυήσεις. 13. Ένα ανεξάρτητο Πολωνικό κράτος θα ιδρυθεί, το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις περιοχές που κατοικούνται από αδιαµφισβήτητους πολωνικούς πληθυσµούς. Θα του διασφαλισθεί ελεύθερη και ασφαλής διέξοδος στη θάλασσα. Επίσης, η πολιτική και οικονοµική του ανεξαρτησία καθώς και η εδαφική του ακεραιότητα θα διασφαλισθούν

5 από διεθνείς συµφωνίες. 14. Θα πρέπει να ιδρυθεί µία γενική ένωση κρατών µε βάση συγκεκριµένες συµφωνίες, µε σκοπό να παρέχει αµοιβαίες εγγυήσεις για την πολιτική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα σε µικρά και µεγάλα κράτη ανεξαιρέτως». όσα µέλη µιας µειονότητας έκριναν ότι θίγονταν. Η γραµµατεία εξέταζε το περιεχό- µενο της διαµαρτυρίας, αξιολογώντας αρχικά αν θα την έκανε αποδεκτή. Η ανωνυµία, η βιαιότητα του λόγου και η επανάληψη παρόµοιων περιστατικών αποτελούσαν τις συνήθεις αιτίες απόρριψης µιας καταγγελίας. Σε περίπτωση αποδοχής της, το Γραφείο Μειονοτήτων κοινοποιούσε την καταγγελία στο ενδιαφερόµενο κράτος και ανέµενε την επίσηµη απάντησή του εντός δύο µηνών. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα εξελισσόταν ένα διπλωµατικό παρασκήνιο, που περιελάµβανε πιέσεις, ανταλλάγµατα ακόµη και εκβιασµούς, και οδηγούσε συνήθως σε κάποια αµοιβαία αποδεκτή λύση. Σε όσες περιπτώσεις στάθηκε αδύνατη η εξεύρεση συµβιβαστικής λύσης, η υπόθεση παραπέµπονταν στο συµβούλιο της Κ.τ.Ε. Η συγκεκριµένη όµως διαδικασία αποτελούσε σαφή ένδειξη της µεροληπτικότητας της Κ.τ.Ε. έναντι των µειονοτήτων, αφού στο στάδιο αυτό διακόπτονταν κάθε επαφή µε την καταγγέλλουσα µειονότητα, ενώ η υιοθέτηση µιας απόφασης απαιτούσε οµοφωνία, χρειαζόταν δηλαδή η συναίνεση και του καταγγελλόµενου κράτους. Η εξόφθαλµη αυτή πριµοδότηση των εθνικών κρατών προκάλεσε τα δίκαια παράπονα των µειονοτικών πληθυσµών. Κατά τη διάρκεια του 4ου συνεδρίου των ευρωπαϊκών µειονοτήτων, που πραγµατοποιήθηκε στη Γενεύη το 1928, διατυπώθηκαν έντονες διαµαρτυρίες για την αδυναµία της Κ.τ.Ε. να τις προστατεύσει αποτελεσµατικά. Παράλληλα µε την εξασφάλιση µειονοτικών δικαιωµάτων, η Κ.τ.Ε. προωθούσε την πολιτική της ήπιας αφοµοίωσης των µειονοτήτων. Η ευαισθησία της απέναντι στην εδαφική κυριαρχία των εθνικών κρατών φανερώνεται επίσης και από το γεγονός ότι χρησιµοποίησε εναλλακτικά το σύστηµα της ανταλλαγής των πληθυσµών, προκειµένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη εθνολογική οµοιογένεια των κρατών. Η περίπτωση της εθελοντικής ανταλλαγής των πληθυσµών µεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (1919), και της υποχρεωτικής ανταλλαγής ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία Εβραϊκό παντοπωλείο στην αγορά της Θεσσαλονίκης, της

6 (1923) είναι ενδεικτικές των προθέσεων του διεθνούς Οργανισµού. Ο µηχανισµός της Κ.τ.Ε. πολύ γρήγορα αποκάλυψε τις εγγενείς αδυναµίες του. Τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, ιδίως η Πολωνία και γενικά όσα κράτη είχαν υποχρεωθεί να υπογράψουν συνθήκες µειονοτικής προστασίας, απαίτησαν τη γενίκευση των µέτρων απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση µε αθέτηση των συµφωνηθέντων. Αυτό που κυρίως τα ενοχλούσε ήταν αναµφίβολα η µονοµέρεια του συστήµατος. Άλλωστε, η σιωπή της Κ.τ.Ε. απέναντι στις διώξεις της γερµανόφωνης µειονότητας στο νότιο Τυρόλο από τη φασιστική Ιταλία δικαιολογηµένα αποτελούσε µια πρόκληση. Ιδιαίτερα τα αναθεωρητικά κράτη χρησιµοποίησαν τις δυνατότητες που τους παρείχε η Κ.τ.Ε., επιχειρώντας να ανατρέψουν τα εδαφικά τετελεσµένα των Βερσαλλιών. Είναι ενδεικτικό ότι το Γραφείο Μειονοτήτων βοµβαρδιζόταν καθηµερινά από καταγγελίες των γερµανικών και των βουλγαρικών µειονοτήτων, ενώ και οι διαµαρτυρίες των Αλβανών δεν ήταν λίγες. Η καθολική σχεδόν δυσαρέσκεια σύντοµα οδήγησε στην παρακµή. Το 1935 η υποβολή καταγγελιών ήταν µηδαµινή, γεγονός που οδήγησε τέσσερα χρόνια αργότερα στη συγχώνευση του Γραφείου Μειονοτήτων µε το Τµήµα Γενικών Υποθέσεων της Κ.τ.Ε. Η έκρηξη του Β Παγκοσµίου πολέµου ήρθε απλώς να υπενθυµίσει πως οι µεγαλόστοµες διακηρύξεις του 1919 στις Βερσαλλίες αναφορικά µε το µέλλον των µειονοτήτων, εξακολουθούσαν να παραµένουν ουτοπικές. Οι µειονότητες βρέθηκαν εκ νέου στο µάτι του κυκλώνα. Στιγµιότυπο από την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών, στις Το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο Η Ελλάδα υπήρξε µία από τις πρώτες χώρες, στις οποίες εφαρµόστηκαν οι διακηρύξεις της Κ.τ.Ε. για τις µειονότητες. Καρπός της πολιτικής αυτής στάθηκε η συνθήκη των Σεβρών, στις 10 Αυγούστου Μέσα στο πλαίσιο της συνθήκης Ειρήνης, υπογράφηκε η Συνθήκη µεταξύ των Προεχουσών Συµµάχων και Συνησπισµένων Δυνάµεων και της Ελλάδος περί προστασίας των Εθνικών κλπ. Μειονοτήτων. Σύµφωνα µε τη σύµβαση αυτή, η Ελλάδα αναλάµβανε την υποχρέωση να αναγνωρίσει στους κατοίκους των περιοχών που είχε προσαρτήσει µετά το 1913, ισότητα δικαιωµάτων ανεξαρτήτως φυλής ή θρησκεύµατος και να υποσχεθεί διοίκηση σύµφωνα µε τις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Στο άρθρο 8 της σύµβασης αναγραφόταν ότι «οι υπήκοοι Έλληνες οίτινες ανήκουσιν εις εθνικάς, θρησκευτικάς ή γλωσσικάς µειονότητας θα

7 απολαύωσι νοµικώς και πραγµατικώς της αυτής προστασίας και των αυτών εγγυήσεων, ων απολαύουσιν οι άλλοι υπήκοοι Έλληνες. Θα έχωσιν ιδίως ίσον δικαίωµα να συνιστώσι, διευθύνωσι και ελέγχωσιν ιδίαις δαπάναις, φιλανθρωπικά, θρησκευτικά ή κοινωφελή ιδρύµατα, σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µετά του δικαιώµατος να ποιώνται ελευθέρως χρήσιν της ιδίας αυτών γλώσσης και να τελώσιν ελευθέρως τα της θρησκείας των εν αυτοίς». Επίσης, στο άρθρο 9 αναφερόταν ότι «προκειµένου περί της δηµοσίας εκπαιδεύσεως, η Ελληνική Κυβέρνησις θα παραχωρήση εν ταις πόλεσι και ταις περιφερείαις ένθα υπάρχει σηµαντική αναλογία υπηκόων Ελλήνων οµιλούντων άλλην γλώσσαν ή την ελληνικήν, τας προσηκούσας ευκολίας όπως εν τοις σχολείοις της κατωτέρας εκπαιδεύσεως η διδασκαλία γίνεται εν τη γλώσσα των τέκνων των Ελλήνων τούτων υπηκόων. Η διάταξις αύτη δεν κωλύει την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως καταστήση υποχρεωτικήν την διδασκαλίαν της ελληνικής γλώσσης εν τοις ειρηµένοις σχολείοις. Εν ταις πόλεσι και ταις περιφερείαις ένθα υπάρχει σηµαντική αναλογία υπηκόων Ελλήνων ανηκόντων εις εθνικάς, θρησκευτικάς ή γλωσσικάς µειονότητας, θέλει εξασφαλισθή εις τας µειονότητας ταύτας δικαία συµµετοχή εις την απόλαυσιν και την διάθεσιν των χρηµατικών ποσών, άτινα θα διετίθεντο διά του προϋπολογισµού του κράτους εκ του δηµοσίου ταµείου, ή διά δηµοτικών ή άλλων προϋπολογισµών, δι εκπαιδευτικούς, θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµοσθήσονται µόνον ως προς τα εδάφη τα περιελθόντα εις την Ελλάδα µετά την 1ην Ιανουαρίου 1913». Το πνεύµα της Συνθήκης περί Μειονοτήτων που υπέγραψε η Ελλάδα το 1920, η επίσηµη εφαρµογή της οποίας άρχισε µετά την κύρωσή της στη Λωζάννη, στις 24 Ιουλίου 1923, επρόκειτο να σφραγίσει τους ελληνικούς διπλωµατικούς χειρισµούς γύρω από το ζήτηµα των µειονοτήτων, τις δεκαετίες του 1920 και του Η συνθήκη των Σεβρών έκανε ρητή αναφορά σε Βούλγαρους, Οθωµανούς, Αλβανούς και Ισραηλίτες υπηκόους, ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παραχωρούσε αυτονοµία ως προς τα θρησκευτικά και σχολικά ζητήµατα στις βλάχικες κοινότητες της Πίνδου. Οι µειονότητες αυτές έµπαιναν έτσι υπό την προστασία της Κ.τ.Ε. και η Ελλάδα όφειλε να τις παραχωρήσει µια σειρά από προνόµια. Για την καλύτερη διαχείριση του µειονοτικού της ζητήµατος, η ελληνική πολιτεία συγκρότησε στο Υπουργείο Εξωτερικών µια ειδική υπηρεσία, µε αντικείµενο τις υποθέσεις που σχετίζονταν µε την Κ.τ.Ε. Η Η συνθήκη των Σεβρών αναφερόταν κυρίως στην παραχώ- Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου υπήρξε ένα από τα καθοριστι-

8 υπηρεσία αυτή στελεχώθηκε από έµπειρους διπλωµάτες και ειδικούς επιστήµονες, ανάµεσά τους ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο διεθνολόγος Γ. Τενεκίδης και ο νεαρός τότε διπλωµάτης Γ. Πιπινέλης. Έκθεση Γ. Φεσσόπουλου, 3 Σεπτεµβρίου 1936 «Όλα τα κράτη του κόσµου καταβάλλουν εξαιρετικάς προσπαθείας και έχουν κατορθώσει εις µέγιστον βαθµόν ν απαλλάσσουν τας προς τα σύνορα επαρχίας των προ παντός δε ορισµένου βάθους παραµεθόριον ζώνην από την παρουσίαν όχι µόνον πληθυσµών αλλά και ατόµων ξένης προς αυτάς εθνικότητος. Ηµείς εν τη τακτική που µας διακρίνει της προχειρολογίας, της θυσίας των πάντων εις το κοµµατικόν συµφέρον, της µέχρι δουλικότητος υποκλίσεώς µας ενώπιον των ξένων, του µη παραδειγµατισµού µας από τους γείτονάς µας, τέλος της άνευ του ελαχίστου εθνικού σκοπού κατευθύνσεως των κρατικών υπηρεσιών µας εις τας νέας Χώρας, παρουσιάζοµεν από της εκτεθείσης απόψεως την πλέον περίεργον εικόνα του κόσµου. Αντί να µη χάσουν µερικάς ψήφους δύο βουλευταί της Δ. Μακεδονίας κατεκρατήθη τω περί τας συµπαγής βουλγαρόφιλος πληθυσµός εις την εξαιρετικώς λεπτήν και επικίνδυνον εκείνην γωνίαν της ελληνικής Πατρίδος. Διά να είµεθα τυφλοί τα τε ώτα, τον τε νουν, τα τ όµµατα απέναντι της βουλγαρικής προπαγάνδας, αφήκαµε την αυτήν ως άνω εποχήν να παραµείνουν εγκατεστηµένοι εις την λοιπήν Μακεδονίαν, µερικαί ακόµη χιλιάδες βουλγαροφίλων. Διά να εξασφαλίσωµεν τον ελληνισµόν της Κωνσταντινουπόλεως παντοειδώς εκβιαζόµενον έκτοτε και εν συνεχεία προς εκπατρισµόν από τους φιλτάτους συµµάχους Τούρκους επετρέψαµε να παραµείνη εις Θράκην συµπαγής πληθυσµός Οθωµανών. Διά να µην έχωµεν τίποτε θετικόν εις το µυαλό µας, δεν κατωρθώσαµεν κατά την σύµβασιν του 1926 ν αποµακρύνωµεν εκ της Μακεδονίας και Ηπείρου τους ελαχίστους αποµείναντας κουτσοβλάχους ρουµανίζοντας. Διά να µη δυσαρεστήσωµεν την αδελφήν Αλβανίαν έχοµεν εις την ράχιν µας εν Ηπείρω περί τας αλβανοφώνους Μουσουλµάνους. Τέλος διά να είµεθα κλασσικώς ανίκανοι, εικοσαπενταετίαν ολόκληρον από της απελευθερώσεως της Β. Ελλάδος έχοµεν σήµερον εκεί µέγαν αριθµόν κατοίκων ρευστής συνειδήσεως, ενώ µε ελαχίστην προσπάθειαν προ παντός δε καλήν διοίκησιν θα τους είχοµεν από ετών ήδη κάµη πραγµατικούς Έλληνας».

9 Η αποτίµηση της ελληνικής πολιτικής έως τη µεταξική περίοδο καταδεικνύει πως σε γενικές γραµµές αυτή κινήθηκε στο κλίµα της συµµόρφωσης µε τις οδηγίες της Κ.τ.Ε., σεβόµενη τα δικαιώµατα των µειονοτήτων. Ωστόσο, σε πρακτικό επίπεδο, η εφαρ- µογή των οδηγιών της κεντρικής εξουσίας αποδείχθηκε µια πολύ επίπονη συχνά και αδύνατη διαδικασία. Ακατάλληλοι κρατικοί υπάλληλοι, ανεπαρκώς εκπαιδευµένοι, ανεξέλεγκτα κατώτερα αστυνοµικά και στρατιωτικά όργανα, εξοργισµένοι και απελπισµένοι Έλληνες πρόσφυγες εκµεταλλεύθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις την αδυναµία της κεντρικής διοίκησης να επιβάλει τον έλεγχό της στις αποµακρυσµένες επαρχίες, δηµιουργώντας έτσι ένα εκρηκτικό σκηνικό. Πολυάριθµες εκθέσεις αξιωµατούχων της περιόδου, κυβερνητικών υπαλλήλων, εκπαιδευτικών, θρησκευτικών και αστυνοµικών αρχών αναδεικνύουν µε ενάργεια τα προβλήµατα που αντιµετώπισε η ελληνική πολιτεία στη διάρκεια του Μεσοπολέµου, προκειµένου να εφαρµόσει µία συνετή µειονοτική πολιτική, αποβλέποντας όµως ταυτόχρονα στην ειρηνική και ήπια αφοµοίωσή τους. Εθνικές και θρησκευτικές µειονότητες στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις απογραφές του 1928 και του 1940 Μειονότητες Γλώσσα Θρησκεία Τούρκοι Ποµάκοι Αλβανοί (Τσάµηδες) Σλαβόφωνοι Τουρκική Βουλγαρόφωνο ιδίωµα Μουσουλ- µάνοι Απογραφή 1928 % Απογραφή , , , ,25 Αλβανική , ,68 Κουτσόβλαχοι Ιδίωµα βουλγαρικής Κουτσοβλαχική Ορθόδοξοι , , , ,78 %

10 Αρµένιοι Εβραίοι Σεφαρδίτες Εβραίοι Ρωµανιώτες Έλληνες Καθολικοί Αρµενική Ισπανοεβραϊκή Ορθόδοξοι Αρειανοί , ,36 Εβραίοι , ,72 Ελληνική Εβραίοι , Ελληνική Καθολικοί , Διάφοροι , ,56 Σύνολο , ,93 Σύνολο Πληθυσµού Αριθµός σχολείων στη Βόρεια Ελλάδα Νοµός Ελληνικά Εβραϊκά Αρµενικά Μουσουλµανικά Βλάχικα ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Έβρου Ροδόπης Δράµας Καβάλας Σερρών

11 Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κιλκίς 207 Κοζάνης Πέλλας Φλώρινας Χαλκιδικής 99 Ιωαννίνων ΗΠΕΙΡΟΣ Πρέβεζας 91 Θεσπρωτίας 231 Σύνολο Στην Αλεξανδρούπολη λειτουργούσε ένα ιταλικό σχολείο καλογρεών µε 18 µαθητές. 2. Στην Καβάλα λειτουργούσαν δύο γαλλικά σχολεία, ένα αρένων από Λαζαρίτες µοναχούς µε 11 µαθητές και ένα θηλέων των Αδελφών του Ελέους µε 64 µαθήτριες. 3. Στην Πρέβεζα λειτουργούσε ένα ιταλικό σχολείο µε 10 µαθητές. Ο πίνακας βασίζεται στα στοιχεία της απογραφής του Πηγή: Αθ. Παπαευαγγέλου, «Βόρειος Ελλάς: Μειονότητες από στατιστικής απόψεως εν σχέσει µε τον πληθυσµόν και την εκπαίδευσιν», Θεσσαλονίκη, 1941). Τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία εκτιµούσαν σε 6,2% τον αριθµό του συνόλου του µειονοτικού πληθυσµού στην Ελλάδα το 1928, ποσοστό που µειώθηκε ελαφρώς µία δεκαετία αργότερα. Τα παρακάτω στοιχεία παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τη σύνθεση, το αριθµητικό µέγεθος και την εκπαίδευση των µειονοτήτων στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέµου.

12 Ξένα Σχολεία στη Θεσσαλονίκη Αριθµός σχολείων Αριθµός διδασκόντων Αριθµός µαθητών Ξένοι Έλληνες Ξένοι Έλληνες Γαλλικά Ιταλικά Αµερικανικά Γερµανικά Ρουµανικά Γιουγκοσλαβικά Σύνολο Ο πίνακας βασίζεται στα στοιχεία της απογραφής του Πηγή: Αθ. Παπαευαγγέλου, «Βόρειος Ελλάς: Μειονότητες από στατιστικής απόψεως εν σχέσει µε τον πληθυσµόν και την εκπαίδευσιν», Θεσσαλονίκη, Στα τέλη της δεκαετίας του 1930 λειτουργούσαν συνολικά 321 µειονοτικά σχολεία, στη συντριπτική τους πλειοψηφία µουσουλµανικά. Ανταλλαγές πληθυσµών ( ) Η παροχή µειονοτικών δικαιωµάτων υπήρξε η µία µόνο όψη της πολιτικής της Κ.τ.Ε. Παράλληλα, υιοθετήθηκε και το µέτρο της ανταλλαγής των πληθυσµών, σε µία προσπάθεια να ενισχυθεί η εθνική οµοιογένεια των εθνικών κρατών. Όσον αφορά την Ελλάδα, την περίοδο του Μεσοπολέµου πραγµατοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της Κ.τ.Ε. δύο ανταλλαγές πληθυσµών. Η πρώτη, η οποία αποφασίστηκε µε τη συνθήκη Τουρκόφωνη Ελληνίδα από την Καππαδοκία, η οποία κατά την

13 του Νεϊγύ το 1919, ήταν εθελοντική και αφορούσε στην αµοιβαία µετανάστευση των «φυλετικών, θρησκευτικών ή γλωσσικών» µειονοτήτων ανάµεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η δεύτερη αποφασίστηκε στη Λωζάννη τον Ιανουάριο του 1923, ήταν υποχρεωτική και προέβλεπε την αµοιβαία µετανάστευση των ορθόδοξων χριστιανών της Τουρκίας και των µουσουλµάνων της Ελλάδας. Εξαιρούνταν οι χριστιανοί της Κωνσταντινούπολης, της Ίµβρου και της Τενέδου και οι µουσουλµάνοι της Δυτικής Θράκης. Η Κοινωνία των Εθνών συνέστησε δύο µεικτές επιτροπές Ελληνοβουλγαρικής και Ελληνοτουρκικής Μετανάστευσης αντίστοιχα για να επιβλέψουν τη διαδικασία της µετακίνησης των πληθυσµών. Περίπου Βούλγαροι που ζούσαν στην Ελλάδα έναντι Ελλήνων της Βουλγαρίας και χριστιανοί από την Τουρκία έναντι µουσουλµάνων της Ελλάδας, επωφελήθηκαν των σχετικών διατάξεων και µετανάστευσαν, εκποιώντας παράλληλα τις περιουσίες τους. Εκατοντάδες υπάλληλοι της Κ.τ.Ε., συνεπικουρούµενοι από ντόπιους αξιωµατούχους, διηύθυναν για µία ολόκληρη δεκαετία έναν δαιδαλώδη µηχανισµό µετανάστευσης. Το έργο τους υπήρξε αναµφίβολα κολοσσιαίο και εξαιρετικά δύσκολο, στέφθηκε όµως µε επιτυχία και χρεώθηκε στη θετική συνεισφορά της Κ.τ.Ε. Συνθήκη Νεϊγύ Παρότι η συνθήκη του Νεϊγύ για την αµοιβαία, εθελοντική µετανάστευση των µειονοτήτων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας υπογράφηκε τον Νοέµβριο του 1919, η ουσιαστική εφαρµογή της άρχισε τρία χρόνια αργότερα, µόλις στα τέλη του Το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, αναλώθηκε στις διαδικασίες για τη συγκρότηση της Μεικτής Επιτροπής και των τοπικών υποεπιτροπών καθώς και στη διεκπεραίωση διαδικαστικών θεµάτων. Η διαδικασία συλλογής αιτήσεων µετανάστευσης ξεκίνησε τον Νοέµβριο του Όµως η απήχησή της στους κόλπους των σλαβόφωνων κατοίκων της Μακεδονίας ήταν αρχικά µικρή. Έτσι, από τον Νοέµβριο του 1922 έως την 1η Ιουλίου 1923, υποβλήθηκαν συνολικά µόνο 166 αιτήσεις µετανάστευσης. Η κατάσταση όµως άλλαξε ριζικά από τα µέσα του Η Μικρασιατική καταστροφή και η συνακόλουθη συρροή χιλιάδων προσφύγων στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως Εγκαταστάσεις προσφύγων από την Αµελή Πόντου, στην περι- Τηλεγράφηµα του Ελευθέεριου Βενιζέλου της 18ης Αυγούστου

14 στη Μακεδονία και στη Θράκη, επέφερε θεαµατικές αλλαγές στη θέση των σλαβόφωνων. Έτσι, η αρχική απροθυµία για τη σκοπιµότητα και την αναγκαιότητα της συνθήκης του Νεϊγύ εξελίχθηκε γρήγορα σε αναγκαστική αποδοχή της, µε αποτέλεσµα µόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1923 να υποβληθούν 288 και 349 αιτήσεις µετανάστευσης αντίστοιχα. Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 1923 και τους πρώτους µήνες του 1924, η επιθυµία της αποχώρησης εντάθηκε. Έτσι, έως τα τέλη Ιουνίου του 1924 υποβλήθηκαν αιτή- Περιοχή Αιτήσεις Άτοµα Θεσσαλονίκη Βέροια Γιαννιτσά Γουµένισσα Κιλκίς Έδεσσα Φλώρινα Καστοριά Σιδηρόκαστρο Δράµα Καβάλα Σέρρες Σύνολο

15 σεις µετανάστευσης που αντιστοιχούσαν σε άτοµα, από τα οποία είχαν ήδη εγκαταλείψει την Ελλάδα. Έως τα τέλη Οκτωβρίου του ίδιου έτους, οι αιτήσεις µετανάστευσης είχαν υπερδιπλασιαστεί. Συγκεκριµένα, υποβλήθηκαν αιτήσεις, που αφορούσαν άτοµα (βλ. παρακάτω πίνακα). Από τη µελέτη του πίνακα σχετικά µε τις αιτήσεις µετανάστευσης, εξάγεται το συµπέρασµα πως οι σλαβόφωνοι κάτοικοι της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα όσοι διέµεναν στις περιοχές Γιαννιτσών, Γουµένισσας και Σιδηροκάστρου, έδειξαν εξαρχής µεγαλύτερη προθυµία να µεταναστεύσουν σε σχέση µε όσους ζούσαν στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι ίσως δέχονταν λιγότερες πιέσεις από τις ελληνικές αρχές, καθώς οι συγκεκριµένες περιοχές γειτνίαζαν µε τη σύµµαχο ακόµη τότε Γιουγκοσλαβία και όχι µε την αναθεωρητική Βουλγαρία. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ, τον Σεπτέµβριο του 1924, προκάλεσε εντυπωσιακή µείωση του µεταναστευτικού ρεύµατος από την ελληνική Μακεδονία προς τη Βουλγαρία. Από τον Σεπτέµβριο του 1924 έως τον Φεβρουάριο του 1925, όταν το ελληνικό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να επικυρώσει τη σχετική συµφωνία, η υποβολή δηλώσεων µετανάστευσης κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα. Έτσι, τον Ιανουάριο του 1925, εκδόθηκαν φύλλα πορείας µόνο για 160 άτοµα, τον Φεβρουάριο για 570 και τον Μάρτιο για 627 άτοµα. Η καταγγελία του πρωτοκόλλου καθώς και η διάψευση των προσδοκιών των σλαβόφωνων για παραµονή στην Ελλάδα υπό µειονοτικό καθεστώς έδωσαν νέα ώθηση στο µεταναστευτικό κύµα προς τη Βουλγαρία. Μόνο τον Απρίλιο του 1925 εκδόθηκαν φύλλα πορείας για άτοµα, τον Μάιο για και τον Ιούνιο για 936. Συνολικά, στα τέλη του 1925 περίπου «Βούλγαροι» από τη Μακεδονία είχαν υποβάλει αιτήσεις µετανάστευσης και η συντριπτική πλειοψηφία τους είχε ήδη αποχωρήσει από την Ελλάδα. Αντίθετα, κατά τα επόµενα χρόνια η υποβολή δηλώσεων µειώθηκε σηµαντικά και σχεδόν εκµηδενίστηκε. Έτσι, ενώ έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 1926, άτοµα από τη Μακεδονία είχαν καταθέσει αιτήσεις µετανάστευσης και από αυτά µάλιστα είχαν πάρει φύλλα πορείας αναχωρώντας για τη Βουλγαρία, τα µεγέθη δεν µεταβλήθηκαν σηµαντικά κατά τα επόµενα χρόνια. Κατά συνέπεια, στα τέλη του 1926 ο αριθµός των ατόµων που είχαν υποβάλει αιτήσεις µετανάστευσης ήταν και από αυτά είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα, ενώ στα τέλη Μαρτίου του 1927 οι Μειονοτικός πληθυσµός προσφύγων στην αγορά των Γιαν- Ανταλλάξιµοι πρόσφυγες, λίγο πριν εγκατασταθούν στο και-

16 αριθµοί ανέρχονταν σε και άτοµα αντίστοιχα. Συνολικά, περίπου σλαβόφωνοι νέοι µετανάστες αποχώρησαν από τη Μακεδονία µετά την υπογραφή της συνθήκης του Νεϊγύ. Εκτός όµως από εκείνους που µετακινήθηκαν µετά τη συνθήκη του Νεϊγύ, δηλώσεις µετανάστευσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, µπορούσαν να υποβάλουν και όσοι είχαν αναχωρήσει µετά την 18η Δεκεµβρίου Η Μεικτή Επιτροπή στην τελική έκθεσή της, η οποία δηµοσιεύθηκε το 1932, ανέφερε ότι συνολικά άτοµα νέοι και παλαιοί µετανάστες από τη Μακεδονία είχαν καταθέσει σχετικές αιτήσεις. Η γεωγραφική κατανοµή των µεταναστών έχει ως εξής: Περιοχή Άτοµα Κιλκίς Φλώρινα Καστοριά Πτολεµαΐδα 600 Έδεσσα Νότια 106 Γιαννιτσά Βέροια 30 Γουµένισσα Θεσσαλονίκη Σιδηρόκαστρο Σέρρες Ζίχνα 175 Ελευθερούπολη 20 Δράµα Καβάλα Νέστος 165 Σύνολο

17 Συνθήκη Λωζάννης Με τη συνθήκη της Λωζάννης, που υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου 1923, θεσπίστηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή των χριστιανικών πληθυσµών της Τουρκίας και των µουσουλ- µάνων της Ελλάδας. Εξαιρούνταν οι Έλληνες της Νοµαρχίας Κωνσταντινούπολης και οι µουσουλµάνοι της Δυτικής Θράκης. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της σύµβασης, οι ανταλλάξιµοι µπορούσαν να πάρουν µαζί τους όλη την κινητή τους περιουσία, ενώ ό,τι άφηναν πίσω θα περιέρχονταν στη δικαιοδοσία του κράτους. Δεν υπάρχει αµφιβολία πως οι χριστιανικοί πληθυσµοί βρίσκονταν σε εµφανώς δυσχερέστερη θέση, όσον αφορά τον τρόπο και τις προϋποθέσεις της µετανάστευσης. Από τους πρόσφυγες, µόνο οι µετανάστευσαν µετά την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης, κατορθώνοντας έτσι να επωφεληθούν από τις διατάξεις της και να επιτύχουν µία αξιοπρεπή αποχώρηση. Αντίθετα, η πλειοψηφία των Ελλήνων προσφύγων έφυγε αµέσως µετά τη Μικρασιατική καταστροφή και έφτασε στην Ελλάδα σε κατάσταση πλήρους ένδοιας και απελπισίας. Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων προσφύγων ο Henry Morgenthau, πρόεδρος της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, σηµειώνει: «Τα τραύµατά τους δεν ήταν απλώς φυσικά και δεν αφορούσαν µεµονωµένα άτοµα. Ήταν η διάλυση ενός πολιτισµένου λαού, η καταστροφή της οικογενειακής ζωής, η ερήµωση χωριών και πόλεων και η εκβολή των επιζώντων φίρδην-µίγδην σε νέους τόπους διαµονής. Οι τελευταίοι έχασαν όλα τα αγαθά τους, τις διοικούσες αρχές τους, τις παραδόσεις τους, τις οικογένειές τους και όλες εκείνες τις σχέσεις που αποτελούν τον κοινωνικό βίο». Από τη Μακεδονία επίσης αναχώρησαν µε την ανταλλαγή µουσουλµάνοι, οι οποίοι πρέπει να προστεθούν σε άλλους που αποχώρησαν νωρίτερα αλλά συµπεριλήφθηκαν στις διατάξεις της. Ωστόσο, παρότι µε σχετική απόφαση είχε καθοριστεί ως ηµεροµηνία έναρξης της ανταλλαγής η 1η Μαΐου 1924, περίπου µουσουλµάνοι έφυγαν από την ελληνική επικράτεια πριν από την ηµεροµηνία αυτή. Η πλειοψηφία τους προερχόταν µάλιστα από την Ανατολική Μακεδονία. (βλ. πίνακα σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που υπέβαλαν οι υποεπιτροπές µετανάστευσης). Η ολοκλήρωση των ανταλλαγών των πληθυσµών και των προσφυγικών ρευµάτων την περίοδο , δηµιούργησε µία νέα εθνολογική εικόνα στη Μακεδονία. Σύµ- Τουρκόφωνη µεταξουργός από την Προύσα, που βρέθηκε στη Ανταλλάξιµα σπίτια µουσουλµάνων στη Βέροια.

18 Υποεπιτροπή Σύνολο Θεσσαλονίκης ,577 Δράµας Καβάλας Κοζάνης Καϊλαρίων Κοζάνης & Καϊλαρίων Σύνολο Περιοχές προέλευσης Αριθµός προσφύγων Ποσοστό % επί του προσφυγικού πληθυσµού Μικρά Ασία ,31 Ανατολική Θράκη ,00 Πόντος ,91 Βουλγαρία ,01 Καύκασος ,85 Κωνσταντινούπολη ,15 Ρωσία ,94 Σερβία ,50 Αλβανία ,20

19 Δωδεκάνησα 738 0,06 Ρουµανία 722 0,06 Κύπρος 57 0,01 Αίγυπτος 8 - Σύνολο φωνα µε την απογραφή του 1928, ο αριθµός των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο ανήλθε σε άτοµα (βλ. πίνακα σχετικά µε την κατανοµή των προσφύγων ανά περιοχή προέλευσης). Οι ανταλλαγές των πληθυσµών οδήγησαν σε µεγάλη εθνολογική οµογενοποίηση την ελληνική Μακεδονία. Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 1928, οι «Έλληνες» της Μακεδονίας ανέρχονταν σε (ποσοστό 88,1%), ενώ οι «σλαβόφωνοι» περιορίστηκαν σε (ποσοστό 5,8%) και οι «άλλοι» σε άτοµα (ποσοστό 6,1%). (Βλ. πίνακα σχετικά µε την εθνολογική σύσταση της Μακεδονίας ανά επαρχία.) Οι µειονότητες στην Ελλάδα Οι σλαβόφωνοι «Πώς δύναται να αφοµοιωθή προς τον ελληνισµόν εκείνος ο άξεστος σλαυόφωνος δυτικοµακεδών, ο οποίος εκτός του ότι δεν ηυτύχησε να αντιληφθή µέχρι σήµερον ουδεµία στοργικότητα διοικητικήν, ακούει επί πλέον από στόµατος των οργάνων της εξουσίας ότι είναι Βούλγαρος ή βλέπει άλλους συµπολίτας του, περί της ελληνικότητος των οποίων ο ίδιος δεν αµφέβαλλε ποτέ, να κατηγορώνται υπό των αρχών ότι είναι βούλγαροι;». Το ζήτηµα των σλαβόφωνων της Μακεδονίας υπήρξε άµεσης προτεραιότητας για τις ελληνικές κυβερνήσεις την περίοδο του Μεσοπολέµου έως την περίοδο του Μεταξά. Οι κατευθυντήριες αρχές της ελληνικής πολιτικής υπαγορεύονταν σχεδόν πάντοτε από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας έναντι κυρίως της Κ.τ.Ε., υποχρεώσεις που επέ- Αγρότισσες προσφυγοπούλες από τη Βουλγαρία, εγκατεστη-

20 βαλλαν την αναγνώριση και τον σεβασµό των µειονοτικών τους δικαιωµάτων. Κύριοι εκφραστές της πολιτικής αυτής υπήρξαν οι Έλληνες αντιπρόσωποι στη Μεικτή Επι- Επαρχία Έλληνες % Άλλοι % Έλληνες % Άλλοι % Πιερία Κοζάνη Καστοριά Φλώρινα Εορδαία Ηµαθία Πέλλα Αλµωπία Κιλκίς Θεσσαλονίκη Χαλκιδική Σιντική Σέρρες Δράµα Καβάλα

21 τροπή Ελληνοβουλγαρικής Μετανάστευσης, οι οποίοι µετέφεραν στο εσωτερικό της χώρας το κλίµα που επικρατούσε στους κόλπους της Κοινωνίας των Εθνών, καθώς και το Υπουργικό συµβούλιο, το οποίο ανέλαβε να ερµηνεύσει αυτά τα µηνύµατα και να χαράξει την κρατική στρατηγική. Η συνολική αποτίµηση της ελληνικής πολιτικής καταδεικνύει πως κινήθηκε προς δύο κατευθύνσεις: απέβλεπε από τη µια στην παραχώρηση µειονοτικών δικαιωµάτων στους σλαβόφωνους και από την άλλη εργάζονταν ταυτόχρονα για την αρµονική ενσωµάτωσή τους στον εθνικό κορµό. Τα πρώτα χρόνια µετά την υπογραφή της συνθήκης του Νεϊγύ, το ενδιαφέρον της Ελλάδας εστιάστηκε στη µετανάστευση των σλαβόφωνων από τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Η µετανάστευση ήταν εθελοντική, γι αυτό κανείς δεν µπορούσε να γνωρίζει τον ακριβή αριθµό των σλαβόφωνων που θα ανταποκρίνονταν. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα δεν προχώρησε, τη χρονική περίοδο , στη λήψη κανενός είδους συγκεκριµένου µέτρου για τους σλαβόφωνους. Η κατάσταση άλλαξε ριζικά στα τέλη του 1922, υπό την πίεση περίπου προσφύγων. Η επιτακτική ανάγκη για την εξεύρεση στέγης αλλά και τροφής κάποτε οδήγησε τους πρόσφυγες σε καθηµερινές συγκρούσεις µε τους ντόπιους, ιδίως δε µε τους σλαβόφωνους. Οι τελευταίοι περιήλθαν σε εξαιρετικά δεινή θέση. Το Αρχηγείο Στρατού, µε επείγον σήµα του προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επεσήµανε τότε πως η πολιτική των πιέσεων έναντι των σλαβόφωνων κατοίκων εξέθετε τη χώρα στα µάτια της Κ.τ.Ε. Ήταν εµφανές ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα έµενε απαθής σε οποιαδήποτε µορφή κακοµεταχείρισης των σλαβόφωνων. Η Ελλάδα έπρεπε, από την πλευρά της, να προβεί σε άµεσες ενέργειες για την ανακούφισή τους. Άλλωστε, δεν µπορούσε πλέον να επικαλεστεί το επιχείρηµα ότι η µετανάστευση βρισκόταν σε εξέλιξη, καθώς είχε γίνει αντιληπτό τη χρονική εκείνη στιγµή ότι η µεγάλη πλειοψηφία του σλαβόφωνου πληθυσµού, της Δυτικής Μακεδονίας κυρίως, δεν ήταν διατεθειµένη να εγκαταλείψει τις εστίες της. Εποµένως η Ελλάδα όφειλε να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα και να εκπονήσει µία συνετή µειονοτική πολιτική. Παρ όλα αυτά, φαίνεται πως οι πιέσεις εναντίον των σλαβόφωνων εξακολούθησαν να ασκούνται, κυρίως για να εγκατασταθούν οι πρόσφυγες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη διενέργεια εκτοπισµών στη Δυτική Θράκη, ανάγκασε τον Έλληνα υπουργό των Εξωτερικών Κωνσταντίνο Ρέντη να ζητήσει το καλοκαίρι του 1924 από τη Γενική Οι πιέσεις εναντίον σλαβόφωνων στη Δυτική Θράκη οδή-

22 Διοίκηση Μακεδονίας να ασκήσει την επιρροή της για την προστασία των σλαβόφωνων, πριν η χώρα εκτεθεί ενώπιον της Μεικτής Επιτροπής Ελληνοβουλγαρικής Μετανάστευσης. Ωστόσο, έως το 1925, οπότε ολοκληρώθηκε η ελληνοβουλγαρική µετανάστευση, η Ελλάδα φαίνεται πως δεν κατόρθωσε να διαµορφώσει συγκεκριµένη πολιτική αναφορικά µε τους παραµένοντες σλαβόφωνους. Στην καλύτερη περίπτωση, οι εν πολλοίς δίγλωσσοι αυτοί Έλληνες πολίτες αποτέλεσαν αντικείµενο διπλωµατικών διενέξεων της χώρας µε τη Βουλγαρία και τη Σερβία. Αποκορύφωµα της διπλωµατικής σύγχυσης, στην οποία είχε περιέλθει η Ελλάδα γύρω από το ζήτηµα της αντιµετώπισης των σλαβόφωνων κατοίκων που διέµεναν στα όριά της, αποτελεί η υπογραφή του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ, τον Σεπτέµβριο του Με βάση τους όρους του πρωτοκόλλου, η Ελλάδα αναγνώριζε ως «βουλγαρική» τη σλαβόφωνη µειονότητα και αναλάµβανε την υποχρέωση παραχώρησης σε αυτήν εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωµάτων. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου προκάλεσε έκπληξη και αγανάκτηση στην Ελλάδα. Οδήγησε µάλιστα και σε διπλωµατικό επεισόδιο µε τη Σερβία, η οποία αντιµετώπιζε παρόµοιο πρόβληµα µε τον σλαβόφωνο πληθυσµό στις νότιες επαρχίες της. Τελικά, το ελληνικό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να επικυρώσει τους όρους του πρωτοκόλλου, επιστρατεύοντας διάφορα νοµικά επιχειρήµατα. Η διπλωµατική γκάφα χρεώθηκε στον Νικόλαο Πολίτη, αλλά ο απόηχός της παρέµεινε. Πόσοι όµως ήταν σλαβόφωνοι που παρέµειναν στην Ελλάδα µετά την ολοκλήρωση των ανταλλαγών των πληθυσµών, µετά δηλαδή το 1925; Παρά τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία που έκαναν λόγο για περίπου άτοµα, φαίνεται πως ο αριθµός τους ήταν πολύ µεγαλύτερος, σχεδόν διπλάσιος. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο αριθµός των περίπου της απογραφής του 1928 περιλαµβάνει µόνο τους πρώην εξαρχικούς σλαβόφωνους. Οι πρώην πατριαρχικοί, οι «Γραικοµάνοι» των αρχών του αιώνα, φαίνεται ότι δεν προσµετρήθηκαν ξεχωριστά και ενσωµατώθηκαν στους υπόλοιπους Έλληνες. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί η απόρρητη στατιστική του πληθυσµού της Μακεδονίας, την οποία διενήργησε η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας στις αρχές του 1925, δηλαδή λίγο πριν ολοκληρωθεί η µετανάστευση των πληθυσµών µεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Η στατιστική αυτή αναφέρεται σε σλαβόφωνους «τέως πατριαρχικούς», τους οποίους υπολογίζει σε και σε σλαβόφωνους «τέως εξαρχικούς», Η υπογραφή του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ για την

23 που τους εκτιµά σε άτοµα, εκ των οποίων επρόκειτο να µεταναστεύσουν συνολικά άτοµα. Έτσι, οι «τέως εξαρχικοί» θα περιορίζονταν τελικά σε Βέβαια, η διάκριση σε «τέως πατριαρχικούς» και «τέως εξαρχικούς» σλαβόφωνους δεν σηµαίνει απαραιτήτως ότι οι πρώτοι είχαν ελληνική συνείδηση ενώ οι άλλοι όχι, καθώς οι ονοµασίες «πατριαρχικός» και «εξαρχικός» δεν ταυτίζονταν πάντοτε µε τους «Φίλτατε κ. Πολίτη, Η υπόθεσις του πρωτοκόλλου (Πολίτη-Καλφώφ) έλαβε µορφήν πολύ δυσάρεστον, την οποίαν θα εννοήσετε αναγιγνώσκων την έγκλειστον έκθεσιν του κ. Τσάµπερλαιν, ήτις µας εκοινοποιήθη εµπιστευτικώς. Εννοείται ότι ενώπιον της δηµιουργηθείσης ούτω καταστάσεως ήτις παρουσιάζει την Ελλάδα ως αθετούσαν νοµίµως ήδη ανειληµµένας υποχρεώσεις, ηναγκάσθην να παρουσιάσω τα πληρεξούσιά µου, ν αναλάβω δε την διαχείρισιν της υποθέσεως εκ µέρους της Ελλάδος και µε πολύ µεγάλην µου λύπην να δηλώσω ότι το πρωτόκολλον ουδαµώς εδέσµευε την Ελλάδα όχι µόνο διότι απεκρούσθη υπό της νοµοθετικής εξουσίας, αλλά διότι ούτε υπό του ανωτάτου άρχοντος εκυρώθη, επειδή δε τα επιχειρήµατα ταύτα τα τόσον στερεά δεν έκαναν εντύπωσιν ηναγκάσθην να προβάλω και το τελευταίον επιχείρηµα ότι αν κατά το λοιπόν µέρος του πρωτοκόλλου είχετε εξουσιοδοτηθή τηλεγραφικώς υπό του κ. Ρούσου να υπογράψητε, το τηλεγράφηµά σας δι ου εζητείτο η εξουσιοδότησις του κ. Ρούσου δεν εµνηµόνευε την τελευταίαν διάταξιν καθ ην τούτο θα ισχύση άµα τη κυρώσει του υπό του συµβουλίου και εποµένως ως προς την διάταξιν ταύτην δεν είχετε ούτε καν εξουσιοδότησιν του υπουργού, ως πράγµατι τούτο προκύπτει εκ του φακέλλου της σχετικής αλληλογραφίας, την οποίαν έφερε εξ Αθηνών ο κ. Ραφαήλ. Ο κ. Τσάµπερλαιν αρνείται µάλιστα να δεχθή την επιµόνως προβαλλοµένην γνώµην µου ότι το αρµόδιον τµήµα της γραµµατείας πταίη, µη ζητήσαν προ της υπογραφής το πληρεξούσιόν σας, ότι θα προελαµβάνετο η υπογραφή και η όλη δυσχέρεια διότι ούτω θα εφιστάτο και η ιδική σας προσοχή επί της ελλείψεως εξουσιοδοτήσεως. Αλλά του εδήλωσα ότι κατά την δηµόσιαν συνεδρίασιν είµαι υποχρεωµένος να τονίσω το λάθος τούτο της γραµµατείας εφ όσον εις υµάς δεν ειµπορεί ν αποδοθή δολία προαίρεσις όπως παρασύρετε το συµβούλιον, αφ ου διά του πρωτοκόλλου η Ελλάς αναλαµβάνει υποχρεώσεις, όχι το συµβούλιο». (Επιστολή Ελευθερίου Βενιζέλου στον Νικόλαο Πολίτη, Γενεύη, 13 Μαρτίου 1925).

24 όρους «ελληνόφρων» και «βουλγαρόφρων» αντίστοιχα. Το φρόνηµα των κατοίκων µπορούσε εύκολα να αλλάξει είτε από καιροσκοπισµό είτε λόγω πιέσεων. Το σπουδαιότερο πάντως είναι ότι η µεταπήδηση των σλαβόφωνων από τα θρησκευτικά στρατόπεδα των αρχών του αιώνα στα εθνικά κράτη του Μεσοπολέµου, δεν αποτελούσε καθόλου εύκολη υπόθεση. Περιοχή Σλαβόφωνοι Προσφυγική µειονότητα στο παζάρι Αχίλλη των Γρεβενών. Τέως πατριαρχικοί Τέως σχισµατικοί Υπό µετανάστευση Θεσσαλονίκη Λαγκαδάς Κιλκίς Γουµένισσα Κατερίνη Πέλλα Νότια Γιαννιτσά Βέροια Φλώρινα Καστοριά Κοζάνη Πτολεµαΐδα

25 Γρεβενά Ανασελίτσα Σέρρες Νιγρίτα Ζίχνα Σιδηρόκαστρο Χαλκιδική Αρναία Δράµα Νευροκόπι Καβάλα Σύνολο Πηγή: ΑΥΕ/1925/Β/40,2, Συνοπτική στατιστική του πληθυσµού της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας (αρχάς 1925) και Συνοπτική στατιστική του πληθυσµού Δυτ. Θράκης και Ανατ. Μακεδονίας 1925, Κοµοτηνή, 19 Νοεµβρίου Η περιπέτεια του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ και η προπαγανδιστική δράση των Σέρβων στη Δυτική και στην Κεντρική Μακεδονία άρχισαν να προβληµατίζουν έντονα την Ελλάδα. Η έως τότε πολιτική, αντί να επιλύει, όξυνε τα προβλήµατα. Η απόλυτη προσήλωση στις υποδείξεις της Κ.τ.Ε. για αναγνώριση των σλαβόφωνων ως εθνικής µειονότητας φαινόταν ακατάλληλη για τα δεδοµένα της Μακεδονίας, καθώς παρέσυρε τη χώρα σε διπλωµατική κρίση µε τους βόρειους γείτονές της. Ήταν εµφανές ότι

26 χρειαζόταν αλλαγή πλεύσης, µια διαφορετική πολιτική, εναρµονισµένη µε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Τον Δεκέµβριο του 1924, ο υπουργός των Εσωτερικών Γεώργιος Κονδύλης πίστευε πως η µοναδική ουσιαστικά άµυνα της Ελλάδας έναντι των ξένων προπαγανδών ήταν η ευνοϊκή µεταχείριση των σλαβόφωνων. Οι συνθήκες φαίνεται ότι είχαν ωριµάσει και όλα συνηγορούσαν υπέρ της απεµπλοκής του ζητήµατος των σλαβόφωνων από το πλαίσιο των ελληνοβουλγαρικών και ελληνοσερβικών σχέσεων και τη µετατροπή του σε εσωτερικό ζήτηµα της Ελλάδας. Το 1925 αποτελεί σταθµό στη χάραξη της ελληνικής πολιτικής έναντι των σλαβόφωνων. Η ολοκλήρωση της ελληνοβουλγαρικής ανταλλαγής των πληθυσµών απάλλαξε την Ελλάδα από τη συντριπτική πλειοψηφία όσων σλαβόφωνων αµφισβητούσαν την ελληνική εξουσία. Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση γινόταν δέκτης πολλών µηνυµάτων που έφθαναν από τη Μακεδονία και σκιαγραφούσαν τη δεινή θέση των σλαβόφωνων χωρικών. Υπό την πίεση των γεγονότων αυτών, πρόβαλλε επιτακτική η ανάγκη της αναθεώρησης της ελληνικής πολιτικής και της διακριτικής µεταχείρισης των σλαβόφωνων. Η αλλαγή της ελληνικής πολιτικής εγκαινιάστηκε επίσηµα την άνοιξη του 1925 ενώπιον του συµβουλίου της Κ.τ.Ε. Μετά την απόρριψη του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ, ο γενικός γραµµατέας της Κ.τ.Ε., Έρικ Ντράµοντ, υπέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση τρία ερωτήµατα αναφορικά µε τους σλαβόφωνους. Το πρώτο ερώτηµα ήταν το εξής: ποια ήταν τα µέτρα που είχε λάβει η Ελλάδα, µετά τις 29 Σεπτεµβρίου 1924, για να εφαρµόσει τη Συνθήκη περί Μειονοτήτων που είχε υπογράψει; Σύµφωνα µε το δεύτερο ερώτηµα, η Ελλάδα καλούνταν να δώσει πληροφορίες για τις µελλοντικές ενέργειές της, σε περίπτωση που θα αδυνατούσε να εφαρµόσει πλήρως τους όρους της συνθήκης. Το τρίτο ερώτηµα τέλος ζητούσε να διευκρινιστεί η άποψη της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά µε τις ανάγκες των σλαβόφωνων στον τοµέα της εκπαίδευσης και της θρησκείας καθώς και ποια µέτρα σκόπευε να πάρει η Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση. Δύο µήνες αργότερα, στις 29 Μαΐου 1925, ο επιτετραµµένος της Ελλάδας στην Κ.τ.Ε. Βασίλης Δενδραµής, απέστειλε στον γενικό γραµµατέα την ελληνική απάντηση. Σύµφωνα µε αυτήν, η ελληνική κυβέρνηση υποστήριξε πως δεν µπορούσε να λάβει κανένα µέτρο πριν ολοκληρωθεί η µεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας µετανάστευση.

27 Ωστόσο, δήλωσε πως θα σεβόταν τους όρους της συνθήκης των Σεβρών. Επίσης, αναφορικά µε το τρίτο ερώτηµα, η Ελλάδα είχε την πρόθεση να εξετάσει µε φιλικό πνεύµα κάθε πρόταση που θα αναφερόταν στην εκπαίδευση της σλαβόφωνης γλωσσικής µειονότητας. Δεν µπορούσε ωστόσο να δεχθεί την ύπαρξη θρησκευτικής µειονότητας, αλλά ήταν πρόθυµη να εξετάσει το ενδεχόµενο να τελείται η θεία λειτουργία στη γλώσσα τους. Ουσιαστικά, η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στα ερωτήµατα της Κ.τ.Ε. αποτύπωνε ανάγλυφα τη νέα ελληνική αντίληψη περί σλαβόφωνων, ότι δηλαδή αποτελούσαν γλωσσική και όχι εθνική µειονότητα. Στα τέλη του 1925, ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Πάγκαλος απέστειλε προς τα Υπουργεία Εσωτερικών, Προνοίας και Γεωργίας καθώς και προς τον γενικό διοικητή Μακεδονίας διαταγή µε την οποία, αφού καταδίκαζε τις αδικίες που σηµειώνονταν σε βάρος των σλαβόφωνων, ζητούσε τη δίκαιη µεταχείρισή τους, αφού «οι χωρικοί ασχέτως του εάν είναι Ελληνόφωνοι ή Σλαβόφωνοι, είναι άπαντες Έλληνες ανήκοντες ανεξαιρέτως όλοι εις την ελληνικήν Πατρίδα». Οι παρατηρήσεις του Έλληνα πρωθυπουργού αποτύπωναν πολύ περιεκτικά τα κυριότερα εµπόδια για την οµαλή ένταξη των σλαβόφωνων στο ελληνικό κράτος: η συµπεριφορά των κρατικών υπαλλήλων και των ανδρών της χωροφυλακής, η ένταση στις σχέσεις τους µε τους πρόσφυγες κυρίως λόγω κτηµατικών διαφορών και η αδυναµία στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Η νέα ελληνική αντίληψη περί των σλαβόφωνων εφαρµόστηκε έως το Επρόκειτο για αναγνώριση γλωσσικής µειονότητας, στην οποία, σύµφωνα µε τους φιλελεύθερους ανέµους που έπνεαν στη µεσοπολεµική Ευρώπη µετά τα 14 σηµεία των διακηρύξεων του Αµερικανού προέδρου Ουίλσον, έπρεπε να παραχωρηθούν εκπαιδευτικά δικαιώ- µατα. Η Ελλάδα δεν µπορούσε να µείνει ουραγός στις εξελίξεις αυτές και οι πολιτικές προθέσεις της φάνηκαν πολύ σύντοµα, στα τέλη κιόλας του Η αναγνώριση γλωσσικής µειονότητας σήµαινε ότι η Ελλάδα αποδεχόταν πως στο έδαφός της κατοικούσαν πολίτες µε µητρική γλώσσα άλλη από την ελληνική και µε ξεχωριστά ήθη και έθιµα. Αρνείτο όµως ότι οι πολίτες αυτοί είχαν εθνική συνείδηση άλλη από την ελληνική. Το γεγονός αυτό επέτρεπε στην Ελλάδα να θεωρεί το ζήτηµα των σλαβόφωνων ως καθαρά εσωτερικό της ζήτηµα και να το απεγκλωβίσει από το πλαίσιο των σχέσεών της µε τη Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία. Το επιχείρηµα στο οποίο στηρίχθηκε η Ελλάδα για να αρνηθεί την ύπαρξη εθνικής µειονότητας στο έδαφός Σκηνή χορού Σλαβοµακεδόνων στη Φλώρινα, µε την ευκαιρία

28 της, αντλήθηκε από τη συνθήκη του Νεϊγύ. Οι Έλληνες αρµόδιοι υποστήριξαν πως οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας, που δεν εγκατέλειψαν τη χώρα εκµεταλλευόµενοι τους όρους της συνθήκης του Νεϊγύ που τους το επέτρεπε, αν θεωρούσαν εαυτούς Βουλγάρους, ήταν ελληνικής εθνικής συνείδησης ή τουλάχιστον δεν αµφισβητούσαν την ελληνική εξουσία. Είναι πάντως βέβαιο πως, παρά τη συνθήκη του Νεϊγύ, δεν φαίνεται να αποχώρησε από την Ελλάδα το σύνολο των σλαβόφωνων που αµφισβητούσαν την ελληνική κυριαρχία στη Μακεδονία. Ωστόσο οι πολίτες αυτοί παρέµειναν τη συγκεκρι- µένη χρονική περίοδο σιωπηλοί, είτε γιατί φοβούνταν αντίποινα είτε για λόγους τακτικής, και δεν διεκδίκησαν δικαιώµατα εθνικής µειονότητας. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στις ελληνικές κυβερνήσεις να υποστηρίξουν ότι οι παραµείναντες σλαβόφωνοι µόνο γλωσσικά διαφοροποιούνταν από τους υπόλοιπους Έλληνες. Οι συνοµιλίες της ελληνικής Κυβέρνησης µε εκπροσώπους της Κ.τ.Ε., την κρίσιµη εκείνη άνοιξη του 1925, εµπεριείχαν σαφέστατη ελληνική δέσµευση ως αντάλλαγµα στην ανάκληση του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ, για παραχώρηση εκπαιδευτικών δικαιωµάτων στους σλαβόφωνους. Μάλιστα ο Δενδραµής δήλωσε στον Κόλµπαν ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε την πρόθεση να υιοθετήσει µέτρα παρόµοια µε εκείνα που ίσχυαν στην Τσεχοσλοβακία ή την Πολωνία, όπου η ίδρυση µειονοτικών σχολείων απαιτούσε την αίτηση 40 τουλάχιστον µαθητών. Ο Κόλµπαν όµως διαφώνησε, τονίζοντας ότι η θέση των µειονοτήτων ήταν διαφορετική και ζήτησε να υιοθετηθούν για τους σλαβόφωνους τα ίδια µέτρα που ίσχυαν και για τους υπόλοιπους Έλληνες. Εφόσον δηλαδή ιδρύονταν σχολεία για λιγότερους από 40 ελληνοφώνους, το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για τους σλαβόφωνους. Η ελληνική κυβέρνηση ανέθεσε σε τριµελή οµάδα ειδικών τη σύνταξη ενός Αλφαβηταρίου (Abecedar) προς χρήση των σλαβόφωνων µαθητών. Πολύ σύντοµα, στα τέλη του 1925, το Αλφαβητάριο ήταν έτοιµο. Το Abecedar ήταν γραµµένο στο τοπικό ιδίωµα µε λατινικούς όµως χαρακτήρες, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση κυρίως της Βουλγαρίας αλλά και της Γιουγκοσλαβίας. Παρά τις φιλότιµες ελληνικές προσπάθειες, ο βίος του Αλφαβηταρίου έληξε άδοξα. Η δοκιµαστική αποστολή του στα σχολεία της περιοχής Αµυνταίου συνάντησε την έντονη αντίδραση του ντόπιου ελληνόφωνου κυρίως στοιχείου, που το έριξε στην πυρά. Ήταν εµφανές ότι οι επιλογές της κεντρικής πολιτικής εξουσίας βρίσκονταν σε δυσαρµονία µε τις διαθέσεις µέρους του πληθυσµού, Το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου του «Abecedar», του αλφαβητα-

29 διαθέσεις έντονα αντιβουλγαρικές κυρίως αλλά και αντισερβικές, λόγω των πρόσφατων πολεµικών περιπετειών και των δεινών που είχαν υποστεί οι Έλληνες της περιοχής από τις δραστηριότητες των βορείων γειτόνων. Η πολιτική αυτή έναντι των σλαβόφωνων δοκιµάστηκε σοβαρά στη διάρκεια της δικτατορίας του Πάγκαλου, το καλοκαίρι του Η ανατροπή όµως του Πάγκαλου έθεσε τέρµα στα σχέδιά του, αν και οι αρνητικές εντυπώσεις παρέµεναν. Η ελληνική πολιτική επανήλθε εκ νέου στην κοίτη που είχε σχεδιασθτεί την άνοιξη του 1925 και οι σλαβόφωνοι θεωρήθηκαν και πάλι δίγλωσσοι Έλληνες, στους οποίους θα έπρεπε να παραχωρηθούν εκπαιδευτικά δικαιώµατα. Ωστόσο κάποιες ενέργειες της πολύ προσεκτικής ελληνικής κυβέρνησης δεν απέδωσαν. Στη διάρκεια του 1929 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην προσπάθειά της να προχωρήσει σε διακανονισµό των διαφορών µε τους γείτονές της, αποπειράθηκε να ιδρύσει µειονοτικά σχολεία για τους σλαβόφωνους. Συνάντησε όµως την αντίδραση της Βουλγαρίας, που απαιτούσε τη χρήση στα σχολεία της βουλγαρικής αλλά και της Γιουγκοσλαβίας, που επέµενε ότι θα έπρεπε να χρησιµοποιείται η σερβοκροατική. Οι βόρειοι γείτονες της Ελλάδας δεν εννοούσαν να αποδεχθούν ότι η περίοδος των ενεργών αναµείξεών τους στα εσωτερικά θέµατα της Ελλάδας, µε αιχµή του δόρατός τους το ζήτηµα των σλαβόφωνων, είχε παρέλθει. Ο Βασίλης Δενδραµής, Έλληνας πρεσβευτής στη Σόφια, διεµήνυσε στον Βούλγαρο υπουργό Εξωτερικών Μπέρωφ πως στην Ελλάδα δεν υπήρχε βουλγαρική µειονότητα, αλλά µόνο σλαβόφωνη γλωσσική µειονότητα µε ελληνική εθνική συνείδηση. Το ζήτηµα επανήλθε τον Σεπτέµβριο του 1930 στη Γενεύη, όταν ο Βενιζέλος και ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, υπουργός Εξωτερικών, είχαν χωριστές συζητήσεις µε τον Μπέρωφ. Ο Βούλγαρος υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τον Έλληνα οµόλογό του να λειτουργήσουν σχολεία και εκκλησίες για τους σλαβόφωνους κατοίκους της Καστοριάς. Ο Μιχαλακόπουλος όµως αντέδρασε, λέγοντας πως οι πολίτες αυτοί της Ελλάδας δεν είχαν ζητήσει κάτι τέτοιο. Ταυτόχρονα, υπενθύµισε στον συνάδελφό του τις αντιδράσεις της Γιουγκοσλαβίας, σε περίπτωση που η Ελλάδα αναγνώριζε βουλγαρική µειονότητα στο έδαφός της. Προσέθεσε όµως ότι θα ήταν διατεθειµένος να εξετάσει το ζήτηµα της λειτουργίας των σχολείων και των εκκλησιών, αν η Βουλγαρία διακήρυττε επισήµως ότι αναγνώριζε το εδαφικό status quo στα Βαλκάνια και δεν έτρεφε διεκδικήσεις επί

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου.

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. ΕΛΠ 40 Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. Διαμόρφωση κεφαλαίων εργασίας: 1. Μουσική και χορός: απαραίτητα στοιχέια κουλτούρας 2. Βορειοελλαδικός χώρος και πληθυσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πέντε διαλέξεις για τα Βαλκάνια των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα Κώστας Καραμαλής 1912 2012 Εκατό Χρόνια Ελλαδικής Θεσσαλονίκης ( ἤ εκατό χρόνια μοναξιάς;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1 Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1 Η Μεγάλη Ιδέα 19 ος αιώνας : εθνικά οράματα και εθνικές αποτυχίες Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος του 1830 δεν περιλαμβανόταν παρά ένα μικρό τμήμα των περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912.

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε τηλεγραφική υπηρεσία πιθανότατα για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Αποτελούσε το ένα τμήμα της αυτοκρατορικής κρατικής υπηρεσίας των ταχυδρομείων και του τηλέγραφου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015

Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015 Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/6800/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει κατηγορίες ποσοστών αναφορικά µε τις ερωτήσεις οι οποίες έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τη σύγκριση άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδιοργάνωση του Γραφείου Στήριξης και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας Α.με.Α τουα.τ.ε.ι.θ. με το Γραφείο Διασύνδεσης Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Συνδιοργάνωση του Γραφείου Στήριξης και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας Α.με.Α τουα.τ.ε.ι.θ. με το Γραφείο Διασύνδεσης Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 A.Τ.Ε.Ι.Θ Παγκόσμια Ημέρα A.με.A. Ενημερωτική Ημερίδα Συνδιοργάνωση του Γραφείου Στήριξης και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας Α.με.Α τουα.τ.ε.ι.θ. με το Γραφείο Διασύνδεσης Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 10: Αντιαποικιοκρατικά Κινήματα και Αραβικός Εθνικισμός Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI 0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς: Επενδυτικό κοινό Κομοτηνή, 14/04/2014 Θέμα: Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός Κοινή Συνέντευξη Τύπου Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστου Φώλια και Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας κας Iskra Mihaylova Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα