Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2"

Transcript

1 Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 εκέμβριος 2010

2 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συγκεντρωτικά Θερμικά Ηλιακά Συστήματα ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Αέρια Εκλυόμενα στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αέρια που Παράγονται σε Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων Βιοαέρια ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Αβεβαιότητα (εύρος σφάλματος) και Συστηματικό Σφάλμα Βαθμονόμηση και Επικύρωση Μετρητών ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Κατηγορίες Καυσίμων Συμβατικά Καύσιμα Ανανεώσιμα Καύσιμα Μέτρηση Αερίων Συμβατικών Καυσίμων Μέτρηση Υγρών Συμβατικών Καυσίμων Μέτρηση Στερεών Συμβατικών Καυσίμων Μέτρηση Κατανάλωσης Ανανεώσιμων Καυσίμων Θερμογόνος Δύναμη Ανανεώσιμων Καυσίμων Προσδιορισμός Θερμογόνου Δύναμης Ανανεώσιμων Καυσίμων Εκφράσεις Θερμογόνου Δύναμης Ανανεώσιμων Καυσίμων και Μετατροπές Προσδιορισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων Ανανεώσιμων Καυσίμων Μέτρηση Παράπλευρης Ροής Καυσίμου Καύσιμα με Μεταβλητή Περιεκτικότητα σε Υγρασία ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παραγόμενη Μηχανική Ενέργεια Θέση Μετρητή Προδιαγραφές Μετρητή Ηλεκτρική Ενέργεια Μηχανική Ενέργεια ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο αποσκοπεί στο να υποβοηθήσει παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σε θέματα περιγραφής της εγκατάστασης τους καθώς και μετρήσεων καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση τους. Τα παραπάνω θέματα, δηλαδή η περιγραφή της εγκατάστασης και η διενέργεια μετρήσεων είναι απαραίτητα για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής της εγκατάστασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, και της σχετικής αίτησης έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης (που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος εγχειριδίου) μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου, ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια η έκδοση των σχετικών Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) από ΑΠΕ από το Ηλεκτρονικό Μητρώο. Η μορφή των ΕΠ ΑΠΕ παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος εγχειριδίου. 2

4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρισμός από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σημαίνει (στα πλαίσια της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και κυρίως από αιολική ενέργεια, από ηλιακή ενέργεια, από γεωθερμική ενέργεια, από υδροηλεκτρική ενέργεια, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια. Στη συνέχεια του Κεφαλαίου αυτού θα γίνει μία σύντομη αναφορά στις ανανεώσιμες αυτές πηγές ενέργειας και την χρήση τους για την παραγωγή ηλεκτρισμού. 1.1 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο άνεμος περιέχει μηχανική ενέργεια η οποία μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια των Ανεμογεννητριών. Ο βασικός εξοπλισμός μιας ανεμογεννήτριας με οριζόντιο άξονα είναι Ο Δρομέας ο οποίος αποτελείται συνήθως από τρία πτερύγια με μηχανισμό μεταβολής του βήματος των πτερυγίων. Την Άτρακτο η οποία περιλαμβάνει το κιβώτιο μεταβολής στροφών, την γεννήτρια και άλλα εξαρτήματα (σύστημα πέδησης, κτλ) Τον Πύργο που στηρίζει τον δρομέα και την άτρακτο και ο οποίος απαιτεί και τη σχετική θεμελίωση. Συστήματα ελέγχου, συμπληρωματικά ηλεκτρικά στοιχεία (μετασχηματιστές, καλωδιώσεις) και άλλα εξαρτήματα. Οι ανεμογεννήτριες εγκαθίστανται σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό και συνδέονται συνήθως στο ηλεκτρικό δίκτυο μιας χώρας. Κατά κανόνα εγκαθίστανται περισσότερες ανεμογεννήτριες σε μια περιοχή που αποτελούν ένα Αιολικό Πάρκο (οικονομικά πλεονεκτήματα). Η ηλεκτρική ισχύς των ανεμογεννητριών σήμερα κυμαίνεται από 0,5MW έως 5,0 MW. Η αναλογία του αιολικού δυναμικού προς το συνολικό δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο φορτίο, μπορεί να κυμαίνεται μέχρι 31,1% για την ύπαρξη συνθηκών ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήματος. 3

5 1.2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ήλιος παρέχει συνεχώς ένα πολύ μεγάλο ποσό ενέργειας στη Γη. Η ηλιακή αυτή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρισμού κυρίως είτε με τη βοήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων απευθείας είτε με τη χρήση θερμικών ηλιακών συστημάτων τα οποία διαθέτουν διατάξεις συγκέντρωσης της ηλιακής ενέργειας (ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών) Φωτοβολταϊκά Συστήματα Οι ηλιακές Φωτοβολταϊκές κυψέλες μετατρέπουν άμεσα ένα ποσοστό (τάξη μεγέθους 8% - 15%) της ηλιακής ενέργειας, η οποία προσπίπτει σε αυτές, σε ηλεκτρική ενέργεια, με την μορφή συνεχούς ρεύματος. Δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη, είναι κατά κανόνα αξιόπιστα συστήματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν παντού (μόνη ανάγκη η ύπαρξη χώρου). Οι κυψέλες ομαδοποιούνται σε πλαίσια, όπου συνδέονται μεταξύ τους ηλεκτρικά. Το πλαίσιο αποτελεί τη μικρότερη αυτοτελή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Πολλά πλαίσια μαζί αποτελούν μία συστοιχία. Πολλές συστοιχίες μαζί αποτελούν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόνομα συστήματα (απομακρυσμένα σημεία) με διατάξεις αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν επίσης να τροφοδοτούν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν απευθείας στο δίκτυο (δεν απαιτείται αποθήκευση). Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ένας αντιστροφέας για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος που παράγουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα σε εναλλασσόμενο ρεύμα Συγκεντρωτικά Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Για να καταστεί δυνατή η επίτευξη υψηλών θερμοκρασιών έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνολογίες εστίασης της ηλιακής ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια εστιάζεται είτε σε ένα σημείο είτε σε μία γραμμή. Η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται για την παραγωγή ατμού ή αερίου. Τα τελικά στάδια της παραγωγής ηλεκτρισμού βασίζονται σε συμβατικές μεθόδους ηλεκτροπαραγωγής (στρόβιλος, εμβολοφόρος μηχανή, άλλα). Οι βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εστίαση της ηλιακής ενέργειας είναι (α) συλλέκτες με παραβολική κοίλη μορφή, 4

6 (β) ηλιακοί πύργοι με τη χρήση κατόπτρων και (γ) συλλέκτες με μορφή δίσκου. 1.3 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η γεωθερμική ενέργεια προκύπτει από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο εσωτερικό της γης, με την συμβολή θερμού νερού που αναβλύζει (μόνο του ή με τη βοήθεια αντλιών) σε πολλές περιοχές. Η θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού ποικίλει και μπορεί να έχει τιμές μέχρι 350 ο C. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί όταν οι θερμοκρασίες του ρευστού είναι πάνω από 150 ο C. Το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία περιλαμβάνει κατά κανόνα (α) εξοπλισμό όπου το γεωθερμικό ρευστό αξιοποιείται για την παραγωγή κυρίως ατμού, (β) ατμοστρόβιλο με την αντίστοιχη ηλεκτρογεννήτρια, (γ) διάταξη συμπύκνωσης του ατμού και (δ) εξοπλισμό διακίνησης του γεωθερμικού ρευστού (άντληση από τη γεώτρηση και επανέγχυση σε άλλη θέση). Γενικά η γεωθερμική ενέργεια υπάρχει μόνο σε ορισμένες περιοχές και η παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας είναι οικονομικά δυνατή στη συγκεκριμένη περιοχή. 1.4 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) Το νερό σε οποιοδήποτε ύψος πάνω από την θάλασσα κατέχει δυναμική ενέργεια, η οποία υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Ρεύμα νερού υπό πίεση οδηγείται σε υδροστρόβιλο όπου παράγεται μηχανική ενέργεια. Γεννήτρια συνδεδεμένη με τον στρόβιλο παράγει ηλεκτρισμό. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από μεγάλα υδροηλεκτρικά συστήματα, με χρήση φραγμάτων και ταμιευτήρων, έχει ευρεία εφαρμογή. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μικρά Υδροηλεκτρικά Συστήματα είναι εκείνα με ισχύ μέχρι 10MW και η ενέργεια που παράγουν θεωρείται ως ΑΠΕ. Είναι κυρίως συστήματα συνεχούς ροής 5

7 1.5 ΒΙΟΜΑΖΑ Ως βιομάζα νοείται το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων Για την παραγωγή ηλεκτρισμού από βιομάζα, απαιτείται (α) η συλλογή της βιομάζας και η κατάλληλη επεξεργασία αυτής και (β) εξοπλισμός για την παραγωγή του ηλεκτρισμού, που είναι του ιδίου τύπου με αυτό που χρησιμοποιείται για τα συμβατικά καύσιμα. Υπάρχουν συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού από βιομάζα που λειτουργούν με βελτιωμένα καύσιμα, βελτιωμένη διαδικασία καύσης και καλύτερη επεξεργασία των καυσαερίων. 1.6 ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Αέρια Εκλυόμενα στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) αναπτύσσονται, με αναερόβια ζύμωση (χώνευση) οργανικών υλών, αέρια τα οποία αποτελούνται κυρίως από μεθάνιο (CH 4 ) και διοξείδιο του άνθρακος (CO 2 ). Τα αέρια αυτά περιέχουν ενέργεια, λόγω της ύπαρξης του μεθανίου, και αποτελούν μία ΑΠΕ. Απαιτείται, κατά τον χρόνο σχεδιασμού του ΧΥΤΑ, κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου ταφής και η εγκατάσταση δικτύου συλλογής των αερίων. Τα αέρια, μετά από κατάλληλο καθαρισμό και επεξεργασία, μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρισμού είτε με την βοήθεια εμβολοφόρων μηχανών είτε με την βοήθεια λεβήτων σε συνδυασμό με ατμοστροβίλους Αέρια που Παράγονται σε Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων Η ιλύς που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων περιέχει οργανικές ύλες. Με αναερόβια ζύμωση των υλών 6

8 αυτών της ιλύος, σε ειδικές εγκαταστάσεις, αναπτύσσονται αέρια τα οποία αποτελούνται κυρίως από μεθάνιο (CH 4 ) και διοξείδιο του άνθρακος (CO 2 ) που αποτελούν μία ΑΠΕ λόγω του μεθανίου. Και πάλι, τα αέρια αυτά, μετά από κατάλληλο καθαρισμό και επεξεργασία, μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρισμού είτε με την βοήθεια εμβολοφόρων μηχανών είτε με την βοήθεια λεβήτων σε συνδυασμό με ατμοστροβίλους Βιοαέρια Αέρια καύσιμα (βιοαέρια) παράγονται επίσης από ζωικά απόβλητα (κοπριές από εκτροφεία χοίρων, ορνίθων, βοοειδών, άλλων). Τα ζωικά απόβλητα υπόκεινται, σε ειδικές εγκαταστάσεις, σε αναερόβια ζύμωση όπου αναπτύσσονται αέρια τα οποία αποτελούνται και πάλι κυρίως από μεθάνιο (CH 4 ) και διοξείδιο του άνθρακος (CO 2 ) που αποτελούν μία ΑΠΕ λόγω του μεθανίου. Τα αέρια αυτά, μετά από κατάλληλο καθαρισμό και επεξεργασία, μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρισμού είτε με την βοήθεια εμβολοφόρων μηχανών είτε με την βοήθεια λεβήτων σε συνδυασμό με ατμοστροβίλους. 7

9 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ. 2.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Απαιτείται ένα Μονογραμμικό Διάγραμμα της Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που να δείχνει τη σχέση της μονάδας αυτής με τη συνολική εγκατάσταση. Το διάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κύρια στοιχεία της Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που βρίσκονται εντός των ορίων της μονάδας, τις διασυνδέσεις τους, και το δίκτυο σωληνώσεων και καλωδίων που μεταφέρουν καύσιμα και ενέργεια προς τη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, καθώς και την παραγόμενη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια (ατμός, θερμό νερό, ή καυσαέρια, ανάλογα με την περίπτωση). Σε όλες τις γραμμές θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια το ρευστό και η μεταφερόμενη ενέργεια. Στην περίπτωση του ατμού και του θερμού νερού, η σημείωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την πίεση και τη θερμοκρασία λειτουργίας. Όλα τα κύρια στοιχεία του εξοπλισμού και οι μετρητικές διατάξεις πρέπει να προσδιορίζονται στο Μονογραμμικό Διάγραμμα της Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με έναν απλό χαρακτηριστικό όνομα. Το χαρακτηριστικό όνομα των στοιχείων του εξοπλισμού θα πρέπει να αποτελούνται από ένα απλό πρόθεμα (όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα), ακολουθούμενο από έναν αριθμό, π.χ. GT1, GT2, ST1, HRB1. Ανάλογα με την περίπτωση θα πρέπει να προστεθεί μια κατάληξη (suffix) που να προσδιορίζει την υποκατηγορία (sub-type) του εξοπλισμού, π.χ. ST1 (CO), ST2 (PO/CO), RE1 (G), RE2 (DF). Ομοίως, τα χαρακτηριστικά ονόματα των μετρητών θα πρέπει να είναι M1 (FcQ), M2 (TR) κλπ. 8

10 Πρόθεμα (Prefix) Τύπος εξοπλισμού (Equipment type) Κατάληξη (Suffix) Υποκατηγορία (Sub-type) GT Αεριοστρόβιλος (Gas turbine) RE Παλινδρομική μηχανή (Reciprocating engine) (G) Αεριομηχανή (Gas engine) (D) Πετρελαιομηχανή (Diesel engine) (DF) Διπλού καυσίμου (Dual fuel) (HFO) Μαζούτ (Heavy fuel oil) ST Ατμοστρόβιλος (Steam turbine) (BP) Αντίθλιψης (Back pressure) (PO) Απομάστευσης (Pass-out) (PI) Εισαγωγή ατμού (Pass-in) (CO) Συμπύκνωσης (Condensing) HRB Λέβητας ανάκτησης θερμότητας (Heat recovery boiler) (S) Ατμός (Steam) (W) Θερμό νερό (Hot water) (SF) Συμπληρωματική καύση (Supplementary firing) (AF) Βοηθητική καύση (Auxiliary firing) FB Θερμικός λέβητας (Fired boiler) (NO) Κανονική λειτουργία (Normally operating) (HS) Θερμή εφεδρεία (Hot standby) (CS) Ψυχρή εφεδρεία (Cold standby) M Μετρητικός σταθμός (Metering station) (F) Ροή (Flow)/ (Fc) κανονικοποιημένη ροή [flow (corrected)] (E) Ηλεκτρική ισχύς (Electric Power) (T) Θερμοκρασία (Temperature) (P) Πίεση (Pressure) (An) Αναλυτής (Analyser) (I) Δείκτης (Indicator) (R) Καταγραφέας (Recorder) (W) Βάρος (Weight) (Q) Αθροιστής (Totaliser) (C) Υπολογισμός (Calculation) 9

11 Ένα ξεχωριστό αντίγραφο του Μονογραμμικού Διαγράμματος της Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ πρέπει να απεικονίζει τους τυπικούς ρυθμούς της ροής των διαφόρων ρευστών, καθώς και την ισχύ (kw ή MW) της παραγόμενης θερμικής, ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας. Όταν υπάρχουν διάφοροι τρόποι λειτουργίας ή σημαντικές εποχιακές ή ημερήσιες μεταβολές φορτίου, πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια η περίπτωση για την οποία ισχύουν τα δεδομένα (π.χ. μέσες συνθήκες χειμώνα). Τα ακόλουθα σχήματα περιλαμβάνουν παραδείγματα διαφόρων τυπικών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Το Σχήμα 2.1 παρουσιάζει το Μονογραμμικό Διάγραμμα Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με αέριο καύσιμο από ΧΥΤΑ ή από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ή με βιοαέριο ή με βιορευστό (με παλινδρομική μηχανή εσωτερικής καύσης χωρίς δυνατότητα απόρριψης θερμότητας). Το Σχήμα 2.2 παρουσιάζει το αντίστοιχο Διάγραμμα Ροής Ενέργειας. Αν υφίστανται περισσότερο λεπτομερή σχέδια μπορούν να χρησιμοποιούνται, αλλά θα πρέπει να αναγράφουν τα χαρακτηριστικά ονόματα (με βάση τον προηγούμενο πίνακα) του εξοπλισμού και των μετρητών [και τις τυπικές ροές στο Διάγραμμα Ροής Ενέργειας (EFD)]. Σχήμα 2.1: Μονογραμμικό ιάγραμμα Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με αέριο καύσιμο από ΧΥΤΑ ή από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ή με βιοαέριο ή με βιορευστό (με Παλινδρομική Μηχανή Εσωτερικής Καύσης χωρίς δυνατότητα απόρριψης θερμότητας). Σημείωση: Απαιτούνται μετρητές καυσίμου στις περιπτώσεις ανάμειξης καυσίμων (συμβατικών, ανανεώσιμων). 10

12 Σχήμα 2.2: ιάγραμμα Ροής Ενέργειας Μονάδας (ισχύς σε kw) Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με αέριο καύσιμο από ΧΥΤΑ ή από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ή με βιοαέριο ή με βιορευστό (με Παλινδρομική Μηχανή Εσωτερικής Καύσης χωρίς δυνατότητα απόρριψης θερμότητας). Σημείωση: Απαιτούνται μετρητές καυσίμου στις περιπτώσεις ανάμειξης καυσίμων (συμβατικών, ανανεώσιμων). Για λόγους πληρότητας, τα Μονογραμμικά Διαγράμματα άλλων οκτώ τυπικών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήματα. Τα αντίστοιχα Διαγράμματα Ροής Ενέργειας μπορούν να προκύψουν απλά προσθέτοντας τους τυπικούς ρυθμούς της ροής των διαφόρων ρευστών, καθώς και την ισχύ (kw ή MW) της παραγόμενης θερμικής, ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας, όπως φαίνεται στο Σχήμα

13 Σχήμα 2.3: Μονογραμμικό ιάγραμμα Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με αέριο καύσιμο από ΧΥΤΑ ή από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ή με βιοαέριο ή με βιορευστό [με Παλινδρομική Μηχανή Εσωτερικής Καύσης, με δυνατότητα απόρριψης θερμότητας (καμινάδα, κύκλωμα ψύξης μηχανής) και δύο ανεξάρτητα συστήματα ανάκτησης θερμότητας]. Σημείωση: Απαιτούνται μετρητές καυσίμου στις περιπτώσεις ανάμειξης καυσίμων (συμβατικών, ανανεώσιμων). Σχήμα 2.4: Μονογραμμικό ιάγραμμα Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με αέριο καύσιμο από ΧΥΤΑ ή από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ή με βιοαέριο ή με βιορευστό (με Αεριοστρόβιλο ανοικτού κύκλου και λέβητα ανάκτησης θερμότητας ατμού). Σημείωση: Απαιτούνται μετρητές καυσίμου στις περιπτώσεις ανάμειξης καυσίμων (συμβατικών, ανανεώσιμων). 12

14 Σχήμα 2.5: Μονογραμμικό ιάγραμμα Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με καύσιμο από βιομάζα ή με αέριο καύσιμο από ΧΥΤΑ ή από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ή με βιοαέριο ή με βιορευστό (με Ατμοστρόβιλο Συμπύκνωσης και με απομάστευση ατμού). Σημείωση: Απαιτούνται μετρητές καυσίμου στις περιπτώσεις ανάμειξης καυσίμων (συμβατικών, ανανεώσιμων). Σχήμα 2.6: Μονογραμμικό ιάγραμμα Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ Συνδυασμένου Κύκλου με αέριο καύσιμο από ΧΥΤΑ ή από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ή με βιοαέριο ή με βιορευστό (με Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης και με απομάστευση ατμού). Σημείωση: Απαιτούνται μετρητές καυσίμου στις περιπτώσεις ανάμειξης καυσίμων (συμβατικών, ανανεώσιμων). 13

15 Σχήμα 2.7: Μονογραμμικό ιάγραμμα Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με Αιολική Ενέργεια με Χρήση Ανεμογεννητριών. Σχήμα 2.8: Μονογραμμικό ιάγραμμα μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με Ηλιακή Ενέργεια με Χρήση Φωτοβολταϊκών. 14

16 Σχήμα 2.9: Μονογραμμικό ιάγραμμα μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με Γεωθερμία με Χρήση Ατμοστροβίλου. Σχήμα 2.10: Μονογραμμικό ιάγραμμα μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με Μικρό Υδροηλεκτρικό. 15

17 Σχήμα 2.11: Μονογραμμικό ιάγραμμα μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με εστίαση της Ηλιακής Ενέργειας με συλλέκτες με παραβολική κοίλη μορφή και χρήση συμβατικού ατμοστρόβιλου 16

18 2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Για όλες οι κινητήριες μηχανές (συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών ατμοστροβίλων) και για τους λέβητες εντός των ορίων της Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ πρέπει να αναφέρονται με λεπτομερώς τα στοιχεία τους, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων: Χαρακτηριστικό όνομα Κατασκευαστή Μοντέλο ή τύπο Μέγιστη ονομαστική παραγόμενη ενέργεια και θερμότητα σε συνθήκες ISO Έτος έναρξης λειτουργίας Όταν μια κινητήρια μηχανή κινεί ένα μηχανικό φορτίο (π.χ. μια αντλία ή ένα συμπιεστή), η παραγόμενη μηχανική ενέργεια θα πρέπει να μετατραπεί σε ισοδύναμη ηλεκτρική χρησιμοποιώντας έναν πολλαπλασιαστή 1, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Απαιτείται μια πλήρης καταγραφή όλου του μετρητικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της λειτουργίας της Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κατάλογος πρέπει επίσης να περιλαμβάνει λεπτομέρειες (συμπεριλαμβάνοντας τους Αριθμούς Αναφοράς των Σημείων Μέτρησης) για όλους τους μετρητές που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση του προμηθευόμενου αερίου, ακόμη και αν η εγκατάσταση ΑΠΕ προμηθεύεται αέριο μέσω ενός δευτερεύοντος μετρητή. Για κάθε μετρητή θα πρέπει να παρέχονται λεπτομέρειες, όπως: Χαρακτηριστικό όνομα Αριθμός κατασκευής (και, κατά περίπτωση, αριθμός αναφοράς του σημείου μέτρησης ή άλλο μοναδικό αναγνωριστικό μέτρησης) Έτος εγκατάστασης 17

19 Κατασκευαστής (της βασικής μετρητικής συσκευής), μοντέλο και τύπος Μετρούμενο μέγεθος και συνθήκες μέτρησης [θερμοκρασία και πίεση ρευστού, ηλεκτρική τάση, π.χ. ηλεκτρική τάση (3,3 kv)] Εύρος μέτρησης (εξαιρουμένων των ηλεκτρικών μετρητών που θα πρέπει να εγγράφονται ως Ν/Α δεν εφαρμόζεται), δηλαδή ο ελάχιστος και ο μέγιστος ρυθμός ροής (Qmin και Qmax για μετρητές ροής υγρών). Δεν αναγράφεται η μέγιστη ένδειξη ενός αθροιστή (π.χ ) Μονάδες μέτρησης (αναφέρεται αν έχει γίνει κανονικοποίηση ως προς τη θερμοκρασία και τη πίεση) Αβεβαιότητα ως ποσοστό της ένδειξης ή ποσοστό του εύρους μέτρησης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μόνο η αβεβαιότητα του βασικού μετρητή/πομπού/υπολογιστή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη καμία πρόσθετη αβεβαιότητα εξαιτίας της ύπαρξης υπέρμετρων διαστημάτων μεταξύ διαδοχικών βαθμονομήσεων (το οποίο μπορεί να αλλάζει κάθε έτος) 2.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ορισμένα πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μιας εγκατάστασης ΑΠΕ, πρέπει επίσης να προσδιορίζονται. Τέτοια στοιχεία εξοπλισμού περιλαμβάνουν: Εξοπλισμό χειρισμού αερίων καυσίμων όπως αεροσυμπιεστές, ή εξοπλισμό επεξεργασίας λυμάτων, αερίων από χώρους ταφής απορριμμάτων ή συνθετικών αερίων Εξοπλισμό επεξεργασίας ή διακίνησης στερεών, υγρών ή αερίων καυσίμων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εξοπλισμό τεμαχισμού άνθρακα ή στερεών αποβλήτων, αποθήκευση αερίων ή υγρών καυσίμων, μονάδες φίλτρων, συστήματα θέρμανσης για την βελτίωση των συνθηκών άντλησης και της καύσης των ρευστών με μεγάλο ιξώδες, αντλίες καυσίμου, εξοπλισμό πυρόλυσης ή αεριοποίησης, αποστράγγιση και αποθήκευση στερεών αποβλήτων κλπ. Εξοπλισμό εκκίνησης, ώστε να είναι δυνατή η εκκίνηση της εγκατάστασης είτε είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο είτε όχι. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει ηλεκτρικούς κινητήρες ή μπαταρίες, καθώς και κινητήρες ντίζελ. 18

20 Εξοπλισμό για την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων συνδέσεων Εξοπλισμό για την παρακολούθηση και τη σύνταξη εκθέσεως σχετικά με την λειτουργία της εγκατάστασης Εξοπλισμό για συμπληρωματική ή βοηθητική καύση που δεν προσδιορίζεται αλλού, περιλαμβάνοντας ανεμιστήρες αέρα για βοηθητική καύση, ή για παροχή συμπληρωματικής και εφεδρικής θερμότητας, ψύξη σχάρας, κλπ. Εξοπλισμό επεξεργασίας/διαχείρισης του νερού τροφοδοσίας, του δικτύου νερού ή ατμού περιλαμβάνοντας εξοπλισμό απαέρωσης, εξοπλισμό απιονισμού ή αποσκλήρυνσης νερού, εξοπλισμό διήθησης, αντλίες, ανεμιστήρες, κλπ. Άλλοι κινητήρες, αντλίες, ανεμιστήρες, φυσητήρες, κλπ. απαραίτητοι για τη λειτουργία της εγκατάστασης Άλλα ηλεκτρικά παρασιτικά στοιχεία εξοπλισμού. Άλλα μηχανικά παρασιτικά στοιχεία εξοπλισμού. Εξοπλισμό Συνεχούς Παρακολούθησης Εκπομπών Εξοπλισμό συλλογής και εναπόθεσης στάχτης και επεξεργασίας των καυσαερίων (FGT). Όλα τα παραπάνω στοιχεία του εξοπλισμού της μονάδας πρέπει να καταγράφονται με τις εξής λεπτομέρειες αυτών : κατασκευαστής, μοντέλο, αριθμός στοιχείων (πλήθος), τρόπος λειτουργίας (κανονική λειτουργία, λειτουργία κατή την εκκίνηση ή σπάνια λειτουργία), και μια εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης (kwe ή kwth). Για τους σκοπούς της καταγραφής της ζήτησης ισχύος (kw), τα μηχανικά παρασιτικά φορτία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμα ηλεκτρικά φορτία. 19

21 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ 3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Η ορθή πρακτική απαιτεί την επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου μέτρησης, όσον αφορά την παρακολούθηση και τη βελτίωση της λειτουργίας μιας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων απαιτείται να χρησιμοποιούνται «έξυπνοι» μετρητές οι οποίοι να επιτρέπουν κατ ελάχιστο την διατήρηση των 12 τελευταίων μηνιαίων ενδείξεων που κατέγραψαν. Οι μετρητές αυτοί θα πρέπει να είναι επίσης τηλεμετρούμενοι, ώστε να έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στο σύστημα συλλογής μετρήσεων που διαθέτει η Εκδίδουσα Αρχή. Για λόγους συμβατότητας, οι χρησιμοποιούμενοι μετρητές θα πρέπει να επιλέγονται ανάμεσα σε αυτούς που προτείνει η Εκδίδουσα Αρχή. Εαν για πραγματικούς λόγους τους οποίους θα πρέπει να αποδείξει ο ενδιαφερόμενος στην Εκδίδουσα Αρχή είναι αδύνατη η τήρηση των παραπάνω απαιτήσεων, ο ενδιαφερόμενος, με τη σύμφωνη γνώμη της Εκδίδουσας Αρχής δύναται να χρησιμοποιήσει μετρητές άλλου τύπου. Η εγκατάσταση μέτρησης θα πρέπει να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται και να εγκαθίσταται σύμφωνα με τις προδιαγραφές αποδεκτών προτύπων, όπως τα Κυπριακά, τα Ευρωπαϊκά (EN), ή τα Διεθνή (ISO) Πρότυπα ή Οδηγίες. Όταν πραγματοποιούνται εμπορικές ή φορολογικές συναλλαγές βάσει ενδείξεων μετρητικών οργάνων ή μετρούμενων ποσοτήτων (π.χ. μεταφορά καυσίμων με επιτήρηση), οι εν λόγω ενδείξεις των οργάνων (ο μετρητής βάσει του οποίου γίνεται η τιμολόγηση) ή οι μετρούμενες ποσότητες θα πρέπει κανονικά να θεωρούνται ως επαρκείς, εφόσον έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες ανεξάρτητες διαδικασίες επικύρωσης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (δηλαδή εξαιρουμένων των εμπορικών ή φορολογικών συναλλαγών) για τις μετρητικές διατάξεις, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: Πρέπει να τηρούνται οι κατάλληλες διαδικασίες επικύρωσης για το σύστημα παρακολούθησης, είτε με άμεση βαθμονόμηση, είτε με επικύρωση κάθε στοιχείου του συστήματος μέτρησης. 20

22 Πρέπει να πραγματοποιείται περιοδική βαθμονόμηση από τον κατασκευαστή ή από διαπιστευμένους οργανισμούς. Για να εξασφαλιστεί ότι οι αβεβαιότητες του συστήματος παρακολούθησης διατηρούνται εντός των προδιαγραφών του μετρητή, πρέπει να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα βαθμονόμησης, που να έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Εκδίδουσα Αρχή Εγγυήσεων Προέλευσης. Για μικρές ποσότητες ενέργειας υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης. Οι μετρητικές διατάξεις θα πρέπει να προστατεύονται από παραβίαση (tamper-proof). Τα αποδεικτικά στοιχεία για την αξιοπιστία των μηχανισμών παρακολούθησης θα πρέπει κανονικά να ελέγχονται σε κάθε επιτόπια επιθεώρηση. Τα ζητήματα αυτά μπορούν να εντάσσονται στο υφιστάμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μιας εγκατάστασης (όπως π.χ. το ISO 9001). Τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει επίσης να ελέγχονται κατά τη διάρκεια της Πιστοποίησης της εγκατάστασης από την Εκδίδουσα Αρχή, καθώς και σε κάθε περιοδικό έλεγχο που διενεργείται από την Εκδίδουσα Αρχή Αβεβαιότητα (εύρος σφάλματος) και Συστηματικό Σφάλμα Πρέπει να προσδιοριστεί η αβεβαιότητα (εύρος σφάλματος) που σχετίζεται με όλες τις μετρήσεις και υπολογισμούς της παραγόμενης και καταναλισκόμενης (χρησιμοποιουμένης) ενέργειας. Οι αβεβαιότητες μπορούν να βασίζονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή του μετρητή, ή σε αποδεκτά πρότυπα. Επιπλέον, όλες οι μετρήσεις και υπολογισμοί της παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας πρέπει να ελέγχονται για την ύπαρξη συστηματικών σφαλμάτων στις καταγραφές των αποτελεσμάτων. Όλοι οι υπολογισμοί της αβεβαιότητας και οι έλεγχοι για συστηματικά σφάλματα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένοι. Σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική, οι μέγιστες αβεβαιότητες που συνδέονται με τη μέτρηση των διαφόρων ενεργειακών ροών πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: Καταναλώσεις καυσίμου (μονάδα kwh) Ηλεκτρική ενέργεια (μονάδα kwh) ±2,0% της ένδειξης Μέτρηση σύμφωνα με τα ισχύοντα Κυπριακά Πρότυπα και Κλάσεις με βάση τη κλίμακα μετρούμενου μεγέθους και σύμφωνα με τους Κανόνες Μ&Δ 21

23 Οι μετρητές που συμμορφώνονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά την ακρίβεια (αβεβαιότητα) πρέπει να θεωρούνται σύμφωνοι με τη βέλτιστη πρακτική Βαθμονόμηση και Επικύρωση Μετρητών Όλοι οι μετρητές που δεν βαθμονομούνται από ανεξάρτητους φορείς (όπως οι εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεών τους ή οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας) θα πρέπει να βαθμονομούνται ή να επικυρώνονται τακτικά σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα βαθμονόμησης που έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Εκδίδουσα Αρχή Εγγυήσεων Προέλευσης. Μόνο για τα πολύ μικρά μετρούμενα ποσά ενέργειας, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από την απαίτηση για βαθμονόμηση. Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζεται ότι για τα ποσά ενέργειας, που σωρευτικά συμβάλλουν ελάχιστα στη συνολική παραγόμενη ή καταναλισκόμενη ενέργεια, μπορεί να είναι αντιοικονομική η εφαρμογή ενός κανονικού προγράμματος βαθμονόμησης. Για το λόγο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης για πολύ μικρά ποσά ενέργειας, που δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το 10% της συνολικής καταναλισκόμενης ή παραγόμενης ενέργειας της εγκατάστασης. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν τρία ποσά ενέργειας, που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 3%, 4% και 5% των ενεργειακών καταναλώσεων, μόνο δύο από αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως πολύ μικρά ποσά ενέργειας,, καθώς το άθροισμα των τριών υπερβαίνει το όριο του 10%. Για μετρητές ροής υγρών, τα παρακάτω προγράμματα βαθμονόμησης θεωρούνται αποδεκτά: Μετρητές με σταθερά κύρια στοιχεία μέσα σε σωλήνα, συμπεριλαμβανομένων διαφραγμάτων με οπές (orifice plates), μπεκ ροής (flow nozzles), σωλήνων βεντούρι (venturis), κώνων σχήματος V (V-cone), στοιχείων καταστολής δινών (shedding meter bluff bodies), σωλήνες Pitot και διατάξεων με πολλαπλούς σωλήνες Pitot (annubars): οπτικές επιθεωρήσεις και έλεγχος διαστάσεων σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων/τεχνικών προδιαγραφών κάθε 5 χρόνια. Στοιχεία που παρουσιάζουν οιαδήποτε παραμόρφωση του σχήματός τους (δηλαδή αλλαγή του αρχικού τους γεωμετρικού τους σχήματος) ή διάβρωση πρέπει να αντικαθίστανται. Εναλλακτικά, είναι αποδεκτή η υγρή βαθμονόμηση εκτός της εγκατάστασης (εξωτερικό εργαστήριο) ή η επιτόπια βαθμονόμηση κάνοντας χρήση ανεξάρτητου μετρητή, για τον οποίο είναι δυνατή η διαπίστωση της έγκυρης βαθμονόμησής του (ιχνηλασιμότητα) Βαθμονόμηση των δευτερογενών 22

24 στοιχείων, όπως οι μεταδότες, οι πομποί, και οι υπολογισμοί, κάθε 2 χρόνια. Μετρητές με κινούμενα κύρια στοιχεία ροής μέσα σε σωλήνα, συμπεριλαμβανομένων μετρητών τύπου στροβίλου, και τύπου Gilflow: υγρή βαθμονόμηση εκτός της εγκατάστασης (εξωτερικό εργαστήριο) ή επιτόπια βαθμονόμηση κάνοντας χρήση ανεξάρτητου μετρητή, για τον οποίο είναι δυνατή η διαπίστωση της έγκυρης βαθμονόμησής του (ιχνηλασιμότητα), κάθε 5 χρόνια. Βαθμονόμηση των δευτερογενών στοιχείων, όπως οι μεταδότες, οι πομποί και οι υπολογισμοί, κάθε 2 χρόνια. Μετρητές χωρίς στοιχεία μέσα σε σωλήνα, συμπεριλαμβανομένων μετρητών υπερήχων, μαγνητικών μετρητών ροής και μετρητών Coriolis: υγρή βαθμονόμηση εκτός της εγκατάστασης (εξωτερικό εργαστήριο) ή επιτόπια βαθμονόμηση κάνοντας χρήση ανεξάρτητου μετρητή, για τον οποίο είναι δυνατή η διαπίστωση της έγκυρης βαθμονόμησής του (ιχνηλασιμότητα),, κάθε 5 χρόνια. Βαθμονόμηση των δευτερογενών στοιχείων, όπως οι μεταδότες, οι πομποί και οι υπολογισμοί, κάθε 2 χρόνια. Για τους μετρητές που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω περιπτώσεις, ένα προτεινόμενο πρόγραμμα βαθμονόμησης πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση από την Εκδίδουσα Αρχή Εγγυήσεων Προέλευσης. Για τους μετρητές στερεών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων γεφυροπλαστιγγών (weighbridges), ιμάντων ζυγίσεως (belt weighers) και δυναμοκυψελών (grab load cells), ένα πρόγραμμα βαθμονόμησης τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια, σύμφωνα με μία διαδικασία, με την οποία είναι δυνατή η διαπίστωση της έγκυρης βαθμονόμησής τους (ιχνηλασιμότητα), Οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας χρειάζεται να διακριβώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της Οδηγίας ΚΕ1/24/2009 "Διαχείριση Μετρητών και Δεκτών Τηλεχειρισμού Φορτίου" της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου που εκδόθηκε στις 25/02/2009 και ετέθη σε ισχύ στις 06/03/2009. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε παλιές βιομηχανικές μονάδες, η απομάκρυνση των μετρητών προκειμένου να επιθεωρηθούν μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα, πιθανώς επειδή οι μετρητές είναι απρόσιτοι ή δεν μπορούν να απομονωθούν. Όταν υπάρχει ένα πλήθος παρόμοιων μετρητών που μετρούν το ίδιο υγρό, σε παρόμοιες συνθήκες μέτρησης, η Εκδίδουσα Αρχή Εγγυήσεων Προέλευσης μπορεί να χορηγήσει μερική εξαίρεση υπό τις ακόλουθες συνθήκες: εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους μετρητές 23

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Συμπαραγωγής. v.1.1

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Συμπαραγωγής. v.1.1 v.1.1 Φεβρουάριος 2010 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 3 2.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ... 3 2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ... 10 2.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες έργων επίδειξης καινοτόμων ΑΠΕ (με κατώτατα όρια

Κατηγορίες έργων επίδειξης καινοτόμων ΑΠΕ (με κατώτατα όρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα NER 300 Κατηγορίες έργων επίδειξης καινοτόμων ΑΠΕ (με κατώτατα όρια δυναμικότητας): Βιοενέργεια υποκατηγορίες έργων: μετατροπή λιγνοκυτταρίνης σε ενδιάμεσους φορείς βιοενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Κατανόηση βασικών αρχών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Εισηγητής: Τζολάκης Γεώργιος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Παγκόσμια Ενεργειακή Τάση Μέχρι το 2030 Πρόβλεψη διπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 5: Συμπαραγωγή (Cogeneration CHP) Δρ Γεώργιος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εργασία από παιδιά του Στ 2 2013-2014 Φυσικές Επιστήμες Ηλιακή Ενέργεια Ηλιακή είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο. Για να μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε στην παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει πως εφαρμόζεται στη πράξη ο ενεργειακός κύκλος για τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας των καυσίμων, σε ηλεκτρική ενέργεια. (β) διακρίνει σε ποίες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 1.1.Ορισμός, ιστορική αναδρομή «17 1.2. Μορφές ενέργειας «18 1.3. Θερμική ενέργεια «19 1.4. Κινητική ενέργεια «24 1.5. Δυναμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2014 Παράγει ενέργεια το σώμα μας; Πράγματι, το σώμα μας παράγει ενέργεια! Για να είμαστε πιο ακριβείς, παίρνουμε ενέργεια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο 2015. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Ακολουθούμενα πρότυπα... 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Ακολουθούμενα πρότυπα... 3 Προδιαγραφές μετρητών και μετρήσεις μεγεθών σε απαίτηση της ΥΑ Δ6/Φ1/Οικ.8786 «Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανισμού διασφάλισης του» ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 4.. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτική Διαχείριση Βιοαερίου: Αξιολόγηση περίπτωσης μελέτης ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας»

«Εναλλακτική Διαχείριση Βιοαερίου: Αξιολόγηση περίπτωσης μελέτης ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας» «Εναλλακτική Διαχείριση Βιοαερίου: Αξιολόγηση περίπτωσης μελέτης ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας» Αργύρης Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Γκαρμπούνης Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Αθήνα, 01/04/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 24 Ιουνίου 2016 Ημερίδα: «Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας και Ηλιακής Ενέργειας στα Θερμοκήπια»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγια Ενέργειας 9/3/2011

Ισοζύγια Ενέργειας 9/3/2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Θερµογόνος ύναµη & Ενεργειακά Ισοζύγια Τσικαλάκης Αντώνιος ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κός Η/Υ ΕΜΠ Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρολογίας Θερµογόνος

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Π ΑΡΑΡΤΗ Μ Α I ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 1. Ονομαστική θερμική ισχύς (MW) της μεσαίου μεγέθους μονάδας. 2. Είδος της μεσαίου μεγέθους μονάδας (ντιζελοκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 ηµόσια Συζήτηση Οι Ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου Εισαγωγή στη συζήτηση Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς Νοε 2010 ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 0 Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση.

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. BioMaxEff 1. Βιομάζα BioMaxEff Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/29/ΕΚ ορίζει τη βιομάζα ως «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας, για προϊόντα σχετικά με την θερμική ηλιακή ενέργεια.

Η εφαρμογή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας, για προϊόντα σχετικά με την θερμική ηλιακή ενέργεια. Η εφαρμογή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας, για προϊόντα σχετικά με την θερμική ηλιακή ενέργεια. Κώστας Τραβασάρος Ορισμοί «ηλιακή συσκευή»: σύστημα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 5 ο Εξάμηνο Ι ΑΣΚΩΝ: Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ, Καθηγητής ΕΜΠ kgianna@central.ntua.gr http://velos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ / ΤΚΜ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας οι µη ορυκτές ανανεώσιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ () ιαδικασία ελέγχου των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα