PRESS RELEASE 18 February 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net"

Transcript

1 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February PROINSO y MECASOLAR expondrán en GENERA 2013 sus experiencias y soluciones fotovoltaicas de autoconsumo PROINSO participa junto a MECASOLAR en la Feria Internacional de Energía y Medioambiente que se celebra del 26 al 28 de febrero en la Feria de Madrid (Pabellón 5 / Stand 5C06) 18 de febrero de Las compañías de Grupo OPDE, PROINSO líder internacional en la distribución de material solar fotovoltaico- y MECASOLAR -multinacional especializada en el diseño, fabricación de seguidores solares, estructuras fijas y tornillos de cimentación-, estarán presentes en la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA 2013 (Pabellón 5/ Stand 5C06). La cita tendrá lugar en la Feria de Madrid del 26 al 28 de febrero En el caso de PROINSO, la compañía acude a la cita con el objetivo de dar a conocer su decena de soluciones de autoconsumo comercializadas bajo la marca PROINSO PV BOX. Estas soluciones se adaptan a las necesidades de producción anual de energía del usuario y sigue un modelo de generación distribuida. Su utilización se dirige, principalmente, a instalaciones en empresas y pequeñas industrias, residencias y comercios. Las soluciones globales de autoconsumo PROINSO PV BOX, disponen de una potencia que oscila entre los 225 Wn (un módulo solar) y los Wn (23 módulos). Estas soluciones pueden ser adquiridas online en Incorporan soluciones de fabricantes como SMA (inversores) y Enecsys (microinversores) y todas ellas siguen el RD 1699/2011 para instalaciones de pequeña potencia. Los precios de los diferentes modelos de PROINSO PV BOX oscilan entre los 316 y los euros en función de la potencia que requiera el usuario. KIT ON GRID ENERGIA GENERADA (ZONA 5) AHORRO EN FACTURA LUZ (0,15 /kwh) INVERSION AÑOS RETORNO INVERSION KIT ON GRID 225 Wn 384 kwh/año 58 /año 316 5,4 AÑOS KIT ON GRID 4600 Wn kwh/año /año ,7 AÑOS (Pinche aquí si desea más información sobre cada una de las soluciones). La experiencia de la compañía en este tipo de instalaciones de autoconsumo será expuesta además por su Director Comercial, Óscar Pérez, el día 27 de febrero en el marco de la Jornada Autoconsumo y balance neto: un modelo energético eficiente y competitivo, organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). En esta jornada, Oscar Pérez presentará a los asistentes los pasos legales y administrativos que son necesarios para poner en marcha una instalación en Autoconsumo Instantáneo. Se basará en las primeras experiencias que han tenido lugar en España y que PROINSO con miembros de su Red de Instaladores Cualificados-, ha llevado a cabo.

2 PRESS RELEASE Tal y como subrayan desde PROINSO se calcula que, con la tendencia de subida de los precios de la luz, la instalación de autoconsumo puede reducir el coste de la factura eléctrica entre un 10% y 25% en los próximos 10 años. Hay que recordar que la luz en los últimos tres años ha subido más de un 20% y esta tendencia irá al alza. Todos los instaladores que se acerquen por el stand de PROINSO (Pabellón 5 / Stand 5C06) podrán llevarse el PROINSO SOLAR CATALOGUE, libro de referencia en el sector con más de 440 páginas, donde se recoge información técnica al completo de más de 500 productos de más de 32 marcas líderes del mercado. Cuenta con información técnica adicional como: comparativa de productos, configurador para instalaciones o manuales de instalación, ente otros aspectos. MECASOLAR, también en GENERA GENERA 2013 constituye asimismo un escaparate inmejorable para acercar al mercado las nuevas soluciones desarrolladas, fabricadas por MECASOLAR en el ámbito de los seguidores solares de 2 ejes, seguidores solares de 1 eje, estructuras fijas para suelo y tornillos de cimentación, tanto para instalaciones solares fotovoltaicas, como para estructuras fijas para tejado. Entre estas novedades destaca su nuevo seguidor de 1 eje Horizontal de 140 kwp. Se trata de un seguidor monoaxial horizontal caracterizado por la facilidad y rapidez de instalación al tratarse de una estructura modular y de baja altura que no requiere de grúas o equipos de elevación. Esta rapidez de montaje es similar a la de una estructura fija, y su mantenimiento es muy reducido debido a que con un solo motor es capaz de mover 140 kwp. El diseño modular y sencillo de los ejes, permite una perfecta adaptación a las dimensiones y geometría del terreno, siendo un sistema casi exento de mantenimiento y de reducido consumo (su motor consume tan solo 165 kwh al año). MECASOLAR también expondrá en GENERA 2013 otros de sus productos como su seguidor de 1 Eje POLAR, que cuenta con una capacidad de 114,4 kwp mejorando el PR (reduciendo el coste de la inversión por Wp y la rentabilidad de la instalación); o su tornillo de cimentación universal MECASCREW. Este tornillo se adapta a todo tipo de terrenos y estructuras ya sean tanto seguidores solares de 1 Eje como instalaciones fijas fotovoltaicas. Se trata de un sistema de cimentación que no necesita de la utilización de hormigón, lo cual exige un mínimo trabajo de acondicionamiento del terreno. A ello se suma la facilidad de extracción y reciclaje del tornillo, así como la reducción del coste de instalación tanto por la eliminación del uso de hormigón, como la reducción de la mano de obra en instalación.// ABOUT PROINSO PROINSO acumula más de MW distribuidos en todo el mundo, cifra récord que la convierte en una de las principales empresas de distribución en el ámbito internacional, para cuya consecución ha resultado fundamental el contar con una gran Red Internacional de Instaladores Cualificados integrada en la actualidad por instaladores. PROINSO, cuyas ventas provienen en un 88% de mercados exteriores, cuenta en la actualidad con delegaciones en España, Alemania, Grecia, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, China, Australia, India, y Tailandia. Recientemente, la compañía ha abierto nueva delegación en Japón. ABOUT MECASOLAR MECASOLAR está especializada en el diseño, fabricación y distribución de seguidores solares de 2 ejes, seguidores solares de 1 eje -azimutal, polar y horizontal-, estructuras fijas para suelo y tejado, y tornillos de cimentación para instalaciones solares fotovoltaicas. Cuenta con fábricas en España, Grecia, Canadá y Estados Unidos y ha instalado sus productos e más de 343 MW de proyectos, estando sus seguidores instalados en más de 40 países.//

3 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February PROINSO and MECASOLAR to exhibit solar PV self-consumption solutions and share related experiences at GENERA 2013 PROINSO and MECASOLAR will participate in the Energy & Environment International Trade Fair, GENERA 2013, to be held February in the Feria de Madrid convention and exhibition centre (Hall 5/Stand 5C06). 18 February The companies in the OPDE Group PROINSO, global leader in the supply of PV solar products, and MECASOLAR, multinational company that designs, manufactures and supplies solar trackers, fixed structures and foundation screws, will be exhibitors at GENERA 2013, Energy & Environment International Trade Fair (Hall 5/Stand 5C06). The trade show will be held in the Feria de Madrid convention and exhibition centre from 26 to 28 February. PROINSO will exhibit its PROINSO PV BOX solar PV self-consumption solutions, which are flexible enough to meet the different annual electric power needs of end-users and are based on distributed generation. They are targeted mainly at businesses and small manufacturing facilities, homes and retail stores. The PROINSO PV BOX global self-consumption solutions output power ranges from 225Wn (one module) to 4,600Wn (23 modules). These solutions are available for sale online at They contain parts from manufacturers like SMA (inverters) and Enecsys (micro inverters), complying with RD 1699/2011, which regulates small power generation facilities. Prices of PROINSO PV BOX range from 316 to 5,425, varying with the power output needs. ON-GRID KIT GENERATED POWER (ZONE 5) CUT ON ELECTRICITY BILL ( 0.15/kWh) INVESTME NT RETURN-ON- INVESTMENT YEARS 225Wn ON-GRID KIT 384kWh/year 58/year YEARS 4,600Wn ON-GRID KIT 7,674kWh/year 1,151/year 5, YEARS (For further information click here) In addition, the firm s Business Manager, Óscar Pérez, will talk about their experience in this kind of solar self-consumption installations on 27 February in a seminar titled Self-consumption and Net Metering, an Efficient and Competitive Electric Power Model, organised by Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Mr Pérez will describe the legal-administrative steps to be followed to connect a self-consumption system with instantaneous output. He will refer to their experience in Spain, with projects installed by PROINSO s Qualified Installers. At PROINSO they estimate that, with the expected rise in electricity prices, self-consumption applications can reduce electricity bills by 10 to 25% in the next ten years. We should consider that, in the past three years, electricity prices grew by 20%, and the upward trend is expected to continue.

4 PRESS RELEASE All installers who visit the PROINSO stand (Hall 5/Stand 5C06) can take the PROINSO SOLAR CATALOGUE, a reference book in the PV solar industry over 440 pages with technical information on about 500 products from over 32 leading brands. The catalogue contains additional information in the form of product comparisons, installation configuration guides, installation manuals, etc. MECASOLAR to attend GENERA as well GENERA 2013 will also be the perfect showcase for the new solutions developed and manufactured by MECASOLAR, such as single- and dual-axis tracking systems, ground-mounted fixed structures and foundation screws for solar PV installations, and fixed structures for roofmounted applications. Among the new arrivals is the 140kWp horizontal single-axis tracker. The new solar tracker s modular, low-height structure results in simple assembly that does not require cranes or lifting equipment, thus saving time in the installation. It is characterised by quick, easy and low-cost installation, similar to that of fixed mount systems, and has low maintenance costs as well, as a single motor can drive 140kWp. The simple modular design of the axes allows for perfect adaptability to different types of ground and dimensions. Besides, the system requires almost no maintenance, and consumption is very low (motor consumption: 165kWh/year). At GENERA 2013, MECASOLAR will exhibit other products, such as the single-axis polar tracker with a capacity of 114.4kWp, improving PR and reducing investment per Wp, thus increasing the profitability of the installation or the MECASCREW foundation screw. This screw can be used on different types of ground and with various structures, both single-axis trackers and fixed PV installations. It is a foundation system that does not require concrete footing, which saves time in ground preparation. The screw can be easily removed and recycled, and the installation is cost effective because it does not use concrete footing and requires little installation work.// ABOUT PROINSO PROINSO has delivered over 1,115MW around the world, a record high that turns it into one of the world s leading companies in the sector, and the International Network of Qualified Installers, currently comprising 2,312 members, has played a key role in this achievement. With international markets accounting for 88% sales, PROINSO has offices in Spain, Germany, Greece, Italy, USA, Great Britain, Canada, China, Australia, India and Thailand. Recently, the company opened a new branch in Japan. ABOUT MECASOLAR MECASOLAR specialises in the design, manufacture and supply of single axis Azimutal, Polar and Horizontal- and dual-axis solar trackers, ground and roof-mounted fixed structures and foundation screws for PV solar facilities. It has manufacturing plants in Spain, Greece, Canada and USA, and has supplied products to projects totalling a capacity of more than 343MW. MECASOLAR s solar tracking systems have been delivered to more than 40 countries.//

5 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February PROINSO und MECASOLAR stellen auf der GENERA 2013 ihre Erfahrungen und Lösungen der Fotovoltaik für den Eigenverbrauch vor PROINSO nimmt gemeinsam mit MECASOLAR an der internationalen Messe für Energie und Umwelt (Feria Internacional de Energía y Medioambiente) teil, die von 26. bis 28 Februar auf dem Messegelände Madrid stattfindet (Pavillon 5, Stand 5C06) 18. Februar Zwei Unternehmen der OPDE-Gruppe werden auf der internationalen Messe für Energie und Umwelt GENERA 2013 im Pavillon 5 an Stand 5C06 vertraten sein: PROINSO, ein international führender Vertreiber von Materialien für fotovoltaische Solarenergie, und MECASOLAR, ein auf die Entwicklung und Herstellung von Solarnachführsystemen, fest installierten Strukturen und Fundamentschrauben spezialisiertes Unternehmen. Die GENERA 2013 findet von 26. bis 28 Februar auf dem Messegelände Madrid statt. Dort nimmt PROINSO unter der Zielvorgabe teil, seine zahlreichen unter dem Namen PROINSO PV BOX vertriebenen technischen Lösungen für den Eigenverbrauch bekanntzumachen. Diese Anlagen passen sich an den jährlichen Energiebedarf des Verbrauchers an und arbeiten nach dem Modell der verteilten Energieerzeugung. Sie richten sich vorwiegend an Unternehmen, kleinere Industriebetriebe, Wohnungen und Geschäftsräume. Die PROINSO PV BOX-Gesamtanlagen für den Selbstverbrauch bieten eine Leistung zwischen 225 Wn (mit einem Solarmodul) und 4600 Wn (mit 23 Modulen). Diese Anlagen sind online unter erhältlich. Außerdem umfassen diese Installationen vom Hersteller selbst gebaute SMA-Wechselrichter und Enecsys-Micro-Wechselrichter. Sämtliche Elemente erfüllen die Vorgaben des span. Königlichen Erlasses (RD) 1699/2011 für Anlagen mit geringer Leistung. Abhängig von der Leistung, die der Kunde installieren möchte, schwanken die Preise der PROINSO PV BOX-Modelle zwischen 316 und 5425 Euro. KIT ON GRID (KIT AM NETZ) ERZEUGTE ENERGIE (ZONE 5) ERSPARNIS IN DER STROMRECHNUNG (0,15 /kwh) INVESTI- TION AMORTI- SIERUNGS- ZEIT KIT ON GRID 225 Wn 384 kwh/jahr 58 /Jahr 316 5,4 JAHRE KIT ON GRID 4600 Wn 7674 kwh/jahr 1151 /Jahr ,7 JAHRE (Klicken Sie hier, wenn Sie weitere Informationen über unsere Lösungsmöglichkeiten wünschen). Außerdem stellt Óscar Pérez, der Verkaufsleiter von PROINSO, am 27. Februar die Erfahrungen des Unternehmens mit Anlagen dieser Art für den Eigenverbrauch vor. Dieser Beitrag steht im Rahmen der Tagung Eigenverbrauch und Nettobilanz: ein effizientes und

6 PRESS RELEASE konkurrenzfähiges Energiemodell, organisiert von der Spanischen Fotovoltaikunion (Unión Española Fotovoltaica, UNEF). Dort erläutert Oscar Pérez den Teilnehmern die erforderlichen rechtlichen und verwaltungstechnischen Schritte, um eine Anlage zur sofortigen Nutzung für den Eigenverbrauch zu installieren. Hierbei stützt er sich auf die ersten Erfahrungen von PROINSO und Firmen seines Netzwerks qualifizierter Installateure in Spanien. Unter Berücksichtigung der steigenden Strompreise kann eine Installation für den Selbstverbrauch nach Berechnungen von PROINSO, wie die Firma betont, die Stromrechnung in den kommenden zehn Jahren um 10% bis 25% senken. Hierbei ist nicht zu vergessen, dass der Strompreis in den letzten drei Jahren um über 20% gestiegen ist und man geht von einem fortgesetzten Aufwärtstrend aus. Alle Installationsbetriebe, die den PROINSO-Stand (Pavillon 5, Stand 5C06) besuchen, erhalten den PROINSO SOLAR CATALOGUE. Dieses über 440 Seiten starke Referenzwerk seines Sektors vereint umfassende technische Informationen über mehr als 500 Produkte von über 32 am Markt führenden Marken. Zu den zusätzlichen in diesem Buch vorhandenen Informationen zählen unter anderem auch Produktvergleiche, eine Konfigurationshilfe für Anlagen und Installationsanleitungen. MECASOLAR auch auf der GENERA vertreten Die GENERA 2013 ist eine unübertroffene Gelegenheit, die von MECASOLAR in folgenden Bereichen neu entwickelten und gebauten Produkte auf dem Markt vorzustellen: einachsige und zweiachsige Solarnachführsysteme, fest installierte Strukturen zur Bodenmontage und Fundamentschrauben, sowohl für Fotovoltaikanlagen als auch für feste Trägergestelle zur Dachinstallation. Unter diesen Neuheiten zeichnet sich besonders das neue 140 kwp-solarnachführsystem mit einer horizontalen Achse aus. Dieses Solarnachführsystem mit einer horizontalen Achse besticht durch seine einfache und schnelle Installation: Dank seiner modularen Struktur geringer Höhe benötigt man zur Montage keine Kräne oder sonstigen Hebevorrichtungen. In ihrer schnellen Montage ähnelt diese Anlage einer fest montierten Struktur. Anderserseits ist auch ihr Wartungsaufwand sehr gering, denn ein einziger Motor bewegt die Struktur und sorgt für die Nutzleistung 140 kwp. Mit seinem einfachen modularen Aufbau der Achen passt sich dieses Modell hervorragend an den jeweils vorhandenen Raum und an die Geländegeometrie an. Es ist praktisch wartungsfrei und verbraucht nur wenig Energie (sein Motor begnügt sich mit einem Stromverbrauch von nur 165 kwh im Jahr). Außerdem präsentiert MECASOLAR auf der GENERA 2013 andere Anlagen wie das einachsige Nachführsystem mit Polarachse. Dieser Tracker bietet eine Spitzenleistung von 114,4 kwp, verbessert den performance ratio (PR; geringere Investitionskosten pro Wp und eine rentablere Installation). Auch die Universal-Fundamentschraube MECASCREW ist dort ausgestellt. Diese Universalschraube passt sich an alle Untergründe und Strukturen an; dies gilt sowohl für einachsige Solarnachführsysteme als auch für fest montierte Fotovoltaikanlagen. Es handelt sich um ein Gründungsverfahren, das ohne Beton auskommt und somit nur sehr geringe Vorarbeiten am Untergrund erfordert. Weitere Vorteile sind das einfache Herausziehen der Fundamentschraube und somit ihre problemlose Wiederverwertung, aber auch die gesenkten Installationskosten durch den Verzicht auf Beton und ein verminderter Bedarf an Arbeitskraft.// ÜBER PROINSO PROINSO kann weltweit bereits über 1115 MW installierte Fotovoltaikleistung vorweisen und zählt mit dieser Rekordziffer international zu den führenden Vertriebsfirmen. Einen entscheidenden Beitrag zu diesem Erfolg leistete das internationale Netzwerk qualifizierter Installateure, das gegenwärtig 2312 Installationsunternehmen vereint. PROINSO bestreitet 88% seines Verkaufs auf den internationalen Märkten und unterhält gegenwärtig Vertretungen in Spanien, Deutschland, Griechenland, Italien, den USA, Großbritannien, Kanada, China, Australien, Indien und Thailand. Außerdem eröffnete das Unternehmen vor Kurzem eine neue Handelsvertretung in Japan.

7 PRESS RELEASE ÜBER MECASOLAR MECASOLAR ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb einachsiger und zweiachsiger Solarnachführsysteme spezialisiert, aber auch auf fest montierte Strukturen zur Bodenmontage und Fundamentschrauben für Solaranlagen, sowohl für Fotovoltaikinstallationen als auch für feste Trägergestelle zur Dachinstallation. Das Unternehmen unterhält Werke in Spanien, Griechenland, Kanada und den USA, seine Projekte vereinen eine Leistung von über 343 MW und seine Solarnachführsysteme sind in über 40 Ländern installiert.//

8 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February PROINSO et MECASOLAR exposeront à GENERA 2013 leurs expériences et leurs solutions d'autoconsommation PROINSO participe avec MECASOLAR au salon international de l'énergie et de l'environnement qui aura lieu du 26 au 28 février à la Feria de Madrid (Pavillon 5 / Stand 5C06) 18 février Les entreprises du Groupe OPDE, PROINSO leader international en distribution de matériel solaire photovoltaïque- et MECASOLAR -multinationale spécialisée dans la conception, la fabrication de trackers solaires, de structures fixes et de vis de fondation-, seront présentes au salon international de l'énergie et de l'environnement, GENERA 2013 (Pavillon 5/ Stand 5C06). Le rendez-vous aura lieu à la Feria de Madrid du 26 au 28 février. Dans le cas de PROINSO, la société sera présente à cet évènement dans le but de faire connaître sa dizaine de solutions d'autoconsommation commercialisées sous la marque «PROINSO PV BOX». Ces solutions s'adaptent aux besoins de production annuelle d'énergie de l'utilisateur et suivent un modèle de génération distribuée. Son utilisation est principalement destinée aux installations d'entreprises et de petites industries, de résidences et de magasins. Les solutions globales d'autoconsommation PROINSO PV BOX, disposent d'une puissance allant de 225 Wn (un module solaire) à Wn (23 modules). Ces solutions peuvent est achetées en ligne sur le site Elles incluent des solutions de fabricants tels que SMA (onduleurs) et Enecsys (micro onduleurs) et sont toutes conformes au décret royal 1699/2011 sur les installations de petite puissance. Les prix des différents modèles de PROINSO PV BOX vont de 316 à euros en fonction de la puissance requise par l'utilisateur. KIT ON GRID ÉNERGIE GÉNÉRÉE (ZONE 5) ÉCONOMIE SUR FACTURE D'ÉLECTRICITÉ (0,15 /kwh) INVESTISSEME NT ANNÉES DE RETOUR SUR INVESTISSEMEN T KIT ON GRID 225 Wn 384 kwh/an 58 /an 316 5,4 ANS KIT ON GRID 4600 Wn kwh/an /an ,7 ANS (Cliquez ici pour plus d'informations sur chacune des solutions). L'expérience de la compagnie dans ce type d'installations d'autoconsommation sera également exposée par son Directeur Commercial, Óscar Pérez, le 27 février, dans le cadre de la Journée «Autoconsommation et bilan net : un modèle énergétique efficace et compétitif», organisée para l'union espagnole photovoltaïque (UNEF). Lors de cette journée, Oscar Pérez présentera aux participants les démarches légales et administratives nécessaires pour mettre en marche une installation en autoconsommation instantanée. Il se basera sur les premières expériences existantes en Espagne et menées par PROINSO, avec des membres de son Réseau d'installateurs Qualifiés.

9 PRESS RELEASE Comme le souligne PROINSO, les calculs indiquent qu'avec la tendance à l'augmentation des prix de l'électricité, l'installation de l'autoconsommation peut réduire le coût de la facture d'électricité de 10% à 25% dans les 10 prochaines années. Il faut rappeler que ces trois dernières années, l'électricité a augmenté de plus de 20% et que cette tendance est croissante. Tous les installateurs qui visiteront le stand de PROINSO (Pavillon 5 / Stand 5C06) pourront emporter le PROINSO SOLAR CATALOGUE, livre de référence dans le secteur et qui présente sur plus de 440 pages, des informations techniques complètes sur plus de 500 produits de plus de 32 marques leaders de marché. Il dispose également d'informations techniques telles que : comparaison de produits, configurateur pour installations ou manuels d'installation, entre autres éléments. MECASOLAR, également présente à GENERA GENERA 2013 représente également une incomparable vitrine pour divulguer sur le marché les nouvelles solutions développées et fabriquées par MECASOLAR dans le domaine des trackers solaires à 2 axes, des trackers solaires à 1 axe, des structures fixes au sol et des vis de fondation, aussi bien pour installations solaires photovoltaïques et que pour structures fixes sur toiture. Parmi ces nouveautés on pourra souligner son nouveau tracker à 1 axe horizontal de 140 kwp. Ce tracker mono axial horizontal se caractérise par sa facilité et sa rapidité d'installation, s'agissant d'une structure modulaire de hauteur réduite n'exigeant pas l'utilisation de grues ou d'équipement de levage. Cette rapidité de montage est semblable à celle d'une structure fixe, et sa maintenance est très réduite étant donné qu'un seul moteur est capable de déplacer 140 kwp. Le design modulaire et simple des axes permet une parfaite adaptation aux dimensions et géométrie du terrain, s'agissant d'un système pratiquement sans besoin de maintenance et à consommation réduite (son moteur consomme à peine 165 kwh par an). MECASOLAR exposera également à GENERA 2013 d'autres produits tels que son tracker à 1 axe POLAR, qui présente une capacité de 114,4 kwp qui améliore le PR (réduisant le coût d'investissement par Wp et la rentabilité de l'installation) ; ou sa vis de fondation universelle MECASCREW. Cette vis s'adapte à tout type de terrains et de structures, qu'il s'agisse de trackers solaires à 1 axe ou d'installations fixes photovoltaïques. Ce système de fondation évite l'utilisation de béton, ce qui permet un travail de terrassement réduit du terrain. Sans oublier la facilité d'extraction et de recyclage de la vis, ainsi que la réduction du coût d'installation grâce à l'élimination de l'utilisation de béton mais aussi à la réduction de la main d'œuvre lors de l'installation.// ABOUT PROINSO PROINSO a accumulé plus de MW distribués partout dans le monde, valeur record qui en fait une des principales entreprises de distribution au niveau international et qui a été obtenue grâce au rôle central d'un grand Réseau International d'installateurs Qualifiés qui intègre actuellement installateurs. PROINSO, dont les ventes proviennent à 88% de marchés extérieurs, dispose dans l'actualité de délégations en Espagne, en Allemagne, en Grèce, en Italie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, en Chine, en Australie, en Inde et en Thaïlande. La société a récemment ouvert une nouvelle délégation au Japon. ABOUT MECASOLAR MECASOLAR est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de trackers solaires à 2 axes, de trackers solaires à 1 axe, de structures fixes au sol et pour toitures, ainsi que de vis de fondation pour installations solaires photovoltaïques. L'entreprise dispose d'usines en Espagne, en Grèce, au Canada et aux États-Unis et a installé ses produits et plus 343 MW de projets dans plus de 40 pays.//

10 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February PROINSO e MECASOLAR esporranno in GENERA 2013 le proprie esperienze e soluzioni nell ambito dell autoconsumo fotovoltaico PROINSO partecipa insieme a MECASOLAR alla Fiera Internazionale di Energia e Ambiente che si terrà dal 26 al 28 febbraio presso la Fiera di Madrid (Padiglione 5 / Stand 5C06) 18 febbraio Le aziende Gruppo OPDE, PROINSO, leader internazionale nella distribuzione di materiale solare fotovoltaico, e MECASOLAR, multinazionale specializzata nella progettazione e fabbricazione di inseguitori solari, strutture fisse e viti di cementazione, saranno presenti alla Fiera Internazionale di Energia e Ambiente, GENERA 2013 (Padiglione 5/ Stand 5C06). L evento si svolgerà presso la Fiera di Madrid dal 26 al 28 febbraio. Nel caso di PROINSO, la società partecipa con l obiettivo di far conoscere una decina di soluzioni di autoconsumo commercializzate con il marchio PROINSO PV BOX. Tali soluzioni si adattano alle esigenze di produzione annuale di energia dell utente, secondo un modello di generazione distribuita. Il loro utilizzo è orientato prevalentemente a impianti in aziende e piccole industrie, residenze e negozi. Le soluzioni integrali di autoconsumo PROINSO PV BOX, dispongono di una potenza che oscilla tra i 225 Wn (un modulo solare) e i Wn (23 moduli). Tali sistemi possono essere acquistati online in Essi incorporano soluzioni di fabbricanti quali SMA (inverter) ed Enecsys (microinverter) e sono conformi al RD 1699/2011 per impianti a bassa potenza. I prezzi dei diversi modelli di PROINSO PV BOX variano tra i 316 e i euro in funzione della potenza richiesta. KIT ON GRID ENERGIA GENERATA (ZONA 5) RISPARMIO SULLA BOLLETTA ELETTRICA (0,15 /kwh) INVESTIMENTO ANNI RECUPERO INVESTIMENTO KIT ON GRID 225 Wn 384 kwh/anno 58 /anno 316 5,4 ANNI KIT ON GRID 4600 Wn kwh/anno /anno ,7 ANNI (Cliccare qui per ottenere maggiori informazioni sulle diverse soluzioni). L esperienza dell azienda in questo tipo di impianti di autoconsumo sarà descritta dal suo direttore commerciale, Óscar Pérez, il 27 febbraio all interno della Giornata Autoconsumo e Conto energia: un modello energetico efficiente e concorrenziale, organizzata dall Unione Spagnola Fotovoltaica (UNEF). In questa giornata, Oscar Pérez presenterà le procedure legali e amministrative necessarie per attivare un impianto di Autoconsumo Istantaneo. Si baserà sulle prime esperienze spagnole che PROINSO, insieme alla sua Rete Internazionale di Installatori Qualificati, ha sviluppato. Come indica l azienda, si calcola che, data la tendenza di crescita dei prezzi dell elettricità, l impianto di autoconsumo può ridurre il costo della bolletta dal 10 al 25% nei prossimi 10 anni. Bisogna

11 PRESS RELEASE ricordare che l elettricità negli ultimi tre anni è rincarata più del 20% e che questa tendenza è in aumento. Tutti gli installatori che visiteranno lo stand di PROINSO (Padiglione 5 / Stand 5C06) potranno ritirare il PROINSO SOLAR CATALOGUE, pubblicazione di riferimento nel settore con più di 440 pagine, che raccolgono informazioni tecniche complete di più di 500 prodotti di oltre 32 marchi leader del mercato. Inoltre offre informazioni aggiuntive quali: confronti di prodotti, configuratore per impianti, manuali di installazione e molto altro. Anche MECASOLAR a GENERA GENERA 2013 costituisce inoltre un importantissima vetrina per presentare al mercato le nuove soluzioni sviluppate e fabbricate da MECASOLAR nell ambito degli inseguitori solari biassiali, monoassiali, strutture fisse a terra e viti di fondazione per installazioni solari fotovoltaiche e strutture fisse su tetto. Tra queste novità spicca il nuovo inseguitore monoassiale orizzontale a 140 kwp. Si tratta di un inseguitore monoassiale orizzontale estremamente facile e rapido da installare, poiché si tratta di una struttura modulare e di ridotta altezza che non richiede gru o attrezzature di elevazione. Questa velocità di montaggio è simile a quella di una struttura fissa, e la sua manutenzione è molto ridotta dato che un solo motore è capace di muovere 140 kwp. La progettazione modulare e semplice degli assi consente una perfetta adattabilità alle dimensioni e alla geometria del terreno, con un sistema quasi completamente privo di manutenzione e a consumo ridotto (il suo motore consuma solo 165 kwh all anno). MECASOLAR esporrà a GENERA 2013 altri prodotti quali il suo inseguitore monoassiale POLARE, con una capacità di 114,4 kwp che migliora il PR (riducendo il costo dell investimento per Wp e aumentando il rendimento dell impianto); o la sua vite di cementazione universale MECASCREW. Tale vite si adatta a ogni tipo di terreno e struttura, sia inseguitori solari monoassiali sia impianti fissi fotovoltaici. Si tratta di un sistema di fondazione che non richiede l utilizzo di calcestruzzo, e pertanto implica un lavoro di condizionamento del terreno minimo. A ciò si aggiunge l estrema facilità di estrazione e riciclaggio della vite, oltre alla riduzione del costo di installazione sia per l eliminazione dell uso del calcestruzzo sia per la riduzione della manodopera di installazione.// ABOUT PROINSO PROINSO ha accumulato più di MW distribuiti in tutto il mondo, cifra record che la rende una delle principali aziende di distribuzione in ambito internazionale, e che è stata raggiunta grazie al ruolo fondamentale svolto dalla sua grande Rete Internazionale di Installatori Qualificati, attualmente composta da più di installatori. La società, le cui vendite provengono per l'88% da mercati esterni, possiede sedi in Spagna, Germania, Grecia, Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Cina, Australia, India e Tailandia. Recentemente l azienda ha aperto una nuova delegazione in Giappone. ABOUT MECASOLAR MECASOLAR è specializzata nella progettazione, fabbricazione e distribuzione di inseguitori solari biassiali, inseguitori solari monoassiali, strutture fisse a terra e viti di fondazione per impianti solari fotovoltaici e strutture fisse su tetto. Possiede fabbriche in Spagna, Grecia, Canada e Stati Uniti e ha installato i suoi prodotti in più di 343 MW di progetti. I suoi inseguitori sono installati in oltre 40 paesi.//

12 PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February A PROINSO e A MECASOLAR vão expor na GENERA 2013 as suas experiências e soluções fotovoltaicas de autoconsumo A PROINSO participará com a MECASOLAR na Feira Internacional de Energia e Meio Ambiente organizada de 26 a 28 de fevereiro na Feira de Madrid (Pavilhão 5 / Stand 5C06) 18 de fevereiro de As companhias do Grupo OPDE, PROINSO líder internacional na distribuição de material solar fotovoltaico -, e MECASOLAR - multinacional especializada no concepção e fabricação de seguidores solares, estruturas fixas e parafusos de cimentação -, estarão presentes na Feira Internacional de Energia e Meio Ambiente, GENERA 2013 (Pavilhão 5/ Stand 5C06). O encontro será organizado na Feira de Madrid de 26 a 28 de fevereiro. No caso da PROINSO, a companhia estará presente no evento com o objetivo de divulgar a sua dezena de soluções de autoconsumo comercializadas sob a marca PROINSO PV BOX. Estas soluções se adaptam às necessidades de produção anual de energia do utilizador e seguem um modelo de geração distribuída. A sua utilização é dirigida principalmente a instalações em empresas e pequenas indústrias, residências e lojas. As soluções globais de autoconsumo PROINSO PV BOX dispõem de uma potência que oscila entre 225 Wn (um módulo solar) e Wn (23 módulos). Estas soluções podem ser adquiridas online no site Incorporam soluções de fabricantes como SMA (inversores) e Enecsys (microinversores), seguindo todas elas o RD 1699/2011 para instalações de pequena potência. Os preços dos diferentes modelos da PROINSO PV BOX oscilam entre 316,00 e 5.425,00 euros em função da potência requerida pelo utilizador. KIT ON GRID ENERGIA GERADA (ZONA 5) POUPANÇA NA FATURA INVESTIMENTO ANOS RETORNO DA LUZ INVESTIMENTO (0,15 /kwh) KIT ON GRID 225 Wn 384 kwh/ano 58 /ano 316 5,4 ANOS KIT ON GRID 4600 Wn kwh/ano /ano ,7 ANOS (Clique aqui se desejar mais informações sobre cada uma das soluções). Além disso, a experiência da companhia neste tipo de instalações de autoconsumo será exposta pelo seu Diretor Comercial, Óscar Pérez, no dia 27 de fevereiro no quadro da Jornada Autoconsumo e compensação de energia: um modelo energético eficiente e competitivo, organizada pela União Espanhola Fotovoltaica (UNEF). Nesta jornada, Oscar Pérez apresentará aos participantes os passos legais e administrativos necessários para realizar uma instalação em Autoconsumo Instantâneo. Terá como base as primeiras experiências que existiram em Espanha e desenvolvidas pela PROINSO, com membros da sua Rede de Instaladores Qualificados. Como indica a PROINSO, calcula-se que, com a subida dos preços da luz, a instalação de

13 PRESS RELEASE autoconsumo pode reduzir o custo da conta da eletricidade de 10% a 25% nos próximos 10 anos. É preciso relembrar que nos últimos anos, a luz subiu mais de 20% e a tendência é aumentar mais. Todos os instaladores que visitarem o stand da PROINSO (Pavilhão 5 / Stand 5C06) poderão levar o PROINSO SOLAR CATALOGUE, livro de referência no setor, com mais de 440 páginas e que apresenta informações técnicas completas sobre mais de 500 produtos, de mais de 32 marcas líderes do mercado. Fornece informações técnicas adicionais como: comparação de produtos, configurador para instalações ou manuais de instalação, entre outros aspectos. MECASOLAR, também presente na GENERA GENERA 2013 constitui também uma incomparável vitrine para divulgar no mercado as novas soluções desenvolvidas e fabricadas pela MECASOLAR no âmbito dos seguidores solares de 2 eixos, seguidores solares de 1 eixo, estruturas fixas para solo e parafusos de cimentação, tanto para instalações solares fotovoltaicas como para estruturas fixas para telhados. Entre estas novidades se destaca o seu novo seguidor de 1 eixo horizontal de 140 kwp. Este seguidor mono axial horizontal é destacado pela sua facilidade e rapidez de instalação, por se tratar de uma estrutura modular e de altura reduzida que não requer gruas nem equipamento de levantamento. Esta rapidez de montagem é similar à de uma estrutura fixa, e a sua manutenção é muito reduzida devido ao fato que um único motor é capaz de deslocar 140 kwp. O design modular e simples dos eixos permite uma perfeita adaptação às dimensões e geometria do terreno, sendo um sistema quase isento de manutenção e de consumo reduzido (o seu motor consome apenas 165 kwh por ano). A MECASOLAR também vai expor na GENERA 2013 outros dos seus produtos como o seguidor de 1 Eje POLAR, que dispõe de uma capacidade de 114,4 kwp melhorando o PR (reduzindo o custo do investimento por Wp e a rentabilidade da instalação); ou o seu parafuso de cimentação universal MECASCREW. Este parafuso se adapta a todos os tipos de terrenos e estruturas, tanto seguidores solares de 1 eixo como instalações fixas fotovoltaicas. Trata-se de um sistema de cimentação que não precisa da utilização de betão, o que exige um mínimo trabalho de acondicionamento do terreno. A isso se soma a facilidade de extração e reciclagem do parafuso, assim como a redução do custo de instalação, tanto pela eliminação da utilização de betão, como a redução da mão de obra na instalação.// ABOUT PROINSO A PROINSO acumulou mais de MW distribuídos em todo o mundo, valor recorde que a tornou uma das principais empresas de distribuição no âmbito internacional, para cuja consecução foi fundamental o fato de contar com uma grande Rede Internacional de Instaladores Qualificados, na atualidade composta por instaladores. A PROINSO, cujas vendas provêm a 88% de mercados exteriores, conta na atualidade com filiais em Espanha, Alemanha, Grécia, Itália, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, China, Austrália, Índia e Tailândia. Recentemente, a companhia abriu uma nova filial no Japão. ABOUT MECASOLAR A MECASOLAR é uma empresa especializada na concepção e fabricação de seguidores solares de 2 eixos, seguidores solares de 1 eixo, estruturas fixas para solo e telhado, assim como de parafusos de cimentação para instalações solares fotovoltaicas. Dispõe de fábricas em Espanha, Grécia, Canadá e Estados Unidos e instalou os seus produtos e mais de 343 MW de projetos em mais de 40 países.//

14 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18 Φεβρουαρίου Η PROINSO και η MECASOLAR παρουσιάζουν στην GENERA 2013 τις εμπειρίες και τις λύσεις τους για αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα Η PROINSO συμμετέχει με την MECASOLAR στη Διεθνή Έκθεση Ενέργειας και Περιβάλλοντος που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 26 και 28 Φεβρουαρίου στην Έκθεση της Μαδρίτης (περίπτερο 5 / σταντ 5C06) 18 Φεβρουαρίου Οι εταιρείες του Ομίλου OPDE, PROINSO, παγκόσμιος ηγέτης στη διανομή φωτοβολταϊκού υλικού, και MECASOLAR, πολυεθνική που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου (ηλιοστάτες), σταθερών βάσεων στήριξης και βιδών θεμελίωσης, θα είναι παρούσες στη Διεθνή Έκθεση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, GENERA 2013 (περίπτερο 5 / σταντ 5C06). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Έκθεση της Μαδρίτης από 26 έως 28 Φεβρουαρίου Αναφορικά με την PROINSO, η εταιρεία λαμβάνει μέρος στην έκθεση με στόχο να παρουσιάσει τις δώδεκα λύσεις της για αυτόνομα συστήματα που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά υπό την ονομασία PROINSO PV BOX. Αυτές οι λύσεις είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ετήσιας παραγωγής του χρήστη και ακολουθούν ένα μοντέλο κατανεμημένης παραγωγής. Η χρήση τους απευθύνεται, κυρίως, σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι ολοκληρωμένες λύσεις για αυτόνομα συστήματα PROINSO PV BOX, έχουν ισχύ που κυμαίνεται μεταξύ 225 Wp (ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο) και Wp (23 φωτοβολταϊκά πλαίσια). Αυτές οι λύσεις μπορούν να αγοραστούν online στη διεύθυνση Συμπεριλαμβάνουν λύσεις από κατασκευαστές όπως η SMA (μετατροπείς ισχύος) και Enecsys (μικρομετατροπείς ισχύος) και όλες ακολουθούν το RD 1699/2011 για εγκαταστάσεις μικρής ισχύος. Οι τιμές των διαφορετικών μοντέλων PROINSO PV BOX κυμαίνονται μεταξύ 316 και ευρώ ανάλογα με την ισχύ που απαιτείται από τον χρήστη. KIT ON GRID ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΖΩΝΗ 5) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (0,15 /kwh) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΤΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ KIT ON GRID 225 Wp 384 kwh/έτος 58 /έτος 316 5,4 ΕΤΗ KIT ON GRID 4600 Wp kwh/έτος /έτος ,7 ΕΤΗ (Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε μία από τις λύσεις). Η πείρα της εταιρείας σε αυτό το είδος των αυτόνομων εγκαταστάσεων παρουσιάζεται επίσης από τον Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας, Óscar Pérez, στις 27 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της Ημερίδας Προσωπική κατανάλωση και καθαρό ισοζύγιο παραγωγής: ένα αποδοτικό και ανταγωνιστικό μοντέλο ενέργειας, που οργανώνεται από την Ένωση Φωτοβολταϊκών Ισπανίας

15 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Unión Española Fotovoltaica -UNEF). Σε αυτή την ημερίδα ο Oscar Pérez θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τα νομικά και διοικητικά μέτρα που είναι αναγκαία για την άμεση εφαρμογή μιας αυτόνομης εγκατάστασης. Θα βασιστεί στην μέχρι στιγμής εμπειρία από τις πρώτες εγκαταστάσεων που πραγματοποίησε η PROINSO στην Ισπανία μαζί με μέλη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εγκαταστατών. Όπως τονίζεται από την PROINSO, υπολογίζεται ότι με την αυξητική τάση των τιμών του ρεύματος, η εγκατάσταση ενός αυτόνομου συστήματος για προσωπική κατανάλωση μπορεί να μειώσει το κόστος των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος από 10% έως 25% μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Σημειώνεται ότι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος τα τελευταία τρία χρόνια έχει αυξηθεί περισσότερο από 20% και η τάση αυτή είναι ανοδική. Όλοι οι εγκαταστάτες που θα επισκεφθούν το σταντ της PROINSO (περίπτερο 5 / σταντ 5C06) μπορούν να λάβουν τον κατάλογο PROINSO SOLAR CATALOGUE, βιβλίο αναφοράς για τον τομέα, με περισσότερες από 440 σελίδες, στις οποίες συγκεντρώνονται πλήρεις τεχνικές πληροφορίες για περισσότερα από 500 προϊόντα και περισσότερες από 32 ηγετικές μάρκες της αγοράς Πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες, όπως: συγκρίσεις προϊόντων, διαμόρφωση για εγκαταστάσεις ή εγχειρίδια εγκατάστασης κ.λπ. Και η MECASOLAR επίσης στην GENERA Η έκθεση GENERA 2013 αποτελεί επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για την παρουσίαση στην αγορά των νέων λύσεων που αναπτύσσονται, παράγονται και διατίθενται από την MECASOLAR στον τομέα των συστημάτων παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου δύο αξόνων, συστημάτων παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου μονού άξονα, σταθερών βάσεων εδάφους και βιδών θεμελίωσης για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σταθερών βάσεων στέγης. Μεταξύ αυτών των καινοτομιών βρίσκεται το νέο σύστημα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου μονού οριζόντιου άξονα των 140 kwp. Πρόκειται για έναν οριζόντιο μονοαξονικό ηλιοστάτη που διακρίνεται για την ευκολία και την ταχύτητα εγκατάστασης, μια τμηματική, χαμηλού ύψους βάση που δεν απαιτεί γερανούς ή ανυψωτικά μηχανήματα. Η ταχύτητα συναρμολόγησης είναι όμοια με εκείνη μιας σταθερής βάσης και η συντήρησή της είναι πολύ χαμηλή, καθώς με ένα και μοναδικό κινητήρα είναι ικανή να κινεί 140 kwp. Ο τμηματικός και απλός σχεδιασμός των αξόνων επιτρέπει την τέλεια προσαρμογή στις διαστάσεις και τη γεωμετρία του εδάφους, καθιστώντας το ένα σύστημα σχεδόν χωρίς συντήρηση και με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (ο κινητήρας καταναλώνει μόλις 165 kwh ανά έτος). Η MECASOLAR παρουσιάζει επίσης στην GENERA 2013 και άλλα προϊόντα της, όπως το ΠΟΛΙΚΟ σύστημα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου μονού άξονα, με βελτιωμένη δυνατότητα 114,4 kwp (το οποίο μειώνει το κόστος της επένδυσης ανά Wp και την κερδοφορία της εγκατάστασης) ή τις βίδες θεμελίωσης γενικής χρήσης MECASCREW. Η συγκεκριμένη βίδα προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους εδαφών και κατασκευών, ακόμα και σε συστήματα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου μονού άξονα, καθώς και σταθερές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Είναι ένα σύστημα θεμελίωσης που δεν χρειάζεται τη χρήση τσιμέντου και που απαιτεί ελάχιστες εργασίες προετοιμασίας του εδάφους. Σε αυτά προστίθεται η ευκολία της αφαίρεσης και της ανακύκλωσης της βίδας, καθώς και η μείωση του κόστους εγκατάστασης τόσο λόγω της κατάργησης της χρήσης τσιμέντου, όσο και της μείωσης των εργατικών κατά την εγκατάσταση.// ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ PROINSO Η PROINSO έχει συγκεντρώσει περισσότερα από MW που κατανέμονται σε ολόκληρο τον κόσμο, αριθμό ρεκόρ που την καθιστά μία από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις διανομής φωτοβολταϊκού υλικού σε παγκόσμιο επίπεδο, επίτευγμα για το οποίο ήταν καίριος ο ρόλος ενός μεγάλου Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εγκαταστατών στο οποίο επί του παρόντος έχουν ενσωματωθεί εγκαταστάτες.// Η PROINSO, οι πωλήσεις της οποίας προέρχονται κατά 88% από τις αγορές του εξωτερικού, διαθέτει σήμερα γραφεία στην Ισπανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Κίνα, την Αυστραλία, την Ινδία και την Ταϊλάνδη. Πρόσφατα, η εταιρεία εγκαινίασε τα νέα της γραφεία στην Ιαπωνία.

16 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ MECASOLAR Η MECASOLAR ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή διαξονικών ηλιοστατών, μονοαξονικών ηλιοστατών - αζιμουθιακοί, πολικοί και οριζόντιοι-, σταθερών βάσεων εδάφους και βιδών θεμελίωσης για εγκαταστάσεις και σταθερές βάσεις στέγης. Έχει εργοστάσια στην Ισπανία, την Ελλάδα, τον Καναδά και τις ΗΠΑ και έχει εγκαταστήσει προϊόντα της σε έργα τα οποία ξεπερνούν τα 343 MW, με ηλιοστάτες εγκατεστημένους σε περισσότερες από 40 χώρες.//

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com MECASOLAR presenta su seguidor horizontal en la conferencia Solar Power México La cita, que celebra su II Edición y en la que MECASOLAR contará con stand propio,

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 11 November 2013 www.proinso.net

PRESS CLIPPING 11 November 2013 www.proinso.net PRESS CLIPPING 11 November 2013 www.proinso.net Mumbai, 12-14 November. Stand 1427 PROINSO exhibits PV-DIESEL hybrid solutions at Intersolar India. The company has supplied more than 62MW of PV products

Διαβάστε περισσότερα

Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS. Nota de Prensa. MECASOLAR incrementa en seis meses un 52% sus proyectos en Grecia

Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS. Nota de Prensa. MECASOLAR incrementa en seis meses un 52% sus proyectos en Grecia Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS Nota de Prensa MECASOLAR incrementa en seis meses un 52% sus proyectos en Grecia 19 de julio de 2012 Η MECASOLAR αύξησε εντός έξι μηνών κατά 52% τα έργα της στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. El Programa de Instaladores Cualificados de PROINSO supera las empresas integradas en todo el mundo

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. El Programa de Instaladores Cualificados de PROINSO supera las empresas integradas en todo el mundo DOSSIER DE MEDIOS AVANCE El Programa de Instaladores Cualificados de PROINSO supera las 2.000 empresas integradas en todo el mundo 9 de julio de 2012 1 Η PROINSO ενισχύει τη θέση της στη Βραζιλία με τον

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

PROINSO inizia a distribuire dalla Tailandia in tutto il sud-est dell'asia

PROINSO inizia a distribuire dalla Tailandia in tutto il sud-est dell'asia PROINSO inizia a distribuire dalla Tailandia in tutto il sud-est dell'asia La multinazionale, specializzata nella distribuzione di moduli e inverter per installazioni solari fotovoltaiche, si apre alla

Διαβάστε περισσότερα

PRE R S E S CL C IP I PING N

PRE R S E S CL C IP I PING N ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ βάσεων και άλλων υλικών για ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, όπως µπαταρίες, ρυθµιστές φόρτισης, τόσο στο έδαφος όσο και σε στέγες δείχνουν ότι τα επόµενα χρόνια οι πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 16th October 2012

PRESS RELEASE 16th October 2012 PRESS RELEASE 16th October 2012 www.mecasolar.com MECASOLAR suministrará seguidores para una planta solar de 1 MW con módulos de baja concentración en Cerdeña (Italia) Los seguidores solares MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 24 July 2013 www.proinso.net

PRESS CLIPPING 24 July 2013 www.proinso.net PRESS CLIPPING 24 July 2013 www.proinso.net PROINSO shows PV-DIESEL hybrid systems in India and Japan PV-DIESEL hybrid solutions combining PV panels and a diesel generator as a backup power source are

Διαβάστε περισσότερα

Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS. Nota de Prensa. MECASOLAR alcanzó los 343 MW de seguidores y estructuras en 2011

Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS. Nota de Prensa. MECASOLAR alcanzó los 343 MW de seguidores y estructuras en 2011 Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS Nota de Prensa MECASOLAR alcanzó los 343 MW de seguidores y estructuras en 2011 24 de enero de 2012 1 Η MECASOLAR έφτασε τα 343 MW σε πωλήσεις ιχνηλατών και σταθερών

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 24 June 2013 www.proinso.net

PRESS CLIPPING 24 June 2013 www.proinso.net PRESS CLIPPING 24 June 2013 www.proinso.net PROINSO strengthens presence in Mexico with NEOWATTS as new official dealer NEOWATTS Soluciones Energéticas is a Mexican company specialising in renewable energy

Διαβάστε περισσότερα

Η PROINSO επεκτείνει σε όλη την Ευρώπη το πρόγραµµα επιβράβευσης PROINSO PLUS για εγκαταστάτες Πρόκειται για ένα πρόγραµµα το οποίο η εταιρεία εγκαινίασε σε πιλοτική µορφή το 2011 και που τώρα, µετά την

Διαβάστε περισσότερα

para el cálculo comparativo de producción de energía solar fotovoltaica

para el cálculo comparativo de producción de energía solar fotovoltaica Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS AVANCE Nota de Prensa PROINSO lanza una aplicación web para el cálculo comparativo de producción de energía solar fotovoltaica 18 de enero de 2009 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η PROINSO

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος OPDE δέχτηκε την επίσκεψη αντιπροσωπείας της κυβέρνησης και επιχειρήσεων της Ταϊλάνδης Μία οµάδα 25 εκπροσώπων της κυβέρνησης και του ενεργειακού τοµέα της Ταϊλάνδης επισκέφτηκε τις ηλιακές φωτοβολταϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Η PROINSO παρουσιάζει τον πιο πλήρη κατάλογο για τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών

Η PROINSO παρουσιάζει τον πιο πλήρη κατάλογο για τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών Η PROINSO παρουσιάζει τον πιο πλήρη κατάλογο για τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών Ο πρώτος με περισσότερα από 500 προϊόντα είναι διαθέσιμος για ipad, iphone και Android Ο κατάλογος PROINSO SOLAR CATALOGUE

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO suministra en Colombia 10 instalaciones solares fotovoltaicas aisladas 20 de febrero de 2012 1

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO suministra en Colombia 10 instalaciones solares fotovoltaicas aisladas 20 de febrero de 2012 1 DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO suministra en Colombia 10 instalaciones solares fotovoltaicas aisladas 20 de febrero de 2012 1 Η PROINSO προµηθεύει συστήµατα για 10 ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

(*Επισυνάπτονται τεχνικά χαρακτηριστικά)

(*Επισυνάπτονται τεχνικά χαρακτηριστικά) Η MECASOLAR παρουσιάζει το νέο σύστηµα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου 1 οριζόντιου άξονα των 140 kwp Λόγω της ευκολίας και της ταχύτητας της εγκατάστασής του, είναι ανώτερο από τις σταθερές βάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS. PROINSO and MECASOLAR awarded the supply of several new solar farms in Greece with an output exceeding 7.5 MW AVANCE.

DOSSIER DE MEDIOS. PROINSO and MECASOLAR awarded the supply of several new solar farms in Greece with an output exceeding 7.5 MW AVANCE. DOSSIER DE MEDIOS AVANCE Press Release PROINSO and MECASOLAR awarded the supply of several new solar farms in Greece with an output exceeding 7.5 MW 14 de abril de 2010 1 Η PROINSO και η MECASOLAR αναλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS. Nota de Prensa

Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS. Nota de Prensa Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS Nota de Prensa PROINSO se adjudica el suministro de varios parques solares fotovoltaicos en Grecia que superan los 3,2 MW de potencia 3 de marzo de 2010 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS. PROINSO abre delegación en Alemania para reforzar su presencia en el mercado alemán AVANCE. Nota de Prensa

DOSSIER DE MEDIOS. PROINSO abre delegación en Alemania para reforzar su presencia en el mercado alemán AVANCE. Nota de Prensa DOSSIER DE MEDIOS AVANCE Nota de Prensa PROINSO abre delegación en Alemania para reforzar su presencia en el mercado alemán 18 de abril de 2011 1 Η PROINSO εγκαινιάζει αντιπροσωπεία στην Γερμανία για να

Διαβάστε περισσότερα

Dossier de medios. Nota de Prensa

Dossier de medios. Nota de Prensa Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS Nota de Prensa PROINSO lanza una Red Internacional de Instaladores Cualificados 16 de noviembre de 2009 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η PROINSO εγκαινιάζει Διεθνές Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 21 October 2013 www.proinso.net

PRESS CLIPPING 21 October 2013 www.proinso.net PRESS CLIPPING 21 October 2013 www.proinso.net Chicago, 21-24 October. Stand 1331 PROINSO to present new solutions at the Solar Power International trade show in Chicago PROINSO is to present its new solutions

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 25 November 2013 www.proinso.net

PRESS CLIPPING 25 November 2013 www.proinso.net PRESS CLIPPING 25 November 2013 www.proinso.net PROINSO delivers 310kWp to six commercial and residential solar PV installations in Japan The products were delivered in November to six installations of

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. PROINSO alcanza los 50 Instaladores Cualificados en Reino Unido

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. PROINSO alcanza los 50 Instaladores Cualificados en Reino Unido DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO alcanza los 50 Instaladores Cualificados en Reino Unido 15 de marzo de 2012 1 Η PROINSO φθάνει τους 50 Εξουσιοδοτημένους Εγκαταστάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο Η πολυεθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 8 July 2013 www.proinso.net

PRESS CLIPPING 8 July 2013 www.proinso.net PRESS CLIPPING 8 July 2013 www.proinso.net PROINSO introduces at INTERSOLAR NORTH AMERICA new SOLAR CATALOGUE 2013-2014 for PV installers PROINSO has recently launched the 2013-2014 edition of its 438-page

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS. Nota de Prensa. MECASOLAR presenta en INTERSOLAR su nuevo tornillo universal de cimentación MECASCREW

Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS. Nota de Prensa. MECASOLAR presenta en INTERSOLAR su nuevo tornillo universal de cimentación MECASCREW Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS Nota de Prensa MECASOLAR presenta en INTERSOLAR su nuevo tornillo universal de cimentación MECASCREW 7 de junio de 2011 1 Η MECASOLAR παρουσιάζει στην έκθεση INTERSOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO refuerza su presencia internacional con nuevas delegaciones en Australia e India 21 de marzo de

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO refuerza su presencia internacional con nuevas delegaciones en Australia e India 21 de marzo de DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO refuerza su presencia internacional con nuevas delegaciones en Australia e India 21 de marzo de 2012 1 Η PROINSO ενισχύει τη διεθνή της παρουσία µε νέες αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

NOTA DE PRENSA. MECASOLAR y PROINSO se

NOTA DE PRENSA. MECASOLAR y PROINSO se DOSSIER DE MEDIOS NOTA DE PRENSA MECASOLAR y PROINSO se adjudican pedidos de 14 MW para Italia, Grecia y España 25 de mayo de 2009 1 NOTA DE PRENSA Η MECASOLAR και η PROINSO λαμβάνουν παραγγελίες 14 MW

Διαβάστε περισσότερα

Η MECASOLAR λανσάρει τις νέες της σταθερές βάσεις στήριξης και τους ηλιακούς ιχνηλάτες της μονού άξονα

Η MECASOLAR λανσάρει τις νέες της σταθερές βάσεις στήριξης και τους ηλιακούς ιχνηλάτες της μονού άξονα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ SOLAREXPO-Βερόνα και INTERSOLAR-Μόναχο Η MECASOLAR λανσάρει τις νέες της σταθερές βάσεις στήριξης και τους ηλιακούς ιχνηλάτες της μονού άξονα Αυτές οι δύο νέες σειρές προϊόντων θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 8 October 2013 www.proinso.net

PRESS CLIPPING 8 October 2013 www.proinso.net PRESS CLIPPING 8 October 2013 www.proinso.net Zeversolar's Premiere at the NEC: Expansion of sales network with new partnership with PROINSO Ratingen/London, October 8 th 2013 - Zeversolar, the second

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. PROINSO cierra 2011 con el suministro de 303 MW de en todo el mundo, exportando un 88%

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. PROINSO cierra 2011 con el suministro de 303 MW de en todo el mundo, exportando un 88% DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO cierra 2011 con el suministro de 303 MW de en todo el mundo, exportando un 88% 23 de enero de 2012 1 Η PROINSO τελειώνει το 2011 με πωλήσεις συστημάτων ισχύος 303 MW παγκοσμίως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Dossier de medios. Nota de Prensa

Dossier de medios. Nota de Prensa Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS Nota de Prensa PROINSO lanza una Red Internacional de Instaladores Cualificados 16 de noviembre de 2009 1 NOTA DE PRENSA PROINSO lanza una Red Internacional de Instaladores

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. Nota de Prensa

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. Nota de Prensa DOSSIER DE MEDIOS AVANCE Nota de Prensa Se crea PROINSO Solar Training School, programa internacional de formación para instaladores de energía solar fotovoltaica 4 de mayo de 2011 Η PROINSO δηµιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos 1959 Geboren in Athen 1963 1965 Deutschland-Aufenthalt (Bielefeld) Deutscher Kindergarten, erste private Griechische Grundschule in Deutschland 1966 1976 Griechenlandaufenthalt

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Αποτελέσματα Ερευνών Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Γιατί είναι σημαντικό; Αντίκτυπος του έργου στην κοινωνία Βιώσιμη ανάπτυξη Ποιότητα ζωής Θετική αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. PROINSO donará material fotovoltaico con el lanzamiento de la campaña Solar Energy Solidarity en las redes sociales

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. PROINSO donará material fotovoltaico con el lanzamiento de la campaña Solar Energy Solidarity en las redes sociales DOSSIER DE MEDIOS AVANCE PROINSO donará material fotovoltaico con el lanzamiento de la campaña Solar Energy Solidarity en las redes sociales Nota de Prensa 13 de diciembre de 2011 1 NOTA DE PRENSA PROINSO

Διαβάστε περισσότερα

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες,

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες, /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρµόδια: Ε. Παναγιωταροπούλου Τηλ.: 210 9982342 Fax : 210 9982402 e-mail: panagiotaropoulou@hepo.gr Url: ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ (13-15/12/2009) Αγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα