αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014"

Transcript

1 αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014

2 Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού µας µε την ευκαιρία των γιορτών εύχεται σε όλο τον κόσµο της ΑΗΚ Καλά Χριστούγεννα και είθε η νέα Χρονιά που θα υποδεχθούµε σε λίγες µέρες να φέρει στις οικογένειες σας υγεία, ελπίδα, αισιοδοξία και χαρά.

3 Νοέμβριος ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 6 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ετήσια Έκθεση ΑΗΚ 2013 Η εξάρτηση από το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΗΚ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ κ. Όθωνας Θεοδούλου, παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα του Οργανισμού, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2014, στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στην Λευκωσία, έδωσε μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου που επιτέλεσε ο Οργανισμός μέσα στο 2013 σε ένα πολυφασματικό επίπεδο δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα ακόλουθα: «Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν κατά το 2013 στα GWh σημειώνοντας μείωση 10,7% σε σύγκριση με το Η μείωση στις πωλήσεις οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κρίση της Κυπριακής Οικονομίας καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση από τους καταναλωτές. Ο αριθμός των καταναλωτών σημείωσε μικρή αύξηση 0,2% (από 548,5 χιλιάδες σε 549,4 χιλιάδες). Τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσε η οικιακή κατανάλωση (14,1%) ενώ η εμπορική και βιομηχανική κατανάλωση σημείωσαν μείωση 9,9% και 7,9% αντίστοιχα. Οικονομική κατάσταση Τα έσοδα πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 169,7 εκατομμύρια ή 17,6%, κατά κύριο λόγο από τη μείωση της ζήτησης, τη μείωση του κόστους καυσίμων και την επιβολή της προσωρινής μείωσης από τη ΡΑΕΚ. Το λογιστικό πλεόνασμα για το έτος μειώθηκε κατά 5,8%, από 77,5 εκατομμύρια σε 73,0 εκατομμύρια. Το ποσό των 73,0 εκατομμυρίων αποτελεί πολύ χαμηλή απόδοση σε σχέση με τα απασχολούμενα περιουσιακά στοιχεία (κεφαλαιουχική βάση). Παράλληλα το ποσό αυτό δεν αποτελεί πραγματικά διαθέσιμα για άλλους σκοπούς καθότι οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων που ετοιμάζονται με βάση διεθνή λογιστικά πρότυπα λαμβάνουν υπόψη τα έσοδα (περιλαμβανομένων των μη εισπραχθέντων ) και τις λειτουργικές δαπάνες του έτους, αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων για το έτος, τόκους δανείων και φορολογία αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές συναλλαγές ενός οργανισμού. Διευκρινίζεται ότι στον καθορισμό του ποσού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη οι δόσεις των δανείων του Οργανισμού, οι οποίες κατά το 2013 ανήλθαν στα 46 εκατομμύρια. Το κόστος καυσίμων της ΑΗΚ κατά το 2013 σημείωσε μείωση 24,7% σε σύγκριση με το 2012, ως αποτέλεσμα της μείωσης της τιμής των υγρών καυσίμων, μείωσης της παραγωγής ενέργειας και μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων κατά μονάδα παραγωγής.

4 7 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 111 Νοέμβριος 2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Από τα συνολικά έξοδα της ΑΗΚ ύψους 797,9 εκατομμύρια, ποσό ύψους 525,8 εκατομμυρίων, δηλαδή ποσοστό 65,9% αποτελούσε το κόστος καυσίμου και αγοράς ενέργειας. Το ποσοστό καταδεικνύει το γεγονός ότι η εξάρτηση από το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΗΚ. Η μέση απόδοση κεφαλαιουχικής βάσης κατά το 2013 μειώθηκε στο 5,4% από 5,5% το 2012, αποδόσεις κατά πολύ χαμηλότερες από τη μέση απόδοση που απορρέει από τη μεθοδολογία ΡΑΕΚ ύψους περίπου 7,1% και που χρειάζεται για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. Νέα πολιτική διαχείρισης χρεωστών Παραχωρούνται διευκολύνσεις για την εξόφληση των συσσωρεμένων καθυστερημένων λογαριασμών με δόσεις που φέρουν τόκο 4,5% ετήσια. Οι διευκολύνσεις που παραχωρούνται σε όσους είναι ενταγμένοι στη Διατίμηση 08 δεν θα επιβαρύνονται με οποιοδήποτε τόκο. Επιβολή από την 1 Σεπτεμβρίου 2014 επιτοκίου 4,5% ετήσια σε όλους τους λογαριασμούς που δεν θα εξοφλούνται εντός της καθορισμένης ημερομηνίας εξόφλησης με εξαίρεση τους λογαριασμούς της Διατίμησης 08 στην οποία είναι ενταγμένες ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες καταναλωτών Αναδιοργάνωση οργανισμού Πέραν των άμεσων ενεργειών για απάβλυνση του οικονομικού προβλήματος η ΑΗΚ προωθεί τον εξορθολογισμό της οργανικής δομής του οργανισμού με σκοπό την ουσιαστική μείωση στο κόστος προσωπικού. Ήδη για το θέμα αυτό έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και έχουν επιτευχθεί συγκλίσεις και σχετικές συμφωνίες με τις Συντεχνίες των εργαζομένων. Η ΑΗΚ προχώρησε με τον καταρτισμό στοχευμένου Σχεδίου εθελούσιας Πρόωρης Αφυπηρέτησης στη βάση εκπόνησης σχετικής Αναλογιστικής Μελέτης που θα μειώσει το προσωπικό στα πλαίσια που διαλαμβάνει η νέα δομή του Οργανισμού, στα πλαίσια του εξορθολογισμού που επιχειρείται. Το Σχέδιο εθελούσιας Αφυπηρέτησης έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ έχει αποφασίσει στις την εξαγγελία του Σχεδίου στο προσωπικό της ΑΗΚ. Με τη λήψη στοχευμένων μέτρων έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση στις δαπάνες του 2013 κατά 15% και ο περιορισμός τους το 2014 στο ύψος του Η ΑΗΚ με οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών έχει προβεί σε μείωση κατά 15% όλων των επιδομάτων από Μετά από συμφωνία με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις από εφαρμόζεται περαιτέρω μείωση στο κόστος επιδομάτων. Η συμφωνία προνοεί για συγκεκριμένα επιδόματα πλήρη κατάργηση ή αναστολή ή μείωση ή περιορισμό των δικαιούχων. Οι μειώσεις ισχύουν και για το Το άρθρο 108 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων προνοεί όπως οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, στο εσωτερικό λογιστικό τους σύστημα, τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής, ως θα είχαν υποχρέωση να πράξουν αν οι εν λόγω δραστηριότητες διεξάγονταν από χωριστές εταιρείες και για το σκοπό αποφυγής διάκρισης, διεπιδότησης και νόθευσης του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η ΑΗΚ οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για κάθε επιχείρηση στην οποία χορηγήθηκε άδεια. Κατά την ετοιμασία των λογαριασμών ολοκληρωμένες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού περιλαμβάνουν ισολογισμό και λογαριασμό κερδών και ζημιών για κάθε δραστηριότητα σε σημειώσεις στους λογαριασμούς τους και καθορίζουν σε σημειώσεις των ετήσιων λογαριασμών τους κανόνες, για την κατανομή του ενεργητικού, του παθητικού, των δαπανών και εσόδων, τους οποίους εφαρμόζουν για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών. Παράλληλα με την έκδοση της Ρυθμιστικής Απόφασης 03/2014 για Λογιστικό Διαχωρισμό, η ΡΑΕΚ εξέδωσε την απόφαση 02/2014 σχετικά με τις Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών με σκοπό την παροχή κατευθυντήριων γραμμών προς την κατεύθυνση της ετοιμασίας των χωριστών λογαριασμών από την ΑΗΚ ως Υπόχρεος Οργανισμός.

5 Νοέμβριος ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 8 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σημειώνεται ότι η ΑΗΚ από το 2004 που εφαρμόστηκε ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Νόμος, τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, τους οποίους υποβάλλει στην ΡΑΕΚ. Ενόψει της έκδοσης από την ΡΑΕΚ των δύο πιο πάνω Ρυθμιστικών Αποφάσεων η ΑΗΚ βρίσκεται στη διαδικασία αναπροσαρμογής των λογιστικών της συστημάτων για να συνάδει πλήρως με τις πρόνοιες των εν λόγω αποφάσεων. Μέσα από το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης για το Λειτουργικό Διαχωρισμό προωθείται, πέραν της συμμόρφωσης που απαιτεί η ΡΑΕΚ, ο εξορθολογισμός και η δημιουργία ενός αποδοτικού και ευέλικτου Οργανισμού με στόχο να διατηρεί η ΑΗΚ πρωτοπόρος στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σε ότι αφορά το τελικό κόστος της ανοικοδόμησης του Η/Σ Βασιλικού θα πρέπει να λεχθεί ότι αυτό ανήλθε στα 165 εκατομμύρια περίπου, ποσό πολύ πιο κάτω και από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι το είχαν υπολογίσει μεταξύ 330 εκ. και 700 εκ. Για το θέμα αυτό νιώθω την ανάγκη να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το προσωπικό της ΑΗΚ το οποίο συνέβαλε στον άθλο αυτό.» Τον Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Τους Κυβερνητικούς Φορείς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Τους Νομικούς Συμβούλους και Εξωτερικούς Ελεγκτές της ΑΗΚ Τη Διεύθυνση, τους Συνδικαλιστικούς Φορείς και ιδιαίτερα το Προσωπικό για την αγαστή συνεργασία που είχαμε». Ψηλά στην πυραμίδα των θεμάτων που απασχολούν την ΑΗΚ διαχρονικά είναι οι λειτουργικές δαπάνες του Οργανισμού και ειδικότερα το κόστος αγοράς καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ έκανε αναφορά στην υπηρεσία e charge, στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο Τσερίου, στη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας ΑΗΚ καθώς και στην κοινωνική προσφορά της ΑΗΚ και τη διαχρονική στήριξη της στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο και στα Εγκλωβισμένα παιδιά του Ριζοκαρπάσου. Ευχαριστίες Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του ο κ. Θεοδούλου ανέφερε: «Τελειώνοντας επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς: Τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και τα υπόλοιπα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου με τους οποίους η ΑΗΚ είχε άριστες σχέσεις και συνεργάστηκε μαζί τους για να επιτευχθούν οι στόχοι της Κυπριακής Κοινωνίας στα ενεργειακά δρώμενα του τόπου. Θάθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες και την εκτίμησή μας προς τους τέως Προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, κ. Χαράλαμπο Τσουρή και κ. Γιώργο Πίπη καθώς επίσης και όλα τα Μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου για το αμέριστο ενδιαφέρον τους για την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων της ΑΗΚ. Ευχαριστίες θέλουμε επίσης να εκφράσουμε προς: Τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας Το Γενικό Ελεγκτή, Το Γενικό Λογιστή Τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Εντός του 2013, στην ΑΗΚ είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες από την οικονομική κρίση, που είχε ως επακόλουθο τη σημαντική μείωση των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών αυτών η ΑΗΚ έδωσε μια μάχη σε όλα τα επίπεδα και κατάφερε να ολοκληρώσει τη βασική αποστολή της, παρέχοντας απρόσκοπτη ηλεκτρική ενέργεια στον τόπο αλλά και παράλληλα συνέχιση του αναπτυξιακού της προγράμματος. Οι δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, το 2013, ήταν δεδομένες αλλά όλη η οικογένεια της ΑΗΚ, ο καθένας από το δικό του πόστο έδωσε τον καλύτερο του εαυτό με μοναδικό σκοπό την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού, ο οποίος πάντοτε θα είχε ως αποστολή την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του Κύπριου πολίτη.

6 9 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 111 Νοέμβριος 2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Θέλω για μια ακόμη φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλο το Προσωπικό της ΑΗΚ για την προσπάθεια που κατέβαλε εντός του 2013 και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες από την καταστροφή στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικό από την έκρηξη στο Μαρί, τον Ιούλιο του Ψηλά στην πυραμίδα των θεμάτων που απασχολούν την ΑΗΚ διαχρονικά είναι οι λειτουργικές δαπάνες του Οργανισμού και ειδικότερα το κόστος αγοράς καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εντός του 2013 οι τιμές των καυσίμων διεθνώς παρέμειναν σε πολύ ψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα το κόστος των καυσίμων για το έτος να ξεπερνά το 60% του συνόλου των δαπανών της ΑΗΚ. Αυτό το ποσοστό αντικατοπτρίζει αφενός τη διαχρονική εξάρτηση της ΑΗΚ και γενικότερα του τόπου στις διεθνείς τιμές καυσίμων και αφετέρου την αναγκαιότητα για εξεύρεση εναλλακτικού φθηνού καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και παράλληλα την καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης. Σε αυτά τα πλαίσια ενεργειών περιλαμβάνεται και η εμπλοκή της ΑΗΚ στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τη λειτουργία του πρώτου Φωτοβολταϊκού Πάρκου της ΑΗΚ στο χώρο του Υποσταθμού της Αρχής στο Τσέρι, ισχύος 3 MWp. Το πάρκο είναι το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Κύπρο, αποτελείται από ηλιακά πλαίσια και καλύπτει έκταση 4,6 εκταρίων. Το πάρκο παράγει 5,000 ΜWh/χρόνο και η εξοικονόμηση σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι 3,600 τόνους CO2/χρόνο. Αρχές Ιουνίου 2013 παραδόθηκαν από τον εργολάβο του έργου και τέθηκαν σε εμπορική λειτουργία οι Ατμοηλεκτρικές Μονάδες Αρ. 1 & 3, του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού ενώ στα μέσα Ιουλίου 2013 παραδόθηκε και τέθηκε επίσης σε εμπορική λειτουργία και η Μονάδα Αρ. 2, ολοκληρώνοντας έτσι την πλήρη ανοικοδόμηση του Σταθμού, με 868 MW συνολική εγκατεστημένη ισχύ. Παράλληλα εντός του 2013 και συγκεκριμένα στις 14 Οκτωβρίου 2013 απενεργοποιήθηκαν όλες οι συμβατικές Μονάδες Παραγωγής (Μονάδες 3, 4, 5 & 6) του Η/Σ Μονής, ισχύος 30 MW η κάθε μια. Κατά τη διάρκεια του 2013, η εγκατεστημένη ισχύς των Υποσταθμών Μεταφοράς αυξήθηκε κατά 229,5 MVA αφού έγιναν σημαντικές εργασίες προς ολοκλήρωση και λειτουργία ζωτικής σημασίας Υποσταθμών Μεταφοράς ενώ παράλληλα έγιναν εργασίες αναβαθμίσεων ή/και αποξήλωσης σε κάποιους Υποσταθμούς. Πραγματοποιήθηκαν επίσης σημαντικές εργασίες και σε Εναέριες Γραμμές και Υπόγεια Καλώδια Μεταφοράς. Στον τομέα Διανομής λόγω και της οικονομικής κρίσης τα δαπανηθέντα ποσά των κατασκευαστικών εργασιών για την επέκταση και ανάπτυξη του Συστήματος Διανομής μειώθηκαν σε 34 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 54 εκατομμύρια ευρώ το Για σκοπούς επέκτασης και ανάπτυξης του συστήματος Διανομής, ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, μέσα στο 2013 συμπληρώθηκαν από τα Τμήματα Μελετών των Περιφερειών 3,504 μελέτες σε σύγκριση με 5,646 το Παράλληλα, εντός του 2013 η ΑΗΚ προκήρυξε Διαγωνισμό για την εγκατάσταση και λειτουργία 15 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους. Οι εν λόγω σταθμοί φόρτισης εγκαινιάστηκαν τον Ιούνιο του 2014 δίνοντας έτσι ξανά το μήνυμα ότι στην ΑΗΚ βασικό μας μέλημα είναι ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας. Είμαι βέβαιος ότι ο εξορθολογισμός της ΑΗΚ, ο λειτουργικός διαχωρισμός και η ολοκλήρωση του λογιστικού διαχωρισμού, θα επιφέρουν τις σωστές και απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις στις δομές του Οργανισμού για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες προσκλήσεις να παραμείνει βιώσιμος και να προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια στις καλύτερες δυνατές τιμές σε συνθήκες ασφάλειας και διαφάνειας. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι ανοικτή για νέους παραγωγούς αλλά οι νέοι ανταγωνιστές της ΑΗΚ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο πήχης είναι ήδη πολύ ψηλά από την ΑΗΚ και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια ΑΗΚ δυνατή, ανταγωνιστική, πελατοκεντρική και έτοιμη για τις νέες προκλήσεις που θα βρει μπροστά της. Και όλα αυτά γιατί η ΑΗΚ είναι ένας αξιόλογος Οργανισμός, με αξία τόσο σε περιουσιακό υλικό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Είναι σίγουρο, ότι μετά από την πλήρη εφαρμογή των σχετικών διεργασιών, η ΑΗΚ θα δεσπόζει στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στο προβλεπτό μέλλον και θα συνεχίζει να προσφέρει με αξιοπιστία και ασφάλεια το αγαθό του ηλεκτρισμού στο καταναλωτικό κοινό, στις χαμηλότερες δυνατές τιμές που επιτρέπουν οι ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου μας. Πριν κλείσω το σύντομο αυτό χαιρετισμό μου, επιθυμώ να εκφράσω σε όλους σας ξεχωριστές ευχαριστίες για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα που είχα την τύχη, αλλά και την τιμή, να υπηρετήσω την ΑΗΚ από τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Η σημερινή μου παρουσία εδώ, μάλλον θα είναι και η τελευταία μου από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΑΗΚ αφού η πενταετής σύμβαση μου, λήγει το Καλοκαίρι του Μετά από 35 χρόνια αποχωρώ από την ΑΗΚ γεμάτος εμπειρίες και όμορφα συναισθήματα. Συνεργάστηκα με εκατοντάδες συναδέλφους, με εξωτερικούς συμβούλους, με Προέδρους και Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΗΚ, με Λειτουργούς Υπουργείων, με Υπουργούς καθώς και με Προέδρους της Δημοκρατίας. Όλα αυτά τα χρόνια, μια ολόκληρη ζωή, έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό για την ΑΗΚ και κάθε μου ενέργεια είχε ως σκοπό το καλώς νοούμενο συμφέρον του Προσωπικού της ΑΗΚ, του ίδιου του Οργανισμού αλλά και του τόπου γενικότερα. Σας ευχαριστώ».

7 Νοέμβριος ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 10 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη Θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των πεπραγμένων της Αρχής για το Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα στον τομέα του ηλεκτρισμού είναι μεγάλες και οι αλλαγές που τροχοδρομούνται διαρθρωτικές. Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο, σε συνεργασία με τη ΡΑΕΚ και τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, προχωρούν αποφασιστικά με την αναθεώρηση και τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς, με στόχο την εμπορική λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς μέχρι τον Ιούνιο του Έχω ήδη ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την πρόταση της ΡΑΕΚ για εφαρμογή ενός υβριδικού μοντέλου που θα συνδυάζει διαδοχικά στάδια προθεσμιακής αγοράς και κοινοπραξίας ισχύος με μηχανισμό ισοζυγίου, γνωστό και ως Net-Pool. Επίσης, σημειώνω ότι πολύ γνώμονα τον εξορθολογισμό και ανασχηματισμό της Αρχής ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να αναφερθώ στην ετήσια έκθεση της ΑΗΚ για το 2013, η οποία κάνει αναφορά στα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Επιτύχατε μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 26,4%, παρόλη τη μείωση στη συνολική παραγωγή κατά 11,3%. Επίσης, λόγω και του σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης, το μόνιμο προσωπικό του Οργανισμού μειώθηκε μέσα στο 2013 κατά 4,5%, ενώ προωθείται περαιτέρω μείωση κατά 109 άτομα μόνιμο προσωπικό, μέσω της εφαρμογής νέου σχεδίου στοχευμένης εθελούσιας αφυπηρέτησης κατά τη χρονική περίοδο Παρόλα αυτά, θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για περαιτέρω διαρθρωτικές αλλαγές. Οι ρυθμιστικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ για λογιστικό και λειτουργικό διαχωρισμό του Οργανισμού, μας βρίσκουν σύμφωνους. Ιδιαίτερα ο λογιστικός διαχωρισμός της ΑΗΚ, ο οποίος θα καταδείξει εκείνους τους τομείς στους οποίους υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω οικονομική βελτίωση. Από την άλλη, ο λειτουργικός διαχωρισμός του Οργανισμού θα βοηθήσει στη σωστή κατανομή σύντομα θα εξαγγελθεί η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης κατά την οποία τόσο η ΑΗΚ όσο και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι, θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν επί του Προσχεδίου του Προτεινόμενου Λεπτομερούς Σχεδιασμού της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Εκ των πραγμάτων, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθειά μας για αναδιοργάνωση του τομέα του ηλεκτρισμού, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου σχήματος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και δημόσια το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση του Οργανισμού, που με αποφασιστικότητα έλαβαν και λαμβάνουν μέτρα με αποκλειστικό εργασίας μεταξύ του προσωπικού και την αύξηση των συνεργιών μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών που επιτελεί. Η πιστή εφαρμογή των πιο πάνω αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη συνέχιση της κερδοφορίας του Οργανισμού μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με σταθερά και γοργά βήματα. Η ΑΗΚ, αφουγκραζόμενη τις προκλήσεις των καιρών, προχωρεί και με την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέους τομείς, όπως είναι η εγκαθίδρυση και αδειοδότηση εταιρείας παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και η σύναψη συμφωνιών με τον Κυπριακό Οργανισμό Διατήρησης Αποθεμάτων (ΚΟΔΑΠ), για ενοικίαση δεξαμενών της

8 11 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 111 Νοέμβριος 2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΗΚ για αποθήκευση μέρους των αποθεμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία διατηρεί ο ΚΟΔΑΠ. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και τις μνημονιακές μας υποχρεώσεις, η ΑΗΚ συγκαταλέγεται στους οργανισμούς που υπόκεινται σε αποκρατικοποίηση. Όμως, η εντατική δουλειά μετατίθεται σε βάθος χρόνου, με κατάληξη μέσα στο 2018 και αφού μεσολαβήσουν εμπεριστατωμένες μελέτες από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, σε στενή συνεργασία και με την ενεργό εμπλοκή του Υπουργείου Ενέργειας. Απευθυνόμενος, λοιπόν, στο προσωπικό του Οργανισμού, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι, παρά τη διάχυτη κινδυνολογία, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο κατοχυρώνει τα δικαιώματα και ωφελήματά του. Επιπλέον, διασφαλίζεται η αντιπροσώπευσή του στη Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή, μέσω της συμμετοχής σε αυτήν των συντεχνιών που το εκπροσωπούν. Αγαπητοί φίλοι, Είναι ξεκάθαρο πως για να επέλθει μείωση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, χρειάζεται να αναληφθούν δράσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Η λειτουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς δεν αναμένεται από μόνη της να επιφέρει μείωση στο κόστος του ηλεκτρισμού, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Όμως, το κλίμα ανταγωνισμού αναμένεται να προσελκύσει νέους συμμετέχοντες στην αγορά, προσδίδοντας σημαντική δυναμική στην οικονομία μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, εισάγοντας καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες στον τομέα της ενέργειας και επιτρέποντας την προσφορά νέων υπηρεσιών και προϊόντων προς τον καταναλωτή. Για να επέλθει άμεσα μείωση στο κόστος του ηλεκτρισμού, θα πρέπει να μειωθεί δραστικά το κόστος παραγωγής και, συγκεκριμένα, το μέρος εκείνο που οφείλεται στις εισαγωγές καυσίμων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο για χρήση στην ηλεκτροπαραγωγή. Έχοντας, λοιπόν, το βλέμμα στραμμένο και στην εκμετάλλευση των πρόσφατων και μελλοντικών ανακαλύψεων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, το Υπουργείο αναμένει τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης λύσης και εκτιμά ιδιαίτερα τη συνεργασία που επιδεικνύει η ΑΗΚ προς τη ΔΕΦΑ για ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η εισαγωγή φυσικού αερίου σε ελκυστικές τιμές θα διαφοροποιήσει το ενεργειακό μας μίγμα, μειώνοντας το συνολικό κόστος και συμβάλλοντας θετικά στην επίτευξη των περιβαλλοντικών μας στόχων. Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος μπορεί να συμβάλει, υπό προϋποθέσεις, στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και, κυρίως, από φωτοβολταϊκά συστήματα. Η πέραν του 40% μείωση της απαιτούμενης κεφαλαιουχικής δαπάνης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, η οποία καταγράφηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε συνδυασμό με το πολύ χαμηλό λειτουργικό τους κόστος, καθιστούν σήμερα την παραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα ανταγωνιστική σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγή από συμβατικά καύσιμα. Επιπρόσθετα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συμβάλλουν θετικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, αφού μειώνουν τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και την εξάρτηση της χώρας μας από εισαγωγές ενέργειας. Γι αυτούς λοιπόν τους λόγους, το Υπουργείο, σε στενή συνεργασία με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και την ΑΗΚ, προχώρησε στη διενέργεια μελέτης με τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας IRENA αναφορικά με τη βέλτιστη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της Κύπρου. Τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης αυτής, τα οποία αναμένονται εντός του τρέχοντος μηνός, θα τροφοδοτήσουν τη διενέργεια μιας πιο λεπτομερούς μελέτης αναφορικά με τις τεχνικές δυνατότητες του δικτύου για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, η οποία και θα διεξαχθεί σε συνεργασία με το Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δύο αυτές μελέτες θα συμβάλουν στον καταρτισμό της μακροπρόθεσμης ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου με χρονικό ορίζοντα το 2030, αλλά και στην αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ. Είναι, θεωρώ, σημαντικό στο σημείο αυτό να αναφερθώ εν συντομία και στη λειτουργία του πρωτοποριακού προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές κατοικιών με τη μέθοδο του Net Metering, που ξεκίνησε το 2013 και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Η ΑΗΚ έχει αναλάβει τη διαχείριση όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και τη διασύνδεσή τους με το δίκτυο. Συνολικά, μέχρι τον Οκτώβριο του 2014, οι υποβληθείσες αιτήσεις ξεπέρασαν τις ενώ συστήματα συνολικής δυναμικότητας 12,2 Μεγαβάτ έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν. Κυρίες και κύριοι, Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, για ακόμα μια φορά, για το έργο που επιτελείτε και τις προσπάθειες που καταβάλλετε από κοινού, διοίκηση και προσωπικό, για μετατροπή της ΑΗΚ σε έναν πιο ευέλικτο Οργανισμό, έτοιμο να συνεχίσει να εργάζεται με επιτυχία μέσα σε διαφοροποιημένες συνθήκες. Να είστε βέβαιοι πως τόσο το προσωπικό του Υπουργείου Ενέργειας όσο και εγώ προσωπικά, είμαστε πάντα έτοιμοι να εισακούσουμε τις προτάσεις, εισηγήσεις και προβληματισμούς σας ώστε με πνεύμα συνεργασίας να ανταποκριθούμε επάξια στις προκλήσεις των καιρών. Σας ευχαριστώ.

9 5 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 111 Νοέμβριος 2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ακόμα πιο πράσινη η ΑΗΚ με το Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων Δημόσιες Σχέσεις Ακόμα πιο πράσινη η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Κατά την πρώτη Τελετή Απονομής Βραβείων Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο στις 11 Σεπτεμβρίου την οποία διοργάνωσαν το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας - της απονεμήθηκε το Βραβείο Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα για την ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου «Buy Smart+» που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο «Buy Smart+», στο οποίο το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών συμμετέχει ως εταίρος, στοχεύει στην προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων και των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων στην Ευρώπη. Δράσεις που υλοποιούνται ως μέρος του Διασυνδεδεμένου συστήματος διαχείρισης αφορούν μεταξύ άλλων: Απομάκρυνση όπου είναι δυνατόν, της όδευσης των γραμμών μεταφοράς από κατοικημένες περιοχές και επιλογή όδευσης μέσα από άγονες και χέρσες περιοχές Χρήση μονωμένων αγωγών στο δίκτυο διανομής σε δασικές περιοχές Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων και βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα πέριξ των Η/Σ Σχεδιασμός και μελέτη γραμμών και υποσταθμών τηρώντας με μεγάλα περιθώρια τα επιτρεπόμενα όρια που ορίζονται στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα Εκτύπωση εγγράφων και στις δύο πλευρές της σελίδας Ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών/φαξ από εγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης Αισθητήρες αφής/σβέσης σε όλα τα γραφεία των Κεντρικών Γραφείων της ΑΗΚ Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων και χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Χρήση φωτοβολταικών συστημάτων σε κτίρια της ΑΗΚ Συστηματική μέτρηση αποτελεσμάτων, μέσω δεικτών επίδοσης, και σχεδιασμός δράσεων για την συνεχή βελτίωση στον τομέα του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της Αειφόρου στρατηγικής που ακολουθεί με πλήρη σεβασμό στους πελάτες της και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα, η ΑΗΚ δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της συνεχούς αναβάθμισης της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Λεζάντα: Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης παραδίδει το σχετικό βραβείο στον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ Δρ. Στέλιο Στυλιανού Η βράβευση αυτή αποτελεί για την ΑΗΚ έμπρακτη απόδειξη ότι οι ποικίλες δραστηριότητες της ΑΗΚ που αφορούν τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και το περιβάλλον γενικότερα αναγνωρίζονται από την Πολιτεία. Η διαχείριση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου και διασυνδεδεμένου Συστήματος Διαχείρισης, το οποίο συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Διαχείριση Ποιότητας και Περιβάλλοντος και που οδήγησε στην Πιστοποίηση της ΑΗΚ με τα Διεθνή πρότυπα ISO14001:2004 και ΙSO9001:2008.

10 12 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 111 Νοέμβριος 2014 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού Ακόμη ένα έργο με την ποιότητα και την αξιοπιστία που διακρίνει την ΑΗΚ Μαρία Κολοκοτρώνη Στις 30 Ιουνίου 2014, τελέστηκαν από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, τα εγκαίνια της Μονάδας Αφαλάτωσης Βασιλικού (ΜΑΒ) στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, ενός ακόμα πρωτοποριακού έργου της ΑΗΚ, το οποίο έχει τεθεί στην υπηρεσία του κράτους και κατ επέκταση στην εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού. Η ΑΗΚ ξεκίνησε τη μελέτη του θέματος από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και μετά από σχετικές διαβουλεύσεις και συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς, το 2008 προκήρυξε σχετικό Διαγωνισμό για την κατασκευή Μόνιμης Μονάδας Αφαλάτωσης με ημερήσια παραγωγή κυβικά μέτρα νερού. Από τότε η ΑΗΚ, θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο έργο αυτό και αν δεν συνέβαινε το τραγικό συμβάν στη γειτονική Ναυτική Βάση τον Ιούλιο του 2011, το έργο θα ήταν από το 2012 στην υπηρεσία του τόπου. Η έκρηξη στη Ναυτική Βάση του Μαρί επέφερε σημαντικότατες ζημιές στη Μονάδα με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου. Για την ολοκλήρωση του έργου αυτού η ΑΗΚ είχε αγαστή συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) με το οποίο έχει υπογράψει Σύμβαση Πώλησης του νερού για 20 χρόνια. Το πρόβλημα με την επάρκεια νερού στον τόπο μας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα εθνικά θέματα της πατρίδας μας και η οικογένεια της ΑΗΚ είναι πραγματικά περήφανη που έργα της όπως αυτό συμβάλουν στη διαχρονική προσπάθεια της Πολιτείας για επίλυση του. Η ΜΑΒ δίνει στην ΑΗΚ τη δυνατότητα να αξιοποιήσει συνέργειες που απορρέουν από τις υφιστάμενες δραστηριότητες της, την τεχνογνωσία του προσωπικού της και φυσικά τον εξοπλισμό της Αρχής.

11 Νοέμβριος ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 13 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Σε χαιρετισμό του κατά την εκδήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) επισήμανε ότι «η Μονάδα Αφαλάτωσης Νερού του Βασιλικού είναι το προϊόν μιας ακόμα σημαντικής συνεισφοράς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στην ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας και της ανάπτυξης και προήλθε από τη συνεννόηση της ΑΗΚ με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εξαιτίας της παρατεταμένης λειψυδρίας των τελευταίων χρόνων». Ο ΠτΔ επίσης συνεχάρη και ευχαρίστησε όλους αυτούς που συνέβαλαν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επιτυχή εκτέλεση αυτής του σημαντικού έργου της Μονάδας Αφαλάτωσης: την προηγούμενη κυβέρνηση, στη θητεία της οποίας ξεκίνησε και αναπτύχθηκε το όλο έργο, τη Διοίκηση και το προσωπικό του ΤΑΥ για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της κατασκευής του έργου, τη Διοίκηση (τέως και νυν) και το προσωπικό της ΑΗΚ που στήριξε ποικιλοτρόπως και κυρίως οικονομικά το έργο και την εταιρεία IDE Technologies Ltd του Ισραήλ για την εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Με τη σειρά του ο κ. Όθωνας Θεοδούλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής τόνισε πως «τέτοια έργα, που έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού όπως επίσης και άλλα που έχουν ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας ή την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν προτεραιότητα για την ΑΗΚ, η οποία ως κύριο στόχο της έχει την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και του τόπου γενικότερα». Την εκδήλωση χαιρέτησαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ Δρ. Στέλιος Στυλιανού, ο Διευθυντής του ΤΑΥ Δρ. Κυριάκος Κύρου, εκ μέρους του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της αναδόχου εταιρείας IDE Technologies Ltd κ. Gal Zohar. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του έργου από τον διευθυντή αυτού κ. Αριστοτέλη Κωμοδρόμο Βασικά τεχνικά στοιχεία Η Μονάδα Αφαλάτωσης στον Η/Σ Βασιλικού, έχει την δυνατότητα να παράγει καθημερινά κυβικά μέτρα πόσιμου νερού αρίστης ποιότητας. Για την επίτευξη αυτού χρειάζεται η άντληση κυβικών μέτρων θαλάσσιου νερού από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό. Το θαλάσσιο νερό αφού πρώτα τύχει μιας προ-επεξεργασίας, όπου φίλτρα βαρύτητας κατακρατούν ανεπιθύμητες ουσίες, ειδικά φίλτρα διενεργούν τον τελικό καθαρισμό. Στην συνέχεια με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης (αύξηση πίεσης σε ημι- διαπερατή μεμβράνη για αφαίρεση ιόντων) το επεξεργασμένο νερό και αφού πρώτα περάσει μέσα από μεμβράνες, φτάνει στην επιθυμητή ποιότητα πόσιμου νερού με την εισαγωγή ασβεστίου στην τελική επεξεργασία. Τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα του παραγόμενου νερού ελέγχονται καθημερινά από το χημικό εργαστήριο του Η/Σ Βασιλικού. Το νερό αποστέλλεται με ειδικές αντλίες στο δίκτυο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο έχει πλέον την ευθύνη της ορθής διανομής του. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, η Ομάδα Εργασίας συνεργάστηκε μεταξυ άλλων με την ομάδα των δομικών έργων και το ηλεκτρολογικό τμήμα της περιφέρεια Λάρνακας Ομάδα Εργασίας Έργου: Αριστοτέλης Κωμοδρόμος, Ανώτερος Χημικός/Βοηθός Διευθυντής, Η/Σ Βασιλικού Χρύσανθος Χατζημάρκος, Βοηθός Διευθυντής Σταθμού (Εργα Ανάπτυξης & Υπηρεσίες Η/Σ Βασιλικού) Κωνσταντίνος Κρονίδης, Βοηθός Διευθυντής, Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής Μιχάλης Μιχαήλ, Βοηθός Διευθυντής, Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής Γιώργος Ζαϊμης, Βοηθός Διευθυντής, Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής Ευθύβουλος Οικονόμου, Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Χρήστος Σταύρου, Αν. Πολιτικός Μηχανικός Εργάστηκαν επίσης για την ανέγερση του έργου οι Χρήστος Χαλλουμής και Γιώργος Γιάλλουρος (ΥΜΒΣ)

12 14 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 111 Νοέμβριος 2014 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Υπηρεσία e - charge Η ΑΗΚ δείχνει το δρόμο για καθαρότερες πόλεις Μαρία Κολοκοτρώνη H Υπηρεσία e-charge προσφέρεται στους ιδιοκτήτες Ηλεκτρικών Οχημάτων και παρέχει τη δυνατότητα φόρτισης σε όλα τα σημεία που έχουν εγκατασταθεί Παγκύπρια. Μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί σταθμοί φόρτισης σε 15 σημεία, σε δημόσιους χώρους. Η χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται στη Διατίμηση αρ. 15 και η τιμολόγηση γίνεται κάθε διμηνία. Οι φορτιστές της ΑΗΚ παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια κατά τη φόρτιση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν Κάρτα Πρόσβασης από οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ, αφού υπογράψουν σχετική σύμβαση. Για την Υπηρεσία υπάρχει πάγια χρέωση 25, ποσό το οποίο χρεώνεται στον πρώτο λογαριασμό. Η ΑΗΚ ευελπιστεί πως η προσπάθεια της αυτή τύχει της ανάλογης υποδοχής τόσο από την Πολιτεία όσο και από το Κυπριακό Κοινό, ώστε να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα για την προώθηση του ηλεκτρικού οχήματος όπως είχε γίνει και παλαιότερα με τα υβριδικά. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό όπως η ΡΑΕΚ εγκρίνει ειδική διατίμηση για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2014 στο χώρο Στάθμευσης Πελατών του Περιφερειακού Γραφείου Λευκωσίας-Κερύνειας- Μόρφου, η παρουσίαση της νέας Υπηρεσίας e-charge της ΑΗΚ και του Πρότυπου Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και αρκετές τοπικές Αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και μελετώντας τις εισηγήσεις της Eurelectric αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την οργάνωση της αγοράς και δημιουργία υποδομής Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων σε Δημόσιους Χώρους, αποφάσισε τη δημιουργία της αρχικής υποδομής σε Παγκύπρια βάση για τη Φόρτιση του Ηλεκτρικού Οχήματος. Στόχος της ΑΗΚ είναι η προώθηση του ηλεκτρικού οχήματος στην Κύπρο, ενός μέτρου που θα συμβάλει ουσιαστικά στη καλυτέρευση της ποιότητας ζωής στις πόλεις αλλά και στη δημιουργία νέας αγοράς και υπηρεσιών προς τον Κύπριο καταναλωτή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη, ο οποίος στο χαιρετισμό του επεσήμανε ότι η ΑΗΚ λαμβάνοντας τα μηνύματα των καιρών, τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και την εξέλιξη της τεχνολογίας, με το έργο αυτό δείχνει το δρόμο για ένα καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον δημιουργώντας την απαραίτητη υποδομή για προώθηση του ηλεκτρικού οχήματος στον τόπο μας. Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, κ. Όθωνας Θεοδούλου τόνισε μεταξύ άλλων ότι το πρόβλημα με τους ρύπους στις πόλεις μας, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο οξύ όσο σε άλλες χώρες του εξωτερικού, συνεχώς μεγαλώνει. Παράλληλα τόνισε ότι η ΑΗΚ από την πλευρά της συνεισφέρει με το συγκεκριμένο έργο στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για την ΑΗΚ. Το έργο αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά στην πράξη τη σημασία που δίνει η ΑΗΚ στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, τόνισε. Στην ομιλία της η Διευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών κυρία Ανθή Χαραλάμπους τόνισε πως η προώθηση του ηλεκτρικού οχήματος είναι Πανευρωπαϊκός στόχος και πρόσθεσε πως οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις είναι η εξάπλωση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι όπως μέχρι το 2020 εγκατασταθούν σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, κατέληξε.

13 Νοέμβριος ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 15 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Βασικά τεχνικά στοιχεία Οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος έχουν εγκατασταθεί σε 15 συνολικά επιλεγμένα σημεία σε δημόσιους χώρους ώστε να εξυπηρετούν το κάτοχο ηλεκτρικού οχήματος να καλύψει με το όχημα του ολόκληρη την Κύπρο. Έχουν εγκατασταθεί οκτώ (8) σταθμοί φόρτισης στην Επαρχία Λευκωσίας, 2 στη Λεμεσό, 1 στις Πλάτρες, 1 στη Λάρνακα, 1 στον Πρωταρά, 1 στην Πάφο και 1 στην Πόλη Χρυσοχούς. Ο κάθε σταθμός φόρτισης αποτελείται από δύο (2) ρευματολήπτες Τύπου 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC Ο τρόπος φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος γίνεται με λειτουργία Mode 3 σύμφωνα με το πρότυπο IEC Ο κάθε σταθμός φόρτισης έχει τη δυνατότητα να φορτίζει ταυτόχρονα 2 οχήματα με 21kW, 3Ph, 400V, AC. Αναλόγως της δυνατότητας φόρτισης και της χωρητικότητας της μπαταρίας του οχήματος, η φόρτιση στους σταθμούς φόρτισης μπορεί να διαρκέσει από 30 λεπτά μέχρι 6 ώρες. Ομάδα Εργασίας Έργου: Μάριος Παππουτής, Μηχανικός Δικτύου, Επι. Μον. Δικτύων Μάριος Παπακωνσταντίνου, Β. Διευθ. Δικτ., Επι. Μον. Δικτύων Άδωνις Γιασεμίδης, Β. Διευθ. Δικτύου, Περιφ. Γρ. Λεμεσού Χριστόφορος Γεωργιάδης, Β. Διευθ. Δικτύου,Περιφ. Γρ. Λ Κ Μ Παύλος Ζαντής, Β. Διευθ. Δικτύου, Περιφ. Γρ. Α Λ Χάρης Γεωργάκης, Τεχνικός Ηλεκτρολογίας, Επι. Μον. Δικτύων Λοίζος Λοίζου, Τεχνικός Ηλεκτρολογίας, Επι. Μον. Δικτύων Το νέο «ηλεκτρονικό» πρόσωπο της ΑΗΚ Νιόβη Κετώνη Στις 27 Μαΐου 2014 η ιστοσελίδα της ΑΗΚ άλλαξε πρόσωπο. Η διεύθυνση της παραμένει η ίδια (www.eac.com.cy), η εμφάνιση της, η λειτουργικότητα της και οι δυνατότητες της όμως έχουν εκσυγχρονιστεί. Σκοπός του επανασχεδιασμού αυτού είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της εικόνας της ΑΗΚ προς τους πελάτες και το ευρύτερο κοινό καθώς και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μέσω της αναβάθμισης του συστήματος πλοήγησης και δομής των πληροφοριών που παρέχει. Την ευθύνη για το έργο αυτό είχε αναλάβει το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής. Η ανάπτυξη του σχεδιασμού και του δημιουργικού μέρους της ιστοσελίδας ανατέθηκε στην εταιρία Byte Digital Agency. Η εφαρμογή του σχεδιασμού και η αναβάθμιση του συστήματος εκτελέστηκε από την εταιρία Intelliscape. Η νέα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί και δομηθεί λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση του. Για το σκοπό αυτό, η δομή, οι πληροφορίες καθώς και ο σχεδιασμός έγιναν έπειτα από προσεχτική μελέτη. Για την αναδόμηση των δεδομένων καθώς και για το διαχωρισμό τους ανάλογα με τη σημαντικότητα και αναγκαιότητα τους για τους πελάτες λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων και σχόλια πελατών που λαμβάνονταν μέσω της υφιστάμενης τότε σελίδας αλλά και μέσω τηλεφώνου. Λήφθηκαν υπόψη σχόλια από πελάτες μέσα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία στην οποία ανταποκρινόμουν τα τελευταία 10 χρόνια μέσα από την παλιά μας ιστοσελίδα καθώς και τηλεφωνικώς από την επικοινωνία με πελάτες ως λειτουργός δημοσιών σχέσεων. Τα σχόλια

14 16 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 111 Νοέμβριος 2014 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ αφορούσαν την ποιότητα και ποσότητα της πληροφόρησης που προσέφερε η ιστοσελίδα μας, καθώς και την τοποθέτηση της πληροφόρησης στην ιστοσελίδα αφού επηρέαζε σε ορισμένες περιπτώσεις τη δυνατότητα εύρεσης των πληροφοριών αυτών. Έγιναν επίσης επαφές και συναντήσεις με τους αντιπροσώπους από όλες τις Μονάδες που είχαν οριστεί για την αξιολόγηση των πληροφοριών της κάθε Μονάδας ξεχωριστά έγινε επανεκτίμηση και αναδόμηση των υφιστάμενων πληροφοριών της ιστοσελίδας μας και προστέθηκαν κάποιες νέες πληροφορίες και κεφάλαια που κρίθηκαν αναγκαία. Σημαντικό ρόλο στη μελέτη που προηγήθηκε του επανασχεδιασμού της ιστοσελίδας της ΑΗΚ αναφορικά με ποιες τροποποιήσεις έπρεπε να γίνουν, είχε η επικοινωνία του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων με συναδέλφους. Συνάδελφοι που έχουν άμεση επαφή με τους πελάτες μας, συνεπώς ξέρουν καλύτερα τις ανάγκες τους καθώς και τις απαιτήσεις τους. Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους υπεύθυνους λειτουργούς εξυπηρέτησης πελατών των ΚΕΠ μας. Μετά από συζητήσεις μαζί τους εντοπίστηκε τι ζητούσαν πιο έντονα οι πελάτες και τι θα αποφόρτιζε κάπως τους λειτουργούς εξυπηρέτησης της «πρώτης γραμμής» προσφέροντας το ηλεκτρονικά. Επίσης σημαντικό στοιχείο στη σωστή διεκπεραίωση του σχεδιασμού της ιστοσελίδας ήταν και ο καθορισμός των στοχευμένων κοινών της ΑΗΚ που όπως πολλοί παραβλέπουν είναι πολλά και όχι μόνο οι πελάτες της. Έτσι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, οι πληροφορίες διαχωρίστηκαν στις ακόλουθες τέσσερεις κατηγορίες: «Εξυπηρέτηση Πελατών», «Εξυπηρέτηση Συνεργατών», «Η ΑΗΚ» και «Επικοινωνία». Ο σκοπός αυτού του διαχωρισμού, που διαφοροποιεί στα μέγιστα τη σημερινή ιστοσελίδα μας από την παλιά, είναι ο κάθε επισκέπτης να βρίσκει αυτό που θέλει εύκολα και γρήγορα καθοδηγούμενος από τις μεγάλες κατηγορίες στις οποίες είναι διαχωρισμένη η ιστοσελίδα. Για παράδειγμα αν κάποιος επισκέπτης μας είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός θα μπορεί να βρει ότι χρειάζεται κάτω από την κατηγορία «Εξυπηρέτησης Συνεργατών» χωρίς να χαθεί ανάμεσα σε πληροφορίες που δεν τον αφορούν. Αν όμως κάποιος πελάτης θέλει να εκτυπώσει ένα «έντυπο αίτησης» θα απευθυνθεί στην κατηγορία «Εξυπηρέτηση Πελατών» όπου θα βρει όλα τα έντυπα αιτήσεων για τους πελάτες μας σε μορφή pdf και θα μπορεί να το κάνει άμεσα. Αν πάλι ζητά γενικές πληροφορίες για τον Οργανισμό όπως οικονομικά στοιχεία, Νέα της ΑΗΚ, κτλ., θα τα βρει κάτω από την «ΑΗΚ». Ένας συμπολίτης μας που προσπαθεί να βρει τρόπο επικοινωνίας με τον Οργανισμό, π.χ. την τοποθεσία κάποιου ΚΕΠ, θα απευθυνθεί στην κατηγορία «Επικοινωνία» όπου θα βρει όλους τους τρόπους επικοινωνίας με τον Οργανισμό όπου ο πελάτης μπορεί να βρει όλους τους τρόπους επικοινωνίας με τον Οργανισμό όπως τηλέφωνα, διευθύνσεις, και Google maps όλων των Περιφερειακών Γραφείων και Κέντρων Εξυπηρέτησης της ΑΗΚ. Λαμβάνοντας τα τελευταία χρόνια σχόλια για την πλοήγηση και εύρεση πληροφοριών στη σελίδα μας μετατρέψαμε το κάθετο μενού σε οριζόντιο. Το μενού έχει απλοποιηθεί και σχεδιαστεί σε οριζόντια μορφή αντί σε κάθετη για να έχει ο πελάτης καλύτερη ορατότητα των περιεχομένων. Το νέο βελτιωμένο σύστημα πλοήγησης και η νέα δομή των πληροφοριών προσφέρει στον πελάτη την ευκαιρία να εντοπίζει αυτό που αναζητά εύκολα και γρήγορα. Έχουμε επίσης εντάξει μικρά και μεγάλα banners. Τα μεγάλα banners εξυπηρετούν στην προώθηση κάποιων επιλεγμένων πληροφοριών υπηρεσιών που θεωρούμε σημαντικές και τα δευτερεύοντα banners βοηθούν να προβάλουμε στους πελάτες κάποιες υπηρεσίες που είναι πιο δημοφιλή για άμεση εξυπηρέτηση. Από τη νέα ιστοσελίδα, κάτω από την κυρίως σελίδα της «Εξυπηρέτησης Πελατών» ο πελάτης μπορεί να ενημερώνεται για τις βλάβες και προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος με την ίδια αμεσότητα όπως και από το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ (τηλ. 1800). Αυτό αποτελεί μια καινοτομία αφού αποφορτίζεται αμέσως και το Τηλεφωνικό μας Κέντρο και ο πελάτης εξυπηρετείται πιο άμεσα. Καινούριο είναι και το σύστημα εγγραφής (Sign in) όπου ο πελάτης μπορεί να εγγραφεί για να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την έκδοση νέων ανακοινώσεων, ενημερωτικών εντύπων ή και νέων διαγωνισμών. Μέσω της ιστοσελίδας οι ενδιαφερόμενοι για νέους διαγωνισμούς μπορεί να ενημερώνονται και να «κατεβάζουν» τις προδιαγραφές καθώς και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών. Επίσης ο πελάτης έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για την επεξήγηση των στοιχείων που συνθέτουν το λογαριασμό του με ένα ευχάριστο οπτικά τρόπο ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τη μασκότ της ΑΗΚ, το Φώτη, σε πρωταγωνιστικό ρόλο, να πάρει συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας και να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο παιδικό ενημερωτικό βιβλιαράκι «Ο κόσμος του Φώτη» το οποίο μπορεί και να εκτυπώσει. Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ επικαιροποιούνται και τυχόν νέες υπηρεσίες ή ενημέρωση, παρουσιάζονται στην αρχική σελίδα, της ιστοσελίδας, για διευκόλυνση του κοινού. Οι ιστοσελίδες είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους μας γι αυτό και είναι με ιδιαίτερη χαρά που αντιλαμβανόμαστε από τα σχόλια του κοινού ότι η δική μας ιστοσελίδα έχει εκπληρώσει το στοχο τους. Τα σχόλια που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας είναι πολύ θετικά όσον αφορά την εικόνα αλλά και τη λειτουργικότητα της καθώς και πολύ ενθαρυντικά για την εξέλιξη του έργου αυτού.

15 Νοέμβριος ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 17 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Έτοιμο το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Κύπρου Δημόσιες Σχέσεις Το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) Πάρκο στην Κύπρο έχει τεθεί σε λειτουργία από τον περασμένο Ιούνιο. Προκειται για μια ακόμη δραστηριότητα της ΑΗΚ στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το Φ/Β αυτό πάρκο κατασκευάστηκε στο χώρο του Υποσταθμού Ψηλής Τάσης της ΑΗΚ στο Τσέρι και έχει ισχύ 3 MWp. Το πάρκο αποτελείται από 12,000 ηλιακά πλαίσια και καλύπτει έκταση 4,6 εκταρίων. Με τη λειτουργία του το πάρκο θα παράγει 5000 ΜWh/χρόνο και η εξοικονόμηση σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) θα είναι 3,600 τόνους CO2/χρόνο. Το σύστημα θεμελίωσης που χρησιμοποιήθηκε είναι με πασσάλους κατ ευθείαν στο έδαφος αντί θεμελίωσης με χρήση μπετόν, το οποίο βοηθά στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χωματουργικών έργων καθώς επιτρέπει την τοποθέτηση σε εδάφη με ελαφρά κλήση. Το έργο αδειοδοτήθηκε στα πλαίσια του μειοδοτικού διαγωνισμού που προκήρυξε το Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) το 2012 για την πώληση ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 50MW. Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε τον Ιανουάριο 2013 και το Φ/Β πάρκο Υ/Σ Τσερίου θα πωλεί ηλεκτρική ενέργεια προς 8,6 cent/ kwh. Με βάση τους όρους του Διαγωνισμού η διαφορά μεταξύ του κόστους αποφυγής και της τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το Φ/Β Πάρκο κατατίθεται στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ, σχετική σύμβαση Επιδότησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΑΗΚ και του Ειδικού Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας υπογράφηκε στις 16/9/14. Η διαδικασία αδειοδότησης διήρκεσε από τον Φεβρουάριο του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο του Κατά την περίοδο αυτή εκπονήθηκε και εγκρίθηκε Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), εκδόθηκαν η Πολεοδομική Άδεια και η «Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής από Φωτοβολταϊκά» από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και η Άδεια Οικοδομής από την Τοπική Αρχή. Τον Ιανουάριο του 2014, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης ξεκίνησε η κατασκευή του Φ/Β Πάρκου. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 12/4/2014 και μετά από τις επιτυχείς τελικές δοκιμές, έχει τεθεί σε εμπορική λειτουργία από τις 26/6/2014. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 3,3εκ. και έχει ολοκληρωθεί εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έργο. Εργολάβος του έργου είναι η ελληνική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑTΕ / Κλάδος Φωτοβολταϊκών, με συνολική εμπειρία άνω των 400MW. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, η Ομάδα Εργασίας συνεργάστηκε στενά και αρμονικά με το Περιφερειακό Γραφείο Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου και το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Ασφάλειας. Ομάδα Εργασίας Έργου: Κωνσταντίνος Ρούβας, Βοηθός Διευθυντής (Σταθμού) Επιχειρισιακή Μονάδα Παραγωγής Ευτύχιος Ευτυχίου, Βοηθός Διευθυντής (Παραγωγή) Επιχειρισιακή Μονάδα Παραγωγής Σάββας Παπαδούρης, Μηχανικός Δικτύου Επιχειρισιακή Μονάδα Δικτύων Χαράλαμπος Καρτακούλλης, Πολιτικός Μηχανικός Επιχειρισιακή Μονάδα Δικτύων

16 18 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 111 Νοέμβριος 2014 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Κρατικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής 2013 για την Πάφο Μαρία Κολοκοτρώνη Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια η Διεύθυνση της ΑΗΚ ενημερώθηκε από τον Αρχιτέκτονα του έργου, Ηρακλή Παπαχρίστου και από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ότι το Περιφερειακό Γραφείο της ΑΗΚ στην Πάφο πήρε το Κρατικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής στην Κατηγορία Α - Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο. Τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής αποτελούν την ύψιστη αναγνώριση του Κράτους των εξαιρετικών δειγμάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Κύπρο αλλά και ένδειξη δημόσιας αναγνώρισης και ενθάρρυνσης ψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής. Τα Βραβεία απονέμονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάθε τρία χρόνια και αφορούν αποπερατωμένες μεμονωμένες οικοδομές ή συμπλέγματα οικοδομών που κρίνονται ως εξαίρετα στο είδος τους ανεξάρτητα μεγέθους, τύπου και κόστους κατασκευής. Βασικό κριτήριο βράβευσης είναι η ποιότητα της αρχιτεκτονικής, η προσφορά της προς τον άνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και η τεχνική συνέπεια στον τρόπο κατασκευής. Ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής είναι ο τρόπος ένταξης της οικοδομής στον περιβάλλοντα χώρο, η κυριαρχούσα φιλοσοφία και βασική ιδέα, η καταλληλότητα της ως προς το σκοπό που προορίζεται, καθώς και η συνοχή, η συνέπεια και η καινοτομία στο σχεδιασμό, στον τρόπο κατασκευής και στη χρήση υλικών (συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον). Η Τελετή Βράβευσης πραγματοποιήθηκε σε μια σεμνή τελετή στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πανεπιστημιούπολη Λευκωσίας, στις 17 Δεκεμβρίου Στην τελετή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απένειμε το βραβείο στον Αρχιτέκτονα του Έργου και στους υπόλοιπους συντελεστές του Έργου Τιμητικά Διπλώματα. Τιμητικό Δίπλωμα απονεμήθηκε και στον ιδιοκτήτη Έργου δηλαδή την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Εκ μέρους της ΑΗΚ το Δίπλωμα παρέλαβε ο Διευθυντής του Έργου και Βοηθός Διευθυντής Δικτύων Χρίστος Χρίστου. Το Περιφερειακό Γραφείο Πάφου Το Περιφερειακό Γραφείο Πάφου είναι ένα κτηριακό συγκρότημα το οποίο περιλαμβάνει κτήριο γραφείων, χώρους στάθμευσης, πεζογέφυρα, δημόσιο χώρο πρασίνου, ενεργειακό πάρκο και τον υποσταθμό μεταφοράς 132KV «Νέα Πάφος». Το κτήριο γραφείων και ο υποσταθμός μεταφοράς έχουν χωροθετηθεί στο χώρο των παλιών αποθηκών της ΑΗΚ στην Πάφο και οι χώροι στάθμευσης και το δημόσιο πράσινο στο χώρο του παλιού υποσταθμού. Οι χώροι στάθμευσης συνδέονται με το κτήριο με υπέργεια διάβαση πεζών, η οποία σηματοδοτεί τη σύνδεση των δύο χώρων και αποτελεί το σήμα κατατεθέν του έργου. Ο υπαίθριος χώρος πρασίνου μπροστά από το κτήριο γραφείων τοπιοτεχνείται και εμπλουτίζεται με τη δημιουργία ενεργειακού εκπαιδευτικού πάρκου.

17 Νοέμβριος ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 19 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Στα πλαίσια της πολιτικής της Αρχής για την κατασκευή κτηρίων με ψηλή ενεργειακή απόδοση, το κτήριο έχει σχεδιαστεί στη βάση βιοκλιματικών αρχών και έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί πρωτοπόρα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Γενικά έχει υπολογιστεί ότι το κτήριο αυτό της ΑΗΚ θα έχει εξοικονόμηση σε ενέργεια της τάξεως των 45% με 50% συγκρινόμενο με άλλα ισομεγέθη κτίρια. Στους υπαίθριους χώρους του κτηρίου έχουν διαμορφωθεί ειδικές πλατφόρμες στις οποίες θα εγκατασταθούν μικρά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μαζί με μια ειδική αίθουσα διαλέξεων. Αναμένεται ότι το πάρκο αυτό θα αποτελέσει πόλο έλξης τόσο για τους πολίτες της Πάφου όσο και για τους μαθητές για εξοικείωση με τα συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά πρώτιστα για φοιτητές που θα μπορούν να μελετήσουν τη λειτουργία και συμπεριφορά των συστημάτων ΑΠΕ αλλά και των πιο εξειδικευμένων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας που χρησιμοποιούνται στο κτήριο της ΑΗΚ. [ ] Ευχαριστούμε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ειδικότερα την κυρία Ειρήνη Χατζησάββα, Λειτουργό Πολεοδομίας Α για την παραχώρηση του σκεπτικού της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού και του φωτογραφικού υλικού της τελετής απονομής των βραβείων. Το σκεπτικό της βράβευσης όπως ανακοινώθηκε από την Κριτική Επιτροπή των Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής 2013 Ο αρχιτέκτονας, έχοντας να αντιμετωπίσει ένα σύνθετο χωροθετικό πρόγραμμα λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων του συγκεκριμένου γηπέδου σ ένα πολύπλοκο κομβικό σημείο της πόλης της Πάφου, κατόρθωσε να δώσει μια αρχιτεκτονική λύση, εξαίρετη τόσο από άποψη χωροθέτησης, όσο και από άποψη λειτουργίας και μορφής. Χωρόσημο εισόδου πια στην πόλη της Πάφου και παρόλο που εκ πρώτης όψεως ξενίζει με τον κατάμαυρο όγκο του, συνθέτει ένα σύμπλεγμα που λειτουργεί ως καταλύτης αστικών κινήσεων, πολλαπλών και πολυεπίπεδων οπτικών φυγών ανάγνωσης, καθώς και πλούσιων μεταβατικών εμπειριών από τον αστικό και ανοιχτό στον κλειστό ιδιωτικό χώρο. Η οριοθέτηση των τριών ζωνών που συνθέτουν την κεντρική ιδέα της πρότασης, αναδεικνύει όχι μόνο το κτήριο και τις λειτουργίες του αλλά κυρίως τον ανοιχτό και δημοκρατικό του χαρακτήρα που το καθιστούν ευανάγνωστο, ευκολοπροσπέλαστο και ικανό να προσφέρει πολλαπλές χωρικές εμπειρίες. Τον εν λόγω χαρακτήρα συνθέτουν το διεισδυτικό του τοπίου στο κτήριο, καθώς και η ενεργητική παρουσία του πρασίνου στο οποίο περιέχεται το υπαίθριο πάρκο ενέργειας. Ο αρχιτέκτονας δεν περιορίστηκε παθητικά μόνο σε ότι το πρόγραμμα του διαγωνισμού προέβλεπε, αλλά είχε το συνθετικό δημιουργικό θάρρος να εμπλουτίσει το πρόγραμμα με δύο χειρονομίες που καταδεικνύουν τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο της αρχιτεκτονικής. Η πρόταση και τελικά η ένταξη στον ισόγειο δημόσιο χώρο του πάρκου ενέργειας και η σχετική με αυτό αίθουσα διαλέξεων/εκθέσεων εμπλουτίζει και ενδυναμώνει τόσο την εικόνα όσο και την ταυτότητα του κτηρίου και κατ επέκταση της ΑΗΚ ως κοινωφελούς οργανισμού. Ως προς τη λειτουργία του κτιρίου είναι εξόχως εύχρηστο και κατανοητό τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον επισκέπτη. Η χωροθέτηση των άμεσα συσχετιζόμενων με το κοινό λειτουργιών στο μέρος που συνορεύει με τον αστικό κορμό της Πάφου είναι μια επιτυχής επιλογή, η οποία ενισχύεται και από το γεγονός μιας ευχάριστης πορείας που συνδέει το χώρο στάθμευσης του κοινού με την είσοδο διαμέσου του πάρκου. Η αρχιτεκτονική μελέτη αντιμετώπισε με επιτυχία το κλίμα ως εργαλείο σύνθεσης. Επισημάνθηκε ο κατάλληλος για την περιοχή προσανατολισμός του κτηριακού όγκου που αξιοποιεί τους βορειοδυτικούς ανέμους για διαμπερή αερισμό, καθώς και η εντέχνως επεξεργασμένες κινητές κουρτίνες προς νότο, οι οποίες επιτρέπουν στον κάθε χρήστη να ρυθμίζει τη θέαση, τον ηλιασμό και τη σκίαση κατά το δοκούν.

18 20 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 111 Νοέμβριος 2014 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Τέλος, ο αρχιτέκτονας δεν έχει φεισθεί πνευματικού μόχθου ως προς την επεξεργασία ακόμη και της πιο μικρής λεπτομέρειας, πράγμα που διέπει την καλή και αληθινή αρχιτεκτονική. Εν κατακλείδι, συνοψίζοντας, η Κριτική Επιτροπή θεωρεί ότι το όλο έργο χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλού επιπέδου συνθετικές και αισθητικές αξίες που το καθιστούν από τη μία ως ένα αξιομνημόνευτο χωρόσημο και από την άλλη ως ένα ευχάριστο δοχείο δημόσιας ζωής αλλά και εσωτερικού εργασιακού περιβάλλοντος και ως ένα παραδειγματικό αστικό σκεύασμα. 9ο Διεθνές Συνέδριο για «Θέματα Απορυθμισμένων Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» - DEMSEE 2014 Γιώργος Ασιήκαλης Κάτω από το συντονισμό της Διεθνούς Διοικούσας Επιτροπής του DEMSEE, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το Frederick University, το IET Cyprus και η Εθνική Επιτροπή CIGRE Κύπρου, συνδιοργάνωσαν φέτος στην Κύπρο το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Deregulated Electricity Market issues in South Eastern Europe (DEMSEE 2014), το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου Το Συνέδριο DEMSEE είναι ένα forum για συζήτηση θεμάτων Απορυθμισμένων Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και θεμάτων Λειτουργίας διασυνδεδεμένων και απομονωμένων Ηλεκτρικών Δικτύων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σκοπό έχει να παρουσιάσει τις προσπάθειες των Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, της Βιομηχανίας και των Ρυθμιστικών Αρχών στον Ηλεκτρικό Τομέα και να καταδείξει τη σημασία της εργασίας και της έρευνας και ανάπτυξης για το μέλλον του Απορυθμισμένου Ηλεκτρικού τομέα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ανάγκη για διεξαγωγή των Συνεδρίων αυτών αναφύηκε όταν το 1996, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωβουλή εξέδωσαν την Οδηγία 96/92/EC, με την οποία απορυθμιζόταν ο μέχρι τότε ρυθμισμένος τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας, εκδίδοντας Κοινούς Κανόνες για την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρισμού στην Ευρώπη. Μέχρι τότε, η Αγορά Ηλεκτρισμού στην Ευρώπη ήταν μονοπώλιο και δικαίωμα για παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρισμού είχαν μόνο κρατικές εταιρίες. Η εν λόγω Οδηγία απαιτούσε ανάμεσα σε άλλα, την εισαγωγή μηχανισμών αδειοδότησης νέων παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρισμού, τον Λογιστικό Διαχωρισμό των δραστηριοτήτων των Ηλεκτρικών εταιριών με σκοπό την αποφυγή επιδοτήσεων δραστηριοτήτων από άλλες δραστηριότητες και την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της αποδοτικότητας ώστε να ωφεληθεί ο καταναλωτής από τις μειωμένες τιμές και τις βελτιωμένες υπηρεσίες. Το DEMSEE έχει καταστεί θεσμός και πραγματοποιείται για 9η συνεχή χρονιά, σε διαφορετική χώρα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με τη συμμετοχή και Ρυθμιστών και Δημοσίων Αξιωματούχων με αρμοδιότητα σε θέματα Ηλεκτρισμού και Ενέργειας. Το Συνέδριο χαιρέτισαν η Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, ο Αν. Διευθυντής Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας της Δημοκρατίας στην απουσία του Υπουργού Ενέργειας, ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ, ο Πρόεδρος της ΑΗΚ, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΒΕ και ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ. Στο συνέδριο Επαγγελματίες και Ακαδημαϊκοί από την Κύπρο, την Ευρώπη και τον Καναδά παρουσίασαν ερευνητικές εργασίες, συζήτησαν και μοιράστηκαν εμπειρίες και γνώση σε θέματα Αγορών Ηλεκτρισμού καθώς και σε τεχνικά θέματα συναφούς ενδιαφέροντος. Παρουσιάστηκαν 31 επιστημονικές εργασίες (Papers), από 10 χώρες (Ελλάδα, Ουγγαρία, Σερβία, Κροατία, Γερμανία, Νορβηγία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Σλοβενία, και Κύπρο), σε θέματα σχετικά με Απορυθμισμένες Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Λειτουργία και Έλεγχο Συστημάτων Ηλεκτρισμού, Μελέτη και Ανάλυση Ηλεκτρικών Συστημάτων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Έγιναν επίσης 4 ομιλίες από προσκεκλημένους ομιλητές (Keynote speakers) οι οποίοι ανέπτυξαν εξειδικευμένα θέματα και μια συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, την οποία συντόνισε ο Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου FOSS του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην οποία συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ, o Γραμματέας του ΣΕΑΠΕΚ και Ανώτερος Σύμβουλος της STATNETT Νορβηγίας, με θέμα το ρόλο του καταναλωτή-παραγωγού στο ενεργειακό μέλλον της Κύπρου.

19 Νοέμβριος ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 21 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Αναδιοργανώνοντας, στοχεύοντας στη Βελτίωση της Παραγωγικότητας και Αποτελεσματικότητας - Διεθνές σεμινάριο που συνδιοργανώνουν το CEEP και η ΑΗΚ Το Συνέδριο τελούσε υπό την προστασία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Gunther Oettinger, υπεύθυνου για θέματα ενέργειας και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το Συνέδριο στήριξαν επίσης η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, το ΕΤΕΚ, το ΚΕΒΕ και η ΔΕΦΑ. Η ΑΗΚ συμμετείχε στο συνέδριο με 10 Μηχανικούς/Βοηθούς Διευθυντές/Διευθυντές, ένας από τους οποίους, ο συνάδελφος Ζήνωνας Αχιλλείδης του Περιφερειακού Γραφείου Πάφου, παρουσίασε εργασία με τίτλο Frequency Analysis of the Isolated System οf Cyprus. Του Συνεδρίου προήδρευσε ο συνάδελφος Γιώργος Ασιήκαλης, Μέλος της Διεθνούς Διοικούσας Επιτροπής του Συνεδρίου και Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του DEMSEE. Στις 13 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στη Λευκωσία, διεθνές σεμινάριο με θέμα Αναδιοργανώνοντας, στοχεύοντας στη Βελτίωση της Παραγωγικότητας και Αποτελεσματικότητας - Ανταλλαγή πρακτικών εφαρμογών μεταξύ ηγετών Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εργοδοτών και Επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας (CEEP - European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services) και την ΑΗΚ (Μέλος του CEEP) και εξέτασε την κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας διαφόρων Ευρωπαϊκών Χωρών και την ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας και της απο τελεσματικότητας, υπό το φως των οικονομικών περιορισμών και των αυξανόμενων εξωτερικών πιέσεων. Το σεμινάριο εξέτασε τα θέματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας και ειδικότερα υπηρεσίες

20 22 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΗΚ 111 Νοέμβριος 2014 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Το CEEP ιδρύθηκε το 1961 στις Βρυξέλλες όπου και εδρεύει. Ως Οργανισμός Εργοδοτών, αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Κοινωνικός Εταίρος και συμμετέχει ως τέτοιος στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο, μαζί με τον Business Europe που εκπροσωπεί πάνω από 20 εκατομμύρια Ευρωπαϊκές Εταιρείες και την ETUC που εκπροσωπεί πληθώρα Ευρωπαϊκών Συντεχνιών. Οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται μέσω του Κοινωνικού Διαλόγου, μετατρέπονται σε οδηγίες ή εφαρμόζονται απευθείας από τους Κοινωνικούς Εταίρους σε εθνικό επίπεδο. και παροχείς δικτύου σε τομείς όπως είναι η ύδρευση, η διαχείριση αποβλήτων, οι δημόσιες μεταφορές και ο ηλεκτρισμός και την ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε ειδικότερα στο ρόλο της διεύθυνσης του ανθρώπινου δυναμικού και της εφαρμογής καινοτομιών μέσα σ αυτό το περιβάλλον. Η παρουσία αντιπροσώπων από όλους τους πιο πάνω φορείς της Κύπρου (Δημαρχεία, Τηλεπικοινωνίες, Υδατοπρομήθεια, Συμβούλια Αποχετεύσεων, κλπ) αλλά και συνέδρων από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες έδωσε την ευκαιρία στους σύνεδρους να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις και να ενημερωθούν για προβλήματα άλλων Οργανισμών καθώς και μεθόδους αντιμετώπισης τους. Τις εργασίες του σεμιναρίου χαιρέτισε εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κύριος Ανδρέας Ασσιώτης, ενώ ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ, Δρ. Στέλιος Στυλιανού και η Γενική Γραμματέας του CEEP κυρία Valeria Ronzitti καλωσόρισαν και ευχαρίστησαν τους σύνεδρους για την παρουσία τους στο σεμινάριο. Το European Center of Employers and Enterprises Providing Public Services (CEEP) είναι Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εργοδοτών και Επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας. Τέτοιες είναι οι Μεταφορές, Ενέργεια, Διαχείριση Υδάτων, Τηλεπικοινωνίες, Νοσοκομεία, Ταχυδρομεία κ.α και από το Δεκέμβριο του 2012 η ΑΗΚ είναι μέλος του Οργανισμού, μετά από σχετική απόφαση που λήφθηκε από την Αρχή στις 13 Νοεμβρίου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται το CEEP σε θέματα προσχεδίων νομοθεσίας και προτάσεων πολιτικής. Το Κέντρο συμμετέχει στην υψηλού επιπέδου Τριμερή Επιτροπή, που απαρτίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Κοινωνικούς Εταίρους. Τα μέλη του CEEP είναι ενεργά σε όλα σχεδόν τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργασίες του CEEP Μέσω της Γενικής του Γραμματείας στις Βρυξέλλες και τους Εθνικούς Τομείς (National Sections) σε κάθε χώρα, το Κέντρο έχει συχνή επαφή με τα μέλη του και τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους, Υπουργεία και άλλες επίσημες υπηρεσίες. Στην Κύπρο, Πρόεδρος του National Section είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ, του πρώτου Κυπριακού Οργανισμού που εντάχθηκε ως μέλος του Κέντρου, Δρ Στέλιος Στυλιανού και National Correspondent ο Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Α κ. Ιωάννης Ιωαννίδης. Τα καταστατικά σώματα (Statutory Bodies) του CEEP είναι η Γενική του Συνέλευση (General Assembly) και το Συμβούλιο Διεύθυνσης (Administration Council). Επιτροπές που εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς και στελεχώνονται από ειδικούς, διορισμένους από τα μέλη, ετοιμάζουν μελέτες και θέσεις πολιτικής του CEEP και διαπραγματεύονται μέσα από τη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου. Το CEEP και η Γενική του Γραμματεία, εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μελών του Κέντρου στα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα. Συχνά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά συμβουλές από το CEEP πάνω σε προσχέδια νομοθεσίας και προτάσεις πολιτικής, καθώς επίσης το Κέντρο έχει τακτική επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες ύπαρξης εποικοδομητικού διαλόγου με τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα, πάνω σε θέματα δημόσιας ωφέλειας σε όλα τα προπαρασκευαστικά και νομοθετικά στάδια.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, Έντιμε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κύριε Πάνο Σκουρλέτη,

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, Έντιμε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κύριε Πάνο Σκουρλέτη, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 4 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 HILTON PARK, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ.

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ. Δήλωση του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων,κ. Μιχάλη Πήλικου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την 10 η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2014» και την 7 η Έκθεση Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Φίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ E-CHARGE

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ E-CHARGE ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ E-CHARGE Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Ιούνιος 2014 Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο 1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος 26 η Ιανουαρίου, 2012 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση»

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Ιουλίου, 2013 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 5η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 539/2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΪΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α Η Κ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αφού

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

- `Εντιμη Εκπρόσωπη του Υπουργού Οικονομικών Κυρία Ρέα Γεωργίου Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας.

- `Εντιμη Εκπρόσωπη του Υπουργού Οικονομικών Κυρία Ρέα Γεωργίου Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας. 1 ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 9ης ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 - Αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου κτίριο Αναστάσιος Γ Λεβέντης αίθουσα Β108 στην Πανεπιστημιούπολη - `Εντιμη Εκπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαίρω για ακόμη μία φορά τους διοργανωτές της ημερίδας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της.

Συγχαίρω για ακόμη μία φορά τους διοργανωτές της ημερίδας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της. Χαιρετισμός Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μάριου Δημητριάδη, στην ημερίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, με θέμα «Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην Ημερίδα του ΟΓΕΕ Λεμεσού και του ΕΤΕΚ με θέμα «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμοι κύριοι Υπουργοί. Έντιμοι κύριοι Βουλευτές, Κυρίες και Κύριοι,

Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμοι κύριοι Υπουργοί. Έντιμοι κύριοι Βουλευτές, Κυρίες και Κύριοι, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU EUROPEAN COMMISSION ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ REPRESENTATION IN CYPRUS Επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ενεργειακού Γραφείου Πολιτών Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης»

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Της Εφημερίδας «Απογευματινή» Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009 ΕΒΕΑ 1. Γενική αναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Δρ. Δημήτρη Κοντίδη. στην Τελετή Αποφοίτησης. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Δρ. Δημήτρη Κοντίδη. στην Τελετή Αποφοίτησης. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δρ. Δημήτρη Κοντίδη στην Τελετή Αποφοίτησης Τετάρτη και Πέμπτη, 19-20 Ιουνίου 2013, Λεμεσός Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Έντιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3-12 - 2005 Κυρίες και Κύριοι, Η σηµερινή ηµερίδα αποδεικνύει το σηµαντικό ρόλο του τεχνικού κόσµου και ειδικότερα του Τεχνικού Επιµελητηρίου όχι

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» 1.Πρόλογος Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TYΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕ & ΕΞΕ ( )

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕ & ΕΞΕ ( ) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕ & ΕΞΕ (2015-2016) Σχολείο: Γυμνάσιο Σταυρού Διεύθυνση: Ζαλόγγου 71, Στρόβολος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2016

ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2016 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2016 2 ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φωτοβολταϊκά Συστήματα οικιακά / βιομηχανικά / αυτοπαραγωγή / μεγάλα πάρκα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα οικιακά/εμπορικά Θέρμανση / κλιματισμός

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε στην Λάρνακα για να χαιρετίσουμε την ετήσια γενική συνέλευση του Επιμελητηρίου μας.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε στην Λάρνακα για να χαιρετίσουμε την ετήσια γενική συνέλευση του Επιμελητηρίου μας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ ΦΕΙΔΙΑ ΠΗΛΕΙΔΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 16 Σεπτεμβρίου 2015-7.00μμ Lordos Beach Hotel- Larnaca Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Βουλευτρές Φίλε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου IMCO, 10/7/2012, Βρυξέλλες

Παρουσίαση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου IMCO, 10/7/2012, Βρυξέλλες Παρουσίαση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου IMCO, 10/7/2012, Βρυξέλλες Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Αντιπρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΥΟ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΝ"

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΥΟ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΥΟ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΝ" Η Αναπτυξιακή Εταιρία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού(ΥΕΕΒΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2014 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΑΞΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2014 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΑΞΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ ΦΕΙΔΙΑ ΠΗΛΕΙΔΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ Athena Royal Beach Hotel 9 Σεπτεμβρίου 2015 6.30μμ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ ΦΕΙΔΙΑ ΠΗΛΕΙΔΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ Athena Royal Beach Hotel 9 Σεπτεμβρίου 2015 6.30μμ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ ΦΕΙΔΙΑ ΠΗΛΕΙΔΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ Athena Royal Beach Hotel 9 Σεπτεμβρίου 2015 6.30μμ Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Βουλευτές, Φίλε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Πάφου, Αγαπητά

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Κύπρου Δρ Χρ. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2012, Ηράκλειο, Κρήτη Ενότητες Στοιχεία Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΑΕΚ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 58 ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΑΕΚ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 58 ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΑΕΚ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 58 ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Έντιμε κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα ήθελα καταρχήν να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηµόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέµβριο του 2009.

Η ηµόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέµβριο του 2009. ΗMOΣΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΦΑ) 1 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΥΜΠΟΣΙΟΚΥΠΡΟΥ 26 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ 2012 ΔΕΦΑ Η ηµόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέµβριο του 2009. Το 100% των µετοχών της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.2886 Ηράκλειο,18/07/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Παροχή Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Υφιστάμενη κατάσταση Τα κτήρια στην Κύπρο ευθύνονται για το 30% της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας From: To: Cc: Subject: Date: Rossides, Artemis on behalf of cy-fm grants CY-DL Nicosia; CY-DL Paralimni; CY-DL Polis; CY-DL Pafos; CY-DL Larnaca; CY-DL LIMASSOL Anayiotos, Christophoros; Rossides, Artemis

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία Deloitte, Λευκωσία Η Deloitte σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ PV-NET Προώθηση της ΦΒ ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ Δρ. Mαρία Χατζηπαναγή Έκθεση SAVENERGY 2013 - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα