ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ (1996-2003)"

Transcript

1 1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ( ) Χάρτης περιοχής Ωρωπού. 1. Οικόπεδο Ο.Σ.Κ. 2. Οικόπεδο Ο.Τ.Ε. 3. Προϊστορική εγκατάσταση. 4. Παλαιός Ωρωπός (Μεσοελλαδικά-Μυκηναϊκά). 5. Ξερόπολη Λευκαντί. 6. Τούµπα Λαυκαντί. Οι ανασκαφές στη Σκάλα Ωρωπού (οικόπεδο Ο.Σ.Κ.) διενεργούνται κάθε καλοκαίρι από το το 1996 έως σήµερα, υπό τη διεύθυνση του Αναπλ. Καθηγητή της Κλασικής Αρχαιολογίας κ. Αλ. Μαζαράκη Αινιάνος υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Εκτός από την Αρχαιολογική Εταιρεία, η ανασκαφή χρηµατοδοτείται από τα Ιδρύµατα Ψύχα, Ι. Κωστοπούλου, Institute for Aegean Prehistory και Shelby White - Leon Levy Program for Archaeological Publications. Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας καλύπτει τα έξοδα των πολυάριθµων φοιτητών του τµήµατος ΙΑΚΑ που µετέχουν στις ανασκαφές. Άποψη του Ωρωπού Ανασκαφή υτικού Τοµέα, 2001

2 2 Βασιζόµενοι τόσο στις φιλολογικές µαρτυρίες (Θουκυδίδη [ΙΙ, 23, 3], Αριστοτέλη [Στ. Βυζ. λ. Τανάγρα, Ωρωπός και Αrist. Fr. 613 Rose] και Στράβωνα [ΙΧ, 404]), όσο κατά αρχαιολογικά δεδοµένα, ο προκλασικός Ωρωπός θα πρέπει να ταυτιστεί µε την οµηρική Γραία (Ιλιάδα Β, 498). Στον Κεντρικό Τοµέα της ανασκαφής ήρθε στο φως ένα εκτεταµένο συγκρότηµα εργαστηρίων για την κατεργασία µετάλλων, που ήταν σε χρήση από τα µέσα του 8ου έως τα τέλη του 7ου αι. π.χ. Άποψη Κεντρικού Τοµέα από Βόρεια Κάτοψη Κεντρικού και Νότιου Τοµέα Φαίνεται πώς οι συχνές και ενίοτε καταστρεπτικές πληµµύρες ανάγκασαν τους κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν οριστικά το συγκεκριµένο χώρο και να µετακινηθούν αρχικά νοτιότερα, και µερικές δεκαετίες αργότερα, ύστερα από νέες πληµµύρες, ανατολικότερα, στη θέση της πόλης του Ωρωπού των κλασικών χρόνων, ενώ στην περιοχή του προκλασικού οικισµού αναπτύχθηκε το υτικό νεκροταφείο της νέας πόλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια ο Ωρωπός πλήττεται και πάλι από τις πληµµύρες. Κεντρικός Τοµέας, µετά τις πληµµύρες του χειµώνα 2001/2002 υτικός Τοµέας, µετά τις πληµµύρες του χειµώνα 2001/2002

3 3 ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Ωρωπός. Οικόπεδο Ο.Σ.Κ. Τοπογραφικό διάγραµµα ανασκαφής. εξία : Κεντρικός και Νότιος Τοµείς. Αριστερά : υτικός Τοµέας (σχ. Αλ. Γούναρη, 2002) Τόσο στο υτικό όσο και στον Κεντρικό Τοµέα της ανασκαφής διαπιστώθηκε η παρουσία επτά επάλληλων φάσεων, η πρώτη δίχως αρχιτεκτονικά λείψανα, που εκτείνονται, όπως πιστοποιούν τα κινητά ευρήµατα, από τα µέσα του 8 ου έως και τα τέλη περίπου του 7 ου π.χ. αι. Αξίζει πάντως να µνηµονευτεί ότι στον υτικό τοµέα συλλέχτηκαν και µεµονωµένα ευρήµατα του τέλους του 10 ου και του 9 ου αι. π.χ. Συνεπώς, η χρονολόγηση της αρχαιότερης ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο συµβαδίζει τώρα µε εκείνην που πιστοποίησε η ανασκαφή της Αλίκης ραγώνα στο οικόπεδο του Ο.Τ.Ε., περίπου 700 µέτρα ανατολικότερα. Τουλάχιστον δύο ακόµη αρχιτεκτονικές φάσεις ανάγονται στον 6 ο π.χ. αι. (Φάσεις 8-9). Οικόπεδο Ο.Τ.Ε. Σκύφος µε κρεµάµενα ηµικύκλια (1 ο µισό 9 ου αι. π.χ.) Οικόπεδο Ο.Τ.Ε. Σκύφος µε οµόκεντρους κύκλους (τέλη 10 ου αι. π.χ.)

4 4 ΦΑΣΗ 1 (Στρώµα σπασµένων αγγείων). υτικός Τοµέας. Ανασκαφή στρώµατος πυράς µε διάσπαρτες πέτρες και θραυσµένα αγγεία Κεντρικός Τοµέας. Πυξίδα της Μέσης Γεωµετρικής περιόδου (α' µισό 8 ου π.χ. αι.) Ο οικισµός φαίνεται ότι ιδρύθηκε πάνω σε έδαφος αµµουδερό, παρθένο. Μολονότι απαντούν σποραδικά ευρήµατα της Μέσης Γεωµετρικής περιόδου, είναι πλέον σαφές ότι η πρώτη αυτή εγκατάσταση ανάγεται γύρω στα µέσα του 8 ου αι. Στο υτικό Τοµέα ο ορίζοντας αυτός χρήσης χαρακτηρίζεται από ένα εκτεταµένο στρώµα πυράς, που περιλαµβάνει πολυάριθµα θραύσµατα αγγείων καλής ποιότητας, κάρβουνα, οστά και διάσπαρτες πέτρες, οι οποίες κατά τόπους σχηµατίζουν σωρούς. Τα περισσότερα όστρακα χρονολογούνται στο δεύτερο µισό του 8 ου αι. π.χ., φέρουν γεωµετρική διακόσµηση και ορισµένα παραστάσεις. Παρόµοια φάση µε σπασµένα αγγεία και καµένα υπολείµµατα επάνω στο φυσικό έδαφος αναγνωρίστηκε και στον Κεντρικό Τοµέα. Η ερµηνεία του συνόλου παραµένει αβέβαιη. Η σκέψη ότι έχουµε να κάνουµε µε απόθεση καταλοίπων καταστροφής µοιάζει αρκετά πιθανή καθώς αρκετά συγκολλώµενα όστρακα προέρχονται από περιοχές που απέχουν αρκετά µεταξύ τους. ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΛΕΙΨΑΝΑ. ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ 2-7 Φάσεις 2-7 υτικού Τοµέα Κάτοψη υτικού Τοµέα

5 5 Αποκατάσταση φάσεων 2-7 Κεντρικού Τοµέα Φάσεις 2-7 Κεντρικού Τοµέα Όπως προαναφέρθηκε, τα αρχιτεκτονικά λείψανα που ήρθαν στο φως δεν ανήκουν όλα σε µία οικιστική περίοδο. Συνολικά ήρθαν στο φως στον µεν Κεντρικό Τοµέα οκτώ ελλειψοειδή, έξι κυκλικά, ένα αψιδωτό και ένα ορθογώνιο οικοδοµήµατα (Α-ΙΖ), στο δε υτικό, επτά ελλειψοειδή, έξι κυκλικά (τα τρία από αυτά σώζονται αποσπασµατικά) και δύο ορθογώνια (ΙΗ-ΛΑ). Χαρακτηριστικό και των δύο τοµέων αποτελούν οι πολυάριθµοι περίβολοι. Η πλειονότητα των ελλειψοειδών κτιρίων ακολουθεί Β-Ν προσανατολισµό και η είσοδός τους βρισκόταν προς Νότον (εξαίρεση αποτελούν τα Ε και ΙΣΤ, και ενδεχοµένως το αψιδωτό ). Πρόκειται για τη µεγαλύτερη συγκέντρωση καµπυλόγραµµων κτιρίων των πρώιµων ιστορικών χρόνων του ελλαδικού χώρου. Οι τοίχοι είναι κατασκευασµένοι από αδρά κατεργασµένους λίθους και έφεραν ανωδοµή από ωµές πλίνθους. Συνήθως στην είσοδο υπήρχε κατώφλι από αδρά κατεργασµένους λίθους, το οποίο φαίνεται ότι χρησίµευε και ως προστασία κατά των συχνών πληµµύρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στοά από ξύλινους στύλους που περιθέει το ελλειψοειδές κτίριο Α, το οποίο, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, χρησίµευε ως εργαστήριο µεταλλοτεχνίας. Τούτο αποτελεί ένδειξη ότι το περιστύλιο του αρχαίου ελληνικού ναού έχει τις ρίζες του στην κοσµική αρχιτεκτονική των πρώιµων ιστορικών χρόνων. Κτίριο Α από πάνω Κτίριο Β-Γ από Βόρεια Κτίρια Θ και Η από πάνω

6 6 ΦΑΣΗ 2 (ΠΟΡΦΥΡΗ) Κεντρικός Τοµέας. Στο β µισό του 8 ου αι. ανάγεται ο πρώτος, ακανόνιστος, περίβολος, στο εσωτερικό του οποίου οικοδοµείται ένα ελλειψοειδές κτίριο, το Ι, διαστ. 7,30 X 4,20 µ., και πιθανώς ένα αψιδωτό κτίριο ( ), στα Ν, το οποίο όµως σώζεται τελείως αποσπασµατικά. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα λίθινο δισκοειδές βαρίδι. Βρέθηκε πάνω στο λίθινο κατώφλι του κτιρίου Ι, µαζί µε µία τριγωνική φοινικική χάνδρα από υαλόµαζα. Πάνω στη µία όψη ήταν χαραγµένο επί τα λαιά το όνοµα του κτήτορά του, Πειθάλιµος, σε πτώση γενική. Το εύρηµα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι µόνο γιατί συγκαταλέγεται ανάµεσα στις παλαιότερες ελληνικές επιγραφές, αλλά επιπλέον επειδή το αλφάβητο είναι ευβοϊκό (πεντασκελές Μ), υπογραµµίζοντας τις στενές σχέσεις των Ωρωπίων µε τους Ευβοείς. Ελλειψοειδή Κτίρια Ι και ΙΑ, από Νότον Xάνδρα και λίθινος ενεπίγραφος δίσκος από το Κτίριο Ι Σχέδιο λίθινου ενεπίγραφου δίσκου από το Κτίριο Ι υτικός Τοµέας. Στην ίδiα φάση, ανάγονται ο παλαιότερος περίβολος, ένας κεραµεικός κλίβανος, και ένα καµπυλόγραµµο οικοδόµηµα (KE) προσανατολισµένο προς Νότον, από το οποίο σώζεται σε καλή κατάσταση µόνον ο πίσω αψιδωτός τοίχος. Οι διαστάσεις του οικοδοµήµατος, εφόσον το αποκαταστήσουµε ως ελλειψοειδές, πρέπει να ήταν 6,50 Χ 3,60 µ. περίπου. Το ικανό πλάτος του τοιχοβάτη (περ. 0,65 µ.) επιτρέπει τη διατύπωση της υπόθεσης ότι η πλίνθινη ανωδοµή κάλυπτε την εξωτερική πλευρά του θεµελίου, ενώ η εσωτερική ενδέχεται να αντιπροσωπεύει θρανίο. Άποψη τµήµατος του υτικού Τοµέα, από Ανατολάς Αψιδωτό Κτίριο ΚΕ, από Βόρεια. Στο βάθος το αψιδωτό ΚΣΤ, σε πρώτο πλάνο το ΚΕ ΦΑΣΗ 3 (ΕΡΥΘΡΗ) Κεντρικός Τοµέας. Κατά την επόµενη φάση που χρονολογείται ακόµη στην Ύστερη Γεωµετρική περίοδο, ανανεώθηκε ο περίβολος και συνεχίστηκε η χρήση του κτιρίου Ι. Βορειότερα οικοδοµήθηκε το κυκλικό Ι, διαµ. 2,80 µ., νοτιότερα το ελλειψοειδές Ε, διαστ. 6 Χ 4 µ. Το τελευταίο ακολουθεί είναι προσανατολισµένο προς ανατολάς.

7 7 υτικός Τοµέας. Την ίδια περίοδο ανανεώθηκε ο παλαιότερος περίβολος και µάλιστα επεκτάθηκε. Ο σχεδόν τετράγωνος περίκλειστος χώρος, πλευράς 12,50 µ περίπου, καταλάµβανε τώρα έκταση περίπου 155 τ.µ. Στο εσωτερικό του οικοδοµήθηκαν τρία νέα καµπυλόγραµµα κτίρια, το ένα δίπλα στο άλλο και µε προσανατολισµό προς Νότον. υτικός Τοµέας. Κτίριο ΚΣΤ Ελλειψοειδή Κτίρια ΙΗ, ΙΘ (δεξιά), Κ, ΚΑ (αριστερά) και "πύργος" από Νότον Το ανατολικότερο κτίριο είναι κατά πάσα πιθανότητα αψιδωτό (ΚΣΤ). Το οικοδόµηµα σώζεται σε µήκ. 5,10 µ. και το πλάτος του πρέπει να ήταν 3,30 µ. περίπου. Στο εσωτερικό, σε επαφή µε την αψίδα, βρέθηκε ένα θρανίο, υπερυψωµένο σε σχέση µε το αρχικό δάπεδο, κάτι που δηλώνει ότι η κατασκευή αυτή προστέθηκε σε β' φάση. Το κεντρικό ελλειψοειδές οικοδόµηµα (ΙΗ), παρόλο που είναι µικρό (5,30 Χ 3 µ.), παρουσιάζει εξαιρετικά επιµεληµένη τοιχοποιία από κατεργασµένους ορθογώνιους λίθους. Εσωτερικά, κατά µήκος του Α τοίχου, αναγνωρίστηκε θρανίο από αδρά κατεργασµένους λίθους, πλ. 0,60, το οποίο σε β φάση αντικαταστάθηκε από λίθινη κατασκευή πλ. 1 µ. που κάλυψε το µεγαλύτερο τµήµα του δαπέδου και του αψιδωτού χώρου (βλ. φάση 4). Το υτικό ελλειψοειδές κτίριο (Κ) ήταν µεγαλύτερο. Το µήκος του είναι περίπου 9 µ., ενώ το πλάτος υπολογίζεται ότι δεν πρέπει να ξεπερνούσε τα 4 µ. Στο εσωτερικό του κτιρίου, κατά µήκος του Α τοίχου και της αψίδας απαντήθηκαν διάσπαρτες κροκάλες που εικάζουµε ότι ανήκουν σε περιφερικό θρανίο, ανάλογο µε εκείνο που βρέθηκε στο εσωτερικό του Κτιρίου ΙΗ. ΦΑΣΗ 4 (ΚΙΤΡΙΝΗ) Κεντρικός Τοµέας. Αεροφωτογραφία 1998 (φωτ. Κ. Μαζαράκης Αινιάν) Κεντρικός Τοµέας. Κτίρια Α, Β-Γ και Ε (φωτ. 1985)

8 8 Κεντρικός Τοµέας. Η φάση αυτή σχετίζεται µε τη ριζική αναδιοργάνωση του χώρου. Τον ακανόνιστο περίβολο της δεύτερης φάσης διαδέχεται ένας ιδιαίτερα προσεγµένος ορθογώνιος περίβολος, µέγ. διαστ. 17 Χ 14 µ. περίπου, που περικλείει τα κυκλικά ΙΓ (διάµ. 1,70 µ.), ΙΕ (διάµ. περ. 1,80 µ.),, και ΣΤ (διάµ. 3,85 µ.), καθώς και τα ελλειψοειδή ΙΑ (7,20 X 4,50 µ.) και Θ (9,80 Χ 4,70 µ.). Ένας δεύτερος οικοδοµικός πυρήνας κατασκευάστηκε ανατολικότερα [ελλειψοειδή Α (7 X 4,60) και Β (8,50 X 4,60 µ.)], ενώ Νότια του περιβόλου υπήρχε ένα ακόµη ελλειψοειδές, το ΙΣΤ (7 X 4 µ. περίπου), στραµµένο προς υσµάς. Κυκλικό Κτίριο ΣΤ Ελλειψοειδές Κτίριο ΙΑ Κυκλικό κτίσµα ΙΓ Οι ανασκαφές και η Έρευνα Μαγνητικής Επιδεκτικότητας τεκµηρίωσαν ότι το Κτίριο Α χρησίµευε ως εργαστήριο µεταλλοτεχνίας ενώ τα Κτίρια Β, ΙΣΤ φαίνεται ότι ήταν κατοικίες. Ο προορισµός του κτιρίου ΙA, είναι περισσότερο αινιγµατικός. Μολονότι δεν µπορούµε να αποκλείσουµε ότι είχε λατρευτική χρήση, καθώς στο εσωτερικό του απαντήθηκαν αλλεπάλληλα δάπεδα από καθαρή στάχτη που δηµιουργήθηκαν από τους συχνούς καθαρισµούς µιας µεγάλης κεντρικής εστίας, εντούτοις, τα κινητά ευρήµατα στηρίζουν περισσότερο την ερµηνεία του ως κατοικία. Αντίθετα, κάποια ασυνήθιστα για τον Ωρωπό ευρήµατα από το µεγαλύτερο κυκλικό κτίριο, το ΣΤ, όπως ένας αιγυπτιακός σκαραβαίος από φαγεντιανή, ένα πήλινο ειδώλιο αλόγου και µία χάλκινη πόρπη, καθώς και ένα κτιστό θρανίο από µεγάλους ποταµίσιους λίθους που αποκαλύφτηκε στο βόρειο τµήµα του χώρου, δηλώνουν ότι το εν λόγω οικοδόµηµα είχε κατά πάσα πιθανότητα λατρευτικό προορισµό. Η χρήση των υπόλοιπων κυκλικών κτισµάτων δεν αποσαφηνίστηκε αλλά εικάζουµε ότι ήταν αποθηκευτικοί χώροι (σιροί). ΣΤ. Πήλινο ειδώλιο αλόγου ΣΤ. Σκαραβαίος ΣΤ. Χάλκινη πόρπη Το πιο επιβλητικό οικοδόµηµα που περικλείει ο περίβολος, το κτίριο Θ, δεν φαίνεται να σχετίζεται άµεσα µε βιοτεχνικές δραστηριότητες. Οι συγκριτικά µεγάλες διαστάσεις του, η ιδιαίτερα προσεγµένη κατασκευή του, οι συνεχείς µετασκευές, η εσωτερική διαίρεση σε τρία διαµερίσµατα, οι ενδείξεις για την παρουσία κεντρικής εστίας και το επιβλητικό θρανίο στο πίσω δωµάτιο πλ. 1 µ. προσδίδουν στο οικοδόµηµα ξεχωριστή σηµασία. Τούτο συνάγεται και από τα µάλλον ασυνήθιστα κινητά ευρήµατα που συλλέχτηκαν εδώ λίγα χάλκινα κοσµήµατα (δύο περόνες και ένα κωδωνόσχηµο περίαπτο), µερικά πολύ πρώιµα χειροποίητα λυχνάρια µε έντονα ίχνη από την καύση, πολλά τροχήλατα αγγεία, ανάµεσά τους αρκετοί διακοσµηµένοι κρατήρες, µερικοί από τους οποίους σώζουν παραστάσεις, αλλά και πλήθος από χειροποίητα χρηστικά αγγεία καθώς και πολυάριθµα µολύβδινα διπλωµένα βαρίδια που προέρχονται από δίχτυα ψαρέµατος που έχουν αποσυντεθεί. Όπως έχω υποστηρίξει αλλού, η

9 9 πιο πιθανή ερµηνεία είναι ότι πρόκειται για την κατοικία ενός σηµαίνοντος προσώπου που είχε υπό την εποπτεία του τον εργαστηριακό χώρο και τον έλεγχο της παραγωγής. Κάτοψη Κτιρίου Θ α' φάση: κίτρινη β' φάση: πορτοκαλί γ' φάση: πράσινη α. Μολύβδινα αλιευτικά βαρίδια από δίχτυα. β. ύο χάλκινες περόνες Χάλκινο κωδωνόσχηµο περίαπτο από το θρανίο του Θ α. Πήλινος λύχνος β. ίνος µε µελανόµορφη παράσταση υτικός Τοµέας. Κατά την περίοδο αυτή, έγιναν όπως φαίνεται κάποιες τροποποιήσεις στον περίβολο στα ΝΑ, εξωτερικά του κτιρίου ΚΣΤ, και στα Β. Πράγµατι, στη Β γωνία του περιβόλου, βρέθηκαν δύο τµήµατα καµπύλου τοίχου που εικάζεται ότι αντιπροσωπεύει ό,τι απέµεινε από ένα µικρό κυκλικό οικοδόµηµα, Λ. Αν η απόδοσή του σε αυτή τη φάση είναι ορθή, τούτο θα σήµαινε ότι το κτίσµα αυτό ενσωµατώθηκε στη Β γωνία του περιβόλου. Εσωτερικά της αψίδας του αψιδωτού κτιρίου ΚΣΤ, κατασκευάστηκε λίθινο θρανίο. Όπως προαναφέρθηκε, την ίδια περίοδο το θρανίο του ελλειψοειδούς ΙΘ αντικαταστάθηκε από λίθινη χαµηλή κατασκευή κατόψεως U, πλ. 1 µ. που κάλυψε το µεγαλύτερο τµήµα του δαπέδου του. Ακριβώς πάνω από το κτίριο Κ κτίστηκε ένα παρόµοιο αλλά µικρότερο ελλειψοειδές οικοδόµηµα (ΚΑ), µήκους 8 µ. Ο υτικός τοίχος δεν σώζεται αλλά υπολογίζεται ότι το πλάτος του κτιρίου δεν πρέπει να ξεπερνούσε τα 4 µ περίπου. Τέλος, στην ίδια περίοδο ενδέχεται να ανήκει ο µικρός ορθογώνιος χώρος που κτίστηκε σε επαφή µε το Β σκέλος του περιβόλου, διαστ. 2,50 Χ 3,50 µ. Ελλειψοειδή ΙΗ-ΙΘ, από ΒΑ Ελλειψοειδές ΚΑ από ΒΑ

10 10 ΦΑΣΗ 5 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) Κεντρικός Τοµέας. Κατά την επόµενη φάση παραµένουν σε χρήση τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα οικοδοµήµατα. Το Θ µετατράπηκε σε αψιδωτό οικοδόµηµα µήκους 12 µ., µε την προσθήκη ενός ορθογώνιου δωµατίου προς Νότον, µε άνοιγµα στο πλάι (στα υτικά). Η τάση για υιοθέτηση των ευθύγραµµων κατασκευών και της ορθής γωνίας είναι εµφανής καθώς αµέσως νοτιότερα κτίστηκε ο ορθογώνιος χώρος Ζ, που αντιπροσωπεύει πιθανώς προσθήκη στο κυκλικό ΣΤ, µε το οποίο φαίνεται ότι επικοινωνούσε µε ενδιάµεση θύρα. Το ευτελές αινιγµατικό κυκλικό οικοδόµηµα ΙΖ, διάµ. 1,20 µ., Νότια και εξωτερικά του περιβόλου, ανήκει και αυτό στην ίδια φάση. Κεντρικός Τοµέας. Κτίριο Θ, από Ν Κεντρικός Τοµέας. Χώρος Ζ από Ανατολικά υτικός Τοµέας. Ο περίβολος ξαναχτίστηκε λαµβάνοντας υπόψη τη θέση των παλαιότερων τοίχων, µε εξαίρεση το Βόρειο και Β σκέλος του το οποίο είναι νέο. Κατ' ουσίαν, ο περίκλειστος χώρος επεκτάθηκε 3,5 µέτρα προς Βορράν. Στο εσωτερικό του υπήρχαν τώρα δύο ελλειψοειδή κτίρια, τα ΙΘ και ΚΒ, τα οποία σώζονται αποσπασµατικά, καθώς και δύο ή τρία κυκλικά, ΚΓ, ΚΘ και ΛΑ. Σε επαφή µε το Β σκέλος του περιβόλου κτίστηκε το κυκλικό οικοδόµηµα ΚΓ, διαµέτρου 2,50 µ. ύο ακόµη κυκλικά κατά πάσα πιθανότητα οικοδοµήµατα που πλαισιώνουν τη Β και Ν γωνία του συγκροτήµατος, το ΚΘ και το ΛΑ, αντίστοιχα, θα πρέπει µάλλον να αποδοθούν σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν τα πρώτο ανήκει στο ίδιο οικοδοµικό συγκρότηµα, ή σε κάποιο άλλο που εκτεινόταν δυτικότερα και οριζόταν προς Βορράν από άλλο περίβολο, ενώ η ταύτιση του δεύτερου µε στεγασµένο οικοδόµηµα είναι εξαιρετικά αβέβαιη. Από το ελλειψοειδές κτίριο ΙΘ, το οποίο κτίστηκε ακριβώς πάνω από το προγενέστερο ΙΗ, σώζεται µόνον η πρόσοψη µε το επιµεληµένο κατώφλι και τµήµατα του Α τοίχου και της αψίδας. Οι διαστάσεις του κτιρίου υπολογίζονται σε 6,50 Χ 3,50 µ., δηλ. δε διέφεραν σηµαντικά από εκείνα του ΙΘ που αντικατέστησε. Το 2000, αµέσως στα Ανατολικά των ελλειψοειδών ΙΗ-ΙΘ, είχε βρεθεί αινιγµατική πλίνθινη κατασκευή. Την επόµενη χρονιά φάνηκε ότι πρόκειται για ένα ακόµη ελλειψοειδές οικοδόµηµα (ΚΒ), από το οποίο σώζονται µόνον τα επάλληλα πήλινα δάπεδα, καθώς και η πρόσοψη, δηλ. οι δύο παραστάδες και το κατώφλι, εκατέρωθεν του οποίου σώζονται δύο τετράγωνοι ογκόλιθοι πλευράς µισού µέτρου περίπου, πιθανώς βάσεις για τη στερέωση ξύλινων στύλων. Στο εσωτερικό του κτιρίου ερευνήθηκε κοιλότητα που περιείχε αναρίθµητα καµένα οστά ζώων και κάρβουνα, πιθανώς κατάλοιπα κάποιας θυσίας που ενδεχοµένως θα πρέπει να ταυτιστεί µε εσχάρα (βλ. εικόνα σελ. 12). Κάτι τέτοιο, βέβαια, προϋποθέτει ότι το οικοδόµηµα είχε λατρευτικό προορισµό. Η συνειδητή διάλυση του κτιρίου και η θεµελίωση στη θέση του αινιγµατικής ορθογώνιας κατασκευής που περιγράφεται παρακάτω ενδέχεται να σχετίζονται µεταξύ τους.

11 11 ΦΑΣΗ 6 (ΠΡΑΣΙΝΗ) Κεντρικός Τοµέας. Πρόκειται για την τελευταία σηµαντική αρχιτεκτονική φάση στον τοµέα αυτό. Όπως φαίνεται, στο εσωτερικό του ορθογώνιου περιβόλου έστεκε πλέον µόνον το κτίριο Θ, το οποίο ανέκτησε πάλι την αρχική ελλειψοειδή του µορφή. Στη θέση του ΙΕ κτίστηκε ένα µεγαλύτερο κυκλικό οικοδόµηµα, το Η, διαµ. 2,90 µ., το οποίο ενδέχεται να ήταν κεραµεικός κλίβανος. Κυκλικό Κτίριο Η (κεραµεικός κλίβανος) Τύµβος XXXIV ("Ηρώον"), από Βόρεια Στη θέση του ΙΑ, χτίστηκε µία ορθογώνια πλακόστρωτη κατασκευή που όπως όλα δείχνουν πρέπει να ήταν βωµός ήταν καλυµµένη µε καθαρή στάχτη και δίπλα της βρέθηκε ένα τελετουργικό χειροποίητο λυχνάρι. Σε επαφή µε µία άλλη γειτονική λίθινη µακρόστενη κατασκευή (XXXIV, 0,84 X 0,68 µ.), στο µέσον της οποίας είχε τοποθετηθεί ένας κατακόρυφος κατεργασµένος λίθος που έδινε την εντύπωση ταφικού σήµατος, βρέθηκε ένα σύνολο από θρυµµατισµένα αγγεία των πρώιµων αρχαϊκών χρόνων, κάρβουνα και οστά ζώων. Ωστόσο η έρευνα που επακολούθησε δεν οδήγησε στην ανεύρεση ανθρώπινων λειψάνων. Λίγο ανατολικότερα, εν µέρει πάνω στο θεµέλιό του κυκλικού κτίσµατος ΙΓ εντοπίστηκε µια µικρή λίθινη κυκλική τράπεζα (XXXVI). Παρόµοιες κατασκευές συνήθως σχετίζονται µε τη λατρεία των προγόνων ή των νεκρών. Κάτοψη περιοχής "Ηρώου" (σχ. Α. Μαζαράκη Αινιάνος) Πήλινος Λύχνος πλησίον βωµού Πήλινο οµοίωµα πλοίου από κατασκευή XXXIV Συνεξεταζόµενα, όλα τα στοιχεία οδηγούν στη σκέψη ότι στο χώρο λειτουργούσε ένα "ηρώο". Μάλιστα, η παρουσία ενός πήλινου οµοιώµατος πλοίου ανάµεσα στις προσφορές θα µπορούσε να δηλώνει ότι πρόκειται για το κενοτάφιο ενός σηµαίνοντος προσώπου που χάθηκε στη θάλασσα. Το χθόνιο χαρακτήρα της λατρείας τονίζουν τα πήλινα ακρωτηριασµένα ειδώλια αλόγων που βρέθηκαν στη γύρω περιοχή, και σε άµεση γειτνίαση µε το βωµό. Είναι γνωστό πόσο διαδεδοµένη ήταν η λατρεία των ηρώων στην Εύβοια. Αρκεί να µνηµονεύσουµε το ηρώο στο Λευκαντί του 10ου αι., και εκείνο της υτικής Πύλης της Ερέτριας, των αρχών του 7ου αι., που και τα δύο σχετίζονται µε τη λατρεία νεκρών της αριστοκρατικής τάξης. Ειδολογικά, τα ευρήµατα παρουσιάζουν ορισµένες οµοιότητες µε ένα λατρευτικό σύνολο του 7ου αι. από τις Πιθηκούσσες. Εκεί ανασκάφτηκε ένας αποθέτης που

12 12 περιείχε µεταξύ άλλων πήλινα ειδώλια αλόγων και µουλαριών, και οµοιώµατα πλοιαρίων. Ο Β. d Agostino συµπεραίνει ότι πρόκειται πιθανώς για ένα ηρώο, καθώς τα ευρήµατα σχετίζονταν άµεσα µε καµένα ανθρώπινα οστά. υτικός Τοµέας. Ορισµένες από τις κατασκευές που σχετίζονται µε την περίοδο αυτή µας πείθουν ότι η χρήση του χώρου άλλαξε και εδώ. Φαίνεται πως κάποια στιγµή, όταν το ελλειψοειδές κτίριο ΚΒ εγκαταλείφθηκε, χρησιµοποίησαν τις πέτρες του για κάποια άλλη κατασκευή, ίσως για το νέο περίβολο, που τώρα όχι µόνον ανανεώθηκε αλλά επίσης διευρύνθηκε προς Νότον, προς υσµάς και ίσως προς Βορράν. Το µόνο σηµαντικό στεγασµένο οικοδόµηµα που παρέµεινε σε χρήση φαίνεται ότι ήταν το ελλειψοειδές ΙΘ. Νέες κατασκευές είναι τα κυκλικά ΚΖ και Κ. Το µικρότερο, το ΚΖ, αποκαλύφτηκε πλησίον της Νότιας εισόδου. Σε σχέση µε τη µικρή του διάµετρο (1,80 µ) και συγκρινόµενο µε τα άλλα κυκλικά οικοδοµήµατα του υτικού Τοµέα διαθέτει ασυνήθιστα πλατύ θεµέλιο. Η χρήση του κτίσµατος αυτού παραµένει αβέβαιη, µολονότι η εύρεση στο εσωτερικό του, σε επαφή µε τον τοιχοβάτη, µιας µικρογραφικής οινοχόης, ίσως δηλώνει κάποια λατρευτική λειτουργία. υτικός Τοµέας. Κτίριο ΚΖ υτικός Τοµέας. Κυκλικά Κτίρια ΚΓ και Κ Το µεγαλύτερο κυκλικό οικοδόµηµα, διαµ. 2,50 µ., κτίστηκε στη ΒΑ γωνία του περιβόλου (Κ ), δίπλα στο παλαιότερο και παρόµοιο ΚΓ. Με βάση τα στρωµατογραφικά δεδοµένα είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι το ΚΓ συνέχισε να χρησιµοποιείται. Και τα δύο κτίσµατα ίσως ήταν σιταποθήκες, των οποίων η είσοδος θα πρέπει να αποκατασταθεί προς Νότον. Στη Ν γωνία του περιβόλου, πλησίον της πιθανολογούµενης εισόδου, ερευνήθηκε λίθινη συµπαγής κυλινδρική κατασκευή (διαµ. 0,80, ύψ. 0,45 µ.). Πάνω στην επιφάνειά της, η οποία ήταν επενδεδυµένη µε πηλό, παρατηρήθηκαν λίγα ίχνη καύσης. Η υπόθεση ότι πρόκειται για οικιακό (;) βωµό είναι αρκετά πιθανή. Τέλος, στη θέση του ελλειψοειδούς κτιρίου ΚΒ, το οποίο όπως προαναφέρθηκε εκθεµελιώθηκε, αµέσως στα υτικά της εσχάρας, κτίστηκε µία µακρόστενη ορθογώνια αινιγµατική κατασκευή. Το µήκος της είναι 2,70 µ. και το µέγ. πλάτος λίγο λιγότερο από 1 µ. Πλησίον και εντός της κατασκευής συλλέχτηκαν, µεταξύ άλλων, 10 µολύβδινα διπλωµένα αλιευτικά βαρίδια και ένα χάλκινο αγκίστρι. Εσχάρα µε καµένα οστά ζώων Κυλινδρική κατασκευή Χάλκινο αγκίστρι

13 13 ΤΑΦΕΣ Με αρκετές από τις παραπάνω φάσεις συνδέονται και ευάριθµοι παιδικοί εγχυτρισµοί. Οι περισσότεροι βρέθηκαν στον κεντρικό τοµέα και η απόδοσή τους στις επιµέρους οικιστικές φάσεις θα επιτευχθεί µόνον ύστερα από τη συνδυαστική µελέτη των κινητών ευρηµάτων και των δεδοµένων της στρωµατογραφίας. Η µελέτη αυτή, έως τώρα, οδηγεί στην προσωρινή διαπίστωση ότι οι ταφές χρονολογούνται, κατά κανόνα, στη Γεωµετρική περίοδο (δύο ταφικοί τύµβοι χρονολογούνται στον 6 ο αι., δηλ. µετά την εγκατάλειψη του συγκεκριµένου χώρου). υτικός Τοµέας. Παιδικός εγχυτρισµός (2001) Ακτέριστη ταφή εφήβου, σε συνεσταλµένη στάση Αµφορέας που είχε τοποθετηθεί ως "σήµα" πάνω από τάφο Ειδικότερα, στο υτικό τοµέα ερευνήθηκαν µόνον δύο εγχυτρισµοί στα Β και, εξωτερικά του περιβόλου. Ένας πίθος, του οποίου το στόµιο είχε σφραγιστεί µε µία πέτρα, περιείχε το σκελετό ενός βρέφους και ένα σκυφοειδές ολόβαφο κύπελλο. Αντίθετα, στις παρυφές της εργαστηριακής συνοικίας του Κεντρικού Τοµέα ανασκάφτηκαν πάνω από 30 ταφές. Οι περισσότερες - αν όχι όλες - είναι παιδικές (κυρίως εγχυτρισµοί, καθώς και λακκοειδείς και κιβωτιόσχηµοι). Σύµφωνα µε τη ραγώνα, παρατηρήθηκαν και µερικές καύσεις ενηλίκων, αλλά κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιωθεί ακόµη. Πολύ συχνά, ο τάφος σκεπαζόταν από ένα λίθινο τύµβο, και γύρω του έσπαγαν διάφορα αγγεία και πραγµατοποιούσαν νεκρόδειπνα. Σε µία περίπτωση ένας γραπτός αµφορέας είχε τοποθετηθεί ως σήµα πάνω από τον τάφο. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι και τα δύο παραπάνω έθιµα παρατηρούνται και στις Πιθηκούσσες. Η εύρεση ενός σκελετού εφήβου (;) σε συνεσταλµένη στάση, δίχως κτερίσµατα, µας παραπέµπει και πάλι στο αντίστοιχο έθιµο από τις Πιθηκούσσες. Η αποσαφήνιση των ταφικών εθίµων στον Ωρωπό θα επιτρέψει ενδεχοµένως να κατανοηθούν καλύτερα τα αντίστοιχα έθιµα της πρώτης ελληνικής αποικίας της ύσης, τα οποία, σηµειωτέον, προβληµατίζουν τους µελετητές αφού µέχρι τώρα δεν έχουν προκύψει ξεκάθαρες οµοιότητες µε τις ταφικές συνήθειες στην ίδια την Εύβοια. Η συνήθεια πάντως του τέλους της γεωµετρικής εποχής να θάβουν τα παιδιά εντός της οικιστικής ζώνης ήταν διαδεδοµένη και στη γειτονική Ερέτρια. ΦΑΣΗ 7 (ΚΥΑΝΗ) Κεντρικός Τοµέας. Η περιοχή σταδιακά εγκαταλείπεται, αλλά συνεχίζουν για ένα διάστηµα οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα κεραµεικά εργαστήρια. υτικός Τοµέας. Η χρήση του χώρου αλλάζει δραστικά. Στην φάση αυτή ανήκει ένα µνηµειακό ορθογώνιο οικοδόµηµα που ερευνήθηκε µερικώς τα έτη 2000 έως και Ο παλαιότερος περίβολος παραµένει σε χρήση και ενδεχοµένως ενισχύθηκε στα ΝΑ. Με την φάση αυτή πρέπει να σχετίζεται και ο µικρός ορθογώνιος χώρος ΚΗ, εσωτ. διαστ. 2 Χ 1,30 µ., ο οποίος κτίστηκε πάνω από το κυκλικό ΚΖ, και σε επαφή µε τον περίβολο. Στη ΒΑ γωνία

14 14 του Ν περιβόλου, τα κυκλικά οικοδοµήµατα ΚΓ και Κ µάλλον συνέχισαν να χρησιµοποιούνται. Ένα σχεδόν τετράγωνο οικοδόµηµα κτίστηκε σε επαφή µε το σκέλος του περιβόλου. Έχει διαστάσεις 5 Χ 4,60 µ. και είσοδο προς Νότον (πλ. 1,25 µ.). Το οικοδόµηµα αυτό, αν λάβουµε υπόψη το πάχος του τοιχοβάτη (0,90 µ.), ήταν πιθανώς διώροφο και χαρακτηρίστηκε συµβατικά ως "πύργος". Η ανωδοµή του ήταν από ωµές πλίθρες οι οποίες εδράζονταν πάνω σε λίθινο τοιχοβάτη, το ύψος του οποίου είναι µόλις 20 εκ. Το παλαιότερο δάπεδο ήταν σπαρµένο µε πολυάριθµα θραύσµατα προερχόµενα από µεγάλα χρηστικά αγγεία. Η καταστροφή φαίνεται ότι συνοδεύτηκε από πυρκαγιά. Το νεώτερο επίπεδο χρήσης χαρακτηρίζεται από δύο µερικώς επικαλυπτόµενες πρόχειρες κεντρικές εστίες. Ο πυθµένας της παλαιότερης ήταν το κοίλο σώµα ενός µεγάλου χρηστικού αγγείου. Τα λιγοστά χαρακτηριστικά ευρήµατα από το εσωτερικό του δωµατίου χρονολογούνται στους πρώιµους αρχαϊκούς χρόνους (λ.χ. πήλινος "πεταλόσχηµος" λύχνος και θραύσµατα αγγείων ανατολίζοντος ρυθµού). "Πύργος" από υσµάς Στρώµα καταστροφής "πύργου" από πάνω Αγγείο ανατολίζοντος ρυθµού από τον "πύργο" Βορειότερα εκτείνεται ένα µνηµειακό οικοδόµηµα, διαστάσεων 57 Χ 17,60 µ., το οποίο ακολουθεί Β-Ν προσανατολισµό. Μολονότι η έρευνα του κτιρίου βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο, η πρώτη εντύπωση είναι ότι πρόκειται για υπαίθριο περίβολο µέσα στον οποίο εγγράφονται ορισµένοι ορθογώνιοι χώροι, καθώς και οι προαναφερθείσες κυκλικές κατασκευές. Η περίκλειστη περιοχή διαιρείται εσωτερικά σε τουλάχιστον δύο άνισα διαµερίσµατα. Ο περιµετρικός τοιχοβάτης, πλ. περίπου 40 εκ., είναι κατασκευασµένος από µία σειρά από σχετικά µικρούς πρόχειρα κατεργασµένους λίθους και µέχρι ένα ύψος πρέπει να έφερε ανωδοµή από πλίνθους. Το µεσαίο τµήµα του δυτικού επιµήκη τοίχου έχει υποστεί µετατόπιση και εν µέρει έχει καταστραφεί, πιθανώς εξαιτίας πληµµύρας. Κάτοψη Β απόληξης µνηµειακού οικοδοµήµατος Άποψη της Β απόληξης του µνηµειακού οικοδοµήµατος από τα υτικά

15 15 Στη Βόρεια απόληξη του οικοδοµήµατος ήρθαν στο φως έκκεντρη προς υσµάς ευρύχωρη είσοδος πλάτους 2,60 µ. και λιθόστρωτο τετράγωνο δωµάτιο στη Β γωνία, εσωτ. πλευράς 2,60 µ., µε είσοδο πλ. 1,30 µ. προς Ν. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το Α σκέλος του Β θεµελίου δεν είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένο µε το αντίστοιχο υτικό, κάτι που µαρτυρεί µία προχειρότητα, αν όχι βιασύνη, στο στάδιο της κατασκευής. Εντύπωση προξενεί το λιθόστρωτο γέµισµα του εσωτερικού του δωµατίου, καθώς η επιφάνειά του είναι αρκετά ανώµαλη και δύσκολα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σαν δάπεδο. Ενδεχοµένως να έφερε κάποια εξισωτική επίστρωση από πατηµένο χώµα, ίσως δηλαδή χρησίµευε ως υπόστρωµα δαπέδου, εξαιτίας του ασταθούς και υγρού υπεδάφους, λόγω της γειτνίασης του υδροφόρου ορίζοντα. Από την πρώτη εξέταση των κινητών ευρηµάτων που σχετίζονται µε την περίοδο χρήσης του οικοδοµικού συγκροτήµατος συνάγεται το συµπέρασµα ότι πρέπει να ήταν σε χρήση κατά τη διάρκεια του 7 ου π.χ. αι. Ενισχυτική της πρώιµης χρονολόγησης είναι η διαπίστωση ότι δεν απαντήθηκαν κέραµοι σε κανένα σηµείο του ανασκαπτόµενου χώρου, ούτε καν σε σχέση µε τα δύο στεγασµένα τετράγωνα δωµάτια. εν είναι σαφές πότε ακριβώς εγκαταλείφτηκε το συγκρότηµα και κάτω από ποιες συνθήκες: το Β δωµάτιο µε το λιθόστρωτο δεν απέδωσε ευρήµατα, σε αντίθεση µε τον "πύργο" όπου, όπως προαναφέρθηκε, διαπιστώθηκε ένα στρώµα καταστροφής και µία σύντοµη φάση επαναχρησιµοποίησης. Ίσως η εγκατάλειψη του συγκροτήµατος να πραγµατοποιήθηκε οργανωµένα, αλλά ενδέχεται να ακολούθησε βίαιη καταστροφή, πιθανώς από ανθρώπινη επέµβαση, την οποία ακολούθησε σύντοµη περίοδος πρόχειρης χρησιµοποίησης ορισµένων χώρων, συµπεριλαµβανοµένου του "πύργου". Ακολούθως το µνηµειακό οικοδόµηµα εγκαταλείφτηκε οριστικά και σε κάποιο στάδιο η περιοχή πληµµύρισε. Η χρήση του µνηµειακού οικοδοµικού συγκροτήµατος του Ωρωπού παραµένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη, αν και µπορούµε ήδη να διατυπώσουµε κάποιες σκέψεις. Συγκρινόµενη µε τα γνωστά αρχιτεκτονικά δεδοµένα της εποχής αυτής η µορφή του οικοδοµήµατος είναι µοναδική. Η ασυνήθιστη κάτοψη, οι σηµαντικές διαστάσεις, η προχειρότητα της τοιχοποιίας, οι πυργόσχηµες ή ενισχυµένες κατασκευές στα σηµεία των εισόδων, τα κυκλικά οικοδοµήµατα στο εσωτερικό του περιβόλου, και τέλος τα λιγοστά και µάλλον φτωχά ευρήµατα συνιστούν ενδείξεις ότι ίσως έχουµε να κάνουµε µε ένα στρατόπεδο. Είναι ενδιαφέρον ότι ανάµεσα στα ευρήµατα που σχετίζονται µε το µνηµειακό οικοδόµηµα συγκαταλέγεται χάλκινο έλασµα που πιθανότατα ανήκει σε κυκλική ασπίδα. Το εύρηµα αυτό φαινοµενικά ενισχύει την υπόθεση του στρατοπέδου, αλλά οδηγεί και σε περίσκεψη, καθώς θα µπορούσε να είχε αναθηµατικό χαρακτήρα. Λιγοστά θραύσµατα από µικρογραφικά αγγεία που προέρχονται από τα ανώτερα στρώµατα του ανασκαπτόµενου χώρου θα ήταν δυνατόν να ενισχύσουν αυτή την εκδοχή. Μνηµειακό οικοδόµηµα υτικού Τοµέα, από Νότια Χάλκινη κυκλική ασπίδα

16 16 Εάν η ταύτιση του οικοδοµήµατος του Ωρωπού µε στρατόπεδο αποδειχτεί σωστή, τότε η σύνδεσή του µε κάποιο επεισόδιο του φηµισµένου Ληλαντίου πολέµου καθίσταται πιθανή. Θα ήταν δυνατόν να εικάσουµε ότι εδώ έδρευε µία φρουρά, της οποίας ο ρόλος θα ήταν να ελέγχει το θαλάσσιο πέρασµα ανάµεσα στον Ωρωπό και την Ερέτρια και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία ανάµεσα στις δύο θέσεις. Ωστόσο, η υπόθεση ότι το µνηµειακό οικοδόµηµα που αρχίσαµε να ερευνούµε ενδέχεται να ταυτίζεται µε πρόχειρο στρατόπεδο, αν και δελεαστική, παραµένει µια αναπόδεικτη εικασία. Μόνον η συνέχιση της έρευνας θα δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα. Είναι γενικά παραδεκτό ότι στις πρώτες δεκαετίες του 7 ου αι. η Ερέτρια παρακµάζει και ο πληθυσµός της µειώνεται. Η συρρίκνωση της Ερέτριας στη διάρκεια του 7 ου αι. και η µείωση των αποικιακών της δραστηριοτήτων στη ύση συνδέονται συνήθως µε την δύσκολη κατάσταση στην οποία περιήλθε µετά τον πολύχρονο πόλεµο στον οποίο ενεπλάκη µε την άλλοτε σύµµαχό της Χαλκίδα, τον γνωστό από τις πηγές Ληλάντιο πόλεµο. Αρχαιολογικά «τεκµήρια» του πολέµου αυτού θεωρούνται συνήθως η καταστροφή και εγκατάλειψη του οικισµού στην Ξερόπολη-Λευκαντί, οι ταφές του γένους των πολεµιστών στην περιοχή της υτικής Πύλης της Ερέτριας, η απόκρυψη ενός σκύφου µε τάλαντα χρυσού από κοσµηµατοποιό της Ερέτριας και η κατασκευή του οχυρωµατικού περιβόλου της Ερέτριας γύρω στο 700 π.χ. Αντίθετα, στον Ωρωπό οι ενδείξεις που έχουµε συγκεντρώσει µέχρι σήµερα πιστοποιούν µάλλον το αντίθετο, δηλ. διαπιστώνουµε σχετική ευµάρεια και συνεχή δραστηριότητα µέχρι τουλάχιστον τα τέλη του 7 ου π.χ. αι. Η υπόθεση που διατύπωσα παλαιότερα ότι µία από τις συνέπειες του πολέµου ήταν ότι ο Ωρωπός δέχτηκε «πρόσφυγες» από την απέναντι Ερέτρια, πιθανώς και από το Λευκαντί, δεν έχει ακόµη αντικρουστεί από τα αρχαιολογικά δεδοµένα. ΦΑΣΕΙΣ 8 και 9. Αρχαϊκή οικία και οδοί Οι φάσεις αυτές, που τοποθετούνται στον 6 ο π.χ. αι., παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς παρατηρείται ριζική αναδιοργάνωση του χώρου και εγκατάλειψη των καµπυλόγραµµων κτιρίων. Η ανθρώπινη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή συνέχισε µέχρι και το τέλος των αρχαϊκών χρόνων. Σταδιακά, η µορφή και ο προορισµός των οικοδοµηµάτων θα αλλάξει. Πιο συγκεκριµένα, οι περιοχές µε την παλαιότερη έντονη οικοδοµική δραστηριότητα παρέµειναν εγκαταλειµµένες και αδόµητες. Στο υτικό Τοµέα ερευνήθηκε το 1985 µία οδός που ακολουθεί Β-Ν προσανατολισµό, καθώς και µια οικία του τύπου µε παστάδα, από το στρώµα καταστροφής της οποίας προέρχεται, µεταξύ άλλων, πώµα µελανόµορφης λεκάνης. υτικός Τοµέας. Αρχαϊκή οδός και οικία από ΒΑ Μελανόµορφο πώµα από την επίχωση καταστροφής της αρχαϊκής οικίας

17 17 Ανατολικά του µνηµειακού οικοδοµήµατος και Νότια του κεντρικού τοµέα ήρθαν στο φως δύο οδικοί άξονες, ο ένας µε Β-Ν και ο άλλος µε Α- προσανατολισµό. Οι οδοί έχουν πλάτους 3 µέτρων και ορίζονται εκατέρωθεν από αναληµµατικούς τοίχους. Νότια του Α- άξονα αποκαλύφτηκαν πολυάριθµοι παρόδιοι χώροι. Επειδή το µεγαλύτερο τµήµα των χώρων αυτών εκτείνεται κάτω από το άσκαφο όριο του σκάµµατος, η εικόνα που έχουµε διαµορφώσει είναι ελλιπής, και τόσο η κάτοψη όσο και η χρήση τους παραµένουν αβέβαιες (µάλλον έχουν ορθογώνια κάτοψη: οικίες; καταστήµατα;). Βόρεια του δρόµου, ήρθαν στο φως 2 ταφικοί τύµβοι του 6 ου αι. π.χ. Νότιος Τοµέας. Ανασκαφή της αρχαϊκής οδού. Άποψη από Α (2003) Νότιος Τοµέας. Αρχαϊκή οδός από (2003) Η περιοχή εγκαταλείφτηκε στις αρχές του 5 ου αι. ύστερα από καταστρεπτική πληµµύρα: αψευδείς µαρτυρίες του συµβάντος αυτού είναι οι ποταµίσιες κροκάλες και τα στρώµατα αµµοχάλικου που σκέπασαν τόσο τον δρόµο όσο και τους παρόδιους στεγασµένους χώρους. εν αποκλείεται οι δρόµοι να χαράχτηκαν µε την προοπτική ανάπτυξης ενός πολεοδοµικού σχεδίου το οποίο όµως δεν υλοποιήθηκε ποτέ πλήρως, εξαιτίας της πληµµύρας αυτής που υποχρέωσε τους κατοίκους του Ωρωπού να µετακινηθούν ανατολικότερα. Στην πόλη του Ωρωπού των κλασικών χρόνων που ιδρύθηκε λίγες εκατοντάδες µέτρα ανατολικότερα, εφαρµόστηκε εξαρχής το ορθογωνικό σύστηµα. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Όπως φάνηκε από τη σύντοµη και επιλεκτική παρουσίαση των δεδοµένων, οι ανασκαφές στη Σκάλα Ωρωπού θα συµβάλουν στην αποσαφήνιση πολλών σκοτεινών ζητηµάτων γύρω από την αρχαία τεχνολογία και την πρώιµη µεταλλοτεχνία ειδικότερα. Από την άλλη µεριά, η παρουσία στον Κεντρικό Τοµέα λατρευτικών κτιρίων και κάποιων αναθηµάτων στο χώρο που περικλείεται από το µεγάλο ορθογώνιο περίβολο δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης της σχέσης που αναµφίβολα υπήρχε κατά την αρχαιότητα ανάµεσα σε ιερά και εργαστήρια. Πράγµατι, µολονότι έχουν προκύψει σαφείς ενδείξεις για λατρευτικές εκδηλώσεις εντός των ορίων του µνηµειακού περιβόλου, εντούτοις µένει να εξακριβωθεί η ακριβής φύση των εκδηλώσεων αυτών και η σχέση που υπάρχει µε τις παράλληλες βιοτεχνικές δραστηριότητες και τις γειτονικές παιδικές ταφές.

18 18 Ευβοϊκός κρατήρας Ευβοϊκός αµφορίσκος Ευβοϊκός σκύφος Ευβοϊκό κύπελλο Τα κινητά ευρήµατα υπογραµµίζουν τον ευβοϊκό προσανατολισµό των Ωρωπίων, καθώς ένα µεγάλο ποσοστό από τα τροχήλατα αγγεία είναι ευβοϊκής τεχνοτροπίας. Αυτό, καθώς και ο ενεπίγραφος δίσκος που µνηµονεύεται παραπάνω, αποτελούν αδιάψευστη µαρτυρία των στενών σχέσεων που διατηρούσαν οι Ωρώπιοι µε τους Ευβοείς, και ιδιαίτερα µε τους Ερετριείς. Τα νέα ευρήµατα δίνουν βάση τόσο στις αποσπασµατικές γραπτές µαρτυρίες (σύµφωνα µε τον Νικοκράτη (Ερε]τριέων κτί[σµα είναι τον Ω]ρωπόν) (FGrHist. 376 F1) και τον Στ. Βυζ. λ. Γραία = πόλις Ερετρίας) όσο και στην παλαιότερη υπόθεση ορισµένων µελετητών περί κυριαρχίας της Ερέτριας επί του Ωρωπού, καθώς και στην πιο πρόσφατη του D. Knoepfler, σύµφωνα µε την οποία ο προκλασσικός Ωρωπός υπήρξε αποικία των Ερετριέων. Βέβαια δε λείπουν οι αποµιµίσεις Κορινθιακών αγγείων, αλλά και τα Πρωτοαττικά, ορισµένα από τα οποία φαίνεται ότι είναι προϊόντα του τοπικού εργαστηρίου. Κορινθιακή κοτύλη τύπου Αετού 666 Πρωτοαττικός κρατήρας Παράλληλα, τα λιγοστά φοινικικά και αιγυπτιάζοντα πολύτιµα αντικείµενα, όπως χάνδρες από υαλόµαζα και φαγεντιανή, σφραγίδες και ψήφοι από ηµιπολύτιµους λίθους, καθώς και ο σκαραβαίος που µνηµονεύτηκε παραπάνω, καθώς και τα εισαγµένα Ανατολικοιωνικά αγγεία αποτελούν τεκµήρια επαφών και µε την Ανατολική Μεσόγειο. Τριγωνικές χάνδρες από υαλόµαζα Λίθινη χάνδρα µε εγχάρκατη παράσταση πτηνού Σφαιρική χάνδρα από πράσινη υαλόµαζα Θραύσµατα ροδιακών σκύφων

19 19 εν είναι ακόµη σαφής ο προορισµός όλων των οικοδοµηµάτων. Ορισµένα από αυτά χρησίµευαν µε βεβαιότητα ως εργαστήρια µεταλλοτεχνίας. Αυτό πιστοποιείται από τους διάσπαρτους µεταλλευτικούς κλιβάνους τόσο έξω όσο και µέσα στα οικοδοµήµατα (λ.χ. στο εσωτερικό του ελλειψοειδούς Α), καθώς και από τα πολυπληθή απορρίµµατα εκκαµίνευσης που είναι σπαρµένα σε όλους τους χώρους της ανασκαφής. Από τις αναλύσεις των σκωριών που πραγµατοποιήθηκαν στο Κέντρο Αρχαιοµετρίας του ηµόκριτου από τον R. Doonan µε τη βοήθεια του Γ. Μπασιάκου, καταδείχτηκε ότι κατασκεύαζαν σιδερένια και χάλκινα αντικείµενα, ενώ προέκυψαν ενδείξεις και για πρωτογενή κατεργασία χαλκού. Ανάµεσα στα ευρήµατα συγκαταλέγονται αρκετά πήλινα ακροφύσια κλιβάνων (tuyères). Σκωρία από τον πυθµένα κλιβάνου του Κτιρίου Α Σκωρίες χαλκού Τρία ακροφύσια µεταλλευτικών κλιβάνων Τα σιδερένια εργαλεία αποτελούν µία από τις πιο σηµαντικές κατηγορίες κινητών ευρηµάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα σύνολο από 70 περίπου σιδερένια µαχαίρια και εργαλεία (κυρίως µικρές αξίνες διαφόρων µεγεθών) που βρέθηκε κατά την ανασκαφική περίοδο του Ανάµεσά τους συλλέχτηκαν µερικά ασηµένια και χάλκινα κοσµήµατα, καθώς και χάνδρες από υαλόµαζα και φαγεντιανή, προφανώς εισαγµένες από την Ανατολή. Σιδερένια εργαλεία Αξίνα, αιχµή δόρατος, 2 εγχειρίδια, από σίδερο Επιλογή µετάλλινων αντικείµένων και κοσµηµάτων Στον ίδιο χώρο φαίνεται ότι λειτουργούσαν παράλληλα και εργαστήρια αγγειοπλαστικής. ύο από τα κυκλικά οικοδοµήµατα (Η και Ι ) φαίνεται ότι χρησίµευαν ως κεραµικοί κλίβανοι ενώ βρέθηκαν και τρεις παρόµοιοι κλίβανοι µε δίδυµους θαλάµους καύσης. Η καύσιµη ύλη των κλιβάνων αυτών ήταν κουκούτσια από αγριελιές, που βρέθηκαν σε ικανές ποσότητες, τελείως πυρακτωµένα.

20 20 Κεντρικός Τοµέας. Κλίβανος κεραµεικής πλησίον Κτιρίου Α υτικός Τοµέας. Κλίβανος κεραµεικής Τα πολυάριθµα τεκµήρια για την ενασχόληση των ευβοέων µε τη µεταλλοτεχνία (Καστρί, Λευκαντί, Ερέτρια, Πιθηκούσσες) ενισχύουν την επικρατούσα σήµερα άποψη ότι ένα από τα βασικά κίνητρα που τους οδήγησαν αρχικά στην Ανατολή και τη Χαλκιδική, και στη συνέχεια στη ύση, ήταν το εµπόριο µετάλλων. Κάτι τέτοιο συνάγεται και από το εδάφιο της Οδύσσειας όπου η Αθηνά µεταµφιεσµένη ως Μέντης, αφηγείται στον Τηλέµαχο ότι έφθασε στην Ιθάκη καθ' οδόν προς την Τεµέση όπου πηγαίνει για να ανταλλάξει σίδερο µε χαλκό (Οδ. α, πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους / ἐς Τεµέσην, µετὰ χαλκόν, ἄγω δ αἴθωνα σίδηρον). Η υπόθεση του Μ. Σακελλαρίου ότι κάτοικοι της Γραίας πήραν µέρος στις πρώτες εξορµήσεις των Ευβοέων στη ύση αποκτά σήµερα και αρχαιολογικά ερείσµατα. Με βάση όλα τα παραπάνω ενισχύεται η άποψη που διατύπωσαν kατά καιρούς αρκετοί µελετητές, ότι δηλαδή οι Γραίοι πρέπει να συµµετείχαν στην ίδρυση των πρώτων ευβοϊκών αποικιών στη ύση, ήρθαν σε επαφή µε τους αυτόχθονες κατοίκους της Ιταλικής χερσονήσου και τελικώς όλοι οι Έλληνες έγιναν γνωστοί στη ύση ως Graii, Geci. Η παρουσία πολυάριθµων επάλληλων περιβόλων της Γεωµετρικής και πρώιµης αρχαϊκής περιόδου στον Ωρωπό επιτρέπει την διατύπωση ορισµένων σκέψεων. Η συνήθεια αυτή προφανώς απηχεί έναν τρόπο κοινωνικής οργάνωσης που φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα οικείος στην γειτονική Εύβοια. Οι ανασκαφές του Π. Θέµελη, της Α. Ανδρειωµένου και των Ελβετών στην Ερέτρια έφεραν στο φως τις τελευταίες δεκαετίες αποσπασµατικά αρχιτεκτονικά λείψανα της Γεωµετρικής περιόδου. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τα στεγασµένα οικοδοµήµατα, συνήθως ελλειψοειδούς µορφής, πλαισιώνονται από περιβόλους. Αυτή η παρατήρηση ισχύει και για το ιερό του Απόλλωνος αφνηφόρου, και ήταν ένας από τους λόγους που µε είχαν οδηγήσει το 1987 στην αµφισβήτηση της στερεότυπης άποψης ότι η παρουσία ενός µεταγενέστερου αστικού ναού σε µία συγκεκριµένη θέση προϋποθέτει ότι ο τα παλαιότερα αρχιτεκτονικά λείψανα στον ίδιο χώρο θα πρέπει επίσης να θεωρηθούν λατρευτικά. Παρόµοιοι περίβολοι φαίνεται ότι χαρακτηρίζουν και τη γειτονική Ξερόπολη- Λευκαντί, καθώς και την Κύµη, αλλά και αποµακρυσµένες περιοχές, όπως την Παλαιά Σµύρνη. Πώς εξηγείται η παρουσία των περιβόλων αυτών; Μία εξήγηση είναι ότι παρείχαν προστασία από τις συχνές πληµµύρες από τους χειµάρρους και τα ποτάµια που διέρχονταν µέσα από τους οικισµούς. Είναι γνωστό ότι στο σηµείο της µετέπειτα υτικής Πύλης, οι Ερετριείς, στις αρχές του 7 ου αι., εξέτρεψαν την κοίτη του ποταµού που διερχόταν µέσα από την κατοικηµένη ζώνη. Η εικόνα της γεωµετρικής Ερέτριας σύµφωνα µε την γνωστή αναπαράσταση του Kl. Krause µπορεί να εφαρµοστεί και στην περίπτωση του Ωρωπού. Στην Ερέτρια οι γεωλογικές έρευνες έδειξαν ότι πολλά αποξηραµένα ρεύµατα διαµορφώθηκαν από τον 7 ο αι. και εξής σε οδικές αρτηρίες. Κάτι παρόµοιο παρατηρήθηκε και στον Ωρωπό (οικόπεδο Ο.Τ.Ε. και πιθανώς Β-Ν οδός του υτικού Τοµέα).

21 21 Όµως η προστασία από τις πληµµύρες δεν πρέπει να είναι ο µόνος λόγος της παρουσίας των περιβόλων. Οι έρευνες στον Ωρωπό έδειξαν ότι η εικόνα που παρατηρείται στον Κεντρικό Τοµέα, επαναλαµβάνεται στο υτικό. Φαίνεται δηλαδή ότι έχουµε να κάνουµε µε αυτόνοµες οικιστικές µονάδες, τις οποίες θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε οίκους. Μέσα στα όρια κάθε περιβόλου, το «έρκος» του Οµήρου θα πρέπει να υποθέσουµε ότι διέµενε µία οικογένεια. Τα οικοδοµήµατα που συνθέτουν την κάθε µονάδα ήταν όπως φαίνεται συναρτηµένα µε τον αριθµό των µελών της οικογένειας και την θέση που κατείχε αυτή στην κοινωνία. Η οµηρική περιγραφή του οίκου, µε το µέγαρο, το έρκος που το περιβάλλει (Ιλ. Α, 476), τους σωρούς της κοπριάς από την παραµονή των ζώων στην αυλή (Ιλ. Ω, 163 κ.ε. Οδ. ρ, 297), το βωµό του ιός «εν µέσω έρκει» (Οδ. χ, 334), τη θόλο (Οδ. χ, ), τη «λαύρη» (Οδ. χ, , ) και τους ανεξάρτητους θαλάµους (Οδ. α, 425. δ, 718, 802. ψ, 192 κ.ε.) νοµίζω ότι ταιριάζει ικανοποιητικά µε τα ευρήµατα του Ωρωπού. Ακόµη και το οµηρικό «υπερώιον» (λ.χ. Οδ. φ, 42) θα µπορούσε να αποκατασταθεί στο Κτήριο Θ του Κεντρικού Τοµέα, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχε κλίµακα που οδηγούσε σε πατάρι, όπως στην περίπτωση της ελλειψοειδούς αρχαϊκής οικίας στη θέση Punta Chiarito των Πιθηκουσσών. Οι κεντρικές εστίες των περισσοτέρων οικιών του Ωρωπού, το µεγάλο θρανίο στο αψιδωτό δωµάτιο του κτιρίου Θ, τα πολυάριθµα κατάλοιπα των οστών ζώων, τα µικρά ακέραια κλειστά αγγεία που θα µπορούσαν να είχαν χρησιµοποιηθεί σε σπονδές, συνιστούν ενδείξεις για την τέλεση «οµηρικών» συµποσίων. Μάλιστα τα υφαντικά βάρη κατά µήκος των τοίχων µας φέρνουν στο νου τα οµηρικά χωρία όπου οι γυναίκες αποτραβιούνται σε µία άκρη και υφαίνουν όσο διαρκεί το συµπόσιο των ανδρών. Πήλινες σφαίρες Πήλινα σφονδύλια Πήλινες αγνύθες Από τις ανασκαφές του Ωρωπού διαφαίνεται ότι µέσα στα πλαίσια του κάθε οίκου υπήρχε αυτονοµία τόσο σε οικονοµικό όσο και σε θρησκευτικό επίπεδο. Για παράδειγµα, κάθε νοικοκυριό φαίνεται ότι είχε κατά περιόδους δική της ανεξάρτητη κεραµική παραγωγή. Ωστόσο, οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη µεταλλοτεχνία χαρακτηρίζουν µόνον τις οικογένειες που κατοικούσαν στον Κεντρικό Τοµέα, ενασχόληση που ασφαλώς τους προσέδιδε µεγαλύτερο πλούτο, δύναµη και κύρος. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις των οικογενειών που κατοικούσαν στη συγκεκριµένη περιοχή πρέπει να είχαν ως αποδέκτες την Αλία Νύµφη, θεά προστάτιδα των ναυτικών, της οποίας η λατρεία µαρτυρείται επιγραφικά στον Ωρωπό κατά την Ελληνιστική περίοδο, αλλά και τους αδελφούς της, τους Τελχίνες, δηλ. τους δαίµονες που είχαν σχέση µε τη µεταλλοτεχνία. Η λατρεία του ήρωος στο µεγάλο περίβολο του κεντρικού τοµέα φαίνεται ότι έχει το παράλληλό της στον περίβολο του υτικού τοµέα. Σε κάθε οικιστική µονάδα, ένα από τα οικοδοµήµατα πρέπει να ήταν η κύρια κατοικία, και τα λοιπά οικοδοµήµατα πρέπει να ήταν χώροι εργασίας και λατρείας. Το αν κάποιος ή κάποιοι οίκοι ξεχώριζαν από τους υπόλοιπους είναι µάλλον πρόωρο να επιχειρήσουµε να το διαπιστώσουµε. Η κοινωνική διαστρωµάτωση δεν είναι ιδιαίτερα έντονη, µολονότι η εντύπωση που δίδεται µε τα µέχρι σήµερα υλικά κατάλοιπα που έχουν αποκαλυφτεί είναι ότι το οικοδοµικό συγκρότηµα του κεντρικού τοµέα που περιβάλλεται από τον εντυπωσιακό περίβολο ανήκε σε µία από τις πιο σηµαντικές οικογένειες του Ωρωπού. Αυτό προφανώς επέτρεπε στους ενοίκους του Κτιρίου Θ να τελούν θρησκευτικές τελετές στις οποίες θα συµµετείχαν και µέλη από άλλες οικογένειες. Αλλά και τα επάλληλα κτίρια ΙΗ, ΙΘ στο µέσον του περίκλειστου χώρου του υτικού τοµέα ενδέχεται να ανήκαν σε µία σηµαντική

22 22 οικογένεια. Τούτο συνάγεται από τη µεγάλη διάρκεια χρήσης των παραπάνω κτιρίων, καθώς και από την επιµεληµένη τοιχοποιία τους. Πήλινο ειδώλιο αλόγου ύο πήλινα ειδώλια αλόγων Πήλινα ειδώλια ζώων Η παραπάνω πρόταση επιτρέπει να κατανοήσουµε καλύτερα την διαδικασία γένεσης του ιερού του Απόλλωνος αφνηφόρου στην Ερέτρια, που σύµφωνα µε παλαιότερη άποψή µου ήταν αρχικά ο πυρήνας της αριστοκρατικής συνοικίας της πόλης που µετεξελίχτηκε σε ιερό της πολιούχου θεότητας. Ορισµένα κτήρια προορίζονταν για κατοικίες της αριστοκρατικής τάξης, άλλα χρησίµευαν ως χώροι εργασίας (λ.χ. εργαστήριο για την κατασκευή χάλκινων αντικειµένων). Τον ίδιο «διπολισµό» παρατηρούµε, όπως είδαµε, στη βιοτεχνική συνοικία των Πιθηκουσσών (αψιδωτή κατοικία, ελλειψοειδή ή ορθογώνια εργαστήρια µεταλλοτεχνίας). Φαίνεται συνεπώς ότι η σύνθετη κοινωνική οργάνωση οδήγησε σταδιακά, από το 2 ο µισό του 8 ου αι., στην εξειδίκευση των οικοτεχνικών ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια του οίκου. Σε περιοχές όπου κυριαρχούσαν οι καµπυλόγραµµες αρχιτεκτονικές µορφές, η λύση που δόθηκε ήταν η ενσωµάτωση των επιµέρους κτιρίων µέσα σε έναν περίβολο, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις επιχειρήθηκαν δύσκολοι συνδυασµοί, όπως στη Λαθούριζα της Αττικής. Αντίθετα, σε περιοχές όπου επικρατούσε η συνήθεια να χτίζουν ορθογώνια σπίτια, οι επιλογές ήταν περισσότερες. Είτε ακολουθήθηκε και εδώ η λογική του περιβόλου, όπως στα Μέγαρα Υβλαία, είτε εκείνη της κεντρικής αυλής, γύρω από την οποία διατάσσονταν οι χώροι, όπως στη Ζαγορά της Άνδρου ή τη Μίλητο. Σύµφωνα µε τον Ι. Morris, οι κοινωνικές µεταβολές που σταδιακά θα οδηγήσουν σε ανάγκη κατάτµησης του ωφέλιµου χώρου των κτιρίων, έτσι ώστε ο κάθε χώρος να έχει µία συγκεκριµένη χρήση, και η πρόσβαση σε αυτούς να είναι ελεγχόµενη, σε συνδυασµό µε τον περιορισµό του ρόλου της γυναίκας στις οικοτεχνικές δραστηριότητες και ο αποκλεισµός της από τα κοινά, µε εξαίρεση βέβαια τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, θα οδηγήσει περαιτέρω στην παγίωση του τύπου του αρχαίου ελληνικού σπιτιού όπου οι χώροι θα είναι πλέον στραµµένοι προς το εσωτερικό και θα διατάσσονται γύρω από µιαν αυλή. Αναµφίβολα, η εξέλιξη υπήρξε αργή. Από τον αψιδωτό µνηµειώδη αριστοκρατικό οίκο του 10ου π.χ. αι. στο Λευκαντί, όπου όλες οι δραστηριότητες βρίσκονται συγκεντρωµένες κάτω από την ίδια στέγη έως την αρχαϊκή οικία µε την παστάδα του Ωρωπού διανύθηκε µία µεγάλη πορεία, από την οποία ακόµη µας λείπουν οι συνδετικοί κρίκοι. Οι ανασκαφές του Ωρωπού συµβάλουν ως ένα βαθµό στη γεφύρωση αυτού του κενού. ΑΛ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ ιευθυντής ανασκαφής Ωρωπού Αναπλ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστηµών του Ανθρώπου Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΜΙΝΩΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΜΙΝΩΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΜΙΝΩΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μινωικός - Μυκηναϊκός Κόσµος Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Η Κρήτη, ένα νησί που εκτείνεται σε µήκος περίπου 260 χλµ. και µέγιστο πλάτος µόλις 60 χλµ., βρίσκεται σε προνοµιακή γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελημένη σαρκοφάγος του 5 ου αι. π.χ. βρέθηκε στο πλάι αρχαίου δρόμου στην Ερέτρια (Καραπασχαλίδου, ό.π.).

Επιμελημένη σαρκοφάγος του 5 ου αι. π.χ. βρέθηκε στο πλάι αρχαίου δρόμου στην Ερέτρια (Καραπασχαλίδου, ό.π.). 7 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ Φαίνεται ότι, όσον αφορά τη σαρκοφάγο, ακολουθείται η πρακτική που απαντάται και σε άλλες δωρικές περιοχές, δηλ., ο ανατολικός προσανατολισμός. Πράγματι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΟΛΙΑΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Αικατερίνη Κάντα - Κίτσου Βασιλική Λάμπρου

ΝΤΟΛΙΑΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Αικατερίνη Κάντα - Κίτσου Βασιλική Λάμπρου ΝΤΟΛΙΑΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Αικατερίνη Κάντα - Κίτσου Βασιλική Λάμπρου ΑΘΗΝΑ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠ/ΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωρωπός. Αεροφωτογραφία των καταλοίπων του Κεντρικού Τομέα. Κάτω αριστερά το κτήριο Θ. τχ. 112 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

1. Ωρωπός. Αεροφωτογραφία των καταλοίπων του Κεντρικού Τομέα. Κάτω αριστερά το κτήριο Θ. τχ. 112 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ 1. Ωρωπός. Αεροφωτογραφία των καταλοίπων του Κεντρικού Τομέα. Κάτω αριστερά το κτήριο Θ. 18 τχ. 112 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ Αλέξανδρος Μαζαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ. Η Παλαιολιθική-Μεσολιθική και Νεολιθική περιόδος Αιγαίο και Κύπρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ. Η Παλαιολιθική-Μεσολιθική και Νεολιθική περιόδος Αιγαίο και Κύπρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ Η Παλαιολιθική-Μεσολιθική και Νεολιθική περιόδος Αιγαίο και Κύπρος ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Η Παλαιολιθική περίοδος του Αιγαίου δυστυχώς παραµένει σχεδόν στην αφάνεια, καθώς τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κύπρου 68, 46100 Ηγουμενίτσα τηλ. 26650 29177, 26650 29178 e-mail: lbepka@culture.gr Γενική Επιμέλεια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο λόφος Κεφάλι στο Σίσι

Ο λόφος Κεφάλι στο Σίσι Ο λόφος Κεφάλι στο Σίσι Σύντομος οδηγός του αρχαιολογικού χώρου Jan Driessen Ευχαριστίες Η χρηματοδότηση του αρχαιολογικού μας προγράμματος (SArPEdon) στο Σίσι Αγ. Νικολάου Κρήτης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΗ Κυκλαδικός πολιτισµός ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΗ Την ονοµασία Κυκλάδες χρησιµοποίησαν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς για να χαρακτηρίσουν το πυκνό σύµπλεγµα των µικρών

Διαβάστε περισσότερα

Ξενικάκη, στην οδό Ερωτοκρίτου αρ.6, στην εκτός των ενετικών τειχών πόλη του Ηρακλείου

Ξενικάκη, στην οδό Ερωτοκρίτου αρ.6, στην εκτός των ενετικών τειχών πόλη του Ηρακλείου ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (κατά αλφαβητική σειρά) Αγγελάκη Βάλια (28 η ΕΒΑ), Τρεις βενετσιάνικες καµπάνες από την Κυριάννα Ρεθύµνου Κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗ Αρχικά στο Νομό Κοζάνης και από το 2004 και στο Νομό Γρεβενών μεγάλα δημόσια έργα επέβαλαν τη διενέργεια δεκάδων σωστικών ανασκαφών σε έκταση που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΔΑ Γ ΤΑΦΕΣ. Εικόνα 107. Η πρώιμη κλασική σαρκοφάγος της συστάδας Γ. Εικόνα 108. Άποψη του εσωτερικού της σαρκοφάγου

ΣΥΣΤΑΔΑ Γ ΤΑΦΕΣ. Εικόνα 107. Η πρώιμη κλασική σαρκοφάγος της συστάδας Γ. Εικόνα 108. Άποψη του εσωτερικού της σαρκοφάγου 3 ΣΥΣΤΑΔΑ Γ Περιλαμβάνει μία σαρκοφάγο, τρεις κεραμοσκεπείς τάφους και ταφικές αποθέσεις με οστρακοσωρούς και οστρεοσωρούς, σχετιζόμενες με πρόσκαιρες πηλόκτιστες κατασκευές στο πλαίσιο τέλεσης νεκροδείπνων.

Διαβάστε περισσότερα

Η3η χιλιετία π.χ., περίοδος γνωστή και ως Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ή ως Πρώιμη Χαλκοκρατία,

Η3η χιλιετία π.χ., περίοδος γνωστή και ως Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ή ως Πρώιμη Χαλκοκρατία, ΚΟΡΦΑΡΙ ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ (ΠΑΝΟΡΜΟΣ) ΝΑΞΟΥ. ΜΙΑ ΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΚΥ Κ Λ ΑΔΙΚ Η ΑΚ Ρ ΟΠΟΛΗ Αναστασία Αγγελοπούλου Εισαγωγ ή Η3η χιλιετία π.χ., περίοδος γνωστή και ως Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ή ως Πρώιμη Χαλκοκρατία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΓ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Το ανασκαφικό έργο της ΙΓ ΕΠΚΑ κατά τα έτη 2000-2010 περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό σωστικών, αλλά και συστηματικών ερευνών. Οι έρευνες αυτές αφορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική των οικισμών

Η Αρχιτεκτονική των οικισμών Η Αρχιτεκτονική των οικισμών Ιωάννης Ασλάνης, Δρ. Προϊστορικής Αρχαολογίας, ΚΕΡΑ Η εσωτερική οργάνωση των οικισμών με τον τρόπο διάταξης των σπιτιών και των άλλων κτισμάτων και η τεχνική κατασκευής τους

Διαβάστε περισσότερα

Η λατρεια ΤΗς ΜΗΤΕρΑς Των ΘΕων

Η λατρεια ΤΗς ΜΗΤΕρΑς Των ΘΕων 99 Η λατρεια ΤΗς ΜΗΤΕρΑς Των ΘΕων ςτη λευκοπετρα ΒΕρΜΙου 1 ο Φώτιος Πέτσας αποτελεί μια ιστορική φυσιογνωμία της ελληνικής αρχαιολογίας και έτσι έχει καταγραφεί στη συνείδηση όλων σχεδόν των αρχαιολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΡΙΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3Η ΧΙΛΙΕΤΙΑ π.χ.

Η ΜΥΡΙΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3Η ΧΙΛΙΕΤΙΑ π.χ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΜΥΡΙΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3Η ΧΙΛΙΕΤΙΑ π.χ. ΤΟΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΜ:8794 6/8/2015 Η Λήµνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Προϊστορικοί Χρόνοι Χρήστος Σ. Αγουρίδης, Λεωνίδας Βοκοτόπουλος Στα άκρα της χώρας: Τα ιερά σπήλαια του Αδιάβατου Καρουμών Στην απόκρημνη παράκτια ζώνη του Αδιάβατου Καρουμών, στο ανατολικό άκρο της Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ

ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ Ήταν απόφαση του Heinrich Schliemann να ανασκάψει στον λόφο του Hisarlik το 1870 σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι ο επικός μύθος του Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΘ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑ Η ΛΘ ΕΠΚΑ είναι νεοσύστατη Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ και ξεκίνησε τη λειτουργία της από τις 10 Μαΐου 2006. Αν και η επικρατούσα έως την ίδρυση της Εφορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ΜΑΘΗΜΑ: Ο πολιτισμός του Β.Α. Αιγαίου κατά την 3 η χιλιετία π.χ. (ΑΠΡ 528)

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις «Διάζωμα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Λ. Κολώνας, Μ. Σταυροπούλου - Γάτση, Γ. Σταμάτης Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας

Εκδόσεις «Διάζωμα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Λ. Κολώνας, Μ. Σταυροπούλου - Γάτση, Γ. Σταμάτης Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας Εκδόσεις «Διάζωμα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Λ. Κολώνας, Μ. Σταυροπούλου - Γάτση, Γ. Σταμάτης Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας Σελιδοποίηση Κ. Τσιρίκος Παραγωγή arte creative team Επιμέλεια Έκδοσης Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ISBN 978-960-93-5252-9. Αρχαία θέατρα της Στερεάς Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ISBN 978-960-93-5252-9. Αρχαία θέατρα της Στερεάς Ελλάδας 2 Εκδόσεις «ιάζωµα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Επιστηµονική επιµέλεια: Ροζίνα Κολώνια Αρχαία θέατρα της Στερεάς Ελλάδας Σελιδοποίηση: Κ. Τσιρίκος Παραγωγή: atto sensible communication Επιµέλεια έκδοσης: Χ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΔ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 57 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Λαμία Η οχύρωση, η αγορά και τα νεκροταφεία (2000-2007) Η σύγχρονη Λαμία είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία ομώνυμη πόλη, η οποία οχυρώθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεσσαλονίκη από τον Κάσσανδρο ως τον Γαλέριο

Η Θεσσαλονίκη από τον Κάσσανδρο ως τον Γαλέριο 1 Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Η Θεσσαλονίκη από τον Κάσσανδρο ως τον Γαλέριο H αρχαία Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εικ. 1-2. Αρχαίος Φάγρης. Ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας και πήλινη γυναικεία προτομή από το νεκροταφείο (4ος αι. π.χ.). ΚΑΒΑΛΑ Πέρνη Στη θέση «Τούμπα»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νεολιθική Χοιροκοιτία

Νεολιθική Χοιροκοιτία Νεολιθική Χοιροκοιτία 1 Ο νεολιθικός οικισμός της Χοιροκοιτίας περιλαμβάνεται από το 1998 στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ και βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο χωριό της επαρχίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ξένια Χαραλαμπίδου Τμήμα Αρχαιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ. Ξένια Χαραλαμπίδου Τμήμα Αρχαιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η κεραμική από το νεκροταφείο του Τσικαλαριού Νάξου και η συμβολή της στη γνώση της Κυκλαδικής κεραμικής 1 Δρ. Ξένια Χαραλαμπίδου Τμήμα Αρχαιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΤΙΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 65 ΔΥΤΙΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Οι κοινοί χώροι ταφής στον ελληνικό χώρο από την πρώτη εμφάνιση τους μέχρι και τα παλαιοχριστιανικά χρόνια δημιουργούνταν και αναπτύσσονταν πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Η ιστορία του Κάστρου της Πάτρας είναι συνυφασµένη µε αυτήν της πόλης από τους πρώτους ιστορικούς χρόνους µέχρι σήµερα. Η γεωγραφική θέση της Πάτρας συντέλεσε

Διαβάστε περισσότερα