ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θ. ΜΠΑΤΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Θάσου 8 Λάρισα, Τ.Κ Τηλ. (Κατοικίας) +30(2410) (Εργασίας) +30(2410)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θ. ΜΠΑΤΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Θάσου 8 Λάρισα, Τ.Κ. 41 334 Τηλ. (Κατοικίας) +30(2410) 620-357 (Εργασίας) +30(2410) 684-535"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θ. ΜΠΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Θάσου 8 Λάρισα, Τ.Κ Τηλ. (Κατοικίας) +30(2410) (Εργασίας) +30(2410) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδακτορικό Δίπλωμα από το Polytechnic Institute of New York τον Ιούνιο του 1983 στο γνωστικό αντικείμενο της Επιχειρησιακής Έρευνας. Τίτλος Διατριβής: «Κατανομή Πόρων σε αλληλοεξαρτώμενες Δραστηριότητες». Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει μελέτη βελτιστοποίησης προβλημάτων NP complete, ανάπτυξη αναλυτικών και προσεγγιστικών λύσεων και ειδικούς αλγόριθμους για τη χρήση υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Master of Sciences από το Polytechnic Institute of New York τον Ιούνιο του 1981 στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών Συστημάτων. Αντικείμενο σπουδών: Μακρο-οικονομία και Μικρο-οικονομία, Οικονομικές Προβλέψεις, Οικονομετρικά Μαθηματικά Μοντέλα, κ.α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Master of Sciences από το Polytechnic Institute of New York τον Ιούνιο του 1978 στο γνωστικό αντικείμενο της Επιχειρησιακής Έρευνας. Αντικείμενο σπουδών: Μέθοδοι και Μοντέλα Βελτιστοποίησης Γραμμικός Προγραμματισμός, Δυναμικός Προγραμματισμός, Έλεγχος αποθεμάτων, Μοντέλα Προσομοίωσης σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Θεωρία ουρών, κ.α. Πτυχίο Μαθηματικού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Ιούνιο του ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Καθηγητής του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ από τον Ιούνιο του 1989 έως σήμερα. Δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν την διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής, Επιχειρησιακής Έρευνας και Οικονομικών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού των αντιστοίχων μαθημάτων, την οργάνωση και την ανάπτυξη των εργαστηρίων πληροφορικής του Γενικού Τμήματος καθώς και του πρώτου εργαστηρίου προγραμματισμού και δικτύων του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Υπεύθυνος της ομάδας (τομέα) πληροφορικής του Γενικού Τμήματος. Βασικός συντελεστής της πρότασης δημιουργίας του τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας τον Σεπτέμβριο του 1999 και πρώτος προϊστάμενος του εν λόγω τμήματος. Έκτακτος ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος Εκπαιδευτικά καθήκοντα περιελάμβαναν Δρ Νικόλαος Θ. Μπάτης - 1

2 την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αssistant Ρrofessor (tenure track) στο τμήμα Επιστημών της Διοίκησης (Management Sciences) του Πανεπιστημίου της Μασσαχουσέτης των Η.Π.Α. από τον Σεπτέμβριο του 1982 έως τον Ιούλιο του Εκπαιδευτικά καθήκοντα περιελάμβαναν την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς μου, την διαμόρφωση του περιγράμματος και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού των αντιστοίχων μαθημάτων καθώς και την ενεργό συμμετοχή στην αρχική δημιουργία και υποστήριξη μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MBA. Ερευνητική δραστηριότητα περιελάμβανε ανάπτυξη τεχνικών για την επίλυση προβλημάτων τύπου NP-complete, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια με την παρουσίαση εργασιών καθώς και με την ιδιότητα του κριτή και σχολιαστή εργασιών τρίτων. Σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με την παραγωγική τάξη που οδήγησε σε απονομή ενός Certificate of Appreciation από το American Institute of Decision Sciences. Διοικητικές δραστηριότητες συμπεριλάμβαναν την ενεργό συμμετοχή σε επιτροπές κρίσης του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος, επιτροπές αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών, την εποπτεία σπουδαστικών δραστηριοτήτων κλπ. Εξαιρετικές (outstanding) κριτικές από τους φοιτητές κατά την διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων σχετικά με την διδακτική απόδοση των μελών ΔΕΠ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σεπτέμβριος Ιούλιος 1993 BELL COMMUNICATIONS RESEARCH, Nέα Υερσέη ΗΠΑ (Με εκπαιδευτική άδεια από ΤΕΙ Λάρισας) Αναλυτικές μελέτες για την ανάπτυξη υπηρεσίας μεταγωγής και μετάδοσης δεδομένων (Switched Megabit Data Service) με δυνατότητες υποστήριξης πολύ υψηλών ταχυτήτων μετάδοσης (high speed) και πολύ χαμηλών καθυστερήσεων (low delay). Ιούλιος Αύγουστος 1989 ΒΕLL LΑΒΟRΑΤΟRΙΕS, ΗΟLΜDΕL ΝJ, ΗΠΑ Αναλυτικές μελέτες και ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδιασμού ευρείας ζώνης δημοσίων και ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Ανάλυση και διαμόρφωση ενός Αρχιτεκτονικού σχεδίου συνδέσεων υπολογιστών. Ειδική έμφαση σε δίκτυα μεταφοράς δεδομένων (DΑΤΑ ΝΕΤWΟRΚΙΝG), σύνδεση τοπικών δικτύων (LΑΝ ΙΝΤΕRCΟΝΝΕCΤΙΟΝ), υψηλής ταχύτητας δίκτυα μεταφοράς δεδομένων (ΗΙGΗ SΡΕΕD DΑΤΑ ΝΕΤWΟRΚΙΝG). Αναλυτικές μελέτες για την εξέλιξη και διαμόρφωση του Ψηφιακού Δικτύου Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ΙΝΤΕGRΑΤΕD SΕRVΙCΕS DΙGΙΤΑL ΝΕΤWΟRΚ (ΙSDΝ)). Ειδική έμφαση στη διαμόρφωση των δικτύων μεταφοράς δεδομένων υπό μορφή πακέτων (ΡΑCΚΕΤ ΜΟDΕ) στο ΙSDΝ. Ενεργό μέλος της Διεθνούς Επιτροπής TSS (CCΙΤΤ) και της επιτροπής των Δρ Νικόλαος Θ. Μπάτης - 2

3 ΗΠΑ Τ1D1 / T1S1 (υποεπιτροπή του ΑΜΕRΙCΑΝ ΝΑΤΙΟΝΑL SΤΑΝDΑRDS ΙΝSΤΙΤUΤΕ (ΑΝSΙ)) για τον καθορισμό προτύπων (SΤΑΝDΑRDS) του Ψηφιακού Δικτύου Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ΙSDΝ). Βασικός συντελεστής στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής της υπηρεσίας packet mode του ISDN frame-relaying. Υπεύθυνος για την έκδοση (ΕDΙΤΟR) από το ΑΜΕRΙCΑΝ ΝΑΤΙΟΝΑL SΤΑΝDΑRDS ΙΝSΤΙΤUΤΕ (ΑΝSΙ) του τεύχους Architectural Framework and Service Description for Frame-Relaying Bearer service. Πρόεδρος του ειδικού συνεδρίου διαμορφώσεως των δικτύων μεταφοράς δεδομένων υπό μορφή πακέτων (ΡΑCΚΕΤ ΜΟDΕ) στο διεθνές συνέδριο της CCΙΤΤ SGΧVΙΙΙ στο SΑΝ DΙΕGΟ (ΗΠΑ) τον Ιανουάριο του Σεπτέμβριος Ιούνιος 1982 Ερευνητής και βοηθός Καθηγητή στο ΡΟLΥΤΕCΗΝΙC ΙΝSΤΙΤUΤΕ ΟF ΝΕW ΥΟRΚ. Έρευνα στο χώρο του προγραμματισμού προβλημάτων συνδυαστικής. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Βραβείο εξαιρετικής επίδοσης (ΕΧCΕΡΤΙΟΝΑL CΟΝΤRΙΒUΤΙΟΝ ΑWΑRD). Απονεμήθηκε από τα ΒΕLL LΑΒS τον Μάρτιο του 1989 για αναγνώριση της προσφοράς μου στην περιοχή του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού δικτύου μεταφοράς δεδομένων. Βραβείο εξαιρετικής επίδοσης (ΕΧCΕΡΤΙΟΝΑL CΟΝΤRΙΒUΤΙΟΝ ΑWΑRD). Απονεμήθηκε από τα ΒΕLL LΑΒS τον Μάρτιο του 1988 για αναγνώριση της συμβολής μου στον καθορισμό προτύπων για το δίκτυο μεταφοράς δεδομένων FRΑΜΕ RΕLΑΥΙΝG. Βραβείο εξαιρετικής επίδοσης (ΕΧCΕΡΤΙΟΝΑL CΟΝΤRΙΒUΤΙΟΝ ΑWΑRD). Απονεμήθηκε από τα ΒΕLL LΑΒS τον Ιούλιο του 1987 για αναγνώριση της συμβολής μου στη διαμόρφωση του δικτύου μεταφοράς δεδομένων υπό μορφή πακέτων (ΡΑCΚΕΤ ΜΟDΕ) του Ψηφιακού Δικτύου Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ΙSDΝ). Βραβείο εξαιρετικής επίδοσης (ΕΧCΕΡΤΙΟΝΑL CΟΝΤRΙΒUΤΙΟΝ ΑWΑRD). Απονεμήθηκε από τα ΒΕLL LΑΒS τον Ιούλιο του 1985 για αναγνώριση της προσφοράς μου στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και στη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για αυτόματο σχεδιασμό δικτύων τηλεπικοινωνιών. CΕRΤΙFΙCΑΤΕ ΟF ΑΡΡRΕCΙΑΤΙΟΝ Απονεμήθηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Επιστήμης Αποφάσεων (ΑΜΕRΙCΑΝ ΙΝSΤΙΤUΤΕ ΟF DΕCΙSΙΟΝ SCIENCΕ) τον Μάρτιο του 1985 για αναγνώριση της προσφοράς μου για τη Δρ Νικόλαος Θ. Μπάτης - 3

4 δημιουργία συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των παραγωγικών φορέων. Υποτροφία από το ΡΟLΥΤΕCΗΝΙC ΙΝSΤΙΤUΤΕ ΟF ΝΕW ΥΟRΚ από τον Ιανουάριο του 1978 έως τον Ιούνιο του ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μέλος του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ από τον Σεπτέμβριο του 2003 έως τον Σεπτέμβριο του Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Λάρισας από τον Σεπτέμβριο του 2003 έως τον Σεπτέμβριο του Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας. Συντονιστής Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΠΘ για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των όλων των νέων Τμημάτων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) των ΤΕΙ που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπεύθυνος Ομάδας Μαθημάτων Πληροφορικής του Γενικού Τμήματος της ΣΤΕΦ. Εκπρόσωπος του Γενικού Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας για τα ακαδημαϊκά έτη , , ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «Εισαγωγή στον Συναρτησιακό Προγραμματισμό Ι με χρήση της γλώσσας Meta Language (ML) (SML/NJ) Θεωρία και Ασκήσεις Εργαστηρίων». Διδακτικές Σημειώσεις. Νικόλαος Θ. Μπάτης, Ph.D., καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ Λάρισας. Λάρισα «Εισαγωγή στον Συναρτησιακό Προγραμματισμό ΙI με χρήση της γλώσσας Meta Language (ML) (SML/NJ) Θεωρία και Ασκήσεις Εργαστηρίων». Διδακτικές Σημειώσεις. Νικόλαος Θ. Μπάτης, Ph.D., καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ Λάρισας. Λάρισα «Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων SQL Θεωρία και Ασκήσεις Εργαστηρίων» Διδακτικές Σημειώσεις. Δρ Νικόλαος Θ. Μπάτης, καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ Λάρισας. Λάρισα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με QBASIC Θεωρία και Ασκήσεις Εργαστηρίων». Διδακτικές Σημειώσεις. Δρ Νικόλαος Θ. Μπάτης, καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ Λάρισας. Λάρισα «Εισαγωγή στη χρήση των Προσωπικών Υπολογιστών Θεωρία και Ασκήσεις εργαστηρίων». Διδακτικές Σημειώσεις. Δρ Νικόλαος Θ. Μπάτης, καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ Λάρισας. Λάρισα Δρ Νικόλαος Θ. Μπάτης - 4

5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος και υπεύθυνος σύνταξης και υποβολής της εγκριθείσας πρότασης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ» Υπεύθυνος σύνταξης και υποβολής της εγκριθείσας πρότασης για την δημιουργία του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο ΤΕΙ Λάρισας. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» στα πλαίσια του προγράμματος «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που αφορούσε την δημιουργία νέου τμήματος Πληροφορικής και στη συνέχεια την υποστήριξη λειτουργίας και ανάπτυξης του εν λόγω τμήματος. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Δίκτυο Πρόσβασης και Υπηρεσίες Κορμού για την Εκπαίδευση» της οριζόντιας δράσης του προγράμματος «Δίκτυα Πληροφορική». Το αντικείμενο του έργου είναι η σύνδεση του ΤΕΙ Λάρισας με τις υπηρεσίες του δικτύου GUNET και η ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του δικτύου GUNET. Επιστημονικός Υπεύθυνος εκπόνησης των μελετών ECTS (Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων) για το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Μέλος της ομάδας εργασίας του ΤΕΙ Λάρισας του προγράμματος «Προγράμματα Σπουδών Συγγράμματα». Το αντικείμενο του έργου ήταν η Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του ΤΕΙ. Μέλος διεθνούς ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού προγράμματος Master in Information Systems στα πλαίσια της δράσης CDA του προγράμματος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» Το εν λόγω έργο ολοκληρώθηκε και έχει εγκριθεί και ήδη αρκετά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισαν να το εφαρμόζουν. Μέλος της ερευνητικής ομάδας εργασίας του ΤΕΙ Λάρισας του ερευνητικού έργου «INTELLECT Intelligent Learning Environment for Course Telematics που εκτελείται στα πλαίσια του προγράμματος INCO-COPERNICUS σε συνεργασία με ιδρύματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Το αντικείμενο του έργου αφορά την διερεύνηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος μάθησης βασισμένου στην σύγχρονη τεχνολογία της τηλεματικής. Μέλος ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα LOGISTICS AND INVENTORY CONTROL μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FORCE για το έτος Συμμετέχοντες οργανισμοί: ΕΛΚΕΠΑ Βόλου από Ελλάδα, FAS Training Centre από Ιρλανδία, UFCM από Γαλλία και ABC από Γερμανία. Μέλος της ομάδας εργασίας του ΤΕΙ Λάρισας του καινοτομικού προγράμματος της Ε.Ε. «Χρήση Εμπείρων Συστημάτων (Expert Systems) και Πολυμέσων (Multimedia) για Γεωτεχνικούς». Δρ Νικόλαος Θ. Μπάτης - 5

6 Μέλος της ομάδας εργασίας του ΤΕΙ Λάρισας του διαπανεπιστημιακού πιλοτικού προγράμματος «Χρήση Συστημάτων Ανοικτής Μάθησης για Κατάρτιση στον Προγραμματισμό Υπολογιστικών Συστημάτων» (Πρόγραμμα NOW) που διεξήχθη σε συνεργασία με το Thames Valley University της Μεγάλης Βρετανίας. Μέλος της ομάδας εργασίας του ΤΕΙ Λάρισας του διαπανεπιστημιακού προγράμματος «Development of an Inter University Management Centre» (JEP 07312). Συμμετέχοντα ιδρύματα: Humberside University UK, TEI Larisas-GR, University of National and World Economics-BG, Technical University of Sofia-BG, Sofia University BG. Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» που θα οδηγεί στην απόκτηση τίτλου Master of Business Administration με δυνατότητα πολλαπλών κατευθύνσεων. Συμμετοχή στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και την ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Μέλος της ομάδας εργασίας του ΤΕΙ Λάρισας του διαπανεπιστημιακού προγράμματος «Active Learning in Finance aided by Information Technology ALFIT» (TEMPUS JEP 11283). Συμμετέχοντα ιδρύματα: Thames Valley University UK, TEI Larisas-GR, Polish Open University -PL, Portugal Open University. Το αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων με βάση την τεχνολογία της πληροφορικής στην διδασκαλία Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Μέλος της ομάδας εργασίας του ΤΕΙ Λάρισας του προγράμματος ανάπτυξης και λειτουργίας «Κέντρου Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης» Το αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις ανάγκες του ήδη απασχολούμενου επιστημονικού προσωπικού των φορέων εργασίας (ιδιωτικού και δημοσίου) της Κεντρικής Ελλάδας ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Aristotle G. Koutsiaris, Sophia V. Tachmitzi, Periklis Papavasileiou, Nick Batis, Maria G. Kotoula, Athanasios D. Giannoukas, Evagelia Tsironi. Blood velocity pulse quantification in the human conjunctival pre-capillary arterioles MICROVASCULAR RESEARCH Volume 80 Issue 2 pp September 2010 Aristotle G. Koutsiaris, Sophia V. Tachmitzi, Nick Batis,Maria G. Kotoula, Constantinos H. Karabatsas, Evagelia Tsironi, and Dimitrios Z. Chatzoulis. Volume flow and wall shear stress quantification in the human conjunctival capillaries and post-capillary venules in vivo BIORHEOLOGY 44(2007) Ν. Samaras, N. Batis Optimal Trajectory of Dynamic Multistage ROT cooling Process with Stochastic Disturbances The IEEE Transactions on Industry Applications. May/June 2006 issue. Ν. Samaras, N. Batis On optimization of multicast routing communication networks. International Conference on Telecommunications & Multimedia - TEMU 2006 Δρ Νικόλαος Θ. Μπάτης - 6

7 G. Karetsos and N. Batis Technologies and trends for enabling Advanced IP based Services over Wireless Networks International Conference on Telecommunications & Multimedia - TEMU 2005 Koutsiaris, Μaria Kotoula, John Marmorkos, Nick Samaras, Jim Xantzoulis, N. Batis An imaging system with new capabilities for measuring microcirculatory parameters in the human conjuctiva International Conference on Telecommunications & Multimedia- TEMU 2005 A.G. Koutsiaris, S.V. Tachmitzi, M.G. Kotoula, C.H. Karabatsas, E. Tsironi, N. Batis and D.Z. Chatzoulis «A slit lamp based imaging system for measuring blood velocity in the conjunctival microcirculation of the human eye». 24th Conference of the European Society for Microcirculation, August 30-September 2, 2006, Amsterdam, The Netherlands. Aristotle G. Koutsiaris, Sophia V. Tachmitzi, Maria G. Kotoula, Constantinos H. Karabatsas, Evagelia Tsironi, Nick Batis and Dimitrios Z. Chatzoulis. Measurements of Blood Velocity in the Human Conjunctival Microcirculation and WSS Estimation».2nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems, September 17-20, 2006, Varna, Bulgaria. Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES, "Explicit Congestion Notification vs Implicit Congestion Detection in Frame Relaying". T1S1 Meeting in New Brunswick, New Jersey. Contribution No April Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "American National Standard for Telecommunications - FrameRelaying Bearer Service - Architectural Framework and Service Description". T1S1 Meeting in Mclean, Virginia. January Contribution No R1. Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Performance of a Dynamic Window Congestion Control Mechanism". T1D1 Meeting in Cooper Mountain, Colorado. Contribution No May b) CCITT Study Group XVIII meeting in Hamburg. Contribution No. D.1123/XVIII. July Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Use of Priorities within Step 3 Packet Mode Bearer Services". T1D1 Meeting in Cooper Mountain, Colorado. Contribution No May b) CCITT Study Group XVIII meeting in Hamburg. Contribution No D.1124/XVIII. July Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Definitions of Throughput, Transit Delay, and Information Integrity in a Frame-Relaying Network". a) T1D1 Meeting in Cooper Mountain, Colorado. Contribution No May b) CCITT Study Group XVIII meeting in Hamburg. Contribution No D.1125/XVIII. July Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Link Layer Address Translation Function and Delay". T1D1 Meeting in Cooper Mountain, Colorado. Contribution Δρ Νικόλαος Θ. Μπάτης - 7

8 No May b) CCITT Study Group XVIII meeting in Hamburg. Contribution No D.1126/XVIII. July Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Fraud Vulnerability and Misrouting of Frames in a Frame-Relaying Network". a) T1D1 Meeting in Cooper Mountain, Colorado. Contribution No May CCITT Study Group XVIII meeting in Hamburg. Contribution No D.1127/XVIII. July Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Resolution of Call Collision". a) T1D1 Meeting in Cooper Mountain, Colorado. Contribution No May b) CCITT Study Group XVIII meeting in Hamburg. Contribution No D.1128/XVIII. July Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Connectionless Services in Step 3 Packet Mode Bearer Services". a) T1D1 Meeting in Cooper Mountain, Colorado. Contribution No May b) CCITT Study Group XVIII meeting in Hamburg. Contribution No D.1129/XVIII. July Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Technical Issues Concerning Charging for Step 3 Packet Mode Bearer Services". a) T1D1 Meeting in Cooper Mountain, Colorado. Contribution No May b) CCITT Study Group XVIII Meeting in Hamburg. Contribution No. D.1130/XVIII. July Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Frame-Relaying in the D(16 Kbps) - Channel". T1D1 Meeting in Cooper Mountain, Colorado. Contribution No May Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Load Increase under Link-by-Link and End-to-End Error Recovery". a) T1D1 Meeting in Irving, Texas. Contribution No January b) CCITT Study Group XVIII meeting in Brasilia. Contribution No D.987/XVIII. February Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Bandwidth Utilization for Fixed and Variable frame Length". T1D1 Meeting in Irving, Texas. Contribution No February b) CCITT Study Group XVIII meeting in Brasilia. Contribution No D.988/XVIII. February Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Delay and Throughput in a Frame- Relaying Network". a) T1D1 Meeting in Irving, Texas. Contribution No February CCITT Study Group XVIII meeting in Brasilia. Contribution No D.989/XVIII. February Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Congestion Control in a Frame- Relaying LAPD Based Network". T1D1 Meeting in Irving, Texas. Contribution No CCITT Study Group XVIII meeting in Brasilia. Contribution No D.990/XVIII. February Δρ Νικόλαος Θ. Μπάτης - 8

9 Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Architecture and Service Description of Frame-Relaying". T1D1 Meeting in Atlanta, Georgia. Contribution No March Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Technical Issues Concerning Charging for Proposed New Packet Mode Bearer Services". a) T1D1 Meeting in Oakbrook, Illinois. Contribution No June b) CCITT Study Group XVIII meeting in Geneva. Contribution No D.718/XVIII. July Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Wide-band Packet Technology Design Applications in Private Networks". AT&T Bell Laboratories Internal Memorandum. Filing Case No May Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Economic trade-offs between current technology and wide-band packet technology and a proposal of a pricing scheme for a wide- band packet network". AT&T Bell laboratories Internal Memorandum. Filing case No May Nick Batis AT&T BELL LABORATORIES "Study of Travelers Insurance Company's Private Network." AT&T Bell Laboratories Internal Memorandum. Filing Case No December Nick Batis, "Economic trade-offs between Software Defined Network and Private Lines." AT&T Bell Laboratories Internal Memorandum. Filing Case No December Nick Batis, "Study of United Airlines Private Network." AT&T Bell Laboratories Internal Memorandum. Filing Case No March Nick Batis, J.T. Chu, "Resource Allocation under Assumption of Interdependency: Heuristics." American Institute of Decision Sciences 1983 Proceedings. Williamsburg. Nick Batis, J.T. Chu, "Resource Allocation under Assumptions of Interdependency." American Institute of Decision Sciences 1982 Proceedings. San Francisco. Nick Batis, "A Generalization of the 0-1 Knapsack Problem. Statistical Techniques for Estimating the Optimum Value". Operations Research/Management Sciences joint National Meeting. November Orlando, Florida. Δρ Νικόλαος Θ. Μπάτης - 9

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Όνομα πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επάγγελμα Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γ. Υψηλάντης Παπαφλέσσα 30, Νίκαια Λάρισας, 41005 e-mail: ipsil@teilar.gr

Παντελής Γ. Υψηλάντης Παπαφλέσσα 30, Νίκαια Λάρισας, 41005 e-mail: ipsil@teilar.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παντελής Γ. Υψηλάντης Παπαφλέσσα 30, Νίκαια Λάρισας, 41005 e-mail: ipsil@teilar.gr ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Doctor of Philosophy στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Ιούνιος 1981, Polytechnic Institute

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμα Ηλεκτρολογου Μηχανικου Οκτωβριος 1990 Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο βαθμος: 9.02/10.00

Διπλωμα Ηλεκτρολογου Μηχανικου Οκτωβριος 1990 Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο βαθμος: 9.02/10.00 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμεων Χρ. Παπαβασιλειου Επικουρος Καθηγητης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Βιογραφικό Σημείωμα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Καθηγητής Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010-2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010-2012 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ -2012 Ιούλιος 2012 ΤΕΙ Λάρισας «Μη λησμονείτε τις ανθρώπινες αξίες και συνδυάστε τις με τη συνειδητή εργασία στον επαγγελματικό σας βίο.»

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Ελληνική. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Δρ Ηλίας Σαντουρίδης ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 18.9.1967 Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: Ελληνική Έγγαμος Διεύθυνση κατοικίας: Ηπείρου 118 41223 Λάρισα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Φουληράς ΟΝΟΜΑ: Παναγιώτης ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ευριπίδης ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Ευθυμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 Ιανουαρίου 1964 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΡΕΠΟΥΣΗΣ Λέκτορας στη Διοικητική Εφοδιαστικών Αλυσίδων Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευελπίδων 47Α, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΤΑΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν. Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΤΑΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν. Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν. Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πάτρα 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΕΣ 3 ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΠΟΥΔΕΣ 1994/06 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης, ΗΠΑ στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αντωνίου Χ. Μπουκουβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αντωνίου Χ. Μπουκουβάλα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αντωνίου Χ. Μπουκουβάλα BSc(Hons), MSc, DIC, PhD, Fellow of IEEE, CEng, Fellow of IET, Fellow RSA Τακτικού Καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου & Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, 30100,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας Δράμα, Οκτώβριος 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μιχάλη Παρασκευά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μιχάλη Παρασκευά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μιχάλη Παρασκευά Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μιχάλη Παρασκευά 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο: Μιχάλης Παρασκευάς Αναστάσιος Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας

Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Στυλιανός Κουκούμιαλος Τηλέφωνο 2410 684461 E-Mail skoukoum@teilar.gr Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 411 10 ΛΑΡΙΣΑ Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά»

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» «Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» Παρουσίαση: Δρ Δημήτρης Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Δ. ΤΕΙ Πειραιά Χρήστος Τσίτσης, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Γ.Δ. 7 σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1995: Υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών ERASMUS για

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1995: Υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών ERASMUS για ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Νίκος Τσότσολας Ημερ. Γέννησης: 29/7/1973 Τόπος Γέννησης: Πειραιάς Διεύθυνση Κατοικίας: Φειδίου 2, Πεντέλη, 15236 Αθήνα Τηλέφωνa: 210 8104978, 6944202477 E-mail: ntsotsol@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα