ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ******

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ******"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ /9989 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ****************************************** ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ (18) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΙ (6) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΑΞ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΣΑΡΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ****** ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ (18) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΙ (6) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΑΞ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΣΑΡΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ (λειτουργικές και λοιπές δαπάνες) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/07/2011, ώρα μ.μ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Περιφέρεια Πελοποννήσου, Κεντρικό κτίριο, (ισόγειο) Τμήμα προμηθειών, Πλ.Εθνάρχου Μακαρίου, Τρίπολη 28/07/2011, ώρα μ.μ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συν: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ή στην κα Γκαβά Γεωργία ****** Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν.2362/95(ΦΕΚ 247/ τεύχος Α ) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη». 1

2 Τις διατάξεις του Π.Δ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»(ΦΕΚ 150/Α/07). Την εγκύκλιο Π1/4232/ για την εφαρμογή του ΠΔ 118/2007 (Νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου). Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρο 176 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής Την 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.1291/Β / ) περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.» Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ. 224/Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου». Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α / ) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/ ) «Πρόγραμμα Διαύγεια». Την με αριθ.532/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Την αναγκαιότητα προμήθειας δέκα οχτώ (18) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, έξι (6) Εκτυπωτών,τεσσάρων (4) ΦΑΞ και ενός(1) σαρωτή για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια δέκα οχτώ (18).Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, έξι (6) Εκτυπωτών, τεσσάρων (4) ΦΑΞ και ενός (1) σαρωτή για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημέρα και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Οι όροι που αναφέρονται από την παρούσα διακήρυξη προσδιορίζονται εννοιολογικά ως ακολούθως: Αναθέτουσα Αρχή /Αναθέτων: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έργο: Προμήθεια δέκα οχτώ (18) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, έξι (6) Εκτυπωτών, τεσσάρων (4) ΦΑΞ και ενός (1) σαρωτή, ύστερα από κατάρτιση σχετικής σύμβασης. Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση των προσφορών και για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής που ορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Προσφέρων: Οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ομάδα προσώπων, Κοινοπραξίες, Ενώσεις Προμηθευτών ή συνεταιρισμοί χωρίς να υποχρεωθούν να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό και θα υποβάλλουν προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά-στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλα τα μέλη που αποτελούν την Κοινοπραξία ή την Ένωση Προσώπων. 2

3 Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση κάθε επιμέρους ενότητας του έργου στον Ανάδοχο. Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης για το σύνολο του έργου. Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου. Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το σύνολο ή μέρος του έργου. Επιτροπή Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του έργου. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και οι υπότιτλοι τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Είναι αποδεκτή προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Μέρος : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της Διακήρυξης αυτής. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που λειτουργούν νόμιμα, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασχολούνται με αντικείμενο τα υπό προμήθεια αγαθά. β) Συνεταιρισμοί, γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών και ε) Κάθε προσφέρων, που σύμφωνα με την χώρα καταγωγής του (της Ε.Ε.) έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν είναι υποχρεωμένοι να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς. Στην περίπτωση επιλογής και κατακύρωσης του διαγωνισμού σε Ένωση ή σε Κοινοπραξία είναι δυνατόν, εν όψει της υπογραφής της σύμβασης, να υποχρεωθούν να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, εφ όσον ήθελε κριθεί από τον Αναθέτοντα, ότι αυτή είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.- Στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, η απαίτηση «για την επί διετία (2ετία) απασχόληση με τα υπό προμήθεια αγαθά» πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη αυτών, πλην τυχόν υπεργολάβων. Οι εταίροι των ενώσεων ή κοινοπραξιών υπόκεινται στους ίδιους όρους και στις ίδιες υποχρεώσεις με τον συμβαλλόμενο Ανάδοχο. Στη συνέχεια της παρούσας Προκήρυξης, ο όρος διαγωνιζόμενος / Ανάδοχος ή διαγωνιζόμενοι / Ανάδοχοι ή υποψήφιος Ανάδοχος / Ανάδοχοι αφορά σε όλες τις αμέσως προηγουμένως αναφερθείσες κατηγορίες. 3

4 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΩΣΕΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ α) Υποβάλλουν κοινή Προσφορά που υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης ή της Κοινοπραξίας, είτε από κοινό τους εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην Προσφορά πρέπει απαραίτητα να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών, καθώς και να ορίζεται ο Ανάδοχος που θα υπογράψει τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. β) Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο για την εκτέλεση του συνόλου του έργου παραιτούμενοι από τυχόν ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεσή του. γ) Σε περίπτωση που μέλος της ένωσης ή της Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή εξαιτίας λόγου ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο αξιολόγησης των Προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής Προσφοράς με την ίδια τιμή. δ) Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με το ίδιο συμβατικό τίμημα. ε) Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της Κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν, και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, αντικαταστάτη, που πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες. 4. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις ή ευρίσκονται σε αντιδικία με αυτό. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες και υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. (γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής. (δ) Όσοι έχουν καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, που αφορά τα ακόλουθα αδικήματα, ήτοι : 1) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της Κοινής δράσης της 98/773 _ΕΥ του Συμβουλίου, 2) για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 3) για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 4) για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.- Η αναθέτουσα Αρχή, οσάκις τούτο απαιτείται, δύναται να ζητά από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν έγγραφα που αναφέρονται στην προσωπική τους κατάσταση ή εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάστασή τους, να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες, 4

5 που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων, εάν δε αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε κράτος άλλο από εκείνο της αναθέτουσας αρχής, τότε η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά την συνεργασία των αρμοδίων αρχών. Προκειμένου περί Νομικών Προσώπων οι εν λόγω απαγορεύσεις αφορούν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντα. (ε) Οι ενώσεις προσώπων ή οι Κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. (στ) Φορείς που υποβάλουν προσφορά και περιλαμβάνουν στην ομάδα έργου τους ή στους υπεργολάβους τους πρόσωπα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με οποιαδήποτε μορφή σχέση συνεργασίας (π.χ. σύμβαση εργασίας ή έργου) με την Αναθέτουσα Αρχή, συμπεριλαμβανομένων μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ, δημοσίων υπαλλήλων και μελών της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 5. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός οφείλει να καταθέσει: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής είναι ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ( 750,00 ). - Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της κατακύρωσης του διαγωνισμού. - Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. - Εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια Αρχή, στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, (1) Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου. (3) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ιδίως περί αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. (4) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ της παρ. 4. της παρούσας. 5

6 (5) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός οφείλει επίσης να καταθέσει: Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους (1) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. (2) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. (3) θα αναγράφονται οι τυχόν περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. (4) τον χρόνο ισχύος της προσφοράς Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία να αναλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παρακάτω αναφερομένων δικαιολογητικών από τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν με βεβαίωση παραλαβής. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου του οποίου η αποσφράγιση και ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007. Α] Οι Έλληνες Πολίτες 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης έγγραφης ειδοποίησης. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο πριν από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης.. β] Οι Αλλοδαποί Πολίτες 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περ. 1 του εδαφ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 6

7 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν τελούν το τελευταίο εξάμηνο, υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.. 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ] Τα Ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 1. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους Ελληνες πολίτες και αλλοδαπούς. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει η ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο έγγραφο 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περ. 1 του εδαφ.α της παργραφ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και αφορά στους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ &ΕΕ) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ). 4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και το πιστοποιητικό κοινής εκκαθάρισης εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Μητρών Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια. και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της Ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε>), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. δ]οι Συνεταιρισμοί 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί 7

8 με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περ. (2) του εδ. β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε]ενώσεις -Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά περίπτωση για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση-Κοινοπραξία. Η υποβαλλόμενη προσφορά της Ένωσης-Κοινοπραξίας υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση-Κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 7 του Π.Δ. 118/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο εξοπλισμός που πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα της Τεχνικής προσφοράς. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίτυπα ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πλην του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία πριν από την ημερομηνία και ώρα λήξης του χρόνου κατάθεσης των προσφορών που ορίζεται στην αρχή της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. γ) Ο αριθμός της διακήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 8

9 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, αλλοιώσεις, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων με τη συμμετοχή του θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση του όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς και παρίστανται όσοι των συμμετεχόντων το επιθυμούν είτε αυτοπροσώπως είτε με τον ορισθέντα εκπρόσωπό τους. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σε κάθε περίπτωση έλλειψης ή ανακρίβειας των παραπάνω δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης αποτελούν λόγους απόρριψης της προσφοράς των συμμετεχόντων: α) Εάν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς. β)εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας. γ) Η ασυνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της, εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα. δ) Εάν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού. ε) Εάν ο χρόνος ισχύος Προσφοράς είναι μικρότερος από το ζητούμενο. ζ) Εάν ο χρόνος παράδοσης έργου είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης έχει δικαίωμα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από υποψήφιο Ανάδοχο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα υποβληθέντα στοιχεία της προσφοράς του καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά λαμβάνονται δε υπόψη εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 8. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 1) Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. 2) Κριτήριο Κατάταξης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 9

10 3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές τεχνικά, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 4) Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από τον Αναθέτοντα. 5) Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: α) Την διενέργεια διαπραγμάτευσης μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν ο ΕΛΚΕ δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής η περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ - ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η δαπάνη για την παραπάνω ανάθεση θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπ/σμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ : 1723 όσον αφορά την προμήθεια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των εκτυπωτών και του σαρωτή (προϋπολογισθείσας αξίας ,00 )και τον ΚΑΕ : 1725 όσον αφορά την προμήθεια των ΦΑΞ (προϋπολογισθείσας αξίας 1.000,00 ), του Ε.Φ : 072 με πηγή χρηματοδότησης τους Κ.Α.Π (λειτουργικές και λοιπές δαπάνες). ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ α) Η τιμή θα δοθεί με κρατήσεις σε ευρώ με Φ.Π.Α. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες που τυχόν απαιτούνται για την παράδοση των ειδών στους χώρους των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ενώ οι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 10

11 β) Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνει με τακτικά χρηματικά εντάλματα, τα οποία θα εκδίδονται στο όνομα του αναδόχου, και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη εμφάνισης του δικαιούχου) και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου. Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνεται σε ευρώ. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο χώρο και τον τόπο που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο. Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι παραδοτέα σε επτά (7) μέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Αν, για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, παρέλθει η αρχικά συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης καθ ενός από τα προβλεπόμενα στις προδιαγραφές του διαγωνισμού παραδοτέα ή άλλη εγκεκριμένη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου τροποποίηση της ημερομηνίας παράδοσης αυτών, που πιθανόν ζητήσει ο Ανάδοχος με έγγραφη αίτησή του κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, και το περιεχόμενο του παραδοτέου δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τότε η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσό ίσο με ποσοστό 2 επί του συμβατικού τιμήματος του παραδοτέου που καθυστερεί, με ανώτατο όριο το 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού. Αν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει το πλήρες (κατά την γνώμη της επιτροπής παραλαβής) περιεχόμενο ενός από τα προβλεπόμενα στις προδιαγραφές του διαγωνισμού παραδοτέου, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης ή άλλης εγκεκριμένης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου τροποποίησής της, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: Εισπράττεται εντόκως κάθε ποσό που έχει λάβει ο Ανάδοχος είτε με επιστροφή του ποσού από τον ίδιο. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δικαιούται κατά την κρίση της να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που έχει παραχθεί, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του που θα απορρέουν από τη σύμβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 11

12 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της έγγραφης πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία την αποστέλλει μετά την κατακύρωση. Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Με την κατάρτιση της Σύμβασης ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια των εν λόγω ειδών υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σε ευρώ η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από το 12

13 συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνετε για ανάλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίσθηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε θετική ζημία της που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε. Σε περίπτωση που ο μειοδότης έχει υπογράψει τη Σύμβαση και υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης ή η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κηρύσσει τον μειοδότη έκπτωτο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία. Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές σε αυτήν. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, απαιτώντας τη σχετική δαπάνη από τον Ανάδοχο. Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ενώ σε κάθε περίπτωση με την τροποποίηση της σύμβασης δεν θα απομειούται ή αλλοιώνεται το αρχικό παραδοτέο, και σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση της σύμβασης θα εξασφαλίζει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: α)να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 13

14 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Η Σύμβαση και οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από αυτή θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδιο δε για την επίλυση αυτών είναι τα δικαστήρια Τριπόλεως. 13. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις των Π.Δ. 118/2007, ως και του Ν. 2286/1995 όπως αυτές ισχύουν σήμερα.- Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 22 Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και ώρα (με προθεσμία κατάθεσης προσφορών την 22 Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ). Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης θα βαρύνουν τον Μειοδότη. Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευθεί στον τύπο όπως ο νόμος ορίζει και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επίσης η εν λόγω προκήρυξη είναι διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου Πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τρίπολη και στα τηλέφωνα: και , fax , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 14

15 α/α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Περιγραφή / Προδιαγραφές 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής γραφείου 1.1 Γενικά -Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής -Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 1.2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά hardware Τύπος θήκης Tower Case C.P.U. τεχνολογίας INTEL CORE I GHZ ή ισοδύναμης Μνήμη DDR3 4Gb στα 1333MHZ Κάρτα οθόνης με δυνατότητα σύνδεσης VGA και DVI Οθόνη 20 TFT με ενσωματωμένα ηχεία και σύνδεση VGA (D-Sub) και DVI Οπτικά μέσα DVDRW SATA με ταχύτητα εγγραφής 22X Σκληρός δίσκος τύπου SATAII 500Gb Πληκτρολόγιο QWERTY με αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο USB ή PS2 Οπτικό ποντίκι (mouse) Microsoft συμβατό με scrolling, σύνδεσης USB ή PS2 1.3 Λογισμικό Microsoft Windows 7 Home Premium Ελληνική/Αγγλική Έκδοση 1.4 Τεκμηρίωση Εγχειρίδια, συνοδευτικά cd-rom με drivers των υποσυστημάτων του υπολογιστή 1.5 Συνοδευτικά Καλώδια σύνδεσης όλων των τμημάτων του υπολογιστή (οθόνη, πληκτρολόγιο κλπ) 1.6 Εγγύηση 3 έτη 2. Εκτυπωτής τύπου Laser Ασπρόμαυρος (Δικτυακός) 2.1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Τεχνολογία εκτύπωσης: Μονόχρωμη laser. Ταχύτητα εκτύπωσης: 40 σελίδες/ λεπτό. Ανάλυση εκτύπωσης: Έως x 1.200dpi. 15

16 Χειρισμός χαρτιού: Χειροκίνητα. Τύποι και μεγέθη χαρτιού: A4, A5, A6, B5, Χαρτί (bond, έγχρωμο, letterhead, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες. Είσοδος χαρτιού: Δίσκος 1 εισόδου 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων ή παραπάνω. Έξοδος χαρτιού: Δίσκος εξόδου 250 φύλλων, πίσω δίσκος εξόδου 100 φύλλων ή παραπάνω. Δυνατότητα εκτύπωσης 2 όψεων: Αυτόματα. Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων: Microsoft Windows 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008, Mac OS v10.3 ή ανώτερη, Linux 7 ή νεότερη. Συνδεσιμότητα: USB 2.0, Ethernet 10/100. Ενσωματωμένη μνήμη: 128 MB (επεκτάσιμη στα 640 ΜΒ). Μηνιαίος κύκλος εργασιών: σελίδες. 2.2 Εγγύηση 1 έτους 3. Εκτυπωτής τύπου Laser Έγχρωμος (Δικτυακός) 3.1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Τεχνολογία εκτύπωσης: Έγχρωμη Laser. Μέγιστη ποιότητα εκτύπωσης: Έως 600 x 600 dpi. Tαχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 8 σελ/λεπτό ή μεγαλύτερη. Tαχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: 12 σελ/λεπτό ή μεγαλύτερη. Ενσωματωμένη μνήμη: DRAM 8 MB: 128 MB ή μεγαλύτερη. Μηνιαία απόδοση: Έως σελίδες. Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, καρτ ποστάλ (JIS μονό και διπλό), φάκελοι (DL, C5, B5). Προσαρμοσμένα μεγέθη: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Χειρισμός Χαρτιού: Δίσκος εισόδου 150 φύλλων, Δίσκος εξόδου 125 φύλλων ή παραπάνω. Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων: Χειροκίνητη (να παρέχεται υποστήριξη από το πρόγραμμα οδήγησης). Συνδεσιμότητα: 1 X USB 2.0 Hi-Speed, 1 X ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10/100, 1 X θύρα ασύρματης σύνδεσης b/g/n. Συμβατότητα: Windows 7 32 bit και 64 bit, Windows Vista 32 bit και 64 bit, Microsoft Windows XP 32 bit (SP2 ή νεότερη έκδοση). 3.2 Συνοδευτικά - Τεκμηρίωση CD με το λογισμικό της συσκευής και ηλεκτρονική τεκμηρίωση, τεκμηρίωση (οδηγός 16

17 εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, οδηγός εγγύησης), καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο USB. 3.3 Εγγύηση 1 έτους 4. Laser FAX 4.1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser Fax. Φωτοαντιγραφικό Ταχύτητα αντιγραφής: Έως και 18 αντίγραφα/ λεπτό. Ανάλυση αντιγραφής: Έως και 600 x 300 dpi. Zoom Rate: %. Αριθμός αντιγράφων: 1-99 σελίδες. Fax Συμβατότητα: ITU-T G3, ECM. Ταχύτητα Modem: 33.6 Kbps. Συμπίεση: MH/MR/MMR (ECM Mode). Μνήμη: 7MB (~ 500 σελίδες) ή περισσότερο. Χειρισμός χαρτιού: Χειροκίνητα. Τύποι και μεγέθη χαρτιού: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, απλό, ανακυκλωμένο, χοντρό χαρτί. Είσοδος χαρτιού: Δίσκος εισόδου 250 φύλλων ή περισσότερο. Έξοδος χαρτιού: Δίσκος εξόδου 80 φύλλων ή περισσότερο. Ενσωματωμένη μνήμη: 16 MB ή περισσότερο. 4.2 Εγγύηση 1 έτους 5. Scanner 5.1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Τύπος σάρωσης: Επίπεδος. Τεχνολογία σάρωσης: CCD. Συνδεσιμότητα: USB - συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0. Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι και x dpi. Βάθος bit: 48 bit. Επίπεδα κλίμακας γκρι: 256. Ταχύτητα σάρωσης σε προεπισκόπηση: <10 δευτερόλεπτα. Ταχύτητα σάρωσης: Έγχρωμη φωτογραφία 10 x 15 cm σε αρχείο: έως 25 δευτερόλεπτα, OCR σελίδας κειμένου A4 σε Microsoft Word : έως περίπου 50 δευτερόλεπτα. Μορφή αρχείων σάρωσης:windows : BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF συμπιεσμένης μορφής, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, RTF, HTM, TXT. Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, απλό κείμενο, PDF, HTML, εμπλουτισμένο κείμενο. Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων: Χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό, εφημερίδας, άρθρα περιοδικών), διαφάνειες, τρισδιάστατα αντικείμενα. Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Πιστοποίηση για Windows Vista. Windows XP Home, 17

18 Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Media Center, Windows Συνοδευτικά - Τεκμηρίωση καλώδιο τροφοδοσίας, usb καλώδιο, προσαρμογέας ισχύος, έντυπος οδηγός εγκατάστασης και υποστήριξης, CD με τις οδηγίες χρήσης και λογισμικό για Microsoft Windows με ενσωματωμένο πρόγραμμα OCR. 5.3 Εγγύηση 1 έτος ΠΡΟΪΟΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) (ΦΠΑ ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα: 7-02-2011 Αρ. Πρωτ. :ΤΟ-318 Αρ. ιακήρυξης:01 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης.

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ:ΒΙΦ87ΛΛ-ΙΘ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη : 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 174206(5783) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14PROC002058572 2014-05-20 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΑΝΙΑ, 11/12/13 ΑΡ.ΠΡΩΤ 141077 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΟΣ: Α1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 16.000

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 20-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 22219/4794 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για το έργο με τίτλο: «Μεταφορά σφαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 26/2/2015 Αρ.Πρωτ:21073/4191 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μικροσκοπίας Ατομικής ύναμης (AFM) με Φασματογράφο RAMAN για μετρήσεις Ενίσχυσης Ακίδας (TERS)

Σύστημα Μικροσκοπίας Ατομικής ύναμης (AFM) με Φασματογράφο RAMAN για μετρήσεις Ενίσχυσης Ακίδας (TERS) Πάτρα : 19/12/2012 Αριθ. Πρωτ : 3628 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ο ΟΣ ΣΤΑ ΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Έχοντας υπόψη:

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Έχοντας υπόψη: Αθήνα, 26-02-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/3 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax: 210-6871794

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001612482 2013-09-10

13PROC001612482 2013-09-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 203 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 328966(054) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003156151 2015-10-13

15PROC003156151 2015-10-13 Διδυμότειχο 12 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 21158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 09-10-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:385117/12389 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θεσσαλονίκη, 09-10-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:385117/12389 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 09-10-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:385117/12389 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ:ΒΛΛΡ7ΛΛ-ΟΚΡ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13PROC001660265

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΚΡΟΚΙΔΑ 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ.:20100 ΤΗΛ.:2741360752 e-mail: promith@pekorinthias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 6. Κτηριακές. Βασιλικά. Βουτών. Αρ. Πρωτ. : 101. Νοημοσύνης» Αρχή. οποία. Ευρωπαϊκό Ταμείο. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 6. Κτηριακές. Βασιλικά. Βουτών. Αρ. Πρωτ. : 101. Νοημοσύνης» Αρχή. οποία. Ευρωπαϊκό Ταμείο. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα