Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης Γενικη ιευθυνση Ενεργειασ Και Μεταφορων

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, SEC(2002) 632 EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων

3 EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η περιγραφή, µε τη µορφή της παράθεσης των πραγµατικών στοιχείων για τους ενδιαφερόµενους, των τελωνειακών κανόνων της ΕΚ όπως αυτοί εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, µε απώτερο στόχο να διευκολυνθεί η χρήση τους. Καίριο ρόλο για την κατανόηση των τελωνειακών κανόνων, όπως αυτοί εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, έχει η διάκριση µεταξύ του τελωνειακού καθεστώτος της ΕΚ - στο πλαίσιο του οποίου η ΕΚ διατηρεί τη δικαιοδοσία επί των εµπορευµάτων - και του µη τελωνειακού εδάφους της ΕΚ - στο πλαίσιο του οποίου δεν έχει καµία δικαιοδοσία. Η είσοδος των εµπορευµάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΚ συνεπάγεται την εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΚ και της οικείας εθνικής νοµοθεσίας σε εµπορεύµατα. Η εφαρµογή µπορεί να προσλαµβάνει χρηµατοοικονοµική µορφή (δασµοί και φορολογικά τέλη και επιβαρύνσεις) ή να αποτελεί έκφραση της εµπορικής πολιτικής (για παράδειγµα, της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής) ή να εµφανίζει δηµόσιο ενδιαφέρον (απαγόρευση κυκλοφορίας, προστασία των εµπορικών σηµάτων, των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κλπ.). Αυτή η βασική τελωνειακή αρχή ισχύει τόσο για τις οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές, όσο και για τις θαλάσσιες µεταφορές και δεν µπορεί να αναµένεται να διαφοροποιείται ανάλογα µε τον εκάστοτε τρόπο µεταφοράς. Οι επιπτώσεις από την είσοδο των εµπορευµάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΚ διαφέρουν, ωστόσο, ανάλογα µε τον τελωνειακό χαρακτήρα του εµπορεύµατος: κατά πόσο αντιµετωπίζεται ως κοινοτικό εµπόρευµα (µε την έννοια ότι έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις) ή όχι, αποτελώντας το αποκαλούµενο µη κοινοτικό εµπόρευµα. Η εν λόγω διάκριση αλλά και οι προϋποθέσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται προς απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων επεξηγούνται αναλυτικά στον παρόντα οδηγό. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς των εµπορευµάτων, η απώλεια του κοινοτικού χαρακτήρα συνιστά σηµαντική πτυχή των (κοινοτικών) εµπορευµάτων, τα οποία εγκαταλείπουν σε κάποιο σηµείο το τελωνειακό έδαφος της ΕΚ απλώς για να επανεισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της ΕΚ σε κάποιο άλλο σηµείο. Στην περίπτωση, για παράδειγµα, των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών (στο πλαίσιο της οποίας τα φορτηγά παραµένουν συνήθως στο πλαίσιο του τελωνειακού εδάφους της ΕΚ) κάποιο φορτηγό εγκαταλείπει το έδαφος όταν διασχίζει τα σύνορα µε κάποια τρίτη χώρα, έστω και εάν ο τελικός προορισµός του φορτηγού βρίσκεται σε ένα σηµείο εντός του τελωνειακού εδάφους της ΕΚ. Όταν κάποιο πλοίο αναχωρεί από κάποιον κοινοτικό λιµένα µε προορισµό κάποιον άλλο, εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της ΕΚ απλώς για να επανεισέλθει στο τελωνειακό 2

4 έδαφος και πάλι, όταν φθάνει στον άλλο λιµένα, στον οποίο υφίσταται στη συνέχεια την ανάλογη µεταχείριση. Το 1998, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των θαλάσσιων µεταφορών σε µικρές αποστάσεις η νέα βασική έννοια, η «τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών», η οποία απαλλάσσει από την υποχρέωση απόδειξης του χαρακτήρα των κοινοτικών εµπορευµάτων που µεταφέρονται από την εν λόγω γραµµή. Ο ρόλος της τακτικής γραµµής θαλάσσιων µεταφορών είναι συγκρίσιµος µε το ρόλο που επιτελεί κάποια γέφυρα εντός των ορίων της Κοινότητας την οποία διασχίζουν τα φορτηγά κατά την εκτέλεση του ταξιδιού τους. Στην περίπτωση αυτή, το σκάφος αποτελεί ταυτόχρονα φορτηγό και γέφυρα. Μετά από τον τελωνειακό χαρακτήρα, ο οδηγός επεξηγεί τις βασικές αρχές και κανόνες των κύριων τελωνειακών καθεστώτων: εξηγεί τόσο το καθεστώς της εισαγωγής, εφόσον αφορά τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, όσο και το καθεστώς της εξαγωγής. Στον οδηγό αναλύεται εξάλλου διεξοδικά το καθεστώς της τελωνειακής διαµετακόµισης το οποίο εφαρµόζεται σε ορισµένα εµπορεύµατα στο πλαίσιο της εκτέλεσης της «τακτικής θαλάσσιων µεταφορών», συµπεριλαµβανοµένων των δύο επιπέδων απλούστευσης από τα οποία µπορεί να επωφεληθούν οι θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις. Στον παρόντα οδηγό περιγράφονται τόσο τα συνήθη όσο και τα απλουστευµένα καθεστώτα που εφαρµόζουν οι τελωνειακές αρχές στα εκάστοτε κράτη µέλη. Τα απλουστευµένα καθεστώτα προσφέρουν στο σύνολό τους πάµπολλες δυνατότητες στο θέµα της εξοικονόµησης χρόνου και χρηµάτων και της αποφυγής στρυφνών όρων. Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τις ευέλικτες λύσεις που προσφέρονται στο πλαίσιο των τελωνειακών καθεστώτων προς ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών τους και χαιρετίζει τις ουσιαστικές συζητήσεις µε τις οποίες θα µπορούσε περαιτέρω να υποβοηθηθεί το έργο των θαλάσσιων µεταφορών σε µικρές αποστάσεις. 3

5 Εισαγωγή Θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων και τελωνεία: πρακτικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες Ο σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι διττός. Να περιγράψει, πρώτα απ όλα, για όσους ασχολούνται µε τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, τις διάφορες διαδικαστικές απαιτήσεις που εφαρµόζουν οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΕΕ κατά την εξάσκηση των δραστηριοτήτων τους. Κατά δεύτερο λόγο, να αποτελέσει το υπόβαθρο για τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν µε επίκεντρο αυτό το θεµατικό αντικείµενο, από τους ειδήµονες. Έχει περάσει πολύς χρόνος πλέον από την εποχή που οι ενδιαφερόµενοι πρωταγωνιστικοί παράγοντες έχουν εκφράσει την άποψη ότι οι τελωνειακές διατυπώσεις έχουν καταστήσει τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις περισσότερο περίπλοκες, χρονοβόρες και δαπανηρές απ ό,τι θα µπορούσαν να είναι υπό άλλες συνθήκες. Ωστόσο, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προβληµατικοί τοµείς δεν έχουν µέχρι σήµερα εντοπιστεί επαρκώς για να είναι δυνατή η εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων. Προορισµός του Οδηγού είναι συνεπώς όχι µόνο να υποστηρίξει όλους τους ενδιαφερόµενους στο χώρο των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων να εκπληρώσουν τις τελωνειακές απαιτήσεις που εφαρµόζονται σε αυτούς, αλλά να µπορέσει να αποτελέσει επίσης το υπόβαθρο των σχετικών συζητήσεων µε επίκεντρο τις πρακτικές λεπτοµέρειες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου. Αυτός είναι και ο γνώµονας µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπίζεται και οι παρατηρήσεις για τις διάφορες πτυχές του είναι ευπρόσδεκτες. Ιστορική αναδροµή Οι λιµένες της ΕΚ αποτελούν τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ του τελωνειακού εδάφους της ΕΚ και των µη τελωνειακών εδαφών της ΕΚ και η διέλευση της γραµµής αυτής έχει συγκεκριµένες επιπτώσεις, οι οποίες οδηγούν στην ανάληψη δράσης από τα τελωνεία. Οι τελωνειακοί έλεγχοι που διεξάγονται στα πλοία κατά τον κατάπλου και απόπλου τους στους λιµένες της ΕΚ αποτελούν χαρακτηριστική αντανάκλαση του φαινοµένου αυτού. Καθώς οι τελωνειακές αρχές δεν είναι σε θέση να βεβαιωθούν κατά πόσο κάποιο πλοίο που εισπλέει σε έναν λιµένα της ΕΚ προσέγγισε σε κάποιον εξωκοινοτικό λιµένα κατά τη διάρκεια του ταξιδίου του, οι θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων µπορεί να µεταφέρονται εµπορεύµατα κοινοτικού ή µη κοινοτικού χαρακτήρα ή µεικτά φορτία που περιλαµβάνουν είδη και των δύο κατηγοριών προς τον σκοπό της εισαγωγής, της εξαγωγής και της διαµετακόµισης υπόκεινται κατά βάση στους αυτούς ελέγχους µε τις θαλάσσιες µεταφορές ανοικτής θαλάσσης. Υπάρχουν όµως απλουστευµένες διαδικασίες ελέγχου από τις οποίες θα µπορούσαν να επωφεληθούν οι θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων. Επιδίωξη του οδηγού αυτού είναι να εξηγηθούν τόσο οι συνήθεις και απλουστευµένες διαδικασίες, όσο παράλληλα και οι απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρώνονται για να υπαχθούν στα ευεργετήµατα των τελευταίων. Ειδικότερα, ευθύς µόλις έχει εγκριθεί η εκτέλεση των δροµολογίων θαλασσίων µεταφορών σε µικρές αποστάσεις υπό τη µορφή της τακτικής γραµµής, η αναγνώριση αυτή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα να επιτραπεί η απλούστευση των παραστατικών εγγράφων και των άλλων όρων που εφαρµόζονται για τα πλοία της. Παραµένει ωστόσο εκκρεµές το ερώτηµα των διαφορετικών τρόπων τελωνειακής µεταχείρισης που είναι απόρροια του διαφορετικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων και των διαφορετικών καθεστώτων υπό τα οποία αυτά µεταφέρονται. Αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι µεταχείρισης αλλά και οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στη δηµιουργία τους δεν είναι πάντοτε ευνόητοι. Αναλύονται 4

6 συνοπτικά στον πίνακα που παρατίθεται στη σελίδα 10 και επεξηγούνται διεξοδικότερα στις σελίδες του παρόντος οδηγού. Απώτερος στόχος είναι να αποσαφηνιστεί η εφαρµογή τους και να δοθεί στους πρωταγωνιστικούς συντελεστές στο χώρο των θαλάσσιων µεταφορών σε µικρές αποστάσεις η ευχέρεια να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στις δικές τους δραστηριότητες. Υπόµνηση του αποκλεισµού της ευθύνης Ο οδηγός αυτός έχει επεξηγηµατικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως δεσµευτική αποτύπωση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της τελωνειακής νοµοθεσίας και των κανονισµών που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 5

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Χαρακτήρας των εµπορευµάτων 8 ιαδροµή Α: Τα κοινοτικά εµπορεύµατα µεταφέρονται εντός της ΕΚ 15 ιαδροµή Β: Τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα εισέρχονται στην ΕΚ, εκτελωνίζονται από τα τελωνεία και παραδίδονται σε ελεύθερη κυκλοφορία ως κοινοτικά εµπορεύµατα 17 ιαδροµή Γ: Τα εµπορεύµατα εισέρχονται στην ΕΚ από κάποια τρίτη χώρα και τοποθετούνται σε ελεύθερη ζώνη πριν από τον εκτελωνισµό τους και την παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία 19 ιαδροµή : Τα εµπορεύµατα εξάγονται από την ΕΚ 22 ιαδροµή Ε: Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται µέσω του εδάφους της ΕΚ υπαγόµενα στο καθεστώς της τελωνειακής διαµετακόµισης ή σε κάποιο άλλο καθεστώς αναστολής 26 Πίνακας ορισµών 40 Παραρτήµατα 46 6

8 Τι είναι η τελωνειακή ένωση; Έπειτα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) το 1958, ένας από τους πρώτους στόχους που καθορίστηκε από τα έξι ιδρυτικά κράτη µέλη ήταν η δηµιουργία της τελωνειακής ένωσης, η οποία θα προχωρούσε στην εξάλειψη όλων των τελωνειακών δασµών στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ τους. Η τελωνειακή ένωση που ολοκληρώθηκε το 1968 εµφανίζει δύο βασικά χαρακτηριστικά απόρροια των οποίων ήταν: (α) (β) η κατάργηση όλων των τελωνειακών δασµών στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών και η θέσπιση κοινών τελωνειακών δασµών συνέπεια των οποίων ήταν η επιβολή ενιαίου δασµού σε όλη την έκταση της ΕΟΚ στα εµπορεύµατα που εισάγονταν από τρίτες χώρες. Ορισµένα νοµοθετήµατα της τελωνειακής νοµοθεσίας οδήγησαν σε ευρύτερη εναρµόνιση των διοικητικών τελωνειακών διατυπώσεων µε αποκορύφωµα το έτος 1988 που θεσπίστηκε το Ενιαίο ιοικητικό Έγγραφο (Ε Ε) (SAD), το οποίο ήρθε να αντικαταστήσει παραπάνω από 100 έντυπα που ήταν παλαιότερα σε χρήση στα κράτη µέλη. Αυτό το έγγραφο ή τα προσήκοντα τµήµατά του χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των τελωνειακών καθεστώτων που εφαρµόζονται για τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται στα εµπορικά έγγραφα. Τελωνειακές αρχές των κρατών µελών Κάθε λιµένας της ΕΚ µέσω του οποίου µεταφέρονται εµπορεύµατα τα οποία διέρχονται από τη διαδικασία των τελωνειακών υπηρεσιών διαθέτει τουλάχιστον ένα τελωνείο. Το τελωνείο αυτό µπορεί να βρίσκεται είτε στη ζώνη του λιµένα ή σε µικρή απόσταση από αυτόν. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών µελών της ΕΕ εφαρµόζουν την τελωνειακή νοµοθεσία της ΕΕ, η οποία συχνά εκτελείται και συµπληρώνεται από τις ρυθµίσεις της εθνικής νοµοθεσίας και παρέχουν πληροφορίες για τα τελωνειακά καθεστώτα και τις απαιτήσεις τους. Οι εφαρµοζόµενοι κανόνες είναι διαθέσιµοι από τις ιστοσελίδες του ιαδικτύου οι οποίες αναγράφονται στο παράρτηµα VI. Πριν προβούµε στην περιγραφή των διαφορετικών τελωνειακών καθεστώτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, εκείνο που είναι σηµαντικό είναι να διευκρινιστεί η βασική έννοια του καθεστώτος των εµπορευµάτων. 7

9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Τι είναι ο χαρακτήρας των εµπορευµάτων και γιατί είναι σηµαντικός; Ο τελωνειακός χαρακτήρας των εµπορευµάτων 1 διαδραµατίζει καίριο ρόλο στα τελωνειακά ζητήµατα: για να διευκρινιστούν τα διαφορετικά τελωνειακά καθεστώτα, έχει ζωτική σηµασία να γίνει κατανοητός ο ρόλος του χαρακτήρα των εµπορευµάτων, απόδειξη του οποίου µπορεί να είναι αναγκαίο να προσκοµιστεί. Τα εµπορεύµατα υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες χαρακτηρισµού: Τα κοινοτικά εµπορεύµατα και Τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα Κοινοτικά εµπορεύµατα: που κατάγονται από την Κοινότητα ή τα οποία έχουν εισαχθεί από χώρα που δεν ανήκει στην ΕΚ, για τα οποία όµως έχουν καταβληθεί όλες οι επιβαλλόµενοι τελωνειακοί δασµοί και λοιποί φόροι ή επιβαρύνσεις («έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία»), ή έχουν παρασκευαστεί στην Κοινότητα από υλικά ή µέρη τα οποία έχουν εισαχθεί από κάποια µη κοινοτική χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το σύνολο των τελωνειακών δασµών και λοιπών φόρων ή επιβαρύνσεων που επιβάλλονται σε αυτά τα υλικά ή µέρη. Μη κοινοτικά εµπορεύµατα Όλα τα άλλα εµπορεύµατα, εκτός των κοινοτικών εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων των κοινοτικών εµπορευµάτων που έχουν χάσει το κοινοτικό τους καθεστώς. Σηµείωση: τα κοινοτικά εµπορεύµατα το κοινοτικό καθεστώς των οποίων δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, λογίζεται ότι αποτελούν µη κοινοτικά εµπορεύµατα. Εάν τα εµπορεύµατα έχουν παραδοθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, χρειάζεται πάντοτε απόδειξη του κοινοτικού τους χαρακτήρα κατά την άφιξή τους σε κάποιο λιµένα; Μάλιστα, εκτός εάν τα κοινοτικά εµπορεύµατα µεταφέρονται µεταξύ λιµένων που βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή από κάποια «εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών» (βλ. παράρτηµα 1). Πότε είναι δυνατή η εξακρίβωση του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων; Οι περιστάσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εξακρίβωση του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων (όποτε αυτό είναι αναγκαίο) συντρέχουν όταν τα εµπορεύµατα: 1 Άρθρο 4, παράγραφοι 6-8 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (ΚΤΚ) (CCC). 8

10 (1) έχουν µεταφερθεί από κάποιο άλλο κράτος µέλος χωρίς να διέλθουν από το έδαφος κάποιας τρίτης χώρας ή (2) έχουν µεταφερθεί από ένα άλλο κράτος µέλος µέσω του εδάφους κάποιας τρίτης χώρας και η µεταφορά τους πραγµατοποιήθηκε υπό το καθεστώς του Ενιαίου Εγγράφου Μεταφοράς που εκδόθηκε σε κάποιο κράτος µέλος ή (3) µεταφορτώθηκαν σε κάποια τρίτη χώρα µε ένα άλλο µέσο µεταφοράς διαφορετικό από εκείνο από το οποίο είχαν αρχικά φορτωθεί και µε βάση νέο µεταφορικό έγγραφο. Το νέο µεταφορικό έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του αρχικού εγγράφου υπό το καθεστώς του οποίου είχε πραγµατοποιηθεί η µεταφορά από το κράτος µέλος αφετηρίας προς το κράτος µέλος προορισµού. Εάν δεν εφαρµόζεται καµία από τις προαναφερόµενες περιπτώσεις, λογίζεται ότι τα εµπορεύµατα έχουν µη κοινοτικό καθεστώς. Πώς είναι δυνατόν να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας των εµπορευµάτων; Ο κοινοτικός χαρακτήρας των εµπορευµάτων δύναται να αποδειχθεί µέσω 2 : του εντύπου T2L (αντίτυπο 4 του Ενιαίου ιοικητικού Εγγράφου) του εντύπου T2LF (αντίτυπο 4 του Ε Ε για τα εµπορεύµατα που µεταφέρονται από ή προς µη φορολογικά εδάφη 3 ενός σωστά συµπληρωµένου τιµολογίου ή µεταφορικού εγγράφου, µόνο σε συνάρτηση µε κοινοτικά εµπορεύµατα, στα οποία αναγράφονται οι κωδικοί Τ2L/T2LF, ανάλογα µε την περίπτωση. του δηλωτικού της ναυτιλιακής εταιρείας, συµπληρωµένου και υπογεγραµµένου από το αρµόδιο τελωνείο, στο οποίο αναγράφεται η µνεία «C» για κοινοτικά εµπορεύµατα, «F» για εµπορεύµατα προς/από ή µεταξύ µη φορολογικών εδαφών και «Ν» για τα λοιπά εµπορεύµατα (µε κάποια «άλλη» γραµµή θαλάσσιων µεταφορών) του δηλωτικού της ναυτιλιακής εταιρείας, βάσει του οποίου χρησιµοποιούνται οι απλουστευµένες διαδικασίες µετακόµισης (του επιπέδου ΙΙ) µε αναγραφή του κωδικού «C» για τα κοινοτικά εµπορεύµατα των φύλλων του δελτίου TIR ή του δελτίου ΑΤΑ 4 στα οποία αναγράφεται το σύµβολο Τ2L και τα οποία βεβαιώνονται από τις τελωνειακές υπηρεσίες των πινακίδων κυκλοφορίας και των εγγράφων ταξινόµησης για τα οδικά οχήµατα που είναι ταξινοµηµένα σε κράτος µέλος, εάν από αυτά αποδεικνύεται σαφώς ο κοινοτικός τους χαρακτήρας Άρθρα 5, 9-12, προσάρτηµα ΙΙ, της σύµβασης άρθρο 314γ), παράγραφος 1, ΕΚ - Εκτελεστικές διατάξεις εφαρµογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. Οι νήσοι της Μάγχης, οι Κανάριες Νήσοι, τα Γαλλικά Υπερπόντια ιαµερίσµατα, η Γουαδελούπη, η Μαρτινίκα, η Γουιάνα και η Ρεουνιόν, το Όρος Άθως, οι νήσοι Aland. Το δελτίο ΑΤΑ αποτελεί το διεθνές τελωνειακό έγγραφο το οποίο χρησιµοποιείται για την προσωρινή εισαγωγή των εµπορευµάτων για ειδικούς σκοπούς, όπως π.χ. για τους σκοπούς της επίδειξης, των εκθέσεων και των εµποροπανηγύρεων, όπως ο επαγγελµατικός εξοπλισµός και τα εµπορικά δείγµατα. 9

11 της δήλωσης για τον κοινοτικό χαρακτήρα για τις συσκευασίες, τα δοχεία, τις παλέτες και τα άλλα παρόµοια υλικά, µε εξαίρεση τα εµπορευµατοκιβώτια, τα οποία επιστρέφονται κενά, προερχόµενα από άλλα κράτη µέλη, εκτός εάν υπάρχουν αµφιβολίες της δήλωσης για τον κοινοτικό χαρακτήρα των αποσκευών που συνοδεύουν τους επιβάτες (εµπορεύµατα που δεν προορίζονται για εµπορικούς σκοπούς) η δήλωση αυτή επαρκεί, εκτός εάν υπάρχουν αµφιβολίες του Συνοδευτικού ηλωτικού Εγγράφου (Σ Ε) (AAD), όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 για τη διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό το καθεστώς της ελεύθερης κυκλοφορίας του παραστατικού T2M για προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και τα λαµβανόµενα προϊόντα από τα εν λόγω προϊόντα τα οποία αλιεύονται από κοινοτικά πλοία σε θαλάσσια ύδατα εκτός των χωρικών υδάτων κάποιας χώρας ή εδάφους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας της ειδικής επιγραφής που επικολλάται στα ταχυδροµικά δέµατα και τα συνοδευτικά τους έγγραφα στις περιπτώσεις που τα εν λόγω δέµατα µεταφέρονται προς/από ή µεταξύ των µη φορολογικών εδαφών εάν δεν έχει επικολληθεί η επιγραφή αυτή, τεκµαίρεται ότι έχουν κοινοτικό χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων των ταχυδροµικών δεµάτων, όταν αυτά µεταφέρονται από το ένα σηµείο στο άλλο εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας του παραστατικού το οποίο επιβεβαιώνει τον κοινοτικό χαρακτήρα των εµπορευµάτων τα οποία βρίσκονται σε µία ελεύθερη ζώνη ή αποθήκη του αντιτύπου ελέγχου T5 (το οποίο χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που απαγορεύονται οι εξαγωγές από την Κοινότητα ή εφόσον αυτές υπόκεινται σε περιορισµούς, εξαγωγικούς δασµούς ή λοιπούς φόρους και επιβαρύνσεις). Τα παραστατικά έγγραφα ή οι ανάλογοι κανόνες όσον αφορά τον χαρακτήρα δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για εµπορεύµατα, για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι εξαγωγικές διατυπώσεις (µε εξαίρεση τις εξαγωγές µε προορισµό µία χώρα της ΕΖΕΣ ή της ζώνης Visegrad) ή τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κοινοτικά εµπορεύµατα τα οποία υπάγονται στο καθεστώς της εσωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης διατηρούν τον κοινοτικό τους χαρακτήρα (T2/T2F). Η χρήση του δηλωτικού της ναυτιλιακής εταιρείας ως απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων Στις περιπτώσεις που τα δηλωτικά των ναυτιλιακών εταιρειών (για τις «άλλες» ναυτιλιακές υπηρεσίες (βλέπε στη σελίδα 11) χρησιµοποιούνται προς απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων, πρέπει να αναγράφονται σε αυτά τα εξής στοιχεία: η επωνυµία και πλήρης διεύθυvση της vαυτιλιακής εταιρείας το όνοµα του σκάφους το σηµείο και η ηµεροµηνία της φόρτωσης το σηµείο της εκφόρτωσης 10

12 Για κάθε αποστολή: ο αριθµός αναφοράς της φορτωτικής ή κάποιου άλλoυ εµπoρικού εγγράφου το πλήθος, η περιγραφή, τα χαρακτηριστικά σήµατα και οι κωδικοί αριθµοί των δεµάτων η τυποποιηµένη εµπορική περιγραφή των εµπορευµάτων, µε παράθεση επαρκών στοιχείων για να επιτραπεί η εξακρίβωσή τους η µεικτή µάζα σε χιλιόγραµµα οι κωδικοί αριθµοί των εµπορευµατοκιβωτίων, ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση οι ακόλουθες καταχωρήσεις σχετικά µε τον χαρακτήρα των εµπορευµάτων, ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση: το σύµβολο "C" (ισοδύναµο µε T2L) για τα εµπορεύµατα µε κοινοτικό χαρακτήρα, το σύµβολο «F» (ισοδύναµο µε το to T2LF) για τα εµπορεύµατα ο κοινοτικός χαρακτήρας των οποίων µπορεί να αποδειχθεί, τα οποία αποστέλλονται από, προς ή µεταξύ ενός µέρους του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, στο οποίο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, το σύµβολο «N» για όλα τα άλλα εµπορεύµατα. Έπειτα από αίτηµα της ναυτιλιακής εταιρείας, το ολοκληρωµένο και υπογεγραµµένο δηλωτικό επικυρώνεται από το αρµόδιο τελωνείο. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα από κάποιον εγκεκριµένο αποστολέα Εάν ο αποστολέας εκπληρώνει ορισµένους όρους, οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να επιτρέψουν σε κάποιο πρόσωπο που είναι γνωστό ως «ο εγκεκριµένος αποστολέας» να χρησιµοποιεί παραστατικά Τ2L και εµπορικά έγγραφα ως δηλωτικά έγγραφα του χαρακτήρα χωρίς να είναι υποχρεωµένος να τα προσκοµίζει προς επικύρωση στο αρµόδιο τελωνείο (βλ. επίσης στις σελίδες «εγκεκριµένος αποστολέας»). Απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα και χρήση του ηλεκτρονικού δηλωτικού θαλάσσιας µεταφοράς Στις ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν το καθεστώς του εγκεκριµένου αποστολέα µπορεί να παρέχεται η άδεια να µην συντάσσουν το δηλωτικό που χρησιµοποιείται προς απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων µέχρι, το αργότερο, την ηµεροµηνία µετά από την αναχώρηση του σκάφους και, υπό οποιαδήποτε περίσταση, πριν από την άφιξή του στον λιµένα προορισµού. 1. Η άδεια χορηγείται µόνο σε ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες πληρούν όλους τους παρακάτω όρους: 11

13 χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων για τη µεταβίβαση των στοιχείων του δηλωτικού µεταξύ των λιµένων αναχώρησης και προορισµού και η ναυτιλιακή εταιρεία έχει την έδρα της σε κάποιο κράτος µέλος της ΕΚ ή διατηρεί περιφερειακό γραφείο στο κράτος αυτό και εάν πραγµατοποιεί σηµαντικό αριθµό τακτικών ενδοκοινοτικών ταξιδίων σε γνωστές διαδροµές µεταξύ των κρατών µελών της ΕΚ. Για τους όρους υπό τους οποίους παραχωρείται το καθεστώς του εγκεκριµένου αποστολέα σας παρακαλούµε να ανατρέξετε στις σελίδες 23 έως Το δηλωτικό πρέπει να εγκριθεί από τα τελωνεία πριν χρησιµοποιηθεί και να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (1) την επωνυµία και την πλήρη διεύθυvση της vαυτιλιακής εταιρείας (2) την ταυτότητα του σκάφους (3) το σηµείο και την ηµεροµηνία φόρτωσης (4) το σηµείο της εκφόρτωσης και για κάθε αποστολή: (1) τον κωδικό αριθµό αναφοράς της φορτωτικής ή κάποιου άλλoυ εµπoρικού εγγράφου (2) το πλήθος, την περιγραφή, τα χαρακτηριστικά σήµατα και τους κωδικούς αριθµούς των δεµάτων (3) τη τυποποιηµένη εµπορική περιγραφή των εµπορευµάτων µε παράθεση επαρκών λεπτοµερειών για να επιτραπεί ο εντοπισµός τους (4) το µεικτή µάζα σε χιλιόγραµµα. (5) τους κωδικούς αριθµούς των εµπορευµατοκιβωτίων, ανάλογα µε την περίπτωση τις ακόλουθες καταχωρήσεις για τον χαρακτήρα των εµπορευµάτων: το σύµβολο "C" (ισοδύναµο µε T2L) για τα εµπορεύµατα µε κοινοτικό χαρακτήρα, το σύµβολο «F» (ισοδύναµο µε το to T2LF) για τα εµπορεύµατα ο κοινοτικός χαρακτήρας των οποίων µπορεί να αποδειχθεί, τα οποία αποστέλλονται από, προς ή µεταξύ ενός µέρους του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, στο οποίο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, το σύµβολο «N» για όλα τα άλλα εµπορεύµατα. Έπειτα από σχετικό αίτηµα, υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εκτυπωµένο αντίτυπο του οικείου δηλωτικού στο λιµένα της αναχώρησης, το αργότερο την 12

14 εργάσιµη ηµέρα έπειτα από την αναχώρηση του σκάφους και υπό οποιαδήποτε περίσταση, πριν από την άφιξή του στον λιµένα του προορισµού. 3. Εκτυπωµένο αντίτυπο του δηλωτικού υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές στον λιµένα του προορισµού. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Υπάρχουν συνήθεις τελωνειακές διαδικασίες οι οποίες εφαρµόζονται για την εισαγωγή εµπορευµάτων προς, την εξαγωγή από και τη διαµετακόµισή τους µέσω του εδάφους της ΕΚ. Αυτές εφαρµόζονται σε όλες τις θαλάσσιες µεταφορές, εκτός αν κάποια ναυτιλιακή εταιρεία ανήκει στους υποψήφιους που είναι επιλέξιµοι να λάβουν την άδεια χρήσης απλουστευµένων διαδικασιών. Απλουστευµένες διαδικασίες για τις εισαγωγές και εξαγωγές Οι κοινοτικοί κανονισµοί 5 για τις απλουστεύσεις των εισαγωγών και εξαγωγών αφήνουν την εκτέλεση στη διακριτική ευχέρεια των τελωνειακών αρχών των κρατών µελών. Για να γίνει χρήση του απλουστεύσεων είναι υποχρεωτική η χορήγηση της σχετικής αδείας (βλ. παράρτηµα ΙΙ). Απλουστευµένες διαδικασίες για τη διαµετακόµιση Μόνο οι τακτικές γραµµές θαλάσσιων µεταφορών που διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης αδείας από τα τελωνεία για τη χρήση των απλουστευµένων διαδικασιών διαµετακόµισης. Οι αναλυτικές λεπτοµέρειες των διαδικασιών περιγράφονται αναλυτικότερα στις σελίδες 21 έως ΚΤΚ άρθρο 76 και Ε; άρθρα

15 Τελωνειακά καθεστώτα στην ΕΕ Εµπορεύµατα: προσκοµίζονται στα τελωνεία στο λιµένα A B Γ E Κοινοτικά εµπορεύµατα ή εµπορεύµατα υπό διαµετακόµιση Κοινοτικά εµπορεύµατα Μη κοινοτικά εµπορεύµατα Εµπορεύµατα αποθηκευόµενα σε ελεύθερη ζώνη Εµπορεύµατα εξαγόµενα από την ΕΚ Εµπορεύµατα που υπάγονται στο καθεστώς της κοινοτικής διαµετακόµισης Τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών που διαθέτει την αντίστοιχη άδεια: τεκµήριο του κοινοτικού χαρακτήρα και προσκόµιση στις τελωνειακές αρχές των εµπορευµάτων υπό διαµετακόµιση «Μη εγκεκριµένες» (άλλες) γραµµές θαλάσσιων µεταφορών: απαιτείται η απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα Εκτελωνισµός των εµπορευµάτων και παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, επανεξαγωγή ή τοποθέτησή τους υπό το καθεστώς της διαµετακόµισης Εκτελωνισµός των εµπορευµάτων σε κάποια µεταγενέστερη ηµεροµηνία και παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία Αποµάκρυνση των εµπορευµάτων από την ΕΚ ή υπαγωγή τους στο καθεστώς της τελωνειακής διαµετακόµισης Εµπορεύµατα µεταφερόµενα µέσω της Κοινότητας στο σηµείο εκτελωνισµού Εµπορεύµατα µετακινούµενα από την ΕΚ Εµπορεύµατα που εκτελωνίζονται από τις τελωνειακές αρχές και παραδίδονται σε ελεύθερη κυκλοφορία 14

16 ΙΑ ΡΟΜΗ Α: ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚ Για τα τελωνειακά καθεστώτα, υπάρχουν δύο κατηγορίες ναυτιλιακών επιχειρήσεων εκτέλεσης δροµολογίων σε µικρές αποστάσεις εντός της ΕΚ: A1 - «οι εγκεκριµένες τακτικές γραµµές θαλάσσιων µεταφορών». Για να καταστεί µια ναυτιλιακή εταιρεία «εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών» πρέπει να της χορηγηθεί η σχετική άδεια από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές. Οι όροι που πρέπει να πληρούνται από την ναυτιλιακή εταιρεία, για να της χορηγηθεί η σχετική άδεια, καθορίζονται στο παράρτηµα Ι. Ευθύς µόλις της χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια, η ναυτιλιακή εταιρεία έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν της επιβάλλεται πλέον η υποχρέωση να αποδείξει τον κοινοτικό χαρακτήρα των εµπορευµάτων, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές αποδείξουν το αντίθετο 6. A2 - «οι άλλες γραµµές θαλάσσιων µεταφορών». Εάν η επιχείρηση εκτέλεσης της γραµµής δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυµεί να λάβει την άδεια «εκτέλεσης τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών», η γραµµή χαρακτηρίζεται ως «άλλη». Επιβάλλεται υποχρεωτικά η απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των µεταφερόµενων εµπορευµάτων. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών Η «εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών» εργάζεται στην πράξη όπως η γέφυρα που µεταφέρει εµπορεύµατα µεταξύ των λιµένων εντός της ΕΚ. εν υφίσταται καµία ανάγκη απόδειξης του χαρακτήρα των κοινοτικών εµπορευµάτων, στις περιπτώσεις που αυτά µεταφέρονται από µια «εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών». Ωστόσο, όπου η γραµµή µεταφέρει επίσης εµπορεύµατα υπό το καθεστώς Τ1 (εξωτερική διαµετακόµιση) ή T2F (εσωτερική διαµετακόµιση) τα τελευταία αυτά εµπορεύµατα οφείλουν να προσκοµίζονται στο τελωνείο προορισµού ή τον εγκεκριµένο παραλήπτη (βλ. σελίδα...), ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση. Ο κατάλογος των τελωνείων διαµετακόµισης παρατίθεται στον ιστοτόπο (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.htm). «Άλλες» γραµµές θαλάσσιων µεταφορών Προσκόµιση των εµπορευµάτων Όλες οι «άλλες» γραµµές θαλάσσιων µεταφορών που µεταφέρουν κοινοτικά εµπορεύµατα υποχρεώνονται µε την άφιξή τους σε κάποιον λιµένα της ΕΚ να 6 Η εγκεκριµένη υπηρεσία τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών επιτρέπεται επίσης να µεταφέρει µη κοινοτικά εµπορεύµατα ή κοινοτικά εµπορεύµατα στα αποκαλούµενα «µη φορολογικά εδάφη». Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η έκδοση του δηλωτικού διαµετακόµισης Τ1 ή Τ2F, αντιστοίχως, και πρέπει να προσκοµίζεται η προσήκουσα εγγύηση, εάν εφαρµόζεται το σύνηθες καθεστώς διαµετακόµισης. 15

17 προσκοµίζουν µε τον απαιτούµενο τρόπο τα σχετικά στοιχεία στις σχετικές τελωνειακές αρχές για την άφιξη των εµπορευµάτων 7. Όλα τα εµπορεύµατα τα οποία φτάνουν σε κάποιον λιµένα της ΕΚ πρέπει να τοποθετηθούν σε κάποια αποθήκη αποβάθρας εγκεκριµένη από τα τελωνεία και να προσκοµιστούν στις τελωνειακές αρχές. Η προσκόµιση οφείλει να γίνει από: το πρόσωπο που έχει µεταφέρει τα εµπορεύµατα στην Κοινότητα ή το πρόσωπο που αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συνέχιση της µεταφοράς τους. Τα αναλυτικά στοιχεία των εγκεκριµένων αποθηκών στις λιµενικές αποβάθρες είναι διαθέσιµα από τις εθνικές τελωνειακές αρχές των κρατών µελών 8. Συνοπτική διασάφηση Τα εµπορεύµατα πρέπει να προσκοµίζονται µε τη συνοπτική διασάφηση που περιγράφεται προηγουµένως για τη διαδροµή Β. Ως συνοπτική διασάφηση µπορεί να γίνεται αποδεκτό το δηλωτικό το οποίο αποδεικνύεται ο κοινοτικός χαρακτήρας των εµπορευµάτων. Είναι δυνατή η απαλλαγή από την υποχρέωση της προσκόµισης; Όχι Εκφόρτωση και εναπόθεση των εµπορευµάτων Τα εµπορεύµατα επιτρέπεται να εκφορτωθούν από κάποιο πλοίο έπειτα από την προσκόµισή τους, την κατάθεση της συνοπτικής διασάφησης και µε την έγκριση των τελωνείων στους τόπους που έχουν εγκριθεί από τα τελωνεία. Αναλυτικά στοιχεία για τους εγκεκριµένους τόπους είναι διαθέσιµα από τις εθνικές τελωνειακές αρχές των κρατών µελών. Συνήθως, επιτρέπεται να εκφορτωθούν τα εµπορεύµατα για λόγους ασφαλείας, χωρίς τη σχετική έγκριση. Ωστόσο, τα τελωνεία πρέπει να ενηµερώνονται πάραυτα, ευθύς µόλις έχει πραγµατοποιηθεί η εκφόρτωση των εµπορευµάτων. Τα τελωνεία έχουν επίσης την ευχέρεια να απαιτήσουν την εκφόρτωση των εµπορευµάτων, για να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου τους. 7 8 Άρθρα ΚΤΚ. Άρθρα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής. 16

18 ΙΑ ΡΟΜΗ Β: ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚ, ΕΚΤΕΛΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Προσκόµιση και συνοπτική διασάφηση Η προσκόµιση γίνεται ακριβώς όπως προηγουµένως και για τη διαδροµή Α, ως εξής: Συνοπτική διασάφηση Η προσκόµιση των εµπορευµάτων πρέπει να συνοδεύεται από τη «συνοπτική διασάφηση», που περιέχει τα στοιχεία για την εξακρίβωσή τους. Υπό οµαλές συνθήκες, η συνοπτική διασάφηση υποβάλλεται στο ίδιο τελωνείο µε την προσκόµιση. Ως συνοπτική διασάφηση επιτρέπεται να γίνεται αποδεκτό το έγγραφο που αποδεικνύει τον κοινοτικό χαρακτήρα των εµπορευµάτων. Η διασάφηση πρέπει να υποβάλλεται από: το πρόσωπο που έχει αποστείλει τα εµπορεύµατα στην Κοινότητα το πρόσωπο που αναλαµβάνει την ευθύνη για την περαιτέρω µεταφορά τους τη ναυτιλιακή εταιρεία ή τον εκπρόσωπο οποιουδήποτε των προαναφερόµενων. Τα τελωνεία επιτρέπεται να κάνουν αποδεκτά τα εµπορικά έγγραφα ή τα µηχανογραφηµένα στοιχεία Η/Υ, εάν περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα αναλυτικά στοιχεία. Στα αποδεκτά εµπορικά έγγραφα περιλαµβάνονται: οι φορτωτικές, τα δηλωτικά των εµπορευµατοκιβωτίων οι πίνακες των ειδών φόρτωσης τα δηλωτικά και τα στοιχεία αποστολής (σε µηχανογραφηµένα συστήµατα απογραφής µε χρήση Η/Υ). Για να υπάρξει συµφωνία ποια εµπορικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά, πρέπει να απευθύνεται κανείς στα τελωνεία στον τόπο της εκφόρτωσης. Κανονικά, η προσκόµιση και η συνοπτική διασάφηση συνδυάζονται. Εάν ολοκληρώνονται οι διατυπώσεις που απαιτούνται για να δοθεί στα εµπορεύµατα τελωνειακά αποδεκτός προσδιορισµός ή χρήση (π.χ. παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, τοποθέτησή τους υπό το καθεστώς της αναστολής, καταστροφή, επανεξαγωγή), πριν από τη χρονική στιγµή κατά την οποία οφείλει να υποβληθεί η συνοπτική διασάφηση, οι τελωνειακές υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να 17

19 χορηγήσουν απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθεσης της συνοπτικής διασάφησης. Για να ελέγξετε κατά πόσον γίνεται αποδεκτή η απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή, πρέπει να έλθετε σε επαφή µε το αρµόδιο τελωνείο στον τόπο της εκφόρτωσης. Επιτρέπονται οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης σε φορτηγίδες/λιποβαρούς φορτίου; Ναι. Όποτε αποδεικνύεται ότι είναι αναγκαίο το φορτίο να µεταφορτωθεί στη θάλασσα από το πλοίο της εισαγωγής που είναι αγκυροβοληµένο στα βαθιά νερά σε µικρότερα σκάφη, π.χ. σε φορτηγίδες για την παράδοση των φορτίων στη στεριά, επιτρέπεται να δοθεί η τελωνειακή έγκριση για τις προαναφερόµενες πράξεις. Για να συµφωνηθούν οι συγκεκριµένες διαδικασίες µεταφοράς των εµπορευµάτων στην εγκεκριµένη αποβάθρα εκφόρτωσης, πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες επαφές µε το αρµόδιο τελωνείο στον τόπο της εκφόρτωσης. Τα τελωνεία επιβάλλουν συγκεκριµένους όρους και διευκρινίζουν τη διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσουν τα εµπορεύµατα. Επιβάλλονται περιορισµοί στην κυκλοφορία των εµπορευµάτων έπειτα από την εκφόρτωσή τους; Ναι. Έπειτα από την προσκόµιση των εµπορευµάτων και την κατάθεση της συνοπτικής διασάφησης, τα εµπορεύµατα αποκτούν το καθεστώς της υπαγωγής σε προσωρινή αποταµίευση µέχρις ότου γίνει ο τελωνειακός προορισµός των εµπορευµάτων (π.χ. παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία). Όσο καιρό παραµένουν υπό το καθεστώς της προσωρινής αποταµίευσης, τα εµπορεύµατα επιτρέπεται να αποµακρύνονται, να ανοίγονται ή να εξετάζονται χωρίς την έγκριση των τελωνείων και η επεξεργασία τους επιτρέπεται µόνον µε τρόπο που τα διαφυλάσσει χωρίς να επέρχονται αλλοιώσεις σε αυτά. Τα εµπορεύµατα επιτρέπεται να εναποτεθούν µόνο σε µέρη που εγκρίνονται από τα τελωνεία. Τα µέρη αυτά καλούνται «προσωρινές εγκαταστάσεις αποταµίευσης». Οι αποβάθρες και οι διαµετακοµιστικές αποθήκες που υπάρχουν στους λιµένες µπορεί να εγκρίνονται ως µέρη για τους σκοπούς της προσωρινής αποταµίευσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται συγκεκριµένοι όροι. Οι αναλυτικές λεπτοµέρειες των όρων αυτών είναι διαθέσιµες από τις εθνικές τελωνειακές αρχές των κρατών µελών. 18

20 ΙΑ ΡΟΜΗ Γ: ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Τι είναι η ελεύθερη ζώνη; Η ελεύθερη ζώνη αποτελεί ειδική περιοχή η οποία ανήκει στα κοινοτικά τελωνειακά εδάφη στην οποία: τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα εξετάζονται για τους σκοπούς της επιβολής των εισαγωγικών δασµών και της εφαρµογής των µέτρων εµπορικής πολιτικής, εφόσον βρίσκονται εκτός του κοινοτικού τελωνειακού εδάφους, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω εµπορεύµατα ούτε παραδίδονται µε σκοπό την ελεύθερη κυκλοφορία τους, ούτε ζητείται η υπαγωγή τους στην τελωνειακή διαδικασία η οποία οδηγεί στη δηµιουργία τελωνειακής οφειλής, ούτε χρησιµοποιούνται η καταναλώνονται εντός των ορίων της ζώνης. Η πληρωµή του ΦΠΑ αναστέλλεται, για όσο χρονικό διάστηµα τα εµπορεύµατα παραµένουν στη ζώνη, ενώ οφείλεται εν γένει η πληρωµή του ΦΠΑ για την παροχή των εµπορευµάτων και υπηρεσιών στη ζώνη αυτή. Τα κοινοτικά εµπορεύµατα, πριν από την φυσική τους εξαγωγή, επιτρέπεται να θεωρηθεί ότι έχουν εξαχθεί, λαµβανοµένης υπόψη της εφαρµογής µέτρων, που συνήθως συνοδεύουν την εξαγωγή (π.χ. επιστροφές κατά την εξαγωγή, απόδοση ή διαγραφή των τελωνειακών δασµών). Ποιες κατηγορίες ελευθέρων ζωνών υπάρχουν; Οι ελεύθερες ζώνες διαφέρουν ανάλογα µε τον τρόπο διενέργειας του τελωνειακού ελέγχου. Κατά βάση, οι ελεύθερες ζώνες µπορεί να ελεγχθούν µε δύο διαφορετικούς τρόπους 9 : Όταν η ελεύθερη ζώνη περιβάλλεται από περίφραξη, οι έλεγχοι βασίζονται κυρίως στο φυσικό εµπόδιο της περίφραξης. Στην περίπτωση αυτή, η ελεύθερη ζώνη κατατάσσεται στις ελεύθερες ζώνες «ελέγχου τύπου Ι». Όταν η ελεύθερη ζώνη αποτελεί ανοικτό χώρο, οι έλεγχοι διενεργούνται κυρίως µε βάση τις απαιτήσεις του καθεστώτος τελωνειακής αποταµίευσης. Στην περίπτωση αυτή, η ελεύθερη ζώνη κατατάσσεται στην κατηγορία «ελέγχου τύπου ΙΙ». Ποια εµπορεύµατα µπορεί να τεθούν σε ελεύθερη ζώνη; Κατά κύριο λόγο, όλα τα είδη εµπορευµάτων µπορεί να εναποτεθούν σε ελεύθερη ζώνη, ανεξάρτητα από τη µορφή του εµπορεύµατος, την ποιότητα ή καταγωγή, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των υπόλοιπων θεµατικών πεδίων της νοµοθεσίας (π.χ. αποκλεισµός των περιοριζόµενων εµπορευµάτων για λόγους ασφαλείας κ.ο.κ. 9 Άρθρα και άρθρα ΚΤΚ. Για τον πίνακα των ελεύθερων ζωνών µπορείτε να ανατρέξετε στην Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 50/

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 430/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Τ1/Τ2 1.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ Συνθήκες C1 C5 C6 C10 C15 C30 C35 Εάν η "Χώρα προορισµού" (θέση 17α) στην ενότητα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ανήκει στις χώρες ιαµετακόµισης τότε η ενότητα ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Μηνύματα διασάφησης εισαγωγής ID15 υποβολή ID16 απόρριψη ID28 αποδοχή ID13 αίτημα για διόρθωση ID04 αποδοχή αιτήματος διόρθωσης ID05 απόρριψη αιτήματος διόρθωσης ID14 υποβολή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) 2 Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2009 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1. ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2. ΣΤΗΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) Η ΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑ Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Άγγελος Λυµπέρης, Προϊστάµενος Α Τµήµατος ης ιεύθυνσης Τελωνειακών ιαδικασιών 19ης Γενική Επισκόπηση (1) 1. Τι είναι Ενιαία Άδεια ή Ενιαία Συνολική Άδεια;

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1365 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1365 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) 11507/15 COR 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,hr,it,lt,lv,nl, pl,pt,ro,sk,sl,sv) UD 166 DELACT 108 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 Κ.Δ.Π. 438/2004 Αριθμός 438 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 25.11.2016 A8-0329/2016/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος.

Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης UCC Επισκόπηση Βασικά συμπεράσματα του προγράμματος Αυτή είναι μια γρήγορη και πρακτική σύνοψη των βασικών σημείων του προγράμματος. 1 Εκπαιδευτικοί στόχοι Μόλις

Διαβάστε περισσότερα

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Αριθμός 442 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 3120/20-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 751 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1043/2016 Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1026/16-2-2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. και παροχή οδηγιών Αθήνα, 7 Απριλίου 2016 Αρ.πρωτ.: ΠΟΛ.1043 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ ΕΞ2015/ Δήλωση στοιχείω. Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν.

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ ΕΞ2015/ Δήλωση στοιχείω. Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. Πίνακας περιεχομένων Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015/17.12.2015 Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. 2454/93 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές Διαδικασίες και Απλουστεύσεις Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015 Άγγελος Λυμπέρης Διευθυντής Τελωνείου Αθηνών 1 Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές ΟΜΟΣΠΟΜ Λ»λ ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ )ΛΑβ,θΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Α. Εισαγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEPAdesk 1.Το ΕΔΕ άνευ στατιστικής εισαγωγής ΠΕΑΕ - είναι εθνικό τελωνειακό παραστατικό, προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Γεώργιος Βήτος Τελωνειακός σύμβουλος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Εν.Τ.Κ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5)

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2851 Κ.Α.Π. 414/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Φορολογημένες πωλήσεις εναρμονισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Κ.Α. 901 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5036666ΕΞ2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμπλήρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου Οι οδηγίες συμπλήρωσης αφορούν τόσο στην ηλεκτρονική υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, όσο και στο Έγγραφο Ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε Η τελωνειακή ένωση υπήρξε η πρώτη πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Ο λόγος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO 1 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού. Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5005535 ΕΞ 14.2.2013 Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ^ &φ Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση (Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004) (Άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005) Κ Μ :... (Αριθμός έγκρισης) 1. Κάτοχος έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.12.2007 PE398.540v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-8 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5041356 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000)

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2896 Κ.Α.Π. 427/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 427 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Γνωστοποίηση με βάση το Άρθρο 13Α(1) Χορήγηση άδειας φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές :

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τις παραπάνω περιοχές : ΠΟΛ.1254/10.12.1990 Κοινοποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.1884/16.6.1990 (ΦΕΚ 81 Α ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet Ομάδα Έργου Αγγελική Αρβανίτη ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) PESC 1557 REX 1193 WTO 356 UD 344 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974 Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρίες/Κύριοι, Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος ΔΑΟ, είναι ένα Εθνικό τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρ.Ο. στις 4 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Καταχώρησης 39973

Καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρ.Ο. στις 4 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Καταχώρησης 39973 Διαταγή υπ αριθ. 301 του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας από 14 Δεκεμβρίου 2015 "Περί έγκρισης των χαρακτηριστικών εκτέλεσης διεθνών οδικών μεταφορών φορτίων τρίτων κρατών" Όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών,

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών, 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 56 στο εν λόγω καθεστώς, το ποσό της οφειλής αυτής ισούται με τη διαφορά του ποσού των δασμών που καθορίζεται κατ' εφαρμογήτης παραγράφου 1 και του ποσού που οφείλεται κατ'

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/10 6.2.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ Κ.Α. 901 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5024425 ΕΞ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

5026 Κ.Δ.Π. 796/2003

5026 Κ.Δ.Π. 796/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3763,17.10.2003 5026 Κ.Δ.Π. 796/2003 Αριθμός 796 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 Γνωστοποίηση δυνάμει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 343/558 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγετε από την αρχική οθόνη Αρχείο ΕΔΕ και την ένδειξη Νέο,

Επιλέγετε από την αρχική οθόνη Αρχείο ΕΔΕ και την ένδειξη Νέο, Δημιουργία Νέας διασάφησης εισαγωγής Προσοχή : Προϋπόθεση για να δημιουργήσετε μία νέα διασάφηση εισαγωγής, αποτελεί η ενημέρωση πρώτα των πινάκων των πελατών, αποστολέων / εξαγωγέων και εμπορευμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ 2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ. Μεταβατικά τελωνειακά µέτρα της Πράξης Προσχώρησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ. Μεταβατικά τελωνειακά µέτρα της Πράξης Προσχώρησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τελωνειακή Νοµοθεσία Βρυξέλλες, 04.02.2004 TAXUD/B/1/ML/MR TAXUD/763/2003 ΤΕΛΙΚΟ EL Πληροφοριακό έγγραφο ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 26.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 859/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα