Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης Γενικη ιευθυνση Ενεργειασ Και Μεταφορων

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, SEC(2002) 632 EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων

3 EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η περιγραφή, µε τη µορφή της παράθεσης των πραγµατικών στοιχείων για τους ενδιαφερόµενους, των τελωνειακών κανόνων της ΕΚ όπως αυτοί εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, µε απώτερο στόχο να διευκολυνθεί η χρήση τους. Καίριο ρόλο για την κατανόηση των τελωνειακών κανόνων, όπως αυτοί εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, έχει η διάκριση µεταξύ του τελωνειακού καθεστώτος της ΕΚ - στο πλαίσιο του οποίου η ΕΚ διατηρεί τη δικαιοδοσία επί των εµπορευµάτων - και του µη τελωνειακού εδάφους της ΕΚ - στο πλαίσιο του οποίου δεν έχει καµία δικαιοδοσία. Η είσοδος των εµπορευµάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΚ συνεπάγεται την εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΚ και της οικείας εθνικής νοµοθεσίας σε εµπορεύµατα. Η εφαρµογή µπορεί να προσλαµβάνει χρηµατοοικονοµική µορφή (δασµοί και φορολογικά τέλη και επιβαρύνσεις) ή να αποτελεί έκφραση της εµπορικής πολιτικής (για παράδειγµα, της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής) ή να εµφανίζει δηµόσιο ενδιαφέρον (απαγόρευση κυκλοφορίας, προστασία των εµπορικών σηµάτων, των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κλπ.). Αυτή η βασική τελωνειακή αρχή ισχύει τόσο για τις οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές, όσο και για τις θαλάσσιες µεταφορές και δεν µπορεί να αναµένεται να διαφοροποιείται ανάλογα µε τον εκάστοτε τρόπο µεταφοράς. Οι επιπτώσεις από την είσοδο των εµπορευµάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΚ διαφέρουν, ωστόσο, ανάλογα µε τον τελωνειακό χαρακτήρα του εµπορεύµατος: κατά πόσο αντιµετωπίζεται ως κοινοτικό εµπόρευµα (µε την έννοια ότι έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις) ή όχι, αποτελώντας το αποκαλούµενο µη κοινοτικό εµπόρευµα. Η εν λόγω διάκριση αλλά και οι προϋποθέσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται προς απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων επεξηγούνται αναλυτικά στον παρόντα οδηγό. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς των εµπορευµάτων, η απώλεια του κοινοτικού χαρακτήρα συνιστά σηµαντική πτυχή των (κοινοτικών) εµπορευµάτων, τα οποία εγκαταλείπουν σε κάποιο σηµείο το τελωνειακό έδαφος της ΕΚ απλώς για να επανεισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της ΕΚ σε κάποιο άλλο σηµείο. Στην περίπτωση, για παράδειγµα, των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών (στο πλαίσιο της οποίας τα φορτηγά παραµένουν συνήθως στο πλαίσιο του τελωνειακού εδάφους της ΕΚ) κάποιο φορτηγό εγκαταλείπει το έδαφος όταν διασχίζει τα σύνορα µε κάποια τρίτη χώρα, έστω και εάν ο τελικός προορισµός του φορτηγού βρίσκεται σε ένα σηµείο εντός του τελωνειακού εδάφους της ΕΚ. Όταν κάποιο πλοίο αναχωρεί από κάποιον κοινοτικό λιµένα µε προορισµό κάποιον άλλο, εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της ΕΚ απλώς για να επανεισέλθει στο τελωνειακό 2

4 έδαφος και πάλι, όταν φθάνει στον άλλο λιµένα, στον οποίο υφίσταται στη συνέχεια την ανάλογη µεταχείριση. Το 1998, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των θαλάσσιων µεταφορών σε µικρές αποστάσεις η νέα βασική έννοια, η «τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών», η οποία απαλλάσσει από την υποχρέωση απόδειξης του χαρακτήρα των κοινοτικών εµπορευµάτων που µεταφέρονται από την εν λόγω γραµµή. Ο ρόλος της τακτικής γραµµής θαλάσσιων µεταφορών είναι συγκρίσιµος µε το ρόλο που επιτελεί κάποια γέφυρα εντός των ορίων της Κοινότητας την οποία διασχίζουν τα φορτηγά κατά την εκτέλεση του ταξιδιού τους. Στην περίπτωση αυτή, το σκάφος αποτελεί ταυτόχρονα φορτηγό και γέφυρα. Μετά από τον τελωνειακό χαρακτήρα, ο οδηγός επεξηγεί τις βασικές αρχές και κανόνες των κύριων τελωνειακών καθεστώτων: εξηγεί τόσο το καθεστώς της εισαγωγής, εφόσον αφορά τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, όσο και το καθεστώς της εξαγωγής. Στον οδηγό αναλύεται εξάλλου διεξοδικά το καθεστώς της τελωνειακής διαµετακόµισης το οποίο εφαρµόζεται σε ορισµένα εµπορεύµατα στο πλαίσιο της εκτέλεσης της «τακτικής θαλάσσιων µεταφορών», συµπεριλαµβανοµένων των δύο επιπέδων απλούστευσης από τα οποία µπορεί να επωφεληθούν οι θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις. Στον παρόντα οδηγό περιγράφονται τόσο τα συνήθη όσο και τα απλουστευµένα καθεστώτα που εφαρµόζουν οι τελωνειακές αρχές στα εκάστοτε κράτη µέλη. Τα απλουστευµένα καθεστώτα προσφέρουν στο σύνολό τους πάµπολλες δυνατότητες στο θέµα της εξοικονόµησης χρόνου και χρηµάτων και της αποφυγής στρυφνών όρων. Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τις ευέλικτες λύσεις που προσφέρονται στο πλαίσιο των τελωνειακών καθεστώτων προς ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών τους και χαιρετίζει τις ουσιαστικές συζητήσεις µε τις οποίες θα µπορούσε περαιτέρω να υποβοηθηθεί το έργο των θαλάσσιων µεταφορών σε µικρές αποστάσεις. 3

5 Εισαγωγή Θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων και τελωνεία: πρακτικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες Ο σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι διττός. Να περιγράψει, πρώτα απ όλα, για όσους ασχολούνται µε τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, τις διάφορες διαδικαστικές απαιτήσεις που εφαρµόζουν οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΕΕ κατά την εξάσκηση των δραστηριοτήτων τους. Κατά δεύτερο λόγο, να αποτελέσει το υπόβαθρο για τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν µε επίκεντρο αυτό το θεµατικό αντικείµενο, από τους ειδήµονες. Έχει περάσει πολύς χρόνος πλέον από την εποχή που οι ενδιαφερόµενοι πρωταγωνιστικοί παράγοντες έχουν εκφράσει την άποψη ότι οι τελωνειακές διατυπώσεις έχουν καταστήσει τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις περισσότερο περίπλοκες, χρονοβόρες και δαπανηρές απ ό,τι θα µπορούσαν να είναι υπό άλλες συνθήκες. Ωστόσο, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προβληµατικοί τοµείς δεν έχουν µέχρι σήµερα εντοπιστεί επαρκώς για να είναι δυνατή η εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων. Προορισµός του Οδηγού είναι συνεπώς όχι µόνο να υποστηρίξει όλους τους ενδιαφερόµενους στο χώρο των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων να εκπληρώσουν τις τελωνειακές απαιτήσεις που εφαρµόζονται σε αυτούς, αλλά να µπορέσει να αποτελέσει επίσης το υπόβαθρο των σχετικών συζητήσεων µε επίκεντρο τις πρακτικές λεπτοµέρειες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου. Αυτός είναι και ο γνώµονας µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπίζεται και οι παρατηρήσεις για τις διάφορες πτυχές του είναι ευπρόσδεκτες. Ιστορική αναδροµή Οι λιµένες της ΕΚ αποτελούν τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ του τελωνειακού εδάφους της ΕΚ και των µη τελωνειακών εδαφών της ΕΚ και η διέλευση της γραµµής αυτής έχει συγκεκριµένες επιπτώσεις, οι οποίες οδηγούν στην ανάληψη δράσης από τα τελωνεία. Οι τελωνειακοί έλεγχοι που διεξάγονται στα πλοία κατά τον κατάπλου και απόπλου τους στους λιµένες της ΕΚ αποτελούν χαρακτηριστική αντανάκλαση του φαινοµένου αυτού. Καθώς οι τελωνειακές αρχές δεν είναι σε θέση να βεβαιωθούν κατά πόσο κάποιο πλοίο που εισπλέει σε έναν λιµένα της ΕΚ προσέγγισε σε κάποιον εξωκοινοτικό λιµένα κατά τη διάρκεια του ταξιδίου του, οι θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων µπορεί να µεταφέρονται εµπορεύµατα κοινοτικού ή µη κοινοτικού χαρακτήρα ή µεικτά φορτία που περιλαµβάνουν είδη και των δύο κατηγοριών προς τον σκοπό της εισαγωγής, της εξαγωγής και της διαµετακόµισης υπόκεινται κατά βάση στους αυτούς ελέγχους µε τις θαλάσσιες µεταφορές ανοικτής θαλάσσης. Υπάρχουν όµως απλουστευµένες διαδικασίες ελέγχου από τις οποίες θα µπορούσαν να επωφεληθούν οι θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων. Επιδίωξη του οδηγού αυτού είναι να εξηγηθούν τόσο οι συνήθεις και απλουστευµένες διαδικασίες, όσο παράλληλα και οι απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρώνονται για να υπαχθούν στα ευεργετήµατα των τελευταίων. Ειδικότερα, ευθύς µόλις έχει εγκριθεί η εκτέλεση των δροµολογίων θαλασσίων µεταφορών σε µικρές αποστάσεις υπό τη µορφή της τακτικής γραµµής, η αναγνώριση αυτή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα να επιτραπεί η απλούστευση των παραστατικών εγγράφων και των άλλων όρων που εφαρµόζονται για τα πλοία της. Παραµένει ωστόσο εκκρεµές το ερώτηµα των διαφορετικών τρόπων τελωνειακής µεταχείρισης που είναι απόρροια του διαφορετικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων και των διαφορετικών καθεστώτων υπό τα οποία αυτά µεταφέρονται. Αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι µεταχείρισης αλλά και οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στη δηµιουργία τους δεν είναι πάντοτε ευνόητοι. Αναλύονται 4

6 συνοπτικά στον πίνακα που παρατίθεται στη σελίδα 10 και επεξηγούνται διεξοδικότερα στις σελίδες του παρόντος οδηγού. Απώτερος στόχος είναι να αποσαφηνιστεί η εφαρµογή τους και να δοθεί στους πρωταγωνιστικούς συντελεστές στο χώρο των θαλάσσιων µεταφορών σε µικρές αποστάσεις η ευχέρεια να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στις δικές τους δραστηριότητες. Υπόµνηση του αποκλεισµού της ευθύνης Ο οδηγός αυτός έχει επεξηγηµατικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως δεσµευτική αποτύπωση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της τελωνειακής νοµοθεσίας και των κανονισµών που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 5

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Χαρακτήρας των εµπορευµάτων 8 ιαδροµή Α: Τα κοινοτικά εµπορεύµατα µεταφέρονται εντός της ΕΚ 15 ιαδροµή Β: Τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα εισέρχονται στην ΕΚ, εκτελωνίζονται από τα τελωνεία και παραδίδονται σε ελεύθερη κυκλοφορία ως κοινοτικά εµπορεύµατα 17 ιαδροµή Γ: Τα εµπορεύµατα εισέρχονται στην ΕΚ από κάποια τρίτη χώρα και τοποθετούνται σε ελεύθερη ζώνη πριν από τον εκτελωνισµό τους και την παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία 19 ιαδροµή : Τα εµπορεύµατα εξάγονται από την ΕΚ 22 ιαδροµή Ε: Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται µέσω του εδάφους της ΕΚ υπαγόµενα στο καθεστώς της τελωνειακής διαµετακόµισης ή σε κάποιο άλλο καθεστώς αναστολής 26 Πίνακας ορισµών 40 Παραρτήµατα 46 6

8 Τι είναι η τελωνειακή ένωση; Έπειτα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) το 1958, ένας από τους πρώτους στόχους που καθορίστηκε από τα έξι ιδρυτικά κράτη µέλη ήταν η δηµιουργία της τελωνειακής ένωσης, η οποία θα προχωρούσε στην εξάλειψη όλων των τελωνειακών δασµών στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ τους. Η τελωνειακή ένωση που ολοκληρώθηκε το 1968 εµφανίζει δύο βασικά χαρακτηριστικά απόρροια των οποίων ήταν: (α) (β) η κατάργηση όλων των τελωνειακών δασµών στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών και η θέσπιση κοινών τελωνειακών δασµών συνέπεια των οποίων ήταν η επιβολή ενιαίου δασµού σε όλη την έκταση της ΕΟΚ στα εµπορεύµατα που εισάγονταν από τρίτες χώρες. Ορισµένα νοµοθετήµατα της τελωνειακής νοµοθεσίας οδήγησαν σε ευρύτερη εναρµόνιση των διοικητικών τελωνειακών διατυπώσεων µε αποκορύφωµα το έτος 1988 που θεσπίστηκε το Ενιαίο ιοικητικό Έγγραφο (Ε Ε) (SAD), το οποίο ήρθε να αντικαταστήσει παραπάνω από 100 έντυπα που ήταν παλαιότερα σε χρήση στα κράτη µέλη. Αυτό το έγγραφο ή τα προσήκοντα τµήµατά του χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των τελωνειακών καθεστώτων που εφαρµόζονται για τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται στα εµπορικά έγγραφα. Τελωνειακές αρχές των κρατών µελών Κάθε λιµένας της ΕΚ µέσω του οποίου µεταφέρονται εµπορεύµατα τα οποία διέρχονται από τη διαδικασία των τελωνειακών υπηρεσιών διαθέτει τουλάχιστον ένα τελωνείο. Το τελωνείο αυτό µπορεί να βρίσκεται είτε στη ζώνη του λιµένα ή σε µικρή απόσταση από αυτόν. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών µελών της ΕΕ εφαρµόζουν την τελωνειακή νοµοθεσία της ΕΕ, η οποία συχνά εκτελείται και συµπληρώνεται από τις ρυθµίσεις της εθνικής νοµοθεσίας και παρέχουν πληροφορίες για τα τελωνειακά καθεστώτα και τις απαιτήσεις τους. Οι εφαρµοζόµενοι κανόνες είναι διαθέσιµοι από τις ιστοσελίδες του ιαδικτύου οι οποίες αναγράφονται στο παράρτηµα VI. Πριν προβούµε στην περιγραφή των διαφορετικών τελωνειακών καθεστώτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, εκείνο που είναι σηµαντικό είναι να διευκρινιστεί η βασική έννοια του καθεστώτος των εµπορευµάτων. 7

9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Τι είναι ο χαρακτήρας των εµπορευµάτων και γιατί είναι σηµαντικός; Ο τελωνειακός χαρακτήρας των εµπορευµάτων 1 διαδραµατίζει καίριο ρόλο στα τελωνειακά ζητήµατα: για να διευκρινιστούν τα διαφορετικά τελωνειακά καθεστώτα, έχει ζωτική σηµασία να γίνει κατανοητός ο ρόλος του χαρακτήρα των εµπορευµάτων, απόδειξη του οποίου µπορεί να είναι αναγκαίο να προσκοµιστεί. Τα εµπορεύµατα υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες χαρακτηρισµού: Τα κοινοτικά εµπορεύµατα και Τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα Κοινοτικά εµπορεύµατα: που κατάγονται από την Κοινότητα ή τα οποία έχουν εισαχθεί από χώρα που δεν ανήκει στην ΕΚ, για τα οποία όµως έχουν καταβληθεί όλες οι επιβαλλόµενοι τελωνειακοί δασµοί και λοιποί φόροι ή επιβαρύνσεις («έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία»), ή έχουν παρασκευαστεί στην Κοινότητα από υλικά ή µέρη τα οποία έχουν εισαχθεί από κάποια µη κοινοτική χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το σύνολο των τελωνειακών δασµών και λοιπών φόρων ή επιβαρύνσεων που επιβάλλονται σε αυτά τα υλικά ή µέρη. Μη κοινοτικά εµπορεύµατα Όλα τα άλλα εµπορεύµατα, εκτός των κοινοτικών εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων των κοινοτικών εµπορευµάτων που έχουν χάσει το κοινοτικό τους καθεστώς. Σηµείωση: τα κοινοτικά εµπορεύµατα το κοινοτικό καθεστώς των οποίων δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, λογίζεται ότι αποτελούν µη κοινοτικά εµπορεύµατα. Εάν τα εµπορεύµατα έχουν παραδοθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, χρειάζεται πάντοτε απόδειξη του κοινοτικού τους χαρακτήρα κατά την άφιξή τους σε κάποιο λιµένα; Μάλιστα, εκτός εάν τα κοινοτικά εµπορεύµατα µεταφέρονται µεταξύ λιµένων που βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή από κάποια «εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών» (βλ. παράρτηµα 1). Πότε είναι δυνατή η εξακρίβωση του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων; Οι περιστάσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εξακρίβωση του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων (όποτε αυτό είναι αναγκαίο) συντρέχουν όταν τα εµπορεύµατα: 1 Άρθρο 4, παράγραφοι 6-8 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (ΚΤΚ) (CCC). 8

10 (1) έχουν µεταφερθεί από κάποιο άλλο κράτος µέλος χωρίς να διέλθουν από το έδαφος κάποιας τρίτης χώρας ή (2) έχουν µεταφερθεί από ένα άλλο κράτος µέλος µέσω του εδάφους κάποιας τρίτης χώρας και η µεταφορά τους πραγµατοποιήθηκε υπό το καθεστώς του Ενιαίου Εγγράφου Μεταφοράς που εκδόθηκε σε κάποιο κράτος µέλος ή (3) µεταφορτώθηκαν σε κάποια τρίτη χώρα µε ένα άλλο µέσο µεταφοράς διαφορετικό από εκείνο από το οποίο είχαν αρχικά φορτωθεί και µε βάση νέο µεταφορικό έγγραφο. Το νέο µεταφορικό έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του αρχικού εγγράφου υπό το καθεστώς του οποίου είχε πραγµατοποιηθεί η µεταφορά από το κράτος µέλος αφετηρίας προς το κράτος µέλος προορισµού. Εάν δεν εφαρµόζεται καµία από τις προαναφερόµενες περιπτώσεις, λογίζεται ότι τα εµπορεύµατα έχουν µη κοινοτικό καθεστώς. Πώς είναι δυνατόν να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας των εµπορευµάτων; Ο κοινοτικός χαρακτήρας των εµπορευµάτων δύναται να αποδειχθεί µέσω 2 : του εντύπου T2L (αντίτυπο 4 του Ενιαίου ιοικητικού Εγγράφου) του εντύπου T2LF (αντίτυπο 4 του Ε Ε για τα εµπορεύµατα που µεταφέρονται από ή προς µη φορολογικά εδάφη 3 ενός σωστά συµπληρωµένου τιµολογίου ή µεταφορικού εγγράφου, µόνο σε συνάρτηση µε κοινοτικά εµπορεύµατα, στα οποία αναγράφονται οι κωδικοί Τ2L/T2LF, ανάλογα µε την περίπτωση. του δηλωτικού της ναυτιλιακής εταιρείας, συµπληρωµένου και υπογεγραµµένου από το αρµόδιο τελωνείο, στο οποίο αναγράφεται η µνεία «C» για κοινοτικά εµπορεύµατα, «F» για εµπορεύµατα προς/από ή µεταξύ µη φορολογικών εδαφών και «Ν» για τα λοιπά εµπορεύµατα (µε κάποια «άλλη» γραµµή θαλάσσιων µεταφορών) του δηλωτικού της ναυτιλιακής εταιρείας, βάσει του οποίου χρησιµοποιούνται οι απλουστευµένες διαδικασίες µετακόµισης (του επιπέδου ΙΙ) µε αναγραφή του κωδικού «C» για τα κοινοτικά εµπορεύµατα των φύλλων του δελτίου TIR ή του δελτίου ΑΤΑ 4 στα οποία αναγράφεται το σύµβολο Τ2L και τα οποία βεβαιώνονται από τις τελωνειακές υπηρεσίες των πινακίδων κυκλοφορίας και των εγγράφων ταξινόµησης για τα οδικά οχήµατα που είναι ταξινοµηµένα σε κράτος µέλος, εάν από αυτά αποδεικνύεται σαφώς ο κοινοτικός τους χαρακτήρας Άρθρα 5, 9-12, προσάρτηµα ΙΙ, της σύµβασης άρθρο 314γ), παράγραφος 1, ΕΚ - Εκτελεστικές διατάξεις εφαρµογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. Οι νήσοι της Μάγχης, οι Κανάριες Νήσοι, τα Γαλλικά Υπερπόντια ιαµερίσµατα, η Γουαδελούπη, η Μαρτινίκα, η Γουιάνα και η Ρεουνιόν, το Όρος Άθως, οι νήσοι Aland. Το δελτίο ΑΤΑ αποτελεί το διεθνές τελωνειακό έγγραφο το οποίο χρησιµοποιείται για την προσωρινή εισαγωγή των εµπορευµάτων για ειδικούς σκοπούς, όπως π.χ. για τους σκοπούς της επίδειξης, των εκθέσεων και των εµποροπανηγύρεων, όπως ο επαγγελµατικός εξοπλισµός και τα εµπορικά δείγµατα. 9

11 της δήλωσης για τον κοινοτικό χαρακτήρα για τις συσκευασίες, τα δοχεία, τις παλέτες και τα άλλα παρόµοια υλικά, µε εξαίρεση τα εµπορευµατοκιβώτια, τα οποία επιστρέφονται κενά, προερχόµενα από άλλα κράτη µέλη, εκτός εάν υπάρχουν αµφιβολίες της δήλωσης για τον κοινοτικό χαρακτήρα των αποσκευών που συνοδεύουν τους επιβάτες (εµπορεύµατα που δεν προορίζονται για εµπορικούς σκοπούς) η δήλωση αυτή επαρκεί, εκτός εάν υπάρχουν αµφιβολίες του Συνοδευτικού ηλωτικού Εγγράφου (Σ Ε) (AAD), όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 για τη διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό το καθεστώς της ελεύθερης κυκλοφορίας του παραστατικού T2M για προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και τα λαµβανόµενα προϊόντα από τα εν λόγω προϊόντα τα οποία αλιεύονται από κοινοτικά πλοία σε θαλάσσια ύδατα εκτός των χωρικών υδάτων κάποιας χώρας ή εδάφους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας της ειδικής επιγραφής που επικολλάται στα ταχυδροµικά δέµατα και τα συνοδευτικά τους έγγραφα στις περιπτώσεις που τα εν λόγω δέµατα µεταφέρονται προς/από ή µεταξύ των µη φορολογικών εδαφών εάν δεν έχει επικολληθεί η επιγραφή αυτή, τεκµαίρεται ότι έχουν κοινοτικό χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων των ταχυδροµικών δεµάτων, όταν αυτά µεταφέρονται από το ένα σηµείο στο άλλο εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας του παραστατικού το οποίο επιβεβαιώνει τον κοινοτικό χαρακτήρα των εµπορευµάτων τα οποία βρίσκονται σε µία ελεύθερη ζώνη ή αποθήκη του αντιτύπου ελέγχου T5 (το οποίο χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που απαγορεύονται οι εξαγωγές από την Κοινότητα ή εφόσον αυτές υπόκεινται σε περιορισµούς, εξαγωγικούς δασµούς ή λοιπούς φόρους και επιβαρύνσεις). Τα παραστατικά έγγραφα ή οι ανάλογοι κανόνες όσον αφορά τον χαρακτήρα δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για εµπορεύµατα, για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι εξαγωγικές διατυπώσεις (µε εξαίρεση τις εξαγωγές µε προορισµό µία χώρα της ΕΖΕΣ ή της ζώνης Visegrad) ή τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κοινοτικά εµπορεύµατα τα οποία υπάγονται στο καθεστώς της εσωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης διατηρούν τον κοινοτικό τους χαρακτήρα (T2/T2F). Η χρήση του δηλωτικού της ναυτιλιακής εταιρείας ως απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων Στις περιπτώσεις που τα δηλωτικά των ναυτιλιακών εταιρειών (για τις «άλλες» ναυτιλιακές υπηρεσίες (βλέπε στη σελίδα 11) χρησιµοποιούνται προς απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων, πρέπει να αναγράφονται σε αυτά τα εξής στοιχεία: η επωνυµία και πλήρης διεύθυvση της vαυτιλιακής εταιρείας το όνοµα του σκάφους το σηµείο και η ηµεροµηνία της φόρτωσης το σηµείο της εκφόρτωσης 10

12 Για κάθε αποστολή: ο αριθµός αναφοράς της φορτωτικής ή κάποιου άλλoυ εµπoρικού εγγράφου το πλήθος, η περιγραφή, τα χαρακτηριστικά σήµατα και οι κωδικοί αριθµοί των δεµάτων η τυποποιηµένη εµπορική περιγραφή των εµπορευµάτων, µε παράθεση επαρκών στοιχείων για να επιτραπεί η εξακρίβωσή τους η µεικτή µάζα σε χιλιόγραµµα οι κωδικοί αριθµοί των εµπορευµατοκιβωτίων, ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση οι ακόλουθες καταχωρήσεις σχετικά µε τον χαρακτήρα των εµπορευµάτων, ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση: το σύµβολο "C" (ισοδύναµο µε T2L) για τα εµπορεύµατα µε κοινοτικό χαρακτήρα, το σύµβολο «F» (ισοδύναµο µε το to T2LF) για τα εµπορεύµατα ο κοινοτικός χαρακτήρας των οποίων µπορεί να αποδειχθεί, τα οποία αποστέλλονται από, προς ή µεταξύ ενός µέρους του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, στο οποίο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, το σύµβολο «N» για όλα τα άλλα εµπορεύµατα. Έπειτα από αίτηµα της ναυτιλιακής εταιρείας, το ολοκληρωµένο και υπογεγραµµένο δηλωτικό επικυρώνεται από το αρµόδιο τελωνείο. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα από κάποιον εγκεκριµένο αποστολέα Εάν ο αποστολέας εκπληρώνει ορισµένους όρους, οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να επιτρέψουν σε κάποιο πρόσωπο που είναι γνωστό ως «ο εγκεκριµένος αποστολέας» να χρησιµοποιεί παραστατικά Τ2L και εµπορικά έγγραφα ως δηλωτικά έγγραφα του χαρακτήρα χωρίς να είναι υποχρεωµένος να τα προσκοµίζει προς επικύρωση στο αρµόδιο τελωνείο (βλ. επίσης στις σελίδες «εγκεκριµένος αποστολέας»). Απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα και χρήση του ηλεκτρονικού δηλωτικού θαλάσσιας µεταφοράς Στις ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν το καθεστώς του εγκεκριµένου αποστολέα µπορεί να παρέχεται η άδεια να µην συντάσσουν το δηλωτικό που χρησιµοποιείται προς απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων µέχρι, το αργότερο, την ηµεροµηνία µετά από την αναχώρηση του σκάφους και, υπό οποιαδήποτε περίσταση, πριν από την άφιξή του στον λιµένα προορισµού. 1. Η άδεια χορηγείται µόνο σε ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες πληρούν όλους τους παρακάτω όρους: 11

13 χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων για τη µεταβίβαση των στοιχείων του δηλωτικού µεταξύ των λιµένων αναχώρησης και προορισµού και η ναυτιλιακή εταιρεία έχει την έδρα της σε κάποιο κράτος µέλος της ΕΚ ή διατηρεί περιφερειακό γραφείο στο κράτος αυτό και εάν πραγµατοποιεί σηµαντικό αριθµό τακτικών ενδοκοινοτικών ταξιδίων σε γνωστές διαδροµές µεταξύ των κρατών µελών της ΕΚ. Για τους όρους υπό τους οποίους παραχωρείται το καθεστώς του εγκεκριµένου αποστολέα σας παρακαλούµε να ανατρέξετε στις σελίδες 23 έως Το δηλωτικό πρέπει να εγκριθεί από τα τελωνεία πριν χρησιµοποιηθεί και να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (1) την επωνυµία και την πλήρη διεύθυvση της vαυτιλιακής εταιρείας (2) την ταυτότητα του σκάφους (3) το σηµείο και την ηµεροµηνία φόρτωσης (4) το σηµείο της εκφόρτωσης και για κάθε αποστολή: (1) τον κωδικό αριθµό αναφοράς της φορτωτικής ή κάποιου άλλoυ εµπoρικού εγγράφου (2) το πλήθος, την περιγραφή, τα χαρακτηριστικά σήµατα και τους κωδικούς αριθµούς των δεµάτων (3) τη τυποποιηµένη εµπορική περιγραφή των εµπορευµάτων µε παράθεση επαρκών λεπτοµερειών για να επιτραπεί ο εντοπισµός τους (4) το µεικτή µάζα σε χιλιόγραµµα. (5) τους κωδικούς αριθµούς των εµπορευµατοκιβωτίων, ανάλογα µε την περίπτωση τις ακόλουθες καταχωρήσεις για τον χαρακτήρα των εµπορευµάτων: το σύµβολο "C" (ισοδύναµο µε T2L) για τα εµπορεύµατα µε κοινοτικό χαρακτήρα, το σύµβολο «F» (ισοδύναµο µε το to T2LF) για τα εµπορεύµατα ο κοινοτικός χαρακτήρας των οποίων µπορεί να αποδειχθεί, τα οποία αποστέλλονται από, προς ή µεταξύ ενός µέρους του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, στο οποίο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, το σύµβολο «N» για όλα τα άλλα εµπορεύµατα. Έπειτα από σχετικό αίτηµα, υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εκτυπωµένο αντίτυπο του οικείου δηλωτικού στο λιµένα της αναχώρησης, το αργότερο την 12

14 εργάσιµη ηµέρα έπειτα από την αναχώρηση του σκάφους και υπό οποιαδήποτε περίσταση, πριν από την άφιξή του στον λιµένα του προορισµού. 3. Εκτυπωµένο αντίτυπο του δηλωτικού υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές στον λιµένα του προορισµού. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Υπάρχουν συνήθεις τελωνειακές διαδικασίες οι οποίες εφαρµόζονται για την εισαγωγή εµπορευµάτων προς, την εξαγωγή από και τη διαµετακόµισή τους µέσω του εδάφους της ΕΚ. Αυτές εφαρµόζονται σε όλες τις θαλάσσιες µεταφορές, εκτός αν κάποια ναυτιλιακή εταιρεία ανήκει στους υποψήφιους που είναι επιλέξιµοι να λάβουν την άδεια χρήσης απλουστευµένων διαδικασιών. Απλουστευµένες διαδικασίες για τις εισαγωγές και εξαγωγές Οι κοινοτικοί κανονισµοί 5 για τις απλουστεύσεις των εισαγωγών και εξαγωγών αφήνουν την εκτέλεση στη διακριτική ευχέρεια των τελωνειακών αρχών των κρατών µελών. Για να γίνει χρήση του απλουστεύσεων είναι υποχρεωτική η χορήγηση της σχετικής αδείας (βλ. παράρτηµα ΙΙ). Απλουστευµένες διαδικασίες για τη διαµετακόµιση Μόνο οι τακτικές γραµµές θαλάσσιων µεταφορών που διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης αδείας από τα τελωνεία για τη χρήση των απλουστευµένων διαδικασιών διαµετακόµισης. Οι αναλυτικές λεπτοµέρειες των διαδικασιών περιγράφονται αναλυτικότερα στις σελίδες 21 έως ΚΤΚ άρθρο 76 και Ε; άρθρα

15 Τελωνειακά καθεστώτα στην ΕΕ Εµπορεύµατα: προσκοµίζονται στα τελωνεία στο λιµένα A B Γ E Κοινοτικά εµπορεύµατα ή εµπορεύµατα υπό διαµετακόµιση Κοινοτικά εµπορεύµατα Μη κοινοτικά εµπορεύµατα Εµπορεύµατα αποθηκευόµενα σε ελεύθερη ζώνη Εµπορεύµατα εξαγόµενα από την ΕΚ Εµπορεύµατα που υπάγονται στο καθεστώς της κοινοτικής διαµετακόµισης Τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών που διαθέτει την αντίστοιχη άδεια: τεκµήριο του κοινοτικού χαρακτήρα και προσκόµιση στις τελωνειακές αρχές των εµπορευµάτων υπό διαµετακόµιση «Μη εγκεκριµένες» (άλλες) γραµµές θαλάσσιων µεταφορών: απαιτείται η απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα Εκτελωνισµός των εµπορευµάτων και παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, επανεξαγωγή ή τοποθέτησή τους υπό το καθεστώς της διαµετακόµισης Εκτελωνισµός των εµπορευµάτων σε κάποια µεταγενέστερη ηµεροµηνία και παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία Αποµάκρυνση των εµπορευµάτων από την ΕΚ ή υπαγωγή τους στο καθεστώς της τελωνειακής διαµετακόµισης Εµπορεύµατα µεταφερόµενα µέσω της Κοινότητας στο σηµείο εκτελωνισµού Εµπορεύµατα µετακινούµενα από την ΕΚ Εµπορεύµατα που εκτελωνίζονται από τις τελωνειακές αρχές και παραδίδονται σε ελεύθερη κυκλοφορία 14

16 ΙΑ ΡΟΜΗ Α: ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚ Για τα τελωνειακά καθεστώτα, υπάρχουν δύο κατηγορίες ναυτιλιακών επιχειρήσεων εκτέλεσης δροµολογίων σε µικρές αποστάσεις εντός της ΕΚ: A1 - «οι εγκεκριµένες τακτικές γραµµές θαλάσσιων µεταφορών». Για να καταστεί µια ναυτιλιακή εταιρεία «εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών» πρέπει να της χορηγηθεί η σχετική άδεια από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές. Οι όροι που πρέπει να πληρούνται από την ναυτιλιακή εταιρεία, για να της χορηγηθεί η σχετική άδεια, καθορίζονται στο παράρτηµα Ι. Ευθύς µόλις της χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια, η ναυτιλιακή εταιρεία έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν της επιβάλλεται πλέον η υποχρέωση να αποδείξει τον κοινοτικό χαρακτήρα των εµπορευµάτων, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές αποδείξουν το αντίθετο 6. A2 - «οι άλλες γραµµές θαλάσσιων µεταφορών». Εάν η επιχείρηση εκτέλεσης της γραµµής δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυµεί να λάβει την άδεια «εκτέλεσης τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών», η γραµµή χαρακτηρίζεται ως «άλλη». Επιβάλλεται υποχρεωτικά η απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των µεταφερόµενων εµπορευµάτων. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών Η «εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών» εργάζεται στην πράξη όπως η γέφυρα που µεταφέρει εµπορεύµατα µεταξύ των λιµένων εντός της ΕΚ. εν υφίσταται καµία ανάγκη απόδειξης του χαρακτήρα των κοινοτικών εµπορευµάτων, στις περιπτώσεις που αυτά µεταφέρονται από µια «εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών». Ωστόσο, όπου η γραµµή µεταφέρει επίσης εµπορεύµατα υπό το καθεστώς Τ1 (εξωτερική διαµετακόµιση) ή T2F (εσωτερική διαµετακόµιση) τα τελευταία αυτά εµπορεύµατα οφείλουν να προσκοµίζονται στο τελωνείο προορισµού ή τον εγκεκριµένο παραλήπτη (βλ. σελίδα...), ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση. Ο κατάλογος των τελωνείων διαµετακόµισης παρατίθεται στον ιστοτόπο (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.htm). «Άλλες» γραµµές θαλάσσιων µεταφορών Προσκόµιση των εµπορευµάτων Όλες οι «άλλες» γραµµές θαλάσσιων µεταφορών που µεταφέρουν κοινοτικά εµπορεύµατα υποχρεώνονται µε την άφιξή τους σε κάποιον λιµένα της ΕΚ να 6 Η εγκεκριµένη υπηρεσία τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών επιτρέπεται επίσης να µεταφέρει µη κοινοτικά εµπορεύµατα ή κοινοτικά εµπορεύµατα στα αποκαλούµενα «µη φορολογικά εδάφη». Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η έκδοση του δηλωτικού διαµετακόµισης Τ1 ή Τ2F, αντιστοίχως, και πρέπει να προσκοµίζεται η προσήκουσα εγγύηση, εάν εφαρµόζεται το σύνηθες καθεστώς διαµετακόµισης. 15

17 προσκοµίζουν µε τον απαιτούµενο τρόπο τα σχετικά στοιχεία στις σχετικές τελωνειακές αρχές για την άφιξη των εµπορευµάτων 7. Όλα τα εµπορεύµατα τα οποία φτάνουν σε κάποιον λιµένα της ΕΚ πρέπει να τοποθετηθούν σε κάποια αποθήκη αποβάθρας εγκεκριµένη από τα τελωνεία και να προσκοµιστούν στις τελωνειακές αρχές. Η προσκόµιση οφείλει να γίνει από: το πρόσωπο που έχει µεταφέρει τα εµπορεύµατα στην Κοινότητα ή το πρόσωπο που αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συνέχιση της µεταφοράς τους. Τα αναλυτικά στοιχεία των εγκεκριµένων αποθηκών στις λιµενικές αποβάθρες είναι διαθέσιµα από τις εθνικές τελωνειακές αρχές των κρατών µελών 8. Συνοπτική διασάφηση Τα εµπορεύµατα πρέπει να προσκοµίζονται µε τη συνοπτική διασάφηση που περιγράφεται προηγουµένως για τη διαδροµή Β. Ως συνοπτική διασάφηση µπορεί να γίνεται αποδεκτό το δηλωτικό το οποίο αποδεικνύεται ο κοινοτικός χαρακτήρας των εµπορευµάτων. Είναι δυνατή η απαλλαγή από την υποχρέωση της προσκόµισης; Όχι Εκφόρτωση και εναπόθεση των εµπορευµάτων Τα εµπορεύµατα επιτρέπεται να εκφορτωθούν από κάποιο πλοίο έπειτα από την προσκόµισή τους, την κατάθεση της συνοπτικής διασάφησης και µε την έγκριση των τελωνείων στους τόπους που έχουν εγκριθεί από τα τελωνεία. Αναλυτικά στοιχεία για τους εγκεκριµένους τόπους είναι διαθέσιµα από τις εθνικές τελωνειακές αρχές των κρατών µελών. Συνήθως, επιτρέπεται να εκφορτωθούν τα εµπορεύµατα για λόγους ασφαλείας, χωρίς τη σχετική έγκριση. Ωστόσο, τα τελωνεία πρέπει να ενηµερώνονται πάραυτα, ευθύς µόλις έχει πραγµατοποιηθεί η εκφόρτωση των εµπορευµάτων. Τα τελωνεία έχουν επίσης την ευχέρεια να απαιτήσουν την εκφόρτωση των εµπορευµάτων, για να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου τους. 7 8 Άρθρα ΚΤΚ. Άρθρα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής. 16

18 ΙΑ ΡΟΜΗ Β: ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚ, ΕΚΤΕΛΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Προσκόµιση και συνοπτική διασάφηση Η προσκόµιση γίνεται ακριβώς όπως προηγουµένως και για τη διαδροµή Α, ως εξής: Συνοπτική διασάφηση Η προσκόµιση των εµπορευµάτων πρέπει να συνοδεύεται από τη «συνοπτική διασάφηση», που περιέχει τα στοιχεία για την εξακρίβωσή τους. Υπό οµαλές συνθήκες, η συνοπτική διασάφηση υποβάλλεται στο ίδιο τελωνείο µε την προσκόµιση. Ως συνοπτική διασάφηση επιτρέπεται να γίνεται αποδεκτό το έγγραφο που αποδεικνύει τον κοινοτικό χαρακτήρα των εµπορευµάτων. Η διασάφηση πρέπει να υποβάλλεται από: το πρόσωπο που έχει αποστείλει τα εµπορεύµατα στην Κοινότητα το πρόσωπο που αναλαµβάνει την ευθύνη για την περαιτέρω µεταφορά τους τη ναυτιλιακή εταιρεία ή τον εκπρόσωπο οποιουδήποτε των προαναφερόµενων. Τα τελωνεία επιτρέπεται να κάνουν αποδεκτά τα εµπορικά έγγραφα ή τα µηχανογραφηµένα στοιχεία Η/Υ, εάν περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα αναλυτικά στοιχεία. Στα αποδεκτά εµπορικά έγγραφα περιλαµβάνονται: οι φορτωτικές, τα δηλωτικά των εµπορευµατοκιβωτίων οι πίνακες των ειδών φόρτωσης τα δηλωτικά και τα στοιχεία αποστολής (σε µηχανογραφηµένα συστήµατα απογραφής µε χρήση Η/Υ). Για να υπάρξει συµφωνία ποια εµπορικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά, πρέπει να απευθύνεται κανείς στα τελωνεία στον τόπο της εκφόρτωσης. Κανονικά, η προσκόµιση και η συνοπτική διασάφηση συνδυάζονται. Εάν ολοκληρώνονται οι διατυπώσεις που απαιτούνται για να δοθεί στα εµπορεύµατα τελωνειακά αποδεκτός προσδιορισµός ή χρήση (π.χ. παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, τοποθέτησή τους υπό το καθεστώς της αναστολής, καταστροφή, επανεξαγωγή), πριν από τη χρονική στιγµή κατά την οποία οφείλει να υποβληθεί η συνοπτική διασάφηση, οι τελωνειακές υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να 17

19 χορηγήσουν απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθεσης της συνοπτικής διασάφησης. Για να ελέγξετε κατά πόσον γίνεται αποδεκτή η απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή, πρέπει να έλθετε σε επαφή µε το αρµόδιο τελωνείο στον τόπο της εκφόρτωσης. Επιτρέπονται οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης σε φορτηγίδες/λιποβαρούς φορτίου; Ναι. Όποτε αποδεικνύεται ότι είναι αναγκαίο το φορτίο να µεταφορτωθεί στη θάλασσα από το πλοίο της εισαγωγής που είναι αγκυροβοληµένο στα βαθιά νερά σε µικρότερα σκάφη, π.χ. σε φορτηγίδες για την παράδοση των φορτίων στη στεριά, επιτρέπεται να δοθεί η τελωνειακή έγκριση για τις προαναφερόµενες πράξεις. Για να συµφωνηθούν οι συγκεκριµένες διαδικασίες µεταφοράς των εµπορευµάτων στην εγκεκριµένη αποβάθρα εκφόρτωσης, πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες επαφές µε το αρµόδιο τελωνείο στον τόπο της εκφόρτωσης. Τα τελωνεία επιβάλλουν συγκεκριµένους όρους και διευκρινίζουν τη διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσουν τα εµπορεύµατα. Επιβάλλονται περιορισµοί στην κυκλοφορία των εµπορευµάτων έπειτα από την εκφόρτωσή τους; Ναι. Έπειτα από την προσκόµιση των εµπορευµάτων και την κατάθεση της συνοπτικής διασάφησης, τα εµπορεύµατα αποκτούν το καθεστώς της υπαγωγής σε προσωρινή αποταµίευση µέχρις ότου γίνει ο τελωνειακός προορισµός των εµπορευµάτων (π.χ. παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία). Όσο καιρό παραµένουν υπό το καθεστώς της προσωρινής αποταµίευσης, τα εµπορεύµατα επιτρέπεται να αποµακρύνονται, να ανοίγονται ή να εξετάζονται χωρίς την έγκριση των τελωνείων και η επεξεργασία τους επιτρέπεται µόνον µε τρόπο που τα διαφυλάσσει χωρίς να επέρχονται αλλοιώσεις σε αυτά. Τα εµπορεύµατα επιτρέπεται να εναποτεθούν µόνο σε µέρη που εγκρίνονται από τα τελωνεία. Τα µέρη αυτά καλούνται «προσωρινές εγκαταστάσεις αποταµίευσης». Οι αποβάθρες και οι διαµετακοµιστικές αποθήκες που υπάρχουν στους λιµένες µπορεί να εγκρίνονται ως µέρη για τους σκοπούς της προσωρινής αποταµίευσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται συγκεκριµένοι όροι. Οι αναλυτικές λεπτοµέρειες των όρων αυτών είναι διαθέσιµες από τις εθνικές τελωνειακές αρχές των κρατών µελών. 18

20 ΙΑ ΡΟΜΗ Γ: ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Τι είναι η ελεύθερη ζώνη; Η ελεύθερη ζώνη αποτελεί ειδική περιοχή η οποία ανήκει στα κοινοτικά τελωνειακά εδάφη στην οποία: τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα εξετάζονται για τους σκοπούς της επιβολής των εισαγωγικών δασµών και της εφαρµογής των µέτρων εµπορικής πολιτικής, εφόσον βρίσκονται εκτός του κοινοτικού τελωνειακού εδάφους, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω εµπορεύµατα ούτε παραδίδονται µε σκοπό την ελεύθερη κυκλοφορία τους, ούτε ζητείται η υπαγωγή τους στην τελωνειακή διαδικασία η οποία οδηγεί στη δηµιουργία τελωνειακής οφειλής, ούτε χρησιµοποιούνται η καταναλώνονται εντός των ορίων της ζώνης. Η πληρωµή του ΦΠΑ αναστέλλεται, για όσο χρονικό διάστηµα τα εµπορεύµατα παραµένουν στη ζώνη, ενώ οφείλεται εν γένει η πληρωµή του ΦΠΑ για την παροχή των εµπορευµάτων και υπηρεσιών στη ζώνη αυτή. Τα κοινοτικά εµπορεύµατα, πριν από την φυσική τους εξαγωγή, επιτρέπεται να θεωρηθεί ότι έχουν εξαχθεί, λαµβανοµένης υπόψη της εφαρµογής µέτρων, που συνήθως συνοδεύουν την εξαγωγή (π.χ. επιστροφές κατά την εξαγωγή, απόδοση ή διαγραφή των τελωνειακών δασµών). Ποιες κατηγορίες ελευθέρων ζωνών υπάρχουν; Οι ελεύθερες ζώνες διαφέρουν ανάλογα µε τον τρόπο διενέργειας του τελωνειακού ελέγχου. Κατά βάση, οι ελεύθερες ζώνες µπορεί να ελεγχθούν µε δύο διαφορετικούς τρόπους 9 : Όταν η ελεύθερη ζώνη περιβάλλεται από περίφραξη, οι έλεγχοι βασίζονται κυρίως στο φυσικό εµπόδιο της περίφραξης. Στην περίπτωση αυτή, η ελεύθερη ζώνη κατατάσσεται στις ελεύθερες ζώνες «ελέγχου τύπου Ι». Όταν η ελεύθερη ζώνη αποτελεί ανοικτό χώρο, οι έλεγχοι διενεργούνται κυρίως µε βάση τις απαιτήσεις του καθεστώτος τελωνειακής αποταµίευσης. Στην περίπτωση αυτή, η ελεύθερη ζώνη κατατάσσεται στην κατηγορία «ελέγχου τύπου ΙΙ». Ποια εµπορεύµατα µπορεί να τεθούν σε ελεύθερη ζώνη; Κατά κύριο λόγο, όλα τα είδη εµπορευµάτων µπορεί να εναποτεθούν σε ελεύθερη ζώνη, ανεξάρτητα από τη µορφή του εµπορεύµατος, την ποιότητα ή καταγωγή, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των υπόλοιπων θεµατικών πεδίων της νοµοθεσίας (π.χ. αποκλεισµός των περιοριζόµενων εµπορευµάτων για λόγους ασφαλείας κ.ο.κ. 9 Άρθρα και άρθρα ΚΤΚ. Για τον πίνακα των ελεύθερων ζωνών µπορείτε να ανατρέξετε στην Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 50/

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί Κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechische Anhänge 3 (Normativer Teil) 1 von 221 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 105 της 23/04/1983 σ. 0001-0037 Φινλανδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 13.12.2002 L 337/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δάκου Βασιλική Μπολανάκη Ελένη Τσιραντωνάκη Ερασμία «ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 1 Ιανουαρίου 2013 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα