Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης Γενικη ιευθυνση Ενεργειασ Και Μεταφορων

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, SEC(2002) 632 EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων

3 EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η περιγραφή, µε τη µορφή της παράθεσης των πραγµατικών στοιχείων για τους ενδιαφερόµενους, των τελωνειακών κανόνων της ΕΚ όπως αυτοί εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, µε απώτερο στόχο να διευκολυνθεί η χρήση τους. Καίριο ρόλο για την κατανόηση των τελωνειακών κανόνων, όπως αυτοί εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, έχει η διάκριση µεταξύ του τελωνειακού καθεστώτος της ΕΚ - στο πλαίσιο του οποίου η ΕΚ διατηρεί τη δικαιοδοσία επί των εµπορευµάτων - και του µη τελωνειακού εδάφους της ΕΚ - στο πλαίσιο του οποίου δεν έχει καµία δικαιοδοσία. Η είσοδος των εµπορευµάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΚ συνεπάγεται την εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΚ και της οικείας εθνικής νοµοθεσίας σε εµπορεύµατα. Η εφαρµογή µπορεί να προσλαµβάνει χρηµατοοικονοµική µορφή (δασµοί και φορολογικά τέλη και επιβαρύνσεις) ή να αποτελεί έκφραση της εµπορικής πολιτικής (για παράδειγµα, της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής) ή να εµφανίζει δηµόσιο ενδιαφέρον (απαγόρευση κυκλοφορίας, προστασία των εµπορικών σηµάτων, των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κλπ.). Αυτή η βασική τελωνειακή αρχή ισχύει τόσο για τις οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές, όσο και για τις θαλάσσιες µεταφορές και δεν µπορεί να αναµένεται να διαφοροποιείται ανάλογα µε τον εκάστοτε τρόπο µεταφοράς. Οι επιπτώσεις από την είσοδο των εµπορευµάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΚ διαφέρουν, ωστόσο, ανάλογα µε τον τελωνειακό χαρακτήρα του εµπορεύµατος: κατά πόσο αντιµετωπίζεται ως κοινοτικό εµπόρευµα (µε την έννοια ότι έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις) ή όχι, αποτελώντας το αποκαλούµενο µη κοινοτικό εµπόρευµα. Η εν λόγω διάκριση αλλά και οι προϋποθέσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται προς απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων επεξηγούνται αναλυτικά στον παρόντα οδηγό. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς των εµπορευµάτων, η απώλεια του κοινοτικού χαρακτήρα συνιστά σηµαντική πτυχή των (κοινοτικών) εµπορευµάτων, τα οποία εγκαταλείπουν σε κάποιο σηµείο το τελωνειακό έδαφος της ΕΚ απλώς για να επανεισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της ΕΚ σε κάποιο άλλο σηµείο. Στην περίπτωση, για παράδειγµα, των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών (στο πλαίσιο της οποίας τα φορτηγά παραµένουν συνήθως στο πλαίσιο του τελωνειακού εδάφους της ΕΚ) κάποιο φορτηγό εγκαταλείπει το έδαφος όταν διασχίζει τα σύνορα µε κάποια τρίτη χώρα, έστω και εάν ο τελικός προορισµός του φορτηγού βρίσκεται σε ένα σηµείο εντός του τελωνειακού εδάφους της ΕΚ. Όταν κάποιο πλοίο αναχωρεί από κάποιον κοινοτικό λιµένα µε προορισµό κάποιον άλλο, εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της ΕΚ απλώς για να επανεισέλθει στο τελωνειακό 2

4 έδαφος και πάλι, όταν φθάνει στον άλλο λιµένα, στον οποίο υφίσταται στη συνέχεια την ανάλογη µεταχείριση. Το 1998, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των θαλάσσιων µεταφορών σε µικρές αποστάσεις η νέα βασική έννοια, η «τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών», η οποία απαλλάσσει από την υποχρέωση απόδειξης του χαρακτήρα των κοινοτικών εµπορευµάτων που µεταφέρονται από την εν λόγω γραµµή. Ο ρόλος της τακτικής γραµµής θαλάσσιων µεταφορών είναι συγκρίσιµος µε το ρόλο που επιτελεί κάποια γέφυρα εντός των ορίων της Κοινότητας την οποία διασχίζουν τα φορτηγά κατά την εκτέλεση του ταξιδιού τους. Στην περίπτωση αυτή, το σκάφος αποτελεί ταυτόχρονα φορτηγό και γέφυρα. Μετά από τον τελωνειακό χαρακτήρα, ο οδηγός επεξηγεί τις βασικές αρχές και κανόνες των κύριων τελωνειακών καθεστώτων: εξηγεί τόσο το καθεστώς της εισαγωγής, εφόσον αφορά τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, όσο και το καθεστώς της εξαγωγής. Στον οδηγό αναλύεται εξάλλου διεξοδικά το καθεστώς της τελωνειακής διαµετακόµισης το οποίο εφαρµόζεται σε ορισµένα εµπορεύµατα στο πλαίσιο της εκτέλεσης της «τακτικής θαλάσσιων µεταφορών», συµπεριλαµβανοµένων των δύο επιπέδων απλούστευσης από τα οποία µπορεί να επωφεληθούν οι θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις. Στον παρόντα οδηγό περιγράφονται τόσο τα συνήθη όσο και τα απλουστευµένα καθεστώτα που εφαρµόζουν οι τελωνειακές αρχές στα εκάστοτε κράτη µέλη. Τα απλουστευµένα καθεστώτα προσφέρουν στο σύνολό τους πάµπολλες δυνατότητες στο θέµα της εξοικονόµησης χρόνου και χρηµάτων και της αποφυγής στρυφνών όρων. Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τις ευέλικτες λύσεις που προσφέρονται στο πλαίσιο των τελωνειακών καθεστώτων προς ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών τους και χαιρετίζει τις ουσιαστικές συζητήσεις µε τις οποίες θα µπορούσε περαιτέρω να υποβοηθηθεί το έργο των θαλάσσιων µεταφορών σε µικρές αποστάσεις. 3

5 Εισαγωγή Θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων και τελωνεία: πρακτικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες Ο σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι διττός. Να περιγράψει, πρώτα απ όλα, για όσους ασχολούνται µε τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, τις διάφορες διαδικαστικές απαιτήσεις που εφαρµόζουν οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΕΕ κατά την εξάσκηση των δραστηριοτήτων τους. Κατά δεύτερο λόγο, να αποτελέσει το υπόβαθρο για τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν µε επίκεντρο αυτό το θεµατικό αντικείµενο, από τους ειδήµονες. Έχει περάσει πολύς χρόνος πλέον από την εποχή που οι ενδιαφερόµενοι πρωταγωνιστικοί παράγοντες έχουν εκφράσει την άποψη ότι οι τελωνειακές διατυπώσεις έχουν καταστήσει τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις περισσότερο περίπλοκες, χρονοβόρες και δαπανηρές απ ό,τι θα µπορούσαν να είναι υπό άλλες συνθήκες. Ωστόσο, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προβληµατικοί τοµείς δεν έχουν µέχρι σήµερα εντοπιστεί επαρκώς για να είναι δυνατή η εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων. Προορισµός του Οδηγού είναι συνεπώς όχι µόνο να υποστηρίξει όλους τους ενδιαφερόµενους στο χώρο των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων να εκπληρώσουν τις τελωνειακές απαιτήσεις που εφαρµόζονται σε αυτούς, αλλά να µπορέσει να αποτελέσει επίσης το υπόβαθρο των σχετικών συζητήσεων µε επίκεντρο τις πρακτικές λεπτοµέρειες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου. Αυτός είναι και ο γνώµονας µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπίζεται και οι παρατηρήσεις για τις διάφορες πτυχές του είναι ευπρόσδεκτες. Ιστορική αναδροµή Οι λιµένες της ΕΚ αποτελούν τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ του τελωνειακού εδάφους της ΕΚ και των µη τελωνειακών εδαφών της ΕΚ και η διέλευση της γραµµής αυτής έχει συγκεκριµένες επιπτώσεις, οι οποίες οδηγούν στην ανάληψη δράσης από τα τελωνεία. Οι τελωνειακοί έλεγχοι που διεξάγονται στα πλοία κατά τον κατάπλου και απόπλου τους στους λιµένες της ΕΚ αποτελούν χαρακτηριστική αντανάκλαση του φαινοµένου αυτού. Καθώς οι τελωνειακές αρχές δεν είναι σε θέση να βεβαιωθούν κατά πόσο κάποιο πλοίο που εισπλέει σε έναν λιµένα της ΕΚ προσέγγισε σε κάποιον εξωκοινοτικό λιµένα κατά τη διάρκεια του ταξιδίου του, οι θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων µπορεί να µεταφέρονται εµπορεύµατα κοινοτικού ή µη κοινοτικού χαρακτήρα ή µεικτά φορτία που περιλαµβάνουν είδη και των δύο κατηγοριών προς τον σκοπό της εισαγωγής, της εξαγωγής και της διαµετακόµισης υπόκεινται κατά βάση στους αυτούς ελέγχους µε τις θαλάσσιες µεταφορές ανοικτής θαλάσσης. Υπάρχουν όµως απλουστευµένες διαδικασίες ελέγχου από τις οποίες θα µπορούσαν να επωφεληθούν οι θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων. Επιδίωξη του οδηγού αυτού είναι να εξηγηθούν τόσο οι συνήθεις και απλουστευµένες διαδικασίες, όσο παράλληλα και οι απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρώνονται για να υπαχθούν στα ευεργετήµατα των τελευταίων. Ειδικότερα, ευθύς µόλις έχει εγκριθεί η εκτέλεση των δροµολογίων θαλασσίων µεταφορών σε µικρές αποστάσεις υπό τη µορφή της τακτικής γραµµής, η αναγνώριση αυτή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα να επιτραπεί η απλούστευση των παραστατικών εγγράφων και των άλλων όρων που εφαρµόζονται για τα πλοία της. Παραµένει ωστόσο εκκρεµές το ερώτηµα των διαφορετικών τρόπων τελωνειακής µεταχείρισης που είναι απόρροια του διαφορετικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων και των διαφορετικών καθεστώτων υπό τα οποία αυτά µεταφέρονται. Αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι µεταχείρισης αλλά και οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στη δηµιουργία τους δεν είναι πάντοτε ευνόητοι. Αναλύονται 4

6 συνοπτικά στον πίνακα που παρατίθεται στη σελίδα 10 και επεξηγούνται διεξοδικότερα στις σελίδες του παρόντος οδηγού. Απώτερος στόχος είναι να αποσαφηνιστεί η εφαρµογή τους και να δοθεί στους πρωταγωνιστικούς συντελεστές στο χώρο των θαλάσσιων µεταφορών σε µικρές αποστάσεις η ευχέρεια να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στις δικές τους δραστηριότητες. Υπόµνηση του αποκλεισµού της ευθύνης Ο οδηγός αυτός έχει επεξηγηµατικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως δεσµευτική αποτύπωση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της τελωνειακής νοµοθεσίας και των κανονισµών που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 5

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Χαρακτήρας των εµπορευµάτων 8 ιαδροµή Α: Τα κοινοτικά εµπορεύµατα µεταφέρονται εντός της ΕΚ 15 ιαδροµή Β: Τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα εισέρχονται στην ΕΚ, εκτελωνίζονται από τα τελωνεία και παραδίδονται σε ελεύθερη κυκλοφορία ως κοινοτικά εµπορεύµατα 17 ιαδροµή Γ: Τα εµπορεύµατα εισέρχονται στην ΕΚ από κάποια τρίτη χώρα και τοποθετούνται σε ελεύθερη ζώνη πριν από τον εκτελωνισµό τους και την παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία 19 ιαδροµή : Τα εµπορεύµατα εξάγονται από την ΕΚ 22 ιαδροµή Ε: Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται µέσω του εδάφους της ΕΚ υπαγόµενα στο καθεστώς της τελωνειακής διαµετακόµισης ή σε κάποιο άλλο καθεστώς αναστολής 26 Πίνακας ορισµών 40 Παραρτήµατα 46 6

8 Τι είναι η τελωνειακή ένωση; Έπειτα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) το 1958, ένας από τους πρώτους στόχους που καθορίστηκε από τα έξι ιδρυτικά κράτη µέλη ήταν η δηµιουργία της τελωνειακής ένωσης, η οποία θα προχωρούσε στην εξάλειψη όλων των τελωνειακών δασµών στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ τους. Η τελωνειακή ένωση που ολοκληρώθηκε το 1968 εµφανίζει δύο βασικά χαρακτηριστικά απόρροια των οποίων ήταν: (α) (β) η κατάργηση όλων των τελωνειακών δασµών στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών και η θέσπιση κοινών τελωνειακών δασµών συνέπεια των οποίων ήταν η επιβολή ενιαίου δασµού σε όλη την έκταση της ΕΟΚ στα εµπορεύµατα που εισάγονταν από τρίτες χώρες. Ορισµένα νοµοθετήµατα της τελωνειακής νοµοθεσίας οδήγησαν σε ευρύτερη εναρµόνιση των διοικητικών τελωνειακών διατυπώσεων µε αποκορύφωµα το έτος 1988 που θεσπίστηκε το Ενιαίο ιοικητικό Έγγραφο (Ε Ε) (SAD), το οποίο ήρθε να αντικαταστήσει παραπάνω από 100 έντυπα που ήταν παλαιότερα σε χρήση στα κράτη µέλη. Αυτό το έγγραφο ή τα προσήκοντα τµήµατά του χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των τελωνειακών καθεστώτων που εφαρµόζονται για τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται στα εµπορικά έγγραφα. Τελωνειακές αρχές των κρατών µελών Κάθε λιµένας της ΕΚ µέσω του οποίου µεταφέρονται εµπορεύµατα τα οποία διέρχονται από τη διαδικασία των τελωνειακών υπηρεσιών διαθέτει τουλάχιστον ένα τελωνείο. Το τελωνείο αυτό µπορεί να βρίσκεται είτε στη ζώνη του λιµένα ή σε µικρή απόσταση από αυτόν. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών µελών της ΕΕ εφαρµόζουν την τελωνειακή νοµοθεσία της ΕΕ, η οποία συχνά εκτελείται και συµπληρώνεται από τις ρυθµίσεις της εθνικής νοµοθεσίας και παρέχουν πληροφορίες για τα τελωνειακά καθεστώτα και τις απαιτήσεις τους. Οι εφαρµοζόµενοι κανόνες είναι διαθέσιµοι από τις ιστοσελίδες του ιαδικτύου οι οποίες αναγράφονται στο παράρτηµα VI. Πριν προβούµε στην περιγραφή των διαφορετικών τελωνειακών καθεστώτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις θαλάσσιες µεταφορές σε µικρές αποστάσεις, εκείνο που είναι σηµαντικό είναι να διευκρινιστεί η βασική έννοια του καθεστώτος των εµπορευµάτων. 7

9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Τι είναι ο χαρακτήρας των εµπορευµάτων και γιατί είναι σηµαντικός; Ο τελωνειακός χαρακτήρας των εµπορευµάτων 1 διαδραµατίζει καίριο ρόλο στα τελωνειακά ζητήµατα: για να διευκρινιστούν τα διαφορετικά τελωνειακά καθεστώτα, έχει ζωτική σηµασία να γίνει κατανοητός ο ρόλος του χαρακτήρα των εµπορευµάτων, απόδειξη του οποίου µπορεί να είναι αναγκαίο να προσκοµιστεί. Τα εµπορεύµατα υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες χαρακτηρισµού: Τα κοινοτικά εµπορεύµατα και Τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα Κοινοτικά εµπορεύµατα: που κατάγονται από την Κοινότητα ή τα οποία έχουν εισαχθεί από χώρα που δεν ανήκει στην ΕΚ, για τα οποία όµως έχουν καταβληθεί όλες οι επιβαλλόµενοι τελωνειακοί δασµοί και λοιποί φόροι ή επιβαρύνσεις («έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία»), ή έχουν παρασκευαστεί στην Κοινότητα από υλικά ή µέρη τα οποία έχουν εισαχθεί από κάποια µη κοινοτική χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το σύνολο των τελωνειακών δασµών και λοιπών φόρων ή επιβαρύνσεων που επιβάλλονται σε αυτά τα υλικά ή µέρη. Μη κοινοτικά εµπορεύµατα Όλα τα άλλα εµπορεύµατα, εκτός των κοινοτικών εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων των κοινοτικών εµπορευµάτων που έχουν χάσει το κοινοτικό τους καθεστώς. Σηµείωση: τα κοινοτικά εµπορεύµατα το κοινοτικό καθεστώς των οποίων δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, λογίζεται ότι αποτελούν µη κοινοτικά εµπορεύµατα. Εάν τα εµπορεύµατα έχουν παραδοθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, χρειάζεται πάντοτε απόδειξη του κοινοτικού τους χαρακτήρα κατά την άφιξή τους σε κάποιο λιµένα; Μάλιστα, εκτός εάν τα κοινοτικά εµπορεύµατα µεταφέρονται µεταξύ λιµένων που βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή από κάποια «εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών» (βλ. παράρτηµα 1). Πότε είναι δυνατή η εξακρίβωση του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων; Οι περιστάσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εξακρίβωση του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων (όποτε αυτό είναι αναγκαίο) συντρέχουν όταν τα εµπορεύµατα: 1 Άρθρο 4, παράγραφοι 6-8 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (ΚΤΚ) (CCC). 8

10 (1) έχουν µεταφερθεί από κάποιο άλλο κράτος µέλος χωρίς να διέλθουν από το έδαφος κάποιας τρίτης χώρας ή (2) έχουν µεταφερθεί από ένα άλλο κράτος µέλος µέσω του εδάφους κάποιας τρίτης χώρας και η µεταφορά τους πραγµατοποιήθηκε υπό το καθεστώς του Ενιαίου Εγγράφου Μεταφοράς που εκδόθηκε σε κάποιο κράτος µέλος ή (3) µεταφορτώθηκαν σε κάποια τρίτη χώρα µε ένα άλλο µέσο µεταφοράς διαφορετικό από εκείνο από το οποίο είχαν αρχικά φορτωθεί και µε βάση νέο µεταφορικό έγγραφο. Το νέο µεταφορικό έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του αρχικού εγγράφου υπό το καθεστώς του οποίου είχε πραγµατοποιηθεί η µεταφορά από το κράτος µέλος αφετηρίας προς το κράτος µέλος προορισµού. Εάν δεν εφαρµόζεται καµία από τις προαναφερόµενες περιπτώσεις, λογίζεται ότι τα εµπορεύµατα έχουν µη κοινοτικό καθεστώς. Πώς είναι δυνατόν να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας των εµπορευµάτων; Ο κοινοτικός χαρακτήρας των εµπορευµάτων δύναται να αποδειχθεί µέσω 2 : του εντύπου T2L (αντίτυπο 4 του Ενιαίου ιοικητικού Εγγράφου) του εντύπου T2LF (αντίτυπο 4 του Ε Ε για τα εµπορεύµατα που µεταφέρονται από ή προς µη φορολογικά εδάφη 3 ενός σωστά συµπληρωµένου τιµολογίου ή µεταφορικού εγγράφου, µόνο σε συνάρτηση µε κοινοτικά εµπορεύµατα, στα οποία αναγράφονται οι κωδικοί Τ2L/T2LF, ανάλογα µε την περίπτωση. του δηλωτικού της ναυτιλιακής εταιρείας, συµπληρωµένου και υπογεγραµµένου από το αρµόδιο τελωνείο, στο οποίο αναγράφεται η µνεία «C» για κοινοτικά εµπορεύµατα, «F» για εµπορεύµατα προς/από ή µεταξύ µη φορολογικών εδαφών και «Ν» για τα λοιπά εµπορεύµατα (µε κάποια «άλλη» γραµµή θαλάσσιων µεταφορών) του δηλωτικού της ναυτιλιακής εταιρείας, βάσει του οποίου χρησιµοποιούνται οι απλουστευµένες διαδικασίες µετακόµισης (του επιπέδου ΙΙ) µε αναγραφή του κωδικού «C» για τα κοινοτικά εµπορεύµατα των φύλλων του δελτίου TIR ή του δελτίου ΑΤΑ 4 στα οποία αναγράφεται το σύµβολο Τ2L και τα οποία βεβαιώνονται από τις τελωνειακές υπηρεσίες των πινακίδων κυκλοφορίας και των εγγράφων ταξινόµησης για τα οδικά οχήµατα που είναι ταξινοµηµένα σε κράτος µέλος, εάν από αυτά αποδεικνύεται σαφώς ο κοινοτικός τους χαρακτήρας Άρθρα 5, 9-12, προσάρτηµα ΙΙ, της σύµβασης άρθρο 314γ), παράγραφος 1, ΕΚ - Εκτελεστικές διατάξεις εφαρµογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. Οι νήσοι της Μάγχης, οι Κανάριες Νήσοι, τα Γαλλικά Υπερπόντια ιαµερίσµατα, η Γουαδελούπη, η Μαρτινίκα, η Γουιάνα και η Ρεουνιόν, το Όρος Άθως, οι νήσοι Aland. Το δελτίο ΑΤΑ αποτελεί το διεθνές τελωνειακό έγγραφο το οποίο χρησιµοποιείται για την προσωρινή εισαγωγή των εµπορευµάτων για ειδικούς σκοπούς, όπως π.χ. για τους σκοπούς της επίδειξης, των εκθέσεων και των εµποροπανηγύρεων, όπως ο επαγγελµατικός εξοπλισµός και τα εµπορικά δείγµατα. 9

11 της δήλωσης για τον κοινοτικό χαρακτήρα για τις συσκευασίες, τα δοχεία, τις παλέτες και τα άλλα παρόµοια υλικά, µε εξαίρεση τα εµπορευµατοκιβώτια, τα οποία επιστρέφονται κενά, προερχόµενα από άλλα κράτη µέλη, εκτός εάν υπάρχουν αµφιβολίες της δήλωσης για τον κοινοτικό χαρακτήρα των αποσκευών που συνοδεύουν τους επιβάτες (εµπορεύµατα που δεν προορίζονται για εµπορικούς σκοπούς) η δήλωση αυτή επαρκεί, εκτός εάν υπάρχουν αµφιβολίες του Συνοδευτικού ηλωτικού Εγγράφου (Σ Ε) (AAD), όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 για τη διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό το καθεστώς της ελεύθερης κυκλοφορίας του παραστατικού T2M για προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και τα λαµβανόµενα προϊόντα από τα εν λόγω προϊόντα τα οποία αλιεύονται από κοινοτικά πλοία σε θαλάσσια ύδατα εκτός των χωρικών υδάτων κάποιας χώρας ή εδάφους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας της ειδικής επιγραφής που επικολλάται στα ταχυδροµικά δέµατα και τα συνοδευτικά τους έγγραφα στις περιπτώσεις που τα εν λόγω δέµατα µεταφέρονται προς/από ή µεταξύ των µη φορολογικών εδαφών εάν δεν έχει επικολληθεί η επιγραφή αυτή, τεκµαίρεται ότι έχουν κοινοτικό χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων των ταχυδροµικών δεµάτων, όταν αυτά µεταφέρονται από το ένα σηµείο στο άλλο εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας του παραστατικού το οποίο επιβεβαιώνει τον κοινοτικό χαρακτήρα των εµπορευµάτων τα οποία βρίσκονται σε µία ελεύθερη ζώνη ή αποθήκη του αντιτύπου ελέγχου T5 (το οποίο χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που απαγορεύονται οι εξαγωγές από την Κοινότητα ή εφόσον αυτές υπόκεινται σε περιορισµούς, εξαγωγικούς δασµούς ή λοιπούς φόρους και επιβαρύνσεις). Τα παραστατικά έγγραφα ή οι ανάλογοι κανόνες όσον αφορά τον χαρακτήρα δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για εµπορεύµατα, για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι εξαγωγικές διατυπώσεις (µε εξαίρεση τις εξαγωγές µε προορισµό µία χώρα της ΕΖΕΣ ή της ζώνης Visegrad) ή τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κοινοτικά εµπορεύµατα τα οποία υπάγονται στο καθεστώς της εσωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης διατηρούν τον κοινοτικό τους χαρακτήρα (T2/T2F). Η χρήση του δηλωτικού της ναυτιλιακής εταιρείας ως απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων Στις περιπτώσεις που τα δηλωτικά των ναυτιλιακών εταιρειών (για τις «άλλες» ναυτιλιακές υπηρεσίες (βλέπε στη σελίδα 11) χρησιµοποιούνται προς απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων, πρέπει να αναγράφονται σε αυτά τα εξής στοιχεία: η επωνυµία και πλήρης διεύθυvση της vαυτιλιακής εταιρείας το όνοµα του σκάφους το σηµείο και η ηµεροµηνία της φόρτωσης το σηµείο της εκφόρτωσης 10

12 Για κάθε αποστολή: ο αριθµός αναφοράς της φορτωτικής ή κάποιου άλλoυ εµπoρικού εγγράφου το πλήθος, η περιγραφή, τα χαρακτηριστικά σήµατα και οι κωδικοί αριθµοί των δεµάτων η τυποποιηµένη εµπορική περιγραφή των εµπορευµάτων, µε παράθεση επαρκών στοιχείων για να επιτραπεί η εξακρίβωσή τους η µεικτή µάζα σε χιλιόγραµµα οι κωδικοί αριθµοί των εµπορευµατοκιβωτίων, ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση οι ακόλουθες καταχωρήσεις σχετικά µε τον χαρακτήρα των εµπορευµάτων, ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση: το σύµβολο "C" (ισοδύναµο µε T2L) για τα εµπορεύµατα µε κοινοτικό χαρακτήρα, το σύµβολο «F» (ισοδύναµο µε το to T2LF) για τα εµπορεύµατα ο κοινοτικός χαρακτήρας των οποίων µπορεί να αποδειχθεί, τα οποία αποστέλλονται από, προς ή µεταξύ ενός µέρους του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, στο οποίο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, το σύµβολο «N» για όλα τα άλλα εµπορεύµατα. Έπειτα από αίτηµα της ναυτιλιακής εταιρείας, το ολοκληρωµένο και υπογεγραµµένο δηλωτικό επικυρώνεται από το αρµόδιο τελωνείο. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα από κάποιον εγκεκριµένο αποστολέα Εάν ο αποστολέας εκπληρώνει ορισµένους όρους, οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να επιτρέψουν σε κάποιο πρόσωπο που είναι γνωστό ως «ο εγκεκριµένος αποστολέας» να χρησιµοποιεί παραστατικά Τ2L και εµπορικά έγγραφα ως δηλωτικά έγγραφα του χαρακτήρα χωρίς να είναι υποχρεωµένος να τα προσκοµίζει προς επικύρωση στο αρµόδιο τελωνείο (βλ. επίσης στις σελίδες «εγκεκριµένος αποστολέας»). Απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα και χρήση του ηλεκτρονικού δηλωτικού θαλάσσιας µεταφοράς Στις ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν το καθεστώς του εγκεκριµένου αποστολέα µπορεί να παρέχεται η άδεια να µην συντάσσουν το δηλωτικό που χρησιµοποιείται προς απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εµπορευµάτων µέχρι, το αργότερο, την ηµεροµηνία µετά από την αναχώρηση του σκάφους και, υπό οποιαδήποτε περίσταση, πριν από την άφιξή του στον λιµένα προορισµού. 1. Η άδεια χορηγείται µόνο σε ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες πληρούν όλους τους παρακάτω όρους: 11

13 χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων για τη µεταβίβαση των στοιχείων του δηλωτικού µεταξύ των λιµένων αναχώρησης και προορισµού και η ναυτιλιακή εταιρεία έχει την έδρα της σε κάποιο κράτος µέλος της ΕΚ ή διατηρεί περιφερειακό γραφείο στο κράτος αυτό και εάν πραγµατοποιεί σηµαντικό αριθµό τακτικών ενδοκοινοτικών ταξιδίων σε γνωστές διαδροµές µεταξύ των κρατών µελών της ΕΚ. Για τους όρους υπό τους οποίους παραχωρείται το καθεστώς του εγκεκριµένου αποστολέα σας παρακαλούµε να ανατρέξετε στις σελίδες 23 έως Το δηλωτικό πρέπει να εγκριθεί από τα τελωνεία πριν χρησιµοποιηθεί και να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (1) την επωνυµία και την πλήρη διεύθυvση της vαυτιλιακής εταιρείας (2) την ταυτότητα του σκάφους (3) το σηµείο και την ηµεροµηνία φόρτωσης (4) το σηµείο της εκφόρτωσης και για κάθε αποστολή: (1) τον κωδικό αριθµό αναφοράς της φορτωτικής ή κάποιου άλλoυ εµπoρικού εγγράφου (2) το πλήθος, την περιγραφή, τα χαρακτηριστικά σήµατα και τους κωδικούς αριθµούς των δεµάτων (3) τη τυποποιηµένη εµπορική περιγραφή των εµπορευµάτων µε παράθεση επαρκών λεπτοµερειών για να επιτραπεί ο εντοπισµός τους (4) το µεικτή µάζα σε χιλιόγραµµα. (5) τους κωδικούς αριθµούς των εµπορευµατοκιβωτίων, ανάλογα µε την περίπτωση τις ακόλουθες καταχωρήσεις για τον χαρακτήρα των εµπορευµάτων: το σύµβολο "C" (ισοδύναµο µε T2L) για τα εµπορεύµατα µε κοινοτικό χαρακτήρα, το σύµβολο «F» (ισοδύναµο µε το to T2LF) για τα εµπορεύµατα ο κοινοτικός χαρακτήρας των οποίων µπορεί να αποδειχθεί, τα οποία αποστέλλονται από, προς ή µεταξύ ενός µέρους του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, στο οποίο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, το σύµβολο «N» για όλα τα άλλα εµπορεύµατα. Έπειτα από σχετικό αίτηµα, υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εκτυπωµένο αντίτυπο του οικείου δηλωτικού στο λιµένα της αναχώρησης, το αργότερο την 12

14 εργάσιµη ηµέρα έπειτα από την αναχώρηση του σκάφους και υπό οποιαδήποτε περίσταση, πριν από την άφιξή του στον λιµένα του προορισµού. 3. Εκτυπωµένο αντίτυπο του δηλωτικού υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές στον λιµένα του προορισµού. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Υπάρχουν συνήθεις τελωνειακές διαδικασίες οι οποίες εφαρµόζονται για την εισαγωγή εµπορευµάτων προς, την εξαγωγή από και τη διαµετακόµισή τους µέσω του εδάφους της ΕΚ. Αυτές εφαρµόζονται σε όλες τις θαλάσσιες µεταφορές, εκτός αν κάποια ναυτιλιακή εταιρεία ανήκει στους υποψήφιους που είναι επιλέξιµοι να λάβουν την άδεια χρήσης απλουστευµένων διαδικασιών. Απλουστευµένες διαδικασίες για τις εισαγωγές και εξαγωγές Οι κοινοτικοί κανονισµοί 5 για τις απλουστεύσεις των εισαγωγών και εξαγωγών αφήνουν την εκτέλεση στη διακριτική ευχέρεια των τελωνειακών αρχών των κρατών µελών. Για να γίνει χρήση του απλουστεύσεων είναι υποχρεωτική η χορήγηση της σχετικής αδείας (βλ. παράρτηµα ΙΙ). Απλουστευµένες διαδικασίες για τη διαµετακόµιση Μόνο οι τακτικές γραµµές θαλάσσιων µεταφορών που διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης αδείας από τα τελωνεία για τη χρήση των απλουστευµένων διαδικασιών διαµετακόµισης. Οι αναλυτικές λεπτοµέρειες των διαδικασιών περιγράφονται αναλυτικότερα στις σελίδες 21 έως ΚΤΚ άρθρο 76 και Ε; άρθρα

15 Τελωνειακά καθεστώτα στην ΕΕ Εµπορεύµατα: προσκοµίζονται στα τελωνεία στο λιµένα A B Γ E Κοινοτικά εµπορεύµατα ή εµπορεύµατα υπό διαµετακόµιση Κοινοτικά εµπορεύµατα Μη κοινοτικά εµπορεύµατα Εµπορεύµατα αποθηκευόµενα σε ελεύθερη ζώνη Εµπορεύµατα εξαγόµενα από την ΕΚ Εµπορεύµατα που υπάγονται στο καθεστώς της κοινοτικής διαµετακόµισης Τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών που διαθέτει την αντίστοιχη άδεια: τεκµήριο του κοινοτικού χαρακτήρα και προσκόµιση στις τελωνειακές αρχές των εµπορευµάτων υπό διαµετακόµιση «Μη εγκεκριµένες» (άλλες) γραµµές θαλάσσιων µεταφορών: απαιτείται η απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα Εκτελωνισµός των εµπορευµάτων και παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, επανεξαγωγή ή τοποθέτησή τους υπό το καθεστώς της διαµετακόµισης Εκτελωνισµός των εµπορευµάτων σε κάποια µεταγενέστερη ηµεροµηνία και παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία Αποµάκρυνση των εµπορευµάτων από την ΕΚ ή υπαγωγή τους στο καθεστώς της τελωνειακής διαµετακόµισης Εµπορεύµατα µεταφερόµενα µέσω της Κοινότητας στο σηµείο εκτελωνισµού Εµπορεύµατα µετακινούµενα από την ΕΚ Εµπορεύµατα που εκτελωνίζονται από τις τελωνειακές αρχές και παραδίδονται σε ελεύθερη κυκλοφορία 14

16 ΙΑ ΡΟΜΗ Α: ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚ Για τα τελωνειακά καθεστώτα, υπάρχουν δύο κατηγορίες ναυτιλιακών επιχειρήσεων εκτέλεσης δροµολογίων σε µικρές αποστάσεις εντός της ΕΚ: A1 - «οι εγκεκριµένες τακτικές γραµµές θαλάσσιων µεταφορών». Για να καταστεί µια ναυτιλιακή εταιρεία «εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών» πρέπει να της χορηγηθεί η σχετική άδεια από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές. Οι όροι που πρέπει να πληρούνται από την ναυτιλιακή εταιρεία, για να της χορηγηθεί η σχετική άδεια, καθορίζονται στο παράρτηµα Ι. Ευθύς µόλις της χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια, η ναυτιλιακή εταιρεία έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν της επιβάλλεται πλέον η υποχρέωση να αποδείξει τον κοινοτικό χαρακτήρα των εµπορευµάτων, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές αποδείξουν το αντίθετο 6. A2 - «οι άλλες γραµµές θαλάσσιων µεταφορών». Εάν η επιχείρηση εκτέλεσης της γραµµής δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυµεί να λάβει την άδεια «εκτέλεσης τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών», η γραµµή χαρακτηρίζεται ως «άλλη». Επιβάλλεται υποχρεωτικά η απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των µεταφερόµενων εµπορευµάτων. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών Η «εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών» εργάζεται στην πράξη όπως η γέφυρα που µεταφέρει εµπορεύµατα µεταξύ των λιµένων εντός της ΕΚ. εν υφίσταται καµία ανάγκη απόδειξης του χαρακτήρα των κοινοτικών εµπορευµάτων, στις περιπτώσεις που αυτά µεταφέρονται από µια «εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών». Ωστόσο, όπου η γραµµή µεταφέρει επίσης εµπορεύµατα υπό το καθεστώς Τ1 (εξωτερική διαµετακόµιση) ή T2F (εσωτερική διαµετακόµιση) τα τελευταία αυτά εµπορεύµατα οφείλουν να προσκοµίζονται στο τελωνείο προορισµού ή τον εγκεκριµένο παραλήπτη (βλ. σελίδα...), ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση. Ο κατάλογος των τελωνείων διαµετακόµισης παρατίθεται στον ιστοτόπο (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.htm). «Άλλες» γραµµές θαλάσσιων µεταφορών Προσκόµιση των εµπορευµάτων Όλες οι «άλλες» γραµµές θαλάσσιων µεταφορών που µεταφέρουν κοινοτικά εµπορεύµατα υποχρεώνονται µε την άφιξή τους σε κάποιον λιµένα της ΕΚ να 6 Η εγκεκριµένη υπηρεσία τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών επιτρέπεται επίσης να µεταφέρει µη κοινοτικά εµπορεύµατα ή κοινοτικά εµπορεύµατα στα αποκαλούµενα «µη φορολογικά εδάφη». Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η έκδοση του δηλωτικού διαµετακόµισης Τ1 ή Τ2F, αντιστοίχως, και πρέπει να προσκοµίζεται η προσήκουσα εγγύηση, εάν εφαρµόζεται το σύνηθες καθεστώς διαµετακόµισης. 15

17 προσκοµίζουν µε τον απαιτούµενο τρόπο τα σχετικά στοιχεία στις σχετικές τελωνειακές αρχές για την άφιξη των εµπορευµάτων 7. Όλα τα εµπορεύµατα τα οποία φτάνουν σε κάποιον λιµένα της ΕΚ πρέπει να τοποθετηθούν σε κάποια αποθήκη αποβάθρας εγκεκριµένη από τα τελωνεία και να προσκοµιστούν στις τελωνειακές αρχές. Η προσκόµιση οφείλει να γίνει από: το πρόσωπο που έχει µεταφέρει τα εµπορεύµατα στην Κοινότητα ή το πρόσωπο που αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συνέχιση της µεταφοράς τους. Τα αναλυτικά στοιχεία των εγκεκριµένων αποθηκών στις λιµενικές αποβάθρες είναι διαθέσιµα από τις εθνικές τελωνειακές αρχές των κρατών µελών 8. Συνοπτική διασάφηση Τα εµπορεύµατα πρέπει να προσκοµίζονται µε τη συνοπτική διασάφηση που περιγράφεται προηγουµένως για τη διαδροµή Β. Ως συνοπτική διασάφηση µπορεί να γίνεται αποδεκτό το δηλωτικό το οποίο αποδεικνύεται ο κοινοτικός χαρακτήρας των εµπορευµάτων. Είναι δυνατή η απαλλαγή από την υποχρέωση της προσκόµισης; Όχι Εκφόρτωση και εναπόθεση των εµπορευµάτων Τα εµπορεύµατα επιτρέπεται να εκφορτωθούν από κάποιο πλοίο έπειτα από την προσκόµισή τους, την κατάθεση της συνοπτικής διασάφησης και µε την έγκριση των τελωνείων στους τόπους που έχουν εγκριθεί από τα τελωνεία. Αναλυτικά στοιχεία για τους εγκεκριµένους τόπους είναι διαθέσιµα από τις εθνικές τελωνειακές αρχές των κρατών µελών. Συνήθως, επιτρέπεται να εκφορτωθούν τα εµπορεύµατα για λόγους ασφαλείας, χωρίς τη σχετική έγκριση. Ωστόσο, τα τελωνεία πρέπει να ενηµερώνονται πάραυτα, ευθύς µόλις έχει πραγµατοποιηθεί η εκφόρτωση των εµπορευµάτων. Τα τελωνεία έχουν επίσης την ευχέρεια να απαιτήσουν την εκφόρτωση των εµπορευµάτων, για να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου τους. 7 8 Άρθρα ΚΤΚ. Άρθρα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής. 16

18 ΙΑ ΡΟΜΗ Β: ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚ, ΕΚΤΕΛΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Προσκόµιση και συνοπτική διασάφηση Η προσκόµιση γίνεται ακριβώς όπως προηγουµένως και για τη διαδροµή Α, ως εξής: Συνοπτική διασάφηση Η προσκόµιση των εµπορευµάτων πρέπει να συνοδεύεται από τη «συνοπτική διασάφηση», που περιέχει τα στοιχεία για την εξακρίβωσή τους. Υπό οµαλές συνθήκες, η συνοπτική διασάφηση υποβάλλεται στο ίδιο τελωνείο µε την προσκόµιση. Ως συνοπτική διασάφηση επιτρέπεται να γίνεται αποδεκτό το έγγραφο που αποδεικνύει τον κοινοτικό χαρακτήρα των εµπορευµάτων. Η διασάφηση πρέπει να υποβάλλεται από: το πρόσωπο που έχει αποστείλει τα εµπορεύµατα στην Κοινότητα το πρόσωπο που αναλαµβάνει την ευθύνη για την περαιτέρω µεταφορά τους τη ναυτιλιακή εταιρεία ή τον εκπρόσωπο οποιουδήποτε των προαναφερόµενων. Τα τελωνεία επιτρέπεται να κάνουν αποδεκτά τα εµπορικά έγγραφα ή τα µηχανογραφηµένα στοιχεία Η/Υ, εάν περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα αναλυτικά στοιχεία. Στα αποδεκτά εµπορικά έγγραφα περιλαµβάνονται: οι φορτωτικές, τα δηλωτικά των εµπορευµατοκιβωτίων οι πίνακες των ειδών φόρτωσης τα δηλωτικά και τα στοιχεία αποστολής (σε µηχανογραφηµένα συστήµατα απογραφής µε χρήση Η/Υ). Για να υπάρξει συµφωνία ποια εµπορικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά, πρέπει να απευθύνεται κανείς στα τελωνεία στον τόπο της εκφόρτωσης. Κανονικά, η προσκόµιση και η συνοπτική διασάφηση συνδυάζονται. Εάν ολοκληρώνονται οι διατυπώσεις που απαιτούνται για να δοθεί στα εµπορεύµατα τελωνειακά αποδεκτός προσδιορισµός ή χρήση (π.χ. παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, τοποθέτησή τους υπό το καθεστώς της αναστολής, καταστροφή, επανεξαγωγή), πριν από τη χρονική στιγµή κατά την οποία οφείλει να υποβληθεί η συνοπτική διασάφηση, οι τελωνειακές υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να 17

19 χορηγήσουν απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθεσης της συνοπτικής διασάφησης. Για να ελέγξετε κατά πόσον γίνεται αποδεκτή η απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή, πρέπει να έλθετε σε επαφή µε το αρµόδιο τελωνείο στον τόπο της εκφόρτωσης. Επιτρέπονται οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης σε φορτηγίδες/λιποβαρούς φορτίου; Ναι. Όποτε αποδεικνύεται ότι είναι αναγκαίο το φορτίο να µεταφορτωθεί στη θάλασσα από το πλοίο της εισαγωγής που είναι αγκυροβοληµένο στα βαθιά νερά σε µικρότερα σκάφη, π.χ. σε φορτηγίδες για την παράδοση των φορτίων στη στεριά, επιτρέπεται να δοθεί η τελωνειακή έγκριση για τις προαναφερόµενες πράξεις. Για να συµφωνηθούν οι συγκεκριµένες διαδικασίες µεταφοράς των εµπορευµάτων στην εγκεκριµένη αποβάθρα εκφόρτωσης, πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες επαφές µε το αρµόδιο τελωνείο στον τόπο της εκφόρτωσης. Τα τελωνεία επιβάλλουν συγκεκριµένους όρους και διευκρινίζουν τη διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσουν τα εµπορεύµατα. Επιβάλλονται περιορισµοί στην κυκλοφορία των εµπορευµάτων έπειτα από την εκφόρτωσή τους; Ναι. Έπειτα από την προσκόµιση των εµπορευµάτων και την κατάθεση της συνοπτικής διασάφησης, τα εµπορεύµατα αποκτούν το καθεστώς της υπαγωγής σε προσωρινή αποταµίευση µέχρις ότου γίνει ο τελωνειακός προορισµός των εµπορευµάτων (π.χ. παράδοσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία). Όσο καιρό παραµένουν υπό το καθεστώς της προσωρινής αποταµίευσης, τα εµπορεύµατα επιτρέπεται να αποµακρύνονται, να ανοίγονται ή να εξετάζονται χωρίς την έγκριση των τελωνείων και η επεξεργασία τους επιτρέπεται µόνον µε τρόπο που τα διαφυλάσσει χωρίς να επέρχονται αλλοιώσεις σε αυτά. Τα εµπορεύµατα επιτρέπεται να εναποτεθούν µόνο σε µέρη που εγκρίνονται από τα τελωνεία. Τα µέρη αυτά καλούνται «προσωρινές εγκαταστάσεις αποταµίευσης». Οι αποβάθρες και οι διαµετακοµιστικές αποθήκες που υπάρχουν στους λιµένες µπορεί να εγκρίνονται ως µέρη για τους σκοπούς της προσωρινής αποταµίευσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται συγκεκριµένοι όροι. Οι αναλυτικές λεπτοµέρειες των όρων αυτών είναι διαθέσιµες από τις εθνικές τελωνειακές αρχές των κρατών µελών. 18

20 ΙΑ ΡΟΜΗ Γ: ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Τι είναι η ελεύθερη ζώνη; Η ελεύθερη ζώνη αποτελεί ειδική περιοχή η οποία ανήκει στα κοινοτικά τελωνειακά εδάφη στην οποία: τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα εξετάζονται για τους σκοπούς της επιβολής των εισαγωγικών δασµών και της εφαρµογής των µέτρων εµπορικής πολιτικής, εφόσον βρίσκονται εκτός του κοινοτικού τελωνειακού εδάφους, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω εµπορεύµατα ούτε παραδίδονται µε σκοπό την ελεύθερη κυκλοφορία τους, ούτε ζητείται η υπαγωγή τους στην τελωνειακή διαδικασία η οποία οδηγεί στη δηµιουργία τελωνειακής οφειλής, ούτε χρησιµοποιούνται η καταναλώνονται εντός των ορίων της ζώνης. Η πληρωµή του ΦΠΑ αναστέλλεται, για όσο χρονικό διάστηµα τα εµπορεύµατα παραµένουν στη ζώνη, ενώ οφείλεται εν γένει η πληρωµή του ΦΠΑ για την παροχή των εµπορευµάτων και υπηρεσιών στη ζώνη αυτή. Τα κοινοτικά εµπορεύµατα, πριν από την φυσική τους εξαγωγή, επιτρέπεται να θεωρηθεί ότι έχουν εξαχθεί, λαµβανοµένης υπόψη της εφαρµογής µέτρων, που συνήθως συνοδεύουν την εξαγωγή (π.χ. επιστροφές κατά την εξαγωγή, απόδοση ή διαγραφή των τελωνειακών δασµών). Ποιες κατηγορίες ελευθέρων ζωνών υπάρχουν; Οι ελεύθερες ζώνες διαφέρουν ανάλογα µε τον τρόπο διενέργειας του τελωνειακού ελέγχου. Κατά βάση, οι ελεύθερες ζώνες µπορεί να ελεγχθούν µε δύο διαφορετικούς τρόπους 9 : Όταν η ελεύθερη ζώνη περιβάλλεται από περίφραξη, οι έλεγχοι βασίζονται κυρίως στο φυσικό εµπόδιο της περίφραξης. Στην περίπτωση αυτή, η ελεύθερη ζώνη κατατάσσεται στις ελεύθερες ζώνες «ελέγχου τύπου Ι». Όταν η ελεύθερη ζώνη αποτελεί ανοικτό χώρο, οι έλεγχοι διενεργούνται κυρίως µε βάση τις απαιτήσεις του καθεστώτος τελωνειακής αποταµίευσης. Στην περίπτωση αυτή, η ελεύθερη ζώνη κατατάσσεται στην κατηγορία «ελέγχου τύπου ΙΙ». Ποια εµπορεύµατα µπορεί να τεθούν σε ελεύθερη ζώνη; Κατά κύριο λόγο, όλα τα είδη εµπορευµάτων µπορεί να εναποτεθούν σε ελεύθερη ζώνη, ανεξάρτητα από τη µορφή του εµπορεύµατος, την ποιότητα ή καταγωγή, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των υπόλοιπων θεµατικών πεδίων της νοµοθεσίας (π.χ. αποκλεισµός των περιοριζόµενων εµπορευµάτων για λόγους ασφαλείας κ.ο.κ. 9 Άρθρα και άρθρα ΚΤΚ. Για τον πίνακα των ελεύθερων ζωνών µπορείτε να ανατρέξετε στην Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 50/

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές ΟΜΟΣΠΟΜ Λ»λ ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ )ΛΑβ,θΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO 1 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ. Μεταβατικά τελωνειακά µέτρα της Πράξης Προσχώρησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ. Μεταβατικά τελωνειακά µέτρα της Πράξης Προσχώρησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τελωνειακή Νοµοθεσία Βρυξέλλες, 04.02.2004 TAXUD/B/1/ML/MR TAXUD/763/2003 ΤΕΛΙΚΟ EL Πληροφοριακό έγγραφο ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

Συντοµευµένη απόδοση

Συντοµευµένη απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική ελέγχου της αλιείας Απόσπασµα από το Εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρµογή του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Τελωνειακό έδαφος ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013),

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΠΟΛ. 1126 Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 Η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο πλαίσιο της λειτουργίας Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9-1-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Υποβολή δήλωσης Βήμα 1 ο Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Στο πεδίο «Αναζήτηση Κωδικού» αναγράφετε τον οκταψήφιο κωδικό του εμπορεύματος και κατόπιν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 229 1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ11ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Έλεγχοι Φυτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα