Δείκνυμι/δεικνύω= δείχνω, φανερώνω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δείκνυμι/δεικνύω= δείχνω, φανερώνω"

Transcript

1 Δ Δάκνω= δαγκώνω Δήγμα (= δάγκωμα), δηκτικός (=αυτός που δαγκώνει), δάκος (= φαρμακερό ζώο), δάγκωμα, δαγκωνιά, δαγκάνα, δαγκωματιά Δέδοικα/δέδια= φοβάμαι Δειλός, δεινός (αρχική σημασία: φοβερός, αυτός που προκαλεί φόβο), δεινότητα, δέος (= ο βαθύς σεβασμός που εμπνέεται από κάποιον ή κάτι), περιδεής (= έντρομος), αδεής (=άφοβος), ψοφοδεής (= δειλός)[«κακό ψόφο να χεις»], δεισιδαίμων, δεισιδαιμονία, αδεώς, δείμα (=φόβος), δεινοπάθημα, επιδείνωση, πάνδεινα, άδεια (αρχική σημασία: αφοβία από τη σημασία της έλλειψης φόβου, η λέξη, ήδη από την αρχαιότητα, απέκτησε τη σημασία της ελευθερίας και της εξασφάλισης ορισμένων δικαιωμάτων που παρέχονταν από τη νομοθεσία της αρχαίας Αθήνας και δηλώνονταν στο δικανικό λεξιλόγιο με τον όρο «αδεια») Δείκνυμι/δεικνύω= δείχνω, φανερώνω Δείγμα, υπόδειγμα, παράδειγμα, ένδειξη, ανάδειξη, απόδειξη, υπόδειξη, δείκτης, παραδειγματικός, υποδειγματικός, δειγματισμός, δειγματολόγιο, δεικτικός, ενδεικτικός, αποδεικτικός, σελιδοδείκτης, ανεμοδείκτης, ωροδείκτης, χρονοδείκτης, Δέχομαι= δέχομαι, υποδέχομαι Αποδοχή, διαδοχή, υποδοχή, παραδοχή, συνεκδοχή, δεξιός, αδέξιος, επιδέξιος, δεξαμενή, δοχείο, δοκός, δόκανο, δοκάρι (υποκοριστικό της λ. δοκός), δέκτης, αποδέκτης, αποδεκτός, δεκτός, δεκτικός, παραδεκτός, απαράδεκτος, ευπρόσδεκτος, ακατάδεκτος, αναδεξιμιός, διάδοχος, διαδοχικός, ανάδοχος, ξενοδόχος Δέω= έχω έλλειψη, στερούμαι Δέηση, ενδεής, ένδεια, δεόντως (= κατάλληλα), δεοντολογία, αντιδεοντολογικός,

2 δεύτερος-α-ον (είναι ο συγκριτικός βαθμός του θ. δευ- του ρ. «δεύομαι», ο οποίος είναι παράλληλος τύπος του ρ. «δέω/δέομαι». Αρχικά η λέξη προσδιόριζε τον υποδεέστερο, εκείνον που ακολουθεί, πράγμα που αιτιολογεί την παρετυμολογική σύνδεση με το αριθμητικό «δύο».) Το απρόσωπο του ρήματος δέω είναι το: «δε ι»---δε ι δή χρημάτων = υπάρχει έλλειψη χρημάτων (Δημοσθένης, Ολυνθιακός, 20) Δέω/δ ω= δένω Δέσιμο, δέση, υπόδεση, περίδεση, σύνδεση, δέστρα, διάδημα (=στέμμα), σύνδεσμος, συνδετήρας, επίδεσμος, δέσμη, δεσμός, δεσμά, δέσμευση, δεσμίδα, δέσμιος, δεσμώτης, δεσμωτήριο, δεσμοφύλακας, δέμα, υπόδημα, ανυπόδητος, άδετος, ασύνδετος, δέμα, δεμάτι, αλληλένδετος Δηλόω- ω= φανερώνω, δηλώνω Δήλωση, δήλωμα, δηλωτέος, δηλωτός, αδήλωτος, δηλωτικός, δηλωσίας, διαδήλωση, εκδήλωση, εκδηλωτικός, συνυποδήλωση, πρόδηλος (= ολοφάνερος), δηλαδή (δ ηλα δή, = λοιπόν), Δήλος (άγνωστη ετυμολογία: συνδέθηκε με το «δ ηλος» εξαιτίας ενός αρχαίου μύθου κατά τον οποίο το νησί εμφανίστηκε ξαφνικά) Διδάσκω= διδάσκω Διδάσκαλος (και με απλολογία) δάσκαλος, δασκάλα, διδασκαλείο, διδασκαλικός, διδακτικός, διδακτέος, διδάκτορας, δίδακτρα, διδακτήριο, δίδαγμα, διδακτός, αδίδακτος, αυτοδίδακτος, αδαής, δαήμων (= γνώστης, ειδήμων) Διδράσκω= δραπετεύω Απόδραση, αναπόδραστος (= αναπόφευκτος), δραπέτης, Άδραστος (=αυτός που δεν αποδρά ή δεν μπορεί κάποιος να τον αποφύγει) Δίδωμι= δίνω Δόση, αντίδοση, κατάδοση, διάδοση, μετάδοση, απόδοση, επίδοση, παράδοση, έκδοση, δοσολογία, δοσατζής, δώρο, αντίδωρο, αντίδοτο, δωρεά, δωρεάν, δωροθέτης, δωροθεσία, δωροδοκία, δωρητής, δωσίλογος, προδότης, προδοσία, ανέκδοτο, ασυδοσία, ασύδοτος, διαδοτέος, αποδοτέος, παραδοτέος, μεταδοτέος, δεδομένο,

3 δότης, αιμοδότης, καταδότης, μεταδότης, φωτοδότης, εκδότης, σηματοδότης, πληροφοριοδότης, ηλεκτροδότηση, επιδότηση, χρηματοδότηση, εκδοτικός, αποδοτικός, δόσιμο, αναμετάδοση, μισθοδοσία, δάνειο (παράγεται από το «δάνος: πιθανώς συνδέεται με τη ρίζα do:δί-δω-μι), δο υναι καί λαβε ιν (= πάρε-δώσε) Δικάζω= δικάζω Δικαστής, δικαστικός, δικαστήριο, δικάσιμος, δικογραφία, δικανικός (= δικαστικός), δίκην (επίρρημα, =όπως ακριβώς, σαν), δίκιο, δίκαιος, δικαιοσύνη, δικαίωση, δικαίωμα, δικαιοδοσία, δικαιολογία, διαδικασία, δικολάβος (=πρακτικός δικηγόρος χωρίς πτυχίο), δικηγόρος, δικαιούχος, δικαιοπραξία, αδικοχαμένος, εξώδικος, τελεσίδικος, Στρατοδικείο/Ναυτοδικείο/Αεροδικείο/Πταισματοδικείο/Πλημμελοδικείο, υπόδικος, κατάδικος, φυγόδικος, αντίδικος, εκδίκηση, εκδίκαση, καταδίκη, αδίκημα Διώκω= καταδιώκω, επιδιώκω, εξορίζω Δίωξη, επιδίωξη, καταδίωξη, διωγμός, διώκτης, διωκτικός Δοκέω- ω= νομίζω, φαίνομαι--δοκε ι μοι= μου φαίνεται, φαίνεται καλό Δόξα, άδοξος (=αφανής), ένδοξος, παράδοξος, δόγμα, δόκιμος, δοκιμή, δοκίμιο, δοξαστικός, δοξολογία, δοξασία, απροσδόκητος, αδόκητος (= αυτός που δεν αναμενόταν), αδοκήτως, αποδεκτός, αποδέκτης, μισαλλοδοξία, απαισιόδοξος, ανορθόδοξος, ματαιόδοξος, τρισένδοξος, φιλόδοξος, παράδοξος, κενόδοξος, επίδοξος, ένδοξος, αποδοκιμασία, δοκιμασία, δοκιμαστήριο, δοκησίσοφος (= ο κατά φαντασίαν σοφός, ο ψευδοσοφός), ορθοδοξία, δοκούν [κατά τό δοκο υν = κατά τη γνώμη κάποιου] Δουλόω- ω= υποδουλώνω Δούλος (άγνωστης ετυμολογίας, ίσως καρικό ή λυδικό δάνειο άλλωστε η δουλεία ξεκίνησε στην Εγγύς Ανατολή), δουλικό, δουλοπάροικος, δουλοπρεπής, δουλεμπόριο, δουλοκτήμονας, αδούλωτος, υπόδουλος, υποδούλωση, εκδούλευση,

4 δουλειά, δουλεία, δούλεμα Δράω- ω= πράττω, ενεργώ Δράμα, δραματικός, δραματοποίηση, δράση, αντίδραση, απόδραση, επίδραση, διάδραση, δρώμενο, δραστήριος, αντιδραστήριο, δραστικός, αντιδραστικός, διαδραστικός, δράστης, αδρανής, αδράνεια, δραστηριότητα Δύναμαι= μπορώ Δύναμη, αδυναμία, δυνατός, αδύνατος, δυναμικός, δυναμωτικό, δυνάστης, δυναστεία, δυναμισμός, δυνατότητα, ενδυνάμωση, αποδυνάμωση, δύνη, δυνητικός (= αυτός που μπορεί να συμβεί), δυναμίτης (η λέξη πλάστηκε βάσει του «δύναμις» από τον Σουηδό Α. Νόμπελ, ο οποίος εφηύρε το υλικό το 1866) Δύω= βυθίζω Δύση, ανάδυση, κατάδυση, ένδυση, έκδυση, αποδυτήριο, αναδυόμενος, ένδυμα, ενδυμασία, επενδύτης, ντύσιμο, δυτικός, δυσμάς, δύτης

5 Ε Εγείρω= εξεγείρω, αφυπνίζω, σηκώνω Έγερση, εγερτήριο, διεγερτικός, εγρήγορση, γρήγορος, γρήγορα, Γρηγόρης (από τον πρκ. «εγρήγορα»= είμαι άγρυπνος, αγρυπνώ) Γρηγορε ιτε καί προσεύχεσθε (Ματθαίος, 26,41)(η προτροπή του Χριστού στους μαθητές του το βράδυ της σύλληψής του) Εθέλω-θέλω= θέλω Θέληση, θέλημα, θεληματικός, αθέλητος, καλοθελητής, εθελοντής, εθελοντικός, εθελοντισμός, εθελούσιος, άθελα, θενά/θα (μόρια) Εοικα= μοιάζω Πρόκειται για παρακείμενο με σημασία ενεστώτα του ρ. «ε ικω», ο οποίος είναι ποιητικός τύπος. Εικόνα, εικονικός, εικότως (= εύλογα), επιεικής, επιείκεια, επιεικώς, εικασία Ε ιμί= είμαι, υπάρχω Ουσία, συνουσία, απουσία, εξουσία, παρουσία, περιουσία, ουσιαστικός, ουσιώδης, επουσιώδης, ανούσιος, επιούσιος, ομοούσιος, περιούσιος, εξουσιαστικός, εξουσιαστής, πληρεξούσιος, εξουσιοδότηση, παρουσιαστής, παρουσιαστικό, ευπαρουσίαστος, ον, παρόν, απών, όντως, οντολογία, (πιθανώς): εσθλός (= ανδρείος, γενναίος), έτυμος (= αληθινός, γνήσιος), ετεός (= αληθινός, γνήσιος), ετυμηγορία, ετυμολογία Ε ιμι/ ερχομαι= πηγαίνω, προχωρώ Εισιτήριο, εξιτήριο, προσιτός, απρόσιτος, δυσπρόσιτος, ερχομός, έλευση, προέλευση, προσέλευση, συνέλευση, παρέλευση, διέλευση, Ελευσίνα, ιόν, ανιόν, κατιόν, ελεύθερος, ελευθερία, ελευθερωτής, απελευθέρωση, προσηλυτισμός, έπηλυς (=αλλοδαπός), ιταμός (= ορμητικός, θρασύς), ιταμότητα, ισθμός, ανεξίτηλος, αμαξιτός

6 Ελαύνω= προχωρώ, πλήττω, καταδιώκω Προέλαση, επέλαση, παρέλαση, σφυρήλατος, θεήλατος, αρματηλάτης, στρατηλάτης, ελατήριο, έλασμα, ελατός (= αυτός που μπορεί να σφυρηλατηθεί), ελαστικός, ποδήλατο, ποδηλασία, ποδηλατικός, κωπηλάτης, κωπηλασία, κωπηλατοδρόμιο Ελέγχω= εξετάζω, ανακρίνω, κατηγορώ Έλεγχος, αυτοέλεγχος, ελεγκτής, ελεγκτικός, ανεξέλεγκτος Ελπίζω= ελπίζω, προσδοκώ Ελπίδα, ανέλπιστος, ελπιδοφόρος, Ελπινίκη, άπελπις, απελπισμένος, απελπισία, απελπιστικός Εννοέω- ω= σκέφτομαι, συλλογίζομαι Νόηση, παρανόηση, κατανόηση, διανόηση, συνεννόηση, νόημα, νοητός, ανόητος, αδιανόητος, αμετανόητος, παρανοϊκός, προνοητικός, νοήμων, νοηματικός, νοημοσύνη, νοητικός, άνοια, μετάνοια, παράνοια, έννοια, διάνοια, πρόνοια, υπόνοια, ομόνοια, διχόνοια, νους, άνους, υπονοούμενο Εξετάζω= εξετάζω Εξέταση, εξεταστής, εξεταστικός, ανεξέταστος, εξεταστήριο, εξέταστρα, ανεξεταστέος, μεταξεταστέος, επανεξεταστέος Επιμέλομαι- επιμελο υμαι= φροντίζω για κάτι, δείχνω επιμέλεια Επιμέλεια, επιμελητής, επιμελητεία, επιμελημένος, επιμελής, επιμελητήριο, αμέλεια, αμελής, ατημέλητος, μεταμέλεια, μελέτη, μελέτημα, μελετηρός, μελετητής, μέλημα, Μελέτης Επίσταμαι= γνωρίζω καλά Επιστήμη, επιστήμονας, επιστημονικός, επιστητός, επισταμένως, πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακός, πανεπιστήμονας

7 Επομαι= ακολουθώ Επόμενος, επομένως, οπαδός Εργάζομαι= εργάζομαι Έργο, εργοστάσιο, εργολάβος, εργάτης, εργατικός, εργάσιμος, εργασιακός, εργασία, προεργασία, εργαστήριο, εργώδης (= κουραστικός), εργαλείο, εργαλειοθήκη, εργαζόμενος, εργόχειρο ανεπεξέργαστος, επεξεργασία, συνεργασία, συνεργάτης, άνεργος, άεργος, αυτουργός, χειρουργός, μουσουργός, κακούργος, πανούργος, δημιουργός, στιχουργός, περίεργος, ραδιενεργός, λειτουργός, λειτούργημα, λειτουργικός, καλλιέργεια, μεταλλουργία, εργάνη (=εργατική), όργιο, κωλυσιεργία, Ερωτάω- ω= ρωτώ Ερώτηση, επερώτηση, ερώτημα, υποερώτημα, ερωτηματικός, ερωτηματολόγιο Εσθίω= τρώω Εδώδιμος = φαγώσιμος), έδεσμα, εδεσματολόγιο (= μενού), φαγητό, φαγώσιμος, παμφάγος, φαγοπότι, φαγέδαινα/φάγουσα/φάουσα (=αλλοίωση που απλώνεται στο σώμα καταστρέφοντας το καλυπτήριο σύστημα ή και βαθύτερα τις σάρκες), νηστεία (αρχαία ελλ.: ν ηστις, νηστικός= αυτός που δεν τρώει) Ε υρίσκω= βρίσκω Ευρετής, εφευρέτης, εύρεση, εφεύρεση, εύρημα, δυσεύρετος, ευρετήριο, ανέρευση, ευρηματικός, εύρετρα, ευρεσιτεχνία Ε υρηκα: φράση του Αρχιμήδη, όταν ανακάλυψε το νόμο της άνωσης των σωμάτων. Ε υχομαι= εύχομαι Ευχή, ευχετήριος, ευχολόγιο, ευκταίος (=επιθυμητός), απευκταίος (= ανεπιθύμητος), ευκτήριος (= ναός, παρεκκλήσι), ευκτική

8 Εχω= έχω, βρίσκομαι σε μια κατάσταση Έξη (=συνήθεια), μέθεξη, ευεξία, καχεξία, καχεκτικός, εξής, εφεξής, καθεξής, σχολή, σχολείο, σχολικός, σχολάρχης, σχολαστικός, σχέδιο, σχεδόν, σχέση, σχήμα, σχηματισμός, ενοχή, αποχή, υπεροχή, κατοχή, παροχή, αντοχή, συνοχή, ανοχή, περιοχή, εσοχή, εξοχή, απαντοχή, αντιπαροχή, προεξοχή, εποχή, ένοχος, μέτοχος, κάτοχος, έξοχος, πολιούχος, ραβδούχος, κλειδούχος, διπλωματούχος, προνομιούχος, παροχέας, παροχέτευση, ολοσχερώς (=ολοκληρωτικά), ενοχικός, κατοχικός, συνεκτικός, συνεκτικότητα, ανεκτός, ανθεκτικός, περιεκτικός, χτικιό, εχέφρων, εχεμύθεια, εχέμυθος, εχέγγυος, ανακωχή, εκεχειρία, υπέροχος, υπεροχή, ανεξιθρησκία, οχυρό, νουνεχής, προσεχής, συνεχής, ασυνεχής, ακάθεκτος, απρόσεκτος, πλεονέκτης, πλεονεξία, ηνίοχος, άσχετος, ακατάσχετος, ισχαιμία (= η ελάττωση ή διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος σε μέρος του σώματος, η οποία οφείλεται σε πρόβλημα της αρτηρίας), ευωχία (=συμπόσιο), σχέτλιος (=δυστυχής), Έκτορας (= αυτός που κρατάει - ο Έκτορας κράτησε την Τροία) Καρβελά Διονυσία

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ o ΗΘΙΚΑ-ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ o ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ o ΗΘΙΚΑ-ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ o ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ o ΗΘΙΚΑ-ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ o ΠΟΛΙΤΙΚΑ Το υλικό από τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα http://www.study4exams.gr/ σε αρχεία pdf ενωµένα

Διαβάστε περισσότερα

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, τὸ πλεῖον ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ Κείμενο, τὴν Μετάφραση, γένεσιν Σχόλια, καὶ Ερωτήσεις, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ διανοητικῆς < διὰ + νοῦς: νοητός, νόημα, νόηση, νοητικός, νοερός, άνοια, παράνοια, διάνοια, ομόνοια, διχόνοια, έννοια, πρόνοια, μετάνοια,

Διαβάστε περισσότερα

πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός, πένθος, συμπάθεια, αντιπάθεια, ηδυπάθεια, απάθεια, εμπαθής, παθογένεια

πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός, πένθος, συμπάθεια, αντιπάθεια, ηδυπάθεια, απάθεια, εμπαθής, παθογένεια ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ἀπείκασον < ἀπεικάζω, εἰκὸς: εικόνα, εικονίδιο, εικονικός, απεικόνιση, εικασία, εικαστικός πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Συγγραφή 1. Μάριος Π. Μπέγζος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 2. Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Ζεφυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Α. Ε. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Παιδεία Εκπαίδευση Αγωγή σ. 24-27, 262-266, 190-193, 183-187 * Παιδεία δύναμις θεραπευτική ψυχής σ.260-263 Σχολική αξιολόγηση 1-23 2 Ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ Λόγοι επιλεγμένοι από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές Επιμέλεια (επιλογή & επεξεργασία): Παναγιώτης Ντάτζης Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2015 Αλήθεια είναι αυτό που ποτέ δεν πέφτει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 1 ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΕΚΔΟΣΗ Θεσσαλονίκη, 697 2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 1 2 2 3 Εσένα στολίδι του γένους των Ελλήνων, που πρώτος μπόρεσες να υψώσεις φως λαμπρό μες σε φρικτά

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Αντώνιος Γ. Γαλίτης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γεώργιος Αντ. Γαλίτης Εισαγωγή Σχόλια Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ιγνάτιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ»

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» Διδακτορική Διατριβή του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ «Ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων, όπως όλα εκείνα τα πράγματα που το καθένα τους είναι ένα όλον, αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το µικρό βιβλίο του Φιλελευθερισµού. Εισαγωγή, επιλογή κειµένων και σηµειώσεις από τον Detmar Doering. Επιχειρήµατα για την Ελευθερία

Το µικρό βιβλίο του Φιλελευθερισµού. Εισαγωγή, επιλογή κειµένων και σηµειώσεις από τον Detmar Doering. Επιχειρήµατα για την Ελευθερία Το µικρό βιβλίο του Φιλελευθερισµού Εισαγωγή, επιλογή κειµένων και σηµειώσεις από τον Detmar Doering Επιχειρήµατα για την Ελευθερία Επίµετρο: Εκδόθηκε από Το Φιλελεύθερο Ινστιτούτο του Ιδρύµατος Φρίντριχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ εγχειρίδιο για διδασκάλους

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ εγχειρίδιο για διδασκάλους ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ εγχειρίδιο για διδασκάλους - 2 - - 3 - Εισαγωγή. Οι ρόλοι της διδασκαλίας και της μάθησης είναι στη πραγματικότητα αντεστραμμένος στη σκέψη του κόσμου. Η αντιστροφή είναι χαρακτηριστική.

Διαβάστε περισσότερα

"Ôï Äïêßìéï" Ο μαθητής που έχει μελετήσει την ενότητα Το Δοκίμιο θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ôï Äïêßìéï Ο μαθητής που έχει μελετήσει την ενότητα Το Δοκίμιο θα πρέπει να είναι σε θέση: Åíüôçôá 3 ç "Ôï Äïêßìéï" Ο μαθητής που έχει μελετήσει την ενότητα Το Δοκίμιο θα πρέπει να είναι σε θέση: να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και η επιφυλλίδα. να διακρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Τόμος 1ος ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Συγ-χωρούν όλοι στο σχολείο; Η πρόληψη της παραβατικότητας στο σχολείο συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική πολιτική (αρκεί να μη λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα ως

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ Θεσσαλονίκη, 697-2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2 Εσένα στολίδι του γένους των Ελλήνων, που πρώτος μπόρεσες να υψώσεις φως λαμπρό μες σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης Στις μέρες της λεγόμενης οικονομικής κρίσης, που κάθε μέρα που περνάει το μέλλον κάτω από τις παρούσες συνθήκες φαντάζει όλο και πιο αβέβαιο, κάτω από την έντονη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τι σημαίνει η οργάνωση για κοινοτική αλλαγή; Η κοινοτική οργάνωση είναι η διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι ενώνονται για να προσδιορίσουν τα

Διαβάστε περισσότερα

>>*1ίΖά /95S 8ΪΤΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

>>*1ίΖά /95S 8ΪΤΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ >>*1ίΖά /95S 8ΪΤΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Στο πλαίσιο του προγράμματος των Ειδικών Μορφωτικών Εκδηλώσεων ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ", το EIE διοργανώνει κύκλους ομιλιών με στόχο την παρουσίαση των συγχρόνων επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει

Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Eƒª ÀΔπ π Δ N E π. διαιρώ διακρίνω. παράνομα φάρμακα από το εξωτερικό. ❸ κάνω κτ (ιδέες κτλ.) να γίνει ευρέως γνωστό = διαδίδω. διακίνηση η.

Eƒª ÀΔπ π Δ N E π. διαιρώ διακρίνω. παράνομα φάρμακα από το εξωτερικό. ❸ κάνω κτ (ιδέες κτλ.) να γίνει ευρέως γνωστό = διαδίδω. διακίνηση η. TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt 05-11-07 11:08 ÂÏ 101 Eƒª ÀΔπ π Δ N E π από ένα μέσο σε άλλο με διαφορετική πυκνότητα. διαθλαστικός -ή -ό. διαιρώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ χωρίζω σε μέρη ή ομάδες: Το βιβλίο διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΦΙΛΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΦΙΛΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 4η Πανελλήνια Συνάντηση Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας 2 Ιουλίου 2011 - Όλυμπος 1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φίλοι Επικούρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13. Ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13. Ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Τι επιβεβαιώνει συνήθως το ερώτηµα για το ποιο είναι το νόηµα της ζωής; Σε τι διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χλωπτσιούδης. σημειώσεις Παιδαγωγικής, Διδακτικής και Ψυχολογίας για εκπαιδευτικούς και γονείς

Δήμος Χλωπτσιούδης. σημειώσεις Παιδαγωγικής, Διδακτικής και Ψυχολογίας για εκπαιδευτικούς και γονείς Δήμος Χλωπτσιούδης για μία παιδαγωγική προσέγγιση του σύγχρονου σχολείου σημειώσεις Παιδαγωγικής, Διδακτικής και Ψυχολογίας για εκπαιδευτικούς και γονείς Χλωπτσιούδης Δήμος για μία παιδαγωγική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ «Ο δοκιμιακός λόγος στην Έκφραση Έκθεση» Β λυκείου 1

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ «Ο δοκιμιακός λόγος στην Έκφραση Έκθεση» Β λυκείου 1 Β λυκείου 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr Β λυκείου 2 Είναι παγκόσμια γλώσσα η γλώσσα της τέχνης, γιατί εκφράζει τις πανανθρώπινες αγωνίες, τους κοινούς πόθους και τους κοινούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα της Υπαπαντής του Ιησού Χριστού

Η εικόνα της Υπαπαντής του Ιησού Χριστού ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Περίοδος Α Έτος 3 ο Τεύχος 26 ο Φεβρουάριος 2013 Έκθεση Ζωγραφικής Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου και ώρα 10 π.μ. θα πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα