Mαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη,"

Transcript

1 Mαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη, ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Βιολογίας ΕΚΠΑ Διδακτορική Διατριβή ΑΠΘ Μετεκπαίδευση: UCLA, Stanford University, Univ. of Queensland ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Προπτυχιακά: Γενική Οικολογία, Οικολογία Πληθυσμών, Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας Μεταπτυχιακά: Οικολογικά Συστήματα, Οικολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Δομή, λειτουργία και διαχείριση των χερσαίων οικοσυστημάτων. Πιό συγκεκριμένα μελέτη και διερεύνηση: - της δομής και λειτουργίας Μεσογειακών οικοσυστημάτων. - της επίδρασης της φωτιάς στα Μεσογειακά οικοσυστήματα. - των προσαρμοστικών στρατηγικών και μηχανισμών χαρακτηριστικών ομάδων οργανισμών στο Μεσογειακό περιβάλλον (ενδημικών, ειδικών λειτουργικών ομάδων) - ζητημάτων των προτύπων δομικής και λειτουργικής βιοποικιλότητας στα χερσαία οικοσυστήματα καθώς και στις σχέσεις τους με τις διεργασίες σε αυτά (λειτουργία) της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στο καθεστώς φωτιάς, στη δομή και λειτουργία ορεινών οικοσυστημάτων - ζητημάτων διαχείρισης χερσαίων οικοσυστημάτων, με στόχο τη βιωσιμότητά τους - ζητημάτων χωρικής οικολογίας (οικολογίας τοπίου) - οικολογικών μοντέλων. Εφαρμογή της οικολογικής θεωρίας και των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας στη Διδακτική της Οικολογίας και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Harvesting before fire. Costs and benefits ( ), ΕΟΚ (συμμετοχή). 2. Effects of fire on Mediterranean-type Ecosystems with special reference to adaptive strategies and diversity of plant and animal species ( ), ΕΟΚ (συμμετοχή). 3. Decomposition processes in evergreen sclerophyllous ecosystems of Greece ( ), NATO-SRG, (Επιστ. Υπεύθυνη). 4. Desertification processes to Greece ( ), ΕΟΚ (συμμετοχή). 5. Air pollution effects on Attica s natural ecosystems ( ), ΕΟΚ-ΥΠΕΧΩΔΕ (συμμετοχή). 6. Δομή και δυνατότητες διαχείρισης Μεσογειακού τύπου οικοσυστημάτων της Ελλάδας με αείφυλλα σκληρόφυλλα είδη ( ), ΥΠΕΡ- ΠΡΟΠΕ, ΓΓΕΤ (Επιστ. Υπεύθυνη). 7. Μελέτη αναμενόμενων επιπτώσεων από την ανάπτυξη του τουρισμού στον υγρότοπο του Εθνικού Πάρκου των Πρεσπών ( ), ΓΓΕΤ, (συμμετοχή). 8. Formation of a Data Bank for the natural Environment of Greece ( ), EOK, (συμμετοχή). 9. Drought effects on vegetation and soil degradation in Mediterranean countries ( ), EEC, DG XII, (συμμετοχή). 10. Η μεταπυρική χλωρίδα των ψυχανθών και ο ρόλος της στην αναγέννηση των Μεσογειακών οικοσυστημάτων μετά από φωτιά ( ), ΠΕΝΕΔ, ΓΓΕΤ, (Επιστ. Υπεύθυνη). 11. Management techniques for optimization of suppression and minimization of wildfire effects PROMETHEUS, EU, DG XII, ENVIRONMENT, EV5V-CT ( ), (partner). 12. Modelling vegetation dynamics and degradation in Mediterranean ecosystems, MODMED, EU, DG XII, ENVIRONMENT, EV5V-CT , ( ), (partner). 13. Εκτίμηση της δράσης της φωτιάς στα φυσικά Μεσογειακά οικοσυστήματα. Διμερής συνεργασία Ελλάδας - Ισπανίας ( ), ΓΓΕΤ. (Επιστ. Yπεύθυνη). 14. Modelling vegetation dynamics and degradation in Mediterranean ecosystems, MODMED, EU, DG XII, ENVIRONMENT, ENV4-CT , ( ), (partner). 1

2 15. Εκτίμηση των τάσεων ερημοποίησης των Μεσογειακών οικοσυστημάτων της Ελλάδας ως αποτελέσματος της δράσης των πυρκαγιών, ΠΕΝΕΔ, ΓΓΕΤ, ( ), (Eπιστ. Yπεύθυνη). 16. An integrated methodology for projecting the impact of climate change and human activity on soil erosion and ecosystem degradation in the Mediterranean: a climatological and dynamic systems approach, ERMES II, EU, DG XII, ENVIR. & CLIMATE, ENV4-CT , ( ), (partner). 17. Land Use Change Interactions with Fire in Mediterranean Landscapes, LUCIFER, EU, DG XII, ENVIRONMENT & CLIMATE, ENV4-CT , ( ), (partner). 18. Modelling Mediterranean Ecosystems Dynamics, ModMED, EU, DG XII, ENVIRONMENT & CLIMATE, ENV4-CT , , (partner). 19. PROMETHEUS system validation, PROMETHEUS S.V., EU, DG XII, ENVIR. & CLIMATE, ENV4- CT , , (parnter). 20. Definition and creation of a common knowledge base for Forest Fires (DELFI), Concerted Action, EU, DG XII, 1999, (Expert). 21. The role of mycorrhizas in the Mediterranean plant communities of Greece, Joint Research Programme ΕΚΠΑ και Institute of Terrestrial Ecology, Scotland, (Dr P. Mason) , (Επιστ. Υπεύθυνη). 22. PROMETHEUS system validation, PROMETHEUS S.V., EU, DG XII, ENVIR. & CLIMATE, ENV4- CT , , (partner) 23. Forest Fire Spread Prevention and Mitigation (SPREAD), EU, Energy, Environment and Sustainable Development, EVG , , (partner) 24. ΕUFIRELAB, a walless laboratory, EU, Energy, Environment and Sustainable Development, EVR1-CT , , (partner responsible for the Module: fire effects ) 25. PHOENIX. The European Forest Institute (EFI) Project, ( ), (Partner, Management Committee) 26. Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (DAISIE), SSPI-CT , EU, Framework Programme for Research, Technological Development, & Demonstration Activities, ( ), (Partner, responsible for the plant taxa), 27. Πρότυπα μεταπυρικής αναγέννησης Μεσογειακών δασών χαλεπίου πεύκης Pinus halepensis στο χώρο, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, ΥΠΕΠΘ (ΕΠΕΑΕΚ), , (Επιστ. Υπεύθυνη) 28. Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος ευρύτερης περιοχής Εθνικού Δρυμού Σουνίου, εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας και αντιμετώπιση νέκρωσης Χαλεπίου πεύκης". Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Πρόγραμμα Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη , (Επιστ. Υπεύθυνη) 29. Οικολογία και διατήρηση των βιοκοινοτήτων της Ελληνικής ενδημικής ελάτης Abies cephalonica, στους Εθνικούς Δρυμούς Πάρνηθας και Αίνου, ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ 2003, , (Επιστ. Υπεύθυνη) 30. Phoenix Project Center, European Forest Institute (EFI), (Steering committee) 31. Post-fire effects and management in Southern Europe, FP0701, COST Action, , (Vice Chair), 32. Forest Fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fireaffected areas of the world (FUME), [Forest fires in the context of climate and social changes] Large Scale ΙP, FP7, ENV Grant agreement number: , , (Partner, Steering Committee) ΑΝΑΛΗΨΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ 1. Δυνατότητες ανάπτυξης του οικοτουρισμού στην Ελλάδα (1982). Πενταετές πρόγραμμα Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (συμμετοχή). 2. Λέσβος (1983). Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού. Οικολογικές και Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες Νέων (Επιστ. Υπεύθυνη). 3. Εκτίμηση των ανθρωπογενών παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την αναπαραγωγή της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Ζάκυνθο ( ), ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΟΚ (Επιστ. Υπεύθυνη). 4. Mικρές Κυκλάδες (1984). Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού. Οικολογικές και Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες Νέων (συμμετοχή). 5. Ο υγρότοπος της Κερκίνης (1984). Πρόγραμμα οριοθέτησης υγροτόπων στα πλαίσια της σύμβασης Ramsar, ΥΠΕΧΩΔΕ (Επιστ. Υπεύθυνη). 2

3 6. Οι υγρότοποι Κερκίνης και Δοϊράνης (1985). Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού. Οικολογικές και Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες Νέων (Επιστ. Υπεύθυνη). 7. Η ερημοποίηση στο Αιγαίο (1986). Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού. Οικολογικές και Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες Νέων ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου (συμμετοχή). 8. Οικολογική ανάπλαση του ρέμματος Ποδονίφτη και της παραρεμμάτιας περιοχής με σκοπό τη δημιουργία πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. (1993). Δήμος Αθηναίων, (Επιστ. Υπεύθυνη). 9. Τεχνητή λίμνη Νικ. Πλαστήρα: Μιά πιλοτική δράση αειφορικής ανάπτυξης, LIFE, EU, DG XI. ( ), (Επιστ. Υπεύθυνη της δράσης για την ίδρυση και λειτουργία του Εκπαιδευτικού Δάσους και του Βοτανικού Κήπου). 10. Inventory, identification, evaluation and mapping of the habitat types and flora and fauna species in Greece (Directive 92/43/EU), /94/D2, EU, ( ), (συμμετοχή στην ομάδα του ΕΚΠΑ) 11. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο - Περιοχή: Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος (GR ), 1996, ΕΚΒΥ, (συμμετοχή) 12. Αναγνώριση και περιγραφή και χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης, ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, (συμμετοχή στην ομάδα του ΕΚΠΑ) 13. Τα φυτικά είδη προτεραιότητας προστασίας στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, , (Επιστ. Υπεύθυνη) Βιολογικοί δείκτες κατάστασης διατήρησης καμένων κοινοτήτων σε δάση ορεινών κωνοφόρων της Πελοποννήσου, WWF Ελλάς, , (Επιστ. Υπεύθυνη) 15. Παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης της Abies cephalonica στον Εθνικό Δρυμό του Αίνου. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, , (Επιστ. Υπεύθυνη) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ. Πρόγραμμα Ελληνο-Κυπριακής Συνεργασίας (Μέλος Επιστ. Επιτροπής) 2. Landscape degradation. Πρόγραμμα Ελληνο-Σουηδικής Συνεργασίας Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης - Κ.Π.Ε. Στοκχόλμης. (Μέλος Επιστ. Επιτροπής) 3. GLOBE - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Σταθμών στα Σχολεία. ΥΠΕΧΩΔΕ, (Μέλος της Επιστ. Επιτροπής - Υπεύθυνη της Ενότητας ΒΙΟΛΟΓΙΑ) 4. Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο: Δασικές πυρκαγιές αποκατάσταση τοπίου. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, , (Μέλος της Επιστ. Επιτροπής Υποστήριξης) 5. Eθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιώσιμες Πόλεις - Ποιότητα Ζωής παρόν Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, (Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής Υποστήριξης) 6. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιοποικιλότητα, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, (Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής Υποστήριξης) 7. Τα φυτά της Κύπρου: ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών και εκπαιδευτικών για την οικολογία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ( ). Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (KOIN/0506), (partner) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ, Μ Βιολογική δραστηριότητα μετά από φωτιά σε φρυγανικό οικοσύστημα. Σελ ΑΠΘ. (στα Ελληνικά με Αγγλική περίληψη). ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. ARIANOUTSOU, M., DIAMANTOPOULOS, J. and N.S. MARGARIS Fire behaviour of Ceratonia siliqua. Portugαlia Acta Biologica, 16(1-4), ARIANOUTSOU, M. and N.S. MARGARIS Fire induced nutrient losses in a phryganic ecosystem. International Journal of Biometeorology, 25(4), Τα έργα εμπεριέχουν και ερευνητική εργασία. 3

4 3. ARIANOUTSOU, M. and N.S. MARGARIS Early stages of succession after fire in a phryganic (East Mediterranean) ecosystem. I. Regeneration by seed germination. Biologie Ecologie Méditerranéenne, 8(3-4), ARIANOUTSOU-FARAGGITAKI M. and N.S. MARGARIS Decomposers and the fire cycle in a phryganic (East Mediterranean) ecosystem. Microbial Ecology, 8, ARIANOUTSOU-FARAGGITAKI, M. and N.S. MARGARIS Phryganic (East Mediterranean) Ecosystems and Fire. Ecologia Mediterranea, 8(1-2), ARIANOUTSOU-FARAGGITAKI M., PSARAS G. and N.S. CHRISTODOULAKIS The annual rhythm of cambial activity in two woody species of the Greek maquis. Flora, 175, ARIANOUTSOU-FARAGGITAKI, M Post-fire successional recovery of a phryganic (East Mediterranean) ecosystem. Acta Oecologica (Oecologia Plantarum), 59(9), PSARAS, G.K., CHRISTODOULAKIS N.S. and M. ARIANOUTSOU-FARAGGITAKI Postfire cambial activity of two evergreen sclerophyllous species in Greece. Flora, 175, ARIANOUTSOU-FARAGGITAKI, M. and J. DIAMANTOPOULOS Comparative phenology of five dominant plant species in maquis and phrygana ecosystems in Greece. Phyton (Austria), 25(1), MARGARIS, N.S., ARIANOUTSOU M., TSELAS S. and L. LOUKAS Air pollution effects on Attica s natural ecosystems. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 34, ARIANOUTSOU-FARAGGITAKI M Desertification by overgrazing in Greece: the case of Lesvos island. Journal of Arid Environments, 9, ROY, J. and M. ARIANOUTSOU-FARAGGITAKI Light quality as the environmental trigger for the germination of the post-fire species Sarcopoterium spinosum L. Flora, 177, CHRISTODOULAKIS N.S., ARIANOUTSOU-FARAGGITAKI M. and PSARAS G.K Postfire leaf structure of two seasonal dimorphic resprouters. Acta Oecologia (Oecologia Plantarum), 7(21), ARIANOUTSOU, M Assessing the impacts of human activities on the nesting habitats of the loggerhead sea turtle Caretta caretta L. Environmental Conservation 15(4), ARIANOUTSOU, M Atmospheric deposition of nutrients in a coastal maquis ecosystem of NorthEastern Greece. International Journal of Biometeorology 33(2), ARIANOUTSOU, M Timing of litter production in a maquis ecosystem of NorthEastern Greece. Acta Oecologia (Oecologia Plantarum). 10(4), SPECHT, R.L., H.T. CLIFFORD, M. ARIANOUTSOU, L.H. BIRD, M.P. BOLTON, P.I. FORSTER, R.I. GRUNDY, E.E. HEGARTY and A. SPECHT Structure, Floristics and Species Richness of Plant Communities in SouthEast Queensland. Proceedings of the Royal Society of Queensland 101, ZACHAROPOULOU A. and M. ARIANOUTSOU, Post-fire lichen colonization in evergreen sclerophyllous ecosystems of Halkidiki. North-Eastern Greece. Botanika Chronika 10, ARIANOUTSOU, M. and S. PARASKEVOPOULOS Some aspects of mineral cycling in a maquis (evergreen sclerophyllous) ecosystem of Northeastern Greece. Israel Journal of Botany, 41, ZAHAROPOULOU, A., LANARAS, T. and M. ARIANOUTSOU Influence of dust from a limestone quarry on chlorophyll degradation of the lichen Physcia adscendens (Fr.) Oliv. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 50, ARIANOUTSOU, M Leaf litter decomposition and nutrient release in a maquis (evergreen sclerophyllous) ecosystem of North-Eastern Greece. Pedobiologia, 37, KAZANIS, D. and M. ARIANOUTSOU Vegetation structure in a post-fire successional gradient of Pinus halepensis Forests of Attica. International Journal of Wildland Fire 6(2), ARIANOUTSOU, M. and C.A. THANOS Legumes in the fire prone Mediterranean regions: the example of Greece, International Journal of Wildland Fire 6(2), COWLING, R.M., RUNDEL, P.W., LAMONT, B.B., ARROYO, M.K. and M. ARIANOUTSOU Plant diversity in Mediterranean-climate regions. Trends in Ecology and Evolution, 11(9), KOKKORIS, I. and M. ARIANOUTSOU Flowering and fruiting phenology of four herbaceous species of Leguminosae in a burned Pinus halepensis forest of Attica, Greece. Journal of Mediterranean Ecology 1, RADEA, C. and M. ARIANOUTSOU Decomposition processes and soil arthropod community in a Pinus halepensis Mill. forest of Greece after a wildfire. European Journal of Soil Biology, 36,

5 27. RICOTTA, C., ARIANOUTSOU, M., DIAZ-DELGADO, R., DUGUY, B., LLORET, f., MAROUDI, E., MAZZOLENI, S., MORENO, J-M, RAMBAL, S., VALLEJO, R. and A. VAZQUEZ Selfοrganized criticality of wildfires ecologically revisited. Ecological Modelling, 141, ARIANOUTSOU, M Landscape changes in Mediterranean Ecosystems of Greece: implications for Fire and Biodiversity issues. Journal of Mediterranean Ecology, 2, RADEA, C. and M. ARIANOUTSOU Environmental responses of soil arthropod communities along an altitudinal-climatic gradient of Western Crete, Greece. Journal of Mediterranean Ecology, 3, ΚΑΖΑΝIS, D. and M. ARIANOUTSOU Long-term post-fire vegetation dynamics in Pinus halepensis forests of central Greece: a functional-group approach, Plant Ecology, 171, KARAVAS, N., GEORGHIOU, K., ARIANOUTSOU, M. and D. DIMOPOULOS Vegetation and sand characteristics influencing nesting activity of Caretta caretta on Sekania beach. Biological Conservation 121, ARIANOUTSOU M., KAZANIS, D. and V. VARELA Mapping the post-fire resilience of mediterranean pine forests: the case of Sounion National Park, Greece. Options Méditerranéennes, 75, KAZANIS D., GIMENO, T., PAUSAS, J.G., VALLEJO, R. and M. ARIANOUTSOU Characterization of fire vulnerable Pinus halepensis ecosystems in Spain and Greece. Options Méditerranéennes, 75, LAMBDON, P.W., PYŠEK, P., BASNOU, C., ARIANOUTSOU, M., ESSL, F., HEJDA, M. JAROSIK, V., PERGL, J., WINTER, M., ANASTASIU, P., ANDRIOPOULOS, P., BAZOS, I., BRUNDU, G., CELESTI-GRAPOW, CHASSOT, P., DELIPETROU, P., JOSSEFSON., M., KARK, S., KLOTZ, S., KOKKORIS, Y., KUHN, I., MARCAHNTE, H., PERGLOVA, I., PINO,, J., VILÀ, M., ZIKOS, A., ROY, D. and P.H. HULME Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research, Preslia, 80, PAULA S., ARIANOUTSOU, M., KAZANIS, D., TAVSANOGLU, Ç., LLORET, F., BUHK, C., OJEDA, F., LUNA, B., MORENO, J.M., RODRIGO, A., ESPELTA, J.M., PALACIO, S., FERNANDEZ-SANTOS, B., FERNANDES, P.M. and J.G. PAUSAS Fire-related traits for plant species of the Mediterranean Basin. Ecology, 90, (5), SOTIRIOU E. and M. ARIANOUTSOU Soil moisture effects on cellulose decomposition in a Mediterranean ecosystem of Attica, Greece. Israel Journal of Ecology and Evolution, 55, POLITI P.I., ARIANOUTSOU, M. and G.P. STAMOU Patterns of Abies cephalonica seedling recruitment in Mount Ainos National Park, Cephalonia, Greece. Forest Ecology and Management, 258, BAZOS I., KOKKORIS, I., ZIKOS, A., ANDRIOPOULOS, P., DEDIPETROU, P., GEORGHIOU K, YANNITSAROS A. and M. ARIANOUTSOU The alien vascular flora of Greece: Floristic analysis and chorology, Bocconea, 23, WINTER M., SCHWEIGER, O., KLOTZ, S., NENTWIG, W., ANDRIOPOULOS, P., ARIANOUTSOU, M., BASNOU, C., DELIPETROU, P., DIDZIULIS, V., HEJDA, M., HULME, P.E., LAMBDON, P., PERGL, J., PYŠEK, P., ROY, D.B. and I. KÜHN Plant extinctions and introductions lead to phylogenetic and taxonomic homogenization of the European flora, Proceedings of Natural Academy of Sciences USA (PNAS) 106, VILÀ, Μ., BASNOU, C., PYŠEK, P, JOSEFSSON, M., GENOVESI, P., GOLLASCH, S., NENTWIG, W., OLENIN, S., A. ROQUES, A., ROY, D., HULME, P.E., ANDRIOPOULOS P., ARIANOUTSOU M., ET AL How well do we understand the impacts of alien species on ecosystem services? A pan-european, cross-taxa assessment. Frontiers in Ecology and Environment, 8, BARBATI, A., ARIANOUTSOU, M., CORONA, P., DE LAS HERAS, J., FERNANDES, P., MOREIRA, F., PAPAGEORGIOU, K., VALLEJO, R., and G. XANTHOPOULOS Post-fire forest management in southern Europe: a Cost Action for gathering and disseminating scientific knowledge. iforest - Biogeosciences and Forestry, 3, FYLLAS, NF, POLITI, P-I., GALANIDIS, A., DIMITRAKOPOULOS, P.G., and M. ARIANOUTSOU Simulating regeneration and vegetation dynamics in Mediterranean coniferous forests, Ecological Modelling, 221, ARIANOUTSOU, M., BAZOS, I., DELIPETROU, P. and Y. KOKKORIS The alien flora of Greece: taxonomy, life traits and habitat preferences. Biological Invasions, 12, ARIANOUTSOU, M, DELIPETROU, P., CELESTI-GRAPOW, L., BASNOU, C., BAZOS, I., KOKKORIS, Y., BLASI, C. and VILA M Comparing naturalized alien plants and recipient 5

6 habitats across an east-west gradient in the Mediterranean Basin. Journal of Biogeography, 37(9), PAPANASTASIS, V.P., ARIANOUTSOU, M., and K. PAPANASTASIS Environmental conservation in classical Greece. Journal of Biological Research, 14, PYŠEK, P., JAROŠÍK,V., HULME, P.E., KÜHN, I., JAN WILDA, J., ARIANOUTSOU, M., BACHER, S., CHIRON, F., DIDŽIULIS, V., ESSL, F., GENOVESI, P., GHERARDI, F., HEJDA, M., SALIT KARK, S., LAMBDON, P.W., DESPREZ-LOUSTAU, M-L., NENTWIG, W., PERGL, J., POBOLJŠA, K., RABITSCH, W., ROQUES, A., ROY, D.B., SHIRLEY, S., SOLARZ, W., VILÀ, M. and M. WINTER Disentangling the role of environmental and human pressures on biological invasions. Proceedings of Natural Academy of Sciences USA (PNAS), 107(27), , /DCSupplemental. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 1. MARGARIS, N.S., PARASKEVOPOULOS, S. and M. ARIANOUTSOU, Maquis for Biomass in Greece. In: Energy from Biomass, pp A. Strub. P. Chartier and G. Schlesser (Eds). Applied Science Publishers, London, New York, 1148p. 2. MARGARIS, N.S., ARIANOUTSOU, M. and S. PARASKEVOPOULOS, Harvesting before the fire for energy Mediterranean-type ecosystems in Greece, costs and benefits. In: Energy from Biomass Series E. Vol. 5, pp , W. Palz and D. Pirwitz (Eds), D. Reidel Publishing Cmpany, Dordrecht.Boston/Lancaster, 404p. 3. ARIANOUTSOU, M Eco-morphological characters: Maquis, Stavros, Halkidiki. In: Mediterranean-type ecosystems. A data source book. R.L. Specht (Ed), Chapter 2: Vegetation, nutition and climate -data tables (1) Natural vegetation ecomorphological characters, pp. 52. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 248p. 4. ARIANOUTSOU, M. and S. KOKKINI, Eco-morphological characters: Phrygana, Hymettus, Athens. In: Mediterranean-type ecosystems. A data source book. R.L. Specht (Ed), Chapter 2: Vegetation, nutition and climate -data tables (1) Natural vegetation ecomorphological characters, pp. 51 Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 248p. 5. ARIANOUTSOU, M. and S. PARASKEVOPOULOS Climate stations in Greece. Climatic data for Greece - Classification. In: Mediterranean-type ecosystems. A data source book. R.L. Specht (Ed), Chapter 2. Vegetation, nutrition and climate -data tables (4) Climate, pp Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 248p. 6. ARIANOUTSOU, M., HUTLEY, L.B., PARASKEVOPOULOS, S. and R.L. SPECHT Climatic data for Greece - Classification. In: Mediterranean-type ecosystems. A data source book. R.L. Specht (Ed), Chapter 2. Vegetation, nutrition and climate -data tables (4) Climate, pp Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 248p. 7. ARIANOUTSOU, M., P.W. RUNDEL and W.L. BERRY, Serpentine endemics as Biological Indicators of Soil Elemental Concentration. In: Plants as Biomonitors, pp B. Markert (Ed). VCH Publishers, Weinheim, 644p. 8. ARIANOUTSOU, M., P. DELIPETROU, P. DIMOPOULOS, E. ECONOMIDOU, V. KARAGIANNAKIDOU, P. KONSTANTINIDES, P. PANAGIOTIDES, M. PANITSA and G. TSIOURLIS Habitat types present in Greece: In: Τhe Greek Habitat Project. An overview. S. Dafis, E. Papastergiadou, K. Georghiou, D. Babalonas, T. Georgiadis, M. Papageorgiou, E. Lazaridou and V. Tsiaousi (Eds), pp Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum, Greek Biotope Wetland Centre, 893p. 9. ARIANOUTSOU, M Aspects of demography in post-fire Mediterranean plant communities of Greece. In: Landscape Degradation in Mediterranean-Type Ecosystem. P.W. Rundel, G. Montenegro and F. Jaksic (Eds), Ecological Studies 136, Springer - Verlag, pp RADEA, C. and M. ARIANOUTSOU, Decomposition processes and soil mesofauna groups in post-fire successional Pinus halepensis forests of Greece. In: Fire Management and Landscape Ecology. L. Trabaud (Ed), International Association of Wildland Fire, Fairfield, USA, pp ΙSPIKOUDIS, I., P. KAKOUROS, M. ARIANOUTSOU and V.P. PAPANASTASIS Effects of pastoral activities on woody plant distribution and landscape diversity in Western Crete. In: Grasslands and Woody Plants in Europe, V.P. Papanastasis, J. Frame and A.S. Nastis (Eds), pp , EGF, Grassland Science in Europe, Thessaloniki and Reading, 437p. 6

7 12. ARIANOUTSOU M. and G. NE EMAN Post-fire regeneration of natural Pinus halepensis forests in the East Mediterranean Basin. In: Ecology, Biogeography and Management of Mediterranean Pine Forest. G. Ne eman, and L. Trabaud (Eds), pp , Backhuys Publishers, 407p. 13. ARIANOUTSOU M. and C. RADEA Litter production and decomposition in Pinus halepensis forests. In: Ecology, Biogeography and Management of Mediterranean Pine Forest. G. Ne eman and L. Trabaud (Eds), pp , Backhuys Publishers, 407 p. 14. PAPANASTASIS V.P., I. ISPIKOUDIS, M. ARIANOUTSOU, P. KAKOUROS and A. KAZAKLIS Land use changes and landscape dynamics in Western Crete. In: Recent dynamics of Mediterranean Vegetation Landscape. S., Mazzoleni, G. Di Pascuale, P. Di Martino, P. di Martino and F.C. Rego (Eds), Series on the Environmental Problems and Social Dynamics, pp , John Wiley & Sons, Ltd, 306 p. 15. ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ, Μ Μεσογειακά οικοσυστήματα. Βιοποικιλότητα, προσαρμογές και κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα. Στο: Ορεινός Χώρος και Δάση. Ευθυμιόπουλος Η., & Μ. Μοδινός (εκδ), Ελληνικά Γράμματα Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ), Αθήνα, σελ PYŠEK P., LAMBDON P.W., ARIANOUTSOU M., KUHN I., PINO J. and M., WINTER Alien vascular plants of Europe. In: The Handbook of Alien Species in Europe. Hulme, P., Nentwig, W., Pyšek, P., and M. Vilà (Eds), pp , Springer, 399 p. 17. ΚΑΜΑΡΗ Γ., Π. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ και Μ. ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ Fritillaria obliqua Ker-Gawler subsp. obliqua. Στο: Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (επιμ. εκδ), σελ , Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα. 18. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Π., Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Μ. ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ Asperula baenitzii Heldr. ex Boiss. Στο: Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (επιμ. εκδ),σελ , Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (πλήρη άρθρα) 1. ARIANOUTSOU M. and N.S. MARGARIS Producers and the fire cycle in a phryganic ecosystem. In Components of Productivity of Mediterranean climate Regions: Basic and Applied Aspects, pp N.S. Margaris and H.A. Mooney (Eds.), Dr. W. Junk Publishers, The Netherlands, 279p 2. ARIANOUTSOU M. and N.S. MARGARIS Microbial activity after fire in a phryganic (East Mediterranean) ecosystem. In: Proc. of the Symposium on Dynamics and Management of Mediterranean-Type ecosystems. C.E. Conrad and W.C. Oechel (Eds), pp USDA, Forest Service Pacific Southwest Forest and Range Experiment Station, GTR PSW-58, 637p. 3. MARGARIS N.S., ARIANOUTSOU M., TSELAS S. and L. LOUKAS, Desertification due to air pollution in Attica. In: Desertification in Europe. R. Fantechi and N.S. Margaris (Eds), pp D. Reidel Publishing Company, Dordrecht/Boston/London, 231p. 4. PSARAS, G., ARIANOUTSOU M. and N.S. MARGARIS, Minimization of photosynthesis due to air pollution. In: Desertification in Europe. R. Fantechi and N.S. Margaris (Eds), pp D. Reidel Publishing Company, Dordrecht/Boston/London, 231p. 5. ARIANOUTSOU M. and Th. A. MARDIRIS Observations on the phenology of the dominant plants of the Greek maquis. In: Plant Response to Stress. Fuctional Analysis in Mediterranean Ecosystems J.D. Tenhunen, F.M. Catarino, D.L. Lange and W.C. Oechel, (Eds). Series 6, Vol. 15, pp Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg / New York / London / Paris / Tokyo, 668p. 6. PAPAVASSILIOU S. and M. ARIANOUTSOU Regeneration of the leguminous herbaceous vegetation following fire in a Pinus halepensis forest of Attica, Greece. In: Fire in Mediterranean Ecosystems, L. Trabaud and R. Prodon (Eds), pp Ecosystem Research Report no 5, Commission of the European Communities, 441p. 7. KAZANIS D. and M. ARIANOUTSOU Vegetation structure in a post-fire successional gradient of Pinus halepensis forests. In: Book of Proceedings of the 2nd International Conference on Forest Fire Research, D.X. Viegas (Ed), pp , Publisher D.X. Viegas, 1275p. 8. ARIANOUTSOU M. and C.A. THANOS Legumes in the fire-prone Mediterranean environment. In: Book of Proceedings of the 2nd International Conference of Forest Fire Research, D. X. Viegas (Ed), pp , Publisher D.X. Viegas, 1275p. 7

8 9. PAPAVASSILIOU S., M. ARIANOUTSOU and C.A. THANOS Aspects of the reproductive biology of fire following species of Leguminosae in a Pinus halepensis Mill. forest. In: Book of Proceedings of the 2nd International Conference on Forest Fire Research. Suppl. D GIANNAKIS N. and M. ARIANOUTSOU Effects of fire on mycorrhizal fungi in Mediterraneantype ecosystems. In: Book of Proceedings of the European School on Forest Fire Risk and Management, P. Balabanis, G. Eftichidis, and R. Fantechi (Eds), pp European Commission, 443p. 11. PAPAVASSILIOU S. and M. ARIANOUTSOU Natural post-fire regeneration of Leguminosae in a Pinus halepensis forest of Attica. In: Book of Proceedings of the European School on Forest Fire Risk and Management, P. Balabanis, G. Eftichidis and R. Fantechi (Eds), pp European Commission, 443p. 12. ARIANOUTSOU M., D. KAZANIS, C. RADEA and S. PAPAVASSILIOU Biological indicators of land degradation along an altitudinal gradient of Western Crete. In: Ecological Basis of Livestock Grazing in Mediterranean Ecosystems, V.P. Papanastasis and D. Peter (Eds), pp , EUR EN, European Commission, 350p. 13. LEGG C., V.P. PAPANASTASIS, D. HEATHFIELD, M. ARIANOUTSOU, A. KELLY, R. MUETZELFELDT and S. MAZZOLENI Modelling the impact of grazing on vegetation in the Mediterranean: the approach of ModMED project. In: Ecological Basis of Livestock Grazing in Mediterranean Ecosystems, V.P. Papanastasis and D. Peter (Eds), pp EUR EN, European Commission, 350p. 14. ARIANOUTSOU M., Fire s effects on the ecosystem: the PROMETHEUS Project approach. Book of Proceedings of the Third International Conference on Forest Fire Research, D.X. Viegas (Ed), pp Associacao para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial, 2718p. 15. KOKKORIS I. and M. ARIANOUTSOU, Flowering phenology, breeding system and pollination of 4 leguminous species in a burned Aleppo pine forest of C. Greece. Book of Proceedings of the Third International Conference on Forest Fire Research, D.X. Viegas (Ed), pp , Associacao para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial, 2718p. 16. ARIANOUTSOU, M., C. CARTALIS, DELIGIORGI, D., KOUROUPETROGLOU, G., FARANGITAKIS, G., FLEGGA, F., PHOTOPOULOS, A., SKAMPARDONIS, S., VANIKIOTI, V, ADAKTYLOU, N, ANDRITSOS, A., CHRYSOULAKIS, N., KAZANIS, D., NIAHOU, K., PAPAVASSILIOU, S., RADEA, C., and C. MICHALOPOULOS Global Learning Observations to Benefit the Environment (GLOBE): an international programme for environmental awareness and education. In: Book of Proceedings of the International Conference on Environment and Society: education and Public Awareness for Sustainability, UNESCO, Scoullos M. (ed),, pp , Oxy Creative team (οξυ), 862 p 17. ARIANOUTSOU M Effects of fire on vegetation demography. International Symposium on Forest Fires: Needs and Innovations, (DELFI), Athens, pp VARELA, V., G. EFTICHIDIS, E. MAROUDI and M. ARIANOUTSOU Land use changes in an area heavily affected by fire: the case of Mountain Penteli. International Symposium on Forest Fires: Needs and Innovations, (DELFI), pp MORENO, J.M., REGO, F., VIEGAS, D., VALLEJO, R., TERRADAS, J., ELJAI, A., RAMBAL, S., HILL, J., GIOVANNINI, G., MAZZOLENI, S., ARIANOUTSOU, M., and V. VARELA LUCIFER: Land use change interactions with fire in Mediterranean landscapes. In: Terrestrial Ecosystem Research in Europe: successes, challenges and policy. Sutton, M.A., Moreno, J.M., van der Putten W.H. and S. Struwe (eds), pp , EUR EN. 20. ARIANOUTSOU, M The role of fire in the Mediterranean forests: past, present and future perspectives. In: Assessment, Conservation and Sustainable Use of Forest Biodiversity, pp , CBD Technical Series 3, 120p 21. ARIANOUTSOU M. D. KAZANIS, Y. KOKKORIS, and P. SKOUROU Land-use interactions with fire in Mediterranean Pinus halepensis landscapes of Greece: patterns of biodiversity. IV International Forest Fire Research Conference, Millpress, electronic edition. 22. KAZANIS D. and M. ARIANOUTSOU Long term post-fire dynamics of Pinus halepensis forests of Central Greece: plant community patterns IV International Forest Fire Research Conference, Millpress, electronic edition. 23. KAZANIS D. and M. ARIANOUTSOU Factors determining low Mediterranean ecosystems resilience to fire: The case of Pinus halepensis forests. In: Arianoutsou M. and V.P. Papanastasis (Eds). 8

9 Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems. Millpress, electronic edition. 24. RADEA C. and M. ARIANOUTSOU Decomposition rates of legumes and cellulose in a Pinus halepensis Mill. Forest of Greece after a wild fire. In: Arianoutsou M. and V.P. Papanastasis (Eds). Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems. Millpress, electronic edition. 25. SKOUROU P. and M. ARIANOUTSOU Patterns of seed dispersal in three co-occurring Cistus species in a Pinus halepensis forest of central Greece. In: Arianoutsou M. and V.P. Papanastasis (Eds). Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems. Millpress, electronic edition. 26. KOKKORIS Y. and M. ARIANOUTSOU Demographic monitoring of four endemic plant taxa in the fire prone environments of Central Greece: early results. In: Arianoutsou M. and V.P. Papanastasis (Eds). Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems. Millpress, electronic edition. 27. SOTIRIOU E. and M. ARIANOUTSOU Moisture effects on decomposition rates in a Mediterranean ecosystem of Attica, Greece. In: Arianoutsou M. and V.P. Papanastasis (Eds). Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems. Millpress, electronic edition. 28. ARIANOUTSOU M Predicting the post fire regeneration and resilience of Mediterranean plant communities. In: Arianoutsou M. and V.P. Papanastasis (Eds). Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems. Millpress, electronic edition. 29. PAPANASTASIS V.P., ARIANOUTSOU M. and G. LYRINTZIS Management of biotic resources in ancient Greece. In: Arianoutsou M. and V.P. Papanastasis (Eds). Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems. Millpress, electronic edition. 30. KAZANIS D., G. XANTHOPOULOS and M. ARIANOUTSOU Long-term post-fire evolution of understorey biomass in Pinus halepensis Mill. forests of Central Greece. In: D.X. Viegas (Ed). V International Forest Fire Research Conference, Elsevier, electronic edition. 31. MOREIRA F., ARIANOUTSOU M., FERNANDES P., MAZZOLENI S., RIGOLOT E. and V. VALLEJO What to do after fire? The contribution of the Phoenix Project Centre to post-fire management. In: D.X. Viegas (Ed). V International Forest Fire Research Conference, Elsevier, electronic edition. 32. ARIANOUTSOU M Resilience of Mediterranean vegetation to fire: issues under the global change scenarios. In: Rokich, D., Wardell-Johnson, G., Yates, C., Stevens, J., Dixon, K., R. McLellan, R., Moss, G. (Eds.), Proceedings of the MEDECOS XI 2007 Conference, Perth, Australia. Kings Park and Botanic Garden, Perth, Australia, pp KAZANIS D. and ARIANOUTSOU M Diversity and abundance of geophytes along post-fire chronosequences of Pinus halepensis forests in Greece. In: Rokich, D., Wardell-Johnson, G., Yates, C., Stevens, J., Dixon, K., R. McLellan, R., Moss, G. (Eds.), Proceedings of the MEDECOS XI 2007 Conference, Perth, Australia. Kings Park and Botanic Garden, Perth, Australia, pp POLITI P.I., ARIANOUTSOU M., and GEORGHIOU K Aspects of reproductive biology of the Greek fir (Abies cephalonica L.) in the Mt. Aenos National Park (Greece). In: Rokich, D., Wardell- Johnson, G., Yates, C., Stevens, J., Dixon, K., R. McLellan, R., Moss, G. (Eds.), Proceedings of the MEDECOS XI 2007 Conference, Perth, Australia. Kings Park and Botanic Garden, Perth, Australia, pp , Perth, Australia. 35. ARIANOUTSOU M., KOKKORIS, Y., BAZOS, I., ANDRIOPOULOS P. and P. DELIPETROU, Life history traits and habitat preferences of the alien plants in Greece. In: Rokich, D., Wardell- Johnson, G., Yates, C., Stevens, J., Dixon, K., McLellan, R., Moss, G. (Eds.), Proceedings of the MEDECOS XI 2007 Conference, Perth, Australia. Kings Park and Botanic Garden, Perth, Australia, pp KAZANIS, D., and M. ARIANOUTSOU Environmental responses of plant communities along an altitudinal-climatic gradient of Western Crete, Greece. In: D. Ivanova (Ed). Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation, Proceedings of the 4th Balkan Botanical Congress, Sofia, pp ARIANOUTSOU, M Landcover changes in Mediterranean landscapes of Greece: implications for fire and biodiversity issues. In: Evelpidou, N. and T. de Figueiredo (Eds), Soil protection in sloping Mediterraean Agri-environments: lectures and exercises Istituto Politécnico de Bragança, Portugal, pp

10 38. ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ Μ Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχείρισης των δασών μαύρης πεύκης με βάση την επιστήμη της οικολογίας. In: Kakouros, P. and Vasiliki Chrysopolitou (Eds). New approaches to the restoration of Black pine forests. Conference proceedings, Sparti, Greece 15 & 16 October Greek Biotope/Wetland Centre. Thermi, Greece, (Gr & En), pp MAZZOLENI S. LEGG C., MUETZEFELDT R., HEATHFIELD D., ARIANOUTSOU M., REGO F. GUCCI R., A. DI GENNARO The ModMED project, electronic edition, Vienna. 40. PARASKEVA-HADJICHAMBI D., KORFIATIS K., HADJICHAMBIS A. CH and M. ARIANOUTSOU Charismatic threatened plant Vs road development: Value driven decisionmaking through computer-based, scaffolded learning activities. In: Book of Proceedings of the 8th Conference for the Didactics of Biology, ERIDOB, due date July 2010, Minho, Portugal, in press 41. ARIANOUTSOU M., CHRISTOPOULOU A., TOUNTAS, TH., GANOU E., KAZANIS D., BAZOS I., and I. KOKKORIS Effects of fire on high altitude coniferous forests of Greece. In: D.X. Viegas (Ed). Book of Proceedings of the VI th International Conference on Forest Fire Research, due date Nov. 2010, Coimbra, Portugal, in press ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. ARIANOUTSOU M., Fire and nutrient cycling in Mediterranean-type ecosystems. In Biosphere, Encyclopedia Catalana, Vol. 5 Mediterranean-type Systems, pp , MAB - UNESCO, 439p. 2. ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ Μ. και Δ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Τεχνητή λίμνη Ταυρωπού. Στο Ελληνικοί Υγρότοποι. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ΕΚΒΥ. Έκδοση Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, σελ. 3. ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ Μ., Α. ΛΕΓΑΚΙΣ και Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Τα Χερσαία Ελληνικά Οικοσυστήματα. Στο: ΠΑΠΥΡΟΣ, Τόμος Β : ΕΛΛΑΣ: Φυσικό Περιβάλλον, σελ. 4. ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ Μ Περιβαλλοντικά Προβλήματα: α. Η Ερημοποίηση στην Ελλάδα, β. Οι φωτιές στα Μεσογειακά Οικοσυστήματα. Στο: ΠΑΠΥΡΟΣ, Τόμος Β : ΕΛΛΑΣ: Φυσικό Περιβάλλον, και σελ. αντίστοιχα. 5. D. HATZILAKOU and M. ARIANOUTSOU Invasive alien species in Greece (GR- Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators -SEBI 2010 A). A report of National Center for Environment and Sustainable Development to European Environmental Agency, pages 1-7. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1. MARGARIS N.S., ARIANOUTSOU-FARAGGITAKI M. and R.J. REITER (Eds) Adaptations to Terrestrial Environments, Plenum Press, New York and London, 247 p. 2. MARGARIS N.S., ARIANOUTSOU-FARAGGITAKI M. and W.C. OECHEL (Eds) Being Alive on Land. Dr. W. Junk Publishers, The Netherlands, 300 p. 3. ARIANOUTSOU M. and R.H. GROVES (Eds), Plant-Animal Interactions in Mediterranean Type Ecosystems. Kluwer Academic Publishers, 182 p. 4. ARIANOUTSOU M. and V.P. PAPANASTASIS (Eds) Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems. Millpress. Rotterdam 194p + cd-rom. 5. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. και Μ. ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ Αποκατάσταση καμένων εκτάσεων. ΕΘΙΑΓΕ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεν. Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών, σελ R. PRIMACK, Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ, Δ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ, Σ. ΒΑΛΑΚΟΣ, Π. ΠΑΦΙΛΗΣ, Ι.Δ. ΠΑΝΤΗΣ, Διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας. Εκδόσεις αεί, σελ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1. KOUKOURAS A., ARIANOUTSOU M. and P.A. GERAKIS English-Greek Dictionary of Ecological and Related terms (with definitions). Gartaganis Publishers, Thessaloniki, 109 p. 2. AΡΙΑΝΟYΤΣΟY Μ. και Γ. ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ Περιβαλλοντική Eκπαίδευση στα Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, 78σελ. (Το βιβλίο εκδόθηκε και στα Αγγλικά με τους ίδιους συγγραφείς και τον ίδιο αριθμό σελίδων). 10

Η οικολογική διάσταση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα

Η οικολογική διάσταση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα Η οικολογική διάσταση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα Μ. Αριανούτσου Τομέας Οικολογίας Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15784 Ιλίσια, e-mail: marianou@biol.uoa.gr Περίληψη Αν και η

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας. Μαργαρίτα Αριανούτσου

Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας. Μαργαρίτα Αριανούτσου Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας Μ. Αριανούτσου, Μαργαρίτα Αριανούτσου Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Born 1952, BSc 1974 (Biology, NKUA), PhD 1980 (Biological Sciences, NKUA).

Born 1952, BSc 1974 (Biology, NKUA), PhD 1980 (Biological Sciences, NKUA). Costas A. Thanos Professor of Plant Physiology Department of Botany, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis, Athens 15784, Greece. tel. +30-210-7274655, fax

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας.

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας. Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας. Prediction of post-fire regeneration in burned forest Allepo pines (Pinus halepensis) at Ilia

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

www.maich.gr συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM)

www.maich.gr συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM) Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM) Εκπαίδευση της Γεωπληροφορικής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania 2015 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο C A L E N D A R Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania Ελληνική Δημοκρατία - Περιφέρεια Κρήτης Hellenic Republic - Region Of Crete

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Μαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ http://uaeco.biol.uoa.gr ΕΚΒΥ 19/11/2014 Τα πλέον επιρρεπή στη φωτιά δασικά

Διαβάστε περισσότερα

University of Athens Faculty of Biology Department of Ecology and Systematics

University of Athens Faculty of Biology Department of Ecology and Systematics University of Athens Faculty of Biology Department of Ecology and Systematics Post-fire seeds dispersal of the Greek fir (Abies cephalonica Loudon) in the mountain Parnitha National Park: the importance

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΙΑΤΡΟΥ Όνομα: ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ον. Πατέρα: ΑΝΤΩΝΗΣ Ον. Μητέρας: ΣΟΦΙΑ Ημ. Γέννησης: 8.11.1949 Τόπος Γέννησης: ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κάτοικος: ΠΑΤΡΑΣ, Λευκωσίας 17, T.K.

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012 Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 2000 Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα και Κλιµατική Αλλαγή Ενδεχόµενες επιπτώσεις στην Κρήτη. Πέτρος Λυµπεράκης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστήµιο Κρήτης

Βιοποικιλότητα και Κλιµατική Αλλαγή Ενδεχόµενες επιπτώσεις στην Κρήτη. Πέτρος Λυµπεράκης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστήµιο Κρήτης Βιοποικιλότητα και Κλιµατική Αλλαγή Ενδεχόµενες επιπτώσεις στην Κρήτη Πέτρος Λυµπεράκης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστήµιο Κρήτης ΑΛΛΑΓΗ: Ο κανόνας και όχι η εξαίρεση Βιοποικιλότητα 1. Κατάλογοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργασιών «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυσικά οικοσυστήματα & Αειφόρος πρακτική διαχείρισης των Υγροτόπων

Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυσικά οικοσυστήματα & Αειφόρος πρακτική διαχείρισης των Υγροτόπων Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση. 2η Θεματική συνεδρία: Κλιματική αλλαγή και Βιώσιμη ανάπτυξη Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Oικοτουρισμός και φρυγανικά οικοσυστήματα

Oικοτουρισμός και φρυγανικά οικοσυστήματα Oικοτουρισμός και φρυγανικά οικοσυστήματα Α. Γιαννακοπούλου, Ε. Γιαννακοπούλου και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE

LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE LIFE08 ENV/GR/000578 «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Management Plan Authors: Panagiotis Christias Panagiotis

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 20 0 0 Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos Όνομα: Βασίλης Ζησιμόπουλος Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανικός Ενέργειας, Μέλος ΤΕΕ με Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ 101838 Ημερομηνία Γέννησης: 15/06/76 Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο, Κρήτης Οικογ. Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28 .. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 14.2.1. 14.2.2. 20.3. 22.3.1. 22.3.2. 22.4. 25.4.1. 25.4.2. 25. 27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.7.1. 28.7.2. 28.7.3. μ 29.7.4. μ 29 .. 30.1. 30.1.1. (PhD) 30.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Κυριάκος Γεωργίου Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail kgeorghi@biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2014 Βιογραφικά στοιχεία Όνομα: Μαρία-Σόνια Επώνυμο: Μελετίου-Χρήστου Όνομα πατέρα: Νικόλαος Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Χαρά Στρατουδάκη Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 6.6, τηλ. 210-7491.648, e-mail: hstrat@ekke.gr Σπουδές ιδακτορικό ίπλωµα, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17.30 18.00 Τετάρτη 28-Jul Έναρξη Θερινού Σχολείου Prof. Maria Tzani Prof. Maria Tzani 18.15- Εργασίες 18.30 φοιτητών 19.00 19.00-1 9.00- - 10.00 Εργασίες φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Έργο LIFE ΦΥΣΗ (LIFE00NAT/GR/7242). «Διατήρηση -Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη» - Conservation Management of

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Α. Γιαννακοπούλου, Ε. Περδικάρη και Α. Παντέρα ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα Δασοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ. 14 Αυγούστου 1958. Λάρισα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ. 14 Αυγούστου 1958. Λάρισα Ονοµατεπώνυµο Ηµεροµηνία γέννησης Τόπος γέννησης Βιογραφικό Σηµείωµα ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 14 Αυγούστου 1958 Λάρισα /νση κατοικίας - επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση Υπηρεσιακή κατάσταση Σπαθάρη 19 Τ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Σημαντικός αριθμός πόλεων χαρακτηρίζεται από μετρήσιμη (αστική) κλιματική μεταβολή. Ειδικά στην Αθήνα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελλάδα Διεύθυνση 1ο χλμ. Δράμας -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020)

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στον

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βιογραφικό Σημείωμα ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βιογραφικό Σημείωμα ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Φώτης Χατζηθεοδωρίδης του Χρήστου Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής Αγροτικής-Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Οικονομολόγος Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Επικοινωνία Γραφείο 716, τηλ. 210-7491716, e-mail ktheodo@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος, ΑΣΟΕΕ, 1986 Τομείς Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Ιδρυτικό Μέλος Φίλων Βαλκανικής Χλωρίδας

Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Ιδρυτικό Μέλος Φίλων Βαλκανικής Χλωρίδας Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στους Βοτανικούς Κήπους: Μεταφέροντας τη διεθνή εμπειρία στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων κι από κει στο Βοτανικό Κήπο Αιγαίου. Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

DISSEMINATION OF FINDINGS TO THE SCIENTIFIC COMMUNITY

DISSEMINATION OF FINDINGS TO THE SCIENTIFIC COMMUNITY ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Action D.6 Deliverable D.6.1 LIFE07NAT/GR/000296 DISSEMINATION OF FINDINGS TO THE SCIENTIFIC COMMUNITY

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr Εκπαίδευση Ακαδημαϊκός τίτλος Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε Λ Ε Ν Η Κ Α Ρ Α Υ Ι Α Ν Ν Η, P S Y. D. Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ενός Έμπειρου Συστήματος για την Παρακολούθηση, Διαχείριση & Προστασία του Φυσικού Τοπίου & του Περιβάλλοντος της Κρήτης

Ανάπτυξη ενός Έμπειρου Συστήματος για την Παρακολούθηση, Διαχείριση & Προστασία του Φυσικού Τοπίου & του Περιβάλλοντος της Κρήτης Περιφερειακό πρόγραμμα καινοτόμων ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καινοτόμες Δράσεις ΕΤΠΑ 2000-06 CRETE INNOVATIVE REGION (C R I N N O) Ανάπτυξη ενός Έμπειρου Συστήματος για την Παρακολούθηση, Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα Η πορεία διαµόρφωσης του νέου Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών. Φ α ρ µ ά κ η, Ε θ ν. Ε µ π ε ι ρ ο γ ν ώ µ ο ν α ς, Ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς Υ π ο δ ο µ έ ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α µ µ α τ ε ί α Έ ρ ε υ ν α ς

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα 1, Ελένη Μαλούπα 2, Ανδρέας Οικονόμου 3 1. Γεωπόνος MSc, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 1 Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα