ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ Α «Εγκριση της υπ αριθ. 522/2008 απόφασης της ηµαρχιακής Επιτροπής που αφορά την έγκριση Κανονισµού Χρήσης ιαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων (Πεζοδρόµων Πεζοδροµίων Πλατειών)» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 12 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2009, ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα 19.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 7 Ιανουαρίου 2009 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 95 παρ. 1,2 εδαφ. 1, 3 εδαφ. 1, και 6, του Ν. 3463/2006. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Αθανασιάδης Ελευθέριος, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βέρρος Αριστείδης, Γράσος Ανδρέας, εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Νικόλαος, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, Κακουλίδης Αναστάσιος, Καραµπουρνιώτης Ανδρέας, Κλειτσιώτης Γεώργιος, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Κούτρας Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Λιόγκας Βασίλειος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μητσίνης ηµήτριος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μιχαλάκογλου Τσιµενίδου Βασιλική, Νικηφορίδης Γεώργιος, Νικολαΐδης Αχιλλέας, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Πεταλωτής Σταύρος, Σαρικλόγλου Σάββας, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σουρέτης Βασίλειος, Σπανδώνη Παράσχου Άννα, Τσανάκα ήµητρα, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων Χριστοφορίδης Κυριάκος,.. Ν. Καρβάλης. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 1/2009 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Νίκου Νικόλαος. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Απεχώρησαν: Εριφυλλίδης Ευστάθιος, κατά τη συζήτηση των θεµάτων προ ηµερήσιας διάταξης. Ιατρού Σωτήριος, Τσανάκα ήµητρα, µετά την αριθµ. 8/2009 Α Σ. Αθανασιάδης Ελευθέριος, Παππάς Ευάγγελος, µετά την αριθµ. 10/2009 Α Σ. Νικολαϊδης Αχιλλέας, µετά την αριθµ. 18/2009 Α Σ. Επανήλθαν: Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 95 παρ. 5 του Ν. 3463/2006). 1

2 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Εγκριση της υπ αριθ. 522/2008 απόφασης της ηµαρχιακής Επιτροπής που αφορά την έγκριση Κανονισµού Χρήσης ιαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων (Πεζοδρόµων Πεζοδροµίων Πλατειών)», ανέγνωσε το αριθ. 157/2009 έγγραφο του ηµάρχου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουµε την υπ αριθµ. 522/2008 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής που αφορά την Έγκριση Κανονισµού Χρήσης ιαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων (Πεζοδρόµων Πεζοδροµίων Πλατειών). Σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1 εδαφ. α4, παρ. 2 του Ν. 3463/2006, παρακαλούµε για την έγκρισή της. Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος: Λιόγκας Β.: Ρωτάω αν υπάρχει άποψη του Σωµατείου των Καφεζυθοπωλών, του Εµπορικού Συλλόγου και του Τεχνικού Επιµελητηρίου και γιατί δεν υπάρχουν έγγραφες απόψεις. ήµαρχος: Υπάρχουν απόψεις γιατί έγινε διαβούλευση µε αυτούς που αναφέρατε, πλην του ΤΕΕ που δεν εκλήθη και κρατήθηκαν πρακτικά. Η απόφαση της ηµαρχιακής δηµοσιεύθηκε σε τοπική εφηµερίδα και δεν µας ήρθε καµία παρατήρηση ή ένσταση. Μαυρίδης Ν.: Εχουµε Κανονισµό πεζοδροµίων ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, εφόσον τα αρµόδια όργανα του εφαρµόσουν όπως πρέπει. Αν αυτά δεν δουλέψουν σωστά, χίλιους Κανονισµούς να κάνουµε, δεν πρόκειται κανένας ν αποδόσει. Νικολαϊδης Αχ.: Εγώ πραγµατικά θέλω να τον ψηφίσω, αλλά, δεν υπάρχει ένα έγγραφο µε την άποψη των ενδιαφεροµένων. Καραµπουρνιώτης Ανδρ.: Το ζητούµενο είναι η εφαρµογή και όχι οι Κανονισµοί. Στο άρθρο 12 παρ. 7 ζητάτε πάρα πολλά δικαιολογητικά. Είµαστε θετικοί. Λιόγκας Β.: Θεωρώ πολύ µεγάλη έλλειψη της µη ύπαρξης των απόψεων των φορέων. εν καλύπτοµαι από τις εξηγήσεις του ηµάρχου. Ο συγκεκριµένος κανονισµός, είναι φοβερά γραφειοκρατικός και σε πολλά σηµεία ανεφάρµοστος. ιαπνέεται από φοροεισπρακτική λογική, χωρίς µάλιστα ανταπόδοση και υπάρχουν εξαιρέσεις στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. Είµαι αρνητικός. Μητσίνης.: Στο άρθρο 12 ζητάτε οι ενδιαφερόµενοι να κάνουν ολόκληρη µελέτη. Αυτό που λέει «παραθύρων κατοικιών κ.λπ.» να το εξαλείψετε. Αντί για αποτύπωση, να προσκοµίζεται φωτογραφία, γιατί απαιτούνται µεγάλα έξοδα. Εξαλείψετε το «σύµφωνη γνώµη των Τεχνικών Υπηρεσιών και της ηµοτικής Αστυνοµίας». ήµαρχος: Αντί για τοπογραφική αποτύπωση θεωρηµένη από µηχανικό, να γράψουµε σκαρίφηµα και φωτογραφίες. Αντί για «σύµφωνη γνώµη», να γράψουµε «γνωστοποίηση». Νικολαϊδης Αχ.: Αυτόν τον Κανονισµό θα τον ψηφίσω, γιατί είναι παρών ο Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου και δεν έχει καµία αντίρρηση. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο αποδεχόµενο την πρόταση του κ. Προέδρου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 1 εδάφ. α4, παρ. 2 και 93 του Ν. 3463/2006, την υπ αριθ. 522/2008 απόφαση ηµαρχιακής Επιτροπής και το ανωτέρω έγγραφο, µειοψηφούντων των κ. κ. Λιόγκα και Μαυρίδη ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την υπ αριθ. 522/2008 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής που αφορά την Εγκριση Κανονισµού Χρήσης ιαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων (Πεζοδρόµων Πεζοδροµίων Πλατειών), τροποποιώντας τον καταρτισθέντα και εγκριθέντα από αυτήν Κανονισµό κατά το άρθρο 12 παρ. 7, ως εξής: «Στην αίτηση για την τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών και την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου, θα επισυνάπτονται: α) ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήµατος (εάν πρόκειται για κατάστηµα), β) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που τυχόν έχει χορηγηθεί, 2

3 γ) τοπογραφικό σκαρίφηµα της θέσης του καταστήµατος, των παρακειµένων καταστηµάτων και κατοικιών, του πλάτους της πρόσοψης του καταστήµατος, του πλάτους του κοινοχρήστου χώρου και της οδού, της θέσης και των διαστάσεων του αιτουµένου χώρου κατάληψης, καθώς και φωτογραφίες των εισόδων και παραθύρων των παρακειµένων καταστηµάτων και κατοικιών. δ) ταµειακή απόδειξη µε το ΑΦΜ της επιχείρησης, ε) ενηµέρωση από το Ταµείο του ήµου περί µη οφειλών για τέλη, φόρους, πρόστιµα ή εισφορές προς τον ήµο ή νοµίµου ρύθµισής τους, στ) ισχύουσα άδεια Οικοδοµής ή άδεια µικροεπισκευών, ζ) έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου και της ηµοτικής Αστυνοµίας, ότι έλαβαν γνώση της αιτήσεως. Κατόπιν αυτού ο εν λόγω Κανονισµός έχει ως ακολούθως: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ - ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ) Προοίµιο Ο ήµος Καβάλας: α) έχοντας επίγνωση των δυσχερειών στην καθηµερινή κίνηση των πεζών, και δη των πιο ευάλωτων κοινωνικών οµάδων (ηλικιωµένοι, παιδιά, άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα ή σοβαρά προβλήµατα υγείας, εγκυµονούσες, συνοδοί βρεφικών αµαξιδίων κτλ.), που υπονοµεύουν την ποιότητα ζωής, υγιεινής και ασφάλειας του συνόλου των συµπολιτών, β) συνειδητοποιώντας ότι η ακώλυτη κίνηση των πεζών αποτελεί ουσιώδη παράµετρο της σύγχρονης αστικής κυκλοφοριακής οργάνωσης, επιβαλλόµενη από λόγους γενικότερου κοινωνικού και δηµοσίου συµφέροντος, γ) λαµβάνοντας υπόψη το υφιστάµενο διοικητικό πλαίσιο, την ισχύουσα νοµοθεσία και τις αποτυπωθείσες στην εγκριθείσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Χάρτα των ικαιωµάτων των Πεζών (1988), στην ιακήρυξη της Κοπεγχάγης (δίκτυο πόλεων χωρίς αυτοκίνητα, 1996) και στην Πράσινη Βίβλο για το Αστικό Περιβάλλον τάσεις και αρχές τις οποίες ασπάζεται και, τέλος, δ) σταθµίζοντας τα ιδιαίτερα, ειδικά και γενικά, γεωµορφολογικά, ιστορικά και τουριστικά χαρακτηριστικά της πόλης µας και των δηµοτικών διαµερισµάτων της προβαίνει στη θέσπιση του παρόντος Κανονισµού ιαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων (Πεζοδρόµων, Πεζοδροµίων και Πλατειών) που κείνται εντός των ορίων της διοικητικής του επικράτειας: Άρθρο 1 ο Στόχοι Ο παρών Κανονισµός σκοπεί: 1. στην διασφάλιση ευχερών και ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς ως υψηλή προτεραιότητα συνάδουσα µε το πνεύµα των νέων προτύπων αστικής ανάπτυξης, 2. στην εµπέδωση µιας δηµοκρατικότητας ερειδόµενης στην ουσιαστική προάσπιση των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στην άρση κάθε υποψίας κοινωνικού αποκλεισµού των ειρηµένων ευάλωτων οµάδων, 3. στην καίρια εξυπηρέτηση των αναγκών προσπέλασης και τροφοδοσίας των εµπορικών και λοιπών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, 4. στην διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των πλατειών, πεζοδρόµων και πεζοδροµίων αλλά και στην ισορροπηµένη οικονοµική εκµετάλλευσή τους από τον ήµο, 5. στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 6. στη ζείδωρη ανάδειξη του ιστορικού και εµπορικού χαρακτήρα των πλατειών και πεζοδροµηµένων περιοχών και, γενικότερα, 7. στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των δηµοτών και των φιλοξενούµενων στην πόλη µας. Άρθρο 2 ο 3

4 Ρύθµιση και Ισχύς Εφαρµογής Κανονισµού 1. Ο παρών Κανονισµός ισχύει για το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και, δη, για τις πλατείες, τα πεζοδρόµια και τα χαρακτηρισµένα ως πεζοδροµηµένα τµήµατα οδών των δηµοτικών διαµερισµάτων του δήµου µας. 2. Επί µέρους θέµατα του παρόντος (λ.χ. περί καθορισµού των τελών χρήσης των κοινοχρήστων χώρων) ρυθµίζονται µε Κανονιστικές Αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καβάλας, σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3463/ Οι διατάξεις του Κανονισµού ισχύουν εφόσον δεν θίγουν τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (λ.χ. υγειονοµικού περιεχοµένου, περί δηµοσίων έργων και χώρων, του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού, των αρµοδιοτήτων αστυνόµευσης της ηµοτικής Αστυνοµίας Καβάλας κτλ.). Άρθρο 3 ο Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού Η αρµοδιότητα για την τήρηση και πιστή εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού ανήκει στην ηµοτική Αρχή δια των αρµοδίων υπηρεσιών της ( ηµοτική Αστυνοµία κτλ.). Άρθρο 4 ο Εννοιολογικές ιευκρινίσεις 1. Αστικός εξοπλισµός: ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες της δηµοτικής αρχής όπως κάδοι απορριµµάτων και οι εσοχές για την τοποθέτησή τους, γλάστρες, ζώνες πρασίνου, ζαρντινιέρες, κολωνάκια, µπάρες, κιγκλιδώµατα, στηθαία, στύλοι, φωτιστικά σώµατα κτλ. 2. Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης: το αυτοκίνητο όχηµα µε το οποίο εκτελούνται µεταφορές προσώπων, χωρίς κόµιστρο, και πραγµάτων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού. 3. Αυτοκίνητο δηµοσίας χρήσης: το αυτοκίνητο όχηµα µε το οποίο εκτελούνται µεταφορές προσώπων ή πραγµάτων ή µεικτές µε ολική ή µερική µίσθωση ή µε κόµιστρο ανά επιβάτη. 4. Εµπόδια: γενικότερα ο αστικός, οδικός και επαγγελµατικός εξοπλισµός ήτοι: δένδρα, στύλοι (φωτισµού, ηλεκτροδότησης, ηχητικής σήµανσης στους σηµατοδότες κτλ.), καρτοτηλέφωνα, ταχυδροµικές θυρίδες, υπαίθριοι κατανεµητές τηλεφωνικών δικτύων (KVO=ΚΑΦΑΟ) ή συναφείς εγκαταστάσεις δικτύων κοινής ωφελείας, κρουνοί, διαφηµιστικές πινακίδες ή εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση διαφηµιστικών αφισών, στάσεις λεωφορείων, κουβούκλια κτλ. 5. Επαγγελµατικός εξοπλισµός: κάθε µορφή τραπεζοκαθισµάτων, οµπρελών, σκιάστρων, προθηκών, βιτρινών, πάγκων, εµπορευµάτων που εξυπηρετούν την πελατεία και λειτουργία των καταστηµάτων, εγκαταστάσεις πρατηρίων βενζίνης, µηχανηµάτων έκδοσης εισιτηρίων κτλ. 6. Κατάστηµα: ο αυτοτελής χώρος όπου λειτουργεί κάθε φύσεως εµπορική ή παροχής υπηρεσιών επιχείρηση και, εν προκειµένω, µόνο στο ισόγειο όροφο. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται και σε σχολεία, κλινικές και παιδικούς σταθµούς. 7. Κατοικία: ο αυτοτελής χώρος όπου κατοικούν άτοµα. 8. Κοινόχρηστος χώρος: οι πλατείες, στοές, πεζόδροµοι, τα πεζοδρόµια και το υπέδαφος αυτών και, γενικά, κάθε είδους χώρος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων (Ν. 1080/80). 9. Οδικός εξοπλισµός: ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών π.χ. φανοστάτες, κολωνάκια, σφαίρες, πινακίδες σήµανσης, σηµατοδότες κτλ. 10. Όχηµα: το µηχανοκίνητο όχηµα, το οποίο χρησιµοποιείται κυρίως για τη µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων ή για τη ρυµούλκηση στις οδούς οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων. 11. Πεζοδρόµιο: το υπερυψωµένο ή µε άλλο τρόπο διαχωριζόµενο τµήµα της οδού που προορίζεται για πεζούς. 12. Πεζόδροµος: οδός η οποία χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και για είσοδο - έξοδο οχηµάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης, παρόδιων ιδιοκτησιών ως και για οχήµατα εφοδιασµού ή έκτακτης ανάγκης. 13. Ποδηλατοδρόµος: οδός ή τµήµα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων. 14. Στάθµευση: η ακινησία του οχήµατος για οποιοδήποτε λόγο, πλην της ανάγκης αποφυγής εµπλοκής του µε άλλο όχηµα που χρησιµοποιεί την οδό ή σύγκρουσης µε εµπόδιο ή για τη συµµόρφωσή του µε τους κανονισµούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης 4

5 του οχήµατος δεν περιορίζεται στον απαιτούµενο χρόνο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγµάτων. 15. Στάση: Η ακινησία του οχήµατος επί χρόνο απαιτούµενο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγµάτων. Άρθρο 5 ο Παραχώρηση χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων 1. εν επιτρέπεται η εκµίσθωση κοινόχρηστου χώρου από τον ήµο για τοποθέτηση επαγγελµατικού εξοπλισµού εάν δεν αποµένει ελεύθερη από κάθε είδους εµπόδια ζώνη όδευσης, πλάτους: α) ενάµιση (1,50) µέτρου, τουλάχιστον, για την διέλευση πεζών στα πεζοδρόµια και β) δύο (2,00) µέτρων, τουλάχιστον, για την διέλευση των πεζών και των προβλεποµένων στο άρθρο 10 του παρόντος οχηµάτων στους πεζοδρόµους. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και ανάπτυξης επαγγελµατικού εξοπλισµού σε πεζόδροµο ή πεζοδρόµιο πλάτους µικρότερου των δύο (2,00) µέτρων και σε νησίδες. Ειδικά για τους πεζοδρόµους ο παραχωρούµενος προς χρήση χώρος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του πλάτους τους. 2. Κατ εξαίρεση, για περιπτώσεις υφισταµένων αστικών πεζοδροµίων το πλάτος της ζώνης αυτής είναι δυνατόν να µειωθεί στο ένα (1,00) µέτρο µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Στα υφιστάµενα πεζοδρόµια µε µικρότερο πλάτος του ενός (1,00) µέτρου η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εµποδίου. 3. Υπάρχουσες εκµισθώσεις κοινοχρήστων χώρων, αντίθετες στις προτιθέµενες παραγράφους, θα συνεχίσουν υφιστάµενες µέχρι τη λήξη της µίσθωσης. Αν τυχόν παραταθούν θα πρέπει να αναπροσαρµοσθούν στον παρόντα Κανονισµό. 4. Η τοποθέτηση επαγγελµατικού εξοπλισµού εγκρίνεται από Επιτροπή του ήµου. Μπορεί να γίνεται έµπροσθεν και προς την πλευρά του παρόδιου καταστήµατος ή προς την πλευρά του δρόµου όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν αλλά πάντοτε µε γνώµονα την άνετη κίνηση των πεζών. Οι προορισµένοι για τη λειτουργία του καταστήµατος διάδροµοι εντός του χώρου των τραπεζοκαθισµάτων προσµετρούνται ως κατάληψη. 5. εν επιτρέπεται αυστηρώς οιαδήποτε µόνιµη κατασκευή ή άλλη επέµβαση για την τοποθέτηση των ειδών επαγγελµατικού εξοπλισµού σε κοινόχρηστους χώρους. 6. Στους παραχωρούµενους προς χρήση χώρους είναι δυνατή, κατόπιν απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, η τοποθέτηση σκιάστρων ή οµπρελών, χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα, των οποίων η αισθητική θα προεγκρίνεται από την ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε ειδικές περιπτώσεις. 7. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων φέρουν την ευθύνη για την πέραν του παραχωρούµενου αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από πελάτες τους καθώς και για την διαφορετική χρήση του από τους τελευταίους. 8. εν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστηµάτων και επιτηδευµατιών κάθε µορφής στους κοινόχρηστους χώρους (συνεργεία αυτοκινήτων, συναρµολογήσεις επίπλων κτλ.). Επίσης, απαγορεύεται η έκθεση (λ.χ. εµπορευµάτων, κιβωτίων, βαρέων και επικίνδυνων αντικείµενων όπως µοτοποδηλάτων, οχηµάτων, µηχανηµάτων, σκαφών, ηλεκτρικών συσκευών), σε χώρο πέραν του ενός (1) µέτρου από την οικοδοµική γραµµή, πλην των τραπεζοκαθισµάτων και των σκιαδίων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Εξαίρεση αποτελεί η οδός Οµονοίας όπου µόνο τα καταστήµατα τα πωλούντα τουριστικά είδη και τύπο έχουν την δυνατότητα έκθεσης αντικειµένων που εξυπηρετούν την εµπορική τους δραστηριότητα και λειτουργία, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 9. Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση άδειας χρήσης και ανάπτυξης επαγγελµατικού εξοπλισµού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανθυγιεινές εστίες ούτε κάθε είδους δυσµενείς παράγοντες και κίνδυνοι από ατυχήµατα τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα αυτού χώρο. 10. Η µη συµµόρφωση µε τα ως άνω επισύρει την επιβολή προστίµου ύψους 100, ,00 ευρώ αναλόγως της βαρύτητας της παραβατικής συµπεριφοράς. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση επανάληψης και αφαιρείται προσωρινά για χρονικό διάστηµα 20 ηµερών η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου ενώ σε περίπτωση υποτροπής ανακαλείται οριστικά η ως άνω άδεια, αποµακρύνονται τα αντικείµενα από τον ήµο µε δαπάνες του υπευθύνου. Κατόπιν τούτου, δεν χορηγείται στον παραβάτη άδεια χρήσης του ιδίου κοινόχρηστου χώρου. 5

6 Άρθρο 6 ο ιαδικασία παραχώρησης χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων 1. Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 2. Οµοίως ορίζεται ετήσιο τέλος ανά τ.µ. ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης και αναλόγως της ζώνης στην οποία κείται ο κοινόχρηστος χώρος. H πόλη της Καβάλας διαιρείται στην Α ζώνη περικλειόµενη από τις οδούς Κουντουριώτου Καµάρες Οµονοίας (µε τις κάθετες παρόδους της) µέχρι το ύψος της Ευγενίου Ιορδάνου Καράνου αγκλή Βενιζέλου κόµβο Φαλήρου. Επίσης, περιλαµβάνεται ο κεντρικός δρόµος του δ.δ. της Νέας Καρβάλης και οι στεγασµένοι χώροι της ηµοτικής Αγοράς που θεωρούνται πεζόδροµοι. Ως Β ζώνη λογίζεται η υπόλοιπη πόλη και τα δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου. 3. Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου προ της παράδοσης της σχετικής άδειας και, άρα, πριν την χρήση του κοινοχρήστου χώρου. Εξαίρεση εισάγεται όταν το ολικό ποσό υπερβαίνει το ποσό των 500,00 ευρώ και παρουσιάζεται αδυναµία καταβολής οπότε παρέχεται η ευχέρεια καταβολής (2) δύο ισόποσων δόσεων και, πάντως, µέχρι την 30 η Απριλίου εκάστου έτους, Μετά την ηµεροµηνία αυτή δεν θα είναι δεκτή η ευχέρεια αυτή. Πάντως, µέχρι την εξόφληση του χρέους, οπότε και θα εκδίδεται η άδεια, δεν θα χρησιµοποιείται ο κοινόχρηστος χώρος (Ν αρ. 3 παρ. 6). 4. Η αίτηση χρήσης υποβάλλεται στο αρµόδιο Τµήµα ηµοτικών Προσόδων. Σ αυτήν θα αναφέρονται µε σαφήνεια: α) η διεύθυνση και το είδος της προοριζόµενης εκµετάλλευσης, ταυτόσηµη µε την διαλαµβανόµενη στην άδεια λειτουργίας του καταστήµατος, β) η θέση, η έκταση και το είδος της αιτούµενης προς χρήση επιφανείας του κοινοχρήστου χώρου και γ) η διάρκεια αυτής. 5. Στην αίτηση θα επισυνάπτονται: α) ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήµατος, β) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που τυχόν έχει χορηγηθεί, γ) τοπογραφική αποτύπωση, θεωρηµένη από µηχανικό, της θέσης του καταστήµατος, των παρακειµένων καταστηµάτων, των εισόδων και παραθύρων κατοικιών, του πλάτους της πρόσοψης του καταστήµατος, του πλάτους του κοινοχρήστου χώρου και της οδού, της θέσης και των διαστάσεων του αιτουµένου χώρου κατάληψης, δ) ταµειακή απόδειξη µε το ΑΦΜ της επιχείρησης, ε) ενηµέρωση από το Ταµείο του ήµου περί µη οφειλών για τέλη, φόρους, πρόστιµα ή εισφορές προς τον ήµο ή νοµίµου ρύθµισής τους. 6. Η άδεια έχει ισχύ έως το τέλος εκάστου ηµερολογιακού έτους έκδοσής της. Με τη λήξη της αποµακρύνεται ο επαγγελµατικός εξοπλισµός. Η άδεια χορηγείται, ή ανανεώνεται το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους, οπότε και η προθεσµία καταβολής του σχετικού τέλους, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται από επιτροπή του ήµου. Κατά την ανανέωση της άδειας εξετάζεται ενδελεχώς αν επήλθαν τυχόν µεταβολές στην υφιστάµενη κατάσταση που υπαγορεύουν την ανάγκη αναπροσαρµογής του ποσοστού της χρησιµοποιουµένης, βάσει της προγενέστερης άδειας, επιφανείας κοινοχρήστου χώρου (λ.χ. µείωση του ποσοστού λόγω επιβάρυνσης µε στοιχεία αστικού εξοπλισµού). 7. εν χορηγείται άδεια για χρήση κοινοχρήστων χώρων σε επαγγελµατίες που έχουν από οποιαδήποτε αιτία ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον ήµο. Άρθρο 7 ο Κατασκευή πεζοδρόµων πεζοδροµίων 1. εν επιτρέπεται η κατασκευή πεζοδροµίου σε πλάτος µικρότερο του 1,50 µέτρου, εκτός εάν ιδιαίτερες γεωµετρικές συνθήκες της οδού το επιβάλλουν κατά την κρίση της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου. Ο ιδιώτης µε δικά του µέσα αναλαµβάνει το κόστος της κατασκευής ή των τροποποιήσεών του υπό τις έγγραφες οδηγίες της ως άνω Υπηρεσίας. 6

7 2. Ο ήµος κατασκευάζει τα πεζοδρόµια και τα χρεώνει στις παρόδιες ιδιοκτησίες όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και πάντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 19/ (ΦΕΚ-423/ /78) «περί εφαρµογής µελετών, αναπλάσεως ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων οικισµών ή περιοχών αυτών και καθορισµού των υποχρεώσεων των παροδίων ιδιοκτητών» και ιδιαίτερα την παρ. 1 του άρθρ. 3 αυτού. 3. εν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατασκευή (σκαλοπάτια εισόδου, εξέδρες, καταπακτή υπογείου, εξώστες ηµιωρόφων και κάθε είδους κατασκευές) ή τοποθέτηση ειδών αστικού και οδικού εξοπλισµού χωρίς την έγκριση της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών µέσα στο εύρος των κοινοχρήστων χώρων. Οι υφιστάµενες θα καθαιρεθούν το συντοµότερο, και, πάντως, εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους 2009, για λόγους αισθητικής και δηµόσιας ασφάλειας από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών ή καταστηµάτων, διαφορετικά από την αρµόδια ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου, µε δαπάνες των ως άνω υπευθύνων. Άρθρο 8 ο Άσκηση υπαίθριου εµπορίου 1. εν επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριας στάσιµης ή πλανόδιας εµπορικής δραστηριότητας χωρίς τη νόµιµη άδεια από τον ήµαρχο και ύστερα από σχετική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Επίσης, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη αυτής καθ υπέρβαση της παραχωρούµενης επιφανείας. 2. Η µη συµµόρφωση µε τα ανωτέρω επισύρει πρόστιµο 150,00 έως 400,00 ευρώ αναλόγως της βαρύτητας της παράνοµης συµπεριφοράς. Άρθρο 9 ο Στάση - Στάθµευση οχηµάτων και µοτοποδηλάτων 1. εν επιτρέπεται η στάση και στάθµευση µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοποδηλάτων στους κοινόχρηστους χώρους και στις εξόδους αυτών, εξαιρουµένων των περιοριστικά αναφεροµένων περιπτώσεων του εποµένου άρθρου. 2. Η οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση των νοµίµων θέσεων στάθµευσης των ιδιοκτησιών (σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια) γίνεται από τους ιδιοκτήτες ή από την ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου, δαπάναις των παροδίων ιδιοκτητών, κατόπιν αιτήσεως των τελευταίων και σχετικής απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου για την απαιτούµενη διαµόρφωση του πεζοδροµίου. 3. εν επιτρέπεται η τοποθέτηση από ιδιώτες παντός είδους εξοπλισµού για την δέσµευση θέσης στάσης ή στάθµευσης οχήµατος. 4. Η µη τήρηση της παρ. 1 επισύρει πρόστιµο ύψους 200,00 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων. Η µη τήρηση της παρ. 3 επισύρει πρόστιµο ύψους 200,00 ευρώ, πλέον των δαπανών για την αποµάκρυνση του εξοπλισµού. Άρθρο 10 ο Κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων 1. Οι χώροι που χαρακτηρίζονται ως πεζόδροµοι, πεζοδρόµια και πλατείες προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των πεζών. Σε κάθε είσοδο πεζοδρόµου ειδική πινακίδα αναγγέλλει τη χρήση του δρόµου και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του. Μεταλλικά κινητά στοιχεία, εγκατεστηµένα επί των εισόδων των πεζοδρόµων και συντηρούµενα από την ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου, επιτρέπουν την πρόσβαση µόνο στους δικαιούχους (παρόδιους κατοίκους και επαγγελµατίες της περιοχής, ηµοτική και ηµόσια Αστυνοµία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Σωµατείο ΤΑΧΙ, ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας του ήµου) οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για την ορθή χρήση (άνοιγµα κλείσιµο) των κινητών στοιχείων. 2. Στους πεζόδροµους επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, όλο το 24ωρο η κυκλοφορία: α) Για την αντιµετώπιση, και µόνον, περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης των οχηµάτων παροχής Α βοηθειών ή, περιλαµβανοµένων των ΤΑΞΙ, µεταφοράς ασθενών, αναπήρων ή ανήµπορων υπερηλίκων, των απορριµµατοφόρων του ήµου, των οχηµάτων της ηµοτικής και ηµόσιας Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος, των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και νεκροφόρων. 7

8 β) Οχηµάτων που εκτελούν µετακοµίσεις οικοσκευών, µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος, αποκοµιδής προϊόντων κατεδαφίσεως και εκσκαφών, µεταφοράς οικοδοµικών υλικών κτλ. κατόπιν άδειας της ηµοτικής Αστυνοµίας. γ) Οχηµάτων ιδιωτικής χρήσεως κατοίκων της περιοχής, εφοδιασµένων µε ειδικό σήµα τοποθετηµένο σε εµφανές σηµείο τους, για να σταθµεύουν σε νόµιµο ιδιόκτητο χώρο στάθµευσης ή σε χώρο που θα καθορίζεται βάσει σχεδίου εγκεκριµένου αρµοδίως από τον ήµο. Η θέση στάθµευσης (µία ανά οικογένεια και για µία πινακίδα κυκλοφορίας) θα αναγράφεται στο ειδικό σήµα. Οι νόµιµες θέσεις στάθµευσης θα αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα προσκοµιζόµενα στην ηµοτική Αστυνοµία που θα εκδίδει και το ειδικό σήµα. 3. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχηµάτων τροφοδοσίας καταστηµάτων, βυτιοφόρων καυσίµων, χρηµαταποστολών κτλ. µόνο κατά τις ώρες 6:00-8:30 π.µ. και 14:00-17:00 των εργασίµων ηµερών. Ο χρόνος παραµονής θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και η στάση θα πραγµατοποιείται αποκλειστικώς εντός των ειδικά οριοθετηµένων από τον ήµο χώρων φορτοεκφόρτωσης επί του πεζοδρόµου, µη παρεµποδιζοµένης της τροφοδοσίας άλλων παροδίων καταστηµάτων και της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των πεζών. 4. Η κίνηση στους πεζοδρόµους θα διεξάγεται µε τους ακόλουθους όρους: α) Η ταχύτητα κίνησης των οχηµάτων δεν θα υπερβαίνει αυτήν των κυκλοφορούντων πεζών, οι οποίοι πάντοτε έχουν προτεραιότητα. β) εν επιτρέπονται οι επί τόπου αναστροφές και η οπισθοπορεία των οχηµάτων, εκτός εάν καθοδηγούνται από πεζό. γ) εν επιτρέπεται η κίνηση οχηµάτων µεικτού βάρους άνω των 7,50 τόνων, εκτός των οχηµάτων αποκοµιδής προϊόντων κατεδάφισης κτλ, µεταφοράς οικοσκευών, ετοίµου σκυροδέµατος, των βυτιοφόρων καυσίµων και των απορριµµατοφόρων. δ) Η είσοδος και έξοδος των οχηµάτων θα πραγµατοποιείται από την πλησιέστερη στο σηµείο στάσης - στάθµευσης πρόσβαση του πεζοδρόµου. Ειδικά, όσον αφορά τον πεζόδροµο της Παύλου Μελά η είσοδος θα γίνεται από την οδό Οµονοίας και η έξοδος από την οδό Ελ. Βενιζέλου. ε) εν επιτρέπεται η κίνηση ποδηλάτων εκτός εάν στον πεζόδροµο οριοθετηθεί ειδικός ποδηλατόδροµος. Εξαιρείται η κίνηση των ανηλίκων ποδηλατών κάτω των 12 ετών. στ) Για λόγους ασφαλείας κι εξυπηρέτησης της ανάγκης εξασφάλισης συνθηκών ανετότερης κυκλοφορίας ή προστασίας των πεζών η κυκλοφορία των οχηµάτων διανοµής εµπορευµάτων µπορεί να απαγορευθεί µε σχετική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. η) Κάθε κάτοχος οχήµατος υποχρεούται να αποζηµιώσει τον ήµο, βάσει υπολογισµού της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τις προκληθείσες ζηµίες στον αστικό εξοπλισµό των κοινοχρήστων χώρων από την επ ωφελεία του κυκλοφορία και στάση στάθµευση ιδιωτικής ή δηµοσίας χρήσης οχήµατος. 5. Η µη τήρηση των ως άνω διατάξεων επάγεται επιβολή προστίµου ύψους 300, ,00 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων. Άρθρο 11 ο Κατασκευή ή ανέγερση οικοδοµών και κατασκευή έργων από οργανισµούς και εταιρείες κοινής ωφελείας ( ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΚ κτλ.). 1. Σε κάθε περίπτωση που για την κατεδάφιση, επισκευή ή ανέγερση οικοδοµών απαιτείται οικοδοµική άδεια οι αιτούντες την κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου οφείλουν να καταθέσουν στο αρµόδιο Γραφείο του ήµου εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων. Το ύψος της καθορίζεται από τον ήµο για κάθε περίπτωση ανάλογα µε την φύση των εργασιών που θα εκτελεσθούν και αποσκοπεί στην επαναφορά στην προτέρα κατάσταση και αποκατάσταση του κοινοχρήστου χώρου και του εξοπλισµού του σε περίπτωση φθορών και εφόσον ο εκτελών τις εργασίες δεν προβεί σ αυτές µετά από σχετική πρόσκληση και µέσα σε τακτή προθεσµία. 2. Όταν πρόκειται να ανεγερθεί νέα οικοδοµή επιτρέπεται η κατεδάφιση του υφισταµένου κτίσµατος και η εκσκαφή του οικοπέδου µε µηχανικά µέσα κατά τις ώρες 7:30 έως 14:30, εκτός εάν κατά την κρίση της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών απαιτείται παράταση αυτών. Επίσης, εργασίες επισκευής ή ανακαίνισης οικιών και καταστηµάτων και, γενικά, εργασίες που προκαλούν ηχητική όχληση θα πρέπει να γίνονται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας. Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος κάτοχος του ακινήτου, στο οποίο γίνονται οι παραπάνω εργασίες, µεριµνά καθηµερινά µετά 8

9 το πέρας αυτών για τον καθαρισµό και την αποµάκρυνση κάθε υλικού που έχει µείνει στην επιφάνεια του κοινοχρήστου χώρου. 3. Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδοµής θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,50 µέτρου από την οικοδοµική γραµµή και σε ύψος 2,50 µέτρων από τη στάθµη της οδού, µε ανθεκτικό και αδιαπέραστο υλικό για την αποφυγή κινδύνου διασποράς, διαρροής ή διαφυγής στο περιβάλλον δοµικών, αδρανών υλικών και αποβλήτων. Τα αναγκαία προστατευτικά µέτρα π.χ. (είδος προστατευτικού υλικού) θα καθορίζονται µετά από άδεια της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. εν επιτρέπεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγµα αυτό. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε µέτρο προστασίας τους από κίνδυνο πτώσης υλικών, κίνδυνο από τροχοφόρα κτλ. από την πληµµελή εφαρµογή των ειρηµένων προστατευτικών µέτρων. Όλες οι πραγµατοποιούµενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται µετά τη λήψη νόµιµης άδειας από τον ήµο για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου η οποία θα πρέπει να υπάρχει στον χώρο του εργοταξίου µαζί µε αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία Οικοδοµικής Άδειας και την προβλεπόµενη από το νόµο πινακίδα µε τον αριθµό της άδειας και την ηµεροµηνία της έκδοσής της. 4. Επιβάλλεται στους υπευθύνους των έργων να εγκαθιστούν, κατόπιν άδειας από την ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κάδους περισυλλογής και αποκοµιδής υλικών οικοδοµής (containers) ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα της περιοχής και να µην οχλούνται οι διαβάτες και οι περίοικοι. Η άδεια θα ισχύει για προκαθορισµένο χρόνο και για προσδιορισµένο χρονικό διάστηµα το οποίο θα ανανεώνεται. Σε περίπτωση παρατεταµένης παραµονής του µέσου χωρίς άδεια, πέραν των 5 ηµερών, το µέσο αποµακρύνεται µε ευθύνη της Υπηρεσίας και η δαπάνη καταλογίζεται στους υπευθύνους. 5. Όταν οι εργασίες ανεγέρσεως νέας οικοδοµής φθάσουν στο στάδιο περαίωσης του φέροντος οργανισµού του ισογείου και της πλάκας της οροφής τους, τότε το περίφραγµα θα αφαιρείται και αφού αποκατασταθεί πλήρως ο κοινόχρηστος χώρος από τυχόν φθορές θα τοποθετείται ικρίωµα ώστε να είναι δυνατή η χρησιµοποίηση από το κοινό όλου του πλάτους του κοινοχρήστου χώρου µέχρι την οικοδοµική γραµµή. Το ικρίωµα αυτό θα επενδύεται από ύψος, τουλάχιστον, 2,50 µέτρων µε το ανωτέρω υλικό. Για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωµάτων απαιτείται η προσκόµιση της σχετικής άδειας από την /νση Πολεοδοµίας. 6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώµατος για τη σύνδεση κτιρίων µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας η αποκατάσταση της οδού στην αρχική της µορφή µε τα αυτά υλικά και την αυτή επιµέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ωφελουµένου ακινήτου. 7. Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή δηµοσίων έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας απαιτείται άδεια τοµής ή άδεια διέλευσης βαρέων οχηµάτων από την ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων. 8. Η µη τήρηση των ανωτέρω επισύρει πρόστιµο ύψους 300, ,00 ευρώ αναλόγως της βαρύτητας της παραβατικής συµπεριφοράς. Άρθρο 12 ο Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειµένων, τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών, προσωρινή λειτουργία εργοταξίου. 1. Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειµένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, υποβαλλοµένης, τουλάχιστον, τρεις (3) ηµέρες νωρίτερα στην ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου για την φορτοεκφόρτωση φορέα, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας. 3. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο µε δυνατότητα παράτασης, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση. 4. Οι προσωρινές άδειες για την παρεµπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και του παρόντος. 5. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφεροµένους. 9

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα