ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες G.A.P Vassilopoulos Public Ltd Ostero Holdings Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί αναφορικά με την με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες G.A.P Vassilopoulos Public Ltd Otero Holdings Ltd θα φέρει την επωνυμία Otero Trading Ltd. Η εταιρεία G.A.P Vassilopoulos Public Ltd είναι δημόσια εταιρεία με εισηνμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο όμιλος εταιρειών GAP παρέχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων διεθνείς μεταφορές χρημάτων, παροχή υπηρεσιών εδάφους σε αεροδρόμια, θαλάσσιες αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων, ταχυμεταφορές φακέλων δεμάτων, υπηρεσίες ταξιδιών εκδρομές, υπηρεσίες μετακόμισης, ξενοδοχεία ασφαλιστικές υπηρεσίες. Η G.A.P Vassilopoulos Public Ltd κατέχει το 100% των μετοχών της G.A.P Vassilopoulos Easy Payments Ltd, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας που ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 2009 αποτελεί αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Payzone Ελλάς ΑΕ στην Κύπρο. Η εν λόγω εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας (top-up), προπληρωμένου χρόνου ομιλίας κινητής σταθερής τηλεφωνίας, προπληρωμένες αγορές οτο internet με κουπόνια Paysafecard, ManeySafe, Ukash καθώς επίσης εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας. Η εταιρεία Otero Holdings Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Otero Ltd. Η Otero Ltd ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 2008 είναι γνωστή στην Κυπριακή αγορά με την ονομασία «MOBEE PAYMENTS».Η εν λόγω εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας (top-up), προπληρωμένου χρόνου ομιλίας κινητής σταθερής τηλεφωνίας, προπληρωμένες αγορές στο internet με κουπόνια Paysafecard, MoneySafe, Ukash καθώς επίσης εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας. Δυνάμει της συμφωνίας για τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης Otero Trading Ltd, η G.A.P Vassilopoulos Public Ltd η Otero Holdings Limited συμφώνησαν να ιδρύσουν κοινή επιχείρηση να μεταφέρουν σε αυτή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της G.A.P Vassilopoulos Easy Payments Ltd της Otero Ltd. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 2268 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμός 2838 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3) Επειδή τα μέλη της Περιφερειακής Συνεργατικής Πιστωπκής Εταιρείας Μαχαιρά σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν τη συγχώνευση της εταιρείας με τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ταμασσου τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού του παθητικού της εταιρείας σ' αυτή, Επειδή τα μέλη της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Ταμασσου σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν όπως η εταιρεία συγχωνευθεί με την πιο πάνω εταιρεία αποδεχθεί τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργηπκού του παθητικού της, Επειδή η έγγραφη συμφωνία για συγχώνευση των πιο πάνω εταιρειών έχει εγγραφεί στις 9 Ιουνίου 2012 από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, Επειδή η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ταμασσου, ως αποδεχόμενη εταιρεία, η οποία μετονομάζεται σε Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ταμασσου Μαχαιρά, με βάση την έγγραφη συμφωνία από τις 9 Ιουνίου 2012 διαδέχεται την πιο πάνω εταιρεία, ως μεταφέρουσα, εξ ολοκλήρου σε όλα τα διώματα τις υποχρεώσεις της όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια τα άλλα έγγραφα της θα συνεχίσουν να ισχύουν, Ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 49Δ(3) των πιο πάνω Νόμων, διατάσσει όπως η εγγραφή της Περιφερειακής Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Μαχαιρά ακυρωθεί όπως η εταιρεία αυτή διαλυθεί από τις 9 Ιουνίου Ιουνίου 2012, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 2839 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡί 2011) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΒΟΥΝΙΟΥ ΛΤΔ Διαταγή Εκκαθαρίσεως ΕΠΕΙΔΗ, βάσει του άρθρου 42(1) του Νόμου περί Συνεργατικών Εταιρειών (Νόμοι του 1985 μέχρι 2011), διενεργήθηκε εξέταση για τη σύσταση, λειτουργία οικονομική κατάσταση του Συνεργατικού Παντοπωλείου Βουνίου Λτδ. ΚΑΙ ΕΠΕίΔΗ ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών είναι της γνώμης ότι πρέπει να γίνει εκκαθάριση της εν λόγω Εταιρείας. ΓΙ' ΑΥΤΟ, ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών με βάση τις εξουσίες, οι οποίες του παρέχονται από το άρθρο 44 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου (Νόμοι του 1985 μέχρι 2011), διά του παρόντος διατάσσει σήμερα την εκκαθάριση του Συνεργατικού Παντοπωλείου Βουνίου Λτδ. Λευκωσία, 22 Μαΐου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 2840 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡ! 2011) Διορισμός Εκκαθαριστή Γνωστοποιείται για γενική πληροφορία ότι με βάση το άρθρο 44 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου (Νομοί του 1985 μέχρι 2011) ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών διόρισε την κσ Έλενα Αθηνοδώρου, Λειτουργό Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, ως Εκκαθαριστή του Συνεργατικού Παντοπωλείου Βουνίου Λτδ Λευκωσία, 22 Μάιου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

3 TlViHiVtA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 2841 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ {ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Γνωστοποίηση Αλλαγής Ονομασίας Γνωστοποιείται ότι η πιο κάτω Συνεργατική Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση των μελών της τροποποίησε τους Ειδικούς Κανονισμούς της άλλαξε την ονομασία της ως ακολούθως: Παλαιά Ονομασία Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ταμασσού. Νέα Ονομασία Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ταμασσού Μαχαιρά. Αριθμός Ιουνίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίος Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν. 102(Ι}/2005) Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου 102(Ι)/2005 Δίνεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον αττό Ορισμένα Σχέδια / ή Προγράμματα Νόμου, ότι το Τμήμα Αναδασμού υπέβαλε στις 14 Ιουνίου 2012 στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων Περιβάλλοντος, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε αρδευόμενη περιοχή στην κοινότητα Πολέμι της επαρχίας Πάφου. Η Μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας Παρασκευής από τις 7.30 π.μ μ.μ. στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28 Ι,ς Οκτωβρίου 20-22, Έγκωμη) ή στα Γραφεία του Τμήματος Αναδασμού (Προδρόμου 131, 1419 Λευκωσία). Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της Μελέτης ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η έγκριση του σχεδίου ή προγράμματος στο περιβάλλον. Αριθμός 2843 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Πάφου ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το μήνα Ιούνιο 2012, θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων ΣΕΚ Πάφου Ημέρες: , Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 18:30-21:30 Αριθμός 2844 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον OLEG MARON, διεύθυνση Σπιτάλι, Λεμεσός τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση ενός μεταχειρισμένου οχήματος MISTSUBISHI LANSER με αριθμό πλαισίου 62APU00324 που βρισκόταν αποταμιευμένο στην Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης A514600CY / Andreas Yiangou Ltd (Α.Τ.Α) με αρ. αποθέματος 2004B0D2O3253, ιδιοκτησίας του πιο πάνω OLEG MARON το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104{ζ) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(Ι)/2004, επειδή η άδεια διαχείρισης της πιο πάνω Α.Τ.Α ανακλήθηκε με απόφαση του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων στις χωρίς να έχει δοθεί νέος τελωνειακός προορισμός για το πιο πάνω όχημα εντός της ταχθείσης προθεσμίας. Δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης που αφορά το πιο πάνω όχημα στον OLEG MARON επειδή δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του. Ο φάκελος κατάσχεσης 80/2012 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑίΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

4 ΤΜΗΪΙ/1Α Β 2270 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμός 2845 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 2) Δηλοποιηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον SALMA JAMAL JAADE, διεύθυνση Κρήτης 80, Καψαλος, Λεμεσός τώρα σε άγνωστη διαμονή Δηλοττοιείται η κατάσχεση ενός μεταχειρισμένου οχήματος TOYOTA CEUCA με αριθμό πλαισίου JTILBRAG που βρισκόταν αποταμιευμένο στην Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης A514600CY/Andreas Yiangou Lid (Α Τ Α) με αρ αποθέματος 2005BOO030100, ιδιοκτησίας του πιο πάνω SALMA JAMAL SAADE το οποίο υπόκειται σε Δήμευση συμφωνά με τις πρόνοιες του άρθρου 104(ζ) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νομού αρ 94(ί)/2004, επειδή η άδεια διαχείρισης της πιο πάνω ΑΤΑ ανακλήθηκε με απόφαση του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων στις χωρίς να έχει δοθεί νέος τελωνειακός προορισμός για το πιο πάνω όχημα εντός της ταχθείσης προθεσμίας Δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποιησης κατάσχεσης που άφορα το πιο πάνω όχημα στον SALMA JAMAL SAADE επειδή δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του Ο φάκελος κατάσχεσης 80/2012 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχεπκός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ. Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 2846 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 2) Δηλοποιηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον STETSIOUK PETR, διεύθυνση Sfakion 3, Coral Court, (lal 502, Mesa Yitonia, Λεμεσός τώρα σε άγνωστη διαμονή Δηλοποιειται η κατάσχεση ενός μεταχειρισμένου οχήματος MISTSUB!SHI GALANT με αριθμό πλαισίου Ε35Α που βρισκόταν αποταμιευμένο στην Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης A514600CY / Andreas Yiangou Ltd (ΑΤΑ) με αρ αποθέματος 2004Β , ιδιοκτησίας του πιο πάνω STETSIOUK PETR το οποίο υπόκειται σε Δήμευση συμφωνά με τις πρόνοιες του άρθρου 104(ζ) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νομού αρ 94(Ι)/2004, επειδή η άδεια διαχείρισης της πιο πάνω ΑΤΑ ανακλήθηκε με απόφαση του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων ατις χωρίς να έχεί δοθεί νέος τελωνειακός προορισμός για ίο πιο πάνω όχημα εντός της ταχθείσης προθεσμίας Δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποιησης κατάσχεσης που αφορά το πιο πάνω όχημα στον STETSIOUK PETR επειδή δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του Ο φάκελος κατάσχεσης 80/2012 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 2847 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 2) Δηλοποιηση Κατάσχεσης Αναφορικά με το Μιχαήλ Βασίλειου, διεύθυνση Μιχαλακη Κασουλιδη 9, Δασουπολη Λευκωσία τώρα σε άγνωστη διαμονή Δηλοποιειιαι η κατάσχεση ενός μεταχειρισμένου οχήματος MERCEDES 200D με αριθμό πλαισίου WDB irou βρισκόταν αποταμιευμένο στην Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης A514600CY / Andreas Yiangou Ltd (ΑΤΑ) με αρ αποθέματος 2005Β , ιδιοκτησίας του πισ πάνω Μιχαήλ Βασίλειου το οποίο υπόκειται σε Δήμευση συμφωνά με τις πρόνοιες του άρθρου 104(ζ) του περί Ί ελωνειακου Κώδικα Νόμου αρ 94(Ι)/2004, επειδή η άδεια διαχείρισης της πιο πάνω ΑΙΑ ανακλήθηκε με αποφααη του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων στις χωρίς να έχει δοθεί νέος τελωνειακός προορισμός για το πιοπανω όχημα εντός της ταχθείσης προθεσμίας Δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποιησης κατάσχεσης που άφορα το πιο πάνω όχημα στον Μιχαήλ Βασίλειου επειδή δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του είναι άγνωστη η παρούσα διαμονή του Ο φάκελος κατάσχεσης 80/2012 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τ ελωνειων

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 2848 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣίΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ι ;- ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2 η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 0.2/2.4/2/ / ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Έκτακτο σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργοδότηση των μακροχρόνια ανέργων των νέων» συνολικού προϋπολογισμού Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό Κοινωνική Συνοχή" , κάτω από τον Αξονα Προτεραιότητας 2: «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας Κοινωνική Συνοχή». Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που : α) Είναι ηλικίας μέχρι 29 ετών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τους τελευταίους 3 συνεχόμενους μήνες στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Επαρχιακά ή Τοπικά Γραφεία Εργασίας) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Β) Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πάνω από 7 συνεχόμενους μήνες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι οι άνεργοι που διαμένουν στις επαρχίες, Πάφου Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πάνω από 5 συνεχόμενους μήνες, προέρχονται από τη Ξενοδοχειακή Επισιτιστική Βιομηχανία πρόκειται να εργοδοτηθούν στον ίδιο τομέα. Παρέχεται οικονομική βοήθεια ύψους προς τον εργοδότη, ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδατουμένου με μέγιστο ύψος κατ' άτομο που προσλαμβάνεται, ως μέρος του μισθολογικού κόστους. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 8 μήνες απασχόλησης εφ'όσον ο εργοδοιούμενος εργοδοτηθεί τουλάχιστον 12 μήνες. Η επιχορήγηση για εργοδότες που ανήκουν στην οικοδομική βιομηχανία θα ανέρχεται σε 65% του μισθολογικού κόστους του εργαζομένου, με μέγιστο ποσό για 8 μήνες εργοδότησης με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για τέσσερις (4) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη εργασίας από άτομα με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά με τη μορφή της πλήρους απασχόλησης. Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν εργοδότες που μεταξύ άλλων: α) Δεν έτυχαν οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας στο παρελθόν, για ενθάρρυνση της εργοδότησης του ίδιου ατόμου που προτίθενται να εργοδοτήσουν στα πλαίσια του Σχεδίου. Επίσης το ίδιο άτομο (υποψήφιος προς εργοδότηση) δεν πρέπει να έχει εργασθεί το οκτάμηνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης στον ίδιο εργοδότη. β) Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στις ομάδες στόχου, όπως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο, ηλικίας από 15 ετών άνω, που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κρότου ς-μ έλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης χώρας ο οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας στην Δημοκρατία. Ολοι οι πιο πάνω πρέπει να έχουν συνεχή αδιάλειπτη νόμιμη παραμονή στην Δημοκρατία για πέντε τουλάχιστον χρόνια. γ) Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στην ομάδα στόχου, σύμφωνα με το Σχέδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από ουσιώδη μείωση της δυνατότητας απασχόλησης στην αγορά εργασίας. δ) Η πρόσληψη του ανέργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης αλλά μέσα στην περίοδο που ορίζει το Σχέδιο. Δεν καλύπιονται από το Σχέδιο οι ακόλουθοι: α) Επιχειρήσεις/Εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα τα οποία είναι μέτοχοι τους. β) Αυτοεργοδοτούμενοι (ωςεργοδοτούμενοι/εργαζόμενοι). γ) Επιχειρήσεις/εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη, Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

6 2272 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΒΜΕΡίήΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, να παραδοθούν μέχρι Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας στο Τοπικό Γραφείο της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν την λήξη της πιο πάνω προθεσμίας. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής κα! της ισότητας των ευριών, καθώς την κοινωνική ενσωμάτωση». Αριβμός 2849 ΔΕ1ΚΤΗΣ ΤΙΜΏΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑ ΤΟ ΜΗΜΑ ΜΑΙΟ, Ιουνίου, Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Μάϊο 2012 αυξήθηκε κατά 0,44 μονάδες ή 0,37% έφτασε στις 120,49 μονάδες σε σύγκριση με 120,05 τον Απρίλιο Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων ειδών ένδυσης υπόδησης, του ηλεκτρικού ρεύματος, των αεροπορικών ναύλων των τελών ύδρευσης. Μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές των πετρελαιοειδών ορισμένων φρέσκων λαχανικών. 2. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη, κατ' επέκταση του πληθωρισμού, το Μάϊο 2012 μειώθηκε στο 2,9% σε σύγκριση με πληθωρισμό 3,1% τον Απρίλιο ,9% το Μάϊο Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαϊου 2012 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους δύο μήνες όπως η ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: Κατηγορίες Αγαθών Υπηρεσιών 1. Τρόφιμα μη αλκοολούχα ποτά 2. Αλκοολούχα ποτά καπνός 3. Ένδυση υπόδηση 4. Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός υγραέριο 5. Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός προϊόντα καθαρισμού 6. Υγεία 7. Μεταφορές 8. Επικοινωνίες 9. Αναψυχή πολιτισμός 10. Εκπαίδευση 11. Εστιατόρια ξενοδοχεία 12. Άλλα αγαθά υπηρεσίες Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Δείκτες Τιμών (2005=100) Ποσοστό μεταβολής (%) Απρίλιος Μάϊος Απο Μάιος 2012 Ιαν.-Μάκκ Απρ Μάιος 2011 Ιαν.-Μάϊος ,16 129,13 1,33 0,42 2,39 122,74 122,98 4,85 4,87 3,53 96,15 99,19-2,39-1,91-1,44 148,12 150,16 13,68 14,04 13,43 107,92 107,56 1,28 0,60 1,04 127,92 127,97 0,92 0,68 0,98 111,36 110,50 3,54 3,28 2, ,37 1,26 1,26 0,64 108,22 108,33 0,61 0,71 0,46 133,99 133,99 3,05 3,05 3,05 126,43 126, ,38 1,73 111,95 112,56 0,24 1,08 0,54 120,05 120,49 3,08 2,95 3,12 για Διευθυντή Στατιστικής Υπηρεσίας

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 2273 Αριθμός 2850 χ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΐΑτΓόφποτ} ΕΠΑ;14/2012} Αρ. Φακέλου: Κοινοποίηση συγκέντρωσης του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Πιτσιλιάς Λ/σίας Λτδ της Συνεργατικής Εταιρείας Άλωνας Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης Μέλος κα. Ελένη Καραολή Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 25 Απριλίου 2012 από τις εταιρείες Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Άλωνας (στο εξής η «ΣΠΕ Άλωνας») Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πιτσιλιάς Λευκωσίας Λτδ (στο εξής «Συνεργατικό Πιτσιλιάς»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί {στο εξής ο «Νόμος»), Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις Είναι οι ακόλουθες: Α. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αλώνας, Η ΣΠΕ Άλωνας ιδρύθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1951 ως συνεργατική εταιρεία απεριορίστου ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η παροχή τραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Β. Συνεργατικά Ταμιευτήριο Πιτσιλιάς Λευκωσίας Λτδ. Το Συνεργατικό Πιτσιλιάς ιδρύθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1994 ως συνεργατική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η παροχή τραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή, με επιστολή της με ημερομηνία 3 Μαΐου 2012, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 25 Απριλίου Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 2 Μαΐου 2012, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2012 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται αε αυτή σύμφωνα με το Νόμο βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Η υπό αναφορά συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση προκαταρτικής συμφωνίας (στο εξής η «Συμφωνία»), μεταξύ της ΣΠΕ Άλωνας του Συνεργατικού Πιτσιλιάς, για συγχώνευση δημιουργία μιας μεγαλύτερης Περιφερειακής Συνεργατικής Εταιρείας. Βάσει της Συμφωνίας τα στοιχεία ενεργητικού παθητικού της εταιρείας ΣΠΕ Άλωνας, θα μεταφερθούν στην αποδέκτρια εταιρεία Συνεργατικό Πιτσιλιάς. Σύμφωνα με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους , όταν δύο ή περισσότερες Συνεργατικές εταιρείες όπως είναι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στην υπό εξέταση συγκέντρωση, αποφασίζουν να συγχωνευθούν σε μία, καταθέτουν στον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών έγγραφη συμφωνία για τη

8 2274 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 συγχώνευση. Ο Έφορος, αφού εξετάσει ότι ακολουθήθηκε η νενομιαμενη διαδικασία, εγκρίνει τη συμφωνία εκδίδει διαταγή που ακυρώνει την εγγραφή της μεταφέρουσας εταιρείας η οποία διαλύεται από την ημέρα έκδοσης της διαταγής αυτής. Επίσης, με την υπογραφή της τελικής συμφωνίας συγχώνευσης από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, τα μέλη της ΣΠΕ Αλώνας καθίστανται μέλη του Συνεργατικού Πιτσιλιάς μετά τη συγχώνευση. Το όνομα της νέας εταιρείας Θα παραμείνει Συνεργατικό Πιτσιλιάς. Με δεδομένο ότι, ο Νόμος εφαρμόζεται μόνο επί των συναλλαγών /ή πράξεων που επιφέρουν μόνιμες αλλαγές στη δομή των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά ποσό η γνωστοποιηθείσα πράξη εμπίπτει στην έννοια της συγκέντρωσης, ως η έννοια αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά την απορρόφηση από το Συνεργατικό ΠιτσιΛώς όλων ανεξαιρέτων των στοιχείων του ενερνηιικού του παθηπκου της ΣΠΕ Αλώνας. Σύμφωνα με Ανακοίνωση 1 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκέντρωση υπάρχε! όταν δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις συγχωνεύονται σε μια επιχείρηση παύουν να υφίστανται ως χωριστές νομικές οντότητες. Συγκέντρωση μπορεί επίσης να υπάρξει όταν μια επιχείρηση απορροφάται από άλλη, η οποία διατηρεί τη νομική της ταυτότητα, ενώ η πρώτη παύει να υφίσταται ως νομική οντότητα. Ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία πράξεων που σύμφωνα με το άρθρο 4(1){α) του Νόμου πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, εφόσον τα δύο ανεξάρτητα συνεργατικά Συνεργατικό Πιταιλιάς ΣΠΕ Αλωνας θα συγχωνευτούν θα αποτελούν μια εταιρεία. Όμως, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α)(1) του Νόμου θέτει, καθότι μια από τις συμμετέχουσες εταιρείες, ήτοι η ΣΠΕ Αλωνας, έχει κύκλο εργασιών που ανέρχεται μόλις στα , για το έτος Αυτό συνεπάγεται ότι η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν θεωρείται ως συγκέντρωση μείζονος σημασίας άρα είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του Νόμου στη βάση των διατάξεων του άρθρου 13 του Νόμου. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18(1){α) του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού. 'Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα διοδοσίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01).

9 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝίΟΥ Αριθμός 2851 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση κατά τπν 31η Μαΐου Χρυσός απαιτήσεις σε χρυσά Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτηθείς σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Χρεόγραφα αε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστηματας Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπά στοιχεία ενεργητικού '000 Σύνολο Ενεργηηκού Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 0 4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 5 Υποχρεωθείς σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 507.S87 51 Γενική κυβέρνηση Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών διωμάτων του ΔΝΤ Υποχρεωθείς εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λογαριασμοί αναπροσαρμογής Κεφάλαιο αποθεματικά ΓύνοΛο Παθητικού Διαφορές ττου μπορεί να τταρουοιαστουν στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσει.^-'"' ~\

10 Β 2276 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμός 2852 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Γνωστοποιείται για ττληροφορια του κοινού ότι τα πιο κάτω εμπορεύματα που βρίσκονται στο Τελωνείο (Αποθήκες Δημοσίου στον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού ) θα πωληθούν με δημόσιο πλειστηριασμό στις 4 Ιουλίου 2012 κοι ώρα 9:00 π.μ. σύμφωνα με το νόμο, αν δεν εκτελωνισθούν πριν την πιο πάνω ημερομηνία. Το Τελωνείο δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο ψηλή ή οποιαδήποτε προσφορά. Α/Α Σορού (LOT) Αριθμός παραλαβής σε αποθήκη Πλοίο / Αεροπλάνο με το οποίο εισήχθηοαν 1 ΑΔ23/08 Αφίξεις αεροδρομίου 2 ΑΔ44/11 (1) Αφίξεις αεροδρομίου Σηυεία Περιγραφή των ΙΜ,,, Αριθμός εμπορευμάτων Ημερομηνία κα, ^ ^ (σύμφωυα με το Αριΰμ ΑΖΗΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Δηλωτικό του Σκάφους) 8/12/08 Ιδιωτικό ιστιοφόρο σκάφος 16/11/11 Γυναικείες τσάντες ΑΔ46/11 Αφίξεις 21/12/11 Δαχτυλίδια (3) αεροδρομίου 3 ΑΔ45/11 Αφίξεις 2/12/11 Βαλίτσες με προσωπικά 4 ΑΔ46/11 Ο) (1-11) αεροδρομίου Αφίξεις αεροδρομίου ΑΔ6/12 Αφίξεις αεροδρομίου είδη 21/12/11 Ιατρικά είδη εργοστασίου 22/2/12 Ιατρικά εργαλεία ΑΔ8/12 Αφίξεις 6/3/12 ί Ιατρικά εξαρτήματα (3) αεροδρομίου 5 ΑΔ48/11 (4) Αφίξεις αεροδρομίου 30/12/11 1 Αεροβόλο όπλο 5,5mm " ΑΔ10/12 Αφίξεις 14/3/12 1 Αεροβόλο όπλο 5,5mm * (2) αεροδρομίου 6 ΑΔ2/12 (1) 7 ΑΔ2/12 (3) Αφίξεις αεροδρομίου Αφίξεις αεροδρομίου 12/1/12 1 Εξαρτήματα 12/1/12 1 Μαγιό ΑΔ2/12 Αφίξεις 12/1/12 i Μαγιό (4) αεροδρομίου ΑΔ2/12 Αφίξεις 12/1/12 ί Εσώρουχα (5) αεροδρομίου ΑΔ2/12 Αφίξεις 12/1/12 (6) αεροδρομίου Εσώρουχα 8 ΑΔ2/12 Αφίξεις 12/1/12 Προστατευτικός (7) αεροδρομίου εξοπλισμός για μοτοσικλετιστές 9 ΑΔ3/12 (1) Αφίξεις αεροδρομίου 24/1/12 Σύστημα συναγερμού 10 ΑΔ7/12 Αφίξεις αεροδρομίου 11 ΑΔ8/12 (D 12 ΑΔ8/12 (2) Αφίξεις αεροδρομίου Αφίξεις αεροδρομίου 24/2/12 Δείγματα κρασιών 6/3/12 Σύρματα S/3/12 ; 1 Προσωπικά είδη

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ Α/Α Σορού (LOT) Αριθμός παραλαβής σε αποθήκη Πλοίο / Αεροπλάνο με το οποίο εισήχθησαν Ημερομηνία ΑΔ8/12 Αφίξεις 6/3/12 (4) αεροδρομίου ΑΔ8/12 Αφίξεις 6/3/12 (6) αεροδρομίου ΑΔ12/12 Αφίξεις 16/3/12 0) αεροδρομίου ΑΔ8/12 Αφίξεις 6/3/12 03) αεροδρομίου ΑΔ8/12 Αφίξεις 6/3/12 (16) αεροδρομίου ΑΔ9/12 Αφίξεις 6/3/12 (1-10) αεροδρομίου ΑΔ12/12 Αφίξεις 16/3/12 (4) αεροδρομίου ΑΔ13/12 Αφίξεις 28/3/12 (5) αεροδρομίου ΑΔ13/12 Αφίξεις 28/3/12 (6) αεροδρομίου ΑΔ15/12 Αφίξεις 10/4/12 (2) αεροδρομίου ΑΔ20/12 Αφίξεις 15/5/12 (4) αεροδρομίου ΑΔ20/12 Αφίξεις 15/5/12 (10) αεροδρομίου ΑΔ20/12 Αφίξεις 15/5/12 (7) αεροδρομίου ΑΛ20/12 Αφίξεις 15/5/12 (8) αεροδρομίου ΑΔ20/12 Αφίξεις 15/5/12 (9) αεροδρομίου ΑΔ21/12 Αφίξεις 15/5/12 (1) αεροδρομίου ΑΔ21/12 Αφίξεις 15/5/12 (4) αεροδρομίου ΑΔ24/12 Αφίξεις 24/5/12 (5) αεροδρομίου ΑΔ21/12 Αφίξεις 15/5/12 (2) αεροδρομίου ΑΔ21/12 Αφίξεις 15/5/12 (7) αεροδρομίου ΑΔ22/12 Αφίξεις 16/5/12 (2) αεροδρομίου ΑΔ22/12 Αφίξεις 16/5/12 (3) αεροδρομίου Σημεία Αριθμοί Αριθμός πακέτων 14 Περιγραφή των εμπορευμάτων {σύμφωνα με το Δηλωτικά του Σκάφους) Ένα φόρεμα Παπούτσια Μία τσάντα Παπούτσια Προσωπικά είδη καλλυντικά βαλίτσες με προσωπικά είδη Εξαρτήματα τηλεφώνων Νήμα Γυναικείες μπλούζες Μετατροπέας 14 κιβ. Οργανικές μπογιές Εξαρτήματα Μηχανισμοί εξυπηρέτησης πελατών τράπεζα Μηχανισμοί εξυπηρέτησης πελατών τράπεζα Μηχανισμοί εξυπηρέτησης πελατών τράπεζα Παπούτσια Προσωπικά είδη Παπούτσια ρούχα Μετρητές ακοής Συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας Ρουχισμός Εξοπλισμός εργαστηρίου

12 Β 2278 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Α/Α Σορού (LOT) Αριθμός παραλαβής σε αποθήκη Πλοίο / Αεροπλάνο με το οποίο εισήχθησαν Αφίξεις ΑΔ24/12 (3) αεροδρομίου ΑΔ24/12 Αφίξεις (4) αεροδρομίου Ημερομηνία 24/5/12 24/5/12 Σημεία Αριθμοί Αριθμός πακέτων Περιγραφή των εμπόρευμα) ων (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους) 1 Εξαρτήματα πλοίου Ηλεκτρονικά γκι προγραμματισμό 29 ΑΔ46/11 Αφίξεις (5) αεροδρομίου ΑΔ47/11 Αφίξεις (2) αεροδρομίου ΑΔ3/12 Αφίξεις (2) αεροδρομίου ΑΔ18/12 Αφίξεις (D αεροδρομίου 21/12/11 30/12/11 24/1/12 15/5/12 Ηλεκτρόνια δισκάκια Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή Ηλεκτρονικά δισκάκια Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕίΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 4 Ιουλίου Τα εμπορεύματα θα πωληθούν για εσωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή(') ή μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος(') σύμφωνα με την νομοθεσία οι ενδιαφερόμενοι Θα ενημερώνονται κατά την ημέρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Για περισσότερες πληροφορίες πρόσωπα που ενδιαφέρονται πρέπει να αποταθούν στον οικείο Κλάδο του Τελωνείου στα τηλέφωνα & Η επιθεώρηση των εμπορευμάτων επιτρέπεται τρεις μέρες πριν τον πλειστηριασμό μεταξύ τω ν ωρών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής, Τμήματος Τελωνείων,

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 2853 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Γνωστοποιείται για πληροφορία του κοινού ότι τα πιο κάτω εμπορεύματα που βρίσκονται στο Τελωνείο Λεμεσού θα πωληθούν με δημόσιο πλειστηριασμό στις 12 Ιουλίου 2012 ώρα 9.00 π.μ. σύμφωνα με το νόμο, αν δεν εκτελωνισθούν πριν την πιο πάνω ημερομηνία. Το Τελωνείο δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο υψηλή ή οποιαδήποτε προσφορά Αριθμός.Γ, ^ηζ Πλοίο / Αεροπλάνο με το οποίο ααήχθποα. σε αποθήκη Ημερομηνία Σημεία Αριθμοί 97/12 MEDITERRANEAN 13/03/12 CMAU SEA /3 97/12 MEDITERRANEAN SEA 99/12 GRANDE MED1TERANEO 103/12 CAP HAMILTON 107/12 CAPHARRISSON 10Θ/12 BENTONVILLE 108/12 BENTONVILLE 109/12 MAERSKAHRAM 110/12 LADY ELISABETH 3/04/12 112/12 CAP HARVEY 6/04/12 113/12 ZIMMOSKVA 7/04/12 114/12 MSCGABR1ELLA 10/04/12 114/12 MSCGABRIELLA 10/04/12 13/03/12 GESU /3 14/03/12 CHASSIS NO /03/12 MRKU /2 29/03/12 TH + MER OLO /03/12 MEDU /8 29/03/12 MEDU /8 29/03/12 MSKU /7 CLHU /4 MSKU /0 ZIMU /9 GLDU /0 MEDU /0 Αριθμός ττακέτων Περιγροψή των εμπορευμάτων {σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους) 1X40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε 6τι περιέχει 1176 χαρτόνια παιδικό γάλο ανάπτυξης S-26 ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1X40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 2352 παιδικό γάλα ανάπτυξης S-26 ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο MERCEDES Δ.Σ.Ο αριθμός πλαισίου WDB F X40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 111 χαρτόνια καπνό ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 8 Χαρτόνια που δηλώθηκαν ότι περιέχουν ξύλινους πλάστες για άνοιγμα φύλλου ζαχαροπλαστικής 1Χ20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 1349 πακέτα μπύρες ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1X20 Εμπορευμαϊοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 17 ρολά χαρτί ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1X40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 988 χαρτόνια αντλίες, χορτοκοπτικές εξαρτήματα τους ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 75 χαρτόνια ηλεκτρικούς ανεμιστήρες 2800w ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1X40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 2200 χαρτόνια καφέδες, ζεστή σοκολάτα κ,α. ροφήματα ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει τεμάχια σε 23 παλέτα energy dnnk ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1X40 Εμπορευι ιοτοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 1946 χαρτόνια ταινία συσκευασίας, νάυλον συσκευασία κτλ. ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1Χ40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 1944 χαρτόνια ταινία συσκευασία, νάυλον συσκευασίας κτλ Ονομα παραλήπτη (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους)

14 Β 2280 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμός λαβής tf J, σε απο θήκη ΠΑοί! Αε Ρ οτταανο V s - το οποίο ειαήχθπ σα ν 115/12 MSCADELE 118/12 KATHRENE BORCHARD 119/12 EDDYSTONE 119/12 EDDYSTONE 120/12 MAERSK TORINO 120/12 MAERSK TORINO 121/12 MSCMANU 121/12 MSCMANU 121/12 MSCMANU 121/12 MSCMANU 74/12 MEDITERRANEAN SEA Ημερομηνία 9/04/12 9/04/12 12/04/12 12/04/11 16/04/12 16/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 15/02/12 Σημεία Αριθμοί MSCU /3 ANASTASI OS STEPHANi DES 8 SON LTD MR CAiN VRN PK082PM MS MACMILAN C/O DIO PROJECTS VRN NMNN MSKU /0 TTNU /1 CIPRO INVESTME NT AND TRADING LTD LIMASSOL MEDU /2 MEDU /8 TCLU /1 GESU /8 Αριθμός ττακέτων Περιγραφή ίων εμπορευμάτων {ούμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους) MONO TO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 150 χαρτόνια έπιπλα ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Παλέτα που δηλώθηκε ότι περιέχει διαφημιστικά έντυπα για ία αυτοκίνητα μάρκας MAZDA 1 Μεταχειρισμένη μοτοσυκλέτα YAMAHA YZR R6, αριθμός πλαισίου JYARJ αριθμό εγγραφής ΡΚ08ΖΡΜ 1 Μ ε ταχει ρι σμ ε νο σ κάφο ς καταμαράν η καρότσα μεταφοράς του μαζί με τον ιατό του 4 χαρτόνια εξαρτήματα του 1X40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 310 χαρτόνια χορτοκοπτικές τα εργαλεία τους ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1Χ40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 233 χαρτόνια έπιπλα κήπου ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Παλέτα που δηλώθηκε ότι περιέχει 2 κιβώτια βιτρίνες για κοσμήματα 1X20 1Χ40 1X40 1X40 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 18 ρολά χαρτί ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχεϊ 15 ρολά χαρτί ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 12 ρολα χαρτί ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 584 πακέτα χαλιά ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ονομα παραλήπτη (σύμφωνα με Tc Δηλωτικό του Σκάφους) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ 63/12 ERNST RiCKMERS 6/01/12 65/12 IREMKALKAVAN 30/01/12 78/12 IREMKALKAVAN 30/01/12 83/12 RUTS /10/11 GIANNA KLEOVOUL OU K.P.N.G ANIMALS LTD K.P.N.G ANIMALS LTD 40 Κιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει ψησταριά Κιβώτια που δηλώθηκαν ότι περιέχουν κτηνιατρικά φαρμακευτικό προϊόντα Κιβώτια που δηλώθηκαν όπ περιέχουν κτηνιατρικά φαρμακευτίκά προϊόντα Βαλίτσα που δηλώθηκε ότι

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ περιέχει ένα όπλο PA1NTBALL BRAVO ONE, S/N Τ, ένα όπλο PAINTBALL PCS PURSUIT COMBAT SYSTEMS S/N 12F08643, δύο μποτίλιες γκαζιού, δύο προστατευτικά κράνη, δύο φιάλες με χρωματιστές σφαίρες, δύο προστατευτικά δύο θήκες για τις σφαίρες προσαρμοζόμενες στα όπλα. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Τα εμπορεύματα θα πωληθούν για εσωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή, σύμφωνα με τη νομοθεσία οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται κατά την ημέρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Πληροφορείται το κοινό που ενδιαφέρεται να αγοράσει οχήματα που προορίζονται για διάλυση οε εξαρτήματα ότι, ενόψει εφαρμογής του περί Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής Νόμου του 2003 (Ν. 157(Ι)/2003) που αφορά την απορρύπανση, αφαίρεση εξαρτημάτων, προώθηση προς ανακύκλωση κ.λ.π., η εξασφάλιση «Πιστοποιητικού Καταστροφής» από αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας οχημάτων που προορίζονται για διάλυση σε εξαρτήματα είναι απαραίτητη για να επιτραπεί η παράδοση των οχημάτων αυτών από το Τελωνείο. Τα ονόματα των εταιρειών που λειτουργούν ως αδειοδοτημένοι επεξεργαστές καθώς τη διαδικασία εξασφάλισης του εν λόγω πιστοποιητικού μπορούν να ληφθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Κ. Γεωργίου, τηλ ), στο οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτείνεται. Η μεταφορά των οχημάτων από τους τελωνειακούς χώρους, θα γίνεται από αδειοδοτημένους συλλέκτες μεταφορείς, οι οποίοι θα πρέπει κατά την παραλαβή των οχημάτων να προσκομίσουν στο Τελωνείο σχετική άδεια που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων Περιβάλλοντος αναφέρεται στη συλλογή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων - οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για περισσότερες πληροφορίες υπορείτε να αποταθείτε στην κα. Μερόπη Σαμαρά Μηλιώτου στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος στο τηλ Για περισσότερες πληροφορίες, πρόσωπα που ενδιαφέρονται πρέπει να αποταθούν προς τον οικείο Κλάδο του Τελωνείου Λεμεσού στα τηλέφωνα , Η επιθεώρηση οχημάτων / εμπορευμάτων επιτρέπεται τρεις μέρες πριν τον πλειστηριασμό μεταξύ των ωρών Κωνσταντίνος ΝικολαΊδης Διευθυντής, Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 2854 Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 5 Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε μη προνομιούχους πιστωτές Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Διοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 110/08 Αναφορικά με το Βρυώνη Ξενοφώντος (Αρ. Ταυτ ). Όνομα χρεώστη: Βρυώνης Ξενοφώντος. Διεύθυνση: Ονούφριου Κληρίδη 13, Πάφος. Ποσό πληρωτέο για έκαστο : 0,0775 σεντ. Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Δεύτερο τελευταίο. Ημερομηνία πληρωμής: 22 Ιουνίου Τόπος πληρωμής: Στα Γραφεία της CRI Group, Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, Πολυκ. ΒΝΑ, 4 ί όροφος, 1086 Λευκωσία. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Διαχειριστής.

16 2282 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμός 2855 Επαρχιακά Δικαστήριο Λευκωσίας. Διοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αρ- Αίτησης 346/2012 Αναφορικά με το Νέαρχο Γιώργου Σαββίδη (Nearchos George Savvides) τέως από Johannesburg, Νότιος Αφρική, αποβιώσαντα, Αναφορικά με την αίτηση του Σάββα Δ. Γεωργιάδη, από τη Λευκωσίο. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 2 Ιουλίου 2012 ώρα 9 π.μ. θα υποβληθεί αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την επανασφραγιση του Διατάγματος Διαχειρίσεως της περιουσίας του πιο πάνω αποβιώσαντα, τέως από Johannesburg, Νότιος Αφρική, το οποίο εξεδόθη στις 24 Αυγούστου 2011 από το High Court of South Africa, στη Νότιο Αφρική. ΣΑΒΒΑΣ Δ. ΓΕΞΩΡΓΙΑΔΗΣ, Δικηγόρος Αιτητή, Tribune House, οδός Σκόπα 10, CY 1075 Λευκωσία. Αριθμός 2856 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Διοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Ε πάνα σφ ράγια ι ς) Νόμον, Κεφ. 192, Αρ. ΛΙτ. 342/2012 Αναφορικά με τη ΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦίΔΗ, τέως απο την Αγγλία, αποβιώσασα, Δίνεται ειδοποίηση ότι στις ώρα 9.00 π.μ. θα γίνει αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την Επανασφραγιση του Διατάγματος Επικύρωσης της Διαθήκης της Δώρας Δημητρίου Χριστοφίδη, τέως από την ΑγγΛία το οποίο εξεδόθη από το High Court of Justice (District Probate Registry at Oxforf) Αγγλίας, στις ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΊΑΔΕΠΕ., Λ^ΥΚΙΟΣ ΤΙΙΚΚΙΝΗΣ, Δικηγόροι αιτητών. Αριθμός 2857 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Διοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφραγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αριθμός Αίτησης 345/2012. Αναφορικά με την Ιωάννα Σαββίδη (loanna Savvides) τέως από Johannesburg, Νότιος Αφρική, αποβιώσοσα, Αναφορικά με την αίτηση του Σάββα Δ. Γεωργιάδη, απο τη Λευκωσία. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 2 Ιουλίου 2012 ώρα 9 π.μ. θα υποβληθεί απηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την επανασφραγιση του Διατάγματος Διαχειρίσεως της περιουσίας της πιο πάνω αποβιώσασας, τέως από Johannesburg, Νότιος Αφρική, το οποίο εξεδόθη στις 24 Αυγούστου 2011 από το High Court of South Africa, στη Νότιο Αφρική ΣΑΒΒΑΣ Δ. ΙΈΩΡΠΑΔΜΣ, Δικηγόρος Αιτητή, Tiibune House, οδός Σκόπα 10, CY 1075 Λευκωσία.

17 TMHiViA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 2858 Επαρχιακό Δικαστήριο Διοδοσία Επικύρωσης Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφραγισις) Νομον, Κεφ. 192, Αναφορικά με την Valentine Pavlovich Korzh από τη Βρετανία, αποβιώσασα Αρ. Αίτησης 257/2012 Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 22 Ιουνίου 2012 στις 9:00 π.μ., θα υποβληθεί αίτηση στο πιο πάνω κατονομαζόμενο Επαρχιακό Δικαστήριο για την Επανασφράγιση του Διατάγματος Επικύρωσης της διαθήκης της Valentine Pavlovich Korzh, αποβίώσασας, που εκδόθηκε από το High Court of Justice The District Probate Registry at Brighton στις 29 Ιουνίου MICHAEL CHAMBERS & CO. LLC. Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος των διαχειριστών Vadim Korz Yanina Orekhov. Αριθμός 2859 Επαρχιακό Δικαστήριο. Διοδοσία Επικύρωσης Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αρ. Αίτησης 106/2012. Αναφορικά με την Νικι Jacobs από τη Βρετανία, αποβιώσασα Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 28 Ιουνίου 2012 στις 9:00 π.μ., θα υποβληθεί αίτηση στο πιο πάνω κατονομαζόμενο Επαρχιακό Δικαστήριο για την Επανασφράγιση του Διατάγματος Επικύρωσης της δ;αθήκης της Niki Jacobs, αποβιώσασας, που εκδόθηκε από το High Court of Justice The District Probate Registry at Manchester στις 28 Μαρτίου MICHAEL CHAMBERS & CO. LLC, Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της εκτελεστριας, Μαρούλλας White ley. Αριθμός 2860 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ, ΚΕΦ. 113 Αναφορικά με την εταιρεία DYNACOVE CONSULTING LIMITED με αριθμό εγγραφής ΗΕ που έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στην οδό Ανάσταση Σιούκρη & Ολυμπίων Γωνία, Themis Tower, 6 0ζ όροφος, Τ.Κ. 3035, Λεμεσός, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Γνωστοποιείται ότι στις καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού Αίτηαη για Μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας Dynacove Consulting Limited Η αίτηση υποβλήθηκε από τους Α.Γ. ΠΑΦΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, από τη Λεμεσό ορίστηκε από το Δικαστήριο για ακρόαση στις , όπου εκδόθηκε διάταγμα με το οποίο επιτράπηκε η μείωση του Κεφαλαίου της εταιρείας Dynacove Consulting Limited. Οποιοσδήποτε Πιστωτής ή Συνεισφορέας της Εταιρείας θέλει να λάβει αντίγραφο του εν λόγω Διατάγματος μπορεί να αποταθεί στους υποφαινόμενους δικηγόρους στη διεύθυνση: Ανάσταση Σιούκρη καί Ολυμπίων Γωνία, Themis lower, 6 ος όροφος, Τ.Κ. 3035, Λεμεσός, Δ.Ο 1. Α.Γ. ΠΑΦΙΤΗΣ& ΣΙΑΔ.Ε.Π.Ε, Δικηγόροι Αιτητών.

18 Β 2284 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμός 2861 Επαρχιακά Δικαστήριο Λευκωσίας. Αίτηση αρ. 374/2012. Αναφορικά με την Εταιρεία REGMOON LTD (HE ), οδός Μακαρίου Γ 69, 6 ος όροφος, Γρ. 601, Λευκωσία. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, ΚΟ! Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας HANEDA LTD, από τη Λευκωσία, για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας REGMOON LTD, από τη Λευκωσία. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία HANEDA LTD, από ϊη Λευκωσία, καταχώρισε στις αίτηση στο Ετταρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με την οποία εξαιτειται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της Εταιρείας REGMOON LTD από το Δικαστήριο. Και περαιτέρω δίνεται ειδοποίηση οτι η πιο πάνω αίτηση έχε! οριστεί για ακρόαση στις οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της ρηθείσας Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της αναφερόμενης Εταιρείας, ο οποίος Θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο καταβάλε! το νενομισμένο τέλος. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΕΡΑΣ, Δικηγόρος αιτητών. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Γιώργου Λιβέρα, Ρηγαίνης 4, 3ος όροφος, θυρίδα Δικαστηρίου 28, Λευκωσία, τηλ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους των αιτητών, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους των αιτητών το αργότερο μέχρι τις 2 Ιουλίου Αριθμός 2862 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αναφορικά με την Εταιρεία XENIOS GAS TRADING LTD, από τη Λευκωσία, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 211, 212, 213, , Αρ. Αίτησης 355/12 Αναφορικά με την αίτηση των SALVINIA TRADING LTD από τη Λευκωσία για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι οι SALVINIA TRADING LTD από τη Λευκωσία, καταχώρισαν στις μέσω του δικηγόρου Μάριου Κοντεμενιώτη από τη Λευκωσία, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας απο το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Απόδειξη στις ώρα 8:30 π.μ. οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον κ. Μάριο Κοντεμενιώτη, Δικηγόρο, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ, Δικηγόρος αιτητών. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στον κ. Μάριο Κοντεμενιώτη, Δικηγόρο αιτητών, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 95, Μέγαρο XAPITSNH, 1 ος όροφος, Γρ.102, Λευκωσία, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο η τους δικηγόρους τους πρέπει να επιδοθεί ή να ταχυδρομηθεί αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τον κ. Μάριο Κοντεμενιώτη, όχι πιο αργά από τις 2:00 μ.μ. της 1 Πς Ιουλίου 2012.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 2863 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αρ Αίτησης 670/2011 Αναφορικά με την Εταιρεία KYRIACOS PARPAS HOLDINGS LTD ΙφιγενεΙας 5, ΑγΛαντζια Λευκωσία Αναφορικά με τονπερ! Εταιρειών Νομον, Κεφ 113 Αναφορικά με αίτηση της Εταιρείας IKIMI LTD Δίνεται ειδοποίηση οτι η εταιρεία IKIMI LTD, απο τη Λευκωσία καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτουνται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας απο το Δικαστήριο Δίνεται επίσης ειδοποίηση οτι η πιο πάνω αίτηση εχε* οριστεί για Οδηγίες στις ωρα 9 00 ττ μ οποιοσδήποτε πιστωτής η συνεισφορεας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστήριξε! η να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση ιην πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόροι) Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί απο τους δικηγόρους των αιτητων κ κ Γεωργιαδης & Μυλωνάς, απο τη Λευκωσία, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορεα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος Θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο θα πλήρωνε το νενομισμένο τέλος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΜΥΛΩΝΑΣ, Δικηγόροι αιτητων, Γωνία Αγιου Παύλου Κάδμου 2, Wisdom Tower 3 ς όροφος, 1105 Λευκωσία, τηλ φαξ Σημ Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακροσση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει η να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους δικηγόρους των αιτητων, γραπτή ειδοποίηση νια την πρόθεση του αυτή Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου η σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους του Οίκου καί να επιδοθεί η αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί απο τους δικηγόρους των αιτητων, όχι αργότερα απο τις 25 πς Ιουνίου 201? Αριθμός 2864 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αναφορικά με την Cobelia Cosmetics Limited Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νομον, Κεφ 113, Αναφορικά με την αίτηση της Coniida Secretarial Limited για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας Αίτηση Αρ 46/2012 Δίνεται ειδοποίηση οτι η Confida Secretarial Limited, απο τη Λεμεσό καταχώρισε στις 20 Ιανουαρίου 201? στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτειται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας απο το Δικαστήριο Δίνεται επίσης ειδοποίηση οτι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για οδηγίες στις 2 Ιουλίου 2012 ωρα 8 30 π μ οποιοσδήποτε πιστωτής η συνεισφορεας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει η να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεϊ απο τους δικηγόρους της αιτητριας, κ κ Μουαιμης & Μουαιμης Δ Ε Π Ε, Ζηνας Κανθερ 16-18, 3035 Λεμεσός, σε οποιοδήποτε πιστωτή η συνεισφορεα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο θα πλήρωνε το νενομισμένο τέλος ΜΟΥΑ Ι ΜΗΣ & ΜΟΥΑ Ι ΜΗΣ Δ Ε Π Ε, Δικηγόροι αιτητριας Σημ Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την απόδειξη της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του "Ι αχυδρομειου στους δικηγόρους της απήτριας, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή Η ειδοποίηση πρέπει να ανάφερε) το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου η σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση τους πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο η τον Οίκο η τους δικηγόρους τους να επιδοθεί η αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί απο τους δικηγόρους της αιτητριας, όχι αργότερα απο τις 6 00 μ μ της 29^ Ιουνίου 2012

20 2286 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμός 2865 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την εταιρεία L δ S QUAUTY MOTORS LIMITED, από τη Λεμεσό, Αρ. Αίτησης 189/12, Αναφορικά με την αίτηση της ΕΛΙΝΑΣ ΤΥΛΛΗΡΙΔΟΥ, από τη Λεμεσό για τη διάλυση της εταιρείας L & S QUAUTY MOTORS LIMSTED, από τη Λεμεσό. Δίνεται ειδοποίηση ότι η ΕΛΙΝΑ ΤΥΛΛΗΡΙΔΟΥ καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η ττιο πάνω αίτηση έχει ορϊστεί για απόδειξη ατις 11, οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το οκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από την ΕΛΙΝΑ ΤΥΛΛΗΡΙΔΟΥ σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας η οποία θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, PHC TSANGARIDES LLC, Δικηγόρος αιτήτριας, Γωνία Ομήρου Αράχοβας, Alasia House, 3 ος όροφος, 3096 Λεμεσός. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την απόδειξη της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Δικηγόρο της Αιτήτριας γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από το Δικηγόρο της Αιτήτριας όχι αργότερα από τις Αριβμός 2866 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αρ. Αίτησης 146/2012 Αναφορικά με την εταιρεία STRELETS LOGISTfCS LIMITED, από τη Λεμεσό, οδός Γεωργίου Α' 71C, Διαμ.3, Γερμασόγεια, Λεμεσός, Κύπρος. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση της ΡΡΒ INC LiMITED, από τη Λεμεσό, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η ΡΡΒ INC LIMITED, καταχώρισε στις 27 Μαρτίου 2012, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αίτηση για έκδοση διατάγματος διάλυσης της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Και περαιτέρω δίνεται ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 3 Ιουλίου 2012 ώρα 9.00 π.μ ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το δικηγόρο των αιτητών, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕ.Π Ε., Δικηγόροι αιτητών. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο των κ. κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης & Συνεργοί ες A.E.d.F., Αλεξανδρείας 4, Bridge Tower, Γρ. 303, Τ.Θ ,3308, τηλ , Θυρ. 48, Λεμεσός. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί vc εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο δικηγόρο των αιτητών, γραπτή ειδοποίηση για ι ην πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει νο υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέοω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω Δικηγόρο, όχι πιο αργό από τις 2.00 μ.μ. της 2 ας Ιουλίου 2012.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4716 Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 4167 Αριθμός 4956 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 3613

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 3613 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4790 Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 3613 Aριθμός 3439 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

MΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

MΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (Με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κρέοντος 25-Αθήνα, ΤΚ. 104 42 Τηλ. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 7. 5. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 6 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΚΑΝΝΕΣ

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 7. 5. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 6 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΚΑΝΝΕΣ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 7. 5. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 6 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΚΑΝΝΕΣ Βροχή αστέρων στο κόκκινο χαλί Εντυπωσιακή έναρξη και λάμψη στο 66ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα