ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 9 ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 9 ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-04-2009"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 9 ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήµερα τηv 28/04/2009 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση τo ηµoτικό Συµβoύλιo ήµoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 8632/ πρόσκληση τoυ Προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου του ήµου Ορεστιάδας, σύµφωvα µε το άρθρο 95 τoυ ηµoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Ν. 3463/06). Λόγω της προχωρηµένης ώρας και της πληθώρας των θεµάτων, η συνεδρίαση συνεχίστηκε στις 4/05/2009 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε. Έγιvε vόµιµη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι ενός (21) µελώv βρίσκovται παρόντα είκοσι ένα (21), τα εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΕ Ρ.) 2. ΓΟΥ ΕΤΣΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6. ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 7. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9. ΜΗΤΣΟΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΜΩΡΙΚΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 14. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 16. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ ΗΜΗΤΡΑ 19. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 21. ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΚΑΝΕΝΑΣ 18. ΣΚΑΡΛΑΤΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Το παρόν έδωσαν και οι παρακάτω Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Σ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1. ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ν. ΧΕΙΜΩΝΙΟ 2. ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΞΙΠΑΡΑ 3. ΓΑΒΡΙΚΟΥ ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΟΥΡΙΟ 5. ΜΑΤΖΙΟΥΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝ ΡΑΣ 6. ΠΟΤΟΛΙ ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙ 7. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΤΟΣ 148

2 Ο ήµαρχος Κoς Μουζάς ηµήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. Θέµα ηµερήσιας διάταξης 1 ωρεάν παραχώρηση του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 509 για την ανέγερση σύγχρονου Πυροσβεστικού Σταθµού. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Μουζάς ηµήτριος Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Κυριάκος εισηγούµενος το 7 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος τον ήµαρχο κ. Μουζά ηµήτριο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «H Πυροσβεστική Υπηρεσία επανέρχεται στο αίτηµά της για δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθµού. Το αίτηµα αυτό είναι επείγον διότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήµερα κρίθηκε ακατάλληλο, µε αποτέλεσµα να παύσει η λειτουργία του Σταθµού στην Ορεστιάδα, εάν δεν βρεθεί άλλο οικόπεδο ή κτίριο για τη µεταστέγαση του. Προτείνουµε να επανεξεταστεί η υπ αρίθµ. 80/2008 απόφαση.σ. λόγω του επείγοντος και λόγω της σύµφωνης γνώµης της Πυροσβεστικής για το συγκεκριµένο οικόπεδο. Οι χρήσεις γης του οικοπέδου είναι παιδική χαρά και parking (χώρος στάθµευσης). Οι χρήσεις αυτές θα µεταφερθούν στο Ο.Τ Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαστε την δωρεάν παραχώρηση του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 509 για την ανέγερση σύγχρονου Πυροσβεστικού Σταθµού». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Θα ήταν χρήσιµο να δοθεί ο λόγος στους προσκεκληµένους. Να µας εξηγήσουν ποιες είναι οι προθέσεις τους, ποιο είναι το σκεπτικό τους. ΡΟΥΦΟΣ: Καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους. Η Πυροσβεστική για να αποκτήσει δικό της κτίριο υπάρχει ένας τρόπος, να έχει δικό της οικόπεδο. Για να αγοράσει δεν µπορεί. Ή θα µας δώσει η Κτηµατική Εταιρεία του ηµοσίου ή θα µας δώσει η δηµαρχία. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που εκπροσωπώ εγώ τώρα, οι µόνες υπηρεσίες που δεν έχουν δικά τους κτίρια είναι η Ορεστιάδα, το ιδ/χο, Αλεξ/πολη. Στην Αλεξ/πολη όταν ψηφίστηκε ο νόµος µε τα Σ ΙΤ όπου υπήρχαν ιδιόκτητα κτίρια µπήκαν στα πρώτα Σ ΙΤ. Μπορεί να χτίσει 7 υπηρεσίες. Πριν από το Πάσχα υπογράφτηκε για να χτιστεί η Πυροσβεστική. Εάν το 2008 που είχα έρθει στο ήµο, µας δίνατε εκείνο το οικόπεδο, τώρα θα είχε µπει στα Σ ΙΤ και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα είχε κτίριο καινούργιο. Στην Αλεξ/πολη µας παραχώρησε οικόπεδο η κτηµατική εταιρεία του ηµοσίου. Στην Ορεστιάδα δεν έχει οικόπεδο να µας παραχωρήσει. Στο ιδ/χο έχει και είµαστε στη διαδικασία παραχώρησης. Στην Αλεξ/πολη υπήρχαν οικόπεδα από 10 στρεµ. το καθένα. Ευχής έργο θα ήταν να υπήρχε κάτι στο κέντρο. εν θέλουµε βέβαια στο κέντρο γιατί δεν µας ενδιαφέρει να κάνουµε κτίριο στον ιστό της πόλης αλλά στις παρυφές Τα σύγχρονα κτίρια είναι ανεπτυγµένα. Εµείς δεν ήρθαµε εδώ για να υποστηρίξουµε τον ήµαρχο ούτε τη µειοψηφία. ώστε µας ένα οικόπεδο. Είναι κρίµα. ε θα το καρπωθεί κανείς. Εάν δεν είχαν ψηφιστεί αυτά τα Σ ΙΤ, δε θα υπήρχε άλλος τρόπος. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Θα πρέπει να κάνω και εγώ µια αναφορά. Μας προτρέπετε να παραγκωνίσουµε τους εγωισµούς µας. Ο διοικητής στο έγγραφο που έστειλε µας απειλεί ότι εξαιτίας της ακαταλληλότητας του κτιρίου, αναγκάζεται να κάνει αρνητική εισήγηση στο αρχηγείο. Όταν ζητήθηκε, ανήκατε σε ένα άλλο Υπουργείο. Όταν ένα Υπουργείο θέλει να κάνει επενδύσεις, αγοράζει και οικόπεδο. Το αφήνω αυτό γιατί και εµείς από το ίδιο Υπουργείο παίρνουµε χρήµατα. Η παρουσία σας µας τιµά και µας δίνει ασφάλεια. εν µπορεί ένας ήµος σοβαρός να ψάχνει οικόπεδα στο γήπεδο της Οινόης, της Σαγήνης. Είµαστε εκτός τόπου και χρόνου. Στις δικές µας ηµέρες είχε υπάρξει το ίδιο πρόβληµα. Ο ήµαρχος όταν έκανε αναφορά σε δική µας απόφαση, τόνισε «Απόφαση παραχώρησης µε αµοιβή». Ο νόµος τότε δε µας επέτρεπε κάτι άλλο. Όπως πολύ καλά τονίσατε, κάπου στις παρυφές της πόλης χρειάζεται ένα οικόπεδο για να χτιστεί αυτό το κτίριο. Εµείς επιλέξαµε ένα οικόπεδο 1480τ.µ και από την τότε ιοίκηση της Πυροσβεστικής, είχαµε τη βεβαίωση ότι η έκταση αυτή είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες. Τώρα ζητάτε έκταση 3 στρεµ. που είναι δύσκολο. Θα σας βάλω έναν προβληµατισµό. Ο χώρος που προτείνει ο ήµαρχος είναι δίπλα σε σχολική µονάδα και είναι παιδική χαρά. Θέλουµε ο τόπος να 149

3 προχωράει. Πρέπει να κάνουµε πρόβλεψη για πολλά χρόνια. Στην Κλεισσώ το µόνο που δε θα υποστείτε εσείς είναι η αναβάθµιση. Όπως επίσης και η περιοχή. Προτείνω: Εκείνο το οικόπεδο δίπλα στην Κρυσταλλεµπορική. Είναι στον παράδροµο επάνω. Στη δυτική πλευρά της πόλης. Επάνω στον κόµβο εισόδου και εξόδου. Θα πρότεινα να διερευνηθεί και να αγοραστεί, συµπληρωµατικός χώρος αφού υπάρχει δίπλα οικόπεδο προς πώληση. ΡΟΥΦΟΣ: Η έκφραση που χρησιµοποίησα για εγωισµούς ήταν ατυχής. Ειλικρινά ζητώ συγνώµη. ΗΜΑΡΧΟΣ: Στο χάρτη βλέπετε τα 2 οικόπεδα για τα οποία µιλάµε. Το ένα είναι 1180τ.µ και το άλλο που προτείνουµε βρίσκεται εδώ. Βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Άλλα πλεονεκτήµατα έχει το ένα και άλλα το άλλο. Αυτό εδώ δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Το αρχηγείο θέλει 3στρεµ. Για να υπάρξει σχολείο πρέπει να υπάρχει κόσµος και αναβάθµιση. Πλέον απαγορεύεται να χτίζεται σχολείο δίπλα στα νεκροταφεία. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Χαίροµαι που είστε εδώ πέρα. Έχω µία συγκεκριµένη άποψη για τα δηµόσια κτίρια. Τα δηµόσια κτίρια πρέπει να είναι επιβλητικά. Απεναντίας έχουµε δει πρωτοβουλίες πολιτών που έχουν κάνει πολιτών που έχουν κάνει την Ορεστιάδα δεύτερη στον Έβρο και το κράτος είναι απών. Τα αντανακλαστικά µας πρέπει να είναι τεταµένα. Θα θυµίσω την παρουσία του κ. Χρυσοχοίδη ο οποίος µας είχε πει Ναι να κάνουµε Πυροσβεστική ενώ εγώ τότε ως ήµαρχος ήθελα να κάνουµε Αστυνοµία πράγµα που δεν ήταν εφικτό για εκείνο τον καιρό. Εκείνο τον καιρό διαπραγµατευόµασταν την Βιοµηχανική περιοχή. Τότε η υπηρεσία σας αρνήθηκε. Το.Σ. συζητάει το θέµα ξανά και κατά τον ήµαρχο ποιος θα επιβάλλει την άποψή του. ήµαρχε εσείς κυβερνάτε. Αφήστε την αντιπολίτευση. Ο λαός σας έδωσε το πλεονέκτηµα. Το σχολείο είναι ένας χώρος ιερός. Είπατε ότι η περιοχή θα αναβαθµιστεί. Η περιοχή θα αναβαθµιστεί εάν φύγει το στρατόπεδο της ΕΜΑ, και εκείνη επίσης η κοινωνική οµάδα. Μία υπηρεσία δική σας είπατε θα ήταν καλό να είναι στις παρυφές της πόλης. Από τότε που συζητούσαµε σε αυτό το.σ., πέρασαν 3-4 µήνες. Ο κ. ήµαρχος επιµένοντας σε µία πολιτική που δεν την κατανοώ, αντί την εποµένη να καλέσει σε διαβούλευση όχι µόνο εµάς τους 2 επικεφαλείς αλλά όλους τους πολίτες, δεν έγινε καµία απολύτως πρωτοβουλία. Και ερχόµαστε εδώ πάλι να ξανασυζητήσουµε χωρίς ένα τηλεφώνηµα. Αυτά δεν γίνονται έτσι Ο ήµαρχος έχει ένα πράγµα στο µυαλό του, ότι δηλαδή φταίει η αντιπολίτευση. Στις παρυφές της πόλης από την δυτική πλευρά του περιφερειακού δρόµου υπάρχουν πινακίδες οικοπέδων που λέει πωλείται. Ή που θα καταλήξουµε να αγοράσουµε που αξίζει να αγοράσουµε ή που θα δώσουµε κάτι δικό µας ή που θα πάρουµε συµπλήρωµα. Λύση θα βρεθεί αλλά όχι σήµερα. Συµφωνώ µε τον κ. Τζότζολα. ΡΟΥΦΟΣ: Ως προς τη Βιοµηχανική περιοχή, µπορούµε να χτίσουµε εµείς υπηρεσία. Αλλά και στην Αλεξ/πολη µας είπαν να µην χτίσουµε γιατί αρχίζει να φθίνει και δε θέλουµε να διασπάσουµε τη δύναµή µας. Ως προς τα οικόπεδα που είπατε εµένα δεν µε πειράζει αρκεί να είναι 3στρεµ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: 2 στρεµ. είναι αρκετά. ΗΜΑΡΧΟΣ: Με θλίβει η τοποθέτηση του κ. Παπαϊωάννου γιατί ήταν ήµαρχος και ξέρει πόσο δύσκολο είναι να παίρνονται αποφάσεις πάνω σε καίρια ζητήµατα. Που ισχυρίζεται ότι εγώ έπρεπε να κάνω διαβούλευση όταν εκείνος έκανε τα καινούργια νεκροταφεία έξω από τον Πύργο. εν πιστεύω να κάνατε διαβούλευση; Εδώ µιλάµε για µια πάρα πολύ σηµαντική Υπηρεσία. Υπάρχουν 3στρεµ. σε µια περιοχή. Η Πυροσβεστική πρέπει να κάνει τα Σ ΙΤ της. Λυπάµαι ειλικρινά. Και για εσάς κ. Τζότζολα που ήσασταν ήµαρχος. Με εκπλήσσεται αρνητικά. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Εδώ υπάρχει.σ. για το συγκεκριµένο οικόπεδο. Είναι µεγάλο το θέµα. Αγωνιά και η πόλη. Θέλει η πόλη να υπάρχει Πυροσβεστική. Έρχεται όµως για 2 η φορά το λάθος. ύο είναι τα θέµατα: Παραχωρούµε εµείς οικόπεδο; Φέρτε το σε ψήφιση. Νοµίζω θα πάρουµε οµόφωνη απόφαση. Για να µην χρεωνόµαστε ότι πάµε κόντρα στην πόλη. Και στο τέλος να συζητήσουµε ποιο είναι το οικόπεδο. Σας είχα πει και την προηγούµενη φορά. 1.Σ. µετά την απορριπτική απόφαση και να ξαναφέρετε το θέµα αφού υπάρξει µία συζήτηση. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόµιµο αυτό. Να υπάρχει απορριπτική απόφαση και να το ξαναφέρνετε. Την Πυροσβεστική και την Αστυνοµία πρέπει να τις κάνουµε. Σας είχα πει τότε και το εξής: Μετρήστε πόσα οικόπεδα έχουµε εντός και εκτός και σε ένα µελλοντικό σχεδιασµό ποιες υπηρεσίες µπορούµε να βολέψουµε. Ούτε και αυτό γίνεται. Είπατε πως αναβαθµίζονται κάποιες περιοχές. Εµείς όµως δεν µπορούµε να αναβαθµίσουµε 1 περιοχή καταργώντας τον πολεοδοµικό σχεδιασµό. εν πρέπει να καταργούµε πάρκα, παιδικές χαρές. Η Πυροσβεστική θέλει το οικόπεδο και δεν την ενδιαφέρει που θα είναι αρκεί να πληροί τις προδιαγραφές. Απεγκλωβιστείτε. Πρέπει να υπάρχει άµεση πρόσβαση. Να ψηφίσουµε λοιπόν εάν συναινούµε σε παραχώρηση και µετά σε άλλο.σ. να κάνουµε επιτροπή, καλέστε τις παρατάξεις και να βγάλουµε απόφαση. ΚΟΥΜΠΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. ιοικητή εάν γνωρίζει ότι έχει διατυπωθεί η σκέψη και για 1 άλλο οικόπεδο δίπλα στο ΚΕΓΕ. Έχετε απόδειξη; Εάν αυτή τη στιγµή υπάρχει 1 έγγραφο. Το οικόπεδο 150

4 εκείνο κ. Κουκουλοµάτη είναι καθαρό. Το έχω ψάξει. Εάν υπάρχει κάτι νεότερο, παύει να υπάρχει η σκέψη µας. Εκείνο το οικόπεδο εάν σας παραχωρηθούν 2στρεµ. κάνετε 1600τ.µ. κτίσµα και 1000τ.µ ακάλυπτο χώρο. Η πρότασή µου είναι συγκεκριµένη. Ταυτόχρονα 2στρεµ. στην Πυροσβεστική και 4στρεµ. στην Αστυνοµία Σας το ζητώ κ. ήµαρχε να το διευκρινίσετε. Μίλησα µε την ιεύθυνση Γεωργίας. Κάντε µία έγγραφη ερώτηση. Υπάρχει δυνατότητα; Αν δεν υπάρχει δυνατότητα, έχουν κατατεθεί κάποιες προτάσεις. Εγώ ως.σ. να συµφωνήσω να καταργηθεί µία παιδική χαρά, δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. ε θέλω να εµπλακεί το όνοµά µου. Προτιµώ να υποστηρίξω την άποψη του κ. Παπαϊωάννου. Να αγοραστεί οικόπεδο και να ικανοποιηθεί η Πυροσβεστική. ΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέµα του ΚΕΓΕ µας απασχόλησε και πιο πριν. Ο χώρος που προτείνετε δεν µπορεί να παραχωρηθεί από εµάς. Προσωπικά ενδιαφέροµαι ως ήµαρχος για τη γωνία της αστυνοµίας. Να έρθει η γωνία η συγκεκριµένη στην κατοχή του ήµου. Για να φύγει η αστυνοµία από εκεί πρέπει εµείς να παραχωρήσουµε δικό µας οικόπεδο. Γιατί αυτό ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. Για αυτό θέλαµε η αστυνοµία να πάει δίπλα σε αυτό που δίναµε στην Πυροσβεστική. Το ΚΕΓΕ έχει γύρω γύρω σε ακτίνα 150µ. το ΕΣΥ, την φοιτητική εστία, το 3 ο Γυµνάσιο, νηπιαγωγείο, όλα είναι µαζεµένα εκεί. Σέβοµαι την άποψη σου. Όµως πρέπει να γεµίσουµε την υποβαθµισµένη περιοχή. Τα αδιάθετα οικόπεδα είναι αυτά εδώ. Οικοπεδάκια από εδώ και από εκεί. Το οικόπεδο που θέλουν να σας πάνε είναι το οικόπεδο 485. Εάν είχατε διαβάσει τις προτάσεις για το θέµα παρακάτω του Πανεπιστηµίου, ούτε καν θα το συζητούσατε. εν υπάρχουν άλλα διαθέσιµα οικόπεδα. ΛΥΤΡΑΣ: Γιατί προσπαθείτε να περάσετε το αρνητικό µήνυµα ότι οι µειοψηφίες είναι αρνητικές; Οι µειοψηφίες είναι υπέρ. Είµαστε θετικότατοι. Η διαφοροποίηση είναι όσον αφορά το συγκεκριµένο οικόπεδο. Πού είναι αυτές οι διαβουλεύσεις για να ωριµάσει αυτό το θέµα; Για να βρούµε καλύτερη λύση. Έγινε προσπάθεια όσον αφορά το ΚΕΓΕ; Με ενοχλεί που προσπαθεί να πασάρει ότι είµαστε αρνητικοί. Υπάρχει χρόνος. Θα συµφωνήσω µε αυτό που είπατε για εγωισµούς γιατί ξέρω ότι το είπατε µε αγάπη και το ανακαλέσατε γιατί έχετε τη δυνατότητα να ανακαλείτε. ΡΟΥΦΟΣ: Είµαι συναινετικός. Συµφωνώ µε τον κ. Κυργιάννη. Κάντε 1 επιτροπή. Εάν δεν συµφωνήσετε είστε άξιοι της τύχης σας. εν ήξερα ότι θέλει αυξηµένη πλειοψηφία. εν είναι το θέµα πολιτικό ή κοµµατικό. ε σας βρίζω. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Από τότε που µπήκε το θέµα µε την Πυροσβεστική και την Αστυνοµία όλοι θέλουν να δοθεί οικόπεδο. Να δώσουµε την καλύτερη λύση. Όταν λέει ο ήµαρχος για άλλο εδώ και για άλλο εκεί, αυτό είναι λαϊκισµός. Εµείς δίνουµε συγκεκριµένα πράγµατα. ΡΟΥΦΟΣ: Όλοι συγκεκριµένα πράγµατα δίνετε. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Περιφερειάρχης εκλιπαρεί στην ουσία. ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ: Όλοι εδώ έχουν προτάσεις. Εγώ παλιότερα είχα προτείνει ενδοπαραταξιακά στον κ. ήµαρχο να πάει στο παλιό στρατόπεδο της 158 στο Νεοχώρι. Θα θέλαµε όµως να µας πείτε εσείς που θέλετε να πάει αυτή η υπηρεσία; Θα µας βοηθούσε πάρα πολύ. ΡΟΥΦΟΣ: Όλα αυτά που προτείνετε είναι καλά. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Όλοι συµφωνούµε στην παραχώρηση. Είναι δυνατόν να µας λέει ότι αναβαθµίζεται η περιοχή εάν κάνουµε την Πυροσβεστική; Υπάρχουν προτάσεις και λύση θα βρεθεί. Εάν δεν κάνουµε διαβούλευση, υπάρχει πρόβληµα. Ακόµα και χωράφι µπορούµε να πάρουµε. Να κάνουµε την επιτροπή. Είναι δυνατόν ηµοτικός Σύµβουλος να µην θέλει την Πυροσβεστική; ΓΟΥ ΕΤΣΙ ΗΣ: Μόνο στο θέµα θέλω να σταθώ για την παραχώρηση. Με ξένα χρήµατα θα έρθουν και θα µας κάνουν ένα κόσµηµα. Είµαστε όλοι σύµφωνοι µε την παραχώρηση. Όλοι έχουν τις σκέψεις τους. Πρέπει να µοιραστούν οι υπηρεσίες. Το οικόπεδο που προτείνει ο κ. ήµαρχος είναι προσβάσιµο από την Εγνατία. Είναι ο καταλληλότερος χώρος. Καταµερισµός των υπηρεσιών. Θα έρθουν υποδοµές. Συµφωνώ µε την άποψη του ηµάρχου και την ψηφίζω. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρετε που είναι το οικόπεδο. Σας κάνει; Ναι. Έχουµε χρόνο για τα Σ ΙΤ; Έχουµε. Σε προηγούµενο.σ. πήραµε µια αρνητική απάντηση. Ήταν µια ατυχής συγκυρία λόγω πολιτικών σκοπιµοτήτων. Θα το θέσω έτσι εγώ. εν έχουµε δικαίωµα να πούµε όχι. Όπως ο κ. Κούµπης δε θα θέλει να του πουν φεύγοντας από εδώ ότι κατήργησε 1 παιδική χαρά πράγµα που δεν µπορεί να γίνει, έτσι δε θα θέλω να πουν για εµένα ότι εξαιτίας µου δεν προχώρησε αυτή η ιστορία. Γιατί να ψάχνουµε αλλού αφού τους κάνει αυτό το οικόπεδο; Προτείνω να πάρουµε όλοι πίσω τις προτάσεις µας να πάρουµε µια γενναία απόφαση οµόφωνη. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ: Θέλουµε να δοθεί λύση; Πιστεύετε ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος; Υπάρχει αµεσότητα να φεύγει; Εάν έχετε δει το σχέδιο, περικλείεται από 2 πλευρές που δεν είναι δρόµοι, είναι πεζόδροµοι. Θα έπρεπε να συζητάµε για το αν γίνεται να υπάρχει Πυροσβεστική δίπλα σε σχολείο και νηπιαγωγείο; Η περιοχή αναβαθµίζεται όταν ο ήµος κάνει τα απαραίτητα έργα υποδοµής. Την 151

5 προηγούµενη φορά το είχα ψηφίσει µε επιφύλαξη γιατί ο ήµαρχος έλεγε ότι δεν υπάρχουν άλλα οικόπεδα. Πριν το Σάκκο δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα οικόπεδα; Θα το ψηφίσω µε επιφύλαξη. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ: Να µην δέχονται οι υπηρεσιακοί παράγοντες επιθέσεις σε ένα θεσµικό όργανο όπως είναι το.σ. Να προστατεύονται. Εγώ θα το ψηφίσω γιατί είµαι συνάδελφος και θέλω να βρεθεί λύση σύντοµα. Άκουσα για κάποιες διαβουλεύσεις. Όταν κάποιοι στην περιοχή του 2 ου Γυµνασίου τοποθέτησαν τα λυόµενα σπιτάκια, είχαν κάνει διαβούλευση; Επιµένουν να αγοράσουµε το διπλανό οικόπεδο από το 1 ο παραχωρηθέν. Μήπως θα κατηγορηθούµε ότι φωτογραφίζουµε; Πρέπει να προφυλάξουµε το σώµα. Ψάχνουµε να βρούµε τρόπο πώς να µην το ψηφίσουµε. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ: Κανονικά τέτοιου είδους θέµατα έπρεπε να φτάνουν στο.σ. για επικύρωση. Έπρεπε να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του ο ήµαρχος καθώς έρχεται 2 η φορά στο.σ. Έπρεπε να είχαµε καταλήξει. Μου φαίνεται ότι δε θέλετε να δώσετε οικόπεδο. Το οικόπεδο που προτείνετε αυτή τη στιγµή, σύµφωνα µε τα λεγόµενα των υπηρεσιακών παραγόντων, είναι το πλέον ακατάλληλο. Ζητάει να είναι στις παρυφές της πόλης. Ποιο είναι στις παρυφές της πόλης; Μέσα στον ιστό είναι. Αυτά τα προτείνει όποιος φαντάζεται την Ορεστιάδα χωριό. Βλέπουµε 15 οικόπεδα. Γιατί να µην διαθέσουµε αγροτεµάχιο. Γιατί να µην τους δώσουµε 5στρεµ; Ειπώθηκε για ένα χώρο που είναι νοτιοδυτικά της πόλης, ότι είναι βούρκος. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Είναι µία έκταση που βρίσκεται στο γήπεδο της Σαγήνης, είναι 90στρεµ. Η απόσταση από το δρόµο είναι 200µ. Ο λόγος που πληµµυρίζει είναι πολύ απλός. Απαιτούνται µικροεπεµβάσεις. Αν το παραχωρήσουµε, πετυχαίνουµε 2 πράγµατα. Πρώτον παραχωρούµε από µία έκταση η οποία είναι αγροτεµάχιο, άρα δε στερούµε το ήµο οικόπεδο. εύτερον έχουµε 2 υπηρεσίες στο ίδιο µέρος αναβαθµίζοντας την περιοχή. Μέσα από το κατασκευαστικό κοµµάτι είναι εύκολο να δώσεις µικρού τοµέα παρεµβάσεις όπως είναι αντιπληµµυρικές και λύνουµε και ένα µεγάλο πρόβληµα της περιοχής. Είναι καλύτερο να δώσουµε αγροτεµάχιο. Η αναβάθµιση γίνεται µε άλλους τρόπους. Η χρήση του οικοπέδου που προτείνετε, είναι πράσινο και πάρκιγκ. Ο πολεοδόµος ορίζει ως ποσοστό πρασίνου, το ελάχιστο όχι το µέγιστο. Θα πάµε να το στερήσουµε και αυτό; Θα έλεγα ότι είναι «εγκληµατικό» να το κάνουµε αυτό. Το θέµα είναι σοβαρότερο. Απέσυρε το θέµα, να συµφωνήσουµε σε µία σύσκεψη σε χώρο για να συζητηθεί. ΗΜΑΡΧΟΣ: ιευκρινίζω ότι για τα οικόπεδα που λέτε δεν έγινε παράκαµψη της Εγνατίας γιατί υπήρχε κόστος ασύµφορο. Από πέρυσι το κάνουµε αυτό, αυτή τη διευκρίνιση. Αν είχαµε αγροτεµάχια, σε ένα από αυτά θα πηγαίναµε το ειδικό σχολείο και όχι στο Σοφικό. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κανένας δεν µπορεί να πει ότι δεν ενδιαφερόµαστε. Απλά δεν συµφωνούν µε το ήµαρχο. Για αγροτεµάχια είναι χαµηλή η δόµηση. Συνετιστείτε για να βρούµε λύση. ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Θα λάβω θετικά όλες τις απόψεις. Πρέπει να συγκλίνουµε τις απόψεις µας σε ένα συγκεκριµένο οικόπεδο. Νοµίζω το συγκεκριµένο οικόπεδο είναι ικανό να λύσει όλα τα λειτουργικά προβλήµατα της Πυροσβεστικής. Είπατε ότι σας ικανοποιεί. Εµείς γιατί αντιδρούµε; Εµείς καλούµαστε να παραχωρήσουµε ένα οικόπεδο. Νοµίζω θα είναι 1 µεγάλη ήττα του.σ. εν έχετε ουσιαστικές διαφορές. ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ: Έχω παρεξηγηθεί όπως φαίνεται για µία φράση που χρησιµοποίησα στο έγγραφο που έστειλα. Όταν σε µία υπηρεσία που λειτουργεί, έχει έρθει η υπηρεσία µε µηχανικούς και κάνει επίσηµο έγγραφο ότι το κτίριο είναι επικίνδυνο, ως ιοικητής είµαι υποχρεωµένος να δώσω µεγάλη βάση στη ζωή οποιουδήποτε συναδέλφου. Το αρχηγείο σου δίνει 2 δυνατότητες: Ή να πείσεις να εγκαταλείψουµε το κτίριο ή να µας παραχωρήσει ο ήµος ένα κτίριο για λίγο καιρό. Έχουµε όµως καύσιµα και επικίνδυνο υλικό και δεν µπορούµε να περιφερόµαστε σε µία πόλη. Άρα για λόγους ασφαλείας θα έπαιρνα την υπηρεσία και θα την πήγαινα στο ιδ/χο. Ο κ. Κούµπης µας έκανε την πρόταση. Κάναµε έγγραφο στην /νση αγροτικής ανάπτυξης και ουδέποτε µας απάντησαν. Μας τηλεφώνησαν και µας είπαν δεν το δίνουµε. Βλέπω ότι υπάρχει µένος στο πρόσωπό µου. Γιατί; Το κτίσµα δε θα είναι δικό µου. Θα είναι της πόλης. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Νοµίζω ότι πρέπει να υιοθετήσουµε την πρόταση του κ. Κυργιάννη για σύσταση επιτροπής. Προθεσµία 2 εβδοµάδες. Να εξεταστούν οι προτάσεις του κ. Τζότζολα, του κ. Κούµπη. ήµαρχε µην αγκυλώνεσαι. ΗΜΑΡΧΕ: Κάνεις ζηµιά κ. Παπαϊωάννου στην πόλη. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Τον 1 ο και τον τελευταίο λόγο τον έχουµε εµείς. Να αλλαχτεί η χρήση για την παραχώρηση. Συµφωνώ για την έκταση στην Σαγήνη ότι την βρήκαν ακατάλληλη. Συµφωνώ η Εγνατία δεν πέρασε από εκεί γιατί το κόστος ήταν µεγάλο. ΗΜΑΡΧΟΣ: Μη φεύγετε κ. Παπαϊωάννου. Κάνετε ζηµιά µε την θέση σας, µε την άποψή σας. Να µας συγχωρείτε κ. Ρούφο για το.σ. Σας ευχαριστώ θερµά για την παρουσία σας. 152

6 ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ: εν ξέρετε πως θα εξελιχθεί η ψηφοφορία. Είναι θέµα που θέλει αυξηµένη πλειοψηφία. είτε το από την άλλη πλευρά. Θα έπρεπε να υπάρχει διαλλακτικότητα. Μήπως να το αποσύρουµε; ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας ευχαριστώ για αυτά που λέτε κ. Καντζιάρη. Ξέρετε πολύ καλά ότι άλλο οικόπεδο δικό µας δεν µπορεί να υπάρξει. Απέναντι στην Πυροσβεστική θα είµαστε εντάξει. Κάποιοι µπορούν να µη σηκώσουν το χέρι και να είναι εκτεθειµένοι τόσο απέναντι στην Πυροσβεστική όσο και απέναντι στην πόλη. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Ακούγονται πολλά. Το πρόβληµα είναι συγκεκριµένο. ε ζητώ απόσυρση. Έγιναν 10 µήνες να έρθει. ύο προτάσεις : Τι ζητά η Πυροσβεστική; Οικόπεδο. Στην πολιτική δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Λέτε ότι είναι το µοναδικό οικόπεδο. ηλαδή εάν δεν υπήρχε αυτό, λέτε ότι δεν υπάρχει χώρος αλλού; Και χωράφι ζήτησαν. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Ακούστηκαν πολλές προτάσεις. εν έχουµε τίποτα µε κανέναν πολύ περισσότερο µε εσάς. Όµως να έρθω στην Πυροσβεστική και να σας µιλήσω µε τον τρόπο που µου µιλήσατε; Πρόθεση όλων είναι η παραχώρηση. Να γίνει µία επιτροπή που θα είναι και εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και θα έρθει στο.σ. µετά µόνο για επικύρωση. ε θέλω 15 µέρες αλλά 1 εβδοµάδα για να λήξει το θέµα. ΗΜΑΡΧΟΣ: Τα αγροτεµάχια είναι αυτά. Θέλω να προχωρήσουµε σε ονοµαστική ψηφοφορία για το µοναδικό αυτό τετράγωνο, για το οικοδοµικό τετράγωνο 509. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Θέλω να συµπεριλάβετε και τη δική µου πρόταση. Υπάρχουν εδάφη της Νοµαρχίας, της ηµαρχίας. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Φτάνει πια. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. εν υπάρχει εναλλακτική. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Θα παρακαλέσω να γράψετε στην απόφαση ότι ο Πρόεδρος απαγόρευσε να ψηφιστεί η 2 η πρόταση. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Έχουν γίνει πολύ ακραία πράγµατα στο.σ. Να είµαστε πιο συνεπείς. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ, κάλεσε τo.σ. vα απoφασίσει σχετικά, λαµβάνοντας υπόψη τoυ τηv εισήγηση του κ. ηµάρχου, τη διαλογική συζήτηση, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, το υπ αρίθµ. 741Φ.531.3/ έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ορ/δας, την υπ αρίθµ. 80/2008 απόφαση.σ., το άρθρο 184 του Ν. 3463/2006 και την ανάγκη επίλυσης τους προβλήµατος, Α) ο Πρόεδρος έθεσε σε ψήφιση την πρόταση του εισηγητού για δωρεά του υπ αρίθµ. 509 οικοπέδου, έκτασης 3 στρ. περίπου, η οποία καταψηφίστηκε µε ψήφους 10 έναντι 11. Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Χαµαλίδης, Κυργιάννης, Τζότζολας, Κούµπης, Παπαβασιλείου, Λύτρας, Μητσολίδης, Σκαρλατίδης, Καντζιάρης και Μωρικίδης ο καθένας για τους λόγους που αναφέρει στη διαλογική συζήτηση. Β) Τέλος, ο κ. Τζότζολας πρότεινε να οριστεί µία Επιτροπή, που θα διερευνήσει το θέµα τόσο για τη δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου στην Πυροσβεστική όσο και στην Αστυνοµία, και ο Πρόεδρος έθεσε σε ψήφιση την πρόταση του, η οποία ψηφίστηκε οµόφωνα. Κατόπιν αυτών προκύπτει η υπερψήφιση της πρότασης του κ. Τζότζολα και το ηµοτικό Συµβούλιο, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Ορίζει Επιτροπή, αποτελούµενη από τους ηµοτικούς Συµβούλους 1) Ουρουµίδη Αντώνιο (ως Πρόεδρο), 2) Παπαδόπουλο Αναστάσιο, 3) Ζαχαρία Κων/νο, 4) Τζότζολα Γρηγόριο, 5) Παπαϊωάννου Άγγελο και τους Μηχανικούς του ήµου 6) Μαυρογενίδη Στέλιο και 7) Αθανασίου Αντωνία. 2. Η παραπάνω Επιτροπή θα συνεδριάσει τις επόµενες (15) µέρες υπό την προεδρεία του κ. Ουρουµίδη και θα εισηγηθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο σχετική πρόταση για τη δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθµού και Αστυνοµικής ιεύθυνσης στην πόλη µας. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 81/

7 2. Έναρξη Λειτουργίας Νέων ηµοτικών Κοιµητηρίων Ορεστιάδας. Εισηγητής: Ο ήµαρχος κ. Μουζάς ηµήτριος Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Κυριάκος εισηγούµενος το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος τον ήµαρχο κ. Μουζά ηµήτριο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Με τις υπ αριθµ. 14/2009 και 41/2009 αποφάσεις ηµαρχιακής Επιτροπής και ηµοτικού Συµβουλίου αντίστοιχα εγκρίναµε τον Κανονισµό Λειτουργίας των Νέων ηµοτικών Κοιµητηρίων και σήµερα καλούµαστε να ψηφίσουµε την έναρξη λειτουργίας. Το συγκεκριµένο θέµα ήρθε µε σκοπό την ενηµέρωση των ηµοτών». Τo ηµoτικό Συµβoύλιo, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, τηv υπ αριθµ. 14/2009 απόφαση ηµαρχιακής Επιτροπής, τηv υπ αριθµ. 41/2009 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου και τις παρατηρήσεις που ειπώθηκαν, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Την έναρξη λειτουργίας των Νέων ηµοτικών Κοιµητηρίων Ορεστιάδας. Κατά τη διάρκεια συζήτησης και ψήφισης του θέµατος απουσίαζαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χαµαλίδης, Καντζιάρης και Κούµπης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 82/ Έγκριση 3ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος κ. Μπουργκούδης Γεώργιος Ο Πρόεδρος τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Κυριάκος αvαφερόµεvoς στo 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης κάλεσε τοv εισηγητή τoυ θέµατoς, τον Αντιδήµαρχο κ. Μπουργκούδη Γεώργιο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αναλυτικά: Α. ΕΣΟ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑ ΕΣΟ ΩΝ Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 ΕΞΟ Α ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑ ΕΞΟ ΩΝ Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων ( µείωση υπάρχουσας πίστωσης από τακτικά έσοδα) ,00 Τόκοι δανείου για εξόφληση τεσσάρων ( 4 ) δανείων από τράπεζα Πειρεώς περιόδου ( Σ 92/2007) ( µείωση υπάρχουσας πίστωσης από τακτικά έσοδα ) , Τόκοι δανείου για εξόφληση παλαιών οφειλών ( Την ) ( Σ 92/2007) ( µείωση υπάρχουσας πίστωσης από τακτικά έσοδα ) 9.000,00 Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µε ΕΠΑΟ - ιευρυµένη Νοµαρχιακή Αυτ/ση Ροδόπης Έβρου ( µείωση υπάρχουσας πίστωσης από τακτικά έσοδα ) ,59 154

8 Ανακαίνηση ηµοτικού Καταστήµατος ( µείωση υπάρχουσας πίστωσης από ΣΑΤΑ ) ,00 Αποκατάσταση πάρκου Λαχανά και πάρκου Σαγήνης ( µείωση υπάρχουσας πίστωσης από ΣΑΤΑ ) 776,49 Ασφαλτοστρώσεις δρόµου µεταξύ Ο.Τ. 228, 229, & 230 και στο Ο.Τ. 329 ( µείωση υπάρχουσας πίστωσης από ΣΑΤΑ ) 719,74 Ενίσχυση θεµελίων γέφυρας διαδηµοτικού οδικού δικτύου Βάλτου - Χανδρά ( µείωση υπάρχουσας πίστωσης από ΣΑΤΑ ) 133,88 Κατασκευή πεζοδροµίων στο Ο.Τ. 23 της πόλης της Ορεστιάδας ( διαγραφή υπάρχουσας πίστωσης από ΣΑΤΑ ) ,00 Κατασκευή πεζοδροµίων για τα Ο.Τ. 22,22Α, 22Β ( διαγραφή υπάρχουσας πίστωσης από ΣΑΤΑ ) ,91 Αντικατάσταση ιστών φωτισµού ( µείωση υπάρχουσας πίστωσης από ΣΑΤΑ ) 1.835,25 Έργα οδοποιίας στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας ( µείωση υπάρχουσας πίστωσης από τακτικά έσοδα ) 2.822,38 ΣΥΝΟΛΟ ,24 Τα παραπάνω ποσά πρέπει από µειώσεις- διαγραφές Κ.Α. Εξόδων να τα µεταφέρουµε στο αποθεµατικό κεφάλαιο το οποίο αυξάνεται σε ,24 κι από εκεί στο σκέλος των εξόδων δηµιουργώντας νέους Κ.Α. κι ενισχύοντας άλλους για την αντιµετώπιση αναγκών του ήµου. ΕΞΟ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑ ΕΞΟ ΩΝ Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης ήµου ( ηµιουργία νέας πίστωσης από τακτικά έσοδα) ,59 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία ( ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης από τακτικά έσοδα) ,00 Αποδοχές προσωπικού Ι ΟΧ ( 2 ΜΗΝΩΝ) υπηρεσίας καθ/ταςηλεκτροφωτισµού ( ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης από τακτικά έσοδα) ,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ι ΟΧ ( 2 ΜΗΝΩΝ) υπηρεσίας καθ/τας-ηλεκτροφωτισµού ( ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης από τακτικά έσοδα) 7.000,00 Αγορά εδαφικών εκτάσεων ( ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης από τακτικά έσοδα ) 3.000,00 Κατασκευή δρόµου ανατολικά του νεκροταφείου Ορεστιάδας ( ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης από ΣΑΤΑ ) 1.659,30 Έργα αστικής οδοποιίας στην πόλη της Ορεστιάδας ( ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης από ΣΑΤΑ ) 531,59 Έργα οδοποιίας στα.. Νεοχωρίου, Αµπελακίων και στους οικισµούς Λεπτής και Πύργου ( ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης από ΣΑΤΑ ) 548,62 Κατασκευή πεζοδροµίων στα Ο.Τ. 22,22Α, 22Β & 23 της πόλης της Ορεστιάδας ( δηµιουργία νέας πίστωσης από ΣΑΤΑ ) ,91 ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυµβητηρίου ( ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης από ΣΑΤΑ ) 725,85 Οριοθέτηση µνηµάτων νέων κοιµητηρίων Ορεστιάδας ( ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης από ΣΑΤΑ ) ,00 155

9 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία ( ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης από τακτικά έσοδα) 2.822,38 ιάφορα έξοδα ( ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης από τακτικά έσοδα) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,24 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 Όσον αφορά την τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, εισηγούµαι την πίστωση των παρακάτω ποσών στα εξής έργα: - Ποσό 721,56, δηλ. µείωση κατά 776,49 από 1.498,05 (2 η αναµόρφωση) λόγω αναθεωρήσεων στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΣΑΓΗΝΗΣ», εγγεγραµµένο στον ΚΑ του οικονοµικού έτους Ποσό 3.028,12, δηλ. µείωση κατά 719,74 από 3.747,86 (2 η αναµόρφωση) λόγω µείωσης εργασιών και αναθεωρήσεων στο έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ. 228, 229 & 230 ΚΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ. 329», εγγεγραµµένο στον ΚΑ του οικονοµικού έτους Ποσό ,12, δηλ. µείωση κατά 133,88 από ,00 (2 η αναµόρφωση) λόγω αναθεωρήσεων στο έργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΧΑΝ ΡΑ», εγγεγραµµένο στον ΚΑ του οικονοµικού έτους Ποσό ,17, δηλ. µείωση κατά 1.835,25 από ,42 (2 η αναµόρφωση)στο έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», εγγεγραµµένο στον ΚΑ του οικονοµικού έτους Ποσό 5.694,00, δηλ. µείωση κατά 2.822,38 από 8.516,32 (2 η αναµόρφωση) στο έργο «ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ», εγγεγραµµένο στον ΚΑ του οικονοµικού έτους Επιπλέον, εισηγούµαι την ενίσχυση των παρακάτω έργων µε τα εξής ποσά: - Ποσό 1.659,30 στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ», εγγεγραµµένο στον ΚΑ του οικονοµικού έτους Ποσό 531,59 στο έργο «ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ», εγγεγραµµένο στον ΚΑ του οικονοµικού έτους Ποσό 548,62 στο έργο «ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ», εγγεγραµµένο στον ΚΑ του οικονοµικού έτους Ποσό 725,85 στο έργο «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ», εγγεγραµµένο στον ΚΑ του οικονοµικού έτους Ποσό ,00 στο έργο «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ», εγγεγραµµένο στον ΚΑ του οικονοµικού έτους

10 Επιπροσθέτως, τα έργα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 23 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ», προϋπολογισµού ,00 και εγγεγραµµένο στον ΚΑ και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 22, 22Α, 22Β», προϋπολογισµού ,91 και εγγεγραµµένο στον ΚΑ ενώνονται στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 22, 22Α, 22Β ΚΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ. 23», προϋπολογισµού ,00. Ο κωδικός του παραπάνω έργου θα ενισχυθεί µε το ποσό των ,09 που υπολείπεται ( , ,91) µελλοντικά. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κάλεσε τo.σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo.Σ. µετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ την εισήγηση, τις διατάξεις τωv άρθρων 155,208 τoυ Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις τoυ Β / , µε ψήφους 14 έναντι 6, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Τρoπoπoιεί τo Τεχvικό Πρόγραµµα έτoυς 2009 (3 η Τροποποίηση) και πρoγραµµατίζει κατά τo τρέχov έτoς τηv εκτέλεση των έργων που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση. 2. Εγκρίvει τηv 3 η Αvαµόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2009 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 3.Πρoβαίvει στηv έγκριση διάθεσης τωv πιστώσεωv, όπως παραπάvω αvαφέρθηκαv. Μετά τηv απόφαση αυτή o πρoϋπoλoγισµός εσόδωv-εξόδωv 2009 διαµoρφώvεται όπως παρακάτω: ΕΣΟ Α ,24 ΕΞΟ Α ,24 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Χαµαλίδης, Κυργιάννης, Καντζιάρης, Παπαβασιλείου και Τζότζολας Το θέµα ψήφισαν και οι Πρόεδροι Τ.Σ. των ηµοτικών ιαµερισµάτων, όπως προβλέπει η παρ. 7 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006. Κατά τη διάρκεια συζήτησης και ψήφισης του θέµατος απουσίαζε από την αίθουσα συνεδρίασης ο ηµοτικός Σύµβουλος κ.κούµπης Η απόφαση αυτή πήρε α/α 83/ Έγκριση πρόσληψης οχτώ (8) εργατών καθαριότητας για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, δίµηνης χρονικής διάρκειας µέσα σε συνολικό χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών (άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003). Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος κ. Ουρουµίδης Αντώνιος Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Κυριάκος, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και κάλεσε τov εισηγητή τoυ 4 ου θέµατoς, τoν Αντιδήµαρχο κ. Ουρουµίδη Αντώνιο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 και το άρθρο 6 παρ. 5 τoυ Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/ ) πρoβλέπεται η δυvατότητα πρόσληψης πρoσωπικoύ για αvτιµετώπιση κατεπειγoυσώv ή επoχιακώv ή πρόσκαιρωv αvαγκώv µε σύµβαση oρισµέvoυ χρόvoυ της oπoίας η διάρκεια δεv υπερβαίvει τoυς δύo (2) µήvες µέσα σε συvoλικό διάστηµα δώδεκα (12) µηvώv. 157

11 Η αvωτέρω πρόσληψη πρoσωπικoύ πρoστίθεται ως περίπτωση Κ στηv παρ. 2 τoυ άρθρoυ 14 τoυ Ν. 2190/94 σύµφωvα µε τηv oπoία τo πρoσωπικό της παραγράφoυ αυτής εξαιρείται από τη διαδικασία τωv κεφαλαίωv Α, Β και Γ τoυ Νόµoυ (2190/94) πoυ αvαφέρεται στηv διαδικασία πρόσληψης τoυ πάσης φύσεως πρoσωπικoύ στo ηµόσιo Τoµέα, όπως αυτή oριoθετήθηκε από τις διατάξεις τoυ Ν. 1256/82 όπως ισχύει. Για τηv πρόσληψη τoυ αvωτέρω πρoσωπικoύ απαιτείται: α. Απόφαση τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ, µε τηv oπoία θα διαπιστώvεται η αvαγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιoλόγηση αυτής, oι απαιτoύµεvoι κλάδoι και ειδικότητες τoυ πρoσωπικoύ πoυ πρόκειται vα πρoσληφθεί και η διάρκεια της σύµβασης (µέχρι 2 µήvες). β. Απόφαση τoυ ηµάρχoυ µε τηv oπoία πρoσλαµβάvεται τo αvαγκαίo πρoσωπικό σύµφωvα µε τηv απόφαση τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ, λαµβαvoµέvωv επίσης υπόψη και τωv ειδικώv τυπικώv πρoσόvτωv πoυ πρoβλέπovται από τις ειδικές διατάξεις για τo σκoπό αυτό. Στη συγκεκριµέvη περίπτωση, δεv απαιτείται vα τηρηθεί η διαδικασία τoυ Ν. 2190/94 oύτε η πρoβλεπόµεvη έγκριση από τηv τριµελή εξ Υπoυργώv Επιτρoπή. Πρoτείvω πρoς τo ηµoτικό Συµβoύλιo vα επικαλεστoύµε τις παραπάvω διατάξεις και vα πρoβoύµε στη λήψη απόφασης για τηv πρόσληψη οχτώ (8) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικoύ δικαίoυ δύo (2) µηvώv προκειµένου να αντιµετωπιστεί η έλλειψη στην υπηρεσία καθαριότητας του ήµου µας και να βοηθηθεί το ήδη υπάρχον προσωπικό που δυστυχώς δεν επαρκεί. Η πρόσληψη αυτή είvαι αvαγκαία, γιατί η υπηρεσία καθαριότητας του ήµου µας εξυπηρετεί τόσο την πόλη της Ορεστιάδας, όσο και τα ηµοτικά ιαµερίσµατα. Άλλωστε, στους επόµενους µήνες πρόκειται να προβούµε στην πρόσληψη µόνιµου προσωπικού. Πρoκειµέvoυ vα διαφυλάξoυµε τηv υγεία τωv δηµoτώv µας και vα αvαβαθµίσoυµε τηv πoιότητα ζωής τoυς, πρoσφέρovτάς τoυς, κoιvόχρηστoυς χώρoυς όµoρφoυς και πρoπάvτωv καθαρoύς, πρέπει να προβούµε στην πρόσληψη οχτώ (8) διµηνητών. Η άσχηµη αυτή κατάσταση υπoλoγίζoυµε ότι θα διαρκέσει περίπoυ 2 µήvες, γιατί αναµένουµε από το ΑΣΕΠ την έγκριση της προκήρυξης για τηv πρόσληψη µόνιµου πρoσωπικoύ πoυ θα λύσει τα πρoαvαφερθέvτα πρoβλήµατα. Μέχρι vα γίvει η πρόσληψη αυτού του πρoσωπικoύ, η πρόσληψη τoυ εvτελώς υπεραπαραίτητoυ πρoσωπικoύ µε 2µηvη σύµβαση θα λύσει εv µέρει τo πρόβληµα υπηρεσίας καθαριότητας πoυ αvτιµετωπίζει αυτή τη στιγµή o ήµoς µας». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Καντζιάρης πρότεινε την εξοικονόµηση χρηµάτων από Κ.Α. π.χ. Ανακαίνιση ηµοτικού Καταστήµατος και να προσληφθούν 16 άτοµα αντί 8. Επίσης, ο κ. Τζότζολας είπε ότι το θέµα δεν ήταν κατεπείγον και πρότεινε να δοθεί η παγία βάσει του Κ..Κ. στους Προέδρους των.. και να τη διαχειρίζονται έχοντας καλύτερη γνώση τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ο κ. Παπαϊωάννου είπε ότι υπάρχει πρόβληµα στη διοίκηση του ήµου, συµφώνησε µε την πρόσληψη και µε την πρόταση του κ. Τζότζολα. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ, κάλεσε τo.σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo ηµoτικό Συµβoύλιo, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, τηv υπ'αριθµ / απόφαση τoυ Υπoυργείoυ Εσωτερικώv, ηµόσιας ιoίκησης κι Απoκέvτρωσης, τηv εγκύκλιo 280, αριθµ. πρωτ. 5972/ της /vσης Τoπ. Αυτ/σης και /vσης Ν. Έβρoυ, το άρθρo 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999, το άρθρο 6 παρ. 5 τoυ Ν. 3146/2003 και τις παρατηρήσεις που ειπώθηκαν, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ====================== 1. Εγκρίvει για τoυς λόγoυς πoυ αvαφέρovται αvαλυτικά στηv εισήγηση τηv πρόσληψη πρoσωπικoύ µε σύµβαση εργασίας δύo (2) µηvώv µέσα σε συvoλικό διάστηµα δώδεκα (12) µηvώv για τηv αvτιµετώπιση επoχιακώv, πρόσκαιρωv και κατεπειγoυσώv αvαγκώv και συγκεκριµέvα: α). Οχτώ(8) εργάτες καθαριότητας ΥΕ Εξoυσιoδoτεί τo ήµαρχo,για τηv έκδoση της σχετικής διακήρυξης µε απoδεικτικό τoιχoκόλλησης στo ηµαρχείo και τα ηµoτικά ιαµερίσµατα και τηv εv συvέχεια λήψη απόφασης αυτoύ, για πρόσληψη τoυ πρoσωπικoύ σύµφωvα µε τηv παρoύσα, ως επίσης και τηv απoστoλή πίvακα τoυ πρoσληφθησoµέvoυ για τov σκoπό αυτό πρoσωπικoύ για τηv απoστoλή αυτoύ στo Α.Σ.Ε.Π. αλλά και τηv αvαγγελία 158

12 πρόσληψης στov Ο.Α.Ε.. (Ν..2656/53 & 763/70) επί τωv σχετικώv εvτύπωv (πρόσληψης: Α/06/1998 και βεβαίωση απόλυσης: /1990). Κατά τη διάρκεια συζήτησης και ψήφισης του θέµατος απουσίαζαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χαµαλίδης, Παπαβασιλείου και Κούµπης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 84/ Εξουσιοδότηση του ηµάρχου για την είσπραξη επιταγής ποσού ,88 που προέρχεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για το έργο Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος κ. Μπουργκούδης Γεώργιος Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Κυριάκος εισηγούµενος το 5 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Μπουργκούδη Γεώργιο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. ΙΟΙΚ /Φ1Ε/1/30/5611/ Εντολή Κατανοµής σε λογαριασµό του ήµου Ορεστιάδας, πιστώνεται ο ήµος µας µε το ποσό των ,88 για το έργο «Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ορεστιάδας». Το παραπάνω ποσό το εγγράψαµε στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2009 του ήµου. Τα χρήµατα αυτά βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδας. Απαιτείται όµως απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου που να εξουσιοδοτεί το ήµαρχο κ. Μουζά ηµήτριο ο οποίος µε την σειρά του θα εξουσιοδοτήσει το ηµοτικό Ταµία να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την είσπραξη της παραπάνω χρηµατοδότησης από το ήµο µας». Κατόπιv αυτώv ο Πρόεδρος κάλεσε τo ηµoτικό Συµβoύλιo vα απoφασίσει σχετικά. Τo ηµoτικό Συµβoύλιo µετά από διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση και την υπ αριθµ. ΙΟΙΚ /Φ1Ε/1/30/5611/ Εντολή Κατανοµής σε λογαριασµό του ήµου Ορεστιάδας, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εξουσιοδοτεί τον ήµαρχο κ. Μουζά ηµήτριο να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα προκειµένου ο ήµος Ορεστιάδας να εισπράξει την επιχορήγηση, ύψους ,88, που προέρχεται από το Υπουργείο Οικονοµικών,. και συγκεκριµένα από τις ηµόσιες Επενδύσεις σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ορεστιάδας». 2. Ορίζει ως υπόλογο διαχειριστή του έργου «Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ορεστιάδας» τον ήµαρχο κ. Μουζά ηµήτριο. Κατά τη διάρκεια συζήτησης και ψήφισης του θέµατος απουσίαζαν από την αίθουσα συνεδρίασης οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ. Κούµπης και Παπαβασιλείου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 85/ Έγκριση αλλαγής χρήσης του οικοπέδου 177 α µε εµβαδόν τ.µ. του Ο.Τ. 53, ώστε από αµιγής κατοικία να τροποποιηθεί σε τριτοβάθµια εκπαίδευση. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Μουζάς ηµήτριος Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Κυριάκος εισηγούµενος το 6 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος τον 159

13 ήµαρχο κ. Μουζά ηµήτριο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Παρακαλώ να συζητηθούν µαζί τα θέµατα από το 6 ο µέχρι και το 10 ο ώστε να κάνουµε τροποποίηση σε όλο το χώρο και να φαίνεται µία ολοκληρωµένη πρόταση για τον χάρτη του ΦΕΚ όταν θα δηµοσιευτεί. Το οικόπεδο 177 α µε εµβαδόν 1.002τµ βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του Ο.Τ. 53, απέναντι από το Πανεπιστήµιο. Το Σ µε την απόφαση 233/2003 συναίνεσε στην παραχώρηση του οικοπέδου αυτού από το Υπουργείο Γεωργίας στο Πανεπιστήµιο, η οποία, σύµφωνα µε προφορική επικοινωνία µε το Πανεπιστήµιο, ολοκληρώθηκε. Με την Απόφαση 279/233 το Σ ενέκρινε την αλλαγή χρήσης του αναφερόµενου οικοπέδου ώστε από αµιγής κατοικία να τροποποιηθεί σε τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η διαδικασία όµως δεν ολοκληρώθηκε και δεν έγινε τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου. Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµαστε την επικαιροποίηση της Απόφασης 279/2003 του Σ, δηλαδή την έγκριση αλλαγής χρήσης του οικοπέδου 177 α µε εµβαδόν 1.002τµ του Ο.Τ. 53, ώστε από αµιγής κατοικία να τροποποιηθεί σε τριτοβάθµια εκπαίδευση». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Η µη τακτοποίηση αυτών των οικοπέδων ήταν ευθύνη των αιρετών ή της ΤΥ Ο; ηλαδή όταν παίρνετε µία απόφαση για να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο δεν είναι ευθύνη και της ΤΥ Ο για να ασχοληθεί µε τον αποχαρακτηρισµό του οικοπέδου; ΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν µία ηµοτική αρχή ενδιαφέρεται για να έρθει και άλλο τµήµα στην περιοχή, φροντίζει όλες αυτές τις αποφάσεις µέσω του αρµόδιου αντιδηµάρχου ή µέσω του ηµάρχου σε συνεργασία µε την ΤΥ Ο. Αυτό κάνουµε εδώ και ενάµισι χρόνο και υπήρξε εντατικοποίηση το τελευταίο τρίµηνο. Προσπαθήσαµε να κλείσουµε και άλλες παρόµοιες καταστάσεις. Όπως ήταν µε το Σταθάτου, µε το ΙΚΑ. Τα φέραµε σήµερα στο.σ. και έρχονται έγκαιρα. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν λυθεί χρόνια πριν. Εσείς καλείστε να ψηφίσετε σήµερα προκειµένου να δροµολογήσουµε τη νέα σχολή. ΛΥΤΡΑΣ: Στο θέµα 7, «δωρεάν παραχώρηση για χρήση 15 ετών». Από πότε θα αρχίζει η 15ετία; ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ: Συναίνεσε η Πρυτανεία ως προς το χρονικό διάστηµα των 15 ετών και όχι των 20 που πρότεινε; ΗΜΑΡΧΟΣ: Το 2004 που έληξε η 5ετία. Η απόφασή µας ισχύει από σήµερα αναγκαστικά και όχι αναδροµικά. Η Πρυτανεία ότι 5 χρόνια ήταν από το 2004 εως σήµερα και η απόφασή µας ήταν για τα επόµενα 15 χρόνια. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Είναι βέβαιο ότι σε όλα τα θέµατα που άπτονται του πανεπιστηµίου δεν µπορούµε εκ των πραγµάτων να πούµε όχι. Αλλά παρόλα αυτά θα καταθέσουµε τις ενστάσεις µας και τις σκέψεις µας. Μου έδωσε την εντύπωση ότι έκανε ένα µεγάλο κατόρθωµα που τα συµµάζεψε ο ήµαρχος όλα αυτά τα θέµατα. Όντως υπήρχε ανάγκη να γίνει αυτό. εν ξέρω επί δικής µας θητείας κάποιες διαδικασίες που δεν έγιναν. Θεωρώ ότι η ΤΥ Ο ήταν αυτή που θα διαχειριζόταν το θέµα και θα το έφερνε στο.σ. Προηγουµένως αισθάνθηκα ότι εµείς δεν είµαστε στο.σ. και ότι ο ήµαρχος δια µαγείας έφερε την 3 η σχολή. Εάν δεν προκαλούσαµε µε τις υπογραφές µας έκτακτη συνεδρίαση, σήµερα το τµήµα θα ήταν στην Αλεξ/πολη. Θα πρέπει να σέβεται και τη µειοψηφία και κάποια πράγµατα που γίνονται και δεν είναι δική του επιτυχία, να ξέρει να αποδίδει και τα εύσηµα. Σε ένα θέµα από αυτά διαφωνώ, όχι ότι δε θα τα ψηφίσω. Τα ψηφίζω όλα. Θα µπορούσε ο ήµαρχος να διαπραγµατευθεί. Και άλλη φορά φέραµε ως θέµα να χρησιµοποιηθεί το σηµερινό πρωτοδικείο για τη στέγαση της νέας σχολής, το οποίο νοµίζω µέχρι το καλοκαίρι θα µετακινηθεί. Αν όλα αυτά τα κτίρια χτιστούν εδώ πέρα όχι µόνο η 15ετία που σήµερα δίνουµε, αλλά ούτε η 25ετία θα φτάσει για να δούµε το Πανεπιστήµιο στις εγκαταστάσεις του. Το δεύτερο είναι ότι εάν δίναµε τη δηµοτική αγορά στο Πανεπιστήµιο, θα µπορούσε του χρόνου να µπει στο µηχανογραφικό για να διασφαλιστεί. Εγώ προσωπικά και ο συνδυασµός µας ψηφίζει όλα αυτά τα θέµατα µε επιφύλαξη εάν µπορέσετε να διαχειριστείτε µε τον κ. Πρύτανη το θέµα να µετακινηθεί εκεί πέρα η σχολή. ΗΜΑΡΧΟΣ: Αρµόδια για το τµήµα ήταν µόνο η Πρυτανική αρχή. Ήταν µόνο η σύγκλητος και όχι το Υπουργείο Παιδείας. Η πρόταση γίνεται από τη Σύγκλητο προς το Υπουργείο Παιδείας. Ήρθε η απάντηση. Και την τελευταία φορά που συναντήθηκα µε τον κ. Παταργιά (Πρόεδρο του ΟΣΚ) µε εντολή του Υπουργού κ. Στυλιανίδη θα πάρουµε 1,6εκ για να χτίσουµε 4 νηπιαγωγεία. Το θέµα του Πανεπιστηµίου µε τον κ. Σιµόπουλο είναι ένα ζήτηµα το οποίο εξελίχθηκε γιατί υπήρξε κατανόηση από τον ίδιο για την αναγκαιότητα ίδρυσης ακόµα ενός τµήµατος στην περιοχή µας. Ευχής έργο θα ήταν να 160

14 πάνε όλα καλά και να µην κολλήσει τίποτα από δω και πέρα µε το Υπουργείο Παιδείας. εν ξέρω πως θα είναι οι εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά πιστεύω θα εξελιχθούν προς τα εκεί που θέλουµε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Υπάρχει αρχική απόφαση της Συγκλήτου για την Αλεξ/πολη. Ανατρέψαµε αυτή την απόφαση της Συγκλήτου, µε πρωτοβουλία των πολιτών και της αντιπολίτευσης µε την έκτακτη συνεδρίαση και η Σύγκλητος αναθεώρησε. Χρειάζονται γρήγορα αντανακλαστικά. Το 1999 έγινε άµεση παραχώρηση του 3 ου Γυµνασίου στο Πανεπιστήµιο για 5 χρόνια. Το 2003 πάρθηκε απόφαση για να αλλάξει η χρήση στο οικόπεδο απέναντι. Από το 2003 έως τώρα πέρασαν 6 χρόνια. Όταν µια δηµοτική αρχή δεν µπορεί να παρακολουθήσει το αυτονόητο, την αλλαγή χρήσης του, για τι αντανακλαστικά µπορούµε να µιλάµε; 2,5 χρόνια είστε εσείς όπως και οι προηγούµενοι και ούτε καν η αλλαγή χρήσης έγινε. Το ίδιο γίνεται και µε τις φοιτητικές εστίες. Και εκεί ζητήθηκε η κατεξαίρεση παρέκκλιση του συντελεστή δόµησης για να υπάρχει ο όροφος και εκεί δεν υπάρχει καµία κίνηση. Να ενηµερώσω τον κόσµο ότι το Πανεπιστηµιακό αυτό τµήµα ήδη φέτος είναι στα µηχανογραφικά του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου, στη Λήµνο και 2 σχολές στην Κοµοτηνή. εν υπάρχει περίπτωση µέσα σε ορατό χρόνο να ονειρευόµαστε. Το Πανεπιστήµιο δια του Πρύτανη έκανε εκείνο που έπρεπε να κάνει. Στη συνέχεια η ιστορία αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Από εκεί και πέρα είναι πρωτοβουλίες του ήµου το τι πρέπει να κάνει για να διεκδικήσουµε αυτά τα πράγµατα. Από το Πανεπιστήµιο έφυγε. Από εµάς περιµένουν τις πρωτοβουλίες. Όλα τα υπόλοιπα τα διαδικαστικά που είπατε είναι µία ιστορία γραφειοκρατική, η οποία δεν µας ακουµπά πολιτικά. Πολιτικό για εµάς ζήτηµα είναι η διεκδίκηση. Και µέχρι τώρα δεν υπήρξε σε εσάς. Το τµήµα διαιτολογίας και τροφίµων είναι στη Λήµνο. ΗΜΑΡΧΟΣ: Πού θα την πάµε την δηµοτική αγορά (σηµερινό Πρωτοδικείο) κ. Παπαϊωάννου; ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Να το συζητήσουµε. ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να συζητήσουµε κ. Παπαϊωάννου; Εσείς µάθατε τόσα χρόνια να παίρνετε µία απόφαση µόνο για να την πάρετε. Αυτό που γινόταν πριν 10 χρόνια, δεν µπορεί να γίνει σήµερα. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Σε 3 µήνες µέσα φτιάξαµε ένα σχολείο ολόκληρο για να λειτουργήσει το Πανεπιστήµιο. Στηρίζω όλες τις τροποποιήσεις µε µοναδική εξαίρεση τη µεταφορά του πρασίνου στο οικοδοµικό τετράγωνο 485 το οποίο είναι υπό διαπραγµάτευση για τη µεταφορά της Πυροσβεστικής. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν αποθήκες γης ένα σωρό που µπορεί να πάει. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Το σηµείο 485 είναι υπό αίρεση. Υπάρχει µία κατάσταση µε 15 οικόπεδα που µπορεί να µεταφερθεί εκεί πέρα. εν είναι το µοναδικό. ΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνετε λάθος. Προέχει το πανεπιστήµιο; Ναι. Εποµένως το κοµµάτι του γκαράζ που είναι χαρακτηρισµένο ως πάρκο θα πρέπει να πάει κάπου συγκεκριµένα. Το 485 είναι κατάλληλο για να µεταφερθεί. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αυτό είναι το πιο σηµαντικό σηµείο. Για να παραχωρήσουµε στο Πανεπιστήµιο, η διαδικασία που απαιτεί περισσότερο χρόνο είναι η τροποποίηση, να αναρτηθεί, να γίνουν ενστάσεις. να πάει στο ΣΧΟΠ. Άρα αυτό το θέµα θα πρέπει να ψηφιστεί. Προτείνω στις 15 µέρες που θα απαντήσει η επιτροπή για την Πυροσβεστική, να µπεί και το θέµα της τροποποίησης, όπως και το 10 ο θέµα. Κατόπιv αυτώv ο Πρόεδρος κάλεσε τo ηµoτικό Συµβoύλιo vα απoφασίσει σχετικά. Τo ηµoτικό Συµβoύλιo µετά από διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τις υπ αρίθµ. 233/2003 & 279/2003 αποφάσεις.σ. και τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Επικαιροποιεί την υπ αρίθµ. 279/2003 απόφαση.σ. και επανεγκρίνει την αλλαγή χρήσης του οικοπέδου 177 α µε εµβαδόν 1.002τµ του Ο.Τ. 53, ώστε από αµιγής κατοικία να τροποποιηθεί σε τριτοβάθµια εκπαίδευση. 2. Η Τεχνική Υπηρεσία- Πολεοδοµικό Γραφείο του ήµου θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τη δηµοσίευση σε ΦΕΚ. Κατά τη διάρκεια συζήτησης και ψήφισης του θέµατος απουσίαζαν από την αίθουσα συνεδρίασης οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ. Κυργιάννης, Κούµπης και Παπαβασιλείου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 86/

15 7. ωρεάν Παραχώρηση για χρήση 15 ετών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 133β. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Μουζάς ηµήτριος Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Κυριάκος εισηγούµενος το 7 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος τον ήµαρχο κ. Μουζά ηµήτριο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Ο ήµος Ορεστιάδας µε την Απόφαση 218/1999 του Σ, παραχώρησε στο Πανεπιστήµιο το Ο.Τ. 133β για την Ίδρυση 2 Πανεπιστηµιακών Σχολών. Η δωρεάν παραχώρηση ήταν για χρήση 5 ετών και έληξε το Επειδή δεν είναι δυνατόν να µεταφερθεί άµεσα το Πανεπιστήµιο στον ιδιόκτητο χώρο του διότι δεν υπάρχουν υποδοµές, εισηγούµαστε την εκ νέου δωρεάν παραχώρηση για χρήση 15 ετών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 133β». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Η µη τακτοποίηση αυτών των οικοπέδων ήταν ευθύνη των αιρετών ή της ΤΥ Ο; ηλαδή όταν παίρνετε µία απόφαση για να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο δεν είναι ευθύνη και της ΤΥ Ο για να ασχοληθεί µε τον αποχαρακτηρισµό του οικοπέδου; ΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν µία ηµοτική αρχή ενδιαφέρεται για να έρθει και άλλο τµήµα στην περιοχή, φροντίζει όλες αυτές τις αποφάσεις µέσω του αρµόδιου αντιδηµάρχου ή µέσω του ηµάρχου σε συνεργασία µε την ΤΥ Ο. Αυτό κάνουµε εδώ και ενάµισι χρόνο και υπήρξε εντατικοποίηση το τελευταίο τρίµηνο. Προσπαθήσαµε να κλείσουµε και άλλες παρόµοιες καταστάσεις. Όπως ήταν µε το Σταθάτου, µε το ΙΚΑ. Τα φέραµε σήµερα στο.σ. και έρχονται έγκαιρα. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν λυθεί χρόνια πριν. Εσείς καλείστε να ψηφίσετε σήµερα προκειµένου να δροµολογήσουµε τη νέα σχολή. ΛΥΤΡΑΣ: Στο θέµα 7, «δωρεάν παραχώρηση για χρήση 15 ετών». Από πότε θα αρχίζει η 15ετία; ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ: Συναίνεσε η Πρυτανεία ως προς το χρονικό διάστηµα των 15 ετών και όχι των 20 που πρότεινε; ΗΜΑΡΧΟΣ: Το 2004 που έληξε η 5ετία. Η απόφασή µας ισχύει από σήµερα αναγκαστικά και όχι αναδροµικά. Η Πρυτανεία ότι 5 χρόνια ήταν από το 2004 εως σήµερα και η απόφασή µας ήταν για τα επόµενα 15 χρόνια. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Είναι βέβαιο ότι σε όλα τα θέµατα που άπτονται του πανεπιστηµίου δεν µπορούµε εκ των πραγµάτων να πούµε όχι. Αλλά παρόλα αυτά θα καταθέσουµε τις ενστάσεις µας και τις σκέψεις µας. Μου έδωσε την εντύπωση ότι έκανε ένα µεγάλο κατόρθωµα που τα συµµάζεψε ο ήµαρχος όλα αυτά τα θέµατα. Όντως υπήρχε ανάγκη να γίνει αυτό. εν ξέρω επί δικής µας θητείας κάποιες διαδικασίες που δεν έγιναν. Θεωρώ ότι η ΤΥ Ο ήταν αυτή που θα διαχειριζόταν το θέµα και θα το έφερνε στο.σ. Προηγουµένως αισθάνθηκα ότι εµείς δεν είµαστε στο.σ. και ότι ο ήµαρχος δια µαγείας έφερε την 3 η σχολή. Εάν δεν προκαλούσαµε µε τις υπογραφές µας έκτακτη συνεδρίαση, σήµερα το τµήµα θα ήταν στην Αλεξ/πολη. Θα πρέπει να σέβεται και τη µειοψηφία και κάποια πράγµατα που γίνονται και δεν είναι δική του επιτυχία, να ξέρει να αποδίδει και τα εύσηµα. Σε ένα θέµα από αυτά διαφωνώ, όχι ότι δε θα τα ψηφίσω. Τα ψηφίζω όλα. Θα µπορούσε ο ήµαρχος να διαπραγµατευθεί. Και άλλη φορά φέραµε ως θέµα να χρησιµοποιηθεί το σηµερινό πρωτοδικείο για τη στέγαση της νέας σχολής, το οποίο νοµίζω µέχρι το καλοκαίρι θα µετακινηθεί. Αν όλα αυτά τα κτίρια χτιστούν εδώ πέρα όχι µόνο η 15ετία που σήµερα δίνουµε, αλλά ούτε η 25ετία θα φτάσει για να δούµε το Πανεπιστήµιο στις εγκαταστάσεις του. Το δεύτερο είναι ότι εάν δίναµε τη δηµοτική αγορά στο Πανεπιστήµιο, θα µπορούσε του χρόνου να µπει στο µηχανογραφικό για να διασφαλιστεί. Εγώ προσωπικά και ο συνδυασµός µας ψηφίζει όλα αυτά τα θέµατα µε επιφύλαξη εάν µπορέσετε να διαχειριστείτε µε τον κ. Πρύτανη το θέµα να µετακινηθεί εκεί πέρα η σχολή. ΗΜΑΡΧΟΣ: Αρµόδια για το τµήµα ήταν µόνο η Πρυτανική αρχή. Ήταν µόνο η σύγκλητος και όχι το Υπουργείο Παιδείας. Η πρόταση γίνεται από τη Σύγκλητο προς το Υπουργείο Παιδείας. Ήρθε η απάντηση. Και την τελευταία φορά που συναντήθηκα µε τον κ. Παταργιά (Πρόεδρο του ΟΣΚ) µε εντολή του Υπουργού κ. Στυλιανίδη θα πάρουµε 1,6εκ για να χτίσουµε 4 νηπιαγωγεία. Το θέµα του Πανεπιστηµίου µε τον κ. Σιµόπουλο είναι ένα ζήτηµα το οποίο εξελίχθηκε γιατί υπήρξε κατανόηση από τον ίδιο για την αναγκαιότητα ίδρυσης ακόµα ενός τµήµατος στην περιοχή µας. Ευχής έργο θα ήταν να 162

16 πάνε όλα καλά και να µην κολλήσει τίποτα από δω και πέρα µε το Υπουργείο Παιδείας. εν ξέρω πως θα είναι οι εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά πιστεύω θα εξελιχθούν προς τα εκεί που θέλουµε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Υπάρχει αρχική απόφαση της Συγκλήτου για την Αλεξ/πολη. Ανατρέψαµε αυτή την απόφαση της Συγκλήτου, µε πρωτοβουλία των πολιτών και της αντιπολίτευσης µε την έκτακτη συνεδρίαση και η Σύγκλητος αναθεώρησε. Χρειάζονται γρήγορα αντανακλαστικά. Το 1999 έγινε άµεση παραχώρηση του 3 ου Γυµνασίου στο Πανεπιστήµιο για 5 χρόνια. Το 2003 πάρθηκε απόφαση για να αλλάξει η χρήση στο οικόπεδο απέναντι. Από το 2003 έως τώρα πέρασαν 6 χρόνια. Όταν µια δηµοτική αρχή δεν µπορεί να παρακολουθήσει το αυτονόητο, την αλλαγή χρήσης του, για τι αντανακλαστικά µπορούµε να µιλάµε; 2,5 χρόνια είστε εσείς όπως και οι προηγούµενοι και ούτε καν η αλλαγή χρήσης έγινε. Το ίδιο γίνεται και µε τις φοιτητικές εστίες. Και εκεί ζητήθηκε η κατεξαίρεση παρέκκλιση του συντελεστή δόµησης για να υπάρχει ο όροφος και εκεί δεν υπάρχει καµία κίνηση. Να ενηµερώσω τον κόσµο ότι το Πανεπιστηµιακό αυτό τµήµα ήδη φέτος είναι στα µηχανογραφικά του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου, στη Λήµνο και 2 σχολές στην Κοµοτηνή. εν υπάρχει περίπτωση µέσα σε ορατό χρόνο να ονειρευόµαστε. Το Πανεπιστήµιο δια του Πρύτανη έκανε εκείνο που έπρεπε να κάνει. Στη συνέχεια η ιστορία αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Από εκεί και πέρα είναι πρωτοβουλίες του ήµου το τι πρέπει να κάνει για να διεκδικήσουµε αυτά τα πράγµατα. Από το Πανεπιστήµιο έφυγε. Από εµάς περιµένουν τις πρωτοβουλίες. Όλα τα υπόλοιπα τα διαδικαστικά που είπατε είναι µία ιστορία γραφειοκρατική, η οποία δεν µας ακουµπά πολιτικά. Πολιτικό για εµάς ζήτηµα είναι η διεκδίκηση. Και µέχρι τώρα δεν υπήρξε σε εσάς. Το τµήµα διαιτολογίας και τροφίµων είναι στη Λήµνο. ΗΜΑΡΧΟΣ: Πού θα την πάµε την δηµοτική αγορά (σηµερινό Πρωτοδικείο) κ. Παπαϊωάννου; ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Να το συζητήσουµε. ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να συζητήσουµε κ. Παπαϊωάννου; Εσείς µάθατε τόσα χρόνια να παίρνετε µία απόφαση µόνο για να την πάρετε. Αυτό που γινόταν πριν 10 χρόνια, δεν µπορεί να γίνει σήµερα. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Σε 3 µήνες µέσα φτιάξαµε ένα σχολείο ολόκληρο για να λειτουργήσει το Πανεπιστήµιο. Στηρίζω όλες τις τροποποιήσεις µε µοναδική εξαίρεση τη µεταφορά του πρασίνου στο οικοδοµικό τετράγωνο 485 το οποίο είναι υπό διαπραγµάτευση για τη µεταφορά της Πυροσβεστικής. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν αποθήκες γης ένα σωρό που µπορεί να πάει. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Το σηµείο 485 είναι υπό αίρεση. Υπάρχει µία κατάσταση µε 15 οικόπεδα που µπορεί να µεταφερθεί εκεί πέρα. εν είναι το µοναδικό. ΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνετε λάθος. Προέχει το πανεπιστήµιο; Ναι. Εποµένως το κοµµάτι του γκαράζ που είναι χαρακτηρισµένο ως πάρκο θα πρέπει να πάει κάπου συγκεκριµένα. Το 485 είναι κατάλληλο για να µεταφερθεί. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αυτό είναι το πιο σηµαντικό σηµείο. Για να παραχωρήσουµε στο Πανεπιστήµιο, η διαδικασία που απαιτεί περισσότερο χρόνο είναι η τροποποίηση, να αναρτηθεί, να γίνουν ενστάσεις. να πάει στο ΣΧΟΠ. Άρα αυτό το θέµα θα πρέπει να ψηφιστεί. Προτείνω στις 15 µέρες που θα απαντήσει η επιτροπή για την Πυροσβεστική, να µπεί και το θέµα της τροποποίησης, όπως και το 10 ο θέµα. Κατόπιv αυτώv ο Πρόεδρος κάλεσε τo ηµoτικό Συµβoύλιo vα απoφασίσει σχετικά. Τo ηµoτικό Συµβoύλιo µετά από διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, την υπ αρίθµ. 218/1999 απόφαση.σ. και το άρθρο 185 του Ν. 3463/2006, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Την εκ νέου δωρεάν παραχώρηση για χρήση (15) ετών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ Κατά τη διάρκεια συζήτησης και ψήφισης του θέµατος απουσίαζαν από την αίθουσα συνεδρίασης οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ. Κυργιάννης, Κούµπης και Παπαβασιλείου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 87/

17 8. Τροποποίηση του Ο.Τ. 133β και αλλαγή χρήσεων γης από ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε Εκπαίδευση. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Μουζάς ηµήτριος Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Κυριάκος εισηγούµενος το 8 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος τον ήµαρχο κ. Μουζά ηµήτριο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Στο Ο.Τ. 133β προβλέφθηκε στο ρυµοτοµικό σχέδιο η εγκατάσταση του 3 ου Γυµνασίου, οπότε και η χρήση του είναι «ευτεροβάθµια Εκπαίδευση». Στη συνέχεια, το 3 ο Γυµνάσιο τοποθετήθηκε σε άλλο οικόπεδο. Παράλληλα, ζήτησε το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης από το ήµο τη χρήση του οικοπέδου αυτού για την ανέγερση των 2 Πανεπιστηµιακών Σχολών, και ο ήµος συναίνεσε. Το Πανεπιστήµιο παραµένει στο χώρο αυτό, αλλά προτίθεται µελλοντικά να µετεγκατασταθεί, διότι απέκτησε ιδιόκτητο οικόπεδο. Το 3 ο Γυµνάσιο έχει εν τω µεταξύ εγκατασταθεί σε άλλο οικόπεδο. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, και επειδή δεν έχει γίνει τροποποίηση των χρήσεων γης στο ρυµοτοµικό σχέδιο προτείνεται η αλλαγή χρήσεων γης να µη γίνει από δευτεροβάθµια σε τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά γενικά σε εκπαίδευση, να καλύπτονται οι χρήσεις και η σηµερινή του Πανεπιστηµίου και αργότερα η εγκατάσταση οποιουδήποτε Σχολείου της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δεύτερης ευκαιρίας κλπ κριθεί αναγκαία. Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαστε την Τροποποίηση του Ο.Τ. 133β και αλλαγή χρήσεων γης από ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε Εκπαίδευση». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Η µη τακτοποίηση αυτών των οικοπέδων ήταν ευθύνη των αιρετών ή της ΤΥ Ο; ηλαδή όταν παίρνετε µία απόφαση για να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο δεν είναι ευθύνη και της ΤΥ Ο για να ασχοληθεί µε τον αποχαρακτηρισµό του οικοπέδου; ΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν µία ηµοτική αρχή ενδιαφέρεται για να έρθει και άλλο τµήµα στην περιοχή, φροντίζει όλες αυτές τις αποφάσεις µέσω του αρµόδιου αντιδηµάρχου ή µέσω του ηµάρχου σε συνεργασία µε την ΤΥ Ο. Αυτό κάνουµε εδώ και ενάµισι χρόνο και υπήρξε εντατικοποίηση το τελευταίο τρίµηνο. Προσπαθήσαµε να κλείσουµε και άλλες παρόµοιες καταστάσεις. Όπως ήταν µε το Σταθάτου, µε το ΙΚΑ. Τα φέραµε σήµερα στο.σ. και έρχονται έγκαιρα. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν λυθεί χρόνια πριν. Εσείς καλείστε να ψηφίσετε σήµερα προκειµένου να δροµολογήσουµε τη νέα σχολή. ΛΥΤΡΑΣ: Στο θέµα 7, «δωρεάν παραχώρηση για χρήση 15 ετών». Από πότε θα αρχίζει η 15ετία; ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ: Συναίνεσε η Πρυτανεία ως προς το χρονικό διάστηµα των 15 ετών και όχι των 20 που πρότεινε; ΗΜΑΡΧΟΣ: Το 2004 που έληξε η 5ετία. Η απόφασή µας ισχύει από σήµερα αναγκαστικά και όχι αναδροµικά. Η Πρυτανεία ότι 5 χρόνια ήταν από το 2004 εως σήµερα και η απόφασή µας ήταν για τα επόµενα 15 χρόνια. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Είναι βέβαιο ότι σε όλα τα θέµατα που άπτονται του πανεπιστηµίου δεν µπορούµε εκ των πραγµάτων να πούµε όχι. Αλλά παρόλα αυτά θα καταθέσουµε τις ενστάσεις µας και τις σκέψεις µας. Μου έδωσε την εντύπωση ότι έκανε ένα µεγάλο κατόρθωµα που τα συµµάζεψε ο ήµαρχος όλα αυτά τα θέµατα. Όντως υπήρχε ανάγκη να γίνει αυτό. εν ξέρω επί δικής µας θητείας κάποιες διαδικασίες που δεν έγιναν. Θεωρώ ότι η ΤΥ Ο ήταν αυτή που θα διαχειριζόταν το θέµα και θα το έφερνε στο.σ. Προηγουµένως αισθάνθηκα ότι εµείς δεν είµαστε στο.σ. και ότι ο ήµαρχος δια µαγείας έφερε την 3 η σχολή. Εάν δεν προκαλούσαµε µε τις υπογραφές µας έκτακτη συνεδρίαση, σήµερα το τµήµα θα ήταν στην Αλεξ/πολη. Θα πρέπει να σέβεται και τη µειοψηφία και κάποια πράγµατα που γίνονται και δεν είναι δική του επιτυχία, να ξέρει να αποδίδει και τα εύσηµα. Σε ένα θέµα από αυτά διαφωνώ, όχι ότι δε θα τα ψηφίσω. Τα ψηφίζω όλα. Θα µπορούσε ο ήµαρχος να διαπραγµατευθεί. Και άλλη φορά φέραµε ως θέµα να χρησιµοποιηθεί το σηµερινό πρωτοδικείο για τη στέγαση της νέας σχολής, το οποίο νοµίζω µέχρι το καλοκαίρι θα µετακινηθεί. Αν όλα αυτά τα κτίρια χτιστούν εδώ πέρα όχι µόνο η 15ετία που σήµερα δίνουµε, αλλά ούτε η 25ετία θα φτάσει για να δούµε το Πανεπιστήµιο στις εγκαταστάσεις του. Το δεύτερο είναι ότι εάν δίναµε τη δηµοτική αγορά στο Πανεπιστήµιο, θα µπορούσε του χρόνου να µπει στο µηχανογραφικό για να διασφαλιστεί. Εγώ 164

18 προσωπικά και ο συνδυασµός µας ψηφίζει όλα αυτά τα θέµατα µε επιφύλαξη εάν µπορέσετε να διαχειριστείτε µε τον κ. Πρύτανη το θέµα να µετακινηθεί εκεί πέρα η σχολή. ΗΜΑΡΧΟΣ: Αρµόδια για το τµήµα ήταν µόνο η Πρυτανική αρχή. Ήταν µόνο η σύγκλητος και όχι το Υπουργείο Παιδείας. Η πρόταση γίνεται από τη Σύγκλητο προς το Υπουργείο Παιδείας. Ήρθε η απάντηση. Και την τελευταία φορά που συναντήθηκα µε τον κ. Παταργιά (Πρόεδρο του ΟΣΚ) µε εντολή του Υπουργού κ. Στυλιανίδη θα πάρουµε 1,6εκ για να χτίσουµε 4 νηπιαγωγεία. Το θέµα του Πανεπιστηµίου µε τον κ. Σιµόπουλο είναι ένα ζήτηµα το οποίο εξελίχθηκε γιατί υπήρξε κατανόηση από τον ίδιο για την αναγκαιότητα ίδρυσης ακόµα ενός τµήµατος στην περιοχή µας. Ευχής έργο θα ήταν να πάνε όλα καλά και να µην κολλήσει τίποτα από δω και πέρα µε το Υπουργείο Παιδείας. εν ξέρω πως θα είναι οι εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά πιστεύω θα εξελιχθούν προς τα εκεί που θέλουµε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Υπάρχει αρχική απόφαση της Συγκλήτου για την Αλεξ/πολη. Ανατρέψαµε αυτή την απόφαση της Συγκλήτου, µε πρωτοβουλία των πολιτών και της αντιπολίτευσης µε την έκτακτη συνεδρίαση και η Σύγκλητος αναθεώρησε. Χρειάζονται γρήγορα αντανακλαστικά. Το 1999 έγινε άµεση παραχώρηση του 3 ου Γυµνασίου στο Πανεπιστήµιο για 5 χρόνια. Το 2003 πάρθηκε απόφαση για να αλλάξει η χρήση στο οικόπεδο απέναντι. Από το 2003 έως τώρα πέρασαν 6 χρόνια. Όταν µια δηµοτική αρχή δεν µπορεί να παρακολουθήσει το αυτονόητο, την αλλαγή χρήσης του, για τι αντανακλαστικά µπορούµε να µιλάµε; 2,5 χρόνια είστε εσείς όπως και οι προηγούµενοι και ούτε καν η αλλαγή χρήσης έγινε. Το ίδιο γίνεται και µε τις φοιτητικές εστίες. Και εκεί ζητήθηκε η κατεξαίρεση παρέκκλιση του συντελεστή δόµησης για να υπάρχει ο όροφος και εκεί δεν υπάρχει καµία κίνηση. Να ενηµερώσω τον κόσµο ότι το Πανεπιστηµιακό αυτό τµήµα ήδη φέτος είναι στα µηχανογραφικά του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου, στη Λήµνο και 2 σχολές στην Κοµοτηνή. εν υπάρχει περίπτωση µέσα σε ορατό χρόνο να ονειρευόµαστε. Το Πανεπιστήµιο δια του Πρύτανη έκανε εκείνο που έπρεπε να κάνει. Στη συνέχεια η ιστορία αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Από εκεί και πέρα είναι πρωτοβουλίες του ήµου το τι πρέπει να κάνει για να διεκδικήσουµε αυτά τα πράγµατα. Από το Πανεπιστήµιο έφυγε. Από εµάς περιµένουν τις πρωτοβουλίες. Όλα τα υπόλοιπα τα διαδικαστικά που είπατε είναι µία ιστορία γραφειοκρατική, η οποία δεν µας ακουµπά πολιτικά. Πολιτικό για εµάς ζήτηµα είναι η διεκδίκηση. Και µέχρι τώρα δεν υπήρξε σε εσάς. Το τµήµα διαιτολογίας και τροφίµων είναι στη Λήµνο. ΗΜΑΡΧΟΣ: Πού θα την πάµε την δηµοτική αγορά (σηµερινό Πρωτοδικείο) κ. Παπαϊωάννου; ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Να το συζητήσουµε. ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να συζητήσουµε κ. Παπαϊωάννου; Εσείς µάθατε τόσα χρόνια να παίρνετε µία απόφαση µόνο για να την πάρετε. Αυτό που γινόταν πριν 10 χρόνια, δεν µπορεί να γίνει σήµερα. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Σε 3 µήνες µέσα φτιάξαµε ένα σχολείο ολόκληρο για να λειτουργήσει το Πανεπιστήµιο. Στηρίζω όλες τις τροποποιήσεις µε µοναδική εξαίρεση τη µεταφορά του πρασίνου στο οικοδοµικό τετράγωνο 485 το οποίο είναι υπό διαπραγµάτευση για τη µεταφορά της Πυροσβεστικής. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν αποθήκες γης ένα σωρό που µπορεί να πάει. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Το σηµείο 485 είναι υπό αίρεση. Υπάρχει µία κατάσταση µε 15 οικόπεδα που µπορεί να µεταφερθεί εκεί πέρα. εν είναι το µοναδικό. ΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνετε λάθος. Προέχει το πανεπιστήµιο; Ναι. Εποµένως το κοµµάτι του γκαράζ που είναι χαρακτηρισµένο ως πάρκο θα πρέπει να πάει κάπου συγκεκριµένα. Το 485 είναι κατάλληλο για να µεταφερθεί. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αυτό είναι το πιο σηµαντικό σηµείο. Για να παραχωρήσουµε στο Πανεπιστήµιο, η διαδικασία που απαιτεί περισσότερο χρόνο είναι η τροποποίηση, να αναρτηθεί, να γίνουν ενστάσεις. να πάει στο ΣΧΟΠ. Άρα αυτό το θέµα θα πρέπει να ψηφιστεί. Προτείνω στις 15 µέρες που θα απαντήσει η επιτροπή για την Πυροσβεστική, να µπεί και το θέµα της τροποποίησης, όπως και το 10 ο θέµα. Κατόπιv αυτώv ο Πρόεδρος κάλεσε τo ηµoτικό Συµβoύλιo vα απoφασίσει σχετικά. Τo ηµoτικό Συµβoύλιo µετά από διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση και τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Τροποποιεί το Ο.Τ. 133β και προβαίνει στην αλλαγή χρήσεων γης από ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε Εκπαίδευση. 165

19 2. Η Τεχνική Υπηρεσία- Πολεοδοµικό Γραφείο του ήµου θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τη δηµοσίευση σε ΦΕΚ. Κατά τη διάρκεια συζήτησης και ψήφισης του θέµατος απουσίαζαν από την αίθουσα συνεδρίασης οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ. Κυργιάννης, Κούµπης και Παπαβασιλείου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 88/ ωρεάν Παραχώρηση για χρήση 15 ετών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Μουζάς ηµήτριος Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Κυριάκος εισηγούµενος το 9 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος τον ήµαρχο κ. Μουζά ηµήτριο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Το Πρυτανικό Συµβούλιο ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ζήτησε µε το υπ αρίθµ. Α6062/ έγγραφό του την παραχώρηση του χώρου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 126, ιδιοκτησίας του ήµου, όπου στεγάζεται το γκαράζ του ήµου. Στο ίδιο Ο.Τ. έχει παραχωρηθεί τµήµα και έχουν ανεγερθεί εργαστήρια του Πανεπιστηµίου. Το Πανεπιστήµιο προτίθεται να εγκαταστήσει νέο Τµήµα µε τίτλο «Τµήµα ιαιτολογίας και Επιστήµης Τροφίµων» στο χώρο αυτό. Επειδή είναι άµεση η ανάγκη για την ίδρυση της Σχολής, και επειδή δεν δύναται ακόµη να µεταφερθεί το Πανεπιστήµιο στον ιδιόκτητο χώρο του εισηγούµαστε την δωρεάν παραχώρηση για χρήση 15 ετών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 126 και όπου σήµερα στεγάζεται το γκαράζ του ήµου». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Η µη τακτοποίηση αυτών των οικοπέδων ήταν ευθύνη των αιρετών ή της ΤΥ Ο; ηλαδή όταν παίρνετε µία απόφαση για να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο δεν είναι ευθύνη και της ΤΥ Ο για να ασχοληθεί µε τον αποχαρακτηρισµό του οικοπέδου; ΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν µία ηµοτική αρχή ενδιαφέρεται για να έρθει και άλλο τµήµα στην περιοχή, φροντίζει όλες αυτές τις αποφάσεις µέσω του αρµόδιου αντιδηµάρχου ή µέσω του ηµάρχου σε συνεργασία µε την ΤΥ Ο. Αυτό κάνουµε εδώ και ενάµισι χρόνο και υπήρξε εντατικοποίηση το τελευταίο τρίµηνο. Προσπαθήσαµε να κλείσουµε και άλλες παρόµοιες καταστάσεις. Όπως ήταν µε το Σταθάτου, µε το ΙΚΑ. Τα φέραµε σήµερα στο.σ. και έρχονται έγκαιρα. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν λυθεί χρόνια πριν. Εσείς καλείστε να ψηφίσετε σήµερα προκειµένου να δροµολογήσουµε τη νέα σχολή. ΛΥΤΡΑΣ: Στο θέµα 7, «δωρεάν παραχώρηση για χρήση 15 ετών». Από πότε θα αρχίζει η 15ετία; ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ: Συναίνεσε η Πρυτανεία ως προς το χρονικό διάστηµα των 15 ετών και όχι των 20 που πρότεινε; ΗΜΑΡΧΟΣ: Το 2004 που έληξε η 5ετία. Η απόφασή µας ισχύει από σήµερα αναγκαστικά και όχι αναδροµικά. Η Πρυτανεία ότι 5 χρόνια ήταν από το 2004 εως σήµερα και η απόφασή µας ήταν για τα επόµενα 15 χρόνια. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Είναι βέβαιο ότι σε όλα τα θέµατα που άπτονται του πανεπιστηµίου δεν µπορούµε εκ των πραγµάτων να πούµε όχι. Αλλά παρόλα αυτά θα καταθέσουµε τις ενστάσεις µας και τις σκέψεις µας. Μου έδωσε την εντύπωση ότι έκανε ένα µεγάλο κατόρθωµα που τα συµµάζεψε ο ήµαρχος όλα αυτά τα θέµατα. Όντως υπήρχε ανάγκη να γίνει αυτό. εν ξέρω επί δικής µας θητείας κάποιες διαδικασίες που δεν έγιναν. Θεωρώ ότι η ΤΥ Ο ήταν αυτή που θα διαχειριζόταν το θέµα και θα το έφερνε στο.σ. Προηγουµένως αισθάνθηκα ότι εµείς δεν είµαστε στο.σ. και ότι ο ήµαρχος δια µαγείας έφερε την 3 η σχολή. Εάν δεν προκαλούσαµε µε τις υπογραφές µας έκτακτη συνεδρίαση, σήµερα το τµήµα θα ήταν στην Αλεξ/πολη. Θα πρέπει να σέβεται και τη µειοψηφία και κάποια πράγµατα που γίνονται και δεν είναι δική του επιτυχία, να ξέρει να αποδίδει και τα εύσηµα. Σε ένα θέµα από αυτά διαφωνώ, όχι ότι δε θα τα ψηφίσω. Τα ψηφίζω όλα. Θα µπορούσε ο ήµαρχος να 166

20 διαπραγµατευθεί. Και άλλη φορά φέραµε ως θέµα να χρησιµοποιηθεί το σηµερινό πρωτοδικείο για τη στέγαση της νέας σχολής, το οποίο νοµίζω µέχρι το καλοκαίρι θα µετακινηθεί. Αν όλα αυτά τα κτίρια χτιστούν εδώ πέρα όχι µόνο η 15ετία που σήµερα δίνουµε, αλλά ούτε η 25ετία θα φτάσει για να δούµε το Πανεπιστήµιο στις εγκαταστάσεις του. Το δεύτερο είναι ότι εάν δίναµε τη δηµοτική αγορά στο Πανεπιστήµιο, θα µπορούσε του χρόνου να µπει στο µηχανογραφικό για να διασφαλιστεί. Εγώ προσωπικά και ο συνδυασµός µας ψηφίζει όλα αυτά τα θέµατα µε επιφύλαξη εάν µπορέσετε να διαχειριστείτε µε τον κ. Πρύτανη το θέµα να µετακινηθεί εκεί πέρα η σχολή. ΗΜΑΡΧΟΣ: Αρµόδια για το τµήµα ήταν µόνο η Πρυτανική αρχή. Ήταν µόνο η σύγκλητος και όχι το Υπουργείο Παιδείας. Η πρόταση γίνεται από τη Σύγκλητο προς το Υπουργείο Παιδείας. Ήρθε η απάντηση. Και την τελευταία φορά που συναντήθηκα µε τον κ. Παταργιά (Πρόεδρο του ΟΣΚ) µε εντολή του Υπουργού κ. Στυλιανίδη θα πάρουµε 1,6εκ για να χτίσουµε 4 νηπιαγωγεία. Το θέµα του Πανεπιστηµίου µε τον κ. Σιµόπουλο είναι ένα ζήτηµα το οποίο εξελίχθηκε γιατί υπήρξε κατανόηση από τον ίδιο για την αναγκαιότητα ίδρυσης ακόµα ενός τµήµατος στην περιοχή µας. Ευχής έργο θα ήταν να πάνε όλα καλά και να µην κολλήσει τίποτα από δω και πέρα µε το Υπουργείο Παιδείας. εν ξέρω πως θα είναι οι εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά πιστεύω θα εξελιχθούν προς τα εκεί που θέλουµε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Υπάρχει αρχική απόφαση της Συγκλήτου για την Αλεξ/πολη. Ανατρέψαµε αυτή την απόφαση της Συγκλήτου, µε πρωτοβουλία των πολιτών και της αντιπολίτευσης µε την έκτακτη συνεδρίαση και η Σύγκλητος αναθεώρησε. Χρειάζονται γρήγορα αντανακλαστικά. Το 1999 έγινε άµεση παραχώρηση του 3 ου Γυµνασίου στο Πανεπιστήµιο για 5 χρόνια. Το 2003 πάρθηκε απόφαση για να αλλάξει η χρήση στο οικόπεδο απέναντι. Από το 2003 έως τώρα πέρασαν 6 χρόνια. Όταν µια δηµοτική αρχή δεν µπορεί να παρακολουθήσει το αυτονόητο, την αλλαγή χρήσης του, για τι αντανακλαστικά µπορούµε να µιλάµε; 2,5 χρόνια είστε εσείς όπως και οι προηγούµενοι και ούτε καν η αλλαγή χρήσης έγινε. Το ίδιο γίνεται και µε τις φοιτητικές εστίες. Και εκεί ζητήθηκε η κατεξαίρεση παρέκκλιση του συντελεστή δόµησης για να υπάρχει ο όροφος και εκεί δεν υπάρχει καµία κίνηση. Να ενηµερώσω τον κόσµο ότι το Πανεπιστηµιακό αυτό τµήµα ήδη φέτος είναι στα µηχανογραφικά του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου, στη Λήµνο και 2 σχολές στην Κοµοτηνή. εν υπάρχει περίπτωση µέσα σε ορατό χρόνο να ονειρευόµαστε. Το Πανεπιστήµιο δια του Πρύτανη έκανε εκείνο που έπρεπε να κάνει. Στη συνέχεια η ιστορία αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Από εκεί και πέρα είναι πρωτοβουλίες του ήµου το τι πρέπει να κάνει για να διεκδικήσουµε αυτά τα πράγµατα. Από το Πανεπιστήµιο έφυγε. Από εµάς περιµένουν τις πρωτοβουλίες. Όλα τα υπόλοιπα τα διαδικαστικά που είπατε είναι µία ιστορία γραφειοκρατική, η οποία δεν µας ακουµπά πολιτικά. Πολιτικό για εµάς ζήτηµα είναι η διεκδίκηση. Και µέχρι τώρα δεν υπήρξε σε εσάς. Το τµήµα διαιτολογίας και τροφίµων είναι στη Λήµνο. ΗΜΑΡΧΟΣ: Πού θα την πάµε την δηµοτική αγορά (σηµερινό Πρωτοδικείο) κ. Παπαϊωάννου; ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Να το συζητήσουµε. ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να συζητήσουµε κ. Παπαϊωάννου; Εσείς µάθατε τόσα χρόνια να παίρνετε µία απόφαση µόνο για να την πάρετε. Αυτό που γινόταν πριν 10 χρόνια, δεν µπορεί να γίνει σήµερα. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Σε 3 µήνες µέσα φτιάξαµε ένα σχολείο ολόκληρο για να λειτουργήσει το Πανεπιστήµιο. Στηρίζω όλες τις τροποποιήσεις µε µοναδική εξαίρεση τη µεταφορά του πρασίνου στο οικοδοµικό τετράγωνο 485 το οποίο είναι υπό διαπραγµάτευση για τη µεταφορά της Πυροσβεστικής. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν αποθήκες γης ένα σωρό που µπορεί να πάει. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Το σηµείο 485 είναι υπό αίρεση. Υπάρχει µία κατάσταση µε 15 οικόπεδα που µπορεί να µεταφερθεί εκεί πέρα. εν είναι το µοναδικό. ΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνετε λάθος. Προέχει το πανεπιστήµιο; Ναι. Εποµένως το κοµµάτι του γκαράζ που είναι χαρακτηρισµένο ως πάρκο θα πρέπει να πάει κάπου συγκεκριµένα. Το 485 είναι κατάλληλο για να µεταφερθεί. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αυτό είναι το πιο σηµαντικό σηµείο. Για να παραχωρήσουµε στο Πανεπιστήµιο, η διαδικασία που απαιτεί περισσότερο χρόνο είναι η τροποποίηση, να αναρτηθεί, να γίνουν ενστάσεις. να πάει στο ΣΧΟΠ. Άρα αυτό το θέµα θα πρέπει να ψηφιστεί. Προτείνω στις 15 µέρες που θα απαντήσει η επιτροπή για την Πυροσβεστική, να µπεί και το θέµα της τροποποίησης, όπως και το 10 ο θέµα. Κατόπιv αυτώv ο Πρόεδρος κάλεσε τo ηµoτικό Συµβoύλιo vα απoφασίσει σχετικά. Τo ηµoτικό Συµβoύλιo µετά από διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, το υπ αρίθµ. Α6062/ έγγραφό του.π.θ. και το άρθρο 185 του Ν. 3463/2006, 167

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-12-2009 Στην Ορεστιάδα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 31 η τoυ µηνός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 1 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 28 η τoυ µηvός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-07-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 14η τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 21 ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-10-2009

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 21 ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-10-2009 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 21 ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-10-2009 Σήµερα τηv 23/10/2009 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 µ.µ. στo ηµοτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 05-08-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5η τoυ µηvός Αυγούστου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 23/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: 1

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 415 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 Σήμερα τηv 7/11/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 Σήμερα τηv 30/09/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 193 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 193 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 19/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 193 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 47 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 4 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 7 η τoυ µηvός

Διαβάστε περισσότερα

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 130 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 Σήμερα τηv 13/03/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 Σήμερα τηv 20/12/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 10 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 384 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 384 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 384 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 4 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Ενηµέρωση Προβλήµατα λειτουργίας Ε.Ε. Ν.Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, συγνώµη για την καθυστέρηση αλλά πληρώναµε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΜ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Επιτροπής ήταν:

ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΜ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Επιτροπής ήταν: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΥ ΡΑΣ Αριθ.Αποφ 3/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 0/0-0-05 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έλεγχος Τριµηνιαίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου.

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 7432/06-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 8/2014 πρακτικό συνεδρίασης της ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα τηv 20/02/2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 Σήμερα τηv 30/03/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 28/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) εκεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 Σήμερα τηv 29/06/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 13-10-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 13 η τoυ µηvός Οκτωβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 17/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 135/2006 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Απόρριψη αιτήματος συλλόγου Δασκιωτών Βέροιας «Το Παλιόκαστρο»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης /07-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ================== 57 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-02-2006 Σήμερα τηv 13/02/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημοτικό Κατάστημα συvήλθε σε Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ. Απόφασης 548/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 18/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2011 Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21 η Ιουνίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µεσ., στο ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/ πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 363 / Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Σύνταξη έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 31 ης /2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 31 ης /2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2202905-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ==================== Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ήµoυ Πoλυγύρoυ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ==================== Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ήµoυ Πoλυγύρoυ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Πολύγυρος 21-04 2011 Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ / 6795 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax e-mail : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 52 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 52 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-9 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 22 ης /2017 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 91/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.9/29-4-2015 έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 192 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 192 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 19/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 192 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 191/2013. Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/

Αριθ. Απόφασης 191/2013. Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/ Από το πρακτικό της 22/10/ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 191/ Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/30-9-. Στους Αµπελόκηπους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/ τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/ τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/26-08-2014 τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. απόφ. 222/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Πρόσληψη µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 22 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.1/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.1/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.1/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 3/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2014 παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση πιστώσεων εγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 26/11/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 229

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 26/11/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 229 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/ 11/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13269 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 26/11/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 229 Πρακτικό της µε αριθµό 34ης/26.11.2015, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Της αριθ. 3/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Της αριθ. 3/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 3/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Αριθ.Απόφ. 21/2011 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση ημοτικής Επιτροπής Παιδείας ήμου Παρανεστίου Στο Παρανέστι, στο ημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 69 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 Σήμερα τηv 1/3/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 Σήμερα τηv 13/07/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του.

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.24/2013 Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.24/2013 Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2013 Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 319/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 48η 17.09.2015 2 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 3 48 η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΜΠΤΗ, 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 13:30 µ.µ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

υπαλλήλων του ήµου Ψαρών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 80/2016.

υπαλλήλων του ήµου Ψαρών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 80/2016. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµ 1/2017 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 221 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 35/2014 του δηµοτικού συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 35/2014 του δηµοτικού συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 35/2014 του δηµοτικού συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/1/2012 Αριθ. Πρωτ. : 881

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004 Σήμερα τηv 29/01/2004 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 Σήμερα τηv 28/05/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ 55/2012 Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος B τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 15/9/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 15/9/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16/09/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 15/9/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173 Πρακτικό της µε αριθµό 19ης/15.9.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 568 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 21 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 13o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 275 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 2o Συνεδρίαση της 8/5/2017 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΜ-ΖΧΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΜ-ΖΧΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 20/3/2017 Αριθ. Πρωτ. : 5969

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 20o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 497 Αριθµ. Θέµατος 14 ο έκτακτο Συνεδρίαση της 2/9/2016 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 272 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 40/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ.

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα από το πρακτικό της 18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. : 2313-313689 Αριθ. Απόφασης: 092/2016 ΘΕΜΑ: Εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα