Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση"

Transcript

1 Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

2 Εισαγωγή Ανάπτυξη συγκεκριμένων περιφερειακών πολιτικών μέσω της ανάλυσης ευκαιριών χρηματοδότησης τεχνοβλαστών σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης (SEED-REG) Το περιεχόμενο της παρουσίασης βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου SEED REG. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του έργου SEED REG είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινά αποδεκτών πολιτικών και δράσεων μέσω της δημιουργίας συγκεκριμένων εργαλείων πολιτικής για την ενίσχυση και την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων.

3 Μοντέλο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης Μια περιεκτική προσέγγιση, που καταδεικνύει μια κλειστή αλυσίδα χρηματοδότησης ιδιωτικού-δημόσιου τομέαγια τον αναπτυξιακό κύκλο εταιρειών που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Διακρίνεται σε 5 στάδια ανάπτυξης και 3 τύπους εταιρειών. Εστιάζει σε 4 βασικά εργαλεία χρηματοδότησης: τις επιδοτήσεις, τα δάνεια, τα κεφάλαια και την υποστήριξη. Επιδεικνύει τα εργαλεία χρηματοδότησης που είναι κατάλληλα για κάθε τύπο εταιρείας, κάθε στάδιο ανάπτυξης και τον τρόπο που θα πρέπει να συνδυάζονται παράλληλα ή διαδοχικά. Απευθύνεται στους δημιουργούς της πολιτικής και στους ενδιαφερόμενους της καινοτομίας.

4 Διάκριση μεταξύ σταδίων ανάπτυξης εταιρειών αρχικού σταδίου ανάπτυξης Προ-σπορά: η εταιρεία δεν έχει ακόμα ιδρυθεί, απαιτείται οικονομική υποδομήκαι υποδομή υποστήριξης για την ανάπτυξη και τον καθορισμό της επιχειρηματικής ιδέας Σπορά: ίδρυση της εταιρείας, έναρξη λειτουργίας, πρόσληψη υπαλλήλων μετακόμιση στις εγκαταστάσεις, αγορά απαραίτητου εξοπλισμού, προετοιμασία έργων έρευνας & ανάπτυξης ή έναρξη παροχής υπηρεσιών Έναρξη: χρήματα για έργα Ε&Α ή για την προώθηση της χρηματοδότησης έργων πελατών Επέκταση/παράταση: μετασχηματισμός των αποτελεσμάτων Ε&Α σε δραστηριότητες παραγωγής και πωλήσεων. Απαιτούνται χρήματα για τις εγκαταστάσεις παραγωγής, τις στρατηγικές μάρκετινγκ

5 Τύποι βασικών εργαλείων Επιδοτήσεις / Επιχορηγήσεις Τα χρήματα επιδοτούνται μετά την υποβολή της αίτησης Δεν αποπληρώνονται, εφόσον εκπληρώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις Ένα ποσοστό της επιδότησης καλύπτεται, συνήθως με ιδιωτική (προσωπική) εισφορά Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και απαιτεί προσπάθεια, αυξάνοντας το "κόστος" του χρήματος Ενέχει την παγίδα της συνήθειας, υποτιμώντας την ανάγκη ύπαρξης κύκλου εργασιών στην αγορά

6 Τύποι βασικών εργαλείων Δάνεια Τυπικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης μιας εταιρείας Υπάρχει ποικιλία προϊόντων λόγω του έντονου ανταγωνισμού Απαιτείται εγγύηση για τη χορήγηση πίστωσης Οι νέες εταιρείες που χρηματοδοτούνται με πίστωση δεν έχουν συχνά τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κεφαλαιακούς πόρους

7 Τύποι βασικών εργαλείων Καινοτομικά κεφάλαια Η χρηματοδότηση παρέχεται με αντάλλαγμα μερίδιο στα ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες εταιρείες με δυνητικά μεγάλη ανάπτυξη Οι επενδυτές καινοτομικών κεφαλαίων μοιράζονται τον κίνδυνο επένδυσης Τα καινοτομικά κεφάλαια βασίζονται σε στρατηγικές εξόδου για επιτυχημένες εταιρείες Οι ιδανικές εταιρείες για καινοτομικά κεφάλαια πρέπει να δημιουργήσουν αποτελέσματα κλίμακας και γρήγορη αύξηση της αξίας με βάση την τεχνολογική τεχνογνωσία και τη ζήτηση από την αγορά Οι επενδυτές καινοτομικών κεφαλαίων αναμένουν ετήσια απόδοση 20% -50% Οι επιχειρηματίες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να πωλήσουν την εταιρεία τους με κέρδος ή να μειώσουν τον αριθμό μετοχών τους και την επιρροή τους στην συνεχιζόμενη διεργασία χρηματοδότησης Οι εταιρείες καινοτομικών κεφαλαίων εστιάζουν συνήθως στα μεταγενέστερα στάδια των εταιρειών που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης

8 Τύποι βασικών εργαλείων Ιδιώτες επενδυτές (Business Angels) Άτομα με οικονομική επιφάνεια που επενδύουν συνήθως σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης Οι ιδιώτες επενδυτές παρέχουν συνήθως μετρητά σε εταιρείες και σε αντάλλαγμα λαμβάνουν μερίδιο των ιδίων κεφαλαίων Τείνουν να επενδύουν μικρότερα ποσά σε μεμονωμένες εταιρείες απόότι οι επενδυτές καινοτομικών κεφαλαίων Πιθανή πηγή για εταιρείες που έχουν εξαντλήσει τις επιλογές χρηματοδότησης από "οικογένεια και φίλους", αλλά δεν είναι ακόμαέτοιμες να προσεγγίσουν επενδυτές καινοτομικών κεφαλαίων.

9 Τύποι βασικών εργαλείων Επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες Δομή φιλοξενίας για νέες και καινοτόμες εταιρείες ώστε να ενθαρρύνονται δυναμικά για να εισέλθουν στην επιχειρηματική αγορά Προσφέρουν υποδομή και υπηρεσίες (γραφεία, γραμματειακή υποστήριξη, εξοπλισμό γραφείου - φαξ, φωτοαντιγραφικό εργαστήριο, κυλικείο, αίθουσες συνεδριάσεων και σεμιναρίων, ασφάλεια κτηρίου, κ.λπ. - συνεργασία ανάμεσα στις καινοτόμες εταιρείες, χρηματοδότηση των λειτουργικών εξόδων καινοτόμων εταιρειών, συμβουλευτικές, νομικές ή λογιστικές υπηρεσίες)

10 Τύποι βασικών εργαλείων Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας Δημιουργία επαφών/δικτύωσης με πηγές πληροφόρησης, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας (π.χ. παροχείς, ανταγωνιστές, κέντρα ερευνών, και άλλοι εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες) Παρέχουν πρόσβαση σε τεχνολογική πληροφόρηση μέσω της συμμετοχήςσε εκθέσεις, δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας, ημερίδες πληροφόρησης και άλλες εκδηλώσεις και χρήση μηχανισμών παρακολούθησης εξειδικευμένης τεχνολογίας Χρήση εμπειρογνωμόνων κατά τη διάρκεια διαφόρων σταδίων ανάπτυξης από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την τελική εμπορική εφαρμογή (π.χ. αξιολογητές τεχνολογίας, σύμβουλοι μεταφοράς τεχνολογίας, δικηγόροι ευρεσιτεχνιών, νομικοί σύμβουλοι)

11 Τύποι βασικών εργαλείων Υπηρεσίες καθοδήγησης Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων Καταλληλότητα για καινοτομικά κεφάλαια Πρόσβαση στην αγορά Διαγωνισμός επιχειρηματικού σχεδίου (κίνητρο)

12 Τύποι βασικών εργαλείων Σχήματα εγγυήσεων Ανάληψη μέρους του οικονομικού και εμπορικού κινδύνου (κατανομή κινδύνουμεταξύ επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, χρηματοοικονομικά ιδρύματα και σχήματα εγγυήσεων) Υποστήριξη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολία ή αδυναμία πρόσβασης στον χρηματοοικονομικό τομέα (π.χ. εταιρείες υπό σύσταση, ΜΜΕ της "νέας οικονομίας" ή της "ερευνητικής κουλτούρας", ΜΜΕ με ανεπαρκή πρόσθετη ασφάλεια) Υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κυρίως μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επενδύσεις, με οικονομικό κίνδυνο μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της αγοράς

13 Τύποι βασικών εργαλείων Κεφάλαια κεφαλαίων Συγχρηματοδότησητου σχηματισμού των καινοτομικών κεφαλαίων, που θα επενδυθούν σε καινοτόμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης Συνήθως τα Κεφάλαια κεφαλαίων συμμετέχουν σε επενδυτικά σχήματα που επενδύουν σε μερίδια εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ή σε μετοχές ή μετατρέψιμα ομόλογα μικρών εταιρειών, που βρίσκονται κατά προτίμηση σε αρχικά στάδια ανάπτυξης Τα επενδυτικά σχήματα που υποστηρίζονται από κεφάλαια κεφαλαίων θα πρέπει να τυγχάνουν διαχείρισης από τον ιδιωτικό τομέα και οι επενδυτικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από τους διευθυντές με εμπορική βάση

14 Τύποι επιχειρήσεων 1 ος τύπος: Εταιρείες τεχνολογίας με παραγωγικό προσανατολισμό Απαιτείται χρηματοδότηση για την ίδρυση της εταιρείας, τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και άλλες λειτουργικές δραστηριότητες Απαιτείται μακροχρόνια χρηματοδότηση για να καταγραφεί οικονομική επιστροφή Υψηλά κόστη και κίνδυνοι για δραστηριότητες Ε&Α Οι καλύτερες πιθανότητες για γρήγορη ανάπτυξη και κέρδη για τον χρηματοδότη εάν η εταιρεία είναι καινοτόμα και έχει προσανατολισμό αγοράς Τα εργαλεία αρχικών σταδίων ανάπτυξης για αυτό τον τύπο εταιρειών πρέπει να ακολουθούν μακροπρόθεσμη στρατηγική κινδύνου

15 Τύποι επιχειρήσεων 2 ος τύπος: Εταιρείες τεχνολογίας με προσανατολισμό στην παροχή υπηρεσιών Ανάπτυξη μιας τεχνολογίας ή πρωτοτύπου και πώλησή του Απαιτείται χρηματοδότηση για την ίδρυση της εταιρείας, τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις Η επένδυση κεφαλαίων κινδύνου μπορεί να είναι μια επιλογή ανάλογα με τη μοναδική πρόταση πώλησης και τον επιχειρηματικό "ενθουσιασμό"

16 Τύποι επιχειρήσεων 3 ος τύπος: Άλλες καινοτόμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Σύμβουλοι, γραφεία μηχανικών, κ.λπ. Απαιτείται χρηματοδότηση για το στάδιο ίδρυσης Γρήγορη επίτευξη οικονομικής επιστροφής Οι ικανότητες του προσωπικού πωλούνται συχνότερα υπό τη μορφή έργων Η επένδυση κεφαλαίων κινδύνου δεν είναι κατάλληλη λόγω της απουσίας των αποτελεσμάτων κλίμακας

17 Εταιρείες τεχνολογίας με παραγωγικό προσανατολισμό επιχειρηματική ιδέα ίδρυση Ε&Α παραγωγή πωλήσεις στάδια και οικονομικές απαιτήσεις προ-σπορά έρευνα αγοράς σπορά έναρξη περεταίρω Ε&Α / παράταση μάρκετινγκ επιδότηση επιδότηση προ-σποράς επιδότηση σποράς Επιδότηση Ε&Α επενδυτική επιδότηση επενδυτική επιδότηση δάνειο προσωπικό δάνειο προσποράς Εγγυήσεις επενδυτικού δανείου δάνειο ρευστότητας, δεύτερη φάση χρηματοδότησης επιχειρηματικό δάνειο εμπορικές τράπεζες ίδια κεφάλαια επιχειρηματικό κεφάλαιο κεφάλαιο σποράς ιδιώτες επενδυτές (business angels) κεφάλαιο τεχνολογίας, καινοτοικό κεφάλαιο εμπορικά καινοτομικά κεφάλαια υποστήριξη Καθοδήγηση "Επιχειρηματικό σχέδιο, δίκτυο ιδιωτών επενδυτών δίκτυο καινοτομικών κεφαλαίων, θερμοκοιτίδα, καθοδήγηση "καταλληλότητα για καινοτομικά κεφάλαια" καθοδήγηση πρόσβαση στην αγορά

18 Εταιρείες τεχνολογίας με προσανατολισμό στην παροχή υπηρεσιών επιχειρηματική ιδέα ίδρυση Ε&Α πωλήσεις σπορά Ε&Α για ανάπτυξη υπηρεσιών περεταίρω Ε&Α έρευνα αγοράς μάρκετινγκ επιδότηση επιδότηση προ-σποράς επιδότηση σποράς Επιδότηση για Ε&Α, μεταφορά τεχνολογίας, απασχόληση αποφοίτων τεχνολογίας +επενδυτική επιδότηση, επιδότηση σχετική με το εργατικό κόστος δάνειο δάνειο σποράς (1,6,7,10,2 (δάνειο με ευνοϊκούς όρους)) δάνειο Ε&Α επενδυτικό δάνειο Εγγυήσεις ίδια κεφάλαια κεφάλαιο τεχνολογίας, Καινοτομικό κεφάλαιο, δεύτερη φάση χρηματοδότησης υποστήριξη καθοδήγηση επιχειρηματικό σχέδιο (10) Θερμοκοιτίδα, ιδιώτες επενδυτές (business angels) μεταφορά τεχνολογίας καθοδήγηση πρόσβαση στην αγορά

19 Καινοτόμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών χωρίς Ε&Α χωρίς Παραγωγή επιχειρηματική ιδέα ίδρυση πωλήσεις προ-σπορά σπορά έναρξη έρευνα αγοράς μάρκετινγκ επιδότηση επιδότηση σποράς δάνειο δάνειο σποράς δάνειο κεφάλαιο κίνησης ίδια κεφάλαια υποστήριξη καθοδήγηση επιχειρηματικό σχέδιο καθοδήγηση μάρκετινγκ καθοδήγηση πελάτηςσχέση-διαχείριση

20 Μέγεθος επένδυσης Επενδυτές Λειτουργίες που χρηματοδοτούνται Ηλικία της εταιρείας Ιδρυτές, οικογένεια, φίλοι, ιδιώτες επενδυτές Ανάπτυξη πρωτοτύπου, ίδρυση της εταιρείας, κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, αρχική έρευνα αγοράς 0-6 μήνες Θερμοκοιτίδες Πλήρης ίδρυση της εταιρείας, πρόσληψη προσωπικού, απόκτηση εγκαταστάσεων, οριστικοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου, πλήρης έρευνα αγοράς, οριστικοποίηση πρωτοτύπου, πρώτες πωλήσεις 6-18 μήνες Ένα ήπερισσότερα καινοτομικά κεφάλαια ή Τράπεζες (υπό ειδικές συνθήκες) Ανάπτυξη προϊόντος, πλήρης πρόσληψη προσωπικού, δραστηριότητες μάρκετινγκ, νεκρό σημείο εκμετάλλευσης και πρώτα κέρδη 1-3 έτη > Περισσότερα από ένα καινοτομικά κεφάλαια ή Τράπεζες (υπό ειδικές συνθήκες) Κεφάλαιο ανάπτυξης για περεταίρω υποστήριξη της ώριμης εταιρείας για επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων 2-5 έτη > Είσοδος στο χρηματιστήριο Κεφάλαιο ανάπτυξης, έξοδος καινοτομικού κεφαλαίου, δυνατότητα ρευστοποίησης για τους ιδρυτές 4-6 έτη Κατά περίπτωση Πώληση σε τρίτους Άλλος τρόπος εξόδου του καινοτομικού κεφαλαίου και ρευστοποίησης για τους ιδρυτές 4-6 έτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Επιτελική σύνοψη... 4 i. Αντικείμενο του έργου... 7 ii. Στόχοι του Έργου... 8 ΜΕΡΟΣ Ι... 10 1. Προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας και παρεχόμενες υπηρεσίες... 10 1.1. Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

University of the Aegean ICS Department - IS. Management. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Βαβούρη Ειρήνη Α.Μ: 323M/2013011

University of the Aegean ICS Department - IS. Management. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Βαβούρη Ειρήνη Α.Μ: 323M/2013011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2014 Διοίκηση Επιχειρήσεων University of the Aegean ICS Department - IS Βαβούρη Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Νέων

Επιχειρηματικότητα Νέων Επιχειρηματικότητα Νέων Δομές & προγράμματα ενίσχυσης σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο European Commission Enterprise and Industry Επιχειρηματικότητα σημαίνει.. Δημιουργικότητα? Ρίσκο? Αλλαγή? Τόλμη? Ανεξαρτησία?

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε.

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. Κεφάλαιο I Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. 86 I.1 Συστήματα και Πολιτικές στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη της υφηλίου και ειδικά στα πλέον αναπτυγμένα κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

May 2014. 4η Ενότητα Εκμάθησης JobTown. Δεκέμβριος 2014

May 2014. 4η Ενότητα Εκμάθησης JobTown. Δεκέμβριος 2014 Στηρίζοντας την Επιχειρηματικότητα και την Αυτοαπασχόληση May 2014 4η Ενότητα Εκμάθησης JobTown Δεκέμβριος 2014 2 Η σύνταξη και επιμέλεια του παρόντος εγγράφου έχουν γίνει από τον κύριο Ian Goldring, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

FRANCHISE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «FRANCHISE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ» Σπουδαστής: Πετροπούλου Λαμπρινή Α.Μ.: 14254 Επιβλέπων καθηγητής: Μπρίνη Δέσποινα ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικό κεφαλαίο. Κεφάλαιο κίνησης. Μορφές πηγέςχρηματοδότησης. Διαπίστωση

Αρχικό κεφαλαίο. Κεφάλαιο κίνησης. Μορφές πηγέςχρηματοδότησης. Διαπίστωση Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης Σειρά σεμιναρίων: UNISTEP Plus Ενότητα: Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Εισηγητής: Δρ Μιχάλης Καθαράκης Είδη κεφαλαίων που απαιτούνται για ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα