ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ L.I.S ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΤΕΜΕΝΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α. Γεωργόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Π. Ζεντέλης, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Μ. Κόμπου, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ. Νικολούδη, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κ. Παπαζήση, Αναπλ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Μ. Παπαντωνίου, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

2 Άνοιξη 2001 Aνάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών Γης για τα Μουσουλμανικά Τεμένη των Ιωαννίνων και Αναπαράστασή τους στη Σύγχρονη Πόλη Α. Γεωργόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Ε.Μ.Π. Π. Ζεντέλης, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Ε.Μ.Π. Μ. Κόμπου, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ. Νικολούδη, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κ. Παπαζήση, Αναπλ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας Μ. Παπαντωνίου, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Πληροφοριών Γης (L.I.S.) για τα μουσουλμανικά τεμένη των Ιωαννίνων και η αναπαράσταση τους στη σύγχρονη πόλη. Έγινε συλλογή και αξιοποίηση ιστορικών - αρχιτεκτονικών στοιχείων των τζαμιών (οι κυριότερες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν είναι συγγράμματα των Ι.Κανετάκη, Κ.Κουλίδα, Ι. Λαμπρίδη, Δ.Σαλαμάγκα, Γ.Σμύρη), παλαιών και σύγχρονων φωτογραφιών τους καθώς και φωτογραφιών της σημερινής κατάστασης της θέσης όπου υπήρχαν. Χρησιμοποιήθηκαν υπόβαθρα ψηφιακής και αναλογικής μορφής και πανοραμικές φωτογραφίες της πόλης.

3 Αρχικά έγινε χωρικός εντοπισμός των τζαμιών, προσδιορίστηκαν τα μετρητικά στοιχεία των μιναρέδων τους και συντάχθηκαν τα κείμενα που αφορούν σε αυτά αξιοποιώντας όλες τις αντίστοιχες πληροφορίες που συλλέχθηκαν. Ακολούθησε η τρισδιάστατη αναπαράσταση των μουσουλμανικών τεμενών στη σύγχρονη πόλη. Για μία συγκριτική θεώρηση των τζαμιών και των μιναρέδων τους τοποθετήθηκαν τα κτίσματά τους (από υπάρχουσες φωτογραφίες) κατά χρονολογική σειρά και προέκυψαν κάποια συμπεράσματα για την αρχιτεκτονική τους. Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το AutoCAD 2000 και το Adobe Photoshop 5.0. Τέλος πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης όλων των δεδομένων με στόχο την ανάπτυξη του L.I.S. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο στάδιο αυτό ήταν το GeoMedia Professional 3.0 της εταιρείας Intergraph. Ο συνδυασμός των παραπάνω εργασιών αποτελεί ένα σύστημα πληροφοριών γης το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της εποπτικής παρουσίασης των τζαμιών στη σύγχρονη πόλη των Ιωαννίνων καθώς και όλων των στοιχείων που τα συνοδεύουν. Έτσι διευκολύνεται ο χρήστης στην έρευνα του συγκεκριμένου αντικειμένου καθώς παρέχεται συγκεντρωμένη πληροφορία. Το λογισμικό Geomedia Professional 3.0 συγκρίθηκε με άλλα προγράμματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) και προέκυψαν κάποια συμπεράσματα σχετικά με τις δυνατότητές του. Τα προϊόντα της εργασίας είναι αναλογικής (έντυπα) και ψηφιακής μορφής (CD). Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησής τους από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Eισαγωγή Η εργασία αυτή έχει σκοπό την ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για τα μουσουλμανικά τεμένη των Ιωαννίνων και την αναπαράστασή τους στη σύγχρονη πόλη. Η έρευνα και η μελέτη έγινε στα πλαίσια Διπλωματικής Εργασίας (Ανάπτυξη L.I.S. για τα μουσουλμανικά τεμένη των Ιωαννίνων και αναπαράστασή τους στη σύγχρονη πόλη, Αθήνα 2000) του Τομέα Τοπογραφίας Ε.Μ.Π. Βασικός στόχος της εργασίας ήταν η καταχώρηση και κατηγοριοποίηση των διατιθέμενων πληροφοριών για τα τζαμιά της πόλης των Ιωαννίνων. Η μεθοδική καταγραφή και εποπτική παρουσίαση των στοιχείων διευκολύνει τη μελέτη τους και καθιστά δυνατή την αξιοποίησή τους από τους ενδιαφερόμενους φορείς για εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς. Η σειρά εργασιών που ακολουθήθηκε μπορεί να χωριστεί στα εξής στάδια: Συλλογή και αρχική επεξεργασία στοιχείων, Εποπτική παρουσίαση τζαμιών, Σύνταξη κειμένων για τα μουσουλμανικά τεμένη, Αναπαράστασή τους στη σύγχρονη πόλη και Ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών.

4 1. Συλλογή και αρχική επεξεργασία στοιχείων Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της εργασίας συλλέχθηκαν τόσο στην Αθήνα όσο και κατά την επίσκεψη στην πόλη των Ιωαννίνων (Απρίλιος 2000). Το φωτογραφικό υλικό που αξιοποιήθηκε ήταν φωτογραφίες των τζαμιών από το αρχείο του Δ. Σαλαμάγκα, φωτογραφίες της σημερινής κατάστασης της θέσης εντοπισμού των τζαμιών και πανοραμικές φωτογραφίες της πόλης. Η βιβλιογραφία που ανευρέθηκε και χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε ιστορικά στοιχεία για την πόλη των Ιωαννίνων, γενικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία των τζαμιών και πληροφορίες σχετικές με τα στάδια μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους. Συγκεντρώθηκαν επίσης χάρτες ψηφιακής και αναλογικής μορφής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρα. Στα πρώτα στάδια επεξεργασίας των στοιχείων αυτών πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας και παλαιών χαρτών εντοπισμός της θέσης που υπάρχουν ή προϋπήρχαν τα μουσουλμανικά τεμένη στη σύγχρονη πόλη. Εντοπίστηκαν συνολικά δεκαεπτά τζαμιά (Χάρτης 1) από τα οποία σήμερα σώζονται μόνο τέσσερα: Το Ασλάν Πασά τζαμί και το Φετιγιέ στην περιοχή του Κάστρου, το Τσιεκούρ τζαμί δίπλα από το Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων και το Καλούτσιας στην ομώνυμη συνοικία. Στο αρχείο του Δ. Σαλαμάγκα αναγνωρίστηκαν δέκα μουσουλμανικά τεμένη και με τη χρήση των φωτογραφιών αυτών εκτιμήθηκαν οι βασικές διαστάσεις των μιναρέδων τους, δηλαδή, το ύψος και η διάμετρός τους. 2. Εποπτική παρουσίαση τζαμιών Η εποπτική παρουσίαση των τζαμιών αφορά στα μουσουλμανικά τεμένη για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμες φωτογραφίες και πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον ΑutoCAD Από τις φωτογραφίες αποκόπηκε το κυρίως κτίσμα κάθε τζαμιού μαζί με το μιναρέ και με βάση τα μεγέθη που εκτιμήθηκαν έγιναν οι κατάλληλες μετατροπές κλίμακας προκειμένου να αποκτήσουν όλες την ίδια. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκε και μία κλίμακα υψών (Εικόνα 1). Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία αυτή είναι τα εξής: Παρατηρείται μία ομοιομορφία στον τρόπο κτισίματος αλλά και στη μορφή των μιναρέδων των τζαμιών της πόλης των Ιωαννίνων. Αυτό γιατί σε όλες τις περιπτώσεις ο μιναρές στηρίζεται σε ορθογωνική βάση, συνεχίζει με κυλινδρική ή κωνική κατασκευή και ολοκληρώνεται με κωνική απόληξη (Σχήμα1).

5 Σχήμα 1 : Μορφή μιναρέδων Figure 1: Minarets form 1. Όλοι οι μιναρέδες έχουν ένα μπαλκόνι (εξώστη) και μάλιστα από μετρήσεις που έγιναν προέκυψε ότι το μπαλκόνι αυτό βρίσκεται σε ύψος που φτάνει περίπου τα 2/3 (=0,67) του συνολικού του ύψους. 2. Η κωνική απόληξη όλων των μιναρέδων κυμαίνεται από 3 έως 4 m. 3. Η διάμετρος των μιναρέδων είναι συνήθως 1,5 m βρέθηκε όμως και τζαμί με διάμετρο μιναρέ κοντά στα 2,0 m (τζαμί Εμιρλέρ). Σε ότι αφορά στο κυρίως κτίσμα του τζαμιού παρατηρούνται δύο τύποι: Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για μία λιτή κατασκευή, πετρόκτιστη με κεραμοσκεπή όπως συναντάται στα τζαμιά Εμιρλέρ, Σιεμ-Σιε-Ντιν και Οσμάν Τσαούς, ενώ στη δεύτερη πρόκειται για μία πιο πολύπλοκη κατασκευή στην οποία εξωτερικά το κτίριο διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα και είναι θολοσκέπαστο. Η περίπτωση αυτή συναντάται στα τζαμιά Μπαϊρακλή, Καλούτσιας, Ντεντέ Ουρούτς, Ασλάν Πασά, Φετιγιέ και Ισούφ Αγά. 3. Σύνταξη κειμένων για τα μουσουλμανικά τεμένη Στη συνέχεια συντάχθηκαν τα κείμενα για τα μουσουλμανικά τεμένη των Ιωαννίνων. Για την καλύτερη κατανόηση τους έγινε αρχικά μία μικρή αναφορά στην ιστορία της πόλης, στη μουσουλμανική θρησκεία και στην ίδρυση των τεμενών γενικότερα Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατατάχθηκαν στις εξής κατηγορίες:

6 Ονομασία όπου καταχωρήθηκαν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και τις διάφορες παραλλαγές του ονόματος των τζαμιών Τοποθεσία όπου περιγράφεται η θέση εντοπισμού των τζαμιών παραθέτοντας τις αντίστοιχες φωτογραφίες της σημερινής κατάστασης Χρονολογία ίδρυσης και ιδρυτής όπου διατυπώθηκαν οι διάφορες απόψεις που έχουν κατά καιρούς εκφραστεί από ιστορικούς και άλλους μελετητές Γενικά στοιχεία όπου καταγράφηκαν τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία κάθε τζαμιού. Έγινε επίσης αναφορά στα στάδια μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των τζαμιών, στην κήρυξή τους ως διατηρητέων μνημείων και στο δικαίωμα των ιδιοκτητών για χρήση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς με τη συμφωνία της Λωζάνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας οι περιουσίες των Οθωμανών περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο. Αργότερα υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας σύμφωνα με την οποία η νομή και η κυριότητα των κτημάτων των ανταλλαγέντων μουσουλμάνων περιήλθε στην Εθνική Τράπεζα χωρίς όμως το δημόσιο να χάσει το δικαίωμα ανάκλησης της μεταβίβασης. Στα κτήματα αυτά περιλαμβάνονταν και οι εκτάσεις στις οποίες ήταν κτισμένα τα τζαμιά. Ορίστηκε έπειτα μία επιτροπή η οποία ήταν υπεύθυνη για την πώληση ή μίσθωση των κτημάτων σε ιδιώτες μέσω δημοπρασίας. Σήμερα από τα τέσσερα τζαμιά που σώζονται το Ασλάν Πασά βρίσκεται στη δικαιοδοσία του Δήμου Ιωαννίνων, το Καλούτσιας ανήκει σε τέσσερις ιδιοκτήτες και στο εσωτερικό του στεγάζονται εμπορικά καταστήματα, το Φετιγιέ και το Τσιεκούρ ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία με βάση το Ν 5351/32 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του. Τζαμί Ασλάν Πασά Aslan Pashas mosque

7 Τζαμί Fetiyie mosque Φετιγιέ Τζαμί Tsiekour mosque Τσιεκούρ Τζαμί Καλούτσιας Kaloutsias mosque Έγινε τέλος έρευνα σχετικά με το αν έχει γίνει χρήση του δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης καθώς έτσι θα διασφαλίζονταν η διατήρηση των συγκεκριμένων μνημείων, χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα των ιδιοκτητών τους. Τελικά όμως καμία από τις καταγεγραμμένες εφαρμογές του δικαιώματος δεν αφορούσε περίπτωση μουσουλμανικού τεμένους.

8 4. Αναπαράσταση των μουσουλμανικών τεμενών στη σύγχρονη πόλη Για την αναπαράσταση των μουσουλμανικών τεμενών στη σύγχρονη πόλη των Ιωαννίνων έπρεπε να εντοπιστούν οι θέσεις των τζαμιών και να επισημανθεί το ορατό τμήμα τους στο φωτομωσαϊκό (Εικόνα 2), το οποίο προέκυψε από την ένωση δύο πανοραμικών φωτογραφιών της πόλης των Ιωαννίνων που τραβήχτηκαν από την περιοχή του Ανοιχτού Θεάτρου. Εικόνα 2 : Πανοραμική άποψη Ιωαννίνων (φωτομωσαϊκό) Picture 2 : Panoramic view of Ioannina (photomosaic) Σχήμα 2 : Μοντέλο τζαμιού Figure 2 : Mosque s Model Αξιοποιήθηκε το τρισδιάστατο υπόβαθρο της πόλης και όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε περιβάλλον AutoCAD 2000 και Adobe Photoshop 5.0. Δημιουργήθηκε αρχικά ένα μοντέλο τζαμιού (Σχήμα 2) στο οποίο το κυρίως κτίσμα προσομοιώθηκε με μαθηματικές επιφάνειες ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και ημισφαιρίου, στις ίδιες διαστάσεις για όλα τα τζαμιά. Για τους μιναρέδες χρησιμοποιήθηκαν τα μεγέθη που υπολογίστηκαν για κάθε τζαμί και το σχήμα τους προσομοιώθηκε με μαθηματικές επιφάνειες κυλίνδρου και κώνου.

9 Το μοντέλο αυτό τοποθετήθηκε στις θέσεις εντοπισμού των μουσουλμανικών τεμενών πάνω στο τρισδιάστατο υπόβαθρο. Για τον εντοπισμό της θέσης των τεμενών πάνω στο φωτομωσαϊκό ήταν απαραίτητη η προσαρμογή της τρισδιάστατης απεικόνισης σε αυτό. Έπρεπε να γίνουν οι εξής εργασίες: Να εξασφαλιστεί η προοπτική θέαση του τρισδιάστατου υποβάθρου από το σημείο λήψης των πανοραμικών φωτογραφιών και να γίνει η κατάλληλη μετατροπή της κλίμακας της τρισδιάστατης απεικόνισης. Τελικά επισημάνθηκαν τα ορατά τμήματα των τζαμιών πάνω στο φωτομωσαϊκό χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα τμήματα από τις φωτογραφίες του αρχείου του Δ. Σαλαμάγκα. Για την πιο ευκρινή παρουσίασή τους έγιναν και οι αντίστοιχες μεγεθύνσεις στις περιοχές εντοπισμού τους. Για όσα από τα τζαμιά δεν υπήρχαν φωτογραφίες η επισήμανση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ιδιαίτερου χρώματος (Εικόνα 3). 5. Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών γης (L.I.S.) Για την ανάπτυξη του L.I.S. χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Geomedia Professional 3.0 της εταιρείας Intergraph. Όλες οι λειτουργίες ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου συστήματος πληροφοριών στο πρόγραμμα αυτό πραγματοποιούνται μέσα σ ένα Geoworkspace. Το κάθε Geoworkspace αποτελείται από ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας (MapWindow) και ένα σύνολο πινάκων (DataWindow) μέσα στα οποία εμφανίζεται και καταχωρείται όλη η διατιθέμενη πληροφορία ανάλογα με τη μορφή που έχει γραφική ή περιγραφική. Η εισαγωγή και η αποθήκευση των δεδομένων πραγματοποιείται στα Warehouse ενώ ο συσχετισμός μεταξύ των Warehouse και των MapWindow γίνεται με τη βοήθεια συνδέσεων που μπορεί να έχουν διάφορες μορφές ανάλογα με τη μορφή των δεδομένων που υπάρχουν (Σχήμα 3). Σχήμα 3 Figure 3

10 Στη συγκεκριμένη εφαρμογή το Geoworkspace μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το σύστημα πληροφοριών αποτελείται από δύο MapWindow. Το πρώτο αφορά στη σύγχρονη πόλη ενώ το δεύτερο περιέχει χάρτη της πόλης των Ιωαννίνων του Στο MapWindow1 η εισαγωγή του υποβάθρου έγινε μέσω μιας CAD σύνδεσης μια και το ψηφιακό υπόβαθρο ήταν μορφής.dwg (αρχείο AutoCAD). Για την επεξεργασία του υποβάθρου αυτού δημιουργήθηκε ένα δεύτερο Warehouse μορφής Αccess. Ακολούθησε η εισαγωγή των οντοτήτων των τζαμιών και η δημιουργία επιπέδων πληροφορίας τα οποία αποθηκεύτηκαν σε ένα τρίτο Warehouse. Στο MapWindow2 εισήχθηκε ως υπόβαθρό ένας χάρτης της πόλης των Ιωαννίνων του 1902 και ορίστηκαν κάποια νέα επίπεδα πληροφορίας τα οποία αποθηκεύτηκαν σε ένα τέταρτο Warehouse. Σχήμα 4 : Δομή Συστήματος Figure 4 : Structure of L.I.S Στο MapWindow1 (Χάρτης 2) αρχικά ψηφιοποιήθηκαν τα δεκαεπτά τζαμιά με τη χρήση σημειακού συμβόλου που κατασκευάστηκε και εισήχθηκε στο συγκεκριμένο

11 περιβάλλον εργασίας. Ορίστηκαν οι στήλες του πίνακα της βάσης δεδομένων που συνοδεύει τη συγκεκριμένη οντότητα και είναι: ID : αναφέρεται στη σειρά με την οποία έγινε η ψηφιοποίηση. ΟΝΟΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ : αναφέρεται το πιο διαδεδομένο όνομα του τζαμιού που συναντήθηκε στη βιβλιογραφία. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : περιέχει φωτογραφίες των μουσουλμανικών τεμενών από το αρχείο του Δ. Σαλαμάγκα. Οι στήλες : ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΓΛΩΣΣΑΡΙ περιέχουν τις πληροφορίες των κειμένων που συντάχθηκαν. ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ : αναφέρεται στη σειρά με την οποία ιδρύθηκαν τα μουσουλμανικά τεμένη σύμφωνα με το Δ. Σαλαμάγκα. ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ : περιέχουν τα αρχιτεκτονικά σχέδια των όψεων και κατόψεων των τζαμιών. ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ : περιέχει την πανοραμική φωτογραφία της πόλης και επισημαίνεται η θέση εντοπισμού των τεμενών. ΣΩΖΕΤΑΙ : αναφέρεται αν το τζαμί σώζεται ή όχι μέχρι σήμερα. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (σ Δ ) : καταγράφεται ο συντελεστής δόμησης του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο εντοπίστηκε το κάθε τζαμί. Πίνακας 1: Πίνακας της οντότητας Τζαμιά Table 1: Table of feature class Tzamia

12 Στη συνέχεια καταχωρήθηκαν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις του πίνακα. Με τη βοήθεια του πίνακα αυτού καταχωρήθηκαν σαν νέες οντότητες οι ονομασίες των τζαμιών και η σειρά ανέγερσής τους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να διατυπωθεί στο πρόγραμμα ερώτηση σχετικά με το ποια τζαμιά σώζονται σήμερα και τα αποτελέσματα φαίνονται στο Χάρτη 3. Σαν τελικό αποτέλεσμα επιλέγοντας κάποιο συγκεκριμένο τζαμί εμφανίζονται στην οθόνη τα στοιχεία που αφορούν σε αυτό και έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα. Εφαρμογή: Για την καλύτερη κατανόηση των όσων προαναφέρθηκαν αλλά και για μία ευκρινέστερη παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο καταχωρήθηκαν όλες οι πληροφορίες στον πίνακα που «συνοδεύει» το επίπεδο πληροφορίας TZAMIA παρατίθεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα που αφορά στο τζαμί Φετιγιέ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΗΛΗΣ ID 17 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗΣ

13 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ ΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (σ Δ ) ΟΨΕΙΣ- ΚΑΤΟΨΕΙΣ 1 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚ Η ΤΖΑΜΙ ΣΩΖΕΤΑΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙ Φετιγιέ ΝΑΙ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 9ο Στο MapWindow2 φαίνεται ο χάρτης του 1902 στον οποίο με κόκκινο χρώμα συμβολίζονται οι μουσουλμανικές συνοικίες της πόλης. Γνωρίζοντας από τη βιβλιογραφία ότι η ακτίνα εξυπηρέτησης κάθε τζαμιού κυμαίνονταν από 100 έως 200 μέτρα ορίστηκαν ζώνες εξυπηρέτησης ακτίνας 200 μέτρων γύρω από κάθε οντότητα (Χάρτης 4). Έτσι παρατηρείται ότι οι περιοχές των μουσουλμανικών συνοικιών περικλείονταν από τις ζώνες επιρροής, πράγμα που δείχνει ότι οι θέσεις των τζαμιών δεν ήταν τυχαίες αλλά είχαν ως σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των μουσουλμάνων κατοίκων. Σύμφωνα με τη διατιθέμενη βιβλιογραφία και μαρτυρίες κατοίκων, το 17 ο αιώνα τα όρια της πόλης των Ιωαννίνων βρίσκονταν στις συνοικίες Σαράγι, Καλούτζασμη, Λούτζα και Κάστρο δίνοντας την εντύπωση ότι η πόλη είχε σχήμα αετού. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τα όρια αυτά προσαρμόστηκε στο χάρτη περίγραμμα δικέφαλου αετού (Χάρτης 5).

14 6. Συμπεράσματα Προτάσεις Σε ότι αφορά στη συλλογή στοιχείων και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν για τα τζαμιά των Ιωαννίνων προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: Με τη συγκεκριμένη εργασία συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία που έχουν κατά καιρούς γραφεί για τα μουσουλμανικά τεμένη των Ιωαννίνων και περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. Έτσι διευκολύνεται η έρευνα αυτού του αντικειμένου καθώς παρέχεται στον ενδιαφερόμενο συγκεντρωμένη πληροφορία. Για αρκετά τζαμιά η απουσία φωτογραφιών κατέστησε αδύνατη τη γνώση της μορφής τους. Έτσι ενώ αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της ιστορίας οι πληροφορίες που έχουμε για την αρχιτεκτονική τους πάρθηκαν μόνο από περιγραφές και την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Το λογισμικό (GeoMedia Professional 3.0) που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του L.I.S. παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: Παρέχει πολλές διευκολύνσεις σε σχέση με άλλα προγράμματα G.I.S. Αποφεύγεται η χρήση εσωτερικής γλώσσας προγραμματισμού σε περιπτώσεις που για άλλα λογισμικά ήταν απαραίτητη. Δίνει στο χρήστη πολλές δυνατότητες όπως: 1. Συνεργασία με άλλα λογισμικά και εισαγωγή δεδομένων διαφόρων format 2. Εύκολη ψηφιοποίηση με χρήση των κατάλληλων εντολών snap σε vector και raster δεδομένα 3. Εύκολη εισαγωγή εικόνων και εποπτική παρουσίαση αρχείων διαφόρων λογισμικών των Windows 4. Δυνατότητα χρήσης και αναγνώρισης από το πρόγραμμα ελληνικής γραμματοσειράς σε αντίθεση με άλλα προγράμματα G.I.S. που παρουσιάζουν δυσκολίες 5. Δυνατότητα προσθήκης νέων πληροφοριών στα ήδη καταχωρημένα στοιχεία Παρουσιάζει προβλήματα στη συνεργασία του με νεότερες εκδόσεις άλλων λογισμικών. Για παράδειγμα δέχεται δεδομένα από AutoCAD 14 αλλά όχι από AutoCAD Οι προτάσεις που μπορούν να διατυπωθούν για περαιτέρω αξιοποίηση της εργασίας είναι : Η ανάπτυξη ενός εύχρηστου και απλού, ανεξάρτητου από οποιοδήποτε πρόγραμμα, περιβάλλοντος εργασίας όπου θα εισαχθούν όλα τα δεδομένα με στόχο την τουριστική ή εκπαιδευτική αξιοποίησή τους.

15 Αξιοποίηση παρόμοιων αρχείων ιστορικής σημασίας στα πλαίσια άλλων εργασιών. Αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Διεύρυνση του αντικειμένου της εργασίας ώστε να συμπεριλάβει τα μουσουλμανικά τεμένη και άλλων περιοχών της Ελλάδας.

16 Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ Λ., Ιστορικά και Τοπογραφικά του Μεσαιωνικού Κάστρου των Ιωαννίνων, Εκδόσεις Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Κ., Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ARC VIEW ver. 3.0a Τεχνολογία και Δυνατότητες, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Τοπογραφίας Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ε., Από την «Πόλη-Παζάρι» στην «Πόλη-Πρακτορείο» Ιστορική Χωρολογική-Πολεολογική- Κτιριολογική Μελέτη, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη. ΖΕΝΤΕΛΗΣ Π., Συστήματα Πληροφοριών Γης (Σημειώσεις), Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 1993 ΖΟΥΜΠΟΣ Σ., Άπαντα, Γιάννινα 1985.

17 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Κ., Σειρά άρθρων για τα τζαμιά των Ιωαννίνων, Εφημερίδα Ιωαννίνων ΗΠΕΙΡΟΣ, φυλ.25-7 μέχρι ΚΑΝΕΤΑΚΗΣ Ι.Γ., Το Κάστρο : Συμβολή στην Πολεοδομική Ιστορία των Ιωαννίνων, Έκδοση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αθήνα ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Μ., Ο Εβλιγιά Τσελεμπή στα Ιωάννινα, Σκουφάς, Τόμος Η, Άρτα- 1991/1 Τεύχη ΚΟΥΛΙΔΑΣ Κ., Τα μουσουλμανικά βακούφια της πόλεως των Ιωαννίνων (ιστορική μελέτη), Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, Τόμος ΙΘ, Εκδόσεις Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα ΚΟΥΛΙΔΑΣ Κ., Τα μουσουλμανικά βακούφια της πόλεως των Ιωαννίνων (Ιστορική μελέτη) Μέρος Β (υπό έκδοση). ΚΟΥΡΜΑΝΤΖΗΣ Γ., Από τη βυζαντινή στην οθωμανική πόλη (15 ος 18 ος αιώνας) Σημειώσεις για τον προσδιορισμό της αστικής ιστορίας της πόλης των Ιωαννίνων, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας : Ήπειρος Κοινωνία Οικονομία 15 ος 20 ος αι., Γιάννινα 4 7 Σεπτεμβρίου 1985, Δήμος Ιωαννιτων, Γιάννινα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ.Η., Άρθρα επί θεμάτων Αρχιτεκτονικής Θρησκευτικών μνημείων, ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Ι., Ηπειρωτικά Μελετήματα, Εκδόσεις Εταιρείας Ηπειρωτικών μελετών, Ιωάννινα 1993, β Έκδοση. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Ι., Τα Γιάννινα του Λαμπρίδη (Περιγραφή της πόλεως των Ιωαννίνων), Εκδόσεις Βασίλης Φανίτσιος, 1955, β Έκδοση.

18 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ι., Τα Γιάννινα του 19 ου αιώνα-όπως τα περιέγραψαν και τα απεικόνισαν οι ξένοι περιηγητές- Λεύκωμα ΠΑΤΙΑΣ Π., Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1991 ΡΟΓΚΟΤΗ-ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ., Γιάννινα, Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Θεσσαλία-Ήπειρος, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Αθήνα ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ Μ.Β., (Γενική Εποπτεία), Ήπειρος 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Δ.Σ., Άπαντα Ιστοριοδιφικά, Τόμος 2, Εκδόσεις Παπαζήση, Δεκέμβριος 1967 ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Δ.Σ., Περίπατοι στα Γιάννενα Ιστορικο Λαογραφικά Σημειώματα, Εκδόσεις Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1965, β Έκδοση. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Δ.Σ., Γαζή Εβρενόζ, Ηπειρωτική Εστία, Τεύχος 10, έτος 2 ο. ΣΙΝΙΚΗ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ N., Παλιά Γιάννινα, Εκδόσεις Μέλισσα, ΣΜΥΡΗΣ Γ., Τα μουσουλμανικά τεμένη των Ιωαννίνων και η πολεοδομία της οθωμανικής πόλης, Ηπειρωτικά Χρονικά, Ιωάννινα 2000 (υπό έκδοση). ΣΟΥΛΗΣ Χ.Ι., Τουρκικαί Επιγραφαί Ιωαννίνων, Ηπειρωτικά Χρονικά Τόμος Η, σελ.93 Επιγρ. ΙΔ, σελ88 Επιγρ. Δ, ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Η Αντίστροφη Φωτογραμμετρία στην Αρχιτεκτονική (Διπλωματική Εργασία), Αθήνα 1997

19 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Ε.Ι., Η αποζημίωσις των ανταλλαξίμων, Συμφωνία της Λωζάνης περί ανταλλαγής πληθυσμών Γενική Διεύθυνσις Ανταλλαγής Σύμβασις κράτους και Εθνικής Τραπέζης περί κτημάτων, Αθήνα1927 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Ι., Τα Γιάννινα. Οι Μαχαλάδες τα σοκάκια και τα τοπωνύμιά τους με τις ιστορικές και λαογραφικές παραδόσεις και ανέκδοτα, Αθήνα 1986, Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών Αριθ. 57. Χρονογραφία της Ηπείρου των τε ομόρων Ελληνικών και ιλλυρικών χωρών διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυταίς συμβάντα από του σωτηρίου έτους μέχρι του 1854, Τυπογραφείο Σ.Κ. Βλαστού, επανεκδόθηκε το 1969 από τον Η. Ρίζο, Τόμος Β. ΔΩΔΩΝΗ, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τόμος 12. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αθήνα 14 Μαϊου 1925, Τεύχος πρώτο, Αριθμός φύλλου 121. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αθήνα 28 Μαϊου 1932, Τεύχος πρώτο, Αριθμός φύλλου 93. Περί της Μητροπόλεως των Ιωαννίνων και της καταλήψεως αυτής υπό των Τούρκων, Εφημερίδα Ιωαννίνων ΗΠΕΙΡΟΣ, αρ. 1930/86 της 1/10/1924 Ηπειρωτική Εστία, Τεύχος 188, Δεκέμβριος Τα Γιάννινα στο χώρο και στο χρόνο (από το φωτογραφικό αρχείο του Απ. Βερτόδουλου), Ηπειρωτική Βιβλιοθήκη, Εκδόσεις Δωδώνη, 1991.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟ: 6 ΚΑΙ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΩΝ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ Αλλαγή Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΠOΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 11η Ενότητα - Μετασχηματισμός Κεντρικής Προβολής (αναγωγή) με σημεία φυγής στο λογισμικό VeCAD- Photogrammetry και ψηφιοποίηση λεπτομερειών στο AutoCAD Τσιούκας Βασίλειος,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπόνηση της εργασίας θα γίνει σε ομάδες των 2-3 ατόμων

Η εκπόνηση της εργασίας θα γίνει σε ομάδες των 2-3 ατόμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (εαρινό εξάμηνο 2009-2010) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γιάννης Θεοδωρίδης Νίκος Πελέκης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Δρ. Ηλίας Φρέντζος Η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.), επιτυγχάνουν με τη βοήθεια υπολογιστών την ανάπτυξη και τον

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Π. Τζώρτζη Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Τμήμα Χαρτογραφίας της ΕΛΣΤΑΤ Το Τμήμα Χαρτογραφίας ανήκει διοικητικά στη Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων. Έχει ως κύριο αντικείμενό

Διαβάστε περισσότερα

Μη Εμπορικής Συναλλαγής, και Διάθεσης με τους ίδιους όρους, εκδ. 3.0

Μη Εμπορικής Συναλλαγής, και Διάθεσης με τους ίδιους όρους, εκδ. 3.0 Διερεύνηση του Προσανατολισμού των Μουσουλμανικών Τεμενών των Ιωαννίνων με Αστρογεωδαιτική Μεθοδολογία. Δ Δ Μπαλοδήμος, Καθηγητής Ε.Μ.Π Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας Κ.Παπαζήση, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι µόνο» Αθανάσιος Ηλιοδροµίτης Αγρονόµος & Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής μετρήσεων κοινής ωφελείας Υποβοηθούμενο από οπτική αναγνώριση μέσω Κινητού τηλεφώνου Μπούντας Δημήτρης Επιβλέπων Καθηγητής : Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 4 Ο Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δεδομένα ή στοιχεία είναι μη επεξεργασμένα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

GIS Γενική παρουσίαση

GIS Γενική παρουσίαση GIS Γενική παρουσίαση Επισκόπηση Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Bασικές λειτουργίες ενός GIS Εφαρμογές των GIS Αναγνώριση σεναρίων στα οποία τα GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Σ Χ Ο Λ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Τομέας 1 -Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, ΑΘΗΝΑ 10682 ΤΗΛ: 010-772

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το πρόβλημα του σεισμού στην Ελλάδα ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. Φωτ.1: Το γεφύρι το 2006

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. Φωτ.1: Το γεφύρι το 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 - Ζωγράφος, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 7722738, FAX: 210 7722728 ΓΕΦΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΞΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευθερία Ανδρέου,

Διαβάστε περισσότερα

: 121 χρόνιαπροσφοράς, καινοτομίαςκαιπρωτοπορίας

: 121 χρόνιαπροσφοράς, καινοτομίαςκαιπρωτοπορίας 1889-2010: 121 χρόνιαπροσφοράς, καινοτομίαςκαιπρωτοπορίας Ιδρύθηκε το 1889 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γερµανική κατοχή 1940-1944 εκαετία του 60 εκαετία του 80 Μάρτιος του 2007 Μουσείο Γεωγραφικού Υλικού 1 ος ιοικητής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων

Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων Εφαρμογή στην πόλη της Κοζάνης Νάκος Βύρωνας Τζελέπης Νίκος Ζαχαρής Βαγγέλης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Γ Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο τεχνικό σχέδιο, και ιδιαίτερα στο αρχιτεκτονικό, αποτελεί πλέον μία πραγματικότητα σε διαρκή εξέλιξη, που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα # 3: Εργαστήριο 3 Εισαγωγή στο πρόγραμμα αυτόματης σχεδίασης AutoCad 2007 Καθηγητής Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Γιάννης Αγγελίδης, Ελένη Τομαή, Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Αζά, Αλεξάνδρα Κουσουλάκου

Μαρία Αζά, Αλεξάνδρα Κουσουλάκου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα # 3: Σύγκριση διανυσματικής και ψηφιδωτής μορφής Καθηγητής Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γης και Ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Αγίου Όρους με χρήση G.I.S.

Διαχείριση Γης και Ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Αγίου Όρους με χρήση G.I.S. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Διαχείριση Γης και Ιδιοκτησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ»

ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2014 ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα # 5: Εργαστήριο 5 Ψηφιοποίηση / Σύγκριση διανυσματικής ψηφιδωτής μορφής Καθηγητής Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων Αίθουσα: Κ16.009 (Α) ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Ι Αριθμός Έκδοσης: v6 Ημ/νία Έκδοσης: 18-10-2015 Ο υπεύθυνος σύνταξης: Ε. Πέτσα Αίθουσα: Κ16.006 (Γ) Θεωρϊα ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Τομές Τοπογραφίας Αποτυπώσεις Μνημείων Υπεύθυνος Διδάσκων: Γεωργόπουλος Ανδρέας Ανάγνωση - Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραμμετρία II Άσκηση 4-Στερεοσκοπική απόδοση Ανδρέας Γεωργόπουλος Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Φωτογραμμετρία II Άσκηση 4-Στερεοσκοπική απόδοση Ανδρέας Γεωργόπουλος Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Φωτογραμμετρία II Άσκηση 4-Στερεοσκοπική απόδοση Ανδρέας Γεωργόπουλος Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ATTRIBUTES) ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS QGIS Επιστημονικός υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η : Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ω Ρ Ο Σ Κ Α Ι Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 589 31 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49925 Καθορισμός ειδικών όρων και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές των χωρικών δεδομένων

Μορφές των χωρικών δεδομένων Μορφές των χωρικών δεδομένων Eάν θελήσουμε να αναπαραστήσουμε το περιβάλλον με ακρίβεια, τότε θα χρειαζόταν μιά απείρως μεγάλη και πρακτικά μη πραγματοποιήσιμη βάση δεδομένων. Αυτό οδηγεί στην επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ανάγκη για την απογραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων βάση ενός μοντέλου ανάπτυξης. Έτσι, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο μαθήματος - Τοπογραφία (Παρατηρητές) Ονοματεπώνυμο ΑΜ. Ασκήσεις Εργαστηρίου τοπογραφίας

Εργαστήριο μαθήματος - Τοπογραφία (Παρατηρητές) Ονοματεπώνυμο ΑΜ. Ασκήσεις Εργαστηρίου τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Χειμερινό Εξάμηνο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών Ενότητα # 2: Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΑΘΗΝΑ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργαστήριο Μορφολογίας-Ρυθµολογίας Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή περιγραφικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ

Εισαγωγή περιγραφικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Εισαγωγή περιγραφικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός πηγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή περιγραφικών δεδομένων στις αντίστοιχες βάσεις του ΓΣΠ: Παραδοσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Τεχνικό σχέδιο με Η/Υ (CAD)

Εισαγωγή στο Τεχνικό σχέδιο με Η/Υ (CAD) Τίτλος μαθήματος: Κωδικός: 13 / 3 o ΕΞΑΜΗΝΟ (ΑΦΠ&ΓΜ) Εισαγωγή στο Τεχνικό σχέδιο με Η/Υ (CAD) Αλεξανδρής Σταύρος stalex@aua.gr Παναγιώτης Παναγάκης ppap@aua.gr Τι είναι το λογισμικό CAD? Είναι η σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ηλεκτρονική 3D Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ηλεκτρονική 3D Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Αθήνα, 106 82. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», μετά την υπ αριθμ. απόφαση,

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΣΤΕΛΙΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΤΜ ΠΑΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Χάρτες και Δήμοι Η ανάγκη σύνθεσης χαρτών από τους Δήμους προκύπτει κυρίως έμμεσα. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΧΩΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΧΩΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 2012 Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΧΩΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ Τσαμπούρης Ι. Λαφαζάνη Π. Μυρίδης Μ. Πισσούριος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6 ΤΟΜΕΑΣ 1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6 ΤΟΜΕΑΣ 1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6 6 Ο ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΜΕΑΣ 1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Στο πλαίσιο του μαθήματος η περιοχή της Μορφολογίας προτείνει το σχεδιασμό μικρού φοιτητικού ξενώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα Ομάδα εργασίας: Αντωνίου Μαρία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βάμβουκα Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Κροκίδη Ειρήνη, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χαρτογραφία Η τέχνη ή επιστήμη της δημιουργίας χαρτών Δημιουργεί την ιστορία μιας περιοχής ενδιαφέροντος Αποσαφηνίζει και κάνει πιο ξεκάθαρο κάποιο συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά γεωγραφικά δεδομένα : Καινοτομία - Υπεραξία

Ανοιχτά γεωγραφικά δεδομένα : Καινοτομία - Υπεραξία Ανοιχτά γεωγραφικά δεδομένα : Καινοτομία - Υπεραξία Ανδρονόπουλος Αλέξανδρος Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Polis-Logic ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Εθνικό Τυπογραφείο Διοικητική Διαίρεση Ελλάδας Εθνικό Κτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου Το SketchUp αρχικά ήταν ένα πρόγραμμα της εταιρείας @Last Software σχεδιασμένο για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς video-games και ξεκίνησε να γίνεται γνωστό ως ένα γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ενότητα 3: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Βασικές Έννοιες (Μέρος 2 ο ) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE.

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Σκοπός Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Δημιουργία Νέας Μελέτης. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Διαδικασία wblock. Καθορισμός Κτιρίου. Σχεδίαση του δικτύου, μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ 2000 2017 Διημερίδα: «Ο ΑΤΜ στην Εκτίμηση, Αξιοποίηση και Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 23 & 24

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του RAW ORF. Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG ARW X3F DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW

Χρήση του RAW ORF. Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG ARW X3F DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW 8 Χρήση του RAW Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG X3F ARW ORF DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW 9 Ένα ακατέργαστο αρχείο εικόνας RAW περιέχει ελάχιστα επεξεργασμένα στοιχεία από τον αισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Η πρώτη συνεδρία της Πολεοδομικής Επιτροπής, προεδρία κ. Ευγένιου Χαμπουλλά, έγινε στις 6/2/2007 και μέχρι σήμερα έχουν γίνει 92 συνεδριάσεις. Η Επιτροπή συνεδριάζει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή»

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6Α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Διδάσκοντες : Ε. Αλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών Διαδικτύου: Εφαρμογή για τους Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης

Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών Διαδικτύου: Εφαρμογή για τους Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Γεωγραφία Πολεοδομικές και χωρο-κοινωνικές μεταβολές σε κεντρικές περιοχές μητροπολιτικών περιοχών

Αστική Γεωγραφία Πολεοδομικές και χωρο-κοινωνικές μεταβολές σε κεντρικές περιοχές μητροπολιτικών περιοχών Αστική Γεωγραφία Πολεοδομικές και χωρο-κοινωνικές μεταβολές σε κεντρικές περιοχές μητροπολιτικών περιοχών Σαγιάς Ι., Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Μ.Π., isayas@mail.ntua.gr Σιόλας Α., Καθηγητής Ε.Μ.Π., Angelos@survey.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Παρακάτω προτείνεται μια

διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Παρακάτω προτείνεται μια Οδηγίες ΕΝ.Φ.Ι.Α. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΣΧ. ΕΤΟΣ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΣΧ. ΕΤΟΣ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΣΧ. ΕΤΟΣ:2012-13 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΧ. ΈΤΟΣ: 2012-13 ΤΑΞΗ: ΣΤ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ.Π.Σ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ.Π.Σ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Έργων Υποδομής & Αγροτικής Ανάπτυξης Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής & Στοιχείων Τεχνικών Έργων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας

Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα # 2: Εργαστήριο 2 - Η διανυσματική μορφή (vector) Καθηγητής Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Δρ. Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη στο FINE. Διαδικασία wblock. Σκοπός Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αποστολή Ε9

Δημιουργία και αποστολή Ε9 Δημιουργία και αποστολή Ε9 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε9. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλίας Χατζηστεφάνου Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, Μελετητής Δ.Ε Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. H διαδικασία οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΩΝ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.Μ.841

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΩΝ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.Μ.841 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΩΝ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Πρίσκας Στυλιανός Α.Ε.Μ.808 Πιρπιρής Θεόδωρος Α.Ε.Μ.841 Επόπτης Εργασίας : ρ Θεοδωρίδου Μυροφόρα

Διαβάστε περισσότερα